Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune."

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 022/13 Referatsaker 023/13 Spørsmål og informasjon 024/13 Tilstandsrapport for barnehagene i Nøtterøy kommune høsten /13 Barnehagestruktur /13 Veierland bibliotekfilial Orientering: - Barnefattigdom felles orientering for hovedutvalgene helsevern- og sosialomsorg og oppvekst og kultur. - Ung data undersøkelse. - Overgrepsteamet. Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 13/27137 Saksbehandler: Monica Rønning Molvig, telefon: Sekretariatsseksjonen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/25192 U Helse- og omsorgsdepartement et 2 13/26856 U Christian Thaulow; Christian Thaulow Administrativt høringssvar på Forslag til endringer i lov 28.februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer Høringsuttalelse Nøtterøy kommune

4

5

6 Nøtterøy kommune Skjærgården kulturskole Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Susanne Hole /26856 FE- Dato: Høringsuttalelse Nøtterøy kommune Kulturskoletilbud - forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov- Administrativ høringsuttalelse Innledning I opplæringsloven er kulturskolen lovfestet. Loven definerer ikke omfang, innhold eller organisering av kulturskolen. Dette gir store lokale forskjeller. I 2010 ble det innført statlige stimuleringsmidler, som kulturskolen kunne søke på. Dette har gitt flere elever plass i kulturskolen. I statsbudsjettet for 2013 kom det midler til kulturskoletimen. Tilbudet er innført på samme måte som leksehjelpen. Det er opprettet samarbeid mellom kulturskole, SFO og grunnskole. Kulturskolelærere er ansatt i faste stillinger for å jobbe med kulturskoletimen. Kulturskole til alle Kulturskolen har ventelister og egenbetaling. Dette gjør at ikke alle får plass eller har råd til å gå i kulturskolen. Foresattes interesse og økonomi er avgjørende for om barna får gå i kulturskolen. Kulturskoletimen er et tilbud som skal gis på grunnskolens arena, det skal være gratis og uten venteliste. Samarbeidet mellom skole, SFO og kulturskole gjør at 50 % av målgruppa til kulturskoletimen i vår kommune deltar i tilbudet. I øvrig kulturskoletilbud deltar 8,3% av målgruppa. Kulturskolen har økt sin elevmasse med nærmere 50% etter innføringen av kulturskoletimen. En tilbakemelding vi fikk var at foresatte/elev aldri hadde oppsøkt kulturtilbud på egenhånd fordi de har lite kjennskap til kulturtilbud, men de synes det var et meget bra tilbud når de fikk delta. Dette forteller noe om at kulturskolen når en større bredde av befolkningen. Kulturskoletimen er svært viktig ved at det er et gratis tilbud i SFO-tid, som gir alle anledning til å delta. Derfor er kulturskoletimen et godt tiltak mot barnefattigdom fordi skillene mellom fattig-rik og ressurssterk-ressurssvak viskes bort. Kulturskoletimen vil gi eleven en variert skolehverdag. At elever får delta i ulike fritidsaktiviteter styrker barns selvfølelse og selvtillit noe som gir bedre trivsel i skolehverdagen. Organisering Samarbeidet med grunnskolen/sfo gjør at tilbudet bør gis 38 uker i året. Lengden på timen er 60 min, men tilbudet kan like gjerne gis innenfor 45 min. Det er en fordel at kommunen får velge om tilbudet gis på 1., 2., 3. eller 4. trinn. For å sikre kvalitet og samarbeid er det viktig at tilbudet gis i samarbeid med musikk- og kulturskolen. For musikk- og kulturskolen er det viktig å samarbeide med skolen for å nå alle barn.

7 Anbefaling Med bakgrunn i det foran nevnte og høringsutkastet, støtter Nøtterøy kommune en videreføring av kulturskoletimen som en permanent ordning. Anbefalingen begrunnes i følgende punkter. - Alle kommuner Nøtterøy kommune støtter forslaget om å opprette tilbudet i alle kommuner. 13-6a som vil føre til at kommunene får ett kulturskoletilbud som finnes i alle kommuner hvor det er samarbeid mellom musikk- og kulturskole, SFO og skole. - Kulturskole til alle Ved å gi alle elever på et eller flere trinn tilbud på sin skole, vil kulturskolen nå en større del av befolkningen. For kulturskolen vil kulturskoletimen bety at flere elever får et tilbud i kulturskolen. Dette er en fordel og anbefales, men vil kreve statlig finansiering. - Kunstens egenverdi Å gi barn og unge muligheten til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur har en egenverdi. - Instrumentelle verdier At elevene kan oppleve mestring og økt motivasjon er instrumentelle verdier som skolen vil nyte godt av. - Kvalitet i kunstfag Tilbudet vil ha fokus på kvalitet, og at skolen ukentlig får besøk faglærere i kunstfag vil være positivt for skolen. Kulturskoletimen er et tilbud som har eleven i sentrum og som vil heve kvaliteten i kunstfag i skole og SFO. - Finansiering En statlig finansiering er en forutsetning for videreføring av tilbudet. Nøtterøy, Susanne Hole Rektor Skjærgården kulturskole Christian Thaulow Kommunaldirektør oppvekst og kultur Side 2 av 4

8 Nøtterøy kommune Skjærgården kulturskole Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Susanne Hole /26856 FE- Dato: Høringsuttalelse Nøtterøy kommune Kulturskoletilbud - forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov- Administrativ høringsuttalelse Innledning I opplæringsloven er kulturskolen lovfestet. Loven definerer ikke omfang, innhold eller organisering av kulturskolen. Dette gir store lokale forskjeller. I 2010 ble det innført statlige stimuleringsmidler, som kulturskolen kunne søke på. Dette har gitt flere elever plass i kulturskolen. I statsbudsjettet for 2013 kom det midler til kulturskoletimen. Tilbudet er innført på samme måte som leksehjelpen. Det er opprettet samarbeid mellom kulturskole, SFO og grunnskole. Kulturskolelærere er ansatt i faste stillinger for å jobbe med kulturskoletimen. Kulturskole til alle Kulturskolen har ventelister og egenbetaling. Dette gjør at ikke alle får plass eller har råd til å gå i kulturskolen. Foresattes interesse og økonomi er avgjørende for om barna får gå i kulturskolen. Kulturskoletimen er et tilbud som skal gis på grunnskolens arena, det skal være gratis og uten venteliste. Samarbeidet mellom skole, SFO og kulturskole gjør at 50 % av målgruppa til kulturskoletimen i vår kommune deltar i tilbudet. I øvrig kulturskoletilbud deltar 8,3% av målgruppa. Kulturskolen har økt sin elevmasse med nærmere 50% etter innføringen av kulturskoletimen. En tilbakemelding vi fikk var at foresatte/elev aldri hadde oppsøkt kulturtilbud på egenhånd fordi de har lite kjennskap til kulturtilbud, men de synes det var et meget bra tilbud når de fikk delta. Dette forteller noe om at kulturskolen når en større bredde av befolkningen. Kulturskoletimen er svært viktig ved at det er et gratis tilbud i SFO-tid, som gir alle anledning til å delta. Derfor er kulturskoletimen et godt tiltak mot barnefattigdom fordi skillene mellom fattig-rik og ressurssterk-ressurssvak viskes bort. Kulturskoletimen vil gi eleven en variert skolehverdag. At elever får delta i ulike fritidsaktiviteter styrker barns selvfølelse og selvtillit noe som gir bedre trivsel i skolehverdagen. Organisering Samarbeidet med grunnskolen/sfo gjør at tilbudet bør gis 38 uker i året. Lengden på timen er 60 min, men tilbudet kan like gjerne gis innenfor 45 min. Det er en fordel at kommunen får velge om tilbudet gis på 1., 2., 3. eller 4. trinn. For å sikre kvalitet og samarbeid er det viktig at tilbudet gis i samarbeid med musikk- og kulturskolen. For musikk- og kulturskolen er det viktig å samarbeide med skolen for å nå alle barn.

9 Anbefaling Med bakgrunn i det foran nevnte og høringsutkastet, støtter Nøtterøy kommune en videreføring av kulturskoletimen som en permanent ordning. Anbefalingen begrunnes i følgende punkter. - Alle kommuner Nøtterøy kommune støtter forslaget om å opprette tilbudet i alle kommuner. 13-6a som vil føre til at kommunene får ett kulturskoletilbud som finnes i alle kommuner hvor det er samarbeid mellom musikk- og kulturskole, SFO og skole. - Kulturskole til alle Ved å gi alle elever på et eller flere trinn tilbud på sin skole, vil kulturskolen nå en større del av befolkningen. For kulturskolen vil kulturskoletimen bety at flere elever får et tilbud i kulturskolen. Dette er en fordel og anbefales, men vil kreve statlig finansiering. - Kunstens egenverdi Å gi barn og unge muligheten til å uttrykke seg gjennom kunst og kultur har en egenverdi. - Instrumentelle verdier At elevene kan oppleve mestring og økt motivasjon er instrumentelle verdier som skolen vil nyte godt av. - Kvalitet i kunstfag Tilbudet vil ha fokus på kvalitet, og at skolen ukentlig får besøk faglærere i kunstfag vil være positivt for skolen. Kulturskoletimen er et tilbud som har eleven i sentrum og som vil heve kvaliteten i kunstfag i skole og SFO. - Finansiering En statlig finansiering er en forutsetning for videreføring av tilbudet. Nøtterøy, Susanne Hole Rektor Skjærgården kulturskole Christian Thaulow Kommunaldirektør oppvekst og kultur Side 2 av 4

10 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/27138 Arkiv: FE- Saksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/26243 Arkiv: FE- Saksbehandler: Inger Johanne Røkenes, Telefon: Skole- og barnehagekontoret Tilstandsrapport for barnehagene i Nøtterøy kommune høsten 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /13 Rådmannens innstilling Tilstandsrapport for barnehagene i Nøtterøy kommune 2013 tas til orientering.

12 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Tilstandsrapport barnehage 2013.doc Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Innledning Det er tidligere vedtatt at administrasjonen skal legge frem tilstandsrapport for barnehagene i Nøtterøy kommune hvert år. Årets rapport er den andre i rekken. Det er ingen krav i Lov om barnehage om å lage tilstandsrapport, noe som gjør at det foreligger ingen statlige føringer for hvordan en tilstandsrapport i barnehagene skal se ut, verken i form eller innhold. Årets rapport er i det evsentlige bygd opp på samme måte som fjorårets rapport. Gjennom rapporten ønsker administrasjonen å gi en oversikt over de viktigste områdene som det jobbes med i barnehagesektoren. Rapporten innholder status i arbeidet med barnehager pr. september Vurderinger Som det framgår av rapporten, har administrasjonen og barnehagene, både de kommunale og ikke-kommunale, gjennom hele barnehageåret 2012/2013 jobbet med ny kvalitetsplan for Nøtterøy-barnehagene. Planen kommer til politisk behandling i november Den vil gi barnehagene en felles standard på kvaliteten i barnehagearbeidet. Første halvår 2013 har barnehageadministrasjonen arbeidet med barnehagestrukturen. Sak om dette er planlagt ført til politisk behandling i oktober 13. Det har vært til dels store endringer for barnehageområdet i barnehageåret 2012/2013. To avdelinger, en ved Herstadløkka barnehage og en ved Hårkollen barnehage, er lagt ned fra og med I tillegg til de kommunale avdelingene ble også Trollbo familiebarnehage lagt ned fra samme dato. Nytt for barnehageåret 2012/2013 er et tettere og mer systematisk samarbeid mellom barnehagene og helsestasjon. Dette har gitt et bedre utgangspunkt å komme tidlig inn med hjelp og støtte til de barna som trenger ekstra oppfølging. Det vil komme nye rutiner for samarbeid mellom barnehagene og barnevernet i barnehageåret 2013/2014. Det jobbes kontinuerlig med kvalitet, rammebetingelser og kompetanseutvikling i Nøtterøy barnehagene. Gjennom forrige barnehageår og i arbeidet med kvalitetsplanen, er det avdekket utfordringer innenfor det spesialpedagogiske arbeidet og arbeidet rundt de minoritetsspråklige barna. I den forbindelse vil Fylkesmannen i Vestfold se på hvordan midlene for språkstimulering til minioritetsspråklige barna brukes best mulig. Som en del av kvalitetsarbeidet er det for rådmannen er det viktig å ha god oversikt over de ulike tjenseteområdene. Tistandsrapporten for barnehagene er derfor et viktig instrument i forhold til nødvendige rammebetingelser for å skape god kvalitet i barnehagene, både kommunale og private. Rådmannen og administrasjonen for øvrig opplever godt samarbeid med private barnehager, men vil samtidig påpeke at dette om mulig blir enda mer nødvendig når ny kvalitetsplan skal implementeres. Konklusjon Rådmannen anbefaler at tilstandsrapporten for barnehagene i Nøtterøy kommune 2013 tas til orientering.

13 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultur Skole- og barnehagekontoret FOR BARNEHAGENE I NØTTERØY KOMMUNE HØSTEN 2013

14 INNHOLD INNLEDNING 2 BAKGRUNNSTALL 3 KVALITET I NØTTERØYBARNEHAGEN 4 HELSEFREMMENDE ARBEID 5 SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I BARNEHAGE 6 MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I BARNEHAGE 7 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE TIL SKOLE 8 SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HELSESTASJON 10 HENVISNINGER TIL BARNEVERNET 11 BARNEHAGEOPPTAK 11 SLUTTKOMMENTAR 12 INNLEDNING I hovedutvalget den 1. februar 2012 ble det vedtatt at administrasjonen skal legge frem en tilstandsrapport for barnehagene i Nøtterøy kommune hvert år. Det er ingen krav i Lov om barnehage om å lage tilstandsrapport slik at det foreligger ingen føringer på dette området. Årets rapport er den andre tilstandsrapporten for barnehagene i Nøtterøy kommune. Den er justert etter ønske fra Hovedutvalget høsten Nytt i år er en oversikt over barnehagenes navn, antall barn og årsverk. Gjennom denne rapporten ønsker administrasjonen å gi en oversikt over de viktigste områdene som det jobbes med i barnehagesektoren. Rapporten inneholder status i arbeidet med barnehagene pr. september For barnehageåret 2013/2014 er det 510 plasser i kommunale barnehage og 605 plasser i private barnehager. I tillegg kommer 20 plasser i Tripp Trapp åpen barnehage. 2

15 BAKGRUNNSTALL Oversikt over antall barn i barnehage pr ; Antall barn i Barn over Barn under 2008 barn PR barnehage 3 år 3 år (skolestartere) Barnas Have Brattås Hunderemeteskogen Knerten Kronli Skarphaga Smidsrød FUS Stabburet Steinerbarnehagen Teie kirkes barnehage Tiriltoppen Sum antall barn i private bhg Føynland Gipø Herstadløkka Hårkollen Labakken Oserød Teiehøyden Torød Vestskogen Sum antall barn i kommunale bhg Sum antall barn i private og kommunale bhg

16 Oversikt over antall årsverk i barnehagene pr (jmf. årsmeldingen); PR Private bhg Totalt antall årsverk i bhg Styrer Bhglærer Assistenter Tospråklige assistenter Adm./ merkantilt personale Annet personale - barn som krever ekstra ressurser Vaktmester, rengjøring mv Andre personalressuser* Barnas Have Brattås Hunderemeteskogen Knerten Kronli Skarphaga Smidsrød FUS Stabburet Steinerbarnehagen Teie kirkes bhg Tiriltoppen Tripp trapp åpen bhg Kommunale bhg Føynland Gipø Herstadløkka Hårkollen Labakken Oserød Teiehøyden Torød Vestskogen * Andre personalressurser er f.eks. sivilarbeidere, personer på arbeidsmarkedstiltak og lærlinger. Disse er ikke medregnet i summen av totalt antall årsverk i barnehagen. Dispensasjoner I hele eller deler av barnehageåret 2012/2013 ble det innvilget dispensasjon fra krav om utdanning for i alt 2,86 årsverk i kommunale og private barnehager; med 1,06 årsverk i kommunale og 1,8 årsverk i private. KVALITET I NØTTERØY-BARNEHAGENE Den nye kvalitetsplanen for Nøtterøy-barnehagene vil bli lagt frem i hovedutvalget i november Planen er laget for fremtidens barnehager, og er bygd opp på samme måte som kvalitetsplanen for Nøtterøyskolen. Kvalitetsplanen tar utgangspunkt i at kvalitet i barnehagene er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene; barna, foreldrene og personalet. 4

17 HELSEFREMMENDE ARBEID Nøtterøy kommune har inngått avtale med Vestfold fylkeskommune med satsning på helsefremmende barnehage og skole med folkehelsemidler. Helsefremmende barnehage og skole er forankret i God oppvekst der intensjonen er å øke andelen som fullfører videregående skole i Vestfold. Målet er å styrke barnehage, skole og læringsmiljøet, og fremme helse, trivsel og læring, som gir barn og unge et godt grunnlag for mestring og utvikling. Labakken barnehage, Føynland skole, Teigar ungdsomsskole og Nøtterøy videregående skole er deltakerne i prosjektet. Mandat til Labakken barnehage er å planlegge en prosess og finne tiltak for å fremme psykososial helse for barn og ansatte i samhandling med familie og skole. Målet for barnehagen er at barn og ansatte opplever mening og sammenheng som gir mestring og glede. Tiltak i Labakken barnehage; Foreldremøte der foreldre kom med sine forventninger til Labakken barnehage som en helsefremmende barnehage. Det ble laget tegn/kriterier for ønsket praksis mot barna og for ansatte. Disse tegna er nå implementert i årsplanen. Bevisstgjort barnehagens fokus på Naturbarnehagen, fysisk aktivitet og opplevelser ute i naturen. Samarbeid med en skole og PPT ifht overgangen barnehage skole. Fokus er sosial kompetanse. Foreldremøte med temaet Hva trenger hjernen for å fungere som best. Fokus på ernæring, søvn og hvile samt input output. Personalet er deltakere i skole barnehageprogrammet i De utrolige årene. En gruppe foreldre fikk tilbud om Universal programmet til De Utrolige Årene våren Personalet har deltatt på diverse foredrag. Barenhagen har klare og gjennomførbare planer. Barnehagen er aktive i å bruke egenskaper og ressurser den enkelte medarbeider har for personlig utvikling. Barnehagen evaluerer og reflekterer jevnlig over sitt arbeid. Barnehagen har gode rutiner og definerte arbeidsoppgaver. Personalet kombinerer det sosiale med det faglige ved å ha en overnattingstur på høsten. 5

18 SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I BARNEHAGE Oversikt over antall henvisninger til PPT fordelt på problematikk, alder og kjønn Henvisninger til PPT 2012/2013 fordelt på problematikk og kjønn 2012/2013 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 Født 2011 Født 2012 Gutter Språkvansker Jenter Gutter 3 1 Artikulasjon- og uttalevansker Jenter 2 1 Oppmerksomhet og konsentrasjons- Gutter vansker Jenter 2 Gutter Atferdsvansker Jenter 1 3 Psykososiale Gutter vansker Jenter 1 Gutter 1 Synsvansker Jenter 1 Fysisk Gutter 1 fuksjonshemming Jenter 1 1 Gutter 1 1 Hørsel Jenter 1 Sosiale og Gutter 1 emosjonelle vansker Jenter Psykisk Gutter 1 utviklingshemming Jenter Gutter 1 Barneautisme Jenter Gutter 1 Ingen oppgitt grunn Jenter 1 Oversikt over totalt antall henvisninger til PPT fordelt på alder og kjønn Henvisninger til PPT 2012/2013 fordelt på alder og kjønn 2012/2013 Født Født Født Født Født Født Gutter Jenter Antall henvisninger til PPT: 2010/2011: /2012: /2013: 34 (22 gutter og 12 jenter) Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp: 2010/2011: 24 barn 90 t/uka (2,2 %) 2011/2012: 37 barn 125 t/uka (3,1 %) 2012/2013: 27 barn 121 t/uka (3,6%) 6

19 Antall barn i barnehage: 2010/2011: 1090 barn (611 i kommunale og 479 i private bhg) 2011/2012: 1178 barn (576 i kommunale og 602 i private bhg) 2012/2013: 1115 barn (510 i kommunale og 605 i private bhg) Det er en nedgang på 10 barn som har fått spesialpedagogisk hjelp i barnehagen fra barnehageåret 2011/2012 til 2012/2013. Samtidig har antall henvisninger til PPT gått opp i samme tidsperiode. Sjøstjerna er en avdeling ved Oserød barnehage som er tilrettelagt for barn som trenger ekstra hjelp og støtte. Avdelingen har plass til 5 barn i alderen 1-5 år. Pr er det 5 barn ved Sjøstjerna. Barnehageåret 2011/2012 var det 4 barn, og i 2010/2011 var det 5 barn frem til jul og 4 barn resten av barnehageåret. Sjøstjerna har hatt en utfordring med å rekruttere nye barn selv om det finnes barn på øya som ville ha hatt stor nytte av å være på Sjøstjerna. Dette har både en faglig konsekvens ved at fagmiljøet på Sjøstjerna kan forvitre, samtidig som kapasiteten ikke utnyttes. Dette er faglig og økonomisk uheldig. Høsten 2012 startet en arbeidsgruppe med å se på denne problemstillingen. Resultatet ble til en rapport der arbeidsgruppa foreslo følgende; at Sjøstjerna forblir i de lokalene som de er i pr. dags dato at brosjyren som arbeidsgruppa laget blir tilgjengelig i alle barnehagene, PPT, helsestasjon, barnevern, RMU, tjenestekontoret, flyktningeteamet, servicesenteret og skole- og barnehagekontoret at teksten som gruppa laget legges ut på kommunens nettside slik at Sjøstjerna blir synliggjort at strategien på hvordan informasjon om Sjøstjernas skal nå ut til samarbeidspartnerne blir gjennomført at rutinene for samhandling mellom Oserød barnehage og de forskjellige instansene i kommunen blir fulgt Nøtterøy kommune har 2,9 årsverk spesialpedagoger. De er ansatt ved skole- og barnehagekontoret, men det er styrer som utøver arbeidsgiveransvaret i det daglige. Spesialpedagogene får hver høst tildelt barnehage/r der de skal arbeide. MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I BARNEHAGE Pr hadde Nøtterøy kommune 76 barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. Hvert år får Nøtterøy kommune statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. For andre halvår i 2012 fikk kommunen kr ,- og for første halvår i 2013 kr ,-. Formålet med tilskuddet er å bidra til at kommunene kan utforme tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Tilskuddet kan også gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk. Et delmål med ordningen er å bidra til økt deltakelse av 7

20 minoritetsspråklige barn i barnehagen. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utformer helhetlige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene. Alle som driver godkjente barnehager kan søke om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Andre tjenester som har til formål å bedre språkforståelsen blant førskolebarn og som ønsker å utvikle tverrfaglige tiltak med barnehagen som en naturlig samarbeidspart, kan også søke om tilskudd. Tilskuddet er et supplement til kommunenes egne midler. Det er et øremerket tilskudd for minoritetsspråklige barn i førskolealderen, og skal primært nyttes til tiltak rettet direkte mot barna. Midlene kan også brukes til tiltak for minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Tiltak i barnehager bør prioriteres. Høsten 2012 kom det inn 12 søknader, 9 fra kommunale og 3 fra private barnehager med en sum på totalt kr ,-. Alle søkere fikk tildelt midler. Det ble tildelt totalt kr ,- Våren 2013 kom det inn søknader fra 3 kommunale barnehager og 4 private barnehager med en total sum på kr ,-. Alle søkerne unntatt en søker fikk tildelt midler. Det ble tildelt kun kr ,- da mange barnehager fremdeles hadde tilskudd igjen fra forrige tildeling. De resterende midlene ble delt ut høsten Barnehagene bruker midlene til ekstra personell i barnehagen slik at de kan drive språkgrupper for de minoritetsspråklige barna. De bruker også midlene til materiell, tolk, opplæring av personalet. Våren 2013 ble barnehagemyndigheten med i et kompetansetiltak via Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) og Fylkesmannen i Telemark, Vestfold og Buskerund, samt Høgskolen i Telemark. Målet med prosjektet er å styrke barnehagemyndighetens kompetanse om flerspråklig og flerkulturelt pedagogisk arbeid i barnehagen. Dette innebærer å styrke kommunens arbeid med å implementere Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, å styrke kommunens rolle som tilsynsmyndighet og forvalter av den statlige tilskuddordningen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Barnehagemyndigheten i Nøtterøy er i samme nettverksgruppe som barnehagemyndigheten i Stokke, Tønsberg og Horten. SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Høsten 2012 gjennomførte skole- og barnehagekontoret en stor evaluering av hele arbeidet rundt samarbeidet og sammenhengen mellom barnehage og skole. Evaluering gjort tidligere viser at der rutinene følges, gir det svært god effekt for overføringen fra barnehage til skole. Kravet om å følge rutinene vil bli understreket av administrasjonen. Resultatet fra BS-undersøkelsen er som følger; 8

21 Spørsmål 1a I hvor stor grad kjenner du til rutinene? 1b I hvor stor grad følger du rutinene? 1c I hvor stor grad følger dine samarbeidspartnere rutinene? 2a Hvor mange BSseminar har du deltatt på? 2e I hvor stor grad har du hatt utbytte av å delta på seminaret? 3a I hvilken grad har du hatt utbytte av speed-datingen? 3b I hvilken grad har du hatt utbytte av skjemaet Info om skolestarteren 3c I hvilken grad har utbytte av speeddatingen ført til en bedre skolestart for 5-åringen? 4b I hvilken grad opplever du at norskog matteheftene har bidratt til større faglig sammenheng mellom barnehage og skole 5b I hvilken grad har du tilrettelagt for å skape en god overgang for barna som skal begynne på skolen? Skoler 5 av 7 svart 71,42 % Bhager 7 av 9 svart 77.7 % 4,4 5,6 5,3 4,7 5,6 4,9 4,7 5,6 4, ,7 5,2 5,5 4,8 3,6 4,3 4,2 5,2 4,2 4,2 4,4 4,8 3,7 3,8 3,6 5,1 5,5 5,7 Private 4 av 12 svart 33,3% 9

22 SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HELSESTASJON Høsten 2012 startet et nytt samarbeid mellom barnehage og helsestasjon. Intensjonen var å få et tettere samarbeid. De nye samarbeidsrutinene som ble innført er som følger: 1. Hver enkelt ordinær barnehage skal ha sin kontakthelsesøster. 2. Kontakthelsesøster skal være kontaktperson for barnehagen. I saker der barn og foreldre er involvert vil kontaktpersonen kople på barnets helsesøster. 3. Kontakthelsesøster besøker barnehagen 2 ganger à 1 time i halvåret. Snakke med styrer i forkant av besøke for å beslutte hva som skal være agendaen for besøket. Februar 2013 ble samarbeidet mellom barnehage og helsestasjon evaluert. Følgende kom frem i evalueringen; Tema som har vært berørt i møtene mellom barnehagen og helsestasjon er søvnproblemer, kosthold, syke barn, grensesetting, familiekonflikter, overvekt, inaktivitet, bekymring for enkeltbarn med mer. Noen barnehager har brukt helsesøster direkte inn mot barna, andre som samtalepartner og noen som undervisere i enkelttema. Ønske om at helsestasjonen og barnevernet kommer ut i barnehagen sammen. Forespørsel fra barnehagen om å ha Digestiva i barnehagen. De kan bidra med co piloten. Det oppfordres til lavterskel for kontakt mellom helsestasjon og barnehagen tilnærmet det helsestasjon har med skolene. Hilde foreslår en noe strammere struktur rundt besøkene i barnehagen. Aktuelle tema; o Når skal en være bekymret for et barn? (sammen med barnevernet)? o Hvilke beskyttelsesfaktorer styrker barnet? Siste innen forskning. o Psykisk helse hos barn o Familiekonflikter, hva kan vi bidra med? o Kosthold o Ulike temabaserte filmer for eksempel Sinna mann. Helsestasjonen kommer til å arrangere en fagdag der vi leier inn gode foredragsholdere. Konklusjon; 1. Samarbeidet forsetter som før denne våren. 2. Mulighet å ringe Hilde hvis en ønsker å drøfte hva som kan være tema. 3. Fortsatt fokus på å bli kjent med hverandre. 4. Ny evaluering juni 2013 Evalueringen som skulle funnet sted i juni 2013 ble utsatt til høsten

23 HENVISNINGER TIL BARNEVERNET Nasjonale undersøkelser viser at barnehagene melder for få til barnevernet. Barnehagene i Nøtterøy har meldt inn 10 meldinger i meldinger i melding fra meldinger 2012/2013 I løpet av barnehageåret 2012/2013 skal nye samarbeidsrutiner mellom barnehagene og barnevernet implementeres. BARNEHAGEOPPTAK Det er kommunen som skal legge til rett for å administrere en samordnet opptaksprosess. Her samarbeider alle kommunens barnehager om tildeling av plasser. Søknadsfrist til hovedopptaket i 2013 var satt til 1. februar. Dette er samme frist som flere av våre nabokommuner også har. Til årets hovedopptak kom det inn 265 søknader innenfor frist, med rett til plass, alle disse fikk tilbud om plass. I tillegg kom det inn 62 søknader til hovedopptaket, for barn født etter , av disse ble det tatt opp 9 barn. Disse fikk plass pga søskenprioritet i de private barnehagene eller ble prioritert inn da de er barn/familier med særskilte behov. Til supplerende opptak kom det inn ytterlige 88 søknader for barn med rettighetsalder, 15 av disse fikk plass. Etter hovedopptaket er det kommet inn 43 klager innen klagefristen. Dette er 16 flere enn i fjor. Administrasjonen arbeider fortløpende med endringer og tildeling av nye plasser når noen flytter eller av andre grunner ikke benytter plassen. Gjennom klagebehandling, arbeidet med supplerende opptak og gjennom sommeren har det lykkes å løse 15 saker. De fleste av klagene gjelder plass for barn født i 2011 eller 2012 og grunnen til at disse ikke har fått første eller andrevalget innfridd, er at det ikke er flere plasser igjen til denne aldersgruppen i de ønskede barnehager. Kommunen er forpliktet til å gi barn med rett til barnehageplass et tilbud. Samtidig er det viktig for kommunen å tilpasse barnehagedriften i forhold til inntekter og utgifter. Det å gi plasser til barn uten rettighet er veldig kostbart og må ses i forhold til andre viktige formål i kommunen. I og med at man i de siste årene har gitt tilbud til et betydelig antall barn uten rett til barnehageplass, ble det i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013 besluttet en reduksjon av antall plasser gjennom å legge ned en avdeling i Hårkollen barnehage og en avdeling i Herstadløkka barnehage. I tillegg opphørte Trollbo familiebarnehage (privat). Selv om man også etter denne reduksjonen av antall plasser klarte å gi tilbud til alle rettighetsbarna, ga det en mer utfordrende situasjon ved årets hovedopptak siden man fikk et mindre handlingsrom enn normalt. Dette er trolig også en medvirkende årsak til det økte antallet klager vi mottok i år. 11

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD

Trøgstad kommune VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD Barnehagene eies av Trøgstad kommune, og drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur

Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur Ullensaker kommune Skole, barnehage og kultur SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009 SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN - ENDRINGER

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN Arkivsaksnr.: 10/160 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Trondheim formannskap slutter seg til departementets forslag

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad

Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad Trøgstad kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Trøgstad Revidert og vedtatt av kommunestyret i Trøgstad 13.12.2016 Gjeldende fra 01.01.2017 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I TRØGSTAD 1 EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE

VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE VEDTEKTER F O R K O MM U N A L E B A R N E H A G E R I BAMBLE Gjelder fra 01.08.2011 Enhet for skole og barnehage 11/1306-20761/11 01.08.2011 Arkiv A10 Side 1 av 6 1 EIERFORHOLD 1.1. Kommunale barnehager

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HOL KOMMUNE. I HENHOLD TIL LOV OM BARNEHAGER ER DET BARNEHAGENS EIER SOM SKAL FASTSETTE VEDTEKTENE. Det vises til 7,4 ledd. VEDTEKTENE ER BEHANDLET I KOMMUNESTYRET

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 14.12.2011 Revidert Kommunestyret 05.09.2012 Revidert Kommunestyret 12.12.2012 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL

VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL VEDTEKTER DE FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I MIDTRE GAULDAL Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 13/10 2010 og Kommunestyret i sak xx/2010 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret 12.3.13 VEDTEKTER FOR BIRKENES KOMMUNES BARNEHAGER 1 BARNEHAGENS FORMÅL «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS

VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS VEDTEKTER FOR GLENDRANGE BARNEHAGE AS Revidert sept. 2015 1. EIERFORHOLD. Glendrange barnehage as er en privat barnehage og eies av Synnøve og Anders G. Glendrange 2. FORMÅL Jf. Barnehagelovens 1 Barnehagen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere

Vedtekter for Barnas Barnehage. Endret av eiere Vedtekter for Barnas Barnehage Endret av eiere 22.08.17 Vedtekter Barnas barnehage 1. Forvaltning av barnehagen. Barnas barnehage AS eies og drives av Ann-Gro Gundersen og Hege T. S. Jakobsen. Barnehagen

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES BIRKENES KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I BIRKENES ENGESLAND BARNEHAGE HEREFOSS BARNEHAGE NATVEITÅSEN BARNEHAGE BIRKENESPARKEN BARNEHAGE BIRKELAND BARNEHAGE (fra 1.8.12) Vedtatt av kommunestyret 9.2.10

Detaljer

Møteinnkalling 4/2015

Møteinnkalling 4/2015 Møteinnkalling 4/2015 Utvalg: Hovedutvalg for livsløp og samhandling Møtested: Bekkfaret barnehage / Statens hus Møtedato: 11.06.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Margrethe Standahl,

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Vedtekter for de kommunale barnehagene i Overhalla Gyldig fra: Hovedopptaket 2017 med virkning fra 15. august 2017. Sist endret: 7. februar 2017 (Overhalla kommunestyre, PS 4/17) 1 Generelt Barnehagene

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Virksomhet barnehager Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 56 00 E-post: post.barnehage@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.01.11 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager

Krødsherad kommune. Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Krødsherad kommune Vedtekter for Krøderen og Noresund barnehager Gjeldende fra 01.08.2016 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak 07.11.1978

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stor-Elvdal Vedtatt av Kommunestyret den 24.05.11, Ks-11/20 Vedtektene gjelder for alle kommunale barnehager i Stor-Elvdal kommune, jfr. Lov om barnehager 7. 1.

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjon. Informasjon manifest mot mobbing. Til stede

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE

Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE Vedtekter SKAUGDALEN BARNEHAGE 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 1 1 Eierforhold... 2 2 Formål... 2 3 Opptaksmyndighet... 2 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/224-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Jon Bjørndal Dato: 31.01.2012 Endringer av vedtekter for barnehagene. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.05.2012 1. Organisasjon De kommunale barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som

bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som VEDTEKTER FOR BAMSEBO BARNEHAGE AS Revidert utgave desember 2007 Revidert utgave mars 2009 Revidert utgave mars 2010 Revidert utgave januar 2011 Revidert utgave juni 2011 Revidert utgave februar 2012 Revidert

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I PORSGRUNN. Godkjent i Bystyret 15.1.2015 Trer i kraft fra og med 01.03.2015 1. EIERFORHOLD 2. FORMÅL 3. FORVALTNINGSMYNDIGHET 4. OPPTAKSMYNDIGHET 5. OPPTAKSKRETS 6.

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Songdalen kommune Revidert Kommunestyret 12.12.2012 Revidert Kommunestyret 25.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SONGDALEN KOMMUNE 1 EIERFORHOLD Barnehagene

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Vedtekt for kommunal barnehage

Vedtekt for kommunal barnehage Vedtekt for kommunal barnehage Kommunestyrets vedtak 2. februar 2016 Erstatter kommunestyrets vedtak 13. mai 2014 1. Formål Siljan kommunes barnehage drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015

VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 - 1-1. EIERFORHOLD VEDTEKTER FOR VALLERSTUA BARNEHAGE, Gjettumkollen 1, 1346 Gjettum. Pr. 2. februar 2015 Vallerstua barnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S Risalleen 36, 0778 Oslo. Cecilie

Detaljer

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE

BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE Høylandet kommune Administrasjonen BARNEHAGEVEDTEKTER FOR HØYLANDET KOMMUNE Gyldig fra: 15 august 2017. Sist endret: 24 april 2017 Vedtatt i kommunestyre sak 18/17. Generelt. Barnehagen skal drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER FAUSKE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret Sak 59/16 15.12.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2015 2019 1. EIERFORHOLD Disse vedtektene gjelder for

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE.

VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. VEDTEKTER FOR PETRINE BARNEHAGE I ØVRE RÆLINGEN KIRKE. RÆLINGEN KIRKELIGE FELLESRÅD HAR MØTE DEN 30.01.07 MED ENDRINGER 18.11.2014 FASTSATT DISSE VEDTEKTENE FOR PETRINE BARNEHAGE I MEDHOLD MED LOV OM BARNEHAGER

Detaljer

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE

VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE VEDTEKTER for SiMolde BARNEHAGE Gjeldende fra 15.8.2014. 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde). Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og de

Detaljer

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune.

Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. Engstorkenebb kommuneblomst for Bjugn kommune. forvaltningsressurser. Vedtekter for kommunale barnehager i Bjugn Kommune Vedtatt av Bjugn kommunestyre 14.12.2001 Revidert av hovedutvalg for Oppvekst og

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtekter for de kommunale barnehagene i Midtre Gauldal Vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur i sak 40/13 2013 og Kommunestyret i sak 84/2013 1 1 Hjemmel 1.1 De kommunale barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager STOKKE KOMMUNE Seksjon barnehage Postboks 124 3161 STOKKE Telefon: 33 29 50 00 E-post: postmottak@stokke.kommune.no Vedtekter for Stokkebarnehagene Gjeldende fra 01.08.14 Kommunale og private barnehager

Detaljer

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk

Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Barns læring i barnehagen aktuell nasjonal politikk Bente Aronsen Trondheim 26. oktober 2016 Hva er egentlig rammeplanen? - Beskriver barnehagens samfunnsoppdrag - Utleder mandatet Stortinget har gitt

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I TINN KOMMUNE Gjeldende fra 01.01.2011 Vedtak i Tinn kommunestyre 02.12.10 sak 118/2010 saksnr 2010/ 3056 0 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Tinn kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014

VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 - 1 - VEDTEKTER FOR GULSPURVEN FAMILIE BARNEHAGE, Hartmansvei 36, 0284 Oslo pr.3. februar 2014 1. EIERFORHOLD Gulspurven familiebarnehage eies og drives av Tårnsvalen Barnehage A/S, Dr. Holmsvei 3, 0787

Detaljer

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015

VEDTEKTER. for kommunale barnehager i Bærum. Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 VEDTEKTER for kommunale barnehager i Bærum Sist endret av Sektorutvalg barn og unge 28. oktober 2015 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Bærum kommune. 2. Formål Barnehageloven

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: A10/&13 Saksmappe: 2012/778-0 Saksbehandler: Gro Toft Ødegård Dato: 27.12.2013 Saksframlegg Høring av forslag til endringer i barnehageloven Utvidelse av retten til barnehageplass

Detaljer

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den

Tingvoll kommune. Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra , Vedtatt av kommunestyret den Vedtekter for kommunale barnehager i Tingvoll kommune. (Gjeldende fra 15.08.13, Vedtatt av kommunestyret den 23.05.2013) 1.Eierforhold / forvaltning: 7 Barnehageiers ansvar Barnehageeier skal drive virksomheten

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager

SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager SØGNE KOMMUNE Enhet for barnehager Vedtekter for de kommunale barnehager i Søgne kommune gjeldende fra 1.3.2011 1. EIERFORHOLD De kommunale barnehagene eies og drives av Søgne kommune. Barnehagene skal

Detaljer

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049

HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA GRENDEHUSET, THOMAS OLSENSVEI 32 1545 HVITSTEN TLF.: 64 95 51 85/950 52 049 2015 VEDTEKTER FOR HVITSTEN NATURBARNEHAGE SA 1 Eier Vedtektene gjelder for Hvitsten Naturbarnehage

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I MOSKENES KOMMUNE. 1. EIERFORHOLD OG FORVALTNING 1. Moskenes kommune eier og driver Reine og Sørvågen barnehage. 2. Tiltak som reguleres av Lov om barnehager ligger til formannskapet 3. Administrasjonutvalget er tillsettingsorgan

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SAUDA 11/152-411/979 Arkivkode: K2-A10, K2-03.02.2011 11/979 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Eierforhold s. 3 Formål s. 3 Samarbeidsorgan s. 3 Søknad s. 3 Søknad om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE.

VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. VEDTEKTER FOR LØNSET PRIVATE BARNEHAGE. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret. Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret. Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1 Barnehagelova formåls 3 1.2 Kvalitetsplanen for

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Korrigert og presisert tall informasjon 12.mars 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1

Detaljer

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no

VEDTEKTER 2015/2016. www.grenaderstubben.no VEDTEKTER 2015/2016 www.grenaderstubben.no VEDTEKTER FOR GRENADERSTUBBEN BARNEHAGE AS (Fastsatt av styret 01.08.2015) 1 INNLEDNING (Jfr. barnehagelovens 7) Vedtektene gjelder for Grenaderstubben Barnehage

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for kommunale barnehager Vedtekter for kommunale barnehager Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, jfr. barnehageloven

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal gi opplysninger som er av betydning for

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR SKAUGDALEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Skaugdalen barnehage... 2 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Opptaksmyndighet... 3 4 Opptakskrets og opptakskriterier...

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet.

Vedtektene er en del av det juridiske grunnlaget for barnehagens virksomhet. VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Vedtatt i Hol kommunestyre, sak 47/14, 25.06.2014. 1 FORVALTNING Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2015 1. Organisasjon De kommunale barnehagene drives i samsvar med "Lov om barnehager" og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer,

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen.

Ansvar for tiltak ette Lov om barnehager er tillagt kommunestyret. Barnehagene sorterer administrativt under rådmannen. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I TANA 1. EIERFORHOLD Barnehagene eies og drives av Tana kommune i samsvar med Lov om barnehager, gjeldende forskrifter og retningslinjer fra kunnskapsdepartementet, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN

VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN VEDTEKTER FOR NLM-BARNEHAGENE avd. SPIREN 1. Eier Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Spiren barnehage, Trondheim, gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune Dok.id.: 2016/7 Utgave 7 Skrevet av: Berit Kalseth, barnehagekonsulent Gjelder fra 01.08.16 Behandlet av: Kommunestyret, sak 0007/04, 19.02.04

Detaljer

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år.

VEDTEKTER. Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. VEDTEKTER 1 EIERFORHOLD Korntrøberget barnehage AS er en privateid barnehage med 45 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagens eiere er: Anne Fagrell, førskolelærer Monika Hoven, førskolelærer Liv

Detaljer

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker.

2. ORGANISERING a) Politisk tilknytting Tjenesteutvalget har det overordna ansvaret for barnehagesaker. Vedtekter For Barnehagene i Audnedal Kommune (Gjeldende etter vedtak i Tjenesteutvalget 19.11.15) 1. EIERFORHOLD Byremo barnehage og Konsmo barnehage eies og drives av Audnedal Kommune. Audnedal kommune

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR LILJA FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Lilja familiebarnehage. Barnehagen består av to avdelinger. En i Grinistubben 2 og en avdeling i Grinistubben 6. Familiebarnehagen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet Heggin I Møtedato: 07.02.12 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Politikerrommet Heggin I Møtedato: 07.02.12 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for kultur og oppvekst MØTEINNKALLING 30.01.12/TOA Møtested: Politikerrommet Heggin I Møtedato: 07.02.12 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE FAUSKE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGENE I FAUSKE Vedtatt i Kommunestyret 03.10.2013 K-sak 66/13 1 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE GJELDENDE FRA 2013 2017 1. EIERFORHOLD Disse

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015

NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 NORDRE LAND KOMMUNE Juni 2015 1 Lovforankring Barnehagene i Nordre Land drives i samsvar med Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr. 64: med endringer, sist ved lov av 24.juni 2011 nr. 30 (i kraft 1.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold:

VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: VEDTEKTER FOR LØKKA FAMILIEBARNEHAGE: Navn og eierforhold: Familiebarnehagens navn er Løkka familiebarnehage, er organisert som et privat foretak og eid av Grete Mortensen. Barnehagen drives av eieren,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR HOLE KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt ajourført i humanitært styre 25.01.2011 1. OMFANG...3 2. ADMINISTRASJON...3 3. LOV, FORSKRIFT OG RAMMEPLAN...3 4. MÅL...4 5. SAMARBEIDSUTVALG (SAU) OG FORELDRERÅD...4

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BETEL BARNEHAGE Siste endret 17.06.2015 1. EIERFORHOLD OG OMFANG Betel Menighetssenter står som eier og er ansvarlig for driften av Betel barnehage. Den skal drives i samsvar med de lover

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen

ANSVAR: ~~~~~~~~~ Eier har administrativt og økonomisk ansvar for familiebarnehagen VEDTEKTER STEINBERGET FAMILIEBARNEHAGE ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ EIERFORHOLD : ~~~~~~~~~~~~~~ Steinberget -familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER VESTBY KOMMUNE RO BARNEHAGE VEDTEKTER FOR VESTBY KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyremøte 04.09.2017 sak 64/17 1. Eierforhold Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Vestby kommune

Detaljer

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement.

Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter Dersom det takkes ja til plass i Fjære barnehage AS godtar man samtidig barnehages vedtekter og betalingsreglement. Vedtekter for Fjære barnehage AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Eierforhold 1.1 Eierform

Detaljer