Program Standard Sau Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program Standard Sau Norge"

Transkript

1 Program Standard Sau Norge Brukermanual BioControl AS OBS! Programmet Program Standard Sau Norge er programmert inn i håndleseren ved levering. Programmet medfølger også på cd som følger håndleseren. Håndleseren kan, ut i fra medfølgende programvare, benyttes separat/uten integrasjon til annen pc programvare. Denne brukermanualen vil da vise hvordan Program Standard Sau Norge fungerer. Håndleseren kan også benyttes i sammenheng med pc/web-programleverandører for saueprodusenter i Norge. I hvilken grad håndleseren benyttes, avgjøres av den enkelte programvareleverandør. De enkelte programleverandører vil kunne anvender håndleseren HHR3000 på forskjellig måte. Dette skjer ved at håndleseren omprogrammeres og tilpasses det enkelte pc-program sine rutiner og registreringsarbeid. Ved slik anvendelse vil de enkelte programvareleverandørene levere sine egne brukerinstruksjoner ang. håndleseren. Spesielt gjelder dette for utveksling av data mellom pc og håndleser. Denne manualen vil i disse tilfellene kun ha aktuell informasjon på sidene 4-8. Se brukerinstruksjoner for ditt pc/web program, eller kontakt din programvareleverandør for ytterligere informasjon vedr. bruk av håndleser sammen med ditt pc-program.

2 Innholdsfortegnelse BioControl AS...4 Oversikt Program Standard Sau Norge...4 Instruksjonssymboler og forkortelser...4 Andre programmer/programvareleverandører...4 HandHeld Reader 3000 Pro V2...5 Medfølgende utstyr...5 Håndleserens display og taster...6 Installasjon av programvare på din PC...8 Installasjon av program fra CD...8 Overføring av data...11 Overføring av database fra HHR til PC...12 Overføring av database fra PC til HHR...14 Lasting av nytt program Program Standard Sau Norge...16 Lasting av nytt operativsystem fra pc til HHR...17 Menystruktur Program Standard Sau - skjematisk oversikt:...18 Database kolonnebeskrivelse...20 Menypunkter HHR 3000 Pro V2 detaljforklaring...21 Generelt:...21 Hovedmeny punkt 1: Les RFID...21 Underpunkt 1: Les uten log...21 Underpunkt 2: Les med log...22 Underpunkt 3: Les auto log...22 Underpunkt 4: Slett logger...23 Hovedmeny punkt 2: Registrer...23 Underpunkt 1: Lamming...23 Punkt 2: Nyregistrer...24 Hovedmeny: 3. Se data i DB...24 Hovedmeny: 4. Rutiner...27 Undermeny: 1: Merking...27 Undermeny: 2: Lam status...28 Undermeny: 3. Embryo...28 Undermeny: 4. Veiing / 2008 Side 2 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

3 Undermeny: 5. Til beite...29 Undermeny: 6. Fra beite...29 Undermeny: 7. Slakting...30 Undermeny: 8. Behandling...30 Undermeny: 9. Parring...31 Hovedmeny: 5. Oppsett...31 Hovedmeny: 6. RS232 evt. Bluetooth...32 Import av tekstfil til Microsoft Excel / 2008 Side 3 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

4 BioControl AS Denne brukermanualen utgis av BioControl AS, uten garantier. Forbedringer og endringer i denne brukermanualen på grunn av typografiske tegn, ufullstendig informasjon eller forbedringer av program og/eller utstyr kan foretas av BioControl AS når som helst og uten varsel. Slike endringer vil bli tatt med i nye utgaver av brukermanualen. BioControl AS, 1890 Rakkestad, Norge Oversikt Program Standard Sau Norge Program Standard Sau Norge er et program som er tilpasset norsk produksjon av sau. Programmet er installert på håndholdt leser HHR 3000 Pro V2 ved levering. Rutiner for å registrere informasjon er tilgjengelig for brukeren ved å velge menypunkter. Arbeidsrutiner eller registreringer er samlet i hovedgrupper for at det skal være enklest mulig å finne ønsket rutine. Detaljert beskrivelse følger i denne brukermanualen. Instruksjonssymboler og forkortelser Følgende forkortelser, ord og uttrykk anvendes i brukermanualen: BC: BioControl AS. HHR: HHR 3000 Pro V2. Transponder: Elektronisk enhet (merke) festet på dyret som svarer HandHeld Reader 3000 Pro V2 med unikt nummer ved elektronisk avlesning. ID: Identitet. EID (nr): Elektronisk identitets (nr). VID (nr): Visuelt identitets (nr). Database: Register som inneholder på forhånd bestemt informasjon om hvert enkelt dyr. Log fil: Leste elektroniske nummer kan lagres på samme liste. Listen/samlingen kalles en Log fil. Listen kan overføres til PC for å bli bearbeidet der. Andre programmer/programvareleverandører HHR 3000 Pro V2 kan brukes som avleser i sammenheng med annen pc programvare. Håndleseren er programmerbar. Programvareleverandørene kan tilpasse HHR 3000 Pro V2 til sin programvare. Kontakt din programvareleverandør for å undersøke om ditt pc-program kan benytte HHR 3000 Pro v2. 05/ 2008 Side 4 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

5 HandHeld Reader 3000 Pro V2 Medfølgende utstyr Følgende utstyr inngår i leveransen av HandHeld Reader 3000 Pro V2 : 1 stk HandHeld Reader 3000 Pro V2 med bestilte moduler (RS232 eller Bluetooth) 1 stk antenne i hht bestilling (ekstra bestilt antenne vedligger) o Antenne har skrukobling og kan skiftes til antenne med alternativ lengde. 1 stk CD for installasjon av nødvendig pc programvare o Installasjon av cd gjennomgås nedenfor. 1 stk kabel, kombinert for lading og kommunikasjon med pc. Kabel har tre plugger: o Stikker for kobling til håndleser (kontakt på håndleser sitter beskyttet under gummihette i enden av håndtaket. o Stikker USB for kobling til pc. o Stikker for kobling til lader. 1 stk lader 1 stk bæreveske 1 stk bruksanvisning/manual 05/ 2008 Side 5 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

6 Håndleserens display og taster HandHeld Reader 3000 Pro V2 betjenes ved å bruke taster som vist nedenfor. Menyer, lest elektroniske ID og informasjon fra database, vises i displayet. Tast: Start / On-off Funksjon: Slår HandHeld Reader 3000 Pro V2 på og av. I lange menyer flytter markøren seg en hel side for hvert trykk på tasten. Numeriske taster Les EID / les transponder Enter tast Pil ned Pil opp Tilbake tast Display Taster 1-9 for inntasting av numeriske verdier, bokstaver og tegn. Aktiverer leseren for å avlese elektronisk ID. Lagrer inntastet verdi. Flytter markør til neste felt i menyer. Lagrer aktuelt felt i minne og flytter til neste felt. Flytter også til Søke-felt og Slette-felt. Lagrer aktuelt felt i minne og flytter til forrige felt. Flytter også til Søke-felt og Slette-felt. Kort trykk: sletter siste inntastede karakter, går ut av meny. Langt trykk: går ut av felt uten å lagre evt. inntastede verdier. Viser menyvalg og de opplysninger som tilhører menypunktet. Det kan være flere opplysninger tilgjengelig enn hva som vises i displayet. Ved å bruke Pil ned eller Pil opp, beveger man seg i listen som kan gå over flere sider,. Til 05/ 2008 Side 6 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

7 høyre i displayet vises piler som peker ned og/eller opp om det er tilgjengelige opplysninger under eller over den siden som vises i displayet. Rød lampe Grønn lampe Blinker rødt ved forsøkt avlesing, men ingen transponder funnet. Display viser melding Ingen avlesing. Blinker grønt ved funnet og avlest transponder. Display viser EID/transpondernummer. 05/ 2008 Side 7 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

8 Installasjon av programvare på din PC Installasjon av program fra CD HandHeld Reader 3000 Pro V2 leveres med programvare. Programvaren er installert i håndleseren. Innlest programvare medfølger i tillegg også på CD. CD må installeres på CD for at HHR og PC skal kunne kommunisere. CD inneholder: HHR Program Loader o For lasting av nye operativsystem. HHR Manager o For lasting av brukerprogram/applikasjon og database. Program Standard Sau Norge vx.xx o Brukerprogram for håndholdt leser med USB kommunikasjon Program Standard Sau Norge vx.xxrs o Brukerprogram for håndholdt leser med USB og RS232 kommunikasjon Program Standard Sau Norge vx.xxbt o Brukerprogram for håndholdt leser med USB og Bluetooth kommunikasjon Brukermanual Program Standard Sau Norge o Brukermanualen i pdf format Mal og eksempel for import av database til Excel. Kolonnebeskrivelse for databasen tilhørende programmets (inngår også i denne manualen). Fremgangsmåte installasjon av CD: 1. Koble HHR3000 til kabel og koble USB kabel til din PC. Om håndleser ikke er tilknyttet før CD installeres, får du feilmelding. La håndleser være tilkoblet under hele installasjonsrutinen. 2. Sett inn CD i CD-leser. 3. CD vil starte selv og vise deg vindu vist i Figur 1: a. Du vil få informasjon om hva som finnes på CD ved å bevege markøren over tekstene til venstre. b. Ved å sette markøren på Install, vises hva som vil bli installert på din PC. c. Klikk på Install. Figur 1: Åpningsvindu for installasjon av HHR programvare på pc. 05/ 2008 Side 8 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

9 4. Vindu vist i Figur 2 åpner seg som er en veiledning for å installere programmet. a. Velg Next hvis OK å starte installasjonsveilederen. Figur 2: Velkommen til veiledning for installasjon. 5. Vindu vist i Figur 3 viser hvor programmet blir lagret. a. Kan endres om ønskelig. b. Velg Next for å fortsette. Figur 3: Sted for lagring av program på pc 6. Vindu vist i Figur 4 ber om bekreftelse for å starte installasjonen. a. Velg Next for å fortsette. Figur 4: Bekreft start av installasjon. 05/ 2008 Side 9 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

10 7. Vindu vist i Figur 5 bekrefter korrekt installasjon av programvare. a. Velg Exit for å fullføre installasjon og avslutte installasjonsveiledningen. Figur 5: Avslutt vellykket installasjon. 8. Program er lagret i katalog C:\Programfiler\Biocontrol. a. Figur 6 viser Windows Utforsker der mappen Biocontrol er vist. Figur 6: Bilde som viser installerte programfiler. 9. CD er nå installert på din pc. 05/ 2008 Side 10 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

11 Overføring av data PC kan hente data i HHR 3000 Pro V2 for å behandle registrerte og lagrede data. Data fra PC kan også overføres/tilbakeføres til håndleseren. Programmet HHR Manager brukes til å overføre data. Programmet installeres på pc når CD installeres. Kommunikasjon mellom HandHeld Reader 3000 Pro V2 og pc kan for eksempel være: Overføring fra HandHeld Reader 3000 Pro V2 til pc: o Sikkerhetskopiering av database. o Bearbeiding av database på PC. Egne oversikter, lister, historikk, m.m. Distribusjon av registrerte data. Overføring fra pc til HandHeld Reader 3000 Pro V2: o Tilbakelesing av bearbeidet database. Oppdatering av databasen som ønskes tilgjengelig i håndleseren. o Innlesing av programmet Program Standard Sau Norge. Nye versjoner. Feilretting. Installasjon og evt. oppdatering av nytt operativsystem gjøres med programmet HHR Program Loader. Programmet installeres når CD installeres. VIKTIG - VIKTIG! RS232 og Bluetooth skal alltid være slått av når HHR er koblet til pc. Om denne kommunikasjonen er aktivert, vil dette blokkere for USB kommunikasjon som benyttes når HHR kommuniserer mot pc. Det må ikke benyttes annen RS232 kabel enn den kabel som kan bestilles hos din HHR leverandør. Standard RS232 kabel vil kunne skade din HHR og pc. 05/ 2008 Side 11 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

12 Overføring av database fra HHR til PC Registreringer som gjøres med HandHeld Reader 3000 Pro V2 lagres i håndleseren fortløpende. Det kan være flere grunner til å overføre data fra HandHeld Reader 3000 Pro V2 til pc: o o Sikkerhetskopiering av database. Bearbeiding av database på pc. Egne oversikter, lister, historikk, m.m. Distribusjon av registrerte data. Bearbeiding for senere å tilbakeføre til HHR ønskede opplysninger. Programmet HHR Manager brukes til å overføre data. Programmet installeres på pc når CD installeres. Fremgangsmåte: 1. Koble stikker på kabel til HandHeld Reader 3000 Pro V2. USB stikker settes i USB kontakt på pc. 2. Åpne mappe der HHR Manager er lagret. 3. Startes ved å dobbeltklikke programmet. 4. Vindu HHR Manager åpner (Figur 7). 5. Trykk knapp som viser overføring fra HandHeld Reader 3000 Pro V2 til pc. 6. Vindu for lagring av databasefil åpnes (Figur 8:). Angi filnavn og trykk Lagre. 7. Overføring starter. Når overføring er ferdig vises det melding i HHR Manager: Data saved successfully! 8. Kabler kan kobles fra. 9. Database er nå lagret på pc. Filen er lagret som kommaseparert tekstfil. 10. Denne filen kan importeres i for eksempel Excel. (Se senere for eksempel på import til tekstfil i Excel). Trinn 1: Trykk på knapp som viser overføring fra HHR til PC. Overføring starter. Trinn 2: Vellykket overføring bekreftes. Figur 7: Overføring av data fra HHR til pc. 05/ 2008 Side 12 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

13 Velg mappe og gi navn på databasefilen. Figur 8: Lagre database i mappe på pc Database lagres som kommaseparert tekstfil. Filen lagres med navn som blir tildelt. Se: Figur 9. Logfil overføres samtidig og legges i egen fil med samme navn som blir tildelt databasefilen, men med log som tilegg i navnet. Loggfilen lagres som kommaseparert tekstfil. Eksempel: Se Figr 10:. Figur 9: Lagret database, kommaseparert tekstfil Figur 10: Lagret Logfil, kommaseparert tekstfil 05/ 2008 Side 13 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

14 Overføring av database fra PC til HHR Database som ligger på PC er data som tidligere er registrert med HHR og som etter registrering er overført fra HHR til PC. Dataene kan ha blitt behandlet på PC og ønskes overført til HHR. HHR Manager NO benyttes for å laste inn dataene som ligger på PC. Fremgangsmåte: 1. Koble stikker på kabel til HandHeld Reader 3000 Pro V2. USB stikker settes i USB kontakt på PC. 2. Åpne mappe der HHR Manager er lagret. 3. Startes ved å dobbeltklikke programmet. 4. Vindu åpner der du må angi hvilket program og hvilken databasefil som skal overføres. (Figur 11: ). 5. Du henter databasefil og programfil i mappen der du har lagret disse. (Figur 12:). 6. Trykk knapp som viser overføring fra PC til HandHeld Reader 3000 Pro V2. (Figur 11: ). 7. Varsel blir gitt at evt. database i håndleseren blir slettet når database fra PC blir overført (Figur 13). 8. Overføring starter. Når overføring er ferdig vises det melding i HHR Manager: OK! (Figur 14:). 9. Kabler kan kobles fra. 10. Database er nå overført fra PC til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Figur 11: Overføring av database fra pc til HHR Figur 12: henting av BEARBEIDET databasefil 05/ 2008 Side 14 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

15 Figur 13: Varsel om sletting av database i HHR Figur 14: Vellykket overføring av database fra pc til HHR 05/ 2008 Side 15 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

16 Lasting av nytt program Program Standard Sau Norge Lasting av nytt brukerprogram Program Standard Sau Norge vil være aktuelt når det kommer oppdateringer. Oppdateringer kan komme i form av CD eller nedlasting via Internett. Felles gjelder det at ny programfil skal lagres på din PC før den hentes av HHR Manager. Overføring fra PC til HandHeld Reader 3000 Pro V2 gjøres ved hjelp av programmet HHR Manager. Fremgangsmåte: 1. Koble stikker på kabel til HandHeld Reader 3000 Pro V2. USB stikker settes i USB kontakt på PC. 2. Åpne mappe der HHR Manager er lagret. 3. Startes ved å dobbeltklikke programmet. 4. Vindu åpner der du må angi hvilket program og hvilken databasefil som skal overføres. Angir du ingen databasefil, vil evt. database i HandHeld Reader 3000 Pro V2 slettes. 5. Du henter programfil og evt. databasefil og i mappen der du har lagret disse. 6. Trykk knapp som viser overføring fra PC til HandHeld Reader 3000 Pro V Varsel blir gitt at evt. database i håndleseren blir slettet når database fra PC blir overført. 8. Overføring starter. Når overføring er ferdig vises det melding i HHR Application Manager: OK!. 9. Kabler kan kobles fra. 10. Nytt program er nå lastet opp til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Trinn 1: MERK: Vellykket overført program! Skriv inn navn på fil, eller bruk evt. Browse-knapp for å finne katalog og mappe der Program Standard Sau Norge v x.xx er lagret. Trinn 2: Trykk denne knappen for lasting fra PC til HHR. Figur 15: Vindu viser vellykket overføring av program fra pc til HHR 05/ 2008 Side 16 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

17 Lasting av nytt operativsystem fra pc til HHR Overføring av nytt operativsystem gjøres med programmet HHR Program Loader. Programmet ligger på CD som følger leseren, og blir installert når CD installeres. Nytt, eller endret, operativsystem kan være aktuelt der det er utviklet fullstendig ny programvare. Fremgangsmåte: 1. Koble stikker på kabel til HandHeld Reader 3000 Pro V2. USB stikker settes i USB kontakt på pc. 2. Åpne mappe der HHR Program Loader er lagret. (Figur 16:). 3. Startes ved å dobbeltklikke programmet. 4. Vindu åpner der du må angi hvilket program skal overføres. (Figur 17). 5. Du henter programfil og evt. databasefil i mappen der du har lagret disse. (Figur 16:). 6. Trykk knapp Start. (Figur 17: ). 7. Overføring starter. Kabler kan kobles fra når overføring er meldt ferdig. 8. Nytt operativsystem er nå lastet opp til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Trinn 1: Hente HandHeld Reader 3000 Pro V2 Program Loader. Figur 16: Åpne HHR Program Loader/angi database og programfil Angi Windows code page win1252. Angir norsk alphabet. Figur 17: Henting av HHR Program Loader 05/ 2008 Side 17 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

18 Menystruktur Program Standard Sau - skjematisk oversikt: Nedenfor vises en oversikt over hvordan de forskjellige menyene og funksjonene er bygget opp. HOVEDMENY: Undermeny: Undermeny: Undermeny: 1. Les RFID 1. Les uten log 2. Les med log 3. Les auto log 2. Registrer 4. Slett logger 1. Lamming Mor EID: Mor VID: Fdato: Lam EID: Lam VID: Vekt: Kjønn: 2. Nyregistrer LAGRE EID: VID: Fødselsvekt: Kjønn: Fødselsdato: LAGRE 3. Se data i DB EID: VID: SØK/FINN SLETTE Fødselsvekt: Fødsels: Kjønn: Vær. EID: VID: Fostermor. EID: VID: Siste vekt: Status: Far. Parring EID: VID: Antall embryo: Ant. lam: Behandling 1: Behandling 2: Behandling 3: Behandling 4: Flagg: Merknad: Slakting: 05/ 2008 Side 18 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

19 HOVEDMENY: Undermeny: Undermeny: Undermeny: 4. Rutiner Hjem./Beit.: Dødskode 1: Dødskode 2: Dødskode 3: Dødskode 4: 1. Merking Ny eller finn VID: SØK/FINN EID: SLETTE 2. Lam status VID: SØK/FINN EID: Status: Fostermor: EID: VID: 3. Embryo Mor EID: Antall embryos: 4. Veiing Lam EID: Vekt: 5. Til beite Sau EID: Hvor: 6. Fra beite Sau EID: Hvor: 7. Slakting EID: Til slakt: 8. Behandling Sau EID: Behandling 1: Behandling 2: Behandling 3: Behandling 4: 9. Parring Søie EID: Vær EID: 5. Oppsett Tid: 6. RS232 Start/stopp evt. Bluetooth 05/ 2008 Side 19 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

20 Database kolonnebeskrivelse Nedenfor følger tabell over databasens kolonnebeskrivelse. Kolonnebeskrivelse HandHeld Reader 3000 Pro V2 ver.300. "Program Standard Sau Norge ver0.5" Kolonne nr Antall karakterer Type karakter Eksempel Beskrivelse Kolonne navn 1 EID 23 Tall EID 2 AVID 12 Tall og bokstaver ABCD VID 3 SEX 10 Tall og bokstaver M Kjønn 4 BIRTHDATE 10 Tall og bokstaver 31/12/2007 Fødselsdato 5 BWEIGHT 4 Tall 12,2 Fødselsvekt 6 MATHEREID 12 Tall Mor's EID 7 MATHERVID 12 Tall og bokstaver 2DCBA Mor's VID 8 FOSTEREID 12 Tall Fostermor EID 9 FOSTERVID 12 Tall og bokstaver WGFH Fostermor VID 10 LASTWEIGHT 4 Tall 32,2 Siste registrerte vekt 11 LDATEW 10 Dato 31/12/2007 Dato siste regisrerte vekt 12 STATUS 10 Tall og bokstaver Normal Status 13 STATUSDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato siste endrede status 14 MALEEID 12 Tall Parring siste vær EID 15 MALEVID 12 Tall og bokstaver QGDSA123445A Parring siste vær VID 16 MATINGDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato siste parring 17 SCANCOUNT 1 Tall 3 Antall embryo siste scanning 18 SCANDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato siste embryoscanning 19 LAMBNO 1 Tall 3 Antall lam siste lamming 20 LAMBNODATE 10 Dato 31/12/2007 Dato siste lamming 21 TREATMENT1 10 Tall og bokstaver Medikament 1 Behandling 1 22 T1DATE 10 Dato 31/12/2007 Dato behandling 1 23 TREATMENT2 10 Tall og bokstaver Medikament 2 Behandling 2 24 T2DATE 10 Dato 31/12/2007 Dato behandling 2 25 TREATMENT3 10 Tall og bokstaver Medikament 3 Behandling 3 26 T3DATE 10 Dato 31/12/2007 Dato behandling 3 27 TREATMENT4 10 Tall og bokstaver Medikament 4 Behandling 4 28 T4DATE 10 Dato 31/12/2007 Dato behandling 4 29 FLAG 1 Tall 2 Flagg/signal 30 FLAGDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato endret flagg 31 REMARK 10 Tall Merknad 32 SLAUGHTER 2 Tall 01 Klar for slakt 33 SLDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato endret klar for slakt 34 PHOME 10 Tall og bokstaver Hjemme Beite/hjemme 35 PHOMEDATE 10 Dato 31/12/2007 Dato endret beite/hjemme 36 DEADCODE1 1 Tall og bokstaver 1 Dødt lam kode 1 37 DEADCODE2 1 Tall og bokstaver 2 Dødt lam kode 2 38 DEADCODE3 1 Tall og bokstaver 3 Dødt lam kode 3 39 DEADCODE4 1 Tall og bokstaver 4 Dødt lam kode 4 Merk: dato karakter tall dd/mm/yyyy "0 9>"og "a å" og "A Å" "0 9" og "," (komma) Semikolon ";" skiller felt i tekstfil database 05/ 2008 Side 20 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

21 Menypunkter HHR 3000 Pro V2 detaljforklaring Generelt: Beskjeder - meldinger i rutiner: Programmet viser meldinger i eget vindu på displayet. Følgende meldinger vises: Nytt dyr lagret! Meldingen kommer i display når man går ut av rutinen etter at Søkt EID merke/transponder er funnet og nødvendige opplysninger er registrert. Nummeret er i bruk! Melding vises om man forsøker å opprette allerede kjent dyr (kjent EID merke/transponder i databasen). Ingen avlesing. Melding vises om avleseren ikke avleste (fant) noen EID merke/transponder. Kan skyldes for stor avstand mellom antenne og EID merke/transponder ved lesing. Hovedmeny punkt 1: Les RFID Punktet i hovedmenyen gir tilgang til tre måter å lese EID merker på. Rutinene brukes for å lese en eller flere merker. Om ønskelig kan avlesingen(e) lagres i en logg som senere kan overføres til PC. Avlesingsloggen kan åpnes i alternative programmer på PC. Punkt 1. i hovedmenyen Les RFID inneholder: 1. Les uten log 2. Les med log 3. Les auto log Punktene gjennomgås nedenfor: Underpunkt 1: Les uten log Rutinen brukes til: Punktet i hovedmenyen gir tilgang til tre måter å lese EID merker på. Rutinene brukes for å lese ett eller flere merker. Om ønskelig kan avlesingen(e) lagres i en logg som senere kan overføres til PC. Avlesingsloggen kan åpnes i alternative programmer på PC. Utfør/trykk: Resultat: Trykk knapp Les EID. HHR leser/søker i ca 15 sekunder etter elektronisk merke. Funnet elektronisk merke blir vist i display. Vises i display: ID nummer: Land nummer (4 karakterer) EID merke nummer (12 karakterer) Duplikatteller: Antall produserte EID merker med dette nummer,-pga. mistet/erstattet. (1 karakter) Teknisk totalkode: Ikke vist (1 karakter) Dyreflagg: Flagg/signal (1 karakter) Info kode: (2 karakterer) Tilleggsdata: (1 karakterer) Reservert: (2 karakterer) 05/ 2008 Side 21 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

22 Rutinen viser felter med informasjon vedr. avlesing av EID merke. Informasjon om sist leste merke ligger alltid igjen i displayet. Ny avlest EID overskriver gammel avlesing som vises i displayet. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Underpunkt 2: Les med log Rutinen brukes til: Avlese ett eller flere elektroniske merker, vise dette i displayet og lagre i Log fil. Utfør/trykk: Resultat: - Velg rutinen med Enter. - Trykk knapp Les EID. HHR leser/søker i ca 15 sekunder etter elektronisk merke. Funnet elektronisk merke blir vist i display, og melding Lagret log! vises. Den leste og lagrede elektroniske ID bekreftes med pipetone fra HHR. Grønn lampe blinker for funnet EID. Vises i display: Log EID: Land nummer (4 karakterer) EID merke nummer (12 karakterer) Flere merker kan leses etter hverandre. Når første merke er bekreftet lagret, kan man starte ny avlesing ved å gjenta trykk på knapp Les EID. Ny avlesing startes, lagres, blir bekreftet lagret, osv. Alle avlesinger som bekreftes blir lagret i Log. Rutinen tar ikke hensyn til om samme merket blir lest flere ganger. Evt. dobbeltregistreringer bearbeides senere på PC. Display viser felter med informasjon vedr. avlesing av EID merke. Informasjon om sist leste merke ligger alltid igjen i displayet. I tillegg til å vise i display, lagres alltid viste avlesing(er) i Log fil med hele transpondernummeret (24 karakterer). Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Underpunkt 3: Les auto log Rutinen brukes til: Avlese flere elektroniske merker i en sekvens og lagre alle avlesningene i Log fil. Utfør/trykk: Resultat: Vises i display: Velg rutinen med Enter. HHR starter kontinuerlig lesing/søk når rutinen aktiveres. Kontinuerlig lesing. Trykk START eller LES for avslutt. I denne rutinen vises ikke de elektroniske merkenes nummer når de leses. Lest elektroniske merke bekreftes med pipetone fra HandHeld Reader 3000 Pro V2 samt at grønn lampe lyser. Når denne rutinen er valgt lagrer HHR kontinuerlig inntil rutinen avsluttes. Alle avlesinger som bekreftes blir lagret i Log. Rutinen tar ikke hensyn til om samme merket blir lest flere ganger. Evt. dobbeltregistreringer bearbeides senere på PC. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Start eller Les. 05/ 2008 Side 22 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

23 Underpunkt 4: Slett logger Rutinen brukes til: Slette logg som er lagret i håndleseren. Logg er lagret ved å benytte rutinene Les med log og Les auto log Utfør/trykk: Resultat: Vises i display: Velg rutinen med Enter. HHR sletter lagret logg Vil du SLETTE hele loggen? Velg JA eller NEI I denne rutinen slettes de lagrede ID numrene som avlest ved rutinene Les med log og Les auto log. Kun avlesingene slettes. Lagret database slettes ikke. Hovedmeny punkt 2: Registrer Punktet i hovedmenyen gir tilgang til å registrere nye dyr gjennom to rutiner. Punkt 2. i hovedmenyen Registrer inneholder: 1: Lamming 2: Nyregistrer Punktene gjennomgås nedenfor: Underpunkt 1: Lamming Rutinene brukes til: Registrering av nytt lam i forbindelse med lamming. Utfør/trykk: Velg rutinen med knapp Enter. Registrer data i aktuelle felt. Flytt til nytt felt med knapp Enter. Lagring skjer ved å trykke knapp Enter i Lagre-feltet (firkantet boks med sjekkmerke ). Resultat: Etter at det er registrert informasjon i de enkelte felter og man har lagret, bekreftes lagring med meldingen Nytt dyr lagret!. Dyret blir da registrert i Database med angitte data. Vises i display: Mor EID: Avleses elektronisk, alternativt skrives inn. Mor VID: Vises, alternativt skrives inn. Fdato: Settes til dagens dato. Lam EID: Avleses elektronisk. Lam VID: Avleses elektronisk, alternativt skrives inn. Vekt: Skrives inn. Komma er satt. Kjønn: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge S (søye) eller V (vær). LAGRE DYR Lagre nytt lam ved å trykke knappen Enter når markøren står i Lagre-feltet (firkantet boks med sjekk-merke ). Etter at lagring av første lam er gjort, tømmes displayet. Markøren flytter til første felt i rutinen og er klar for å registrere neste lam. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. 05/ 2008 Side 23 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

24 Punkt 2: Nyregistrer Rutinene brukes til: Opprette/registrere nye dyr som ikke opprettes i rutinen Lamming. Utfør/trykk: Velg rutinen med knapp Enter. Registrer data i aktuelle felt. Flytt til nytt felt med knapp Enter. Lagring skjer ved å trykke knapp Enter i Lagre-feltet (firkantet boks med sjekkmerke ). Resultat: Etter at det er registrert informasjon i de enkelte felter og man har lagret, bekreftes lagring med meldingen Nytt dyr lagret!. Dyret blir da registrert i Database med angitte data. Vises i display: EID: Avleses elektronisk. VID: Vises, alternativt skrives inn. Fødselsvekt: Skrives inn. Komma er satt. Kjønn: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge S (søye) eller V (vær). Fødselsdato: Trykk hvilken som helst knapp med tall og dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. LAGRE DYR Lagre nytt dyr ved å trykke knappen Enter når markøren står i Lagre-feltet (firkantet boks med sjekk-merke ). Etter at lagring av første dyr er gjort, tømmes displayet. Markøren flytter til første felt i rutinen og er klar for å registrere neste dyr. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Hovedmeny: 3. Se data i DB Punktet i hovedmenyen gir tilgang til å lese av og skrive inn i alle tilgjengelige datafelt som ligger på hvert dyr i databasen. Opplysningen som vises på hvert felt, er den siste registreringen som er gjort på dyret. Ønsker man å se historikk mer enn siste registrering, administreres dette i annen programvare på PC. Punkt 3 i Hovedmenyen Se data i DB gir direkte tilgang til Databasen. Rutinene brukes til: Utfør/trykk: Resultat: Se alle tilgjengelige opplysninger om hvert enkelt dyr som er registrert pr i dag. Velg rutinen direkte fra Hovedmeny med knapp Enter. Databasens søkevindu åpnes. Informasjon om dyr finnes ved å: enten ved å lese av dyrets elektroniske merke i feltet EID eller søke i Databasen (felt tegnet som forstørrelsesglass). Se nedenfor for beskrivelse. Når dyr er funnet, vises alle opplysninger under hverandre i en liste som man kan bevege seg i. Vises i display: EID: Leses elektronisk for å finne dyrets opplysninger. VID: Vises. Kan endres med tastaturknappene. SØK DYR (boks) Søkefelt for å finne dyr i database via dyrets VID 05/ 2008 Side 24 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

25 SLETT DYR (boks) Fødselsvekt: Fødsels: Kjønn: Vær. EID: VID: Fostermor. EID: VID: Siste vekt: Status: Far. Parring EID: VID: Antall embryo: Ant. lam: Behandling 1: Behandling 2: Behandling 3: Behandling 4: Flagg: Merknad: Slakting: Benytt knapp Pil ned og knapp Pil opp for å komme til og fra Søkefeltet! Brukes for å slette dyr fra Database. Benytt knapp Pil ned og knapp Pil opp for å komme til og fra Slettefeltet! Vises. Kan endres med tastaturknappene. Fødselsdato, - vises og kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge S (søye) eller V (vær). (forklarende tekst) Vises. Kan også registreres med knapp Les. Vises. Kan endres med tastaturknappene. (forklarende tekst) Vises. Kan også registreres med knapp Les. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Dato siste vekt vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Normal, Kopplam, Fosterlam Død 1, Død 2, Død 3, Død 4. Dato Status vises. Kan endres med tastaturknappene. (forklarende tekst) Vises. Kan også registreres med knapp Les. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Dato siste parring vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Dato antall embryo/foster vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Dato antall lam vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh.C, Beh. D, Beh. E. Dato Behandling 1 vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh.C, Beh. D, Beh. E. Dato Behandling 1 vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh.C, Beh. D, Beh. E. Dato Behandling 1 vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh.C, Beh. D, Beh. E. Dato Behandling 1 vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Dato for Flagg vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Vises. 05/ 2008 Side 25 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

26 Hjem./Beit.: Dødskode 1: Dødskode 2: Dødskode 3: Dødskode 4: Dato Slakting vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beite eller Hjemme. Dato Hjem/Beite vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. Vises. Kan endres med tastaturknappene. 05/ 2008 Side 26 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

27 Søk i Databasen: Man benytter VID (visuelt nummer) for å søke i databasen. Generelt beveger man seg i databaselisten ved hele tiden å hoppe til nytt felt ved å trykke Enter. For å komme til og fra Søkefelt (boks) og Slettefelt (boks), benyttes imidlertid knapp Pil ned og knapp Pil opp. Søkefelt aktiveres ved å trykke knapp Enter. Liste over alle visuelle (VID) nummer blir tilgjengelig. Markør står på øverste linje. Tast deler av eller hele VID og listen viser de VID som har tall i seg som er spesifisert på øverste linje. Velg ønsket VID ved å flytte nedover til aktuelt nummer. Trykk knapp Enter for å velge. Valgt VID/dyr vises i databasens første vindu. Markør står fortsatt i Søkefelt (boks). Flytt markør vekk fra Søkefelt (boks) ved å benytte knapp Pil opp. Du er nå i valgt dyr sine databaseopplysninger og du beveger deg med knapp Enter for å komme til neste felt på listen med opplysninger. Slett dyr i Databasen: For å komme til og fra Slettefelt (boks), benyttes knapp Pil ned og knapp Pil opp. Flytt markøren til denne søkeboksen når dyr er valgt i databasen som ønskes slettet. Trykk knapp Enter. Meldingen Vil du slette gjeldende dyr? vises. Bekreft JA med knapp Enter, avvis/angre med knapp Pil opp. Flytt markør vekk fra Slettefelt (boks) ved å benytte knapp Pil opp. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Hovedmeny: 4. Rutiner Punktet i hovedmenyen gir tilgang til rutiner/arbeidsoperasjoner der HHR med fordel kan anvendes for å registrere opplysninger på de dyr som det arbeides med. Punkt. i hovedmenyen Rutiner inneholder: 1. Merking 2. Lam status 3. Embryo 4. Veiing 5. Til beite 6. Fra beite 7. Slakting 8. Behandling 9. Parring Punktene gjennomgås nedenfor: Undermeny: 1: Merking Rutinene brukes til: Registrere nytt dyr med både EID og VID, eller merke kjent VID/dyr med EID. Egner seg for å masseregistrere VID og EID. Utfør/trykk: Resultat: Velg rutinen med Enter. Rutine åpner vindu der ny VID kan opprettes eller kjent VID kan søkes opp. EID og VID kobles. Vises i display: Ny eller finn VID/ SØK DYR (boks) Søkefelt for å finne dyr i database via dyrets VID Benytt knapp Pil ned og knapp Pil opp for å komme til og fra Søkefeltet! 05/ 2008 Side 27 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

28 EID: SLETT DYR (boks) Avleses elektronisk. Brukes for å slette dyr fra Database. Benytt knapp Pil ned og knapp Pil opp for å komme til og fra Slettefeltet! Etter at lagring av første dyr/merking er gjort, tømmes displayet. Markøren flytter til første felt i rutinen og er klar for å registrere neste dyr. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 2: Lam status Rutinene brukes til: Registrere status på dyr. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. Resultat: Rutine åpner vindu der kjent VID kan søkes opp eller EID kan leses. Status kan legges inn/endres. Vises i display: VID / SØK DYR (boks) Søkefelt for å finne dyr i database via dyrets VID Benytt knapp Pil ned og knapp Pil opp for å komme til og fra Søkefeltet! EID: Avleses elektronisk. Status Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Normal, Kopplam, Fosterlam Død1, Død2, Død3, Død4. Fostermor : (forklarende tekst) EID : Avleses elektronisk, alternativt skrives inn. VID : Vises. Alternativt skrives inn. Dato : Dato Status vises. Kan endres med tastaturknappene. Etter at lagring av første dyr/merking er gjort, tømmes displayet. Markøren flytter til første felt i rutinen og er klar for å registrere neste dyr. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 3. Embryo Rutinene brukes til: Registrere embryo/fostertelling. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. Resultat: Rutine åpner vindu der EID kan leses. Antall embryos kan legges inn/endres. Vises i display: Mor EID : Vises etter å ha gjort avlesing. Antall embryos : Registrer antall embryo/foster. Dato : Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Nå antall embryos er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. 05/ 2008 Side 28 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

29 Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 4. Veiing Rutinene brukes til: Veiing av dyr. Utfør/trykk: Resultat: Velg rutinen med Enter. Rutine åpner vindu der EID kan leses. Vekt kan legges inn/endres. Vises i display: Lam EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Vekt: Skrives inn. Komma er satt. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Nå vekt er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 5. Til beite Rutinene brukes til: Rutinen brukes for å registrere dyr til beite. Utfør/trykk: Resultat: Velg rutinen med Enter. Rutine åpner vindu der EID kan leses. Dyret registreres at er på Beite. Vises i display: Sau EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Hvor: Beite settes på alle dyr som avleses. Dato settes automatisk til dagens dato. Når Beite-status er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 6. Fra beite Rutinene brukes til: Rutinen brukes for å registrere dyr fra beite. Utfør/trykk: Resultat: Velg rutinen med Enter. Rutine åpner vindu der EID kan leses. Dyret registreres at er Hjemme. 05/ 2008 Side 29 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

30 Vises i display: Sau EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Hvor: Hjemme settes på alle dyr som avleses. Dato settes automatisk til dagens dato. Når Beite-status er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 7. Slakting Rutinen brukes til: Rutinen brukes for å registrere slaktemodne dyr. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. Resultat: Rutine åpner vindu der EID kan leses. Dyrets status forslaktemodenhet registreres. Vises i display: EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Til slakt: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Ja eller Nei. Dato settes automatisk til dagens dato. Når Slaktemodenhet er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 8. Behandling Rutinen brukes til: Rutinen brukes for å registrere behandlinger som dyret er gitt. Det er mulig å registrere/vise 4 behandlinger, hver med 4 alternativer. Behandlinger og behandlingsalternativer er kodet og må defineres av hver enkelt bruker utenfor programmet ut i fra individuelle behov. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. Resultat: Rutine åpner vindu der EID kan leses. Behandlingsalternativ kan tildeles for de fire behandlingsfeltene som inngår i rutinen. Vises i display: Sau EID: Behandling 1: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh. C, Beh. D,. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. 05/ 2008 Side 30 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

31 Behandling 2: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh. C, Beh. D,. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Behandling 3: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh. C, Beh. D,. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Behandling 4: Trykk hvilken som helst knapp med tall og man får meny der man kan velge Beh. A, Beh. B, Beh. C, Beh. D,. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Når Behandling er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Undermeny: 9. Parring Rutinen brukes til: Rutinen brukes for å registrere parring. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. Resultat: Rutine åpner vindu der EID kan leses eller skrives inn. Vises i display: Søie EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Vær EID: Vises etter å ha gjort avlesing. Trykk hvilken som helst knapp med tall, - dato settes til dagens dato. Kan endres ved å bevege seg i feltet med knapp Pil opp eller knapp Pil ned og angi annen dato enn dagens dato. Når Parring er registrert, lagres denne opplysningen i det man søker nytt elektronisk merke, eller går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Hovedmeny: 5. Oppsett Punktet i hovedmenyen gir tilgang til innstilling av dato og tid. Punkt 5 i Hovedmenyen Oppsett gir direkte tilgang til innstillingsfeltene. Rutinen brukes til: Stille innkorrekt tid og dato som brukes av programvare i HHR. Utfør/trykk: Velg rutinen med Enter. 05/ 2008 Side 31 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

32 Resultat: Vindu åpnes der innstillingene kan endres. Dato og tid benyttes når det lages logger og registreringer i databasen. Vises i display: Tid: Vises. Kan endres med tastaturet. Vises. Kan endres med tastaturet. Når Tid og dato er registrert, lagres denne opplysningen i det man går ut av rutinen. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. Hovedmeny: 6. RS232 evt. Bluetooth Punktet i hovedmenyen gir tilgang til HHR sin evt. kommunikasjon med andre enheter. Andre enheter kan være f.eks vekt og/eller skillegrinder. HHR kan enten være utstyrt med RS232 kommunikasjon eller Bluetooth. Alle HHR enheter til Norge er standard utstyrt med RS232 for å være forbedt på å kunne kommunisere med andre enheter. Bluetooth kan være bestilt som tilleggsutstyr. Bluetooth gir trådløs kommunikasjon. RS232 kommunikasjon benytter kabel. Det må ikke benyttes annen RS232 kabel enn den kabel som kan bestilles hos din leverandør av HHR. Standard RS232 kabel vil kunne påføre skade på din HHR. Punkt 6 i Hovedmenyen RS232 evt. Bluetooth gir direkte tilgang til å starte og stoppe denne kommunikasjonen. VIKTIG! RS232 og Bluetooth skal alltid være slått av når HHR er koblet til pc. Om denne kommunikasjonen er aktivert, vil dette blokkere for USB kommunikasjon som benyttes når HHR kommuniserer mot pc. Det må ikke benyttes annen RS232 kabel enn den kabel som kan bestilles hos din HHR leverandør. Standard RS232 kabel vil kunne skade din HHR og pc. Rutinen brukes til: Utfør/trykk: Resultat: Starte eller Stoppe kommunikasjon som enten kan være RS232 (kabel) eller Bluetooth (trådløst) Velg rutinen med Enter. Velg Start for å aktivere. Velg Stopp for å deaktivere. Vindu åpnes der kommunikasjonen aktiveres eller deaktiveres. Kommunikasjonsdata fremkommer som opplysninger i samme vindu. Kommunikasjonen vil være aktiv inntil den stoppes ved å velgeeller slår HHR av. Rutinen avsluttes ved at man trykker knapp Tilbake. 05/ 2008 Side 32 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

33 Import av tekstfil til Microsoft Excel Overført og lagret database vil kunne bearbeides i regnearkprogrammer, for eksempel Microsoft Excel. Excel er et egnet program for å bearbeide opplysninger i databasen, sortere, arkivere historikk og tilbakeføre til HandHeld Reader 3000 Pro V2 relevant og ønsket informasjon om egne dyr. Denne brukermanualen gir ikke innføring i programmet Excel, men viser hvordan tekstfilen som er overført fra HandHeld Reader 3000 Pro V2 til PC kan importeres til Excel for deretter å bli bearbeidet og lagret som ny tekstfil på PC. Den nye lagrede tekstfilen kan deretter overføres til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Vi gjør oppmerksom på at for å holde oversikt over gamle og nye tekstfiler, er det viktig å lage seg mapper som arkiverer nye og gamle filer, - alternativt om man gir navn til filene som viser f.eks dato med betegnelse ny og gammel. Planlegg hvordan du vil arkivere filer du behandler! Fremgangsmåte: 1. Åpne Excel. 2. Velg Data/Importeresterne data/importer data (Figur A1). Figur A1: 3. Velg tekstfilen som du lagret på PC når du overførte fra HandHeld Reader 3000 Pro V2. (Figur A2) Figur A2: 05/ 2008 Side 33 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

34 4. Tekstimportveiviseren trinn 1 av 3 åpner. Her skal det være krysset som vist på Figur A3. Velg Neste. Figur A3: 5. Tekstimportveiviseren trinn 2 av 3 åpner. Her skal det være krysset som vist på Figur A4. Velg Neste. Figur A4: 6. Tekstimportveiviseren trinn 3 av 3 åpner. Her skal det være krysset som vist på Figur A5:. Legg merke til at det i enkelte felter er satt inn tegnet # foran tall eller det står alene. Dett er gjort for at Excel skal kunne vise lange tall på en egnet (ikke eksponensielt). Tegnet blir fjernet når filen konverteres tilbake til tekstfil for deretter å bli lastet til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Velg Fullfør. Figur A5: 05/ 2008 Side 34 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

35 7. Importer data bilde vises. Du blir bedt om å angi hvor på arket du vil importere dataene. Vær sikker på at du angir et tomt regneark for å importere dataene til. Du kan risikere å overskrive gamle data om du står i et regneark med f.eks gammel historikk! Velg OK! Figur A6: 8. Gjør ønsket bearbeiding. 9. Lagre bearbeidet fil. Det er viktig at når bearbeidet fil skal lagres, må den lagres med filformat CSV (semikolondelt) (*csv). Dette for at HandHeld Reader 3000 Pro V2 skal kunn lese filen. Gi navn, filformat som nevnt og Lagre. Figur A7: 05/ 2008 Side 35 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

36 Når bearbeidet tekstfil skal lastes til HandHeld Reader 3000 Pro V2 gjøres dette på følgende måte: Her skal man legge inn både programmet Programmet Standard Sau Norge og den oppdaterte databasen. Begge filer kreves for å tilbakeføre database til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Fremgangsmåte: 1. Koble stikker på kabel til HandHeld Reader 3000 Pro V2. USB stikker settes i USB kontakt på PC. 2. Åpne HHR Manager Figur A8:. 3. Finn filen Programmet Standard Sau Norge. Velg denne. 4. Finn den bearbeidede filen(*.csv). Velg denne. 5. Trykk knapp som viser overføring fra PC ( diskett-tegn ) til HandHeld Reader 3000 Pro V2. Overføring starter. Figur A8: Ny database er nå lagt inn i HandHeld Reader 3000 Pro V2. 05/ 2008 Side 36 Programmet Standard Sau Norge ver 0.52

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

TERA System Quick Start Guide (Norsk)

TERA System Quick Start Guide (Norsk) TERA System Quick Start Guide (Norsk) 1. Pakk ut drivere fra Driver Installation Tool.zip filen slik at du får en mappe \Driver Installation Tool\... 2. Hvis du har en 64bit operativt system kjør installasjon

Detaljer

Import av varer fra Excel

Import av varer fra Excel Import av varer fra Excel Varefiler fra Excel til import i format Komplett. Page 2 of 10 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer fra Excel 07.12.2012 AaGH

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC

Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Veileder for opplasting av AKTIV sporlogg til PC Det finnes i dag flere forskjellige GPS merker på markedet. Til fritidsbruk, og spesielt i redningstjenesten er det Garmin som benyttes mest. Det finnes

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2

Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 2012 Brukermanual for Optic Book 4800 V 4.0.2 08.01.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi!

Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Velkommen som ny bruker av Uni Økonomi! Som ny kunde har du fått tilsendt tilsendt epost som vist under, hvor du starter installasjonen av Uni Økonomi - ved å klikke på lenken som står etter "Gå til:"

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1

Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 2012 Brukermanual for Optic Book 3800 V 4.0.1 23.03.2012 Konfidensielt Innholdsliste Innledning... 3 Installasjon av skanneren.... 4 Koble skanneren til PC-en.... 5 Installasjon av software på Windows

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

Installasjon av Windows 7 og Office 2016

Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Installasjon av Windows 7 og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet må den installeres på nytt. Denne bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Automatisk kartsalg Infoland (www.infoland.no) Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland? Veilederen er i hovedsak retta mot kunder som bestiller via kommunenes hjemmeside, hvor det er lagt opp for betaling med

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge.

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge. Knarrhultguiden I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR

Web Connect-guide. Versjon 0 NOR Web Connect-guide Versjon 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500We og ADS-2600We. Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge.

Knarrhultguiden Antall foster Forventet lammingsdato. Foster og forventet lammingsdato. Binge. Knarrhultguiden I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage

Detaljer

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition

Brukermanual. Quality PayBack Starter Edition Brukermanual Quality PayBack Starter Edition Innhold 1. Kapittel 1 Innledning 1.1. Dette dokumentet 1.2. Quality PayBack 1.3. Kort oversikt over funksjoner i QPB. 2. Registering 2.1. Generelt 2.1.1. Logg

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

PCK Håndterminal. Brukerveiledning

PCK Håndterminal. Brukerveiledning PCK Håndterminal Brukerveiledning Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og bruk av håndterminal programvaren fra. For å benytte håndterminal sammen

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling».

Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». Knarrhultguiden «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». «Klargjøring og testing av Tru-Test XRS lesestav for fostertelling». I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

Brukerveiledning for SparTi

Brukerveiledning for SparTi Norsk Bridgeforbund SparTi Brukerveiledning for SparTi Menyer 12.10.05 1 Innhold 1) Litt informasjon om SparTi... 3 2) Hovedmeny... 4 3) Velkommen... 5 4) Klubbturneringer... 6 5) Medlemmer... 7 6) Klubber...

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon på Lokal PC. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned Duettoppdateringen fra www.duett.info. 1 Innhold

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Oppdatering. Personec AS. Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Oppdatering Personec AS Veiledningen er oppdatert pr. 14.12.2005. Innholdsfortegnelse Oppdatere System 4...2 Forberede oppdateringen... 2 Starte oppdateringen...

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENTER:

POLITISKE SAKSDOKUMENTER: POLITISKE SAKSDOKUMENTER: FRA PAPIR TIL PC Installasjons- og brukerveiledning Sunndal kommune Side 1 of 20 Side 2 of 20 Innholdsfortegnelse 1 Laste ned PDF-XChange Viewer...5 2 Installere PDF-XChange Viewer...6

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3

Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3 Instruksjonsbok ALPRO Flash426 ver 1.3 {Dato} {Filnavn} Innholdsfortegnelse ALPRO Flash426... 1 Generell beskrivelse... 1 Introduksjon... 1 Verktøylinje... 1 Statuslinje... 4 Oppstart... 5 Installere

Detaljer