DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01"

Transkript

1 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 11 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,19 2,61 2,27 2,01 1,41 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 11

2 Resultatutvikling konsernet...4 Mediehus Skandinavia...5 Mediehus Internasjonal...8 Online rubrikk...9 Kontantstrøm og kapitalforhold... Fremtidsutsikter Sammendratt konsolidert resultatregnskap Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat Sammendratt konsolidert balanse Sammendratt konsolidert oppstilling av kontantstrømmer Sammendratt konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Noter Nøkkeltall Kvartalsvise resultater Rolv Erik Ryssdal Konsernsjef Schibsted Media Group fikk et tilfredsstillende resultat for 3. kvartal Virksomhetene innenfor online rubrikk har fortsatt god vekst både i omsetning og resultat, på tross av økte investeringer i etableringer i nye markeder. Mediehusene har et noe svakere resultat i år sammenlignet med et svært godt 3. kvartal i fjor, men viser fortsatt gode marginer, tatt i betraktning den strukturelle nedgangen for løssalgsaviser. Vi har god fremgang for de nye markedsplassene vi lanserer online i Skandinavia, særlig takket være den gode drahjelp de får fra våre sterke online posisjoner fra både mediehusene og rubrikk virksomhetene. De siste månedene har uroen i verdensøkonomien hatt innvirkning på utviklingen i våre viktigste annonsemarkeder. I Schibsted har vi i 3. kvartal opplevd forsiktig tilbakegang i annonseinntekter for våre papiraviser. Det strukturelle skiftet i retning av digitale medier fortsetter. Vi fortsetter vårt arbeid med styrking av våre redaksjonelle og kommersielle produkter kombinert med stram kostnadskontroll. I usikre tider er dette arbeidet enda viktigere enn ellers. I 3. kvartal annonserte vi tiltak som til sammen vil medføre redusert årlig kostnadsnivå på NOK millioner. WWW SCHIBSTED.COM/IR SIDE 2 De etablerte Online rubrikk-virksomhetene Finn, Blocket og Leboncoin fortsetter å vokse. Schibsteds internasjonale satsing på ekspansjon innenfor online rubrikk fortsetter. Vi er godt i gang med den brasilianske versjonen av vårt Blocket-konsept. I Italia, Østerrike og Malaysia er investeringsfasen i ferd med å nå slutten, og som markedsledere går vi snart over i en lønnsom fase, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

3 Schibsted Media Group 3. kvartal kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter Brutto driftsresultat (EBITDA) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA) Ordinært resultat før skattekostnad ,99 1,95 Resultat pr. aksje (EPS) 6,71,31 27,04 2,27 2,01 Justert resultat pr. aksje (EPS) 6,62 7,11 9,72 CAPEX Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 9,84,07 18,78 Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld/ebitda siste 12 måneder 1,0 0,6 0,8 Egenkapitalandel 39,2 % 41,5 % 42,4 % Driftsinnt. Underl. EBITDA-margin 3. kv vekst 3. kv kv. 20 Konsern % 16 % 17 % Mediehus Skandinavia % 13 % 15 % Mediehus Internasjonal % -4 % 0 % Online rubrikk % 33 % 34 % Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 Inntektsvekst og høye marginer i 3. kvartal Underliggende økning i driftsinntekter var 5 prosent. Konsernets EBITDA var i 3. kvartal 2011 NOK 531 mill. (NOK 567 mill.). Korrigert for økt investering Online rubrikk, var EBITDA NOK 575 mill. Annonseinntektene steg underliggende 9 prosent, i første rekke drevet av sterk fremgang på internett. Stabilt nivå for netto rentebærende gjeld sammenlignet med 2. kvartal God inntjening og online-vekst i mediehusene Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 1 prosent i 3. kvartal. EBITDA-marginen var 13 prosent, noe som vurderes som et godt resultat sett i lys av fortsatt strukturell nedgang for løssalgsaviser. Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner. Kostnadsreduksjoner med en årlig effekt på NOK mill. vedtatt i den skandinaviske avisvirksomheten. Effekten kommer i perioden , med hovedvekt i God inntektsøkning og resultatforbedring for onlinaktivitetene i mediehusene. Særlig god vekst for nettbaserte forbrukertjenester innenfor e-handel og personlig finans i Sverige. Tilsvarende konsepter er i ferd med å bli etablert i Norge. (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 20.) Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk. 18 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for Online rubrikk. Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 33 prosent. Forsterket satsing på vekst i nye markeder for Schibsted Classified Media. Blocket-konseptet lansert i flere nye land i 3. kvartal 2011, herunder Brasil. Vekstinitiativene belastet EBITDA med NOK 117 mill. i 3. kvartal. Det er NOK 44 mill. mer enn i 3. kvartal 20, først og fremst som følge av økt markedsføring. Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er en av Europas største Online rubrikkvirksomheter. Oppkjøp av markedslederen innenfor online rubrikk i Irland DoneDeal.ie. Subito.it i Italia og Willhaben.at i Østerrike har styrket sine posisjoner som markedsledere, og er ventet å nå lønnsomhet i 4. kvartal WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 3

4 Resultatutvikling konsernet Driftsinntekter og EBITDA-margin Driftsinntekter fordelt på inntektskategori Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Driftsinntekter Rullerende siste 4 kvartaler sammenlignet med 3. kvartal 20: EBITDA-margin 20 % 15 % % 5 % 0 % 4.kv.09 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv.11 2.kv.11 Online rubrikk Annonseinntekter Mediehus Opplag Annet - Underliggende vekst i driftsinntekter, korrigert for valutasvingninger og kjøp og salg av virksomhet, var 5 prosent, drevet av god vekst for Online rubrikk-virksomheten og fremgang for onlineaktivitetene i mediehusene i Skandinavia. Rapportert vekst var 3 prosent. - Underliggende vekst for annonseinntekter, inkludert online rubrikk, 9 prosent. - Opplagsinntektene gikk underliggende tilbake med 3 prosent. Inntekter fra aviser solgt i abonnement økte med 3 prosent, mens inntekter fra løssalg gikk tilbake med 6 prosent. Prisøkninger i VG og Aftonbladet bremser nedgangen. - Konsernets driftsresultat (EBITDA) var NOK 531 mill. (567 mill.). - EBITDA-margin 16 prosent (17 %). Vekst for konsernets nettaktiviteter bidrar positivt, mens høyere investeringer i utrulling av Online rubrikk og opplagsnedgang for løssalgsaviser trekker i negativ retning. - Investering i utrulling av Online rubrikkvirksomhet i nye markeder påvirker EBITDA-marginen negativt med 4 prosentpoeng (2 %-poeng). - Holder man investering innenfor Online rubrikk utenfor, hadde konsernet i 3. kvartal 2011 en vekst i EBITDA på 1 prosent. - Avskrivninger og amortiseringer er redusert fra NOK 155 mill. i 3. kvartal 20 til NOK 134 mill. i 3. kvartal Det skyldes i første rekke salg og nedskalering av virksomhet. - Andre inntekter og kostnader i 3. kvartal 2011 er i hovedsak knyttet til den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome. - Schibsted har i 3. kvartal fortsatt å styrke sine etablerte markedsposisjoner innenfor online rubrikk. Det er god vekst både i inntekter og operasjonelle måltall som trafikk og antall annonser. - Mediehusene har i hovedsak beholdt eller styrket sine markedsposisjoner. Spesielt gjelder dette nettbaserte virksomheter. I Skandinavia har Schibsted god vekst innenfor forbrukerorienterte tjenester, som låneformidling og prissammenligning. - Rammebetingelsene i Norge og Sverige har i 3. kvartal svekket seg noe på grunn av uro rundt den økonomiske situasjonen i verdensmarkedene. Annonsemarkedet i Norge og Sverige har i 3. kvartal vist en forsiktig nedgang for papirpublikasjoner og vekst for internett. Dette gjelder både merkevareannonser og rubrikkannonser. Veksten er fortsatt god for online rubrikk. - I Spania har det vært krevende markedsforhold for papirbaserte medier, men inntektene på internett har økt. I Frankrike er det god vekst på internett og fortsatt fremgang for papirmedier. - Schibsted vurderer det brasilianske markedet som interessant både ut fra utsikter til økonomisk vekst og konkurransesituasjonen på internett. I 3. kvartal 2011 ble satsingen i Brasil forsterket blant annet gjennom lansering av Blocketkonseptet under navnet Bomnegocio.com. - Schibsted inngikk i 3. kvartal 2011 avtale om å kjøpe 50,09 prosent av DoneDeal.ie, det ledende rubrikknettstedet for bil og generalist i privatmarkedet i Irland. DoneDeal.ie passer godt inn blant Schibsted Classified Medias virksomheter i etablert fase. Nettstedet har mange likhetstrekk med Blocket-konseptet, og er klar markedsleder innenfor generalist ( torget-annonser ) og bil for private. - 36,3 prosent av Polaris Media, som Schibsted siden 2009 har hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda knyttet til, ble i 3. kvartal 2011 solgt til strategiske medieeiere (28,8 prosent) og en finansiell investor (7,5 prosent). Schibsted Media Group vil som før eie aksjer i Polaris Media, tilsvarende en eierandel på 7,1 prosent. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 4

5 Mediehus Skandinavia 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA % 13 % EBITDA-margin 13 % 14 % 14 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Underliggende og rapportert vekst i driftsinntekter på 1 prosent. Veksten er drevet av nettbaserte virksomheter og abonnementsaviser i Norge og Sverige. - EBITDA-margin på 13 prosent (15 %). Marginen er presset av opplagsnedgang for løssalgsaviser og høyere papirpris. Nettvirksomhetene i Norge og Sverige bidrar positivt til resultatutviklingen. - God utvikling for vekstselskaper innenfor nettbaserte tjenester i Schibsted Tillväxtmedier i Sverige. Spesielt gjelder dette virksomheter som retter seg inn mot privatøkonomi. Et tilsvarende selskap, Schibsted Vekst, er i gang med å utvikle konsepter for nettbaserte tjenester også i Norge. Media Norge eks. Finn.no Media Norge eks. Finn.no inkluderer mediehus i fire av de største byene i Norge; Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad, samt hovedkontoret, fellesfunksjoner og trykkerikonsernet Media Norge Trykk. 3. kv 3. kv Media Norge eks Finn.no Pr. 3. kvartal Helår (mill. NOK) Driftsinntekter Annonseinntekter print Opplagsinntekter print Online-inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter EBITDA Opplag ukedager (eks.) 1) Annonsevolum (spaltemeter) 1) ) Sum Aftenposten, BT, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen % - Annonseinntektene økte med 1 prosent. - Fortsatt god vekst for digitale annonseinntekter, men 2 prosent nedgang for annonser papir. - 3 prosent nedgang for stillingsannonser, mens det var 3 prosent vekst for eiendomsannonser. - Opplagsinntektene økte 3 prosent som følge av prisøkninger. Opplagsvolumet har vært svakt fallende. - 8 prosent nedgang i EBITDA som følge av økt papirkostnad og økte pensjonskostnader i enkelte mediehus. - EBITDA-margin 12 prosent (14 %). - Fortsatt sterk resultatforbedring og positivt bidrag til driften for nettavisene i Media Norge. - Flere av mediehusene viser rapportert nedgang i driftsinntekter. Dette skyldes utskillelse av trykkerivirksomheten, som er samlet i Media Norge Trykk konsern. Nedenfor er 3. kvartal 2011 sammenlignet med omarbeidede, sammenlignbare tall for 3. kvartal 20. Aftenposten: - Driftsinntekter NOK 485 mill. som er uendret fra i 20 - EBITDA før tilknyttede selskaper 48 mill. (38 mill.). Bergens Tidende: - Driftsinntekter opp 6 prosent til NOK 217 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 26 mill. (28 mill.). Stavanger Aftenblad: - Driftsinntekter opp 3 prosent til NOK 145 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 22 mill. (14 mill.). Fædrelandsvennen: - Driftsinntekter opp 4 prosent til NOK 99 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 6 mill. ( mill.). Media Norge Trykk konsern: - Driftsinntekter ned 2 prosent til NOK 249 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 23 mill. (54 mill.) % % % 400 % % 0 1. kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv kv kv. 11 EBITDA-margin 0 % sammenlignet med 3. kvartal 20: WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 5

6 Verdens Gang (VG) Verdens Gang gir ut Norges klart ledende løssalgsavis. Nettutgaven VG.no er den største nettavisen i Norge og blant de aller største nettstedene uansett kategori. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Verdens Gang (mill. NOK) Driftsinntekter Annonseinntekter print Opplagsinntekter print Andre driftsinntekter print Online-inntekter (1) 8 Andre driftsinntekter/elimineringer Sum driftsinntekter EBITDA herav print herav online Opplag ukedager (eks.) Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere VG.no (mill. pr dag) 1,2 1,1 1, kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv. 11 sammenlignet med 3. kvartal 20: 2. kv kv. 11 EBITDA-margin 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % - Driftsinntektene for VG konsern var uendret. Prisøkninger for papiravisen og god online vekst bidro positivt. Fortsatt nedgang i opplagsvolum og annonseinntekter. - EBITDA for konsernet gikk ned med 4 prosent. - EBITDA-margin 19 prosent (20 %). VG papiravis - Opplagsvolumet for VGs papiravis på hverdager falt prosent til eksemplarer i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i Prisøkninger kompenserte for deler av volumnedgangen i 3. kvartal, og opplagsinntektene falt med 2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 20. Løssalgsprisen på fredagsutgaven ble hevet fra NOK 15 til 17 fra og med 1. januar 2011, og ble ytterligere hevet til NOK 20 fra 7. oktober Prisen på lørdagsutgaven økte fra NOK 17 til 20 fra og med 4. september Annonseinntektene på papir falt med 13 prosent som følge av prispress. - Kostnadene i papiravisen ned 2 prosent. - EBITDA-margin for papiravisen 18 prosent (20 %). VG Online - VGs onlineinntekter økte med 12 prosent i 3. kvartal Det var god vekst i annonsesalg for hovedproduktet VG.no. Dessuten bidro VG Mobil og andre aktiviteter i vekstfase i positiv retning. Avvikling av det sosiale nettverket Nettby.no i desember 20 reduserer den rapporterte veksttakten. - EBITDA-margin for onlineaktivitetene var 24 prosent (19 %). Forbedring som følge av god vekst i inntekter. - Posisjonen som Norges klart største nettsted målt i trafikk er opprettholdt gjennom kvartalet. - Svært god trafikkutvikling for VG Mobil. Mobiltjenesten hadde i snitt unike brukere daglig i 3. kvartal 2011, noe som er 169 prosent mer enn i samme periode i 20 og 38 prosent mer enn i 2. kvartal VG Mobil er mer enn dobbelt så stor som nærmeste konkurrent. (Kilde: TNS Gallup). Annonseinntektene fra mobilvirksomheten øker også betydelig. - VG+ ble etablert som brukerbetalt abonnementsprodukt på ipad fra og med slutten av juni. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 6

7 Schibsted Sverige Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomhetsområder: Aftonbladet (papirbasert løssalgsavis og nettavis), Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) samt Schibsted Tillväxtmedier (internettbaserte vekstselskaper). Hitta.se er en del av Schibsted Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. Aftonbladet Aftonbladet er et avishus med nummer én-posisjoner både på papir og nett. Aftonbladets løssalgsavis er Sveriges største avis, og Aftonbladet.se er klart ledende innenfor nettnyheter. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Aftonbladet (mill. SEK) Driftsinntekter herav print herav online EBITDA herav print herav online Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere. Aftonbladet.se (mill. pr uke) 5,4 5,0 5, kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv Driftsinntekter EBITDA-margin sammenlignet med 3. kvartal 20: 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % % 5 % 0 % - Driftsinntektene falt med 11 prosent som følge av nedgang i opplagsvolumet for papiravisen og nedgang i annonseinntekter. - Driftskostnadene redusert med 7 prosent. - EBITDA-margin 14 prosent (18 %). Aftonbladet offentliggjorde i oktober 2011 planer om kostnadsreduksjoner med en effekt på om lag SEK 0 mill. - Tiltakene vil medføre redusert antall årsverk med Aftonbladets papiravis opplagsinntekter falt 12 prosent som følge av fortsatt strukturell nedgang i opplagsvolumet for løssalgsaviser. Utviklingen for betalt opplag (volum) fortsatte å falle med samme negative trend som i foregående kvartaler (-13 prosent). - Annonseinntektene på papir falt med 17 prosent, i første rekke som følge av økt konkurranse fra andre mediekanaler og rekordsterke sammenligningstall i Kostnadene i papiravisen ble redusert med 11 prosent som følge av reduserte personalkostnader og lavere volumer. - EBITDA-margin for papiravisen 13 prosent (16 %). Inntektene i Aftonbladet.se økte med 4 prosent i 3. kvartal. - EBITDA-margin 17 prosent (24 %). Kostnadsvekst som følge av økt satsing på produkt. - Sterk trafikkutvikling både for nettutgaven og mobilutgaven. 1,17 millioner unike brukere på mobil pr. uke i gjennomsnitt i september 2011, en vekst på 164 prosent sammenlignet med september 20. Svenska Dagbladet (SvD) Svenska Dagbladet er den tredje største abonnementsbaserte avisen i Sverige, og har en spesielt sterk posisjon i Stockholmsregionen. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår SvD (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Opplag ukedager (eks.) Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere. SvD.se (mill.) 1,0 0,9 0,9 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Uendrede driftsinntekter. - EBITDA-margin 2 prosent (5 %). - Opplagsinntektene var uendret som et resultat av redusert opplagsvolum og økte priser. Opplagsvolumet på hverdager falt 3 prosent i de ni første månedene i 2011 sammenlignet med samme periode i Annonseinntektene for papiravisen økte med 4 prosent. Spesielt var annonsesalget bra innenfor segmentet detaljist. Inntektene ble påvirket negativt av relativt lave volumer i markedet for eiendomsannonser. Schibsted Tillväxtmedier sammenlignet med 3. kvartal 20: 3. kv 3. kv Tillväxtmedier eks Hitta.se Pr. 3. kvartal Helår (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Schibsted Tillväxtmedier består av en portefølje med nettbaserte vekstselskaper. Vekstselskapene i porteføljen nyter godt av sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etablerte virksomheter i Sverige prosent vekst i driftsinntekter for Schibsted Tillväxtmediers virksomhet utenom Hitta. - God vekst og resultatforbedring for de fleste virksomheter i porteføljen, som i sum gir en EBITDA-margin utenom Hitta på 9 prosent (2 %). - Lendo,som opererer innenfor personlig økonomi, prissammenligningstjenesten Prisjakt.se, tv-guiden TV.nu og online kupongselskapet Letsdeal.se er blant virksomhetene som fortsetter sin gode utvikling. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 7

8 Mediehus Internasjonal 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter (1) (9) EBITDA (0 %) (4 %) EBITDA-margin 2 % 3 % 6 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Underliggende vekst i driftsinntekter på 4 prosent. Rapportert vekst var uendret, negativt påvirket av valutaendringer og salg av virksomhet i Russland. Inntektene økte i 3. kvartal i Frankrike og i Baltikum. I Spania var det tilbakegang. - EBITDA gikk tilbake i 3. kvartal som følge av tøff konkurranse i Frankrike og svake markeder i Spania. Eesti Meedia Group (Baltikum) Eesti Meedia er eierselskapet for Schibsteds virksomheter i Baltikum. Eesti Meedia er det ledende mediehuset i Estland, med nummer én-posisjoner både for aviser, magasiner og tv, og har også gode posisjoner i Litauen og Latvia. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Baltikum (mill. EUR) ,5 17,0 Driftsinntekter 54,9 51,5 72,2 1,6 1,2 EBITDA 5,5 3,9 6,2 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Schibsteds virksomheter i Baltikum hadde en økning i driftsinntekter på 3 prosent. Annonseinntektene økte med prosent, mens det er nedgang i opplagsinntektene. - EBITDA-margin 7 prosent ( %). 20 Minutter 20 Minutter er Schibsted Media Groups konsept for gratisaviser. Både i Frankrike og Spania er 20 Minutter mest leste nyhetsavis. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Minutes (mill. EUR) ,3 9,7 Driftsinntekter 37,1 36,0 52,2 (1,5) (2,2) EBITDA (3,8) (0,7) 2,2 sammenlignet med 3. kvartal 20: - 19 prosent økning i driftsinntekter for 20 Minutes Frankrike (50 prosent eid av Schibsted). - EBITDA var EUR -1,1 mill., uendret i forhold til 3. kvartal kvartal er sesongmessig svakt. - Både inntekter og kostnader økte som følge av økt distribusjon. Distribusjonsøkningen er gjennomført for å møte konkurransen i markedet og å styrke posisjonen som markedsleder. - Posisjonen som mest leste avis opprettholdt, med 2,8 millioner lesere daglig. - God utvikling for nettaktivitetene, som doblet driftsinntektene 3. kvartal sammenlignet med samme periode i Krevende makroøkonomisk situasjon kombinert med tøff konkurranse i Spania rammer 20 Minutos Spania. Driftsinntektene gikk tilbake med 12 prosent i 3. kvartal. - EBITDA EUR -1,6 mill. (-0,9 mill.). Posisjonen som mest leste nyhetsavis opprettholdt, med 2,2 millioner lesere daglig. - Fortsatt trafikkvekst for nettaktivitetene. 20minutos.es er den tredje mest leste nyhetstjenesten på nettet i Spania. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 8

9 Online rubrikk 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA % 33 % EBITDA-margin 34 % 34 % 33 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - I 3. kvartal 2011 var det god utvikling for Online rubrikk i alle markeder. - Underliggende vekst i driftsinntekter 18 prosent. - EBITDA-margin 33 prosent, ett prosentpoeng ned i forhold til 3. kvartal 20. Marginene økte for virksomheter i Etablert fase, som følge av økte inntekter kombinert med god kostnadskontroll. Økte investeringer i virksomheter i Investeringsfase påvirker marginen negativt med om lag 16 prosentpoeng. Finn.no Finn.no er det klart ledende nettstedet for rubrikkannonser på nett i Norge. Selskapet er markedsleder både innenfor bil, eiendom, stilling ledig og «torget-annonser». - God volumutvikling for nysatsningen Finn oppdrag. Penger.no lansert i september. Hitta.se Hitta.se er en rendyrket online katalogtjeneste, og er den største onlinekatalogen i Sverige målt i trafikk. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Hitta.se (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Unike brukere. Hitta.se (mill.) 3,6 3,3 3,4 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Nedgang i driftsinntekter på 8 prosent. EBITDA-margin 32 prosent mot 42 prosent i samme kvartal i Underliggende uendrede driftsinntekter og EBITDA. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Finn.no (mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA Unike brukere. Finn.no (mill. pr. uke.) 2,6 2,2 2,3 Merk: EBITDA eks. tilknyttede selskaper % % % % % 0 20 % 50 % 0 1. kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv kv kv. 11 EBITDA-margin 0 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Driftsinntektene økte underliggende med 19 prosent. Rapportert vekst var 15 prosent, negativt påvirket av salg av virksomhet. Veksten kommer som en kombinasjon av prisog volumvekst samt utvikling av nye produkter og inntektskategorier. - Eiendomssegmentet vokste i 3. kvartal 11 prosent. Bil vokste 13 prosent, mens stilling økte med 37 prosent. - Finn Torget og Finn Reise viser også god utvikling, med vekst på henholdsvis 17 og 26 prosent. - EBITDA-margin 50 prosent, uendret mot 3. kvartal 20. Kostnadene øker noe som følge av økt satsing på innovasjon og utvikling av nye inntektsstrømmer. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 9

10 Schibsted Classified Media (SCM) I Schibsted Classified Media er alle konsernets online rubrikkvirksomheter utenfor Norge. Selskapet har etablerte nummer én-posisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i Sverige, Spania og Frankrike. I tillegg har selskapet etablert ny virksomhet i en rekke land. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår SCM (mill. EUR) Driftsinntekter 16,7 18,4 Sverige 57,4 48,5 65,2 31,2 40,6 Internasjonal 118,3 93,7 128,3 47,9 59,0 SUM inntekter etablert fase 175,7 142,2 193,5 3,7 5,3 Inntekter Investeringsfase 16,2,8 15,3 1,5 1,2 Print 3,6 4,4 5,8 (0,2) (0,4) Hovedkontor og elimineringer (1,7) (0,5) (0,9) 52,9 65,1 Sum driftsinntekter 193,8 156,9 213,7 EBITDA,6 11,3 Sverige 34,2 30,1 39,9 13,4 20,5 Internasjonal 55,2 36,9 51,7 24,0 31,8 SUM EBITDA etablert fase 89,4 67,0 91,6 (9,2) (15,0) EBITDA Investeringsfase (33,2) (19,6) (28,1) 0,3 0,2 Print 0,6 0,5 0,7 (2,1) (1,6) Hovedkontor og elimineringer (5,5) (5,5) (6,5) 13,0 15,4 SUM EBITDA 51,3 42,4 57, kv. sammenlignet med 2. kvartal 20: - Vekst i driftsinntekter 23 prosent (underliggende og rapportert). - EBITDA-margin 24 prosent (25 %) Investering i ny virksomhet (Investeringsfase) økte med EUR 5,8 mill. Likevel gikk samlet EBITDA opp med 18 prosent. Etablert fase - Underliggende vekst i driftsinntekter 24 prosent. - EBITDA-margin 54 prosent (50 %). Sverige: 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv Driftsinntekter EBITDA-margin EBITDA-margin Etablert fase 3. kv % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Driftsinntektene i Blocket/Bytbil var på SEK 168 mill., en underliggende vekst på 14 prosent. Rapportert vekst, inkludert bortfall av lisensinntekter fra Leboncoin.fr var 8 prosent. Veksten er drevet av pris- og volumvekst for rubrikkannonser og utvikling av nye inntektskilder. - EBITDA var SEK 1 mill., opp 3 prosent. EBITDAmarginen var 60 prosent (63 %). - Blocket bruker ressurser på å bygge nye inntektsmodeller, og har lansert produkter både i bolig- og stillingssegmentet. Produktene har fått en positiv mottakelse i markedet, men belaster EBITDA negativt i startfasen. Internasjonal: - Vekst i driftsinntekter på 30 prosent. Underliggende vekst for videreført virksomhet er 31 prosent. - EBITDA EUR 20,5 mill. (13,4 mill.). Fremgangen er drevet av økte driftsinntekter og god kostnadskontroll. EBITDAmargin 50 prosent (43 %). - Spania: Fortsatt god inntektsvekst for Anuntis (generalist, bil og eiendom). Flat utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal 20 for InfoJobs (jobb). - Frankrike: Kraftig vekst både i trafikk og inntekter for Leboncoin.fr. Fortsatt høye marginer. Leboncoin.fr er klart større enn konkurrenten Ebay.fr målt i trafikk, og forspranget øker (kilde: Doubleclick AdPlanner). - Kategorien Internasjonal omfatter virksomheten i Spania og Frankrike og Irland, hvor DoneDeal.ie ble kjøpt opp med virkning fra oktober Leboncoin.fr er rapportert på 50 prosent basis til og med november 20 og på 0 prosent basis deretter. Car&Boat Media er med på 50 prosent basis til og med november 20. Investeringsfase - Schibsted Media Group styrker satsingen på å rulle ut rubrikknettsteder i nye markeder. I de fleste nye markeder er det etablert virksomheter basert på det svenske suksesskonseptet Blocket. - Fortsatt god utvikling i form av trafikk og annonsemengde. Nettstedene i Italia (Subito.it), Østerrike (Willhaben.at) og Malaysia (Mudah.my) er markedsledende i sine land, og er ventet å nå et nullresultat i løpet av 2011 eller tidlig I 3. kvartal 2011 ble den brasilianske markedsplassen Bomnegocio.com lansert, noe som er den viktigste årsaken til betydelig økt investering sammenlignet med 3. kvartal 20. Investeringene er i hovedsak i form av markedsføring. - Samlet EBITDA negativt med EUR 15,0 mill. (EUR -9,2 mill). - Nysatsinger i Schibsted Classified Media rapporteres som virksomhet i Investeringsfase inntil de har rapportert positiv EBITDA i minst fire kvartaler på rad. Kontantstrøm og kapitalforhold Hovedtrekk i de ni første månedene i 2011 sammenlignet med de ni første månedene i 20: Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i de ni første månedene i 2011 og i de ni første månedene i 20 var NOK mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -363 mill. (NOK 534 mill.). Konsernet har investert NOK 291 mill. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE

11 (NOK 251 mill.) i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. I de første ni månedene i 20 bidro salg av aksjer i Sandakerveien 121 med NOK 702 mill. til kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i de ni første månedene i 2011 negativ med NOK 479 mill. (NOK mill.). Det er utbetalt NOK 344 mill. i kontantvederlag i forbindelse med fusjonen mellom Schibsted og Media Norge ASA. Utbetaling knyttet til økning av eierandel i Media Norge ASA i forkant av fusjonen (hensyntatt bruk av egne aksjer) utgjorde NOK 217 mill. Netto opptak av rentebærende gjeld utgjorde NOK 656 mill. Schibsted ASA har i de første ni månedene av 2011 betalt utbytte med NOK 324 mill. og kjøpt egne aksjer for NOK 164 mill. I de ni første månedene i 20 var netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter negativt påvirket av netto nedbetaling av rentebærende gjeld på NOK mill. Balanseført verdi av konsernets eiendeler er i løpet av de ni første månedene i 2011 økt med NOK 215 mill. til NOK mill. Konsernets netto rentebærende gjeld er i 2011 økt med NOK 425 mill. til NOK mill. Nøkkeltallet netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA ved utgangen av 3. kvartal 2011 (NIBD/EBITDA) var 1,0 etter bankenes definisjon. Konsernets egenkapitalandel var 39 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2011, sammenlignet med 42 prosent ved utgangen av 20. Finansielle poster i resultatregnskapet var i de ni første månedene i 2011 negative med NOK 76 mill., mens de i samme periode i 20 var positive med NOK 17 mill. Konsernets netto rentekostnader var NOK 94 mill. (NOK 84 mill.). I de første ni månedene i 20 bidro gevinst ved salg av aksjer i Point Carbon positivt til andre finansposter med i størrelsesorden NOK 0 mill. Schibsted har ubenyttede langsiktige lånerammer på NOK 2,6 milliarder og inkludert kontantbeholdning var likviditetsreserven ved utgangen av 3. kvartal 2011 NOK 3,4 milliarder. Fremtidsutsikter Situasjonen i verdensøkonomien gjør at det fortsatt er betydelig usikkerhet rundt hvordan annonsemarkedene vil utvikle seg fremover. Dersom en ustabil finansiell situasjon vedvarer vil det sannsynligvis gi negative utslag for annonsemarkedene. Utviklingen varierer fra kategori til kategori. Nettbaserte rubrikkvirksomheter forventes å ha god vekst, og er også mindre konjunkturavhengige. Annonsering i papirmedier har vært noe svak i oktober 2011, mens nettannonsering har vist fortsatt vekst. Løssalgsaviser på papir er utsatt for press mot opplaget som følge av migrasjon mot digitale nyhetsmedier som internett, og mobile plattformer. Fortsatt svak trend vurderes som sannsynlig. Det jobbes med produktutvikling, kostnadseffektivisering og prisingsstrategi for å motvirke trenden. For abonnementsbaserte aviser forventes en flat eller forsiktig fallende opplagsutvikling, men noe resultatsvekkelse mot slutten av 2011 som følge av svakere annonsemarkeder. Det er ventet god trafikkvekst for online rubrikkvirksomheter i en rekke markeder, og virksomhetsområdet vil ut fra dette fortsette utviklingen preget av god vekst kombinert med høye marginer. Konsernet fortsetter målrettede investeringer i vekstposisjoner på internett. Det har vært gode resultater fra utrulling av Blocket-konseptet i nye markeder. Vekstinitiativene i Italia (Subito.it) og Østerrike (Willhaben.at) er ventet å nå positivt driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal Investeringstakten knyttet til utrulling av online rubrikk i nye markeder ble økt i 3. kvartal 2011, i første rekke som følge av nylansering i Brasil. Det planlegges å øke investeringen ytterligere i 4. kvartal 2011, slik at samlet investering i 2011 blir om lag midt i det tidligere indikerte intervallet på NOK mill. for 2011 som helhet. I 4. kvartal 2011 er det ventet at Schibsted Classified Media vil ha lavere resultat enn i samme periode i 20 som følge av økte investeringer i nye markeder. Arbeidet med å styrke og videreutvikle nummer énposisjoner for papir- og nettaviser samt internettbaserte tjenester blir også videreført. Arbeidet med å utvikle produkter og systemer for brukerbetaling for nettaviser fortsetter. Satsing på forbrukerorienterte tjenester på internett vil fortsette både i Norge og Sverige, og samspillet mellom online rubrikk og mediehusene som ledd i vekststrategien blir styrket. Schibsted fortsetter arbeidet med kostnadsfokus og lønnsomhetsforbedrende tiltak. Kontinuerlig forbedringsprosjekter gjennomføres i en rekke virksomheter for å øke effektiviteten. Det er besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner med effekt på NOK mill. i avisvirksomheten i Skandinavia. Virkningen kommer gradvis i perioden , med hovedvekt i Tiltakene som blir iverksatt i Norge og Sverige vil medføre restruktureringskostnader på rundt NOK 200 mill., som antas å bli belastet regnskapet for 4. kvartal WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 11

12 Sammendratt konsolidert resultatregnskap (NOK mill.) Driftsinntekter (268) (284) Varekostnad (878) (868) (1 192) (1 039) (1 122) Lønnskostnader (3 623) (3 428) (4 711) (1 421) (1 448) Andre driftskostnader (4 496) (4 153) (5 702) 7 5 Inntekt fra tilknyttede selskaper Brutto driftsresultat (155) (134) Avskrivninger og amortiseringer (405) (450) (588) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (25) (7) Nedskrivninger (12) (49) (1) (18) (2) Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Finansinntekter (30) (59) Finanskostnader (145) (147) (191) Ordinært resultat før skattekostnad (8) (113) Skattekostnad (389) (392) (468) Periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat Majoritetens andel av periodens resultat ,99 1,95 Resultat per aksje (kroner) 6,71,31 27,04 1,99 1,95 Utvannet resultat per aksje (kroner) 6,70,30 27,01 2,27 2,01 Resultat per aksje - justert (kroner) 6,62 7,11 9,72 2,27 2,00 Utvannet resultat per aksje - justert (kroner) 6,61 7, 9,71 Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat (NOK mill.) Periodens resultat (63) Endring virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg 69 (56) (129) Omregningsdifferanser 23 (73) (247) (29) (7) Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet 11 (16) (4) 8 2 Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet (3) Periodens totalresultat Minoritetens andel av periodens totalresultat Majoritetens andel av periodens totalresultat WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 12

13 Sammendratt konsolidert balanse (NOK mill.) Immaterielle eiendeler Investeringseiendom og varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre langsiktige eiendeler Langsiktige eiendeler Varebeholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige finansielle eiendeler Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg Kortsiktige eiendeler Sum eiendeler Majoritetens andel av egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld holdt for salg Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 13

14 Sammendratt konsolidert oppstilling av kontantstrømmer (NOK mill.) Ordinært resultat før skattekostnad Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved trinnvis overtakelse - - (1 518) + Av- og nedskrivninger / - Endring pensjon (22) (44) (57) + / - Inntekt fra tilknyttede selskaper - (15) (23) - Betalbare skatter (389) (392) (468) Kontantstrøm fra drift Salgstap / (-gevinst) langsiktige eiendeler (55) (524) (581) Endring i arbeidskapital mv. (91) (42) 483 Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (363) 534 (724) Netto kontantstrøm før finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (479) (2 170) (1 819) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (1) - (3) Netto økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter 197 (596) (605) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart Kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 14

15 Sammendratt konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (1 071) (271) (1 342) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning Utbytte (324) (59) (383) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (1 281) (212) (1 493) Egenkapital ved periodeslutt Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (320) (226) (546) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning 7-7 Utbytte (155) (199) (354) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (172) (28) (200) Egenkapital ved periodeslutt Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (571) (249) (820) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning - Utbytte (155) (201) (356) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (496) (49) (545) Egenkapital ved periodeslutt WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 15

16 Noter Note 1 Selskapsinformasjon og vesentlige regnskapsprinsipper Schibsted ASAs sammendratte konsernregnskap per 3. kvartal 2011 ble godkjent på styremøte. november Regnskapstallene er ikke reviderte. Schibsted Media Group er et av Skandinavias ledende mediakonsern. De største virksomhetene ligger i Norge, Sverige, Baltikum, Spania og Frankrike, men konsernet driver også virksomhet i øvrig Europa, Asia og Latin - Amerika. Schibsted er til stede innen papiravis, nettavis, rubrikk, katalog og levende bilder. Se forøvrig note 3 Opplysninger om driftssegmenter. Morselskapet Schibsted ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Apotekergaten, Oslo (Norge). Aksjene er børsnotert på Oslo Børs under ticker SCH. Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet omfatter Schibsted ASA og dets datterselskaper samt konsernets investeringer i tilknyttede selskaper og andeler felles kontrollert virksomhet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Schibsted har implementert enkelte nye standarder og fortolkninger og endringer til enkelte eksisterende standarder og fortolkninger hvor anvendelse er påkrevet for regnskapsåret Ingen av disse endringene i regnskapsprinsipp har noen vesentlig effekt for konsernregnskapet. For øvrig er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som årsregnskapet for 20. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 20. Note 2 Endring i konsernets sammensetning Virksomhetssammenslutninger 2011 Schibsted har per 3. kvartal 2011 investert NOK 114 mill. knyttet til kjøp av datterselskap. Schibsted kjøpte i mars 2011 den svenske værtjenesten Klart.se. I april 2011 kjøpte Schibsted 0 % av aksjene i Tvnet SIA i Latvia som driver nettavisen tvnet.lv. I juni 2011 kjøpte Schibsted 55 % av aksjene i Sibmedia Interactive S.R.L. i Romania som driver online rubrikkvirksomheten tocmai.ro. I juli 2011 kjøpte Schibsted 69,95 % av aksjene i Service Response Europe AB i Sverige som driver servicefinder.se, en markedsplass for tjenester. I september 2011 kjøpte Schibsted 50,09 % av aksjene i Done Deal Ltd i Irland som driver online rubrikkvirksomheten donedeal.ie. I de tilfeller hvor det foreligger plikt for Schibsted til å kjøpe minoritetsaksjonærers eierandeler, innregnes dette som en finansiell forpliktelse i regnskapet med motsvarende endring i egenkapital. Andre endringer i konsernets sammensetning 2011 Schibsted har per 3. kvartal 2011 investert NOK mill. knyttet til økning av eierinteresse i datterselskap. Av vederlaget er NOK 688 mill. betalt ved benyttelse av egne aksjer. Betalt vederlag er innregnet i egenkapitalen. Schibsted økte i januar 2011 eierinteressen i Media Norge ASA med 3,6 % til 85,9 %. I mai 2011 ble fusjonen mellom Schibsted ASA og Media Norge gjennomført. Bytteforholdet bygget på en verdi på NOK 72,50 per aksje i Media Norge ASA og NOK 171,35 per aksje i Schibsted ASA. Dette verdsatte egenkapitalen i Media Norge til NOK 7,25 mrd. Oppgjør for fusjonen var for Media Norges minoritetsaksjonærer i form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og en tredjedel kontanter. En aksje i Media Norge ASA ga 0,2821 aksjer i Schibsted ASA. I tillegg mottok minoritetseierne i Media Norge ASA NOK 24,17 i kontanter per aksje i Media Norge ASA. Kontantbeløpet utgjorde NOK 344 mill. inkludert rente fra. januar 2011 til fusjonen trådte i kraft. Schibsted benyttet egne aksjer i oppgjøret, og ingen aksjer ble således utstedt i forbindelse med fusjonen. I Schibsteds konsernregnskap er fusjonen regnskapsmessig behandlet som en egenkapitaltransaksjon (økning eierandel i datterselskap). Minoritetsinteressers balanseførte verdi er justert for å gjenspeile endringene i deres relative andel i datterselskapet, og forskjellen mellom det beløp minoritetsinteressene er justert for og den virkelige verdien av det vederlaget som ble betalt er innregnet direkte i egenkapitalen og henført til morselskapets eiere. Schibsted solgte i februar % av aksjene i datterselskapet OÜ Scanpix Baltics. Etter salget innregnes Schibsteds gjenværende eierinteresse (49 %) som investering i tilknyttet selskap. Schibsted solgte i juni % av aksjene i Sandrew Metronome Norge AS og Sandrew Metronome Finland OY. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 16

17 Note 3 Opplysninger om driftssegmenter Schibsted rapporterer tre driftssegmenter; Mediehus Skandinavia, Mediehus Internasjonal og Online rubrikk. Segment Mediehus Skandinavia inkluderer Media Norge, VG, Schibsted Sverige samt konsernets forlagsvirksomhet. Media Norge omfatter mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Schibsted Sverige omfatter mediehusene Aftonbladet og Svenska Dagbladet samt en portefølje av nettbaserte vekstselskaper (Schibsted Tillväxtmedier med unntak av Hitta). Segment Mediehus Internasjonal inkluderer 20 Minutes Spain, 20 Minutes France og Eesti Meedia. Segment Online rubrikk inkluderer Schibsted Classified Media, Finn og Hitta. Andre virksomheter omfatter selskaper som ikke inngår i de tre driftssegmentene, hovedsakelig Sandrew Metronome. Hovedkontor omfatter konsernets hovedkontor Schibsted ASA og konsernets sentraliserte finansfunksjon Schibsted Finans AS. Elimineringer omfatter interne salg mellom segmentene. Transaksjoner mellom segmentene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndeling i driftssegmenter samsvarer med styringsstrukturen og den interne rapporteringen til selskapets øverste beslutningstaker, definert som konsernsjef. Inndelingen gjenspeiler en inndeling delvis basert på virksomhetstype og delvis basert på geografisk lokalisering. I segmentinformasjon som presenteres er Driftsresultat benyttet som mål for segmentenes resultat. I intern styring og oppfølging benyttes også Brutto driftsresultat og Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer som mål for segmentenes resultat. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 17

18 Informasjon om resultat fordelt på driftssegmenter er som følger: Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (63) - Driftsinntekter (63) Driftskostnader (2 060) (215) (572) (19) (51) 63 (2 854) Inntekt fra tilknyttede selskaper 6 - (1) Brutto driftsresultat 299 (9) (41) Avskrivninger og amortiseringer (72) (7) (54) - (1) - (134) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 227 (16) (42) Nedskrivninger (4) - (3) (7) Andre inntekter og kostnader - (1) - (1) - - (2) Driftsresultat 223 (17) 225 (1) (42) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (197) - Driftsinntekter (197) 634 Driftskostnader (6 482) (713) (1 719) (93) (187) 197 (8 997) Inntekt fra tilknyttede selskaper 27 - (3) Brutto driftsresultat (2) (152) Avskrivninger og amortiseringer (220) (26) (157) (1) (1) - (405) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 706 (15) 721 (3) (153) Nedskrivninger (8) - (4) (12) Andre inntekter og kostnader 1 (8) Driftsresultat 699 (23) (153) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (58) - Driftsinntekter (58) Driftskostnader (1 997) (208) (486) (42) (53) 58 (2 728) Inntekt fra tilknyttede selskaper 8 - (1) Brutto driftsresultat 348 (1) (47) Avskrivninger og amortiseringer (79) (9) (46) (20) (1) - (155) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 269 () 207 (6) (48) Nedskrivninger (25) (25) Andre inntekter og kostnader (18) (18) Driftsresultat 226 () 207 (6) (48) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 18

19 Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (179) - Driftsinntekter (179) 061 Driftskostnader (6 178) (687) (1 429) (151) (183) 179 (8 449) Inntekt fra tilknyttede selskaper 26 - (1) Brutto driftsresultat (157) Avskrivninger og amortiseringer (242) (28) (148) (30) (2) - (450) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 766 (9) (159) Nedskrivninger (30) - (19) (49) Andre inntekter og kostnader (1) Driftsresultat (9) (159) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (253) - Driftsinntekter (253) Driftskostnader (8 488) (949) (1 961) (217) (243) 253 (11 605) Inntekt fra tilknyttede selskaper 41 - (5) Brutto driftsresultat (201) Avskrivninger og amortiseringer (317) (37) (201) (31) (2) - (588) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (203) Nedskrivninger (47) (5) (57) (1) - - (1) Andre inntekter og kostnader (8) Driftsresultat (195) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 19

20 Note 4 Andre inntekter og kostnader Andre inntekter og kostnader inkluderer: (NOK mill.) (2) Restruktureringskostnader (28) (25) (61) 6 Gevinst (tap) ved salg av datterselskap og felleskontrollert - virksomhet Gevinst ved salg av immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og - investeringseiendom Gevinst ved avkorting og oppgjør av pensjonsforpliktelser Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved - - trinnvis overtakelse Oppkjøpskostnader - - () (24) - Annet - (24) (43) (18) (2) Sum Andre inntekter og kostnader i 2011 er i hovedsak knyttet til den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome og omfatter gevinster ved salg av datterselskaper og immaterielle eiendeler samt kostnader knyttet til nedbemanning. Note 5 Finansielle poster Finansielle poster består av: (NOK mill.) (21) (34) Netto renter (94) (84) (5) (1) (9) Netto agio (disagio) (12) (4) (2) Netto andre finansinntekter (-kostnader) (26) (45) Finansielle poster (76) 17 (11) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 20

21 Note 6 Utestående aksjer og opsjoner Utvikling i utestående aksjer og opsjoner, samt gjennomsnittlig antall utestående aksjer er som følger: Utestående aksjer ved periodestart ( ) Tilgang egne aksjer ( ) Avgang egne aksjer Utestående aksjer ved periodeslutt Beholdning egne aksjer ved periodeslutt Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utestående aksjer - utvannet Utestående opsjoner ved periodestart Utøvet - - ( ) (7 500) - Utløpt og gått tapt - (52 500) (52 500) Utestående opsjoner ved periodeslutt Schibsted har per 3. kvartal 2011 kjøpt egne aksjer. Aksjene er kjøpt i henhold til gjeldende fullmakt fra selskapets generalforsamling til å øke antall egne aksjer til i løpet av en periode på 12 måneder. Samlet kjøpesum for aksjene var NOK 164 mill. Schibsted har i 1. kvartal 2011 benyttet egne aksjer til kurs NOK 171,35 som deloppgjør ved kjøp av aksjer i Media Norge. I forbindelse med fusjonen mellom Schibsted og Media Norge i mai 2011 ble egne aksjer til kurs NOK 162, overført til de tidligere minoritetseierne i Media Norge. Schibsted har i 3. kvartal 2011 overført egne aksjer til kurs NOK 172,60 til ledende ansatte i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram. Samlet verdi av egne aksjer benyttet til ovenstående formål er NOK 693 mill. Med virkning fra 12. mai 20 gir hver opsjon rett til å tegne 1,256 aksjer, mot tidligere 1 aksje per opsjon. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 21

22 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall EBITDA (brutto driftsresultat) EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) Driftsmargin: EBITDA (brutto driftsresultat) 15,6 % 16,3 % 16,0 % EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) 11,8 % 11,8 % 11,7 % Driftsmargin driftssegmenter (EBITDA) Mediehus Skandinavia 12,5 % 14,1 % 13,6 % Mediehus Internasjonal 1,5 % 2,7 % 5,9 % Online rubrikk 33,8 % 34,0 % 33,1 % Egenkapitalandel 39,2 % 41,5 % 42,4 % Rentebærende gjeld (NOK mill.) Netto rentebærende gjeld (NOK mill.) Netto rentebærende gjeld / EBITDA siste 12 måneder 1,01 0,61 0,83 Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (kroner) 9,84,07 18,78 CAPEX Opplag Media Norge, morgen, hverdager Media Norge, søndag Verdens Gang, hverdager Verdens Gang, søndag Svenska Dagbladet, hverdager Svenska Dagbladet, søndag Annonsevolum (spaltemeter) Media Norge Verdens Gang Aftonbladet Svenska Dagbladet Kvartalsvise resultater (NOK mill.) Driftsinntekter Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer Driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Periodens resultat WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 22

23 WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 23

24 Schibsted ASA Apotekergaten, P.O. Box 490 Sentrum NO-05 Oslo Tel: Fax: Investor information: Finanskalender Rapport 3. Kvartal 2011: 11. november 2011 Rapport 4. Kvartal 2011: 16. februar 2012 Kapitalmarkedsdag, London 28. februar 2012 Rapport 1. Kvartal 2012: 11. mai 2012 Generalforsamling 2012: 11. mai 2012 Rapport 2. Kvartal 2012:. august 2012 Rapport 3. Kvartal 2012: 7. november 2012 For informasjon om roadshow, deltakelse på konferanser etc., besøk WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 24

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.6 1.4 1.2 3.57 1.37 1.41 2.92 3.00 1.0 0.69 0.48 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1. DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.57 3.26 3.26 2.92 3.00 400 300 200 100 0-100 348 303 266 184-3 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.51 1.37 1.41 0.69

Detaljer

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11

4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,71 3,74 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 700 600 500 400 300 200 100 0 541 562 549 4. kv. 09 4. kv. 10 4. kv. 11 3,0

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,50 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,44

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,50 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,44 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,52 3,50 3,26 3,29 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 11 700 600 500 400 300 200 0 0 652 567 562 447 418 1. kv.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet hadde i 1. kvartal 2008 et driftsresultat (EBITA) på

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,44

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 3,71 3,26 3,29 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,44 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,71 3,52 3,26 3,29 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 600 500 400 300 200 0 0 5 412 424 348 266 4. kv. 1. kv. 2.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSRESULTAT

FORELØPIG ÅRSRESULTAT FORELØPIG ÅRSRESULTAT SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 4. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernets driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal er kr 447 mill. (320 mill.)

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,00 3,44 1,51 1,41

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,00 3,44 1,51 1,41 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,26 3,26 3,00 2. kv. 09 3. kv. 09 4. kv. 09 1. kv. 10 2. kv. 10 600 500 400 300 200 100 0 509 348 303 266 184

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,44 2,27 1,51 1,41

DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,44 2,27 1,51 1,41 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 3,52 3,26 3,26 3,29 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 600 500 400 300 200 0 0 5 412 348 303 266 3. kv. 4. kv. 1.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 %

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,54 3,45 3,57 100 % 3,18 81 % 80 % DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA ANDEL EBITA FRA INTERNETT SISTE 12 MÅNEDER 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,62 4. kv. 0 7 3,45 3,57 1. kv. 2. kv. 3,18 3. kv. 3,54 4. kv. 500 400 300 200 100 0-100 -200

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 100 % 80 % 3,45 3,57 3,18 3,18 80 % 61 % 54 % 56 % 60 %

DRIFTSINNTEKTER (MRD) ANDEL EBITA FRA INTERNETT EBITA 3,62 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 100 % 80 % 3,45 3,57 3,18 3,18 80 % 61 % 54 % 56 % 60 % DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA ANDEL EBITA FRA INTERNETT 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,18 3. kv. 0 7 3,62 4. kv. 0 7 3,45 3,57 1. kv. 2. kv. 3,18 3. kv. 500 400 300 200 100 0 257 247 3. kv. 0 7 4.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2008 SCHIBSTED KONSERN HALVÅRSBERETNING 1. HALVÅR 2008 2. kvartal 1. halvår 2007 2008 Tall i NOK mill. 2008 2007 2007 3 450 3 574 Driftsinntekter 7 022 6 809 13 610 554 578 Driftsresultat

Detaljer

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv.

EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 750. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 3.71. 0.0 1. kv. 13 1. kv. 14. 0% 1. kv. 13 1. kv. DRIFTSINNTEKTER Milliarder NOK 4. 3.59 3.71 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 75 ONLINE-ANDEL AV DRIFTSINNTEKTER 6% 54% 3.5 3. 2.5 2. 1.5 6 45 3 521 551 5% 4% 3% 2% 45% 1..5 15 1%. 1. kv.

Detaljer

-3,71 4. kv kv kv kv kv. 09

-3,71 4. kv kv kv kv kv. 09 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,57 2,97 3,23 2,92 3,00 4. kv. 08 1. kv. 09 2. kv. 09 3. kv. 09 4. kv. 09 400 300 200 100 0-100 -200 348 303 184-3 -122

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Eirik Ubøe finansdirektør Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA FELLESFUNKSJONER AVISER TV/Film Produksjon Scandinavia

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2006

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2006 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 2. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet leverer et driftsresultat i 2. kvartal på kr 295 mill. (309 mill.)

Detaljer

3. kv kv kv. 12

3. kv kv kv. 12 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER ONLINE-ANDEL AV DRIFTSINNTEKTER 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Mrd. NOK 3,29 3,38 3,52 3. kv. 1 3. kv. 11 3. kv. 12 8 7 6 5 4 3 2 1 Mill. NOK 64 639

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

1. KVARTAL KVARTAL 1997

1. KVARTAL KVARTAL 1997 Kjell Aamot konsernsjef Sverre Munck konserndirektør Eirik Ubøe finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør 1 SCHIBSTED ASA TRYKTE MEDIA TV/FILM MULTIMEDIA AVISER Aftenposten AS Verdens Gang AS Aftonbladet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL 2005 (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter Fortsatt positiv utvikling for konsernets nettaktiviteter. Nettaktivitetene

Detaljer

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør

Kjell Aamot konsernsjef. Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Sverre Munck konserndirektør Kjell Aamot konsernsjef Rolv Erik Ryssdal finansdirektør Anita Roarsen økonomidirektør Schibsted Overskrifter Aftonbladet - Skandinavias største avis Sterk resultatfremgang

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

kv kv kv kv kv. 09

kv kv kv kv kv. 09 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,40 3,23 2,97 2,92 3,00 2. kv. 08 3. kv. 08 4. kv. 08 1. kv. 09 2. kv. 09 500 400 300 200 100 0-100 -200 422 199 184-3

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger

1. Kvartal 1999. Kjell Aamot. konsernsjef. IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger 1. Kvartal 1999 Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Konserndirektør - Trond Berger http://www.schibsted.no/ir/ Investor Relations: 23 10 66

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

4. kv kv kv. 12

4. kv kv kv. 12 DRIFTSINNTEKTER (MRD) Milliarder NOK 4.5 4. 3.71 3.74 3.81 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 4. kv. 1 4. kv. 11 4. kv. 12 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Milliarder NOK 8 7 6 5 4 3 2 1 63 72 69 4. kv. 1 4. kv.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL SCHIBSTED KONSERN - KOMMENTARER 1. KVARTAL (Tall i parentes viser tilsvarende periode i.) Hovedpunkter: Konsernet leverer et driftsresultat i 1. kvartal på kr 167 mill. (194 mill.)

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av resultater 3. kvartal Investorpresentasjon, 25. oktober 2013 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

1. kv kv kv. 13

1. kv kv kv. 13 DRIFTSINNTEKTER (MRD) Milliarder NOK 4. 3.5 3.6 3.67 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 1. kv. 11 1. kv. 12 1. kv. 13 EBITDA eks. ORGANISKE INVESTERINGER Millioner NOK 7 6 564 59 514 5 4 3 2 1 1. kv. 11 1. kv. 12

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2013 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 213 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 33,1 mot 17,4 i samme periode i fjor, en forbedring på 15,7. Resultatforbedringen

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

Schibsted Norge mediehus...8 Verdens Gang (VG) mediehus... 9 Abonnementsaviser... 9

Schibsted Norge mediehus...8 Verdens Gang (VG) mediehus... 9 Abonnementsaviser... 9 Online rubrikk...6 Etablert virksomhet... 6 Frankrike Leboncoin.fr... 6 SCM Spania... 7 Sverige Blocket.se/Bytbil.se... 7 Norge Finn.no... 7 Andre virksomheter i etablert fase... 8 Investeringsfase...

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009.

TINE Gruppa Omsetningen i første halvår ble på NOK mill, en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i 2009. TINE styrket driftsmarginen i første halvår Mer effektiv drift og vekst innen enkelte segmenter bidro til å styrke TINE Gruppas driftsresultat for første halvår 2010. Korrigert for positive engangseffekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996

Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Schibsted ASA 1. KVARTAL 1996 Kjell Aamot konsernsjef Birger Magnus konserndirekt r Rolv Erik Ryssdal finansdirekt r Anne Langbraaten konomidirekt r Erik Hagen adm.dir. Schibsted Nett AS SCHIBSTED Organisasjonsstruktur

Detaljer

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997

KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 KOMMENTARER 1. KVARTAL 1997 1997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene.

Detaljer

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef

ÅRSRESULTAT Kjell Aamot. konsernsjef Kjell Aamot konsernsjef Kontaktpersoner IR Ansvarlig - Stein Yndestad Finansdirektør - Eirik Ubøe Økonomidirektør - Anita Roarsen Konserndirektør - Sverre Munck http://www.s chibsted.no Investor Relations:

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer