DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,0 3,19 3,50 3,29 3,38 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,61 2,27 2,01"

Transkript

1 DRIFTSINNTEKTER (MRD) EBITDA EPS JUSTERT (NOK) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,71 3,76 3,50 3,29 3,38 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 11 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,19 2,61 2,27 2,01 1,41 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 11

2 Resultatutvikling konsernet...4 Mediehus Skandinavia...5 Mediehus Internasjonal...8 Online rubrikk...9 Kontantstrøm og kapitalforhold... Fremtidsutsikter Sammendratt konsolidert resultatregnskap Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat Sammendratt konsolidert balanse Sammendratt konsolidert oppstilling av kontantstrømmer Sammendratt konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Noter Nøkkeltall Kvartalsvise resultater Rolv Erik Ryssdal Konsernsjef Schibsted Media Group fikk et tilfredsstillende resultat for 3. kvartal Virksomhetene innenfor online rubrikk har fortsatt god vekst både i omsetning og resultat, på tross av økte investeringer i etableringer i nye markeder. Mediehusene har et noe svakere resultat i år sammenlignet med et svært godt 3. kvartal i fjor, men viser fortsatt gode marginer, tatt i betraktning den strukturelle nedgangen for løssalgsaviser. Vi har god fremgang for de nye markedsplassene vi lanserer online i Skandinavia, særlig takket være den gode drahjelp de får fra våre sterke online posisjoner fra både mediehusene og rubrikk virksomhetene. De siste månedene har uroen i verdensøkonomien hatt innvirkning på utviklingen i våre viktigste annonsemarkeder. I Schibsted har vi i 3. kvartal opplevd forsiktig tilbakegang i annonseinntekter for våre papiraviser. Det strukturelle skiftet i retning av digitale medier fortsetter. Vi fortsetter vårt arbeid med styrking av våre redaksjonelle og kommersielle produkter kombinert med stram kostnadskontroll. I usikre tider er dette arbeidet enda viktigere enn ellers. I 3. kvartal annonserte vi tiltak som til sammen vil medføre redusert årlig kostnadsnivå på NOK millioner. WWW SCHIBSTED.COM/IR SIDE 2 De etablerte Online rubrikk-virksomhetene Finn, Blocket og Leboncoin fortsetter å vokse. Schibsteds internasjonale satsing på ekspansjon innenfor online rubrikk fortsetter. Vi er godt i gang med den brasilianske versjonen av vårt Blocket-konsept. I Italia, Østerrike og Malaysia er investeringsfasen i ferd med å nå slutten, og som markedsledere går vi snart over i en lønnsom fase, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

3 Schibsted Media Group 3. kvartal kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter Brutto driftsresultat (EBITDA) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA) Ordinært resultat før skattekostnad ,99 1,95 Resultat pr. aksje (EPS) 6,71,31 27,04 2,27 2,01 Justert resultat pr. aksje (EPS) 6,62 7,11 9,72 CAPEX Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 9,84,07 18,78 Netto rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld/ebitda siste 12 måneder 1,0 0,6 0,8 Egenkapitalandel 39,2 % 41,5 % 42,4 % Driftsinnt. Underl. EBITDA-margin 3. kv vekst 3. kv kv. 20 Konsern % 16 % 17 % Mediehus Skandinavia % 13 % 15 % Mediehus Internasjonal % -4 % 0 % Online rubrikk % 33 % 34 % Hovedpunkter i 3. kvartal 2011 Inntektsvekst og høye marginer i 3. kvartal Underliggende økning i driftsinntekter var 5 prosent. Konsernets EBITDA var i 3. kvartal 2011 NOK 531 mill. (NOK 567 mill.). Korrigert for økt investering Online rubrikk, var EBITDA NOK 575 mill. Annonseinntektene steg underliggende 9 prosent, i første rekke drevet av sterk fremgang på internett. Stabilt nivå for netto rentebærende gjeld sammenlignet med 2. kvartal God inntjening og online-vekst i mediehusene Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 1 prosent i 3. kvartal. EBITDA-marginen var 13 prosent, noe som vurderes som et godt resultat sett i lys av fortsatt strukturell nedgang for løssalgsaviser. Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner. Kostnadsreduksjoner med en årlig effekt på NOK mill. vedtatt i den skandinaviske avisvirksomheten. Effekten kommer i perioden , med hovedvekt i God inntektsøkning og resultatforbedring for onlinaktivitetene i mediehusene. Særlig god vekst for nettbaserte forbrukertjenester innenfor e-handel og personlig finans i Sverige. Tilsvarende konsepter er i ferd med å bli etablert i Norge. (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 20.) Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk. 18 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for Online rubrikk. Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 33 prosent. Forsterket satsing på vekst i nye markeder for Schibsted Classified Media. Blocket-konseptet lansert i flere nye land i 3. kvartal 2011, herunder Brasil. Vekstinitiativene belastet EBITDA med NOK 117 mill. i 3. kvartal. Det er NOK 44 mill. mer enn i 3. kvartal 20, først og fremst som følge av økt markedsføring. Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er en av Europas største Online rubrikkvirksomheter. Oppkjøp av markedslederen innenfor online rubrikk i Irland DoneDeal.ie. Subito.it i Italia og Willhaben.at i Østerrike har styrket sine posisjoner som markedsledere, og er ventet å nå lønnsomhet i 4. kvartal WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 3

4 Resultatutvikling konsernet Driftsinntekter og EBITDA-margin Driftsinntekter fordelt på inntektskategori Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Driftsinntekter Rullerende siste 4 kvartaler sammenlignet med 3. kvartal 20: EBITDA-margin 20 % 15 % % 5 % 0 % 4.kv.09 1.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. 1.kv.11 2.kv.11 Online rubrikk Annonseinntekter Mediehus Opplag Annet - Underliggende vekst i driftsinntekter, korrigert for valutasvingninger og kjøp og salg av virksomhet, var 5 prosent, drevet av god vekst for Online rubrikk-virksomheten og fremgang for onlineaktivitetene i mediehusene i Skandinavia. Rapportert vekst var 3 prosent. - Underliggende vekst for annonseinntekter, inkludert online rubrikk, 9 prosent. - Opplagsinntektene gikk underliggende tilbake med 3 prosent. Inntekter fra aviser solgt i abonnement økte med 3 prosent, mens inntekter fra løssalg gikk tilbake med 6 prosent. Prisøkninger i VG og Aftonbladet bremser nedgangen. - Konsernets driftsresultat (EBITDA) var NOK 531 mill. (567 mill.). - EBITDA-margin 16 prosent (17 %). Vekst for konsernets nettaktiviteter bidrar positivt, mens høyere investeringer i utrulling av Online rubrikk og opplagsnedgang for løssalgsaviser trekker i negativ retning. - Investering i utrulling av Online rubrikkvirksomhet i nye markeder påvirker EBITDA-marginen negativt med 4 prosentpoeng (2 %-poeng). - Holder man investering innenfor Online rubrikk utenfor, hadde konsernet i 3. kvartal 2011 en vekst i EBITDA på 1 prosent. - Avskrivninger og amortiseringer er redusert fra NOK 155 mill. i 3. kvartal 20 til NOK 134 mill. i 3. kvartal Det skyldes i første rekke salg og nedskalering av virksomhet. - Andre inntekter og kostnader i 3. kvartal 2011 er i hovedsak knyttet til den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome. - Schibsted har i 3. kvartal fortsatt å styrke sine etablerte markedsposisjoner innenfor online rubrikk. Det er god vekst både i inntekter og operasjonelle måltall som trafikk og antall annonser. - Mediehusene har i hovedsak beholdt eller styrket sine markedsposisjoner. Spesielt gjelder dette nettbaserte virksomheter. I Skandinavia har Schibsted god vekst innenfor forbrukerorienterte tjenester, som låneformidling og prissammenligning. - Rammebetingelsene i Norge og Sverige har i 3. kvartal svekket seg noe på grunn av uro rundt den økonomiske situasjonen i verdensmarkedene. Annonsemarkedet i Norge og Sverige har i 3. kvartal vist en forsiktig nedgang for papirpublikasjoner og vekst for internett. Dette gjelder både merkevareannonser og rubrikkannonser. Veksten er fortsatt god for online rubrikk. - I Spania har det vært krevende markedsforhold for papirbaserte medier, men inntektene på internett har økt. I Frankrike er det god vekst på internett og fortsatt fremgang for papirmedier. - Schibsted vurderer det brasilianske markedet som interessant både ut fra utsikter til økonomisk vekst og konkurransesituasjonen på internett. I 3. kvartal 2011 ble satsingen i Brasil forsterket blant annet gjennom lansering av Blocketkonseptet under navnet Bomnegocio.com. - Schibsted inngikk i 3. kvartal 2011 avtale om å kjøpe 50,09 prosent av DoneDeal.ie, det ledende rubrikknettstedet for bil og generalist i privatmarkedet i Irland. DoneDeal.ie passer godt inn blant Schibsted Classified Medias virksomheter i etablert fase. Nettstedet har mange likhetstrekk med Blocket-konseptet, og er klar markedsleder innenfor generalist ( torget-annonser ) og bil for private. - 36,3 prosent av Polaris Media, som Schibsted siden 2009 har hatt en avkastningsavtale med SEB Enskilda knyttet til, ble i 3. kvartal 2011 solgt til strategiske medieeiere (28,8 prosent) og en finansiell investor (7,5 prosent). Schibsted Media Group vil som før eie aksjer i Polaris Media, tilsvarende en eierandel på 7,1 prosent. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 4

5 Mediehus Skandinavia 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA % 13 % EBITDA-margin 13 % 14 % 14 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Underliggende og rapportert vekst i driftsinntekter på 1 prosent. Veksten er drevet av nettbaserte virksomheter og abonnementsaviser i Norge og Sverige. - EBITDA-margin på 13 prosent (15 %). Marginen er presset av opplagsnedgang for løssalgsaviser og høyere papirpris. Nettvirksomhetene i Norge og Sverige bidrar positivt til resultatutviklingen. - God utvikling for vekstselskaper innenfor nettbaserte tjenester i Schibsted Tillväxtmedier i Sverige. Spesielt gjelder dette virksomheter som retter seg inn mot privatøkonomi. Et tilsvarende selskap, Schibsted Vekst, er i gang med å utvikle konsepter for nettbaserte tjenester også i Norge. Media Norge eks. Finn.no Media Norge eks. Finn.no inkluderer mediehus i fire av de største byene i Norge; Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad, samt hovedkontoret, fellesfunksjoner og trykkerikonsernet Media Norge Trykk. 3. kv 3. kv Media Norge eks Finn.no Pr. 3. kvartal Helår (mill. NOK) Driftsinntekter Annonseinntekter print Opplagsinntekter print Online-inntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter EBITDA Opplag ukedager (eks.) 1) Annonsevolum (spaltemeter) 1) ) Sum Aftenposten, BT, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen % - Annonseinntektene økte med 1 prosent. - Fortsatt god vekst for digitale annonseinntekter, men 2 prosent nedgang for annonser papir. - 3 prosent nedgang for stillingsannonser, mens det var 3 prosent vekst for eiendomsannonser. - Opplagsinntektene økte 3 prosent som følge av prisøkninger. Opplagsvolumet har vært svakt fallende. - 8 prosent nedgang i EBITDA som følge av økt papirkostnad og økte pensjonskostnader i enkelte mediehus. - EBITDA-margin 12 prosent (14 %). - Fortsatt sterk resultatforbedring og positivt bidrag til driften for nettavisene i Media Norge. - Flere av mediehusene viser rapportert nedgang i driftsinntekter. Dette skyldes utskillelse av trykkerivirksomheten, som er samlet i Media Norge Trykk konsern. Nedenfor er 3. kvartal 2011 sammenlignet med omarbeidede, sammenlignbare tall for 3. kvartal 20. Aftenposten: - Driftsinntekter NOK 485 mill. som er uendret fra i 20 - EBITDA før tilknyttede selskaper 48 mill. (38 mill.). Bergens Tidende: - Driftsinntekter opp 6 prosent til NOK 217 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 26 mill. (28 mill.). Stavanger Aftenblad: - Driftsinntekter opp 3 prosent til NOK 145 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 22 mill. (14 mill.). Fædrelandsvennen: - Driftsinntekter opp 4 prosent til NOK 99 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 6 mill. ( mill.). Media Norge Trykk konsern: - Driftsinntekter ned 2 prosent til NOK 249 mill. - EBITDA før tilknyttede selskaper NOK 23 mill. (54 mill.) % % % 400 % % 0 1. kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv kv kv. 11 EBITDA-margin 0 % sammenlignet med 3. kvartal 20: WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 5

6 Verdens Gang (VG) Verdens Gang gir ut Norges klart ledende løssalgsavis. Nettutgaven VG.no er den største nettavisen i Norge og blant de aller største nettstedene uansett kategori. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Verdens Gang (mill. NOK) Driftsinntekter Annonseinntekter print Opplagsinntekter print Andre driftsinntekter print Online-inntekter (1) 8 Andre driftsinntekter/elimineringer Sum driftsinntekter EBITDA herav print herav online Opplag ukedager (eks.) Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere VG.no (mill. pr dag) 1,2 1,1 1, kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv. 11 sammenlignet med 3. kvartal 20: 2. kv kv. 11 EBITDA-margin 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % - Driftsinntektene for VG konsern var uendret. Prisøkninger for papiravisen og god online vekst bidro positivt. Fortsatt nedgang i opplagsvolum og annonseinntekter. - EBITDA for konsernet gikk ned med 4 prosent. - EBITDA-margin 19 prosent (20 %). VG papiravis - Opplagsvolumet for VGs papiravis på hverdager falt prosent til eksemplarer i årets ni første måneder, sammenlignet med samme periode i Prisøkninger kompenserte for deler av volumnedgangen i 3. kvartal, og opplagsinntektene falt med 2 prosent sammenlignet med 3. kvartal 20. Løssalgsprisen på fredagsutgaven ble hevet fra NOK 15 til 17 fra og med 1. januar 2011, og ble ytterligere hevet til NOK 20 fra 7. oktober Prisen på lørdagsutgaven økte fra NOK 17 til 20 fra og med 4. september Annonseinntektene på papir falt med 13 prosent som følge av prispress. - Kostnadene i papiravisen ned 2 prosent. - EBITDA-margin for papiravisen 18 prosent (20 %). VG Online - VGs onlineinntekter økte med 12 prosent i 3. kvartal Det var god vekst i annonsesalg for hovedproduktet VG.no. Dessuten bidro VG Mobil og andre aktiviteter i vekstfase i positiv retning. Avvikling av det sosiale nettverket Nettby.no i desember 20 reduserer den rapporterte veksttakten. - EBITDA-margin for onlineaktivitetene var 24 prosent (19 %). Forbedring som følge av god vekst i inntekter. - Posisjonen som Norges klart største nettsted målt i trafikk er opprettholdt gjennom kvartalet. - Svært god trafikkutvikling for VG Mobil. Mobiltjenesten hadde i snitt unike brukere daglig i 3. kvartal 2011, noe som er 169 prosent mer enn i samme periode i 20 og 38 prosent mer enn i 2. kvartal VG Mobil er mer enn dobbelt så stor som nærmeste konkurrent. (Kilde: TNS Gallup). Annonseinntektene fra mobilvirksomheten øker også betydelig. - VG+ ble etablert som brukerbetalt abonnementsprodukt på ipad fra og med slutten av juni. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 6

7 Schibsted Sverige Schibsted Sverige består av tre sentrale virksomhetsområder: Aftonbladet (papirbasert løssalgsavis og nettavis), Svenska Dagbladet (papirbasert morgenavis og nettavis) samt Schibsted Tillväxtmedier (internettbaserte vekstselskaper). Hitta.se er en del av Schibsted Tillväxtmedier, men rapporteres som en del av virksomhetsområdet Online rubrikk. Aftonbladet Aftonbladet er et avishus med nummer én-posisjoner både på papir og nett. Aftonbladets løssalgsavis er Sveriges største avis, og Aftonbladet.se er klart ledende innenfor nettnyheter. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Aftonbladet (mill. SEK) Driftsinntekter herav print herav online EBITDA herav print herav online Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere. Aftonbladet.se (mill. pr uke) 5,4 5,0 5, kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv Driftsinntekter EBITDA-margin sammenlignet med 3. kvartal 20: 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % % 5 % 0 % - Driftsinntektene falt med 11 prosent som følge av nedgang i opplagsvolumet for papiravisen og nedgang i annonseinntekter. - Driftskostnadene redusert med 7 prosent. - EBITDA-margin 14 prosent (18 %). Aftonbladet offentliggjorde i oktober 2011 planer om kostnadsreduksjoner med en effekt på om lag SEK 0 mill. - Tiltakene vil medføre redusert antall årsverk med Aftonbladets papiravis opplagsinntekter falt 12 prosent som følge av fortsatt strukturell nedgang i opplagsvolumet for løssalgsaviser. Utviklingen for betalt opplag (volum) fortsatte å falle med samme negative trend som i foregående kvartaler (-13 prosent). - Annonseinntektene på papir falt med 17 prosent, i første rekke som følge av økt konkurranse fra andre mediekanaler og rekordsterke sammenligningstall i Kostnadene i papiravisen ble redusert med 11 prosent som følge av reduserte personalkostnader og lavere volumer. - EBITDA-margin for papiravisen 13 prosent (16 %). Inntektene i Aftonbladet.se økte med 4 prosent i 3. kvartal. - EBITDA-margin 17 prosent (24 %). Kostnadsvekst som følge av økt satsing på produkt. - Sterk trafikkutvikling både for nettutgaven og mobilutgaven. 1,17 millioner unike brukere på mobil pr. uke i gjennomsnitt i september 2011, en vekst på 164 prosent sammenlignet med september 20. Svenska Dagbladet (SvD) Svenska Dagbladet er den tredje største abonnementsbaserte avisen i Sverige, og har en spesielt sterk posisjon i Stockholmsregionen. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår SvD (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Opplag ukedager (eks.) Annonsevolum (spaltemeter) Unike brukere. SvD.se (mill.) 1,0 0,9 0,9 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Uendrede driftsinntekter. - EBITDA-margin 2 prosent (5 %). - Opplagsinntektene var uendret som et resultat av redusert opplagsvolum og økte priser. Opplagsvolumet på hverdager falt 3 prosent i de ni første månedene i 2011 sammenlignet med samme periode i Annonseinntektene for papiravisen økte med 4 prosent. Spesielt var annonsesalget bra innenfor segmentet detaljist. Inntektene ble påvirket negativt av relativt lave volumer i markedet for eiendomsannonser. Schibsted Tillväxtmedier sammenlignet med 3. kvartal 20: 3. kv 3. kv Tillväxtmedier eks Hitta.se Pr. 3. kvartal Helår (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Schibsted Tillväxtmedier består av en portefølje med nettbaserte vekstselskaper. Vekstselskapene i porteføljen nyter godt av sterke trafikkposisjoner og merkenavn for etablerte virksomheter i Sverige prosent vekst i driftsinntekter for Schibsted Tillväxtmediers virksomhet utenom Hitta. - God vekst og resultatforbedring for de fleste virksomheter i porteføljen, som i sum gir en EBITDA-margin utenom Hitta på 9 prosent (2 %). - Lendo,som opererer innenfor personlig økonomi, prissammenligningstjenesten Prisjakt.se, tv-guiden TV.nu og online kupongselskapet Letsdeal.se er blant virksomhetene som fortsetter sin gode utvikling. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 7

8 Mediehus Internasjonal 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter (1) (9) EBITDA (0 %) (4 %) EBITDA-margin 2 % 3 % 6 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Underliggende vekst i driftsinntekter på 4 prosent. Rapportert vekst var uendret, negativt påvirket av valutaendringer og salg av virksomhet i Russland. Inntektene økte i 3. kvartal i Frankrike og i Baltikum. I Spania var det tilbakegang. - EBITDA gikk tilbake i 3. kvartal som følge av tøff konkurranse i Frankrike og svake markeder i Spania. Eesti Meedia Group (Baltikum) Eesti Meedia er eierselskapet for Schibsteds virksomheter i Baltikum. Eesti Meedia er det ledende mediehuset i Estland, med nummer én-posisjoner både for aviser, magasiner og tv, og har også gode posisjoner i Litauen og Latvia. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Baltikum (mill. EUR) ,5 17,0 Driftsinntekter 54,9 51,5 72,2 1,6 1,2 EBITDA 5,5 3,9 6,2 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Schibsteds virksomheter i Baltikum hadde en økning i driftsinntekter på 3 prosent. Annonseinntektene økte med prosent, mens det er nedgang i opplagsinntektene. - EBITDA-margin 7 prosent ( %). 20 Minutter 20 Minutter er Schibsted Media Groups konsept for gratisaviser. Både i Frankrike og Spania er 20 Minutter mest leste nyhetsavis. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Minutes (mill. EUR) ,3 9,7 Driftsinntekter 37,1 36,0 52,2 (1,5) (2,2) EBITDA (3,8) (0,7) 2,2 sammenlignet med 3. kvartal 20: - 19 prosent økning i driftsinntekter for 20 Minutes Frankrike (50 prosent eid av Schibsted). - EBITDA var EUR -1,1 mill., uendret i forhold til 3. kvartal kvartal er sesongmessig svakt. - Både inntekter og kostnader økte som følge av økt distribusjon. Distribusjonsøkningen er gjennomført for å møte konkurransen i markedet og å styrke posisjonen som markedsleder. - Posisjonen som mest leste avis opprettholdt, med 2,8 millioner lesere daglig. - God utvikling for nettaktivitetene, som doblet driftsinntektene 3. kvartal sammenlignet med samme periode i Krevende makroøkonomisk situasjon kombinert med tøff konkurranse i Spania rammer 20 Minutos Spania. Driftsinntektene gikk tilbake med 12 prosent i 3. kvartal. - EBITDA EUR -1,6 mill. (-0,9 mill.). Posisjonen som mest leste nyhetsavis opprettholdt, med 2,2 millioner lesere daglig. - Fortsatt trafikkvekst for nettaktivitetene. 20minutos.es er den tredje mest leste nyhetstjenesten på nettet i Spania. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 8

9 Online rubrikk 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår (Mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA % 33 % EBITDA-margin 34 % 34 % 33 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - I 3. kvartal 2011 var det god utvikling for Online rubrikk i alle markeder. - Underliggende vekst i driftsinntekter 18 prosent. - EBITDA-margin 33 prosent, ett prosentpoeng ned i forhold til 3. kvartal 20. Marginene økte for virksomheter i Etablert fase, som følge av økte inntekter kombinert med god kostnadskontroll. Økte investeringer i virksomheter i Investeringsfase påvirker marginen negativt med om lag 16 prosentpoeng. Finn.no Finn.no er det klart ledende nettstedet for rubrikkannonser på nett i Norge. Selskapet er markedsleder både innenfor bil, eiendom, stilling ledig og «torget-annonser». - God volumutvikling for nysatsningen Finn oppdrag. Penger.no lansert i september. Hitta.se Hitta.se er en rendyrket online katalogtjeneste, og er den største onlinekatalogen i Sverige målt i trafikk. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Hitta.se (mill. SEK) Driftsinntekter EBITDA Unike brukere. Hitta.se (mill.) 3,6 3,3 3,4 sammenlignet med 3. kvartal 20: - Nedgang i driftsinntekter på 8 prosent. EBITDA-margin 32 prosent mot 42 prosent i samme kvartal i Underliggende uendrede driftsinntekter og EBITDA. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår Finn.no (mill. NOK) Driftsinntekter EBITDA Unike brukere. Finn.no (mill. pr. uke.) 2,6 2,2 2,3 Merk: EBITDA eks. tilknyttede selskaper % % % % % 0 20 % 50 % 0 1. kv. 2. kv. 3. kv. Driftsinntekter 4. kv. 1. kv kv kv. 11 EBITDA-margin 0 % sammenlignet med 3. kvartal 20: - Driftsinntektene økte underliggende med 19 prosent. Rapportert vekst var 15 prosent, negativt påvirket av salg av virksomhet. Veksten kommer som en kombinasjon av prisog volumvekst samt utvikling av nye produkter og inntektskategorier. - Eiendomssegmentet vokste i 3. kvartal 11 prosent. Bil vokste 13 prosent, mens stilling økte med 37 prosent. - Finn Torget og Finn Reise viser også god utvikling, med vekst på henholdsvis 17 og 26 prosent. - EBITDA-margin 50 prosent, uendret mot 3. kvartal 20. Kostnadene øker noe som følge av økt satsing på innovasjon og utvikling av nye inntektsstrømmer. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 9

10 Schibsted Classified Media (SCM) I Schibsted Classified Media er alle konsernets online rubrikkvirksomheter utenfor Norge. Selskapet har etablerte nummer én-posisjoner med god vekst og høy lønnsomhet i Sverige, Spania og Frankrike. I tillegg har selskapet etablert ny virksomhet i en rekke land. 3. kv 3. kv Pr. 3. kvartal Helår SCM (mill. EUR) Driftsinntekter 16,7 18,4 Sverige 57,4 48,5 65,2 31,2 40,6 Internasjonal 118,3 93,7 128,3 47,9 59,0 SUM inntekter etablert fase 175,7 142,2 193,5 3,7 5,3 Inntekter Investeringsfase 16,2,8 15,3 1,5 1,2 Print 3,6 4,4 5,8 (0,2) (0,4) Hovedkontor og elimineringer (1,7) (0,5) (0,9) 52,9 65,1 Sum driftsinntekter 193,8 156,9 213,7 EBITDA,6 11,3 Sverige 34,2 30,1 39,9 13,4 20,5 Internasjonal 55,2 36,9 51,7 24,0 31,8 SUM EBITDA etablert fase 89,4 67,0 91,6 (9,2) (15,0) EBITDA Investeringsfase (33,2) (19,6) (28,1) 0,3 0,2 Print 0,6 0,5 0,7 (2,1) (1,6) Hovedkontor og elimineringer (5,5) (5,5) (6,5) 13,0 15,4 SUM EBITDA 51,3 42,4 57, kv. sammenlignet med 2. kvartal 20: - Vekst i driftsinntekter 23 prosent (underliggende og rapportert). - EBITDA-margin 24 prosent (25 %) Investering i ny virksomhet (Investeringsfase) økte med EUR 5,8 mill. Likevel gikk samlet EBITDA opp med 18 prosent. Etablert fase - Underliggende vekst i driftsinntekter 24 prosent. - EBITDA-margin 54 prosent (50 %). Sverige: 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv Driftsinntekter EBITDA-margin EBITDA-margin Etablert fase 3. kv % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % % 0 % Driftsinntektene i Blocket/Bytbil var på SEK 168 mill., en underliggende vekst på 14 prosent. Rapportert vekst, inkludert bortfall av lisensinntekter fra Leboncoin.fr var 8 prosent. Veksten er drevet av pris- og volumvekst for rubrikkannonser og utvikling av nye inntektskilder. - EBITDA var SEK 1 mill., opp 3 prosent. EBITDAmarginen var 60 prosent (63 %). - Blocket bruker ressurser på å bygge nye inntektsmodeller, og har lansert produkter både i bolig- og stillingssegmentet. Produktene har fått en positiv mottakelse i markedet, men belaster EBITDA negativt i startfasen. Internasjonal: - Vekst i driftsinntekter på 30 prosent. Underliggende vekst for videreført virksomhet er 31 prosent. - EBITDA EUR 20,5 mill. (13,4 mill.). Fremgangen er drevet av økte driftsinntekter og god kostnadskontroll. EBITDAmargin 50 prosent (43 %). - Spania: Fortsatt god inntektsvekst for Anuntis (generalist, bil og eiendom). Flat utvikling sammenlignet med tilsvarende kvartal 20 for InfoJobs (jobb). - Frankrike: Kraftig vekst både i trafikk og inntekter for Leboncoin.fr. Fortsatt høye marginer. Leboncoin.fr er klart større enn konkurrenten Ebay.fr målt i trafikk, og forspranget øker (kilde: Doubleclick AdPlanner). - Kategorien Internasjonal omfatter virksomheten i Spania og Frankrike og Irland, hvor DoneDeal.ie ble kjøpt opp med virkning fra oktober Leboncoin.fr er rapportert på 50 prosent basis til og med november 20 og på 0 prosent basis deretter. Car&Boat Media er med på 50 prosent basis til og med november 20. Investeringsfase - Schibsted Media Group styrker satsingen på å rulle ut rubrikknettsteder i nye markeder. I de fleste nye markeder er det etablert virksomheter basert på det svenske suksesskonseptet Blocket. - Fortsatt god utvikling i form av trafikk og annonsemengde. Nettstedene i Italia (Subito.it), Østerrike (Willhaben.at) og Malaysia (Mudah.my) er markedsledende i sine land, og er ventet å nå et nullresultat i løpet av 2011 eller tidlig I 3. kvartal 2011 ble den brasilianske markedsplassen Bomnegocio.com lansert, noe som er den viktigste årsaken til betydelig økt investering sammenlignet med 3. kvartal 20. Investeringene er i hovedsak i form av markedsføring. - Samlet EBITDA negativt med EUR 15,0 mill. (EUR -9,2 mill). - Nysatsinger i Schibsted Classified Media rapporteres som virksomhet i Investeringsfase inntil de har rapportert positiv EBITDA i minst fire kvartaler på rad. Kontantstrøm og kapitalforhold Hovedtrekk i de ni første månedene i 2011 sammenlignet med de ni første månedene i 20: Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i de ni første månedene i 2011 og i de ni første månedene i 20 var NOK mill. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -363 mill. (NOK 534 mill.). Konsernet har investert NOK 291 mill. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE

11 (NOK 251 mill.) i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. I de første ni månedene i 20 bidro salg av aksjer i Sandakerveien 121 med NOK 702 mill. til kontantstrøm fra investeringsaktiviteter. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var i de ni første månedene i 2011 negativ med NOK 479 mill. (NOK mill.). Det er utbetalt NOK 344 mill. i kontantvederlag i forbindelse med fusjonen mellom Schibsted og Media Norge ASA. Utbetaling knyttet til økning av eierandel i Media Norge ASA i forkant av fusjonen (hensyntatt bruk av egne aksjer) utgjorde NOK 217 mill. Netto opptak av rentebærende gjeld utgjorde NOK 656 mill. Schibsted ASA har i de første ni månedene av 2011 betalt utbytte med NOK 324 mill. og kjøpt egne aksjer for NOK 164 mill. I de ni første månedene i 20 var netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter negativt påvirket av netto nedbetaling av rentebærende gjeld på NOK mill. Balanseført verdi av konsernets eiendeler er i løpet av de ni første månedene i 2011 økt med NOK 215 mill. til NOK mill. Konsernets netto rentebærende gjeld er i 2011 økt med NOK 425 mill. til NOK mill. Nøkkeltallet netto rentebærende gjeld i forhold til EBITDA ved utgangen av 3. kvartal 2011 (NIBD/EBITDA) var 1,0 etter bankenes definisjon. Konsernets egenkapitalandel var 39 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2011, sammenlignet med 42 prosent ved utgangen av 20. Finansielle poster i resultatregnskapet var i de ni første månedene i 2011 negative med NOK 76 mill., mens de i samme periode i 20 var positive med NOK 17 mill. Konsernets netto rentekostnader var NOK 94 mill. (NOK 84 mill.). I de første ni månedene i 20 bidro gevinst ved salg av aksjer i Point Carbon positivt til andre finansposter med i størrelsesorden NOK 0 mill. Schibsted har ubenyttede langsiktige lånerammer på NOK 2,6 milliarder og inkludert kontantbeholdning var likviditetsreserven ved utgangen av 3. kvartal 2011 NOK 3,4 milliarder. Fremtidsutsikter Situasjonen i verdensøkonomien gjør at det fortsatt er betydelig usikkerhet rundt hvordan annonsemarkedene vil utvikle seg fremover. Dersom en ustabil finansiell situasjon vedvarer vil det sannsynligvis gi negative utslag for annonsemarkedene. Utviklingen varierer fra kategori til kategori. Nettbaserte rubrikkvirksomheter forventes å ha god vekst, og er også mindre konjunkturavhengige. Annonsering i papirmedier har vært noe svak i oktober 2011, mens nettannonsering har vist fortsatt vekst. Løssalgsaviser på papir er utsatt for press mot opplaget som følge av migrasjon mot digitale nyhetsmedier som internett, og mobile plattformer. Fortsatt svak trend vurderes som sannsynlig. Det jobbes med produktutvikling, kostnadseffektivisering og prisingsstrategi for å motvirke trenden. For abonnementsbaserte aviser forventes en flat eller forsiktig fallende opplagsutvikling, men noe resultatsvekkelse mot slutten av 2011 som følge av svakere annonsemarkeder. Det er ventet god trafikkvekst for online rubrikkvirksomheter i en rekke markeder, og virksomhetsområdet vil ut fra dette fortsette utviklingen preget av god vekst kombinert med høye marginer. Konsernet fortsetter målrettede investeringer i vekstposisjoner på internett. Det har vært gode resultater fra utrulling av Blocket-konseptet i nye markeder. Vekstinitiativene i Italia (Subito.it) og Østerrike (Willhaben.at) er ventet å nå positivt driftsresultat (EBITDA) i 4. kvartal Investeringstakten knyttet til utrulling av online rubrikk i nye markeder ble økt i 3. kvartal 2011, i første rekke som følge av nylansering i Brasil. Det planlegges å øke investeringen ytterligere i 4. kvartal 2011, slik at samlet investering i 2011 blir om lag midt i det tidligere indikerte intervallet på NOK mill. for 2011 som helhet. I 4. kvartal 2011 er det ventet at Schibsted Classified Media vil ha lavere resultat enn i samme periode i 20 som følge av økte investeringer i nye markeder. Arbeidet med å styrke og videreutvikle nummer énposisjoner for papir- og nettaviser samt internettbaserte tjenester blir også videreført. Arbeidet med å utvikle produkter og systemer for brukerbetaling for nettaviser fortsetter. Satsing på forbrukerorienterte tjenester på internett vil fortsette både i Norge og Sverige, og samspillet mellom online rubrikk og mediehusene som ledd i vekststrategien blir styrket. Schibsted fortsetter arbeidet med kostnadsfokus og lønnsomhetsforbedrende tiltak. Kontinuerlig forbedringsprosjekter gjennomføres i en rekke virksomheter for å øke effektiviteten. Det er besluttet å gjennomføre kostnadsreduksjoner med effekt på NOK mill. i avisvirksomheten i Skandinavia. Virkningen kommer gradvis i perioden , med hovedvekt i Tiltakene som blir iverksatt i Norge og Sverige vil medføre restruktureringskostnader på rundt NOK 200 mill., som antas å bli belastet regnskapet for 4. kvartal WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 11

12 Sammendratt konsolidert resultatregnskap (NOK mill.) Driftsinntekter (268) (284) Varekostnad (878) (868) (1 192) (1 039) (1 122) Lønnskostnader (3 623) (3 428) (4 711) (1 421) (1 448) Andre driftskostnader (4 496) (4 153) (5 702) 7 5 Inntekt fra tilknyttede selskaper Brutto driftsresultat (155) (134) Avskrivninger og amortiseringer (405) (450) (588) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (25) (7) Nedskrivninger (12) (49) (1) (18) (2) Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Finansinntekter (30) (59) Finanskostnader (145) (147) (191) Ordinært resultat før skattekostnad (8) (113) Skattekostnad (389) (392) (468) Periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat Majoritetens andel av periodens resultat ,99 1,95 Resultat per aksje (kroner) 6,71,31 27,04 1,99 1,95 Utvannet resultat per aksje (kroner) 6,70,30 27,01 2,27 2,01 Resultat per aksje - justert (kroner) 6,62 7,11 9,72 2,27 2,00 Utvannet resultat per aksje - justert (kroner) 6,61 7, 9,71 Sammendratt konsolidert oppstilling av totalresultat (NOK mill.) Periodens resultat (63) Endring virkelig verdi investeringer tilgjengelig for salg 69 (56) (129) Omregningsdifferanser 23 (73) (247) (29) (7) Sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet 11 (16) (4) 8 2 Skatteeffekt sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet (3) Periodens totalresultat Minoritetens andel av periodens totalresultat Majoritetens andel av periodens totalresultat WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 12

13 Sammendratt konsolidert balanse (NOK mill.) Immaterielle eiendeler Investeringseiendom og varige driftsmidler Investeringer i tilknyttede selskaper Andre langsiktige eiendeler Langsiktige eiendeler Varebeholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kortsiktige finansielle eiendeler Kontanter og kontantekvivalenter Eiendeler holdt for salg Kortsiktige eiendeler Sum eiendeler Majoritetens andel av egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Langsiktig rentebærende gjeld Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld holdt for salg Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 13

14 Sammendratt konsolidert oppstilling av kontantstrømmer (NOK mill.) Ordinært resultat før skattekostnad Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved trinnvis overtakelse - - (1 518) + Av- og nedskrivninger / - Endring pensjon (22) (44) (57) + / - Inntekt fra tilknyttede selskaper - (15) (23) - Betalbare skatter (389) (392) (468) Kontantstrøm fra drift Salgstap / (-gevinst) langsiktige eiendeler (55) (524) (581) Endring i arbeidskapital mv. (91) (42) 483 Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (363) 534 (724) Netto kontantstrøm før finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (479) (2 170) (1 819) Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter (1) - (3) Netto økning (reduksjon) i kontanter og kontantekvivalenter 197 (596) (605) Kontanter og kontantekvivalenter ved periodestart Kontanter og kontantekvivalenter ved periodeslutt WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 14

15 Sammendratt konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (1 071) (271) (1 342) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning Utbytte (324) (59) (383) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (1 281) (212) (1 493) Egenkapital ved periodeslutt Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (320) (226) (546) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning 7-7 Utbytte (155) (199) (354) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (172) (28) (200) Egenkapital ved periodeslutt Majoritetens Minoritets- Egenkapital andel av interesser (NOK mill.) egenkapital Egenkapital ved periodestart Periodens totalresultat Transaksjoner med eierne (571) (249) (820) Innbetaling av ny kapital Aksjebasert avlønning - Utbytte (155) (201) (356) Endring egne aksjer Kjøp, salg og endringer i eierinteresser i datterselskap (496) (49) (545) Egenkapital ved periodeslutt WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 15

16 Noter Note 1 Selskapsinformasjon og vesentlige regnskapsprinsipper Schibsted ASAs sammendratte konsernregnskap per 3. kvartal 2011 ble godkjent på styremøte. november Regnskapstallene er ikke reviderte. Schibsted Media Group er et av Skandinavias ledende mediakonsern. De største virksomhetene ligger i Norge, Sverige, Baltikum, Spania og Frankrike, men konsernet driver også virksomhet i øvrig Europa, Asia og Latin - Amerika. Schibsted er til stede innen papiravis, nettavis, rubrikk, katalog og levende bilder. Se forøvrig note 3 Opplysninger om driftssegmenter. Morselskapet Schibsted ASA er et allmennaksjeselskap med hovedkontor i Apotekergaten, Oslo (Norge). Aksjene er børsnotert på Oslo Børs under ticker SCH. Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet omfatter Schibsted ASA og dets datterselskaper samt konsernets investeringer i tilknyttede selskaper og andeler felles kontrollert virksomhet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Schibsted har implementert enkelte nye standarder og fortolkninger og endringer til enkelte eksisterende standarder og fortolkninger hvor anvendelse er påkrevet for regnskapsåret Ingen av disse endringene i regnskapsprinsipp har noen vesentlig effekt for konsernregnskapet. For øvrig er delårsregnskapet utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som årsregnskapet for 20. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 20. Note 2 Endring i konsernets sammensetning Virksomhetssammenslutninger 2011 Schibsted har per 3. kvartal 2011 investert NOK 114 mill. knyttet til kjøp av datterselskap. Schibsted kjøpte i mars 2011 den svenske værtjenesten Klart.se. I april 2011 kjøpte Schibsted 0 % av aksjene i Tvnet SIA i Latvia som driver nettavisen tvnet.lv. I juni 2011 kjøpte Schibsted 55 % av aksjene i Sibmedia Interactive S.R.L. i Romania som driver online rubrikkvirksomheten tocmai.ro. I juli 2011 kjøpte Schibsted 69,95 % av aksjene i Service Response Europe AB i Sverige som driver servicefinder.se, en markedsplass for tjenester. I september 2011 kjøpte Schibsted 50,09 % av aksjene i Done Deal Ltd i Irland som driver online rubrikkvirksomheten donedeal.ie. I de tilfeller hvor det foreligger plikt for Schibsted til å kjøpe minoritetsaksjonærers eierandeler, innregnes dette som en finansiell forpliktelse i regnskapet med motsvarende endring i egenkapital. Andre endringer i konsernets sammensetning 2011 Schibsted har per 3. kvartal 2011 investert NOK mill. knyttet til økning av eierinteresse i datterselskap. Av vederlaget er NOK 688 mill. betalt ved benyttelse av egne aksjer. Betalt vederlag er innregnet i egenkapitalen. Schibsted økte i januar 2011 eierinteressen i Media Norge ASA med 3,6 % til 85,9 %. I mai 2011 ble fusjonen mellom Schibsted ASA og Media Norge gjennomført. Bytteforholdet bygget på en verdi på NOK 72,50 per aksje i Media Norge ASA og NOK 171,35 per aksje i Schibsted ASA. Dette verdsatte egenkapitalen i Media Norge til NOK 7,25 mrd. Oppgjør for fusjonen var for Media Norges minoritetsaksjonærer i form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og en tredjedel kontanter. En aksje i Media Norge ASA ga 0,2821 aksjer i Schibsted ASA. I tillegg mottok minoritetseierne i Media Norge ASA NOK 24,17 i kontanter per aksje i Media Norge ASA. Kontantbeløpet utgjorde NOK 344 mill. inkludert rente fra. januar 2011 til fusjonen trådte i kraft. Schibsted benyttet egne aksjer i oppgjøret, og ingen aksjer ble således utstedt i forbindelse med fusjonen. I Schibsteds konsernregnskap er fusjonen regnskapsmessig behandlet som en egenkapitaltransaksjon (økning eierandel i datterselskap). Minoritetsinteressers balanseførte verdi er justert for å gjenspeile endringene i deres relative andel i datterselskapet, og forskjellen mellom det beløp minoritetsinteressene er justert for og den virkelige verdien av det vederlaget som ble betalt er innregnet direkte i egenkapitalen og henført til morselskapets eiere. Schibsted solgte i februar % av aksjene i datterselskapet OÜ Scanpix Baltics. Etter salget innregnes Schibsteds gjenværende eierinteresse (49 %) som investering i tilknyttet selskap. Schibsted solgte i juni % av aksjene i Sandrew Metronome Norge AS og Sandrew Metronome Finland OY. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 16

17 Note 3 Opplysninger om driftssegmenter Schibsted rapporterer tre driftssegmenter; Mediehus Skandinavia, Mediehus Internasjonal og Online rubrikk. Segment Mediehus Skandinavia inkluderer Media Norge, VG, Schibsted Sverige samt konsernets forlagsvirksomhet. Media Norge omfatter mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Schibsted Sverige omfatter mediehusene Aftonbladet og Svenska Dagbladet samt en portefølje av nettbaserte vekstselskaper (Schibsted Tillväxtmedier med unntak av Hitta). Segment Mediehus Internasjonal inkluderer 20 Minutes Spain, 20 Minutes France og Eesti Meedia. Segment Online rubrikk inkluderer Schibsted Classified Media, Finn og Hitta. Andre virksomheter omfatter selskaper som ikke inngår i de tre driftssegmentene, hovedsakelig Sandrew Metronome. Hovedkontor omfatter konsernets hovedkontor Schibsted ASA og konsernets sentraliserte finansfunksjon Schibsted Finans AS. Elimineringer omfatter interne salg mellom segmentene. Transaksjoner mellom segmentene gjennomføres til normale forretningsmessige vilkår. Inndeling i driftssegmenter samsvarer med styringsstrukturen og den interne rapporteringen til selskapets øverste beslutningstaker, definert som konsernsjef. Inndelingen gjenspeiler en inndeling delvis basert på virksomhetstype og delvis basert på geografisk lokalisering. I segmentinformasjon som presenteres er Driftsresultat benyttet som mål for segmentenes resultat. I intern styring og oppfølging benyttes også Brutto driftsresultat og Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer som mål for segmentenes resultat. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 17

18 Informasjon om resultat fordelt på driftssegmenter er som følger: Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (63) - Driftsinntekter (63) Driftskostnader (2 060) (215) (572) (19) (51) 63 (2 854) Inntekt fra tilknyttede selskaper 6 - (1) Brutto driftsresultat 299 (9) (41) Avskrivninger og amortiseringer (72) (7) (54) - (1) - (134) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 227 (16) (42) Nedskrivninger (4) - (3) (7) Andre inntekter og kostnader - (1) - (1) - - (2) Driftsresultat 223 (17) 225 (1) (42) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (197) - Driftsinntekter (197) 634 Driftskostnader (6 482) (713) (1 719) (93) (187) 197 (8 997) Inntekt fra tilknyttede selskaper 27 - (3) Brutto driftsresultat (2) (152) Avskrivninger og amortiseringer (220) (26) (157) (1) (1) - (405) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 706 (15) 721 (3) (153) Nedskrivninger (8) - (4) (12) Andre inntekter og kostnader 1 (8) Driftsresultat 699 (23) (153) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (58) - Driftsinntekter (58) Driftskostnader (1 997) (208) (486) (42) (53) 58 (2 728) Inntekt fra tilknyttede selskaper 8 - (1) Brutto driftsresultat 348 (1) (47) Avskrivninger og amortiseringer (79) (9) (46) (20) (1) - (155) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 269 () 207 (6) (48) Nedskrivninger (25) (25) Andre inntekter og kostnader (18) (18) Driftsresultat 226 () 207 (6) (48) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 18

19 Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (179) - Driftsinntekter (179) 061 Driftskostnader (6 178) (687) (1 429) (151) (183) 179 (8 449) Inntekt fra tilknyttede selskaper 26 - (1) Brutto driftsresultat (157) Avskrivninger og amortiseringer (242) (28) (148) (30) (2) - (450) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer 766 (9) (159) Nedskrivninger (30) - (19) (49) Andre inntekter og kostnader (1) Driftsresultat (9) (159) Mediehus Mediehus Online Andre Hoved- Eliminering Sum (NOK mill.) Skandinavia Internasjonal rubrikk kontor Driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsinntekter fra andre segmenter (253) - Driftsinntekter (253) Driftskostnader (8 488) (949) (1 961) (217) (243) 253 (11 605) Inntekt fra tilknyttede selskaper 41 - (5) Brutto driftsresultat (201) Avskrivninger og amortiseringer (317) (37) (201) (31) (2) - (588) Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (203) Nedskrivninger (47) (5) (57) (1) - - (1) Andre inntekter og kostnader (8) Driftsresultat (195) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 19

20 Note 4 Andre inntekter og kostnader Andre inntekter og kostnader inkluderer: (NOK mill.) (2) Restruktureringskostnader (28) (25) (61) 6 Gevinst (tap) ved salg av datterselskap og felleskontrollert - virksomhet Gevinst ved salg av immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og - investeringseiendom Gevinst ved avkorting og oppgjør av pensjonsforpliktelser Gevinst fra ny måling av opprinnelig egenkapitalinteresse ved - - trinnvis overtakelse Oppkjøpskostnader - - () (24) - Annet - (24) (43) (18) (2) Sum Andre inntekter og kostnader i 2011 er i hovedsak knyttet til den pågående nedskaleringen av virksomheten i Sandrew Metronome og omfatter gevinster ved salg av datterselskaper og immaterielle eiendeler samt kostnader knyttet til nedbemanning. Note 5 Finansielle poster Finansielle poster består av: (NOK mill.) (21) (34) Netto renter (94) (84) (5) (1) (9) Netto agio (disagio) (12) (4) (2) Netto andre finansinntekter (-kostnader) (26) (45) Finansielle poster (76) 17 (11) WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 20

21 Note 6 Utestående aksjer og opsjoner Utvikling i utestående aksjer og opsjoner, samt gjennomsnittlig antall utestående aksjer er som følger: Utestående aksjer ved periodestart ( ) Tilgang egne aksjer ( ) Avgang egne aksjer Utestående aksjer ved periodeslutt Beholdning egne aksjer ved periodeslutt Gjennomsnittlig antall utestående aksjer Gjennomsnittlig antall utestående aksjer - utvannet Utestående opsjoner ved periodestart Utøvet - - ( ) (7 500) - Utløpt og gått tapt - (52 500) (52 500) Utestående opsjoner ved periodeslutt Schibsted har per 3. kvartal 2011 kjøpt egne aksjer. Aksjene er kjøpt i henhold til gjeldende fullmakt fra selskapets generalforsamling til å øke antall egne aksjer til i løpet av en periode på 12 måneder. Samlet kjøpesum for aksjene var NOK 164 mill. Schibsted har i 1. kvartal 2011 benyttet egne aksjer til kurs NOK 171,35 som deloppgjør ved kjøp av aksjer i Media Norge. I forbindelse med fusjonen mellom Schibsted og Media Norge i mai 2011 ble egne aksjer til kurs NOK 162, overført til de tidligere minoritetseierne i Media Norge. Schibsted har i 3. kvartal 2011 overført egne aksjer til kurs NOK 172,60 til ledende ansatte i forbindelse med prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram. Samlet verdi av egne aksjer benyttet til ovenstående formål er NOK 693 mill. Med virkning fra 12. mai 20 gir hver opsjon rett til å tegne 1,256 aksjer, mot tidligere 1 aksje per opsjon. WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 21

22 Nøkkeltall Finansielle nøkkeltall EBITDA (brutto driftsresultat) EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) Driftsmargin: EBITDA (brutto driftsresultat) 15,6 % 16,3 % 16,0 % EBITA (brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer) 11,8 % 11,8 % 11,7 % Driftsmargin driftssegmenter (EBITDA) Mediehus Skandinavia 12,5 % 14,1 % 13,6 % Mediehus Internasjonal 1,5 % 2,7 % 5,9 % Online rubrikk 33,8 % 34,0 % 33,1 % Egenkapitalandel 39,2 % 41,5 % 42,4 % Rentebærende gjeld (NOK mill.) Netto rentebærende gjeld (NOK mill.) Netto rentebærende gjeld / EBITDA siste 12 måneder 1,01 0,61 0,83 Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (kroner) 9,84,07 18,78 CAPEX Opplag Media Norge, morgen, hverdager Media Norge, søndag Verdens Gang, hverdager Verdens Gang, søndag Svenska Dagbladet, hverdager Svenska Dagbladet, søndag Annonsevolum (spaltemeter) Media Norge Verdens Gang Aftonbladet Svenska Dagbladet Kvartalsvise resultater (NOK mill.) Driftsinntekter Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer Driftsresultat Ordinært resultat før skattekostnad Periodens resultat WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 22

23 WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 23

24 Schibsted ASA Apotekergaten, P.O. Box 490 Sentrum NO-05 Oslo Tel: Fax: Investor information: Finanskalender Rapport 3. Kvartal 2011: 11. november 2011 Rapport 4. Kvartal 2011: 16. februar 2012 Kapitalmarkedsdag, London 28. februar 2012 Rapport 1. Kvartal 2012: 11. mai 2012 Generalforsamling 2012: 11. mai 2012 Rapport 2. Kvartal 2012:. august 2012 Rapport 3. Kvartal 2012: 7. november 2012 For informasjon om roadshow, deltakelse på konferanser etc., besøk WWW SCHIBSTED.NO/IR SIDE 24

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR...

Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... Årsrapport 20 13 1 Innhold DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 40 46 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING... 60

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014

ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 ÅRSRAPPORT SCHIBSTED MEDIA GROUP 2014 1 INNHOLD DETTE ER SCHIBSTED MEDIA GROUP... 3 KONSERNSJEFEN... NØKKELTALL... ÅRSBERETNING... LEDERLØNNSERKLÆRING... SAMFUNNSANSVAR... 4 6 8 42 48 REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING...

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008

Gjensidige Forsikring konsern. Delårsrapport tredje kvartal 2008 Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport tredje kvartal 2008 2 Gjensidige Forsikring tredje kvartal 2008 HOVEDTREKK KONSERNET tredje KVARTAL 2008 Premieinntekter for egen regning innen skadeforsikringsvirksomheten

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Konsernregnskap. Polaris Media ASA

Konsernregnskap. Polaris Media ASA Konsernregnskap Polaris Media ASA 2014 Polaris Media ASA Oppstilling av konsernets totalresultat (Tall i 1.000 NOK) 2014 2013 Omarbeidet 1) Salgsinntekter 4,5 1 658 503 1 744 630 Sum driftsinntekter 1

Detaljer