«Bedre enn julegavene»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Bedre enn julegavene»"

Transkript

1 Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte da den nye NLM-barnehagen i Øygarden i Hordaland ble tatt i bruk. Side 6 og 7 Foto: Silje Måseide Nytt fra Region Sørvest Eit fleirbrukssenter Utsyn ungdomssenter på Finnøy har vakse og fornya seg i fleire omgangar. regionside 3 og 4 Språkstudier i Paris Ellen og Odd Inge Heng og tre barn er på språkstudier i Frankrike. regionside 5 Mange oppgåver Magne Austneberg har og har hatt mange oppgåver i misjonen. siste side

2 1 Region SørVest Innspill Ildsjeler I skrivende stund har Idrettsgallaen 2013 rullet over tv-skjermen og vist de største sportsøyeblikkene i Målet var å hedre personene både i og bak idretten. Årets ildsjel ble stemt fram av publikum, og her var det 1200 nominerte personer som har viet store deler av sitt liv for å legge til rette for at barn og ungdommer skal få gode muligheter til å trene og bli glade i idrett. Dette er et positivt og flott arbeid, og disse personene fortjener ros. I etterkant av Idrettsgallaen har jeg imidlertid stoppet opp og Ildsjelene i Guds rike fortjener takk reflektert litt over alle ildsjelene som finnes i det lokale misjonsarbeidet her i regionen. Tenk på alle de personene som uke etter uke og år etter år står trofast i tjenesten i foreninger, forsamlinger og i barne- og ungdomsarbeidet på bedehus, gjennom leirarbeid, i hjemmene og på våre skoler. De legger til rette for at flere barn, ungdommer og eldre mennesker skal lære Jesus å kjenne. Dette er ildsjeler i Guds rike som virkelig fortjener en stor TAKK! Her må jeg heller ikke glemme alle trofaste misjonsvenner som husker på arbeidet med forbønn og givertjeneste. På vegne av regionstyret håper jeg at det på årsmøtene i de lokale misjonslagene og misjonsforsamlingene løftes fram dette flotte løftet som står i 1 Kor 15,58: «Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.» Gjennom dette verset får vi som misjonsfolk oppmuntring og trøst til å stå på i tjenesten i det lokale misjonsarbeidet. Det er imidlertid viktig å understreke at det er Herren som er bygningsmannen (Salme 137,1) og den gode hyrde som gir sitt liv for sauene ( Joh 10,11). I Bibelen kan vi lese flere steder om Jesus som møter enkeltmennesker og inviterer dem til samfunn med ham. På samme måte ønsker Jesus at mennesker som lever i 2013 skal bli frelst. Misjonsoppdraget er ikke fullført! La oss være i bønn om at flere kan få møte Jesus og bli fornyet i kallet til å fortelle at Jesus har kraft til å frelse også i dag. Vi må også be om at vi som misjonsfolk aldri glemmer vårt motto: Verden for Kristus. Vi trenger nye generasjoner med misjonsvenner der noen kan reise ut til de minst nådde folkeslagene som aldri har hørt budskapet om Jesus Kristus. RAYMOND LOVISE BJULAND DIRDAL LEDER I BARNE- FORMANN OG UNGDOMSRÅDET I REGIONSTYRET «Herrens miskunn er ikke forbi...» Ildsjelbegrepet fra Idrettsgallaen er positivt for at barn og unge skal holde seg i form og bli glad i idrett. Men ildsjeler i Herrens tjeneste er med på noe mye viktigere gjennom det store såmannsarbeidet som handler om å berge flere sjeler for himmelen. Som Guds barn kan vi glede oss over at: «Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet» (Klag 3, 22 23). LODD. Julemesser og loddsalg er en viktig inntekstkilde for regionen. Regionbidraget ble nådd De foreløpige regnskapstallene for 2012 tyder på at vi har nådd det regionbidraget vi lovet hovedstyret. Arvid Lodden Foreløpige regnskapstall for 2012 viser en gaveinntekt på 43,5 millioner kroner i Region Sørvest. Dette er 700 tusen kroner mer enn i 2011, men 1,2 millioner under budsjettet for Driftsresultatet (kostnader med fratrekk av salgsinntekter fra leir m. m.) ser ut til å bli om lag 14,6 millioner kroner. Dette er 1,3 millioner bedre enn det som var budsjettert. Vel halvparten av dette er knyttet inn mot personalkostnader. Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) ser ut for å bli i underkant av 29 millioner kroner. Dette tilsvarer budsjettet og om lag det samme som i Regionstyret vil rette en hjertelig takk til alle givere. Selv om vi ikke nådde målet på 44,7 millioner kroner i gaveinntekter, er vi takknemlige for at det ser ut for at vi har kommet opp i det regionbidraget vi lovet hovedstyret. Region SørVest Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E-post: Åpningstid: man-fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Hans Bergane Ungleder: Kolbjørn Bø Adm.leder: Arvid Lodden Kulturpris til Johannes Bø Johannes Bø, fra Bø i Randaberg, har fått kommunens kulturpris for sin innsats for barn og unge i over 50 år. Johannes Bø mottok prisen for sin innsats innen foreningslivet i Randaberg gjennom et langt liv. I begrunnelsen for kulturprisen ble det lagt spesielt vekt på arbeidet for barn og unge gjennom Nordlysklubben. Johannes Bø mottok prisen under ordførerens nyttårsmottakelse i Grødem kirke 1. januar 2013.

3 Gjenbruksbutikk nr. 25 åpnet 2 Onsdag 5. desember 2012 åpnet butikk nr. 25 for Misjonssentralen Gjenbruk AS, på Vikevåg i Rennesøy. Godt over 100 personer fant veien til åpningen. Georg Mork I lengre tid hadde folk fra Rennesøy, Finnøy og Randaberg jobbet for å gjøre den nye butikken klar til åpningen. Det er også misjonsvenner i disse kommunene som skal stå bak og skal bemanne butikken. Åpningen Kåre Ekroll, en av lederne for butikken, og daglig leder i Misjonssentralen Gjenbruk AS, Sveinung Lianes, holdt åpningstaler. Det var ordføreren i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken, som foretok åpningen av butikken ved å klippe snora, etter at hun hadde holdt en velkomsttale. Den nye gjenbruksbutikken trenger mye støtte. En kan støtte butikken ved å gi varer og handle i butikken. Det er også bruk for mange frivillige til å ta vakter i butikken. BETALING. Salget kom raskt i gang. Åpningstider Butikken på Rennesøy har åpent fire dager i uka, onsdag til fredag og lørdag ÅPNING. Ordfører Dagny Sunnanå Hausken foretok åpningen av butikken. Her flankert av Kåre Ekroll (t.v) og Sveinung Lianes. BEGGE Foto: Bjarte Rydland 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Dugnad på Bok & Tryggheim Media Forus TLF Tryggheim Forus skal til sommeren over i bygningen som ble kjøpt av Norrøna 4360 Varhaug Eiendom As i fjor. Huset trenger noe oppussing og tilpassing for å kunne bli en funksjonell skolebygning både for elevene og personalet. Det skal males en del. Det skal fjernes noen vegger og settes opp noen nye. Det skal lages skolekjøkken og garderober. For å kunne få dette til på en Norrøna Eiendom AS god og rimelig måte, ønsker en å kombinere innleid arbeidskraft og dugnadsarbeid. Gulaksveien Stavanger Det planlegges dugnad fra 2. februar og fram til 17. mai. Da skal vi være Asgeir Egeland ferdige. Vi legger opp til dugnad tirsdag til torsdag fra kl til samt lørdag fra kl til Har du lyst å bruke litt tid på dette en eller flere Sentralbord kvelder, så tar du kontakt med skolen på eller Direkte valg og meld deg til tjeneste. Kolbjørn Bø Regionårsmøte Regionårsmøte 2013 blir i Sysco Arena, Frakkagjerd ved Aksdal, juni. Verksgata Stavanger Tlf.: Sett av helga! Områdemøte Områdemøte for Ryfylke på Tau 25. feb. kl

4 3 Region Sørvest Utsyn eit fleirbrukssen Utsyn ber namnet sitt med rette. Trygt planta på fjellgrunn, ligg Utsyn med si mektige utsikt over vakker Ryfylke-natur. Frå Utsyn kan augo og tankar kvile over ein fjord, praktfulle øyar og holmar og med bølgjande, fredelege fjell i horisonten. Kåre Ekroll Utsyn leirstad på Finnøy, som i dag heiter Utsyn ungdomssenter, har vakse og fornya seg i fleire omgangar. I dag framstår Utsyn som eit oppdatert og velfungerande fleirbrukssenter godt eigna for aktiviteter både inne og ute for ulike aldersgrupper og behov. I internata er det wc og dusj på alle rom, og i tillegg har senteret tre hytter med leiligheter for heile familiar. I desse dagar er ein i ferd med å reise eit tilbygg for å utvide lager- og toalettkapasiteten. Næraste nabo er Utsyn barnehage, der senteret eig lokala, og barnehagen er driven av NLM. Framleis leirar Det var ekteparet Gunda og Gunnar Alsvik som i si tid (cirka 1960) gav den 15 mål store tomta på Judaberg til Misjonssambandet til beste for barneog ungdomsarbeidet i krinsen. Den store leirtida frå 60- og 70-talet er forbi. Men regionen brukar framleis Utsyn til nokre arrangement i hovudsak til barneleirar for grunnskolealder, øving for regionkor og ikkje å gløyme den såkalla kvinnehelga. På eige initiativ har styret dei siste åra arrangert ei ekteparhelg i januar. Fleirbrukssenter Men Utsyn har tilpassa seg situasjonen, og har i dag fleire bein å stå på. Her står dørene opne for dei fleste typar arrangement frå utleige til andre kyrkjer og organisasjonar til stivstasa bryllup og samlingar for skole og næringsliv. Utsyn er også einaste «hotellet» i Finnøy kommune, og senteret er godt eigna til ferieopphald med sjøen like under fjellhylla, og med sandkasse og ballbinge for dei som ønskjer det. På grunn av et rykte om god mat på Utsyn, har både kommune og næringsliv i auka grad gjort seg nytte av senteret sine fasilitetar og tenester. Men det er ingen tvil om at det er den store dugnadsinnsatsen ved senteret, som ligg i botnen for den rimeleg gode økonomien ved Utsyn i dag. ALLSIDIG. I dag framstår Utsyn som eit moderne og allsidig fleirbrukssenter både for misjon og næringsliv. Foto: Kåre Ekroll. Olaug Ladstein Brandeggen ved Utsyn barnehage, Finnøy: Barna er gull verdt LEIK. Barna er gull verdt, og i Utsyn barnehage gler dei seg over lette og lyse lokaler som er tilpassa barna. Her er Karen Johanne Foldøy og Iskander Moltu i «kaffe-selskap». SAMAN. Olaug Ladstein Brandeggen, styrar ved Utsyn barnehage, Finnøy, meiner at barnehagen er eit gode for barna. Eg meiner at barn har godt av å vere saman med andre og lære empati og samhandling. ALLE Foto: Kåre Ekroll Trivselen i barnehagen er god, og søknaden til barnehagen er god. Mange ynskjer å ha barna sine på Utsyn både fordi vi har eit godt omdømme og fordi vi er ein kristen barnehage. Kåre Ekroll Det er Olaug Ladstein Brandeggen (43) som seier dette. Ho er førskolelærar med 22 år i bransjen, og ho har vore styrar ved Utsyn barnehage dei tre siste åra, etter at familien flytte heim til Finnøy. Vi er veldig fornøgde med dei lyse og lette lokala våre. Barnehagen feira 30- årsjubileum hausten 2012, og første etasje stod ferdig og nyoppussa til jubileumsfesten, seier Olaug, og viser oss rundt blant aktive ungar som er i full fart med leik og aktivitetar. Barnehagen er i dag ein del av utdanningsløpet, og barnehagane har eit viktig samfunnsmandat. I samarbeid med foreldra skal vi hjelpe til slik at barna utviklar eit trygt og godt sjølvbilete. Vi skal gi omsorg og utvikling gjennom leik og læring og samhandling med andre barn, seier Olaug. Kva er det spesielle med Utsyn som har ein kristen føremålsparagraf? Det betyr mellom anna at vi har eigne samlingsstunder der vi fortel og samtaler med barna utfrå sentrale forteljingar frå Bibelen, vi syng kristne songar, og vi ber til Jesus saman med barna. Vi ynskjer å lære barna å vere gode mot kvarandre, og held Jesus fram som eit førebilete. «Du er gull verdt», er barnehagen sin visjon, og vi legg stor vekt på at kvart barn er unikt og verdifullt, seier Olaug. To gonger i semesteret har Utsyn også besøk av ein barnearbeider frå NLM som tek for seg forteljingar og tema frå Bibelen i eit språk og på eit nivå som barna forstår. Vi ønskjer at foreldre med ulik trusbakgrunn skal merke at vi er rause, opne og inkluderande. Og vi set pris på å høyre at det rår ei god atmosfære i barnehagen vår, og vi får mange gode tilbakemeldingar frå foreldre som nettopp er glade for den kristne delen av opplegget vårt, fortel Olaug. TUR. Her kjem assistent Jorunn Bjustveit og ein flokk ungar heim frå ein lang tur.

5 Region Sørvest ter Kjekt, travelt og variert Då eg fekk spørsmål om å ta denne jobben ved Utsyn, såg eg det som Guds gode leiing for meg, seier Inger Steinsland (64) frå Talgje. Dei siste ni åra har ho vore dagleg leiar ved Utsyn barne- og ungdomssenter. Etter at Inger (saman med Einar) hadde oppdratt åtte barn, gjekk ho i gang med studier i økonomi og administrasjon ved BI i Stavanger. Snart fekk ho spørsmål om å ta til som dagleg leiar ved Utsyn, og det var midt i blinken for ei driftig husmor som hadde vore vane med å administrere ein stor familie. I dag har høgskolekandidaten styrt Utsyn fram til eit respektert og godtfungerande senter for dei fleste typer arrangement. Ikkje minst har Inger sine spesialitetar innan matservering hatt mykje å seie for ei stadig betre drift ved senteret. Ho er kjend for å diske opp med dei beste rettar, anten det gjeld «pene» middagar til bryllaup på Utsyn eller levering av mat utanom huset. Dagleg leiar på ein slik stad er ei «alt-mulig-sak», seier Inger. Det er å skaffe folk til dugnadsinnsats ved større arrangement, det er mat og det er vask, det er kjekt, det er travelt og det er variert, seier Inger. Då vi møtte henne i starten av januar, sprang ho att og fram i travel sving med å steike eit mangfald kringler som var bestilte til ein fest på Emmaus bedehus. Først og fremst misjonsarbeid Utsyn barnehage Utsyn barnehage som er driven av NLM, starta i 1982 med ei avdeling på 18 barn. I 2008 vart barnehagen bygd på med ein ny etasje og barnehagen vart utvida til to avdelingar ei med barn frå eitt til to år, og ei avdeling med 3 6-åringar. I 2012 vart første etasje renovert, og barnehagen har totalt 40 barn. I dag er det 12 tilsette i barnehagen, som totalt har ni årsverk. Sigurd Risa har dei siste sju åra vore formann i styret for Utsyn Ungdomssenter, samstundes som han har vore eldsjel for utvikling, nye byggesteg og mangfaldig dugnadsinnsats ved senteret. Utsyn er framleis først og fremst ein leirstad og eit misjonsarbeid. Det som gler oss mest, er å sjå barn og unge på Utsyn samla om Guds ord. Mange har møtt Jesus her. Utsyn har betydd mykje for mange. Her foregår eit viktig og langsiktig såarbeid, understrekar Sigurd. I dag føler han likevel på at Utsyn mykje har blitt eit Finnøy-prosjekt, og det er ikkje så lett som før å få folk utanfrå så sterkt engasjert for senteret. Men Sigurd gler seg over at senteret framleis har ein god klang og står sterkt blant folket på øya. Han legg til at heimane på Finnøy er flinke til å sende barna sine på leir til Utsyn, og næringslivet i kommunen har vore rause til å stille opp med gratis gevinstar til det årlege driftslotteriet for Utsyn, som kvart år gir verdifulle kroner til senteret. Så vonar vi at misjonsfolket i nabokommunene også i åra framover vil støtte oss med loddsal og loddkjøp for Utsyn, avrundar Sigurd Risa. Leirstader i Region Sørvest Tanken frå starten var å ha ein leirstad i kvar ende av den dåverande Stavanger krins av NLM. Først vart Tonstadli leirstad bygd i Sirdal mot aust, og så vart Utsyn på Finnøy teke i bruk i 1965 i vest. Seinare har det vorte reist fleire misjonssentra rundt om. I dag har Region Sørvest heile fem leirstader / misjonssentra: Ersdalstun leirstad ligg ved Ersdalsvatnet - mellom Sira og Gyland i Vest-Agder. Holmavatn ungdoms- og misjonssenter ligg i nærleiken av Varhaug på Jæren. Solgry ungdoms- og misjonssenter ligg i Sveio. Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter ligg på Tonstad i Sirdalen. Utsyn Ungdomssenter, Judaberg, Finnøy.

6 5 Region Sørvest Resultater for jule- og misjonsmesser i Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media 4360 Varhaug Norrøna Eiendom AS Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Sentralbord Direkte valg Tlf. Mob: E-post: REISEBREV FRA ELLEN OG ODD INGE HENG: Språkstudenter i kjærlighetens by Vi er språkstudenter i en by og i et land langt borte km fra vårt hus på Finnsnes ifølge naf.no. Vi bor i Saint- Germain en Laye, en vakker forstad til Paris i Frankrike. Dette er nok ikke å regne for så langt borte for misjonærer som er plassert rundt i verden. Det er likevel en verden i forskjell. Vi skjønner TLF at 00 dette 50 er en mellomstasjon før vi skal oppleve større kulturforskjeller. Det er utfordrende og spennende å leve her. Like fullt er det frustrende når man ikke skjønner språk og kultur. Man gjør sånn eller sier sånn, fordi sånn er det bare. Vi opplever at barna lengter hjem til familie og venner. Vi har tre barn, hvorav de to største barna vet godt hva vi reiste i fra. Da er det nyttig å kjenne til utfordringene tredjekultur-barn opplever. Verksgata Stavanger Tlf.: Lære fransk Vi er for kort tid her til å knytte nære bånd, og for lenge her til å klare oss uten venner og fellesskap. Vi har heldigvis fått kontakt med folk rundt oss etter hvert. Men de som bor her vet at vi skal være her for kun ett år, og da blir spesielt franskmenn nok mer reserverte når det gjelder å knytte relasjoner. Vi har fått god kontakt med den andre familien fra NLM som er her i samme oppdrag som oss, familien Zimsen. Mission: not impossible, men vanskelig. Mission: Lære fransk så godt man kan i løpet av ett år. Det er godt å dele Godkjent Bilverksted Tlf; FRANKRIKE. Familien Heng foran Triumfbuen i enden av Champs- Élysées i Paris. Foto: Privat både tro, mål og fremtidig misjonsregion, Vest-Afrika. Avhengighet av bønn Vi har i løpet av høsten opplevd en større avhengighet av bønn enn vi gjorde før. Vi har opplevd mange gode bønnesvar om barnas og vår tilpasning i en ny tilværelse. Det er godt å vite at mange ber for oss der hjemme. Vi har tro på at bønnen virker i alle deler av livet, også i språkopplæringen. Faren er likevel alltid der når man kjenner at det går bedre, at man kan glemme å ta med Jesus. Det er en som ikke ønsker at vi skal lykkes, og dersom tanker og liv kan inneholde alle andre ting enn Jesus, har denne nådd sitt mål. Det er derfor godt å vite at Jesus har lovt å være med ALLE dager, og få leve på 1 Joh. 3,1: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!» Vi er velsignet som får være i tjeneste for Gud enten vi er i Norge eller i Frankrike. Vakkert land Selv om det kanskje høres ut som et daglig slit med språk og tilpasninger, får vi oppleve et vakkert land som har mye å by på. For å nevne noe: Eiffeltårnet, Triumfbuen, Champs-Élysées, Disneyland, museer i øst og vest, historie og fantastiske bygninger. Vi er klare for å se og lære mer, og vi vil takke alle som ber for oss! Det betyr utrolig mye. Byggmesterfirma Byggmesterfirma Helge Lindhjem Helge Lindhjem Tlf: Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Tlf:

7 Byggmesterfirma Helge Lindhjem Region Sørvest Tradisjonsrikt nyttårsmøte Det er en lang tradisjon at misjonsfolket samles til bibel- og misjonssamling første helga etter nyttår. I år var samlingen lagt til Salem i Stavanger, fredag 4. og lørdag 5. januar. Ove Sandvik Rektor på Fjellhaug bibelskole i Oslo, Ketil Jensen, var hovedtaler dette året. Fredag kveld hadde han to bibeltimer med tema «Et hellig navn» og «Et hellig sted». I Bibelen står det mange navn på Gud. Moses møtte Gud ved den brennende tornebusk. Da åpenbarte Gud sitt navn for ham, JHVH, «jeg er». Dette navnet bruker også Jesus om seg selv flere stede i NT. Jesus er Gud fra evighet, og han vil samtidig være vår bror! Troen satt på prøve I den andre timen stanset Jensen ved Moria berg. Her ble Abrahams tro satt på prøve da Gud ba ham om å ofre Isak. Men Gud hadde utsett seg et annet lam som ble ofret istedenfor Isak. Morias fjell var også stedet hvor templet ble bygget og offertjenesten utført. Dette fjellet var også stedet hvor det endelige offer ble gitt, da Jesus ble gitt for våre synder på Golgata. Lørdag startet med en bibeltime Det var en fullsatt sal under det tradisjonsrike nyttårsmøtet i Salem i Stavanger. ved Hans Bergane. Han hadde som tema «Om å vinne Kristus og bli funnet i ham» ut fra Filip 3,1 11. I den siste timen tok Ketil Jensen tilhørerne med til de unådde folkeslag og la sterkt inn over forsamlingen ansvaret for å forkynne evangeliet til dem som enda 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media Ny privat ungdomsskole på Karmøy TLF Utdanningsdirektoratet to åttendeklasser og muligens en 4360 Varhaug godkjente i desember 2012 niendeklasse det første året. Styret for Danielsen Skoler vil fastsette antall Danielsens Ungdomsskole elever for hvert trinn, og hvor mange Karmøy for oppstart høsten Norrøna klasser Eiendom som skal ASstarte opp Jostein Skartveit forteller også at Gulaksveien Stavanger Georg Mork Asgeir Egeland det jobbes med å få godkjent lokaler Sentralbord 51 til skolen, 20 som ligger like ved det nye I lengre tid har det vært jobbet Direkte for valg å sykehjemmet på Vedavågen. få en kristen privat ungdomsskole på Karmøy. Etter en tid kom Danielsen Skoler i Bergen på banen og ble en del av prosjektet. Jostein Skartveit, som har vært prosjektleder for skolen på Karmøy siste året, er nå tilsatt som rektor. Han forteller at det ligger an til å bli Eiere i Danielsen Skoler er Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband. Dermed er misjonsfolket i Region Sørvest medeiere i enda en privat skole. La oss huske arbeidet med oppstart av denne skolen i bønn til Gud. ikke har hørt Jesu-navnet nevnt. Markerte lederskifte På lørdagen ble det også markert at det i høst var skifte av regionleder. Formann i regionsstyret, Raymond Bjuland, takket Birger Helland for årene Foto: Ove Sandvik som krets- og regionleder, mens Hans Bergane ble ønsket hjertelig velkommen som ny regionleder. Gode sangkrefter var med og understrekte budskapet, og misjonsfolket i Salem sørget for god servering. Verksgata Stavanger Tlf.: Jostein Skartveit er rektor på Danielsens Ungdomsskole Karmøy. Foto: Georg Mork Vil du være med og støtte NLM? Denne annonseplassen Langgt. kan 29, bli 4306 din. Sandnes Tlf. Mob: E-post: Godkjent Bilverksted Tlf;

8 Region Sørvest Leiroversikt, vinteren og påsken Solgry Vinterleir klasse Påskeleir klasse Utsyn Påskeleir klasse Holmavatn Påskeleir klasse Tonstadli Skileir klasse Skileir klasse Krasp Krasp er et kor for deg som liker å synge, og som går i klasse. Det er fire øvingshelger i 2013: februar, Holmavatn 31. mai 2. juni, Solgry september, Holmavatn november, Tonstadli 4070 Randaberg 4360 Varhaug Norrøna musikk, kort, Eiendom gaver og hobby! AS B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bok & Media Sentralbord Direkte valg februar mars mars mars mars mars mars mars mars mars mars 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! Besøk vår nettside B&M Bok & Media TLF Påmelding og mer informasjon: Gå inn på: Har du ikke tilgang til internett kan du ringe ( ). HUSK å ha klar navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og pårørendes telefonnummer for ALLE du skal melde på. Påmeldingen er i gang, ikke nøl med å melde deg på! Påskeleir for alle Tonstadli mars 2013 Leir for alle: enslige og par, med og uten barn i flotte omgivelser i Sirdal. Det blir bibeltimer med eget opplegg for barna samt kveldssamlinger. Ellers blir det mulighet til å utfolde seg i naturen og i gymsal. På denne leiren er det påmelding direkte til Tonstadli. Kontakt Tonstadli for priser og påmelding: www. tonstadli.no eller tlf Regionungdomskoret Regionungdomskoret er et kor for deg fra 9. klasse og oppover. 4 øvingshelger i 2013: februar, bedehushelg på Riska april, Utsyn september, bedehushelg november TLF Verksgata Stavanger Tlf.: Neste utsyn Utgivelsesdag: 22. februar Åshild liker at barnebibler har fine tegninger utenpå. Les hva familiene Lien og Strangstad mener om barnebibler. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Kristin W. Malmin (50 prosent) Grafisk formgiver: Grete Haukelid - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Verksgata. Abonnementet Stavanger går til det blir oppsagt. Tlf.: Utsyn 51 kan også 93 bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: AS anger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Forkynnaren og misjonsmannen Magne Austneberg: Mitt fyrste vitnesbyrd stoppa heilt opp! Mellom bakkar og berg utmed havet på Karmøy, på ein smal og kronglete veg, kjem vi til småbruket Austnaberg. Her bur misjonsekteparet Solveig og Magne Austneberg i eit gamalt og koseleg hus frå 1800-talet. Det har dei gjort dei siste 40 åra, med unnatak av fem år, då Magne var vaktmeister på Lundeneset. Øystein Meling Frå stovevindauga ser dei storhavet, Nordsjøen, vest av Karmøy, eit syn Magne likar godt å sjå. Havet i vest kan være lunefullt, men og vidunderleg vakkert i solnedgangen. Det har gjeve Magne mange gode opplevingar, likeeins fisketurane i barndomen saman med bestefar. Eit allsidig liv Mykje har skjedd i livet til Solveig og Magne i løpet av desse åra. Høyr berre: Solveig har hatt ein mann som i periodar både har vore lærar, jernvareekspeditør, golvleggjar, vaktmeister, områdesekretær, bonde, emissær, kretssekretær, og nå i ein alder av 69 år leder for NLM Gjenbruk på Karmøy. Sjølv har ho delt kallet med han og født fire flotte born, tre jenter og ein gut. Til saman har dei nå ti barnebarn. Det var mor som lærte oss å be og synge om Jesus. Ho sende oss borna på sundagsskulen, og etter kvart vart eg og med i gutelaget. Men eg har dessverre ikkje vore ein kristen heile livet, og det tykkjer eg er trist å tenkje på i dag, seier Magne Austneberg. I slutten av tenåra vart eg kjent med nokre kristne ungdomar. Dei og mor sine bøner, var nok med og førte MISJON. Solveig og Magne Austneberg har i over 40 år delt misjonskallet. NABO. Havet har vore Magne Austneberg sin nabo gjennom heile hans liv. meg til Jesus. Det var og vekking på Sandve bedehus på den tida. Der gjekk og to av søstrene mine. I den tida gret eg meg i søvn mange kveldar. På nattbordet mitt låg det ein bibel, og søstrene mine la eit merke i den for å sjå etter om eg las i den. I ettertid har eg skjøna at det var Gud som kalla på meg. Mor hadde og omsorg for meg. Ein gong eg ville gå på kino, sa ho til meg: Støv på din bibel er rusk på din sjel. Men det var fyrst då eg kom i militæret eg fekk eit åndeleg gjennombrot. Det skuldast nok at Oddleiv Skårås frå Bardu opna heimen sin kvar einaste kveld for oss soldatar. Der drøste vi sammen, sang og delte Guds Ord med kvarandre. Mitt første vitnemål Det var i bryllupet til eldste søstera mi mitt fyrste vitnemål kom. Eg ville takke henne for det ho hadde betydd for meg, men eg brast i gråt. Fikk ikkje sagt nokon ting. Det stoppa heilt opp. Men mormor kom etterpå og trøsta meg med at det var den beste talen ho hadde høyrt! Korleis kunne du etter ein slik tale kome på at du skulle bli predikant? BEGGE foto: Øystein Meling Det var ikkje eg som kom på det, men Hans Tore Leithe! Han traff eg i militæret. Han ville ha meg til å reise i Misjonssambandet, men først måtte eg ta eit år på Fjellhaug, meinte han. Fjellhaug har hatt mykje å bety for meg, seier Magne. Det var der eg traff Solveig. Som ny kristen fekk eg god bibelundervisning og ytremisjonssynet. Året på Fjellhaug gjorde eit stort og varig inntrykk på meg, ikkje minst å møte ungdomar med misjonærkall. Frå bibelskuleåret gjekk turen heim igjen til Karmøy og til teneste i Haugesund krins av Misjonssambandet. Fyrst som frivillig medarbeidar, seinare som fast tilsett i ulike oppgåver. Den største gleda Magne Austneberg har hatt som forkynnar og leiar i Misjonssambandet, er å få hjelpe mennesker til tru på Jesus. Og den største sorga er at det er så få som i dag treng denne frelsa. Neste år vert denne trugne tenaren i Guds rike 70 år. Om han i dag hadde vore 20 år, ville han gått same vegen. Så meiningsfullt og rikt har Magne Austneberg sitt misjonsliv saman med Solveig vore!

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4

S lid gaverekord. Snart pensjonist rogalendingen Jakob Middelthon avslutter sin tjeneste i nordland. REgIOnSIDE 3 Og 4 region SøRVEST 6. FEBRUAR 125. ÅRGANG 03 2015 Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Ef 6,17 S lid gaverekord For første gang har nlm mottatt mer enn 125 millioner kroner i gaver i løpet

Detaljer

Arrangement for voksne april-oktober 2015

Arrangement for voksne april-oktober 2015 Arrangement for voksne april-oktober 2015 Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Klag 3.26 1.mai-møte Tryggheim Vi over 60 Holmavatn tirs 19. - fre 22. mai Regionårsmøtet Frakkagjerd lør

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST

Synger om håp. region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015. NYTT FRA REGION SøRVEST region SøRVEST 17. APRIL 125. ÅRGANG 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Sørvest 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9

nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. SE SIDE 8 Og 9 REGION SøRVeST 25. OKTOBER 123. ÅRGANG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014

region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014 region SØRVEST 5. DeSeMBeR 124. ÅRgAng 22 2014 Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Jes 65,17 Send flere misjonærer Kirken i Mara i Tanzania

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

72 døpt. REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Områdeleder Øystein Hitland er områdeleder i Sunnhordland.

72 døpt. REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Områdeleder Øystein Hitland er områdeleder i Sunnhordland. REGION SøRVeST 6. DESEMBER 123. ÅRGANG 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Forlatte barn får hjelp REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 04. DESEMBER 125. ÅRGANG 22 2015 Herren er konge! Jorden skal juble, fjerne kyster skal glede seg! Salme 97,1 JULEGAVEN 2015: GI BARN TRYGGHET Forlatte barn får hjelp I mange land driver

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne.

REGION SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. trygge leirer NLM vil at leirene skal være trygge, og krever politiattester av lederne. REGION SøRVeST 28. JUNI 123. ÅRGANG 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 For å nå nye folkegrupper,

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 og 9 ReGiOn ØST 25. oktober 123. ÅrgAng 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2

REGION SØRVEST NYTT FRA REGION SØRVEST. Åtte skoler en ny Det er nå totalt 1268 elever ved regionens åtte skoler. REGIONSIDE 2 REGION SØRVEST 12. SEPTEMBER 124. ÅRGANG 16 2014 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Kol 3,23 HØSTGAVEN 2014: SØR-AMERIKA Jesus til landsbygda I Peru

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte.

Region Sørvest. Nytt fra Region Sørvest. Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på det meste med under årets regionårsmøte. Region Sørvest 27. juni 124. Årgang 12 2014 Stol alltid på ham, dere folk, øs ut deres hjerte for ham! Gud er vår tilflukt. Salme 62,9 Nytt fra Region Sørvest Regionårsmøtet Over 1400 mennesker var på

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer