«Bedre enn julegavene»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Bedre enn julegavene»"

Transkript

1 Region Sørvest 08. Desember 123. Årgang Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte da den nye NLM-barnehagen i Øygarden i Hordaland ble tatt i bruk. Side 6 og 7 Foto: Silje Måseide Nytt fra Region Sørvest Eit fleirbrukssenter Utsyn ungdomssenter på Finnøy har vakse og fornya seg i fleire omgangar. regionside 3 og 4 Språkstudier i Paris Ellen og Odd Inge Heng og tre barn er på språkstudier i Frankrike. regionside 5 Mange oppgåver Magne Austneberg har og har hatt mange oppgåver i misjonen. siste side

2 1 Region SørVest Innspill Ildsjeler I skrivende stund har Idrettsgallaen 2013 rullet over tv-skjermen og vist de største sportsøyeblikkene i Målet var å hedre personene både i og bak idretten. Årets ildsjel ble stemt fram av publikum, og her var det 1200 nominerte personer som har viet store deler av sitt liv for å legge til rette for at barn og ungdommer skal få gode muligheter til å trene og bli glade i idrett. Dette er et positivt og flott arbeid, og disse personene fortjener ros. I etterkant av Idrettsgallaen har jeg imidlertid stoppet opp og Ildsjelene i Guds rike fortjener takk reflektert litt over alle ildsjelene som finnes i det lokale misjonsarbeidet her i regionen. Tenk på alle de personene som uke etter uke og år etter år står trofast i tjenesten i foreninger, forsamlinger og i barne- og ungdomsarbeidet på bedehus, gjennom leirarbeid, i hjemmene og på våre skoler. De legger til rette for at flere barn, ungdommer og eldre mennesker skal lære Jesus å kjenne. Dette er ildsjeler i Guds rike som virkelig fortjener en stor TAKK! Her må jeg heller ikke glemme alle trofaste misjonsvenner som husker på arbeidet med forbønn og givertjeneste. På vegne av regionstyret håper jeg at det på årsmøtene i de lokale misjonslagene og misjonsforsamlingene løftes fram dette flotte løftet som står i 1 Kor 15,58: «Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves.» Gjennom dette verset får vi som misjonsfolk oppmuntring og trøst til å stå på i tjenesten i det lokale misjonsarbeidet. Det er imidlertid viktig å understreke at det er Herren som er bygningsmannen (Salme 137,1) og den gode hyrde som gir sitt liv for sauene ( Joh 10,11). I Bibelen kan vi lese flere steder om Jesus som møter enkeltmennesker og inviterer dem til samfunn med ham. På samme måte ønsker Jesus at mennesker som lever i 2013 skal bli frelst. Misjonsoppdraget er ikke fullført! La oss være i bønn om at flere kan få møte Jesus og bli fornyet i kallet til å fortelle at Jesus har kraft til å frelse også i dag. Vi må også be om at vi som misjonsfolk aldri glemmer vårt motto: Verden for Kristus. Vi trenger nye generasjoner med misjonsvenner der noen kan reise ut til de minst nådde folkeslagene som aldri har hørt budskapet om Jesus Kristus. RAYMOND LOVISE BJULAND DIRDAL LEDER I BARNE- FORMANN OG UNGDOMSRÅDET I REGIONSTYRET «Herrens miskunn er ikke forbi...» Ildsjelbegrepet fra Idrettsgallaen er positivt for at barn og unge skal holde seg i form og bli glad i idrett. Men ildsjeler i Herrens tjeneste er med på noe mye viktigere gjennom det store såmannsarbeidet som handler om å berge flere sjeler for himmelen. Som Guds barn kan vi glede oss over at: «Herrens miskunn er ikke forbi, hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet» (Klag 3, 22 23). LODD. Julemesser og loddsalg er en viktig inntekstkilde for regionen. Regionbidraget ble nådd De foreløpige regnskapstallene for 2012 tyder på at vi har nådd det regionbidraget vi lovet hovedstyret. Arvid Lodden Foreløpige regnskapstall for 2012 viser en gaveinntekt på 43,5 millioner kroner i Region Sørvest. Dette er 700 tusen kroner mer enn i 2011, men 1,2 millioner under budsjettet for Driftsresultatet (kostnader med fratrekk av salgsinntekter fra leir m. m.) ser ut til å bli om lag 14,6 millioner kroner. Dette er 1,3 millioner bedre enn det som var budsjettert. Vel halvparten av dette er knyttet inn mot personalkostnader. Regionbidraget (innbetalingen til hovedkassen) ser ut for å bli i underkant av 29 millioner kroner. Dette tilsvarer budsjettet og om lag det samme som i Regionstyret vil rette en hjertelig takk til alle givere. Selv om vi ikke nådde målet på 44,7 millioner kroner i gaveinntekter, er vi takknemlige for at det ser ut for at vi har kommet opp i det regionbidraget vi lovet hovedstyret. Region SørVest Adresse: Gulaksveien 4, 4017 Stavanger Telefon: E-post: Åpningstid: man-fre kl Regionleder og ansvarlig redaktør: Hans Bergane Ungleder: Kolbjørn Bø Adm.leder: Arvid Lodden Kulturpris til Johannes Bø Johannes Bø, fra Bø i Randaberg, har fått kommunens kulturpris for sin innsats for barn og unge i over 50 år. Johannes Bø mottok prisen for sin innsats innen foreningslivet i Randaberg gjennom et langt liv. I begrunnelsen for kulturprisen ble det lagt spesielt vekt på arbeidet for barn og unge gjennom Nordlysklubben. Johannes Bø mottok prisen under ordførerens nyttårsmottakelse i Grødem kirke 1. januar 2013.

3 Gjenbruksbutikk nr. 25 åpnet 2 Onsdag 5. desember 2012 åpnet butikk nr. 25 for Misjonssentralen Gjenbruk AS, på Vikevåg i Rennesøy. Godt over 100 personer fant veien til åpningen. Georg Mork I lengre tid hadde folk fra Rennesøy, Finnøy og Randaberg jobbet for å gjøre den nye butikken klar til åpningen. Det er også misjonsvenner i disse kommunene som skal stå bak og skal bemanne butikken. Åpningen Kåre Ekroll, en av lederne for butikken, og daglig leder i Misjonssentralen Gjenbruk AS, Sveinung Lianes, holdt åpningstaler. Det var ordføreren i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken, som foretok åpningen av butikken ved å klippe snora, etter at hun hadde holdt en velkomsttale. Den nye gjenbruksbutikken trenger mye støtte. En kan støtte butikken ved å gi varer og handle i butikken. Det er også bruk for mange frivillige til å ta vakter i butikken. BETALING. Salget kom raskt i gang. Åpningstider Butikken på Rennesøy har åpent fire dager i uka, onsdag til fredag og lørdag ÅPNING. Ordfører Dagny Sunnanå Hausken foretok åpningen av butikken. Her flankert av Kåre Ekroll (t.v) og Sveinung Lianes. BEGGE Foto: Bjarte Rydland 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Dugnad på Bok & Tryggheim Media Forus TLF Tryggheim Forus skal til sommeren over i bygningen som ble kjøpt av Norrøna 4360 Varhaug Eiendom As i fjor. Huset trenger noe oppussing og tilpassing for å kunne bli en funksjonell skolebygning både for elevene og personalet. Det skal males en del. Det skal fjernes noen vegger og settes opp noen nye. Det skal lages skolekjøkken og garderober. For å kunne få dette til på en Norrøna Eiendom AS god og rimelig måte, ønsker en å kombinere innleid arbeidskraft og dugnadsarbeid. Gulaksveien Stavanger Det planlegges dugnad fra 2. februar og fram til 17. mai. Da skal vi være Asgeir Egeland ferdige. Vi legger opp til dugnad tirsdag til torsdag fra kl til samt lørdag fra kl til Har du lyst å bruke litt tid på dette en eller flere Sentralbord kvelder, så tar du kontakt med skolen på eller Direkte valg og meld deg til tjeneste. Kolbjørn Bø Regionårsmøte Regionårsmøte 2013 blir i Sysco Arena, Frakkagjerd ved Aksdal, juni. Verksgata Stavanger Tlf.: Sett av helga! Områdemøte Områdemøte for Ryfylke på Tau 25. feb. kl

4 3 Region Sørvest Utsyn eit fleirbrukssen Utsyn ber namnet sitt med rette. Trygt planta på fjellgrunn, ligg Utsyn med si mektige utsikt over vakker Ryfylke-natur. Frå Utsyn kan augo og tankar kvile over ein fjord, praktfulle øyar og holmar og med bølgjande, fredelege fjell i horisonten. Kåre Ekroll Utsyn leirstad på Finnøy, som i dag heiter Utsyn ungdomssenter, har vakse og fornya seg i fleire omgangar. I dag framstår Utsyn som eit oppdatert og velfungerande fleirbrukssenter godt eigna for aktiviteter både inne og ute for ulike aldersgrupper og behov. I internata er det wc og dusj på alle rom, og i tillegg har senteret tre hytter med leiligheter for heile familiar. I desse dagar er ein i ferd med å reise eit tilbygg for å utvide lager- og toalettkapasiteten. Næraste nabo er Utsyn barnehage, der senteret eig lokala, og barnehagen er driven av NLM. Framleis leirar Det var ekteparet Gunda og Gunnar Alsvik som i si tid (cirka 1960) gav den 15 mål store tomta på Judaberg til Misjonssambandet til beste for barneog ungdomsarbeidet i krinsen. Den store leirtida frå 60- og 70-talet er forbi. Men regionen brukar framleis Utsyn til nokre arrangement i hovudsak til barneleirar for grunnskolealder, øving for regionkor og ikkje å gløyme den såkalla kvinnehelga. På eige initiativ har styret dei siste åra arrangert ei ekteparhelg i januar. Fleirbrukssenter Men Utsyn har tilpassa seg situasjonen, og har i dag fleire bein å stå på. Her står dørene opne for dei fleste typar arrangement frå utleige til andre kyrkjer og organisasjonar til stivstasa bryllup og samlingar for skole og næringsliv. Utsyn er også einaste «hotellet» i Finnøy kommune, og senteret er godt eigna til ferieopphald med sjøen like under fjellhylla, og med sandkasse og ballbinge for dei som ønskjer det. På grunn av et rykte om god mat på Utsyn, har både kommune og næringsliv i auka grad gjort seg nytte av senteret sine fasilitetar og tenester. Men det er ingen tvil om at det er den store dugnadsinnsatsen ved senteret, som ligg i botnen for den rimeleg gode økonomien ved Utsyn i dag. ALLSIDIG. I dag framstår Utsyn som eit moderne og allsidig fleirbrukssenter både for misjon og næringsliv. Foto: Kåre Ekroll. Olaug Ladstein Brandeggen ved Utsyn barnehage, Finnøy: Barna er gull verdt LEIK. Barna er gull verdt, og i Utsyn barnehage gler dei seg over lette og lyse lokaler som er tilpassa barna. Her er Karen Johanne Foldøy og Iskander Moltu i «kaffe-selskap». SAMAN. Olaug Ladstein Brandeggen, styrar ved Utsyn barnehage, Finnøy, meiner at barnehagen er eit gode for barna. Eg meiner at barn har godt av å vere saman med andre og lære empati og samhandling. ALLE Foto: Kåre Ekroll Trivselen i barnehagen er god, og søknaden til barnehagen er god. Mange ynskjer å ha barna sine på Utsyn både fordi vi har eit godt omdømme og fordi vi er ein kristen barnehage. Kåre Ekroll Det er Olaug Ladstein Brandeggen (43) som seier dette. Ho er førskolelærar med 22 år i bransjen, og ho har vore styrar ved Utsyn barnehage dei tre siste åra, etter at familien flytte heim til Finnøy. Vi er veldig fornøgde med dei lyse og lette lokala våre. Barnehagen feira 30- årsjubileum hausten 2012, og første etasje stod ferdig og nyoppussa til jubileumsfesten, seier Olaug, og viser oss rundt blant aktive ungar som er i full fart med leik og aktivitetar. Barnehagen er i dag ein del av utdanningsløpet, og barnehagane har eit viktig samfunnsmandat. I samarbeid med foreldra skal vi hjelpe til slik at barna utviklar eit trygt og godt sjølvbilete. Vi skal gi omsorg og utvikling gjennom leik og læring og samhandling med andre barn, seier Olaug. Kva er det spesielle med Utsyn som har ein kristen føremålsparagraf? Det betyr mellom anna at vi har eigne samlingsstunder der vi fortel og samtaler med barna utfrå sentrale forteljingar frå Bibelen, vi syng kristne songar, og vi ber til Jesus saman med barna. Vi ynskjer å lære barna å vere gode mot kvarandre, og held Jesus fram som eit førebilete. «Du er gull verdt», er barnehagen sin visjon, og vi legg stor vekt på at kvart barn er unikt og verdifullt, seier Olaug. To gonger i semesteret har Utsyn også besøk av ein barnearbeider frå NLM som tek for seg forteljingar og tema frå Bibelen i eit språk og på eit nivå som barna forstår. Vi ønskjer at foreldre med ulik trusbakgrunn skal merke at vi er rause, opne og inkluderande. Og vi set pris på å høyre at det rår ei god atmosfære i barnehagen vår, og vi får mange gode tilbakemeldingar frå foreldre som nettopp er glade for den kristne delen av opplegget vårt, fortel Olaug. TUR. Her kjem assistent Jorunn Bjustveit og ein flokk ungar heim frå ein lang tur.

5 Region Sørvest ter Kjekt, travelt og variert Då eg fekk spørsmål om å ta denne jobben ved Utsyn, såg eg det som Guds gode leiing for meg, seier Inger Steinsland (64) frå Talgje. Dei siste ni åra har ho vore dagleg leiar ved Utsyn barne- og ungdomssenter. Etter at Inger (saman med Einar) hadde oppdratt åtte barn, gjekk ho i gang med studier i økonomi og administrasjon ved BI i Stavanger. Snart fekk ho spørsmål om å ta til som dagleg leiar ved Utsyn, og det var midt i blinken for ei driftig husmor som hadde vore vane med å administrere ein stor familie. I dag har høgskolekandidaten styrt Utsyn fram til eit respektert og godtfungerande senter for dei fleste typer arrangement. Ikkje minst har Inger sine spesialitetar innan matservering hatt mykje å seie for ei stadig betre drift ved senteret. Ho er kjend for å diske opp med dei beste rettar, anten det gjeld «pene» middagar til bryllaup på Utsyn eller levering av mat utanom huset. Dagleg leiar på ein slik stad er ei «alt-mulig-sak», seier Inger. Det er å skaffe folk til dugnadsinnsats ved større arrangement, det er mat og det er vask, det er kjekt, det er travelt og det er variert, seier Inger. Då vi møtte henne i starten av januar, sprang ho att og fram i travel sving med å steike eit mangfald kringler som var bestilte til ein fest på Emmaus bedehus. Først og fremst misjonsarbeid Utsyn barnehage Utsyn barnehage som er driven av NLM, starta i 1982 med ei avdeling på 18 barn. I 2008 vart barnehagen bygd på med ein ny etasje og barnehagen vart utvida til to avdelingar ei med barn frå eitt til to år, og ei avdeling med 3 6-åringar. I 2012 vart første etasje renovert, og barnehagen har totalt 40 barn. I dag er det 12 tilsette i barnehagen, som totalt har ni årsverk. Sigurd Risa har dei siste sju åra vore formann i styret for Utsyn Ungdomssenter, samstundes som han har vore eldsjel for utvikling, nye byggesteg og mangfaldig dugnadsinnsats ved senteret. Utsyn er framleis først og fremst ein leirstad og eit misjonsarbeid. Det som gler oss mest, er å sjå barn og unge på Utsyn samla om Guds ord. Mange har møtt Jesus her. Utsyn har betydd mykje for mange. Her foregår eit viktig og langsiktig såarbeid, understrekar Sigurd. I dag føler han likevel på at Utsyn mykje har blitt eit Finnøy-prosjekt, og det er ikkje så lett som før å få folk utanfrå så sterkt engasjert for senteret. Men Sigurd gler seg over at senteret framleis har ein god klang og står sterkt blant folket på øya. Han legg til at heimane på Finnøy er flinke til å sende barna sine på leir til Utsyn, og næringslivet i kommunen har vore rause til å stille opp med gratis gevinstar til det årlege driftslotteriet for Utsyn, som kvart år gir verdifulle kroner til senteret. Så vonar vi at misjonsfolket i nabokommunene også i åra framover vil støtte oss med loddsal og loddkjøp for Utsyn, avrundar Sigurd Risa. Leirstader i Region Sørvest Tanken frå starten var å ha ein leirstad i kvar ende av den dåverande Stavanger krins av NLM. Først vart Tonstadli leirstad bygd i Sirdal mot aust, og så vart Utsyn på Finnøy teke i bruk i 1965 i vest. Seinare har det vorte reist fleire misjonssentra rundt om. I dag har Region Sørvest heile fem leirstader / misjonssentra: Ersdalstun leirstad ligg ved Ersdalsvatnet - mellom Sira og Gyland i Vest-Agder. Holmavatn ungdoms- og misjonssenter ligg i nærleiken av Varhaug på Jæren. Solgry ungdoms- og misjonssenter ligg i Sveio. Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter ligg på Tonstad i Sirdalen. Utsyn Ungdomssenter, Judaberg, Finnøy.

6 5 Region Sørvest Resultater for jule- og misjonsmesser i Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media 4360 Varhaug Norrøna Eiendom AS Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Sentralbord Direkte valg Tlf. Mob: E-post: REISEBREV FRA ELLEN OG ODD INGE HENG: Språkstudenter i kjærlighetens by Vi er språkstudenter i en by og i et land langt borte km fra vårt hus på Finnsnes ifølge naf.no. Vi bor i Saint- Germain en Laye, en vakker forstad til Paris i Frankrike. Dette er nok ikke å regne for så langt borte for misjonærer som er plassert rundt i verden. Det er likevel en verden i forskjell. Vi skjønner TLF at 00 dette 50 er en mellomstasjon før vi skal oppleve større kulturforskjeller. Det er utfordrende og spennende å leve her. Like fullt er det frustrende når man ikke skjønner språk og kultur. Man gjør sånn eller sier sånn, fordi sånn er det bare. Vi opplever at barna lengter hjem til familie og venner. Vi har tre barn, hvorav de to største barna vet godt hva vi reiste i fra. Da er det nyttig å kjenne til utfordringene tredjekultur-barn opplever. Verksgata Stavanger Tlf.: Lære fransk Vi er for kort tid her til å knytte nære bånd, og for lenge her til å klare oss uten venner og fellesskap. Vi har heldigvis fått kontakt med folk rundt oss etter hvert. Men de som bor her vet at vi skal være her for kun ett år, og da blir spesielt franskmenn nok mer reserverte når det gjelder å knytte relasjoner. Vi har fått god kontakt med den andre familien fra NLM som er her i samme oppdrag som oss, familien Zimsen. Mission: not impossible, men vanskelig. Mission: Lære fransk så godt man kan i løpet av ett år. Det er godt å dele Godkjent Bilverksted Tlf; FRANKRIKE. Familien Heng foran Triumfbuen i enden av Champs- Élysées i Paris. Foto: Privat både tro, mål og fremtidig misjonsregion, Vest-Afrika. Avhengighet av bønn Vi har i løpet av høsten opplevd en større avhengighet av bønn enn vi gjorde før. Vi har opplevd mange gode bønnesvar om barnas og vår tilpasning i en ny tilværelse. Det er godt å vite at mange ber for oss der hjemme. Vi har tro på at bønnen virker i alle deler av livet, også i språkopplæringen. Faren er likevel alltid der når man kjenner at det går bedre, at man kan glemme å ta med Jesus. Det er en som ikke ønsker at vi skal lykkes, og dersom tanker og liv kan inneholde alle andre ting enn Jesus, har denne nådd sitt mål. Det er derfor godt å vite at Jesus har lovt å være med ALLE dager, og få leve på 1 Joh. 3,1: «Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det!» Vi er velsignet som får være i tjeneste for Gud enten vi er i Norge eller i Frankrike. Vakkert land Selv om det kanskje høres ut som et daglig slit med språk og tilpasninger, får vi oppleve et vakkert land som har mye å by på. For å nevne noe: Eiffeltårnet, Triumfbuen, Champs-Élysées, Disneyland, museer i øst og vest, historie og fantastiske bygninger. Vi er klare for å se og lære mer, og vi vil takke alle som ber for oss! Det betyr utrolig mye. Byggmesterfirma Byggmesterfirma Helge Lindhjem Helge Lindhjem Tlf: Hellvik Hus Karmøy AS Veakrossen 4276 Vedavågen Tlf Tlf:

7 Byggmesterfirma Helge Lindhjem Region Sørvest Tradisjonsrikt nyttårsmøte Det er en lang tradisjon at misjonsfolket samles til bibel- og misjonssamling første helga etter nyttår. I år var samlingen lagt til Salem i Stavanger, fredag 4. og lørdag 5. januar. Ove Sandvik Rektor på Fjellhaug bibelskole i Oslo, Ketil Jensen, var hovedtaler dette året. Fredag kveld hadde han to bibeltimer med tema «Et hellig navn» og «Et hellig sted». I Bibelen står det mange navn på Gud. Moses møtte Gud ved den brennende tornebusk. Da åpenbarte Gud sitt navn for ham, JHVH, «jeg er». Dette navnet bruker også Jesus om seg selv flere stede i NT. Jesus er Gud fra evighet, og han vil samtidig være vår bror! Troen satt på prøve I den andre timen stanset Jensen ved Moria berg. Her ble Abrahams tro satt på prøve da Gud ba ham om å ofre Isak. Men Gud hadde utsett seg et annet lam som ble ofret istedenfor Isak. Morias fjell var også stedet hvor templet ble bygget og offertjenesten utført. Dette fjellet var også stedet hvor det endelige offer ble gitt, da Jesus ble gitt for våre synder på Golgata. Lørdag startet med en bibeltime Det var en fullsatt sal under det tradisjonsrike nyttårsmøtet i Salem i Stavanger. ved Hans Bergane. Han hadde som tema «Om å vinne Kristus og bli funnet i ham» ut fra Filip 3,1 11. I den siste timen tok Ketil Jensen tilhørerne med til de unådde folkeslag og la sterkt inn over forsamlingen ansvaret for å forkynne evangeliet til dem som enda 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! B&M Bok & Media Ny privat ungdomsskole på Karmøy TLF Utdanningsdirektoratet to åttendeklasser og muligens en 4360 Varhaug godkjente i desember 2012 niendeklasse det første året. Styret for Danielsen Skoler vil fastsette antall Danielsens Ungdomsskole elever for hvert trinn, og hvor mange Karmøy for oppstart høsten Norrøna klasser Eiendom som skal ASstarte opp Jostein Skartveit forteller også at Gulaksveien Stavanger Georg Mork Asgeir Egeland det jobbes med å få godkjent lokaler Sentralbord 51 til skolen, 20 som ligger like ved det nye I lengre tid har det vært jobbet Direkte for valg å sykehjemmet på Vedavågen. få en kristen privat ungdomsskole på Karmøy. Etter en tid kom Danielsen Skoler i Bergen på banen og ble en del av prosjektet. Jostein Skartveit, som har vært prosjektleder for skolen på Karmøy siste året, er nå tilsatt som rektor. Han forteller at det ligger an til å bli Eiere i Danielsen Skoler er Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband. Dermed er misjonsfolket i Region Sørvest medeiere i enda en privat skole. La oss huske arbeidet med oppstart av denne skolen i bønn til Gud. ikke har hørt Jesu-navnet nevnt. Markerte lederskifte På lørdagen ble det også markert at det i høst var skifte av regionleder. Formann i regionsstyret, Raymond Bjuland, takket Birger Helland for årene Foto: Ove Sandvik som krets- og regionleder, mens Hans Bergane ble ønsket hjertelig velkommen som ny regionleder. Gode sangkrefter var med og understrekte budskapet, og misjonsfolket i Salem sørget for god servering. Verksgata Stavanger Tlf.: Jostein Skartveit er rektor på Danielsens Ungdomsskole Karmøy. Foto: Georg Mork Vil du være med og støtte NLM? Denne annonseplassen Langgt. kan 29, bli 4306 din. Sandnes Tlf. Mob: E-post: Godkjent Bilverksted Tlf;

8 Region Sørvest Leiroversikt, vinteren og påsken Solgry Vinterleir klasse Påskeleir klasse Utsyn Påskeleir klasse Holmavatn Påskeleir klasse Tonstadli Skileir klasse Skileir klasse Krasp Krasp er et kor for deg som liker å synge, og som går i klasse. Det er fire øvingshelger i 2013: februar, Holmavatn 31. mai 2. juni, Solgry september, Holmavatn november, Tonstadli 4070 Randaberg 4360 Varhaug Norrøna musikk, kort, Eiendom gaver og hobby! AS B&M Gulaksveien Stavanger Asgeir Egeland Bok & Media Sentralbord Direkte valg februar mars mars mars mars mars mars mars mars mars mars 4070 Randaberg musikk, kort, gaver og hobby! Besøk vår nettside B&M Bok & Media TLF Påmelding og mer informasjon: Gå inn på: Har du ikke tilgang til internett kan du ringe ( ). HUSK å ha klar navn, fødselsdato, adresse, epostadresse og pårørendes telefonnummer for ALLE du skal melde på. Påmeldingen er i gang, ikke nøl med å melde deg på! Påskeleir for alle Tonstadli mars 2013 Leir for alle: enslige og par, med og uten barn i flotte omgivelser i Sirdal. Det blir bibeltimer med eget opplegg for barna samt kveldssamlinger. Ellers blir det mulighet til å utfolde seg i naturen og i gymsal. På denne leiren er det påmelding direkte til Tonstadli. Kontakt Tonstadli for priser og påmelding: www. tonstadli.no eller tlf Regionungdomskoret Regionungdomskoret er et kor for deg fra 9. klasse og oppover. 4 øvingshelger i 2013: februar, bedehushelg på Riska april, Utsyn september, bedehushelg november TLF Verksgata Stavanger Tlf.: Neste utsyn Utgivelsesdag: 22. februar Åshild liker at barnebibler har fine tegninger utenpå. Les hva familiene Lien og Strangstad mener om barnebibler. Organ for Norsk Luthersk Misjonssamband Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: (redaksjon og annonser), (abonnement) Telefaks: Internett: E-post: (redaksjon) (abonnement) Ansvarlig redaktør: Espen Ottosen - Redaksjonsleder: Arne Sæteren - Redaksjonssekretær: Kari Kottum (50 prosent) Journalister: Frida Blaker - Per Ove Aarseth (50 prosent) Kristin W. Malmin (50 prosent) Grafisk formgiver: Grete Haukelid - Trykk: Mediatrykk, Bergen Utsyn kommer ut hver 14. dag. Pris: kr 500. Ungdomspris (ungdom under 26 år): kr Til utlandet, portotillegg på kr 324. Bladet bestilles i Utsyns abonnementsavdeling, Sinsenveien 25, 0572 Oslo. Verksgata. Abonnementet Stavanger går til det blir oppsagt. Tlf.: Utsyn 51 kan også 93 bestilles på cd. ISSN: Kassett: S Online: Annonsepriser: kr 9,00 (kr 13,50 i Utsyn med regionsider) per spaltemillimeter på annonseside. NLMs gavekonto: Abonnementskonto: AS anger Adresse: Sinsenveien 25, 0572 Oslo Telefon: Telefaks: Internett: E-post: Generalsekretær: Øyvind Åsland

9 Returadresse: Utsyn, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Forkynnaren og misjonsmannen Magne Austneberg: Mitt fyrste vitnesbyrd stoppa heilt opp! Mellom bakkar og berg utmed havet på Karmøy, på ein smal og kronglete veg, kjem vi til småbruket Austnaberg. Her bur misjonsekteparet Solveig og Magne Austneberg i eit gamalt og koseleg hus frå 1800-talet. Det har dei gjort dei siste 40 åra, med unnatak av fem år, då Magne var vaktmeister på Lundeneset. Øystein Meling Frå stovevindauga ser dei storhavet, Nordsjøen, vest av Karmøy, eit syn Magne likar godt å sjå. Havet i vest kan være lunefullt, men og vidunderleg vakkert i solnedgangen. Det har gjeve Magne mange gode opplevingar, likeeins fisketurane i barndomen saman med bestefar. Eit allsidig liv Mykje har skjedd i livet til Solveig og Magne i løpet av desse åra. Høyr berre: Solveig har hatt ein mann som i periodar både har vore lærar, jernvareekspeditør, golvleggjar, vaktmeister, områdesekretær, bonde, emissær, kretssekretær, og nå i ein alder av 69 år leder for NLM Gjenbruk på Karmøy. Sjølv har ho delt kallet med han og født fire flotte born, tre jenter og ein gut. Til saman har dei nå ti barnebarn. Det var mor som lærte oss å be og synge om Jesus. Ho sende oss borna på sundagsskulen, og etter kvart vart eg og med i gutelaget. Men eg har dessverre ikkje vore ein kristen heile livet, og det tykkjer eg er trist å tenkje på i dag, seier Magne Austneberg. I slutten av tenåra vart eg kjent med nokre kristne ungdomar. Dei og mor sine bøner, var nok med og førte MISJON. Solveig og Magne Austneberg har i over 40 år delt misjonskallet. NABO. Havet har vore Magne Austneberg sin nabo gjennom heile hans liv. meg til Jesus. Det var og vekking på Sandve bedehus på den tida. Der gjekk og to av søstrene mine. I den tida gret eg meg i søvn mange kveldar. På nattbordet mitt låg det ein bibel, og søstrene mine la eit merke i den for å sjå etter om eg las i den. I ettertid har eg skjøna at det var Gud som kalla på meg. Mor hadde og omsorg for meg. Ein gong eg ville gå på kino, sa ho til meg: Støv på din bibel er rusk på din sjel. Men det var fyrst då eg kom i militæret eg fekk eit åndeleg gjennombrot. Det skuldast nok at Oddleiv Skårås frå Bardu opna heimen sin kvar einaste kveld for oss soldatar. Der drøste vi sammen, sang og delte Guds Ord med kvarandre. Mitt første vitnemål Det var i bryllupet til eldste søstera mi mitt fyrste vitnemål kom. Eg ville takke henne for det ho hadde betydd for meg, men eg brast i gråt. Fikk ikkje sagt nokon ting. Det stoppa heilt opp. Men mormor kom etterpå og trøsta meg med at det var den beste talen ho hadde høyrt! Korleis kunne du etter ein slik tale kome på at du skulle bli predikant? BEGGE foto: Øystein Meling Det var ikkje eg som kom på det, men Hans Tore Leithe! Han traff eg i militæret. Han ville ha meg til å reise i Misjonssambandet, men først måtte eg ta eit år på Fjellhaug, meinte han. Fjellhaug har hatt mykje å bety for meg, seier Magne. Det var der eg traff Solveig. Som ny kristen fekk eg god bibelundervisning og ytremisjonssynet. Året på Fjellhaug gjorde eit stort og varig inntrykk på meg, ikkje minst å møte ungdomar med misjonærkall. Frå bibelskuleåret gjekk turen heim igjen til Karmøy og til teneste i Haugesund krins av Misjonssambandet. Fyrst som frivillig medarbeidar, seinare som fast tilsett i ulike oppgåver. Den største gleda Magne Austneberg har hatt som forkynnar og leiar i Misjonssambandet, er å få hjelpe mennesker til tru på Jesus. Og den største sorga er at det er så få som i dag treng denne frelsa. Neste år vert denne trugne tenaren i Guds rike 70 år. Om han i dag hadde vore 20 år, ville han gått same vegen. Så meiningsfullt og rikt har Magne Austneberg sitt misjonsliv saman med Solveig vore!

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region vest 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

«Bedre enn julegavene»

«Bedre enn julegavene» 08. februar 123. Årgang 03 2013 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 1 Tim 2,1 «Bedre enn julegavene» Gleden var stor blant barn og ansatte

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen.

Region vest. Nytt fra Region vest. Regionårsmøte Programmet er klart for storsamling på Frekhaug i pinsen. Region vest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler.

To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke, er det sterke ønsker om å starte kristne grunnskoler. Region Nord 07. desember 122. Årgang 22 2012 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som skal komme, og han skal ikke drøye. Heb 10,37 To nye NLM-skoler? I Groruddalen i Oslo og på Tau i Ryfylke,

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer.

REgIon Vest. NYtt FRA ReGION Vest. klar for leirsesong Mange spennende leirtilbud i sommer. REgIon Vest 22. juni 122. Årgang 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. ef 2,6 støtter barn i Bolivia nesten 1000 elever går på skolen «Jesus

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Landsstyrebesøk i India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 2 MAI 2015 75. ÅRGANG Landsstyrebesøk i India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene Intervju med Øyvind Fonn Av Hans-Henrik Brix 1. april begynte Øyvind Fonn (49) som

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang. Elieser som fiskarheim i Ålesund Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 3/2015 127. årgang Elieser som fiskarheim i Ålesund Side 16-23 Les også: Lørdakskafe i Bodø Bygdakveld i Karmsund Sammenslåing av kretser Andakt Fritt

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer