Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eva Mæhre Lauritzen. Seks planter som forandret verden"

Transkript

1 Eva Mæhre Lauritzen Seks planter som forandret verden Akademika forlag 2012

2 Akademika forlag 2012 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, koder eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Akademika forlag Omslag: Akademika forlag Forfatterfoto: Ulla Schildt Trykk og innbinding: InPrint, Latvia Vi bruker miljøsertifiserte trykkerier. Henvendelser om denne boken kan rettes til: Akademika forlag Postboks 33 Blindern 0313 OSLO Tlf.: E-post:

3 Forord Velkommen til plantenes verden, der pepper, kaffe, potet, sukker, bomull og tobakk spiller hovedrollen. Denne boken begynte som et publikumsforedrag på Naturhistorisk museum i Oslo en søndag for noen år siden. Museet var min arbeidsplass i mange år, og mitt arbeide der brakte meg i nær kontakt med publikum som besøkte stedet. Fagfeltet mitt dekket først og fremst den botaniske hagen, Norges eldste og flotteste botaniske hage. Mange besøkende ønsket å vite mer om plantene. De ville gjerne høre om stell av planter og plantenes historie, sider av botanikken som vi botanikere har lært lite om. Jeg følte behov for noen dypdykk i historien. Det aller meste vi dyrker har sin opprinnelse i andre land. Våre nytte- og prydplanter representerer et sant lappeteppe av geografiske opprinnelsesland, og mange har en fantastisk historie på vei til vår verdensdel. Mange planter har farget våre vinduskarmer og hager, andre har mettet mager og krydret vår tilværelse. I denne boken har jeg valgt ut seks planter som har forandret livet til mange millioner mennesker på en eller annen måte. Jeg har tatt utgangspunkt i historien her i Norge. Det har vært spennende å arbeide med dette fagstoffet som aldri har vært presentert samlet tidligere. Jeg vil takke Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, som har vært en utfordrende og utviklende arbeidsplass. En spesiell takk til min mann, Ørnulf Lauritzen, som tålmodig har lyttet til mine begeistrede fortellinger og vært med mange steder for å finne ut mer. Jeg ønsker leserne god lesing med mange aha-opplevelser! Oslo, 26. september 2012 Eva Mæhre Lauritzen 3

4

5 Innhold Forord 3 En knoll, en stengel, et blad og noen frø... 7 Pepper kryddernes konge! 21 Fakta om pepper 22 Blant verdens eldste handelsvarer 25 Pepper er fortsatt vårt viktigste krydder 45 Tobakk medisinplanten som ble et samfunnsproblem 51 Fakta om tobakk 52 Gaven fra indianerne 52 Nytelsens bakside 88 Kaffe nytelse og stimulans 93 Fakta om kaffe 94 Kaffens historie 98 Vår sofistikerte hverdag 117 Poteten den herlige knollen! 125 Fakta om poteten 126 Gull og poteter 129 Utskjelt livredder 145 Bomull fiber, revolusjon og dongeri 151 Fakta om bomull 152 Bomullens historie 155 En allsidig dott 181 Sukker det deilige og søte 187 Fakta om sukker 188 Historien om sukker 192 Farlig godt 213 Noen bøker om disse plantene 217 Bildeliste 221 5

6 En fremstilling av middelalderens handelsruter. Fra Hendrik van Loon: The story of Mankind (1921).

7 En knoll, en stengel, et blad og noen frø... I denne boken skal vi se nærmere på seks planter som har hatt stor betydning for folk i Norge i lang tid. Opprinnelig kommer alle disse plantene fra land utenfor Europa, men de har blitt så viktige elementer i vår tilværelse at vi knapt tenker over det. En gang var de kostbarheter som bare de rike hadde råd til her i nord. Etter hvert skulle de gi nytelsesmidler og matvarer til hele befolkningen. Bak seg har plantene en lang og spennende historie. Det de seks plantene ga oss Kaffe endret det daglige drikkemønsteret i hjemmene, fra alkoholholdig øl og brennevin til denne mørke drikken, som vi nå ikke kan unnvære. Den ble spredt med krigere og handelsmenn og skapte nye sosiale omgangsformer. Sukkeret skapte nye behov, og ingen trodde det kunne være farlig, det var jo så søtt og godt. I dag er sukkeret erklært som en samfunnsfiende som er årsaken til mange sykdommer. Columbus oppdagelse av Amerika ga kunnskap om nye landområder i vest, og åpnet for tobakk, bomull og potet. Poteten forandret kostholdet og reddet liv, samtidig som den endret jordbruket, og byggeskikkene på landet. Lenge var poteten en hjørnestein i vårt kosthold, men den ble også råvare for potetsprit, som ble et stort samfunnsproblem. Tobakken ble tidlig mannens arena, men kvinnene kom etter. Røykingen påførte verden nok et helseproblem som vi ennå ikke helt har klart å bekjempe. Tobakken forkortet 7

8 mange liv, men til tross for advarsler om skade virkninger allerede for flere hundre år siden, er det først de siste to tre tiårene at vi har tatt konsekvensen av denne kunnskapen. Med bomullen endret bekledningen seg helt. Den nye, lette fiberen gjorde mote mulig for alle. Pendelen svingte fra kraftige og varme klær i ull som ikke trengtes å skiftes så ofte, til bomull som krevde hyppig vask. Derved fikk vi også en bedre personlig hygiene. Av plantene i denne boken er pepper den som har lengst historie i Europa. Denne boka starter derfor med et kapittel om pepperens historie. Opprinnelig fikk vi pepper med karavaner fra Østen langs eldgamle handelsveier. Pepper var både en medisin og et krydder. Det ga en annen smak til maten enn de lokale, milde, ville urtekrydderne, og åpnet opp for mange flere tropiske kryddere i hundreårene etter. Og mer enn noen annen plante var det pepper som sparket i gang de store oppdagelsesreisene. Tre av plantene i denne boken, pepper, kaffe og sukker, stammer fra områder i den gamle verden (Afrika og Asia). To av dem, potet og tobakk, stammer fra den nye verden (Amerika), mens bomull har røtter i begge disse områdene. Fra de eldste kulturene Verdenskartet besto lenge bare av Europa, Asia og Afrika. I området rundt Middelhavet fantes det høyt utviklede samfunn bygget opp av babylonere, assyrere, sumerere og egyptere. I området ved elvene Eufrat og Tigris, i dagens Irak og Syria, som ofte blir kalt Den fruktbare halvmåne, begynte menneskene tidlig å dyrke jorden, kanskje allerede for år siden. Korn fra ville kornsorter, forfedrene til hvete, rug og bygg, ble dyrket, og menneskene gikk over fra å være nomader til å bli bofaste. Korn er blant de aller viktigste plantene vi har fått utenfra. Kornets historie og betydning for vår mat og drikke er allerede godt beskrevet, og er derfor ikke tatt med i denne boken. Senere fikk vi høykulturer dominert av grekere og romere. Alle disse folkene handlet varer fra Asia, blant annet pepper fra India. De hadde en kullsviertro på at pepper kunne kurere en rekke sykdommer, men de små svarte pepperkornene fikk også et renommé som krydder. 8

9 Varer fra øst Bibelen nevner mange planter som var viktige i livet til folk på den tiden. Beretninger om fjerne land skapte nysgjerrighet og utferdstrang. Folkevandringer og religion spredte også kunnskap om mange av plantene og planteproduktene. Silkeveien ble tidlig etablert som en handelsrute mellom Asia og Europa. Kostbarheter som silke, edelstener og eksotiske krydder ble fraktet over land med karavaner langs de viktige handelsrutene. Araberne hadde gode kunnskaper om landene i øst og var driftige handelsmenn. De hadde en voldsom ekspansjonsperiode etter at Muhammed like før han døde ga dem et påbud om å omvende alle mennesker til islam. De erobret nytt land i Afrika og rundt Middelhavet, og etablerte seg så langt vest som Spania og Portugal i 759. Dette ble samtidig en slags jordbruksrevolusjon, der araberne hadde med seg nye planter fra Asia, for eksempel bananer og sukkerrør, som ble dyrket i områdene der de etablerte seg. Senere var korstogene med på å utbre kunnskaper om hva andre land hadde å by på. Mang en korsfarer reiste hjem med noe nytt og spesielt i reisetasken, blant annet krydder, silke, bomull og kanskje en liten pose sukker. Handelsruter og oppdagelsesreiser Fra vår del av verden var nordmenn på langferder, for eksempel vikingferder, korstog eller handelsreiser, de første til å møte nye planter og planteprodukter. Det tok likevel mange hundre år før folk i Norge fikk nærkontakt med pepper, sukker og andre eksotiske planteprodukter. Det ble først fart i introduksjonen av nye varer da jakten på nytt land og rikdommer satte i gang for fullt med de store oppdagelsesreisene på slutten av middelalderen. Før den tiden var pepper, sukker og bomull kjent i Europa. Marco Polo og andre reisende før ham hadde fortalt om store rikdommer lenger øst. Karavanene med kostbare varer som kom langs eldgamle handelsruter, blant annet Silkeveien, viste at dette var sant. Noen mennesker ble besatt av tanken på hvor mye mer man kunne få med seg på et skip, og hvilken enorm rikdom et skip fullt av gull, silke og eksotiske krydder som pepper, 9

10

11 muskat og nellik kunne gi. Slik begynte oppdagelsesreisene. Det ble prøving og feiling av hvordan man kunne nå til disse landene med skip. Menneskets nysgjerrighet og ønske om rikdom, makt og nytt land var drivkraften for de store ferdene ut i det ukjente. Columbus reise for å finne sjøveien til pepperlandet India endte som kjent ikke i India, men i Karibia i 1492, som av denne grunnen lenge ble kalt Vestindia. Men der var ikke ett pepperkorn å finne. Columbus reiser i årene som fulgte, viste verden at Amerika hadde andre viktige planteressurser. For de oppdagelsesreisende og deres oppdragsgivere hadde likevel gull høyere status. Ettertiden har imidlertid vist at for folket i Europa var poteten viktigere. Med sin evne til å mette sultne mager fikk den stor betydning i de fleste land. Indianernes nytelsesmiddel tobakk kom også til Europa med spanske oppdagelsesreisende og slo straks an. Bomull ble også et viktig produkt. I fant portugiseren Vasco da Gama den virkelige sjøveien til India, rundt Afrika. En ny handelsrute ble etablert, og prisen på pepper og andre asiatiske krydder falt dramatisk. Som et resultat av oppdagelsesreisene kom nye planter og planteprodukter til Europa, først til landene rundt Middelhavet. Den videre ferden mot nord til oss i Norge var lang og tok flere hundre år. Handelsmenn, sjømenn, militære og vandrende geseller bidro til å spre kunnskap om nyhetene. De nye varene kom først til byene og områder langs kysten der kontakten med utlandet var best. Og de som først ble kjent med de nye varene, var de som hadde penger, posisjon og kontakter ute i den store verden. Øverst: Bergen var lenge Norges største by og innfallsporten for de fleste utenlandske varer. Kobberstikk fra Pontoppidan: Norges Naturlige Historie, Nederst: Bomull transporteres på Ganges ned til Calcutta. De ferdige stoffene endte ofte opp i Europa. Under Den amerikanske borgerkrigen ( ) eksporterte India også mye råbomull til Storbrittania. 11

12 Kolonier og slavehandel Noen av de nye plantene ga oss helt nye matvaner, og de reddet mange liv. Men det var også planter som ga oss vaner som man etter hvert oppdaget hadde helseskadelig virkning. Enkelte planter ga produkter som endret våre sosiale omgangsformer, andre forandret klesdrakten vår. Her hjemme var det bare få mennesker som merket den prisen verden betalte for disse varene: kolonier, sykdommer, slaveri og undertrykkelse. Landene i Europa hadde delt den nye verden mellom seg. Spania og Portugal sikret seg store landområder etter pavelige dekreter. Storbritannia, Nederland og Frankrike sørget også for å få store kolonier. Norge var en brikke i dette spillet, som en del av tvillingrikene Danmark-Norge, og som sikret seg kolonier i Asia, Afrika og Karibia. På samme måte som de øvrige kolonimaktene bygget også vi fort i disse landene som fotfeste og sikkerhet. Fortene ble brukt til handel, noen av dem også til slavetrafikk. Koloniene skulle skaffe de nye varene til landene i Europa, og mange steder ble det anlagt plantasjer for å dyrke de ettertraktede varene. I store deler av verden ble jordbruket fullstendig endret. Den hvite mann overtok styringen, og bare de plantene som ga økonomisk fortjeneste, ble dyrket. Planter ble flyttet til nye verdensdeler, for eksempel kaffe fra Afrika til Amerika, sukker fra Asia til Amerika og poteter fra Sør-Amerika til Europa. Arbeidskraften skulle de innfødte sørge for, men i Amerika døde de ofte som fluer av nye sykdommer som europeerne brakte med seg. Afrikanske slaver ble løsningen. Slavehandel var ikke noe nytt. Araberne hadde lang erfaring med slavehandel og hadde etablerte handelsruter. Slavehandlere fra alle land hentet slavelaster i Vest-Afrika og tok dem med over til Karibia og Nord- og Sør-Amerika. Skipsrutene gikk i en trekant, fra Europa med stål og varer til markedene i Afrika, fra slavefortene i Afrika med slaver til koloniene i Amerika, og derfra med kolonivarer tilbake til Europa. Norsk-danske skip deltok sammen med skip fra de øvrige kolonimaktene i denne trafikken, og mange eventyrlystne unggutter fra Norge fikk hyre på disse båtene. Fra historiske dokumenter vet vi at det var en farefull ferd både for mannskap og slaver. Mange liv gikk tapt underveis. Vår lite kjente 12

13 Slavepike i lenker på et amerikansk maleri fra Slaveriet i USA ble ikke opphevet før i kolonihistorie som sukkerprodusenter i Karibia er over, men både i Karibia, Ghana og India finnes det ennå byggverk, handelsstasjoner og fort med nordiske navn som minner oss om vår kolonifortid. Et annet minne er språkene som snakkes i Karibia i dag, og det faktum at man flere steder kan bruke Euro som betalingsmiddel. En del landområder i Karibia er fortsatt en del av europeiske land som er medlemmer av EU! Ny mat og nye nytelser, skepsis og overtro Alle de seks plantene som denne boken handler om, var veletablerte som nyttevekster i de landene de kom fra. Flere hadde en 13

14 mange tusen år gammel historie som kulturplanter. Noen av dem var velkjente også i skrifter i sine hjemland, og det var bare for europeerne de var en nyhet. Enkelte andre planter har ingen eller liten skriftlig forhistorie. Den gangen som nå var man opptatt av helse. Både pepper og tobakk, og delvis også sukker og kaffe, ble først lansert som medisinplanter og ble i mange land solgt i offisinene, det vil si apotekene, og fikk sin plass i farmakopeene, legemiddelfortegnelsene. De ble nevnt som botemidler i mange legebøker, og mange av dem fortsatte å være en del av folkemedisinske kurer helt opp til i dag. Noen av plantene, som tobakk, skulle hjelpe mot utallige lidelser og var nærmest å anse som et universalmiddel av tidens legekyndige. Til mer daglig bruk var mottakelsen av de nye plantene og planteproduktene langt mer blandet. Folk våget ikke umiddelbart å kaste seg over dette som var så annerledes. Ofte var både enkeltmennesker og myndigheter skeptiske, og kirke og bibel hadde stor makt. Kaffe var en djevelsk drikk, så svart som den var, og ikke var den omtalt i Bibelen heller. Potet var også djevelsk siden den vokste under jorden, og dessuten kunne ikke en mann spise det som ikke en gang bikkja hans ville ha. Men kirken kunne også være en samarbeidspartner i «lanseringen» av nyheter. Prestenes kampanje for poteten ville nok kunnet fått en markedsføringspris i dag. Mer om den senere. Samfunnsendringer og endringer i dagliglivet De store oppdagelsesreisene og senere koloniene og handelsforbindelsene viste europeerne at det fantes mange overraskelser ute i de nye områdene. Mange ønsket å ha en bit av det nye og unike som kom til Europa med reisende av mange slag: merkelige dyr, planter, gjenstander og mennesker. Det ble et behov for å klassifisere og ordne alt det nye. Og ikke minst å spre kunnskap om det. Opplysningstiden på 1700-tallet og årene som fulgte, ble en intellektuell oppvåkingstid også i Skandinavia. Raritetskabinetter og etter hvert museer så dagens lys, vitenskapelige selskaper ble etablert, likeså universiteter og utdanningsinstitusjoner. Samtidig begynte mange 14

15 mennesker å se med kritiske øyne på etablerte samfunnsordninger, og arbeide for endringer. De relativt nyetablerte kafeene der folk møttes til en kopp kaffe og diskusjoner, spilte en betydelig rolle i de endringene som kom med den franske revolusjonen. Senere satte de også spor i vår nye grunnlov fra Eidsvoll i Da de nye produktene kom til Europa, var det ikke selvsagt at alle visste hvordan de skulle brukes. I de fleste landene ble det litt prøving og feiling. Vi har norske beretninger som forteller om situasjoner der det gikk riktig galt, som for eksempel at noen serverte stuing av de giftige bladene til potetplanten i stedet for av knollene. Det oppsto et behov for dyrkingsanvisninger og kokebøker. Både prester, andre offentlige tjenestemenn og enkelte forretningsmenn utga bøker som var tenkt som en hjelp for folk som ville dyrke poteter og tobakk, og servere poteter og andre eksotiske varer. På og 1800-tallet utkom de første dyrkingsanvisningene og kokebøkene på norsk. Kokebøkene fortalte hvordan de nye varene skulle tilberedes. De første som kom, var delvis basert på utenlandske kokebøker og var nærmest avskrifter. Det kom også norske kokebøker, etter hvert med flere og flere langreiste varer og ingredienser som kom til å prege vårt kosthold. Med de nye matvarene ble det også behov for butikker der man kunne kjøpe dem. Matvarebutikkene ble kalt kolonialbutikker, en understreking av at mange av varene opprinnelig kom fra koloniene. Der fant man de nye krydderne, sukker, sirup, mel, tørkede frukter, kaffe, te, tobakk, kakao og sjokolade, sago og semule, ris og mye annet godt fra fjerne land. Mange av disse varene har satt spor etter seg i vår tradisjonsmat, spesielt i alle godsakene vi har i vår julefeiring, som julekaker med eksotiske krydder, risgrøt, rosiner, dadler og fikener. Alle de nye varene forandret livet til mange mennesker i Europa. Enkelte fikk også stor betydning for samfunnsforholdene. Bare få varer kunne benyttes direkte etter import, slik som pepper. Et par andre, potet og tobakk, ble dyrket som jordbruksprodukter. Bøndene måtte legge om sin dyrkingspraksis, og mye måtte endres. Nye bygninger som potetkjellere og tørkehus for tobakk ble bygget. 15

16 Fabrikker og flukt fra landsbygda Mange varer måtte gjennom fabrikkprosesser før de kunne benyttes. Dette ble begynnelsen på en ny æra i det norske samfunnet. Fremsynte menn utnyttet den norske vannkraften og bygget fabrikker, ofte kalt møller. Den første industrien i Norge var et faktum. De som hadde vært ute og reist i handelsvirksomhet og på dannelsesreiser, brakte med seg ny kunnskap hjem og hadde et fortrinn. Det kom bomullsspinnerier og -veverier, kaffebrennerier, sukkerraffinerier, tobakksspinnerier, potetbrennerier og potetmelfabrikker. Fabrikkene lå i byene og hadde behov for arbeidskraft. Etter hvert ble de arbeidsplass for mange mennesker, og virket som en magnet på folk som levde under dårlige kår på landsbygda. Folk flyttet fra landet og inn til byen. Den industrielle revolusjonen og pengehusholdningen kom for fullt. Akerselva 1856 tegnet av Friedrich Loos. Her ved Vøienfossen begynte Oslos industriutvikling. Bygningene til Hjula veveri i bakgrunnen. Fra Chr. Tønsberg: Christiania med nærmeste omgivelser (1857). 16

17 Import og eksport av noen varer ( ). Vi øker forbruket av kaffe og sukker, mens det er en nedgang i bruken av tobakk og brennevin. Fra B. Morgenstierne: Norges økonomiske utvikling. Livet endret seg veldig hva vi spiste, hva vi drakk, og hva vi kledde oss i. For noen til det bedre. Forbruksvarer var ikke lenger bare hva naturen og gårdsdriften ga, men i tillegg det som kunne kjøpes for penger. Ikke alle var like begeistret for alt det nye som måtte importeres. Det røynet hardt på landets nasjonaløkonomi, og enkelte 17

18 syntes at vi burde kunne klare oss med norske varer. Visse stemmer syntes dog det burde gjøres et unntak for tobakken. Vi kan ikke klare oss uten dem! I krigstider var det krise. Napoleonskrigen medførte handelsblokade, og mange varer lot seg ikke skaffe. Under første og særskilt annen verdenskrig var det dels rasjonering og dels umulig å få importerte varer. Det forårsaket store savn i mange hjem, spesielt fordi mange norskproduserte varer også var mangelvare. Noen ble ganske sikkert reddet av poteten igjen, for den var det ikke mangel på. Verre var det med kaffen, sukkeret og tobakken for sivilbefolkningen. Hærsjefene gjorde det helt klart for sine regjeringer at skulle soldatene kunne gjøre jobben sin, det vil si krige, måtte de få sin tobakk! I noen år etter annen verdenskrig var mange varer fortsatt rasjonert. Pengene trengtes til oppbyggingen av landet. Senere har vi opplevd velstandstider med en flom av nye varer fra alle deler av verden. I dag kan vi i Norge kjøpe det meste som dyrkes et eller annet sted. Med skipsfart og flytransport har verden blitt et eneste stort marked. Våre butikker er fulle av langreiste, eksotiske varer. Mange av dem har inntatt en selvfølgelig rolle i våre liv. I denne nye økonomien er årstider og sesonger for frukter og grønnsaker fullstendig opphevet. Det er alltid sommer et eller annet sted i verden. Plantene flytter på seg Planter fra et land eller landområde forflyttet seg med folkevandringer, kolonidannelser og annet til nye deler av verden. Mange av plantene har endret naturen veldig i store områder. Dyrking av dem i større skala krevde sin pris i form av landskapsendringer, fra en vill natur til et kulturlandskap. Forskjellen fra i dag var at endringene gikk i et noe saktere tempo. Til tross for mangelen på kontrollorganer skjedde ingen store katastrofer med denne omfattende flyttingen av plantearter mellom verdensdelene. 18

19 I dag forbinder vi kaffe mer med Sør-Amerika enn med Afrika der planten stammer fra. Mange vil tro at tomater stammer fra Spania og appelsiner fra Israel, fordi disse to er store produsenter, men de kommer opprinnelig fra henholdsvis Amerika og Kina. Mange av plantene som ble oppdaget, var tilpasset tropiske og subtropisk klima, og kunne bare dyrkes der det var godt og varmt. Andre kom fra områder der det var kjøligere klima, oppe i høyden eller langt mot sør, og kunne tilpasse seg klimaet også på våre breddegrader. Hvorfor akkurat disse plantene? Noen vil kanskje lure på hvorfor vi ikke har tatt med andre planter i denne boken. Hvorfor er ikke appelsin med? Eller ris, eller hvete eller gulrøtter, løk, te, kautsjuk (gummi), kinin, kakao eller opium? Mange planter har en spennende forhistorie og har blitt viktige for oss. Men det har vært helt nødvendig å gjøre et utvalg siden vi ikke kan ta med alle. De seks plantene som er valgt, er sannsynligvis de, som sammen med kornsortene, har påvirket våre forfedre og oss selv mest. De har fått størst betydning for livsførselen her i vår del av verden. 19

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering 34-37

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

Muntlig eksamen i historie

Muntlig eksamen i historie Muntlig eksamen i historie I læreplanen i historie fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram heter det om eksamen for elevene: Årstrinn Vg3 studieforberedende utdanningsprogram Vg3 påbygging til

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112

India juvelen i kronen. Matrix s 107-112 India juvelen i kronen Matrix s 107-112 Solen går aldri ned i det britiske imperiet Britenes viktigste koloni India ble britisk koloni i 1858 Juvelen i kronen viktigste og mest verdifulle koloni Dagens

Detaljer

Sammenligning av Amerika og India som kolonier

Sammenligning av Amerika og India som kolonier Sammenligning av Amerika og India som kolonier Skrevet av: Arne A. Andreassen 7. desember 2009 fag: Nyere Historie Bodin VGS, Arne A. Andreassen, Historie 2, arnealex@me.com, tlf: 91744012 Innhold Innledning

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter

Gruppesamling 1. Hovedfokus: Sykdom og muligheter Gruppesamling 1 Hovedfokus: Sykdom og muligheter Aktiv deltagelse Å være aktiv gir grunnlaget for at noe skjer med deg Mennesker lærer best og har lettere for å forandre vaner ved å gjøre og ikke bare

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Lag et sammensatt ord.

Lag et sammensatt ord. Asia Tekst 2 1 2 Lag et sammensatt ord. verdens land kjede delen parten fabrikker vei tøy 3 ? verdensdelen 4 Lag et sammensatt ord. hjem land kjede delen parten fabrikker vei tøy 5 ? hjemland 6 Lag et

Detaljer

Så, se, smak og samarbeid

Så, se, smak og samarbeid Så, se, smak og samarbeid Et undervisningsopplegg i utforskende læring for 4.-7. klasse Utarbeidet av Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Beregnet tid: Forarbeid 1 timer, besøk i Botanisk hage

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo

Fairtrade. Fairtrade Norge 03.11.13. 14 May 2010. Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Fairtrade Fairtrade Norge 03.11.13 14 May 2010 Andreas Feen Sørensen Prosjektkoordinator, Fairtrade Norge Twitter: AndreasFeenSo Project Title sits here 1 Hvorfor Fairtrade? Project Title sits here Hvorfor

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814

FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ. En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 FRANK AAREBROT 200 ÅR PÅ 200 SIDER En kavalkade gjennom Norges historie etter 1814 2014 Kagge Forlag AS Layout: Gisle Lyng-Vagstein Omslagsillustrasjon: Bilde av Eidsvoll: Nasjonalbiblioteket, bilde av

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.)

(I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) (I originalen hadde vi med et bilde på forsiden.) Forord! I denne oppgaven kunne du lese om vannbehovet i verden. Du får vite om de som dør pga. vannmangel, og om sykdommer som oppstår fordi vannet er

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Gro Wollebæk LÆRERVEILEDNING. Spire GRØNN GUL. GAN Aschehoug

Gro Wollebæk LÆRERVEILEDNING. Spire GRØNN GUL. GAN Aschehoug Gro Wollebæk LÆRERVEILEDNING Spire GRØNN GUL GAN Aschehoug Innhold Gro Wollebæk Mona Vilberg grønn Naturfag for småskoletrinnet Gro Wollebæk Gul SpireNaturfag for småskoletrinnet Her finner du ekstra kopieringsark

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013

Landbruksmarkedene ute og hjemme i februar 2013 Landbruksmarkedene ute og hjemme i 2012 25. februar 2013 Program 13:00 Første del Velkommen, Marit Jerven Utviklingen i verdens matproduksjon, Elin Røsnes Korn avlingssvikt og høye priser, Mona N. Østby

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Samfunnsfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 8abc Lærer: Perdy Røed, Andreas Reksten, Sveinung Røed Medbøen Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål Metode

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER

Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Behagelig varmt året rundt! TURER Sri Lanka Lonely Planet har for året 2013 kåret Sri Lanka til det beste landet å reise i - bli med oss og opplev hvorfor! Velkommen til en ferie som garantert

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

Imperialismens tidsalder. Det sterke Europa: Kolonisering Folkevandring Industrialisering Nasjonalisme og ideologisk/politisk sprengkraft

Imperialismens tidsalder. Det sterke Europa: Kolonisering Folkevandring Industrialisering Nasjonalisme og ideologisk/politisk sprengkraft Imperialismens tidsalder Det sterke Europa: Kolonisering Folkevandring Industrialisering Nasjonalisme og ideologisk/politisk sprengkraft Imperialismen Gammel-imperialisme 1500-1800: Private handelsforbindelser

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2011/2012 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan siden oktober 2011, og tiden er nå inne for evaluering i form av rapport. Vi kommer til

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kort om Norges historie

Kort om Norges historie Kort om Norges historie Vikingtida Årene mellom 800 og 1100 e.kr. kaller vi vikingtida. I begynnelsen av vikingtida var ikke Norge ett land, men besto av mange små land med hver sin konge. I år 872 ble

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Obligatorisk oppgave 2

Obligatorisk oppgave 2 Obligatorisk oppgave 2 Det første jeg gjorde i denne oppgaven var å sette meg ned og lage ideer rundt de ulike produktene vi skal lage produktnavn og logo for. Var nesten helt sikkert på at frokostblanding

Detaljer

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne

Og se, sju aks, inntørket, tynne og svidd av østavinden, skjøt opp etter dem. 24 De tynne Parasha 0 Torah Første Mosebok /Genesis / Bereshit Kapittel 4 Kapittel 42 Kapittel 43 Kapittel 44 Kapittel 4 Da to hele år var til ende, skjedde det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. 2

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET

MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET U MODERNE SLAVERI DU SER DET IKKE FØR DU TROR DET Undervisningsmateriell om slaveri i det 21. århundre DEL 1: HVA ER MODERNE SLAVERI? SLAVERIETS HISTORIE...KORT FORTALT Slaveri har alltid eksistert. Fra

Detaljer

5 Nederland Amsterdam

5 Nederland Amsterdam Europa Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Det bor mer enn 700 millioner mennesker i Europa. Mer enn halvparten av innbyggerne

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Den «store» juleøltesten 2013

Den «store» juleøltesten 2013 Den «store» juleøltesten 2013 Da er den store testen av juleøl i boks, men før jeg deler mine funn med dere er på sin plass å nevne at vi var et testpanel på tre mann i alderen 32-38 år som kastet oss

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

A-PLAN SAMFUNNSFAG for 5.-7. klasse.

A-PLAN SAMFUNNSFAG for 5.-7. klasse. A-PLAN SAMFUNNSFAG for 5.-7. klasse. Tid Tema Hovedmål Arbeidsmåte Kriterier 5 5 Bronsealder i Norden Jernalder i Norden Plassering på tidslinjen. Jordbruket etableres. Boligforhold, forbedring av redskap,

Detaljer

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman

Ellen Hofsø. Til Sara. ungdomsroman Til Sara Ellen Hofsø Til Sara ungdomsroman Davvi Girji 2007 Det må ikke kopieres fra denne boka utover det som er tillatt etter bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi»

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB

Klimaendring, jordbruk og ernæring. Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB Klimaendring, jordbruk og ernæring Hallgeir Kismul Senter for internasjonal helse, UiB 2012 Utbredelse underernæring Av de 925 millioner underernærte mennesker i verden lever 98% i lavinntektsland Barn

Detaljer

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge

Madagaskar. Av Oda, Dorthea og Tor Helge Madagaskar Av Oda, Dorthea og Tor Helge Verdenskart og detaljert kart Nasjonaldag Nasjonaldagen til Madagaskar er den 26. juni. Nasjonalsangen deres heter «Ry Tanindrazanay malala ô» Her er litt av den:

Detaljer

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO

Yuval Noah Harari SAPIENS. En kort historie om menneskeheten. Oversatt av Lene Stokseth, MNO Yuval Noah Harari SAPIENS En kort historie om menneskeheten Oversatt av Lene Stokseth, MNO Bazar Forlag AS Ankerveien 209 1359 Eiksmarka www.bazarforlag.com Originalens tittel: SAPIENS A Brief History

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com

Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com HOT DRINKS Møt vinteren med noe varmt i koppen marche-restaurants.com Ta med & lag selv Aromatisk te Te med appelsin og mynte Ingredienser til 1 tekopp: V appelsin 1 kvist frisk mynte 250 ml vann 1 ss

Detaljer

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48 Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt

Detaljer

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova

La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova La oss lære av andres kultur: Spis eksotisk grønt! Tekst og foto(unntatt mizuna under snølag ): Alena Gibalova Eksotisk frukt og bær vet de fleste hva er, men hva med eksotisk grønt? Det er grønnsaker

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFU0305 NORSK FOR UTLENDINGER TRINN 3. Studentnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFU0305 NORSK FOR UTLENDINGER TRINN 3. Studentnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER TRINN 3 Studentnummer: Faglig kontakt under eksamen: Lill Kristin Lund Kibakaya Tlf faglig kontakt: 41 47 37 48/73 59 65 44 Eksamensdato: 24. mai 2007 Eksamenstid:

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Forhistorien Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 16. januar 2004 Den franske revolusjon kom som et sjokk

Detaljer