ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON"

Transkript

1 ÅLFOTEN TRANSFORMATORSTASJON Joar Eide Fjellestad (kandidat nr. 9) Marius Folkestad (kandidat. nr. 2) Robert Øyen Einemo (kandidat. nr. 5)

2 EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon REFERANSESIDE Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf.: , Faks: PROSJEKTTITTEL RAPPORT NR. DATO Ålfoten transformatorstasjon 01 21/ EMNE TILGJENELIG ANTALL SIDER Prosjekt i EL2-305 Bacheloroppgave Åpen 153 FORFATTERE Joar Eide Fjellestad Marius Folkestad Robert Øyen Einemo PROSJEKTANSVARLIG Nils Westerheim OPPDGRAGSGIVER SFE Nett AS (Sogn og Fjordane Energi) STUDIEINSTITUSJON HiSF (Høgskulen i Sogn og Fjordane) SAMMENDRAG Ålfoten transformatorstasjon er en ny transformatorstasjon i Bremanger kommune. Det bygges ny kraftlinje mellom Ørskog Fardal for å håndtere kraftbalanse i midt og nord Norge. Ålfoten transformatorstasjon er et samarbeid mellom Statnett og SFE Nett. Statnett har størstedelen av stasjonen med sitt 420kV sentralnett, SFE Nett har 145kV regionalnett og 24kV distribusjonsnett. Gruppen har gjennom hovedprosjektet tilegnet seg generell fagkompetanse innen prosjektering, oppfølging og bygging av en transformatorstasjon. SUMMARY Ålfoten substation is a new substation in Bremanger municipality. Building new power line between Ørskog - Fardal for managing power balance in middle and northern Norway. Ålfoten substations is a collaboration between Statnett and SFE Nett. Statnett has the most part of the station with its 420 kv main grid, SFE Nett 145kV regional grid and 24kV distribution grid. The group has through the main project acquire general expertise in engineering, monitoring and building of a substation. Bacheloroppgave 2015 Side: 2

3 EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon INNHOLDSLISTE REFERANSESIDE... 2 INNHOLDSLISTE... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING MÅLGRUPPE BAKGRUNN: STATNETT ØRSKOG - FARDAL PROSJEKT FAKTA OM ØRSKOG - FARDAL RINGVIRKNINGER FOR SFE NETT MÅL DELMÅL SIKKERHET PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER HMS ARBEID OG DRIFT I ELEKTRISKE ANLEGG SHA RISIKOVURDERING RISIKOANALYSE SIKKER JOBBANALYSE MILJØ MTA PLAN SF 6 GASS OLJEOPPSAMLING TRANSFORMATORSTASJON AVGRENSING FRA FORPROSJEKT AVVIK OG ENDRINGER VALG AV LØSNINGER HOVEDKOMPONENTER MED BESKRIVELSE TRANSFORMATOR OLJEISOLERTE OG OLJEKJØLTE TRANSFORMATORER TRANSFORMATORSJAKT PETERSENSPOLE/JORDSLUTNINGSSPOLE APPARATANLEGG SAMLESKINNER EFFEKTBRYTER...37 Bacheloroppgave 2015 Side: 3

4 3.4.8 SKILLEBRYTER OG JORDKNIV AVLEDER MÅLETRANSFORMATOR SPENNINGSTRANSFORMATOR STRØMTRANSFORMATOR FELTSKAP KONTROLLANLEGG KOBLINGSANLEGG AC/DC FORSYNING SVC ANLEGG (STATIC VAR COMPENSATOR) JORDING FRITTSTÅENDE NETTSTASJON 24KV VALG AV KOMPONENTER OG UTSTYR OPPFØLGING PÅ ANLEGG ANLEGGSMØTE VERNERUNDE AVVIK OG MANGLER DOKUMENTASJON OG MELDING SLUTTKONTROLL REGELVERK LOVER ENERGILOVEN EL-TILSYNSLOVEN FORSKRIFTER FEF (FORSKRIFT OM ELEKTRISKE FORSYNINGSANLEGG) BEREDSKAPSFORSKRIFTEN FOS (FORSKRIFT OM SYSTEMANSVAR) VEILEDNINGER FEF - VEILEDNING TIL FORSKRIFT FIKS (FUNKSJONSKRAV I KRAFTSYSTEMET) NORMER NEK BRANSJESTANDARD - REN ELSIKKERHET EKSEMPEL PÅ BRUK AV REGELVERKET DRØFTING KONKLUSJON...71 Bacheloroppgave 2015 Side: 4

5 7 PROSJEKTADMINISTRASJON ORGANISERING OPPDRAGSGIVER STYRINGSGRUPPE PROSJEKTGRUPPE ARBEIDSMETODE MØTER RESSURSER FRAMDRIFTSPLAN MILEPÆLER AVVIK I HENHOLD TIL FRAMDRIFTSPLAN BUDSJETT OG ØKONOMI NETTSIDE PROSJEKTVERKTØY NETBAS MS PROJECT MS OFFICE AUTOCAD DROPBOX EROOM MS LYNC ADOBE ACROBAT GENERELL PROSJEKTEVALUERING REFERANSELISTER KILDE FIGUR VEDLEGG...89 Bacheloroppgave 2015 Side: 5

6 SAMMENDRAG Ålfoten transformatorstasjon er bacheloroppgaven vår som avgangsstudenter ved HiSF avdeling for Ingeniørfag. Målet med rapporten er å vise hva gruppen har tilegnet seg av kunnskap dette semesteret. Ålfoten transformatorstasjon er en ny transformatorstasjon i Bremanger kommune. Ålfoten transformatorstasjon er et samarbeid mellom Statnett og SFE Nett. Statnett har største delen av stasjonen med sitt 420kV sentralnett, SFE Nett har 145kV regionalnett og 24kV distribusjonsnett. Stasjonen skal i fremtiden kunne ta i mot store mengder elektrisk energi fra regionen. Bremanger kommune er i norsk skala en stor eksportør på vannkraft og har i fremtiden et stort potensiale for vindkraft. Det bygges ny kraftlinje mellom Ørskog Fardal for å håndtere kraftbalansen i midt og nord Norge. I Sogn og Fjordane har det vært en stopp for å koble på nye kraftverk på eksisterende linjenett. Grunnen er at det er for liten kapasitet til å transportere den elektriske energien ut. Når Ørskog Fardal linja er ferdig vil konsesjonsgitte kraftverk kunne starte bygging. Dette påvirker lokale energi verk som for eksempel Sogn og Fjordane Energi. SFE Nett, som bygger og drifter strømnettet til Sogn og Fjordane Energi, har mange store og spennende nettanlegget under bygging. Det har blitt utført befaringer på anleggsplassen for å nå vårt prosjektmål vedrørende oppfølging. Prosjektgruppen har deltatt på Statnett SHA (Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø) kurs for å kunne utføre selvstendig arbeid på anleggsplassen. Et godt HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) arbeid er den viktigste faktoren for et vellykket prosjekt. For å få forståelse om en transformatorstasjon har man listet opp og forklart de fleste hovedkomponenter man finner på en slik stasjon. Prosjektgruppen har fokusert prosjekteringen på 24kV og 415V stasjonsforsyning. Rapporten tar for seg regelverk som er grunnlaget for all bygging, drift og vedlikehold av et elforsyningsanlegg. Til å styre framdrifta i prosjektet har man brukt Microsoft programmet MS Project. Det er et hjelpemiddel til å kartlegge framdrift og fordele ressurser. Prosjektgruppen har avholdt gruppemøter ved behov. Styringsgruppen er overordna styringsorgan i prosjektet. Som planlagt har det blitt avholdt to møter mellom styringsgruppe og prosjektgruppe i prosjekt perioden. Nettside er laget til prosjektet som oppdateres med nyheter, dokumenter og bilder fra prosjektet. Bacheloroppgave 2015 Side: 6

7 1 INNLEDNING I siste semesteret av ingeniørutdanningen skal alle avgangsstudenter gjennomføre en bacheloroppgave for å fullføre studiet. Oppgaven inneholder 20 studiepoeng og blir normalt gjennomført i grupper på 2 til 4 studenter. Bakgrunnen for oppgaven er at gruppen ønsket en oppgave som er mest mulig relevant til elkraftingeniørutdanningen. SFE Nett i Florø kunne tilby et prosjekt i forbindelse med utbyggingen av Ålfoten transformatorstasjon, et samarbeid mellom SFE Nett og Statnett. Prosjekt bør være praktisk og i samarbeid med lokale bedrifter. Ofte er bacheloroppgave et utviklings-/ forskingsprosjekt der gruppen skal ende opp med et fysisk produkt. Vi ønsket heller å delta aktivt i et byggeprosjekt. Prosjektet skal gi oss generell fagkompetanse innen prosjektering, oppfølging og bygging av et større regionalt elforsynings anlegg. HMS, gruppesamarbeid, dokumentasjon og kvalitetssikring av resultatet er tillagt stor vekt. Elles omfatter prosjektet planlegging, bygg kontroll og tilegning av kunnskap rundt prosessen. SFE Nett som eier av prosjektet har gitt oss muligheten til å følge deler av prosjekt «Ålfoten Transformatorstasjon 145kV». Det må presiseres at prosjektgruppen kun er med på en del av hele prosjektforløpet. Oppstarten var høsten 2012 og prosjektet skal fullføres våren Representant fra oppdragsgiver SFE Nett er Kjetil Gausvik. Prosjektgruppen består av prosjektleder Joar Eide Fjellestad og prosjektmedlemmene Robert Øyen Einemo og Marius Folkestad. Styringsgruppen består av prosjektansvarlig Nils Westerheim, styringsgruppeleder Kjetil Gausvik og rettleder Joar Sande. Kjetil Gausvik jobber til daglig som senior driftsingeniør og Joar Eide Fjellestad som prosjektleder hos SFE Nett på Ålfoten transformatorstasjon. Styringsgruppen har godkjent dette som et hovedprosjekt, med tanke på omfang og relevansen til utdanningen. Et slikt prosjekt vil gi studenter en unik innsikt og erfaring knyttet til hvordan det er å bygge et storskala elforsyningsanlegg. Bacheloroppgave 2015 Side: 7

8 1.1 MÅLGRUPPE Bachelorrapporten krever at leseren har viderekommen forståelse for elektroteori. Rapporten kan være et verktøy for dem som ønsker en introduksjon i oppbygningen av en transformatorstasjon. 1.2 BAKGRUNN: STATNETT ØRSKOG - FARDAL PROSJEKT [1] Figur 1 Statnett 420kV linje mellom Ørskog og Fardal I et normalår har Midt Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal) et energiunderskudd på omtrent 8 TWh (terrawattimer). Dette tilsvarer et energiforbruk på eneboliger med gjennomsnittsforbruk på kwh i året. For stort energiunderskudd medfører ekstra stor belastning på eksisterende nett samtidig som risikoen for feil øker. Bacheloroppgave 2015 Side: 8

9 Eksisterende strømnett er ikke i stand til å ta imot ny fornybar kraftproduksjon fra kraftprodusenter. Rundt 100 småkraftprosjekt i Sogn & Fjordane ligger til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er derfor bestemt å bygge 420kV linje med tilhørende transformatorstasjoner mellom Ørskog og Fardal. Den nye 420kV linja vil sikre en god strømforsyning til Midt-Norge og være i stand til å ta imot ny fornybar kraftproduksjon fra Sunnmøre og Sogn og Fjordane FAKTA OM ØRSKOG - FARDAL Strekning på 297 km med 800 master. 15 kommuner i Møre og Romsdal og Sogn & Fjordane vil bli berørt av ny kraftlinje. Dette er Ørskog, Sykkylven, Ørsta, Volda, Eid, Bremanger, Flora, Naustdal, Førde, Jølster, Gaular, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Seks nye trafostasjoner: Sykkylven, Ørsta, Ålfoten, Moskog, Høyanger og Sogndal. Fjerning av 170 km med eksisterende linje og sanering av Fardal transformatorstasjon. Kostnad på 4,6-5,6 mrd. [2] 1.3 RINGVIRKNINGER FOR SFE NETT Statnett skal bygge ny 420 kv linje gjennom Sogn og Fjordane for å kunne møte utfordringer rundt elforsyningssikkerheten i Norge. SFE Nett må forsterke nettet i regionen for å håndtere fremtidige elektriske energibehov og innmating av ny fornybar elektrisk energi. Byggingen av Ålfoten transformatorstasjon er en konsekvens av prosjektet Ørskog - Fardal. 1.4 MÅL Tilegne seg generell fagkompetanse innen prosjektering, oppfølging og bygging av en transformatorstasjon. 1.5 DELMÅL Prosjektbeskrivelse Forprosjekt rapport Internettside Midtveispresentasjon Pressemelding Plakat Hovedrapport o Sikkerhet på bygge- og anleggsplasser o Transformatorstasjon o Regelverk o Prosjektadministrativt Hoved presentasjon Bacheloroppgave 2015 Side: 9

10 2 SIKKERHET PÅ BYGGE- OG ANLEGGSPLASSER Arbeidsmiljøloven stiller krav at sikkerheten til de som utfører arbeid eller oppdrag på byggeog anleggsplasser blir ivaretatt. Byggherren skal gjennom hele bygg og anleggsprosessen påse at krav om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir utført. Med byggherre menes den som får utført et bygge- eller anleggsarbeid. I Ålfoten transformatorstasjon er Statnett byggherre. Sikkerheten skal ivaretas gjennom alle faser av et prosjekt. Dersom det er flere virksomheter på anlegget skal SHA koordineres av en koordinator utpekt av byggherre. I tillegg må en av virksomhetene påta seg en rolle som hovedbedrift med ansvar for samordning av HMS arbeid mellom hver enkelt virksomhet. På arbeidstilsynets nettsider står det listet opp at hovedbedriften skal: Sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne Gi regler for å sikre god informasjon om disponering av felles arealer og resurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg, lys og dekkeforkanter i fellesareal Gjennomføre samordnende møter og føre kontroll med felles arealer og ressurser (vernerunder) For å oppnå et trygt arbeidsmiljø er det viktig at alle involverte er med å ta ansvar og at det holdes fokus på dette hele tiden. Dette innebærer god opplæring, kommunikasjon og erfaringsutveksling. [3] [4] 2.1 HMS HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger i tillegg til ytre miljø og andre sikkerhetsaspekter. Internkontrollforskriften påkrever arbeidsgiver systematisk arbeid med HMS i sammen med arbeidstakere for å forebygge ulykker og helseskader. Omfanget av HMS hos en virksomhet er avhengig av oppgavene og tjenestene som den enkelte virksomhet utfører. Krav til helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i alle faser av prosjekter, det gjelder designfasen, prosjektering, anskaffelser, bygging, prøving og idriftsettelse. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) 1-1 sier: Elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier FEF sitt virkeområde er definert i 1-2: Forskriften gjelder for prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av elektriske forsyningsanlegg. Dette omfatter elektriske anlegg med tilhørende bygninger for produksjon, omforming overføring og fordeling av elektrisk energi, samt høyspenningsinstallasjoner i industribedrifter og liknende. 3-4 Melding av ulykker/uhell: Eier/driver av et elektrisk anlegg skal snarest mulig melde til tilsynsmyndigheten personskader og større materielle skader som er forårsaket direkte eller indirekte av elektriske anlegg. Bacheloroppgave 2015 Side: 10

11 Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang skal meldes inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Figur 2 REN sin FEF brukerguide Figur 3 FSE-forskrift [5] 2.2 ARBEID OG DRIFT I ELEKTRISKE ANLEGG FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) ble fastsatt av DSB i 2006 med formål å ivareta sikkerheten på arbeid i eller drift av elektriske anlegg. En gang i året skal alle som jobber på eller nær elektriske anlegg, gjennomgå sikkerhetsopplæring. I veiledning til kapittel 1 står det at «forskriften gjelder også ved praktisk opplæring og undervisning i elektrofag samt forskning og utvikling i laboratoriesammenheng» I følge NELFO (De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening) sin nettside kan en lese at nesten alle tilfeller av registrerte strømulykker skyldes brudd på FSE. [6] [7] Alle gruppemedlemmene har gjennomført FSE-kurs våren Bacheloroppgave 2015 Side: 11

12 2.3 SHA Byggherreforskriften anno1995 kom med begrepet «Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø»(sha) som beskriver hvordan byggherre skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser. SHA skal brukes både under prosjektering og utførelse på slike anlegg. 7 I forskriftene sier at det skal foreligge skriftlig plan for SHA arbeidet før oppstart av bygg eller anleggsarbeid. [8] [9] Innhold som skal være med i SHA-plan: Organisasjonskart som beskriver ansvarsfordeling, roller og entrepriseform på anleggsplassen. Framdriftsplan som beskriver hvor og når de ulike arbeidsoperasjonene utføres Beskrivelser om tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse Rutiner for avviksbehandling Figur 4 HMS- tavle på rigg i Ålfoten transformatorstasjon Bildet ovenfor viser HMS og SHA arbeid utført på anlegget i Ålfoten transformatorstasjon. Alle arbeidere/aktører inne på anlegget registreres daglig slik at en til hver tid har oversikt over hvem som befinner seg på anleggsområdet. Ved HMS tavla finner man førstehjelpsskrin, hjertestarter, varslingsplan, mannskapsliste, riggplan, avfallsplan, vernerundeprotokoll og NØD nummer. Bacheloroppgave 2015 Side: 12

13 Figur 5 SHA på Ålfoten transformatorstasjon Statnett stiller SHA- krav til den enkelte arbeidstaker på Ålfoten transformatorstasjon. Bruk av påbudt verneutstyr: Heldekkende arbeidsklær i synlighetsklasse 3, med arbeidsgivers logo Ved utførelse av Varmt arbeid, og arbeid på eller nær med elektriske anlegg (30m) skal det benyttes flammehemmende klær Hjelm og vernesko med spikertrampsåle Hansker og vernebriller ved behov I tillegg skal arbeidstaker: Bidra til gjennomføring av HMS tiltak Avbryte arbeidet når det føles utrygt Melde fra om ulykker, nestenulykker, farlige forhold og avvik Bære synlig ID-kort for bygg- og anleggsplasser SFE Nett leverte ut personlig verneutstyr ved oppstart av bacheloroppgaven. Bacheloroppgave 2015 Side: 13

14 Gruppen har gjennomført SHA kurs som ble avholdt av SHA rådgiver fra Statnett. Dette kurset må alle som arbeider på anlegg i forbindelse med Ørskog - Fardal prosjektet gjennomføre. Figur 6 Statnett SHA-kurs i Florø Etter fullført kurs får man et klistermerke med ID-nummer som dokumentasjon at kurset er gjennomført. Klistermerke plasseres synlig på hjelm. 2.4 RISIKOVURDERING Figur 7 Krav til ID-nummer på hjelm Arbeidsmiljøloven krever at alle involverte bedrifter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Med risiko menes sannsynlighet for at det kan oppstå en fare eller uønsket hendelse som kan forårsake skade, og konsekvensen av denne. Arbeidsgiver er ansvarlig for at risikovurdering gjennomføres og gjentas regelmessig dersom noe påvirker risikobildet. Vurdering av risiko innebærer spørsmål om både fysisk og psykisk helse og har tre grunnleggende spørsmål Bacheloroppgave 2015 Side: 14

15 Hva kan gå galt? Hva kan gjøres for å hindre dette? Hva kan man gjøre for å redusere konsekvensene viss det går galt? Kartlegging av risiko kan gjøres i fire trinn: 1. Finne kilder som kan skape fare eller uønsket hendelse. 2. Hva kan skje og sannsynligheten for det. 3. Hva kan gjøres for å forhindre det? 4. Utarbeide tiltak som forhindrer dette. En måte å kartlegge risiko er bruke risikomatrise som en kan se under på figur 8. [10] Figur 8 Eksempel på risikomatrise I matrisen multipliserer en sannsynlighet med konsekvens og poengsummen definerer om det er liten, middels eller høy risiko og om tiltak som må iverksettes. Flere detaljer om risikovurdering kan leses om i Forskrift om ledelse og medvirkning 7. [11] Bacheloroppgave 2015 Side: 15

16 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning [12] 1-1.Formål: Formålet med forskriften er at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger ved at - kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak gjennomføres før aktiviteten igangsettes, - arbeidstakerne og deres representanter sikres medvirkning, - arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon og opplæring. 1-2.Virkeområde: Forskriften gjelder organisering, tilrettelegging og ledelse av arbeidet, og medvirkning fra arbeidstakerne eller deres representanter. HMS i Statnett - hvordan utøver vi vårt byggherreansvar [13] Statnetts HMS - krav til leverandører [14] 2.5 RISIKOANALYSE Gruppen gjennomførte tidlig i prosjektfasen er risikoanalyse for å beskrive risikofaktorer som kan påvirke framdriften og resultatet av bacheloroppgaven. Risikofaktor Tiltak Kommunikasjonsproblemer mellom gruppemedlemmer. Internettforbindelsen på Høyskolen er særdeles dårlig og ustabilt i perioder Gruppen har fått etablert e-post adresser og Microsoft Lync konto hos oppdragsgiver slik at kommunikasjon og deling av dokument skal kunne foregå trygt og strukturert. Vi har også opprettet mappe i Dropbox for deling av informasjon. Gruppedeltakere må finne andre egnede tilholdssteder med bedre nettilgang som på bopel eller hos oppdragsgiver. For lite grupperom på Høyskolen og begrenset reservasjonstilgang. Vi jobber hver for oss hjemme og ved behov møtes vi ved SFE - Nett i Florø som vi har tilgang til møterom. Arbeidskonflikt Har utarbeidet gruppeavtale der vi har definert håndtering av eventuelle konflikter. Bacheloroppgave 2015 Side: 16

17 De kan bli endring i konsesjon på dette anlegget grunna tvist i rettssystemet mellom grunneiere og Statnett Dette har gruppen ingen rådighet over. Denne prosessen går sin gang i rettssystemet. Sykdom Sykdom kan ramme hvem som helst men ved forebyggende tiltak som sunt kosthold, mosjon og hvile mener vi at vi skal holde oss friske gjennom perioden. Dårlig vær kan medføre utsettelse Gruppen fortsetter sitt arbeid uavhengig av fremdriften på anleggsplassen. HMS Forskriftsmessig verneutstyr som hjelm, vernebriller, vernesko og arbeidstøy er utlevert og dekt av oppdragsgiver. Bilkjøring Sjåfør skal være opplagt og tilpasse farten etter forholdene. Bruk av sikkerhetsbelte er en selvfølge. Kjøretøy skal være i forskriftsmessig tilstand. Figur 9 Tabell risikoanalyse Største risikofaktoren har vært bilkjøring siden prosjektet innebar anleggsbefaringer hver uke og kjøring til gruppemøter. For håndtering av eventuelle arbeidskonflikter utarbeidet vi en gruppeavtale der håndtering av disse ble definert. Bacheloroppgave 2015 Side: 17

18 2.6 SIKKER JOBBANALYSE Utdrag fra NORSOK Standard S-012N Risikovurderinger skal planlegges, gjennomføres og brukes aktivt som et verktøy for å forebygge skadelige påvirkninger på mennesker, miljø eller materielle verdier i forbindelse med arbeidet. Risikovurderinger innebærer en systematisk kartlegging av mulige skadelige påvirkninger, konsekvensen av og sannsynligheten for disse. Selv om det ikke er mulig å fjerne all risiko i forbindelse med arbeidet, skal leverandøren så langt det er mulig følge opp vurderingene med risikoreduserende tiltak. Sannsynlighetsreduserende tiltak skal iverksettes før konsekvensreduserende tiltak. Ved iverksetting av konsekvensreduserende tiltak skal kollektive vernetiltak prioriteres framfor individuelle vernetiltak. Resultater fra risikovurderinger skal gjøres kjent for alle berørte aktører på en måte som er tilpasset de ulike målgrupper, og brukes aktivt i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeidet. Risikovurderingene skal omfatte alle faser og aktiviteter i forbindelse med arbeidet og skal gjennomføres før aktivitetene starter. Risikovurderingene skal dokumenteres. Vurderingene bør gjøres i følgende 3 trinn: Fareidentifikasjon og overordnet risikovurdering Område-/aktivitetsrelatert risikovurdering Sikker jobbanalyse (SJA) Enkeltaktiviteter Identifiserte aktiviteter med høy risiko, etter at risikoreduserende tiltak er iverksatt, skal være gjenstand for en Sikker jobbanalyse. Sikker jobbanalyse (SJA) benyttes for aktivitet som er farefylte, og aktiviteter som ikke er dekket av allerede etablerte prosedyrer og instrukser. SJA skal alltid etableres når etablerte sikkerhetsrutiner fravikes. Før aktiviteten starter opp skal involvert personell gå gjennom SJA slik at alle faremoment er kjent for personellet. For at kvalitet og eierskap til disse vurderingene skal bli så gode som mulig er det viktig at representanter fra både utførende enhet og byggeledelse deltar. SFE skjema for Sikker jobbanalyse (SJA) som vedlegg 21. Bacheloroppgave 2015 Side: 18

19 2.7 MILJØ Forurensingsloven legger føringer for hvordan hensyn til ytre miljø og samfunn skal ivaretas og følges opp. Denne utdypes gjennom forurensingsforskriften og avfallsforskriften som kan leses på LOVDATA. [15] [16] Gjennom hele prosjektoppgaven har gruppen hatt bevisst fokus på miljøhensyn. Eksempelvis med dokumentstyringsprogram har vi unngått å bruke masse papir under prosjektet. I tillegg har man unngått unødige klimautslipp ved å arrangere felles transport til møter og anleggsbefaringer. For å redusere kjøring til møter har man benyttet kommunikasjonsverktøyet MS Lync. Bildet under viser et eksempel på tiltak i Sogn og Fjordane Energi som fremmer miljøbevissthet. Figur 10 SFE oppfordrer lesere av epost om å ta miljøomsyn Tiltak for å ivareta miljøomsyn på prosjekter beskrives nærmere under punkt i rapporten MTA PLAN Som en del av konsesjonsvilkårene for Ålfoten transformatorstasjon stiller NVE krav om at det utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan. En MTA-plan har som hensikt å sikre at nødvendige miljøhensyn blir ivaretatt under et prosjekt slik at det blir minst mulig virkning for det ytre miljøet og samfunnet. Planen baserer seg på en konsekvensutredning og opplysninger gitt fra offentlige databaser og er utarbeidet for at den kan benyttes aktivt i anleggsfasen. Viktige moment en MTA plan kan inneholde: Håndtering og lagring av kjemikalier, drivstoff og andre oljeprodukter Beredskapsplan Kontroll og håndtering av avfall Instrukser for rengjøring av maskiner og utstyr Retningslinjer ved bruk av anleggsmaskiner og kjøretøy Forurensningskontroll Avvikshåndtering Henvisning til lover og forskrifter som gir føringer for prosjektet Fremdriftsplan Entreprenører og byggherre sitt ansvar Konsekvensvurderinger Transportplan Støykrav Bacheloroppgave 2015 Side: 19

20 Etter kontraktsinngåelse stiller Statnett krav om at entreprenører skal levere en miljøoppfølgingsplan som er tilpasset prosjektet. Denne skal være en dokumentasjon på at byggherrens miljømål og krav blir ivaretatt av entreprenører og eventuelle underentreprenører. En miljøoppfølgingsplan kan inngå som en del av entreprenørs HMSplan eller kvalitetsstyringssystem. [14] [17] SF 6 GASS På grunn av sine gode isolasjons - og bryteegenskaper blir SF6-gass (svovelhexafluorid) benyttet i brytere og høyspenningsutstyr. SF6 er den sterkeste klimagassen vi kjenner til med en klimaeffekt som er ganger sterkere enn CO 2 og fem ganger tyngre enn luft. I normal tilstand er gassen, luktfri, fargeløs, ikke brennbar og giftfri men ved gnistutladning eller lysbue vil giftige spaltningsprodukter oppstå. SOF2 er en av disse som betraktes som farlig og kjennes lett igjen fra den vonde lukten av råtne egg. Pulverformige fluorider blir dannet dersom SF6 reagerer med fordampet metall, noe som kan være etsende ved hudkontakt og innånding. Ved uhell eller mistanke om SF6 lekkasje skal man ikke gå inn i rommet uten bruk av trykkluftapparat. I tillegg kan innånding av gassen medføre kvelning. SF6 bryteranlegg er flittig brukt på grunn av plassbesparelsen. Se figur35 24 kv innendørs koblingsanlegg i Svelgen transformatorstasjon. Figur 11 Kjemisk struktur for SF6 molekylet [18] Innånding av SF6 gassen kan medføre kvelning. [19] [20] [21] Bacheloroppgave 2015 Side: 20

21 EL2-305 Ålfoten transformatorstasjon OLJEOPPSAMLING Transformatorstasjonen er utstyrt med flere store transformatorer med oljevolum større enn liter. Transformatorene er plassert i hver sin transformatorsjakt utstyrt med oljeoppsamling, slik at eventuelle lekkasjer skal hindre utslepp i naturen. Figur 12 Tatt under anleggsbefaring av trafosjakt med steinfilter i Ålfoten transformatorstasjon To oljetyper er brukt som isolasjon og kjøling i transformator, naftensk mineralolje eller en naturlig ester. Bruk av estere er et mer miljøvennlig alternativ. Olje fra kasserte transformatorer blir analysert av eksternt laboratorium og benyttet til oppvarming, eller sendt til godkjent avfallsmottak. SFE Nett bruker oljetype Nynæs X10N. For flere opplysninger sjekk vedlegg 20. [5:70] [22] Bacheloroppgave 2015 Side: 21

22 3 TRANSFORMATORSTASJON I Norge deler vi transformatorstasjoner inn i tre typer, stasjoner i sentralnettet, regionalnettet og distribusjonsnettet med spenning på henholdsvis 420kV, 132kV og ned til 5kV. I en transformatorstasjon blir spenningen omgjort fra et nivå til et annet via en transformator som gjør selve omformingen. På denne måten blir de ulike nett med sin systemspenning knytt sammen. Oppbyggingen av en transformatorstasjon omfatter ulike deler som samleskinner, innstrekkstativ, effektbrytere, skillebrytere, overspenningsavledere, jording og kontrollanlegg. En kan lese mer om de forskjellige komponentene i kapittel 2.4 i rapporten. En stasjon består gjerne av flere grupper transformatorer og samleskinner noe som muliggjør omkoplinger av linjer og jordkabler via brytere. Bryteranlegg kan fjernstyres fra en driftssentral. Figur 13 Sautso transformatorstasjon i Alta [23] Det er vanlig at hver kommune har sin egen transformatorstasjon tilknyttet regionalnettet på 132kV, mens i større byer har man gjerne en i hver bydel. I Ålfoten transformatorstasjon blir regionalnettet (132kV) til Sogn og Fjordane Energi tilkoplet sentralnettet som eies og drives av Statnett. Transformatorstasjoner bygd i dag blir fjernstyrt fra en driftssentral og kan ved feil og revisjoner betjenes lokalt. Bacheloroppgave 2015 Side: 22

23 3.1 AVGRENSING FRA FORPROSJEKT Ålfoten transformatorstasjon er en veldig stor stasjon. Gruppen må avgrense innholdet på grunn av stasjonens størrelse og oppgavens tidsperspektiv. Det må presiseres at stasjonen er påstartet og vil avsluttes etter bacheloroppgave skal leveres. Bacheloroppgaven blir kun et utsnitt av det som skal være på stasjonen. Man har derfor valgt å fokusere på disse områdene. Bygging av T2 transformatorsjakt oppfølging Betongsjakt Oljeoppsamling 145kV linje innstrekk stativ 24kV kabel til apparatanlegg Generell byggekontroll Transport og montasje av transformator T2 oppfølging Tungtransport etappe Løft og plassering av transformator i sjakta Mottak og gjennomgang av leveransen Fundament 145kV med stålmontasje oppfølging Delta under produksjon av fundament Delta under montasje av stål Generell byggekontroll 145kV komponent montasje oppfølging Strømtransformator Spenningstransformator Effektbryter Avleder Feltskap Skillebryter Enkle/doble samleskinner Jordslutter Frittstående nettstasjon for stasjonsforsyning med 24kV kabelanlegg - prosjektering, oppfølging og gjennomføring. Prosjektering og beregning for nettstasjon og nærliggende 24kV kabelanlegg Montasje av frittstående nettstasjon Montasje av 24kV kabelanlegg Bacheloroppgave 2015 Side: 23

Ålfoten Transformatorstasjon

Ålfoten Transformatorstasjon Ålfoten Transformatorstasjon Joar Eide Fjellestad Marius Folkestad Robert Øyen Einemo EL2-305 Ålfoten Transformatorstasjon Studentrapport Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501 www.hisf.no

Detaljer

Forskriftskrav jordfeil

Forskriftskrav jordfeil Agenda/læringsmål Agenda: Gå gjennom relevante forskriftskrav Læringsmål: Vite hvilke bestemmelser i FEF2006 som er relevante for jordfeilshåndtering Hva må vern stilles på for å håndtere forskriftskravene

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser

Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Hovedprosjekt gruppe 46 Felles jording for nettstasjon og forbrukerinstallasjon konsekvenser Erland S. Østgård Øyvind Bergsrønning Frode Øverby Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap - DSB Justis

Detaljer

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording

Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg Jording Jording og jordingssystemer Bergen 12.-13. 13. Februar 2008 Tekna Av Øystein Gåserud Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 1-11 Formål Elektriske

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther

Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012. Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Funksjonskrav i kraftsystemet FIKS - 2012 Tirsdag 16. Oktober 2012 - Thon Hotel Opera, Oslo Bjørn Walther Konsesjon Konsesjon NVE Energiloven Vassdragsreguleringsloven Industrikonsesjonsloven Energilovforskriften

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 Faglærer: Ola Furuhaug Utlevert: 22.10.15 Innleveres: 30.10.15 (kl 1500) 1. Forskrifter

Detaljer

Andre del: Generelle bestemmelser

Andre del: Generelle bestemmelser Andre del: Generelle bestemmelser Kapittel 2 Generelle krav ved prosjektering, utførelse, endring, drift og vedlikehold 2-1 Prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold Elektriske anlegg skal prosjekteres,

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen

FORPROSJEKTRAPPORT. Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL B16E11 Alexander Dahl & Andreas Lilleby Karlsen Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon 11. APRIL 2016 B16E11 & Innholdsfortegnelse PROSJEKTINFORMASJON... 3 BAKGRUNN... 4 PROSJEKTMÅL... 5 HENSIKT... 5 KONKRETE MÅL... 5 HOVEDTILTAK... 5 PROBLEMSTILLING...

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014

Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE. Innsamling av data for årene 2010-2014 Veiledning for rapportering av tekniske data for nettanlegg til NVE Innsamling av data for årene 2010-2014 Seksjon for økonomisk regulering Norges- vassdrag og energidirektorat 1. Informasjon om rapportering

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet

PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP. Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet PROSEDYRE FOR BRUK AV VERNEUTSTYR I SIRA- KVINA KRAFTSELSKAP Av Bjørn Egenes, Hovedverneombud og Gunhild Fundal, rådgiver HMS og kvalitet BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR (PVU) I SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Litt

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Energi Vår dato: 2016-07-27 Vår kontakt: Morten B. Nielsen T: +47 41 42 05 38 Side 1 av 6 Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Generelle

Detaljer

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg

Anbefalt praksis for arbeid på lavspenningsanlegg Anbefalt praksis Godkjent av: Aarnes, Vibeke Side: 1 av 5 1. Hensikt og omfang Dette dokument beskriver rutiner for standard type arbeid i lavspenningsanlegg. Krav beskrevet i Internkontrollhåndboken for

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet

Vestfold Trafo Energi AS. Lokal spolekompensering ute i nettet 1 Vestfold Trafo Energi AS Lokal spolekompensering ute i nettet 2 Lokal spolekompensering av jordfeilstrømmer Fasene går fra å være i symmetri med alle fasene til å bli usymmetriske. Jordfeil strømmen

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer

Sammenheng mellom. til jordingssystemet. Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg. veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Sammenheng mellom Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) veiledning til fef en normer Bransjeretningslinjer Krav i forskrift om elektriske forsyningsanlegg til jordingssystemet Sjefingeniør Espen

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Midt Nett Buskerud AS. Sundbakken transformatorstasjon

Midt Nett Buskerud AS. Sundbakken transformatorstasjon Forespørsel Apparat- og kontrollanlegg Side : 1 av 8 sider Midt Nett Buskerud AS Forespørsel Apparat- og kontrollanlegg Vedlegg A Leveranseomfang Forespørsel Apparat- og kontrollanlegg Side : 2 av 8 sider

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig.

Denne prosedyren gjelder for alle elektriske anlegg hvor Statnett har driftslederansvar eller er driftsansvarlig. Prosedyre for driftsmerking/stasjonsbetegnelse Godkjent av: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Dokumenteier: Driftsleder Sør-Norge / Driftsleder Midt- og Nord-Norge Versjon: 1.0 Dato:

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Slottsberget Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Slottsberget 63-69 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 27.09.13 00 Rev 0, første utkast. JEC BH/BHR KP KU DISTRIBUSJON

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand

Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Strand kommune (IVAR IKS) Sanering Gangvegen Asgautvegen, Strand Risikovurdering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Side 1 av 11. Innholdsfortegnelse Innledning 3 Beskrivelse av arbeidene 3 Risikoanalyse

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE

SHA PLAN. for. Prosjekt: Byggherre: TIME RÅDHUS - OMBYGGING TIME KOMMUNE SHA PLAN for Prosjekt: TIME RÅDHUS - OMBYGGING Byggherre: TIME KOMMUNE Versjon nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer Skrevet av: 1 07.01.2013 Utkast Arild Idsøe 2 15.04.2013 Revidert Arild Idsøe

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme

Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Lavspenning og 22 kv/vedlikehold/sporvekselvarme Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Lavspenning og 22 kv Vedlikehold Innhold 1 Omfang 2 Generelt 2.1 Kontroll etter sporarbeid 2.2 Beskyttelse

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet November 2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar OLASTE Godkjent Desember 2017 KS prosess Revisjonsansvarlig ANNMOL Revidert Desember 2017 Dokumentnavn

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN

HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand Norge TLF +47 02694 WWW.cowi.no HÆGEBOSTAD KOMMUNE SKEIE AVLØPSRENSEANLEGG SHA-PLAN Prosjektnr: A071140 Versjon: 01 Utgivelsesdato: Utarbeidet: LABC/EHOG

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Elsikkerhet i småkraftanlegg Bygging Drift og vedlikehold Elulykker Funn ved tilsyn Espen Masvik 8. mars 2016 Sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Foto:

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET

ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET ERFARINGER MED POLYMERISOLATORER I REGIONALNETTET 16.-17. oktober 2012 Terje Veierud Plansjef i Skagerak Nett AS Kort om Skagerak Energi AS og Skagerak Nett AS Polymerisolatorer i distribusjonsnettet Polymerisolatorer

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Jording i jernbaneanlegg

Jording i jernbaneanlegg Jording i jernbaneanlegg Jernbaneverket Teknologi Jernbaneteknikk Øyvind Stensby, 5. februar 2016 Plan for presentasjonen Introduksjon til elektrisk jernbane og ulike kontaktledningssystemer Lovgrunnlag

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing.

Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Skrekkscenarium ved testing av spenningstransformator. Hendelser rundt måletransformatorer og større feil ved testing. Presented by Thor Petter Pedersen Energy, Power Production 02.05.2008 (1) 2008-01-24

Detaljer