INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Quality Hotel & Resort Sarpsborg, tirsdag 28. mai 2013 kl Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår årskonferanse som avvikles samme sted 27. og 28. mai I henhold til NHO Reiselivs vedtekter 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter. Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for fullstendig program. Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Sarpsborg! Med vennlig hilsen NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor Ole Warberg President Knut Almquist Adm. dir. 1

2 Program for årskonferansen og landsmøtet Mai 2013 Quality Hotel & Resort Sarpsborg PROGRAM 27. MAI > Kl REGISTRERING > Kl VELKOMMEN Marit Bjørnland, Adm.dir ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg og Ole Warberg, president i NHO Reiseliv Utdeling av Hedersprisen og HMS-prisen > Kl INSPIRIA SCIENCE SHOW Vitenskapsartisten PK (Per Kristian Grytdal) > Kl MESSE OG LUNSJ Våre samarbeidspartnere presenterer nyheter, produkter og nyttig informasjon > Kl TRANSPORT TIL HALDEN > kl FREDRIKSTEN FESTNING, HALDEN Nettverksbygging og sosialt samvær med aktiviteter Husk gode sko og klær etter vær > Kl TRANSPORT TILBAKE TIL HOTELLET > Kl APERITIFF > Kl MIDDAG PÅ HOTELLET Underholdning og prisutdelinger Antrekk: Uformelt > Kl NATTKLUBB MED DJ PIANOARTIST I BAREN 2

3 PROGRAM 28. MAI > Kl VELKOMMEN TIL REGION ØST-NORGE Styret v/ nestleder Liv Lindskog i NHO Reiseliv Øst-Norge ønsker velkommen > Kl EN FREMTIDSRETTET NÆRING Foredrag ved stortingsrepresentant Bent Høie fra Høyre > Kl PAUSE OG UTSJEKK > Kl KONTANTFRITT REISELIV Foredrag ved prosjektleder Per H. Fjellheim, direktør Olavsgaard Hotell, og Kai A. Olsen, professor Høgskolen i Molde og professor II Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen (UiB) > Kl KOMPETANSE OG ARBEIDSKRAFT Ole Petter Nyhaug, Business Development Director hos OnLive Research, holder foredrag om kompetanse- og arbeidskraftstrategi mot 2019 > Kl LUNSJ > Kl MEDLEMMENES TIME OG STATUS FOR KAMPANJEARBEIDET I FORBINDELSE MED STORTINGSVALGET > Kl PAUSE > Kl LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING > Kl SLUTT 3

4 DAGSORDEN FOR 14. ORDINÆRE LANDSMØTE I NHO REISELIV 28. mai 2013 i Sarpsborg I henhold til vedtektenes 11, skal følgende saker behandles: Sak A: Side 5 Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet Sak B: Side 5 Årsberetning for NHO Reiseliv 2012 Sak C: Side 5 Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap Budsjett til orientering Sak D: Side 5 Kontingent Sak E: Side 5 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 6 Valg av styre Sak G: Side 7 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 7 Valg av valgkomité Sak I: Side 8 Fastsettelse av honorar til styret Vedtektenes 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Valg av møteleder: Styret foreslår Arild Øien, Selbusjøen Hotell og Gjestegård. 4

5 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet. Styret foreslår følgende bedriftsrepresentanter: Tomas Hernandez, regionforening Øst-Norge og Aslak Dalehaug, regionforening Vest-Norge. Valg av tre personer til tellekorps. Styret foreslår: Brith Fagerlund Hallén, Magne Braadland og Jostein Hansen. Sak B Årsberetning for NHO Reiseliv 2012 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2012 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond og NHO Reiselivs regionforeninger, i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2012 godkjennes. Budsjett for 2013 presenteres til orientering. Sak D Kontingenter Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen: Et kontantfritt reiseliv innen 10 år På landsmøtet 2012 ble det fattet følgende vedtak: "Landsmøtet ber styret og administrasjonen nedsette en arbeidsgruppe med formål å lage en konsekvensanalyse over temaet; Et kontantfritt reiseliv innen 10 år. 5

6 Rapporten skal ta for seg hvilke konsekvenser dette måtte få for våre gjester, våre ansatte og våre medlemmer. Både de juridiske, økonomiske, servicemessige og samfunnsmessige konsekvenser skal utredes." Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapporten. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene, og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet. Sak F Valg av styre Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i 2013: Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, leder, Ole-Jacob Wold, nestleder, Tomas Hernandez, Unn Skrede og Ragnar Heggdal. Funksjon Person Funksjonstid Valg President Ole Warberg Bergen Reiselivslag Bergen President fra 2012 Ikke på valg Visepresident Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS Oslo Styremedlem Andrè Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo Styremedlem Tove Rønning Grimsbu Turistsenter ANS Grimsbu Styremedlem Ole P. Bruun Hovden Høyfjellsenter AS Hovden Styremedlem Tor-Ragnar Fjeldstad Amalie Hotel Tromsø Styremedlem Karen Kvalevåg Umoe Restaurant Group Bærum 1.varamedlem Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik 2. varamedlem Gerd Janne Husby Rissa Hotel Fosen Styremedlem fra 2006 Gjenvalg for 2 år Varamedlem Styremedlem fra 2006 Varamedlem fra 2009 Styremedlem fra 2010 Varamedlem fra 2008 Styremedlem fra 2009 Varamedlem fra 2009 Styremedlem fra 2011 Varamedlem fra 2010 Styremedlem fra 2012 Ikke på valg Ikke på valg Gjenvalg for 2 år Gjenvalg for 2 år Ikke på valg Varamedlem fra 2011 Gjenvalg for 1 år Varamedlem fra 2012 Gjenvalg for 1 år 6

7 Begrunnelse: Vi får nå ny adm. direktør, og ser det som fornuftig med kontinuitet i styret fremover. Vi har også fått klare innspill fra regionforeningene på de styremedlemmene som var på valg, om at de ønsket nåværende styremedlemmer gjenvalgt. Vår visepresident, Morten Thorvaldsen, har takket ja til gjenvalg. Det samme har Ole P. Bruun og Tor-Ragnar Fjeldstad. Deres kandidaturer støttes også av de respektive regionforeningene. Valgkomiteen finner at disse kandidaters kompetanse og erfaring fortsatt er viktig i styrearbeidet for NHO Reiseliv, og innstiller følgelig på disse til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at Sølvi Øgsnes gjenvelges som 1. varamedlem og at Gerd Janne Husby gjenvelges som 2. varamedlem. Selv om regionforening Øst-Norge ikke direkte vil være representert i styret, mener valgkomiteen at Østlandet er godt representert med flere styremedlemmer. Valgkomiteen mener at gjenvalg av samtlige styremedlemmer sikrer nødvendig kontinuitet samt et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt. Tromsø, 12. Mars Dag Høybakk leder av Valgkomiteen Sak G Valg av statsautorisert revisor Styrets forslag til vedtak er gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på et landsmøte og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen består i dag av: Dag Høybakk, Malangen Brygge AS (fra 2010) Tomas Hernandez, Drammen Skutebrygge AS (fra 2010) Unn Skrede, Best Western Skei Hotel (fra 2011) Ole-Jacob Wold, Rica Hotels AS (fra 2011) Ragnar Heggdal, Molde Havstuer (fra 2012) Unn Skrede og Ole-Jacob Wold er på valg. I tillegg har Tomas Hernandez bedt om avløsning. Unn Skrede kan ikke gjenvelges da hun er trådt tilbake fra ledende stilling i bedriften. 7

8 Styrets forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg på Ole-Jacob Wold for to år. Videre foreslår styret driftsdirektør Sølvi Næss, Select Service Partner A/S (SSP), for to år og konsernsjef Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling A/S, for ett år (=gjenværende periode for Hernandez). Etter dette vil valgkomiteen bestå av: Høybakk, Wold, Heggdal, Næss og Fuglestad. Sak I Fastsettelse av honorar til styret Nåværende satser ble vedtatt i 2004: Til president kr ,- pr. år Til visepresident kr ,- pr. år Til styre og varamedlemmer kr ,- pr. år Styret foreslår at satsene økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, 4 %. 8

9 DAGSORDEN FOR 14. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING NHO REISELIV SERVICEKONTOR 28. mai 2013 i Sarpsborg I henhold til vedtektenes 3, skal følgende saker behandles: Møteleder: Styret foreslår Arild Øien. Sak A: Side 10 Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen Sak B: Side 10 Årsberetning Sak C: Side 10 Revidert regnskap Sak D: Side 10 Fastsettelse av serviceavgift Sak E: Side 10 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 10 Valg av styre Sak G: Side 11 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 11 Valg av valgkomité Vedtektenes 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 9

10 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Styret fremmer samme forslag som for samme sak under Landsforeningen. Sak B Årsberetning for 2012 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond og NHO Reiselivs regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2012 godkjennes. Budsjett for 2013 presenteres til orientering. Sak D Fastsettelse av serviceavgift Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen: Det har ikke kommet inn andre saker eller forslag til vedtektsendringer. Sak F Valg av styre Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 6. Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. 10

11 Sak G Valg av statsautorisert revisor Styret foreslår gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7. Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 11

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Seilet,

Detaljer

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert Holder deg oppdatert EVERGOOD Kaffeblandingen i EVERGOOD består av spesielt utvalgte Arabica-bønner dyrket i 1200 til 2000 meters høyde i land som Kenya og Colombia. Her er jordsmonnet fruktbart og klimaet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter

Kontaktperson. Stilling. Telefon. E-post. Adm.Dir. E-post. Personalsjef. E-Post. Faktura e-post. Vi er: Produsent Agent Eksportør Importør Tjenestyter INNMELDINGSSKJEMA Til Norsk-Tysk Handelskammer Postboks 603 Skøyen 0214 Oslo Faks: 22 12 82 22 VENNLIGST FYLL UT MED STORE BOKSTAVER! Firma/Organisasjon Organisasjonsnummer Gate, Nummer Postnummer By Telefon

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 23. april 2015 Bildet viser Vannkanten, Stavanger. Fotograf Marie von Krogh / AART architects Moelven Industrier ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Moelven

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!!

!! Vedlegg:! Handlingsplan!2015<2017! Regnskap!2014! Program!! Nordic!Conference!in!Nursing!Research!!Methods!and!Networks!for!the!Future,!2016!!! NORSKSELSKAPFORSYKEPLEIEFORSKNINGNSF GENERALFORSAMLING 28.mai2015 STED:Norsksykepleierforbund,Tollbugata22,Oslo TID:kl.15.00

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer