Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Seilet, Molde, 21. mai Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår årskonferanse som avvikles samme sted 20. og 21. mai I henhold til NHO Reiselivs vedtekter 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter. Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for fullstendig program. Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Molde! Med vennlig hilsen NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor Ole Warberg President Kristin Krohn Devold Adm. dir. 1

2 Program for årskonferansen og landsmøtet Mai 2015 Scandic Seilet, Molde Tirsdag 19. mai De som har lyst og anledning til å komme dagen før konferansen starter, kan være med på et aktivitetsprogram og en sosial samling vi har kalt "Romsdalsaften." Opplev Molde - anledning til å delta på forskjellige aktiviteter Styremøte for NHO Reiselivs styre Romsdalsaften på Molde Fjordstuer, middag og underholdning Onsdag 20. mai Partnerforum Uteliv, Scandic Seilet Partnerforum Frittstående hoteller, Scandic Seilet Partnerforum Opplevelse- og destinasjonsselskaper, Scandic Seilet Sesjon 1: TENK OPPLEVELSESUTVIKLING Registrering Velkommen Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir. Scandic Hotels Introduksjon, ved konferansier Jan-Paul Brekke Film: Reiselivsbedrifter om opplevelsesutvikling Kultur som medspiller i reiselivet Kulturminister Thorild Widvey 2

3 Ti bud for å lykkes i reiselivet Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv Opplevelsen som den viktigste driveren Reidar Fuglestad, adm. dir. Dyreparken Lunsj og leverandørmesse Design som verktøy for verdiskapning og opplevelsesutvikling Patrick Tepfer, adm. dir. Norsk Design og Arkitektursenter Design - en verdiskapende del av forretningsutviklingen Brita Knudsen Dahl, Basecamp Explorer Spitsbergen Sesjon 2: TENK DIGITALT Film: Reiselivsbedrifter om digitalisering Hvordan gjøre seg synlig for den nye digitale kunden? Marco Nussbaum, hotelldirektør, innovatør og gründer av Prizeotel i Tyskland Film: Sundvolden Hotell tar i bruk ny teknologi Pause Hvordan lykkes med digital transformasjon Bjørn Arild Wisth, viseadm. dir. i Choice Hotels Airbnb- et supplement til norsk reiseliv Even Heggernes, Nord-Europa-sjef i Airbnb Sesjon 3: TENK BÆREKRAFT Film: Reiselivsbedrifter om bærekraft EAT bærekraft servert på et fat Dag Hvaring, næringslivsprogrammet til EAT Forum Hvordan tenker Norges største hotellkjede om bærekraft? Svein Arild Steen-Mevold, adm. dir Scandic Hotels Film: Bærekraftige matopplevelser Med Karla Siverts fra Restaurant Smalhans, årets bondelagskokk Reiseskiftet - tør du ta spranget? Anna Kirah, designantropolog og direktør i Making Waves Aperitiff og middag 3

4 Torsdag 21. mai Innledning om Reiselivsmeldingen 2016 Ole Warberg, president i NHO Reiseliv Vertsregionen forteller om sitt arbeid Arve Tokle, styreleder region Midt-Norge Status næringspolitiske saker og NHO Reiselivs satsing i 2015 Kristin Krohn Devold, adm. dir. NHO Reiseliv Felles øvelse: Økt selvinnsikt gir bedre samarbeid. Bli med og test "Diversity Icebreaker" Bjørn Z. Ekelund, Human Factors Pause Nytt "trøkk" fra NHOs regionapparat Christian Chramer, regiondirektør i NHO Troms Medlemmenes time - aktuelle saker mot kommunevalget Lunsj Partnerforum Uteliv: Kampen mot Tilsynsveldet Bjarte Wigdel, Knettsetra Partnerforum Destinasjonsselskaper: Utfordringer for morgendagens destinasjonsselskaper Roar Harsvik, Visit Nordmøre og Romsdal Partnerforum Frittstående hotell/kjedeledere: Rettferdig anbudskonkurranse Tony Eide, Oscarsborg Hotel & Resort Partnerforum Opplevelser: De to K-er (Kompetanse og Kvalitet) Didrik Ose, DID Adventure Åpent for spørsmål administrasjonen svarer Landsmøte og generalforsamling Presidenten orienterer om styrets arbeid Ole Warberg, president i NHO Reiseliv Se forøvrig eget program med saksliste Med forbehold om endringer 4

5 DAGSORDEN FOR 16. ORDINÆRE LANDSMØTE I NHO REISELIV 21. mai 2015 i Molde I henhold til vedtektenes 11, skal følgende saker behandles: Valg av møteleder: Sak A: Side 6 Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet Sak B: Side 6 Årsberetning for NHO Reiseliv 2014 Sak C: Side 6 Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap Budsjett til orientering Sak D: Side 6 Kontingent Sak E: Side 6 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 7 Valg av styre Sak G: Side 9 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 9 Valg av valgkomité Sak I: Side 9 Fastsettelse av honorar til styret Vedtektenes 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 5

6 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet. Valg av tre personer til tellekorps. Sak B Årsberetning for NHO Reiseliv 2014 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor med datterselskap. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2014 godkjennes. Budsjett for 2015 presenteres til orientering. Sak D Kontingenter Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen E.1 Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet. 6

7 En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøte eller generalforsamlingen. Det gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante problemstillinger og regelverk for prosessen. E.2 Utredning om NHO Reiselivs 7 regioner i fremtiden Landsstyret og regionstyrelederne i NHO Reiselivs 7 regioner drøftet 17. mars hvordan NHO kan styrke sitt reiselivsarbeid i alle 15 NHO-regioner i lys av nye organisasjonsformer, ny teknologi og fremtidige utviklingstrekk. Dialog og innspill fra de ulike regionstyrene er lagt til grunn for behandlingen. Ovennevnte samt innsendt forslag til landsmøtesak fra NHO Reiseliv region Vest-Norge, er omforent i uttalelsen under: "Det skjer store endringer i samfunnet, både knyttet til nye generasjoner, digital utvikling og bransjesamarbeid på tvers. NHO Reiselivs styre vil legge opp til en prosess der det på landsmøtet i 2016 og frem til den tid utredes ulike scenarier for vårt regionale arbeid, med utgangspunkt i medlemmenes forventninger og behov, regionale utviklingstrekk og NHOs behov for en effektiv og gjennomslagsdyktig organisasjon. I denne prosessen involveres alle NHO Reiseliv sine regionforeninger, medlemmene og NHO-familien for øvrig. Landsmøtet understreker at NHO Reiselivs regionapparat opprettholdes med de økonomiske og personellmessige ressurser som er nødvendig for at arbeidet kan fortsette i minst like stor grad som i dag. Det skal i denne perioden være egne dedikerte ansatte i hver region som arbeider med reiselivsrelaterte saker og administrative oppgaver knyttet til NHO Reiseliv sine regionforeninger." E.3 Et kontantfritt reiseliv innen 10 år På landsmøtet 2013 ble det fattet følgende vedtak: Landsmøtet ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. Landsmøtet ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene, og at det årlig avlegges rapport til landsmøtet. Det blir utarbeidet en tilleggsrapport som fremlegges under landsmøtet. Sak F Valg av styre Valgkomiteens innstilling til landsmøtet i Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, Radisson BLU Tromsø, Ragnar Heggdal, Classic Norway, Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS. 7

8 Funksjon Person Funksjonstid Valg President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ole Warberg Bergen Reiselivslag Morten Thorvaldsen Thon Hotels AS Oslo André Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo Marit Lien Peer Gynt-Huset AS Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik Håvard Solum Scandic Bystranda Kristiansand Sølvi Ness SSP Norge 1.vara medl. Gerd Janne Husby, Rissa Hotel Fosen 2. vara medl. Gjøran Sæther Fursetgruppen President fra 2012 Styremedlem fra 2006 Varamedlem Styremedlem fra 2006 Styremedlem fra 2014 Varamedlem fra 2011 Styremedlem fra 2015 Styremedlem Visepresident Styremedlem fra 2014 Ikke på valg Velges for 2 år Ikke på valg Ikke på valg. Velges for 2 år Velges for 2 år Ikke på valg Varamedlem fra 2012 Gjenvalg for 1 år Varamedlem fra 2015 Velges for 1 år Begrunnelse: Morten Thorvaldsen, Sølvi Øgsnes og Gerd Janne Husby har takket ja til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Morten Thorvaldsen og Sølvi Øgsnes til gjenvalg for 2 år, Øgsnes innstilles som styremedlem etter å ha vært varamedlem siden Gerd Janne Husby innstilles som 1. varamedlem og gjenvelges for 1. år. Valgkomiteen har lagt vekt på å få en representant fra Scandic Hotels med i styret. I Håvard Solum mener man å ha funnet riktig person. Håvard Solum innstilles som styremedlem og velges for 2 år.gjøran Sæther representerer restaurantbedrifter og innstilles som varamedlem, velges for 1 år. Valgkomiteen mener etter dette å ha lagt frem forslag til et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt. Tromsø, 4. mars 2015 Dag Høybakk Leder av valgkomiteen 8

9 Bakgrunn Håvard Solum Håvard Solum er født i 1970, er gift og har to barn. Han er direktør på Scandic Kristiansand Bystranda. Håvard Solum har vært ansatt i Scandic-kjeden siden Før dette var han innom både First Hotels og Radisson SAS i ulike stillinger. Utdannelsen har han blant annet fra Norsk Hotellhøgskole og Scandics egne lederprogram. Gjøran Sæther Gjøran Sæther er født i 1975, er samboer og har 3 barn og 3 bonusbarn. Han er administrerende direktør i Fursetgruppen, en stilling han har hatt siden Gjøran Sæther har tidligere hatt flere lederstillinger i Thon Hotels. Gjøran Sæther er utdannet kokk samt siviløkonom fra BI. Han ble kåret til årets unge leder i reisebransjen i Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på dette landsmøtet og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen består i dag av: Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) ikke på valg Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) ikke på valg Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) ikke på valg Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) på valg Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014) på valg Forslag til vedtak: Styret i NHO Reiseliv foreslår gjenvalg av Kristine Tonning og Berit Bentzrud. Etter dette vil valgkomiteen i så tilfelle bestå av: Dag Høybakk, leder, Radisson BLU Hotel, Tromsø, (fra 2010) på valg i 2016 Ragnar Heggdal, nestleder, Molde Fjordstuer, (fra 2012) på valg i 2016 Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS, (fra 2013) på valg i 2016 Kristine Tonning, Radisson BLU Nydalen, (fra 2014) velges for 2 år og på valg i 2017 Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene AS, (fra 2014 velges for 2 år og på valg i 2017 Sak I Fastsettelse av honorar til styret Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en tilsvarende økning hvert år. 9

10 Satsene for 2012 var: Til president kr ,- pr. år Til visepresident kr ,- pr. år Til styre og varamedlemmer kr ,- pr. år Forslag til vedtak: Satsene for 2015 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for

11 DAGSORDEN FOR 16. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING NHO REISELIV SERVICEKONTOR 21. mai 2015 i Molde I henhold til vedtektenes 3, skal følgende saker behandles: Møteleder: Sak A: Side 12 Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen Sak B: Side 12 Årsberetning Sak C: Side 12 Revidert regnskap Sak D: Side 12 Fastsettelse av serviceavgift Sak E: Side 12 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 13 Valg av styre Sak G: Side 13 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 13 Valg av valgkomité Vedtektenes 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 11

12 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Sak B Årsberetning for 2014 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for 2014 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2014 godkjennes. Budsjett for 2015 presenteres til orientering. Sak D Fastsettelse av serviceavgift Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Den praktiske organiseringen av NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor Styret i NHO Reiseliv har vurdert hvordan NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor fremover skal organiseres. Dette med bakgrunn i at det tidvis har vært uklart om de to enhetene er en eller to juridiske enheter. For å klargjøre dette fremover vil foreningen NHO Reiseliv bli tydeligere organisert som en juridisk enhet, med NHO Reiseliv Servicekontor som en regnskapsmessig og organisatorisk adskilt enhet i foreningen. Denne endringen vil praktisk skje ved at antall organisasjonsnumre reduseres fra to til ett, da de to enheter allerede i dag kan ansees å være en juridisk enhet. 12

13 En endring som dette vil ikke kreve vedtak i landsmøtet eller generalforsamlingen. Det gjennomførte styrevedtak av 5. februar og 16. mars er tilstrekkelig, men det vil bli gitt en orientering i generalforsamlingen hvor også foreningens revisor vil gjennomgå relevante problemstillinger og regelverk for prosessen. Sak F Valg av styre Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 7. Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. Forslag til vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 9. Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert Holder deg oppdatert EVERGOOD Kaffeblandingen i EVERGOOD består av spesielt utvalgte Arabica-bønner dyrket i 1200 til 2000 meters høyde i land som Kenya og Colombia. Her er jordsmonnet fruktbart og klimaet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer