INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Radisson BLU Royal Hotel, Bergen, onsdag 21. mai 2014 kl Den formelle delen av landsmøtet og generalforsamlingen kommer avslutningsvis på vår Årskonferanse som avvikles samme sted 20. og 21. mai I henhold til NHO Reiselivs vedtekter 11, og NHO Reiseliv Servicekontors vedtekter 3, innkalles det med dette til ordinært landsmøte og generalforsamling. Vedlagt denne innkalling følger listen over saker med bilag som skal behandles i henhold til organisasjonenes vedtekter. Vi har lagt opp til et spennende program med faglig påfyll begge dager. Se neste side for fullstendig program. Vi ønsker vel møtt til landsmøtedager i Bergen! Med vennlig hilsen NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor Ole Warberg President Kristin Krohn Devold Adm. dir. 1

2 PROGRAM for Årskonferansen og Landsmøte MAI 2014 Radisson BLU Royal Hotel, Bergen Tirsdag 20. mai Kl. Aktivitet 10:00-11:00 Registrering 11:00 Velkommen til Årskonferansestart Adm. dir. Nina Askvik, Radisson BLU Royal, Bryggen, Bergen Adm. dir. Kristin Krohn Devold og Innkjøpsdirektør Morten Karlsen deler ut priser 11:45 President Ole Warberg, Norsk reiseliv de siste 200 år 12:00 Noman Mubashir, Skråblikk på reiselivet 13:00-15:30 Messe og lunsj Våre samarbeidspartnere presenterer nyheter, produkter og nyttig informasjon 16:00-19:00 Sosial fellesaktivitet og sammenkomst Nettverksbygging og sosialt samvær Husk gode sko og klær etter vær 20:00 Aperitiff 20:30 Middag Underholdning, prisutdelinger Antrekk: Uformelt 23:30 Nattklubb m/dj og Piano-bar Onsdag 21. mai Kl. Aktivitet 09:00-09:10 Styreleder Aslak Dalehaug, Velkommen til region Vest-Norge 09:10-09:40 Næringsminister Monica Mæland 09:40-10:10 Adm. dir. Kristin Krohn Devold, Muligheter og utfordringer fremover 10:10-10:40 Pause 10:40-11:30 Christian Kamhaug, Gambit Hill & Knowlton, Den sosiale turisten 11:30-12:30 Lunsj 12:30-14:15 Medlemmenes time 14:15-14:30 Pause 14:30-16:00 Landsmøte og Generalforsamling 16:00 Slutt Forbehold om endringer 2

3 DAGSORDEN FOR 15. ORDINÆRE LANDSMØTE NHO REISELIV 21. mai 2014 i Bergen I henhold til vedtektenes 11, skal følgende saker behandles: Valg av møteleder: Sak A: Side 4 Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra landsmøtet Sak B: Side 4 Årsberetning for NHO Reiseliv 2013 Sak C: Side 4 Revidert regnskap og revidert O/U-regnskap Budsjett til orientering Sak D: Side 4 Kontingent Sak E: Side 4 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 5 Valg av styre Sak G: Side 12 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 12 Valg av valgkomité Sak I: Side 12 Fastsettelse av honorar til styret Vedtektenes 11, siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 19: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 3

4 Sak A Valg av to tilstedeværende bedriftsrepresentanter. Sammen med møteleder skal de undertegne protokollen fra landsmøtet. Valg av tre personer til tellekorps. Sak B Årsberetning for NHO Reiseliv 2013 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2013 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger med datterselskap i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor med datterselskap. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv 2013 godkjennes. Budsjett for 2014 presenteres til orientering. Sak D Kontingenter Ingen forslag til endringer Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen: Et kontantfritt reiseliv innen 10 år 4

5 På landsmøte 2013 ble det fattet følgende vedtak: Landsmøte ber styret og administrasjonen arbeide mot et fremtidig mål om et kontantfritt Reiseliv på grunnlag av den fremlagte rapport. Landsmøte ber om at vanskelige avgjørelser underveis avstemmes med regionforeningene og at det årlig avlegges rapport til landsmøte. Avrapportering ved Per Fjellheim, Leder for arbeidsgruppen Et kontantfritt reiseliv. Sak F Valg av styre Valgkomiteens innstilling til Landsmøtet i Valgkomiteen består av: Dag Høybakk, leder, Blåbyen Hotelldrift AS, Ole-Jacob Wold, nestleder Rica Hotels, Reidar Fuglestad Dyreparken Utvikling AS, Sølvi Ness, Select Service Partner og Ragnar Heggdal, Classic Norway. Funksjon Person Funksjonstid Valg President Ole Warberg, Bergen Reiselivslag President fra 2012 Gjenvalg for 2 år Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 1.vara medl. Morten Thorvaldsen Thon Hotels as, Oslo Andrè Schreiner Choice Hotels Scandinavia Oslo Marit Lien Peer Gynt-huset Ole P. Bruun Hovden Høyfjellsenter as Hovden Tor-Ragnar Fjellstad Amalie Hotel, Tromsø Sølvi Ness Select Service Partner Norge Sølvi Øgsnes Breidablikk Gjestehus Narvik 2. vara medl. Gerd Janne Husby, Rissa Hotel, Fosen. Styremedlem fra 2006 Varamedlem Styremedlem fra 2006 Styremedlem fra 2014 Ny. Varamedlem fra 2008 Styremedlem fra 2009 Varamedlem fra 2009 Styremedlem Visepresident Styremedlem fra 2014 Varamedlem fra 2011 Varamedlem fra 2012 Ikke på valg Gjenvalg for 2 år Velges for 2 år Ikke på valg Ikke på valg Velges for 2 år Gjenvalg for 1 år Gjenvalg for 1 år Begrunnelse: Ole Warberg, Andrè Schreiner, Tove Rønning, Sølvi Øgsnes og Gerd Janne Husby har takket ja til gjenvalg. 5

6 Valgkomiteen innstiller Ole Warberg og Andrè Schreiner til gjenvalg for 2 år, og innstiller på at Sølvi Øgsnes gjenvelges som 1. varamedlem og at Gerd Janne Husby gjenvelges som 2. vara, begge for 1. år. Da Tove Rønning er foreslått som representant til NHOs hovedstyre og Karen Kvalevåg har takket nei til gjenvalg, har valgkomiteen funnet erstattere for disse. Valgkomiteen har lagt vekt på å få representant fra aktivitets - og opplevelsesbedrift med i styret. I Marit Lien mener man å ha funnet riktig person. Sølvi Ness representerer serveringskjedene, og innstilles som styremedlem, velges for 2 år. Valgkomiteen mener etter dette å ha lagt frem forslag til et bredt sammensatt styre, hvor så vel ulik kompetanse, erfaring, bransjetilknytning, kjønn, regionfordeling og kontinuitet er godt ivaretatt. Tromsø, 7. Mars Dag Høybakk leder av Valgkomiteen. Sølvi Ness Sølvi er født i 1965, er samboer og har 3 barn. Hun har vært ansatt i Select Service Partner siden Siden 2008 har hun vært selskapets driftsdirektør for Norge. Sølvi har sin utdannelse fra bl.a. Norges Hotellfagskole og Norges Handelshøyskole. Sølvi har vært styremedlem fra , hvor hun også var visepresident fra Marit Lien Marit er født i Hun er administrerende direktør i Per Gynt AS, hvor hun startet i Hun har allsidig bakgrunn fra bl.a. finans, restaurant, hotell, idrettsarrangement, destinasjonsselskap og opplevelses- og aktivitetsbedrifter. Marit har sin utdannelse fra bl.a. Høgskolen i Lillehammer, BI og Makani instituttet. Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Valg av valgkomité på fem medlemmer etter innstilling fra styret. To medlemmer er på valg på et landsmøte og tre medlemmer på det neste. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen består i dag av: Dag Høybakk, Blåbyen Hotelldrift AS (fra 2010) På valg 2014 Ole-Jacob Wold, Rica Hotels (fra 2010, gjenvalg for 2 år fra 2013) 6

7 Ragnar Heggdal, Classic Norway (fra 2012) På valg 2014 Sølvi Ness, Select Service Partner AS (Fra 2013 for 2 år) Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS (fra 2013 for 1 år) På valg 2014 Ole-Jacob Wold trer ut av sin stilling i Rica Hotels, og Sølvi Ness innstilles som styremedlem og kan derfor ikke velges til valgkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår gjenvalg av Dag Høybakk, Ragnar Heggdal og Reidar Fuglestad og foreslår Kristine Tonning, Adm. dir. Radisson BLU Nydalen og Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene som nye medlemmer av valgkomiteen. Etter dette vil valgkomiteen i så fall bestå av: Dag Høybakk, Blåbyen Hotelldrift AS (fra 2010) Velges for 2 år Ragnar Heggdal, Molde Havstuer (fra 2012) Velges for 2 år Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling AS (fra 2013 for 1 år) Velges for 2 år Kristine Tonning, Radisson Blu Nydalen, Velges for 1 år Berit Bentzrud, Bellevue Restaurantene,Velges for 1 år Sak I Fastsettelse av honorar til styret Satsene ble vedtatt i 2004 og økt med 4 % i 2013 for 2013, tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2012, justert januar 2013, med tanke på en tilsvarende økning hvert år. Satsene for 2012 var: Til president kr ,- pr. år Til visepresident kr ,- pr. år Til styre og varamedlemmer kr ,- pr. år Forslag til vedtak: Satsene for 2014 økes tilsvarende lønnsrammen som ble gitt for administrasjonen i NHO Reiseliv for 2013, med 3,5 %. 7

8 DAGSORDEN FOR 15. ORDINÆRE LANDSMØTE NHO REISELIV SERVICEKONTOR 21. mai 2014 i Bergen I henhold til vedtektenes 3, skal følgende saker behandles: Møteleder: Sak A: Side 13 Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen Sak B: Side 14 Årsberetning Sak C: Side 14 Revidert regnskap Sak D: Side 14 Fastsettelse av serviceavgift Sak E: Side 14 Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Sak F: Side 14 Valg av styre Sak G: Side 14 Valg av statsautorisert revisor Sak H: Side 15 Valg av valgkomité Vedtektenes 3 siste ledd: Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene. Vedtektenes 7: Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av fremmøtte stemmeberettigede. 8

9 Sak A Valg av 2 tilstedeværende bedriftsrepresentanter som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra generalforsamlingen. Sak B Årsberetning for 2013 Styrets beretning er en samlet beretning for NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I tillegg er det laget en årsrapport som viser organisasjonens aktiviteter i Publikasjonene kan lastes ned via våre hjemmesider Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes. Sak C Revidert regnskap for 2013 Det reviderte regnskapet er tatt inn i styrets beretning. Regnskapet viser tall for NHO Reiselivs Opplysnings- og Utviklingsfond, NHO Reiselivs Konfliktfond, NHO Reiselivs Regionforeninger i tillegg til hovedaktiviteten i NHO Reiseliv og NHO Reiseliv Servicekontor. I henhold til gode regnskapsprinsipper og vår revisor, skal disse enhetene vises samlet. Forslag til vedtak: Revidert regnskap for NHO Reiseliv Servicekontor 2013 godkjennes. Budsjett for 2014 presenteres til orientering. Sak D Fastsettelse av serviceavgift Ingen forslag til endringer. Sak E Andre saker som er spesielt nevnt i innkallingen Det har ikke kommet inn andre saker eller forslag til vedtektsendringer. Sak F Valg av styre Se valgkomiteens innstilling til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 5. Valgkomiteen innstiller på identiske styrer. 9

10 Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske styrer. Sak G Valg av statsautorisert revisor Forslag til vedtak: Gjenvalg av Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Asbjørn Ler. Sak H Valg av valgkomité Se styrets innstilling under dokumentene til landsmøtet i NHO Reiseliv, side 12. Forslag til vedtak: Styret innstiller på identiske valgkomiteer. 10

INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Quality Hotel

Detaljer

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Seilet,

Detaljer

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert

Medlemshåndboken 2015. Holder deg oppdatert Holder deg oppdatert EVERGOOD Kaffeblandingen i EVERGOOD består av spesielt utvalgte Arabica-bønner dyrket i 1200 til 2000 meters høyde i land som Kenya og Colombia. Her er jordsmonnet fruktbart og klimaet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS HOLDING ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS HOLDING ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs Holding ASA den 7. mai 2002 kl. 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo. Samtlige

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Møteinnkalling. Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen. Telefon

Møteinnkalling. Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen. Telefon Til Fra Telefon Generalforsamlingen Styreleder Randi Eek Thorsen Dato 11. mai 2015 Møtedato 26. mai 2015 Møtetid 17.00 20.00 (middag ca kl 20) Møtested Henie Onstad Kunstsenter Høvikodden Møtegruppe Generalforsamling

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00

Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Protokoll Fra Ordinær generalforsamling i Andelslaget Jardin Foya Blanca BA Tirsdag 30. mars 2010, kl 11:00 1. Konstituering 1.1 Registrering av de fremmøtte Antall andelseiere

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA TIL AKSJEEIERNE I HEXAGON COMPOSITES ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HEXAGON COMPOSITES ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Hexagon Composites ASA ( Hexagon eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Til aksjeeierne i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Oslo, 22. april 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB NOR EIENDOMSINVEST I ASA Det innkalles med dette til ordinær

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes mandag 8. juni 2015 kl. 14.00 i selskapet sine lokaler, Folke Bernadottes vei

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer