ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

2 2

3 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer og bygge relasjoner gjennom nordisk samarbeid. Vi samarbeider med næringsliv, myndigheter og akademia. Vår rolle er også å formidle kunnskap om innovasjon og spre resultatene fra våre prosjekter. Vi skal bidra til å øke innovasjons- og konkurranseevnen til nordisk næringsliv gjennom innovasjonsarbeid over grensene. Nordic Innovation er samlokalisert med andre nordiske organisasjoner i Oslo sentrum, men har prosjekter og partnere i alle de nordiske landene // Les mer på 3

4 INNHOLD Forord 06 Ny proaktiv strategi for Nordic Innovation 08 Nye websider lansert 10 Styrende prinsipper for nordisk satsing på innovasjon 12 World Climate Solutions 2010 avsluttet til jubel 14 Klimavennlig bygg på agendaen 16 Måling av innovasjonsfokus i nordiske bedrifter 18 Tre dager med inspirasjon, kunnskap og nettverk 20 Mer innovasjon i nordisk turisme 21 Tilbakeblikk Disse prosjektene ble bevilget i Noen av rapportene publisert i Muligheter innenfor internasjonal tjenestehandel 28 Kompetent kapital gir nordisk vekst 30 Inspirerende løsninger for barn i bevegelse 32 Innovasjon i marin sektor 33 Ny nordisk mat II 34 Handlingsorientert toppforskningsinitiativ 36 Drifts- og balanseregnskap Ansatte MILJØMERKET 241 TRYKKSAK 716 Utgitt av Nordic Innovation Ansvarlig redaktør: Melita R. Hasle // Redaktør: Sophie Terkelsen // Journalist: Páll Tómas Finnsson Design: // Foto: Shutterstock, Scanpix, Johner, Svein Jørgen Wiken (s.34-35) // Print: Siste Hånd // Opplag: 500 Nordic Innovation, Stensberggata 25, 0170 Oslo // Telefon: (+47) // Faks (+47) , // 4

5 2010 Et år for fornyelse og grønn velstand 2010 var året for fornyelse og endring for Nordic Innovation. Vi tilbrakte året i tett dialog med våre interessenter for å stake ut den riktige strategien for årene fremover. Vårt styre, ledelsen og alle ansatte bidro til denne omfattende strategiutviklingen. Vi jobbet også med å finne vår rolle i å fremme innovasjon i Norden, og kom til at det er nettopp det som er vår kjernevirksomhet. Resultatet er derfor en strategi for , som legger vekt på proaktivt innovasjonsarbeid, nettverk, nye initiativer og kompetansedeling mellom de nordiske innovasjonsaktørene. Så langt har tilbakemeldingene på våre nye strategiske beslutninger for Nordic Innovation vist at de valg vi gjorde var riktige. Utiklingen av vår nye strategi ble dessuten gjennomført i tråd med det nye nordiske samarbeidsprogrammet for innovasjon og næringspolitikk Både vår strategi så vel som det nye samarbeidsprogrammet legger vekt på grønn vekst og bærekraftig innovasjon som en nøkkelfaktor for at Norden skal lykkes i fremtiden. Sammen med den nye strategien kom også en forenkling av navnet vårt, for å bedre kommunisere vår offisielle rolle innenfor det nordiske samarbeidet og at innovasjon er vår primære oppgave. Ved å fjerne center fra navnet vårt, håper vi å fjerne alle misforståelser om hva slags institusjon vi representerer. Sist år samarbeidet vi dessuten tett med det danske formannskapet for Nordisk ministerråd, og en av våre felles viktigste oppgaver var å lansere det nye globaliseringsinitiativet for klimavennlige bygg markerte også den offisielle oppstarten av vårt Measure and manage innovation program. Etter et mindre pilotprosjekt var vi glade for å sjøsette fullskala programmet med 100 nordiske selskaper som deltar i et omfattende program som vil hjelpe dem med å videreutvikle sine innovasjonsstrategier. Disse bedriftene representerer mer enn ansatte, og en 20 milliarder euro omsetning. Nå i begynnelsen av 2011 begynner vi å se resultater, og forventer mer i det kommende året. 5

6 NY STRATEGI Vi trenger effektiv innovasjon for å håndtere fremtidens utfordringer, og denne innovasjonen bør være drivkraften bak økonomisk vekst i området BENT LINDHARDT ANDERSEN, TIDLIGERE STYRELEDER I NORDIC INNOVATION Ledergruppa i Nordic Innovation er begeistret over den nye strategien og ser frem til å se den i aksjon. Fra venstre: Administrerende direktør Ivar H. Kristensen, personalog organisasjonssjef Kari Winquist, og kommunikasjonssjef Melita R. Hasle. 6

7 Ny proaktiv strategi for Nordic Innovation AV PÁLL TÓMAS FINNSSON I 2010 ferdigstilte Nordic Innovation en ny strategi for virksomhetens fire kommende år. Strategien vektlegger særlig en proaktiv satsing på innovasjon, nettverkssamarbeid og kunnskapsdeling mellom de nordiske landene. Definere forpliktelser og kjernefunksjoner Strategien er basert på visjonene som ble lagt frem i det nordiske innovasjons- og næringspolitiske samarbeidsprogrammet for , som ble vedtatt av de nordiske næringsministrene i oktober Den nye strategien vår gjenspeiler de politiske visjonene som er beskrevet i programmet, og Nordic Innovations planlagte rolle når det gjelder å nå målsetningene ministrene er blitt enige om, sier Bent Lindhardt Andersen, styreleder i Nordic Innovation i Å foreta en ny vurdering av strategien var en viktig del av forberedelsene til en ny kontrakt med Nordisk ministerråd. Kontrakten ble undertegnet i begynnelsen av 2011 og definerer organisasjonens forpliktelser og kjernefunksjoner de neste tre årene. Bærekraftig vekst som fellesnevner Visjonen som er beskrevet i strategien, gjenspeiler Nordisk ministerråds vektlegging av å styrke de nordiske landenes posisjon som en ledende region for innovasjon og bærekraftig utvikling. Vi trenger effektiv innovasjon for å håndtere fremtidens utfordringer, og denne innovasjonen bør være drivkraften bak økonomisk vekst i området. Men ikke for enhver pris det må være bærekraftig vekst. Det bør være fellesnevneren for de nordiske landene i fremtiden, sier Lindhardt Andersen. Nordic Innovations virksomhetsidé er å oppnå økt verdiskaping i Norden gjennom internasjonalt samarbeid. Vi oppfordrer landene til å samarbeide om virkeområder der dette fører til mer nordisk verdiskaping enn hvis hvert land arbeider på egen hånd. Dette gjelder også samarbeid med partnere utenfor regionen, for eksempel EU, Canada og Baltikum, fortsetter Lindhardt Andersen. Mer vekt på muligheter for nettverkssamarbeid Nordic Innovations tradisjonelle tilnærming til å fremme innovasjon har vært å starte opp og finansiere prosjekter samt å arbeide for å fjerne hindringer for innovasjon i de nordiske landene. Gjennom dette arbeidet har det oppstått et omfattende nettverk av aktører innenfor innovasjon og næring i både offentlig og privat sektor. Nettverkssamarbeid har blitt en stadig viktigere del av virksomheten vår, og for å understreke betydningen av denne utviklingen har vi tatt med relasjonsbygging og nye partnersamarbeid mellom aktører innenfor innovasjon som et eget punkt i strategien, forteller kommunikasjonssjef Melita R. Hasle. Ifølge Bent Lindhardt Andersen er dette en viktig endring. Vi går fra å være en innovasjonsinstitusjon som finansierer prosjekter, til i større grad å fokusere på samarbeid mellom nordiske aktører. Det Nordic Innovation er flinkest til, er å skape relasjoner og sørge for at vi drar fordel av hverandres kunnskaper og erfaringer. Og ved å gjøre dette bidrar vi til økt verdiskaping i Norden, forklarer han. Fem strategiske mål former fremtidig virksomhet Basert på organisasjonens grunnleggende målsetning er fem strategiske mål fremhevet i strategien. De omfatter å gi oversikt over innovasjon og handel over landegrensene på internasjonalt og nordisk nivå, å utvikle og utveksle ny innovasjonskompetanse og å skape plattformer for samarbeid. Det vil fortsatt være en viktig del av arbeidet til Nordic Innovation å skape bedre betingelser for innovasjon og handel over landegrensene i Norden samt å bidra til å sette politiske initiativer ut i livet. Den nye strategien omfatter i tillegg å utfordre de eksisterende rammene for innovasjon i Norden og å igangsette nye typer samarbeid. Det er viktig å utfordre de nordiske landene til stadig å utvikle tilnærmingen til innovasjon. Det ligger et stort potensial i å oppfordre innovasjonsinstitusjoner og andre aktører til å ikke bare tenke nasjonalt, men også undersøke muligheter for nordisk samarbeid og innlemme det nordiske perspektivet i eksisterende prosjekter, påpeker Melita R. Hasle. En mer proaktiv rolle øker suksessraten for innovasjon Hensikten med den mer proaktive rollen til Nordic Innovation er å øke suksessraten for offentlige og private aktører i Norden. Proaktivitet innebærer ikke bare å styrke båndene mellom innovasjonsaktører på nasjonalt plan. Det innebærer også å stimulere nordiske bedrifter til innovasjon, enten ved å satse på entreprenørskap eller ved å sette i gang innovasjonsprosesser i eksisterende bedrifter. Vellykket innovasjon er avgjørende for at bedriftene skal vokse og være konkurransedyktige også i fremtiden, sier Melita R. Hasle. Bent Lindhardt Andersen er fornøyd med resultatet av strategiprosessen. Vi har kommet frem til en relevant strategi som definerer klare retningslinjer for virksomheten vår de nærmeste årene. Nordic Innovation kan gi et viktig bidrag til økonomisk vekst i området ved å tilby faglig, dyptgående innsikt i innovasjonsprosesser i Norden og ved å styrke båndene mellom nasjonale myndigheter og andre aktører, sier Lindhardt Andersen. 7

8 Så er de nye nettsidene nordicinnovation.org på plass. Sammen med reklame-, analyse- og webbyråer, har kommunikasjonsavdelingen i Nordic Innovation jobbet iherdig gjennom 2010 med å skape den ultimate plattformen for innovasjon, handel og samarbeid i Norden. I tillegg er det skapt full integrering mot relevante sosiale medier. Resultatet: Surf og finn ut selv! Nye nettsider lansert AV SOPHIE TERKELSEN Dette har vært en lang og grundig prosess og det har det absolutt vært verdt, sier kommunikasjonssjef i Nordic Innovation, Melita R. Hasle. Hun har ledet arbeidet sammen med prosjektleder og senior kommunikasjonsrådgiver Gaute Rossnes. Da vi startet denne prosessen anså vi det som helt nødvendig å starte nedenifra og bygge stein på stein. Både vi og våre brukere ønsket oss en webside som skulle fungere som noe langt mer enn en informasjonsplattform. Tilgjengeliggjøring av informasjon er svært viktig, men vel så viktig er det å legge til rette for dialog og interaksjon. Derfor var den første viktige milepælen for oss å få på plass et skikkelig CRM-system for en bedre håndtering og dialog med våre interessenter, sier Rossnes. Brukeren i sentrum Dette systemet er nå integrert med de nye websidene, noe som gjør det langt enklere å for eksempel sende ut nyhetsbrev, skreddersy informasjon til utvalgte grupper, bidra til å skape nettverk, med mer. Videre er det gjort omfattende analyser og brukerundersøkelser, for å avdekke behov og ønsker hos de som besøker websidene til Nordic Innovation. Brukerne våre har stått i sentrum gjennom hele denne prosessen. Det er de som har vært den viktigste kilden til utviklingen av våre nye sider, sier Hasle. De har også hjulpet oss med å avgjøre hvilke sosiale medier vi skal være tilstede i. Nordic Innovations tre strategiske målsetninger: Stimulere innovasjon, bryte barrierer og bygge relasjoner, har også vært helt sentrale i den nye strategien for web og digitale kanaler. Det er de tre målsetningene som utgjør premissene for funksjonaliteten til våre nye websider og vår tilstedeværelse i sosiale medier. Det er denne opplevelsen vi vil gi de som besøker oss, sier Hasle. Et nordisk språkperspektiv Nordic Innovation har et multinasjonalt og flerspråklig engasjement. Dette gjelder også for organisasjonens kommunikasjon. Når vi nå lanserer våre nye websider, har vi derfor gått langt for å møte våre brukere på en måte som er enkel og tilgjengelig. Derfor presenterer nettstedet en struktur med informasjon på alle de fem nordiske språk i tillegg til engelsk. Dette gjenspeiles også i vårt nye nyhetsbrev. Selv om noen artikler kun vil være tilgjengelig på et skandinavisk språk, håper vi å nå ut til et bredere publikum ved korte artikkelpresentasjoner i vårt nyhetsbrev på engelsk. På denne måten kan en få et inntrykk av hva vi finner viktig selv om selve artikkelen ikke er tilgjengelig på engelsk, sier Hasle. I slike tilfeller vil, ifølge kommunikasjonssjefen, ingresser bli merket med symbol for skandinavisk språk, så ingen trenger å laste inn en artikkel de ikke kan lese. Heldigvis snakker alle i Nordic Innovation engelsk, og vil derfor mer enn gjerne bidra om det skulle oppstå behov blant brukerne for mer informasjon om et tema som kun eksisterer i ett av de skandinaviske språkene. Ny drakt Men foruten nye funksjoner og et flerspråklig engasjement på web, har Nordic Innovation også ikledd seg ny drakt. Parallelt med webprosessen, har vi også utviklet en helt ny grafisk profil. Den visuelle profilen består av sentrale grafiske elementer som sammen utgjør vår visuelle identitet. Sammen skal disse kommunisere og understreke vår rolle som møteplass og pådriver for nordisk innovasjonssamarbeid, sier Hasle. I tråd med ny virksomhetsstrategi I desember 2010, ble ny virksomhetsstrategi vedtatt av Nordic Innovations styre, og i mars 2011 skal ny kontrakt med Nordisk ministerråd (NMR) signeres. Ny strategi og kontrakt er tatt særlig hensyn til i arbeidet opp mot lansering. Det har vært svært viktig for oss at vår nye profil og våre nye websider henger godt sammen med de formelle målsetningene og føringene som er fastsatt av vårt styre og NMR. Vi sørger derfor nå for å visualisere og kommunisere våre nye mål gjennom designprofilen og alle våre kommunikasjonsaktiviteter. Du som bruker skal kunne lese, høre og se, at vi fokuserer enda mer på vår kjernekompetanse; nemlig innovasjon, sier Hasle. Nå har hun en brennende oppfordring til alle lesere: Besøk sidene våre, følg oss på Twitter, delta i dialog, kommenter på rapporter, meld deg på konferanser, og ikke minst; vær en del av det nordiske innovasjonssamarbeidet du også, avslutter Hasle engasjert. 8

9 Besøk sidene våre, følg oss på Twitter, delta i dialog, kommenter på rapporter, meld deg på konferanser, og ikke minst; vær en del av det nordiske innovasjonssamarbeidet du også MELITA R. HASLE, KOMMUNIKASJONSSJEF NORDIC INNOVATION 9

10 NORDISK MINISTERRÅD Styrende prinsipper for nordisk satsing på innovasjon AV PÁLL TÓMAS FINNSSON Grønn vekst og velferd er sentrale elementer i Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitikk , som inneholder de styrende prinsippene for nordisk satsing på innovasjon i den kommende perioden. Program basert på fremgangsrikt samarbeid De nordiske næringsministrene vedtok programmet i oktober Det definerer de viktigste prioriteringsområdene for innovasjon i Norden og utdyper hvordan bestemte samarbeidsformer kan bidra sterkt til velstand i regionen. De fire prioriteringsområdene er innovasjon, entreprenørskap, grønn vekst og velferd. Utdanning, forskning og innovasjon er de viktigste sentrale elementene når det gjelder å håndtere fremtidige utfordringer og sikre økonomisk vekst. Oppgaven vår er å styrke disse tre sentrale elementene i nært samarbeid med industri og næringsliv, sier Halldór Ásgrímsson, generalsekretær for Nordisk ministerråd. Ifølge Ásgrímsson er det naturlig for de nordiske landene å stimulere til økonomisk vekst gjennom innovative tilnærminger til en mer bærekraftig fremtid. Våre land er kjent for å ta vare på miljøet. Vi har bærekraftige energiressurser, vi arbeider bevisst for å begrense forurensningen, og vi har et nært forhold til naturen. Våre sterke sider og muligheter ligger først og fremst i å skape grønn vekst, som bør være den viktigste drivkraften bak den videre utviklingen av velferdssystemene våre, sier Ásgrímsson. Enhver utfordring representerer muligheter Programmet oppfordrer de nordiske landene til å samarbeide innenfor alle områder av innovasjon der samarbeid kan bidra til økt verdiskaping i Norden. Målsetningen er blant annet å finne ut hvordan vi kan skape ny økonomisk vekst i kjølvannet av finanskrisen, hvordan vi kan utvikle og kommersialisere ny energiteknologi, og hvordan vi kan fremme bruk av bærekraftig energi i Norden. Vi vet godt hvilke problemer som må løses, og vi må handle nå hvis vi ikke vil overlate 10

11 Utdanning, forskning og innovasjon er de viktigste sentrale elementene når det gjelder å håndtere fremtidige utfordringer og sikre økonomisk vekst HALLDÓR ÁSGRÍMSSON, GENERALSEKRETÆR NORDISK MINISTERRÅD dem til neste generasjon. Men vi må også gripe mulighetene som ligger i disse utfordringene. Hvis vi lykkes med å håndtere utfordringene gjennom entreprenørskap og innovative løsninger, representerer de et stort potensial for nordiske bedrifter og økonomien i Norden, fortsetter Ásgrímsson. Programmet har også som mål å finne ut hvordan vi kan håndtere de demografiske endringene i Norden, der andelen eldre stadig vokser i forhold til andelen yrkesaktive. Den beste måten å håndtere denne utfordringen på er gjennom innovative løsninger i helsesektoren. Basert på utviklingen i resten av verden forventer vi at det kommersielle potensialet i helsetjenester vil øke raskt i fremtiden. Fyrtårnprosjekter viser vei Seks såkalte fyrtårnprosjekter presenteres i programmet og fungerer som rollemodeller for andre nordiske innovasjonsprosjekter og samarbeidsformer. Prosjektene omfatter opprettingen av et nordisk innovasjonsforum som undersøker hvordan de nordiske landene bør jobbe med innovasjon, en nordisk strategi for bedrifters samfunnsansvar (CSR) som fremmer nordisk konkurranseevne gjennom ansvarlig vekst, og et kunnskapssenter for entreprenørskap som fokuserer på hvordan utdanning og opplæring kan bidra til entreprenørskap og vekst. Blant fyrtårnprosjektene finner vi også et nordisk program for klimavennlige bygg. Det støtter den nordiske byggsektoren i dens arbeid for å utvikle energieffektive løsninger for nye og eldre bygg. 40 % av energien vår brukes i bygg, noe som tydelig understreker viktigheten av å gjøre dem mer energieffektive. Teknikkene finnes allerede i Norden, og det må vi bruke til vår fordel ved å gjøre dem tilgjengelige for alle, sier Halldór Ásgrímsson. I tillegg vil vi undersøke mulighetene for felles markedsføring av innovative nordiske bedrifter, overfor både potensielle markeder og investorer, pluss at vi vil se på hvordan innovasjon i helsesektoren kan fremmes gjennom offentlige anskaffelser og regulering. Felles innsats for å sikre investering og vekst Ifølge Halldór Ásgrímsson finnes det et solid grunnlag for innovasjon i Norden, men han understreker at økt kunnskapsdeling og samarbeid representerer et stort vekstpotensial for regionen. Det finnes enormt mye kunnskap om miljøspørsmål i de nordiske landene, spesielt innenfor energisektoren. Det vi ønsker å oppnå med det nye samarbeidsprogrammet, er å sikre at vi stadig utvikler disse kunnskapene, forbedrer innovasjons- og produksjonsmetodene og prøver å finne nye, bærekraftige løsninger, forklarer Ásgrímsson. Ifølge Ásgrímsson må de nordiske landene ha et nært samarbeid for å kunne hevde seg i den stadig sterkere konkurransen fra noen av verdens raskest voksende økonomier. Det er fordeler ved alle aspekter ved situasjonen: Vi kan utveksle kunnskap, vi øker kapasiteten innenfor utvikling og produksjon, og vi skaffer oss en langt gunstigere posisjon når det gjelder å tiltrekke oss kapital og dermed fremme ytterligere grønn vekst, avslutter Halldór Ásgrímsson. 11

12 WORLD CLIMATE SOLUTIONS 2010 Den september gikk World Climate Solutions 2010 av stabelen på Bella Center i København. For tredje året på rad, deltok Nordic Innovation på vegne av Nordisk ministerråd som en viktig samarbeidspartner under arrangementet. Totalt var rundt 1600 deltakere fra hele verden til stede, og begeistringen for de nordiske aktivitetene var stor. World Climate Solutions 2010 avsluttet til jubel AV PÁLL TÓMAS FINNSSON OG SOPHIE TERKELSEN Gitt de begrensede resultatene av FNs klimatoppmøte i København, COP15, var det betydelig fokus på aktiv deltakelse og initiativ fra innovative og fremtredende aktører på miljøområdet. Formålet med konferansen var å presentere noen av de mange grønne løsninger og tiltak som allerede er utviklet og brukt med suksess i både offentlig og privat sektor i Norden og internasjonalt. Mer enn 100 talere på scenen Over 100 talere presenterte, hver fra deres ståsted, ideer for hvordan miljøet kan forbedres og hvilke tiltak som kan inspirere til fortsatt utvikling og økt grønn vekst. Talerlisten inkluderte klimakommissær Connie Hedegaard, Danmarks klima- og energiminister Lykke Friis, økonomiprofessor Lord Anthony Giddens, Colorado-guvernør Bill Ritter og et bredt spekter av innovatører og bedriftsledere fra både de store, etablerte aktørene i markedet til mindre, innovative 12

13 David Miller, borgemester i Toronto, Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk Ministerråd (NMR), og Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation, diskuterer smarbeidet mellom Norden og Canada på den nordiske paviljongen under World Climate Solutions (Foto: Johannes Jansson / norden.org) oppstartsbedrifter. Stor interesse for de nordiske aktivitetene Blant aktivitetene Nordic Innovation organiserte, var felles nordisk paviljong der det nordiske samarbeidet ble presentert. Paviljongen ble åsted for stor pågang og interesse rundt organisasjonens satsinger. Det ble også gjennomført flere møter der. Under den første dagen på arrangementet møttes David Miller, borgemester i Toronto, Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk ministerråd (NMR), og Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation, på den nordiske paviljongen for å snakke om hvordan styrke samarbeidet mellom Norden og Canada. I tillegg ble det kommende arrangementet Nordic Green Days i Toronto diskutert. Klimavennlig bygg Under dag to, arrangerte Nordic Innovation på vegne av Det danske formannskapet i NMR, en halvannen timers lang sesjon med tittelen: Climate Friendly Buildings Promoting Nordic competencies on the global markets. På sesjonen samlet om lag 70 deltakere seg for å diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for klimavennlig bygg i Norden. Åtte foredragsholdere, ledet av moderator Karen Sund, skapte levende og interessante debatter seg i mellom og blant publikum. Åsa Wahlstrøm, som var en av foredragsholderne la fram rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings. Etter sesjonen ble både publikum og panel invitert med til paviljongen hvor diskusjonene fortsatte utover ettermiddagen. Innovasjon og CSR Samtidig som formannskapssesjonen fant sted, befant Ivar H. Kristensen seg i utstillerområdet på Bella Center, hvor han modererte workshopen Sustainable Leadership. Her samlet et stort publikum seg for å høre Kristensen og fire foredragsholdere, deriblant Bjørn Haugland fra Det Norske Veritas og Pierre Tabary fra Schneider Electrics, diskutere innovasjon og CSR, som også er et av temaene i Det finske formannskapets Fyrtårnsprosjekter Mat, mote og cleantech På ettermiddagen dag 2, var det tid for avslutningssesjonen: From Food and Fashion to Cleantech Shaping a Nordic brand. Begivenheten fant sted på hovedscenen inne i utstillerområdet. Nordic Innovation var aktivt med som arrangør. Marianne Poulsen fra SRI fungerte som moderator, og med seg på scenen hadde hun den danske energiministeren Lykke Friis, TV-kokk og entreprenør Claus Meyer, samt grunnleggerne av det Malmø-baserte moteforetaket Righteous Fashion. Med smaksprøver på nordiske råvarer og moteshow ble World Climate Solutions 2010 avsluttet til full jubel fra publikum. Etter jubelseansen samlet både Meyer, Poulsen og moteskapere og modeller seg på den nordiske paviljongen. Her fortsatte de mange spennende samtaler og diskusjoner, før det var tid for å runde av et svært vellykket arrangement. 13

14 WORLD CLIMATE SOLUTIONS 2010 Under World Climate Solutions 2010, arrangerte Nordic Innovation på vegne av Det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, sesjonen: Climate Friendly Buildings Promoting Nordic competencies on the global markets. Sesjonen representerte startskuddet for Nordic Innovations nye satsing på klimavennlig bygg. 14

15 Norden har mye å tjene på å løfte sammen i stedet for å sitte på hver sin tue og utvikle løsninger på de samme områdene EILI VIGESTAD BERGE, INNOVASJONSRÅDGIVER, NORDIC INNOVATION Klimavennlig bygg på agendaen AV PÁLL TÓMAS FINNSSON OG SOPHIE TERKELSEN I 2010 lanserte det danske formannskapet i Nordisk ministerråd et nytt globaliseringsinitiativ med det formål å etablere rammene for et felles nordisk innovasjonsprogram innenfor klimavennlig byggeri. En nordisk arbeidsgruppe utarbeidet en analyse, og konkluderte gjennom rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings, at grunnlaget for å skape et felles nordisk innovasjonsprogram er sterkt. I Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitikk ble fyrtårnsprosjektet Innovasjonsprogram for klimavennlig bygg etablert. Ambisiøse klimamål og stort innovasjonsbehov Samtlige fem nordiske land har markert seg med svært ambisiøse mål når det gjelder reduksjon av energibruk i byggsektoren. I tillegg har byggsektoren i Norden mye felles, for eksempel i materialbruk, byggeskikk og klima. Kundene har like behov. Det er derfor mye som ligger til rette for et felles nordisk innovasjonsprogram innenfor klimavennlig bygg. Det nordiske innovasjonsprogrammet skal bygge på pågående nasjonale satsinger innenfor klimavennlig byggeri, og vår ambisjon er å være brobygger og en aktør som kan skape nordisk merverdi for de enkelte landene. Det skal lønne seg nasjonalt å være del av det nordiske innovasjonsprogrammet, sier innovasjonsrådgiver Eili Vigestad Berge i Nordic Innovation. Det er derfor med stort engasjement hun og hennes kollegaer, sammen med blant andre danske EBST, tar fatt på arbeidet med det nye innovasjonsprogrammet for klimavennlig bygg. I løpet av 2011 skal det etableres et finansieringskonsortium av nasjonale aktører som selv driver programmer innenfor energieffektivisering, bærekraftig byutvikling og bygg. Det er knyttet store forventninger til hva man kan få til sammen. Norden har mye å tjene på å løfte sammen i stedet for å sitte på hver sin tue og utvikle løsninger på de samme områdene, sier Vigestad Berge. En viktig oppgave i oppstarten av programmet blir å identifisere de temaene der samarbeid vil skape stor gevinst. Et langvarig engasjement Nordic Innovation har i løpet av de siste ti årene gjennomført en rekke prosjekter knyttet til bygg og anlegg. Denne nye satsingen er en naturlig forlengelse av organisasjonens lange satsing på bygg. Vi vurderer det som både spennende og relevant for Nordic Innovation å være involvert i dette programmet. Satsingen lar oss videreføre et langvarig og solid engasjement innen bygg, både når det gjelder innovasjon i sektoren generelt og spesielt innenfor bærekraftig bygg. Videre gir det en unik mulighet for organisasjonen å bruke vår kompetanse til å skape samspill mellom nordiske aktører, sier Vigestad Berge. Programmet vil lanseres i løpet av Det er satt av 7,5 MDKK per år fra Nordisk ministerråd. I tillegg blir nasjonale aktører invitert til å bidra økonomisk. Nordic Innovation vil dessuten bidra med egne midler. Sammen skal vi skape et substansielt program, både innholdsmessig og økonomisk, sier Vigestad Berge. Oppdateringer på web Vigestad Berge oppfordrer interesserte til å følge med på Nordic Innovations nye websider for oppdateringer om programmet. Her finnes blant annet rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings, samt synteserapporten Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor, som er en sammenfatting av Nordic Innovations satsinger innen bygg de siste årene. 15

16 MEASURED AND MANAGED INNOVATION PROGRAM Måling av innovasjonsfokus i nordiske bedrifter AV PÁLL TÓMAS FINNSSON Til sammen 100 nordiske SMB-er og større bedrifter deltar nå i Measured and Managed Innovation-programmet (MMI). Det overordnede målet er at bedriftene skal lykkes bedre med innovasjon, og deltakerne i alle de nordiske landene er nå i ferd med å avslutte første del av prosjektet. Økt bevissthet på innovasjon Undersøkelser som Nordic Innovation har foretatt, viser at bare 41 % av deltakerbedriftene har en definert innovasjonsstrategi, mens 63 % oppgir at de opererer på markeder som kjennetegnes av hard konkurranse. Tallene viser tydelig at nordiske bedrifter må bli mer bevisste på innovasjon for å kunne skille seg ut fra konkurrentene. Målet med MMI er å øke konkurranseevnen til nordiske bedrifter ved å gi en innføring i helhetlig innovasjonsstyring. Som del av programmet skal deltakerne evaluere sin egen innovasjonsstrategi og tenke grundig gjennom sin egen innovasjonssatsing. Measured and Managed Innovation-programmet ledes av Nordic Innovation, i nært samarbeid med nasjonale innovasjonsorganisasjoner i alle de nordiske landene. Vi ønsket å gi bedriftsledere et verktøy som gjør dem mer bevisste på egne innovasjonsstrategier. Å bruke innovasjon som en kilde til vekst representerer et stort potensial for nordiske bedrifter, men det krever at alle forstår hvordan de kan bidra til innovasjonsprosessen og tilføre bedriften og kundene nytteverdi, sier Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation. Et verktøy for innovasjonsstyring i Norden Evalueringsverktøyet som brukes i MMI, er basert på Innovation Radar, som er utviklet av Mohan Sawney, Inigo Arroniz og Robert C. Wolcott fra Kellogg School of Management ved Northwestern University. Denne metoden ble valgt etter en grundig sammenligning av ulike innovasjonsverktøy, der vi vurderte om de ville fungere i Norden. Etter et pilotprosjekt i Norden, der 60 ledere fra åtte ulike selskaper deltok, konkluderte 16

17 de tre undersøkelsene og seminarene med konsulentene gir oss et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om innovasjon i bedriften, forklarer Rikard Munoz fra Nordea Cards. Nordic Innovation og styringsgruppen for pilotprosjektet med at Innovation Radar var best egnet til et nordisk program i full skala. Dette skyldes at verktøyet muliggjør statistisk sammenligning på tvers av bransjer og landegrenser, forklarer innovasjonsrådgiver Hans Christian Bjørne. I løpet av to år analyserer deltakerbedriftene sitt eget innovasjonsfokus gjennom tre runder. Hver bedrift får tildelt en konsulent som er spesialist på bruk av Innovation Radar, og som skal gi dem veiledning i resultatene og hjelpe dem med å utarbeide en helhetlig innovasjonsstrategi. Innovation Radar-metoden brukes til å måle og analysere ulike innovasjonsaktiviteter i hele bedriften. På grunnlag av dette utarbeides det en innovasjonsprofil som omfatter 12 ulike dimensjoner. Resultatet av analysen er en Radar-profil som viser hvor fokusert bedriften er på hver av dimensjonene i Innovation Radar. Metoden avslører også om ulike avdelinger i samme Det som gjorde oss interessert i MMI, var at vi ville få mulighet til å arbeide grundig med innovasjonsstrategi, evaluere tilnærmingen vår og sammenligne oss med andre bransjer og investeringsalternativer bedrift har ulike tilnærminger til innovasjon, forklarer innovasjonsrådgiver Jørn Bang Andersen. Referansemåling mot andre bedrifter En av verdens mest fremtidsrettede ortopedibedrifter, islandske Össur, er blant deltakerne i MMI. Vi har en godt definert innovasjonsstrategi, og alle prosjektene våre følger en faseinndelt utviklingsprosess. Det som gjorde oss interessert i MMI, var at vi ville få mulighet til å arbeide grundig med innovasjonsstrategi, evaluere tilnærmingen vår og sammenligne oss med andre bransjer og investeringsalternativer, forteller Hilmar Janusson, utviklingssjef i Össur. For Nordea Cards har deltakelsen i MMI vært et interessant supplement til intern strategiutvikling. Vi har jobbet med å forbedre innovasjonsstrategien vår, og MMI vil hjelpe oss med å nå de målene vi har satt oss. Kombinasjonen av HILMAR JANUSSON, UTVIKLINGSSJEF I ÖSSUR Fordeler for innovasjonsaktører og beslutningstakere Noen av de mest interessante bedriftene på Island deltar i prosjektet, og de har vært svært positive til MMI mye mer positive enn til tidligere programmer av samme type. De har vist stor interesse for bruk av Innovation Radar til strategisk innovasjonsplanlegging i fremtiden. Dette tyder på at Radaren tar opp problemstillinger som er viktige for disse bedriftene akkurat nå, sier Berglind Hallgrímsdóttir, administrerende direktør for Innovation Center Iceland. 13 konsulentfirmaer fra hele Norden har fått opplæring i bruk av Innovation Radar. De lærer opp bedriftene og sørger for at minst seks ledere fra hver bedrift svarer på Innovation Radar-undersøkelsen. De leder også såkalte dypdykkseminarer, der resultatene analyseres og bedriftene definerer hvilken profil de ønsker i fremtiden. I tillegg til undersøkelsene har Nordic Innovation planer om å innlede et samarbeid med nordiske handelshøyskoler, som vil foreta referansemålinger av landene. Resultatene fra handelshøyskolene vil være nyttige for beslutningstakere og nasjonale innovasjonsaktører. De vil få økt innsikt i hvordan de kan samarbeide med lokale bedrifter om å utvikle innovasjonsprogrammer for å fremme innovasjon og vekst, sier Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation. 17

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE

ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE ÅRSRAPPORT INNOVASJON NORGE 2014 INNHOLD 3 Kort om Innovasjon 4 Nøkkeltall 6 Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid 8 Gode effekter og krevende omstilling 10 La oss skape nye landslag sammen! 13 Mange

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT

NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT NORSK DESIGNRÅD ÅRSRAPPORT 2010 SIDE 2 / NORSK DESIGNRÅD årsrapport 2010 INNhold 1 / INNLEDNING / side 3 2 / AKTIVITETER & MÅLOPPNÅELSE / side 5 3 / ORGANISASJON / side 6 4 / INFORMASJOn & FAGarrangementer

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Ledere svikter ehandelen

Ledere svikter ehandelen nr 2 2004 årgang 2 Din guide til lønnsom ebusiness Ledere svikter ehandelen Lokker med ekstrainntekt Småbedriftenes IKT-løsning Alle kan nå lære seg data 110 0 11 1 00 01100 1 010 111 Lønnsomme portaler

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy

Sluttrapport. Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012. Devoteam davinci Mads Bruun Høy Sluttrapport Innovasjon i Fjernvarme Prosesstudie Februar 2012 Devoteam davinci Mads Bruun Høy 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Sammendrag og konklusjon 3 Metodikk 3 Konklusjon 3 Mulighet 1: Nye forretningsmodeller

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer