ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

2 2

3 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer og bygge relasjoner gjennom nordisk samarbeid. Vi samarbeider med næringsliv, myndigheter og akademia. Vår rolle er også å formidle kunnskap om innovasjon og spre resultatene fra våre prosjekter. Vi skal bidra til å øke innovasjons- og konkurranseevnen til nordisk næringsliv gjennom innovasjonsarbeid over grensene. Nordic Innovation er samlokalisert med andre nordiske organisasjoner i Oslo sentrum, men har prosjekter og partnere i alle de nordiske landene // Les mer på 3

4 INNHOLD Forord 06 Ny proaktiv strategi for Nordic Innovation 08 Nye websider lansert 10 Styrende prinsipper for nordisk satsing på innovasjon 12 World Climate Solutions 2010 avsluttet til jubel 14 Klimavennlig bygg på agendaen 16 Måling av innovasjonsfokus i nordiske bedrifter 18 Tre dager med inspirasjon, kunnskap og nettverk 20 Mer innovasjon i nordisk turisme 21 Tilbakeblikk Disse prosjektene ble bevilget i Noen av rapportene publisert i Muligheter innenfor internasjonal tjenestehandel 28 Kompetent kapital gir nordisk vekst 30 Inspirerende løsninger for barn i bevegelse 32 Innovasjon i marin sektor 33 Ny nordisk mat II 34 Handlingsorientert toppforskningsinitiativ 36 Drifts- og balanseregnskap Ansatte MILJØMERKET 241 TRYKKSAK 716 Utgitt av Nordic Innovation Ansvarlig redaktør: Melita R. Hasle // Redaktør: Sophie Terkelsen // Journalist: Páll Tómas Finnsson Design: // Foto: Shutterstock, Scanpix, Johner, Svein Jørgen Wiken (s.34-35) // Print: Siste Hånd // Opplag: 500 Nordic Innovation, Stensberggata 25, 0170 Oslo // Telefon: (+47) // Faks (+47) , // 4

5 2010 Et år for fornyelse og grønn velstand 2010 var året for fornyelse og endring for Nordic Innovation. Vi tilbrakte året i tett dialog med våre interessenter for å stake ut den riktige strategien for årene fremover. Vårt styre, ledelsen og alle ansatte bidro til denne omfattende strategiutviklingen. Vi jobbet også med å finne vår rolle i å fremme innovasjon i Norden, og kom til at det er nettopp det som er vår kjernevirksomhet. Resultatet er derfor en strategi for , som legger vekt på proaktivt innovasjonsarbeid, nettverk, nye initiativer og kompetansedeling mellom de nordiske innovasjonsaktørene. Så langt har tilbakemeldingene på våre nye strategiske beslutninger for Nordic Innovation vist at de valg vi gjorde var riktige. Utiklingen av vår nye strategi ble dessuten gjennomført i tråd med det nye nordiske samarbeidsprogrammet for innovasjon og næringspolitikk Både vår strategi så vel som det nye samarbeidsprogrammet legger vekt på grønn vekst og bærekraftig innovasjon som en nøkkelfaktor for at Norden skal lykkes i fremtiden. Sammen med den nye strategien kom også en forenkling av navnet vårt, for å bedre kommunisere vår offisielle rolle innenfor det nordiske samarbeidet og at innovasjon er vår primære oppgave. Ved å fjerne center fra navnet vårt, håper vi å fjerne alle misforståelser om hva slags institusjon vi representerer. Sist år samarbeidet vi dessuten tett med det danske formannskapet for Nordisk ministerråd, og en av våre felles viktigste oppgaver var å lansere det nye globaliseringsinitiativet for klimavennlige bygg markerte også den offisielle oppstarten av vårt Measure and manage innovation program. Etter et mindre pilotprosjekt var vi glade for å sjøsette fullskala programmet med 100 nordiske selskaper som deltar i et omfattende program som vil hjelpe dem med å videreutvikle sine innovasjonsstrategier. Disse bedriftene representerer mer enn ansatte, og en 20 milliarder euro omsetning. Nå i begynnelsen av 2011 begynner vi å se resultater, og forventer mer i det kommende året. 5

6 NY STRATEGI Vi trenger effektiv innovasjon for å håndtere fremtidens utfordringer, og denne innovasjonen bør være drivkraften bak økonomisk vekst i området BENT LINDHARDT ANDERSEN, TIDLIGERE STYRELEDER I NORDIC INNOVATION Ledergruppa i Nordic Innovation er begeistret over den nye strategien og ser frem til å se den i aksjon. Fra venstre: Administrerende direktør Ivar H. Kristensen, personalog organisasjonssjef Kari Winquist, og kommunikasjonssjef Melita R. Hasle. 6

7 Ny proaktiv strategi for Nordic Innovation AV PÁLL TÓMAS FINNSSON I 2010 ferdigstilte Nordic Innovation en ny strategi for virksomhetens fire kommende år. Strategien vektlegger særlig en proaktiv satsing på innovasjon, nettverkssamarbeid og kunnskapsdeling mellom de nordiske landene. Definere forpliktelser og kjernefunksjoner Strategien er basert på visjonene som ble lagt frem i det nordiske innovasjons- og næringspolitiske samarbeidsprogrammet for , som ble vedtatt av de nordiske næringsministrene i oktober Den nye strategien vår gjenspeiler de politiske visjonene som er beskrevet i programmet, og Nordic Innovations planlagte rolle når det gjelder å nå målsetningene ministrene er blitt enige om, sier Bent Lindhardt Andersen, styreleder i Nordic Innovation i Å foreta en ny vurdering av strategien var en viktig del av forberedelsene til en ny kontrakt med Nordisk ministerråd. Kontrakten ble undertegnet i begynnelsen av 2011 og definerer organisasjonens forpliktelser og kjernefunksjoner de neste tre årene. Bærekraftig vekst som fellesnevner Visjonen som er beskrevet i strategien, gjenspeiler Nordisk ministerråds vektlegging av å styrke de nordiske landenes posisjon som en ledende region for innovasjon og bærekraftig utvikling. Vi trenger effektiv innovasjon for å håndtere fremtidens utfordringer, og denne innovasjonen bør være drivkraften bak økonomisk vekst i området. Men ikke for enhver pris det må være bærekraftig vekst. Det bør være fellesnevneren for de nordiske landene i fremtiden, sier Lindhardt Andersen. Nordic Innovations virksomhetsidé er å oppnå økt verdiskaping i Norden gjennom internasjonalt samarbeid. Vi oppfordrer landene til å samarbeide om virkeområder der dette fører til mer nordisk verdiskaping enn hvis hvert land arbeider på egen hånd. Dette gjelder også samarbeid med partnere utenfor regionen, for eksempel EU, Canada og Baltikum, fortsetter Lindhardt Andersen. Mer vekt på muligheter for nettverkssamarbeid Nordic Innovations tradisjonelle tilnærming til å fremme innovasjon har vært å starte opp og finansiere prosjekter samt å arbeide for å fjerne hindringer for innovasjon i de nordiske landene. Gjennom dette arbeidet har det oppstått et omfattende nettverk av aktører innenfor innovasjon og næring i både offentlig og privat sektor. Nettverkssamarbeid har blitt en stadig viktigere del av virksomheten vår, og for å understreke betydningen av denne utviklingen har vi tatt med relasjonsbygging og nye partnersamarbeid mellom aktører innenfor innovasjon som et eget punkt i strategien, forteller kommunikasjonssjef Melita R. Hasle. Ifølge Bent Lindhardt Andersen er dette en viktig endring. Vi går fra å være en innovasjonsinstitusjon som finansierer prosjekter, til i større grad å fokusere på samarbeid mellom nordiske aktører. Det Nordic Innovation er flinkest til, er å skape relasjoner og sørge for at vi drar fordel av hverandres kunnskaper og erfaringer. Og ved å gjøre dette bidrar vi til økt verdiskaping i Norden, forklarer han. Fem strategiske mål former fremtidig virksomhet Basert på organisasjonens grunnleggende målsetning er fem strategiske mål fremhevet i strategien. De omfatter å gi oversikt over innovasjon og handel over landegrensene på internasjonalt og nordisk nivå, å utvikle og utveksle ny innovasjonskompetanse og å skape plattformer for samarbeid. Det vil fortsatt være en viktig del av arbeidet til Nordic Innovation å skape bedre betingelser for innovasjon og handel over landegrensene i Norden samt å bidra til å sette politiske initiativer ut i livet. Den nye strategien omfatter i tillegg å utfordre de eksisterende rammene for innovasjon i Norden og å igangsette nye typer samarbeid. Det er viktig å utfordre de nordiske landene til stadig å utvikle tilnærmingen til innovasjon. Det ligger et stort potensial i å oppfordre innovasjonsinstitusjoner og andre aktører til å ikke bare tenke nasjonalt, men også undersøke muligheter for nordisk samarbeid og innlemme det nordiske perspektivet i eksisterende prosjekter, påpeker Melita R. Hasle. En mer proaktiv rolle øker suksessraten for innovasjon Hensikten med den mer proaktive rollen til Nordic Innovation er å øke suksessraten for offentlige og private aktører i Norden. Proaktivitet innebærer ikke bare å styrke båndene mellom innovasjonsaktører på nasjonalt plan. Det innebærer også å stimulere nordiske bedrifter til innovasjon, enten ved å satse på entreprenørskap eller ved å sette i gang innovasjonsprosesser i eksisterende bedrifter. Vellykket innovasjon er avgjørende for at bedriftene skal vokse og være konkurransedyktige også i fremtiden, sier Melita R. Hasle. Bent Lindhardt Andersen er fornøyd med resultatet av strategiprosessen. Vi har kommet frem til en relevant strategi som definerer klare retningslinjer for virksomheten vår de nærmeste årene. Nordic Innovation kan gi et viktig bidrag til økonomisk vekst i området ved å tilby faglig, dyptgående innsikt i innovasjonsprosesser i Norden og ved å styrke båndene mellom nasjonale myndigheter og andre aktører, sier Lindhardt Andersen. 7

8 Så er de nye nettsidene nordicinnovation.org på plass. Sammen med reklame-, analyse- og webbyråer, har kommunikasjonsavdelingen i Nordic Innovation jobbet iherdig gjennom 2010 med å skape den ultimate plattformen for innovasjon, handel og samarbeid i Norden. I tillegg er det skapt full integrering mot relevante sosiale medier. Resultatet: Surf og finn ut selv! Nye nettsider lansert AV SOPHIE TERKELSEN Dette har vært en lang og grundig prosess og det har det absolutt vært verdt, sier kommunikasjonssjef i Nordic Innovation, Melita R. Hasle. Hun har ledet arbeidet sammen med prosjektleder og senior kommunikasjonsrådgiver Gaute Rossnes. Da vi startet denne prosessen anså vi det som helt nødvendig å starte nedenifra og bygge stein på stein. Både vi og våre brukere ønsket oss en webside som skulle fungere som noe langt mer enn en informasjonsplattform. Tilgjengeliggjøring av informasjon er svært viktig, men vel så viktig er det å legge til rette for dialog og interaksjon. Derfor var den første viktige milepælen for oss å få på plass et skikkelig CRM-system for en bedre håndtering og dialog med våre interessenter, sier Rossnes. Brukeren i sentrum Dette systemet er nå integrert med de nye websidene, noe som gjør det langt enklere å for eksempel sende ut nyhetsbrev, skreddersy informasjon til utvalgte grupper, bidra til å skape nettverk, med mer. Videre er det gjort omfattende analyser og brukerundersøkelser, for å avdekke behov og ønsker hos de som besøker websidene til Nordic Innovation. Brukerne våre har stått i sentrum gjennom hele denne prosessen. Det er de som har vært den viktigste kilden til utviklingen av våre nye sider, sier Hasle. De har også hjulpet oss med å avgjøre hvilke sosiale medier vi skal være tilstede i. Nordic Innovations tre strategiske målsetninger: Stimulere innovasjon, bryte barrierer og bygge relasjoner, har også vært helt sentrale i den nye strategien for web og digitale kanaler. Det er de tre målsetningene som utgjør premissene for funksjonaliteten til våre nye websider og vår tilstedeværelse i sosiale medier. Det er denne opplevelsen vi vil gi de som besøker oss, sier Hasle. Et nordisk språkperspektiv Nordic Innovation har et multinasjonalt og flerspråklig engasjement. Dette gjelder også for organisasjonens kommunikasjon. Når vi nå lanserer våre nye websider, har vi derfor gått langt for å møte våre brukere på en måte som er enkel og tilgjengelig. Derfor presenterer nettstedet en struktur med informasjon på alle de fem nordiske språk i tillegg til engelsk. Dette gjenspeiles også i vårt nye nyhetsbrev. Selv om noen artikler kun vil være tilgjengelig på et skandinavisk språk, håper vi å nå ut til et bredere publikum ved korte artikkelpresentasjoner i vårt nyhetsbrev på engelsk. På denne måten kan en få et inntrykk av hva vi finner viktig selv om selve artikkelen ikke er tilgjengelig på engelsk, sier Hasle. I slike tilfeller vil, ifølge kommunikasjonssjefen, ingresser bli merket med symbol for skandinavisk språk, så ingen trenger å laste inn en artikkel de ikke kan lese. Heldigvis snakker alle i Nordic Innovation engelsk, og vil derfor mer enn gjerne bidra om det skulle oppstå behov blant brukerne for mer informasjon om et tema som kun eksisterer i ett av de skandinaviske språkene. Ny drakt Men foruten nye funksjoner og et flerspråklig engasjement på web, har Nordic Innovation også ikledd seg ny drakt. Parallelt med webprosessen, har vi også utviklet en helt ny grafisk profil. Den visuelle profilen består av sentrale grafiske elementer som sammen utgjør vår visuelle identitet. Sammen skal disse kommunisere og understreke vår rolle som møteplass og pådriver for nordisk innovasjonssamarbeid, sier Hasle. I tråd med ny virksomhetsstrategi I desember 2010, ble ny virksomhetsstrategi vedtatt av Nordic Innovations styre, og i mars 2011 skal ny kontrakt med Nordisk ministerråd (NMR) signeres. Ny strategi og kontrakt er tatt særlig hensyn til i arbeidet opp mot lansering. Det har vært svært viktig for oss at vår nye profil og våre nye websider henger godt sammen med de formelle målsetningene og føringene som er fastsatt av vårt styre og NMR. Vi sørger derfor nå for å visualisere og kommunisere våre nye mål gjennom designprofilen og alle våre kommunikasjonsaktiviteter. Du som bruker skal kunne lese, høre og se, at vi fokuserer enda mer på vår kjernekompetanse; nemlig innovasjon, sier Hasle. Nå har hun en brennende oppfordring til alle lesere: Besøk sidene våre, følg oss på Twitter, delta i dialog, kommenter på rapporter, meld deg på konferanser, og ikke minst; vær en del av det nordiske innovasjonssamarbeidet du også, avslutter Hasle engasjert. 8

9 Besøk sidene våre, følg oss på Twitter, delta i dialog, kommenter på rapporter, meld deg på konferanser, og ikke minst; vær en del av det nordiske innovasjonssamarbeidet du også MELITA R. HASLE, KOMMUNIKASJONSSJEF NORDIC INNOVATION 9

10 NORDISK MINISTERRÅD Styrende prinsipper for nordisk satsing på innovasjon AV PÁLL TÓMAS FINNSSON Grønn vekst og velferd er sentrale elementer i Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitikk , som inneholder de styrende prinsippene for nordisk satsing på innovasjon i den kommende perioden. Program basert på fremgangsrikt samarbeid De nordiske næringsministrene vedtok programmet i oktober Det definerer de viktigste prioriteringsområdene for innovasjon i Norden og utdyper hvordan bestemte samarbeidsformer kan bidra sterkt til velstand i regionen. De fire prioriteringsområdene er innovasjon, entreprenørskap, grønn vekst og velferd. Utdanning, forskning og innovasjon er de viktigste sentrale elementene når det gjelder å håndtere fremtidige utfordringer og sikre økonomisk vekst. Oppgaven vår er å styrke disse tre sentrale elementene i nært samarbeid med industri og næringsliv, sier Halldór Ásgrímsson, generalsekretær for Nordisk ministerråd. Ifølge Ásgrímsson er det naturlig for de nordiske landene å stimulere til økonomisk vekst gjennom innovative tilnærminger til en mer bærekraftig fremtid. Våre land er kjent for å ta vare på miljøet. Vi har bærekraftige energiressurser, vi arbeider bevisst for å begrense forurensningen, og vi har et nært forhold til naturen. Våre sterke sider og muligheter ligger først og fremst i å skape grønn vekst, som bør være den viktigste drivkraften bak den videre utviklingen av velferdssystemene våre, sier Ásgrímsson. Enhver utfordring representerer muligheter Programmet oppfordrer de nordiske landene til å samarbeide innenfor alle områder av innovasjon der samarbeid kan bidra til økt verdiskaping i Norden. Målsetningen er blant annet å finne ut hvordan vi kan skape ny økonomisk vekst i kjølvannet av finanskrisen, hvordan vi kan utvikle og kommersialisere ny energiteknologi, og hvordan vi kan fremme bruk av bærekraftig energi i Norden. Vi vet godt hvilke problemer som må løses, og vi må handle nå hvis vi ikke vil overlate 10

11 Utdanning, forskning og innovasjon er de viktigste sentrale elementene når det gjelder å håndtere fremtidige utfordringer og sikre økonomisk vekst HALLDÓR ÁSGRÍMSSON, GENERALSEKRETÆR NORDISK MINISTERRÅD dem til neste generasjon. Men vi må også gripe mulighetene som ligger i disse utfordringene. Hvis vi lykkes med å håndtere utfordringene gjennom entreprenørskap og innovative løsninger, representerer de et stort potensial for nordiske bedrifter og økonomien i Norden, fortsetter Ásgrímsson. Programmet har også som mål å finne ut hvordan vi kan håndtere de demografiske endringene i Norden, der andelen eldre stadig vokser i forhold til andelen yrkesaktive. Den beste måten å håndtere denne utfordringen på er gjennom innovative løsninger i helsesektoren. Basert på utviklingen i resten av verden forventer vi at det kommersielle potensialet i helsetjenester vil øke raskt i fremtiden. Fyrtårnprosjekter viser vei Seks såkalte fyrtårnprosjekter presenteres i programmet og fungerer som rollemodeller for andre nordiske innovasjonsprosjekter og samarbeidsformer. Prosjektene omfatter opprettingen av et nordisk innovasjonsforum som undersøker hvordan de nordiske landene bør jobbe med innovasjon, en nordisk strategi for bedrifters samfunnsansvar (CSR) som fremmer nordisk konkurranseevne gjennom ansvarlig vekst, og et kunnskapssenter for entreprenørskap som fokuserer på hvordan utdanning og opplæring kan bidra til entreprenørskap og vekst. Blant fyrtårnprosjektene finner vi også et nordisk program for klimavennlige bygg. Det støtter den nordiske byggsektoren i dens arbeid for å utvikle energieffektive løsninger for nye og eldre bygg. 40 % av energien vår brukes i bygg, noe som tydelig understreker viktigheten av å gjøre dem mer energieffektive. Teknikkene finnes allerede i Norden, og det må vi bruke til vår fordel ved å gjøre dem tilgjengelige for alle, sier Halldór Ásgrímsson. I tillegg vil vi undersøke mulighetene for felles markedsføring av innovative nordiske bedrifter, overfor både potensielle markeder og investorer, pluss at vi vil se på hvordan innovasjon i helsesektoren kan fremmes gjennom offentlige anskaffelser og regulering. Felles innsats for å sikre investering og vekst Ifølge Halldór Ásgrímsson finnes det et solid grunnlag for innovasjon i Norden, men han understreker at økt kunnskapsdeling og samarbeid representerer et stort vekstpotensial for regionen. Det finnes enormt mye kunnskap om miljøspørsmål i de nordiske landene, spesielt innenfor energisektoren. Det vi ønsker å oppnå med det nye samarbeidsprogrammet, er å sikre at vi stadig utvikler disse kunnskapene, forbedrer innovasjons- og produksjonsmetodene og prøver å finne nye, bærekraftige løsninger, forklarer Ásgrímsson. Ifølge Ásgrímsson må de nordiske landene ha et nært samarbeid for å kunne hevde seg i den stadig sterkere konkurransen fra noen av verdens raskest voksende økonomier. Det er fordeler ved alle aspekter ved situasjonen: Vi kan utveksle kunnskap, vi øker kapasiteten innenfor utvikling og produksjon, og vi skaffer oss en langt gunstigere posisjon når det gjelder å tiltrekke oss kapital og dermed fremme ytterligere grønn vekst, avslutter Halldór Ásgrímsson. 11

12 WORLD CLIMATE SOLUTIONS 2010 Den september gikk World Climate Solutions 2010 av stabelen på Bella Center i København. For tredje året på rad, deltok Nordic Innovation på vegne av Nordisk ministerråd som en viktig samarbeidspartner under arrangementet. Totalt var rundt 1600 deltakere fra hele verden til stede, og begeistringen for de nordiske aktivitetene var stor. World Climate Solutions 2010 avsluttet til jubel AV PÁLL TÓMAS FINNSSON OG SOPHIE TERKELSEN Gitt de begrensede resultatene av FNs klimatoppmøte i København, COP15, var det betydelig fokus på aktiv deltakelse og initiativ fra innovative og fremtredende aktører på miljøområdet. Formålet med konferansen var å presentere noen av de mange grønne løsninger og tiltak som allerede er utviklet og brukt med suksess i både offentlig og privat sektor i Norden og internasjonalt. Mer enn 100 talere på scenen Over 100 talere presenterte, hver fra deres ståsted, ideer for hvordan miljøet kan forbedres og hvilke tiltak som kan inspirere til fortsatt utvikling og økt grønn vekst. Talerlisten inkluderte klimakommissær Connie Hedegaard, Danmarks klima- og energiminister Lykke Friis, økonomiprofessor Lord Anthony Giddens, Colorado-guvernør Bill Ritter og et bredt spekter av innovatører og bedriftsledere fra både de store, etablerte aktørene i markedet til mindre, innovative 12

13 David Miller, borgemester i Toronto, Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk Ministerråd (NMR), og Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation, diskuterer smarbeidet mellom Norden og Canada på den nordiske paviljongen under World Climate Solutions (Foto: Johannes Jansson / norden.org) oppstartsbedrifter. Stor interesse for de nordiske aktivitetene Blant aktivitetene Nordic Innovation organiserte, var felles nordisk paviljong der det nordiske samarbeidet ble presentert. Paviljongen ble åsted for stor pågang og interesse rundt organisasjonens satsinger. Det ble også gjennomført flere møter der. Under den første dagen på arrangementet møttes David Miller, borgemester i Toronto, Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk ministerråd (NMR), og Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation, på den nordiske paviljongen for å snakke om hvordan styrke samarbeidet mellom Norden og Canada. I tillegg ble det kommende arrangementet Nordic Green Days i Toronto diskutert. Klimavennlig bygg Under dag to, arrangerte Nordic Innovation på vegne av Det danske formannskapet i NMR, en halvannen timers lang sesjon med tittelen: Climate Friendly Buildings Promoting Nordic competencies on the global markets. På sesjonen samlet om lag 70 deltakere seg for å diskutere utfordringer, muligheter og løsninger for klimavennlig bygg i Norden. Åtte foredragsholdere, ledet av moderator Karen Sund, skapte levende og interessante debatter seg i mellom og blant publikum. Åsa Wahlstrøm, som var en av foredragsholderne la fram rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings. Etter sesjonen ble både publikum og panel invitert med til paviljongen hvor diskusjonene fortsatte utover ettermiddagen. Innovasjon og CSR Samtidig som formannskapssesjonen fant sted, befant Ivar H. Kristensen seg i utstillerområdet på Bella Center, hvor han modererte workshopen Sustainable Leadership. Her samlet et stort publikum seg for å høre Kristensen og fire foredragsholdere, deriblant Bjørn Haugland fra Det Norske Veritas og Pierre Tabary fra Schneider Electrics, diskutere innovasjon og CSR, som også er et av temaene i Det finske formannskapets Fyrtårnsprosjekter Mat, mote og cleantech På ettermiddagen dag 2, var det tid for avslutningssesjonen: From Food and Fashion to Cleantech Shaping a Nordic brand. Begivenheten fant sted på hovedscenen inne i utstillerområdet. Nordic Innovation var aktivt med som arrangør. Marianne Poulsen fra SRI fungerte som moderator, og med seg på scenen hadde hun den danske energiministeren Lykke Friis, TV-kokk og entreprenør Claus Meyer, samt grunnleggerne av det Malmø-baserte moteforetaket Righteous Fashion. Med smaksprøver på nordiske råvarer og moteshow ble World Climate Solutions 2010 avsluttet til full jubel fra publikum. Etter jubelseansen samlet både Meyer, Poulsen og moteskapere og modeller seg på den nordiske paviljongen. Her fortsatte de mange spennende samtaler og diskusjoner, før det var tid for å runde av et svært vellykket arrangement. 13

14 WORLD CLIMATE SOLUTIONS 2010 Under World Climate Solutions 2010, arrangerte Nordic Innovation på vegne av Det danske formannskapet i Nordisk ministerråd, sesjonen: Climate Friendly Buildings Promoting Nordic competencies on the global markets. Sesjonen representerte startskuddet for Nordic Innovations nye satsing på klimavennlig bygg. 14

15 Norden har mye å tjene på å løfte sammen i stedet for å sitte på hver sin tue og utvikle løsninger på de samme områdene EILI VIGESTAD BERGE, INNOVASJONSRÅDGIVER, NORDIC INNOVATION Klimavennlig bygg på agendaen AV PÁLL TÓMAS FINNSSON OG SOPHIE TERKELSEN I 2010 lanserte det danske formannskapet i Nordisk ministerråd et nytt globaliseringsinitiativ med det formål å etablere rammene for et felles nordisk innovasjonsprogram innenfor klimavennlig byggeri. En nordisk arbeidsgruppe utarbeidet en analyse, og konkluderte gjennom rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings, at grunnlaget for å skape et felles nordisk innovasjonsprogram er sterkt. I Nordisk samarbejdsprogram for innovation og erhvervspolitikk ble fyrtårnsprosjektet Innovasjonsprogram for klimavennlig bygg etablert. Ambisiøse klimamål og stort innovasjonsbehov Samtlige fem nordiske land har markert seg med svært ambisiøse mål når det gjelder reduksjon av energibruk i byggsektoren. I tillegg har byggsektoren i Norden mye felles, for eksempel i materialbruk, byggeskikk og klima. Kundene har like behov. Det er derfor mye som ligger til rette for et felles nordisk innovasjonsprogram innenfor klimavennlig bygg. Det nordiske innovasjonsprogrammet skal bygge på pågående nasjonale satsinger innenfor klimavennlig byggeri, og vår ambisjon er å være brobygger og en aktør som kan skape nordisk merverdi for de enkelte landene. Det skal lønne seg nasjonalt å være del av det nordiske innovasjonsprogrammet, sier innovasjonsrådgiver Eili Vigestad Berge i Nordic Innovation. Det er derfor med stort engasjement hun og hennes kollegaer, sammen med blant andre danske EBST, tar fatt på arbeidet med det nye innovasjonsprogrammet for klimavennlig bygg. I løpet av 2011 skal det etableres et finansieringskonsortium av nasjonale aktører som selv driver programmer innenfor energieffektivisering, bærekraftig byutvikling og bygg. Det er knyttet store forventninger til hva man kan få til sammen. Norden har mye å tjene på å løfte sammen i stedet for å sitte på hver sin tue og utvikle løsninger på de samme områdene, sier Vigestad Berge. En viktig oppgave i oppstarten av programmet blir å identifisere de temaene der samarbeid vil skape stor gevinst. Et langvarig engasjement Nordic Innovation har i løpet av de siste ti årene gjennomført en rekke prosjekter knyttet til bygg og anlegg. Denne nye satsingen er en naturlig forlengelse av organisasjonens lange satsing på bygg. Vi vurderer det som både spennende og relevant for Nordic Innovation å være involvert i dette programmet. Satsingen lar oss videreføre et langvarig og solid engasjement innen bygg, både når det gjelder innovasjon i sektoren generelt og spesielt innenfor bærekraftig bygg. Videre gir det en unik mulighet for organisasjonen å bruke vår kompetanse til å skape samspill mellom nordiske aktører, sier Vigestad Berge. Programmet vil lanseres i løpet av Det er satt av 7,5 MDKK per år fra Nordisk ministerråd. I tillegg blir nasjonale aktører invitert til å bidra økonomisk. Nordic Innovation vil dessuten bidra med egne midler. Sammen skal vi skape et substansielt program, både innholdsmessig og økonomisk, sier Vigestad Berge. Oppdateringer på web Vigestad Berge oppfordrer interesserte til å følge med på Nordic Innovations nye websider for oppdateringer om programmet. Her finnes blant annet rapporten Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings, samt synteserapporten Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor, som er en sammenfatting av Nordic Innovations satsinger innen bygg de siste årene. 15

16 MEASURED AND MANAGED INNOVATION PROGRAM Måling av innovasjonsfokus i nordiske bedrifter AV PÁLL TÓMAS FINNSSON Til sammen 100 nordiske SMB-er og større bedrifter deltar nå i Measured and Managed Innovation-programmet (MMI). Det overordnede målet er at bedriftene skal lykkes bedre med innovasjon, og deltakerne i alle de nordiske landene er nå i ferd med å avslutte første del av prosjektet. Økt bevissthet på innovasjon Undersøkelser som Nordic Innovation har foretatt, viser at bare 41 % av deltakerbedriftene har en definert innovasjonsstrategi, mens 63 % oppgir at de opererer på markeder som kjennetegnes av hard konkurranse. Tallene viser tydelig at nordiske bedrifter må bli mer bevisste på innovasjon for å kunne skille seg ut fra konkurrentene. Målet med MMI er å øke konkurranseevnen til nordiske bedrifter ved å gi en innføring i helhetlig innovasjonsstyring. Som del av programmet skal deltakerne evaluere sin egen innovasjonsstrategi og tenke grundig gjennom sin egen innovasjonssatsing. Measured and Managed Innovation-programmet ledes av Nordic Innovation, i nært samarbeid med nasjonale innovasjonsorganisasjoner i alle de nordiske landene. Vi ønsket å gi bedriftsledere et verktøy som gjør dem mer bevisste på egne innovasjonsstrategier. Å bruke innovasjon som en kilde til vekst representerer et stort potensial for nordiske bedrifter, men det krever at alle forstår hvordan de kan bidra til innovasjonsprosessen og tilføre bedriften og kundene nytteverdi, sier Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation. Et verktøy for innovasjonsstyring i Norden Evalueringsverktøyet som brukes i MMI, er basert på Innovation Radar, som er utviklet av Mohan Sawney, Inigo Arroniz og Robert C. Wolcott fra Kellogg School of Management ved Northwestern University. Denne metoden ble valgt etter en grundig sammenligning av ulike innovasjonsverktøy, der vi vurderte om de ville fungere i Norden. Etter et pilotprosjekt i Norden, der 60 ledere fra åtte ulike selskaper deltok, konkluderte 16

17 de tre undersøkelsene og seminarene med konsulentene gir oss et bedre grunnlag for å fatte beslutninger om innovasjon i bedriften, forklarer Rikard Munoz fra Nordea Cards. Nordic Innovation og styringsgruppen for pilotprosjektet med at Innovation Radar var best egnet til et nordisk program i full skala. Dette skyldes at verktøyet muliggjør statistisk sammenligning på tvers av bransjer og landegrenser, forklarer innovasjonsrådgiver Hans Christian Bjørne. I løpet av to år analyserer deltakerbedriftene sitt eget innovasjonsfokus gjennom tre runder. Hver bedrift får tildelt en konsulent som er spesialist på bruk av Innovation Radar, og som skal gi dem veiledning i resultatene og hjelpe dem med å utarbeide en helhetlig innovasjonsstrategi. Innovation Radar-metoden brukes til å måle og analysere ulike innovasjonsaktiviteter i hele bedriften. På grunnlag av dette utarbeides det en innovasjonsprofil som omfatter 12 ulike dimensjoner. Resultatet av analysen er en Radar-profil som viser hvor fokusert bedriften er på hver av dimensjonene i Innovation Radar. Metoden avslører også om ulike avdelinger i samme Det som gjorde oss interessert i MMI, var at vi ville få mulighet til å arbeide grundig med innovasjonsstrategi, evaluere tilnærmingen vår og sammenligne oss med andre bransjer og investeringsalternativer bedrift har ulike tilnærminger til innovasjon, forklarer innovasjonsrådgiver Jørn Bang Andersen. Referansemåling mot andre bedrifter En av verdens mest fremtidsrettede ortopedibedrifter, islandske Össur, er blant deltakerne i MMI. Vi har en godt definert innovasjonsstrategi, og alle prosjektene våre følger en faseinndelt utviklingsprosess. Det som gjorde oss interessert i MMI, var at vi ville få mulighet til å arbeide grundig med innovasjonsstrategi, evaluere tilnærmingen vår og sammenligne oss med andre bransjer og investeringsalternativer, forteller Hilmar Janusson, utviklingssjef i Össur. For Nordea Cards har deltakelsen i MMI vært et interessant supplement til intern strategiutvikling. Vi har jobbet med å forbedre innovasjonsstrategien vår, og MMI vil hjelpe oss med å nå de målene vi har satt oss. Kombinasjonen av HILMAR JANUSSON, UTVIKLINGSSJEF I ÖSSUR Fordeler for innovasjonsaktører og beslutningstakere Noen av de mest interessante bedriftene på Island deltar i prosjektet, og de har vært svært positive til MMI mye mer positive enn til tidligere programmer av samme type. De har vist stor interesse for bruk av Innovation Radar til strategisk innovasjonsplanlegging i fremtiden. Dette tyder på at Radaren tar opp problemstillinger som er viktige for disse bedriftene akkurat nå, sier Berglind Hallgrímsdóttir, administrerende direktør for Innovation Center Iceland. 13 konsulentfirmaer fra hele Norden har fått opplæring i bruk av Innovation Radar. De lærer opp bedriftene og sørger for at minst seks ledere fra hver bedrift svarer på Innovation Radar-undersøkelsen. De leder også såkalte dypdykkseminarer, der resultatene analyseres og bedriftene definerer hvilken profil de ønsker i fremtiden. I tillegg til undersøkelsene har Nordic Innovation planer om å innlede et samarbeid med nordiske handelshøyskoler, som vil foreta referansemålinger av landene. Resultatene fra handelshøyskolene vil være nyttige for beslutningstakere og nasjonale innovasjonsaktører. De vil få økt innsikt i hvordan de kan samarbeide med lokale bedrifter om å utvikle innovasjonsprogrammer for å fremme innovasjon og vekst, sier Ivar H. Kristensen, administrerende direktør i Nordic Innovation. 17

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO

CEN/TS 16555. «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO CEN/TS 16555 «Innovasjon- å skape verdier på nye måter» Har vi råd til å la være? Anthony Kallevig, LO Norske utfordringer Norge fortsatt på 11. plass blant verdens mest konkurransedyktige land (WEF 2014).

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar

Bergen. markedssymposium. Tema: Pr og kommunikasjon. Grand Hotel Terminus fredag 11. februar 2011 Bergen markedssymposium Grand Hotel Terminus fredag 11. februar Tema: Pr og kommunikasjon Dato: Fredag 11. februar 2011 Tid: kl. 11.00 17.00 Sted: Grand Hotel Terminus 2011 Bergen markedssymposium

Detaljer

#2 Nyhetsbrev September 2015

#2 Nyhetsbrev September 2015 #2 Nyhetsbrev September 2015 The INSPIREYOWUp project is funded with support from European Comission EACEA under Agreement & Project No. 2013-1-NO1-LEO05-06186 2 INSPIREYOWUP partnere er glad for å ønske

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE

Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE Juni 2013 Utfordringer og muligheter KVALITETSDAGENE En standard for endring ISO 26000 Et nordisk prosjekt Et nordisk initiativ November 2010 Global referanse Definerer Rammeverk Systematisk tilnærming

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013

Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Utviklingen av bioøkonomien i Europa gjennom forskning og innovasjon Kick-off seminar for EUs FoU-satsing i Horizon2020 13.11.2013 Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Bioøkonomi biobasert

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Open Days Telemark 15.11.12 Eva Camerer, Seniorrådgiver EU Innovasjon Norge Bakgrunn Europe 2020-5 hovedmål ARBEID 75% av befolkningen mellom 20-64 skal

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2007 Nasjonalt senter for telemedisin, NST Visjon; Gode helsetilbud til alle, uavhengig av tid og sted Verdier; Åpen Pålitelig Modig Virksomhetsidé: NST skal drive med fremtidsrettet

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011

Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD. Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Læring gjennom næring sats på Nærings-PhD Nærings-ph.d. en god investering seminar 9. desember 2011 Næringslivet en voksende læringsarena - fra en tredjedel til nærmere halvparten av utført FoU 2 Europeisk

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet

TOPRO for Oma og Opa. Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet DEFINERE FOKUS Nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet "Mennesker som deler et behov for mobilitetshjelp utgjør ikke en homogen gruppe hva gjelder smak, verdier, interesser og sosiale og

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

TINES INNOVASJONSREISE

TINES INNOVASJONSREISE TINES INNOVASJONSREISE Stor og tradisjonsrik virksomhet 1856 Norges første meierisamvirke etableres TINE Gruppa 2008 Omsetning NOK 17,7 milliarder 5.700 ansatte 5 meieriselskaper ca 50 produksjonsanlegg

Detaljer

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no

Kort om IPnett. Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no Kort om IPnett - Hvem er vi? - Trapeze vs. Juniper - Uninett avtalen Henrik Jørgensen Solution Architect Tel +4767201028 Mob +4791165898 henrik.jorgensen@ipnett.no IPnett AS Vollsveien 2b Pb 118 1325 LYSAKER

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015

HelseOmsorg21. Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 HelseOmsorg21 Hva nå? Kan vi skape industri i kjølvannet av Nobel-prisen i medisin? Helseindustrikonferansen 2015 28. mai 2015 John-Arne Røttingen Leder for HO21-rådet Et kunnskapssystem for bedre folkehelse

Detaljer

Det grønne skiftet hindringer og muligheter. Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult

Det grønne skiftet hindringer og muligheter. Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult Det grønne skiftet hindringer og muligheter Roar Smelhus, styremedlem i RIF og markedsdirektør i Hjellnes Consult «One can choose to go back towards safety or forward towards growth Abraham Maslow Hvorfor

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016

Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Hvilke suksesskriterier er nødvendige for å lykkes med klyngearbeid? Klyngeseminar 8. februar 2016 Menon og klynger (www.menon.no) Faglig grunnlag for utvikling av klyngeprogrammene gjennom forskningsprosjektet

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus

Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Lansering 14. august 2007, Ingeniørenes Hus Velkommen til det første møtet i Kinaforum Dagens tema: Presentasjon av Regjeringens Kinastrategi: Mål og prioriteringer i vårt forhold til Kina. Fokus, samordning

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Innovasjon i kommunal sammenheng!

Innovasjon i kommunal sammenheng! Innovasjon i kommunal sammenheng! Bergen 29.april 2015 Rådgiver Gustav Weiberg-Aurdal Forskning, innovasjon og digitalisering Arbeidet med å løse flokene starter i dag Nei takk! Vi har ikke tid KS visjon:

Detaljer

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet

Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Vi veileder din bedrift i det europeiske markedet Finn en rådgiver i din region Title of the presentation Date # Enterprise Europe Network Et integrert nettverk Til stede i hele landet Norske partnere:

Detaljer

Europakonferansen 2015

Europakonferansen 2015 Europakonferansen 2015 Hvorfor jobber SINTEF med internasjonal prosjektutvikling? Unni Steinsmo konsernsjef Dette er bestillingen: 1. Hvorfor jobber SINTEF for internasjonal i samarbeid med næringsliv

Detaljer

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN

ENERGIX. Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Seminar om INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET relatert til ENERGIEFFEKTIVISERING I INDUSTRIEN ENERGIX Energibruk og konvertering 2013-118 MNOK Batteri 20 % Biodrivstoff 16 % Hydro-gen 18 % Bygg

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 SIDE 03 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015 INNLEDNING Norsk Designråds strategiplan for perioden 2013-2015 representerer en videreføring av den forrige planens

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Norsk Designrad Norsk Design- og Arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref Dato 07.02.2011 Tilskuddsbrev 2011 1. INNLEDNING Nærings- og

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5208. Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway ZA5208 Flash Eurobarometer 267 (Innobarometer 2009) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 267 INNOBAROMETER 2009 Company Information La meg begynne med noen spørsmål om din bedrift. D1. HVOR PRODUSERER

Detaljer

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april

Program. PrintSea 2013 21. - 23. april Program PrintSea 2013 21. - 23. april Kjære deltaker PrintSea er blitt en årlig fagkonferanse i regi av Canon og har som hensikt å bidra til utvikling for bedrifter innen grafisk industri. Dette favner

Detaljer

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

EFTA og EØS-avtalen. Brussel, 2. desember 2011. Tore Grønningsæter. Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EØS-avtalen Brussel, 2. desember 2011 Tore Grønningsæter Informasjons- og kommunikasjonsrådgiver EFTA og EU 1.1.2007 EFTAs aktiviteter: med tre ben å stå på EFTA Intra-EFTA handel Stockholm konvensjonen

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO

Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid. Ole Petter Ottersen, rektor UiO Forskning og innovasjon basen for næringslivssamarbeid Ole Petter Ottersen, rektor UiO Networks must compensate for geographical distance Vi samarbeider intenst allerede! Forskerinitiert samarbeid Programinitiert

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002

Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling. Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Norsk senter for prosjektledelse 15. november 2002 Nyskaping i bank og finansnæringen innovasjon og utvikling Hva er innovasjon Hvorfor innovasjon

Detaljer

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R

N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I S K E A R B E I D S P A P I R E R Kommunikasjonsstrategi for det nordiske miljøsamarbeidet NA2013:917 http://dx.doi.org/10.6027/na2013-917

Detaljer

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012

Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement. Juli 2012 Strategi for Datatilsynets internasjonale engasjement Innholdsfortegnelse En verden i rask forandring... 3 1. Vi skal delta i sentrale internasjonale fora... 4 2. Vi skal være en pådriver i det nordiske

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer