Hva har betydning for hvor godt ulike teknologier egner seg i samhandling?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva har betydning for hvor godt ulike teknologier egner seg i samhandling?"

Transkript

1 Hva har betydning for hvor godt ulike teknologier egner seg i samhandling? Sjur Larsen Studio Apertura NTNU Samfunnsforskning AS

2 Denne forelesningen Alle teknologier egner seg ikke like godt til alt. Hva er det som har noe å si for hvor godt ulike teknologier egner seg i samhandling?

3 Medierikhetsteori Medierikhetsteori (Media Richness Theory) og sosial tilstedeværelsesteori (Social Presence Theory) fokuserer på hva teknologien lar oss gjøre. Eller: hvilke sterke og svake sider som kjennetegner ulike kommunikasjonsmedier. Kjennetegn ved ulike kommunikasjonsmedier: 1. Mulighet til rask tilbakemelding 2. Evne til å formidle flere signaler 3. Mulighet til å tilpasse budskap til situasjonen 4. Evne til å formidle subjektivt og tvetydig materiale

4 Kommunikasjonskanaler Kilde: Jacobsen og Thorsvik (2007). Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget.

5 Oppgavetype og valg av type samarbeidsteknologi Utgangspunktet for å få kommunikasjon og samarbeid over tidssoner og avstand til å fungere godt: Å velge teknologi som er tilpasset behovene i teamets oppgaver. Kompliserte og uklare situasjoner krever andre valg enn det enkle og oversiktlige situasjoner krever. Duarte & Snyder (2006). Mastering Virtual Teams

6 Oppgavetype og valg av type samarbeidsteknologi To primære faktorer som kan hjelpe virtuelle team med å vurdere hvor godt en teknologi vil fungere i forhold til en annen i ulike situasjoner: Hvor stor grad av sosial tilstedeværelse som kreves Hvor stor grad av informasjonsrikhet som kreves Duarte & Snyder (2006)

7 Sosial tilstedeværelse (social presence) Sosial tilstedeværelse er i hvor stor grad teknologien legger til rette for personlig kontakt og opplevd følelse av nærhet med andre. Kommunikasjon ansikt-til-ansikt har størst grad av sosial tilstedeværelse, mens en epostmelding eller et brev har mindre.

8 Sosial tilstedeværelse (social presence) Synkron kommunikasjon (møter ansikt til ansikt, telefonkonferanser, videokonferanser) gir større grad av sosial tilstedeværelse enn asynkron kommunikasjon (epost, mobilsvarmeldinger). Fordi muliggjør spontane utvekslinger fram og tilbake som vi forbinder med normale samtaler.

9 Informasjonsrikhet Har å gjøre med hvor mye og hvor variert informasjon som overføres gjennom ulike kommunikasjonskanaler Stor grad av informasjonsrikhet kan hjelpe til med å overføre nøyaktig budskap i kommunikasjon, og dermed redusere uklarhet og misforståelser.

10 Informasjonsrikhet Eks.: Informasjonsrikhet i en videokonferanse med tekst og muligheter til å vise illustrasjoner er høy, fordi stor mengde informasjon tilgjengelig: ord, ansiktsuttrykk, kroppsspråk, og informasjon om omgivelsene til de som er til stede Mye av denne informasjonen ikke til stede i andre kommunikasjonskanaler, som telefonkonferanser eller e-post.

11 Skriftlig informasjon Gir i liten grad rik informasjon: Man har ikke mulighet for å observere hvordan folk kommuniserer med kroppen og gir andre ikke-verbale signaler

12 teorien Bare 7 % av kommunikasjonen formidles gjennom ord, 38 % formidles gjennom stemmeleie, og 55% formidles gjennom kroppsspråk. Albert Mehrabian (1971). Silent Messages Kan diskuteres!

13 Oppgavetyper og valg av riktig type teknologi: Duarte & Snyder (2006) Generere ideer og planer om teamets arbeid, innsamling av data for å gjøre beslutninger Løse rutinepregede problemer der svarene allerede finnes Løse uklare eller komplekse problemer der svarene ikke er rutinepregede Forhandle i mellommenneskelige eller kompliserte tekniske konflikter mellom teammedlemmer eller organisasjoner.

14

15

16 Oppgavekompleksitet Kilde: Bell, B. S. & S. Kozlowski (2002). A typology of virtual teams: Implications for effective leadership. Group & Organization Management, 27(1):

17 Oppgavetyper i samarbeid: Additiv struktur Arbeid og aktiviteter utføres separat av de som samarbeider og kombineres til et ferdig produkt

18 Oppgavetyper i samarbeid: Sekvensiell struktur Arbeid og aktiviteter flyter i én retning fra en deltaker til den neste.

19 Oppgavetyper i samarbeid Gjensidig struktur Arbeid og aktiviteter flyter fram og tilbake mellom medlemmer over tid.

20 Oppgavetyper i samarbeid Intensiv struktur Høyest grad av gjensidig avhengighet mellom deltakere og oppgaver; deltakerne må løse problemer og samarbeide kontinuerlig for å løse sine oppgaver (nå sine mål).

21 Bell, B. S. & S. Kozlowski (2002). A typology of virtual teams: Implications for effective leadership. Group & Organization Management, 27(1):

22 Sammenfatning Team med høy oppgavekompleksitet: omgivelsene er gjerne i stadig endring, teamet er nært koblet til omgivelsene, og medlemmene er sterkt gjensidig avhengige av hverandre Vanligvis kjennetegnet ved gjensidig eller intensiv arbeidsflyt.

23 Oppgavekompleksitet og valg av type samarbeidsteknologi Forskning har funnet sammenhenger mellom oppgavekompleksitet og hvordan team kommuniserer.

24 Oppgavekompleksitet og valg av type samarbeidsteknologi Generelt: Høy oppgavekompleksitet krever mer synkron, mer intensiv samhandling enn lav oppgavekompleksitet. Team trenger da teknologier som kan gi dem muligheter for samarbeid i sanntid (synkrone teknologier).

25 Sammenfatning Team med lav oppgavekompleksitet: generelt i statiske omgivelser, løst koblet til omgivelsene, og relativt lav gjensidig avhengighet eller interne koblinger. Krever minimalt med informasjonsdeling og samarbeid mellom teammedlemmene. Vanligvis additiv eller sekvensiell arbeidsflyt.

26 Sammenfatning Team med høy oppgavekompleksitet: omgivelsene er gjerne omskiftelige, teamet er tett koblet til omgivelsene, og medlemmene er sterkt gjensidig avhengige av hverandre Vanligvis kjennetegnet ved gjensidig eller intensiv arbeidsflyt.

27 Oppgavekompleksitet og valg av type samarbeidsteknologi Generelle tommelfingerregler. For eksempel: e-post kan også fungere godt som støtte for synkront/nærsynkront samarbeid, hvis brukt i kombinasjon med telefon, eller hvis de som sender og mottar meldinger besvarer innkomne meldinger raskt.

28 Teknologiers grad av informasjonsrikhet Teknologiers evne til å overføre informasjonsrik kommunikasjon ikke bare avhengig av egenskaper ved teknologier. Hvor informasjonsrikt et kommunikasjonsmedium oppleves som, avhenger av flere faktorer: hvor godt man kjenner den man kommuniserer med konteksten emnet erfaring med bruk av verktøyet

29 Teknologiers grad av informasjonsrikhet Dvs.: en kommunikasjonskanals rikhet blir større ikke på grunn av egenskaper ved mediet i seg selv, men på grunn av konteksten det brukes i. Forklarer hvorfor en enkelt e-postmelding kan overføre så mye rik kontekstinformasjon til noen vi kjenner godt, og på samme tid, være så vanskelig å bruke i jobbsammenheng overfor en person fra en fremmed kultur og som vi akkurat har møtt.

30 Teknologier og grad av sosial tilstedeværelse Teknologiers evne til å gi en følelse av sosial tilstedeværelse ikke bare avhengig av en teknologis egenskaper, avhenger også av hvordan en teknologi brukes. Eks. e-post: om meldinger besvares eller ikke. hvor raskt meldinger besvares

31

32

33

34 Innvending mot medierikhetsteori En svakhet ved teorien om medierikhet er at den kun tar for seg bruk av én teknologi om gangen, og overser bruk av flere media i kombinasjon. Ofte vanlig med multikommunikasjon, dvs. bruk av to eller flere kommunikasjonsmedier til samme tid. (f.eks. chatting og sending av epost under telefonmøte til andre møtedeltakere)

35 Medierikhetsteoriens styrke In spite of these complexities, the media richness model still has its merits. If you were to advise a friend or a colleague on how to deal with a conflict, for example, you d probably advise against a lean medium and suggest instead a rich one, like face-to-face conversation. G. Cheney et al. (2011). Organizational Communication in an Age of Globalization, 2nd edition. Long Grove: Waveland Press. (s. 372)

36 ..some of the highest performing virtual teams we have ever worked with always handled their most difficult conflicts over telephone. These teams first built strong relationships of trust and commitment and had team cultures of disciplined structure and response. But even then, they found that addressing difficult conflicts face-to-face tended to escalate the conflicts from task-related to personal conflicts. Team members reacted to the body language of red and angry faces and defiant postures rather than to the content of the disagreement. Over the telephone, in contrast, team members could focus on the words and content and control their own responses better. Importantly, these teams also debriefed all remote conflicts once they were face-to-face again, after the negative emotions had decreased. At this point, they rebuilt relationships and commitment so they could face the next conflicts. Source: Arie Baan & Martha Maznevski, Training for Virtual Collaboration. In Jill Nemiro et al. (2008). The Handbook of High-Performance Virtual Teams. Jossey-Bass (p )

37 Ledelse og teknologimediert kommunikasjon Gode ledere er oppmerksomme på hvilke effekter valg av medier har, og velger kommunikasjonskanaler som er tilpasset budskapet de vil ha fram. Det er en tendens til lite bevissthet blant ledere rundt hvordan budskap filtreres og påvirkes av valgt kommunikasjonskanal. Clampitt, P. G. (2010). Selecting and Using Communication Technologies. I Communicating for Managerial Effectiveness. Los Angeles: Sage.

38 Hvordan ikke bruke teknologi One manager, known by his employees as Stealth, never left his office all day. He bombarded his employees with s. I asked him, face-to-face, about his peculiar interface with employees. He responded candidly, but anxiously, They get too emotional and I can t handle it. I get my point across another way. His employees go a point as well that he doesn t care about us. They rarely got the point he intended. Clampitt, P. G. (2010). Communicating for Managerial Effectiveness. Los Angeles: Sage.

39 Hvordan ikke bruke teknologi...the chief administrative officer often chose for reprimanding employees and would copy everyone on the organization s distribution list. G. Cheney et al. (2011). Organizational Communication in an Age of Globalization, 2nd edition. Long Grove: Waveland Press. (s. 372)

40 Oppsummering Mange forhold har betydning for hvor velegnet en teknologi vil være som støtte for samhandling: Egenskaper ved teknologiene (grad av informasjonsrikhet og sosial tilstedeværelse, konfigurering ++) Egenskaper ved brukerne (kompetanse, brukserfaring, hvor godt de kjenner hverandre++) Hvordan vi bruker en teknologi, har vel så stor betydning som egenskaper ved teknologien, for hvor godt den vil fungere som støtte for samhandling. Men også en rekke andre forhold

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS

The Rocky Road to Innovation. Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS The Rocky Road to Innovation Casestudie av kommunikasjon i innovasjonsprosessen hos Numerical Rocks AS FORORD Denne oppgaven er avsluttende del av en Master i Medier, Kommunikasjon og Informasjonsteknologi

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer

Hva var det jeg sa? -språk som endrer Hva var det jeg sa? -språk som endrer Miro: Dialogue of the Insects 1925 Inger Meland Buene Solveig Hansen Lisbeth Sommervoll Svanhild Tranvåg Eva Bjørstad Fordypningsoppgave. Nasjonalt topplederprogram.

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen?

Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? Omdømme betydning for andre enn toppledelsen? En studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV STV-3901 Magnhild Eliassen Mastergradsoppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?

Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? NIBR-rapport 2012:26 Gro Sandkjær Hanssen Marit K. Helgesen Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren? Hvordan påvirker statlige

Detaljer

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett?

Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon til å skrive og samarbeide på nett? Uniped årgang 35, 3/2012, side 6986 Artikkelen er vitenskapelig vurdert av forskere utenfor redaksjonen Av Hanne Maria Bingen og Reidun Lid Hvordan kan en digital julekalender bidra til trygghet og motivasjon

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer