Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:"

Transkript

1 Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb Ås Tlf Curriculum Vitae Utdannelse: Dr.scient (PhD) 1997 Landbruksøkonomi (Norges landbrukshøgskole) Cand. agric 1985 Allsidig jordbruk (Norges landbrukshøgskole) Stillinger: Jan Forsker, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for økonomi og ressursforvaltning Direktør ved SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Sept des 2008 Mars sept Forskningsdirektør NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Visiting Scholar ved University of California, Davis, Department of Human and Community Development Forskningsdirektør NILF (vikariat) Forsker ved NILF, fra 1997 koordinator Bygde- og næringsutvikling FoU prosjekter: 2007-sep Prosjektleder i KMB-prosjekt Recreational consumption as a marked for farmbased food and tourism businesses, finansiert av AREAL programmet, Prosjektleder for prosjektene Evaluering av Bondens marked 2006 og Bondens marked- ringvirkninger og innovasjonspotensiale finansiert av SND, for Norsk landbrukssamvirke, samarbeid med NILF 2004 Utviklet det strategiske programmet Farm entrepreneurship, samarbeid NILF og Nordlandsforskning som ble finansiert av Forskningsrådet for perioden Prosjektleder i prosjektet Strategic decisions in Norwegian Farm Households finansiert av Norges forskningsråd Prosjektleder i prosjektet Evaluering og videreutvikling av Bondens marked finansiert av SND, oppdragsgiver Norsk landbrukssamvirke 2002 Prosjektleder i prosjektet Nisjematbasert næringsutvikling delprosjekt under større BI prosjekt med mange samarbeidspartnere, oppdragsgiver BI/Norsk landbrukssamvirke Prosjektleder for prosjektet: Økonomien ved generasjonsskifte i landbruket, finansiert av Norges forskningsråd, programmet Levekår, utvikling og omstilling i landbruket

2 Europeisk forskningssamarbeid: Member of steering commitee EuroMARC "European Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers", FP Ekstern ekspert i ETUDE, FP6, Subcontractor i SSA Multagri (505297) Work Package 4 : Multifunctionality of activities, plurality of identities and new institutional arrangements ( ) STREP TOP-MARD (Towards a policy model of multifunctional agriculture and rural development) FP6 (Utvikling av søknad) IP Welfare Quality (Animal welfare in the product quality chain) FP6. (Deltok ved oppstart ). Styreverv ol: Styremedlem i Bygdeforskning (oppnevnt av Forskningsrådet)2008- Styremedlem SiÅs (oppnevnt av UMB) Rådsmedlem Fridtjof Nansens Institutt Eksternt medlem i instituttstyret økonomi og ressursforvaltning, UMB Medlem i arbeidsutvalget Nettverk for samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter april 2005-sep 2007 Styremedlem NJF den norske avdeling Medlem i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Annen relevant faglig virksomhet: Opponent ved doktordisputas HHiB (Lars Rønning: Social capital in farmbased entreprneurship and rural development) Opponent ved doktordisputas NTNU (Hilde Bjørkhaug: Agricultural Restructuring and Family Farming in Norway Strategies for sustainable practices) Medlem i programplanleggingsgruppen Arealprogrammet, Norges forskningsråd Oppnevnt i UFDs eksterne referansegruppe for gjennomgang av instituttsektoren i Norge Medlem i programkomiteen for NJF seminaret Part-time farming and pluriactivity Billund april Ekspert ved evaluering av søknader til Eus 6te rammeprogram Referee for Acta Sociologica, Sociologia Ruralis og Journal of Rural Studies Redaktør for tidsskriftet Landbruksøkonomisk forum (Universitetsforlaget).

3 PUBLIKASJONER : Artikler i internasjonale tidsskrift og bøker med referee: Renting, H, H Oostindie, C Laurent, G Brunori, D Barjolle, A M Jervell, L Granberg and M Heinonen Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new institutional arrangements. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology Vol. 7, No4, Åsebø, Kjartan; Anne Moxnes Jervell, Geir Lieblein, Mads Svennerud & Charles. A Francis Farmer and Consumer Attitudes at Farmers Markets in Norway. Journal of Sustainable Agriculture, 3(4), Lien, G., O. Flaten, A. M. Jervell, M. Ebbesvik, M. Koesling, and P.S. Valle Management and Risk Characteristics of Part-Time and Full-Time Farmers in Norway. Review of Agricultural Economics 28 (1), s Loureiro M.L. & A.M. Jervell Analyzing Farms Participation Decisions in Agrotourism Activities in Norway. Tourism Economics 11(3): Jervell, A. M., S.O. Borgen & O. Flaten From field to table? The marketing of organic products in Norway. In Baourakis, G. (ed.): Marketing Trends for Organic Food in the Advent of the 21st Century, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, pp A.M. Jervell & S.O. Borgen Distribution of Dairy Production Rights through Quotas: The Norwegian Case. In H. Schwarzweller & A. Davidson (Eds.): Focus on Dairying. Sociological Perspectives on a rapidly changing industry. Research in Rural Sociology and Development series Volume 8 JAI Press Inc. pp Jervell, A. M. & S.O. Borgen New Marketing Channels for Food Quality Products in Norway. Food Economics.1 (2): Jervell, A.M Changing patterns of family farming and pluriactivity. Sociologia Ruralis Vol 39 Number 1 January 1999, pp Jervell, A.M Farmer Attitudes to Milk Quota Policy. Sociologia Ruralis Vol 33 3/4 1993, pp Artikler i redigerte bøker og tidsskrift: Borgen, S. O., A.M. Jervell og A.C. Sørensen Markedsføring og markedskanaler: Utfordringer og muligheter for matgründere. I Borch, Kvam og Stræte (red.): Matgründeren om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim Jervell, A. M Markedskanaler for nisjemat. Økonomiske og organisatoriske utfordringer. Landbruksøkonomisk forum 1/2003:53-62.

4 Jervell, A.M., 2002.Tradisjon og forandring generasjonsskifte som rekruttering til landbruk. I Tor Rødseth (red.) Landbruket ved en korsvei, Fagbokforlaget, Rogstad, B. & A.M. Jervell Kvinner i landbruket Status etter 25 år med likestilling etter odelsloven. Temartikkel i Gudem & Søyland (red): Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklignstrekk NILF Oslo, A.M. Jervell, Farmers Market direkte kontakt mellom produsent og forbruker. Landbruksøkonomisk forum, Nr. 2/2001, s Anne Moxnes Jervell og Jon Løyland Endringer i jordbrukshusholdenes inntekt Landbruksøkonomisk forum nr 4/98, s Anne Moxnes Jervell "Kvoter, kostnader og kapasitet i melkeproduksjonen", Landbruksøkonomisk forum nr 4/94 s Jervell, A.M., H. Giæver, O. Flaten og A. Hegrenes "Økonomien i melkeproduksjonen" (s 25-44) i "Norsk landbruk og EU - hva kan forskerne si?" Red. Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, Landbrukspolitisk forskningsprogram, Ås Jervell, A.M "Produksjonskvoter - til hvilken pris? Melkeprodusentene og toprisordningen." I "Landbruk i endring. Fra opptrapping til omstilling.", Red. Arild Vatn og Jesper Simonsen, Universitetsforlaget 1992, s Jervell, A.M "Melkeprodusentenes tilpasning til kvoter." I FAGINFO nr Informasjonsmøte i landbruksøkonomi oktober s Jervell, A.M "Kooperasjon og bistandspolitikk - hjelp til organisasjonen eller hjelp til organisering?" Landbruksøkonomisk Forum nr. 3/86 s Artikler publisert i internasjonale konferanserapporter: Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen & Eivind Jacobsen Farmers markets as a new arena for communication on food. In Ethics and the politics of food, Eds: Matthias Kaiser and Marianne Lien, pp (Paper presented at the 6th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe), Oslo, Norway, June 22-24, 2006). Jervell, A.M., Policies for regional agro-food development. (Invited plenary paper) In Borch & Rønningen (Eds): ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL FOOD PRODUCTION - Proceedings of 2nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production Bodø, May , NF-Report 26/2003, pp Jervell, A.M., Marketing channels for the entrepreneurial farmer. In Borch & Rønningen (Eds): ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL FOOD PRODUCTION - Proceedings of 2nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production Bodø, May , NF-Report 26/2003, pp

5 Jervell, A. M Adding value through direct marketing management dimensions of different marketing channels. In Hegrenes, A. (ed). Farm management. Proceedings of NJF seminar No NILF report , pp A.M. Jervell and Kari V. Stubberud The preconditions for promoting new farm-based businesses. In Forbord & Stavrum(eds.): Rural and Regional development in Northern Periphery. Report 4/00, Centre for Rural Research, Trondheim, pp Jervell, A M Samspillet mellom jordbruk og andre virksomheter på husholdsnivå. I Jordbruk og samfunn. Kongressrapport. Nordisk jordbrugsforskning Nr. 2/99. s Jervell, A.M., H. Giæver & A. Hegrenes Regional differences in milk production costs within Norway and between Norway, Sweden and Denmark in The regional dimension in agricultural economics and politics, Proceedings of the 40th seminar of the European Association of Agricultural Economists, June 1995, Ancona, Italy, pp Forskningsrapporter o.l.: Jervell, Anne Moxnes & Lill Margrethe Vramo (2007). Bondens marked etter fire år i Norge: intervjuer med kunder, markedsledere og andre aktører i markedet. SIFO Oppdragsrapport nr Svennerud, M. A.M. Jervell & B. V. Øyen Kunder ved Bondens marked Resultater fra en undersøkelse i første sesong 2003 NILF-notat 17: Svennerud, M. & A.M. Jervell Bondens marked som salgskanal - Resultater fra en undersøkelse blant deltakere i 2003 NILF-notat 18:2004 Kjesbu, E. L-A Gundersen og A.M. Jervell, Culinary Heritage Akerhus og Østfold en SWOT analyse NILF-notat 31: Jervell, A.M. & D Jolly, Beyond food: Towards a multifunctional agriculture. Working paper No. 23 NILF. Pontieri, A., A.M. Jervell, O. Puschmann & G. Heilig Innovative Rural Development Initiatives. Case study 10: Rosetten. Innovative farm businesses in Norway. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria, 30th September Vangsgraven, K, A.M. Jervell & H. Romarheim, Utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling. Hovedrapport fra UEBU-prosjektets forskningsdel. NILF rapport 1997:6. 97 s. Vangsgraven, K. and A.M. Jervell, Fra landbruk til næringsutvikling? Rapport fra gruppeintervjuer i fem kommuner. Notat 1997:7. NILF, Oslo. Jervell, A.M Farm Quota Management. A farm level analysis of the two-price milk quota system Doctor scientiarium theses 1997:9. Department of economics and social sciences, Agricultural University of Norway. 209 pp.

6 Jervell, A.M, G. Dalholt and K. Vangsgraven, Landbruk, bosetting og næringsutvikling. Resultater fra en spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer i fem kommuner. Notat 1996:10. NILF, Oslo. Løyland, J., Haglerød, A., Jervell, A.M., Mittenzwei, K., Nævdal, E. og S.S. Prestegard, Kostnadskonsekvenser av omfordeling av melkekvoter. NILF-notat 1995:7. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. H. Giæver, O. Flaten, A.M. Jervell og A. Hegrenes Kostnader og omstillingsmuligheter på norske mjølkeproduksjonsbruk, NILF-rapport 1995: s. Jervell A.M Mulighetene for norsk melkeproduksjon. Konkurranseevne og kostnadssammenligninger. Arbeidsrapport nr. 31. Det landbrukspolitisk forskningsprogrammet, Norges forskningsråd. NLH Ås 1994, 57 s. Jervell, A.M "Samhold og spenning i norsk melkesektor anno 1994". Diskusjonsnotat #D-27/1994, Institutt for økonomi og samfunnsfag, NLH, 7 s. Jervell, A.M "Melkeprodusentene og topriskvotene. Fordeling, tilpasning og holdninger." Arbeidsrapport nr. 29, Landbrukspolitisk forskningsprogram. 91 s. Jervell, A.M "Melkeprodusentenes tilpasning til topriskvoten. Resultat fra en pilotundersøkelse." Arbeidsrapport nr. 17, Landbrukspolitisk forskningsprogram. 57 s. Jervell, A.M Samvirke et utviklingsinstrument for de fattige? Norsk bistand til kooperasjon i utviklingsland formål og strategi. Hovedoppgave ved Instututt for landbruksøkonomi, Ås-NLH. Presentasjoner ved internasjonale konferanser/seminarer (2000-): Vittersø, G., A.M. Jervell & I.G. Klepp Recreational consumption as a market for sustainable farm based food and tourism business. Paper to Working group 17: Collective action of farmers in the marketing of food products, services and public goods ; XXIInd Congress of the European Society for Rural Sociology; Wageningen, August 2007 Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen, Sigurd Bergflødt & Gunnar Vittersø (2007). Farmers in fashion? Consumer experiences at the Oslo farmers market. 3rd International Consumer Sciences Research Conference, University of Ulster, Northern Ireland June Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen & Eivind Jacobsen Farmers markets as a new arena for communication on food. Paper presented at the 6th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe), Oslo, Norway, June 22-24, Jervell, Anne Moxnes (2005). The government's role in enabling sustainable food production and consumption. Invited presentation at Food: safety and sustainability, a common project of producers and consumers, Food seminar in Utrecht, June 23, 2005, Rural Sociology Group, Wageningen University

7 Gustavsen G.W., A. M Jervell and K. Rickertsen Good foods bad foods? On public policies for promotion and prevention. 97 th EAAE seminar: The Economics and Policy of Diet and Health, Reading April Jervell, A M G Lieblein, M Svennerud and K Åsebø The support for local food and farmers: evidence from customer surveys at Norwegian Farmers markets. XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norge, juli. Borgen, S O, A M Jervell, and E Jacobsen, Animal welfare as a food quality attribute. XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norge, juli Jervell, A.M, M.L. Loureiro and A.S. Bye Analyzing Farms Participation Decisions in Agro-tourism Activities in Norway. NJF-seminar no The role of part-time or pluriactive farmers in rural development and natural resource management. Billund, Danmark, april Jervell A.M, A.S. Bye and H. Vihinen Part-time farming and pluriactivity in the Nordic countries: similarities and differences. NJF-seminar no The role of part-time or pluriactive farmers in rural development and natural resource management. Billund, Danmark, april Jervell, A.M. & S.O. Borgen, Marketing channels for food quality products. 83rd EAAE Seminar Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production, Demand and Public Policy, Chania, 4th-7th September Jervell, A.M., The spread of the New Farmers Markets as a tool for supporting local food: evidence from Scandinavia. XXth ESRS congress Sligo August Working group 1.4 Alternative food networks in rural development. Jervell, A.M., S. Tvedt, A.S. Bye, G. Stokstad & M. Bjørnsen, Dairy farm exits in Norway after Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) 22nd Congress, July , Turku, Finland. Jervell, A.M., Policies for regional agro-food development. (Invited plenary paper) 2nd Nordic workshop Entrepreneurship in Regional Food Production, 5-6 May 2003, Bodø Jervell, A.M., Marketing channels for the entrepreneurial farmer. 2nd Nordic workshop Entrepreneurship in Regional Food Production, 5-6 May 2003, Bodø Jervell, A.M & M. Bjørnsen, Gender differences in off-farm labour participation and supply (Poster) EAAE Xth Congress, Exploring diversity in the European Agri-food System, Zaragoza, Spain, August Jervell, A.M Dimensions of Rural Development in Northern Europe: An overview of research perspectives. Workshop Rural development in Northern Europe, Skiphelle, Jervell, A.M & J. H. Momsen, Gender in post-productivist agriculture: Evidence for female involvement in new social spaces. Paper at the XIXth Congress of the European

8 Society for Rural Sociology Society, Nature, Technology the Contribution of Rural Sociology Working group 1-4: Family, occupational status, agricultural activities, Dijon, France 3-7th September 2001 Jervell, A.M. & D Jolly, Beyond food: Towards a multifunctional agriculture. Paper presented at the Joint annual meeting of the Agriculture, Food and Human Values Society and Association for Study of Food and Society, Minneapolis, June A.M. Jervell, K. V. Stubberud & FG Andersen Inter-generational farm transfer. Paper at the X World Congress of Rural Sociology- XXXVIII Brazilian Congress of Rural Economics and Sociology, Rio de Janeiro July 31 st to August 5 th, Formidlingsforedrag (2000- ): Jervell, Anne Moxnes (2006). Forbrukerinteressen i økologisk og småskala matproduksjon Foredrag og deltakelse i paneldebatt ved seminar ved Helgeland Matfestival, Mosjøen,17. august 2006:Har økologisk mat en framtid?mål, utfordringer og muligheter for økologisk mat og småskalaproduksjon i Norge Jervell, Anne Moxnes (2005). God, spennende, sunn og variert mat en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning. Invitert plenumsforedrag ved Forskningsrådets informasjonseminar Bristol 9.mai 2005 Jervell, Anne Moxnes (2005). Forbrukerpreferanser i forhold til valg av markedskanal og produkter. Foredrag holdt ved fagseminar Hypermarked i Norge Norges Vel s rolle som leverandørkanal?, Olavsgaard 16. mars 2005 Jervell, A.M Bondens marked: the adoption of an organizational innovation Visit from Iceland Ministry of agriculture, Innovasjon Norge, Oslo Jervell, A.M Å introdusere Bondens marked når blir det noe vi må ha? Møte for andelseiere i Bondens marked Oslo, Landbrukets hus, Oslo Jervell, A.M Bondens marked potensiale og perspektiver. Gjesteforelesning i landbrukspolitikk, IØS NLH, Jervell AM Bondens marked- best i Trøndelag? NILF seminar, Trondheim Jervell AM Bondens marked evaluering og videreutvikling. Presentasjon for styringsgruppen Bondens marked prosjektet, Norsk landbrukssamvirke, Oslo Jervell, A.M Bondens marked kundeundersøkelsen 2003 Samling for markedsansvarlige, Norsk landbrukssamvirke, Oslo Jervell, A. M Norsk landbruk i en brytningstid perspektiver på framtidige muligheter Invitert plenumsforedrag ved Programkonferanse Jord, planter og husdyr, Norges forskningsråd, Lillestrøm

9 Jervell, A. M Norsk landbruk i en brytningstid. Invitert plenumsforedrag ved Programkonferanse Marked og samfunn, Norges forskningsråd, Lillestrøm Jervell, A. M. og Elisabet Ljunggren (Nordlandsforskning)2004. Landbruksbasert næringsutvikling og innovasjon: forskningsbehov og forskningsplaner. Lunsjseminar i Landbruksdepartmentet Jervell, A. M Erfaringer med og perspektiver på departementenes sektoransvar for forskning Seminar i departementenes forskningsnettverk, Statskonsult, Oslo Jervell, A.M. & S.O. Borgen Markedsføring av økologiske produkter. NILF seminar Jervell, A.M Nisjer og rammer for produkter fra nord i inn- og utland. Fagrådssamling Nordnorsk kompetansesenter, Hurtigruten Jervell, A.M., E. Kjesbu & Lill-Ann Gundersen Culinary Heritage in Østfold/Akershus A SWOT analysis. Interreg IIIC, Joint working meeting, , Smaalenenes Hotell, Askim Jervell, A.M Bondens marked bakgrunn, muligheter, politikk. Gjesteforelesning i landbrukspolitikk, IØS NLH, Jervell, A.M Strategiske beslutninger i jordbrukshushold med avgang fra melkeproduksjon som eksempel. Prosjektseminar om levekår i landbruket, Noregs forskningsråd, Voksenåsen oktober Jervell, A.M Farmers' Markets - bondens eget marked? Oppstartseminar Bondens Marked. Norsk Landbrukssamvirke, Landbrukets Hus, Jervell, A.M.2003.Markedskanaler for nisjeprodukter. Seminar om Alternative markedskanaler muligheter og utfordringer, Matforsk, Sundvollen, 3. juni 2003 Jervell, A.M Landbrukspolitikk og rekruttering. Avslutningskonferanse forskningprogrammet Levekår, utvikling og omstilling i landbruket, Oslo, Jervell, A.M Landbruk som livsform særlig for kvinner? Samling for kvinnetiltaksansvarlige ved FMLA, Oslo, Jervell, A.M Økt verdiskaping på bruket hvordan få tak i mer av matvarekrona. Agromanagement seminar, Oslo, 6.9. Jervell, A.M Markedskanaler korte kanaler og direktesalg. Seminar om matbasert næringsutvikling, BI Sjømannsskolen, Oslo, Jervell, A.M Likestilling i landbruket? Gjesteforelesning i kurset LP201, NLH, Jervell, A.M Regulering og rammebetingelser i handel med matvarer. Internasjonalisering og markedsadgang mat. Seminar i regi av Norges forskningråd, Gardermoen,

10 Jervell, A.M Refleksjoner om Farmers Market i Norge. Seminar Landbrukets Hus, Norsk Landbrukssamvirke. Veggeland, F., S.O. Borgen & A.M. Jervell Matrygghet på den internasjonale dagsorden. WTO-seminar , Fiskeridepartementet. Jervell, A.M Småskala matproduksjon målgruppe, markedspotensiale og markedskanaler. Næringsdagen 2001, Rondeslottet. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen. Jervell, A.M Direkte markedsføring fra små bruk erfaringer fra USA. regnskapsførere, Stjørdal og Gol, Kurs for Jervell, A.M Generasjonsskifte i landbruket resultater fra en undersøkelse. Kurs for regnskapsførere, Stjørdal og Gol, Jervell, A.M Farmers market bondens eget marked? Seminar, NILF, Jervell, A.M Agriculture and rural development the Norwegian case. Gjesteforelesning i kurset CRD142 Rural change in the industrialized world. University of California, Davis, May 5. Jervell, A.M Five a Day" and "Thirty Minutes" The Norwegian Experience with Promoting Healthy Nutrition and Activity Patterns. Brown bag Lecture at the Center for Advanced Studies in Nutrition and Social marketing, University of California, Davis, Jan 9. Kronikker, bokanmeldelser og ledere: Jervell, Anne Moxnes (2007). Mellom festival og marked. Aftenposten - Aften, 17. august Roos, Gun & Anne Moxnes Jervell (2007). Vanskelig å velge sunn mat?. VG, 14. april 2007 Jervell, A.M På vei til Bondens marked? Kronikk i Nationen Jervell, A.M Mer enn mat mer enn landbruk. Kronikk i Nationen Jervell, A.M Roberts, L. and Hall D., Rural Tourism and Recreation: Principles to Practise. CABI Publishing. Book review. European Review of Agricultural Economics, 30 (2), 30(2): Jervell, A.M Lampkin et. al., Organic Farming in Europe: Economics and Policy Vol. 1 4 and 7. Book review. European Review of Agricultural Economics. Vol 27(2) pp Lederartikler i Landbruksøkonomisk forum: Sjø og land hand i hand? (LØF 4/98) Økologi, ideologi og informasjon (LØF 3/98) Lønn som fortjent? (LØF 2/98) Mat - produksjon og marked (LØF 1/98)

11 Bygd og befolkning (LØF 4/97) Jubileum og museum (LØF 3/97) Hytter og hus.. (LØF 2/97) Marked for mat og miljø (LØF 1/97) Omstilling for landbruksøkonomer (LØF 4/96) Økonomi og økologi (LØF 2/96) Odelsbønder og bygdeturister (LØF 1/96) Vern og bruk av utmark (LØF 4/95) Om utvikling og avvikling (LØF 3/95) Meierisamvirke og meieripolitikk (LØF 2/95)...naken kvinne (LØF 1/95) EDB, bonden og rådgiveren (LØF 1/88)

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud

Direktøren har ordet. Relevans og dybde. Arne Dulsrud Direktøren har ordet Relevans og dybde Politikernes krav til norsk instituttsektor har de senere år vært entydig: forskningsinstituttene må bli mer lik universitetene i form av akademisk tydelighet og

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Curriculum vitae: Kristin Dale

Curriculum vitae: Kristin Dale Curriculum vitae: Kristin Dale Stilling: Dosent i samfunnsøkonomi, dr.oecon Institutt: Institutt for økonomi Universitet: Handelshøyskolen, Universitetet i Agder Adresse: UiA, Postboks 422, 4604 Kristiansand

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet

Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet Årsberetning 2004 1 Østlandsforskning (ØF) skal være en sentral aktør i Innlandets innovasjons- og kompetansesystem gjennom å tilføre sine oppdragsgivere og samfunnet for øvrig relevant og nyttig kunnskap

Detaljer

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning

Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS. Årsberetning Årsberetning 2012 Østlandsforskning AS Årsberetning 1 Dette er Østlandsforskning Østlandsforskning AS ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15.april 2011. Med virkning fra 1.januar 2011 overtok Østlandsforskning

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt)

CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) CURRICULUM VITAE mai 2012 (oppdatert posthumt) Navn Akademisk grad Tittel Institusjon Hanne Marthe Narud Dr. polit. Professor Institutt for statsvitenskap Boks 1097 Blindern 0317 Oslo Født 26.02.1958 Utdanning

Detaljer

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg)

Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) Odd Nordhaug, professor dr.philos. Institutt for strategi og ledelse Norges Handelshøyskole Curriculum Vitae (januar 2010, 12 sider + vedlegg) I. PERSONALIA Fødselsår: 1953 Familie: Gift, to barn, to barnebarn

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning ÅRSRAPPORT 2005 ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON ADMINISTRATIV OG FAGLIG REPRESENTASJON Både nasjonalt, nordisk og internasjonalt

Detaljer

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007

Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Atle Hauge PhD (philosophiae doctor) fra Uppsala Universitet, 2007 Stilling: Forsker II Telefon: 97084886 E-post: atle.hauge@ostforsk.no Atle Hauge er forsker ved Østlandsforskning, og har tidligere jobbet

Detaljer

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007)

COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) Professor Odd Nordhaug, Dr.Philos. Department of Strategy and Management Norwegian School of Economics and Business Administration odd.nordhaug@nhh.no COMPLETE BIBLIOGRAPHY (February 2007) PUBLISHED BOOKS

Detaljer

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.

Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo. Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02. Mai 2013 Rolv Petter Amdam Professor Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk 0442 Oslo Tlf: 46410662 Mail: rolv.p.amdam@bi.no Født: 07.02.1953 Nåværende stilling Professor i økonomisk historie,

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning. Årsrapport. Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning 2003 Årsrapport Administrativ og faglig representasjon Publikasjoner Innhold Administrativ og faglig representasjon...........

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000

Gjesteforsker ved National Bureau of Economic Research i Cambridge, Massachusettes i 1999/2000 Curriculum Vitae Oppdatert 26.11.2013 Jarle Møen, Professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges Handelshøyskole Generelle opplysninger Født: 24. august 1967 i Porsgrunn Epost: jarle.moen@nhh.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring:

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Kjell Overvåg Stilling: Forsker II Telefon: 95207791 E post: ko@ostforsk.no Utdanning: 2006 09: PhD i geografi (Dr.polit.). Norges teknisk vitenskapelige universitet,

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker nilf-rapp ort 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen i va r lars øystei n j u li e o d dv ei g j o s t ei n pet tersen eri ksen nåv i k h va l s torsta d v i k NILF

Detaljer

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad

Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Curriculum vitae Jon Christian Rogstad Født 4. oktober 1966 i Oslo Sivilstand Gift, to barn (født 2003 og 2005) Adresse Sturlas vei 10, 0772 Oslo (privat) Munthes gate 31, Postboks 3233 Elisenberg, N-0208

Detaljer

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994

Forord INNHOLDSFORTEGNELSE. Forord. Høgskolen i Lillehammer. Forskningsprosjekter. Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Høgskolen i Lillehammer Forskningsprosjekter Publikasjoner Publikasjoner 1993 Publikasjoner 1994 HILs publikasjonsserier 1992-1994 a. Skriftserien b. Arbeidsrapporter c. Informasjonsserien

Detaljer

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi

Årsrapport 2002. SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi Årsrapport 2002 SAMSTEMT Samfunnsfaglige studier av energi, miljø og teknologi 1 1. Programmets mål Hovedmål / delmål Hovedmål SAMSTEMT skal utvikle samfunnsfaglig kunnskap om energi, miljø og teknologi

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb.

CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Born: Marital status: e-mail : trine.hvoslef-eide@umb. CURRICULUM VITAE Anne Kathrine (Trine) Hvoslef-Eide Present position: Professor in Applied Plant Biotechnology in Dept of Plant & Environmental Sciences at the Norwegian University of Life Sciences (UMB),

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2007 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: 0H0Hpost@nifustep.no Internett 1H1Hhttp://www.nifustep.no

Detaljer

IRIS SAMFUNNSFORSKNING

IRIS SAMFUNNSFORSKNING IRIS SAMFUNNSFORSKNING Årsrapport 2014 INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE OF STAVANGER INNHOLD International Research Institute of Stavanger............ 2 IRIS Samfunnsforskning............ 3 Forskningsgrupper............

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Tilslørt, virksom og treffsikker

Tilslørt, virksom og treffsikker NILF- RAPPORT 2009 4 Tilslørt, virksom og treffsikker Evaluering av Bygdeutviklingsordningen Targeted policy for investment in agricultural activities Evaluation of the Norwegian rural development initiative

Detaljer

Årsmelding 2014 Annual report 2014

Årsmelding 2014 Annual report 2014 Årsmelding 2014 Annual report 2014 Telemarksforsking ADMINISTRATIV LEDELSE Direktør Karl Gunnar Sanda ADMINISTRATIV STAB Solveig Svardal (assisterende direktør) Brynjulv Eika (økonomi- og driftsansvarlig)

Detaljer