Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europeisk forskningssamarbeid: Styreverv ol: Annen relevant faglig virksomhet:"

Transkript

1 Anne Moxnes Jervell Forsker Institutt for økonomi og ressursforvaltning UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Pb Ås Tlf Curriculum Vitae Utdannelse: Dr.scient (PhD) 1997 Landbruksøkonomi (Norges landbrukshøgskole) Cand. agric 1985 Allsidig jordbruk (Norges landbrukshøgskole) Stillinger: Jan Forsker, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Institutt for økonomi og ressursforvaltning Direktør ved SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) Sept des 2008 Mars sept Forskningsdirektør NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Visiting Scholar ved University of California, Davis, Department of Human and Community Development Forskningsdirektør NILF (vikariat) Forsker ved NILF, fra 1997 koordinator Bygde- og næringsutvikling FoU prosjekter: 2007-sep Prosjektleder i KMB-prosjekt Recreational consumption as a marked for farmbased food and tourism businesses, finansiert av AREAL programmet, Prosjektleder for prosjektene Evaluering av Bondens marked 2006 og Bondens marked- ringvirkninger og innovasjonspotensiale finansiert av SND, for Norsk landbrukssamvirke, samarbeid med NILF 2004 Utviklet det strategiske programmet Farm entrepreneurship, samarbeid NILF og Nordlandsforskning som ble finansiert av Forskningsrådet for perioden Prosjektleder i prosjektet Strategic decisions in Norwegian Farm Households finansiert av Norges forskningsråd Prosjektleder i prosjektet Evaluering og videreutvikling av Bondens marked finansiert av SND, oppdragsgiver Norsk landbrukssamvirke 2002 Prosjektleder i prosjektet Nisjematbasert næringsutvikling delprosjekt under større BI prosjekt med mange samarbeidspartnere, oppdragsgiver BI/Norsk landbrukssamvirke Prosjektleder for prosjektet: Økonomien ved generasjonsskifte i landbruket, finansiert av Norges forskningsråd, programmet Levekår, utvikling og omstilling i landbruket

2 Europeisk forskningssamarbeid: Member of steering commitee EuroMARC "European Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers", FP Ekstern ekspert i ETUDE, FP6, Subcontractor i SSA Multagri (505297) Work Package 4 : Multifunctionality of activities, plurality of identities and new institutional arrangements ( ) STREP TOP-MARD (Towards a policy model of multifunctional agriculture and rural development) FP6 (Utvikling av søknad) IP Welfare Quality (Animal welfare in the product quality chain) FP6. (Deltok ved oppstart ). Styreverv ol: Styremedlem i Bygdeforskning (oppnevnt av Forskningsrådet)2008- Styremedlem SiÅs (oppnevnt av UMB) Rådsmedlem Fridtjof Nansens Institutt Eksternt medlem i instituttstyret økonomi og ressursforvaltning, UMB Medlem i arbeidsutvalget Nettverk for samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter april 2005-sep 2007 Styremedlem NJF den norske avdeling Medlem i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Annen relevant faglig virksomhet: Opponent ved doktordisputas HHiB (Lars Rønning: Social capital in farmbased entreprneurship and rural development) Opponent ved doktordisputas NTNU (Hilde Bjørkhaug: Agricultural Restructuring and Family Farming in Norway Strategies for sustainable practices) Medlem i programplanleggingsgruppen Arealprogrammet, Norges forskningsråd Oppnevnt i UFDs eksterne referansegruppe for gjennomgang av instituttsektoren i Norge Medlem i programkomiteen for NJF seminaret Part-time farming and pluriactivity Billund april Ekspert ved evaluering av søknader til Eus 6te rammeprogram Referee for Acta Sociologica, Sociologia Ruralis og Journal of Rural Studies Redaktør for tidsskriftet Landbruksøkonomisk forum (Universitetsforlaget).

3 PUBLIKASJONER : Artikler i internasjonale tidsskrift og bøker med referee: Renting, H, H Oostindie, C Laurent, G Brunori, D Barjolle, A M Jervell, L Granberg and M Heinonen Multifunctionality of agricultural activities, changing rural identities and new institutional arrangements. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology Vol. 7, No4, Åsebø, Kjartan; Anne Moxnes Jervell, Geir Lieblein, Mads Svennerud & Charles. A Francis Farmer and Consumer Attitudes at Farmers Markets in Norway. Journal of Sustainable Agriculture, 3(4), Lien, G., O. Flaten, A. M. Jervell, M. Ebbesvik, M. Koesling, and P.S. Valle Management and Risk Characteristics of Part-Time and Full-Time Farmers in Norway. Review of Agricultural Economics 28 (1), s Loureiro M.L. & A.M. Jervell Analyzing Farms Participation Decisions in Agrotourism Activities in Norway. Tourism Economics 11(3): Jervell, A. M., S.O. Borgen & O. Flaten From field to table? The marketing of organic products in Norway. In Baourakis, G. (ed.): Marketing Trends for Organic Food in the Advent of the 21st Century, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, pp A.M. Jervell & S.O. Borgen Distribution of Dairy Production Rights through Quotas: The Norwegian Case. In H. Schwarzweller & A. Davidson (Eds.): Focus on Dairying. Sociological Perspectives on a rapidly changing industry. Research in Rural Sociology and Development series Volume 8 JAI Press Inc. pp Jervell, A. M. & S.O. Borgen New Marketing Channels for Food Quality Products in Norway. Food Economics.1 (2): Jervell, A.M Changing patterns of family farming and pluriactivity. Sociologia Ruralis Vol 39 Number 1 January 1999, pp Jervell, A.M Farmer Attitudes to Milk Quota Policy. Sociologia Ruralis Vol 33 3/4 1993, pp Artikler i redigerte bøker og tidsskrift: Borgen, S. O., A.M. Jervell og A.C. Sørensen Markedsføring og markedskanaler: Utfordringer og muligheter for matgründere. I Borch, Kvam og Stræte (red.): Matgründeren om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim Jervell, A. M Markedskanaler for nisjemat. Økonomiske og organisatoriske utfordringer. Landbruksøkonomisk forum 1/2003:53-62.

4 Jervell, A.M., 2002.Tradisjon og forandring generasjonsskifte som rekruttering til landbruk. I Tor Rødseth (red.) Landbruket ved en korsvei, Fagbokforlaget, Rogstad, B. & A.M. Jervell Kvinner i landbruket Status etter 25 år med likestilling etter odelsloven. Temartikkel i Gudem & Søyland (red): Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklignstrekk NILF Oslo, A.M. Jervell, Farmers Market direkte kontakt mellom produsent og forbruker. Landbruksøkonomisk forum, Nr. 2/2001, s Anne Moxnes Jervell og Jon Løyland Endringer i jordbrukshusholdenes inntekt Landbruksøkonomisk forum nr 4/98, s Anne Moxnes Jervell "Kvoter, kostnader og kapasitet i melkeproduksjonen", Landbruksøkonomisk forum nr 4/94 s Jervell, A.M., H. Giæver, O. Flaten og A. Hegrenes "Økonomien i melkeproduksjonen" (s 25-44) i "Norsk landbruk og EU - hva kan forskerne si?" Red. Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, Landbrukspolitisk forskningsprogram, Ås Jervell, A.M "Produksjonskvoter - til hvilken pris? Melkeprodusentene og toprisordningen." I "Landbruk i endring. Fra opptrapping til omstilling.", Red. Arild Vatn og Jesper Simonsen, Universitetsforlaget 1992, s Jervell, A.M "Melkeprodusentenes tilpasning til kvoter." I FAGINFO nr Informasjonsmøte i landbruksøkonomi oktober s Jervell, A.M "Kooperasjon og bistandspolitikk - hjelp til organisasjonen eller hjelp til organisering?" Landbruksøkonomisk Forum nr. 3/86 s Artikler publisert i internasjonale konferanserapporter: Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen & Eivind Jacobsen Farmers markets as a new arena for communication on food. In Ethics and the politics of food, Eds: Matthias Kaiser and Marianne Lien, pp (Paper presented at the 6th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe), Oslo, Norway, June 22-24, 2006). Jervell, A.M., Policies for regional agro-food development. (Invited plenary paper) In Borch & Rønningen (Eds): ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL FOOD PRODUCTION - Proceedings of 2nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production Bodø, May , NF-Report 26/2003, pp Jervell, A.M., Marketing channels for the entrepreneurial farmer. In Borch & Rønningen (Eds): ENTREPRENEURSHIP IN REGIONAL FOOD PRODUCTION - Proceedings of 2nd Nordic Workshop on Entrepreneurship in Regional Food Production Bodø, May , NF-Report 26/2003, pp

5 Jervell, A. M Adding value through direct marketing management dimensions of different marketing channels. In Hegrenes, A. (ed). Farm management. Proceedings of NJF seminar No NILF report , pp A.M. Jervell and Kari V. Stubberud The preconditions for promoting new farm-based businesses. In Forbord & Stavrum(eds.): Rural and Regional development in Northern Periphery. Report 4/00, Centre for Rural Research, Trondheim, pp Jervell, A M Samspillet mellom jordbruk og andre virksomheter på husholdsnivå. I Jordbruk og samfunn. Kongressrapport. Nordisk jordbrugsforskning Nr. 2/99. s Jervell, A.M., H. Giæver & A. Hegrenes Regional differences in milk production costs within Norway and between Norway, Sweden and Denmark in The regional dimension in agricultural economics and politics, Proceedings of the 40th seminar of the European Association of Agricultural Economists, June 1995, Ancona, Italy, pp Forskningsrapporter o.l.: Jervell, Anne Moxnes & Lill Margrethe Vramo (2007). Bondens marked etter fire år i Norge: intervjuer med kunder, markedsledere og andre aktører i markedet. SIFO Oppdragsrapport nr Svennerud, M. A.M. Jervell & B. V. Øyen Kunder ved Bondens marked Resultater fra en undersøkelse i første sesong 2003 NILF-notat 17: Svennerud, M. & A.M. Jervell Bondens marked som salgskanal - Resultater fra en undersøkelse blant deltakere i 2003 NILF-notat 18:2004 Kjesbu, E. L-A Gundersen og A.M. Jervell, Culinary Heritage Akerhus og Østfold en SWOT analyse NILF-notat 31: Jervell, A.M. & D Jolly, Beyond food: Towards a multifunctional agriculture. Working paper No. 23 NILF. Pontieri, A., A.M. Jervell, O. Puschmann & G. Heilig Innovative Rural Development Initiatives. Case study 10: Rosetten. Innovative farm businesses in Norway. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria, 30th September Vangsgraven, K, A.M. Jervell & H. Romarheim, Utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling. Hovedrapport fra UEBU-prosjektets forskningsdel. NILF rapport 1997:6. 97 s. Vangsgraven, K. and A.M. Jervell, Fra landbruk til næringsutvikling? Rapport fra gruppeintervjuer i fem kommuner. Notat 1997:7. NILF, Oslo. Jervell, A.M Farm Quota Management. A farm level analysis of the two-price milk quota system Doctor scientiarium theses 1997:9. Department of economics and social sciences, Agricultural University of Norway. 209 pp.

6 Jervell, A.M, G. Dalholt and K. Vangsgraven, Landbruk, bosetting og næringsutvikling. Resultater fra en spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer i fem kommuner. Notat 1996:10. NILF, Oslo. Løyland, J., Haglerød, A., Jervell, A.M., Mittenzwei, K., Nævdal, E. og S.S. Prestegard, Kostnadskonsekvenser av omfordeling av melkekvoter. NILF-notat 1995:7. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. H. Giæver, O. Flaten, A.M. Jervell og A. Hegrenes Kostnader og omstillingsmuligheter på norske mjølkeproduksjonsbruk, NILF-rapport 1995: s. Jervell A.M Mulighetene for norsk melkeproduksjon. Konkurranseevne og kostnadssammenligninger. Arbeidsrapport nr. 31. Det landbrukspolitisk forskningsprogrammet, Norges forskningsråd. NLH Ås 1994, 57 s. Jervell, A.M "Samhold og spenning i norsk melkesektor anno 1994". Diskusjonsnotat #D-27/1994, Institutt for økonomi og samfunnsfag, NLH, 7 s. Jervell, A.M "Melkeprodusentene og topriskvotene. Fordeling, tilpasning og holdninger." Arbeidsrapport nr. 29, Landbrukspolitisk forskningsprogram. 91 s. Jervell, A.M "Melkeprodusentenes tilpasning til topriskvoten. Resultat fra en pilotundersøkelse." Arbeidsrapport nr. 17, Landbrukspolitisk forskningsprogram. 57 s. Jervell, A.M Samvirke et utviklingsinstrument for de fattige? Norsk bistand til kooperasjon i utviklingsland formål og strategi. Hovedoppgave ved Instututt for landbruksøkonomi, Ås-NLH. Presentasjoner ved internasjonale konferanser/seminarer (2000-): Vittersø, G., A.M. Jervell & I.G. Klepp Recreational consumption as a market for sustainable farm based food and tourism business. Paper to Working group 17: Collective action of farmers in the marketing of food products, services and public goods ; XXIInd Congress of the European Society for Rural Sociology; Wageningen, August 2007 Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen, Sigurd Bergflødt & Gunnar Vittersø (2007). Farmers in fashion? Consumer experiences at the Oslo farmers market. 3rd International Consumer Sciences Research Conference, University of Ulster, Northern Ireland June Jervell, Anne Moxnes ; Hanne Torjusen & Eivind Jacobsen Farmers markets as a new arena for communication on food. Paper presented at the 6th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe), Oslo, Norway, June 22-24, Jervell, Anne Moxnes (2005). The government's role in enabling sustainable food production and consumption. Invited presentation at Food: safety and sustainability, a common project of producers and consumers, Food seminar in Utrecht, June 23, 2005, Rural Sociology Group, Wageningen University

7 Gustavsen G.W., A. M Jervell and K. Rickertsen Good foods bad foods? On public policies for promotion and prevention. 97 th EAAE seminar: The Economics and Policy of Diet and Health, Reading April Jervell, A M G Lieblein, M Svennerud and K Åsebø The support for local food and farmers: evidence from customer surveys at Norwegian Farmers markets. XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norge, juli. Borgen, S O, A M Jervell, and E Jacobsen, Animal welfare as a food quality attribute. XI World Congress of Rural Sociology, Trondheim, Norge, juli Jervell, A.M, M.L. Loureiro and A.S. Bye Analyzing Farms Participation Decisions in Agro-tourism Activities in Norway. NJF-seminar no The role of part-time or pluriactive farmers in rural development and natural resource management. Billund, Danmark, april Jervell A.M, A.S. Bye and H. Vihinen Part-time farming and pluriactivity in the Nordic countries: similarities and differences. NJF-seminar no The role of part-time or pluriactive farmers in rural development and natural resource management. Billund, Danmark, april Jervell, A.M. & S.O. Borgen, Marketing channels for food quality products. 83rd EAAE Seminar Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production, Demand and Public Policy, Chania, 4th-7th September Jervell, A.M., The spread of the New Farmers Markets as a tool for supporting local food: evidence from Scandinavia. XXth ESRS congress Sligo August Working group 1.4 Alternative food networks in rural development. Jervell, A.M., S. Tvedt, A.S. Bye, G. Stokstad & M. Bjørnsen, Dairy farm exits in Norway after Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) 22nd Congress, July , Turku, Finland. Jervell, A.M., Policies for regional agro-food development. (Invited plenary paper) 2nd Nordic workshop Entrepreneurship in Regional Food Production, 5-6 May 2003, Bodø Jervell, A.M., Marketing channels for the entrepreneurial farmer. 2nd Nordic workshop Entrepreneurship in Regional Food Production, 5-6 May 2003, Bodø Jervell, A.M & M. Bjørnsen, Gender differences in off-farm labour participation and supply (Poster) EAAE Xth Congress, Exploring diversity in the European Agri-food System, Zaragoza, Spain, August Jervell, A.M Dimensions of Rural Development in Northern Europe: An overview of research perspectives. Workshop Rural development in Northern Europe, Skiphelle, Jervell, A.M & J. H. Momsen, Gender in post-productivist agriculture: Evidence for female involvement in new social spaces. Paper at the XIXth Congress of the European

8 Society for Rural Sociology Society, Nature, Technology the Contribution of Rural Sociology Working group 1-4: Family, occupational status, agricultural activities, Dijon, France 3-7th September 2001 Jervell, A.M. & D Jolly, Beyond food: Towards a multifunctional agriculture. Paper presented at the Joint annual meeting of the Agriculture, Food and Human Values Society and Association for Study of Food and Society, Minneapolis, June A.M. Jervell, K. V. Stubberud & FG Andersen Inter-generational farm transfer. Paper at the X World Congress of Rural Sociology- XXXVIII Brazilian Congress of Rural Economics and Sociology, Rio de Janeiro July 31 st to August 5 th, Formidlingsforedrag (2000- ): Jervell, Anne Moxnes (2006). Forbrukerinteressen i økologisk og småskala matproduksjon Foredrag og deltakelse i paneldebatt ved seminar ved Helgeland Matfestival, Mosjøen,17. august 2006:Har økologisk mat en framtid?mål, utfordringer og muligheter for økologisk mat og småskalaproduksjon i Norge Jervell, Anne Moxnes (2005). God, spennende, sunn og variert mat en utfordring (også) for samfunns- forbruker- og økonomisk forskning. Invitert plenumsforedrag ved Forskningsrådets informasjonseminar Bristol 9.mai 2005 Jervell, Anne Moxnes (2005). Forbrukerpreferanser i forhold til valg av markedskanal og produkter. Foredrag holdt ved fagseminar Hypermarked i Norge Norges Vel s rolle som leverandørkanal?, Olavsgaard 16. mars 2005 Jervell, A.M Bondens marked: the adoption of an organizational innovation Visit from Iceland Ministry of agriculture, Innovasjon Norge, Oslo Jervell, A.M Å introdusere Bondens marked når blir det noe vi må ha? Møte for andelseiere i Bondens marked Oslo, Landbrukets hus, Oslo Jervell, A.M Bondens marked potensiale og perspektiver. Gjesteforelesning i landbrukspolitikk, IØS NLH, Jervell AM Bondens marked- best i Trøndelag? NILF seminar, Trondheim Jervell AM Bondens marked evaluering og videreutvikling. Presentasjon for styringsgruppen Bondens marked prosjektet, Norsk landbrukssamvirke, Oslo Jervell, A.M Bondens marked kundeundersøkelsen 2003 Samling for markedsansvarlige, Norsk landbrukssamvirke, Oslo Jervell, A. M Norsk landbruk i en brytningstid perspektiver på framtidige muligheter Invitert plenumsforedrag ved Programkonferanse Jord, planter og husdyr, Norges forskningsråd, Lillestrøm

9 Jervell, A. M Norsk landbruk i en brytningstid. Invitert plenumsforedrag ved Programkonferanse Marked og samfunn, Norges forskningsråd, Lillestrøm Jervell, A. M. og Elisabet Ljunggren (Nordlandsforskning)2004. Landbruksbasert næringsutvikling og innovasjon: forskningsbehov og forskningsplaner. Lunsjseminar i Landbruksdepartmentet Jervell, A. M Erfaringer med og perspektiver på departementenes sektoransvar for forskning Seminar i departementenes forskningsnettverk, Statskonsult, Oslo Jervell, A.M. & S.O. Borgen Markedsføring av økologiske produkter. NILF seminar Jervell, A.M Nisjer og rammer for produkter fra nord i inn- og utland. Fagrådssamling Nordnorsk kompetansesenter, Hurtigruten Jervell, A.M., E. Kjesbu & Lill-Ann Gundersen Culinary Heritage in Østfold/Akershus A SWOT analysis. Interreg IIIC, Joint working meeting, , Smaalenenes Hotell, Askim Jervell, A.M Bondens marked bakgrunn, muligheter, politikk. Gjesteforelesning i landbrukspolitikk, IØS NLH, Jervell, A.M Strategiske beslutninger i jordbrukshushold med avgang fra melkeproduksjon som eksempel. Prosjektseminar om levekår i landbruket, Noregs forskningsråd, Voksenåsen oktober Jervell, A.M Farmers' Markets - bondens eget marked? Oppstartseminar Bondens Marked. Norsk Landbrukssamvirke, Landbrukets Hus, Jervell, A.M.2003.Markedskanaler for nisjeprodukter. Seminar om Alternative markedskanaler muligheter og utfordringer, Matforsk, Sundvollen, 3. juni 2003 Jervell, A.M Landbrukspolitikk og rekruttering. Avslutningskonferanse forskningprogrammet Levekår, utvikling og omstilling i landbruket, Oslo, Jervell, A.M Landbruk som livsform særlig for kvinner? Samling for kvinnetiltaksansvarlige ved FMLA, Oslo, Jervell, A.M Økt verdiskaping på bruket hvordan få tak i mer av matvarekrona. Agromanagement seminar, Oslo, 6.9. Jervell, A.M Markedskanaler korte kanaler og direktesalg. Seminar om matbasert næringsutvikling, BI Sjømannsskolen, Oslo, Jervell, A.M Likestilling i landbruket? Gjesteforelesning i kurset LP201, NLH, Jervell, A.M Regulering og rammebetingelser i handel med matvarer. Internasjonalisering og markedsadgang mat. Seminar i regi av Norges forskningråd, Gardermoen,

10 Jervell, A.M Refleksjoner om Farmers Market i Norge. Seminar Landbrukets Hus, Norsk Landbrukssamvirke. Veggeland, F., S.O. Borgen & A.M. Jervell Matrygghet på den internasjonale dagsorden. WTO-seminar , Fiskeridepartementet. Jervell, A.M Småskala matproduksjon målgruppe, markedspotensiale og markedskanaler. Næringsdagen 2001, Rondeslottet. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen. Jervell, A.M Direkte markedsføring fra små bruk erfaringer fra USA. regnskapsførere, Stjørdal og Gol, Kurs for Jervell, A.M Generasjonsskifte i landbruket resultater fra en undersøkelse. Kurs for regnskapsførere, Stjørdal og Gol, Jervell, A.M Farmers market bondens eget marked? Seminar, NILF, Jervell, A.M Agriculture and rural development the Norwegian case. Gjesteforelesning i kurset CRD142 Rural change in the industrialized world. University of California, Davis, May 5. Jervell, A.M Five a Day" and "Thirty Minutes" The Norwegian Experience with Promoting Healthy Nutrition and Activity Patterns. Brown bag Lecture at the Center for Advanced Studies in Nutrition and Social marketing, University of California, Davis, Jan 9. Kronikker, bokanmeldelser og ledere: Jervell, Anne Moxnes (2007). Mellom festival og marked. Aftenposten - Aften, 17. august Roos, Gun & Anne Moxnes Jervell (2007). Vanskelig å velge sunn mat?. VG, 14. april 2007 Jervell, A.M På vei til Bondens marked? Kronikk i Nationen Jervell, A.M Mer enn mat mer enn landbruk. Kronikk i Nationen Jervell, A.M Roberts, L. and Hall D., Rural Tourism and Recreation: Principles to Practise. CABI Publishing. Book review. European Review of Agricultural Economics, 30 (2), 30(2): Jervell, A.M Lampkin et. al., Organic Farming in Europe: Economics and Policy Vol. 1 4 and 7. Book review. European Review of Agricultural Economics. Vol 27(2) pp Lederartikler i Landbruksøkonomisk forum: Sjø og land hand i hand? (LØF 4/98) Økologi, ideologi og informasjon (LØF 3/98) Lønn som fortjent? (LØF 2/98) Mat - produksjon og marked (LØF 1/98)

11 Bygd og befolkning (LØF 4/97) Jubileum og museum (LØF 3/97) Hytter og hus.. (LØF 2/97) Marked for mat og miljø (LØF 1/97) Omstilling for landbruksøkonomer (LØF 4/96) Økonomi og økologi (LØF 2/96) Odelsbønder og bygdeturister (LØF 1/96) Vern og bruk av utmark (LØF 4/95) Om utvikling og avvikling (LØF 3/95) Meierisamvirke og meieripolitikk (LØF 2/95)...naken kvinne (LØF 1/95) EDB, bonden og rådgiveren (LØF 1/88)

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011-05-19

CURRICULUM VITAE 2011-05-19 CURRICULUM VITAE 2011-05-19 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 1962-04-12 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Direktør, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38 118 E-post:

Detaljer

Svein Ole Borgen. Education 1998 Dr.scient., Agricultural University of Norway, Aas

Svein Ole Borgen. Education 1998 Dr.scient., Agricultural University of Norway, Aas Svein Ole Borgen C U R R I C U L U M V I T A E Personal data Name: Borgen, Svein Ole Date of birth: April 25th, 1958 Home address: Gamle Kroervei 4 b, N-1430 Aas. Home telephone +47-64-96-36-34 Mobilphone

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord

CURRICULUM VITAE. Personalia. Magnar Forbord CURRICULUM VITAE Personalia Name: Nationality: Address: E-mail: Magnar Forbord Norwegian Centre for Rural Research, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Dragvoll, N-7491 Trondheim, NORWAY

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH:

RESEARCH PROJECTS AT CENTRE FOR RURAL RESEARCH: CURRICULUM VITAE PERSONAL: Name: Nationality: Position: Address: Dr. Gunn-Turid Kvam Norwegian Senior researcher Centre for Rural Research The Norwegian University of Science and Technology N-7491 Trondheim,

Detaljer

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education:

CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: Nationality: Languages: Private address: Family status: Employer: Work address: Education: CURRICULUM VITAE Name: Sjur Spildo Prestegard Born: 5 May 1958, Voss (Norway) Nationality: Norwegian Languages: Norwegian, English (some German) Private address: Københavngt. 14B NO-0566 Oslo, Norway Tel:

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon.

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Post doc stipend. Kurs i Industriell Nettverksteori ved BI 2001. Fokus på ressursutvikling i småskala matproduksjon. CURRICULUM VITAE PERSONALIA: NAVN: STILLING: ARBEIDSSTED: Gunn-Turid Kvam Gruppeleder og seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret, 7491 Dragvoll TELEFON: 73 59 17 30 E-POST: gunn.turid.kvam@bygdeforskning.no

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

BI Norwegian Business School Nydalsveien 37, 0484 Oslo N-0442 Oslo Telephone +47.46410628 Email: svein.borgen@bi.no

BI Norwegian Business School Nydalsveien 37, 0484 Oslo N-0442 Oslo Telephone +47.46410628 Email: svein.borgen@bi.no C U R I C U L U M V I T A E - Svein Ole Borgen Personal data Name: Borgen, Svein Ole Date of birth: April 25th, 1958 Home address: Johan Sverdrupsvei 44, 0580 Oslo Mobile phone (+47) 46410628 Current Position

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Curriculum Vitae. Name:

Curriculum Vitae. Name: Curriculum Vitae Name: Lars Rønning Institution: Centre for rural research, Trondheim Postition: Senior researcher Phone: +47 6247 1439 / 9077 2701 E-mail: Lars.Ronning@bygdeforskning.no KEY QUALIFICATIONS

Detaljer

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014

Et arbeidsprogram blir til i Horisont Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Et arbeidsprogram blir til i Horisont 2020 Gudrun Langthaler og Dag Høvik Referansegruppemøte Gardermoen, 4. april 2014 Politiske føringer 1. Specific Programme Horizon 2020 «Særprogrammet» 2. EUs mål

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik

CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik CURRICULUM VITAE Dr. polit Jostein Vik Born: 20th of February 1962 Phone: +47 90925917 E-mail: Jostein.Vik@rural.no Web: http://www.bygdeforskning.no/ansatte/jostein-vik Positions: Senior researcher at

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte,

EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering. Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, EU en stadig viktigere kilde til forskningsfinansiering Gudrun Langthaler, EU-kontoret Høgskoledialogmøte, 09.02.2012 7th Framework Programme for research and technological development EUs samlede satsing

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv. Svein Skøien

Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv. Svein Skøien Norsk Vannforening 15. oktober 2007 Behov for nye virkemidler for å oppfylle EU s vanndirektiv Svein Skøien Hva mener man i Europa? > The major challenge for the 21st century is a transition to sustainable

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt

Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt Utnytte internasjonale ordninger FP7 Programsamarbeid Økologisk landbruk CORE organic Animal health and welfare Mattrygghet SAFEFOODera Nordisk nivå vha Nordforsk eller NICe eller bilateralt ERA Net i

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Curriculum Vitae. Forskingsopphald University of London, Wye College, september- november 1999. Agnar Hegrenes

Curriculum Vitae. Forskingsopphald University of London, Wye College, september- november 1999. Agnar Hegrenes Namn: Agnar Hegrenes Tittel: Forskar Adresse: Arnljot Gellines vei 31 0657 OSLO Telefon: 22 36 72 56 (kontor) 924 96 438 (mobil) Telefax: 22 36 72 99 (kontor) Fødestad og -dato: Jølster, 11.12.1948 Curriculum

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness

CURRICULUM VITAE Personalia Education Professional Experience Projects since 2000 Exploring national funding for place attractiveness CURRICULUM VITAE Personalia Name: Mariann Villa, born 1963 Nationality: Norwegian Address: Centre for Rural Research University Centre Dragvoll N-7491 Trondheim NORWAY E-mail: Mariann.Villa@rural.no Education

Detaljer

CURRICULUM VITAE 17. august 2015

CURRICULUM VITAE 17. august 2015 CURRICULUM VITAE 17. august 2015 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 12.04.1962 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Seniorforsker, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

CURRICULUM VITAE UTDANNING ARBEID FAGLIGE ARBEIDER Artikler publisert i tidsskrift med referee:

CURRICULUM VITAE UTDANNING ARBEID FAGLIGE ARBEIDER Artikler publisert i tidsskrift med referee: CURRICULUM VITAE Navn: Arild Blekesaune 19. august 2014 Født: 06.11.59 Adresse: Karivollvegen 16, 7224 Melhus Tlf: Privat: 72 87 07 08 Arbeid: 73 59 17 54 / 911 89 768 UTDANNING Dr.polit. 1996 i sosiologi

Detaljer

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen

Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning. Rektor Ole Petter Ottersen Visjoner og ambisjoner for UiOs energisatsning Rektor Ole Petter Ottersen Budskapet 1 Den globale utfordringen er: Nok energi Sikker energiforsyning Den må være bærekraftig Tilgjengelig for alle Sustainable

Detaljer

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger

IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger IInternasjonale prosesser vedrørende metodevurderinger Seminar i metodevurdering Torsdag 29. januar 2015 Øyvind Melien, sekretariatet nasjonalt system, Helsedirektoratet World Health Organization Resolusjon

Detaljer

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap

Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Trøndelagsmodellen for Folkehelsearbeid Innovasjon i offentlig sektor- fra kunnskap til handling-fra handling til kunnskap Lillefjell, M. 1,2, Anthun K. S. 1,2, Horghagen S. 1, Magnus E. 1, 1 Fakultetet

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT

IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT 2012 IAHV- NORGE ÅRSRAPPORT IAHV- NORGE Org. Nr 895 115 142, Adresse: Kongensgate 3, 0153 Oslo Konto: 15031618786, http://www.iahv.no Organisasjonen IAHV : IAHV- International Association for Human Values,

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015

Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører. Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Horisont 2020 forskning og innovasjon for norske aktører Gudrun Langthaler, Oslo, Oktober 2015 Store samfunnsutfordringer Horisont 2020 EUs rammeprogram 2014-2020 79 milliarder Euro Hovedmål Skape arbeidsplasser

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard

Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP (2007 2013) Møte om finansiering av legemiddelutvikling 15. Oktober 2009 Seniorrådgiver Berit Nygaard Helse i EU s 7RP CORDIS - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Health Innovative

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Mens de venter på Godot Norske bønders interesse for omlegging til økologisk drift 2002-2006

Mens de venter på Godot Norske bønders interesse for omlegging til økologisk drift 2002-2006 Mens de venter på Godot orske bønders interesse for omlegging til økologisk drift 2002-2006 Frekvensrapporter fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk 2002, 2004 og 2006 Oddveig Storstad otat nr. 8/06

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg

Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering. Liv Furuberg Forskningsrådets oppfølging av SFF, suksesskriterier for SFF forrige midtveisevaluering Liv Furuberg Mål for SFF Hva gjør SFFene? Hva gjør Forskningsrådet? - Vi må ha høyere ambisjoner om å bidra til fremragende

Detaljer

Merethe Lerfald Cand agric

Merethe Lerfald Cand agric CURRICULUM VITAE Merethe Lerfald Cand agric Stilling: Forsker 2 Telefon: +47 916 35 099 E-post: Merethe.lerfald@ostforsk.no BILDE Merethe Lerfald er cand agric. (ressursøkonomi) fra Norges landbrukshøgskole

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen

Innovasjon i gårdsturisme. Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjon i gårdsturisme Berit Brandth Marit S. Haugen Innovasjonsforskning Lite innovasjonsforskning på småskala turismevirksomheter i rurale områder. Dette til tross for kravet om at særlig landbrukssektoren

Detaljer

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon

Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Innovasjon, forskning om innovasjon og betydningen av forskning for innovasjon Jan Fagerberg, TIK-senteret, Universitetet i Oslo Norges Forskningsråd 14 Januar 2010 Tre spørsmål Hva vet vi om innovasjon?

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat

Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering, HealthCat Presentasjon av sluttrapporten på Økologifagdagen Nofima Mat 8. Oktober 2008 Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport

Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Green Corridors - EUs arbeid for bærekraftig godstransport Hva er det og hvilke muligheter og utfordringer gir det for Norge? Transport- og Logistikkdagen 2010 Bergen, 20. september 2010 Atle Minsaas,

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM

CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM CURRICULUM VITAE GUNN-TURID KVAM Personalia: Navn: Gunn-Turid Kvam Født: 20.09.1961 Akademisk tittel: Dr. ing. Stilling: Seniorforsker Norsk senter for bygdeforskning og 1. amanuensis ved NTNU Telefon:

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Advisory Group GENDER

Advisory Group GENDER Advisory Group GENDER Arbeidet med å ivareta kjønnsdimensjonen i Horisont 2020 utlysningene Anne Inger Helmen Borge, professor, PhD. Formål «The Commision» vil ha sterk likestilling i Europas arbeidsmarked,

Detaljer

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020?

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? 1 Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? Lars E. Onsøyen, Forskningsrådgiver EU / internasjonalisering, NTNU NARMA Høstkonferanse 2013: Horisont 2020 privat sektor, finansieringsreglene 2 Samarbeid

Detaljer

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning

Eksamensoppgave i SFEL Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Geografisk institutt Eksamensoppgave i SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning Faglig kontakt under eksamen: Jørund Aasetre Tlf.: 93211139 Eksamensdato: 26.05.2015 Eksamenstid:

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS)

Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Bildeling, nye forretningsmodeller og mobilitet som en tjeneste (MaaS) Presentasjon på Kollektivforums årskonferanse 2017 Ove Langeland, forskningsleder TØI Transport og mobilitet problemer og løsninger

Detaljer

CURRICULUM VITAE. 1. Personal:

CURRICULUM VITAE. 1. Personal: 1. Personal: CURRICULUM VITAE Name: Reidar Almas Born: 1943-02-08 Nationality: Norwegian Address: Centre for Rural Research, University Centre Dragvoll, N-7491 TRONDHEIM Phone: +47 9248 5399 E-post: Reidar.Almas@bygdeforskning.ntnu.no

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat

Temaområdet Mat Rapport høsten 2006. Helge Bergslien Temaleder Mat Temaområdet Mat Rapport høsten 2006 Helge Bergslien Temaleder Mat Innledning Mat for et forskningstema ved Universitet i Stavanger ble etablert våren 2006. Etableringen av mat som tematisk satsingsområde

Detaljer

Bioforsk Jord og Miljø

Bioforsk Jord og Miljø Bioforsk Jord og Miljø Dr. Espen Govasmark espen.govasmark@bioforsk.no Tel: +47 404 80 233 9 mars 2010 IEA Bioenergy informasjonsmøte Norges Forskningsråd Mat Miljø - Muligheter Bioforsk Task 37 Energy

Detaljer

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon WWF IN SHORT +100 WWF is in over 100 countries, on 5 continents +5,000 WWF has over 5,000 staff worldwide 1961 WWF was founded In 1961 +5M WWF has over 5 million supporters

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call

Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call Oppsummering av 1. call, hovedtrekk i 2. call CIP IST PSP Kontekst Del av Competitiveness and Innovation Program (CIP) 2007-2013 CIP har tre søyler og et budsjett på 3,6 Mrd Euro CIP IST PSP budsjett 730

Detaljer

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil:

Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: Mobil: Navn: Håvard Bergsdal, PhD Stilling: Seniorrådgiver/Forsker E-post: havard@misa.no Mobil: +47 922 33 473 Utvalgte prosjekter Jernbaneverket leder Periode 2010-2012 Analyse av klimautslipp fra høyhastighetsbaner

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar

SIAEOS status og videre arbeid. Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar SIAEOS status og videre arbeid Karin Refsnes prosjektdirektør, Norges forskningsråd, SIAEOS seminar 19.12.08 SIAEOS (Svalbard Integrated Earth Observing System) status og videre arbeid (1) SIAEOS er et

Detaljer

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge?

Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Hvordan få flere internasjonale næringsmiljøer i Norge? Innovasjon Norge og SIVAs rolle Ragnar Tveterås Centre for Innovation Research Vår nasjonale utfordring Vi ligger på topp globalt i verdiskaping

Detaljer

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway

Jon Olaf Olaussen. Associate professor at Trondheim Business School, Trondheim, Norway Curriculum vitae, May 2011 Jon Olaf Olaussen Date of birth 23.01 1974 Nationality Norwegian Marital status Married, 2 children Address Myrveien 12, N-7550 Hommelvik, Norway Telephone (+47) 735 59 933 /

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid

Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid Samordning på tvers av land gjennom europeisk prosjektsamarbeid NOKIOS 22. september 2011 Fagdirektør André Hoddevik, Avdeling for offentlige anskaffelser, Difi Project Director PEPPOL Disposisjon Hva

Detaljer