Svein Ole Borgen. Education 1998 Dr.scient., Agricultural University of Norway, Aas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Ole Borgen. Education 1998 Dr.scient., Agricultural University of Norway, Aas"

Transkript

1 Svein Ole Borgen C U R R I C U L U M V I T A E Personal data Name: Borgen, Svein Ole Date of birth: April 25th, 1958 Home address: Gamle Kroervei 4 b, N-1430 Aas. Home telephone Mobilphone Current Position: Senior Research Officer. Norwegian Agricultural Economics Research Institute. P.O.Box 8024 Dep. N-0030 Oslo, Norway. Telephone Telefax Academic Position: Associate Professor (førsteamanuensis) Education 1998 Dr.scient., Agricultural University of Norway, Aas 1982 Siviløkonom. (Master of Science Degree in Business). Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen 1980 Graduate studies in sociology (mellomfag), University of Oslo Work positions Senior Research Officer, Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo Associate Professor in Organization Theory and Strategy, Agricultural University of Norway, Aas Senior Consultant, (ODA) The Organizational Development Alliance a.s Visiting Scholar, Stanford University, USA (Scancor) Research Fellow, Ph.D.-studies, Agricultural University of Norway, Aas The Norwegian Work Life Center (SBA), Oslo. Project Manager. Consultancy and action research for companies in service sector and manufacturing Coopers & Lybrand Consulting a.s. (International auditors and consultants). Senior consultant, primarily working with business strategy (formulation and implementation), organisational development and financial analysis.

2 1987 FAFO (Norwegian Trade Union Research Center). Consultancy and research, primarily within the field of organisational development and strategy Norwegian Council for Management Development, Oslo. (Lederopplæringsrådet i Norge). Attended a 2-year training program in management, organisational development and consultancy FAFO (Norwegian Trade Union Research Center). Researcher (50% position) and Financial Manager (50% position). Awards Awarded the Landmark price for best article , in the Norwegian popular science journal, Landbruksøkonomisk Forum. Refereeing activities - The Journal of Socio-economics - Tidsskrift for samfunnsforskning - Food Economics Bibliography (I) Articles in International Journals with referee, and chapters in Edited Volumes Borgen, Svein Ole (2004) Rethinking incentive problems in cooperative organizations. Accepted for publication in Journal of Socio-economics. To be published in Veggeland, Frode and Svein Ole Borgen (2002), "Matvarereguleringer og handelsrestriksjoner: nasjonale myndigheters håndtering av offensive og defensive interesser", Nordisk Administrativt Tidsskrift, No.3,October 2002, p. 207:223. Borgen, Svein Ole Identification as a trust-generating mechanism in cooperatives. Annals of Public and Cooperative Economics, Vol. 72 No. 2 June 2001: Borgen, Svein Ole Organitorisk identitet En mekanism för att generera förtroende i kooperativ. I Wijkström, F. og T. Johnstad (red.): Om kooperation & social economi Röster i ett nordiskt samtal. Föreningen Kooperativa Studier, Stockholm, s Røkholt, Per Ove and Svein Ole Borgen Cooperative Change and the Myth of Rationality. Journal of Rural Cooperation, Vol. 28(2): Jervell, Anne Moxnes and Svein Ole Borgen Distribution of Dairy Production Rights through Quotas: The Norwegian Case. In H. Schwarzweller and A. Davidson (eds.: Dairy Industry Restructuring. Research in Rural Sociology and Development, 2000: Volume 8. JAI Press Inc. Borgen, Svein Ole Equality among Unequals: on distributive justice in an agricultural producer cooperatives. Journal of Cooperative Studies, Vol. 32 No 2 (No 96), September 1999.

3 Røkholt, Per Ove and Svein Ole Borgen Landbrukssamvirket - fra forvaltning til marked (co-author: Per Ove Røkholt). Artikkel i Borch, Odd Jarl og Egil Petter Stræte (red): Matvareindustrien mellom næring og politikk. Tano/Aschehoug, ISBN Borgen, Svein Ole Samarbeid om bedriftsutvikling: Hvilke krav stilles til lokale fagforeninger? I Olberg, Dag (red): Endringer i arbeidslivets organisering. FAFO-rapport, ISBN (II) Reports and books 2002 Gezelius, Stig S., Svein Ole Borgen and Frode Veggeland, Standardisering og internasjonal handel. Rammebetingelser for fiskerinæringen. NILF-rapport ISBN Veggeland, Frode. Svein Ole Borgen. Stig Gezelius. Christel Elvestad, TBT-avtalen i WTOtekniske handelshindringer og internasjonal handel med sjømat. NILF-rapport ISBN Borgen, Svein Ole, Agency problems in Norwegian agricultural cooperatives. Working paper # 3, Norwegian Agricultural Economics Research Institute. ISBN Veggeland, Frode and Svein Ole Borgen, Changing the Codex: The role of international institutions. Working paper # 16, Norwegian Agricultural Economics Research Institute. ISBN Veggeland, Frode og Svein Ole Borgen Fisk, mattrygghet og tekniske handelshindringer NILF-rapport ISBN Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole The Food sector in Transition Nordic Research. Proceedings of NJFseminar number 313, June 2000 (Ed. S.O. Borgen). ISBN NILF-report Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo. Borgen, Svein Ole, Svennerud Mads og Mari Vengnes Konkurransekraft i norsk RÅKindustri. NILF-rapport ISBN Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Knutsen, Heidi, Haukås, Torbjørn, Borgen, Svein Ole og Mads Svennerud Hardangerepler under press. Nye konkurransesituasjoner nye mulihgheter. NILF-rapport Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole New Theories on Cost Management. Working Paper Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Oslo. 2000

4 Borgen, Svein Ole Næringsutvikling i nettverk - en kritisk analyse av Porters cluster-teori. Working paper No. 2000:9, ISBN Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole og Jacob Simonhjell Finansiering i samvirke. Discussion Paper # D- 13/2000, SAM-14. Department of Economics and Social Sciences, Agricultural University of Norway, Aas. Røkholt, Per Ove and Svein Ole Borgen Landbrukssamvirket - fra forvaltning til marked. Særtrykk av artikkel i Borch, Odd Jarl og Egil Petter Stræte (red): Matvareindustrien mellom næring og politikk", Tano/Aschehoug, Paper no. D-22/1999, Department of Economics and Social Sciences. Agricultural University of Norway, Aas. Røkholt, Per Ove and Svein Ole Borgen Cooperative strenghts and the myth of rationality. Reprint. Discussion Paper # D-14/2000, SAM-15. Department of Economics and Social Sciences. AUN, Aas. Røkholt, Per Ove og Svein Ole Borgen "Bomskudd på samvirket". Kronikk, Dagens Næringsliv, Borgen, Svein Ole Norwegian Agricultural Cooperatives: A Historical Relic? Working Paper no.11/1999. Department of Economics and Social Sciences. Agricultural University of Norway, Aas. Borgen, Svein Ole Sterke og svake sider ved den føderative organisasjonsformen. Paper no. D-13/1999, Department of Economics and Social Sciences. Agricultural University of Norway, Aas. Borgen, Svein Ole Metodologisk individualisme og rasjonell valghandlingsteori. Notat 1999:24. ISBN Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole Hva hemmer og fremmer en mer markedsmessig tilpasning av potetproduksjonen i Norge? NILF-rapport 1999:7. ISBN Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole Equality among Unequals. Distributive Justice in an Agricultural Producer Cooperative. Reprint. Discussion Paper # D-12/2000, SAM-13. Department of Economics and Social Sciences. AUN, Aas Borgen, Svein Ole Vertical Integration and Distributive Justice. Ph.D-thesis. ISBN Agricultural University of Norway, Aas. Borgen, Svein Ole et.al Incentives, Autorities and Trust in Integrated Offshore Organizations. Working Report, ODA (Organizational Development Alliance), Oslo. Earlier than 1998

5 Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen Konseptualisering av problemer i organisasjoner. Arbeidsnotat, Høyskolen i Østfold, Halden. Borgen, Svein Ole Testing the Lisrel-model of Walker&Poppo. Working Paper (unpublished). IØS, NLH. Borgen, Svein Ole The Complexity of Changing Routines. Unpublished working paper. Agricultural University of Norway, Aas. Borgen, Svein Ole og Tone Haraldsen Tillitsmannsundersøkelsen. FAFO, Borgen, Svein Ole, Tori Grytli og Dag Stokland Velferd og produksjon. Konkurranseevnen og samspillet mellom offentlig og privat sektor. FAFO. Rapport nr.147. Oslo. Tofte, Bjørg og Svein Ole Borgen Utvikling i OBOS. Rapport fra SBA-prosjektet i OBOS. Oslo, STILO, Berge, Erling and Svein Ole Borgen Rural Development and Social Change in Ukraine. East Europe Report # 18, Agricultural University of Norway. Borgen, Svein Ole, Kjellaug Shandiz, Tove Wangensteen, Helge Skaar, Harald Buhaug Evaluering av økonomistyringsprosjektet ved regionsykehuset i Tromsø og Telemark Sentalsykehus. SBA, Oslo. Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen (red) Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling. Del 2: Grunnelementer i en lokal fagforeningsstrategi.isbn FAFO, Oslo. Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen (red) Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling. Del 3: Metoder og verktøy. ISBN FAFO, Oslo. Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen (red) fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling. FAFO Del 4: Medvirkning i praksis. ISBN FAFO, Oslo. Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen Vinn-vinn! Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i strategisk perspektiv. FAFO-report 079. (2. edition). ISBN Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen (red) Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling. Del 1: Utfordringene. ISBN FAFO, Oslo. Borgen, Svein Ole og Henning Solhaug Sikker kurs? - del 1. NEKF/AOF, Oslo. Borgen, Svein Ole Sikker kurs - del 2. NEKF/AOF, Oslo. Bakke, Nils Arne og Svein Ole Borgen Vinn-vinn! Samarbeidsorientert bedriftsutvikling i strategisk perspektiv. FAFO-report 079. ISBN FAFO, Oslo. Borgen, Svein Ole, Jens B.Grøgaard og Roger Jøsevold Arbeidsledighet og levekår i Ranasamfunnet. En analyse av arbeidsledighetens sammensetning. ISBN FAFO-report 052. FAFO, Oslo.

6 Borgen, Svein Ole and Jens B.Grøgaard Rana i arbeid (ii). Omstilling og levekår. ISBN FAFO-report 055. FAFO, Oslo. Borgen, Svein Ole og Gudmund Hernes Kommentarer til rapporten "Konsekvenser for sysselsettingen i Rana kommune av omstillinger ved Jernverket". FAFO, Oslo. Borgen, Svein Ole Rana i arbeid - ny giv og ny sats. FAFO-report 022, FAFO. Oslo. Borgen, Svein Ole Investeringsadferd i norske rederier - en undersøkelse av rederiet Knut Knutsen OAS. Særoppgave, 2.avdeling NHH, Bergen. (III) Articles in Norwegian publications Borgen, Svein Ole, Mari Vengnes and Mads Svennerud, Skjerpet konkurranse for norsk RÅK-industri, i Landbruksøkonomisk Forum, , s Borgen, Svein Ole (2001) Konkurransekraft i norsk RÅK-industri. Side i Nersten, Nils Kristian (red.) Utsyn over norsk landbruk, NILF Borgen, Svein Ole Mot gravøl for matpoteten? Landbruksøkonomisk Forum, nr. 1, s Borgen, Svein Ole Matpoteten taper terreng. Artikkel i Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole Samvirke - mot slutten eller ny start? Artikkel i Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo. Borgen, Svein Ole Sterke og svake sider ved den føderative organisasjonsformen. Landbruksøkonomisk Forum 3/98. Universitetsforlaget. Oslo. Hanssen-Bauer, Jon og Svein Ole Borgen TQM på norsk - totalkvalitet som rettesnor for fremtidens bedrift. Bedre Bedrift, 4 (55-63). Hanssen-Bauer, Jon og Svein Ole Borgen Industriutvikling gjennom regionale klynger. Bedre Bedrift, 4 (78-88). Kalleberg, Ragnvald, Svein Hovde og Svein Ole Borgen Medeie, verdiskaping og arbeidsmiljø. Søkelys på arbeidsmarkedet, nr. 1/1991. Borgen, Svein Ole Rett på sak om Just-in-time. Bedre Bedrift nr.2,1990. Hanssen-Bauer, Jon og Svein Ole Borgen Nettverk for læring, omstilling og verdiskaping. Bedre Bedrift, 3 (24-33).

7 (IV) Papers presented at International research conferences Borgen, Svein Ole and Anne Jervell Marketing channels for food quality products. Paper presented at 83rd EAAE Seminar Food Quality Products in the Advent of the 21st Century: Production, Demand and Public Policy, Chania, 4th-7th September Borgen, Svein Ole and Agnar Hegrenes, Deregulation and New Contractual Forms: The case of the Norwegian Potato Sector. Paper presented at 81st EAAE Seminar Economics of Contracts in Agriculture, Copenhagen June Borgen, Svein Ole, Rethinking incentive problems in cooperative organizations. Paper presented at the conference; Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, Bad Herrenalb, Tyskland, June 2003 Borgen, Svein Ole Agency theory as a Framework for Explaining Member Strategies: The case of Norwegian Agricultural Cooperatives. Paper presented at the NJF-seminar, Oslo, June Borgen, Svein Ole Agency theory as a Framework for Explaining Member Strategies: The case of Norwegian Agricultural Cooperatives. Paper presented at the ICA European Research Conference in Weimar, Germany, October 14-17th Borgen, Svein Ole Organisational Ideology and collective change. Paper presented at the ICA European Research Conference in Cork, May Borgen, Svein Ole and Morten B. Hansen Simultanous diffusion and transformation of management concepts. Paper presented at the research conference "Samples of the future", Scancor Stanford University, September Borgen, Svein Ole Organisational Ideology and Collective Change, Paper presented at the research conference "Samples of the future", Scancor Stanford University, September 1998.

BI Norwegian Business School Nydalsveien 37, 0484 Oslo N-0442 Oslo Telephone +47.46410628 Email: svein.borgen@bi.no

BI Norwegian Business School Nydalsveien 37, 0484 Oslo N-0442 Oslo Telephone +47.46410628 Email: svein.borgen@bi.no C U R I C U L U M V I T A E - Svein Ole Borgen Personal data Name: Borgen, Svein Ole Date of birth: April 25th, 1958 Home address: Johan Sverdrupsvei 44, 0580 Oslo Mobile phone (+47) 46410628 Current Position

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Curriculum vitae. Frode Veggeland. Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Box 8024 Dep., No-0030 Oslo, Norway

Curriculum vitae. Frode Veggeland. Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Box 8024 Dep., No-0030 Oslo, Norway Name: Position: Work address: Phone work: +47 22 36 72 39 Mobile phone: +47 922 93167 Curriculum vitae Frode Veggeland Senior Researcher Norwegian Agricultural Economics Research Institute, Box 8024 Dep.,

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP)

European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) European Aquaculture Technology and Innovation Platform (EATiP) Partnersamling, NCE Aquaculture 12.5.2016 Kristian Henriksen Daglig leder, akvarena Visjon og mål Verdensledende teknologi for bærekraftig

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke

Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Management of the Construction Process, from the perspective of Veidekke Lean Construction Denmark March 21, 2014 Trond Bølviken Director at Veidekke Entreprenør AS Chair of IGLC 2014 Agenda 1. IGLC 2014

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering

Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Hvordan lage og bruke policyer i tillitshåndtering Bjørnar Solhaug Seminar: Håndtering av tillit i elektronisk samvirke SINTEF, 5. november 2009 ICT 1 Oversikt Policy-basert tillitshåndtering Tillit Tillit

Detaljer

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi

Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Pensumliste i Forvaltningspolitikk: medvirkning, styring og autonomi Tema I: Forvaltningspolitikk: perspektiver og skrivemetode TEORETISKE PERSPEKTIVER Jacob Aars (2014): Forvaltningen i det politiske

Detaljer

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene

Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene Læring mellom forsknings- og samhandlingsprosjektene i VRI VRI Forskersamling i Kristiansand, 25.04.2012 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder forskerprosjekt Buskerud og Vestfold Disposisjon 1. Forskere fasiliteter

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet

Dagligvareportal. Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik. Arbeidsnotat Working Paper 28/13. Et selskap i NHH-miljøet 28/13 Arbeidsnotat Working Paper Dagligvareportal Til forbrukernes beste? Therese Ugelvik Krosby Vibeke Stusvik Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A

Detaljer

Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke

Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke Mai 2016 Personal and contact information O ce address: Norwegian School of Economics (NHH), Department of Economics, Helleveien 30, N-5045 Bergen, Norway. Telephone:

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø

EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid. Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø EØS-midlene muligheter i utdanningssamarbeid Frank Moe, Seniorrådgiver, SIU Tromsø 01.06.2017 EØS-midler - aktuell bakgrunn Økonomisk krise, voksende arbeidsledighet i mange land, velferdsordninger blir

Detaljer

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.

Whittington, R. (2002). Hva er strategi? : og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl. ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Litteraturlista (MPA 7) Organisationsteori och strategi (10 hp) Busch T, Johnsen E, Valstad, S J och Vanebo, J O (2007): Endringsledelse i et strategisk perspektiv. Universitetsforlaget: Oslo (kap10) (15

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

Styringsformer og nye

Styringsformer og nye Styringsformer og nye organisasjonsrutiner i skolen Nasjonalt tilsyn mellom pedagogikk, juss og politikk NFRs utdanningskonferanse 8. november 2016 Ny kunnskap om læring konsekvenser for praksis, styring

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30

The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til. The Thor Heyerdahl. på ås. 27. juni. kl. 12.30 14.30 The Thor Heyerdahl Institute og UMB inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2011 27. juni på ås kl. 12.30 14.30 Tema: Klimapolitikk Må vi vente på FN? UMB satser på grønn forskning Forløperen

Detaljer

Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke

Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke Curriculum Vitae Kurt Richard Brekke December 2016 Personal and contact information Norwegian Competition Authority Postboks 439 Sentrum, 5805 Bergen, Norway kurt.brekke@konkurransetilsynet.no Norwegian

Detaljer

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010

Offentlig journal. Værstasjon - Tanabru 2010/432-6 1434/2010 16.08.2010 11.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.08-20.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse vedrørende søknad om oppføring av automatisk værstasjon ved Tanabru under gnr.13/1, Tana kommune. Kopi

Detaljer

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen

Digitalisering. Fra frykt til praksis. Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar Espen Andersen www.espen.com self@espen.com Digitalisering Fra frykt til praksis Research and Education Network seminar BI, Nydalen 15. februar 2017 Espen Andersen Førsteamanuensis Institutt for strategi, Handelshøyskolen

Detaljer

Fagevaluering Egenvurderinger. Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010

Fagevaluering Egenvurderinger. Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010 Fagevaluering Egenvurderinger Prosessleder Malena Bakkevold, Norges forskningsråd Informasjonsmøte Gardermoen 24. august 2010 Egenvurderingen Institusjonens og forskningsenhetenes beskrivelse og vurdering

Detaljer

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020?

Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? 1 Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020? Lars E. Onsøyen, Forskningsrådgiver EU / internasjonalisering, NTNU NARMA Høstkonferanse 2013: Horisont 2020 privat sektor, finansieringsreglene 2 Samarbeid

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

CURRICULUM VITAE Sigve Tjøtta

CURRICULUM VITAE Sigve Tjøtta 5 February 2009 CURRICULUM VITAE Sigve Tjøtta Born in Klepp, Norway, July 18 th, 1956 sigve.tjotta@econ.uib.no Department of Economics University of Bergen Hermann Fossgate 6, N-5006 Bergen Norway. Current

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011

Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011 Liste over fageksperter som er blitt publisert ut til i eadmin for Natur og næring høsten 2011 Navn Institusjon Land Firbank, Les UEA Norwich University of East Anglia Storbritannia Aastrup, Peter Danmarks

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics

Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Dag Morten Dalen Provost and professor of economics Personal Date of birth: April 19, 1966. Nationality: Norwegian. Married, two children. Education Cand. oecon, Department of Economics, University of

Detaljer

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy

God praksis på personalutvikling i TTO/KA. Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy God praksis på personalutvikling i TTO/KA Presentasjon FORNY Seminar Sommaroy 18.04.2007 Agenda Generelle betraktninger om US vs. NO mht. TTO s Eksempel på bevissthet rundt kompetanse hos TTO/KA personell

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018)

Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert av Norges Forskningsråd (2015-2018) SMARTCROP Innovative metoder, teknikker og virkemidler for integrert plantevern (IPV) som kan øke bærekraftig matvareproduksjon Et stort nasjonalt initiativ innen integrert plantevern (IPV) finansiert

Detaljer

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012)

C.A.S.H. Project. Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) C.A.S.H. Project Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in the Baltic Sea Region (2009-2012) Godkjent i 2. runde av samtalene til prosjekter under Baltic Sea Region Programme 2007-2013 1

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder

Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Forskningsrådets seminar om forskermobilitet til Nord-Amerika: Mulige finansieringskilder Merethe Sandberg Moe 3.6.2013, Gruppen for Internasjonale stipend Forskningsrådets finansiering av mobilitet Innenfor

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Curriculum Vitae. Forskingsopphald University of London, Wye College, september- november 1999. Agnar Hegrenes

Curriculum Vitae. Forskingsopphald University of London, Wye College, september- november 1999. Agnar Hegrenes Namn: Agnar Hegrenes Tittel: Forskar Adresse: Arnljot Gellines vei 31 0657 OSLO Telefon: 22 36 72 56 (kontor) 924 96 438 (mobil) Telefax: 22 36 72 99 (kontor) Fødestad og -dato: Jølster, 11.12.1948 Curriculum

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft

Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Rollen til norsk vannkraft i 2050 scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft Julian Sauterleute og arbeidspakkelederne SINTEF Energi Seminar hos NVE, Oslo, 21. januar 2015 HydroBalance Miljømessige,

Detaljer

CURRICULUM VITAE 2011-05-19

CURRICULUM VITAE 2011-05-19 CURRICULUM VITAE 2011-05-19 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 1962-04-12 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Direktør, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38 118 E-post:

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils ##8,PEDOLOGIJA,J:EN,J:NORVEŠKI Meddelelser fra #PPNORSK INSTITUTT FOR SKOGFORSKNING Reports of the Norwegian Forest Research Institute 38.16 #NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils #A!G.

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE?

OUTSOURCING OFFSHORE OUTSOURCING: EN TODIMENSJONAL BESLUTNING INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? INNOVASJONSKRAFT GJENNOM OFFSHORING: HVORDAN OVERVINNE HINDRINGENE? CIO Forum, 20. oktober 2011 Hans SolliSæther, dr. oecon. Handelshøyskolen BI OUTSOURCING en prosess der bedriften beslutter å selge eller

Detaljer

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08.

Nordområdesenteret for Næringslivet verktøy for næringslivet. StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08. Nordområdesenteret for Næringslivet Nordområdesenteret som verktøy for næringslivet StatoilHydros kontaktkonferanse for næringslivet Harstad 05.11.08 Andrei Mineev 1 The High North Center for Business

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem MA 2583/12E Personal- og lønnssytem Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39639841.aspx External tender id 2013-298603/JUN200040 Ajour number 2013/34 Tender type Contract Award Document type

Detaljer

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring?

Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Hvordan kan karriereveiledning bidra til økt gjennomføring? Nasjonal konferanse Ny Giv Overgangsprosjektet 12.-13. september Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning, Vox Livslangt perspektiv

Detaljer

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor?

Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? Professorvurderinger på ledelsesområdet (ikke nødvendigvis slik det tolkes i basaldisiplinene) Søkere på stilling og personlig opprykk Hvordan blir jeg mest mulig effektivt professor? 1 Torvald Øgaard

Detaljer

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv»

LOS STEVNET SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS STEVNET 2017 SCANDIC LERKENDAL TRONDHEIM 27. - 28. September «Inkluderende og Lærende Arbeidsliv» LOS-Vandring med 8 spennende læringscase fra Norge Keynote Michael Ballé - Lead with Respect Keynote

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Offentlig journal. SIOS Preparatory Phase project. Annex IV-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.01-21.01 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.05.2011 nnhold: SOS Preparatory Phase project. Annex V-Form A- Accession of Beneficiaries to the Grant Agreement

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Curriculum Vitae Ola Kvaløy

Curriculum Vitae Ola Kvaløy Curriculum Vitae Ola Kvaløy Personal details: Position: Professor of economics Born: 15.12.1973 Civil Status: Married, three children Nationality: Norwegian Home address: Snarehaugen 64, 4009 Stavanger

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan

MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan MARKETING AND BRAND MANAGEMENT (MBM) Profilkoordinator: Aksel I. Rokkan (Aksel.Rokkan@nhh.no) NHH Marketing Faculty Tor W. Andreassen Einar Breivik Sven A. Haugland Leif E. Hem Ingeborg A. Kleppe Herbjørn

Detaljer

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk

Allmøte 8 januar 2003. Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk Allmøte 8 januar 2003 Stig A. Slørdahl Instituttleder Institutt for sirkulasjon og medisinsk bildediagnostikk 1 2 3 4 5 6 NFR fagevaluering- klinisk forskning Vi skal evalueres som et samlet institutt

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

CURRICULUM VITAE 17. august 2015

CURRICULUM VITAE 17. august 2015 CURRICULUM VITAE 17. august 2015 Personalia Navn: Egil Petter Stræte Født: 12.04.1962 Akademisk tittel: Dr. polit. Stilling: Seniorforsker, Norsk senter for bygdeforskning Telefon: 73 59 24 04 / 416 38

Detaljer

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi

Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Rollen til norsk fornybar kraftproduksjon i 2050 Scenarioer for Norge som leverandør av balansekraft eller stor leverandør av fornybar energi Julian Sauterleute, Ove Wolfgang, Ingeborg Graabak SINTEF Energi

Detaljer

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen

Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Fra idé til bedrift i en spennende bransje! Haugesundkonferansen 2014 Morten A. Christophersen Enabling LNG Terminals 2 3 Kun for illustrasjon og representer ikke nødvendigvis faktiske transportruter.

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø

Internasjonalt forskningssamarbeid. Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø Internasjonalt forskningssamarbeid Julie Christiansen Seniorrådgiver Divisjon for energi, ressurser og miljø HOVEDGREP 1. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt

Detaljer

Hva er egentlig et regionkontor?

Hva er egentlig et regionkontor? Hva er egentlig et regionkontor? Ikke en måte å bli «nesten-medlem» i EU. En europeisk måte å jobbe på. De første regionkontorene kom tidlig på 80-tallet. Tyskerne og britene var først ute I dag er det

Detaljer

Offentlig journal. Blir ikke tinglyst da det mangler opplysninger i dokumentet. Asker kommune - Asker automatstasjon 2012/16-6 543/2012 03.04.

Offentlig journal. Blir ikke tinglyst da det mangler opplysninger i dokumentet. Asker kommune - Asker automatstasjon 2012/16-6 543/2012 03.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-13.04 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.05.2012 Blir ikke tinglyst da det mangler opplysninger i dokumentet. Asker kommune - Asker automatstasjon

Detaljer