Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Portåpnersystem for garasjeporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter"

Transkript

1 Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Portåpnersystem for garasjeporter N Håndbok for montering og betjening

2 1. Forklaring av symbolene Symboler styring og motoraggregat Merknader Fotocelle Portposisjon ÅPEN Mellomposisjon Portposisjon LUKKET Kontroll referansepunkt Uten funksjon Impulsgivning (Fjernstyring, Eksterne kontrollelementer) Drift Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå personskader! OBS! Fare for materielle skader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå materielle skader! Merk / Tips Lukkekantsikring Stopp Kontroller Eksterne kontrollelementer Modulantenne i Henvisning Merkeplate Type: Art.-nr.: Produkt-nr.: 2 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

3 2. Innholdsfortegnelse 1. Forklaring av symbolene Innholdsfortegnelse Allmenne sikkerhetsinstrukser Produktoversikt Inkludert i leveringen av Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Portvarianter Forberedelse av monteringen Allmenne opplysninger Kontroller Montering Klargjøring av drivskinnen Montering av motoraggregat og drivskinne Montering på vippeport (svingport) som svinger utover Montering på seksjonalporten Montering av portåpnersystemet under taket Opphevelse av forrigling Tilkopling for styringen Håndsender Betjening og tilbehør Koding av håndsenderen Igangsetting Tilkopling av portåpnersystemet Oversikt over styringen Oversikt over displayfunksjonene Referansepunkt Hurtigprogrammerin Funksjonskontroll Utvidete portåpnerfunksjoner Generelt om de utvidete drivfunksjonene Forløpsskjema for utvidet programmering (eksempel for nivå 2, meny 2) Samlet oversikt over de programmerbare funksjonene Oversikt over nivåenes funksjoner Meldinger Statusmeldinger Feilmeldinger Utbedring av feil Tillegg Oversikt over reservedeler for Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Tekniske data Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Produsenterklæring EF-samsvarserklæring Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 3

4 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Målgruppe Dette portåpnersystemet skal kun monteres, tilkoples og settes i drift av kvalifisert og opplært fagpersonale! Kvalifisert og opplært fagpersonale i henhold til denne beskrivelsen er personer - som kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter, - med kunnskap om de gjeldende elektrotekniske forskrifter, - opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr, - med tilstrekkelig opplæring og tilsyn av autoriserte elektrikere, - med evnen til å oppdage risikoer som kan forårsakes av elektrisitet, - med kunnskap om bruken av EN (kravene til installasjon og bruk). Garanti For at garantien skal gjelde med henblikk på funksjon og sikkerhet, må instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Ved misaktelse av advarslene kan det oppstå personskader og materielle skader. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som måtte oppstå fordi disse instruksjonene ikke blir fulgt. Batterier, sikringer og glødelamper er utelukket fra garantien. For å unngå monteringsfeil og skader på porten og portåpnersystemet, er det tvingende nødvendig å gå fram i samsvar med instruksjonene om montering i monteringsanvisningen. Produktet må ikke tas i bruk før man har satt seg inn i den tilhørende monterings- og bruksanvisningen. Monterings- og bruksanvisningen skal overleveres til operatøren av portanlegget og oppbevares. Den inneholder viktige instruksjoner om betjening, kontroll og vedlikehold. Produktet produseres i samsvar med de direktiver og standarder som er angitt i produsent- og samsvarserklæringen. Produktet var i sikkerhetsteknisk forskriftsmessig tilstand ved levering fra fabrikken. Kraftbetjente vinduer, dører og porter må kontrolleres av sakkyndig før første oppstart og etter behov, mens minst en gang i året (med skriftlig dokumentasjon). Forskriftsmessig bruk Portåpnersystemet er utelukkende beregnet på åpning og lukking av garasjeporter. Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom. Maksimal trekk- og presskraft må overholdes. Krav til porten Porten må: - bli stående uten holdestrøm (ved hjelp av fjærutligning), - være lett bevegelig. I tillegg til instruksjonene i denne bruksanvisningen må gjeldende allmenne sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes! Våre standard salgs- og leveringsvilkår gjelder. 4 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

5 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Instruksjoner om monteringen av portåpnersystemet Kontroller at porten befinner seg i en god mekanisk tilstand. Kontroller at porten blir stående i alle posisjoner. Forviss deg om at det er mulig å bevege porten lett mot posisjonene PORT ÅPEN og PORT LUKKET. Kontroller at porten kan åpnes og lukkes korrekt. Fjern alle komponenter som ikke er nødvendige fra porten (f.eks. tau, kjettinger, vinkler etc.). Sett alle innretningene ut av drift som ikke lenger behøves etter monteringen av portåpnersystemet. Det er tvingende nødvendig å kople portåpnersystemet fra strømforsyningen før det utføres til- eller frakoplingsarbeider. Kontroller at strømforsyningen er brutt under alle arbeider med tilkopling. Overhold de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på stedet. Det er tvingende nødvendig å legge nett- og styreledningene adskilt fra hverandre. Styrespenning er 24 V DC. Du må bare montere portåpnersystemet når porten er lukket. Monter alle impulsgivere og styringsinnretninger (f.eks. radiokodebryter) innen synsvidde fra porten og med sikker avstand til portens bevegelige deler. Man må overholde en minstemonteringshøyde på 1,5 meter. Monter skilt som varsler om klemfare permanent på godt synlige steder. Kontroller at ingen av portens deler rager ut over offentlige gangveier eller offentlige gater etter monteringen. Instruksjoner om igangsetting av portåpnersystemet Operatørene av portanlegget eller deres stedfortredere må instrueres i betjeningen av anlegget etter at dette er satt i drift. Kontroller at barn ikke har anledning til å leke med portstyringen. Kontroller før porten setter seg i bevegelse, at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i portens faresone. Kontroller alle eksisterende nødkommando-innretninger. Du må aldri gripe inn i en port eller deler som er i bevegelse. Pass på at mulige punkter på portanlegg. Bestemmelsene i EN må overholdes. Instruksjoner om vedlikehold av portåpnersystemet For å sikre en feilfri funksjon, må følgende punkter kontrolleres med jevne mellomrom, og eventuelle reparasjoner må utføres. Portåpnersystemet skal alltid koples fri for spenning før det utføres arbeider på portanlegget. Kontroller hver måned at portåpnersystemet kjører i motsatt retning når porten støter mot en hindring. Plasser i denne forbindelse en 50 mm høy/bred hindring i veien for porten, i samsvar med portens løperetning. Kontroller innstillingen av utkoplingsautomatikken ÅPEN og LUKKET. Kontroller alle de bevegelige delene til port- og portåpnersystemet. Kontroller portanlegget for slitasje eller skader. Kontroller manuelt at porten er lett bevegelig. Instruksjoner om rengjøring av portåpnersystemet Under rengjøringen må man ikke under noen omstendighet bruke: direkte vannstråle, høytrykksvasker, syrer eller luter. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 5

6 4. Produktoversikt 4.1 Inkludert i leveringen av Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed Inkludert i standardleveringen 4.1 / / Festemateriale skinnen / 4!!! 1 Motoraggregat Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed 2 Opphengsplate 3 Portmedbringer 10 Låsekappe 11 Adapterhylse 12 Skrue 4,0 x / / 5!#! Skrue 4,0 x 18 (2x) 14 Bolt 8 x Skinneklemme (2x) 5 Opphengsklemme (2x) 6 Koplingselement for port 7 Portmedbringervinkel (2x) 8 Karmtilkoplingsplate 6 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

7 4. Produktoversikt 4.1 / 6!\! 4.1 / 8!5!^! 15 Skrue 6 x 14 (4x) 16 Sekskantskrue M6 x 20 (2x) 17 Plateskruen 6,3 x 16 (4x) 18 Bolt A8 med SL-sikringen 19 Låseklips (2x) 20 Leddbolten 28 Advarselsskilt opplåsing 29 Advarsels-klistremerke 30 Etikett hurtigprogrammering I tillegg til det som er inkludert i standardleveringen, kreves det følgende tilbehør for monteringen: - Drivskinne Drivskinner 4.1 / 7 # ^ Motoraggregatet kan kombineres med ulike drivskinner. 4.1 / 5 \ 21 Mini-fjernkontroll 22 Micro-fjernkontroll (kun ved Comfort 250.2, Comfort og Comfort speed Landspesifiserte avvikelser er mulig) 23 Overføringsplugg 24 Solskjermklips-luke 25 Holder 26 Modulantenne 27 Solskjermklips 31 Drivskinne Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 7

8 4. Produktoversikt 4.2 Portvarianter Standardleveransen med tilsvarende portåpnerskinne er egnet for følgende portvarianter. Vippeport (svingport) som svinger utover 4.2 / 1 Leddport med en bredde på inntil 3 m 4.2 / 2 For portvarianten nedenunder kreves det ekstrautstyr. Vippeport som ikke svinger ut 4.2 / 3 Leddport med en bredde fra 3 m 4.2 / 4 8 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

9 5. Forberedelse av monteringen 5.1 Allmenne opplysninger 5.2 Kontroller Fremstillingene i denne anvisningen har ikke nødvendigvis nøyaktig målestokk. Dimensjonene er alltid angitt i millimeter (mm). Følgende verktøy må stå til rådighet for en forskriftsmessig montering: 5.1 / OBS! For at en korrekt montering skal være garantert, er det tvingende nødvendig å utføre de følgende kontrollene før arbeidene startes. Inkludert i leveringen Kontroller at leveringen er komplett. Kontroller at de tilbehørsdeler som er nødvendige i din monteringssituasjon, er for hånden. Garasje Kontroller at det finnes et egnet strømuttak og en forskriftsmessig bryterinnretning i garasjen ø 10 ø 5 Port OBS! På garasjer uten ekstra inngang: For at det skal være mulig å gå inn i garasjen hvis det oppstår en feil, må garasjeporten utstyres med en nødåpning. Når det brukes et opplåsningssett: Kontroller at portlåsene fungerer korrekt. Portlåsene må ikke under noen omstendighet settes ut av funksjon. Når det ikke brukes et opplåsningssett: Demonter portlåsene, eller sett dem ut av funksjon. Kontroller at porten som skal åpnes og lukkes, oppfyller de følgende betingelser: - Det må være mulig å bevege porten lett for hånd. - Porten skal stanse automatisk i enhver posisjon. i Henvisning: Ved bruk og montering av tilbehør skal de respektive vedlagte veiledninger følges. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 9

10 6. Montering 6.1 Klargjøring av drivskinnen i Henvisning: Ved bruk av en skinne med flere deler, må den respektive anvisning følges. 6.1 / 3 D 6.1 / 1 A 4 x 18 C Sett portmedbringeren (C) med bolten (D) inn i føringssleiden. Skru fast bolten (D) med to skruer. Fjern den røde låsestiften (A). 6.1 / / 4 E F A B Skyv den røde låsekappen (E) over strammeskruen (F). Trykk den røde låsestiften (A) inn til stopp i den røde åpningen i føringssleiden. Trekk i trekksnoren (B) for å låse opp føringssleiden. i Henvisning: Opplåsingsfunksjonen for føringssleiden er beskrevet i punkt 6.6. Merk: Låsekappen har til hensikt å beskytte mot demontering med makt som utføres av uvedkommende (innbrudd) fra utsiden. Føringssleiden er nå opplåst, og den kan forskyves fritt på drivskinnen. 10 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

11 6. Montering 6.1 / 5 I G H J H Stikk låseklipset (G) inn på leddbolten (H). Kople karmtilkoplingsplaten (I) og endestykket for skinnen (J) sammen med leddbolten (H). 6.1 / 6 H G Sikre leddbolten (H) med ytterligere et låseklips (G). Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 11

12 6. Montering 6.2 Montering av motoraggregat og drivskinne 6.2 / 1 A B Tips: Når drivskinnen (C) er korrekt innrettet, er det tilstrekkelig å trekke kort i trekkelementet (rullekjede, tannrem eller kulesnor) for å senke ned drivskinnen (C). Stikk skinneklemmene (F) inn på drivskinnen (C). Stikk adapterhylsen (A) inn på girakselen (B) til stopp. Skru fast skinneklemmene (F) og motoraggregatet med de fire skruene (E). OBS! Drivskinnen (C) må monteres forsiktig på motoraggregatet (F). Man må ikke bruke makt, da i så fall fortanningen kan bli skadet! 6.2 / 2 E 6,0 x 14 C F Sett drivskinnen (C) i korrekt posisjon på adapterhylsen. Senk drivskinnen (C) ned på motoraggregatet med et lett press. 12 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

13 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) / 4 Åpne porten. Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under hele portens bevegelse. Portbladets overkant må ligge mm under den vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste punktet på portens åpningsbane. Drivskinnen må monteres parallelt med portens styreskinner. Lukk porten mm 6. Montering 6.3 Montering på vippeport (svingport) som svinger utover Kople de to portmedbringervinklene (A) til koplingselementet for porten (B). 6.3 / 2 B C C 6.3 / 1 B Bor de nødvendige hullene i portbladets overkant (ø 5 mm). Skru koplingselementet for porten (B) fast på portbladets overkant med fire skruer (C). A Beregn posisjonen for koplingselementet for porten midt på portbladets overkant. Merk: Dersom det ikke er mulig å plassere koplingselementet for porten i midten (på porter hvor de utvendige håndtakene er plassert i midten og ved lav takhøyde), må koplingselementet for porten monteres ca. 100 mm til venstre eller til høyre for portens midte. 6,3 x / 3

14 14 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 6.3 / 8 Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet for porten (B). Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og SL-sikringen (I). G H I B 6.3 / / 7 6. Montering 6.3 / 5 Forsiktig! Portåpnersystemet må sikres mot å falle ned fram til den er festet (f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E), art.-nr ). Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over koplingselementet for porten på overkarmen. Sikre portåpnersystemet mot å falle ned. Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F): Feste på overkarmen Feste til taket Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den festemåten som passer. F F E OBS! For å sikre at porten åpnes og lukkes forskriftsmessig, må karmtilkoplingsplaten for drivskinnen plasseres i midten over koplingselementet for porten. 8,0 x 70 A8 / U10 8,0 x 70 A8 / U10

15 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) Montering 6.4 Montering på seksjonalporten Kople de to portmedbringervinklene (A) til koplingselementet for porten (B). 6.4 / / 1 B B C D C Bor de nødvendige hullene for de fire skruene (C) på overkanten av portbladet (ø 5 mm). Skru koplingselementet for porten (B) fast på portbladets overkant med fire skruer (C). Skru to skruer (D) så langt inn i koplingselementet for porten at de ligger inntil portbladet. A Beregn posisjonen for koplingselementet for porten midt på portbladets overkant. 6.4 / 4 Åpne porten. Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under hele portens bevegelse mm Merk: - Dersom det ikke er mulig å plassere koplingselementet for porten i midten (på porter hvor de utvendige håndtakene er plassert i midten og ved lav takhøyde), må koplings elementet for porten monteres ca. 100 mm til venstre eller til høyre for portens midte. - På seksjonalporter med torsjonsaksel kan koplingselementet for porten monteres over hele portens bredde. M6 x 20 6,3 x / 3

16 16 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet for porten (B). Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og SL-sikringen (I). Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den festemåten som passer. 6. Montering Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F): Feste på overkarmen 6.4 / / 7 Feste til taket 6.4 / 5 Forsiktig! Portåpnersystemet må sikres mot å falle ned fram til den er festet (f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E), art.-nr ). Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over koplingselementet for porten på overkarmen. Sikre portåpnersystemet mot å falle ned. 6.4 / 8 G H I B F F OBS! For å sikre at porten åpnes og lukkes forskriftsmessig, må karmtilkoplingsplaten for drivskinnen plasseres i midten over koplingselementet for porten. E Portbladets overkant må ligge mm under den vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste punktet på portens åpningsbane. Drivskinnen må monteres parallelt med portens styreskinner. Lukk porten. 8,0 x 70 A8 / U10 8,0 x 70 A8 / U10

17 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) Montering 6.5 / / Montering av portåpnersystemet under taket Drivsystemet festes til taket med to oppheng. Finn fram til posisjonen for opphenget. Monter en opphengsklemme (A) i de første opphengsposisjonene (1) på portåpnerskinnen. Bøy låselaskene (C) ned. Skyv opphengsplaten (B) inn i opphengsklemmen. Monter ytterligere en opphengsklemme (A) i andre opphengsposisjonen (2) på portåpnerskinnen. Bøy låselaskene (C) ned. Skyv opphengsplaten (B) inn i opphengsklemmen. 2 1 A B Bøy opphengsplaten samsvar med de bygningsmessige forholdene. Innrett drivskinnen parallelt med portens styreskinner. 6.5 / / 4 Henvisning: Ved bruk av en skinne med flere deler, må den respektive anvisning følges. i A B C C

18 6. Montering 6.5 / ,0 x 70 A8 / U10 65 mm Skru de to opphengsplatene fast til taket. 18 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

19 6. Montering 6.6 Opphevelse av forrigling Forsiktig! - Når låsen betjenes, kan det oppstå ukontrollerte bevegelser av porten: - Hvis portfjærene er svake eller brukket. - Hvis porten ikke befinner seg i likevekt. - Når porten åpnes for hånd, kan styresleiden komme til å kollidere med motoraggregatet. - I opplåst tilstand er det kun tillagg å bevege porten med redusert hastighet! Oppheve forrigling 6.6 / 1 A Begrens portens løpebane oppover ved egnede byggetiltak. Kontroller at trekksnoren har en minstehøyde på 1,8 m. Monter skiltet Advarsel oppheving av forrigling på trekksnoren. Trekk trekksnoren (A) nedover til stopp for å oppheve forriglingen av føringssleiden. Forrigling 6.6 / 2 B Skyv den røde låsestiften (B) tilbake den vei pilen viser. Start portåpnersystemet for å forbinde porten og føringssleiden med hverandre igjen. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 19

20 6. Montering 6.7 Tilkopling for styringen Forsiktig! Fare for elektrisk støt: Før det utføres arbeider på kabelopplegget, må man forsikre seg om at ledningene er fri for spenning. Under arbeidene med tilkoplingen må man forsikre seg om at ledningene holdes fri for spenning (f.eks. forhindre at spenningen kan bli slått på igjen). 6.7 / 1 XB OBS! For å unngå skader på styringen: - De lokale sikkerhetsforskrifter skal til enhver tid overholdes. - Det er tvingende nødvendig å legge nettkablene og styreledningene adskilt fra hverandre. - Styrespenning er 24 V DC. - Fremmedspenning på tilkoplingene XP020, XB10 eller XB01 fører til ødeleggelse av den komplette elektronikken. - Det må bare koples potensialfrie normalt åpen-kontakter til klemme 1 og 2 (XB01). - Kortslutningspluggen må ikke stikkes inn i systemkontakt XP020! XB10 XP020 Betegnelse Type / funksjon i XB01 XB10 XP020 Tilkopling av eksterne kontrollelementer uten systemkabling og todråds fotocelle. Tilkopling av eksterne kontrollelementer med systemkabling Tilkopling systemfotocelle eller adapterledning for modulantenne. XB / / / Nivå 8 XB70 Forbindelse modulantenne 8.1 i Henvisning: For monteringen av eksterne kontrollelementer, sikkerhets- og signalinnretninger må det tas hensyn til de respektive anvisningene. Merk: Før det koples et betjeningselement til koplingene med systemkontaktene, må den respektive kortslutningspluggen fjernes. 20 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

21 6. Montering Tilkopling XB01 Tilkopling XB / / 3 M08E004 Betegnelse Type / funksjon 1 GND (0 V) 2 Impuls 3 24 V DC, maks. 50 ma 70 GND Totråds fotocelle RX Mottaker for totråders fotocelle Sb1 TX Ekstern impulsbryter (hvis for hånden) Sender for totråders fotocelle 6.7 / 4 Merk: Dersom en fotocelle koples til klemme 70+71, må den installeres før det utføres en hurtigprogrammering. Bare når dette er tilfelle, vil de automatisk bli identifisert av styringen. I motsatt fall må fotocellen programmeres i etterhånd. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 21

22 6. Montering 7. Håndsender 7.1 Betjening og tilbehør Betegnelse K1 K2 Type / funksjon Relé port LUKKET (Relékontakt 250 V AC maks. 60 W) Relé port ÅPEN (Relékontakt 250 V AC maks. 60 W) Forsiktig! - Håndsendere skal holdes utilgjengelige for barn! - Håndsenderen må bare betjenes når du har kontrollert at det ikke befinner seg verken personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde. K3 Relé 3-min-lys (Relékontakt 250 V AC maks. 60 W) Oversikt X8A X8B Forbindelse rélekontakt Forbindelse lysréle 7.1 / 1 D C A X10 Forbindelse styring B X10A Tilkobling "eksterne betjeningselementer D A B C D Kontrolltast, stor Kontrolltast, liten Batteri - sendekontrollampe Overføringskontakt Et annet portåpnersystem kan betjenes med den andre kontrolltasten. i Henvisning: Programmeringen av håndsenderen (fjernkontroll) på portåpnersystemet er beskrevet i punkt Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

23 7. Håndsender 7.2 Koding av håndsenderen Overføring av kodingen Utskifting av batterier 7.1 / 2 1 E F Denne funksjonen benyttes til å overføre kodingen av en håndsender som allerede er programmert på portåpnersystemet (master), til en annen håndsender. Forsiktig! Håndsenderen må bare betjenes når du har kontrollert at det ikke befinner seg verken personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde / 1 E Håndsender, bakside F Batteri 3V CR 2032 Åpne baksiden av håndsenderen (E), f.eks. med en mynt. Kontroller at polene vender riktig vei, når du skifter ut batteriet (F). Tilbehør 7.1 / 3 Kople de to senderne sammen ved hjelp av den vedlagte overføringspluggen. Merk: Pluggforbindelsene på begge sider av håndsenderen er identiske. Solskjermklemme, egnet for å feste håndsenderen til en solskjerm i bilen. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 23

24 7. Håndsender Endre kodingen / 2 Hvis en håndsender skulle gå tapt, er det mulig å endre eksisterende fjernkontrollers koding ved hjelp av denne funksjonen / 1 Betjen hovedsenderen (master) og hold tasten trykket. LED-lampen i senderen lyser / 3 Stikk overføringspluggen inn i håndsenderen. Kortslutt en av de to ytre stiftene på overføringspluggen med stiften i midten (f.eks. ved hjelp av en skrutrekker). Betjen den ønskede tasten på håndsenderen. Ved hjelp av den integrerte tilfeldighetskodingen finner man fram til en ny koding. LED-lampen blinker raskt. Betjen ønsket tast på den nye håndsenderen som skal kodes, mens du holder tasten på hovedenderen (master) trykket. LED-lampen blinker. Etter 1-2 sekunder lyser LED-lampen til den nye kodete senderen konstant. Kodeprosessen er avsluttet. Håndsenderen har fått overført kodingen fra hovedsenderen (master). Så snart LED-lampen lyser konstant, har håndsenderen lært en ny koding. Tasten kan slippes løs, og overføringspluggen kan fjernes. Merk: - Etter en ny koding av håndsenderen, må også portåpnersystemet omprogrammeres på den nye kodingen. - På flerkanalsendere må kodingen utføres separat for hver enkelt tast. Fjern overføringspluggen. Merk: På flerkanalsendere må kodingen utføres separat for hver enkelt tast. 24 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

25 8. Igangsetting 8.1 Tilkopling av portåpnersystemet 8.2 Oversikt over styringen 8.1 / 1 B 8.2 / 1 A A B D Plugg modulantennen (A) inn i åpningen (B) i motoraggregatet P C 8.1 / 2 Kontrollelementer Betegnelse Type / funksjon i A Angivningskarusell 8.3 Kople motoraggregatets nettplugg til strømforsyningen. B Tast ÅPEN (+) (f.eks. før døren i posisjon ÅPEN eller parameter i programmeringen) - Merk: Alle kontrollamper lyser i ca. 3 sekunder. Deretter lyser LED-lampe 8 og 4. C Tast LUKKET (-) (f.eks. før døren i posisjon LUKKET eller sett ned parameter i programmeringen) - D Tast (P) (f.eks. lagre veksel i programmeringsmodus eller parameter) - Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 25

26 8. Igangsetting 8.3 Oversikt over displayfunksjonene 8.4 Referansepunkt LED-indikatorer i driftsmodus Fotocelle eller lukkekantsikring (SKS) er avbrutt Porten kjører i retning PORT ÅPEN Porten er i portposisjonen ÅPEN Porten er i mellomposisjon I driftsmodus tennes LED 5 et øyeblikk idet referansepunktet passeres. Merk: I forhåndsinnstillingen på fabrikken og etter en reset befinner styringen seg i portposisjon LUKKET. For at en feilfri programmering skal være garantert, må derfor porten og portåpnersystemet befinnes seg i sluttposisjon LUKKET før hurtigprogrammeringen, og før en reset må den befinne seg i portposisjon LUKKET. Porten kjører i retning PORT LUKKET Porten er i portposisjonen LUKKET Referansepunktet koples Kontinuerlig betjening av et eksternt kontrollelement Fjernkontrollen betjenes Driftsferdig Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig 26 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

27 8. Igangsetting 8.5 Hurtigprogrammerin Generelt om hurtigprogrammeringen Programmeringstaster Merk: Det må utføres en hurtigprogrammering for å sikre en forskriftsmessig igangsetting av portåpnersystemet. Dette gjelder for første igangsetting og etter en reset. Forutsetninger Følgende forutsetninger må være oppfylt før hurtigprogrammering utføres: - Porten befinner seg i portposisjon LUKKET. - Føringssleiden er koplet inn. Programmeringen skjer med pluss- (+), minus- (-) og (P)-tasten. Dersom man ikke betjener noen taster i løpet av 120 sekunder i programmeringsmodus, skifter styringen tilbake til driftstilstanden. En tilsvarende melding blir vist. i Henvisning: Forklaringen av meldingene er beskrevet i punkt 10. Utfør hurtigprogrammeringen ved hjelp av forløpsskjemaet som står under. Hurtigprogrammering Under hurtigprogrammeringen innstilles portåpnersystemets hovedfunksjoner. - Portposisjon ÅPEN - Portposisjon LUKKET - Trådløs styring Denne programmeringsprosessen er fortløpende, og det er tvingende nødvendig å utføre den. Etter en hurtigprogrammering og en lærekjøring for utkoplingsautomatikken til portposisjonene ÅPEN og LUKKET er portåpnersystemet klart til drift. Merk: Under programmeringen av portposisjonene ÅPEN og LUKKET må referansepunktet passeres. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 27

28 8. Igangsetting Forløpet av hurtigprogrammeringen 1. 1x >2s <10s P Starte hurtigprogrammering / Programmere portposisjon ÅPEN Driftsmodus 2. Kjøre porten til posisjon ÅPEN 3. Justering av portposisjon ÅPEN med (+) og ( ) 4. 1x <1s P Lagre portposisjon ÅPEN / Programmere portposisjon LUKKET 5. Kjøre porten til posisjon LUKKET 6. Justering av portposisjon LUKKET med (+) og ( ) 7. 1x <1s P Lagre portposisjon LUKKET / Programmering av fjernkontroll 8. Betjening av håndsenderen 9. Slippe løs håndsenderen 10. 1x <1s P Lagre fjernjontroll / Avslutte hurtigprogrammeringen 28 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

29 8. Igangsetting 8.6 Funksjonskontroll Lærekjøring for drivkraft Kontroll utkoplingsautomatikk Kontroll: Etter hurtigprogrammeringen og etter at det er utført endringer i programmeringsmenyen, må følgende lærekjøringer og kontroller utføres. Forsiktig! Utkoplingsautomatikken for PORT LUKKET og PORT ÅPEN må innstilles korrekt for å forhindre personskader og materielle skader. Portåpnersystemet lærer den maksimale nødvendige drivkraften i løpet av de to første turene etter at portposisjonene er innstilt. Kjør portåpnersystemet (med innkoplet port) en gang fra portposisjon LUKKET til portposisjon ÅPEN og tilbake uten avbrytelser. Under denne lærekjøringen beregner portåpnersystemet den maksimale trekk- og trykkraft og kraftreserve som er nødvendige for å bevege porten. Kontroll: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN Ved portåpnersystemer for porter med åpninger i dørfløyen (diameter åpning > 50 mm): Belast porten i midten av underkanten med en vekt på 20 kg under portbevegelsen. Porten må stoppe umiddelbart. Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET Plasser en 50 mm høy hindring på bakken. Kjør porten så den kolliderer med hindringen Etter å ha trykket (+)-tasten: Porten må åpnes og kjøre til den lagrede portposisjon ÅPEN. Etter å ha trykket (-)-tasten: Porten må lukkes og kjøre til den lagrede portposisjon LUKKET. Etter å ha trykket tasten på håndsenderen: Portåpnersystemet må bevege porten i retning PORT ÅPEN eller i retning PORT LUKKET. Portåpnersystemet må stoppe og reversere når porten støter mot hindringen. Merk: Innstillingene av parametrene blir værende lagret ved brudd på nettspenningen. Drivkreftene PORT ÅPEN og PORT LUKKET tilbakestilles bare til fabrikkinnstillingene ved hjelp av en reset. 4. Etter å ha trykket tasten på håndsenderen mens portåpnersystemet er i gang: Portåpnersystemet må stoppe. 5. Neste gang du trykker tasten, går portåpnersystemet i motsatt retning. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 29

30 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.1 Generelt om de utvidete drivfunksjonene I de utvidete drivfunksjonene programmeres tilleggsfunksjonene for portåpnersystemet. Forsiktig! I de utvidete drivfunksjonene er det mulig å forandre viktige fabrikkinnstillinger. De enkelte parametrene må innstilles korrekt for å forhindre personskader og materielle skader. Programmeringen er inndelt i tre underområder: 1. Område: Nivå På de 8 nivåene er de funksjonene som kan innstilles, sammenfattet til funksjonsgrupper. Hvert nivå kan inneholde inntil 8 funksjoner (menyer). Med (+) og (-) tastene foretas det et omløpende utvalg innenfor nivåene. Ikke tilordnede nivåer indikeres, men kan ikke åpnes. Ved hjelp av nivå-exit kan man gå fra programmeringen til driftsmodus. 2. Område: Meny Hver meny inneholder en funksjon. Med (+) og (-) tastene foretas det et omløpende utvalg innenfor de tilordnede menyene. Ikke tilordnede menyer hoppes over og indikeres ikke. Ved hjelp av meny-exit kan man gå tilbake til utgangsnivået. Avslutte programmeringen Programmeringen kan avsluttes på to måter: 1. Ved hjelp av nivå-exit ved å trykke (P)-tasten. Styringen skifter da til driftsmodus. 2. Dette kan gjøres på ethvert tidspunkt og fra alle områder ved å trykke på (P)-tasten i mer enn 5 sekunder. Styringen skifter da til driftsmodus. En eventuelt endret parameter lagres i denne forbindelse. Når programmeringen avsluttes, tennes alle LEDlamper en gang og går deretter ut igjen i tur og orden i rekkefølgen 8 til 1. Dersom man ikke betjener noen taster i løpet av 120 sekunder i programmeringsmodus, hopper styringen tilbake til driftstilstanden. En tilsvarende melding blir vist. i Henvisning: - De nivåer og menyer som er tilgjengelige, er beskrevet i den samlede oversikten over de programmerbare funksjonene (punkt 9.3). - Forklaringen av meldingene er beskrevet i punkt Område: Parameter Hver funksjon kan innstilles på maksimalt 16 trinn. Med (+) og (-) tastene foretas det et utvalg innenfor parametrene som kan innstilles. Ikke innstillbare parametrer hoppes over og indikeres ikke. Det er ikke mulig å hoppe over ved å trykke (+) og (-). De innstilte parametrene lagres når (P)-tasten trykkes. 30 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

31 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.2 Forløpsskjema for utvidet programmering (eksempel for nivå 2, meny 2) Nivå Meny Parameter Driftsmodus Nivå 4 Meny P Økt verdi + - Avslutte programmeringen Nivå 3 Meny 2 P Parameter P > 5 sek P + - P Nivå 2 Meny 1 Redusert verdi + - P P > 10 sek. + Nivå 1 - Meny-exit (nivå 2) - + P Nivå-exit Meny 8 P > 5 sek Nivå 8 P > 5 sek. + - Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 31

32 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.3 Samlet oversikt over de programmerbare funksjonene Nivå Meny Fabrikkinnstilling Meny 3: Mellomposisjon PORT ÅPEN Nivå 1 Hovedfunksjoner Meny 4: Mellomposisjon PORT LUKKET Meny 7: Reléutgang Signallys Meny 8: RESET Ingen reset Meny 1: Nødvendig drivkraft PORT ÅPEN Trinn 8 Nivå 2 Innstillinger av driften Meny 2: Nødvendig drivkraft PORT LUKKET Trinn 8 Meny 3: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN Trinn 8 Meny 4: Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET Trinn 8 Meny 1: Automatisk lukking Deaktivert Meny 3: Port-åpen-tid 2 sekunder Nivå 3 Automatisk lukking Meny 4: Forvarselstid Meny 5: Startadvarsel 1 sekunder 0 sekunder Meny 7: Signallys Portbevegelse / Advarsel: Portstillstand: blinker av Nivå 4 Trådløs programmering Meny 2: Mellomposisjon Nivå 5 Spesialfunksjon Meny 1: Programmerbar impulsinngang Meny 4: Belysningstid Impuls 180 sekunder 32 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

33 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå Meny Fabrikkinnstilling Meny 1: Hastighet PORT ÅPEN Trinn 16 Meny 2: Hastighet mykkjøring PORT ÅPEN Trinn 6: Comfort Trinn 7: Comfort Comfort Comfort speed Meny 3: Mykkjøringsposisjon PORT ÅPEN Nivå 6 Variabel hastighet Meny 4: Hastighet PORT LUKKET Trinn 10: Comfort speed Trinn 16: Comfort Comfort Comfort Meny 5: Hastighet smartløp PORT LUKKET Trinn 10 Meny 6: Hastighet mykkjøring PORT LUKKET Trinn 6: Comfort Trinn 7: Comfort Comfort Comfort speed Meny 7: Smartløpposisjon PORT LUKKET Meny 8: Mykkjøringsposisjon PORT LUKKET Meny 1: Fotocelle Bruk uten fotocelle Nivå 8 Systeminnstillinger Meny 3: Utkoblingsautomatikkens funksjon Meny 4: Driftsarter Porten stanser (ÅPNE) Porten reverserer kort (LUKKE) Selvholding (ÅPEN/LUKKET) Meny 5: Funksjonen til retningsinstruksjonsgiveren Ikke aktiv Meny 6: Funksjonen til impulsinstruksjonsgiveren Kun STANS, avsluttende standard rekkefølge Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 33

34 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.4 Oversikt over nivåenes funksjoner Nivå 1 Hovedfunksjoner Meny 3: Mellomposisjon PORT ÅPEN Innstilles med (+ / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten Mellomposisjon PORT ÅPEN lukkefunksjon er mulig med automatisk lukking Meny 4: Mellomposisjon PORT LUKKET Innstilles med (+ / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten Meny 7: Reléutgang (kun programmerbar med opsjonale signallysréleer) A7 B7 C7 D7 E7 F7 G7 H7 I7 J7 K7 Meny 8: RESET Nei Ja OBS! Etter en reset tilbakestilles alle parametrer på fabrikkinnstillingene. For å sikre en forskriftsmessig drift av styringen: - må alle ønskede funksjoner programmeres på nytt, - må fjernkontrollen programmeres, - må portåpnersystemet kjøres en gang til portposisjon ÅPEN og PORT LUKKET. Merk: - Det er bare mulig å bruke den sist programmerte mellomposisjonen. - Når automatisk lukking er aktivert (nivå 3 / meny 1), er reléutgangen (nivå 1 / meny 7) ikke programmerbar. i Henvisning: - Etter endringer i menyer 3 og 4 må det utføres en ny funksjonskontroll av nivå 1 (Punkt 8.6). - Funksjonen til signallys(a7) blir innstilt på nivå 3, meny 7. - Funksjonen til driftsbelysning (H7) blir innstilt på nivå 5, meny 4. Meny 7: Reléutgang A7 Signallys B7 Portposisjon ÅPEN C7 Portposisjon LUKKET D7 Mellomposisjon ÅPEN E7 Mellomposisjon LUKKET F7 Motor starter (Impulskontakt 1 sekund) G7 H7 I7 J7 K7 Forstyrrelse/støy Driftsbelysning Forriglingsfrigjøring Frigjøring av lås Forsinkelsesikring 34 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

35 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 2 Innstillinger av driften Meny 1: Nødvendig drivkraft PORT ÅPEN (følsomhet i trinn*) Meny 2: Nødvendig drivkraft PORT LUKKET (følsomhet i trinn*) Meny 3: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN (følsomhet i trinn**) AV Meny 4: Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET (følsomhet i trinn**) AV * jo høyere trinn, deso høyere drivkraft. ** jo lavere trinn, desto mer følsom utkoplingsautomatikk. Forsiktig! For å utelukke risiko for personskader, må man kun programmere utkoplingsautomatikk på PORT LUKKET (meny 3 og 4) dersom det er tilkoplet en gjennomkjørings-fotocelle eller en lukkekantsikring. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 35

36 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 3 Automatisk lukking Meny 1: Automatisk lukking A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 Meny 3: Port-åpen-tid (i sekunder) Meny 4: Forvarseltid (i sekunder) Meny 5: Startadvarsel (i sekunder) Meny 7: Signallys A7 B7 C7 D7 E7 F7 Merk: - Automatisk lukking kan bare programmeres når det er koplet til en fotocelle. - Funksjonen i meny 1 kan endres et vilkårlig antall ganger ved hjelp av tidsverdiene i meny 3, 4 og 5. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig 36 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

37 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Meny 1: Automatisk lukking Nivå Portåpningstid Forvarseltid Auto. innløp Andre funksjoner A1 - - deaktivert - B aktivert C aktivert Forlengelse (nyoppstart) av port-åpne-tiden etter gjennomkjøring av fotocellen D aktivert E aktivert F aktivert Avbrytelse av port-åpner-tid etter gjennomkjøring av fotocellen G aktivert H1 uendelig 3 aktivert Lukking etter gjennomkjøring av fotocellen / Lukkeforhindring Merk: Uten tilkoblet fotocelle eller lukkeforhindring, er kun parameter A1 innstillbar. Meny 7: Signallys Nivå Portbevegelse/ Advarsel Portstillstand A7 blinker Av (Energisparende) B7 lyser Av (Energisparende) C7 blinker blinker D7 lyser lyser E7 blinker lyser F7 lyser blinker i Henvisning: Tilkoblingen til signallys er innstillbar i nivå 1, meny 7. Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 37

38 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 4 Trådløs programmering Meny 2: Mellomposisjon LED 7 blinker sakte -> trykk tasten på håndsenderen -> LED 7 blinker raskt Nivå 5 Spesialfunksjon Meny 1: Programmerbar impulsinngang Klemme 1/2 A1 B1 C1 D1 E1 Meny 4: Belysningstid (i sekunder) Meny 1: i Programmerbar impulsinngang A1 Impuls (kun lukkekontakt) B1 Automatikk På/Av (kun lukkekontakt) C1 driftsystemet stopper og reverserer (kun retning LUKKE kun åpner) D1 Impuls ÅPEN (induksjonssløyfe kun lukkekontakt) E1 Stans (kun åpner) Henvisning: - Programmeringen av spesialfunksjonene er avhengig av tilkoplingen XB01. Tilkoplingen XB01 beskrives under punkt Den innstilte belysningstiden er kun aktiv hvis reléutgangen (nivå 1 / meny 7). 38 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

39 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 6 Variabel hastighet Meny 1: Hastighet PORT ÅPEN (i trinn) Meny 2: Hastighet mykkjøring PORT ÅPEN (i trinn) (A) 7 (B, C, D) Meny 3: Mykkjøringsposisjon PORT ÅPEN Innstilles med (+ / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten Meny 4: Hastighet PORT LUKKET (i trinn) (D) (A, B, C) Meny 5: Hastighet smartløp PORT LUKKET (i trinn) Meny 6: Hastighet mykkjøring PORT LUKKET (i trinn) (A) 7 (B, C, D) Meny 7: Smartløpposisjon PORT LUKKET Innstilles med (+ / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten Meny 8: Mykkjøringsposisjon PORT LUKKET Innstilles med (+ / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten A Comfort B Comfort C Comfort D Comfort speed i Henvisning: Etter endringer i menyer 1, 2, 3, 4, 6 og 8 må det gjennomføres en ny funksjonskontroll av nivå 6 (Punkt 8.6). Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 39

40 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 8 Systeminnstillinger Meny 1: Fotocelle A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 Meny 3: Utkoblingsautomatikkens funksjon A2 B2 C2 D2 Meny 4: Driftsarter A4 B4 C4 D4 Meny 5: Funksjonen til retningsinstruksjonsgiveren A5 B5 Meny 6: Funksjonen til impulsinstruksjonsgiveren A6 B6 OBS! En tilkoplet fotocelle gjenkjennes automatisk av styringsenheten som NETT PÅ. Fotocellen kan omprogrammeres i ettertid. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig 40 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

41 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Meny 1: Fotocelle Driftssystem A1 B1 Drift uten fotocellle Drift med system-fotocelle (XP020) C1 Drift med 2-tråds-fotocelle (på klemme 70+71) D1 Drift med system- og 2-tråds-fotocelle Meny 3: Utkoblingsautomatikkens funksjon Portbevegelse ÅPEN Portbevegelse LUKKET A3 Porten stanser Port reverserer kort 1 B3 Port reverserer kort 1 Port reverserer kort 1 C3 Porten stanser Port reverserer langt 2 D3 Port reverserer langt 2 Port reverserer langt 2 1 Port reverserer kort: Portsystemet beveger porten kort i motsatt retning for å frigi en hindring. 2 Port reverserer lang: Portsystemet beveger porten inntil den motsatte portposisjonen. Meny 4: Driftsarter ÅPEN LUKKET A4 Dødmann Dødmann B4 Holdestrøm Dødmann C4 Dødmann Holdestrøm D4 Holdestrøm Holdestrøm Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 41

42 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Meny 5: Funksjonen til retningsinstruksjonsgiveren Retningsinstruksjonsgiver Forklaringer A5 ikke aktiv Retningsinstruksjonsgiver utløser kun en instruksjon ved stående port. B5 kun STANS En port som beveger seg stanses før hver retningsinstruksjonsgiver. Meny 6: Funksjonen til impulsinstruksjonsgiveren Impulsinstruksjonsgiver Forklaringer A6 ikke aktiv Impulsinstruksjonsgiver utløser kun en instruksjon ved stående port. B6 kun STANS, deretter normfølge En port som beveger seg stanses før hver impulsinstruksjonsgiver. En følgeinstruksjon starter portsystemet i motsatt retning (ÅPEN - STOPP - LUKKET - STOPP - ÅPEN). 42 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

43 10. Meldinger 10.1 Statusmeldinger 10.2 Feilmeldinger Statusmeldingene gir informasjon om portåpner systemets tilstand under drift, i tillegg til portposisjonsmeldingene. Sikkerhetselementer: LED 1 fungerer som statusindikator for de tilkoplede sikkerhetselementene i drift (lukkekantsikring, fotocelle). Når det aktuelle sikkerhetselement betjenes, så tennes LED 1 under betjeningen. Feil på anlegget vises gjennom et tilsvarende meldingsnummer. Styringen skifter da til meldingsmodus. 1. Visning av meldingsnummer i ca. 3 sekunder (eksempel: melding 15). 2. Ca. 1 sekund pause i visningen. Kontrollelementer / trådløse: LED 7 fungerer som statusindikator under løpende drift og under komponenttest for de tilkoplede kontrollelementene (PORT ÅPEN, PORT LUKKET, STOPP, halveis ÅPEN, etc...). Når det aktuelle drivelement betjenes, så tennes LED 7 under betjeningen. 3. Visning av driftsmodus i ca. 3 sekunder (eksempel: driftsspenning). 4. Ca. 1 sekund pause i visningen. Når det kommer inn et trådløst signal, blinker LED 7 raskt. 5. Gjentakelse av visning 1 4. Merk: - Styringen viser meldingsnumrene ved at en eller flere indikatorer blinker med en viss rytme. Ved å legge sammen de sifrene finner man fram til et meldingsnummer. - Under programmeringen skjules statusmeldinger og andre meldinger. Er indikatorene alltid entydige i programmeringsmodus. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 43

44 10. Meldinger Meldingsnumrene har to funksjoner: 1. De gir en pekepinn om hvorfor styringen ikke kunne utføre den foreliggende kjørekommando korrekt. 2. De viser komponenter med feil for at en bedre og raskere service skal være mulig på stedet, og for at bare de virkelig defekte delene av styringen skal bli skiftet ut. Styringen befinner seg i meldingsmodus helt til den veksler til driftsmodus eller diagnosemodus. Veksle til driftmodus Styringen veksler til driftsmodus så snart den mottar en bevegelsesimpuls. Veksle til diagnosemodus Det kan veksles til diagnosemodus fra meldingsmodus og driftsmodus. Trykk kort på (P)-tasten. Styringen skifter da til diagnosemodus og viser siste feil. 44 Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011)

45 10. Meldinger 10.3 Utbedring av feil Feil uten feilmelding Feil Årsak Utbedring Indikator 8 lyser ikke. - Ingen spenning. - Kontroller om det finnes nettspenning. - Kontroller strømtilkoplingen. - Termovernet i nett-transformatoren har utløst. - La nett-transformatoren avkjøle seg. - Styringsenhet er defekt. - Få portåpnersystemet kontrollert. Ingen reaksjon etter impulsgivning. - Tilkoplingsklemmene for trykknappen Impuls er forbikoplet, f.eks. på grunn av kortsluttet ledning eller ved hjelp av flate klemmer. - Kople forsøksvis eventuelle tilkoplede nøkkelbrytere eller innvendige trykkbrytere fra styringsenheten (punkt 6.7): Trekk kabelen ut av kontakt XB10, plugg i kortslutningspluggen og let etter feilen i kabelopplegget. Ingen reaksjon etter impulsgivning ved hjelp av håndsender. - Modulantennen er ikke plugget i. - Kople modulantennen til styringsenheten (punkt 8.1). - Kodingen av håndsenderen stemmer ikke overens med kodingen av mottakeren. - Aktiver håndsenderen på nytt (punkt 8.5.3). - Håndsenderens batteri er tomt. - Sett inn et nytt batteri (punkt 7.1). - Håndsender eller styringselektronikk eller modulantenne defekt. - Få alle de 3 komponentene kontrollert. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 220.2, 250.2, 252.2, speed N (#84011) 45

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter

Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter N FULLSERVICE OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR GARAGENTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSECTIONAL SEKTIONALTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME

Detaljer

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.201 EDLANDSÅPNEREN 260 Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser... 1.1 Forskriftsmessig bruk... 1.2 Målgruppe...

Detaljer

Comfort 515 Drivsystem for svingporter

Comfort 515 Drivsystem for svingporter Comfort 515 Drivsystem for svingporter N FULL-SERVICE OERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OERATOR SYSTEMS

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen.

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. C 4 / C 5 N Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. . Innholdsfortegnelse Kapittel Side. Innholdsfortegnelse. Forklaring av symbolene

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning Comfort 500 S Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning O 1 Oversikt spindel-drivenhet for svingport O E O A O F a e f O B b O C c O D g g Tabell 1: Drivenhetens dimensjoner a b c d e f g Utførelse

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1

MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1 Bruksanvisning styring CS 00 N 00 Portstyring CS 00 / Rev. 0.0 . Innholdsangivelse. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Innholdsangivelse. Forklaring av symbolene. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Produktoversikt.

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri TR10A024-D RE / 07.2010 Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Håndbok for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri TR10A044-E RE / 06.2010 Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Håndbok for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning.

N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning. N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning. Les hele veiledningen før du starter monteringen. Oppbevar veiledningen godt. All programmering og justeringer av innstilling for endestopp, trekk- og

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor

NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor TR10A119-C RE / 12.2013 NO DA Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor 2 TR10A119-C RE / 12.2013 NORSK.... 4 DANSK.... 49

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

TR10A133 RE / 06.2014 NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor

TR10A133 RE / 06.2014 NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor TR10A133 RE / 06.2014 NO DA Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor 2 TR10A133 RE / 06.2014 NORSK.... 4 DANSK.... 43 TR10A133

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Samt oversikt over reservedeler Denne bruksanvisningen er kun til kvalifiserte fagpersoner som skal installere enheten. Den er ikke av interesse for kjøperen! Bruksanvisningen

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering

Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Monteringsveiledning for bi-xenonlykter for VW T5 med automatisk lyshøyderegulering Deleliste 1 bi-xenonlykt for venstre side, 1 bi-xenonlykt for høyre side, 1 lykteholder for venstre side, 1 lykteholder

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser

BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser BRUKERVEILEDNING FOR Gymform Disk Ab Exerciser 1 E 2 Produktbeskrivelse: I henhold til tegning A, B, C, D og E 1. Høyre håndtak 2. Base 3. Basedeksel 4. Knestøtter 5. Bein 6. Kontrollpanel 7. Skruer til

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer