Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter"

Transkript

1 Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter N FULLSERVICE OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR GARAGENTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSECTIONAL SEKTIONALTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSLIDING SCHIEBETORE GATES OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR HINGED DREHTORE GATES OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FORFÜR ROLLER ROLLTORE SHUTTERS PARKSCHRANKEN BARRIER SYSTEME SYSTEMS Håndbok for montering og betjening ELEKTRONISCHE ELECTRONIC CONTROL STEUERUNGEN UNITS PRODUCT PRODUKTSERVICE ACCESSORIES ZUBEHÖR

2 1. Forklaring av symbolene Symboler styring og motoraggregat Merknader Fotocelle Portposisjon ÅPEN Uten funksjon Portposisjon LUKKET Kontroll referansepunkt Uten funksjon Impulsgivning (Fjernstyring, Eksterne kontrollelementer) Drift Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå personskader! OBS! Fare for materielle skader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner som det er tvingende nødvendig å overholde for å unngå materielle skader! Merk / Tips Lukkekantsikring Stopp Kontroller Eksterne kontrollelementer Modulantenne i Henvisning Merkeplate Type: Art.nr.: Produktnr.: 2 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

3 2. Innholdsfortegnelse 1. Forklaring av symbolene Innholdsfortegnelse Allmenne sikkerhetsinstrukser Produktoversikt Inkludert i leveringen av Comfort Portvarianter Forberedelse av monteringen Allmenne opplysninger Kontroller Montering Klargjøring av drivskinnen Montering av motoraggregat og drivskinne Montering på vippeport (svingport) som svinger utover Montering på seksjonalporten Montering av portåpnersystemet under taket Opphevelse av forrigling Tilkopling for styringen Håndsender Betjening og tilbehør Koding av håndsenderen Igangsetting Tilkopling av portåpnersystemet Oversikt over styringen Oversikt over displayfunksjonene Referansepunkt Hurtigprogrammerin Funksjonskontroll Utvidete portåpnerfunksjoner Generelt om de utvidete drivfunksjonene Forløpsskjema for utvidet programmering (eksempel for nivå 2, meny 2) Samlet oversikt over de programmerbare funksjonene Oversikt over nivåenes funksjoner Meldinger Statusmeldinger Feilmeldinger Utbedring av feil Tillegg Oversikt over reservedeler for Comfort Tekniske data Comfort Produsenterklæring EFsamsvarserklæring Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 3

4 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Målgruppe Dette portåpnersystemet skal kun monteres, tilkoples og settes i drift av kvalifisert og opplært fagpersonale! Kvalifisert og opplært fagpersonale i henhold til denne beskrivelsen er personer som kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets og ulykkesforebyggende forskrifter, med kunnskap om de gjeldende elektrotekniske forskrifter, opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr, med tilstrekkelig opplæring og tilsyn av autoriserte elektrikere, med evnen til å oppdage risikoer som kan forårsakes av elektrisitet, med kunnskap om bruken av EN (kravene til installasjon og bruk). Garanti For at garantien skal gjelde med henblikk på funksjon og sikkerhet, må instruksjonene i denne bruksanvisningen følges. Ved misaktelse av advarslene kan det oppstå personskader og materielle skader. Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som måtte oppstå fordi disse instruksjonene ikke blir fulgt. Batterier, sikringer og glødelamper er utelukket fra garantien. For å unngå monteringsfeil og skader på porten og portåpnersystemet, er det tvingende nødvendig å gå fram i samsvar med instruksjonene om montering i monteringsanvisningen. Produktet må ikke tas i bruk før man har satt seg inn i den tilhørende monterings og bruksanvisningen. Monterings og bruksanvisningen skal overleveres til operatøren av portanlegget og oppbevares. Den inneholder viktige instruksjoner om betjening, kontroll og vedlikehold. Produktet produseres i samsvar med de direktiver og standarder som er angitt i produsent og samsvarserklæringen. Produktet var i sikkerhetsteknisk forskriftsmessig tilstand ved levering fra fabrikken. Kraftbetjente vinduer, dører og porter må kontrolleres av sakkyndig før første oppstart og etter behov, mens minst en gang i året (med skriftlig dokumentasjon). Forskriftsmessig bruk Portåpnersystemet er utelukkende beregnet på åpning og lukking av garasjeporter. Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom. Maksimal trekk og presskraft må overholdes. Krav til porten Portåpnersystemet er egnet for: mindre og middels store garasjeporter med en portvekt på opptil 75 kg (svarer omtrent til en portstørrelse på 3000 mm x 2250 mm ved en vekt på ca kg/m 2 ). Porten må: bli stående uten holdestrøm (ved hjelp av fjærutligning), være lett bevegelig. I tillegg til instruksjonene i denne bruksanvisningen må gjeldende allmenne sikkerhets og ulykkesforebyggende forskrifter overholdes! Våre standard salgs og leveringsvilkår gjelder. 4 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

5 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser Må absolutt leses! Instruksjoner om monteringen av portåpnersystemet Kontroller at porten befinner seg i en god mekanisk tilstand. Kontroller at porten blir stående i alle posisjoner. Forviss deg om at det er mulig å bevege porten lett mot posisjonene PORT ÅPEN og PORT LUKKET. Kontroller at porten kan åpnes og lukkes korrekt. Fjern alle komponenter som ikke er nødvendige fra porten (f.eks. tau, kjettinger, vinkler etc.). Sett alle innretningene ut av drift som ikke lenger behøves etter monteringen av portåpnersystemet. Det er tvingende nødvendig å kople portåpnersystemet fra strømforsyningen før det utføres til eller frakoplingsarbeider. Kontroller at strømforsyningen er brutt under alle arbeider med tilkopling. Overhold de sikkerhetsbestemmelser som gjelder på stedet. Det er tvingende nødvendig å legge nett og styreledningene adskilt fra hverandre. Styrespenning er 24 V DC. Du må bare montere portåpnersystemet når porten er lukket. Monter alle impulsgivere og styringsinnretninger (f.eks. radiokodebryter) innen synsvidde fra porten og med sikker avstand til portens bevegelige deler. Man må overholde en minstemonteringshøyde på 1,5 meter. Monter skilt som varsler om klemfare permanent på godt synlige steder. Kontroller at ingen av portens deler rager ut over offentlige gangveier eller offentlige gater etter monteringen. Instruksjoner om igangsetting av portåpnersystemet Operatørene av portanlegget eller deres stedfortredere må instrueres i betjeningen av anlegget etter at dette er satt i drift. Kontroller at barn ikke har anledning til å leke med portstyringen. Kontroller før porten setter seg i bevegelse, at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i portens faresone. Kontroller alle eksisterende nødkommandoinnretninger. Du må aldri gripe inn i en port eller deler som er i bevegelse. Pass på at mulige punkter på portanlegg. Bestemmelsene i EN må overholdes. Instruksjoner om vedlikehold av portåpnersystemet For å sikre en feilfri funksjon, må følgende punkter kontrolleres med jevne mellomrom, og eventuelle reparasjoner må utføres. Portåpnersystemet skal alltid koples fri for spenning før det utføres arbeider på portanlegget. Kontroller hver måned at portåpnersystemet kjører i motsatt retning når porten støter mot en hindring. Plasser i denne forbindelse en 50 mm høy/bred hindring i veien for porten, i samsvar med portens løperetning. Kontroller innstillingen av utkoplingsautomatikken ÅPEN og LUKKET. Kontroller alle de bevegelige delene til port og portåpnersystemet. Kontroller portanlegget for slitasje eller skader. Kontroller manuelt at porten er lett bevegelig. Instruksjoner om rengjøring av portåpnersystemet Under rengjøringen må man ikke under noen omstendighet bruke: direkte vannstråle, høytrykksvasker, syrer eller luter. Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 5

6 4. Produktoversikt 4.1 Inkludert i leveringen av Comfort 211 Inkludert i standardleveringen 4.1 / / 1 1!!Ø! Plateskruer 6,3 x 16 (4x) 11 Sekskantskrue M6 x 20 (2x) 12 Bolt A8 med SLlås 4.1 / 4!#!5 1 Motoraggregat Comfort Opphengsplate 3 Portmedbringer 4.1 / 2!!^!\ Skrue 4,0 x 18 (2x) 14 Skrue 6,0 x 14 (4x) 15 Bolt 8 x Låseklips (2x) 17 Leddbolt ø / 5!! 4 Opphengsklemme 5 Karmtilkoplingsplate 6 Låsekappe 7 Portmedbringervinkel (2x) 8 Skinneklemme (2x) 9 Koplingselement for port 18 Skrue 8,0 x 70 (4x) 19 Uskive A8 (4x) 20 Plugg U10 (4x) 6 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

7 4. Produktoversikt 4.2 Portvarianter 4.1 / 6 # Standardleveransen med tilsvarende portåpnerskinne er egnet for følgende portvarianter. Vippeport (svingport) som svinger utover / 1 ^ 21 Håndsender 22 Solskjermklips 23 Modulantenne 24 Overføringsplugg 25 Adapterhylse 26 Programmeringsstift Seksjonalport 4.2 / / 7 For portvarianten nedenunder kreves det ekstrautstyr. \ Vippeport som ikke svinger ut 4.2 / 3 27 Advarselsskilt opplåsing 28 Advarselsklistremerke I tillegg til det som er inkludert i standardleveringen, kreves det følgende tilbehør for monteringen: Drivskinne Drivskinner Motoraggregatet kan kombineres med ulike drivskinner. 4.1 / 8 29 Drivskinne Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 7

8 5. Forberedelse av monteringen 5.1 Allmenne opplysninger 5.2 Kontroller Fremstillingene i denne anvisningen har ikke nødvendigvis nøyaktig målestokk. Dimensjonene er alltid angitt i millimeter (mm). Følgende verktøy må stå til rådighet for en forskriftsmessig montering: 5.1 / OBS! For at en korrekt montering skal være garantert, er det tvingende nødvendig å utføre de følgende kontrollene før arbeidene startes. Inkludert i leveringen Kontroller at leveringen er komplett. Kontroller at de tilbehørsdeler som er nødvendige i din monteringssituasjon, er for hånden. Garasje Kontroller at det finnes et egnet strømuttak og en forskriftsmessig bryterinnretning i garasjen ø 10 ø 5 ø 5 Portanlegg OBS! På garasjer uten ekstra inngang: For at det skal være mulig å gå inn i garasjen hvis det oppstår en feil, må garasjeporten utstyres med en nødåpning. Når det brukes et opplåsningssett: Kontroller at portlåsene fungerer korrekt. Portlåsene må ikke under noen omstendighet settes ut av funksjon. Når det ikke brukes et opplåsningssett: Demonter portlåsene, eller sett dem ut av funksjon. Kontroller at porten som skal åpnes og lukkes, oppfyller de følgende betingelser: Det må være mulig å bevege porten lett for hånd. Porten skal stanse automatisk i enhver posisjon. i Henvisning: Ved bruk og montering av tilbehør skal de respektive vedlagte veiledninger følges. 8 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

9 6. Montering 6.1 Klargjøring av drivskinnen i Henvisning: Ved bruk av en skinne med flere deler, må den respektive anvisning følges. 6.1 / 3 D 6.1 / 1 A 4 x 18 C Sett portmedbringeren (C) med bolten (D) inn i føringssleiden. Skru fast bolten (D) med to skruer. Fjern den røde låsestiften (A). 6.1 / / 4 E F A B Skyv den røde låsekappen (E) over strammeskruen (F). Trykk den røde låsestiften (A) inn til stopp i den røde åpningen i føringssleiden. Trekk i trekksnoren (B) for å låse opp føringssleiden. i Henvisning: Opplåsingsfunksjonen for føringssleiden er beskrevet i punkt 6.6. Merk: Låsekappen har til hensikt å beskytte mot demontering med makt som utføres av uvedkommende (innbrudd) fra utsiden. Føringssleiden er nå opplåst, og den kan forskyves fritt på drivskinnen. Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 9

10 6. Montering 6.1 / 5 I G H J H Stikk låseklipset (G) inn på leddbolten (H). Kople karmtilkoplingsplaten (I) og endestykket for skinnen (J) sammen med leddbolten (H). 6.1 / 6 H G Sikre leddbolten (H) med ytterligere et låseklips (G). 10 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

11 6. Montering 6.2 Montering av motoraggregat og drivskinne 6.2 / 1 B A 6.2 / 2 OBS! Drivskinnen (C) må monteres forsiktig på motoraggregatet (F). Man må ikke bruke makt, da i så fall fortanningen kan bli skadet! E E Stikk adapterhylsen (A) inn på girakselen (B) til stopp. 6,0 x 14 D C A F Rett ut drivskinnen (C) parallelt med motoraggregatets (F) overflate. Sett drivskinnen (C) i korrekt posisjon på adapterhylsen (A). Senk drivskinnen (C) ned på motoraggregatet (F) med et lett press. Tips: Når drivskinnen (C) er korrekt innrettet, er det tilstrekkelig å trekke kort i trekkelementet (rullekjede, tannrem eller kulesnor) for å senke ned drivskinnen (C). Stikk skinneklemmene (D) inn på drivskinnen (C). Skru fast skinneklemmene(d) og motoraggregatet (F) med de fire skruene (E). Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 11

12 12 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 6.3 / 4 Åpne porten. Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under hele portens bevegelse. Portbladets overkant må ligge mm under den vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste punktet på portens åpningsbane. Drivskinnen må monteres parallelt med portens styreskinner. Lukk porten Montering 6.3 Montering på vippeport (svingport) som svinger utover Kople de to portmedbringervinklene (A) til koplingselementet for porten (B). 6.3 / 2 B C C 6.3 / 1 B Bor de nødvendige hullene i portbladets overkant (ø 5 mm). Skru koplingselementet for porten (B) fast på portbladets overkant med fire skruer (C). A Beregn posisjonen for koplingselementet for porten midt på portbladets overkant. Merk: Dersom det ikke er mulig å plassere koplingselementet for porten i midten (på porter hvor de utvendige håndtakene er plassert i midten og ved lav takhøyde), må koplingselementet for porten monteres ca. 100 mm til venstre eller til høyre for portens midte. 6,3 x / 3

13 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) / 8 Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet for porten (B). Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og SLsikringen (I). G H I B 6.3 / / 7 6. Montering 6.3 / 5 Forsiktig! Portåpnersystemet må sikres mot å falle ned fram til den er festet (f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E), art.nr ). Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over koplingselementet for porten på overkarmen. Sikre portåpnersystemet mot å falle ned. Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F): Feste på overkarmen Feste til taket Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den festemåten som passer. F F E OBS! For å sikre at porten åpnes og lukkes forskriftsmessig, må karmtilkoplingsplaten for drivskinnen plasseres i midten over koplingselementet for porten. 8,0 x 70 A8 / U10 8,0 x 70 A8 / U10

14 14 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 6. Montering 6.4 Montering på seksjonalporten Kople de to portmedbringervinklene (A) til koplingselementet for porten (B). 6.4 / / 1 B B C D C Bor de nødvendige hullene for de fire skruene (C) på overkanten av portbladet (ø 5 mm). Skru koplingselementet for porten (B) fast på portbladets overkant med fire skruer (C). Skru to skruer (D) så langt inn i koplingselementet for porten at de ligger inntil portbladet. A Beregn posisjonen for koplingselementet for porten midt på portbladets overkant. 6.4 / 4 Åpne porten. Beregn det høyeste punktet som porten vil nå under hele portens bevegelse Merk: Dersom det ikke er mulig å plassere koplingselementet for porten i midten (på porter hvor de utvendige håndtakene er plassert i midten og ved lav takhøyde), må koplings elementet for porten monteres ca. 100 mm til venstre eller til høyre for portens midte. På seksjonalporter med torsjonsaksel kan koplingselementet for porten monteres over hele portens bredde. M6 x 20 6,3 x / 3

15 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 15 Stikk portmedbringeren (G) inn i koplingselementet for porten (B). Lås portmedbringeren (G) med bolten (H) og SLsikringen (I). Monter karmtilkoplingsplaten (F) med den festemåten som passer. 6. Montering Avhengig av de bygningsmessige forhold, finnes det to metoder for å montere karmtilkoplingsplaten (F): Feste på overkarmen 6.4 / / 7 Feste til taket 6.4 / 5 Forsiktig! Portåpnersystemet må sikres mot å falle ned fram til den er festet (f.eks. ved hjelp av monteringshjelpen (E), art.nr ). Legg motoraggregatet med drivskinnen i midten over koplingselementet for porten på overkarmen. Sikre portåpnersystemet mot å falle ned. 6.4 / 8 G H I B F F OBS! For å sikre at porten åpnes og lukkes forskriftsmessig, må karmtilkoplingsplaten for drivskinnen plasseres i midten over koplingselementet for porten. E Portbladets overkant må ligge mm under den vannrette underkanten av drivskinnen i det høyeste punktet på portens åpningsbane. Drivskinnen må monteres parallelt med portens styreskinner. Lukk porten. 8,0 x 70 A8 / U10 8,0 x 70 A8 / U10

16 16 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 6. Montering 6.5 / Montering av portåpnersystemet under taket Portåpnersystemet festes til taket med et oppheng. Finn fram til posisjonen for opphenget. Moner opphengsklemmen (A) på drivskinnen. Bøy låselaskene (B) ned. Skyv opphengsplaten (C) inn i opphengsklemmen (A). C Skru opphengsplaten fast til taket Henvisning: Ved bruk av en skinne med flere deler, må den respektive anvisning følges. i 6.5 / 4 8,0 x 70 A8 / U10 A A 6.5 / / 2 Bøy opphengsplaten (C) i samsvar med de bygningsmessige forholdene. Innrett drivskinnen parallelt med portens styreskinner. C B

17 6. Montering 6.6 Opphevelse av forrigling Forsiktig! Når låsen betjenes, kan det oppstå ukontrollerte bevegelser av porten: Hvis portfjærene er svake eller brukket. Hvis porten ikke befinner seg i likevekt. Når porten åpnes for hånd, kan styresleiden komme til å kollidere med motoraggregatet. I opplåst tilstand er det kun tillagg å bevege porten med redusert hastighet! Oppheve forrigling 6.6 / 1 A Begrens portens løpebane oppover ved egnede byggetiltak. Kontroller at trekksnoren har en minstehøyde på 1,8 m. Monter skiltet Advarsel oppheving av forrigling på trekksnoren. Trekk trekksnoren (A) nedover til stopp for å oppheve forriglingen av føringssleiden. Forrigling 6.6 / 2 B Skyv den røde låsestiften (B) tilbake den vei pilen viser. Start portåpnersystemet for å forbinde porten og føringssleiden med hverandre igjen. Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 17

18 6. Montering 6.7 Tilkopling for styringen Forsiktig! Fare for elektrisk støt: Før det utføres arbeider på kabelopplegget, må man forsikre seg om at ledningene er fri for spenning. Under arbeidene med tilkoplingen må man forsikre seg om at ledningene holdes fri for spenning (f.eks. forhindre at spenningen kan bli slått på igjen). 6.7 / 1 XB10 XB01 XP020 XB OBS! For å unngå skader på styringen: De lokale sikkerhetsforskrifter skal til enhver tid overholdes. Det er tvingende nødvendig å legge nettkablene og styreledningene adskilt fra hverandre. Styrespenning er 24 V DC. Fremmedspenning på tilkoplingene XP020, XB10 eller XB01 fører til ødeleggelse av den komplette elektronikken. Det må bare koples potensialfrie normalt åpenkontakter til klemme 1 og 2 (XB01). Kortslutningspluggen må ikke stikkes inn i systemkontakt XP020! Betegnelse Type / funksjon i XB01 XB10 XP020 P Tilkopling av eksterne kontrollelementer uten systemkabling og todråds fotocelle. Tilkopling av eksterne kontrollelementer med systemkabling Tilkopling systemfotocelle eller adapterledning for modulantenne. 6.7 / / Nivå 8 XB70 Tilkopling modulantenne 8.1 i Henvisning: For monteringen av eksterne kontrollelementer, sikkerhets og signalinnretninger må det tas hensyn til de respektive anvisningene. Merk: Før det koples et betjeningselement til koplingene med systemkontaktene, må den respektive kortslutningspluggen fjernes. 18 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

19 6. Montering 7. Håndsender 7.1 Betjening og tilbehør Tilkopling XB / 2 Forsiktig! Håndsendere skal holdes utilgjengelige for barn! Håndsenderen må bare betjenes når du har kontrollert at det ikke befinner seg verken personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde. Oversikt 7.1 / 1 Betegnelse Type / funksjon D C A 1 GND (0 V) B 2 Impuls 3 24 V DC, maks. 50 ma D 70 GND R Totråds fotocelle (kapslingsgrad IP 65) Mottaker for totråders fotocelle A B C D Kontrolltast, stor Kontrolltast, liten Batteri sendekontrollampe Overføringskontakt S1 T Ekstern impulsbryter (hvis for hånden) Sender for totråders fotocelle Merk: Dersom en fotocelle koples til klemme 7071, må den installeres før det utføres en hurtigprogrammering. Bare når dette er tilfelle, vil de automatisk bli identifisert av styringen. I motsatt fall må fotocellen programmeres i etterhånd. Et annet portåpnersystem kan betjenes med den andre kontrolltasten. i Henvisning: Programmeringen av håndsenderen (fjernkontroll) på portåpnersystemet er beskrevet i punkt Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 19

20 7. Håndsender 7.2 Koding av håndsenderen Overføring av kodingen Utskifting av batterier 7.1 / 2 1 E F Denne funksjonen benyttes til å overføre kodingen av en håndsender som allerede er programmert på portåpnersystemet (master), til en annen håndsender. Forsiktig! Håndsenderen må bare betjenes når du har kontrollert at det ikke befinner seg verken personer eller gjenstander i portens bevegelsesområde / 1 E Håndsender, bakside F Batteri 3V CR 2032 Åpne baksiden av håndsenderen (E), f.eks. med en mynt. Kontroller at polene vender riktig vei, når du skifter ut batteriet (F). Tilbehør 7.1 / 3 Kople de to senderne sammen ved hjelp av den vedlagte overføringspluggen. Merk: Pluggforbindelsene på begge sider av håndsenderen er identiske. Solskjermklemme, egnet for å feste håndsenderen til en solskjerm i bilen. 20 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

21 7. Håndsender Endre kodingen / 2 Hvis en håndsender skulle gå tapt, er det mulig å endre eksisterende fjernkontrollers koding ved hjelp av denne funksjonen / 1 Betjen hovedsenderen (master) og hold tasten trykket. LEDlampen i senderen lyser / 3 Stikk overføringspluggen inn i håndsenderen. Kortslutt en av de to ytre stiftene på overføringspluggen med stiften i midten (f.eks. ved hjelp av en skrutrekker). Betjen den ønskede tasten på håndsenderen. Ved hjelp av den integrerte tilfeldighetskodingen finner man fram til en ny koding. LEDlampen blinker raskt. Betjen ønsket tast på den nye håndsenderen som skal kodes, mens du holder tasten på hovedenderen (master) trykket. LEDlampen blinker. Etter 1 2 sekunder lyser LEDlampen til den nye kodete senderen konstant. Kodeprosessen er avsluttet. Håndsenderen har fått overført kodingen fra hovedsenderen (master). Fjern overføringspluggen. Så snart LEDlampen lyser konstant, har håndsenderen lært en ny koding. Tasten kan slippes løs, og overføringspluggen kan fjernes. Merk: Etter en ny koding av håndsenderen, må også portåpnersystemet omprogrammeres på den nye kodingen. På flerkanalsendere må kodingen utføres separat for hver enkelt tast. Merk: På flerkanalsendere må kodingen utføres separat for hver enkelt tast. Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 21

22 8. Igangsetting 8.1 Tilkopling av portåpnersystemet 8.2 Oversikt over styringen 8.1 / 1 C 8.2 / 1 B A Plugg modulantennen (A) inn i åpningen (B) i motoraggregatet. Plugg nettkabelen (C) inn i motoraggregatet A C 4 B P 8.1 / 2 Kople motoraggregatets nettplugg til strømforsyningen. Merk: Alle kontrollamper lyser i ca. 3 sekunder. Deretter lyser LEDlampe 8 og 4. LEDindikatorer 1 Fotocelle (lyser kun når fotocellens lysstråle er brutt) 2 Portposisjon ÅPEN 3 Uten funksjon 4 Portposisjon LUKKET 5 Kontroll referansepunkt 6 Uten funksjon 7 Impulsgivning (Fjernstyring, Eksterne kontrollelementer) 8 Drift Kontrollelementer A () tast (f.eks. for å kjøre porten til ÅPEN stilling, eller for å innstille høyere verdier for parametre i programmeringen) B () tast (f.eks. for å kjøre porten til LUKKET stilling, eller for å innstille lavere verdier for parametre i programmeringen) C (P)tast (f.eks. for å skifte til programmeringsmodus eller lagre parametrer) 22 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

23 8. Igangsetting 8.3 Oversikt over displayfunksjonene 8.4 Referansepunkt LEDindikatorer i driftsmodus Lysstråle til fotocelle er brutt Porten kjører i retning PORT ÅPEN Porten er i portposisjonen ÅPEN Porten kjører i retning PORT LUKKET I driftsmodus tennes LED 5 et øyeblikk idet referansepunktet passeres. Merk: I forhåndsinnstillingen på fabrikken og etter en reset befinner styringen seg i portposisjon LUKKET. For at en feilfri programmering skal være garantert, må derfor porten og portåpnersystemet befinnes seg i sluttposisjon LUKKET før hurtigprogrammeringen, og før en reset må den befinne seg i portposisjon LUKKET. Porten er i portposisjonen LUKKET Referansepunktet koples Kontinuerlig betjening av et eksternt kontrollelement Fjernkontrollen betjenes Det foreligger driftsspenning Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 23

24 8. Igangsetting 8.5 Hurtigprogrammerin Generelt om hurtigprogrammeringen Programmeringstaster Merk: Det må utføres en hurtigprogrammering for å sikre en forskriftsmessig igangsetting av portåpnersystemet. Dette gjelder for første igangsetting og etter en reset / 1 A Forutsetninger Følgende forutsetninger må være oppfylt før hurtigprogrammering utføres: Porten befinner seg i portposisjon LUKKET. Føringssleiden er koplet inn. Hurtigprogrammering Under hurtigprogrammeringen innstilles portåpnersystemets hovedfunksjoner. Portposisjon ÅPEN Portposisjon LUKKET Trådløs styring Denne programmeringsprosessen er fortløpende, og det er tvingende nødvendig å utføre den. Etter en hurtigprogrammering og en lærekjøring for utkoplingsautomatikken til portposisjonene ÅPEN og LUKKET er portåpnersystemet klart til drift. Merk: Under programmeringen av portposisjonene ÅPEN og LUKKET må referansepunktet passeres. Programmeringstast (P) skal betjenes med den programmeringsstiften (A) som fulgte med i leveringen. Programmeringen skjer med pluss (), minus () og (P)tasten. Dersom man ikke betjener noen taster i løpet av 120 sekunder i programmeringsmodus, skifter styringen tilbake til driftstilstanden. En tilsvarende melding blir vist. i Henvisning: Forklaringen av meldingene er beskrevet i punkt 10. Utfør hurtigprogrammeringen ved hjelp av forløpsskjemaet som står under. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig 24 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

25 8. Igangsetting Forløpet av hurtigprogrammeringen 1. 1x >2s <10s P Starte hurtigprogrammering / Programmere portposisjon ÅPEN Driftsmodus 2. Kjøre porten til posisjon ÅPEN 3. Justering av portposisjon ÅPEN med () og ( ) 4. 1x <1s P Lagre portposisjon ÅPEN / Programmere portposisjon LUKKET 5. Kjøre porten til posisjon LUKKET 6. Justering av portposisjon LUKKET med () og ( ) 7. 1x <1s P Lagre portposisjon LUKKET / Programmering av fjernkontroll 8. Betjening av håndsenderen 9. Slippe løs håndsenderen 10. 1x <1s P Lagre fjernjontroll / Avslutte hurtigprogrammeringen Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 25

26 8. Igangsetting 8.6 Funksjonskontroll Lærekjøring for drivkraft Kontroll utkoplingsautomatikk Kontroller: Etter hurtigprogrammeringen og etter at det er utført endringer i programmeringsmenyen, må følgende lærekjøringer og kontroller utføres. Forsiktig! Utkoplingsautomatikken for PORT LUKKET og PORT ÅPEN må innstilles korrekt for å forhindre personskader og materielle skader Portåpnersystemet lærer den maksimale nødvendige drivkraften i løpet av de to første turene etter at portposisjonene er innstilt. Kjør portåpnersystemet (med innkoplet port) en gang fra portposisjon LUKKET til portposisjon ÅPEN og tilbake uten avbrytelser. Under denne lærekjøringen beregner portåpner systemet den maksimale trekk og trykkraft og kraftreserve som er nødvendige for å bevege porten. Kontroll: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN Ved portåpnersystemer for porter med åpninger i dørfløyen (diameter åpning > 50 mm): Belast porten i midten av underkanten med en vekt på 20 kg under portbevegelsen. Porten må stoppe umiddelbart. Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET Plasser en 50 mm høy hindring på bakken. Kjør porten så den kolliderer med hindringen Etter å ha trykket ()tasten: Porten må åpnes og kjøre til den lagrede portposisjon ÅPEN. Etter å ha trykket ()tasten: Porten må lukkes og kjøre til den lagrede portposisjon LUKKET. Etter å ha trykket tasten på håndsenderen: Portåpnersystemet må bevege porten i retning PORT ÅPEN eller i retning PORT LUKKET. Portåpnersystemet må stoppe og reversere når porten støter mot hindringen. Merk: Innstillingene av parametrene blir værende lagret ved brudd på nettspenningen. Drivkreftene PORT ÅPEN og PORT LUKKET tilbakestilles bare til fabrikkinnstillingene ved hjelp av en reset. 4. Etter å ha trykket tasten på håndsenderen mens portåpnersystemet er i gang: Portåpnersystemet må stoppe. 5. Neste gang du trykker tasten, går portåpnersystemet i motsatt retning. 26 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

27 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.1 Generelt om de utvidete drivfunksjonene I de utvidete drivfunksjonene programmeres tilleggsfunksjonene for portåpnersystemet. Forsiktig! I de utvidete drivfunksjonene er det mulig å forandre viktige fabrikkinnstillinger. De enkelte parametrene må innstilles korrekt for å forhindre personskader og materielle skader. Programmeringen er inndelt i tre underområder: 1. Område: Nivå På de 8 nivåene er de funksjonene som kan innstilles, sammenfattet til funksjonsgrupper. Hvert nivå kan inneholde inntil 8 funksjoner (menyer). Med () og () tastene foretas det et omløpende utvalg innenfor nivåene. Ikke tilordnede nivåer indikeres, men kan ikke åpnes. Ved hjelp av nivåexit kan man gå fra programmeringen til driftsmodus. 2. Område: Meny Hver meny inneholder en funksjon. Med () og () tastene foretas det et omløpende utvalg innenfor de tilordnede menyene. Ikke tilordnede menyer hoppes over og indikeres ikke. Ved hjelp av menyexit kan man gå tilbake til utgangsnivået. Avslutte programmeringen Programmeringen kan avsluttes på to måter: 1. Ved hjelp av nivåexit ved å trykke (P)tasten. Styringen skifter da til driftsmodus. 2. Dette kan gjøres på ethvert tidspunkt og fra alle områder ved å trykke på (P)tasten i mer enn 5 sekunder. Styringen skifter da til driftsmodus. En eventuelt endret parameter lagres i denne forbindelse. Når programmeringen avsluttes, tennes alle LEDlamper en gang og går deretter ut igjen i tur og orden i rekkefølgen 8 til 1. Dersom man ikke betjener noen taster i løpet av 120 sekunder i programmeringsmodus, hopper styringen tilbake til driftstilstanden. En tilsvarende melding blir vist. i Henvisning: De nivåer og menyer som er tilgjengelige, er beskrevet i den samlede oversikten over de programmerbare funksjonene (punkt 9.3). Forklaringen av meldingene er beskrevet i punkt Område: Parameter Hver funksjon kan innstilles på maksimalt 16 trinn. Med () og () tastene foretas det et utvalg innenfor parametrene som kan innstilles. Ikke innstillbare parametrer hoppes over og indikeres ikke. Det er ikke mulig å hoppe over ved å trykke () og (). De innstilte parametrene lagres når (P)tasten trykkes. Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 27

28 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.2 Forløpsskjema for utvidet programmering (eksempel for nivå 2, meny 2) Nivå Meny Parameter Driftsmodus Nivå 4 Meny 3 Økt verdi P Avslutte programmeringen Nivå 3 Meny 2 P Parameter P > 5 sek. Nivå 2 P Meny 1 P Redusert verdi P > 10 sek. Nivå 1 P Menyexit (nivå 2) P Nivåexit Meny 8 P > 5 sek. Nivå 8 P > 5 sek. 28 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

29 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.3 Samlet oversikt over de programmerbare funksjonene Nivå Meny Fabrikkinnstilling Meny 5: Mykkjøringsposisjon PORT ÅPEN Nivå 1 Hovedfunksjoner Meny 6: Mykkjøringsposisjon PORT LUKKET Meny 8: RESET Ingen reset Meny 1: Nødvendig drivkraft PORT ÅPEN Trinn 8 Meny 2: Nødvendig drivkraft PORT LUKKET Trinn 8 Nivå 2 Innstillinger av driften Meny 3: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN Trinn 7 Meny 4: Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET Trinn 7 Meny 5: Hastighet PORT ÅPEN Trinn 16 Meny 6: Hastighet PORT LUKKET Trinn 16 Nivå 8 Systeminnstillinger Meny 1: Fotocelle Bruk uten fotocelle Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 29

30 9. Utvidete portåpnerfunksjoner 9.4 Oversikt over nivåenes funksjoner Nivå 1 Hovedfunksjoner Meny 5: Mykkjøringsposisjon PORT ÅPEN Innstilles med ( / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten. Meny 6: Mykkjøringsposisjon PORT LUKKET Innstilles med ( / ÅPEN) og ( / LUKKE) tasten. Meny 8: Reset Nei Ja OBS! Etter en reset tilbakestilles alle parametrer på fabrikkinnstillingene. For å sikre en forskriftsmessig drift av styringen: må alle ønskede funksjoner programmeres på nytt, må fjernkontrollen programmeres, må portåpnersystemet kjøres en gang til portposisjon ÅPEN og PORT LUKKET. i Henvisning: Når det er utført endringer i meny 5 og 6 på nivå 1, må det utføres en ny lærekjøring for utkoplingsautomatikken. Lærekjøringen beskrives i punkt Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig 30 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

31 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 2 Innstillinger av driften Meny 1: Nødvendig drivkraft PORT ÅPEN (følsomhet i trinn*) Meny 2: Nødvendig drivkraft PORT LUKKET (følsomhet i trinn*) Meny 3: Utkoplingsautomatikk PORT ÅPEN (følsomhet i trinn**) AV Meny 4: Utkoplingsautomatikk PORT LUKKET (følsomhet i trinn**) AV Meny 5: Hastighet PORT ÅPEN (i trinn) Meny 6: Hastighet PORT LUKKET (i trinn) * jo høyere trinn, deso høyere drivkraft. ** jo lavere trinn, desto mer følsom utkoplingsautomatikk Forsiktig! For å utelukke risiko for personskader, må man kun programmere utkoplingsautomatikk på PORT LUKKET (meny 3 og 4) dersom det er tilkoplet en gjennomkjøringsfotocelle eller en lukkekantsikring. i Henvisning: Når det er utført endringer i meny 5 og 6 på nivå 2, må det utføres en ny lærekjøring for utkoplingsautomatikken. Lærekjøringen beskrives i punkt Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 31

32 9. Utvidete portåpnerfunksjoner Nivå 8 Systeminnstillinger Meny 1: Fotocelle A1 B1 C1 D1 Meny 1: Fotocelle A1 Bruk uten fotocelle B1 Bruk med systemfotocelle (XP020) C1 Bruk med totråders fotocelle (koplet til klemme 7071) D1 Bruk med system og totråds fotocelle 32 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

33 10. Meldinger 10.1 Statusmeldinger 10.2 Feilmeldinger Statusmeldingene gir informasjon om portåpner systemets tilstand under drift, i tillegg til portposisjonsmeldingene. Sikkerhetselementer: LED 1 fungerer som statusindikator for de tilkoplede sikkerhetselementene i drift (lukkekantsikring, fotocelle). Når det aktuelle sikkerhetselement betjenes, så tennes LED 1 under betjeningen. Feil på anlegget vises gjennom et tilsvarende meldingsnummer. Styringen skifter da til meldingsmodus. 1. Visning av meldingsnummer i ca. 3 sekunder (eksempel: melding 15). 2. Ca. 1 sekund pause i visningen. Kontrollelementer / trådløse: LED 7 fungerer som statusindikator under løpende drift og under komponenttest for de tilkoplede kontrollelementene (PORT ÅPEN, PORT LUKKET, STOPP, halveis ÅPEN, etc...). Når det aktuelle drivelement betjenes, så tennes LED 7 under betjeningen. 3. Visning av driftsmodus i ca. 3 sekunder (eksempel: driftsspenning). 4. Ca. 1 sekund pause i visningen. Når det kommer inn et trådløst signal, blinker LED 7 raskt. 5. Gjentakelse av visning 1 4. Merk: Styringen viser meldingsnumrene ved at en eller flere indikatorer blinker med en viss rytme. Ved å legge sammen de sifrene finner man fram til et meldingsnummer. Under programmeringen skjules statusmeldinger og andre meldinger. Er indikatorene alltid entydige i programmeringsmodus. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 33

34 10. Meldinger Meldingsnumrene har to funksjoner: 1. De gir en pekepinn om hvorfor styringen ikke kunne utføre den foreliggende kjørekommando korrekt. 2. De viser komponenter med feil for at en bedre og raskere service skal være mulig på stedet, og for at bare de virkelig defekte delene av styringen skal bli skiftet ut. Styringen befinner seg i meldingsmodus helt til den veksler til driftsmodus eller diagnosemodus. Veksle til driftmodus Styringen veksler til driftsmodus så snart den mottar en bevegelsesimpuls. Veksle til diagnosemodus Det kan veksles til diagnosemodus fra meldingsmodus og driftsmodus. Trykk kort på (P)tasten. Styringen skifter da til diagnosemodus og viser siste feil. 34 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

35 10. Meldinger 10.3 Utbedring av feil Feil uten feilmelding Feil Årsak Utbedring Indikator 8 lyser ikke. Ingen spenning. Kontroller om det finnes nettspenning. Kontroller strømtilkoplingen. Termovernet i netttransformatoren har utløst. La netttransformatoren avkjøle seg. Styringsenhet er defekt. Få portåpnersystemet kontrollert. Ingen reaksjon etter impulsgivning. Tilkoplingsklemmene for trykknappen Impuls er forbikoplet, f.eks. på grunn av kortsluttet ledning eller ved hjelp av flate klemmer. Kople forsøksvis eventuelle tilkoplede nøkkelbrytere eller innvendige trykkbrytere fra styringsenheten (punkt 6.7): Trekk kabelen ut av kontakt XB10, plugg i kortslutningspluggen og let etter feilen i kabelopplegget. Ingen reaksjon etter impulsgivning ved hjelp av håndsender. Modulantennen er ikke plugget i. Kople modulantennen til styringsenheten (punkt 8.1). Kodingen av håndsenderen stemmer ikke overens med kodingen av mottakeren. Aktiver håndsenderen på nytt (punkt 8.5.3). Håndsenderens batteri er tomt. Sett inn et nytt batteri (punkt 7.1). Håndsender eller styringselektronikk eller modulantenne defekt. Få alle de 3 komponentene kontrollert. Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 35

36 10. Meldinger Feil med feilmelding Feil Årsak Utbedring Melding 7 Dersom ingen taster blir betjent i løpet av 120 sekunder, avsluttes programmeringsmodus automatisk. Programmering av portposisjonene ÅPEN og LUKKET uten at referansepunktet passeres. Melding 8 Referansepunktbryter er defekt. Få portåpnersystemet kontrollert. Melding 9 Turtallssensor impuls finnes ikke Portåpnersystemet er blokkert. Få portåpnersystemet kontrollert. Melding 10 Portbevegelsen har for tung bevegelighet. Porten er blokkert. Gjør porten bevegelig. Maksimal drivkraft er innstilt for lav. Få en spesialisert forhandler til å innstille maks. drivkraft (punkt 9.4 / nivå 2 / meny 12). Melding 11 Bevegelsestidsbegrensning. Få portåpnersystemet kontrollert. Melding 15 Ekstern fotocelle har brutt lysstråle eller er defekt. Fjern hindringen, eller få fotocellen kontrollert. Fotocellen er programmert, men ikke tilkoplet. Deaktiver eller kople til fotocellen. Melding 16 Strømsensoren for automatisk utkopling er defekt. Få motoraggregatet kontrollert. 36 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

37 10. Meldinger Feil Årsak Utbedring Melding 26 Underspenning, portåpnersystemet er overbelastet ved innstilling maks. kraft, trinn 16. Få den eksterne spenningsforsyningen kontrollert. Portbevegelsen har for tung bevegelighet eller er uregelmessig. Porten er blokkert. Kontroller portens bevegelighet og gjør porten bevegelig. Melding 28 Portbevegelsen har for tung bevegelighet eller er uregelmessig. Porten er blokkert. Kontroller portens bevegelighet og gjør porten bevegelig. Den automatiske utkoplingen er innstilt for følsomt. Få en spesialisert forhandler til å kontrollere utkoplingsautomatikken (punkt 9.4 / nivå 2 / meny 3 4). Melding 35 Elektronikken er defekt. Få portåpnersystemet kontrollert. Melding 36 Kortslutningspluggen er fjernet, men stoppetasten er ikke tilkoplet. Hvilestrømkretsen er brutt. Kople til stopptasten, eller plugg i kortslutningspluggen (punkt 6.7). Tegnforklaring: LED av LED lyser LED blinker sakte LED blinker rytmisk LED blinker raskt Levering fra fabrikken Ikke mulig Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 37

38 11. Tillegg 11.1 Oversikt over reservedeler for Comfort / 1 Tegnforklaring reservedeler 11.1/1 Art.nr. Beskrivelse Reservesett kulesnor ST11L Reservesett kulesnor ST12L Bryterknast for kulesnor (5pakning) Vendeanordning / portåpnerskinne #77690 #77692 # Rullekjede SK11L Rullekjede SK12L Kjedeutløserstykke (5pakning) Forbindelsessett kjede Utgående enhet SK # #77684 # Tannrem SZ11L Tannrem SZ12L Forbindelsessett tannrem Utgående enhet SZ #47500 # Adapterhylse (5pakning) # Portmedbringer # #79015 #77682 # Føringssleide # Tannremklips (10pakning) # #74266 # Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

39 11. Tillegg 11.1 / 2 Tegnforklaring reservedeler 11.1/2 Art.nr. Beskrivelse Opphengsplate (5pakning) Motoraggregat Comfort 211 # Deksel for portåpner Comfort 211 med belysningspanel Programmeringsstift (10pakning) Tilbehørsbag for Comfort 211 #79038 #71967 #73886 #72671 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 39

40 11. Tillegg 11.2 Tekniske data Comfort 211 Elektriske data Nominell spenning 230 V Nominell frekvens 50 Hz Strømforbruk 0,7 A Opptatt effekt under drift 0,16 KW Opptatt effekt standby ca. 4 W Driftsmodus (innkoplingstid) KB 2 min. Styrespenning 24 V DC Kapslingsgrad motoraggregat IP 20 Sikkerhetsklasse Mekaniske data Maks. trekk og trykkraft 450 N Bevegelseshastighet 140 mm/sek. Åpningstider (portspesifikke) ca. 15 sek. Omgivelsesdata Dimensjoner motoraggregat 140x160x280 mm Vekt 3,00 kg Temperaturområde 20 til 60 C Inkludert i leveringen Motoraggregat Comfort 211 med integrert elektronisk styring Multibitfjernkontroll, 868 MHz, inkl. Digital 302 minihåndsender, 2kanals Egenskaper/Sikkerhetsfunksjoner Referansepunktteknikk Mykstart / mykstopp Oppskyvningssikring Automatisk utkopling Blokkeringsvern Underspenningsvern Bevegelsestidsbegrensning Elektronisk endeutkopling Tilkopling for trykk, kode og nøkkelbryter Tilkopling av spenningsfri endebrytermelding Signalisering av feil Tilbehør Modulantenne, 868 MHz, IP 65 Monteringskonsoller for seksjonalporter Låsesett for svingporter Kurveportarm for vippeporter Fløyportbeslag for fløyporter Fotoceller Nødåpning 40 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

41 11. Tillegg 11.3 Produsenterklæring 11.4 EFsamsvarserklæring Herved erklærer vi herved at det nedenunder spesifiserte produkt oppfyller gjeldende grunnleggende sikkerhetsog helsekrav i EFdirektivet om elektromagnetisk kompabilitet, maskindirektivet og direktivet om lavspenning, både når det gjelder konsept og konstruksjonsprinsipp, og når det gjelder den utførelse vi har brakt ut på markedet. Hvis det utføres endringer av produktene uten vårt samtykke, taper denne erklæringen sin gyldighet. Produkt: Comfort 211 Geldende EFdirektiver: EFdirektiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EWG), Maskindirektiv (98/37/EWG) og lavspenningsdirektiv (73/23/EWG und 93/68/EWG). Anvendte tilpassede normer, spesielt: EN 2921 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN ETS Herved erklærer vi herved at det nedenunder spesifiserte produkt oppfyller gjeldende grunnleggende sikkerhetsog helsekrav i EFdirektivet om elektromagnetisk kompabilitet, maskindirektivet og direktivet om lavspenning, både når det gjelder konsept og konstruksjonsprinsipp, og når det gjelder den utførelse vi har brakt ut på markedet. Hvis det utføres endringer av produktene uten vårt samtykke, taper denne erklæringen sin gyldighet. Produkt: Geldende EFdirektiver: EFdirektiv om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EWG), Maskindirektiv (98/37/EWG) og lavspenningsdirektiv (73/23/EWG und 93/68/EWG). Anvendte tilpassede normer, spesielt: EN 2921 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN ETS ppa. J. Hörmann Dato / underskrift Marantec Antriebs und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG Remser Brook Marienfeld Germany Fon 49 (52 47) Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 41

42 42 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408)

43 Håndbok for montering og betjening, Comfort 211 N (#79408) 43

44 Norsk Beskyttet med opphavsrett. Gjentrykk, også i utdrag, er kun tillatt med godkjennelse fra oss. Med forbehold om endringer i rammen av den tekniske utvikling Informasjonsstatus: # N M

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene Symboler styring og motoraggregat Merknader Fotocelle Portposisjon

Detaljer

Comfort 515 Drivsystem for svingporter

Comfort 515 Drivsystem for svingporter Comfort 515 Drivsystem for svingporter N FULL-SERVICE OERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OERATOR SYSTEMS

Detaljer

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.201 EDLANDSÅPNEREN 260 Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser... 1.1 Forskriftsmessig bruk... 1.2 Målgruppe...

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen.

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. C 4 / C 5 N Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. . Innholdsfortegnelse Kapittel Side. Innholdsfortegnelse. Forklaring av symbolene

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning.

N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning. N EDLANDSÅPNEREN Monterings- og driftsveiledning. Les hele veiledningen før du starter monteringen. Oppbevar veiledningen godt. All programmering og justeringer av innstilling for endestopp, trekk- og

Detaljer

MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1

MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1 Bruksanvisning styring CS 00 N 00 Portstyring CS 00 / Rev. 0.0 . Innholdsangivelse. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Innholdsangivelse. Forklaring av symbolene. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Produktoversikt.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Drivsystemer for Garasjeporter

Drivsystemer for Garasjeporter Drivsystemer for Garasjeporter Den beste motoren for enhver garasjeport. Sikker. Komfortabel. Hurtig. Energisparende. 2 Åpning og lukking av en port er for oss bare begynnelsen. Alle våre produkter blir

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : FMR100SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Repeater Bruksanvisning

Repeater Bruksanvisning Art. Nr.: 0867 00 Funksjon Radio-repeater en er en komponent i radio-bussystemet. Den gjør radio-bussystemets rekkevidde og dermed dets arbeidområde større. en mottar (også svakere) radio-telegrammer fra

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning Comfort 500 S Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning O 1 Oversikt spindel-drivenhet for svingport O E O A O F a e f O B b O C c O D g g Tabell 1: Drivenhetens dimensjoner a b c d e f g Utførelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Samt oversikt over reservedeler Denne bruksanvisningen er kun til kvalifiserte fagpersoner som skal installere enheten. Den er ikke av interesse for kjøperen! Bruksanvisningen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

Funk bussystem Funk veggsender flat. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 1-kanal 2251.. 2-kanal 2252.. 4-kanal 2254.. 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan

Detaljer

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING

Gran-O-matic A800 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING Gran-O-matic A00 GARASJEPORTÅPNER BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING Gran-O-matic A00 I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 F100 Tastsensor 3 basis 1-kanal F100 Best.nr. : 2021 xx Tastsensor 3 basis 2-kanal F100 Best.nr. : 2022 xx Tastsensor 3 basis 3-kanal F100 Best.nr. : 2023 xx Tastsensor 3 komfort 1-kanal F100 Best.nr. : 2031

Detaljer

GARASJEPORTÅPNER. Produsert av Berner BERNER 2014-3 T ORANTRIEBE

GARASJEPORTÅPNER. Produsert av Berner BERNER 2014-3 T ORANTRIEBE Produsert av Berner 50 % hurtigere 2014-3 BERNER T ORANTRIEBE BERNER PORTÅPNERE Vi sørger for din portåpner Berner er en av de ledende produsentene av portåpnere. Med egen produksjon i Tyskland oppfyller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

GARASJEPORTER FRA. ABporten - BEST PORT FOR PENGENE.

GARASJEPORTER FRA. ABporten - BEST PORT FOR PENGENE. GARASJEPORTER FRA ABporten - PENGENE www.garasje-porter.no. EST ORT FOR ENGENE! EST ORT FOR ENGENE! EST ORT FOR ENGENE! EST ORT FOR PENGENE! PENGENE! PENGENE! PENGENE PENGENE PENGENE PORTÅPNER - BEDRE

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Drivsystemer for Garasjeporter

Drivsystemer for Garasjeporter Drivsystemer for Garasjeporter Standby (Hvilemodus) forbruk: kun 0,3 Watt! Den beste motoren for enhver garasjeport. Sikker. Komfortabel. Hurtig. Energisparende. 2 Åpning og lukking av en port er for oss

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Best.-nr. : 0865 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. 0335 01 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader på apparatet, brann

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning

Radiopåsats for kopling og dimming Bruksanvisning Versjon R 2.1 Art. Nr.: 0543 xx Funksjon Radiopåsatsen for kopling og dimming muliggjør radiostyrt eller manuell kopling og dimming av en belysning. Innkoplings-lysstyrken kan lagres i apparatet som memory-verdi.

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer