MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MFZ. Bruksanvisning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1"

Transkript

1 Bruksanvisning styring CS 00 N 00 Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

2 . Innholdsangivelse. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Innholdsangivelse. Forklaring av symbolene. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Produktoversikt. Igangsetting. Programmering med LED-modulen. Programmering med LCD-monitoren 0. Navigator (kun LCD-monitor) 9. Oversikter over funksjonene 0. Feilmeldinger og utbedring av feil. Tekniske data 9. EU -samsvarserklæring 9 Garanti Det gis kun en garanti med henblikk på funksjon og sikkerhet dersom advarslene og sikkerhetsinstruksene i denne driftsveiledningen blir fulgt. MFZ Antriebe GmbH + Co.KG påtar seg intet ansvar for personskader eller materielle skader som måtte oppstå på grunn av at advarslene og sikkerhetsinstruksene ikke blir fulgt. Forskriftsmessig bruk Styring CS 00 er utelukkende beregnet på styring av portanlegg med digitale sluttposisjonssystemer. Det er kun tillatt å bruke den i tørre rom.. Forklaring av symbolene Fare for personskader! Det er tvingende nødvendig å følge sikkerhetsinstruksene! Advarsel mot materielle skader! Det er tvingende nødvendig å følge sikkerhetsinstruksene! Informasjon Henvisning til andre informasjonskilder. Målgruppe Kun kvalifiserte og opplærte elektrofagfolk har tillatelse til å kople til, programmere og vedlikeholde styringen. Kvalifiserte og opplærte elektrofagfolk oppfyller følgende krav: - de kjenner de allmenne og spesielle sikkerhets- og ulykkesforebyggende forskrifter, - de har kunnskap om de gjeldende elektrotekniske forskrifter, - de har fått opplæring i bruk og stell av nødvendig sikkerhetsutstyr, - de er i stand til å erkjenne risikoer i sammenheng med elektrisitet. Instrukser om montering og tilkopling - Før det utføres elektriske arbeider på det, må anlegget koples fra strømforsyningen. Det må sørges for at strømforsyningen holdes frakoplet så lenge arbeidene varer. - De lokale sikkerhetsforskrifter skal overholdes. - Nettkablene og styreledningene må legges adskilt fra hverandre. Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

3 . Produktoversikt N Testgrunnlag og forskrifter Under tilkopling, programmering og vedlikehold må følgende forskrifter overholdes (uten ambisjoner om å være fullstendige). Byggeproduktstandarder - EN - (produkter uten brann- og røykvernegenskaper) - EN (brukssikkerhet for kraftbetjente porter - kontrollmetoder) - EN (brukssikkerhet for kraftbetjente porter - krav) - EN 9 (sikkerhetsinnretninger for kraftbetjente porter - krav og kontrollmetoder) EMC - EN 00- (støyemisjon for utstyr på husholdingssektoren) - EN 00- (støybestandighet for utstyr på husholdingssektoren) - EN 00- (støyemisjon husholdningsmaskiner) - EN (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett - oversvingninger) - EN (tilbakevirkninger i strømforsyningsnett - spenningssvingninger) Maskindirektiv - EN 00- (maskiners sikkerhet, elektrisk utstyr på maskiner) - EN 9- (maskiners sikkerhet, grunnleggende begreper, generelle rettesnorer for utforming). Varianter Styring CS 00 kan leveres i følgende varianter: - Styring CS 00 med LCD-monitor - Styring CS 00 med LCD-monitor i huset - Styring CS 00 med LED-modul for innstilling av portposisjon ÅPEN og portposisjon LUKKET (andre innstillinger er ikke mulige). - Styring CS 00 uten LED-modul og uten LCD-monitor (modul eller monitor er nødvendig for å utføre innstillingene). Alle de nevnte variantene kan utstyres med pluggbar tidsbryter (uke) og en pluggbar trådløs mottaker. Følgende varianter av husene kan leveres: - Hus med -dobbel trykkbryter - Hus med berøringstaster - Hus med nøkkelbryter PÅ/AV - Hus med hovedbryter - Hus med nødstopp Driftsveiledningen beskriver tilkoplingsmuligheter og programmering for variantene: - Styring CS 00 med LED-kretskort - Styring CS 00 med LCD-display-kretskort Lavspenning - EN 0- (sikkerheten til elektrisk utstyr til bruk i hjemmet og liknende formål) - EN 0--0 (spesielle krav til drivenheter for porter, dører og vinduer) Yrkessammenslutning D - BGR (direktiv om kraftbetjente vinduer, dører og porter) Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

4 . Produktoversikt. Hovedkretskort CS 00 (med plugget LCD-display-monitor) X X X B B W V U X0 X N L L L X9 X H X X X X X Forklaring: X: Koplingslist Nettforbindelse X: Koplingslist Motor X: Koplingslist Kommandoenheter X: Koplingslist sikkerhetselementer X: Koplingslist Reléer X: Koplingslist for intern PÅ/AV-bryter X: Koplingslist for intern -dobbel trykknapp X: Innstikkssokkel for monitor (under monitor) X9: Koplingslist for trådløs mottaker X0: Koplingslist for tidsbryter (uke) PE PE PE X: Koplingslist for digitalt sluttposisjonssystem X: Pluggforbindelse for ekstern trådløs mottaker H: Tilstandsindikator Lukkekantsikring lyser når lukkekantsikringen fungerer Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

5 . Igangsetting N. Generelt Detaljert skjema over nettilkopling og motor Advarsel! Følgende punkter må overholdes for at man skal være sikret en forskriftsmessig funksjon: - Porten er montert og funksjonsdyktig. - MFZ-girmotoren er montert og klar til bruk. - Kommando- og sikkerhetsenhetene er montert og klare til drift. - Styringskabinettet med styring CS 00 er montert. M M U V W BB X X K K T PE PE PE L L L N X Informasjon: Under monteringen av porten, MFZ-girmotoren og kommando- og sikkerhetsenhetene skal veiledningene fra de aktuelle produsentene følges. Forklaring: K: Kontaktor PORT LUKKET K: Kontaktor PORT ÅPEN M: Motor T: Transformator X: Koplingslist nettilkopling. Nettilkopling Fare! Følgende punkter må overholdes for at man skal være sikret en f orskriftsmessig funksjon for styringen: - Nettspenningen må svare til opplysningene på merkeplaten. - Ved trefase-vekselstrøm må det foreligge et høyredreiende dreiefelt. - Ved feltkopling må det benyttes en hovedbryter som kopler fra på alle poler. - Ved trefase- vekselstrømtilkopling må det bare benyttes -blokks sikringsautomater (0A). X: Koplingslist motor X: Koplingslist for digitalt sluttposisjonssystem med sikkerhetskrets (STOPPKJEDE) Tilkopling: Kople det digitale sluttposisjonssystemet til styringen. Kople styringen til strømnettet. Kople styringen til motoren. Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

6 . Igangsetting. Tilordningen av koplingene på kommando- og sikkerhetsenheter Koplingslist X (for, kohm lukkekantsikring) Via klemme X, X og X kan eksisterende kommando- og sikkerhetsenheter koples til. Koplingslist X Trykknapp Port lukket - Trykknapp Impuls - Trykknapp PORT ÅPEN - Trykknapp STOPP - Nødstopp, wireslakkbryter, nødutgangsdørkontakt, inntrekkssikring Koplingslist X (for opto-elektronisk lukkekantsikring) 0 9 wt gr br V Sig + V - DEL-ÅPEN - Lukkekantsikring OPTO - Gjennomgang fotocelle - V DC / 00 ma DEL-ÅPEN - Lukkekantsikring - Gjennomgang fotocelle - V DC / 00 ma Koplingslist X (for pneumatisk lukkekantsikring - trykkbølge: - En, KOhm motstand må seriekoples - Inngangspunktet DW-TEST (trykkbølge test) må aktiveres) 0 9, KOhm - +, KOhm DEL-ÅPEN Koplingslist X (potensialfrie utløserkontakter) - Lukkekantsikring - Gjennomgang fotocelle - V DC / 00 ma Etterfølgende styring Trykknapp eller vendebryter Virker i nedoverretning For eksterne koplingsenheter (tilkopling til klemme og ) wt: hvit gr: grønn br: brun - Relé - Relé - Relé - Relé Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

7 N. Eksempler på tilkopling av kommandoog sikkerhetsenheter (klemme X) Trykknapp PORT ÅPEN / STOPP / PORT LUKKET (løsning med ledere) Trykknapp PORT LUKKET - Trykknapp PORT ÅPEN - Trykknapp STOPP Trykknapp PORT ÅPEN / STOPP / PORT LUKKET (løsning med ledere) Trykknapp PORT LUKKET - Trykknapp PORT ÅPEN - Trykknapp STOPP Impulsbryter (etterfølgende styring) Impuls-trykknapp Tilkopling: Kople de eksisterende kommando- og sikkerhetsenheter til styringen. Nøkkelbryter PORT ÅPEN / PORT LUKKET PORT LUKKET - PORT ÅPEN Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

8 . Programmering med LED-modulen. Oversikt LED-modul Forklaring: LED av LED lyser LED blinker. LED-modulens driftsmoduser Styringen med LED-modul har to driftsmoduser til rådighet:. AUTOMATISK. JUSTERING Informasjon: LED ene viser hvilken driftsmodus styringen befinner seg i. - I AUTOMATISK driftsmodus blinker ingen LED. - I JUSTERING driftsmodus blinker minst én LED. Ved å trykke P-tasten kan man skifte mellom driftsmodusene. Driftsmodus : AUTOMATISK I AUTOMATISK driftsmodus drives portanlegget. LED-indikatorer: H H Tilstand Porten er åpen. Den programmerte sluttposisjon PORT ÅPEN er nådd. Porten er lukket. Den programmerte sluttposisjon PORT LUKKET er nådd. Porten står i en mellomstilling. Ingen sluttposisjon er nådd. Porten er blitt bevegd forbi sluttposisjon PORT LUKKET/PORT ÅPEN. Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

9 N Driftsmodus : JUSTERING I JUSTERING driftsmodus innstilles sluttposisjonene PORT ÅPEN/PORT LUKKET. Advarsel! I JUSTERING driftsmodus skjer det ingen utkopling når sluttposisjonen er nådd. Porten kan bli skadet hvis den kjøres forbi sluttposisjonene. LED-indikatorer: H H Tilstand Sluttposisjon PORT ÅPEN er programmert i denne portstillingen. Sluttposisjon PORT LUKKET er programmert i denne portstillingen. Sluttposisjonen PORT LUKKET og PORT ÅPEN er ikke programmert i denne portstillingen.. Innstilling av sluttposisjonene Innstilling av sluttposisjon PORT ÅPEN Gå til JUSTERING driftsmodus ved å trykke på P-tasten. Kjør porten til den ønskede sluttposisjon for PORT ÅPEN ved å trykke på + tasten. Lagre sluttposisjonen ved å trykke på P-tasten og i tillegg trykke på + tasten. Innstilling av sluttposisjon PORT LUKKET Gå til JUSTERING driftsmodus ved å trykke på P-tasten. Kjør porten til den ønskede sluttposisjon for PORT LUKKET ved å trykke på - tasten. Lagre sluttposisjonen ved å trykke på P-tasten og i tillegg trykke på - tasten. Portstyring CS 00 / Rev

10 . Programmering med LCD-monitoren. Oversikt over LCD-monitoren H Forklaring: A B AUTOMATISK HVILESTILLING O G F A: Driftsmodus / Diagnoseinformasjon B: Parametrer / Diagnoseinformasjon C: + tast D: - tast E: P-tast F: Verdi / status C D E G: Verdi / status H: Jumper 0 Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

11 N. LCD-monitorens driftsmoduser Styringen med LCD-monitor har fire driftsmoduser til rådighet:. AUTOMATISK. JUSTERING.. DIAGNOSE Når jumper H trekkes ut, er +, - og P-tasten uten funksjon. Displayvisningen fungerer fortsatt. Driftsmodus : AUTOMATISK I AUTOMATISK driftsmodus drives portanlegget. Driftsmodus : I driftsmodus kan verdiene for ulike parametrer endres. Display: - Visning av den valgte parameteren - Visning av den innstilte verdien / status Driftsmodus : DIAGNOSE I DIAGNOSE-driftsmodus kan kontroller som er spesielle for porten avspørres. Display: - Visning av kontrollene - Visning av kontrollstatus Display: - Visning av den funksjonen som utføres - Visning av eventuelle feil Dersom parameteren Holdestrøm settes på OFF i inndatamenyen, går displayet over fra å vise AUTOMATISK til å vise MANUELL MODUS. Driftsmodus : JUSTERING I JUSTERING driftsmodus innstilles sluttposisjonene PORT ÅPEN/PORT LUKKET. Advarsel! I JUSTERING driftsmodus skjer det ingen utkopling når sluttposisjonen er nådd. Porten kan bli skadet hvis den kjøres forbi sluttposisjonene. I -driftsmodus kan det utføres en fininnstilling. Display: - Visning av sluttposisjonverdien Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

12 . Navigator (kun LCD-monitor) AUTOMATISK HVILESTILLING JUSTERING HVILESTILLING P > sek. P > sek. P > sek. + -> posisjon PORT ÅPEN - -> posisjon PORT LUKKET + og - > sek. JUSTERING MANUELL OPP JUSTERING MANUELL NED NORSK : DRIFTSTID : 0 TID PORT ÅPEN : 0 FORVARSEL : 0 VENDETID : 0, REL.-HVILE : Mod HURTIG IGJEN : OFF RELÉ : Mod RELÉ : Mod RELÉ : Mod RELÉ : Mod TRYKKBØLGE-TEST : OFF Lagre portposisjon: P Hold P og + > sek. Lagre portposisjon: P Hold P og - > sek. Bla opp i meny: + > sek. Bla ned i meny - > sek. Velg verdi: P > sek. Øk verdien: + Reduser verdien: - Lagre verdien: P Tilbake til driftsmodus : + og - > sek. Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

13 N DIAGNOSE FORS. ÅPNE : OFF FIN.-ÅPNE : 00 FIN.-LUKKE : 90 F.GRENSEBRYTER-ÅPNE : 000 F.GRENSEBRYTER LUKKE : 000 DREIEFELT : HØYRE REVERS.-OFF : 0 KRAFT : 0 AUTO-NIVÅ : OFF HOLDESTRØM : ON SOMMER/VINTER : MOD GRENSEBRYTER ØVERST : ON GRENSEBRYTER NEDERST : ON OPP TAST : OFF DELOPP : OFF IGJEN TAST : OFF LUKKEKANTSIKRING : ON IMPULS : OFF TIDSBRYTER : OFF GJENNOMG. FOTOCELLE : ON STOPPKJEDE : ON SYKLUS : ABSOLUTTVERDIGIVER : 99 Bla opp i meny: + > sek. Bla ned i meny: - > sek. Tilbake til driftsmodus AUTOMATISK: P Kun avspørring mulig Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

14 9. Oversikter over funksjonene 9. Automatisk driftsmodus Indikator Beskrivelse AUTOMATISK ÅPNING Porten kjører til sluttposisjonen PORT ÅPEN* AUTOMATISK LUKKING Porten kjører til sluttposisjonen PORT LUKKET AUTOMATISK HVILESTILLING Porten står i en mellomstilling AUTOMATISK HVILESTILLING O Porten står i sluttposisjonen PORT ÅPEN AUTOMATISK HVILESTILLING o Porten står i posisjonen DEL-ÅPEN ( før sluttposisjon øverst) AUTOMATISK HVILESTILLING U Porten står i sluttposisjonen PORT LUKKET AUTOMATISK HVILESTILLING u Porten står i posisjonen DEL-LUKKET ( før sluttposisjon nederst) AUTOMATISK HVILESTILLING r Porten står i posisjonen for reversert utkopling *Når porten kjører til posisjonen PORT ÅPEN, vises den kraft som foreligger. Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

15 N 9. Inndata-driftsmodus Funksjon Beskrivelse DEUTSCH Valg av menyspråk DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ESPANOL NEDERLANDS POLSKI CESKY Fabrikkinnstilling DEUTSCH DRIFTSTID Overvåkning av maks. driftstid for en opp- og ned-bevegelse 0 sekunder 0 sekunder TID PORT ÅPEN Når porten er åpnet kjører den, etter at den innstilte verdien er utløpt, i retning PORT LUKKET Åpentid > 0 = impulsfunksjoner bare i retning PORT ÅPEN 0 00 sekunder 0 = Automatisk lukking av Innstillingsmuligheter FORVAR- SELTID Trafikklyset blinker for porten setter seg i bevegelse nedover. Den innstilte forvarseltiden er bare aktv ved åpentid > 0 eller i trådløs impulsmodus 0-0 sekunder 0 = av VENDETID Stillstandstid ved hver retningsforandring 0, -,0 sekunder (in /0 sekunder) 0, sekunder REL.- HVILE MOD: MOD: Relé i hviletilstand AV Relé i hviletilstand PÅ MOD MOD MOD HURTIG- LUKKING ON: OFF: Åpentiden avbrytes etter at fotocellen er passert (anlegget lukkes øyeblikkelig). Åpentiden starter på nytt å gå ON OFF OFF RELÉ MOD: Relé er permanent PÅ mens porten er i bevegelse, og det blinker ved forvarsel MOD: Relé bliniker mens porten er i bevegelse og ved forvarsel MOD: Relé er permanent PÅ mens porten er i bevegelse og ved forvarsel RELÉ MOD: Relé gir impulser ved ÅPNE-kommando MOD: Endeposisjon ÅPEN MOD: Endeposisjon LUKKET MOD: Før sluttposisjon PORT ÅPEN MOD: Før sluttposisjon PORT LUKKET RELÉ MOD: Feilmelding MOD: Endeposisjon ÅPEN MOD: Endeposisjon LUKKET MOD: Før sluttposisjon PORT ÅPEN MOD: Før sluttposisjon PORT LUKKET MOD: Før sluttposisjon PORT LUKKET til sluttposisjon PORT LUKKET MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD MOD RELÉ MOD: Magnetlåsfunksjon MOD: Bremse MOD: Bremse negert MOD: Bremsen blir værende ON i åpentiden MOD: Bremsen blir værende ON i åpentiden og ved retningsveksel (ved retningsveksel ved lukkekantsikringen koples reléet OFF) MOD MOD MOD MOD MOD MOD Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

16 Funksjon Beskrivelse Innstillingsmuligheter Fabrikkinnstilling TRYKKBØLGE- TEST ON: Trykkbølgetest er aktiv OFF: Trykkbølgetest er inaktiv ON OFF OFF Testingen av trykkbølgebryteren skjer i sluttposisjon PORT LUKKET. I denne forbindelse må trykkbølgekontakten brytes kort idet porten støter mot bakken. FORS. ÅPNE ON: OFF: Forvarsel før åpning. Åpnes umiddelbart ON OFF OFF FIN.-ÅPNE Fininnstilling av sluttposisjon PORT ÅPEN FIN.- LUKKE Fininnstilling av sluttposisjon PORT LUKKET F.GRENSE- BRYTER- ÅPNE Innstilling av utløsningspunktet før sluttposisjon PORT ÅPEN (DEL-ÅPEN) F.GRENSE- BRYTER- LUKKE Innstilling av utløsningspunktet før sluttbryter PORT LUKKET DREIE- FELT HØYRE: høyredreiende VENSTRE: venstredreiende Denne innstillingen skal bare endres ved spesiell montering av portåpneren! RE LI RE REVERS. OFF Punktet for utkopling av reverseringn før sluttposisjon PORT LUKKET nås KRAFT Kraften vises i displayet under åpningen av porten. Når kraftovervåkningen er aktivert, må det innstilles en mindre verdi enn den minste verdien som vises under åpningen av porten. Jo større differansen til den minste viste verdien er, desto mer ufølsomt reagerer kraftovervåkningen. Kraftovervåkningen er bare aktivert når den innstilte verdien er > AUTO- MATISK NIVÅ ON: OFF: Bakketilpasning PÅ Bakketilpasning AV ON OFF OFF HOLDE- STRØM ON: OFF: Automatisk modus Manuell modus ON OFF ON SOMMER/ VINTER MOD: Trykknapp DEL-ÅPEN til koplingslist X (9 + 0) MOD: Valgbryter DEL-ÅPEN til koplingslist X (9 + 0) Når valgbryteren er sluttet, går alle ÅPNE-kommandoer til grensebryter PORT ÅPEN. MOD MOD MOD Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

17 N 9. Diagnose-driftsmodus Indikator Betydning Tilstand SLUTTPOSISJON ÅPEN Sluttposisjon PORT ÅPEN OFF: betjent ON: ikke betjent SLUTTPOSISJON LUKKET Sluttposisjon PORT LUKKET OFF: betjent ON: ikke betjent ÅPEN-TAST PORT ÅPEN-tast OFF: betjent ON: ikke betjent DEL-ÅPEN DEL-ÅPEN-tast (X / 9 + 0) OFF: betjent ON: ikke betjent LUKKET-TAST LUKKE-tast OFF: betjent ON: ikke betjent LUKKEKANTSIK- RING Lukkekantsikring ON: Systemet er sluttet OFF: Systemet er brutt (feil) IMPULS Impuls-trykknapp OFF: betjent ON: ikke betjent TIDSBRYTER Tidsbryter uketid OFF: betjent ON: ikke betjent GJENNOMG. FOTOCELLE Gjennomgangsfotocelle ON: sluttet OFF: brutt (feil) STOPPKJEDE - Styringens stopp-tast - Portåpnerens stopp-systemer ON: OFF: sluttet brutt (feil) SYKLUS Portsyklusteller Visning av antall portsykluser ABSOLUTT- VERDIGIVER Absoluttverdigiver Visning av portposisjonsverdien Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

18 0. Feilmeldinger og utbedring av feil Feil / feilmelding Årsak Utbedring Anlegget reagerer ikke - Ingen spenning for hånden - Kontroller spenningsforsyningen til portåpner og styring Porten kjører i sluttposisjon PORT LUKKET når ÅPEN-tasten trykkes Porten kjører i sluttposisjon PORT APEN når LUKKE-tasten trykkes - Dreiefeltet er feil tilkoplet - Kontroller dreiefeltet og opprett høyredreiefelt ved behov ERROR SLUTTPOSISJON - Porten står utenfor sluttposisjonene - Sluttposisjonene er ikke programmert enda - Kontroller programmeringen av sluttposisjonene og innstill dem på nytt ved behov ERROR DRIFTSTID - Den programmerte driftstiden er overskredet - Kontroller portens bevegelsesstrekning - Programmer driftstiden på nytt ERROR LUKKEKANTSIKRING - Feil på lukkekantsikringen - Kontroller lukkekantsikringen og spiralkabelen - Lukkekantsikringen har utløst - Fjern hindringen fra portens bevegelsesstrekning ERROR TRYKKBØLGETEST ERROR DREIEFELT - Trykkbølgebryteren utløses ikke i sluttposisjon PORT LUKKET - På klemme X foreligger det et feil dreiefelt - Kontroller trykkbølgebryteren, spiralkabelen og profilen - Kontroller innstilling av sluttposisjon PORT LUKKET - Sørg for at det foreligger et høyre dreiefelt ERROR RS - Kommunikasjonsfeil mellom sluttbrytere og styring - Kontroller kabel- og pluggforbindelsen ERROR KRAFT - Kraftovervåkningen har utløst - Kontroller portens bevegelighet - Innstill kraftverdien på nytt Når årsaken til feilen er utbedret, må styringen en gang koples fri for spenning! Portstyring CS 00 / Rev. 0.0

19 . Tekniske data. EU -samsvarserklæring N Modell CS 00 Spenning 00 / 0 V Frekvens 0 Hz Strøm 0 A maks. Kapslingsgrad IP Driftstemperatur -0 C til +0 C Produsent: MFZ Antriebe GmbH & Co. Kg, Neue Mühle, D-9 Legden Herved erklærer vi at de produkter som er spesifi sert under: Portstyring CS00 på grunnlag av sitt konsept og sin konstruksjon, og i den utførelse som vi har brakt ut i handel, svarer til gjeldende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i følgende EF-direktiver og standarder: Sikkerhetsklasse Styrespenning Dimensjoner I V DC mm x mm x 90 mm EF-direktiv om byggeprodukter 9/0/EF DIN EN - DIN EN DIN EN DIN EN 9 Vekt, kg EF-direktivet om elektromagnetisk kompatibiliet 9//EF EN 00- EN 00- EN 0- EN EN EF-maskindirektiv 9//EF EN 00- EN 9- EF-lavspenningsdirektiv //EF EN 0- EN 0--0 BGR - Direktiv om kraftbetjente vinduer, dører og porter Legden, den Produsentens underskrift: Hans-Joachim Molterer Undertegnedes funksjon: Daglig leder Portstyring CS 00 / Rev

20

Bruksanvisning styring CS 300

Bruksanvisning styring CS 300 Bruksanvisning styring CS 00 N Portstyring CS 00 / Rev.. . Innholdsangivelse. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Innholdsangivelse. Forklaring av symbolene. Allmenne sikkerhetsinstrukser. Produktoversikt.

Detaljer

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1

Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 Bruksanvisning Seksjonportdrift STA 1 N Seksjonportdrift STA 1 / Rev. 0.3 1 1. Innholdsangivelse 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser 1. Innholdsangivelse 2 2. Forklaring av symbolene 2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen.

C 14 / C 15. Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring. Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. C 4 / C 5 N Veiledning for igangsetting og koplingsskjemabok Industriport-styring Vennligst ta godt vare på denne veiledningen. . Innholdsfortegnelse Kapittel Side. Innholdsfortegnelse. Forklaring av symbolene

Detaljer

Bruksveiledning styring CS 310

Bruksveiledning styring CS 310 Bruksveiledning styring CS 0 N Portstyring CS 0 / Rev.D. . Innholdsangivelse. Innholdsangivelse. Anvisninger til dokument. Generelle sikkerhetshenvisninger. Produktoversikt 5. Igangsetting 6 6. Innstilling

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Portåpnersystem for garasjeporter N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene Symboler styring og motoraggregat Merknader Fotocelle Portposisjon

Detaljer

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning

Comfort 500 S. Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning Comfort 500 S Spindelmotor for slagport Monteringsveiledning O 1 Oversikt spindel-drivenhet for svingport O E O A O F a e f O B b O C c O D g g Tabell 1: Drivenhetens dimensjoner a b c d e f g Utførelse

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning

Radio-universalsender 2 Bruksanvisning Art. r.: 0521 00 Funksjon Radio-universalsenderen gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring av 230 V-koplingskommandoer. A) Den kan kjøres i funksjonene kopling,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN

Bruksanvisning. Informasjonsstatus: 05.2013 EDLANDSÅPNEREN 260. Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.201 EDLANDSÅPNEREN 260 Portåpnersystem for garasjeporter EDLANDSPORTEN Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser... 1.1 Forskriftsmessig bruk... 1.2 Målgruppe...

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00

Funk-universalsender Art. Nr.: 0521 00 unk-universalsender unk-universalsender Art. r.: 0521 00 unksjon unk-universalsenderen er en komponent i unk-bussystemet. Den gjør det mulig å utvide en eksisterende installasjon ved hjelp av trådløs overføring

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning K- Control 4960, 4965, 4970. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer

Comfort 515 Drivsystem for svingporter

Comfort 515 Drivsystem for svingporter Comfort 515 Drivsystem for svingporter N FULL-SERVICE OERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OERATOR SYSTEMS

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Tastsensor 3 Tastsensor 3 basis 1-kanal Best.nr. : 5111 00 Tastsensor 3 basis, 2-kanal (1+1) Best.nr. : 5112 00 Tastsensor 3 basis 3-kanal Best.nr. : 5113 00 Tastsensor 3 komfort 1-kanal Best.nr. : 5131 00 Tastsensor

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur

Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur SV NO DA FI Användaranvisning Fjärrkontroll HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Bruksanvisning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Betjeningsvejledning Håndsender HS 1 BiSecur / HS 4 BiSecur Käyttöohje Käsilähetin

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA460 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 37 11 99 50 Fax +47 37 11 99 51 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning

System 2000 impulsinnsats Bruksanvisning Art. Nr.: 0336 00 Art. Nr.: 0829 00 Funksjon en brukes i kombinasjon med en (innebygget serie-apparat) til installasjon eller etterutstyring av av automatiske brytere eller presensmeldere i trappelys-koplinger.

Detaljer

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLASJONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 051010 _no.pdf INSTALLASJONS manual NO Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindgiver for Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med innebygd sol- & vindautomatikk. Informasjon om rådende sol- & vindforhold

Detaljer

Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter

Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 211 Portåpnersystem for garasjeporter N FULLSERVICE OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜR GARAGENTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME SYSTEMS FOR FÜRSECTIONAL SEKTIONALTORE DOORS OPERATOR ANTRIEBSSYSTEME

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri TR10A024-D RE / 07.2010 Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Håndbok for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Funk-styreenhet 1-10 V for Innbygging Art. Nr.: 0865 00

Funk-styreenhet 1-10 V for Innbygging Art. Nr.: 0865 00 Art. Nr.: 0865 00 Funksjon Funk-styreenheten 1-10 V er en komponent i Funk-bussystemet. Styreenheten gjør det mulig å kople og dimme elektronisk forkoplingsutstyr, eller transformatorer med 1-10 V inngang,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter

Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter Dynamic vario DC Driftssystem for Industriporter N Monterings og bruksanvisning 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader i Forsiktig! Fare for personskader! Her følger viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : FMR100SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus sender universal, 230 V Art.-nr. : FUS22UP. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus sender universal, 230 V Art.-nr. : FUS22UP. Bruksanvisning Art.-nr. : FUS22UP Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Advarsler: 1) Beskrivelse av produktet. 2) Installasjon. Neo-Plus Neoplus. 2.1) Elektriske tilkoplinger. 2.1.1) Inngangen Trinn for Trinn :

Advarsler: 1) Beskrivelse av produktet. 2) Installasjon. Neo-Plus Neoplus. 2.1) Elektriske tilkoplinger. 2.1.1) Inngangen Trinn for Trinn : INSTRUKSJON NOTATER Advarsler: Neo-Plus Neoplus AXIS RATIO motorene er fremstilte for å automatisere bevegelsen av rullesjalusier og markiser. Enhver annen bruk er uriktig. Installasjonen må utføres av

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri

Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator. Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri TR10A044-E RE / 06.2010 Instructions for Fitting, Operating and Maintenance Garage Door Operator Anvisning för montering, drift och underhåll Garageportmaskineri Håndbok for montering, drift og vedlikehold

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380

Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 N Bruksanvisning Informasjonsstatus: 05.2013 Portåpnersystem for garasjeporter Comfort 360, 370, 380 Innholdsfortegnelse 1. Allmenne sikkerhetsinstrukser...3 1.1 Forskriftsmessig bruk...3 1.2 Målgruppe...3

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor

NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor TR10A119-C RE / 12.2013 NO DA Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor 2 TR10A119-C RE / 12.2013 NORSK.... 4 DANSK.... 49

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

TR10A133 RE / 06.2014 NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor

TR10A133 RE / 06.2014 NO DA. Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor TR10A133 RE / 06.2014 NO DA Håndbok for montering, drift og vedlikehold Garasjeportåpner Vejledning til montering, drift og service Garageport-motor 2 TR10A133 RE / 06.2014 NORSK.... 4 DANSK.... 43 TR10A133

Detaljer