Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Terje Bruen Olsen. April 2013"

Transkript

1 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen

2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo

3 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer April 2013 Terje Bruen Olsen

4

5 Forord Dette er en tabell- og figursamling med statistikk over avlagte doktorgrader i tidsrommet fra 1980 og frem til i dag. Samlingen oppdateres for hvert nye årskull med doktorander. Statistikken bygger på NIFUs Doktorgradsregister, som omfatter alle doktor- og lisensiatgrader som er avlagt ved norske universiteter og høgskoler gjennom alle tider. Doktorgradsregisteret er et individregister som gir grunnlag for statistikk og analyser. Registeret oppdateres hvert halvår på grunnlag av opplysninger fra de doktorgradsutstedende institusjoner. Registreringskriteriet er disputasdato. Følgende data ligger inne om den enkelte doktorand: Kjønn Alder Statsborgerskap på disputastidspunktet Utdanning grad, sted, år Doktorgradstittel Ph.D.-program Hovedfinansieringskilde for doktorgradsstudiet År og måned for disputas Institusjon, fakultet og institutt for doktorgrad Fagområde for grad Fagdisiplin for grad (gjelder fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap og matematikk/naturvitenskap) Oslo, Terje Bruen Olsen Forsker 5

6

7 Innhold Tabeller Tabell 1 Doktorgrader etter gradtype Tabell 2 Doktorgrader etter kjønn Tabell 3 Doktorgrader etter fagområde Tabell 4 Doktorgrader etter utstedende institusjon Tabell 5 Doktorgrader etter fagområde og kjønn Tabell 6 Doktorgrader Gjennomsnittsalder ved disputas etter fagområde Tabell 7 Doktorgrader Medianalder ved disputas etter fagområde Tabell 8 Doktorgrader Gj.snittlig antall år fra eksamen til disputas etter fagområde Tabell 9 Doktorgrader etter statsborgerskap på disputastidspunktet Tabell 10 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap etter fagområde Tabell 11 Doktorgrader Prosentandel med ikke-norsk statsborgerskap etter utstedende institusjon Tabell 12 Doktorgrader ved Universitetet i Oslo etter fakultet Tabell 13 Doktorgrader ved Universitetet i Bergen etter fakultet Tabell 14 Doktorgrader ved NTNU etter fakultet Tabell 15 Doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter fakultet Figurer Figur 1 Doktorgrader i tiårsperioder Figur 2 Doktorgrader etter kjønn Figur 3 Doktorgrader Prosentandel kvinner Figur 4 Doktorgrader etter kjønn. Prosentandeler Figur 5 Doktorgrader avlagt av personer med norsk statsborgerskap, etter kjønn. Prosentandeler Figur 6 Doktorgrader etter fagområde Figur 7 Doktorgrader etter utstedende institusjon Figur 8 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap ved disputas Figur 9 Doktorgrader med norsk og ikke-norsk statsborgerskap på disputastidspunktet Figur 10 Doktorgrader med ikke-norsk statsborgerskap, etter region Figur 11 Doktorgrader etter fagområde og statsborgerskap. Prosentandeler Figur 12 Doktorgrader Prosentandel kvinner blant norske og ikke-norske statsborgere

8 Standardtegn i tabeller:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 8

9 10000 Antall tallet 1990-tallet 2000-tallet Figur 1 Doktorgrader i tiårsperioder. År 1600 Antall Kvinner Menn Figur 2 Doktorgrader etter kjønn. År 9

10 Tabell 1 Doktorgrader etter gradtype. Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Dr.med Dr.juris Dr.theol Dr.techn Dr.odont Dr.med.vet Dr.agric Dr.oecon Dr.ing Dr.scient Dr.artium Dr.polit Dr.psychol Ph.D Totalt Tittel Sum Dr.philos Ph.D Totalt

11 Tabell 2 Doktorgrader etter kjønn. År Kvinner Menn Totalt Totalt

12 55 Prosent Figur 3 Doktorgrader Prosentandel kvinner. År 100 Prosent Menn Kvinner År Figur 4 Doktorgrader etter kjønn. Prosentandeler. 12

13 100 Prosent Menn Kvinner Figur 5 Doktorgrader avlagt av personer med norsk statsborgerskap, etter kjønn. Prosentandeler. År Teknologi 17 % Medisin og helsefag 26 % Matematikk/naturvitenskap 25 % Samfunnsvitenskap 17 % Humaniora 9 % 6 % Figur 6 Doktorgrader etter fagområde. 13

14 Tabell 3 Doktorgrader etter fagområde. Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Fagområde Sum Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt

15 Tabell 4 Doktorgrader etter utstedende institusjon. Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen Univ. i Trondheim Univ. i Tromsø Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Delsum høgskoler Totalt Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen Univ. i Trondheim/NTNU 1) Univ. i Tromsø Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Delsum høgskoler Totalt Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen NTNU Univ. i Tromsø UMB 2) Univ. i Stavanger 3) Universitetet i Agder 4) Delsum universiteter Norges landbrukshøgskole Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole AHO 5) Høgskolen i Stavanger Høgskolen i Bodø Høgskolen i Agder Høgskolen i Molde Høgskolen i Oslo Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen Delsum høgskoler Totalt (forts.) 15

16 Tabell 4 forts. Institusjon Sum Univ. i Oslo Univ. i Bergen NTNU Univ. i Tromsø UMB Univ. i Stavanger Universitetet i Agder Universitetet i Nordland 6) Delsum universiteter Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole AHO Høgskolen i Bodø 6) 9.. Høgskolen i Molde 4-5 Høgskolen i Oslo og Akersh Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Hedmark. - - Høgskolen i Sør-Trøndelag.. - Høgskolen i Narvik.. - Menighetsfakultetet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen Diakonhjemmet Høgskole.. - Delsum høgskoler Totalt ) NTNU ble opprettet i ) Norges landbrukshøgskole fikk universitetsstatus fra 2005 og endret navn til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). 3) Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus fra 2005 og endret navn til Universitetet i Stavanger. 4) Høgskolen i Agder fikk universitetsstatus fra 1.september 2007 og endret navn til Universitetet i Agder. 5) Arkitekthøgskolen i Oslo endret navn til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 29.oktober Forkortelsen AHO beholdes. 6) Høgskolen i Bodø fikk universitetsstatus fra 1.januar 2011 og endret navn til Universitetet i Nordland. 7) Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus er slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1.august

17 Univ. i Bergen 19 % NTNU (Univ. i Trondheim) 27 % Univ. i Oslo 35 % Univ. i Tromsø 8 % UMB (NLH) 5 % Figur 7 Doktorgrader etter utstedende institusjon. Andre 3 % NHH 1 % NVH 2 % 17

18 Tabell 5 Doktorgrader etter fagområde og kjønn. Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt (forts.) 18

19 Tabell 5 forts. Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt Fagområde Kjønn Sum Kvinner Humaniora Menn Begge kjønn Kvinner Samfunnsvitenskap Menn Begge kjønn Kvinner Matematikk/ Menn naturvitenskap Begge kjønn Kvinner Teknologi Menn Begge kjønn Kvinner Medisin og helsefag Menn Begge kjønn Kvinner Menn Begge kjønn Totalt

20 Tabell 6 Doktorgrader Gjennomsnittsalder ved disputas etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora 40,8 41,6 40,3 46,9 44,5 40,8 43,4 43,1 42,0 43,7 42,5 Samfunnsvitenskap 37,2 41,7 40,1 40,1 38,7 38,3 39,7 39,1 40,3 40,7 39,7 Matematikk/naturvitenskap 33,7 35,0 35,5 36,3 33,1 33,9 33,5 35,2 34,2 34,8 34,5 Teknologi 32,2 34,6 32,5 32,6 33,8 33,1 33,7 34,0 33,3 32,4 33,1 Medisin og helsefag 41,8 39,1 38,0 38,9 39,5 37,9 39,6 39,5 39,5 39,2 39,3 35,8 37,5 34,2 36,3 34,4 35,1 34,1 32,0 34,9 35,1 34,9 Totalt 36,8 37,1 35,9 37,0 36,7 35,7 36,7 36,8 37,2 36,6 36,7 Fagområde Gj.sn Humaniora 42,3 41,9 44,7 42,5 41,6 44,2 42,8 42,4 43,0 44,1 43,0 Samfunnsvitenskap 37,8 40,8 40,5 39,7 39,0 41,4 39,9 40,7 40,2 43,0 40,5 Matematikk/naturvitenskap 34,4 34,2 35,2 34,8 34,9 34,9 34,2 34,4 34,5 33,7 34,5 Teknologi 33,5 32,5 32,6 32,9 31,7 32,2 32,2 32,3 32,6 33,4 32,6 Medisin og helsefag 40,1 40,6 40,1 39,6 40,3 40,7 39,8 39,8 41,0 42,7 40,6 34,6 36,3 34,6 35,7 35,4 37,7 37,1 35,3 35,0 36,9 35,9 Totalt 36,3 37,0 37,0 36,5 36,5 37,7 36,8 36,8 37,3 38,6 37,1 Fagområde Gj.sn Humaniora 43,7 43,9 42,2 41,1 42,7 41,2 41,9 41,1 40,4 42,7 42,0 Samfunnsvitenskap 41,8 41,0 41,3 40,0 39,5 40,1 42,0 41,8 41,5 41,5 41,2 Matematikk/naturvitenskap 33,5 33,3 33,6 33,7 33,9 34,2 33,7 33,8 34,3 34,1 33,8 Teknologi 32,5 32,9 33,4 33,5 32,0 33,0 34,0 33,9 33,8 34,5 33,4 Medisin og helsefag 40,3 41,2 41,3 40,9 41,5 40,7 40,4 40,5 40,1 39,6 40,5 37,3 36,6 37,4 37,4 35,8 35,4 37,0 37,5 36,0 39,4 36,9 Totalt 37,4 37,7 37,8 37,6 37,6 37,5 38,2 38,2 38,2 38,4 37,9 Fagområde Gj.sn Humaniora 39,7 40,1 40, Samfunnsvitenskap 40,9 40,6 39, Matematikk/naturvitenskap 33,4 33,1 33, Teknologi 33,3 33,3 33, Medisin og helsefag 41,3 40,5 40, ,8 37,0 36, Totalt 38,2 37,5 37,

21 Tabell 7 Doktorgrader Medianalder ved disputas etter fagområde. Fagområde Med Humaniora 36,0 38,0 38,0 39,5 38,5 36,5 41,0 39,8 38,7 41,5 39,0 Samfunnsvitenskap 34,3 44,0 36,0 37,3 32,8 36,3 35,4 37,3 38,5 39,2 36,5 Matematikk/naturvitenskap 30,8 32,9 32,4 32,1 30,2 30,8 31,0 31,0 30,8 31,0 31,3 Teknologi 28,7 32,5 29,6 29,5 30,0 30,0 30,0 29,6 29,5 28,9 29,6 Medisin og helsefag 38,3 38,3 35,4 36,5 36,4 34,5 37,1 36,4 36,3 36,0 36,5 30,0 34,2 28,8 31,8 30,6 32,0 31,4 30,1 31,7 32,1 31,4 Totalt 32,8 34,8 32,5 33,3 32,9 32,5 32,9 33,0 33,7 32,8 33,1 Fagområde Med Humaniora 43,3 39,6 43,8 41,0 40,0 43,3 41,5 41,0 41,5 43,0 41,7 Samfunnsvitenskap 37,2 40,7 37,9 37,8 38,5 39,6 38,1 38,8 37,8 40,4 38,7 Matematikk/naturvitenskap 33,1 33,1 33,4 33,1 33,2 33,2 32,8 32,3 32,3 31,4 32,7 Teknologi 31,8 30,7 30,5 31,1 30,4 30,7 30,7 30,3 30,9 31,5 30,8 Medisin og helsefag 39,2 39,0 38,9 38,2 39,3 39,5 39,2 38,6 39,2 41,3 39,3 33,4 34,8 33,3 33,8 34,3 35,2 34,5 33,8 33,8 34,8 34,2 Totalt 34,3 35,0 34,7 34,2 34,4 35,4 34,7 34,6 34,5 35,9 34,8 Fagområde Med Humaniora 42,8 42,7 38,8 39,5 40,5 38,3 38,3 36,4 37,9 38,8 38,7 Samfunnsvitenskap 38,9 38,4 38,3 37,2 37,3 37,9 39,8 39,0 38,7 37,9 38,3 Matematikk/naturvitenskap 31,5 31,4 31,6 31,8 31,7 31,9 32,0 31,5 31,9 31,8 31,7 Teknologi 30,4 31,0 31,6 30,9 30,4 30,8 30,8 31,2 31,1 32,3 31,0 Medisin og helsefag 38,4 40,5 40,3 39,2 40,1 38,8 39,0 38,5 38,1 36,6 38,6 36,6 34,7 37,3 35,8 33,4 33,3 32,8 34,8 34,5 36,8 34,5 Totalt 34,5 34,8 35,2 34,7 34,5 34,8 34,9 34,9 35,2 35,0 34,9 Fagområde Med Humaniora 37,1 37,1 38, Samfunnsvitenskap 38,1 38,1 36, Matematikk/naturvitenskap 31,5 31,0 31, Teknologi 31,7 31,4 30, Medisin og helsefag 38,8 38,0 37, ,5 34,8 35, Totalt 35,5 34,7 34,

22 Tabell 8 Doktorgrader Gj.snittlig antall år fra eksamen til disputas etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora 12,5 14,4 13,4 15,0 14,7 12,6 15,3 15,3 14,2 14,3 14,2 Samfunnsvitenskap 9,9 14,8 13,0 13,3 10,7 9,6 12,2 11,4 12,7 12,0 12,1 Matematikk/naturvitenskap 7,3 8,2 8,1 8,9 6,5 6,8 6,7 8,1 7,0 7,7 7,5 Teknologi 7,5 8,8 7,4 7,8 8,6 8,0 8,5 8,4 8,1 7,7 8,0 Medisin og helsefag 16,1 12,8 11,3 12,6 12,7 12,0 12,9 13,0 12,8 12,7 12,9 10,8 11,4 7,7 10,6 8,2 8,2 8,6 5,8 8,4 9,2 8,8 Totalt 11,1 10,8 9,3 10,8 9,9 9,4 10,3 10,2 10,4 10,1 10,2 Fagområde Gj.sn Humaniora 13,4 13,1 16,4 12,8 12,6 13,6 13,0 12,2 13,5 13,2 13,2 Samfunnsvitenskap 9,1 11,9 11,5 11,5 10,3 12,6 10,3 11,7 11,6 13,4 11,5 Matematikk/naturvitenskap 7,0 7,0 7,9 7,4 7,6 7,5 7,1 7,6 7,2 7,1 7,3 Teknologi 8,4 7,6 8,0 7,6 7,3 7,2 7,3 7,0 7,5 7,9 7,5 Medisin og helsefag 12,8 14,1 12,9 12,8 13,3 13,1 12,9 12,4 13,9 15,3 13,5 8,2 9,6 8,3 8,2 8,0 10,6 9,3 8,7 7,9 9,9 8,9 Totalt 9,4 10,2 10,0 9,5 9,5 10,3 9,5 9,5 9,9 11,1 9,9 Fagområde Gj.sn Humaniora 13,0 13,5 12,5 11,8 11,8 11,5 12,9 11,9 11,4 13,1 12,3 Samfunnsvitenskap 12,9 12,2 11,3 10,7 10,3 10,3 11,6 11,2 11,4 10,7 11,2 Matematikk/naturvitenskap 6,7 6,8 7,4 7,0 6,8 7,8 6,9 7,0 7,9 7,1 7,2 Teknologi 7,5 7,7 7,8 7,9 6,9 7,6 7,5 7,6 8,2 8,1 7,7 Medisin og helsefag 13,3 13,5 13,2 13,2 13,6 11,8 12,2 12,2 11,9 10,9 12,3 10,1 8,9 9,5 10,4 8,8 8,4 9,3 9,5 8,7 11,4 9,4 Totalt 10,1 10,2 10,1 10,0 9,8 9,6 10,1 9,9 10,2 9,9 10,0 Fagområde Gj.sn Humaniora 11,2 11,7 10, Samfunnsvitenskap 11,0 10,7 9, Matematikk/naturvitenskap 6,6 6,9 6, Teknologi 7,3 7,1 7, Medisin og helsefag 12,1 11,8 11, ,8 9,4 8, Totalt 9,8 9,6 9, NB! Tallene viser tidsspennet fra grunnutdanning til disputas og er ikke et mål på effektiv tidsbruk i doktorgradsstudiet. 22

23 40 Prosent Figur 8 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap ved disputas. År 1600 Antall Ikke-norsk Norsk Figur 9 Doktorgrader med norsk og ikke-norsk statsborgerskap på disputastidspunktet. År 23

24 Tabell 9 Doktorgrader etter statsborgerskap på disputastidspunktet. Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap Statsborgerskap Sum Norge Norden Vest- og Sør-Europa Øst-Europa Nord-Amerika Latin-Amerika Afrika Asia Australia og New Zealand Totalt Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap

25 Asia 31 % Australia og New Zealand 0 % Afrika 14 % Latin-Amerika 3 % Norden 11 % Øst-Europa 12 % Vest- og Sør- Europa 26 % Nord-Amerika 3 % Figur 10 Doktorgrader med ikke-norsk statsborgerskap, etter region. 25

26 Tabell 10 Doktorgrader Prosentandel med utenlandsk statsborgerskap etter fagområde. Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Fagområde Gj.sn Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap

27 100 % 90 % Prosent % 70 % % 50 % Ikke-norsk Norsk 40 % % 20 % % Figur 11 0 % Humaniora Samfunnsvitenskap Matematikk/naturvitenskap Teknologi Medisin og helsefag Doktorgrader etter fagområde og statsborgerskap. Prosentandeler Prosent Norsk statsborgerskap Ikke-norsk statsborgerskap Figur 12 Doktorgrader Prosentandel kvinner blant norske og ikke-norske statsborgere. År 27

28 Tabell 11 Doktorgrader Prosentandel med ikke-norsk statsborgerskap etter utstedende institusjon. Institusjon Gj.sn Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø UMB/NLH Andre Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap Institusjon Gj.sn Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø UMB/NLH Universitetet i Stavanger/HiS : : : : : : Universitetet i Agder/HiA : : : : : : : : : : 17 Norges veterinærhøgskole : : Norges Handelshøyskole : 9 Norges idrettshøgskole : : : : : : : : : : 22 Norges musikkhøgskole.. : : : : : : : : 0 AHO : : : : : : : : : : 21 Høgskolen i Bodø : : : : : : : : : : 17 Høgskolen i Molde.. : : : : : : : : 29 Høgskolen i Oslo.... : : : : : : : Menighetsfakultetet : : : : : : : : : : 8 Handelshøyskolen BI : : : : 20 : 0 : : : 15 Misjonshøgskolen. : : : : : : : : : : Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap (forts.) 28

29 Tabell 11 forts. Institusjon Gj.sn Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen NTNU Universitetet i Tromsø UMB Universitetet i Stavanger Universitetet i Agder : Universitetet i Nordland/HiB : : Norges veterinærhøgskole Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole : Norges musikkhøgskole : : : : AHO : : : Høgskolen i Molde : : : : Høgskolen i Oslo og Akershus : : : : Høgskolen i Gjøvik : : : : Høgskolen i Telemark : : : : Høgskolen i Vestfold : : : : Høgskolen i Lillehammer : : : : Høgskolen i Hedmark. : : : Høgskolen i Sør-Trøndelag.. : : Høgskolen i Narvik.. : : Menighetsfakultetet : : : 6 Handelshøyskolen BI : 17 : 17 Misjonshøgskolen : : : : Diakonhjemmet Høgskole.. : : Totalt Antall med utenlandsk statsborgerskap : = N<10. Prosenter beregnes ikke når antall doktorgrader totalt er mindre enn

30 Tabell 12 Doktorgrader ved Universitetet i Oslo etter fakultet. Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap 1) Utdanningsvitenskap 1) Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap 1) Utdanningsvitenskap 1) Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Humanistisk 2) Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Utdanningsvitenskap Totalt Fakultet Sum Teologi Jus Medisin Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Utdanningsvitenskap Totalt ) Grader ved Inst. for spesialpedagogikk er tatt med under Samfunnsvitenskap t.o.m Administrativt var instituttet (den tidligere Statens spesiallærerhøgskole) direkte underlagt Kollegiet fram til Inngår deretter under Utdanningsvitenskap. 2) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 17.januar

31 Tabell 13 Doktorgrader ved Universitetet i Bergen etter fakultet. Fakultet Sum Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Odontologi Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin-odontologi 2) Medisin 2) Humanistisk 1) Matematikk-naturvitenskap Odontologi 2) Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt Fakultet Sum Jus Medisin-odontologi Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Psykologi Totalt ) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 1.august ) Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ble slått sammen til Det medisinsk-odontologiske fakultet 1.januar

32 Tabell 14 Doktorgrader ved NTNU etter fakultet. Fakultet 1) Sum Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Dr.ing./dr.techn. før Totalt Fakultet 1) Sum Medisin Historisk-filosofisk Matematikk-naturvitenskap Fysikk, informatikk og matematikk Kjemi og biologi Arkitektur, plan og billedkunst Bygg og miljøteknikk Elektroteknikk og telekommunikasjon Geofag og petroleumsteknologi Marinteknikk Maskinteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse 2) Uspesifisert (Høgskolene i Telemark, Narvik og Stavanger) Dr.ing./dr.techn. før Totalt Fakultet 1) Sum Medisin Humanistisk 3) Naturvitenskap og teknologi Fysikk, informatikk og matematikk Kjemi og biologi Arkitektur og billedkunst 4) Ingeniørvitenskap og teknologi Bygg og miljøteknikk Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Elektroteknikk og telekommunikasjon Geofag og petroleumsteknologi Marinteknikk Maskinteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse Totalt Fakultet Sum Medisin Humanistisk Naturvitenskap og teknologi Arkitektur og billedkunst Ingeniørvitenskap og teknologi Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Samf.vitenskap og teknologiledelse Totalt ) Fakultetsstrukturen er endret flere ganger, senest fra I perioden eksisterte en fakultetsinndeling som følge av etableringen av NTNU. Før 1996 var institusjonens navn Univ. i Trondheim - med delinstitusjonene NTH (med avdelinger), AVH (med fakulteter) og Det medisinske fakultet. 2) Før 1996: Det samfunnsvitenskapelige fakultet. 3) Det Historisk-filosofiske fakultet endret navn til Humanistisk fakultet den 1.august ) Før 2002: Arkitektur, plan og bildekunst 32

33 Tabell 15 Doktorgrader ved Universitetet i Tromsø etter fakultet. Institutt 1) Sum Medisinsk biologi Klinisk medisin Samfunnsmedisin Språk og litteratur Matematiske realfag Biologi og geologi Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Museumsvirksomhet Institutt ikke spesifisert Totalt Institutt/fakultet 1) Sum Jus Medisin Humanistisk Matematikk-naturvitenskap Samfunnsvitenskap Medisinsk biologi Klinisk medisin Samfunnsmedisin Språk og litteratur Matematiske realfag Biologi og geologi Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Museumsvirksomhet Rettsvitenskap Institutt ikke spesifisert Totalt Fakultet 2) Sum Jus Medisin Helsevitenskap Humanistisk Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Matematikk-naturvitenskap Naturvitenskap og teknologi 5 5 Samfunnsvitenskap Norges fiskerihøgskole Biovitenskap, fiskeri og økonomi Totalt Fakultet 2) Sum Jus Helsevitenskap Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Kunstfaglig Naturvitenskap og teknologi Biovitenskap, fiskeri og økonomi Totalt ) Fakultetsinndeling fra ) Sammenslåing med Høgskolen i Troms og ny fakultetsinndeling fra

34

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2015 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2015 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, NO-0167 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017

Doktorgradsstatistikk. Tabeller og figurer. Bo Sarpebakken. Mars 2017 Doktorgradsstatistikk Tabeller og figurer Mars 2017 Bo Sarpebakken Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Postboks 2815 Tøyen, NO-0608 Oslo www.nifu.no Doktorgradsstatistikk

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007

Det juridiske fakultet Antall. Antall Navn. 2009/10 møtt 2007 Det juridiske fakultet Rettsvitenskap, integrert master 100 127 134 127 Master of Laws in Law of the Sea 10 5 10 Det kunstfaglige fakultet Faglærerutdanning i musikk, bachelor Ikke satt 11 9 8 Fagstudium

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Hvor gode er vi på mobilitet?

Hvor gode er vi på mobilitet? Hvor gode er vi på mobilitet? Arne Haugen Internasjonaliseringskonferansen 9. mars 2016 Utvekslingsstudenter fra Norge 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia

Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Utenlandske doktorgradskandidater ved NTNU i 2007, 2008 og 2009 og deres videre karriere i norsk akademia Hebe Gunnes Arbeidsnotat 7/2011 1 Utgitt av Adresse Nordisk institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

1. Finansiering av ph.d. -stillinger

1. Finansiering av ph.d. -stillinger NTNU O-sak 3/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.01.2014 Arkiv: Saksansvarlig: Kari Melby Saksbehandler: Ragnhild Lofthus N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Orientering om NTNUs ph.d.-utdanning:

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Norske doktorgrader ved årtusenskiftet

Norske doktorgrader ved årtusenskiftet Rapport 14/2000 Norske doktorgrader ved årtusenskiftet En oversikt over utviklingen i det 19. og 20.århundre, med hovedvekt på 1990-årene Terje Bruen Olsen ISBN 82-7218-441-9 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Rapport 29/2012. Terje Bruen Olsen Svein Kyvik

Stipendiater og doktorgradsgjennomføring. Rapport 29/2012. Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Stipendiater og doktorgradsgjennomføring Rapport 29/2012 Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Stipendiater og doktorgradsgjennomføring Rapport 29/2012 Terje Bruen Olsen Svein Kyvik Rapport nr. 29/2012 Utgitt

Detaljer

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter

Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Erfaringer fra fire fusjonsprosesser utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier 12.04.2016 Foto: S'g Brøndbo, UiT Fusjonshistorie 2 Universitetet har siden 2009 fusjonert med fire høgskoler Høgskolen

Detaljer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1718 'HWPHGLVLQVNHIDNXOWHW 1RUJHVWHNQLVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJH XQLYHUVLWHW )6$ 1RWDW Til: Fra: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Kopi til: Gjelder: Saksbehandler: )UDPWLGLJIDNXOWHWVRJLQVWLWXWWVWUXNWXUSn17188WWDOHOVHIUD'HWPHGLVLQVNH

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011

Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren. Tabeller og figurer. Juni 2011 Doktorgradskandidater med bakgrunn i instituttsektoren Tabeller og figurer Juni 2011 Terje Bruen Olsen Arbeidsnotat 2/2011 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata

Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 17/2013 Utlendinger med norsk doktorgrad hvor blir de av? En undersøkelse basert på registerdata

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.13 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2014) Respondenter: 5737 (47 %) Tabell 1 Snittlønn alle

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling STANDARD AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2017 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen

Vekst og kvalitet i masterutdanningene. Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Vekst og kvalitet i masterutdanningene Akademikernes frokostseminar 16 november 2016, Agnete Vabø, Terje Næss, Elisabeth Hovdhaugen Antall kandidater i ulike fagområder, 2000-2014 Numerær økning i antall

Detaljer

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad

Yrkeskarriere etter avlagt doktorgrad Utdanning 27 Terje Bruen Olsen, NIFU STEP Innledning Nærmere 11 doktorgrader ble avlagt ved norske universiteter og høgskoler i tidsrommet 199-26. Det er mer enn to tredjedeler av alle doktorgrader i Norge

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Resultater av norsk forskning

Resultater av norsk forskning Dag W. Aksnes 15.10.14 Resultater av norsk forskning Faglig nivå og internasjonal posisjon belyst ved publiseringsindikatorer Publiseringsindikatorer Ny kunnskap blir formidlet til det vitenskapelige samfunn

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014

Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret 2013/2014 Vedlegg 1: Studieprogramtabell med opptaksrammer og måltall for studieåret Forklaring til studieprogramtabellen Felt Forklaring semesterregistrerte Totalt antall semesterregistrerte med aktiv studentstatus

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.10 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (februar 2011) Skriftserien nr 5/2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB

Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Analyse av den vitenskapelige publiseringen ved UiB Arbeidsutkast, versjon 02.10.09 Dag W. Aksnes, Tor Øyvind Fosse og Anne Asserson Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen Innledning I dette notatet

Detaljer

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008

Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 2008 Oversikt over bestilling av oppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruken av bokstavkarakterer 008 UHRs ref. Institusjon Bestilling Merknader 1 Universitetet i Oslo, Institutt for kulturstudier

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013

Metodenotat. Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen til faste vitenskapelig ansatte i U&H-sektoren våren 2013 Erica Waagene Arbeidsnotat 3/2014 Metodenotat Dokumentasjon av data fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen

Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen RAPPORT 40/2009 Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen Svein Kyvik og Terje Bruen Olsen NIFU STEP Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 40/2009

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Respondenter: 6065 (49 %) Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Detaljer

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall

NOM 2015 NOM 2014. Søkertall99%_april2014.xlsx. O:\SSO\opptak\Opptak, studierett\nom\nom-2011\statistikk\søkertall Page 1 NOM 2015 NOM 2014 2015, 17. april 2014, 23. april Sted Stnr Studium Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring Førstevalgssøker pr studieplass Ramme Søknader Endring Førstevalgssøker Endring

Detaljer

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no

Arbeidsnotat 9/2012. Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo. www.nifu.no Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011 Hebe Gunnes Arbeidsnotat 9/2012 Arbeidsnotat 9/2012

Detaljer

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010

NTNU Manntall HØST 2010 20. sept. 2010 Stemmerett stedkode Stemmerettsted Tilknytningskodenavn Antall 194.12.1.0 Rektor stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt 1 194.13.1.0 Forskning og nyskaping stab Tekn/adm, fast og midlertidig ansatt

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding:

Bakgrunn N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Jentepoeng ved opptak til sivilingeniørstudiene. Tilråding: NTNU S-sak 5/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 03.03.2015 RE/AMS Arkiv: 2015/1542 Saksansvarlig: Berit Kjeldstad Saksbehandler: Anne Marie Snekvik N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016

Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Ephorte: Sak 61/15 Opptaksrammer 2016 Vedtakssak Notat fra Studieadministrativ avdeling Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra: Studieadministrativ

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø

Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Bokmål Søknad om opptak til ph.d.-studium ved Universitetet i Tromsø Gjelder for søknad om opptak til ph.d.-studium ved Det helsevitenskaplige fakultet, Det juridiske fakultet, Fakultet for biovitenskap,

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for statlig sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 3/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2.

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10

Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksrammer for studieåret 2011/12 30.11.10 Vedlegg til tilråding pkt 2 i styresak 77/10, Opptaksr for studieåret 2011/12 30.11.10 Opptak, fordelt på studium og nivå med tilhørende studieprogram. Fakultet for arkitektur og bildekunst Bildekunststudiet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3

Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3 2014 2015 Innhold Hovedtall Studenter med utlandsopphold, historisk utvikling 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling 3 Fordeling fag og land studenter i utlandet Gradsstudenter i utlandet 2014

Detaljer

Medisin, helse og sosialfag:

Medisin, helse og sosialfag: Medisin, helse og sosialfag: Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, fulltid Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse, deltid Avansert klinisk sykepleie somatikk, fulltid Avansert

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor - 2002 Skriftserien nr 3/2003 Norsk forskerforbund Lønnsstatistikk kommunal sektor 1. INNLEDNING Våren 2003 ble det gjennomført en spørreundersøkelse overfor

Detaljer

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner

Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner Tabell V9.7 Avsetninger spesifisert etter formål 2012-2014. 1000 kr Statlige institusjoner 2012 2013 2014 Prosjekter finansiert av Norges forskningsråd 286 999 317 139 276 981 Prosjekter finansiert av

Detaljer

Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger

Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger RAPPORT 38/2009 Stipendiaters arbeidsvilkår og karriereforventninger En undersøkelse av Forskerforbundets stipendiatmedlemmer Taran Thune og Terje Bruen Olsen NIFU STEP Institutt for studier av innovasjon,

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen

Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Strukturreformen i høyere utdanning Konsekvenser for HiNTs regionale rolle og nærhet til Namdalsregionen Steinar Nebb, Rektor Høgskolen i Nord-Trøndelag Styrets vedtak og innspill til Kunnskapsdept. Styret

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene:

UiO har fremdeles flest førstevalgsøkere per studieplass (opptaksramme) sammenliknet med de andre store universitetene: Sakstype: Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr. 3/11 Orienteringssak Møtedato: 12.05.2011 Notatdato: 04.05.2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Til Universitetets studiekomité Fra Studiedirektøren Opptaksleder Camilla

Detaljer

Svein Kyvik NIFU STEP

Svein Kyvik NIFU STEP Svein Kyvik NIFU STEP Hvorfor er ikke de beste hodene interessert i en forskerkarriere? Hvorfor hopper mange av underveis? Hvorfor velger mange doktorer en annen karriere enn forskning? Hvilke konsekvenser

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015*

Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* Skikkethet rapporter fra institusjonene, 2015* *De som ikke er med i denne oversikten hadde ingen rapporterte saker i 2015. Rapporter sendt inn til Nasjonal samfunnsvitenskapelig datatjeneste og publisert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 16/15 Disputaser ved UiS 2014 Saksnr: 15/01515-1 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 12.03.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting

A: Periodisk statistikk B: Spesialundersøkelser C: Statistiske basistall D: EUs indikatorer for referansetesting 5 Tabelldel 170 5 Tabelldel 171 Tabelldelen er organisert slik at den kan brukes som oppslagsverk, uavhengig av rapporten for øvrig. På neste side er det tatt med en komplett tabelloversikt som viser hvilke

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR GRADENE DR.ING. OG DR.SCIENT

UTFYLLENDE REGLER FOR GRADENE DR.ING. OG DR.SCIENT 18 UTFYLLENDE REGLER FOR GRADENE DR.ING. OG DR.SCIENT Forskrift om utfyllende regler for gradene dr.ing. og dr.scient ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Fastsatt av Kollegiet ved

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Antall menn. Vår Høst Vår Høst

Antall menn. Vår Høst Vår Høst FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype (O/D/V): Orienteringssak Arkivsaksnr: Vedlegg: Møtedato: 21.6.2016 Sakstittel: Avlagte doktorgrader

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Med doktorgrad i arbeidslivet. En undersøkelse basert på registerdata

Med doktorgrad i arbeidslivet. En undersøkelse basert på registerdata Med doktorgrad i arbeidslivet En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 41/2012 Med doktorgrad i arbeidslivet En undersøkelse basert på registerdata Terje Bruen Olsen Rapport 41/2012

Detaljer

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag

Medisin helse og sosialfag. Humanistiske fag Aktivitet og bevegelse Avansert klinisk sykepleie - psykisk helse deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, deltid Avansert klinisk sykepleie - somatikk, fulltid Barnevern - deltid Barnevern - heltid

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN

STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN - 1 - STATISTIKK FOR MÅLEVIRKSOMHETEN 2014 NB: Alle timefortjenester er før eventuelt trekk av målegebyr Passord dokumentbeskyttelse: MÅLESTATISTIKK ALLE BYGGFAG - 1. HALVÅR 2014 Målesum i kroner

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Ellen Brandt. Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002. NIFU skriftserie nr. 31/2003

Ellen Brandt. Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002. NIFU skriftserie nr. 31/2003 Ellen Brandt Etter- og videreutdanning ved universitetene 1998-2002 Omfang, målgruppe, finansiering og opplegg NIFU skriftserie nr. 31/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.12 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2013) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3

Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 UTLANDS- STATISTIKKEN 2011 2012 Innhold Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold fordelt på gradsstudier og delstudier, historisk utvikling... 3 Tabell 2 Elever med utlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T

NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM N O T A T NTNU S-sak 65/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.09.2006 SA/EMa Arkiv: 2006/10909/SM Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: ETABLERING AV INTERNASJONALT MASTERPROGRAM I NATURRESSURSFORVALTNING

Detaljer