HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2006-2009 FORSLAG TIL"

Transkript

1 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Vi ønsker at Andungen skal leve videre og være en trivelig og rimelig båt som åpner for turseiling, regattadeltakelse og opplæring i et inspirerende og bærekraftig klassemiljø. Forslag sist oppdatert Handlingsprogram

2 HISTORIEN OM ANDUNGEN Rundt 1940 hadde noen gutter i Asker en liten seilforening. De hadde lite penger og seilte stort sett med snekker og andre saktegående farkoster ikke med 12,5 kvm ere og Draker slik som de mer velstående seilerne. De ønsket seg en egen seilbåt, en rask og rimelig båt som åpnet for overnattingsturer og regattaer. De bestemte seg for å lage båten selv. Forgrunnsfiguren i denne guttegjengen var Jan Mattis Mathiesen som døde i 2005 etter et rikt liv. Mattis kom i 1943 med den egentlige ideen om hvordan båten skulle bygges. Han og seilforeningen (daværende Blakstad Seilforening, nå Asker Seilforening) satte opp fem krav den nye båten skulle oppfylle: 1. Båten skulle være halvdekket med kvm seil. 2. Den skulle være like hurtig og livlig som en 12,5 kvm. 3. Om mulig halvparten så dyr som en 12,5 kvm. 4. Båten skulle kunne romme 2 3 personer under dekk på en overnattingstur. 5. Den skulle være skvettfri og sjøgående som en god snekke. Mattis gikk til sin tremenning ingeniør Thorvald Gjerdrum med spesifikasjonene og Gjerdrum tegnet båten i Tidlig i 1945 ble byggearbeidene på den første båten, N- 1 Bess, påbegynt ved verftet Anker & Jensen i Vollen i Asker. Den 25. juni 1945 ble den første Andungen sjøsatt. I Norge ble det i perioden 1945 til 1970 bygget 40 båter i tre. Fra 1970 til i dag er det i Norge utelukkende bygget Andunger i plast med unntak av en i kaldbakt finér og tre i Divinycellsandwich. Det er registrert 176 Andunger i Norge. I Sverige er det registrert ca. 125 Andunger. Mattis og Ninken foran båthavna på Børsholmen 2

3 KLASSEKLUBB Norsk Andungeklubb ble stiftet i Norges Seilforbund har gitt reglement for klasseklubbene sine. Se vedlegg. Når Andungeklassen i 2005 etter 60 år stilte 27 båter til NM i Asker, skyldes dette at eiere, noen seilforeninger, Andungemiljøene (Børsholmen, Soon og Horten), Follo Museum, Kystmuseet Hvaler Museum og Norsk Andungeklubb sammen i denne perioden har lagt ned et betydelig arbeid. Etter at Norsk Andungeklubb en kort periode har hatt liten aktivitet, ble den i 2005 revitalisert. ANDUNGEKLUBBEN SEILER VIDERE MED NYTT STYRE Det nye styret i Norsk Andungeklubb ønsker å arbeide for at Andungen skal leve videre som klassebåt etter de fem hovedretningslinjer som opphavsmennene hadde. Styret legger frem et treårig handlingsprogram for klubbens drift. Styret foreslår at Norsk Andungeklubb prioriterer langsiktig samarbeid med Svensk Andungeklubb for å styrke Andungens posisjon og for øvrig gjennomfører de oppgaver som Norsk Seilforbunds klasseklubbreglement krever. Norsk Andungeklubb vil, i større grad enn klasseklubber for nykonstruerte båter, fokusere på vedlikehold, miljøskapende aktiviteter så vel som kystkultur og båthistorie. Kunnskap om båtens konstruksjon og om produksjonsutstyret som finnes på Børsholmen og i de andre miljøene, bør tas vare på som en del av norsk kystkultur og fartøyhistorie, men også for å kunne nyttes i forbindelse med vedlikehold og dersom det skulle bli interesse for på nytt å produsere Andunger. Norsk Andungeklubb vil drøfte de utfordringer klubben står overfor med tanke på bevaring av Andungen som klassebåt og turbåt med dem som utgjør miljøet i dag; båteiere, støttespillere, kulturminnemyndigheter og samarbeidende miljøer. Selv om det er båten som skal bevares, er vi bevisst på at det er brukerne og miljøet som må stå i fokus. Det er viktig å mobilisere de ressurser og interesser som finnes blant båteiere og medlemmer. Andungen seiles i dag i hovedsak av tidligere seilere (mange har hatt Andunge i ungdomstida) som fortsatt ønsker å seile, men med et lavere ambisjons og utgiftsnivå. Vi ser også at en del ungdom og modne nybegynnere kommer inn via kursvirksomhet eller via bekjente som ser at Andungen er en økonomisk og trivelig måte å tilnærme seg seillivet på. Båtens litt nostalgiske preg appellerer til en del. Miljøene er avslappede, sosiale, og trivelige. Styret mener det skal være rom både for tur-, øvelses- og regattaseiling for å favne båteiernes interesser. Styret tar sikte på å legge fram forslag til handlingsprogram på årsmøte 18. august Styret vil da også be om den nødvendige demokratiske forankring og stille seg på valg. Styret har følgende sammensetning i 2006: Christian Falchenberg, Brendsrudlia 8, 1385 Asker - Leder Tlf Bjørn Lie, Bekkelagsveien 16, 1177 Oslo - Nestleder/båtregister Tlf Arne Osmundsvaag, Leikvollveien 33, 1387 Asker -Teknisk og sportslig l. Tlf Niels-Erik Heger, Brinken 109, 2051 Jessheim Info og arrangement Tlf

4 Kjersti Sandvik; Borgenbråten 31, 1388 Borgen Miljø og planlegging Tlf Sissel Johnsen Lie, Bekkelagsveien 16, 1177 Oslo Arrangement Tlf Anne Walter, Galeasen 11, 1394 Nesbru - Tur Tlf Knut Erik Terjesen, Vallertunet 3, 1346 Gjettum Turseiling Tlf Stein Barli, Veidemannsveien 25, 1407 Vinterbro - Kulturminner Tlf FASTSETTELSE AV KONTINGENT I 2005 er det ikke fastsatt kontingent for Norsk Andungeklubb. For 2006 foreslås en årskontingent på kr. 100,- pr. båt, alternativt for medlemmer uten båt (over 17 år) kr. 75,- og (under 17 år) kr. 35,-. Dette er på samme nivå som i Svensk Andungeklubb. REGATTA- OG TURPROGRAM Det er viktig å arbeide for jevnt høy deltakelse under NM over flere år for å sikre at Andungeklassen overlever. For å få dette til vil vi legge opp til et regattaprogram som ikke blir så omfattende at det blir vanskelig å delta for flertallet av medlemmene. Det er viktig å komme i gang med seilingen ved sesongens begynnelse. Derfor vil vi etter hvert satse på tre hovedarrangementer. For 2006 planlegges deltakelse i tre regattaer: Røyken Seilforenings 30-årsjubileumsregatta ( mai) NM i Asker siste helg i skoleferien ( og evt. 20.8) Västkustmesterskapet i Sverige første helgen i juli (Grötö ) Mulighet for tilhengertransport av båt(er) må utredes. Styret vil arbeide med dette. Det er ellers fint om våre medlemmer slutter opp om treningsregattaer i seilforeningene for eksempel Asker Seilforenings tirsdagsregattaer, Horten Seilforenings onsdagsregattaer m. fl. For dem som mest satser på turseiling, vil vi også i løpet av sesongen ta sikte på å invitere til to felles turmål med overraskelser. Dagstur til Kavringen lørdag 17. juni (kl fra Børsholmen) Dagstur til Håøya, Dragsund, lørdag 26. august (kl fra Børsholmen) For denne og andre litt lengre turer vil det være ønskelig om en slepebåt var tilgjengelig. Styret vil arbeide med dette. NORSK ANDUNGEREGISTER Det forrige styret etterlot seg grundig dokumentasjon, kopi av samtlige målebrev og oversikt over båteiere pr Styret vil trenge omlag et år for å etablere et nytt register som i tillegg til opplysninger om nåværende og tidligere eiere, byggenummer og seilnummer, også kan gi klasseklubben de opplysninger som trengs for å sikre at flest mulig Andunger vedlikeholdes og kan seile videre. Vi vil legge inn opplysninger om båtenes tilstand og seilkvalitet (antall) (angivelse av dårlig, god, meget god tilstand). 4

5 Norsk Andungeklubb vil i forbindelse med opprettelse av det nye registeret anmode om at samtlige båter bruker NOR i seilet ved anskaffelse av nye seil. Ved kondemnering eller salg av båter bes dette meldt til registerfører Bjørn Lie. E-postadresse: GJENNOMSNITTLIGE ANSKAFFELSES- OG DRIFTSUTGIFTER FOR ANDUNGE Norsk Andungeklubb ønsker å være oppdatert om hvilke gjennomsnittlige investerings- og driftsutgifter hold av Andunge utgjør i Norge. Tallene vi oppgir er uoffisielle tall, men vi håper likevel at informasjonen kan være nyttig for båteiere, båtkjøpere og for ledere som er satt til å tilrettelegge for seilaktiviteter i Norge. Det er viktig at ungdom og familier får mulighet til å anskaffe, oppdatere og bruke Andungen til opplæring og utvikling av seilerglede. Dersom driftskostnadene knyttet til Andungeseiling skal sammenliknes med f.eks europajolleseiling, vil vi foreslå å dividere kostnadene med mannskapsfaktoren 2,5:1, d.v.s kostnader pr. aktiv seiler. TREANDUNGE Anskaffelsespris Antatt behov for sikkerhetsoppgradering (kontroll kjølbolter, supplering oppdrift) Gjennomsnittlig restaureringsbehov Pris for ferdig oppgradert båt Årlige driftsutgifter knyttet til båten (vedlikehold, forsikring, utstyr) Årlige utgifter til regatta, trening 600 Utgifter til bryggeplass og vinteropplag Årlige driftsutgifter treandunge PLASTANDUNGE Anskaffelsespris Antatt behov for sikkerhetsoppgr. (krav til ekstra oppdrift, godt festet til skrog) Gjennomsnittlig restaureringsbehov Pris for ferdig oppgradert båt Årlige driftsutgifter knyttet til båten (vedlikehold, forsikring, utstyr) Årlige utgifter til regatta, trening 600 Utgifter til bryggeplass og vinteropplag Årlige driftsutgifter treandunge SEILGARDEROBE Ny seilgarderobe (fokk, storseil og spinnaker) koster i dag for god regattakvalitet alt etter om seilene er produsert i lavprisland eller i Skandinavia. 5

6 Regattaseilere bør avsette et årlig beløp til fornyelse av seil på VINTEROPPLAG- OG BRYGGELEIE Ovennevnte kostnader varierer sterkt fra sted til sted. Horten 900 kroner per år og Børsholmen kroner per år. VEDLIKEHOLD Det er i Norge de siste 20 år lagt ned et betydelig arbeid når det gjelder vedlikehold av trebåtene (nr. 1-40). I dag er det anslagsvis 20 seilbare treandunger. De norske plastbåtene (nr ) er av varierende vedlikeholdsmessig og teknisk kvalitet. Det er særlig kjøl og mast/riggkvaliteten som kostnadsmessig og praktisk har vært utslagsgivende når eieren har avgjort om båten skal seile videre. Norsk Andungeklubb er glad for at Stiftelsen Børsholmen nå ser etter rasjonelle ordninger for restaurering av midlertidig defekte båter med kjølskade. Antall regattautstyrte plast-andunger i Norge er i dag om lag 50 båter. Det fins ytterligere båter i delvis bruk med dårlige seil og utilfredsstillende sikkerhetsutstyr som kan oppgraderes. Dersom tallet synker i samme takt som hittil, d.v.s en reduksjon av flåten med ca. 20% over en tiårsperiode, vil målsetningen om å opprettholde klassen som klasse i NM vanskelig kunne nås. Norsk Andungeklubb vil derfor arbeide langsiktig for at: 1. Det etableres et rådgivningsnettverk vedr. vedlikehold og reparasjoner. 2. Det etableres delebørs på Andungeklubbens nettsted. 3. Det etableres et finansieringstilbud for medlemmer av Norsk og Svensk Andungeklubb der en kan få tilbud om markedsledende lån til vedlikehold og nybygg av båter. 4. Det, i samarbeid med seilforeningene og opplagsplassene, etableres kvalitetssikringsordning for tildekking av båter og teknisk gjennomføring av vinteropplaget. VEKTLEGGING AV SIKKERHET På bakgrunn av ulykker som har vært registrert med Andungen, vil klasseklubben/styret skjerpe kravet til sikkerhet. Båtene må ha tilstrekkelig med flytemidler. Det er ønskelig at dette arbeidet ses i sammenheng med Norges Seilforbunds utdannelse av klassemålere. Ved inspeksjon og skifte av kjølbolter på trebåtene har det vist seg at godset i kjølboltene er på nær tært bort. Det anbefales generelt at kjølbolter skiftes ut på eldre trebåter. Det arbeides nå med en intensjonsavtale mellom Asker Seilforening, Asker kommune/sjøskolen og Børsholmen Stiftelse om vedlikehold av til sammen ni undervisningsbåter (tre båter fra hver av partene). Hver av partene skal foreslås ansvarlig for et vedlikeholds- og driftsbudsjett på kr ,- årlig. Sjøskolen oppfyller sine forpliktelser med vedlikeholdsarbeid og tilrettelegging. 6

7 Asker Seilforening og Sjøskolen er enige om umiddelbart å iverksette avtalen. Asker Seilforenings båter er nå klare til bruk etter ovennevnte intensjoner. Stiftelsens medlem Nina Kahrs Mathiesen har i Kent Olaussens fravær uttalt at Stiftelsen Børsholmen ønsker å være med i samarbeidet og oppgradere egne båter. ANDUNGEKLUBBENS NETTSTED Norsk Andungeklubb har i dag et sovende nettsted under Asker Seilforenings nettsted. Siden har ikke vært i drift/oppdatert siden Styret ønsker å reetablere en hjemmeside for Andungeklubben. Samarbeidspartnere, plassering og ambisjonsnivå vil bli vurdert. Et nettsted vil kunne bidra til å knytte miljøene sammen, vil kunne ha en viktig funksjon som delebørs og annonse -organ /kjøp og salg og formidle positive og inspirerende erfaringer som den enkelte måtte ønske å dele med andre Andungeseilere. Nettstedet vil også kunne markedsføre miljøet og profilere det utad, og kanskje bidra til nyrekruttering. Det vurderes et samarbeid med Svensk Andungeklubb om nettsted. SAMARBEID MELLOM ANDUNGEKLUBBENE OG KYSTKULTURMILJØENE Både Norsk og Svensk Andungeklubb har sterke kulturelle forankringer. Under NM i Asker i 2005 avtalte styrene i klubbene å starte et felles planarbeide for å sikre Andungens posisjon som en viktig tur- og regattabåt og som en del av vår kystkultur og fartøyhistorie. Norsk Andungeklubb og initiativtaker Jan Mattis Mathisen har i alle år hatt et nært faglig samarbeid med kyst- og sjøfartsmuseene både med tanke på Andungeklassen og med tanke på de verdiene som Børsholmen Verft og Børsholmen stiftelse forvalter. Mattis hadde en nær faglig kontakt med Follo Museum og med Kystmuseet i Hvaler. Status for arbeidet med kystkulturmuseene er at Norsk Sjøfartsmuseum vil kunne få adgang til lokaler ved den tidligere orlogsstasjonen i Horten, og at kystmuseene rundt Oslofjorden som tidligere har vært fylkeskommunale eller kommunale, vil inngå i en bred stiftelse. Bestyrer Stein Barli, Follo museum ( , er kontaktperson og ansvarlig for kystkulturmuseet. Museet har to Andunger i samlingen sin. Norsk og Svensk Andungeklubb hadde i mars 2006 sitt første to dagers planleggingsmøte på Follo Museum. VIKTIGE ANDUNGEMILJØER I NORGE Gode seilermiljøer er, ved siden av privat initiativ og tekniske forutsetninger, den viktigste årsak til at Andungen etter 60 år fortsatt er en aktiv klasseklubb. Styret har gjort en kartlegging av miljøene med tanke på å få til et langsiktig samarbeid og utviklingsprogram miljøene imellom. A. BØRSHOLMEN ANDUNGENS VUGGE Børsholmen er det største miljøet for Andunger i Norge. 17 private, 3 seilforeningsbåter og 6 stiftelsesbåter sokner til dette miljøet, til sammen 26 Andunger. Et større antall, 58 båter, lå vinteren 2005 i opplag på øya. Jan Mattis Mathisen og Nina Kars Mathiesen har sørget for at Stiftelsen Børsholmen har målsetninger om å bevare Andungen som aktiv bærekraftig seilbåt og båtens historie som en del av kystkulturarven. Dette er nedfelt i stiftelsens statutter. Norsk Andungeklubb på sin side ser 7

8 et tilhold på Børsholmen som viktig; d.v.s et sted å være i forbindelse med planlegging av klubbens aktiviteter og etter regatta eller trening. Andungeklubben ønsker videre et samarbeid med stiftelsen om vedlikehold av stiftelsens båter og der Børsholmen verft blir en aktiv aktør. Her bør det ligge til rette for et samarbeid til gagn for alle parter og med tanke på å sikre Børsholmen som fortsatt hovedbase for Andungen. Viktige elementer er : - tilgang til Vennebu, lagringsmulighet - opptak av båter - plass på land til vedlikehold - prioritet på båtplass (slik Mattis alltid har ønsket) - tilgang til verkstedet med verktøy og maskiner - en prispolitikk overfor Andunger som reflekterer at stiftelsen gir båten prioritet og sikrer at den blir en båt ungdom har råd til. Norsk Andungeklubb eier støpeformene til Andungen. Det er viktig at formene tas vare på og lagres forsvarlig på Børsholmen for eventuell fremtidig bruk. Andungeklubben har felles miljø med lokale Soling- og Ynglingseilere og begge konstruktørene har levd i nærmiljøet Børsholmen/Konglungen. Styret har luftet et samarbeid med disse klubbene om regattadeltakelse, trening og kulturminnebevaring, og vil arbeide videre med dette. B. SOON SEILFORENING/FOLLO MUSEUM Norsk Andungeklubb har etablert kontakt med miljøet i Son gjennom Ingjerd Lassen, Moss Tlf og Stein Barli, Follo Museum. Tlf og e-post: Dette miljøet deltok med to båter i Andunge NM Etter vår oversikt disponerer miljøet to trebåter ved museet, fire aktive båter i Son og en i Moss. Soon Seilforening representerer mye kompetanse og disponerer i tillegg regattautstyr, herunder brukbare seil. C. FORENINGEN JULAFTEN AF INDRE HAVN, ANNO 1988, HORTEN Andungeklubbens kontakt i Horten er Dag Bertheussen, Tlf , , e-post: Foreningen Julaften af indre havn anno 1988 har følgende aktive Andungeflåte: N47 Knut Roll Lund N57 Roy Didrik Nilsen N65 Petter Martinsen N81 Stein Pauli og Terje Kristensen N92 Dag Bertheussen N126 Bob Livermore N157 Sigrid og Carl Edvard Reinertsen Det er inspirerende for det nye styret at Foreningen Julaften i så sterk grad klarer å aktivisere samtlige båter i sitt område. I sine onsdagsregattaer seiler flere klasser sammen og 8

9 konkurrerer på lik linje. Det er imponerende og positivt. Klubben satser sterkt på det sosiale. Her har andre miljøer åpenbart noe å lære. Det at Norsk Sjøfartsmuseum nå etablerer en betydelig fartøysamling i Horten og skaper et miljø sammen med Marinemuseet, vil også kunne bli en stimulans for miljøet. Norsk Andungeklubb ser Horten som sitt kraftsenter i Vestfold og tror at vestfoldflåten av Andunger vil øke. D. SJØSPEIDERBÅTENE I ASKER OG BÆRUM 1. Nesøya sjøspeidergruppe ledes av Eric N. Amundsen, Otto Blehrs vei 11, 1397 Nesøya, mob I februar 2005 var Andungeklubben i kontakt med gruppen og besiktiget fire båter (N72/1973, N80/1974, N125/1978 og N? ) som lå i opplag ved speiderhuset i Storengveien på Nesøya. Gruppen disponerer to båtplasser på Nesøya. 1. Høvik sjøspeidergruppe ledes av Morten Müller, Fagerstrandveien 74, 1363 Høvik, mob , Høvikgruppen disponerer en båt. Snarøen Sjø ledes av Hans Petter Kvalø, Stenfeltskogen 6, 1405 Langhus, mob , e- post: Altså ytterligere en speidergruppe finnes i et område som kan nås fra Børsholmen. Andungen er sikkerhetsmessig likeverdig med Yngling og Soling dersom den er ettersett og riktig utstyrt med flyteelementer. Norsk Andungeklubb ønsker en gjensidig kontakt med speidergruppene der klubben tilbyr teknisk support og videreopplæring i seilingsteknikk og regattaferdigheter. Målsetningen med samarbeidet er også å opprettholde god teknisk standard for båtene med rigg, sikkerhetsutstyr og seil samt deltakelse i noen av klassens hovedarrangementer. E. ANDRE ANDUNGEMILJØER Det vil sannsynligvis være mulig å etablere bærekraftige miljøer for Andunger i samarbeid med Bundefjorden Seilforening, i området Stavern, Larvik og Sandefjord og ett eller to steder på Sørlandet. Røyken Seilforening har tidligere hatt to båter som nå er kondemnert. Norsk Andungeklubb vil be foreningen om at Stiftelsen Børsholmen får overta den ene som delebåt eller for oppbygging. Det er tre båter knyttet til Psykiatrisk Helsetjeneste i Asker kommune og ved Blakstad sykehus. Andungeklubben er oppmerksom på denne viktige virksomheten og vil så langt det er mulig bidra positivt til denne aktiviteten. INTERNASJONAL UTBREDELSE AV ANDUNGEKLASSEN I dag finnes Andungene først og fremst i Norge og Sverige og et mindre antall i USA. Båtene i USA er eksportert fra Sverige. Svensk Andungeklubb har i dag ca. 130 medlemmer. Medlemmene er, som klubben selv skriver på sitt nettsted, en trivelig samling seilere, unge, gamle, familieseilere, langturseilere, aleneseilere, 9

10 kappseilere og alminnelige seilnytere. Klubben gir ut en medlemsavis, Andungebladet, tre ganger årlig, arrangerer VM, Västkustmästerskap, i Andunge årlig, oftest i Skärhamn eller i Hällevikstrand i begynnelsen av juli med påfølgende eskaderseiling noen dager seinere for interesserte. De avholder årsmøte på vinteren med diverse foredragsholdere. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPSUMMERING Aktiviteter Periode Arrangere NM 2006, Børsholmen-Blakstad, august Representasjon i Hurum Seilforenings 30-års regatta mai Västkustmesterskapet i Sverige første helgen i juli (Grötö ) Dagstur til Kavringen lørdag 17. juni (kl fra Børsholmen) Dagstur til Håøya, Dragsund, lørdag 26. august (kl fra Børsholmen) Reetablere Andungeklubbens nettside Reetablere Norsk Andungeregister Avklare klubbkontor i Telefonbua, Børsholmen Initiere samarbeid med Svensk Andungeklubb og Kystkulturmuseene Initiere samarbeid med Solingklubben og Ynglingklubben Arrangere NM, Børsholmen øvrige regattaarrangementer Felles vårtur Felles høsttur Etablere rådgivningsnettverk Etablere finansieringsordning for vedlikehold Skaffe klubbhenger(e) Etablere kvalitetssikringssystem for opplag Videreutvikle samarbeidet med Børsholmen Stiftelse Videreutvikle samarbeid med museumsmiljøene Videreutvikle nettsiden i samarbeid med miljøene Videreutvikle samarbeid med Svensk Andungeklubb

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs!

Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! Velkommen til Bundefjorden seilforening og Optimist seilekurs! PRAKTISK INFORMASJON Hensikten med kursene er at barna lærer seiling, og hvis de har lyst kan de etter hvert deltar i regattaseiling. I dette

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Informasjon. Innhold:

Informasjon. Innhold: Informasjon Innhold: 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen 2. Organisasjon 3. Krav til arrangørklubb 1. Beskrivelse av Seilsportsligaen Med inspirasjon fra den tyske Segelbundesliga og dansk Sejlsportsliga

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007

LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL. 12 mai 2007 LYS Doublehanded Singlehanded INVITASJON TIL 12 mai 2007 INVITASJON TIL REGATTA Asker Seilforening inviterer alle seilere i indre Oslofjord til regatta lørdag 12. Mai. I 2007 samlet vi mer enn 50 båter

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Reisebrev fra Natcha.

Reisebrev fra Natcha. Reisebrev fra Natcha. Etter fire uker på reise, hvor livet mitt stort sett handlet om seiling, kom jeg hjem til Bergen 17. juli. Med en verdenscup og to EM på rappen, sitter jeg igjen med mange nye erfaringer

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2015 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Reglement for Seilforeningen 1928

Reglement for Seilforeningen 1928 Reglement for Seilforeningen 1928 Samlet, den 25. mars 1984 Oppdatert, den 25. oktober 1993 Oppdatert, den 25. november 1998 Oppdatert, den 25. januar 2006 Oppdatert den 15. mars 2011 Oppdatert den 18.

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren startet vel egentlig med vårpussen, som for enkelte er en aktivitet som pågår hele vinteren i gjennom. På Blommenholm

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2010 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på fjorten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

Trondhjems Seilforening

Trondhjems Seilforening Trondhjems Seilforening Stiftet 1895 Seilingsbestemmelser 2010 Seilingsbestemmelser for TSFs vår- og høstserie (onsdagsregattaer) Seilingsbestemmelsene kan lastes ned som PDF-dokument. Disse seilingsbestemmelsene

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for

ASKEROPTIMISTEN. Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for. Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva. Regatta (del av OAS cup) for ASKEROPTIMISTEN Regatta ( del av OAS cup) og Kretsmesterskap for Optimist, Europajolle, Laser, Zoom8, 29 er og RS Feva Regatta (del av OAS cup) for BIC og RS:X Treningsregatta på indre bane for Optimist

Detaljer

Småbåthavner i indre oslofjord

Småbåthavner i indre oslofjord Side 1 av 6 Småbåthavner i indre oslofjord surname 1 SÆTRE BÅTFORENING Ingen ledige plasser. NB! Fast plass krever postadresse påsætre. Mulighet for utleieplasser gjennom private. Ca. 350plasser. 10-15

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF

SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF SØKNADSSKJEMA FOR MEDLEMSKAP I NFF Verneverdige fartøyer som bevares etter antikvariske retningslinjer, og der formålet er å ta vare på fartøyet som et kulturminne kan tas opp som medlemmer i NFF. NFF

Detaljer

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva

ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva ASKEROPTIMISTEN OAS Regatta for Europajolle, Laser, Optimist, Zoom8, 29 er og RS Feva Treningsregatta på indre bane for Optimist C 23. 24. august 2014 Påmeldingsfrist 15. august Asker Seilforening Blakstad

Detaljer

KLASSEREGLER FOR IF-BÅTEN 1997

KLASSEREGLER FOR IF-BÅTEN 1997 Norsk IF-Båt Klubb KLASSEREGLER FOR IF-BÅTEN 1997 1 INNHOLD side Norske tillegg 3 Del A - Grunnleggende regler 3 Del B - Organisasjon 4 Andre regler 5 Nordiska IFRA Klasseregler 1997 med tegninger 6 Måleskjema

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent)

Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

OSLOFJORDEN RUNDT 29. 30. mai 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

OSLOFJORDEN RUNDT 29. 30. mai 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING OSLOFJORDEN RUNDT 29. 30. mai 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til årets utgave av Oslofjorden rundt. Asker Seilforening

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER BSF sponses av Seilingsbestemmelser 2015. Formål: Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for tur- og havseilere. Målsettingen er å aktivisere så mange

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse

Innhold. Vedtekter Rev. 7_Endelig stiftelse 1 VEDTEKTER for Båtlaget Mumm 36 Nesodden Om Vedtektene: Rev. 1: ble lagt fram for stiftelsesmøtet 25. april 2009. Rev. 2: inneholder endringer vedtatt av stiftelsesmøtet. Rev. 3: inneholder Nesodden Seilforenings

Detaljer

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen.

NM OSELVAR 2011 KUNNGJØRING. 8 m 2 spriseil 12. - 14. august. Storebø. Møgsterfjorden/ Hundvåkosen. Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. NM OSELVAR 2011 8 m 2 spriseil 12. - 14. august Storebø Møgsterfjorden/ Hundvåkosen Fra Austevollregatta 2009, Hundvåkosen. Foto: Iften Redjah KUNNGJØRING Austevoll Seilforening har gleden av å invitere

Detaljer

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013,

KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, KUNNGJØRING Bærum Seilforening ønsker velkommen til Norgesmesterskap i Lagseilas for Europajolle 21.-22. september 2013, Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@baerumseilforening.no 1 REGLER

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011

Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Informasjonshefte Jollegruppen, Moss Seilforening 2011 Velkommen som jolleseiler i Moss Seilforening. Vi i Moss Seilforening håper du vil få en fin tid i klubben hvor du lærer å seile, får spennende utfordringer

Detaljer

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016

Jollegruppa ASF. Aktivitetsplan 2016 Jollegruppa ASF Aktivitetsplan 2016 Foreløpig utkast pr: 13.02.2016 INNHOLD 1 Sesongforberedelser... 3 1.1 Årsmøte Jollegruppa... 3 1.2 Ansvarsområder... 3 1.3 Andre roller... 3 1.4 Avklare våre arrangementer...

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING

Sikkerhetsinstruks jollegruppen. Foreldre RAN SEILFORENING Jollegruppen i RAN har funnet det nødvendig å sikre medlemmene mot uønskede hendelser gjennom innføring av rutiner for ivaretakelsen av sikkerheten på alle nivå. I instruksen er det definert ulike roller

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2007 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på tolv sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening Til medlemmer i Seilforening Oslo, 14. mars 2011 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Seilforening Dato: Onsdag 30. mars 2011 Sted: Klubbhuset i Seilforening, Malmøya Tid: 19:00 Bakgrunn for innkallingen:

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 18.02.16 kl. 19.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy

Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Individ-, team- og organisasjonsutviklingsprosesser; Seiling som verktøy Introduksjon New Options v/eivind Westby har lang erfaring med seiling og arrangement av opplevelser på sjøen for bedrifter. Vi

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

NORLYS brukerundersøkelse 2007

NORLYS brukerundersøkelse 2007 NORLYS brukerundersøkelse 2007 n har blitt gjennomført gjennom nettbasert spørreskjema og er utsendt i første halvdel av august 2007. per 05.09.07 er det registrert til sammen 844 svar, som er en rimelig

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

Årsmøte 2012 ble holdt i Solviken Båtforenings klubbhus onsdag 29/2-2012 kl. 1900. Hanne ønsket alle 17 fremmøtte velkommen. Valg av ordstyrer:

Årsmøte 2012 ble holdt i Solviken Båtforenings klubbhus onsdag 29/2-2012 kl. 1900. Hanne ønsket alle 17 fremmøtte velkommen. Valg av ordstyrer: Årsmøtereferat 2012 Årsmøte 2012 ble holdt i Solviken Båtforenings klubbhus onsdag 29/2-2012 kl. 1900. Hanne ønsket alle 17 fremmøtte velkommen. Valg av ordstyrer: Ordet ble gitt til president Hanne. Årsberetning

Detaljer

En guide til optimistjolleseilere med foreldre

En guide til optimistjolleseilere med foreldre En guide til optimistjolleseilere med foreldre November 2009 [ Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Hva er Optimistjolleseiling?... 4 Stavanger Seilforening... 4 Treninger... 5 Introkurs... 5 Viderekomne

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006

Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Hva ønsker seilerne?? Resultater fra spørreundersøkelse blant Hobie-Cat-seilerne i Larvik vinteren 2006 Undersøkelsen ble gjennomført av Tore Aarønæs februar - april 2006 Innhold DEL I 1 KORT OM UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Dette svinger det av Düsseldorf (SEILmagasinet): Det er litt VO65 over SK2.

Dette svinger det av Düsseldorf (SEILmagasinet): Det er litt VO65 over SK2. Page 1 of 7 Søk Avansert søk Lørdag 21. mars 2015 Sist oppdatert: 18.01.2015, 13:09 Oppdaterte kart Har du oppdaterte kart? Jeg har oppdatert kartene Nei, har for gammel plotter Nei, det er for dyrt å

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge (Åpent) 4. - 6. september 2015 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Påmeldingsfrist: onsdag 26 august Asker Seilforening har gleden av å invitere til Åpent

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2009 I tråd med NSF s visjon om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012

Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Sponsor prospekt Team kappseiling.no 2012 Vi søker samarbeidspartnere! Team kappseiling består av fem unge menn som sammen besitter et veldig godt utgangspunkt for å skape et fremgangsrikt lag for match-racing.

Detaljer

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008

SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 SEILLEIR I ARENDAL, PINSEN 2008 I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist-

Detaljer

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5

Lover for. Norsk Optimistjolleklubb. Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Lover for Norsk Optimistjolleklubb Revidert: Januar 2008 Side: 1/5 Lover for Norsk Optimistjolleklubb Stiftelsesdato: 22.03.1965 Første revisjon: 11.03.1971 Annen revisjon:

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND

2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Norsk Optimistjolleklubb www.optimistjolle.no Org.nr. 977 075 726 E-post: post@optimistjolle.no 2010 NORDIC YOUTH CHAMPIONSHIPS HELSINKI FINLAND Arrangement INFORMASJON FRA NOK Norsk Optimistjolleklubb

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia

2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia 2008 IODA World Sailing Championships i Cesme i Tyrkia I N F O R M A S J O N F R A N O K Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender landslag til 2008 IODA World Sailing Championship i Cesme i Tyrkia

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2009. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling

Kontaktpersoner NOKs forslag til ansvarsfordeling N O R D I C Y O U T H S A I L I N G C H A M P I O N S H I P 2 0 0 9 I A R E N D A L INFORMASJON FRA NOK Arrangement Norsk Optimistjolleklubb (NOK) sender et landslag på 40 seilere til Junior Nordisk mesterskap,

Detaljer

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike)

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) 1 4. Hvor ofte er du/dere i kontakt med NSF? 1 Mer enn 2 ganger i uken 1,5 % 1 2 1-2 ganger i

Detaljer

Begrunnelse for å etablere 2-Krona klasseklubb Norge

Begrunnelse for å etablere 2-Krona klasseklubb Norge Begrunnelse for å etablere 2-Krona klasseklubb Norge Sammendrag En rekke seilforeninger har i dag små flåter av 15,2 fot 2-Krona seiljoller. De fleste steder er det opplæring som står mest sentralt, men

Detaljer