HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2006-2009 FORSLAG TIL"

Transkript

1 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Vi ønsker at Andungen skal leve videre og være en trivelig og rimelig båt som åpner for turseiling, regattadeltakelse og opplæring i et inspirerende og bærekraftig klassemiljø. Forslag sist oppdatert Handlingsprogram

2 HISTORIEN OM ANDUNGEN Rundt 1940 hadde noen gutter i Asker en liten seilforening. De hadde lite penger og seilte stort sett med snekker og andre saktegående farkoster ikke med 12,5 kvm ere og Draker slik som de mer velstående seilerne. De ønsket seg en egen seilbåt, en rask og rimelig båt som åpnet for overnattingsturer og regattaer. De bestemte seg for å lage båten selv. Forgrunnsfiguren i denne guttegjengen var Jan Mattis Mathiesen som døde i 2005 etter et rikt liv. Mattis kom i 1943 med den egentlige ideen om hvordan båten skulle bygges. Han og seilforeningen (daværende Blakstad Seilforening, nå Asker Seilforening) satte opp fem krav den nye båten skulle oppfylle: 1. Båten skulle være halvdekket med kvm seil. 2. Den skulle være like hurtig og livlig som en 12,5 kvm. 3. Om mulig halvparten så dyr som en 12,5 kvm. 4. Båten skulle kunne romme 2 3 personer under dekk på en overnattingstur. 5. Den skulle være skvettfri og sjøgående som en god snekke. Mattis gikk til sin tremenning ingeniør Thorvald Gjerdrum med spesifikasjonene og Gjerdrum tegnet båten i Tidlig i 1945 ble byggearbeidene på den første båten, N- 1 Bess, påbegynt ved verftet Anker & Jensen i Vollen i Asker. Den 25. juni 1945 ble den første Andungen sjøsatt. I Norge ble det i perioden 1945 til 1970 bygget 40 båter i tre. Fra 1970 til i dag er det i Norge utelukkende bygget Andunger i plast med unntak av en i kaldbakt finér og tre i Divinycellsandwich. Det er registrert 176 Andunger i Norge. I Sverige er det registrert ca. 125 Andunger. Mattis og Ninken foran båthavna på Børsholmen 2

3 KLASSEKLUBB Norsk Andungeklubb ble stiftet i Norges Seilforbund har gitt reglement for klasseklubbene sine. Se vedlegg. Når Andungeklassen i 2005 etter 60 år stilte 27 båter til NM i Asker, skyldes dette at eiere, noen seilforeninger, Andungemiljøene (Børsholmen, Soon og Horten), Follo Museum, Kystmuseet Hvaler Museum og Norsk Andungeklubb sammen i denne perioden har lagt ned et betydelig arbeid. Etter at Norsk Andungeklubb en kort periode har hatt liten aktivitet, ble den i 2005 revitalisert. ANDUNGEKLUBBEN SEILER VIDERE MED NYTT STYRE Det nye styret i Norsk Andungeklubb ønsker å arbeide for at Andungen skal leve videre som klassebåt etter de fem hovedretningslinjer som opphavsmennene hadde. Styret legger frem et treårig handlingsprogram for klubbens drift. Styret foreslår at Norsk Andungeklubb prioriterer langsiktig samarbeid med Svensk Andungeklubb for å styrke Andungens posisjon og for øvrig gjennomfører de oppgaver som Norsk Seilforbunds klasseklubbreglement krever. Norsk Andungeklubb vil, i større grad enn klasseklubber for nykonstruerte båter, fokusere på vedlikehold, miljøskapende aktiviteter så vel som kystkultur og båthistorie. Kunnskap om båtens konstruksjon og om produksjonsutstyret som finnes på Børsholmen og i de andre miljøene, bør tas vare på som en del av norsk kystkultur og fartøyhistorie, men også for å kunne nyttes i forbindelse med vedlikehold og dersom det skulle bli interesse for på nytt å produsere Andunger. Norsk Andungeklubb vil drøfte de utfordringer klubben står overfor med tanke på bevaring av Andungen som klassebåt og turbåt med dem som utgjør miljøet i dag; båteiere, støttespillere, kulturminnemyndigheter og samarbeidende miljøer. Selv om det er båten som skal bevares, er vi bevisst på at det er brukerne og miljøet som må stå i fokus. Det er viktig å mobilisere de ressurser og interesser som finnes blant båteiere og medlemmer. Andungen seiles i dag i hovedsak av tidligere seilere (mange har hatt Andunge i ungdomstida) som fortsatt ønsker å seile, men med et lavere ambisjons og utgiftsnivå. Vi ser også at en del ungdom og modne nybegynnere kommer inn via kursvirksomhet eller via bekjente som ser at Andungen er en økonomisk og trivelig måte å tilnærme seg seillivet på. Båtens litt nostalgiske preg appellerer til en del. Miljøene er avslappede, sosiale, og trivelige. Styret mener det skal være rom både for tur-, øvelses- og regattaseiling for å favne båteiernes interesser. Styret tar sikte på å legge fram forslag til handlingsprogram på årsmøte 18. august Styret vil da også be om den nødvendige demokratiske forankring og stille seg på valg. Styret har følgende sammensetning i 2006: Christian Falchenberg, Brendsrudlia 8, 1385 Asker - Leder Tlf Bjørn Lie, Bekkelagsveien 16, 1177 Oslo - Nestleder/båtregister Tlf Arne Osmundsvaag, Leikvollveien 33, 1387 Asker -Teknisk og sportslig l. Tlf Niels-Erik Heger, Brinken 109, 2051 Jessheim Info og arrangement Tlf

4 Kjersti Sandvik; Borgenbråten 31, 1388 Borgen Miljø og planlegging Tlf Sissel Johnsen Lie, Bekkelagsveien 16, 1177 Oslo Arrangement Tlf Anne Walter, Galeasen 11, 1394 Nesbru - Tur Tlf Knut Erik Terjesen, Vallertunet 3, 1346 Gjettum Turseiling Tlf Stein Barli, Veidemannsveien 25, 1407 Vinterbro - Kulturminner Tlf FASTSETTELSE AV KONTINGENT I 2005 er det ikke fastsatt kontingent for Norsk Andungeklubb. For 2006 foreslås en årskontingent på kr. 100,- pr. båt, alternativt for medlemmer uten båt (over 17 år) kr. 75,- og (under 17 år) kr. 35,-. Dette er på samme nivå som i Svensk Andungeklubb. REGATTA- OG TURPROGRAM Det er viktig å arbeide for jevnt høy deltakelse under NM over flere år for å sikre at Andungeklassen overlever. For å få dette til vil vi legge opp til et regattaprogram som ikke blir så omfattende at det blir vanskelig å delta for flertallet av medlemmene. Det er viktig å komme i gang med seilingen ved sesongens begynnelse. Derfor vil vi etter hvert satse på tre hovedarrangementer. For 2006 planlegges deltakelse i tre regattaer: Røyken Seilforenings 30-årsjubileumsregatta ( mai) NM i Asker siste helg i skoleferien ( og evt. 20.8) Västkustmesterskapet i Sverige første helgen i juli (Grötö ) Mulighet for tilhengertransport av båt(er) må utredes. Styret vil arbeide med dette. Det er ellers fint om våre medlemmer slutter opp om treningsregattaer i seilforeningene for eksempel Asker Seilforenings tirsdagsregattaer, Horten Seilforenings onsdagsregattaer m. fl. For dem som mest satser på turseiling, vil vi også i løpet av sesongen ta sikte på å invitere til to felles turmål med overraskelser. Dagstur til Kavringen lørdag 17. juni (kl fra Børsholmen) Dagstur til Håøya, Dragsund, lørdag 26. august (kl fra Børsholmen) For denne og andre litt lengre turer vil det være ønskelig om en slepebåt var tilgjengelig. Styret vil arbeide med dette. NORSK ANDUNGEREGISTER Det forrige styret etterlot seg grundig dokumentasjon, kopi av samtlige målebrev og oversikt over båteiere pr Styret vil trenge omlag et år for å etablere et nytt register som i tillegg til opplysninger om nåværende og tidligere eiere, byggenummer og seilnummer, også kan gi klasseklubben de opplysninger som trengs for å sikre at flest mulig Andunger vedlikeholdes og kan seile videre. Vi vil legge inn opplysninger om båtenes tilstand og seilkvalitet (antall) (angivelse av dårlig, god, meget god tilstand). 4

5 Norsk Andungeklubb vil i forbindelse med opprettelse av det nye registeret anmode om at samtlige båter bruker NOR i seilet ved anskaffelse av nye seil. Ved kondemnering eller salg av båter bes dette meldt til registerfører Bjørn Lie. E-postadresse: GJENNOMSNITTLIGE ANSKAFFELSES- OG DRIFTSUTGIFTER FOR ANDUNGE Norsk Andungeklubb ønsker å være oppdatert om hvilke gjennomsnittlige investerings- og driftsutgifter hold av Andunge utgjør i Norge. Tallene vi oppgir er uoffisielle tall, men vi håper likevel at informasjonen kan være nyttig for båteiere, båtkjøpere og for ledere som er satt til å tilrettelegge for seilaktiviteter i Norge. Det er viktig at ungdom og familier får mulighet til å anskaffe, oppdatere og bruke Andungen til opplæring og utvikling av seilerglede. Dersom driftskostnadene knyttet til Andungeseiling skal sammenliknes med f.eks europajolleseiling, vil vi foreslå å dividere kostnadene med mannskapsfaktoren 2,5:1, d.v.s kostnader pr. aktiv seiler. TREANDUNGE Anskaffelsespris Antatt behov for sikkerhetsoppgradering (kontroll kjølbolter, supplering oppdrift) Gjennomsnittlig restaureringsbehov Pris for ferdig oppgradert båt Årlige driftsutgifter knyttet til båten (vedlikehold, forsikring, utstyr) Årlige utgifter til regatta, trening 600 Utgifter til bryggeplass og vinteropplag Årlige driftsutgifter treandunge PLASTANDUNGE Anskaffelsespris Antatt behov for sikkerhetsoppgr. (krav til ekstra oppdrift, godt festet til skrog) Gjennomsnittlig restaureringsbehov Pris for ferdig oppgradert båt Årlige driftsutgifter knyttet til båten (vedlikehold, forsikring, utstyr) Årlige utgifter til regatta, trening 600 Utgifter til bryggeplass og vinteropplag Årlige driftsutgifter treandunge SEILGARDEROBE Ny seilgarderobe (fokk, storseil og spinnaker) koster i dag for god regattakvalitet alt etter om seilene er produsert i lavprisland eller i Skandinavia. 5

6 Regattaseilere bør avsette et årlig beløp til fornyelse av seil på VINTEROPPLAG- OG BRYGGELEIE Ovennevnte kostnader varierer sterkt fra sted til sted. Horten 900 kroner per år og Børsholmen kroner per år. VEDLIKEHOLD Det er i Norge de siste 20 år lagt ned et betydelig arbeid når det gjelder vedlikehold av trebåtene (nr. 1-40). I dag er det anslagsvis 20 seilbare treandunger. De norske plastbåtene (nr ) er av varierende vedlikeholdsmessig og teknisk kvalitet. Det er særlig kjøl og mast/riggkvaliteten som kostnadsmessig og praktisk har vært utslagsgivende når eieren har avgjort om båten skal seile videre. Norsk Andungeklubb er glad for at Stiftelsen Børsholmen nå ser etter rasjonelle ordninger for restaurering av midlertidig defekte båter med kjølskade. Antall regattautstyrte plast-andunger i Norge er i dag om lag 50 båter. Det fins ytterligere båter i delvis bruk med dårlige seil og utilfredsstillende sikkerhetsutstyr som kan oppgraderes. Dersom tallet synker i samme takt som hittil, d.v.s en reduksjon av flåten med ca. 20% over en tiårsperiode, vil målsetningen om å opprettholde klassen som klasse i NM vanskelig kunne nås. Norsk Andungeklubb vil derfor arbeide langsiktig for at: 1. Det etableres et rådgivningsnettverk vedr. vedlikehold og reparasjoner. 2. Det etableres delebørs på Andungeklubbens nettsted. 3. Det etableres et finansieringstilbud for medlemmer av Norsk og Svensk Andungeklubb der en kan få tilbud om markedsledende lån til vedlikehold og nybygg av båter. 4. Det, i samarbeid med seilforeningene og opplagsplassene, etableres kvalitetssikringsordning for tildekking av båter og teknisk gjennomføring av vinteropplaget. VEKTLEGGING AV SIKKERHET På bakgrunn av ulykker som har vært registrert med Andungen, vil klasseklubben/styret skjerpe kravet til sikkerhet. Båtene må ha tilstrekkelig med flytemidler. Det er ønskelig at dette arbeidet ses i sammenheng med Norges Seilforbunds utdannelse av klassemålere. Ved inspeksjon og skifte av kjølbolter på trebåtene har det vist seg at godset i kjølboltene er på nær tært bort. Det anbefales generelt at kjølbolter skiftes ut på eldre trebåter. Det arbeides nå med en intensjonsavtale mellom Asker Seilforening, Asker kommune/sjøskolen og Børsholmen Stiftelse om vedlikehold av til sammen ni undervisningsbåter (tre båter fra hver av partene). Hver av partene skal foreslås ansvarlig for et vedlikeholds- og driftsbudsjett på kr ,- årlig. Sjøskolen oppfyller sine forpliktelser med vedlikeholdsarbeid og tilrettelegging. 6

7 Asker Seilforening og Sjøskolen er enige om umiddelbart å iverksette avtalen. Asker Seilforenings båter er nå klare til bruk etter ovennevnte intensjoner. Stiftelsens medlem Nina Kahrs Mathiesen har i Kent Olaussens fravær uttalt at Stiftelsen Børsholmen ønsker å være med i samarbeidet og oppgradere egne båter. ANDUNGEKLUBBENS NETTSTED Norsk Andungeklubb har i dag et sovende nettsted under Asker Seilforenings nettsted. Siden har ikke vært i drift/oppdatert siden Styret ønsker å reetablere en hjemmeside for Andungeklubben. Samarbeidspartnere, plassering og ambisjonsnivå vil bli vurdert. Et nettsted vil kunne bidra til å knytte miljøene sammen, vil kunne ha en viktig funksjon som delebørs og annonse -organ /kjøp og salg og formidle positive og inspirerende erfaringer som den enkelte måtte ønske å dele med andre Andungeseilere. Nettstedet vil også kunne markedsføre miljøet og profilere det utad, og kanskje bidra til nyrekruttering. Det vurderes et samarbeid med Svensk Andungeklubb om nettsted. SAMARBEID MELLOM ANDUNGEKLUBBENE OG KYSTKULTURMILJØENE Både Norsk og Svensk Andungeklubb har sterke kulturelle forankringer. Under NM i Asker i 2005 avtalte styrene i klubbene å starte et felles planarbeide for å sikre Andungens posisjon som en viktig tur- og regattabåt og som en del av vår kystkultur og fartøyhistorie. Norsk Andungeklubb og initiativtaker Jan Mattis Mathisen har i alle år hatt et nært faglig samarbeid med kyst- og sjøfartsmuseene både med tanke på Andungeklassen og med tanke på de verdiene som Børsholmen Verft og Børsholmen stiftelse forvalter. Mattis hadde en nær faglig kontakt med Follo Museum og med Kystmuseet i Hvaler. Status for arbeidet med kystkulturmuseene er at Norsk Sjøfartsmuseum vil kunne få adgang til lokaler ved den tidligere orlogsstasjonen i Horten, og at kystmuseene rundt Oslofjorden som tidligere har vært fylkeskommunale eller kommunale, vil inngå i en bred stiftelse. Bestyrer Stein Barli, Follo museum ( , er kontaktperson og ansvarlig for kystkulturmuseet. Museet har to Andunger i samlingen sin. Norsk og Svensk Andungeklubb hadde i mars 2006 sitt første to dagers planleggingsmøte på Follo Museum. VIKTIGE ANDUNGEMILJØER I NORGE Gode seilermiljøer er, ved siden av privat initiativ og tekniske forutsetninger, den viktigste årsak til at Andungen etter 60 år fortsatt er en aktiv klasseklubb. Styret har gjort en kartlegging av miljøene med tanke på å få til et langsiktig samarbeid og utviklingsprogram miljøene imellom. A. BØRSHOLMEN ANDUNGENS VUGGE Børsholmen er det største miljøet for Andunger i Norge. 17 private, 3 seilforeningsbåter og 6 stiftelsesbåter sokner til dette miljøet, til sammen 26 Andunger. Et større antall, 58 båter, lå vinteren 2005 i opplag på øya. Jan Mattis Mathisen og Nina Kars Mathiesen har sørget for at Stiftelsen Børsholmen har målsetninger om å bevare Andungen som aktiv bærekraftig seilbåt og båtens historie som en del av kystkulturarven. Dette er nedfelt i stiftelsens statutter. Norsk Andungeklubb på sin side ser 7

8 et tilhold på Børsholmen som viktig; d.v.s et sted å være i forbindelse med planlegging av klubbens aktiviteter og etter regatta eller trening. Andungeklubben ønsker videre et samarbeid med stiftelsen om vedlikehold av stiftelsens båter og der Børsholmen verft blir en aktiv aktør. Her bør det ligge til rette for et samarbeid til gagn for alle parter og med tanke på å sikre Børsholmen som fortsatt hovedbase for Andungen. Viktige elementer er : - tilgang til Vennebu, lagringsmulighet - opptak av båter - plass på land til vedlikehold - prioritet på båtplass (slik Mattis alltid har ønsket) - tilgang til verkstedet med verktøy og maskiner - en prispolitikk overfor Andunger som reflekterer at stiftelsen gir båten prioritet og sikrer at den blir en båt ungdom har råd til. Norsk Andungeklubb eier støpeformene til Andungen. Det er viktig at formene tas vare på og lagres forsvarlig på Børsholmen for eventuell fremtidig bruk. Andungeklubben har felles miljø med lokale Soling- og Ynglingseilere og begge konstruktørene har levd i nærmiljøet Børsholmen/Konglungen. Styret har luftet et samarbeid med disse klubbene om regattadeltakelse, trening og kulturminnebevaring, og vil arbeide videre med dette. B. SOON SEILFORENING/FOLLO MUSEUM Norsk Andungeklubb har etablert kontakt med miljøet i Son gjennom Ingjerd Lassen, Moss Tlf og Stein Barli, Follo Museum. Tlf og e-post: Dette miljøet deltok med to båter i Andunge NM Etter vår oversikt disponerer miljøet to trebåter ved museet, fire aktive båter i Son og en i Moss. Soon Seilforening representerer mye kompetanse og disponerer i tillegg regattautstyr, herunder brukbare seil. C. FORENINGEN JULAFTEN AF INDRE HAVN, ANNO 1988, HORTEN Andungeklubbens kontakt i Horten er Dag Bertheussen, Tlf , , e-post: Foreningen Julaften af indre havn anno 1988 har følgende aktive Andungeflåte: N47 Knut Roll Lund N57 Roy Didrik Nilsen N65 Petter Martinsen N81 Stein Pauli og Terje Kristensen N92 Dag Bertheussen N126 Bob Livermore N157 Sigrid og Carl Edvard Reinertsen Det er inspirerende for det nye styret at Foreningen Julaften i så sterk grad klarer å aktivisere samtlige båter i sitt område. I sine onsdagsregattaer seiler flere klasser sammen og 8

9 konkurrerer på lik linje. Det er imponerende og positivt. Klubben satser sterkt på det sosiale. Her har andre miljøer åpenbart noe å lære. Det at Norsk Sjøfartsmuseum nå etablerer en betydelig fartøysamling i Horten og skaper et miljø sammen med Marinemuseet, vil også kunne bli en stimulans for miljøet. Norsk Andungeklubb ser Horten som sitt kraftsenter i Vestfold og tror at vestfoldflåten av Andunger vil øke. D. SJØSPEIDERBÅTENE I ASKER OG BÆRUM 1. Nesøya sjøspeidergruppe ledes av Eric N. Amundsen, Otto Blehrs vei 11, 1397 Nesøya, mob I februar 2005 var Andungeklubben i kontakt med gruppen og besiktiget fire båter (N72/1973, N80/1974, N125/1978 og N? ) som lå i opplag ved speiderhuset i Storengveien på Nesøya. Gruppen disponerer to båtplasser på Nesøya. 1. Høvik sjøspeidergruppe ledes av Morten Müller, Fagerstrandveien 74, 1363 Høvik, mob , Høvikgruppen disponerer en båt. Snarøen Sjø ledes av Hans Petter Kvalø, Stenfeltskogen 6, 1405 Langhus, mob , e- post: Altså ytterligere en speidergruppe finnes i et område som kan nås fra Børsholmen. Andungen er sikkerhetsmessig likeverdig med Yngling og Soling dersom den er ettersett og riktig utstyrt med flyteelementer. Norsk Andungeklubb ønsker en gjensidig kontakt med speidergruppene der klubben tilbyr teknisk support og videreopplæring i seilingsteknikk og regattaferdigheter. Målsetningen med samarbeidet er også å opprettholde god teknisk standard for båtene med rigg, sikkerhetsutstyr og seil samt deltakelse i noen av klassens hovedarrangementer. E. ANDRE ANDUNGEMILJØER Det vil sannsynligvis være mulig å etablere bærekraftige miljøer for Andunger i samarbeid med Bundefjorden Seilforening, i området Stavern, Larvik og Sandefjord og ett eller to steder på Sørlandet. Røyken Seilforening har tidligere hatt to båter som nå er kondemnert. Norsk Andungeklubb vil be foreningen om at Stiftelsen Børsholmen får overta den ene som delebåt eller for oppbygging. Det er tre båter knyttet til Psykiatrisk Helsetjeneste i Asker kommune og ved Blakstad sykehus. Andungeklubben er oppmerksom på denne viktige virksomheten og vil så langt det er mulig bidra positivt til denne aktiviteten. INTERNASJONAL UTBREDELSE AV ANDUNGEKLASSEN I dag finnes Andungene først og fremst i Norge og Sverige og et mindre antall i USA. Båtene i USA er eksportert fra Sverige. Svensk Andungeklubb har i dag ca. 130 medlemmer. Medlemmene er, som klubben selv skriver på sitt nettsted, en trivelig samling seilere, unge, gamle, familieseilere, langturseilere, aleneseilere, 9

10 kappseilere og alminnelige seilnytere. Klubben gir ut en medlemsavis, Andungebladet, tre ganger årlig, arrangerer VM, Västkustmästerskap, i Andunge årlig, oftest i Skärhamn eller i Hällevikstrand i begynnelsen av juli med påfølgende eskaderseiling noen dager seinere for interesserte. De avholder årsmøte på vinteren med diverse foredragsholdere. FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPSUMMERING Aktiviteter Periode Arrangere NM 2006, Børsholmen-Blakstad, august Representasjon i Hurum Seilforenings 30-års regatta mai Västkustmesterskapet i Sverige første helgen i juli (Grötö ) Dagstur til Kavringen lørdag 17. juni (kl fra Børsholmen) Dagstur til Håøya, Dragsund, lørdag 26. august (kl fra Børsholmen) Reetablere Andungeklubbens nettside Reetablere Norsk Andungeregister Avklare klubbkontor i Telefonbua, Børsholmen Initiere samarbeid med Svensk Andungeklubb og Kystkulturmuseene Initiere samarbeid med Solingklubben og Ynglingklubben Arrangere NM, Børsholmen øvrige regattaarrangementer Felles vårtur Felles høsttur Etablere rådgivningsnettverk Etablere finansieringsordning for vedlikehold Skaffe klubbhenger(e) Etablere kvalitetssikringssystem for opplag Videreutvikle samarbeidet med Børsholmen Stiftelse Videreutvikle samarbeid med museumsmiljøene Videreutvikle nettsiden i samarbeid med miljøene Videreutvikle samarbeid med Svensk Andungeklubb

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011

Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslag for Ran Seilforening 2011 behandles på Årsmøte 16/1-2011 Forslagene 1-8 er av Styret satt opp i prioritert rekkefølge. Forslag som innebærer bruk av lagets midler skal behandles av Styret før de

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 16. februar 2011 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 16. februar 2011 115. Driftsår sesongen 2010 1 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 13.11.2012

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 15. februar 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 15. februar 2012 116. Driftsår sesongen 2011 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort i TSF-Nytt på foreningens

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

Årsberetning 2009. side 4-25

Årsberetning 2009. side 4-25 2009 ÅRSBERETNING ÅRBOK FOR STAVANGER SEILFORENING NR. 1 FEBRUAR 2010 Årsberetning 2009 side 4-25 Les også: Tur-retur Stavanger Tromsø Optimistjollesesongen 2009 Kielerwoche og VM i X-35 Fra NM til VM

Detaljer

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre

Sirkus Saphir! Årsberetning 2013. Stor NM på Sølyst. En tøff jobb i Rio de Janeiro. Subsea7 Nyttårsseilas 2014. Norgescup og foreldre ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 4 Årsberetning side 4-27 Sirkus Saphir! En tøff jobb i Rio de Janeiro Stor NM på Sølyst Norgescup og foreldre

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Mai 2009 21. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Gabbi på frisk seilas med SY Jeløen Foto: Arild de Lange Nilsen Sommeren og en ny seilsesong ligger foran oss Vi er godt forberedt etter

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Mai 2012 24. årgang Klubbavisen Moss Seilforening VERDENSMESTER Foto: Espen Herud Først Ole-Petter - så Mathias - og nå Celine. Utvikling for fremtiden 2 Det var fremsynte folk som planla og bygde Søly

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer