* Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima"

Transkript

1 * Omfang og deltagelse * Bruk, kostnader og verdiskapning * Sjøsikkerhet, lover og regler * Miljø og klima

2 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE FORMÅL Denne faktafolderen er et sammendrag av Båtlivsundersøkelsen Formålet er å fremskaffe fakta om fritidsbåtlivet i Norge. BÅT- NORGE Norge er et stort båtland Norge har en kyst som i geografisk utstrekning er sammenlignbar med hele fastlands-europa. Det gjør at det nødvendigvis må bli store forskjeller på båtliv i nordområdene og på Østlandet. For å undersøke forskjellene, samt de samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser ved bruk av fritidsbåt, har Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) i samarbeid med NORBOAT, tatt initiativet til en stor undersøkelse av båtlivet. Nå har vi fått tall på bordet om norsk båtliv. Bra geografi for båtliv Norge har en lang kyst og unik skjærgård. I følge Statens Kartverk sine siste opptellinger per 2011 er størrelsene som følger: * 279 kommuner i Norge har kystlinje * Kystlinje for fastland (med fjorder og bukter) er km * Kystlinje for øyer er km

3 4 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE * Total kystlinje er km, som betyr 20 meter strandsone per innbygger * Vi har øyer(definisjon er minst 10 kvadratmeter land) og skjær Med denne geografien er det ikke vanskelig å tenke seg at et omfattende fritidsbåtliv betyr mye for befolkningen, for regioner og for næringslivet, men dette er i liten grad dokumentert. Båt-Norge i verden Nordmenn har svært lange tradisjoner på bruk av båt. Fritidsbåt er derimot historisk sett et relativt nytt fenomèn, men bruken av fritidsbåten er ganske lik, det drives fremdeles med fiske og fangst, og fritidsbåten brukes fremdeles til transport. Det har vært hevdet fra flere hold at Norge har en av verdens største fritidsbåtflåter i forhold til befolkning. BÅTLIVET Hvor mange fritidsbåter fins det i Norge? Båtlivsundersøkelsen 2012 viser at det i hvert fjerde norske hjem med personer i alderen år finnes det en eller flere fritidsbåter. Båtlivet omfatter med andre ord store deler av den norske befolkningen. Båttettheten er størst på Sør- og Vestlandet der nesten hver tredje husstand har båt, og lavest i Midt-Norge og i hovedstads- regionen der en av fem kan skilte med båt. Samlet sett er det med dette mer enn en halv million norske husstander som har fritidsbåt! Totalt finnes det fritidsbåter i Norge fordelt på disse husstandene med en statistisk usikkerhet på +/ båter. Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt uten overnattingsmulighet, nær to av fem båter er av denne typen. Båttype Antall Prosent Kano, kajakk ,7 % Jolle, robåt uten motor ,2 % Motorbåt uten overnattingsmulighet ,7 % Motorbåt med overnattingsmulighet ,4 % Seilbåt uten overnattingsmulighet ,3 % Seilbåt med overnattingsmulighet ,7 % Sum % Antall fritidsbåtser i Norge pr. februar 2012 Byggemateriale Plast eller glassfiber er det vanligste materialet i båtparken. Blant hovedbåter er det hele 83% som er bygget i slikt materiale, mens bare 9% av båtene er bygget i tre, og kun 4% av båtene er i aluminium.

4 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE Motorisering Halvparten av hovedbåtene har utenbords motor, mens drøyt en av tre har innenbords motor. 23% av hovedbåtene har motor som yter 100 hk eller mer, men bare 7% av båtene har en maks hastighet på 40 knop eller mer. BÅTENES VERDI Verdien på husstandens hovedbåt varierer sterkt med type båt. Tabellen nedenfor viser fordeling av anslått verdi i kr ved sesongstart 2011 på båttype. Båttype Verdi Kano, kajakk Jolle, robåt uten motor Motorbåt uten overnattingsmulighet Motorbåt med overnattingsmulighet Seilbåt uten overnattingsmulighet Seilbåt med overnattingsmulighet

5 8 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE HVEM DELTAR I BÅTLIVET? 1,75 millioner nordmenn har vært på sjøen i en fritidsbåt i løpet av 2011, de alle fleste på mer enn en tur. Båtlivet favner dermed mennesker i alle aldre og i alle lag av samfunnet. Hvordan brukes båtene? Av landets samlede fritidsbåtpark ble 86% av båtene benyttet i løpet av sesongen Disse båtene ble benyttet i gjennomsnitt 34 dager hver. Dette gir i alt nesten 15 millioner brukstilfeller i løpet av året! Ikke unaturlig er det juli med fellesferie og sommertemperatur som representerer høysesongen. I alt 31% av brukstilfellene eller 4,3 millioner båtturer fant sted denne måneden. Juni og august står for noe over 20% av brukstilfellene hver. Dags- og ettermiddagsturer er den aller vanligste bruksform. Tre av fire oppgir at det er slik bruk de vanligvis benytter fritidsbåten til. Nesten to av tre oppgir dessuten at båten benyttes til fisketurer. Også ferieturer og helgeturer med overnatting er relativt vanlig, nær en av fem oppgir slik bruk.

6 10 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE Det finnes i alt om lag båter med overnattingsmuligheter i Norge. Båter med overnattingsmuligheter representerer nesten 1,6 millioner overnattinger. Hver av båtene med slik mulighet ble benyttet til 7 overnattinger i gjennomsnitt. Av disse ble vel 40% benyttet i gjestehavn, mens nesten 30% ble benyttet i naturhavn. En av fire oppgir at båten har logget inntil 100 nautiske mil i løpet av Her er det imidlertid svært mange som ikke har oppgitt noe svar. Bare 6% oppgir at de har vært utenlands med sin fritidsbåt i løpet av Blant disse er det Sverige som er det klart vanligste reisemålet. Båtlivet er sterkt forbundet med mange positive assosiasjoner. Naturopplevelse og friluftsliv er sterke drivkrefter sammen med frihetsfølelse og sosialt samvær på sjøen. Fred og ro er også viktig for svært mange. Disse forholdene ble identifisert som meget viktig av 40% eller mer av de spurte. Bruksområder for norske fritidsbåter Total Dags-/ettermiddagsturer 75.4 % Fisketurer 63.5 % Dykkerturer 2.8 % Vannsport 9.4 % Helgeturer med overnatting 19.4 % Ferieturer 16.9 % Transport til hytte, restaurantbesøk, butikker 12.3 % Utleie 0.9 % Annet 4.1 % Ubesvart/vet ikke 0.9 %

7 12 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE BÅTTURISME Med båtturisme tenker man som oftest på å reise til et annet land, men man kan også være turist i eget land, særlig med så lang kystlinje som Norge. Etter hvert som båtene blir større og mer komfortable, er lengre turer innen rekkevidde. Tilreisende båtturister er det ikke mange av, men antallet øker for hvert år. Særlig båtturister fra Skandinaviske land og Tyskland er godt synlige på kysten. Hva disse turistene betyr for Norge vet vi lite om foreløpig.

8 14 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE BÅTLIV FOR MILLIARDER Båteierne selv oppgir at de har hatt utgifter i størrelsesorden noe over kroner i løpet av Vel halvparten av disse kostnadene er likt fordelt mellom drivstoff, båtplass (inkl vinteropplag) og vedlikehold/service. De øvrige kostnadene er fordelt mellom forsikring, mat, drikke og bevertning i forbindelse med ferie og turer, samt oppgradering, utstyr og bekledning. Samlet representerer dette en omsetning på drøyt 6 milliarder kroner. Fritidsbåtparken i Norge anslås å ha en verdi tilsvarende 75 milliarder. Kostnadsart Mill. kr Drivstoff, Båtplass inkludert eventuelt vinteropplag Vedlikehold/service Forsikring 940 Til mat/drikke/underholdning/shopping i forbindelse med båtturer og båtferie 937 Oppgradering/utstyr/bekledning 624 Annet 267 Sum forbruk 2011, millioner kroner Antall dager på tur Forbruk per dag i bruk, kr 418 Bruksdager i sesongen 34 Sesongkostnader pr. båt, kr: Forbrukskostnader pr. husstand med båt i 2011.

9 16 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE BÅTLIVSORGANISASJONER Det er 2 store landsdekkende paraplyorganisasjoner for båtliv i Norge. Disse har til sammen 320 medlemsforeninger med til sammen medlemmer. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) med sine medlemmer er størst, mens Norges Seilforbund (NSF) har medlemmer. KNBF er en frivillig interesseorganisasjon for eiere og brukere av fritidsbåt, mens NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund, der noen få driver toppidett, andre deltar i regattavirksomhet, mens det store flertallet driver turseiling. Blant personer i husstander med båt oppgir tre av ti at noen i husstanden er medlem i en båtklubb, mens syv av ti ikke har noen slik tilknytning. BÅTLIV OG MILJØ I befolkningen generelt mener nesten 1 av 5 at båtlivet har negativ innflytelse på miljøet, men flertallet mener slik aktivitet på sjøen har liten eller ingen negativ konsekvens. I alt 4 av 10 svarer dette. Rundt 1 av 10 båteiere rapporterer at vannmiljøet har blitt mer forurenset i løpet av den tiden de har hatt båt, men like mange kan melde om det motsatte, altså at vannkvaliteten har bedret seg. Mulighet for å tømme toalettavfall kan være en utfordring, mer enn 3 av 10 båteiere svarer at denne situasjonen ikke er tilfredsstillende. Under 10% opplever dette behovet som godt ivaretatt.

10 18 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE BÅTLIV = MARITIMT FRILUFTSLIV Å være ut i fritidsbåt har for mange nordmenn en betydelig verdi for deres livskvalitet. Båtliv assosieres med verdier som: * Frihet * Naturopplevelser * Rekreasjon * Folkehelse * Fysisk aktivitet Maritimt friluftsliv har andre nyanser og kvaliteter enn landbasert friluftsliv. Viktige aktiviteter er for eksempel fisking, dykking, snorkling, padling og badeliv. BÅTLIV OG SIKKERHET Det omkommer omlag 35 mennesker i ulykker relatert til fritidsbåtbruk hvert år. Det arbeides med holdningsskapende tiltak i alle bransjer som har med fritidsbåt å gjøre. I arbeidet med å redusere antallet alvorlige ulykker peker båteierne selv på mer synlig politi som det viktigste forebyggende tiltaket. I tillegg er skjerpede straffereaksjoner ved brudd på lover og regler, samt informasjons- og holdningskampanjer viktige tiltak. Lover og regler er i seg selv både strenge og tydelige nok slik båteierne ser det. Det er med andre ord håndhevelsen av dem som er hovedproblemet. Type maritim kompetanse Total Båtførerprøven 35.6 % Fritidsbåtskippersertifikat eller tilsvarende (tidligere kystskippereksamen) 4.8 % Annen formell kompetanse 9.0 % VHF sertifikat 11.8 % Ingen formell kompetanse 49.9 % Ubesvart/vet ikke 4.5 %

11 20 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE I tillegg mener rundt halvparten av de som er ansvarlig for båten i husstanden at påbud om dødmannsknapp i hurtiggående båter, eget hurtigbåtsertifikat og fartsbegrensning etter mørkets frembrudd bør innføres. Påbud om bruk av flyteutstyr i åpne båter bør også innføres ifølge båteierne. Forsikringer Rundt 2 av 3 båter er forsikret. Av disse har langt de fleste egen båtforsikring med full kasko. I alt 40% oppgir å være i denne kategorien. Ytterligere nesten 20% har også egen båtforsikring med delkasko eller ansvar. Bare 7% oppgir at båten er forsikret gjennom innboforsikring. Redningstjeneste til sjøs Justisdepartementet har ansvaret for redningstjenesten til sjøs i Norge. Redningstjenesten er organisert med to Hovedredningssentraler, en i Stavanger og en i Bodø. Disse to sentralene bruker de ressursene som er tilgjengelige for å berge liv på sjøen. En av de viktigste ressursene man har til rådighet er Redningsselskapets redningsskøyter. Redningsselskapet (RS) er en frivillig, humanitær organisasjon med 42 redningsskøyter stasjonert rundt kysten med døgnkontinuerlig beredskap. Staten kjøper denne livreddede beredskap av RS. For å skaffe penger til denne beredskapen, utfører RS også kommersielle maritime tjenester. RS driver også sjøvettundervisning for barn og båtkurs for voksne. CE-MERKING EU har bestemt at alle produkter som kan være farlig for personer eller miljø, skal produseres etter minimumskrav til sikkerhet. For å vise at produktet er produsert og tilfredsstiller EUs krav til sikkerhet, skal produktet merkes med bokstavene CE. Fritidsbåt er et produkt som skal CEmerkes. CE-merking av fritidsbåter er påbudt fra 16. juni Alle båter som er satt på markedet etter denne datoen er CE-merket. CE-merket er ikke et kvalitetsstempel, bare en indikasjon på at båten er produsert i henhold til EUs regelverk for produksjon og omsetning av fritidsfartøy, Fritidsbåtdirektivet. OPPDAG BÅTLIVET For at nordmenn skal kunne komme seg på sjøen er man avhengig av tre ting; en båt, en båtplass og en parkeringsplass som kan benyttes til opplag om vinteren. Utbygging av marinaer og gjestehavner er tiltak som kan øke aktiviteten på sjøen blant nordmenn. Utbygging av fritidsbåthavner går ikke i takt med antallet båter, og det har i en periode vært et godt marked for helkommersielle båthavner. Grunnen til at det er vanskelig å etablere båthavner er at strandsonen er fredet. Dette gjør etablering og utvidelse av gode havner for fritidsbåt nesten umulig.

12 22 FAKTA OM BÅTLIVET I NORGE 2012 KNBF og NORBOAT jobber aktivt med politikere og besluttende organer for å drive igjennom etablering og utvidelse av gode havner. Først når båtplasser er tilgjengelige til en fornuftig pris, vil man få fart på båtlivet i Norge. MORGENDAGENS BÅTLIV At kyst- og sjøliv virker tiltrekkende på mange nordmenn hersker det liten tvil om. Blant de som ikke har båt i dag oppgir 3 av 10 at de trolig kommer til å feriere langs kysten i løpet av de neste to årene, nesten 1 av 10 at de vil leie en hytte ved kysten og ca. 5% sier de trolig vil kjøpe ny båt i løpet av de neste fem årene. NYE TIDER Kunnskap om det vi driver med er svært viktig. KNBF og NORBOAT har utført denne undersøkelsen med hjelp fra staten, organisasjoner og næringsliv. Vi håper at den skal kunne gjentas med jevne mellomrom for å skaffe oss de svarene vi trenger for å stake ut kursen for et bedre fritidsbåtliv i fremtiden.

13 BÅTLIVSUNDERSØKELSEN 2012 FRITIDSBÅTLIVET I NORGE KONGELIG NORSK BÅTFORBUND OG NORBOAT I SAMARBEID MED: KONGELIG NORSK BÅTFORBUND Vågebyveien 23, 0569 Oslo Tlf.: , E-post: NORBOAT Drammensveien 126A, 0277 Oslo Tlf.: , E-post:

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen Maritim r t Marinebatteri r teri 110 10 A Automatisk oppblåsbar redningsvest 398,- 995,-9 - SLEPENDEN www.maritim.no Slependveien 56B tlf: 67 55 11 70 Juni 2013. 30. årgang. Medlemsblad for Leangbukten

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN 0 Fritidsbåtturismen på SørlandeT Line Grønstad og Elisabet Hauge Rapporten er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og EUs regionale

Detaljer

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1

sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 1 R E T T O G V E T T P Å S J Ø E N T E M A H E F T E 3 sjo temah.3 mars 05 13-04-05 18:12 Side 2 2 3 R EGLER OG FORNUFT INNHOLDSFORTEGNELSE REGLER OG FORNUFT............

Detaljer

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015

Været til sjøs. MET info. Brukerundersøkelse om maritime værtjenester. no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 MET info no. 15/2015 ISSN 1894-759X METEOROLOGI Bergen, 05.02.2015 Været til sjøs Brukerundersøkelse om maritime værtjenester Kristine Gjesdal, Kristin Goa, Anne Mette Olsen, Thomas Olsen Tittel: Været

Detaljer

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT

Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT Øyvind Heen - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMERSESONGEN 2014 INNOVASJON NORGE RAPPORT 1 C.H. - Visitnorway.com Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Sammenligning sommeren 2013-2014 Side

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013

C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 C.H. - Visitnorway.com TURISTUNDERSØKELSEN OPPSUMMERING AV SOMMEREN 2013 INNOVASJON NORGE RAPPORT JANUAR 2013 1 Innhold 1 Sammendrag Side 5 2 Turistene i Norge sommeren 2013 Side 11 3 Gjestenes forbruk

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

En ferierende klasse?

En ferierende klasse? Økonomiske analyser 2/2 Perspektiver på ferievaner, inntekt og utdanning Jan-Erik Lystad Denne artikkelen belyser nordmenns ferievaner på 199-tallet. Det gjennomsnittlige ferieomfanget har endret seg lite

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening Forfatter(e): Rapportnr.: ISBN: ISBN: Synnøve Rubach, Østfoldforskning og Mona Nilsen, Miljøkom AS OR.32.12 Kartlegging av Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet Undersøkelse gjennomført for Hvaler Hytteforening

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer

Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer 1073 Friluftsliv i Norge anno 2014 status og utfordringer Børre K. Dervo (red.) Margrete Skår Berit Köhler Hogne Øian Odd Inge Vistad Oddgeir Andersen Vegard Gundersen NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015

Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal. April 2015 Fritidsboligundersøkelse i Nore og Uvdal April 2015 Lillehammer, mai 2015 Fritidsboligundersøkelse 2015 i Nore og Uvdal Norsk Turistutvikling AS Fåberggt. 153 B 2615 Lillehammer E-post: post@ntu-as.no

Detaljer

Flest flytter innenfor egen kommune

Flest flytter innenfor egen kommune Flest flytter innenfor egen kommune I alle tider har det vært flere som flytter kort enn langt. I det gamle bondesamfunnet var det få som flyttet mellom lokalsamfunnene, men mange som byttet bosted innenfor

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006

Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Norsk Industris FoU- og innovasjonsrapport 2006 Innholdsfortegnelse Forord 2 Om undersøkelsen 3 Sammendrag 5 Resultater 5 Norsk Industris vurderinger 13 Resultater G-20 18 Norsk Industris vurderinger G20-bedriftene

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer