NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK"

Transkript

1 NYHETSBREV FRA HAUGALAND MOTTAK Årgang 5 Nummer 1 April 2012 I denne utgaven: Planlegging og rapportering UDI velger bort tilsyn hos oss i 2012 Satsningsområder for UDI i 2012 Nye ansatte og nye oppgaver Returarbeid Dårlig oppmøte på Aktivitetsdag Til Topps 2012 Nytt fra Hero Norge Bildet er fra et møte for beboere der Kirkens Bymisjon, Vard, Frivilligsentralen og mottaket informerte om muligheter for frivillig arbeid. Les mer på side 4-5 Vi har hatt to turer til Sauda Skisenter i Svandalen. Det er kjekt for beboere å prøve seg med ski på beina og kjekt for oss andre å se på. Se omtale side 2 Mottaket hadde noe samarbeid med Haugesund Turistforening i fjor og er i gang med et bredere samarbeid i år, blant annet med deltakelse på en del av turene onsdager og søndager. Se side 8 Statistikken 1. april Palestinere 24 personer 15,89 % Somalia 19 personer 12,58 % Afghanistan 14 personer 9,27 % Russland 14 personer 9,27 % Irak 13 personer 8,61 % Syria 13 personer 8,61 % Sudan 12 personer 7,95 % Eritrea 10 personer 6,62 % Etiopia 9 personer 5,96 % Iran 8 personer 5,30 % Libanon 5 personer 3.31 % Andre 10 personer 6,62 % Den 1. april hadde vi 151 beboere. 15 av dem kom til Norge i år, mens 5 har vært over 9 år. Gjennomsnittet er 2 år og 10 måneder i Norge J ul A ug Sep Ok t N ov D es J an Feb I denne utgaven av nyhetsbrevet vil du også finne en del statistikk utarbeidet av Region og mottaksavdelingen i UDI. Se side 6-7 Litt mer informasjon om barna på vårt mottak. Av barna som bor (med en eller flere foreldre) på mottaket er 23 under 6 år, mens 14 er mellom 6 og 18. Veldig mange av barna er faktisk født her i Haugesund. Alle mellom 4 og 6 år går i barnehage (noen av de under 4, også). Alle i skolealder går i enten grunnskole eller videregående. Vi har sju (snart åtte) enslige mødre med småbarn og vil i tiden framover se om vi kan ha et egen opplegg for disse. Aktiviteter for barn i mottak er satsningsområde i 2012.

2 Samarbeidsrådet har hatt møter med mottaksleder hver annen uke og i år har vi vært flinke med å lage sakslister og skrive referat. De har i løpet av den siste tiden vært involvert i både arbeid med mottakets Plan for 2012 og med Rapport for Begge deler er sendt til UDI. De har også laget og sendt en uttalelse til UDI i forbindelse med mulig tilsyn på mottaket. Mange av medlemmene i rådet har sittet lenge og derfor ble det i mars gjort et forsøk på å gjennomføre nyvalg for å få et råd som var mer i samsvar med dagens beboergrupper. Det var vanskelig for enkelte grupper å peke ut nye representanter, så vi ba de gamle medlemmene og å fortsette sammen med noen nye. Det var vanskelig å finne en dag med fint vær for vår årlige skitur til Sauda og Svandalen. Det ble til at vi hadde to turer; en den 1. og en den 15. mars. På den første turen brukte vi vår egen minibuss, mens den andre var med innleid stor buss. Det var mangel på sol, men ikke mangel på skiglede! Folk delte på å bruke alpinutstyret og vi organiserte litt enkel opplæring. Vi hadde med oss grillutstyr og nøt dagene i bakken! Vi legger opp til en god variasjon i Informasjonsprogrammet på mottaket og har ved jevne mellomrom turer i nærområdet. Nå i februar hadde vi en tur rundt i Haugesund og på Avaldsnes. Der fikk beboerne en innføring i lokal historie og interessante monumenter og steder. 2

3 En av de aktivitetene Samarbeidsrådet planla for 2012 var å ha en idrettsdag med enkle øvelser. Det ble bestemt å ha dette arrangementet den 21. februar, på Kong Haralds fødselsdag. I forberedelsen til dagen avtalte vi med Haugesund Idrettslag at vi skulle få låne den nye hallen deres og drøftet den praktiske gjennomføringen med dem. Vi sendte også en forespørsel til Slottet om å få tillatelse til å kalle dagen for Kong Haralds Aktivitetsdag. Vi fikk et flott svar tilbake og brukte det på plakatene vi hang opp på mottaket for å få folk til å melde seg på. Det var bare 17 beboere som meldte seg på, men vi så uansett fram til en aktiv dag, men som dere kan se av utklippet fra Haugesunds Avis (lørdagsbilaget, 25. februar) var det pinlig få som møtte opp. Men som de optimister vi er, satser vi på stort oppmøte neste år. Dette skal bli en årlig begivenhet! 3 Vi tok et bilde av de som stilte opp (det kom 8 stykker etter hvert) og sendte inn bildene til Kongen etterpå. Det satte han pris på!

4 Frivillig arbeid for asylsøkere Det er svært få asylsøkere som blir innvilget arbeidstillatelse, men mange av dem har lyst til å ha noe fornuftig å gjøre og de har lyst til å yte noe tilbake til samfunnet for den hjelpen de får. Samarbeidsrådet har ønsket å etablere en ordning der de som bor på mottaket skal kunne få en mulighet til å jobbe og mottaket har brukt noe tid på å finne ut hvilke begrensninger og muligheter som finnes. Det viser seg at asylsøkere har lov til å jobbe frivillig og uten godtgjøring for frivillige organisasjoner. De kan for eksempel ikke jobbe gratis hvis det er for en kommersiell eller offentlig aktør. På den bakgrunn henvendte mottaket seg til ulike frivillige organisasjoner i Haugesund og etter positiv respons fra de fleste etablerte vi en uformell styringsgruppe bestående av Arne Valen fra Kirkens Bymisjon i Haugesund, Elisabeth M. Aardal fra Sportsklubben Vard, Brita Rundhaug Røvær fra Haugesund Frivilligsentral, samt Georg Breivik fra Haugesund kommune og Kjetil Optun, mottaksleder. Styringsgruppa har foreløpig hatt to møter der vi drøftet prinsippene og organiseringen av frivillig arbeid og planla et felles informasjonsmøte. Åpent informasjonsmøte på Gamle Slaktehuset Alle voksne beboere på mottaket ble invitert til et informasjonsmøte onsdag 28. mars fra klokka 12. På møtet hadde mottaksleder en innledning der han fortalte om bakgrunnen for tiltaket og noen av prinsippene for det frivillige arbeidet. Deretter hadde Norsk Folkehjelp, Vard og Bymisjonen hver sin orientering om de ulike jobbene de trenger frivillige til. Til slutt fikk alle de frammøtte anledning til å stille spørsmål direkte til de ulike organisasjonene og de skrev opp hva de var interessert i å gjøre. Disse påmeldingsarkene har mottaket gått gjennom og begynt å gjennomføre individuelle samtaler. Vard er en fotballklubb som mange av dere kjenner fra før. De trenger folk til følgende oppgaver: Jobb på fredags-kafé hver fredag Rigging (på ulike tidspunkt) Vakt på Stadion til FKH sine hjemmekamper Du kan lese mer om arbeidet i de kontraktene som er laget for disse og de andre jobbene. Kirkens Bymisjon i Haugesund har mange ulike typer arbeid og tilbyr praksis også til andre mennesker. De kan tilby: Arbeid på kafé to dager i uken Praktisk arbeid to dager i uken Rydding og hagearbeid på Hollenderhaugen 4

5 Haugesund Frivilligsentral har allerede mange frivillige som hjelper andre mennesker. De trenger folk til: Seniornett (hjelpe eldre å bruke data/internett) Frivillig hjelper (praktisk arbeid for eldre og andre) Suppehjelper (kjøkkenhjelp hver mandag) Kafe Harald (kjøkkenhjelp på sykehjem annenhver tirsdag) Mottaket har mange oppgaver som kan ivaretas av frivillige. I dette prosjektet inviterer vi særlig til: Aktivitetsansvarlig for innetrening på Lillesund Aktivitetsansvarlig for kvinnetrening og -bading Arbeid på barnebasen (pass av barn ved møter) Rydding og praktisk arbeid (vaktmesterassistent) ved behov Arbeid med å lage nyhetsbrev og skrive på Facebook-side I neste utgave av Nyhetsbrevet vil vi fortelle mer om hvordan det går med prosjektet. Smånytt UDI kommer ikke på tilsyn. På det regionale mottaksledermøtet i mars informerte UDI Region Vest at de ikke ville gjennomføre tilsyn på alle mottakene i De ville prioritere å ha tilsyn på de nyeste mottakene, de med mange avvik i 2011 og der det har vært spesielle begivenheter. Tilsyn er et slags høydepunkt hvert år, der mottakene må vise at de følger opp alle forpliktelsene og sine egne planer. Det blir alltid mye ekstra arbeid i forbindelse med et tilsyn og vi er litt glade vi slipper det, men vi kommer nok til å savne tilsynet, også. UDIs satsningsområder for Vi er vant til at UDI, gjerne etter en dialog med mottakene, setter opp tre satsningsområdet for året, med konkrete underpunkt for henholdsvis dem selv og for mottakene. I år har de fått en annen form, gjennom et brev som beskriver hva de er mest opptatt av for tiden, nemlig returarbeid og arbeid med barn i mottak. Disse områdene har vært mer eller mindre faste satsningsområder de siste årene, så det var ingen overraskelse der. Brevet sier noe om utfordringene og virkemidlene, men henviser videre til de aktuelle rundskrivene for mottaksdrift. De er å finne på og der kan du også finne selve brevet om årets satsningsområder. Finner du ikke fram, så ta kontakt! HEROs internasjonale samarbeid. ENARO, det europeiske nettverket av asylmottaksorganisasjoner, har 17 medlemsland, med Hero som Norges representant. Årets styringsgruppemøte ble avholdt i Roma, med besøk til et asylmottak i Sezze. På møtet presenterte hvert medlemsland en oppdatering av status på ankomster av asylsøkere. I tillegg ble fjorårets utvekslingsprogram for mottaksansatte i medlemslandene evaluert og årets program planlagt. - Det var interessant å høre hva som skjer i det enkelte land. Nederland er blant annet midt inne i en kraftig nedbygging av mottaksapparatet og reduserer med 500 plasser hver måned, sier Kjartan Dirdal, Heros representant i nettverket. - Flertallet av medlemslandene opplever en svak nedgang i ankomster, mens blant annet Belgia, Sverige og Sveits rapporterte om høye ankomster. HERO holder kurs i bruk av tolk. Grong mottakssenter inviterte til kurs i mars.- Kurset ga blant annet etiske retningslinjer knyttet til når tolk skal brukes, og hvorfor det er viktig å bruke offentlig godkjente tolker i stedet for assistenter. I tillegg er det viktig å velge rett type tolk til den aktuelle situasjonen, da det er forskjell på tolker, sier Aud Solrun Bergin, informasjonskonsulent ved Grong mottakssenter. - Ikke minst er det viktig å lære retningslinjer for hvordan man selv skal få fram eget budskap via tolken, slik at det blir formidlet korrekt til den fremmedspråklige, legger hun til. Blant deltakerne var ansatte ved kommunenes helsestasjoner, legesenter, barnevernstjeneste, Nav, flyktningetjeneste, skoler, barnehager og politiet som alle kan havne i situasjoner hvor det er behov for at en tolk er til stede. 5

6 Antall ankomster av asylsøkere til Norge Variasjon i ankomster Det er ikke uvanlig at antall asylsøkere som kommer til Norge varierer. I 2008 og 2009 kom det forholdsvis mange og UDI måtte utvide kapasiteten. Mange av de mottakene som ble startet i denne perioden, særlig de for enslige mindreårige, er i løpet av den siste perioden blitt nedlagt. Nedgang i antallet asylsøkere i personer søkte asyl i januar. Det er 8 prosent færre enn på samme tid i fjor. Sist oppdatert Publisert på Asyltallene har vært forholdsvis stabile i lang tid, og det er ingen tegn til store endringer. Samtidig vet vi at asylankomstene historisk vil variere over tid, sier UDIdirektør Ida Børresen. Som det har vært i den siste tiden, kommer det flest asylsøkere fra Somalia, Afghanistan og Eritrea. For personer som oppgir at de er enslige mindreårige asylsøkere er det en nedgang på 33 prosent fra samme periode i fjor. Statsborgerskap Januar 2012 Endring fra jan.2011 Samme periode 2011 Somalia % 163 Afghanistan 83 2 % 81 Eritrea % 113 Russland 36 For små tall 46 Hviterussland 32 For små tall 1 Andre land % 409 Totalt % 813 Personer som har søkt som enslige mindreårige asylsøkere 6

7 Fakta om barn i asylmottak som har endelig avslag på søknaden sin UDI får mange spørsmål om antallet barn som bor i asylmottak og har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Her finner du de viktigste tallene per 1. mars Dette er barn som bor på mottak sammen med familien sin (minst en av foreldrene sine eller en annen foresatt). Totalt utgjør disse familiene 2087 personer med voksne og barn. Aldersfordeling Hvor mange av barna er født i Norge? Aldersgruppe Antall Ikke født i Norge år 608 Født i Norge år 330 Totalt år 235 Totalt 0-17 år 1173 Hvor gamle er barna som er født i Norge? 0-5 år 389 Hvor lenge har barna bodd i mottak 6-10 år 21 etter søknaden om asyl? år 0 Botid Antall Totalt måneder måneder 45 Hvor lenge har barna bodd i mottak etter at 6-8 måneder 26 familien fikk endelig avslag og utreiseplikt? 9-11 måneder 19 Under ett år måneder 40 Mellom ett og to år måneder 43 Mellom to og tre år måneder 132 Mellom tre og fire år måneder 401 Over fire år måneder eller mer 459 Totalt 1173 Totalt 1173 Hvilket statsborgerskap har barna? Afghanistan 203 Nigeria 40 Jemen 15 Russland 163 Syria 35 Kirgisistan 14 Statsløse 111 Somalia 31 Aserbajdsjan 12 Irak 111 Dem. Rep. Kongo 23 Pakistan 11 Iran 87 Sri Lanka 22 Angola 11 Etiopia 64 Burundi 20 Libanon 11 Eritrea 60 Kosovo 15 Andre land 108 Totalt alle land 1173 Flere kan reise hjem med økonomisk støtte Publisert Personer som faller inn under Dublin II-forordningen og har søkt om beskyttelse i Norge, kan nå få reintegreringsstøtte på kr hvis de velger assistert frivillig retur til hjemland. Gjennom ordningen assistert frivillig retur, Voluntary Assisted Return Programme (VARP), kan personer som har søkt om beskyttelse i Norge få støtte til å reise tilbake til hjemlandet og til å reetablere seg der. Før 2010 var denne ordningen ikke åpen for personer som har søkt om beskyttelse, men faller inn under Dublin II-forordningen. Dette vil si søkere som ankom et annet Schengenland før de søkte om asyl i Norge. Siden 2010 har slike asylsøkere kunnet søke om støtte til selve reisen, men har ikke kunnet få såkalt reintegreringsstøtte, som er økonomisk hjelp til å starte et nytt liv i hjemlandet. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet gitt UDI i oppdrag å sette i gang et prøveprosjekt hvor også personer som har søkt om beskyttelse og er omfattet av Dublin IIforordningen kan få reintegreringsstøtte når de søker om assistert frivillig retur til hjemlandet. Programmet er et samarbeid mellom International Organization for Migration (IOM) og UDI, der IOM arrangerer hjemreisen og utbetaling av økonomisk støtte, mens norske myndigheter står for finansieringen av programmet 7

8 Etter utvidelsen fra 160 til 196 plasser fra nyttår, har vi økt bemanningen med 0,8 årsverk og har nå 7,3 årsverk, pluss vår kommunale helsesøster. På grunn av en permisjon og litt støtte fra NAV, har vi fått oss tre nye ansatte. Det er Javid Ahmad, som blir miljøar- beider i 70 %, Sylvia Dagsland, som blir ansvarlig for aktiviteter og noe informasjon (80 %) og Nehru Huseinagic, som går inn som vaktmester i 80 % stilling. Det er Nils som har permisjon fra vaktmesterstillingen fram til september. Ellers vet vi jo at Mona slutter i juni. Hun skal flytte til Bergenstraktene. Plan for 2012 og Rapport for 2011 Noen av de viktigste dokumentene i mottaksarbeid er den planen som skal utarbeides for det kommende år og den rapporten som skrives for det foregående. Vår plan var på totalt 27 sider og ble sendt til UDI i desember. Rapport for 2011 ble på 20 sider pluss ca. 60 sider med vedlegg. Vi rapporterte også inn i SESAM, det datasystemet vi deler med UDI. Samarbeidsrådet var involvert i begge prosessene og lagde sine egne planer og sin egen rapport. Vi kan sende deg Plan og Rapport: Send e-post til Returarbeidet på Haugaland mottakssenter Retur har vært satsningsområde lenge og siden det ikke ble opprettet retursentre i 2011 satte UDI i gang flere ulike prosjekter og noen av dem videreføres i Det betyr at noen av de kursene vi kunne tilby beboere med avslag vil bli forsøkt gjennomført også i år. UDI skal i april sende ut informasjon om hvordan vi kan søke midler til dette. Forsøket med returrådgiver vil kanskje bli videreført i en eller annen form. Det får vi vite mer om seinere. Birgitte har vært returansvarlig på vårt mottak de siste årene, men når Mona slutter i juni kommer hun til å overta hennes økonomioppgaver. Da blir det ikke tid nok til å være returansvarlig og planen er at Sylwia Dagsland går inn i den funksjonen innen den tid. Aktiviteter står sentralt i samarbeidet med beboerne og det mest populære er aktiviteter som skjer utenfor mottaket. De siste år har vi hatt et samarbeid med Orienteringsgruppa i HIL om at en gruppe av beboerne skal få kartmapper og delta i turorienteringen. Det har de fått også i år, men vi vil kombinere dette med å delta på en del av turene som Turistforeningen arrangerer på onsdager og søndager. Det endelige målet er å gjennomføre turen til Galdhøpiggen 1. juni (Til Topps! Som arrangeres av IMDI og Røde Kors). Her er noen bilder fra turorienteringen i år: Relevante nettsteder: 8

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583

Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak. Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Mens de venter En kartlegging av informasjon til beboere i asylmottak Difi rapport 2009:7 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag... 1 1.1 Hovedkonklusjoner... 1 1.2 Difis anbefalinger... 3 2 Om prosjektet...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold.

750 40% HERO NORGE. største organisasjonene i Norge innenfor vårt fagfelt. INNHOLD FAKTA OM. Vår visjon er å være ledende i mangfold. ÅRSRAPPORT 2011 1 FAKTA OM HERO NORGE Hero Norge AS (Hero) er en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Vi er en av de største organisasjonene

Detaljer

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen

Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen Marko Valenta, Kristin Thorshaug, Thomas Hugaas Molden og Berit Berg i samarbeid med Halvar Andreassen Kjærre Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen Mellom passiv tvang og aktiv returassistanse Avdeling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

politiets utlendingsenhet

politiets utlendingsenhet politiets utlendingsenhet ÅRSMELDING 2012 2 leder sjef pu 4 PUs organisasjon 6 Registrering 8 Identitetsundersøkelser 10 Uttransportering 15 Politiets utlendingsinternat 18 Kompetanse og bistand Utgiver:

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning

Jon Horgen Friberg. Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning Jon Horgen Friberg Hva skjer med beboere som forlater asylmottak

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

Ruslevenner på Songdalstunet

Ruslevenner på Songdalstunet Publisert 10.09.2014 v/ fagkonsulent/spes.ergoterapeut Inger Lise Markussen Ruslevenner på Songdalstunet Beskrivelse av erfaringer fra to års samarbeid mellom frivillige og beboere med demens. Fra ide

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering

Inn i Egen Bolig. Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet. Prosjektoppsummering Inn i Egen Bolig Metoder og verktøy for en brukerstyrt inntreden på boligmarkedet Prosjektoppsummering Hero Kompetanse avdeling Bergen Olav Aanestad 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Bakgrunn for prosjektet...

Detaljer

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte

Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Kvinnefellesskap N.K.S. integreringshefte Innhold 03 Forord 04 N.K.S. satsing på minoritetskvinner 08 SESAM 12 N.K.S. flyktningprosjekt 16 Organisering av møter 17 Tips til aktiviteter 18 Informasjonsmøter

Detaljer