Finansiell kalender 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell kalender 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning 52 Eierstyring og selskapsledelse 53 Vedtekter 56 Aksje- og aksjonærforhold 57 Styre og ledelse 58 Adresser 59 Gode resultater Kitron oppnådde sitt beste driftsresultat siden konsernet ble etablert i år Omsetningen økte etter flere år med tilbakegang og var sju prosent høyere enn for Konsernet viser framgang i en periode med gjennomgående positiv utvikling i hele industrien. Dette ventes å gi større grad av stabilitet for Kitron i tiden fremover. Sterk ordreinngang Ordreinngangen i 2006 økte med 18 prosent fra året før og har bidratt til en ordrereserve ved utgangen av året som er 23 prosent høyere enn ved utgangen av 2005 og er Kitrons høyeste ordrereserve på seks år. Enklere struktur All produksjon i Kitrons norske EMS-virksomhet er samlet ved én fabrikk på Hisøy i Arendal. Strukturendringene har gitt selskapet mer effektiv utnyttelse av sine ressurser og dermed lavere kostnader. Kitron arbeider kontinuerlig med justeringer som kan gi ytterligere driftsforbedringer. Produksjonslinje for prototyper En egen linje for produksjon av prototyper ble etablert i fabrikken i Arendal slik at konsernet blir bedre i stand til å imøtekomme markedets økte etterspørsel etter prototypeproduksjon. Ny miljøstandard innført EUs såkalte ROHS-krav ble gjort gjeldende i juli. Kitron har løpende gjennomført justeringer i produksjonen som ledd i tilpasningen til nye miljøkrav knyttet til produksjon av elektronikkprodukter. Ny konsernsjef I mai overtok Jørgen Bredesen som konsernsjef i Kitron. Han har mer enn 20 års internasjonal erfaring innen telekommunikasjon og IT, og han har bred ledererfaring fra både salg, markedsføring, utvikling og produksjon. Finansiell kalender februar Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig årsresultat mai Delårsrapport 1. kvartal mai Ordinær generalforsamling august Delårsrapport 2. kvartal oktober Delårsrapport 3. kvartal februar 2008 Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007

3 Nøkkeltall SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELT Norge Europa forøvrig Sverige USA Andre 3,5 % 2 % 46 % 3,5 % 45 % (Tall i millioner kroner) Ordre- og resultattall Ordreinngang Ordrereserve per 31. desember Omsetning 1 693, , ,0 Bruttomargin 40,0 % 40,0 % 39,2 % EBITDA 93,8 4,3 (15,0) Resultat før skatt 45,4 (58,2) (71,8) Resultat per aksje (kroner) 0,24 (0,39) (0,57) SALGSINNTEKTER FORDELT PÅ MARKEDSSEGMENT Forsvar/Marine Medisinsk utstyr Data/Telekom Industri 24 % 25 % Balanse Egenkapital per 31. desember 185,7 144,5 128,1 Egenkapitalandel per 31. desember 19,4 % 22,1 % 21,0 % Rentebærende gjeld per 31. desember 324,3 52,6 33,5 Totalkapital per 31. desember 957,5 652,5 610,8 Aksjen Aksjekurs per 31. desember (kroner) 4,95 2,92 2,79 Gjennomsnittlig antall aksjer Antall aksjer per 31. desember % 26 % Ansatte Antall ansatte per 31. desember Antall årsverk per 31. desember Sykefravær 5,1 % 5,9 % 6,2 % ÅRSVERK GEOGRAFISK FORDELT Norge Litauen Sverige 22 % OMSETNING Millioner kroner 1850 DRIFTSKOSTNADER Millioner kroner 700 BRUTTOMARGIN- UTVIKLING 41,0 % ,5 % ,0 % ,5 % 23 % 55 % ,0 % 38,5 % ,0 %

4 4 DETTE ER Kitron Løsningsevne og leveringspresisjon Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrialisering og produksjon av spesialtilpasset elektronikk for innbygging i kundens produkt, samt komplette produkter der elektronikk inngår. Selskapets leveringsevne og -kvalitet bidrar sammen med konkurransedyktige priser til kundenes suksess. Trygghet for kvalitet og gjennomføringsevne er viktige årsaker til at kundene velger Kitron. Kompetanse og kvalitet gjennomsyrer tjenestene i hele prosessen fra industrialisering og produksjon til montasje og slutt-test av komplette produkter klare for å fraktes direkte til sluttkunden. Lang erfaring og stor fleksibilitet preger også selskapet. Til sammen personer arbeider ved Kitrons utviklings- og produksjonsvirksomhet ved seks anlegg i Norge, Sverige og Litauen. Tett samarbeid mellom enhetene i Kitron gir konkurransefortrinn. Konsernet har to virksomhetsområder Electronic Manufacturing Services, (EMS) og Mikroelektronikk, og selskapet prioriterer markedssegmentene Forsvar/Marine, Industri, Data/Telekom og Medisin. Fleksibel totalleverandør Kitrons tjenester spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Kitron tilstreber så nær sømløs integrasjon som mulig med kunder og leverandører. Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret i de kompetansekrevende delene av verdikjeden. Samtidig arbeider konsernet løpende med å optimalisere anskaffelsesfunksjonen, produktmiksen og logistikken for å redusere kostnadene. Kitron er notert på Oslo Børs. Ansatte Geografisk fordeling Norge Sverige Litauen Totalt Ansatte per 31. desember Endring (86) Ansatte per 31. desember

5 5 Visjon og forretningsidé Visjon Kitron skal bli den ledende tilbyderen av oppdragsbasert elektronikkproduksjon i Skandinavia og det naturlige valget for krevende kunder. Forretningsidé Kitron skal styrke konkurransekraften til selskapets kunder gjennom å tilby tjenester i hele verdikjeden for produkter med elektronikkinnhold. Kitrons historie Kitron har sin opprinnelse i bedriftene Statronic og en avdeling av Elektrisk Bureau som begge ble etablert i Arendal i 1960-årene. På 1970-tallet ble navnet Kitron etablert, og Kitrons forretningsidé ble endret til kontraktsproduksjon av elektronikk. Kitron ble børsnotert i For å styrke sin markedsposisjon og kompetanse har konsernet gjennomført flere oppkjøp og fusjoner, blant annet fusjonerte Sonec ASA og Kitron ASA i Kitron består i dag av virksomheter som har sitt utspring fra Ericsson, Kongsberg Gruppen, Siemens, Nera og Tandberg Data i Norge, samt Bofors og Saab i Sverige. Kitron kjøpte UAB Kitron i Litauen i 2001.

6 6

7 7 KITRON ASA KITRON ASA ELECTRONIC MANUFACTURING SERVICES (EMS) KITRON AS KITRON AB UAB KITRON KITRON MICROELECTRONICS MIKROELEKTRONIKK VIrksomhetsområder KITRON ASA KITRON AS KITRON AB UAB KITRON KITRON MICROELECTRONICS Kitron er organisert som et konsern med noen fellesfunksjoner og to virksomhetsområder. ELECTRONIC selskapet MANUFACTURING Kitron sourcing SERVICES (EMS) as arbeider med anskaffelser til hele konsernet. oppgaven er å sørge for at konsernet til enhver tid oppnår MIKROELEKTRONIKK best mulige priser og leveringsbetingelser på råvarer og komponenter. Kvalitetssikring av leverandørers leveringsevne, logistikkløsninger og kvalitet er også sentralt for denne virksomheten. i tillegg har konsernet en utviklingsenhet som leverer tjenester innen industrialisering, komponentteknikk og hardførhetstesting. tjenestene er integrert i produksjonsenhetene, mest i EMs-virksomhetene og i økende grad innen mikroelektronikk. electronic ManuFacturing services (ems) Kitrons tjenester innen oppdragsbasert elektronikkproduksjon står for om lag 85 prosent av konsernets omsetning. Datterselskapene Kitron ab, Kitron as og UaB Kitron inngår i virksomhetsområdet. tjenestene omfatter mer enn produksjon. i de fleste av disse prosessene har geografisk nærhet avgjørende betydning for kundenes valg av leverandør. her har Kitron et fortrinn i sine geografiske markeder. En økende andel av kundene overlater ansvaret for en større andel av verdi kjeden til Kitron. samordnede innkjøp til og sammenstilling og slutt-test av komplette produkter, også kalt high level assembly (hla), er blant oppgavene Kitron påtar seg. For kundene innebærer dette økt fleksibilitet, reduserte kostnader og økt sikkerhet for effektivitet, konkurransedyktig pris og leveringspresisjon. MikroeLektronikk Virksomhetsområdet Mikroelektronikk, representert ved selskapene Kitron Microelectronics as og Kitron Microelectronics ab, står for 15 prosent av omsetningen i Kitron-konsernet. Krevende og robuste teknologiløsninger innen mange bruksområder fra belysning og bombrikker til styringssystemer for Forsvaret og bilindustrien utvikles og produseres ved Kitron Microelectronics. Virksomheten preges av høye krav til produktenes tekniske ytelse og stabilitet ved ytre påkjenninger samt stor produksjonsfleksibilitet og rask produksjonstilpasning. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Virksomheten representerer et viktig satsingsområde for Kitron. lønnsom heten innen mikroelektronikk er høyere enn i EMs-produksjon. Kitrons konkurransefortrinn er også i dette virksomhetsområdet erfaring, kompetanse og veletablerte kundeforhold. i dette markedet oppnås vekst i hovedsak innen segmentene Data/telekom og industri.

8 8 MARKEDSSEGMENTEr Forsvar/Marine Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2006 slik det også var i Omsetningen i segmentet utgjorde 431 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent av konsernets samlede omsetning. I 2005 var omsetningen i segmentet 450 millioner kroner, tilsvarende 29 prosent av konsernets totale omsetning. Kitron er en ledende leverandør av kontraktsproduksjon til forsvarsindustrien, og det er et begrenset antall konkurrenter i Skandinavia. Kitron har lange og gode relasjoner til kundene i dette segmentet. Aktivitetsnivået innen forsvarsdelen av segmentet var lavere i 2006 enn året før. Aktiviteten innen marine har økt gjennom året på grunn av høy aktivitet i skipsfart og offshore oljevirksomhet. Maritim sektor er et vekstområde for Kitron, særlig innen overvåkings- og kontrollsystemer for skip, samt tjenester til offshoreindustrien. Data/telekom Kitrons omsetning innen Data/Telekomsegmentet utgjorde 421 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent av konsernets samlede omsetning i Året før var omsetningen på 422 millioner kroner og utgjorde 27 prosent av omsetningen i konsernet. Bortfall av to betydelige kunder som i 2006 flyttet sin produksjon til Asia, er i stor grad kompensert av vekst hos andre og nye kunder. Segmentet er raskt voksende. Kundene verdsetter geografisk nærhet til leverandøren, spesielt i forbindelse med industrialiseringsprosesser og utviklingsarbeid. Kitron er godt posisjonert i dette segmentet. Medisinsk utstyr Omsetningsveksten innenfor (segmentet for Medisinsk utstyr) gjennom 2006 var 20 prosent og økte til 413 millioner kroner, som utgjorde 24 prosent av konsernets omsetning. I 2005 var omsetningen i dette segmentet 344 millioner kroner, svarende til 22 prosent av Kitrons totale omsetning. Markedet for medisinsk utstyr er i vekst, og Kitron har opprettholdt sin markedsandel. Gjennom inngåtte avtaler og gjennomførte leveranser i løpet av året har Kitron bekreftet sine forutsetninger for å produsere komplette produkter (High Level Assembly, HLA). Trenden med at kunder ønsker at kontraktsprodusent tar fullt ansvar for leveranse av komplette produkter fortsetter. Kitrons posisjon innen HLA-produksjon er styrket gjennom OMSETNING FORSVAR/MARINE Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning OMSETNING DATA/TELEKOM Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning OMSETNING MEDISINSK UTSTYR Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 9 Industri Omsetningen innen Industri-segmentet utgjorde 428 millioner kroner, som utgjorde 25 prosent av Kitrons totale omsetning i Året før var omsetningen 359 millioner kroner, svarende til 23 prosent av konsernets omsetning. Segmentet kjennetegnes av stabilitet og kontinuitet i kundeforhold. Kitron er aktivt deltakende i produktfornyelser og økt omfang av produksjonsserier. Økt produksjon i Litauen og mer fordelaktig produktmiks har åpnet for større omsetning innen markedssegmentet. Kitron anser å ha gode muligheter for å øke sin markedsandel i dette segmentet. OMSETNING INDUSTRI Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning % % % % % % %

10 10

11 11 Takket være stor innsats fra alle medarbeidere i Kitron la vi bak oss et 2006 med brukbart resultat. Flere år med tap og omstrukturering er forbi. Nå vil vi konsentrere oss om mulighetene for ytterligere forbedringer. Spennende muligheter Etter snart ett år som konsernsjef i Kitron oppmuntres jeg av all kunnskap medarbeiderne våre besitter, og jeg lar meg imponere av viljen de viser for gjennomføring av nødvendige tiltak. Vi vokser, og all analyse tilsier at veksten vil fortsette innen alle våre markedssegmenter de neste årene. Dette understøttes ved høy aktivitet knyttet til nye produkter blant samtlige av våre største kunder. I Norge vokser vi internasjonalt sammen med kundene, og kombinasjonen med tilbudet fra virksomheten i Litauen har gitt gode resultater. Sverige har et marked som er tre til fire ganger større enn det norske. Det byr på store muligheter. Derfor satser vi aktivt på Sverige, og i skrivende stund foregår der en vesentlig rekruttering av nye medarbeidere innen salg og marked. Økt interesse fra Tyskland og England direkte mot vår virksomhet i Litauen bekrefter ytterligere muligheter for vekst. Innen mikroelektronikk fortsetter vi den positive utviklingen, og nye kunder fra bilindustrien viser at Kitrons teknologi har internasjonal konkurransekraft. Ytterligere forbedring Men vekst alene er ikke nok til å innfri våre mål eller kundenes krav til oss som utviklingspartner og leverandør. Lønnsomhet er vel så viktig, og på dette området har vi igangsatt en rekke tiltak som gjennom 2007 vil gi resultater. Etableringen av en egen organisasjon for anskaffelser i Kina innen utgangen av første halvår 2007 viser at vi tar innkjøp på alvor. Materiell er tross alt 60 prosent av vår totale kostnad, og vi føler oss trygge på at vi skal kunne realisere et stort innsparingspotensial på dette området. Mer optimal sammensetning av produkter og kunder i fabrikkene, kombinert med tiltak som leder til høyere effektivitet, er andre høyt prioriterte områder. Kvalitet i alle ledd Vi har mange dyktige ingeniører og ser behov for utviklingstjenester som raskere kan bringe nye produkter fra våre kunder ut på markedet. Ved å bli mer profesjonell som en totalleverandør og i hver eneste leveranse møte eller overgå kundens forventinger, får Kitron lettere aksept for bedret lønnsomhet. Riktig kapasitet i forhold til etterspørselen i markedet er viktig for Kitron, og vi planlegger å møte denne i form av større effektivitet og bedre kapasitetsutnyttelse i Norge og Sverige, samt økt kapasitet i Litauen. Utvikle medarbeidere Med andre ord ser vi spennende vekstmuligheter og stiller krav til bedret lønnsomhet. Dette betinger fokus på den viktigste ressursen i Kitron medarbeiderne og vi vil nå satse mer på trening og opplæring av våre folk for å kunne møte nye og strengere krav fra både eksisterende og nye kunder. Mulighetene er mange, og vi gleder oss til et spennende 2007! Jørgen Bredesen Konsernsjef Kitron ASA «Vi vokser, og all analyse tilsier at veksten vil fortsette innen alle våre markedssegmenter de neste årene.»

12 12 Årsberetning VEKST OG LØNNSOMHET Målrettet markeds- og restruktureringsarbeid gjennom flere år har gitt resultater i Omsetningen økte med sju prosent til 1 693,6 millioner kroner. Driftsresultat før av- og nedskrivning (EBITDA) økte med 89,5 millioner kroner, fra 4,3 millioner kroner i 2005 til 93,8 millioner kroner i VIRKSOMHET Kitrons forretningsidé er å tilby tjenester innenfor utvikling, design, industrialisering og produksjon av elektronikk til industrielle aktører. Hovedkontoret ligger på Lysaker i Bærum. Virksomheten drives i Arendal, Røros og Oslo, i Jönköping, Karlskoga og Flen i Sverige, samt i Kaunas i Litauen. Alle enhetene har høyt kvalifiserte medarbeidere og er sertifisert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder for den produksjon som drives. Konsernets virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder: Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS) tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til produksjon av elektronikk. Lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden gir sammen med stor fleksibilitet og moderne utstyr høy kvalitet i leveransene. Effektive prosesser, god innkjøpsfunksjon og lavkostproduksjon sikrer konkurranseevnen. Kitron tilbyr også gode logistikkløsninger, og i mange tilfeller leverer konsernet komplette produkter klare for levering til sluttkunde. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Markedet for slike leveranser representerer et viktig satsingsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. MARKEDSSEGMENTER Kitrons virksomhet kjennetegnes av komplekse produksjonsprosesser og høy grad av spesialkompetanse. Kitron har valgt å prioritere salgs- og markedsføringsvirksomheten innen de fire markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/ Telekom, Medisinsk utstyr og Industri. Etter at Medisinsk utstyr og Industrisegmentene har økt sin andel de senere år er de fire markedssegmentene omsetningsmessig nær jevnstore, noe som gir mindre sårbarhet og redusert markedsrisiko. Forsvar/Marine Forsvar/Marine var i 2006 fortsatt Kitrons største segment. Segmentet hadde en svak reduksjon i omsetningen fra 450,3 millioner kroner i 2005 til 431,1 millioner kroner i 2006, noe som tilsvarer 25,5 prosent av konsernets omsetning (28,6 prosent). Selv om segmentet har hatt lavere aktivitet i 2006 enn tidligere år, ventes aktivitetsnivået å ta seg opp i Data/Telekom I Data/Telekom-segmentet var omsetningen stabil med 420,8 millioner kroner i 2006 (422,4 millioner kroner). Dette tilsvarer 24,8 prosent av konsernets omsetning (26,8 prosent). Bortfall av to betydelige kunder som i 2006 flyttet sin produksjon til Asia, er i stor grad kompensert av vekst hos andre og nye kunder. Segmentet er raskt voksende. Medisinsk utstyr Omsetningen innenfor medisinsegmentet økte fra 344,4 millioner kroner i 2005 til 413,3 millioner kroner i 2006, tilsvarende 24,4 prosent av konsernets omsetning (21,8 prosent). Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet endte på 428,2 millioner kroner i 2006 (359,3 millioner kroner), tilsvarende 25,3 prosent av konsernets omsetning (22,8 prosent). Kitron anser å ha gode muligheter for å øke sin markedsandel i dette segmentet. VIKTIGE HENDELSER I 2006 Høyt aktivitetsnivå Samtlige av Kitrons virksomheter har hatt gjennomgående høyt aktivitetsnivå i hele Situasjonen ventes å fortsette inn i Den positive utviklingen i ordreinngangen og ordrereserven underbygger dette. Gjennomføring av restrukturering Gjennom 2006 har Kitron gjennomført restruktureringstiltakene som ble vedtatt for den norske EMS-virksomheten høsten Betydelige ressurser ble nedlagt i dette arbeidet, spesielt i løpet av første halvår Produksjonsvirksomhetene i Kilsund og Hisøy ble samlokalisert på Hisøy. I første kvartal 2006 ble produksjonsenheten i Oslo avviklet, og produksjonen ble flyttet til UAB Kitron i Litauen og andre fabrikker i konsernet. Til sammen berørte sammenslåingen og avviklingen omlag 100 årsverk. Tiltakene var nødvendige for å sikre konsernets lønnsomhet fremover og har allerede gitt de planlagte effektene. Ved utgangen av året hadde enhetene stabilt god drift. Styret forventer at enhetene fremover vil oppnå ytterligere forbedringer gjennom det løpende arbeidet med å øke produktivitet og kvalitet. Ny konsernsjef Tidligere konsernsjef Jan T. Jørgensen fratrådte som konsernsjef medio mai Styret takker Jørgensen for hans innsats som konsernsjef i Kitron i en periode der store omstillinger er gjennomført. Den 18. mai 2006 tilsatte styret Jørgen Bredesen som ny konsernsjef. Bredesen har mer enn 20 års erfaring innen telekommunikasjon og IT og har bred ledererfaring fra både salg og markedsføring, utvikling og produksjon i internasjonale selskaper.

13 13 REGNSKAPET Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kitron ASAs og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Resultat Driftsinntektene for 2006 utgjorde 1 693,6 millioner kroner mot 1 576,3 millioner kroner i 2005, tilsvarende en økning på 7,4 prosent. Økningen i inntektene skyldes dels høyere volum til etablerte kunder i den norske delen av virksomheten og dels nysalg til kunder, og da spesielt i den svenske virksomheten. Gjennom 2006 var det også en økende trend at både nye og eksisterende kunder i større grad enn før etterspurte leveranser innenfor en større del av verdikjeden. EMS-virksomhetens inntekter i 2006 beløp seg til 1 413,8 millioner kroner, en økning på 0,3 prosent sammenlignet med Inntektene for EMS-virksomheten er noe påvirket av en midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet i andre kvartal som følge av omstillingen i den norske delen av virksomheten. Både den norske og den svenske EMS-virksomheten opplevde i 2006 en kraftig økning i etterspørselen etter produksjon av prototyper, noe som gir spennende muligheter for fremtidige oppdrag, men som samtidig til en viss grad reduserer den ordinære produksjonskapasiteten. Inntektene for Kitron Microelectronics økte med 48 prosent. Økningen skyldes blant annet gode markedsforhold i Kitron EMS representerte 83,5 prosent av driftsinntektene i 2006 (89,5) og Kitron Microelectronics sto for 17,1 prosent (12,4), mens andre selskaper og konsernelimineringer utgjorde -0,6 prosent (-1,9). Ved utløpet av 2006 utgjorde konsernets ordrereserver 959 millioner kroner, mot 781 millioner kroner ved utløpet av Til sammen hadde Kitron en ordreinngang i 2006 på millioner kroner, mot millioner kroner i Den kraftige ordreveksten på 17,5 prosent i 2006 viser at Kitron har fått god uttelling for innsatsen i markedsarbeidet, både i forhold til å bygge lojalitet hos eksisterende kunder og i arbeidet rettet mot nye kunder. Bruttomarginen i 2006 endte på 40,0 prosent, hvilket er det samme som i Bruttomarginen år mot år er gjennomgående stabil per produktkategori. Kitron søker å opprettholde eller bedre bruttomarginen gjennom strategisk satsing på konsernets innkjøpsfunksjon både i datterselskapet Kitron Sourcing og i fabrikkene, samt gjennom løpende produktivitetsforbedring. Virksomhetsområdet Microelectronics, som har en høyere bruttomargin enn EMS, utgjør en økende andel av Kitrons omsetning. På den annen side har tjenestesalget, som har 100 prosent bruttomargin, vist nedgang fra 2005 til Antall årsverk økte fra ved utgangen av 2005 til ved utgangen Konsernets lønnskostnader gikk likevel ned fra 475,3 millioner kroner i 2005 til 466,0 millioner kroner i Lønnskostnadene for 2005 inkluderer lønnsrelaterte restruktureringskostnader. Gjennom 2006 er bemanningen i UAB Kitron og Kitron Microelectronics økt for å kunne håndtere den økte aktiviteten. Samtidig er bemanningen redusert i den norske og den svenske EMSvirksomheten. Som følge av høyere aktivitet i annet halvår 2006 har det ikke vært hensiktsmessig å redusere bemanningen i den norske EMS-virksomheten i det omfang som ble varslet i forbindelse med restruktureringsbeslutningen høsten Tiltakene som er gjennomført i den norske EMS-virksomheten, har gitt de ønskede resultater, med kostnadsreduserende effekt fra andre halvår Kostnader utenom varekostnad og engangskostnader ble redusert fra 615,9 millioner kroner i 2005 til 601,6 millioner kroner i Kostnadsreduksjonen er imidlertid delvis oppveid av økt aktivitetsnivå i konsernet. I 2006 oppnådde Kitron et driftsresultat på 64,4 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 34,4 millioner kroner i Kitron driver oppdragsbasert utvikling og industrialisering for sine kunder. I enkelte tilfeller bærer Kitron en del av kostnadene for selve utviklingen. Dette vil være aktuelt i de tilfeller hvor prosjektet gir påregnelig avkastning gjennom lønnsom produksjon for kunden i neste fase. Forskning og utvikling i egen regi er begrenset og i all hovedsak knyttet til å skape og gjennomføre produktivitetsøkende, kompetansehevende og kvalitetsforbedrende tiltak. Kitron har benyttet seg av Skattefunn-ordningen og har resultatført 0,8 milllioner kroner i To prosjekter ble avsluttet i året, mens ett prosjekt fortsetter inn i Konsernets netto finanskostnader ble redusert fra 23,9 millioner kroner i 2005 til 19,0 millioner kroner i Forbedringen kan tilskrives lavere rentebærende gjeld og lavere regnskapsmessig valutatap i 2006 enn i Kitrons resultat før skatt i 2006 utgjorde 45,4 millioner kroner, mot et negativt resultat før skatt i 2005 på 58,2 millioner kroner. Konsernets skattekostnad i 2006 var på 3,8 millioner kroner, mot en skattekostnad på 0,7 millioner kroner i Skattekostnaden for 2006 gjelder virksomheten i Litauen. Virksomheten i Norge og Sverige har betydelige fremførbare underskudd. Kitron har ikke regulert den balanseførte utsatte skattefordelen i 2006.

14 14 Konsernets årsresultat utgjorde 41,7 millioner kroner (-58,9 millioner kroner). Dette utgjør henholdsvis 0,24 og -0,39 kroner i resultat per aksje. Utvannet resultat per aksje er likt med resultat per aksje. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,6 millioner kroner i 2006 (9,4 millioner kroner). Den beskjedne kontantstrømmen skyldes i hovedsak økt arbeidskapital som følge av økning i aktivitetsnivået. Forskjellen på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet skyldes i hovedsak lageroppbygging. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til -45,4 millioner kroner i 2006 (-39,5 millioner kroner). Investeringene er i hovedsak fornyelse av maskiner og utstyr. Kitron benytter normalt finansiell leasing for investeringer som egner seg for dette. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -11,8 millioner kroner (92,0 millioner kroner). I løpet av 2006 er det nedbetalt langsiktig gjeld tilsvarende 14,0 millioner kroner. I 2005 gjennomførte Kitron to emisjoner som tilførte morselskapet netto 90,8 millioner kroner i egenkapital. Det var ingen emisjon i Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2006 utgjorde 957,5 millioner kroner (652,5 millioner kroner). Egenkapitalen var på 185,7 millioner kroner per samme tidspunkt (144,5 millioner kroner), og egenkapitalen representerte 19,1 prosent (22,1 prosent). Varelageret økte med 40,4 millioner kroner i løpet av 2006 og utgjorde ved årsskiftet 282,9 millioner kroner (242,5 millioner kroner). Økningen i varelageret skyldes høyere produksjonsaktivitet ved årsskiftet 2006/2007 sammenlignet med foregående årsskifte. Kundefordringer var på 365,3 millioner kroner ved årsskiftet (90,4 millioner kroner). Den sterke økningen skyldes i hovedsak at konsernet i 2006 innførte en konvensjonell factoringordning, der fordringene belånes og forblir regnskapsført i balansen. Den tidligere ordningen innebar at kundefordringene ble solgt ut av balansen. Solgte kundefordringer per 31. desember 2005 representerte 208,0 millioner kroner. Ordningen har medført en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen har imidlertid ingen konsekvenser for størrelsen på konsernets egenkapital. Den nye ordningen er kontantstrømsmessig nøytral og forventes å innebære lavere finanskostnader. Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 324,3 millioner kroner per 31. desember 2006 (52,6 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 98,3 millioner kroner ved utgangen av 2006 (113,2 millioner kroner). Av dette var 18,9 millioner kroner (28,5 millioner kroner) bundne midler. Likviditeten er tilfredsstillende. Fortsatt drift Det er ingen hendelser hittil i 2007 som påvirker resultatet for 2006 eller vurderingen av selskapets eiendeler og gjeld ved utgangen av Styret bekrefter at betingelsene for fortsatt drift er tilfredsstilt og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med denne forutsetningen. FINANSIELL MARKEDSRISIKO Konsernets virksomhet medfører finansielle risiki. Selskapets overordnede rutiner for risikostyring fokuserer på uforutsigbarheten i finansmarkedene og tilstreber å minimere potensielle negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Konsernet påvirkes av valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. Regnskapsført valutagevinst og tap gjelder bare effekten i perioden en valutabasert eiendel er balanseført. Norske og svenske kroner utgjør en større andel av inntektene enn av kostnadene. Imidlertid er inntekter og kostnader i fremmed valuta for en stor del balansert, slik at netto valutarisiko blir liten. Konsernet har ikke vesentlige valutasikringsordninger utover avtaler med kunder som gir Kitron anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. En effektiv valutasikring av inntektsstrømmen på lang sikt ville være svært komplisert og relativt kostbar å operere. Konkurransemessig medfører styrking av Kitrons lokale valutaer en fordel for konkurrenter med kostnadsbase i fremmed valuta. Valutaeffekten kan både forsterkes og svekkes av ulik inflasjon. Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på eletronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittsikret. historisk har Kitron erfart små tap på fordringer. Kitrons gjeld er i hovedsak kortsiktig og basert på factoringfinansiering

15 15 av kundefordringer. Dette medfører at svingninger i omsetning slår ut i selskapets likviditet. Konsernet har trekkfasiliteter som dekker inn forventede likviditetssvingninger gjennom året. Konsernets rentebærende gjeld belastes med markedsbasert rente for norske kroner. Kitron har ikke renteinstrumenter. Konsernet har ikke rentebærende eiendeler av betydning. Styret anser konsernets fremtidige likviditet som tilfredsstillende. Imidlertid er en svært liten andel av fremmedkapitalen langsiktig. For å sikre vekstmuligheter og handlefrihet ønsker styret i 2007 å øke konsernets kapitalbase og øke andelen langsiktig finansiering. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Per 31. desember 2006 hadde konsernet totalt ansatte som utførte årsverk. Tallene inkluderer midlertidig ansatte og er ikke redusert for sykmeldte. Styret vil takke alle ansatte for den innsats, fleksibilitet og kvalitetsbevissthet de har utvist i forbindelse med den løpende produksjon og de omstillinger som er gjennomført. De ansattes kompetanse og produktivitet utgjør et stort aktivum og konkurransefortrinn for Kitron. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker eller yrkesskader blant ansatte i Sykefraværet i Kitron er redusert fra 5,9 prosent i 2005 til 5,1 prosent i For å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et ytterligere redusert sykefravær har Kitrons norske bedrifter inngått avtale med de ansatte om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Styret anser arbeidsmiljøet som godt og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. I 2006 gjennomførte Kitron nødvendige tilpasninger for å tilfredsstille EUdirektivet om reduksjon av farlige stoffer (Reduction of Hazardous Substances (RoHS) 2002/95/EC). Kitron forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Flere av konsernets produksjonsenheter er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. LIKESTILLING Konsernets grunnholdning er at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. Innenfor den fabrikkmessige produksjonsvirksomheten har virksomhetene tradisjonelt sysselsatt flest kvinnelige arbeidstakere. Kvinner representerte 49,9 prosent av antall årsverk i Kitron i Av konsernets 939 årsverk som arbeidet direkte i produksjonen, utgjorde kvinner 56,3 prosent, mens kvinner utførte 32,2 prosent av 340 årsverk i øvrige indirekte funksjoner. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i norske og svenske selskaper utgjorde gjennomsnittlig lønn til kvinner om lag 86 prosent av gjennomsnittlig lønn til menn. En stor andel av de ansatte i denne kategorien er fagorganiserte, og lønninger fastsettes med basis i tariffavtaler. Tariffene er knyttet til kompetanse og ansiennitet. Tariffene kan variere mellom de ulike datterselskaper, men skiller ikke på kjønn. Øvrige indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag er det et klart flertall av mannlige ansatte i konsernledelsen og ledelsen for de enkelte virksomhetene, selv om kvinner er representert både i konsernledelsen og i flere av ledergruppene. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Det er ingen diskriminerende forhold ved utformingen av arbeidsplassene. Det er ingen kvinner blant de seks aksjonærvalgte styremedlemmene. Det er én kvinne blant de tre ansattevalgte representantene. Dette tilsvarerer en kvinneandel på 11 prosent av styret. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. Formålet med prinsippene og tilhørende regler og rutiner er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Styret søker å ha retningslinjer som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den årlige redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten. FREMTIDSUTSIKTER Målrettet markedsarbeid og gunstige markedsforhold for konsernets viktigste kunder har gitt uttelling for Kitron. For at Kitron skal sikre sin andel av markedsveksten fremover vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere gjøres på tvers av konsernet, noe som forventes å bidra til bedre kapasitetsutnyttelse. En meget solid ordrereserve ventes også å bidra til positiv utvikling fremover. Full effekt av omstillingene i den norske EMS-virksomheten ble oppnådd fra andre halvår Den reduserte kostnadsbasen bidrar positivt til lønnsomheten fremover. Etter styrets oppfatning har Kitrons norske virksomhet nå økt fleksibilitet og en sammensetning av ressurser og kompetanse som er tilpasset det markedet konsernet ser fremover. Kitron gjennomfører i flere mindre kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer i Sverige. Industrialiseringsaktivitetene knyttes tettere

16 16 til produksjonsmiljøene i fabrikkene og kapasiteten i utviklingsvirksomheten reduseres i tråd med etterspørselen etter slike tjenester. Samtidig styrkes det svenske salgs- og markedsapparatet. Tiltakene vil til sammen medføre en netto reduksjon på om lag 30 årsverk i løpet av Endringene gjennomføres uten at det medfører nevneverdige ekstrakostnader i Hovedmarkedene vil fortsatt være Norge og Sverige, og i denne sammenhengen er fortsatt satsing i Litauen viktig for å være konkurransedyktig. For å styrke konkurranseevnen etablerer Kitron en innkjøpsenhet i Kina i Det er erfaringsmessig varierende aktivitet og omsetning mellom kvartalene, noe som også må forventes i Styret venter overskudd for 2007 som helhet, men understreker samtidig at det hefter usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. EMS-industrien har gjennom flere år vist svak lønnsomhet, noe som også har preget Kitrons resultater. Industrien er nå i en vekstperiode som forventes å vedvare i flere år. Disse omstendighetene kan forventes å bidra til omstrukturering og konsolidering i bransjen. Dersom og når det er formålstjenlig for Kitron og aksjonærene, vil konsernet spille en rolle i de endringer som skjer i bransjen. MORSELSKAPETS ÅRSRESULTAT OG DISPONERING Kitron ASA hadde et årsresultat i 2006 på kroner. Styret foreslår at årets resultat dekkes av overkursfondet. Det foreslås ikke utbytte for Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Oslo, 22. mars 2007 Carl Espen Wollebekk Styreleder Arne Solberg Nestleder Kjell Erik Almskog Styremedlem Nerijus Dagilis Styremedlem Ian Hague Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Preben Jensen Ansatterepresentant Liv Johansen Ansatterepresentant Leif Henriksen Ansatterepresentant Jørgen Bredesen Adm. direktør

17 17 Konsernets årsregnskap (Beløp i tusen kroner) Note Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivninger og nedskrivninger 10, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (34 359) (53 271) Finansinntekter og -kostnader Netto finansposter 21 (19 009) (23 854) (18 529) Resultat før skattekostnad (58 213) (71 800) Skattekostnad Årsresultat (58 939) (73 807) Tilordnet Aksjonærer (58 939) (75 191) Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (Kroner per aksje) Resultat per aksje 0,24 (0,39) (0,57) Utvannet resultat per aksje 0,24 (0,39) (0,57)

18 18 KONSERNETS BALANSE PER 31. DESEMBER (Beløp i tusen kroner) Note (Beløp i tusen kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Varige driftsmidler Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført (3 660) (3 204) Opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Lån 14, Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån 14, Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 22. mars 2007 Carl Espen Wollebekk Styreleder Arne Solberg Nestleder Kjell Erik Almskog Styremedlem Nerijus Dagilis Styremedlem Ian Hague Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Preben Jensen Ansatterepresentant Liv Johansen Ansatterepresentant Leif Henriksen Ansatterepresentant Jørgen Bredesen Adm. direktør

19 19 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Tilfaller selskapets aksjonærer Minoritetsinteresse Sum (Beløp i tusen kroner) Note Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 1. januar (2 155) ( ) Omregningsdifferanser - (1 049) - - (1 049) Årsresultat - - (58 939) - (58 939) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse av nye aksjer Emisjonskostnader (4 480) (4 480 Endring minoritetsinteresser (12 558) (12 558) Egenkapital 31. desember (3 204) ( ) Egenkapital 1. januar (3 204) ( ) Omregningsdifferanser Årsresultat Tilbakebetaling av aksjonærtilskudd - (4 319) Egenkapital 31. desember (3 660) ( )

20 20 KONSERNETS Kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra driften Renter (14 521) (13 009) Skatter (2 050) (2 204) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap (4 954) (11 030) Kjøp av varige driftsmidler 10 (40 462) (28 465) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (45 416) (39 495) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Opptak av lån Avdrag på gjeld (14 012) (4 342) Utbetaling til minoritetsinteresser - (1 030) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (11 827) Endring i kontanter og bankkreditt (47 601) Kontanter og bankkreditt 1. januar (9 046) Kontanter og bankkreditt 31. desember

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009

ReitangRuppen ÅRsRappoRt 2009 Reitangruppen Årsrapport 2009 Nøkkeltall (Beløp i NOK mill.) OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2009 2008 2007 Omsetning inkl. provisjon 57 253 57 026 45 841 Vekst i omsetning REMA 1000 14,7 % 17,8 % 10,6 % Vekst

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer