Finansiell kalender 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiell kalender 2007"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning 52 Eierstyring og selskapsledelse 53 Vedtekter 56 Aksje- og aksjonærforhold 57 Styre og ledelse 58 Adresser 59 Gode resultater Kitron oppnådde sitt beste driftsresultat siden konsernet ble etablert i år Omsetningen økte etter flere år med tilbakegang og var sju prosent høyere enn for Konsernet viser framgang i en periode med gjennomgående positiv utvikling i hele industrien. Dette ventes å gi større grad av stabilitet for Kitron i tiden fremover. Sterk ordreinngang Ordreinngangen i 2006 økte med 18 prosent fra året før og har bidratt til en ordrereserve ved utgangen av året som er 23 prosent høyere enn ved utgangen av 2005 og er Kitrons høyeste ordrereserve på seks år. Enklere struktur All produksjon i Kitrons norske EMS-virksomhet er samlet ved én fabrikk på Hisøy i Arendal. Strukturendringene har gitt selskapet mer effektiv utnyttelse av sine ressurser og dermed lavere kostnader. Kitron arbeider kontinuerlig med justeringer som kan gi ytterligere driftsforbedringer. Produksjonslinje for prototyper En egen linje for produksjon av prototyper ble etablert i fabrikken i Arendal slik at konsernet blir bedre i stand til å imøtekomme markedets økte etterspørsel etter prototypeproduksjon. Ny miljøstandard innført EUs såkalte ROHS-krav ble gjort gjeldende i juli. Kitron har løpende gjennomført justeringer i produksjonen som ledd i tilpasningen til nye miljøkrav knyttet til produksjon av elektronikkprodukter. Ny konsernsjef I mai overtok Jørgen Bredesen som konsernsjef i Kitron. Han har mer enn 20 års internasjonal erfaring innen telekommunikasjon og IT, og han har bred ledererfaring fra både salg, markedsføring, utvikling og produksjon. Finansiell kalender februar Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig årsresultat mai Delårsrapport 1. kvartal mai Ordinær generalforsamling august Delårsrapport 2. kvartal oktober Delårsrapport 3. kvartal februar 2008 Delårsrapport 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007

3 Nøkkeltall SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELT Norge Europa forøvrig Sverige USA Andre 3,5 % 2 % 46 % 3,5 % 45 % (Tall i millioner kroner) Ordre- og resultattall Ordreinngang Ordrereserve per 31. desember Omsetning 1 693, , ,0 Bruttomargin 40,0 % 40,0 % 39,2 % EBITDA 93,8 4,3 (15,0) Resultat før skatt 45,4 (58,2) (71,8) Resultat per aksje (kroner) 0,24 (0,39) (0,57) SALGSINNTEKTER FORDELT PÅ MARKEDSSEGMENT Forsvar/Marine Medisinsk utstyr Data/Telekom Industri 24 % 25 % Balanse Egenkapital per 31. desember 185,7 144,5 128,1 Egenkapitalandel per 31. desember 19,4 % 22,1 % 21,0 % Rentebærende gjeld per 31. desember 324,3 52,6 33,5 Totalkapital per 31. desember 957,5 652,5 610,8 Aksjen Aksjekurs per 31. desember (kroner) 4,95 2,92 2,79 Gjennomsnittlig antall aksjer Antall aksjer per 31. desember % 26 % Ansatte Antall ansatte per 31. desember Antall årsverk per 31. desember Sykefravær 5,1 % 5,9 % 6,2 % ÅRSVERK GEOGRAFISK FORDELT Norge Litauen Sverige 22 % OMSETNING Millioner kroner 1850 DRIFTSKOSTNADER Millioner kroner 700 BRUTTOMARGIN- UTVIKLING 41,0 % ,5 % ,0 % ,5 % 23 % 55 % ,0 % 38,5 % ,0 %

4 4 DETTE ER Kitron Løsningsevne og leveringspresisjon Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrialisering og produksjon av spesialtilpasset elektronikk for innbygging i kundens produkt, samt komplette produkter der elektronikk inngår. Selskapets leveringsevne og -kvalitet bidrar sammen med konkurransedyktige priser til kundenes suksess. Trygghet for kvalitet og gjennomføringsevne er viktige årsaker til at kundene velger Kitron. Kompetanse og kvalitet gjennomsyrer tjenestene i hele prosessen fra industrialisering og produksjon til montasje og slutt-test av komplette produkter klare for å fraktes direkte til sluttkunden. Lang erfaring og stor fleksibilitet preger også selskapet. Til sammen personer arbeider ved Kitrons utviklings- og produksjonsvirksomhet ved seks anlegg i Norge, Sverige og Litauen. Tett samarbeid mellom enhetene i Kitron gir konkurransefortrinn. Konsernet har to virksomhetsområder Electronic Manufacturing Services, (EMS) og Mikroelektronikk, og selskapet prioriterer markedssegmentene Forsvar/Marine, Industri, Data/Telekom og Medisin. Fleksibel totalleverandør Kitrons tjenester spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Kitron tilstreber så nær sømløs integrasjon som mulig med kunder og leverandører. Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret i de kompetansekrevende delene av verdikjeden. Samtidig arbeider konsernet løpende med å optimalisere anskaffelsesfunksjonen, produktmiksen og logistikken for å redusere kostnadene. Kitron er notert på Oslo Børs. Ansatte Geografisk fordeling Norge Sverige Litauen Totalt Ansatte per 31. desember Endring (86) Ansatte per 31. desember

5 5 Visjon og forretningsidé Visjon Kitron skal bli den ledende tilbyderen av oppdragsbasert elektronikkproduksjon i Skandinavia og det naturlige valget for krevende kunder. Forretningsidé Kitron skal styrke konkurransekraften til selskapets kunder gjennom å tilby tjenester i hele verdikjeden for produkter med elektronikkinnhold. Kitrons historie Kitron har sin opprinnelse i bedriftene Statronic og en avdeling av Elektrisk Bureau som begge ble etablert i Arendal i 1960-årene. På 1970-tallet ble navnet Kitron etablert, og Kitrons forretningsidé ble endret til kontraktsproduksjon av elektronikk. Kitron ble børsnotert i For å styrke sin markedsposisjon og kompetanse har konsernet gjennomført flere oppkjøp og fusjoner, blant annet fusjonerte Sonec ASA og Kitron ASA i Kitron består i dag av virksomheter som har sitt utspring fra Ericsson, Kongsberg Gruppen, Siemens, Nera og Tandberg Data i Norge, samt Bofors og Saab i Sverige. Kitron kjøpte UAB Kitron i Litauen i 2001.

6 6

7 7 KITRON ASA KITRON ASA ELECTRONIC MANUFACTURING SERVICES (EMS) KITRON AS KITRON AB UAB KITRON KITRON MICROELECTRONICS MIKROELEKTRONIKK VIrksomhetsområder KITRON ASA KITRON AS KITRON AB UAB KITRON KITRON MICROELECTRONICS Kitron er organisert som et konsern med noen fellesfunksjoner og to virksomhetsområder. ELECTRONIC selskapet MANUFACTURING Kitron sourcing SERVICES (EMS) as arbeider med anskaffelser til hele konsernet. oppgaven er å sørge for at konsernet til enhver tid oppnår MIKROELEKTRONIKK best mulige priser og leveringsbetingelser på råvarer og komponenter. Kvalitetssikring av leverandørers leveringsevne, logistikkløsninger og kvalitet er også sentralt for denne virksomheten. i tillegg har konsernet en utviklingsenhet som leverer tjenester innen industrialisering, komponentteknikk og hardførhetstesting. tjenestene er integrert i produksjonsenhetene, mest i EMs-virksomhetene og i økende grad innen mikroelektronikk. electronic ManuFacturing services (ems) Kitrons tjenester innen oppdragsbasert elektronikkproduksjon står for om lag 85 prosent av konsernets omsetning. Datterselskapene Kitron ab, Kitron as og UaB Kitron inngår i virksomhetsområdet. tjenestene omfatter mer enn produksjon. i de fleste av disse prosessene har geografisk nærhet avgjørende betydning for kundenes valg av leverandør. her har Kitron et fortrinn i sine geografiske markeder. En økende andel av kundene overlater ansvaret for en større andel av verdi kjeden til Kitron. samordnede innkjøp til og sammenstilling og slutt-test av komplette produkter, også kalt high level assembly (hla), er blant oppgavene Kitron påtar seg. For kundene innebærer dette økt fleksibilitet, reduserte kostnader og økt sikkerhet for effektivitet, konkurransedyktig pris og leveringspresisjon. MikroeLektronikk Virksomhetsområdet Mikroelektronikk, representert ved selskapene Kitron Microelectronics as og Kitron Microelectronics ab, står for 15 prosent av omsetningen i Kitron-konsernet. Krevende og robuste teknologiløsninger innen mange bruksområder fra belysning og bombrikker til styringssystemer for Forsvaret og bilindustrien utvikles og produseres ved Kitron Microelectronics. Virksomheten preges av høye krav til produktenes tekniske ytelse og stabilitet ved ytre påkjenninger samt stor produksjonsfleksibilitet og rask produksjonstilpasning. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Virksomheten representerer et viktig satsingsområde for Kitron. lønnsom heten innen mikroelektronikk er høyere enn i EMs-produksjon. Kitrons konkurransefortrinn er også i dette virksomhetsområdet erfaring, kompetanse og veletablerte kundeforhold. i dette markedet oppnås vekst i hovedsak innen segmentene Data/telekom og industri.

8 8 MARKEDSSEGMENTEr Forsvar/Marine Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2006 slik det også var i Omsetningen i segmentet utgjorde 431 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent av konsernets samlede omsetning. I 2005 var omsetningen i segmentet 450 millioner kroner, tilsvarende 29 prosent av konsernets totale omsetning. Kitron er en ledende leverandør av kontraktsproduksjon til forsvarsindustrien, og det er et begrenset antall konkurrenter i Skandinavia. Kitron har lange og gode relasjoner til kundene i dette segmentet. Aktivitetsnivået innen forsvarsdelen av segmentet var lavere i 2006 enn året før. Aktiviteten innen marine har økt gjennom året på grunn av høy aktivitet i skipsfart og offshore oljevirksomhet. Maritim sektor er et vekstområde for Kitron, særlig innen overvåkings- og kontrollsystemer for skip, samt tjenester til offshoreindustrien. Data/telekom Kitrons omsetning innen Data/Telekomsegmentet utgjorde 421 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent av konsernets samlede omsetning i Året før var omsetningen på 422 millioner kroner og utgjorde 27 prosent av omsetningen i konsernet. Bortfall av to betydelige kunder som i 2006 flyttet sin produksjon til Asia, er i stor grad kompensert av vekst hos andre og nye kunder. Segmentet er raskt voksende. Kundene verdsetter geografisk nærhet til leverandøren, spesielt i forbindelse med industrialiseringsprosesser og utviklingsarbeid. Kitron er godt posisjonert i dette segmentet. Medisinsk utstyr Omsetningsveksten innenfor (segmentet for Medisinsk utstyr) gjennom 2006 var 20 prosent og økte til 413 millioner kroner, som utgjorde 24 prosent av konsernets omsetning. I 2005 var omsetningen i dette segmentet 344 millioner kroner, svarende til 22 prosent av Kitrons totale omsetning. Markedet for medisinsk utstyr er i vekst, og Kitron har opprettholdt sin markedsandel. Gjennom inngåtte avtaler og gjennomførte leveranser i løpet av året har Kitron bekreftet sine forutsetninger for å produsere komplette produkter (High Level Assembly, HLA). Trenden med at kunder ønsker at kontraktsprodusent tar fullt ansvar for leveranse av komplette produkter fortsetter. Kitrons posisjon innen HLA-produksjon er styrket gjennom OMSETNING FORSVAR/MARINE Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning OMSETNING DATA/TELEKOM Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning OMSETNING MEDISINSK UTSTYR Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 9 Industri Omsetningen innen Industri-segmentet utgjorde 428 millioner kroner, som utgjorde 25 prosent av Kitrons totale omsetning i Året før var omsetningen 359 millioner kroner, svarende til 23 prosent av konsernets omsetning. Segmentet kjennetegnes av stabilitet og kontinuitet i kundeforhold. Kitron er aktivt deltakende i produktfornyelser og økt omfang av produksjonsserier. Økt produksjon i Litauen og mer fordelaktig produktmiks har åpnet for større omsetning innen markedssegmentet. Kitron anser å ha gode muligheter for å øke sin markedsandel i dette segmentet. OMSETNING INDUSTRI Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning % % % % % % %

10 10

11 11 Takket være stor innsats fra alle medarbeidere i Kitron la vi bak oss et 2006 med brukbart resultat. Flere år med tap og omstrukturering er forbi. Nå vil vi konsentrere oss om mulighetene for ytterligere forbedringer. Spennende muligheter Etter snart ett år som konsernsjef i Kitron oppmuntres jeg av all kunnskap medarbeiderne våre besitter, og jeg lar meg imponere av viljen de viser for gjennomføring av nødvendige tiltak. Vi vokser, og all analyse tilsier at veksten vil fortsette innen alle våre markedssegmenter de neste årene. Dette understøttes ved høy aktivitet knyttet til nye produkter blant samtlige av våre største kunder. I Norge vokser vi internasjonalt sammen med kundene, og kombinasjonen med tilbudet fra virksomheten i Litauen har gitt gode resultater. Sverige har et marked som er tre til fire ganger større enn det norske. Det byr på store muligheter. Derfor satser vi aktivt på Sverige, og i skrivende stund foregår der en vesentlig rekruttering av nye medarbeidere innen salg og marked. Økt interesse fra Tyskland og England direkte mot vår virksomhet i Litauen bekrefter ytterligere muligheter for vekst. Innen mikroelektronikk fortsetter vi den positive utviklingen, og nye kunder fra bilindustrien viser at Kitrons teknologi har internasjonal konkurransekraft. Ytterligere forbedring Men vekst alene er ikke nok til å innfri våre mål eller kundenes krav til oss som utviklingspartner og leverandør. Lønnsomhet er vel så viktig, og på dette området har vi igangsatt en rekke tiltak som gjennom 2007 vil gi resultater. Etableringen av en egen organisasjon for anskaffelser i Kina innen utgangen av første halvår 2007 viser at vi tar innkjøp på alvor. Materiell er tross alt 60 prosent av vår totale kostnad, og vi føler oss trygge på at vi skal kunne realisere et stort innsparingspotensial på dette området. Mer optimal sammensetning av produkter og kunder i fabrikkene, kombinert med tiltak som leder til høyere effektivitet, er andre høyt prioriterte områder. Kvalitet i alle ledd Vi har mange dyktige ingeniører og ser behov for utviklingstjenester som raskere kan bringe nye produkter fra våre kunder ut på markedet. Ved å bli mer profesjonell som en totalleverandør og i hver eneste leveranse møte eller overgå kundens forventinger, får Kitron lettere aksept for bedret lønnsomhet. Riktig kapasitet i forhold til etterspørselen i markedet er viktig for Kitron, og vi planlegger å møte denne i form av større effektivitet og bedre kapasitetsutnyttelse i Norge og Sverige, samt økt kapasitet i Litauen. Utvikle medarbeidere Med andre ord ser vi spennende vekstmuligheter og stiller krav til bedret lønnsomhet. Dette betinger fokus på den viktigste ressursen i Kitron medarbeiderne og vi vil nå satse mer på trening og opplæring av våre folk for å kunne møte nye og strengere krav fra både eksisterende og nye kunder. Mulighetene er mange, og vi gleder oss til et spennende 2007! Jørgen Bredesen Konsernsjef Kitron ASA «Vi vokser, og all analyse tilsier at veksten vil fortsette innen alle våre markedssegmenter de neste årene.»

12 12 Årsberetning VEKST OG LØNNSOMHET Målrettet markeds- og restruktureringsarbeid gjennom flere år har gitt resultater i Omsetningen økte med sju prosent til 1 693,6 millioner kroner. Driftsresultat før av- og nedskrivning (EBITDA) økte med 89,5 millioner kroner, fra 4,3 millioner kroner i 2005 til 93,8 millioner kroner i VIRKSOMHET Kitrons forretningsidé er å tilby tjenester innenfor utvikling, design, industrialisering og produksjon av elektronikk til industrielle aktører. Hovedkontoret ligger på Lysaker i Bærum. Virksomheten drives i Arendal, Røros og Oslo, i Jönköping, Karlskoga og Flen i Sverige, samt i Kaunas i Litauen. Alle enhetene har høyt kvalifiserte medarbeidere og er sertifisert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder for den produksjon som drives. Konsernets virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder: Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS) tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til produksjon av elektronikk. Lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden gir sammen med stor fleksibilitet og moderne utstyr høy kvalitet i leveransene. Effektive prosesser, god innkjøpsfunksjon og lavkostproduksjon sikrer konkurranseevnen. Kitron tilbyr også gode logistikkløsninger, og i mange tilfeller leverer konsernet komplette produkter klare for levering til sluttkunde. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Markedet for slike leveranser representerer et viktig satsingsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. MARKEDSSEGMENTER Kitrons virksomhet kjennetegnes av komplekse produksjonsprosesser og høy grad av spesialkompetanse. Kitron har valgt å prioritere salgs- og markedsføringsvirksomheten innen de fire markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/ Telekom, Medisinsk utstyr og Industri. Etter at Medisinsk utstyr og Industrisegmentene har økt sin andel de senere år er de fire markedssegmentene omsetningsmessig nær jevnstore, noe som gir mindre sårbarhet og redusert markedsrisiko. Forsvar/Marine Forsvar/Marine var i 2006 fortsatt Kitrons største segment. Segmentet hadde en svak reduksjon i omsetningen fra 450,3 millioner kroner i 2005 til 431,1 millioner kroner i 2006, noe som tilsvarer 25,5 prosent av konsernets omsetning (28,6 prosent). Selv om segmentet har hatt lavere aktivitet i 2006 enn tidligere år, ventes aktivitetsnivået å ta seg opp i Data/Telekom I Data/Telekom-segmentet var omsetningen stabil med 420,8 millioner kroner i 2006 (422,4 millioner kroner). Dette tilsvarer 24,8 prosent av konsernets omsetning (26,8 prosent). Bortfall av to betydelige kunder som i 2006 flyttet sin produksjon til Asia, er i stor grad kompensert av vekst hos andre og nye kunder. Segmentet er raskt voksende. Medisinsk utstyr Omsetningen innenfor medisinsegmentet økte fra 344,4 millioner kroner i 2005 til 413,3 millioner kroner i 2006, tilsvarende 24,4 prosent av konsernets omsetning (21,8 prosent). Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet endte på 428,2 millioner kroner i 2006 (359,3 millioner kroner), tilsvarende 25,3 prosent av konsernets omsetning (22,8 prosent). Kitron anser å ha gode muligheter for å øke sin markedsandel i dette segmentet. VIKTIGE HENDELSER I 2006 Høyt aktivitetsnivå Samtlige av Kitrons virksomheter har hatt gjennomgående høyt aktivitetsnivå i hele Situasjonen ventes å fortsette inn i Den positive utviklingen i ordreinngangen og ordrereserven underbygger dette. Gjennomføring av restrukturering Gjennom 2006 har Kitron gjennomført restruktureringstiltakene som ble vedtatt for den norske EMS-virksomheten høsten Betydelige ressurser ble nedlagt i dette arbeidet, spesielt i løpet av første halvår Produksjonsvirksomhetene i Kilsund og Hisøy ble samlokalisert på Hisøy. I første kvartal 2006 ble produksjonsenheten i Oslo avviklet, og produksjonen ble flyttet til UAB Kitron i Litauen og andre fabrikker i konsernet. Til sammen berørte sammenslåingen og avviklingen omlag 100 årsverk. Tiltakene var nødvendige for å sikre konsernets lønnsomhet fremover og har allerede gitt de planlagte effektene. Ved utgangen av året hadde enhetene stabilt god drift. Styret forventer at enhetene fremover vil oppnå ytterligere forbedringer gjennom det løpende arbeidet med å øke produktivitet og kvalitet. Ny konsernsjef Tidligere konsernsjef Jan T. Jørgensen fratrådte som konsernsjef medio mai Styret takker Jørgensen for hans innsats som konsernsjef i Kitron i en periode der store omstillinger er gjennomført. Den 18. mai 2006 tilsatte styret Jørgen Bredesen som ny konsernsjef. Bredesen har mer enn 20 års erfaring innen telekommunikasjon og IT og har bred ledererfaring fra både salg og markedsføring, utvikling og produksjon i internasjonale selskaper.

13 13 REGNSKAPET Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kitron ASAs og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Resultat Driftsinntektene for 2006 utgjorde 1 693,6 millioner kroner mot 1 576,3 millioner kroner i 2005, tilsvarende en økning på 7,4 prosent. Økningen i inntektene skyldes dels høyere volum til etablerte kunder i den norske delen av virksomheten og dels nysalg til kunder, og da spesielt i den svenske virksomheten. Gjennom 2006 var det også en økende trend at både nye og eksisterende kunder i større grad enn før etterspurte leveranser innenfor en større del av verdikjeden. EMS-virksomhetens inntekter i 2006 beløp seg til 1 413,8 millioner kroner, en økning på 0,3 prosent sammenlignet med Inntektene for EMS-virksomheten er noe påvirket av en midlertidig reduksjon i produksjonskapasitet i andre kvartal som følge av omstillingen i den norske delen av virksomheten. Både den norske og den svenske EMS-virksomheten opplevde i 2006 en kraftig økning i etterspørselen etter produksjon av prototyper, noe som gir spennende muligheter for fremtidige oppdrag, men som samtidig til en viss grad reduserer den ordinære produksjonskapasiteten. Inntektene for Kitron Microelectronics økte med 48 prosent. Økningen skyldes blant annet gode markedsforhold i Kitron EMS representerte 83,5 prosent av driftsinntektene i 2006 (89,5) og Kitron Microelectronics sto for 17,1 prosent (12,4), mens andre selskaper og konsernelimineringer utgjorde -0,6 prosent (-1,9). Ved utløpet av 2006 utgjorde konsernets ordrereserver 959 millioner kroner, mot 781 millioner kroner ved utløpet av Til sammen hadde Kitron en ordreinngang i 2006 på millioner kroner, mot millioner kroner i Den kraftige ordreveksten på 17,5 prosent i 2006 viser at Kitron har fått god uttelling for innsatsen i markedsarbeidet, både i forhold til å bygge lojalitet hos eksisterende kunder og i arbeidet rettet mot nye kunder. Bruttomarginen i 2006 endte på 40,0 prosent, hvilket er det samme som i Bruttomarginen år mot år er gjennomgående stabil per produktkategori. Kitron søker å opprettholde eller bedre bruttomarginen gjennom strategisk satsing på konsernets innkjøpsfunksjon både i datterselskapet Kitron Sourcing og i fabrikkene, samt gjennom løpende produktivitetsforbedring. Virksomhetsområdet Microelectronics, som har en høyere bruttomargin enn EMS, utgjør en økende andel av Kitrons omsetning. På den annen side har tjenestesalget, som har 100 prosent bruttomargin, vist nedgang fra 2005 til Antall årsverk økte fra ved utgangen av 2005 til ved utgangen Konsernets lønnskostnader gikk likevel ned fra 475,3 millioner kroner i 2005 til 466,0 millioner kroner i Lønnskostnadene for 2005 inkluderer lønnsrelaterte restruktureringskostnader. Gjennom 2006 er bemanningen i UAB Kitron og Kitron Microelectronics økt for å kunne håndtere den økte aktiviteten. Samtidig er bemanningen redusert i den norske og den svenske EMSvirksomheten. Som følge av høyere aktivitet i annet halvår 2006 har det ikke vært hensiktsmessig å redusere bemanningen i den norske EMS-virksomheten i det omfang som ble varslet i forbindelse med restruktureringsbeslutningen høsten Tiltakene som er gjennomført i den norske EMS-virksomheten, har gitt de ønskede resultater, med kostnadsreduserende effekt fra andre halvår Kostnader utenom varekostnad og engangskostnader ble redusert fra 615,9 millioner kroner i 2005 til 601,6 millioner kroner i Kostnadsreduksjonen er imidlertid delvis oppveid av økt aktivitetsnivå i konsernet. I 2006 oppnådde Kitron et driftsresultat på 64,4 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 34,4 millioner kroner i Kitron driver oppdragsbasert utvikling og industrialisering for sine kunder. I enkelte tilfeller bærer Kitron en del av kostnadene for selve utviklingen. Dette vil være aktuelt i de tilfeller hvor prosjektet gir påregnelig avkastning gjennom lønnsom produksjon for kunden i neste fase. Forskning og utvikling i egen regi er begrenset og i all hovedsak knyttet til å skape og gjennomføre produktivitetsøkende, kompetansehevende og kvalitetsforbedrende tiltak. Kitron har benyttet seg av Skattefunn-ordningen og har resultatført 0,8 milllioner kroner i To prosjekter ble avsluttet i året, mens ett prosjekt fortsetter inn i Konsernets netto finanskostnader ble redusert fra 23,9 millioner kroner i 2005 til 19,0 millioner kroner i Forbedringen kan tilskrives lavere rentebærende gjeld og lavere regnskapsmessig valutatap i 2006 enn i Kitrons resultat før skatt i 2006 utgjorde 45,4 millioner kroner, mot et negativt resultat før skatt i 2005 på 58,2 millioner kroner. Konsernets skattekostnad i 2006 var på 3,8 millioner kroner, mot en skattekostnad på 0,7 millioner kroner i Skattekostnaden for 2006 gjelder virksomheten i Litauen. Virksomheten i Norge og Sverige har betydelige fremførbare underskudd. Kitron har ikke regulert den balanseførte utsatte skattefordelen i 2006.

14 14 Konsernets årsresultat utgjorde 41,7 millioner kroner (-58,9 millioner kroner). Dette utgjør henholdsvis 0,24 og -0,39 kroner i resultat per aksje. Utvannet resultat per aksje er likt med resultat per aksje. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,6 millioner kroner i 2006 (9,4 millioner kroner). Den beskjedne kontantstrømmen skyldes i hovedsak økt arbeidskapital som følge av økning i aktivitetsnivået. Forskjellen på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og driftsresultatet skyldes i hovedsak lageroppbygging. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til -45,4 millioner kroner i 2006 (-39,5 millioner kroner). Investeringene er i hovedsak fornyelse av maskiner og utstyr. Kitron benytter normalt finansiell leasing for investeringer som egner seg for dette. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde -11,8 millioner kroner (92,0 millioner kroner). I løpet av 2006 er det nedbetalt langsiktig gjeld tilsvarende 14,0 millioner kroner. I 2005 gjennomførte Kitron to emisjoner som tilførte morselskapet netto 90,8 millioner kroner i egenkapital. Det var ingen emisjon i Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2006 utgjorde 957,5 millioner kroner (652,5 millioner kroner). Egenkapitalen var på 185,7 millioner kroner per samme tidspunkt (144,5 millioner kroner), og egenkapitalen representerte 19,1 prosent (22,1 prosent). Varelageret økte med 40,4 millioner kroner i løpet av 2006 og utgjorde ved årsskiftet 282,9 millioner kroner (242,5 millioner kroner). Økningen i varelageret skyldes høyere produksjonsaktivitet ved årsskiftet 2006/2007 sammenlignet med foregående årsskifte. Kundefordringer var på 365,3 millioner kroner ved årsskiftet (90,4 millioner kroner). Den sterke økningen skyldes i hovedsak at konsernet i 2006 innførte en konvensjonell factoringordning, der fordringene belånes og forblir regnskapsført i balansen. Den tidligere ordningen innebar at kundefordringene ble solgt ut av balansen. Solgte kundefordringer per 31. desember 2005 representerte 208,0 millioner kroner. Ordningen har medført en økning av konsernets totalbalanse og dermed en reduksjon av egenkapitalandelen. Endringen har imidlertid ingen konsekvenser for størrelsen på konsernets egenkapital. Den nye ordningen er kontantstrømsmessig nøytral og forventes å innebære lavere finanskostnader. Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 324,3 millioner kroner per 31. desember 2006 (52,6 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 98,3 millioner kroner ved utgangen av 2006 (113,2 millioner kroner). Av dette var 18,9 millioner kroner (28,5 millioner kroner) bundne midler. Likviditeten er tilfredsstillende. Fortsatt drift Det er ingen hendelser hittil i 2007 som påvirker resultatet for 2006 eller vurderingen av selskapets eiendeler og gjeld ved utgangen av Styret bekrefter at betingelsene for fortsatt drift er tilfredsstilt og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med denne forutsetningen. FINANSIELL MARKEDSRISIKO Konsernets virksomhet medfører finansielle risiki. Selskapets overordnede rutiner for risikostyring fokuserer på uforutsigbarheten i finansmarkedene og tilstreber å minimere potensielle negative effekter som følge av selskapets finansielle disposisjoner. Konsernet påvirkes av valutakursendringer ved at en betydelig andel av konsernets varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhetenes lokale valuta. Regnskapsført valutagevinst og tap gjelder bare effekten i perioden en valutabasert eiendel er balanseført. Norske og svenske kroner utgjør en større andel av inntektene enn av kostnadene. Imidlertid er inntekter og kostnader i fremmed valuta for en stor del balansert, slik at netto valutarisiko blir liten. Konsernet har ikke vesentlige valutasikringsordninger utover avtaler med kunder som gir Kitron anledning til å justere salgspris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. En effektiv valutasikring av inntektsstrømmen på lang sikt ville være svært komplisert og relativt kostbar å operere. Konkurransemessig medfører styrking av Kitrons lokale valutaer en fordel for konkurrenter med kostnadsbase i fremmed valuta. Valutaeffekten kan både forsterkes og svekkes av ulik inflasjon. Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på eletronikk- og mekanikkomponenter, samt at selskapets varer og tjenester er utsatt for prispress. Hovedtyngden av selskapets kundemasse er kredittforsikret i forbindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke er kredittsikret. historisk har Kitron erfart små tap på fordringer. Kitrons gjeld er i hovedsak kortsiktig og basert på factoringfinansiering

15 15 av kundefordringer. Dette medfører at svingninger i omsetning slår ut i selskapets likviditet. Konsernet har trekkfasiliteter som dekker inn forventede likviditetssvingninger gjennom året. Konsernets rentebærende gjeld belastes med markedsbasert rente for norske kroner. Kitron har ikke renteinstrumenter. Konsernet har ikke rentebærende eiendeler av betydning. Styret anser konsernets fremtidige likviditet som tilfredsstillende. Imidlertid er en svært liten andel av fremmedkapitalen langsiktig. For å sikre vekstmuligheter og handlefrihet ønsker styret i 2007 å øke konsernets kapitalbase og øke andelen langsiktig finansiering. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Per 31. desember 2006 hadde konsernet totalt ansatte som utførte årsverk. Tallene inkluderer midlertidig ansatte og er ikke redusert for sykmeldte. Styret vil takke alle ansatte for den innsats, fleksibilitet og kvalitetsbevissthet de har utvist i forbindelse med den løpende produksjon og de omstillinger som er gjennomført. De ansattes kompetanse og produktivitet utgjør et stort aktivum og konkurransefortrinn for Kitron. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker eller yrkesskader blant ansatte i Sykefraværet i Kitron er redusert fra 5,9 prosent i 2005 til 5,1 prosent i For å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et ytterligere redusert sykefravær har Kitrons norske bedrifter inngått avtale med de ansatte om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Styret anser arbeidsmiljøet som godt og har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak. I 2006 gjennomførte Kitron nødvendige tilpasninger for å tilfredsstille EUdirektivet om reduksjon av farlige stoffer (Reduction of Hazardous Substances (RoHS) 2002/95/EC). Kitron forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Flere av konsernets produksjonsenheter er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. LIKESTILLING Konsernets grunnholdning er at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. Innenfor den fabrikkmessige produksjonsvirksomheten har virksomhetene tradisjonelt sysselsatt flest kvinnelige arbeidstakere. Kvinner representerte 49,9 prosent av antall årsverk i Kitron i Av konsernets 939 årsverk som arbeidet direkte i produksjonen, utgjorde kvinner 56,3 prosent, mens kvinner utførte 32,2 prosent av 340 årsverk i øvrige indirekte funksjoner. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i norske og svenske selskaper utgjorde gjennomsnittlig lønn til kvinner om lag 86 prosent av gjennomsnittlig lønn til menn. En stor andel av de ansatte i denne kategorien er fagorganiserte, og lønninger fastsettes med basis i tariffavtaler. Tariffene er knyttet til kompetanse og ansiennitet. Tariffene kan variere mellom de ulike datterselskaper, men skiller ikke på kjønn. Øvrige indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag er det et klart flertall av mannlige ansatte i konsernledelsen og ledelsen for de enkelte virksomhetene, selv om kvinner er representert både i konsernledelsen og i flere av ledergruppene. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Det er ingen diskriminerende forhold ved utformingen av arbeidsplassene. Det er ingen kvinner blant de seks aksjonærvalgte styremedlemmene. Det er én kvinne blant de tre ansattevalgte representantene. Dette tilsvarerer en kvinneandel på 11 prosent av styret. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. Formålet med prinsippene og tilhørende regler og rutiner er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Styret søker å ha retningslinjer som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Den årlige redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten. FREMTIDSUTSIKTER Målrettet markedsarbeid og gunstige markedsforhold for konsernets viktigste kunder har gitt uttelling for Kitron. For at Kitron skal sikre sin andel av markedsveksten fremover vil markedsarbeidet i større grad enn tidligere gjøres på tvers av konsernet, noe som forventes å bidra til bedre kapasitetsutnyttelse. En meget solid ordrereserve ventes også å bidra til positiv utvikling fremover. Full effekt av omstillingene i den norske EMS-virksomheten ble oppnådd fra andre halvår Den reduserte kostnadsbasen bidrar positivt til lønnsomheten fremover. Etter styrets oppfatning har Kitrons norske virksomhet nå økt fleksibilitet og en sammensetning av ressurser og kompetanse som er tilpasset det markedet konsernet ser fremover. Kitron gjennomfører i flere mindre kapasitetstilpasninger og organisasjonsendringer i Sverige. Industrialiseringsaktivitetene knyttes tettere

16 16 til produksjonsmiljøene i fabrikkene og kapasiteten i utviklingsvirksomheten reduseres i tråd med etterspørselen etter slike tjenester. Samtidig styrkes det svenske salgs- og markedsapparatet. Tiltakene vil til sammen medføre en netto reduksjon på om lag 30 årsverk i løpet av Endringene gjennomføres uten at det medfører nevneverdige ekstrakostnader i Hovedmarkedene vil fortsatt være Norge og Sverige, og i denne sammenhengen er fortsatt satsing i Litauen viktig for å være konkurransedyktig. For å styrke konkurranseevnen etablerer Kitron en innkjøpsenhet i Kina i Det er erfaringsmessig varierende aktivitet og omsetning mellom kvartalene, noe som også må forventes i Styret venter overskudd for 2007 som helhet, men understreker samtidig at det hefter usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. EMS-industrien har gjennom flere år vist svak lønnsomhet, noe som også har preget Kitrons resultater. Industrien er nå i en vekstperiode som forventes å vedvare i flere år. Disse omstendighetene kan forventes å bidra til omstrukturering og konsolidering i bransjen. Dersom og når det er formålstjenlig for Kitron og aksjonærene, vil konsernet spille en rolle i de endringer som skjer i bransjen. MORSELSKAPETS ÅRSRESULTAT OG DISPONERING Kitron ASA hadde et årsresultat i 2006 på kroner. Styret foreslår at årets resultat dekkes av overkursfondet. Det foreslås ikke utbytte for Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Oslo, 22. mars 2007 Carl Espen Wollebekk Styreleder Arne Solberg Nestleder Kjell Erik Almskog Styremedlem Nerijus Dagilis Styremedlem Ian Hague Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Preben Jensen Ansatterepresentant Liv Johansen Ansatterepresentant Leif Henriksen Ansatterepresentant Jørgen Bredesen Adm. direktør

17 17 Konsernets årsregnskap (Beløp i tusen kroner) Note Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivninger og nedskrivninger 10, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (34 359) (53 271) Finansinntekter og -kostnader Netto finansposter 21 (19 009) (23 854) (18 529) Resultat før skattekostnad (58 213) (71 800) Skattekostnad Årsresultat (58 939) (73 807) Tilordnet Aksjonærer (58 939) (75 191) Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (Kroner per aksje) Resultat per aksje 0,24 (0,39) (0,57) Utvannet resultat per aksje 0,24 (0,39) (0,57)

18 18 KONSERNETS BALANSE PER 31. DESEMBER (Beløp i tusen kroner) Note (Beløp i tusen kroner) Note EIENDELER Anleggsmidler Goodwill Varige driftsmidler Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført (3 660) (3 204) Opptjent egenkapital ( ) ( ) Sum egenkapital Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Lån 14, Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån 14, Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 22. mars 2007 Carl Espen Wollebekk Styreleder Arne Solberg Nestleder Kjell Erik Almskog Styremedlem Nerijus Dagilis Styremedlem Ian Hague Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Preben Jensen Ansatterepresentant Liv Johansen Ansatterepresentant Leif Henriksen Ansatterepresentant Jørgen Bredesen Adm. direktør

19 19 ENDRINGER I KONSERNETS EGENKAPITAL Tilfaller selskapets aksjonærer Minoritetsinteresse Sum (Beløp i tusen kroner) Note Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 1. januar (2 155) ( ) Omregningsdifferanser - (1 049) - - (1 049) Årsresultat - - (58 939) - (58 939) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse av nye aksjer Emisjonskostnader (4 480) (4 480 Endring minoritetsinteresser (12 558) (12 558) Egenkapital 31. desember (3 204) ( ) Egenkapital 1. januar (3 204) ( ) Omregningsdifferanser Årsresultat Tilbakebetaling av aksjonærtilskudd - (4 319) Egenkapital 31. desember (3 660) ( )

20 20 KONSERNETS Kontantstrømoppstilling (Beløp i tusen kroner) Note Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra driften Renter (14 521) (13 009) Skatter (2 050) (2 204) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap (4 954) (11 030) Kjøp av varige driftsmidler 10 (40 462) (28 465) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (45 416) (39 495) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Opptak av lån Avdrag på gjeld (14 012) (4 342) Utbetaling til minoritetsinteresser - (1 030) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (11 827) Endring i kontanter og bankkreditt (47 601) Kontanter og bankkreditt 1. januar (9 046) Kontanter og bankkreditt 31. desember

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

STRATEGISK AMBISJON. Innhold

STRATEGISK AMBISJON. Innhold Årsrapport 2007 2 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 9 Morselskapets årsregnskap og noter 32 Revisjonsberetning 44 Eierstyring og selskapsledelse 45 Vedtekter 48 Aksje-

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 Årsrapport 2005 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Selskapet er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge med hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo. Selskapet er notert på Oslo Børs. NOTE 2 SAMMENDRAG AV DE VIKTIGSTE REGNSKAPSPRINSIPPENE Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2013

Kvartalsrapport Q4 2013 Kvartalsrapport Q4 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Kvartalsrapport fjerde kvartal 13 Omsetningsvekst, men svakere lønnsomhet i fjerde kvartal * Viktige kundekontrakter sikret * Endret strategi knyttet

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer