Viktige hendelser 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige hendelser 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap Kitron ASA 41 Noter til årsregnskapet for Kitron ASA 44 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 54 Aksjonærinformasjon 56 Konsernledelsen 58 Adresser 58 Kjøp av 33,4 prosent av aksjene i UAB Kitron i desember. Kitron ASA eier dermed 100 prosent av aksjene i UAB Kitron. Vedtak om avvikling av den norske EMS-virksomhetens produksjonsenhet i Oslo og sammenslåing av de to produksjonsenhetene i Arendal. Gjennomføring av en rettet emisjon på 45 millioner kroner for å finansiere de strukturelle tiltakene vedtatt i oktober. Private equity-fondet Hermis Capital erverver i juli Whitecliff ASAs aksjer i Kitron og blir dermed selskapets største aksjonær. En fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner gjennomføres i april for å opprettholde Kitrons lånebetingelser. Finansiell kalender 2006 Presentasjon av resultat for første kvartal Ordinær generalforsamling Presentasjon av resultat for andre kvartal Presentasjon av resultat for tredje kvartal 11. mai 11. mai 16. august 27. oktober

3 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELT Norge Europa forøvrig Sverige USA Andre 4 % 1 % 4 % Nøkkeltall 40 % 51 % (Tall i NOK millioner) (NGAAP) SALGSINNTEKTER FORDELT PÅ MARKEDSSEGMENT Forsvar/Marine Medisinsk utstyr Data/Telekom Industri Ordre- og resultattall Ordreinngang Ordrereserve per 31. desember Omsetning 1 576, , ,4 Bruttomargin 40,3 % 39,2 % 38,9 % EBITDA (2,6) (15,0) 72,4 Resultat før skatt (58,2) (71,8) (9,2) Resultat per aksje (NOK) (0,39) (0,57) (0,45) 22 % 23 % Balanse Egenkapital per 31. desember 151,1 128,1 251,5 Egenkapitalandel per 31. desember 23,2 % 21,0 % 34,2 % Rentebærende gjeld per 31. desember 49,0 33,5 38,0 Totalkapital per 31. desember 652,5 610,8 734,9 27 % ÅRSVERK GEOGRAFISK FORDELT 28 % Aksjen Aksjekurs per 31. desember (NOK) 2,92 2,79 5,35 Gjennomsnittlig antall aksjer Antall aksjer per 31. desember Ansatte Antall ansatte per 31. desember Antall årsverk per 31. desember Sykefravær 5,9 % 6,2 % 7,3 % Norge Litauen Sverige 17 % 23 % 60 %

4 4 DETTE ER Kitron Kompetanse og fleksibilitet i hvert ledd Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrialisering og produksjon av spesialtilpasset elektronikk som igjen bidrar til kundenes suksess. Lang erfaring, høy kompetanse og stor fleksibilitet i prosessene fra idé til ferdig totalprodukt preger selskapet. Trygghet for kvalitet og gjennomføringsevne til konkurransedyktige priser er viktige årsaker til at krevende kunder velger Kitron. Konsernet har ansatte og har utviklings- og produksjonsvirksomhet ved ni anlegg i Norge, Sverige og Litauen. Kitron prioriterer markedssegmentene Forsvar/ Marine, Industri, Data/Telekom og Medisin. Tett samarbeid mellom enhetene i Kitron-konsernet gir stor fleksibilitet og kort vei fra tegnebrettet til ferdig produkt, samt kostnadsmessig konkurransekraft. To virksomhetsområder Kitron-konsernet omfatter to virksomhetsområder. Det ene er Electronics Manufacturing Services, EMS, representert ved datterselskapene Kitron AB, Kitron AS og UAB Kitron. Disse enhetene står for cirka 90 prosent av konsernets omsetning. Det andre virksomhetsområdet dekker mikroelektronikk og representerer omkring ti prosent av konsernets omsetning. Virksomhetsområdet er organisert i Kitron Microelectronics AS og Kitron Microelectronics AB. Felles anskaffelser De to virksomhetsområdene betjenes av en felles funksjon for anskaffelser. Kitron Sourcing AS sørger for at konsernet til enhver tid oppnår de beste priser og betingelser på råvarer og komponenter. Kvalitetssikring av leverandørers leveringsevne og kvalitet er også sentralt for virksomheten. Fleksibel totalleverandør Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret til å omfatte enda større deler av verdikjeden. Tjenestene spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Visjon Kitron skal bli den ledende tilbyderen av oppdragsbasert elektronikkproduksjon i Skandinavia og det naturlige valget for krevende kunder. Forretningsidé Kitron skal styrke konkurransekraften til selskapets kunder gjennom å tilby tjenester i hele verdikjeden.

5 5 Historien om kitron 1966 Kitron (Statronics) etableres i Kilsund i Arendal som en leverandør av elektronikkprodukter til skipsfarten og forsvaret Navnet Kitron etableres, og virksomhetens forretningsidé blir endret til kontraktsproduksjon av elektronikk Alcatel kjøper Kitron Kitron selges til finansielle investorer, og selskapet tas opp til notering på Oslo Børs. Kitron overtar Nera ASAs produksjonsenhet i Risør Kitron kjøper Propartner AS Kitron kjøper virksomhetene Contec Design AS og Combitech Electronics AB og fusjonerer med Alphatron Industrier ASA Kitron overtar elektronikkproduksjonen til SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga og fusjonerer med Sonec ASA, som representerer videreføringen av elektronikkproduksjonen i Tandberg Data, Elektrisk Bureau i Arendal, Kongsberg Electronics AS samt Siemens AS i Oslo Kitron kjøper UAB Audiocom i Litauen Produksjonsvirksomheten til Tandberg Data AS og elektronikkdivisjonen i Alcatel Norway AS overtas Kitron selger datterselskapet Capinor AS på Gjøvik Kitron kjøper HGL Flen AB. Kitrons virksomhet på Kongsberg avvikles, og produksjonen flyttes til Arendal Kitron forenkler selskapsstrukturen, avvikler produksjonsenheten i Oslo og samlokaliserer de to virksomhetene i Arendal.

6 6

7 7 Virksomhetsområder Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS): Kitrons tjenester innen oppdragsbasert elektronikkproduksjon er mer enn produksjon. I de fleste av disse prosessene er geografisk nærhet til kundene av avgjørende betydning. Her har Kitron et fortrinn i sine geografiske markeder. En økende andel av kundene overlater ansvaret for stadig nye steg i verdikjeden til Kitron. Samordnede innkjøp og sammenstilling av komplette produkter, også kalt High Level Assembly, HLA, er blant oppgavene som Kitron påtar seg. For kundene betyr det reduserte kostnader og sikkerhet for effektivitet, pris og levering. Kitron Microelectronics: Krevende og robuste teknologiløsninger, innen alt fra belysning og bombrikker til styringssystemer for forsvaret og bilindustrien, utvikles og produseres ved Kitron Microelectronics. Stor fleksibilitet og teknologifokus preger virksomheten. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi, og representerer et viktig satsingsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedet for mikroelektronikk vokser, og enkelte andre nordiske aktører viser interesse. Kitron har et konkurransefortrinn gjennom erfaring, kompetanse og etablerte kundeforhold. I dette markedet skjer veksten i hovedsak i segmentene Data/Telekom og Industri.

8 8 MARKEDSSEGMENTENE Forsvar/Marine Data/telekom Medisinsk utstyr Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Kitron er en av de ledende leverandørene av kontraktsproduksjon til forsvarsindustrien, og det er et begrenset antall konkurrenter. Gjennom 2005 er samarbeidet med norsk og svensk forsvarsindustri videreutviklet. Selv om forsvarsindustrien ikke er i vekst, arbeider Kitron for å øke oppdragsmengden ved å få innpass i større deler av utviklings- og produksjonsprosessen. Styrket fokus på gjenkjøpsavtaler i Norge har ledet til at Kitron nå arbeider med flere muligheter innen dette markedssegmentet. Aktivitetsnivået innenfor marine er også økende. Maritim sektor er et vekstområde gjennom overvåkings- og kontrollsystemer for skip. Behovet for oppgradering av seismisk leteutstyr bidrar positivt for Kitron. Omsetningen innen data/telekomsegmentet utgjorde 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Omsetningen i EMS-produksjon var lav gjennom hele 2005 innenfor markedssegmentet Data/Telekom, blant annet som følge av at to produksjonsoppdrag ble flyttet til Asia. Segmentet er preget av større produksjonsserier enn for selskapets øvrige markedssegmenter og erfarer således større konkurranse fra lavkostland i Asia. Det er allikevel viktig med geografisk nærhet til kundene, spesielt knyttet til industrialiseringsprosesser og utviklingsarbeid. Kitron er godt posisjonert gjennom høy utviklingskompetanse, kundenærhet og lavkostproduksjon i selskapets fabrikk i Litauen. Omsetningen innenfor medisinsegmentet har vært god gjennom hele 2005 og utgjorde 344,4 millioner kroner (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Markedet er i vekst, og Kitron har opprettholdt sin markedsandel. Etterspørselen etter produksjon av medisinsk utstyr øker også globalt, samtidig som utstyret blir mer komplekst. Konkurranse på produksjonssiden gjør likevel at prisene presses. Kitron er imidlertid, gjennom flere års satsing, godt posisjonert mot konkurranse fra både mindre og større aktører innen dette markedssegmentet. Markedsarbeidet innen segmentet har vært å forsterke og videreutvikle eksisterende kundeforhold og å posisjonere seg for å kunne produsere komplette systemer for kundene. Gjennom inngåtte avtaler i løpet av året har Kitron fått bekreftet at de nødvendige forutsetningene for å produsere komplette produkter (High Level Assembly HLA) er til stede. Trenden fortsetter mot økt HLAproduksjon, og Kitron er godt posisjonert. OMSETNINGSUTVIKLING FORSVAR/MARINE Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING DATA/TELEKOM Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING MEDISINSK UTSTYR Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 9 Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet utgjorde 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Segmentet kjennetegnes av stabilitet og kontinuitet i kundeforhold og volum. Generasjonsskifter i produktfamilier hos flere av Kitrons kunder er underveis. Det er avgjørende at Kitron bistår disse kundene for å sikre en konkurransedyktig posisjon for de nye produktene. Kitrons utviklingsressurser bidrar sterkt i disse prosessene, og konsernet er involvert i redesign av eksisterende produkter hos en rekke kunder. OMSETNINGSUTVIKLING INDUSTRI Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % %

10 10

11 11 Etter en ekstra runde med omstillinger som har gitt reduserte kostnader, ser Kitron optimistisk på fremtiden. Nye markedsmuligheter har oppstått, og konsernet har vist at det er konkurransedyktig innen en større del av verdikjeden for elektronikkprodukter. Robust og fremtidsrettet 2005 ble nok et år med behov for å gjennomføre betydelige tiltak for å gjøre Kitron mindre sårbart for markedssvingninger. Produksjonsenheten i Oslo ble besluttet avviklet, og produksjonen er nå flyttet til konsernets øvrige enheter. I tillegg ble det bestemt at Kitrons to virksomheter i Arendal skal samlokaliseres på Hisøy i løpet av første halvår Omstruktureringen gir konsernet en enklere struktur, som gjør oss mer konkurransedyktige i et marked i utvikling. Innsparingsmålet nådd Våre løfter om innsparinger som følge av tiltakene fra 2004 er innfridd med margin, men behovet for kapasitetsreduksjon og forenkling av virksomheten ble større enn vi kunne ta høyde for et år tidligere. Redusert omfang av ordre hos flere store kunder resulterte i svake resultater i den norske virksomheten. Kitrons hovedaksjonær Whitecliff solgte sin eierandel i Kitron til det litauiske investeringsselskapet UAB Hermis Capital i juli Som en følge av dette ble det foretatt endringer i Kitrons styre. Kitron har eiere med stor tro på virksomheten. To ganger i løpet av året stilte våre eiere opp med nødvendig kapital, noe som har gjort oss i stand til å skape et fundament for lønnsomhet. Kontinuerlig forbedring Som et ledd i arbeidet med å bygge tillit blant kunder, leverandører, eiere og i finansmarkedet, vil vi arbeide hardt for å gjøre Kitrons prestasjoner mer forutsigbare. Det handler om å være tett på utviklingen og sikre mulighetene til hurtig taktskifte når markedene krever det. Vi vil kontinuerlig arbeide for å identifisere muligheter for å jobbe enda mer effektivt for å oppnå lønnsomhet. Våre markeder utvikler seg hurtig. Derfor er fleksibilitet og omstillingsevne avgjørende for vår evne til å skape verdier over tid. Kitron har erfaringen, kompetansen og smidigheten som skal til for å kjempe i front i våre markedssegmenter også i fremtiden. Komplett leverandør Kitrons viktigste konkurransefortrinn er nærhet til kundene, fleksibilitet, kostnadseffektivitet, kvalitet og gjennomføringsevne gjennom hele verdikjeden for elektronikkproduksjon. Med utgangspunkt i våre konkurransefortrinn vant Kitron flere viktige kontrakter i året som gikk. Nye kontrakter, der Kitron er ansvarlig for sammenstilling og systemtest av komplette produkter til sluttbruker, bekrefter konsernets troverdighet som leverandør av utvidede tjenester tilknyttet elektronikkproduksjon. Gjenkjøpsmuligheter i forsvarssegmentet gir også et spennende potensial for Kitron fremover. Vi har store ambisjoner i det svenske markedet og gleder oss over at vårt møysommelige arbeid i dette markedet nå begynner å bære frukter. Videre ligger det an til god vekst for virksomheten i Litauen som utgjør en viktig del av Kitrons strategi fremover. Kitron Microelectronics overgikk forventningene i året som gikk og får stadig åpninger inn i nye bransjer og markeder basert på sin teknologi. Selskapet har blant annet oppnådd status som foretrukket partner i utviklingen av en ny belysningsteknologi med betydelig potensial. Imponerende innsats Medarbeiderne i Kitron viser stort engasjement og målrettet innsats for å levere kvalitet i alle ledd, videreutvikle gode kundeforhold, vinne nye og ikke minst øke lønnsomheten i prosjektene. Også etter turbulensen mot slutten av 2005 har medarbeiderne i Kitron vist en imponerende innstilling og innsatsvilje. Det fortjener de honnør for! Kitron har nå en enkel og ryddig struktur der hver enkelt medarbeider og leder har et tydelig ansvar. Vårt felles mål er lønnsomhet, effektive prosesser og gode tekniske løsninger. Slik skal Kitron lykkes med å bidra til våre kunders suksess. Jan T. Jørgensen Konsernsjef

12 12 Omstrukturering preger Kitrons resultater for Realiserte kostnadsbesparelser gjennom året og vedtak om nye tilpasninger til et lavere aktivitetsnivå har nå gitt konsernet en sterkt redusert kostnadsbase som sammen med en høyere ordrereserve skal bidra til lønnsomhet for Styrets ÅRSberetning Konsernets virksomhet Kitrons forretningsidé er å tilby tjenester innenfor utvikling, design, industrialisering og produksjon av elektronikk til industrielle aktører. Virksomheten drives i Arendal, Røros og Oslo i Norge, i Jönköping, Karlskoga og Flen i Sverige, samt i Kaunas i Litauen. Virksomheten i Litauen er drevet etter skandinavisk standard med høyt kvalifisert personale. Konsernets virksomhet er delt inn i følgende virksomhetsområder: Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS) tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til produksjon av elektronikk. Lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden knyttet til elektronikkproduksjon, samt stor fleksibilitet kombinert med moderne utstyr, sikrer høy kvalitet. Effektive prosesser, god innkjøpsfunksjon og lavkostproduksjon sikrer konkurranseevnen. Det tilbys gode logistikkløsninger, og i mange tilfeller leverer Kitron direkte til sluttkunde. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Markedet for slike leveranser representerer et viktig satsningsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedssegmenter Kitrons virksomhet kjennetegnes av komplekse produksjonsprosesser og høy grad av spesialkompetanse. Kitron har valgt å prioritere sin salgsvirksomhet innen de fire markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekom, Medisinsk utstyr og Industri. Forsvar/Marine Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen innen dette segmentet utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Data/Telekom Omsetningen innen data/telekomsegmentet beløp seg til 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Medisinsk utstyr Omsetningen innenfor medisinsegmentet utgjorde 344,4 millioner kroner i 2005 (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet ble på 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Viktige hendelser i 2005 Lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter gjorde at aktiviteten og omsetningen i 2005 ble lavere enn planlagt. Etter flere kvartal med fallende omsetning og svak lønnsomhet besluttet styret i Kitron å redusere kapasiteten i den norske virksomheten. Produksjonsvirksomhetene i Kilsund og på Hisøy skal samlokaliseres i Kitrons lokaler på Hisøy i løpet av første halvår Produksjonsenheten i Oslo avvikles, og produksjonen flyttes til UAB Kitron i Litauen og til konsernets øvrige fabrikker. Dette vil skje allerede i løpet av første kvartal Til sammen berører sammenslåingen og avviklingen omlag 100 årsverk. Tiltakene var nødvendige for å sikre konsernets lønnsomhet fremover, og restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Forbedringer vil også bli vurdert i Kitrons svenske virksomhet. Utviklingsvirksomheten i Kitron blir ikke berørt av de iverksatte tiltakene. Kitrons strategi ligger fast, og selskapets markedsarbeid intensiveres. Økonomiske forhold Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kitron ASA samt konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fra og med 2005 rapporterer Kitron i henhold til IFRS. De sammenlignbare tallene fra 2004 er omarbeidet til IFRS. De regnskapsprinsipper som legges til grunn etter IFRS, er for Kitron sin del ikke vesentlig forskjellig fra norsk god regnskapsskikk. Forskjeller gjelder i første rekke innenfor områdene pensjonsforpliktelser, aksjebasert avlønning, skatt og goodwill. Resultat Driftsinntektene for 2005 utgjorde 1 576,3 millioner kroner mot 1 748,0 millioner kroner i 2004, tilsvarende en nedgang på 9,8 prosent. Om lag 36 millioner kroner av omsetningsnedgangen skyldes høyere kronekurs enn i samme periode i fjor. Selv om konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt, har virksomhetsområdet Microelectronics hatt en meget positiv utvikling i Kitron EMS sto for 89,5 prosent av driftsinntektene i 2005, Kitron Microelectronics sto for 12,4 prosent, mens andre selskaper og kon

13 13 sernelimineringer utgjorde -1,9 prosent. Ved utløpet av 2005 utgjorde konsernets ordrereserver 781 millioner kroner mot 764 millioner kroner ved utløpet av Bruttomarginen i 2005 endte på 40,3 prosent mot 39,2 prosent i Den gode utviklingen i bruttomarginen er hovedsaklig et resultat av en strategisk satsing på selskapets innkjøpsfunksjon (Sourcing). En økt andel av Kitrons omsetning skjer innenfor Microelectronics, som har en høyere bruttomargin enn EMS. Antall årsverk gikk ned fra per årsskiftet 2004 til årsverk ved årsskiftet Konsernets lønnskostnader gikk samtidig ned fra 528,2 millioner kroner i 2004 til 475,3 millioner kroner i Driftsresultatene for 2004 og 2005 inkluderer avsetninger knyttet til strukturelle aktiviteter på henholdsvis 24,2 millioner kroner og 49,5 millioner kroner. De kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført i 2004 ga planlagte resultater i Som kommunisert tidligere, var målet å redusere kostnadene med 70 millioner kroner for 2005 som helhet. Eksklusive avsetninger til strukturelle aktiviteter i 2004 og 2005 ble lønnskostnadene og driftskostnadene redusert med henholdsvis 64,7 og 23,9 millioner kroner som følge av tiltakene, til sammen 88,6 millioner kroner. Etter flere kvartaler med fallende omsetning og svak lønnsomhet i 2005 vedtok styret i oktober å gjennomføre ytterligere restruktureringstiltak. Til sammen er regnskapet for 2005 belastet med 49,5 millioner kroner knyttet til omorganiseringen av den norske EMSvirksomheten, hvorav 11,6 millioner er belastet lønnskostnader og 37,9 millioner er belastet øvrige driftskostnader. De vedtatte tiltakene er ventet å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i I 2005 oppnådde konsernet et driftsresultat på -34,4 millioner kroner, som er en forbedring på 18,9 millioner kroner sammenlignet med Konsernets netto finanskostnader økte fra 18,5 millioner kroner i 2004 til 23,9 millioner kroner i Økningen kan tilskrives valutagevinst i 2004 og valutatap i Kitrons resultat før skatt i 2005 utgjorde -58,2 millioner kroner mot -71,8 millioner kroner i Selskapets skattekostnad for 2005 avviker sterkt fra teoretisk skattekostnad hovedsakelig som følge av at det ikke er bokført utsatt skattefordel på basis av selskapets skattemessige tap i Konsernets resultat etter skatt utgjorde -58,9 millioner kroner (-73,8 millioner kroner). Dette utgjør henholdsvis -0,39 og -0,57 kroner i resultat per aksje. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,4 millioner kroner i 2005 (-32,4 millioner kroner). Forskjellen på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og selskapets driftsresultat skyldes for en stor del avsetning til restrukturering og nedskrivning av bygg. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til -39,5 millioner kroner i 2005 (-23,7 millioner kroner). Likviditetseffekten av investering i driftsmidler utgjør 28,5 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde 92,0 millioner kroner. I 2005 gjennomførte Kitron en fortrinnsrettet og en rettet emisjon på henholdsvis 50 og 45 millioner kroner som tilførte selskapet 90,8 millioner kroner i netto egenkapital. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av langsiktig gjeld tilsvarende 4,3 millioner kroner. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2005 utgjorde 652,5 millioner kroner (610,8 millioner kroner). Egenkapitalen var på 151,1 millioner kroner per samme tidspunkt (128,1 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 113,2 millioner kroner ved utgangen av 2005 (30,1 millioner kroner). Kapitalbindingen i varelageret er redusert med 3,9 millioner kroner i løpet av 2005 og utgjorde ved årsskiftet 242,5 millioner kroner (246,4 millioner kroner). Selskapet arbeider videre med å redusere kapitalbindingen i varelageret ytterligere. Kapitalbinding i kundefordringer var på 90,4 millioner kroner ved årsskiftet (130,8 millioner kroner). Salg av kundefordringer per 31. desember 2005 representerte 208 millioner kroner (223,0 millioner kroner). I forbindelse med omstruktureringen av den norske EMS-virksomheten ble det i fjerde kvartal 2005 foretatt avsetninger til lønn og andre driftskostnader, samt nedskriving av eiendom, på til sammen 49,5 millioner kroner. Ved utgangen av året gjenstår en avsetning på 39,4 millioner kroner til dekning av lønn og andre driftskostnader. Konsernets rentebærende bankgjeld utgjorde 49,0 millioner kroner per 31. desember 2005 (33,5 millioner kroner), hvorav den langsiktige gjelden var på 11,8 millioner kroner (16,2 millioner kroner). Finansielle forhold For å styrke selskapets kapitalbase ble det i ekstraordinær generalforsamling den 30. mars 2005 vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen

14 14 OMSETNING NOK millioner DRIFTSKOSTNADER NOK millioner BRUTTOMARGINUTVIKLING Prosent 41 % 39 % 37 % 35 % 33 % 31 % % var nødvendig for å tilfredsstille betingelser satt av selskapets hovedbankforbindelser for en videreføring av konsernets eksisterende låne- og kredittfasiliteter. I forbindelse med emisjonen ble det utstedt totalt nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20 per aksje med et brutto emisjonsproveny på 50 millioner kroner. Emisjonen ble avsluttet 20. april I styremøte 21. november 2005 vedtok styret i Kitron å gjennomføre en rettet emisjon på 15,6 millioner aksjer til tegningskurs NOK 2,90 per aksje, tilsvarende et brutto emisjonsproveny på 45,2 millioner kroner. Emisjonen ble gjennomført for å styrke egenkapitalen som følge av de strukturelle grep som ble vedtatt av selskapets styre den 26. oktober Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Finansiell markedsrisiko Endringer i valutakurser påvirker Kitron både direkte og indirekte. Dirkete påvirkning skjer gjennom at om lag 40 prosent av selskapets materialinnkjøp skjer i fremmed valuta. Således vil materialkostnadene bli påvirket positivt gjennom en styrking av norske kroner og negativt gjennom svekkelse av norske kroner. Tilsvarende vil selskapets inntekter i fremmed valuta bli påvirket med motsatt fortegn. Selskapets inntekter i fremmed valuta søkes balansert mot materialinnkjøp i fremmed valuta, slik at valutarisikoen blir minimert. Endringer i det generelle rentemarkedet vil påvirke Kitrons resultat gjennom endring i finanskostnadene. Kitron har ikke sikret lån gjennom finansielle renteinstrumenter. Gjennom selskapets factoringordning kredittsikrer Kitron om lag 85 prosent av omsetningen. Resterende omsetning representerer tradisjonell kredittrisiko. Historisk har Kitron erfart lave tap på fordringer. Totalt er det innhentet netto 90,8 millioner i ny egenkapital i løpet av Som nevnt har emisjonene vært nødvendige for å sikre konsernet fleksibilitet til å gjennomføre strukturelle grep samt å sikre videreføring av gjeldende låne- og kredittfasiliteter. Styret anser selskapets fremtidige likviditet som tilfredsstillende. Helse, miljø og sikkerhet Per 31. desember 2005 hadde konsernet totalt ansatte fordelt på årsverk. Antall ansatte er fordelt geografisk som tabellen øverst på neste side viser. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker eller yrkesskader blant ansatte i Det totale sykefraværet i Kitron er redusert fra 6,2 prosent i 2004 til 5,9 prosent i For å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et ytterligere redusert sykefravær har selskapets norske bedrifter inngått avtale med de ansatte om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Flere av selskapets datterselskaper er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. Likestilling Av selskapets årsverk ved utgangen av 2005 utgjør kvinner 48 prosent. Av selskapets 865 årsverk som arbeider direkte i produksjonen, utgjør kvinner 54 prosent. Selskapets 335 årsverk i øvrige indirekte funksjoner utgjøres av 31 prosent kvinner og 69 prosent menn. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i norske og svenske selskaper utgjør gjennomsnittlig lønn til kvinner om lag 94 prosent av gjennomsnittlige mannlige lønninger. En stor andel av de ansatte i denne kategorien er fagorganiserte, hvor lønninger fastsettes med basis i tariffavtaler. Tariffene fastsettes i hovedsak med basis i kompetanse og ansiennitet. Tariffene kan variere mellom de ulike datterselskaper, men skiller ikke på kjønn. Øvrige indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag domineres konsernledelse og selskapsledelse av mannlige ansatte, selv om kvinner er representert både i konsernledelsen og i enkelte av de lokale ledergruppene. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Selskapets grunnholdning er at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. Innenfor den fabrikkmessige produksjonsvirksomheten har det tradisjonelt vært virksomheter som i stor grad har sysselsatt kvinnelige arbeidstakere. Denne trenden forventes å fortsette. Det er gjennomført lederutviklingsprosesser som spesielt retter seg mot mellomledere i ulike funksjoner som består av både kvinner og menn. Det forventes at dette på sikt vil kunne bidra til et større antall kvinnelige ledere i selskapet. Det er også igangsatt aktiviteter for å få flere kvinner representert i selskapets styre.

15 15 Geografisk fordeling Ansatte Norge Sverige Litauen Totalt Ansatte per 31. desember Endring (23) (32) 4 (51) Ansatte per 31. desember Endringer i styret Som følge av at Whitecliff solgte sine aksjer i Kitron til Hermis Capital, ble det i ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2005 valgt nytt styre i selskapet. Etter krav fra aksjonærer som representerte mer enn fem prosent av aksjene i selskapet, ble det innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling den 26. september Kjell E. Almskog ble igjen valgt inn i styret, mens Magnus B. Lindseth trådte ut og kom inn som observatør. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg skal prinsippene klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (se sidene 54 og 55). Fremtidsutsikter Som følge av lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter, ble aktiviteten og omsetningen i 2005 lavere enn planlagt. Dette kombinert med betydelig restrukturering av den norske delen av virksomheten gjorde at forventningen om overskudd i 2005 ikke slo til. Regnskapet i 2005 er belastet med restruktureringskostnader på 49,5 millioner kroner som følge av den vedtatte sammenslåingen av konsernets produksjonsenheter i Arendal og avviklingen av produksjonsvirksomheten i Oslo. Tiltakene innebærer reduksjon av om lag 100 årsverk. Restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Etter styrets oppfatning har Kitrons norske virksomhet nå en sammensetning av ressurser, kompetanse og økt fleksibilitet som er tilpasset det markedet konsernet ser fremover. I tillegg vil forbedringsmuligheter i Kitrons svenske virksomhet bli vurdert. På basis av de omfattende endringene Kitron gjennomførte i 2005 ser styret positivt på virksomheten i Kitron vil i 2006 prioritere gjennomføring av allerede vedtatte strukturendringer, slik at identifiserte kostnadsreduksjoner oppnås og dermed skaper et grunnlag for fremtidig lønnsomhet. Hovedmarkedene vil fortsatt være Norge og Sverige, og i denne sammenhengen er fortsatt satsning i Litauen viktig for å være konkurransedyktig. Videreutviklingen av den svenske organisasjonen er svært viktig for å lykkes med den offensive satsingen i det svenske markedet. Den strategiske innkjøpsfunksjonen vil i økende grad være et viktig element i selskapets konkurranseevne. Det er erfaringsmessig et varierende aktivitetsnivå mellom kvartalene. Denne trenden ventes å fortsette i Styret forventer overskudd for 2006 som helhet. Styret understreker imidlertid at det hefter usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. Årsresultat og disponering Kitron ASA hadde et årsresultat på kroner. Styret foreslår at årets resultat dekkes av overkursfond med kroner. Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Utbytte foreslås ikke for Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

16 16 KONSOLIDERT Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Note 2005 (IFRS) 2004 (IFRS) 2004 (NGAAP) 2003 (NGAAP) Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivninger og nedskrivninger 10, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (34 359) (53 271) (47 277) Finansinntekter og -kostnader Netto finansposter 21 (23 854) (18 529) (18 529) (28 776) Resultat før skattekostnad (58 213) (71 800) (65 806) (9 242) Skattekostnad Årsresultat (58 939) (73 807) (88 319) (45 617) Tilordnet Aksjonærer (58 939) (75 191) (89 703) (49 361) Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje) Resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45) Utvannet resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45)

17 17 KONsolidert Balanse per 31. desember (Beløp i NOK 1 000) Note (Beløp i NOK 1 000) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført (3 204) (2 155) Opptjent egenkapital ( ) ( ) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Lån 14, Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån 14, Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

18 18 Endringer i konsolidert egenkapital Tilfaller selskapets aksjonærer Minoritetsinteresse Sum (Beløp i NOK 1 000) Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Omregningsdifferanser - (2 155) - (423) (2 578) Årsresultat - - (75 191) (73 807) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse nye aksjer Emisjonskostnader (1 266) (1 266) Endring minoritetsinteresser (3 104) (1 139) Egenkapital 31. desember (2 155) ( ) Egenkapital 1. januar (2 155) ( ) Omregningsdifferanser - (1 049) - - (1 049) Årsresultat - - (58 939) - (58 939) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse av nye aksjer Emisjonskostnader (4 480) (4 480) Endring minoritetsinteresser (12 558) (12 558) Egenkapital 31. desember (3 204) ( )

19 19 Konsolidert kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra driften (18 007) Renter (13 009) (13 869) Skatter - (569) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter ( Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap 5 (11 030) (8 702) Kjøp av varige driftsmidler 10 (28 465) (21 266) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (39 495) (23 718) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Opptak av lån Avdrag på gjeld (4 342) (24 551) Utbetaling til minoritetsinteresser (1 030) - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankkreditt (30 579) Kontanter og bankkreditt 1. januar (9 046) Kontanter og bankkreditt 31. desember (9 046)

20 20 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk for markedssegmentene Data/Telekom-, Forsvar/Marine-, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Litauen. Kitron ASA har sitt hovedkontor på Lysaker i Norge og er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av selskapets styre 28. mars Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Basisprinsipper I forbindelse med overgangen til International Financial Reporting Standards (IFRS), rapporterer Kitron fra og med 2005 konsernregnskapet i henhold til IFRS. Årsregnskapet for 2004 var således det siste regnskapet som ble basert på norsk god regnskapsskikk (NGAAP). Årsregnskapet for 2005 inneholder sammenlignbare tall for 2004 som er omarbeidet i henhold til IFRS. Resultatregnskapet viser i tillegg sammenlignbare tall for 2004 og 2003 utarbeidet etter NGAAP. Opplysninger som kreves av IFRS 1 og Oslo Børs er vist i note 30. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Standarder, fortolkninger og endringer i eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft per 31. desember 2005 Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er publisert og vil være obligatoriske for konsernet fra 2006 eller senere. Standarder, endringer og fortolkninger til eksterende standarder som kunne vært relevante for konsernregnskapet 2005 er vurdert, men ikke adoptert. Disse er som følger: IAS 19 (Amendment) Employee Benefits (ikrafttredelse 1. januar 2006) IFRS 7 Financial Instruments; Disclosures, og en supplerende endring i IAS1, Prestentation of Financial Statements Capital Disclosures (ikrafttredelse 1. januar 2007) IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease (ikrafttredelse 1. januar 2006) Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved over føring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Konsernet har ingen felles kontrollerte eller tilknyttede selskaper.

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

STRATEGISK AMBISJON. Innhold

STRATEGISK AMBISJON. Innhold Årsrapport 2007 2 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 9 Morselskapets årsregnskap og noter 32 Revisjonsberetning 44 Eierstyring og selskapsledelse 45 Vedtekter 48 Aksje-

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer