Viktige hendelser 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige hendelser 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap Kitron ASA 41 Noter til årsregnskapet for Kitron ASA 44 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 54 Aksjonærinformasjon 56 Konsernledelsen 58 Adresser 58 Kjøp av 33,4 prosent av aksjene i UAB Kitron i desember. Kitron ASA eier dermed 100 prosent av aksjene i UAB Kitron. Vedtak om avvikling av den norske EMS-virksomhetens produksjonsenhet i Oslo og sammenslåing av de to produksjonsenhetene i Arendal. Gjennomføring av en rettet emisjon på 45 millioner kroner for å finansiere de strukturelle tiltakene vedtatt i oktober. Private equity-fondet Hermis Capital erverver i juli Whitecliff ASAs aksjer i Kitron og blir dermed selskapets største aksjonær. En fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner gjennomføres i april for å opprettholde Kitrons lånebetingelser. Finansiell kalender 2006 Presentasjon av resultat for første kvartal Ordinær generalforsamling Presentasjon av resultat for andre kvartal Presentasjon av resultat for tredje kvartal 11. mai 11. mai 16. august 27. oktober

3 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELT Norge Europa forøvrig Sverige USA Andre 4 % 1 % 4 % Nøkkeltall 40 % 51 % (Tall i NOK millioner) (NGAAP) SALGSINNTEKTER FORDELT PÅ MARKEDSSEGMENT Forsvar/Marine Medisinsk utstyr Data/Telekom Industri Ordre- og resultattall Ordreinngang Ordrereserve per 31. desember Omsetning 1 576, , ,4 Bruttomargin 40,3 % 39,2 % 38,9 % EBITDA (2,6) (15,0) 72,4 Resultat før skatt (58,2) (71,8) (9,2) Resultat per aksje (NOK) (0,39) (0,57) (0,45) 22 % 23 % Balanse Egenkapital per 31. desember 151,1 128,1 251,5 Egenkapitalandel per 31. desember 23,2 % 21,0 % 34,2 % Rentebærende gjeld per 31. desember 49,0 33,5 38,0 Totalkapital per 31. desember 652,5 610,8 734,9 27 % ÅRSVERK GEOGRAFISK FORDELT 28 % Aksjen Aksjekurs per 31. desember (NOK) 2,92 2,79 5,35 Gjennomsnittlig antall aksjer Antall aksjer per 31. desember Ansatte Antall ansatte per 31. desember Antall årsverk per 31. desember Sykefravær 5,9 % 6,2 % 7,3 % Norge Litauen Sverige 17 % 23 % 60 %

4 4 DETTE ER Kitron Kompetanse og fleksibilitet i hvert ledd Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrialisering og produksjon av spesialtilpasset elektronikk som igjen bidrar til kundenes suksess. Lang erfaring, høy kompetanse og stor fleksibilitet i prosessene fra idé til ferdig totalprodukt preger selskapet. Trygghet for kvalitet og gjennomføringsevne til konkurransedyktige priser er viktige årsaker til at krevende kunder velger Kitron. Konsernet har ansatte og har utviklings- og produksjonsvirksomhet ved ni anlegg i Norge, Sverige og Litauen. Kitron prioriterer markedssegmentene Forsvar/ Marine, Industri, Data/Telekom og Medisin. Tett samarbeid mellom enhetene i Kitron-konsernet gir stor fleksibilitet og kort vei fra tegnebrettet til ferdig produkt, samt kostnadsmessig konkurransekraft. To virksomhetsområder Kitron-konsernet omfatter to virksomhetsområder. Det ene er Electronics Manufacturing Services, EMS, representert ved datterselskapene Kitron AB, Kitron AS og UAB Kitron. Disse enhetene står for cirka 90 prosent av konsernets omsetning. Det andre virksomhetsområdet dekker mikroelektronikk og representerer omkring ti prosent av konsernets omsetning. Virksomhetsområdet er organisert i Kitron Microelectronics AS og Kitron Microelectronics AB. Felles anskaffelser De to virksomhetsområdene betjenes av en felles funksjon for anskaffelser. Kitron Sourcing AS sørger for at konsernet til enhver tid oppnår de beste priser og betingelser på råvarer og komponenter. Kvalitetssikring av leverandørers leveringsevne og kvalitet er også sentralt for virksomheten. Fleksibel totalleverandør Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret til å omfatte enda større deler av verdikjeden. Tjenestene spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Visjon Kitron skal bli den ledende tilbyderen av oppdragsbasert elektronikkproduksjon i Skandinavia og det naturlige valget for krevende kunder. Forretningsidé Kitron skal styrke konkurransekraften til selskapets kunder gjennom å tilby tjenester i hele verdikjeden.

5 5 Historien om kitron 1966 Kitron (Statronics) etableres i Kilsund i Arendal som en leverandør av elektronikkprodukter til skipsfarten og forsvaret Navnet Kitron etableres, og virksomhetens forretningsidé blir endret til kontraktsproduksjon av elektronikk Alcatel kjøper Kitron Kitron selges til finansielle investorer, og selskapet tas opp til notering på Oslo Børs. Kitron overtar Nera ASAs produksjonsenhet i Risør Kitron kjøper Propartner AS Kitron kjøper virksomhetene Contec Design AS og Combitech Electronics AB og fusjonerer med Alphatron Industrier ASA Kitron overtar elektronikkproduksjonen til SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga og fusjonerer med Sonec ASA, som representerer videreføringen av elektronikkproduksjonen i Tandberg Data, Elektrisk Bureau i Arendal, Kongsberg Electronics AS samt Siemens AS i Oslo Kitron kjøper UAB Audiocom i Litauen Produksjonsvirksomheten til Tandberg Data AS og elektronikkdivisjonen i Alcatel Norway AS overtas Kitron selger datterselskapet Capinor AS på Gjøvik Kitron kjøper HGL Flen AB. Kitrons virksomhet på Kongsberg avvikles, og produksjonen flyttes til Arendal Kitron forenkler selskapsstrukturen, avvikler produksjonsenheten i Oslo og samlokaliserer de to virksomhetene i Arendal.

6 6

7 7 Virksomhetsområder Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS): Kitrons tjenester innen oppdragsbasert elektronikkproduksjon er mer enn produksjon. I de fleste av disse prosessene er geografisk nærhet til kundene av avgjørende betydning. Her har Kitron et fortrinn i sine geografiske markeder. En økende andel av kundene overlater ansvaret for stadig nye steg i verdikjeden til Kitron. Samordnede innkjøp og sammenstilling av komplette produkter, også kalt High Level Assembly, HLA, er blant oppgavene som Kitron påtar seg. For kundene betyr det reduserte kostnader og sikkerhet for effektivitet, pris og levering. Kitron Microelectronics: Krevende og robuste teknologiløsninger, innen alt fra belysning og bombrikker til styringssystemer for forsvaret og bilindustrien, utvikles og produseres ved Kitron Microelectronics. Stor fleksibilitet og teknologifokus preger virksomheten. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi, og representerer et viktig satsingsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedet for mikroelektronikk vokser, og enkelte andre nordiske aktører viser interesse. Kitron har et konkurransefortrinn gjennom erfaring, kompetanse og etablerte kundeforhold. I dette markedet skjer veksten i hovedsak i segmentene Data/Telekom og Industri.

8 8 MARKEDSSEGMENTENE Forsvar/Marine Data/telekom Medisinsk utstyr Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Kitron er en av de ledende leverandørene av kontraktsproduksjon til forsvarsindustrien, og det er et begrenset antall konkurrenter. Gjennom 2005 er samarbeidet med norsk og svensk forsvarsindustri videreutviklet. Selv om forsvarsindustrien ikke er i vekst, arbeider Kitron for å øke oppdragsmengden ved å få innpass i større deler av utviklings- og produksjonsprosessen. Styrket fokus på gjenkjøpsavtaler i Norge har ledet til at Kitron nå arbeider med flere muligheter innen dette markedssegmentet. Aktivitetsnivået innenfor marine er også økende. Maritim sektor er et vekstområde gjennom overvåkings- og kontrollsystemer for skip. Behovet for oppgradering av seismisk leteutstyr bidrar positivt for Kitron. Omsetningen innen data/telekomsegmentet utgjorde 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Omsetningen i EMS-produksjon var lav gjennom hele 2005 innenfor markedssegmentet Data/Telekom, blant annet som følge av at to produksjonsoppdrag ble flyttet til Asia. Segmentet er preget av større produksjonsserier enn for selskapets øvrige markedssegmenter og erfarer således større konkurranse fra lavkostland i Asia. Det er allikevel viktig med geografisk nærhet til kundene, spesielt knyttet til industrialiseringsprosesser og utviklingsarbeid. Kitron er godt posisjonert gjennom høy utviklingskompetanse, kundenærhet og lavkostproduksjon i selskapets fabrikk i Litauen. Omsetningen innenfor medisinsegmentet har vært god gjennom hele 2005 og utgjorde 344,4 millioner kroner (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Markedet er i vekst, og Kitron har opprettholdt sin markedsandel. Etterspørselen etter produksjon av medisinsk utstyr øker også globalt, samtidig som utstyret blir mer komplekst. Konkurranse på produksjonssiden gjør likevel at prisene presses. Kitron er imidlertid, gjennom flere års satsing, godt posisjonert mot konkurranse fra både mindre og større aktører innen dette markedssegmentet. Markedsarbeidet innen segmentet har vært å forsterke og videreutvikle eksisterende kundeforhold og å posisjonere seg for å kunne produsere komplette systemer for kundene. Gjennom inngåtte avtaler i løpet av året har Kitron fått bekreftet at de nødvendige forutsetningene for å produsere komplette produkter (High Level Assembly HLA) er til stede. Trenden fortsetter mot økt HLAproduksjon, og Kitron er godt posisjonert. OMSETNINGSUTVIKLING FORSVAR/MARINE Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING DATA/TELEKOM Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING MEDISINSK UTSTYR Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 9 Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet utgjorde 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Segmentet kjennetegnes av stabilitet og kontinuitet i kundeforhold og volum. Generasjonsskifter i produktfamilier hos flere av Kitrons kunder er underveis. Det er avgjørende at Kitron bistår disse kundene for å sikre en konkurransedyktig posisjon for de nye produktene. Kitrons utviklingsressurser bidrar sterkt i disse prosessene, og konsernet er involvert i redesign av eksisterende produkter hos en rekke kunder. OMSETNINGSUTVIKLING INDUSTRI Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % %

10 10

11 11 Etter en ekstra runde med omstillinger som har gitt reduserte kostnader, ser Kitron optimistisk på fremtiden. Nye markedsmuligheter har oppstått, og konsernet har vist at det er konkurransedyktig innen en større del av verdikjeden for elektronikkprodukter. Robust og fremtidsrettet 2005 ble nok et år med behov for å gjennomføre betydelige tiltak for å gjøre Kitron mindre sårbart for markedssvingninger. Produksjonsenheten i Oslo ble besluttet avviklet, og produksjonen er nå flyttet til konsernets øvrige enheter. I tillegg ble det bestemt at Kitrons to virksomheter i Arendal skal samlokaliseres på Hisøy i løpet av første halvår Omstruktureringen gir konsernet en enklere struktur, som gjør oss mer konkurransedyktige i et marked i utvikling. Innsparingsmålet nådd Våre løfter om innsparinger som følge av tiltakene fra 2004 er innfridd med margin, men behovet for kapasitetsreduksjon og forenkling av virksomheten ble større enn vi kunne ta høyde for et år tidligere. Redusert omfang av ordre hos flere store kunder resulterte i svake resultater i den norske virksomheten. Kitrons hovedaksjonær Whitecliff solgte sin eierandel i Kitron til det litauiske investeringsselskapet UAB Hermis Capital i juli Som en følge av dette ble det foretatt endringer i Kitrons styre. Kitron har eiere med stor tro på virksomheten. To ganger i løpet av året stilte våre eiere opp med nødvendig kapital, noe som har gjort oss i stand til å skape et fundament for lønnsomhet. Kontinuerlig forbedring Som et ledd i arbeidet med å bygge tillit blant kunder, leverandører, eiere og i finansmarkedet, vil vi arbeide hardt for å gjøre Kitrons prestasjoner mer forutsigbare. Det handler om å være tett på utviklingen og sikre mulighetene til hurtig taktskifte når markedene krever det. Vi vil kontinuerlig arbeide for å identifisere muligheter for å jobbe enda mer effektivt for å oppnå lønnsomhet. Våre markeder utvikler seg hurtig. Derfor er fleksibilitet og omstillingsevne avgjørende for vår evne til å skape verdier over tid. Kitron har erfaringen, kompetansen og smidigheten som skal til for å kjempe i front i våre markedssegmenter også i fremtiden. Komplett leverandør Kitrons viktigste konkurransefortrinn er nærhet til kundene, fleksibilitet, kostnadseffektivitet, kvalitet og gjennomføringsevne gjennom hele verdikjeden for elektronikkproduksjon. Med utgangspunkt i våre konkurransefortrinn vant Kitron flere viktige kontrakter i året som gikk. Nye kontrakter, der Kitron er ansvarlig for sammenstilling og systemtest av komplette produkter til sluttbruker, bekrefter konsernets troverdighet som leverandør av utvidede tjenester tilknyttet elektronikkproduksjon. Gjenkjøpsmuligheter i forsvarssegmentet gir også et spennende potensial for Kitron fremover. Vi har store ambisjoner i det svenske markedet og gleder oss over at vårt møysommelige arbeid i dette markedet nå begynner å bære frukter. Videre ligger det an til god vekst for virksomheten i Litauen som utgjør en viktig del av Kitrons strategi fremover. Kitron Microelectronics overgikk forventningene i året som gikk og får stadig åpninger inn i nye bransjer og markeder basert på sin teknologi. Selskapet har blant annet oppnådd status som foretrukket partner i utviklingen av en ny belysningsteknologi med betydelig potensial. Imponerende innsats Medarbeiderne i Kitron viser stort engasjement og målrettet innsats for å levere kvalitet i alle ledd, videreutvikle gode kundeforhold, vinne nye og ikke minst øke lønnsomheten i prosjektene. Også etter turbulensen mot slutten av 2005 har medarbeiderne i Kitron vist en imponerende innstilling og innsatsvilje. Det fortjener de honnør for! Kitron har nå en enkel og ryddig struktur der hver enkelt medarbeider og leder har et tydelig ansvar. Vårt felles mål er lønnsomhet, effektive prosesser og gode tekniske løsninger. Slik skal Kitron lykkes med å bidra til våre kunders suksess. Jan T. Jørgensen Konsernsjef

12 12 Omstrukturering preger Kitrons resultater for Realiserte kostnadsbesparelser gjennom året og vedtak om nye tilpasninger til et lavere aktivitetsnivå har nå gitt konsernet en sterkt redusert kostnadsbase som sammen med en høyere ordrereserve skal bidra til lønnsomhet for Styrets ÅRSberetning Konsernets virksomhet Kitrons forretningsidé er å tilby tjenester innenfor utvikling, design, industrialisering og produksjon av elektronikk til industrielle aktører. Virksomheten drives i Arendal, Røros og Oslo i Norge, i Jönköping, Karlskoga og Flen i Sverige, samt i Kaunas i Litauen. Virksomheten i Litauen er drevet etter skandinavisk standard med høyt kvalifisert personale. Konsernets virksomhet er delt inn i følgende virksomhetsområder: Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS) tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til produksjon av elektronikk. Lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden knyttet til elektronikkproduksjon, samt stor fleksibilitet kombinert med moderne utstyr, sikrer høy kvalitet. Effektive prosesser, god innkjøpsfunksjon og lavkostproduksjon sikrer konkurranseevnen. Det tilbys gode logistikkløsninger, og i mange tilfeller leverer Kitron direkte til sluttkunde. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Markedet for slike leveranser representerer et viktig satsningsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedssegmenter Kitrons virksomhet kjennetegnes av komplekse produksjonsprosesser og høy grad av spesialkompetanse. Kitron har valgt å prioritere sin salgsvirksomhet innen de fire markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekom, Medisinsk utstyr og Industri. Forsvar/Marine Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen innen dette segmentet utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Data/Telekom Omsetningen innen data/telekomsegmentet beløp seg til 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Medisinsk utstyr Omsetningen innenfor medisinsegmentet utgjorde 344,4 millioner kroner i 2005 (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet ble på 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Viktige hendelser i 2005 Lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter gjorde at aktiviteten og omsetningen i 2005 ble lavere enn planlagt. Etter flere kvartal med fallende omsetning og svak lønnsomhet besluttet styret i Kitron å redusere kapasiteten i den norske virksomheten. Produksjonsvirksomhetene i Kilsund og på Hisøy skal samlokaliseres i Kitrons lokaler på Hisøy i løpet av første halvår Produksjonsenheten i Oslo avvikles, og produksjonen flyttes til UAB Kitron i Litauen og til konsernets øvrige fabrikker. Dette vil skje allerede i løpet av første kvartal Til sammen berører sammenslåingen og avviklingen omlag 100 årsverk. Tiltakene var nødvendige for å sikre konsernets lønnsomhet fremover, og restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Forbedringer vil også bli vurdert i Kitrons svenske virksomhet. Utviklingsvirksomheten i Kitron blir ikke berørt av de iverksatte tiltakene. Kitrons strategi ligger fast, og selskapets markedsarbeid intensiveres. Økonomiske forhold Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kitron ASA samt konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fra og med 2005 rapporterer Kitron i henhold til IFRS. De sammenlignbare tallene fra 2004 er omarbeidet til IFRS. De regnskapsprinsipper som legges til grunn etter IFRS, er for Kitron sin del ikke vesentlig forskjellig fra norsk god regnskapsskikk. Forskjeller gjelder i første rekke innenfor områdene pensjonsforpliktelser, aksjebasert avlønning, skatt og goodwill. Resultat Driftsinntektene for 2005 utgjorde 1 576,3 millioner kroner mot 1 748,0 millioner kroner i 2004, tilsvarende en nedgang på 9,8 prosent. Om lag 36 millioner kroner av omsetningsnedgangen skyldes høyere kronekurs enn i samme periode i fjor. Selv om konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt, har virksomhetsområdet Microelectronics hatt en meget positiv utvikling i Kitron EMS sto for 89,5 prosent av driftsinntektene i 2005, Kitron Microelectronics sto for 12,4 prosent, mens andre selskaper og kon

13 13 sernelimineringer utgjorde -1,9 prosent. Ved utløpet av 2005 utgjorde konsernets ordrereserver 781 millioner kroner mot 764 millioner kroner ved utløpet av Bruttomarginen i 2005 endte på 40,3 prosent mot 39,2 prosent i Den gode utviklingen i bruttomarginen er hovedsaklig et resultat av en strategisk satsing på selskapets innkjøpsfunksjon (Sourcing). En økt andel av Kitrons omsetning skjer innenfor Microelectronics, som har en høyere bruttomargin enn EMS. Antall årsverk gikk ned fra per årsskiftet 2004 til årsverk ved årsskiftet Konsernets lønnskostnader gikk samtidig ned fra 528,2 millioner kroner i 2004 til 475,3 millioner kroner i Driftsresultatene for 2004 og 2005 inkluderer avsetninger knyttet til strukturelle aktiviteter på henholdsvis 24,2 millioner kroner og 49,5 millioner kroner. De kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført i 2004 ga planlagte resultater i Som kommunisert tidligere, var målet å redusere kostnadene med 70 millioner kroner for 2005 som helhet. Eksklusive avsetninger til strukturelle aktiviteter i 2004 og 2005 ble lønnskostnadene og driftskostnadene redusert med henholdsvis 64,7 og 23,9 millioner kroner som følge av tiltakene, til sammen 88,6 millioner kroner. Etter flere kvartaler med fallende omsetning og svak lønnsomhet i 2005 vedtok styret i oktober å gjennomføre ytterligere restruktureringstiltak. Til sammen er regnskapet for 2005 belastet med 49,5 millioner kroner knyttet til omorganiseringen av den norske EMSvirksomheten, hvorav 11,6 millioner er belastet lønnskostnader og 37,9 millioner er belastet øvrige driftskostnader. De vedtatte tiltakene er ventet å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i I 2005 oppnådde konsernet et driftsresultat på -34,4 millioner kroner, som er en forbedring på 18,9 millioner kroner sammenlignet med Konsernets netto finanskostnader økte fra 18,5 millioner kroner i 2004 til 23,9 millioner kroner i Økningen kan tilskrives valutagevinst i 2004 og valutatap i Kitrons resultat før skatt i 2005 utgjorde -58,2 millioner kroner mot -71,8 millioner kroner i Selskapets skattekostnad for 2005 avviker sterkt fra teoretisk skattekostnad hovedsakelig som følge av at det ikke er bokført utsatt skattefordel på basis av selskapets skattemessige tap i Konsernets resultat etter skatt utgjorde -58,9 millioner kroner (-73,8 millioner kroner). Dette utgjør henholdsvis -0,39 og -0,57 kroner i resultat per aksje. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,4 millioner kroner i 2005 (-32,4 millioner kroner). Forskjellen på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og selskapets driftsresultat skyldes for en stor del avsetning til restrukturering og nedskrivning av bygg. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til -39,5 millioner kroner i 2005 (-23,7 millioner kroner). Likviditetseffekten av investering i driftsmidler utgjør 28,5 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde 92,0 millioner kroner. I 2005 gjennomførte Kitron en fortrinnsrettet og en rettet emisjon på henholdsvis 50 og 45 millioner kroner som tilførte selskapet 90,8 millioner kroner i netto egenkapital. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av langsiktig gjeld tilsvarende 4,3 millioner kroner. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2005 utgjorde 652,5 millioner kroner (610,8 millioner kroner). Egenkapitalen var på 151,1 millioner kroner per samme tidspunkt (128,1 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 113,2 millioner kroner ved utgangen av 2005 (30,1 millioner kroner). Kapitalbindingen i varelageret er redusert med 3,9 millioner kroner i løpet av 2005 og utgjorde ved årsskiftet 242,5 millioner kroner (246,4 millioner kroner). Selskapet arbeider videre med å redusere kapitalbindingen i varelageret ytterligere. Kapitalbinding i kundefordringer var på 90,4 millioner kroner ved årsskiftet (130,8 millioner kroner). Salg av kundefordringer per 31. desember 2005 representerte 208 millioner kroner (223,0 millioner kroner). I forbindelse med omstruktureringen av den norske EMS-virksomheten ble det i fjerde kvartal 2005 foretatt avsetninger til lønn og andre driftskostnader, samt nedskriving av eiendom, på til sammen 49,5 millioner kroner. Ved utgangen av året gjenstår en avsetning på 39,4 millioner kroner til dekning av lønn og andre driftskostnader. Konsernets rentebærende bankgjeld utgjorde 49,0 millioner kroner per 31. desember 2005 (33,5 millioner kroner), hvorav den langsiktige gjelden var på 11,8 millioner kroner (16,2 millioner kroner). Finansielle forhold For å styrke selskapets kapitalbase ble det i ekstraordinær generalforsamling den 30. mars 2005 vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen

14 14 OMSETNING NOK millioner DRIFTSKOSTNADER NOK millioner BRUTTOMARGINUTVIKLING Prosent 41 % 39 % 37 % 35 % 33 % 31 % % var nødvendig for å tilfredsstille betingelser satt av selskapets hovedbankforbindelser for en videreføring av konsernets eksisterende låne- og kredittfasiliteter. I forbindelse med emisjonen ble det utstedt totalt nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20 per aksje med et brutto emisjonsproveny på 50 millioner kroner. Emisjonen ble avsluttet 20. april I styremøte 21. november 2005 vedtok styret i Kitron å gjennomføre en rettet emisjon på 15,6 millioner aksjer til tegningskurs NOK 2,90 per aksje, tilsvarende et brutto emisjonsproveny på 45,2 millioner kroner. Emisjonen ble gjennomført for å styrke egenkapitalen som følge av de strukturelle grep som ble vedtatt av selskapets styre den 26. oktober Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Finansiell markedsrisiko Endringer i valutakurser påvirker Kitron både direkte og indirekte. Dirkete påvirkning skjer gjennom at om lag 40 prosent av selskapets materialinnkjøp skjer i fremmed valuta. Således vil materialkostnadene bli påvirket positivt gjennom en styrking av norske kroner og negativt gjennom svekkelse av norske kroner. Tilsvarende vil selskapets inntekter i fremmed valuta bli påvirket med motsatt fortegn. Selskapets inntekter i fremmed valuta søkes balansert mot materialinnkjøp i fremmed valuta, slik at valutarisikoen blir minimert. Endringer i det generelle rentemarkedet vil påvirke Kitrons resultat gjennom endring i finanskostnadene. Kitron har ikke sikret lån gjennom finansielle renteinstrumenter. Gjennom selskapets factoringordning kredittsikrer Kitron om lag 85 prosent av omsetningen. Resterende omsetning representerer tradisjonell kredittrisiko. Historisk har Kitron erfart lave tap på fordringer. Totalt er det innhentet netto 90,8 millioner i ny egenkapital i løpet av Som nevnt har emisjonene vært nødvendige for å sikre konsernet fleksibilitet til å gjennomføre strukturelle grep samt å sikre videreføring av gjeldende låne- og kredittfasiliteter. Styret anser selskapets fremtidige likviditet som tilfredsstillende. Helse, miljø og sikkerhet Per 31. desember 2005 hadde konsernet totalt ansatte fordelt på årsverk. Antall ansatte er fordelt geografisk som tabellen øverst på neste side viser. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker eller yrkesskader blant ansatte i Det totale sykefraværet i Kitron er redusert fra 6,2 prosent i 2004 til 5,9 prosent i For å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et ytterligere redusert sykefravær har selskapets norske bedrifter inngått avtale med de ansatte om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Flere av selskapets datterselskaper er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. Likestilling Av selskapets årsverk ved utgangen av 2005 utgjør kvinner 48 prosent. Av selskapets 865 årsverk som arbeider direkte i produksjonen, utgjør kvinner 54 prosent. Selskapets 335 årsverk i øvrige indirekte funksjoner utgjøres av 31 prosent kvinner og 69 prosent menn. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i norske og svenske selskaper utgjør gjennomsnittlig lønn til kvinner om lag 94 prosent av gjennomsnittlige mannlige lønninger. En stor andel av de ansatte i denne kategorien er fagorganiserte, hvor lønninger fastsettes med basis i tariffavtaler. Tariffene fastsettes i hovedsak med basis i kompetanse og ansiennitet. Tariffene kan variere mellom de ulike datterselskaper, men skiller ikke på kjønn. Øvrige indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag domineres konsernledelse og selskapsledelse av mannlige ansatte, selv om kvinner er representert både i konsernledelsen og i enkelte av de lokale ledergruppene. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Selskapets grunnholdning er at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. Innenfor den fabrikkmessige produksjonsvirksomheten har det tradisjonelt vært virksomheter som i stor grad har sysselsatt kvinnelige arbeidstakere. Denne trenden forventes å fortsette. Det er gjennomført lederutviklingsprosesser som spesielt retter seg mot mellomledere i ulike funksjoner som består av både kvinner og menn. Det forventes at dette på sikt vil kunne bidra til et større antall kvinnelige ledere i selskapet. Det er også igangsatt aktiviteter for å få flere kvinner representert i selskapets styre.

15 15 Geografisk fordeling Ansatte Norge Sverige Litauen Totalt Ansatte per 31. desember Endring (23) (32) 4 (51) Ansatte per 31. desember Endringer i styret Som følge av at Whitecliff solgte sine aksjer i Kitron til Hermis Capital, ble det i ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2005 valgt nytt styre i selskapet. Etter krav fra aksjonærer som representerte mer enn fem prosent av aksjene i selskapet, ble det innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling den 26. september Kjell E. Almskog ble igjen valgt inn i styret, mens Magnus B. Lindseth trådte ut og kom inn som observatør. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg skal prinsippene klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (se sidene 54 og 55). Fremtidsutsikter Som følge av lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter, ble aktiviteten og omsetningen i 2005 lavere enn planlagt. Dette kombinert med betydelig restrukturering av den norske delen av virksomheten gjorde at forventningen om overskudd i 2005 ikke slo til. Regnskapet i 2005 er belastet med restruktureringskostnader på 49,5 millioner kroner som følge av den vedtatte sammenslåingen av konsernets produksjonsenheter i Arendal og avviklingen av produksjonsvirksomheten i Oslo. Tiltakene innebærer reduksjon av om lag 100 årsverk. Restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Etter styrets oppfatning har Kitrons norske virksomhet nå en sammensetning av ressurser, kompetanse og økt fleksibilitet som er tilpasset det markedet konsernet ser fremover. I tillegg vil forbedringsmuligheter i Kitrons svenske virksomhet bli vurdert. På basis av de omfattende endringene Kitron gjennomførte i 2005 ser styret positivt på virksomheten i Kitron vil i 2006 prioritere gjennomføring av allerede vedtatte strukturendringer, slik at identifiserte kostnadsreduksjoner oppnås og dermed skaper et grunnlag for fremtidig lønnsomhet. Hovedmarkedene vil fortsatt være Norge og Sverige, og i denne sammenhengen er fortsatt satsning i Litauen viktig for å være konkurransedyktig. Videreutviklingen av den svenske organisasjonen er svært viktig for å lykkes med den offensive satsingen i det svenske markedet. Den strategiske innkjøpsfunksjonen vil i økende grad være et viktig element i selskapets konkurranseevne. Det er erfaringsmessig et varierende aktivitetsnivå mellom kvartalene. Denne trenden ventes å fortsette i Styret forventer overskudd for 2006 som helhet. Styret understreker imidlertid at det hefter usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. Årsresultat og disponering Kitron ASA hadde et årsresultat på kroner. Styret foreslår at årets resultat dekkes av overkursfond med kroner. Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Utbytte foreslås ikke for Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

16 16 KONSOLIDERT Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Note 2005 (IFRS) 2004 (IFRS) 2004 (NGAAP) 2003 (NGAAP) Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivninger og nedskrivninger 10, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (34 359) (53 271) (47 277) Finansinntekter og -kostnader Netto finansposter 21 (23 854) (18 529) (18 529) (28 776) Resultat før skattekostnad (58 213) (71 800) (65 806) (9 242) Skattekostnad Årsresultat (58 939) (73 807) (88 319) (45 617) Tilordnet Aksjonærer (58 939) (75 191) (89 703) (49 361) Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje) Resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45) Utvannet resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45)

17 17 KONsolidert Balanse per 31. desember (Beløp i NOK 1 000) Note (Beløp i NOK 1 000) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført (3 204) (2 155) Opptjent egenkapital ( ) ( ) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Lån 14, Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån 14, Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

18 18 Endringer i konsolidert egenkapital Tilfaller selskapets aksjonærer Minoritetsinteresse Sum (Beløp i NOK 1 000) Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Omregningsdifferanser - (2 155) - (423) (2 578) Årsresultat - - (75 191) (73 807) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse nye aksjer Emisjonskostnader (1 266) (1 266) Endring minoritetsinteresser (3 104) (1 139) Egenkapital 31. desember (2 155) ( ) Egenkapital 1. januar (2 155) ( ) Omregningsdifferanser - (1 049) - - (1 049) Årsresultat - - (58 939) - (58 939) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse av nye aksjer Emisjonskostnader (4 480) (4 480) Endring minoritetsinteresser (12 558) (12 558) Egenkapital 31. desember (3 204) ( )

19 19 Konsolidert kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra driften (18 007) Renter (13 009) (13 869) Skatter - (569) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter ( Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap 5 (11 030) (8 702) Kjøp av varige driftsmidler 10 (28 465) (21 266) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (39 495) (23 718) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Opptak av lån Avdrag på gjeld (4 342) (24 551) Utbetaling til minoritetsinteresser (1 030) - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankkreditt (30 579) Kontanter og bankkreditt 1. januar (9 046) Kontanter og bankkreditt 31. desember (9 046)

20 20 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk for markedssegmentene Data/Telekom-, Forsvar/Marine-, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Litauen. Kitron ASA har sitt hovedkontor på Lysaker i Norge og er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av selskapets styre 28. mars Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Basisprinsipper I forbindelse med overgangen til International Financial Reporting Standards (IFRS), rapporterer Kitron fra og med 2005 konsernregnskapet i henhold til IFRS. Årsregnskapet for 2004 var således det siste regnskapet som ble basert på norsk god regnskapsskikk (NGAAP). Årsregnskapet for 2005 inneholder sammenlignbare tall for 2004 som er omarbeidet i henhold til IFRS. Resultatregnskapet viser i tillegg sammenlignbare tall for 2004 og 2003 utarbeidet etter NGAAP. Opplysninger som kreves av IFRS 1 og Oslo Børs er vist i note 30. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Standarder, fortolkninger og endringer i eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft per 31. desember 2005 Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er publisert og vil være obligatoriske for konsernet fra 2006 eller senere. Standarder, endringer og fortolkninger til eksterende standarder som kunne vært relevante for konsernregnskapet 2005 er vurdert, men ikke adoptert. Disse er som følger: IAS 19 (Amendment) Employee Benefits (ikrafttredelse 1. januar 2006) IFRS 7 Financial Instruments; Disclosures, og en supplerende endring i IAS1, Prestentation of Financial Statements Capital Disclosures (ikrafttredelse 1. januar 2007) IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease (ikrafttredelse 1. januar 2006) Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved over føring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Konsernet har ingen felles kontrollerte eller tilknyttede selskaper.

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse. Side 3 Viktige hendelser 2011. Side 4 Administrerende direktørs beretning Årsberetning 2011 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Viktige hendelser 2011 Side 4 Administrerende direktørs beretning Side 5 Elektroniske tjenester 2011 Side 6 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3

ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Årsregnskap 2009 ÅRSREGNSKAP 2009 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2009 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer