Viktige hendelser 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige hendelser 2005"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Viktige hendelser 2005 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefens artikkel 11 Styrets årsberetning 12 Årsregnskap Kitron konsern 16 Noter til årsregnskapet for Kitron konsern 20 Årsregnskap Kitron ASA 41 Noter til årsregnskapet for Kitron ASA 44 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 54 Aksjonærinformasjon 56 Konsernledelsen 58 Adresser 58 Kjøp av 33,4 prosent av aksjene i UAB Kitron i desember. Kitron ASA eier dermed 100 prosent av aksjene i UAB Kitron. Vedtak om avvikling av den norske EMS-virksomhetens produksjonsenhet i Oslo og sammenslåing av de to produksjonsenhetene i Arendal. Gjennomføring av en rettet emisjon på 45 millioner kroner for å finansiere de strukturelle tiltakene vedtatt i oktober. Private equity-fondet Hermis Capital erverver i juli Whitecliff ASAs aksjer i Kitron og blir dermed selskapets største aksjonær. En fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner gjennomføres i april for å opprettholde Kitrons lånebetingelser. Finansiell kalender 2006 Presentasjon av resultat for første kvartal Ordinær generalforsamling Presentasjon av resultat for andre kvartal Presentasjon av resultat for tredje kvartal 11. mai 11. mai 16. august 27. oktober

3 SALGSINNTEKTER GEOGRAFISK FORDELT Norge Europa forøvrig Sverige USA Andre 4 % 1 % 4 % Nøkkeltall 40 % 51 % (Tall i NOK millioner) (NGAAP) SALGSINNTEKTER FORDELT PÅ MARKEDSSEGMENT Forsvar/Marine Medisinsk utstyr Data/Telekom Industri Ordre- og resultattall Ordreinngang Ordrereserve per 31. desember Omsetning 1 576, , ,4 Bruttomargin 40,3 % 39,2 % 38,9 % EBITDA (2,6) (15,0) 72,4 Resultat før skatt (58,2) (71,8) (9,2) Resultat per aksje (NOK) (0,39) (0,57) (0,45) 22 % 23 % Balanse Egenkapital per 31. desember 151,1 128,1 251,5 Egenkapitalandel per 31. desember 23,2 % 21,0 % 34,2 % Rentebærende gjeld per 31. desember 49,0 33,5 38,0 Totalkapital per 31. desember 652,5 610,8 734,9 27 % ÅRSVERK GEOGRAFISK FORDELT 28 % Aksjen Aksjekurs per 31. desember (NOK) 2,92 2,79 5,35 Gjennomsnittlig antall aksjer Antall aksjer per 31. desember Ansatte Antall ansatte per 31. desember Antall årsverk per 31. desember Sykefravær 5,9 % 6,2 % 7,3 % Norge Litauen Sverige 17 % 23 % 60 %

4 4 DETTE ER Kitron Kompetanse og fleksibilitet i hvert ledd Kitron er et av Skandinavias ledende selskap innen utvikling, industrialisering og produksjon av spesialtilpasset elektronikk som igjen bidrar til kundenes suksess. Lang erfaring, høy kompetanse og stor fleksibilitet i prosessene fra idé til ferdig totalprodukt preger selskapet. Trygghet for kvalitet og gjennomføringsevne til konkurransedyktige priser er viktige årsaker til at krevende kunder velger Kitron. Konsernet har ansatte og har utviklings- og produksjonsvirksomhet ved ni anlegg i Norge, Sverige og Litauen. Kitron prioriterer markedssegmentene Forsvar/ Marine, Industri, Data/Telekom og Medisin. Tett samarbeid mellom enhetene i Kitron-konsernet gir stor fleksibilitet og kort vei fra tegnebrettet til ferdig produkt, samt kostnadsmessig konkurransekraft. To virksomhetsområder Kitron-konsernet omfatter to virksomhetsområder. Det ene er Electronics Manufacturing Services, EMS, representert ved datterselskapene Kitron AB, Kitron AS og UAB Kitron. Disse enhetene står for cirka 90 prosent av konsernets omsetning. Det andre virksomhetsområdet dekker mikroelektronikk og representerer omkring ti prosent av konsernets omsetning. Virksomhetsområdet er organisert i Kitron Microelectronics AS og Kitron Microelectronics AB. Felles anskaffelser De to virksomhetsområdene betjenes av en felles funksjon for anskaffelser. Kitron Sourcing AS sørger for at konsernet til enhver tid oppnår de beste priser og betingelser på råvarer og komponenter. Kvalitetssikring av leverandørers leveringsevne og kvalitet er også sentralt for virksomheten. Fleksibel totalleverandør Kitron arbeider for å øke sin konkurransekraft ytterligere ved å utvide tjenestespekteret til å omfatte enda større deler av verdikjeden. Tjenestene spenner fra utvikling og design, via industrialisering, anskaffelser og logistikk, til produksjon, redesign og oppgradering av produkter for å forlenge deres levetid i markedet. Visjon Kitron skal bli den ledende tilbyderen av oppdragsbasert elektronikkproduksjon i Skandinavia og det naturlige valget for krevende kunder. Forretningsidé Kitron skal styrke konkurransekraften til selskapets kunder gjennom å tilby tjenester i hele verdikjeden.

5 5 Historien om kitron 1966 Kitron (Statronics) etableres i Kilsund i Arendal som en leverandør av elektronikkprodukter til skipsfarten og forsvaret Navnet Kitron etableres, og virksomhetens forretningsidé blir endret til kontraktsproduksjon av elektronikk Alcatel kjøper Kitron Kitron selges til finansielle investorer, og selskapet tas opp til notering på Oslo Børs. Kitron overtar Nera ASAs produksjonsenhet i Risør Kitron kjøper Propartner AS Kitron kjøper virksomhetene Contec Design AS og Combitech Electronics AB og fusjonerer med Alphatron Industrier ASA Kitron overtar elektronikkproduksjonen til SAAB Bofors Dynamics i Karlskoga og fusjonerer med Sonec ASA, som representerer videreføringen av elektronikkproduksjonen i Tandberg Data, Elektrisk Bureau i Arendal, Kongsberg Electronics AS samt Siemens AS i Oslo Kitron kjøper UAB Audiocom i Litauen Produksjonsvirksomheten til Tandberg Data AS og elektronikkdivisjonen i Alcatel Norway AS overtas Kitron selger datterselskapet Capinor AS på Gjøvik Kitron kjøper HGL Flen AB. Kitrons virksomhet på Kongsberg avvikles, og produksjonen flyttes til Arendal Kitron forenkler selskapsstrukturen, avvikler produksjonsenheten i Oslo og samlokaliserer de to virksomhetene i Arendal.

6 6

7 7 Virksomhetsområder Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS): Kitrons tjenester innen oppdragsbasert elektronikkproduksjon er mer enn produksjon. I de fleste av disse prosessene er geografisk nærhet til kundene av avgjørende betydning. Her har Kitron et fortrinn i sine geografiske markeder. En økende andel av kundene overlater ansvaret for stadig nye steg i verdikjeden til Kitron. Samordnede innkjøp og sammenstilling av komplette produkter, også kalt High Level Assembly, HLA, er blant oppgavene som Kitron påtar seg. For kundene betyr det reduserte kostnader og sikkerhet for effektivitet, pris og levering. Kitron Microelectronics: Krevende og robuste teknologiløsninger, innen alt fra belysning og bombrikker til styringssystemer for forsvaret og bilindustrien, utvikles og produseres ved Kitron Microelectronics. Stor fleksibilitet og teknologifokus preger virksomheten. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi, og representerer et viktig satsingsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedet for mikroelektronikk vokser, og enkelte andre nordiske aktører viser interesse. Kitron har et konkurransefortrinn gjennom erfaring, kompetanse og etablerte kundeforhold. I dette markedet skjer veksten i hovedsak i segmentene Data/Telekom og Industri.

8 8 MARKEDSSEGMENTENE Forsvar/Marine Data/telekom Medisinsk utstyr Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Kitron er en av de ledende leverandørene av kontraktsproduksjon til forsvarsindustrien, og det er et begrenset antall konkurrenter. Gjennom 2005 er samarbeidet med norsk og svensk forsvarsindustri videreutviklet. Selv om forsvarsindustrien ikke er i vekst, arbeider Kitron for å øke oppdragsmengden ved å få innpass i større deler av utviklings- og produksjonsprosessen. Styrket fokus på gjenkjøpsavtaler i Norge har ledet til at Kitron nå arbeider med flere muligheter innen dette markedssegmentet. Aktivitetsnivået innenfor marine er også økende. Maritim sektor er et vekstområde gjennom overvåkings- og kontrollsystemer for skip. Behovet for oppgradering av seismisk leteutstyr bidrar positivt for Kitron. Omsetningen innen data/telekomsegmentet utgjorde 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Omsetningen i EMS-produksjon var lav gjennom hele 2005 innenfor markedssegmentet Data/Telekom, blant annet som følge av at to produksjonsoppdrag ble flyttet til Asia. Segmentet er preget av større produksjonsserier enn for selskapets øvrige markedssegmenter og erfarer således større konkurranse fra lavkostland i Asia. Det er allikevel viktig med geografisk nærhet til kundene, spesielt knyttet til industrialiseringsprosesser og utviklingsarbeid. Kitron er godt posisjonert gjennom høy utviklingskompetanse, kundenærhet og lavkostproduksjon i selskapets fabrikk i Litauen. Omsetningen innenfor medisinsegmentet har vært god gjennom hele 2005 og utgjorde 344,4 millioner kroner (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Markedet er i vekst, og Kitron har opprettholdt sin markedsandel. Etterspørselen etter produksjon av medisinsk utstyr øker også globalt, samtidig som utstyret blir mer komplekst. Konkurranse på produksjonssiden gjør likevel at prisene presses. Kitron er imidlertid, gjennom flere års satsing, godt posisjonert mot konkurranse fra både mindre og større aktører innen dette markedssegmentet. Markedsarbeidet innen segmentet har vært å forsterke og videreutvikle eksisterende kundeforhold og å posisjonere seg for å kunne produsere komplette systemer for kundene. Gjennom inngåtte avtaler i løpet av året har Kitron fått bekreftet at de nødvendige forutsetningene for å produsere komplette produkter (High Level Assembly HLA) er til stede. Trenden fortsetter mot økt HLAproduksjon, og Kitron er godt posisjonert. OMSETNINGSUTVIKLING FORSVAR/MARINE Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING DATA/TELEKOM Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent OMSETNINGSUTVIKLING MEDISINSK UTSTYR Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

9 9 Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet utgjorde 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Segmentet kjennetegnes av stabilitet og kontinuitet i kundeforhold og volum. Generasjonsskifter i produktfamilier hos flere av Kitrons kunder er underveis. Det er avgjørende at Kitron bistår disse kundene for å sikre en konkurransedyktig posisjon for de nye produktene. Kitrons utviklingsressurser bidrar sterkt i disse prosessene, og konsernet er involvert i redesign av eksisterende produkter hos en rekke kunder. OMSETNINGSUTVIKLING INDUSTRI Omsetning i millioner kroner Andel av totalomsetning i prosent % % % % % % %

10 10

11 11 Etter en ekstra runde med omstillinger som har gitt reduserte kostnader, ser Kitron optimistisk på fremtiden. Nye markedsmuligheter har oppstått, og konsernet har vist at det er konkurransedyktig innen en større del av verdikjeden for elektronikkprodukter. Robust og fremtidsrettet 2005 ble nok et år med behov for å gjennomføre betydelige tiltak for å gjøre Kitron mindre sårbart for markedssvingninger. Produksjonsenheten i Oslo ble besluttet avviklet, og produksjonen er nå flyttet til konsernets øvrige enheter. I tillegg ble det bestemt at Kitrons to virksomheter i Arendal skal samlokaliseres på Hisøy i løpet av første halvår Omstruktureringen gir konsernet en enklere struktur, som gjør oss mer konkurransedyktige i et marked i utvikling. Innsparingsmålet nådd Våre løfter om innsparinger som følge av tiltakene fra 2004 er innfridd med margin, men behovet for kapasitetsreduksjon og forenkling av virksomheten ble større enn vi kunne ta høyde for et år tidligere. Redusert omfang av ordre hos flere store kunder resulterte i svake resultater i den norske virksomheten. Kitrons hovedaksjonær Whitecliff solgte sin eierandel i Kitron til det litauiske investeringsselskapet UAB Hermis Capital i juli Som en følge av dette ble det foretatt endringer i Kitrons styre. Kitron har eiere med stor tro på virksomheten. To ganger i løpet av året stilte våre eiere opp med nødvendig kapital, noe som har gjort oss i stand til å skape et fundament for lønnsomhet. Kontinuerlig forbedring Som et ledd i arbeidet med å bygge tillit blant kunder, leverandører, eiere og i finansmarkedet, vil vi arbeide hardt for å gjøre Kitrons prestasjoner mer forutsigbare. Det handler om å være tett på utviklingen og sikre mulighetene til hurtig taktskifte når markedene krever det. Vi vil kontinuerlig arbeide for å identifisere muligheter for å jobbe enda mer effektivt for å oppnå lønnsomhet. Våre markeder utvikler seg hurtig. Derfor er fleksibilitet og omstillingsevne avgjørende for vår evne til å skape verdier over tid. Kitron har erfaringen, kompetansen og smidigheten som skal til for å kjempe i front i våre markedssegmenter også i fremtiden. Komplett leverandør Kitrons viktigste konkurransefortrinn er nærhet til kundene, fleksibilitet, kostnadseffektivitet, kvalitet og gjennomføringsevne gjennom hele verdikjeden for elektronikkproduksjon. Med utgangspunkt i våre konkurransefortrinn vant Kitron flere viktige kontrakter i året som gikk. Nye kontrakter, der Kitron er ansvarlig for sammenstilling og systemtest av komplette produkter til sluttbruker, bekrefter konsernets troverdighet som leverandør av utvidede tjenester tilknyttet elektronikkproduksjon. Gjenkjøpsmuligheter i forsvarssegmentet gir også et spennende potensial for Kitron fremover. Vi har store ambisjoner i det svenske markedet og gleder oss over at vårt møysommelige arbeid i dette markedet nå begynner å bære frukter. Videre ligger det an til god vekst for virksomheten i Litauen som utgjør en viktig del av Kitrons strategi fremover. Kitron Microelectronics overgikk forventningene i året som gikk og får stadig åpninger inn i nye bransjer og markeder basert på sin teknologi. Selskapet har blant annet oppnådd status som foretrukket partner i utviklingen av en ny belysningsteknologi med betydelig potensial. Imponerende innsats Medarbeiderne i Kitron viser stort engasjement og målrettet innsats for å levere kvalitet i alle ledd, videreutvikle gode kundeforhold, vinne nye og ikke minst øke lønnsomheten i prosjektene. Også etter turbulensen mot slutten av 2005 har medarbeiderne i Kitron vist en imponerende innstilling og innsatsvilje. Det fortjener de honnør for! Kitron har nå en enkel og ryddig struktur der hver enkelt medarbeider og leder har et tydelig ansvar. Vårt felles mål er lønnsomhet, effektive prosesser og gode tekniske løsninger. Slik skal Kitron lykkes med å bidra til våre kunders suksess. Jan T. Jørgensen Konsernsjef

12 12 Omstrukturering preger Kitrons resultater for Realiserte kostnadsbesparelser gjennom året og vedtak om nye tilpasninger til et lavere aktivitetsnivå har nå gitt konsernet en sterkt redusert kostnadsbase som sammen med en høyere ordrereserve skal bidra til lønnsomhet for Styrets ÅRSberetning Konsernets virksomhet Kitrons forretningsidé er å tilby tjenester innenfor utvikling, design, industrialisering og produksjon av elektronikk til industrielle aktører. Virksomheten drives i Arendal, Røros og Oslo i Norge, i Jönköping, Karlskoga og Flen i Sverige, samt i Kaunas i Litauen. Virksomheten i Litauen er drevet etter skandinavisk standard med høyt kvalifisert personale. Konsernets virksomhet er delt inn i følgende virksomhetsområder: Kitron Electronic Manufacturing Services (EMS) tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til produksjon av elektronikk. Lang erfaring og høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden knyttet til elektronikkproduksjon, samt stor fleksibilitet kombinert med moderne utstyr, sikrer høy kvalitet. Effektive prosesser, god innkjøpsfunksjon og lavkostproduksjon sikrer konkurranseevnen. Det tilbys gode logistikkløsninger, og i mange tilfeller leverer Kitron direkte til sluttkunde. Kitron Microelectronics tilbyr utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikkmoduler basert på tykkfilmteknologi og høyfrekvent mikrobølgeteknologi. Markedet for slike leveranser representerer et viktig satsningsområde for Kitron. Mikroelektronikk skiller seg fra konvensjonell elektronikk gjennom forbindingsteknikkene. Markedssegmenter Kitrons virksomhet kjennetegnes av komplekse produksjonsprosesser og høy grad av spesialkompetanse. Kitron har valgt å prioritere sin salgsvirksomhet innen de fire markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekom, Medisinsk utstyr og Industri. Forsvar/Marine Forsvar/Marine var det største markedssegmentet for Kitron i 2005, og omsetningen innen dette segmentet utgjorde 450,3 millioner kroner (524,1 millioner kroner), tilsvarende 28,6 prosent av konsernets omsetning (30,0 prosent). Data/Telekom Omsetningen innen data/telekomsegmentet beløp seg til 422,4 millioner kroner i 2005 (489,5 millioner kroner), tilsvarende 26,8 prosent av konsernets omsetning (28,0 prosent). Medisinsk utstyr Omsetningen innenfor medisinsegmentet utgjorde 344,4 millioner kroner i 2005 (364,2 millioner kroner), tilsvarende 21,9 prosent av konsernets omsetning (20,8 prosent). Industri Omsetningen innenfor industrisegmentet ble på 359,3 millioner kroner i 2005 (370,3 millioner kroner), tilsvarende 22,8 prosent av konsernets omsetning (21,3 prosent). Viktige hendelser i 2005 Lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter gjorde at aktiviteten og omsetningen i 2005 ble lavere enn planlagt. Etter flere kvartal med fallende omsetning og svak lønnsomhet besluttet styret i Kitron å redusere kapasiteten i den norske virksomheten. Produksjonsvirksomhetene i Kilsund og på Hisøy skal samlokaliseres i Kitrons lokaler på Hisøy i løpet av første halvår Produksjonsenheten i Oslo avvikles, og produksjonen flyttes til UAB Kitron i Litauen og til konsernets øvrige fabrikker. Dette vil skje allerede i løpet av første kvartal Til sammen berører sammenslåingen og avviklingen omlag 100 årsverk. Tiltakene var nødvendige for å sikre konsernets lønnsomhet fremover, og restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Forbedringer vil også bli vurdert i Kitrons svenske virksomhet. Utviklingsvirksomheten i Kitron blir ikke berørt av de iverksatte tiltakene. Kitrons strategi ligger fast, og selskapets markedsarbeid intensiveres. Økonomiske forhold Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Kitron ASA samt konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Fra og med 2005 rapporterer Kitron i henhold til IFRS. De sammenlignbare tallene fra 2004 er omarbeidet til IFRS. De regnskapsprinsipper som legges til grunn etter IFRS, er for Kitron sin del ikke vesentlig forskjellig fra norsk god regnskapsskikk. Forskjeller gjelder i første rekke innenfor områdene pensjonsforpliktelser, aksjebasert avlønning, skatt og goodwill. Resultat Driftsinntektene for 2005 utgjorde 1 576,3 millioner kroner mot 1 748,0 millioner kroner i 2004, tilsvarende en nedgang på 9,8 prosent. Om lag 36 millioner kroner av omsetningsnedgangen skyldes høyere kronekurs enn i samme periode i fjor. Selv om konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt, har virksomhetsområdet Microelectronics hatt en meget positiv utvikling i Kitron EMS sto for 89,5 prosent av driftsinntektene i 2005, Kitron Microelectronics sto for 12,4 prosent, mens andre selskaper og kon

13 13 sernelimineringer utgjorde -1,9 prosent. Ved utløpet av 2005 utgjorde konsernets ordrereserver 781 millioner kroner mot 764 millioner kroner ved utløpet av Bruttomarginen i 2005 endte på 40,3 prosent mot 39,2 prosent i Den gode utviklingen i bruttomarginen er hovedsaklig et resultat av en strategisk satsing på selskapets innkjøpsfunksjon (Sourcing). En økt andel av Kitrons omsetning skjer innenfor Microelectronics, som har en høyere bruttomargin enn EMS. Antall årsverk gikk ned fra per årsskiftet 2004 til årsverk ved årsskiftet Konsernets lønnskostnader gikk samtidig ned fra 528,2 millioner kroner i 2004 til 475,3 millioner kroner i Driftsresultatene for 2004 og 2005 inkluderer avsetninger knyttet til strukturelle aktiviteter på henholdsvis 24,2 millioner kroner og 49,5 millioner kroner. De kostnadsreduserende tiltakene som ble gjennomført i 2004 ga planlagte resultater i Som kommunisert tidligere, var målet å redusere kostnadene med 70 millioner kroner for 2005 som helhet. Eksklusive avsetninger til strukturelle aktiviteter i 2004 og 2005 ble lønnskostnadene og driftskostnadene redusert med henholdsvis 64,7 og 23,9 millioner kroner som følge av tiltakene, til sammen 88,6 millioner kroner. Etter flere kvartaler med fallende omsetning og svak lønnsomhet i 2005 vedtok styret i oktober å gjennomføre ytterligere restruktureringstiltak. Til sammen er regnskapet for 2005 belastet med 49,5 millioner kroner knyttet til omorganiseringen av den norske EMSvirksomheten, hvorav 11,6 millioner er belastet lønnskostnader og 37,9 millioner er belastet øvrige driftskostnader. De vedtatte tiltakene er ventet å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i I 2005 oppnådde konsernet et driftsresultat på -34,4 millioner kroner, som er en forbedring på 18,9 millioner kroner sammenlignet med Konsernets netto finanskostnader økte fra 18,5 millioner kroner i 2004 til 23,9 millioner kroner i Økningen kan tilskrives valutagevinst i 2004 og valutatap i Kitrons resultat før skatt i 2005 utgjorde -58,2 millioner kroner mot -71,8 millioner kroner i Selskapets skattekostnad for 2005 avviker sterkt fra teoretisk skattekostnad hovedsakelig som følge av at det ikke er bokført utsatt skattefordel på basis av selskapets skattemessige tap i Konsernets resultat etter skatt utgjorde -58,9 millioner kroner (-73,8 millioner kroner). Dette utgjør henholdsvis -0,39 og -0,57 kroner i resultat per aksje. Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 9,4 millioner kroner i 2005 (-32,4 millioner kroner). Forskjellen på kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og selskapets driftsresultat skyldes for en stor del avsetning til restrukturering og nedskrivning av bygg. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp seg til -39,5 millioner kroner i 2005 (-23,7 millioner kroner). Likviditetseffekten av investering i driftsmidler utgjør 28,5 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde 92,0 millioner kroner. I 2005 gjennomførte Kitron en fortrinnsrettet og en rettet emisjon på henholdsvis 50 og 45 millioner kroner som tilførte selskapet 90,8 millioner kroner i netto egenkapital. I løpet av året er det foretatt nedbetaling av langsiktig gjeld tilsvarende 4,3 millioner kroner. Balanse og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2005 utgjorde 652,5 millioner kroner (610,8 millioner kroner). Egenkapitalen var på 151,1 millioner kroner per samme tidspunkt (128,1 millioner kroner). Likvide midler utgjorde 113,2 millioner kroner ved utgangen av 2005 (30,1 millioner kroner). Kapitalbindingen i varelageret er redusert med 3,9 millioner kroner i løpet av 2005 og utgjorde ved årsskiftet 242,5 millioner kroner (246,4 millioner kroner). Selskapet arbeider videre med å redusere kapitalbindingen i varelageret ytterligere. Kapitalbinding i kundefordringer var på 90,4 millioner kroner ved årsskiftet (130,8 millioner kroner). Salg av kundefordringer per 31. desember 2005 representerte 208 millioner kroner (223,0 millioner kroner). I forbindelse med omstruktureringen av den norske EMS-virksomheten ble det i fjerde kvartal 2005 foretatt avsetninger til lønn og andre driftskostnader, samt nedskriving av eiendom, på til sammen 49,5 millioner kroner. Ved utgangen av året gjenstår en avsetning på 39,4 millioner kroner til dekning av lønn og andre driftskostnader. Konsernets rentebærende bankgjeld utgjorde 49,0 millioner kroner per 31. desember 2005 (33,5 millioner kroner), hvorav den langsiktige gjelden var på 11,8 millioner kroner (16,2 millioner kroner). Finansielle forhold For å styrke selskapets kapitalbase ble det i ekstraordinær generalforsamling den 30. mars 2005 vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen

14 14 OMSETNING NOK millioner DRIFTSKOSTNADER NOK millioner BRUTTOMARGINUTVIKLING Prosent 41 % 39 % 37 % 35 % 33 % 31 % % var nødvendig for å tilfredsstille betingelser satt av selskapets hovedbankforbindelser for en videreføring av konsernets eksisterende låne- og kredittfasiliteter. I forbindelse med emisjonen ble det utstedt totalt nye aksjer til tegningskurs NOK 2,20 per aksje med et brutto emisjonsproveny på 50 millioner kroner. Emisjonen ble avsluttet 20. april I styremøte 21. november 2005 vedtok styret i Kitron å gjennomføre en rettet emisjon på 15,6 millioner aksjer til tegningskurs NOK 2,90 per aksje, tilsvarende et brutto emisjonsproveny på 45,2 millioner kroner. Emisjonen ble gjennomført for å styrke egenkapitalen som følge av de strukturelle grep som ble vedtatt av selskapets styre den 26. oktober Fortsatt drift I henhold til regnskapsloven 3-3 bekrefter styret at regnskapet er utarbeidet i samsvar med forutsetningen om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede. Finansiell markedsrisiko Endringer i valutakurser påvirker Kitron både direkte og indirekte. Dirkete påvirkning skjer gjennom at om lag 40 prosent av selskapets materialinnkjøp skjer i fremmed valuta. Således vil materialkostnadene bli påvirket positivt gjennom en styrking av norske kroner og negativt gjennom svekkelse av norske kroner. Tilsvarende vil selskapets inntekter i fremmed valuta bli påvirket med motsatt fortegn. Selskapets inntekter i fremmed valuta søkes balansert mot materialinnkjøp i fremmed valuta, slik at valutarisikoen blir minimert. Endringer i det generelle rentemarkedet vil påvirke Kitrons resultat gjennom endring i finanskostnadene. Kitron har ikke sikret lån gjennom finansielle renteinstrumenter. Gjennom selskapets factoringordning kredittsikrer Kitron om lag 85 prosent av omsetningen. Resterende omsetning representerer tradisjonell kredittrisiko. Historisk har Kitron erfart lave tap på fordringer. Totalt er det innhentet netto 90,8 millioner i ny egenkapital i løpet av Som nevnt har emisjonene vært nødvendige for å sikre konsernet fleksibilitet til å gjennomføre strukturelle grep samt å sikre videreføring av gjeldende låne- og kredittfasiliteter. Styret anser selskapets fremtidige likviditet som tilfredsstillende. Helse, miljø og sikkerhet Per 31. desember 2005 hadde konsernet totalt ansatte fordelt på årsverk. Antall ansatte er fordelt geografisk som tabellen øverst på neste side viser. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker eller yrkesskader blant ansatte i Det totale sykefraværet i Kitron er redusert fra 6,2 prosent i 2004 til 5,9 prosent i For å bidra til et bedre arbeidsmiljø og et ytterligere redusert sykefravær har selskapets norske bedrifter inngått avtale med de ansatte om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i nevneverdig grad. Flere av selskapets datterselskaper er miljøsertifisert i henhold til NS ISO serien. Likestilling Av selskapets årsverk ved utgangen av 2005 utgjør kvinner 48 prosent. Av selskapets 865 årsverk som arbeider direkte i produksjonen, utgjør kvinner 54 prosent. Selskapets 335 årsverk i øvrige indirekte funksjoner utgjøres av 31 prosent kvinner og 69 prosent menn. For ansatte som arbeider direkte i produksjonen i norske og svenske selskaper utgjør gjennomsnittlig lønn til kvinner om lag 94 prosent av gjennomsnittlige mannlige lønninger. En stor andel av de ansatte i denne kategorien er fagorganiserte, hvor lønninger fastsettes med basis i tariffavtaler. Tariffene fastsettes i hovedsak med basis i kompetanse og ansiennitet. Tariffene kan variere mellom de ulike datterselskaper, men skiller ikke på kjønn. Øvrige indirekte funksjoner omfatter ansatte i ledelse, stab og øvrige støttefunksjoner. I dag domineres konsernledelse og selskapsledelse av mannlige ansatte, selv om kvinner er representert både i konsernledelsen og i enkelte av de lokale ledergruppene. Det foreligger ikke kjønnsmessige forskjeller når det gjelder arbeidstidsordninger. Selskapets grunnholdning er at kvinner og menn skal ha like muligheter til arbeid og karriereutvikling i Kitron. Innenfor den fabrikkmessige produksjonsvirksomheten har det tradisjonelt vært virksomheter som i stor grad har sysselsatt kvinnelige arbeidstakere. Denne trenden forventes å fortsette. Det er gjennomført lederutviklingsprosesser som spesielt retter seg mot mellomledere i ulike funksjoner som består av både kvinner og menn. Det forventes at dette på sikt vil kunne bidra til et større antall kvinnelige ledere i selskapet. Det er også igangsatt aktiviteter for å få flere kvinner representert i selskapets styre.

15 15 Geografisk fordeling Ansatte Norge Sverige Litauen Totalt Ansatte per 31. desember Endring (23) (32) 4 (51) Ansatte per 31. desember Endringer i styret Som følge av at Whitecliff solgte sine aksjer i Kitron til Hermis Capital, ble det i ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2005 valgt nytt styre i selskapet. Etter krav fra aksjonærer som representerte mer enn fem prosent av aksjene i selskapet, ble det innkalt til ny ekstraordinær generalforsamling den 26. september Kjell E. Almskog ble igjen valgt inn i styret, mens Magnus B. Lindseth trådte ut og kom inn som observatør. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg skal prinsippene klargjøre rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Formålet med selskapets prinsipper er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (se sidene 54 og 55). Fremtidsutsikter Som følge av lavere ordreinngang og forskjøvet produksjonsstart for vesentlige kontrakter, ble aktiviteten og omsetningen i 2005 lavere enn planlagt. Dette kombinert med betydelig restrukturering av den norske delen av virksomheten gjorde at forventningen om overskudd i 2005 ikke slo til. Regnskapet i 2005 er belastet med restruktureringskostnader på 49,5 millioner kroner som følge av den vedtatte sammenslåingen av konsernets produksjonsenheter i Arendal og avviklingen av produksjonsvirksomheten i Oslo. Tiltakene innebærer reduksjon av om lag 100 årsverk. Restruktureringen forventes å gi årlige besparelser på om lag 51 millioner kroner allerede fra andre kvartal i Etter styrets oppfatning har Kitrons norske virksomhet nå en sammensetning av ressurser, kompetanse og økt fleksibilitet som er tilpasset det markedet konsernet ser fremover. I tillegg vil forbedringsmuligheter i Kitrons svenske virksomhet bli vurdert. På basis av de omfattende endringene Kitron gjennomførte i 2005 ser styret positivt på virksomheten i Kitron vil i 2006 prioritere gjennomføring av allerede vedtatte strukturendringer, slik at identifiserte kostnadsreduksjoner oppnås og dermed skaper et grunnlag for fremtidig lønnsomhet. Hovedmarkedene vil fortsatt være Norge og Sverige, og i denne sammenhengen er fortsatt satsning i Litauen viktig for å være konkurransedyktig. Videreutviklingen av den svenske organisasjonen er svært viktig for å lykkes med den offensive satsingen i det svenske markedet. Den strategiske innkjøpsfunksjonen vil i økende grad være et viktig element i selskapets konkurranseevne. Det er erfaringsmessig et varierende aktivitetsnivå mellom kvartalene. Denne trenden ventes å fortsette i Styret forventer overskudd for 2006 som helhet. Styret understreker imidlertid at det hefter usikkerhet til vurderinger av fremtidige forhold. Årsresultat og disponering Kitron ASA hadde et årsresultat på kroner. Styret foreslår at årets resultat dekkes av overkursfond med kroner. Selskapet har ikke fri egenkapital per 31. desember Utbytte foreslås ikke for Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

16 16 KONSOLIDERT Resultatregnskap (Beløp i NOK 1 000) Note 2005 (IFRS) 2004 (IFRS) 2004 (NGAAP) 2003 (NGAAP) Driftsinntekter Salgsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 8, Avskrivninger og nedskrivninger 10, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (34 359) (53 271) (47 277) Finansinntekter og -kostnader Netto finansposter 21 (23 854) (18 529) (18 529) (28 776) Resultat før skattekostnad (58 213) (71 800) (65 806) (9 242) Skattekostnad Årsresultat (58 939) (73 807) (88 319) (45 617) Tilordnet Aksjonærer (58 939) (75 191) (89 703) (49 361) Minoritetsinteresser Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje) Resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45) Utvannet resultat per aksje (0,39) (0,57) (0,68) (0,45)

17 17 KONsolidert Balanse per 31. desember (Beløp i NOK 1 000) Note (Beløp i NOK 1 000) Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Goodwill Investering i aksjer Utsatt skattefordel Andre fordringer Sum anleggsmidler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført (3 204) (2 155) Opptjent egenkapital ( ) ( ) Minoritetsinteresser Sum egenkapital Omløpsmidler Varer Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld Langsiktig gjeld Lån 14, Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Betalbar skatt Lån 14, Andre avsetninger for forpliktelser Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kaunas, 28. mars 2006 Nerijus Dagilis Styrets leder Arne Solberg Styrets nestleder Kjell E. Almskog Styremedlem Titas Sereika Styremedlem Per-Erik Mohlin Styremedlem Liv Johansen Styremedlem Preben Jensen Styremedlem Jan T. Jørgensen Adm. direktør

18 18 Endringer i konsolidert egenkapital Tilfaller selskapets aksjonærer Minoritetsinteresse Sum (Beløp i NOK 1 000) Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Omregningsdifferanser - (2 155) - (423) (2 578) Årsresultat - - (75 191) (73 807) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse nye aksjer Emisjonskostnader (1 266) (1 266) Endring minoritetsinteresser (3 104) (1 139) Egenkapital 31. desember (2 155) ( ) Egenkapital 1. januar (2 155) ( ) Omregningsdifferanser - (1 049) - - (1 049) Årsresultat - - (58 939) - (58 939) Tilført egenkapital gjennom ansatteopsjoner Utstedelse av nye aksjer Emisjonskostnader (4 480) (4 480) Endring minoritetsinteresser (12 558) (12 558) Egenkapital 31. desember (3 204) ( )

19 19 Konsolidert kontantstrømoppstilling (Beløp i NOK 1 000) Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra driften (18 007) Renter (13 009) (13 869) Skatter - (569) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter ( Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp av datterselskap 5 (11 030) (8 702) Kjøp av varige driftsmidler 10 (28 465) (21 266) Salg av varige driftsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter (39 495) (23 718) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Opptak av lån Avdrag på gjeld (4 342) (24 551) Utbetaling til minoritetsinteresser (1 030) - Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter og bankkreditt (30 579) Kontanter og bankkreditt 1. januar (9 046) Kontanter og bankkreditt 31. desember (9 046)

20 20 Noter til konsernregnskapet Note 1 Generell informasjon Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk for markedssegmentene Data/Telekom-, Forsvar/Marine-, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige og Litauen. Kitron ASA har sitt hovedkontor på Lysaker i Norge og er notert på Oslo Børs. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av selskapets styre 28. mars Note 2 Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Basisprinsipper I forbindelse med overgangen til International Financial Reporting Standards (IFRS), rapporterer Kitron fra og med 2005 konsernregnskapet i henhold til IFRS. Årsregnskapet for 2004 var således det siste regnskapet som ble basert på norsk god regnskapsskikk (NGAAP). Årsregnskapet for 2005 inneholder sammenlignbare tall for 2004 som er omarbeidet i henhold til IFRS. Resultatregnskapet viser i tillegg sammenlignbare tall for 2004 og 2003 utarbeidet etter NGAAP. Opplysninger som kreves av IFRS 1 og Oslo Børs er vist i note 30. Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med historisk kost prinsippet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. Standarder, fortolkninger og endringer i eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft per 31. desember 2005 Visse nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder er publisert og vil være obligatoriske for konsernet fra 2006 eller senere. Standarder, endringer og fortolkninger til eksterende standarder som kunne vært relevante for konsernregnskapet 2005 er vurdert, men ikke adoptert. Disse er som følger: IAS 19 (Amendment) Employee Benefits (ikrafttredelse 1. januar 2006) IFRS 7 Financial Instruments; Disclosures, og en supplerende endring i IAS1, Prestentation of Financial Statements Capital Disclosures (ikrafttredelse 1. januar 2007) IFRIC 4, Determining whether an Arrangement contains a Lease (ikrafttredelse 1. januar 2006) Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved over føring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet, balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Transaksjoner og minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwillen vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. Tilknyttede selskaper Konsernet har ingen felles kontrollerte eller tilknyttede selskaper.

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t y t t e r l i g e r e k o s t n a d s k u t t g j e n n o m e n k l e r e s t r u k t u r Kitron gikk svakt i minus i tredje kvartal. Konsernets omsetning ble lavere enn forutsatt,

Detaljer

KvartalsRapport Q3 2006

KvartalsRapport Q3 2006 KvartalsRapport 2006 2 Positiv utvikling i godt marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tredje kvartal i 2005 dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt Resultat før skatt ble

Detaljer

K v a r ta l s r a p p o r t

K v a r ta l s r a p p o r t K v a r ta l s r a p p o r t Resultat Driftsresultatet i andre kvartal er 6,4 millioner kroner, en økning på 47,2 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Samtlige operative selskaper

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STRATEGISK AMBISJON. Innhold

STRATEGISK AMBISJON. Innhold Årsrapport 2007 2 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 9 Morselskapets årsregnskap og noter 32 Revisjonsberetning 44 Eierstyring og selskapsledelse 45 Vedtekter 48 Aksje-

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

K V A R TA L S R A P P O R T

K V A R TA L S R A P P O R T K V A R TA L S R A P P O R T Q1 2005 F R E M D R I F T S O M P L A N L A G T Kitron fortsetter å styrke bruttomarginen i første kvartal 2005. Omsetningen er lavere enn i samme periode i fjor, men i henhold

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007

Delårsrapport Q4 2007 OG FORELØPIG RESULTAT 2007 Delårsrapport 27 OG FORELØPIG RESULTAT 27 2 beste årsresultat i kitrons historie Hovedpunkter Tall i parentes refererer til tilsvarende periode i 26 dersom ikke annet er angitt. Beste resultat siden 2

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Delårsrapport Q1 2008

Delårsrapport Q1 2008 Delårsrapport 28 2 Kitron 28 God ordresituasjon, stabil omsetning og resultat Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i 27 dersom ikke annet er angitt. God ordreinngang, de siste to kvartaler

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

KvartalsRapport Q1 2006

KvartalsRapport Q1 2006 KvartalsRapport 2 Styrket drift i et godt kvartal Hovedpunkter Tall i parentes refererer til første kvartal i dersom annet ikke er angitt. Forbedret resultat før skatt. Resultat før skatt ble 16,1 millioner

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport oktober desember 2014

Kvartalsrapport oktober desember 2014 Kvartalsrapport oktober desember 2014 KONSERN: Hovedtall 4.kv. 2014 4.kv. 2013 Pr.4.kv. 2014 Pr. 4.kv. 2013 Salgsinntekter 449,7 440,2 1 805,5 1 706,2 EBITDA 44,4 49,5 173,1 136,0 Driftsresultat 25,7 34,2

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2008 1 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2008 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012

Kvartalsrapport Q4 2012 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Kvartalsrapport Q4 12 Sterk vekst i kontantstrøm og lønnsomhet * Betydelig lagerreduksjon * Lønnsomheten på rask tur oppover * Restruktureringen i Sverige gjennomført

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer