Christel har skjønt det

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christel har skjønt det"

Transkript

1 Christel har skjønt det Fordelen med høner er at de ikke stanger selv om de blir sinte Christel, 5 år (Lindell & Ribe, Landbruksforlaget 1996)

2 Forbruk av egg og hvitt kjøtt Kg/innbygger Forbruk av egg (kg/innb.) Fôrbruk av hvitt kjøtt (kg/innb.) År

3 Fjørfekjøttforbruket øker..i Norge er vi småspiste i forhold til andre land! 50 Kg/innbygger/år Norge Danmark EU Frankrike USA Israel

4 Omfang norsk fjørfeproduksjon Fjørfeslag Ant. dyr Mengde egg/kjøtt Antall produsenter Konsesjons grense Verpehøns 2,7 mill 44,5 mill kg Ca. 3700* (konsumegg) Slaktekylling 37 mill 38,0 mill kg Ca Kalkun mill kg Ca Tall fra 2002 bl.a. fra Priors årsmelding og Progrmoseutvalget for egg og fjørfekjøtt * 1100 prod. >500 høner Merk: Kons.grensene økt med 50 % i 2003, tidligere lå de på hhv , og dyr.

5 Dyremateriale EGG KJØTT Liten, slank og effektiv. Avlet for høy eggproduksjon og lavt fôrforbruk (=lav kroppsvekt). Kraftig plugg med store lår og bryst. Avlet for stor tilvekstevne (høy slaktevekt) på kort tid.

6

7 Oppformeringsstruktur, avlsmateriale av verpehøns Kun besteforeldredyr blir importert, og kommer til Norge som daggamle kyllinger. Produksjonsforløpet som denne pyramiden skisserer tar 2-3 år besteforeldredyr (GP) foreldredyr (P) Oppal GP Rugeeggproduksjon GP Oppal P Rugeeggproduksjon P bruksdyr (verpehøns) Oppal verpehøns Konsumeggproduksjon verpehøns I dag blir alt avlsmateriale av fjørfe importert til Norge Egg i butikk

8 Hybridnavn og eksportland Verpehøns Lohmann hvit Lohmann brun Hyline Babcock Shaver Tyskland Canada/USA Frankrike Canada Slaktekylling Ross Cobb Skottland og Sverige Sverige Kalkun BUT (British United Turkey) England

9 Nøkkeltall eggproduksjon Får unghøner fra en kyllingoppaler når de er uker Verper opp (første egg) ca 20 uker gamle Slakter ut når hønene er ca 76 uker gamle 19,75 kg egg pr innsatt høne = 313 stk egg Verpeprosent 82,0 Gj.snittlig eggvekt 63,4 gram Fôrforbuk 2,09 kg fôr/kg egg Gj,snittlig fôrforbruk pr høne 108,4 g/dag Dødelighet 5,11 %

10

11 Nøkkeltall slaktekyllingproduksjon Får kyllingene daggamle fra et rugeri Slaktealder 31,6 dager Slaktevekt 979 g = lev.vekt ca g Tilvekst pr dag 30,96 gram 2,44 kg fôr = 1 kg slakt Dødelighet 2,63 % Kilde: Priors produksjonskontroll 2002

12

13 Nøkkeltall kalkunproduksjon Porsjonskalkun/ julekalkun (høner): Slaktes v/ 12 uker, sl.vekt rundt 5 kg, selges hel. Industrikalkun (haner): Slaktes v/18 uker, sl.vekt rundt 10 kg, til videreforedling. 3,2 kg fôr = 1 kg slakt

14

15 Slaktekylling og kalkun Går fritt på strø i store hus. Kutterspon vanlig, kuttet hvetehalm kan også brukes. Fri tilgang på fôr i fôrskåler eller fôrrenner. Tilleggsfôrer på papir i starten. Fri tilgang på vann i drikkenipler (slaktekylling) eller drikkekar (kalkun). Svært følsomme for temperatur i starten. Temperatur for slaktekylling senkes gradvis fra ca 32 o C til 20 o C i løpet av innsettet (kalkun ca 33 o C til 15 o C). Klima og ventilasjon i huset må styres nøye. Frisk luft skal tilføres og gasser (CO 2, NH 3 ) ventileres ut. Fuktighet må også ventileres ut slik at strøet holder seg tørt og fint.

16

17 Slaktekylling og kalkun (forts) Forskrift om hold av høns og kalkun: Kalkun skal ha minst 8 timer mørke i døgnet. Slaktekylling skal minst 6 timer mørke, alternativt 2 x 4 timer. Godt lys i starten, deretter senkes lysstyrken og reguleres etter dyras atferd. Dyra skal ha tilsyn minst to ganger daglig (forskriftskrav). Det daglige stellet gjennom innsettet går ut på å fjerne døde dyr, registrere vann- og fôrforbruk og levendevekter, observere dyras atferd, justere temperatur/ventilasjon, føre dagliste osv. Produksjonskontrollen er et nyttig verktøy for produsenten. Data fra daglistene bearbeides til utskrift over produksjonsresultater, økonomi og sammenligning med lands/ slakterigjennomsnitt.

18

19 Dyretetthet sl.kylling og kalkun Forskrift om hold av høns og kalkun av : Slaktekylling: max. 34 kg levendevekt/m 2 Eks: Ved levendevekt 1,5 kg ved slakting tilsvarer dette 22,6 kyllinger pr. m2 Kalkun: max. 38 kg/m 2 når gj.snittlig lev.vekt er under 7kg max. 42 kg/m 2 når gj.snittlig levendevekt er over 7kg

20 Forskrift om hold av høns og kalkun av Forskriften trådte i kraft Bygger på EUdirektiv 1999/74/EF. Detaljerte bestemmelser for hold og oppdrett av høns, slaktekylling og kalkun, f.eks. krav til maksimal dyretetthet. Forbud mot tradisjonelle bur til verpehøns fra Forbudt å ta i bruk tradisjonelle buranlegg etter Tillatte driftsformer i eggproduksjonen blir da innredde bur, tradisjonell frittgående og frittgående i fleretasjesystemer (aviarier).

21 Hvorfor ikke lenger bur? Tradisjonelle ( nakne ) bur sterkt kritisert for å frata høna muligheten til å utføre gr.leggende naturlige atferder, som å: Sandbade Sitte på vagle Legge egg på et avskjermet sted Løpe, flakse og fly Men vi skal ikke glemme at fordeler med bur er lav dødelighet, små gruppestørrelser og lite fjørplukking og kannibalisme.

22 Tradisjonelle bur Max. 3 høner/bur Min 700 cm 2 /høne Max 3 etasjer Min 15 cm fôrtro Max 12% golvhelling 2 drikkesteder

23 Innredde bur Innredde bur = bur med vagle (sittepinne), sandbad og rede Innredde bur forsøker å kombinere fordelene med bur (små gruppestørrelser) og fordelene med løsdriftssystemer (mulighet for å utføre naturlig atferd). Eks. Sverige måtte gå tilbake på sitt burforbud pga problemer med dyrehelse, arbeidsmiljø mv. i løsdriftssystemer. Bur likevel tillatt under forutsetning at de inneholdt rede, vagle og sandbad.

24 Innredde bur Vagle (min 15 cm/høne) Strøbad Rede Areal min. 850 cm 2 /høne Troplass min 12 cm/høne Klosliper Ingen grense for ant. høner eller ant. etasjer

25 Eksempel på innredde bur Trivselbur fra Bröderna Victorsson

26 Frittgående systemer Kun innendørs frittgående To typer: Tradisjonell ( enetasjes ) Fleretasjes (aviarier) Maks. 9 høner/m 2 bruksareal Detaljerte krav til vagle-, fôr-, vann og redeplass pr høne

27 Frittgående høner, enetasjes (1) Husløsning, frittgående: - Mest vanlig er en løsning der verpekassene er samlet i midten av huset, med gjødselrister skrånende ned på hver side mot strøarealet som er plassert langs husets yttervegger. Fôr og vann er plassert oppe på ristene.

28 Fleretasjesystemer (aviarier) Løsdriftssystem der hønene beveger seg fritt i flere etasjer Høy utnyttelse av golvarealet i huset (opp til 20 høner/ m 2 ) = lavere huskostnader og bedre varmebalanse i huset vinterstid. Mye brukt i Sveits, som har burforbud. Ny aktualitet som følge av EU- direktivet og burforbud i Tyskland fra 2007.

29 Fleretasjesystemer (aviarier)

30 Skal hønene fungere i fleretasjes-systemer må de være opplært på forhånd. Dvs oppdrettes i lignende systemer slik at vant til å ferdes i ulike høyder og vet å finne fôr, vann, vagler, reder.

31 Økologisk fjørfeproduksjon Regelverk forvaltes av DEBIO på oppdrag fra Landbrukstilsynet. Økologisk fôr Kun frittgående, skal også kunne gå ute Dagslys inne Strengere arealkrav enn konvensjonell produksjon (eks. 6 verpehøner/m 2 ) Krav til max. flokkstørrelse (eks. max sl.kyll) Økologisk fjørfekjøttprod. foreløpig lite omfang (1.028 kalkuner og 9 slaktekyllinger i 2001, men verpehøner)

32 Økologiske høner i Norge (Foto: Norgården)

33 Hva betyr driftsformen for produksjonen? Frittgående større aktivitet og ofte dårligere fjørdrakt større fôrforbruk Et friere men også tøffere liv høyere dødelighet Tall fra Priors Eggkontroll 2002 (16-71 uker): Ant. kull Verpe % Kg fôr/ kg egg Gram fôr/ høne/dag Døde % Frittg 6 77,4 2,37 114,6 10,89 Bur 87 82,0 2,09 108,4 5,11

34 Helse i ulike driftssystemer Trad. bur uovertruffent lavest dødelighet, men livsstilsykdommer som beinskjørhet og fettlever. Disse sykdommene forsvinner med frittg., men gamle sykd.problemer kommer tilbake (eks. rødsjuke) Utegang ekstra sårbart: Økt risiko for parasitter (midd, innvollsorm), bakteriesykdommer (salmonella) og alvorlige, smittsomme sykdommer (Newcastle disease). Et rikere liv, men et tøffere liv

35 Dagens fordeling, driftsformer i eggproduksjonen Tradisjonelle bur ~ 90 % Frittgående høner ~ 8 % (44 anlegg, h.pl.) 1 Økologiske høner ~ 1 % (97 anlegg, h.pl) 2 Innredde bur ~2 % (12 anlegg, h.pl) 2 Fleretasje (aviarier) ~ 0 % (1 anlegg, h.pl.) 1 Kontrollgruppa for alternativ eggproduksjon, årsrapport Fjørfe 9/2002

36 Litt om fôr Fjørfefôret er et alt-i-ett fôr som er nøye tilpasset det ulike fjørfeslag og dyrets alder (bytter fôrtyper gjennom innsettet). Hovedbestanddel er korn (hvete, havre). Andre ingredienser er bl.a. mais, fiskemjøl, soya, slakterifett, vitaminer og mineraler. Koksidiostatika i vekstfôr til sl.kyll og kalkun. Dyra har fri tilgang på fôr (eter så mye de vil), med unntak av slaktekyllingforeldre, som fôres restriktivt for ikke å vokse seg for tunge. Fôrbehovet (fôropptaket) varierer bl.a med omgivelsestemperatur, fjørdrakt, kroppsvekt, eggproduksjonsnivå, dyras aktivitet og fôrets struktur.

37 Hva er KSL? Kvalitetssystem i landbruket (KSL). Dokumentasjon overfor forbrukere, dagligvarekjeder og myndigheter av hvordan matproduksjonen i Norge foregår på det enkelte bruk. Dokumentere det man gjør og bruke kvalitetssystemet som et styringsverktøy til å forbedre produksjonen på det enkelte bruk. Eks. på KSL-krav: Ren/uren sone, håndvask, vegetasjonsfri sone, dokumentere evt. medisinbruk.

Bekjempelse av rød hønsemidd

Bekjempelse av rød hønsemidd Bekjempelse av rød hønsemidd Middens livssyklus 1. nymfe 2. nymfe Larve Voksen midd Egg Rød hønsemidd, eller blodmidd, ser ut til å være et voksende problem for fjørfenæringa ikke bare i Norge, men også

Detaljer

Fyring og ventilasjon et godt miljø for dyr og mennesker, Ola-Bjørn Haugbråten, Nortura SA

Fyring og ventilasjon et godt miljø for dyr og mennesker, Ola-Bjørn Haugbråten, Nortura SA Fyring og ventilasjon et godt miljø for dyr og mennesker, Ola-Bjørn Haugbråten, Nortura SA Disposisjon Luftkvalitet Forskrift og anbefalinger for ventilasjon og fyring Ventilasjonsprinsippene + Litt fysikk

Detaljer

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke.

Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Side 1 av 11 Risikovurdering for spredning av Salmonella fra avlsflokker endring ved prøvetaking hver 3. uke i stedet for hver 2. uke. Bakgrunn Forordning 213/2009 pkt. 2.1.1. åpner for at kompetent myndighet

Detaljer

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv

Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Veileder for velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv Velferdsprotokollen ANIPLAN-kalv er en samling av sjekkpunkter for en systematisk gjennomgang av kalvers velferd (helse inkludert) på besetningsnivå. Protokollen

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe

Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Utforming av utearealer for økologisk fjørfe Ansvarlig utgiver: Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen Utgivelsesår 2012 Bidrag tekst: Hans Gaffke og Animalia v/torbjørn Refsund Foto: Fylkesmannen

Detaljer

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009

MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE. Mohairgeita er et flokk-dyr, med sterke familiære bånd og det er viktig at dette blir tatt. VERSJON NR 1 / oktober 2009 MOHAIRGEITA INFORMASJONSHEFTE VERSJON NR 1 / oktober 2009 På årsmøtet 2008 ble det foreslått å lage et kompendium om mohairgeita til veiledning og hjelp for mohairgeit-holdere. Kompendium høres veldig

Detaljer

Veiledning om hold av PAPEGØYE

Veiledning om hold av PAPEGØYE Veiledning om hold av PAPEGØYE Til deg som har eller vurderer å skaffe deg kjæledyr Å ha kjæledyr medfører et stort ansvar. Et dyr er ikke en bruk og kast -vare, men et levende og følende individ. Dyr

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen

Go mørning. Mer og bedre merking av maten. Vil bidra til produktutvikling. Sunnere tråputer så langt i år. Narasinforbruk under lupen Narasinforbruk under lupen Vil bidra til produktutvikling Sunnere tråputer så langt i år 7 31 37 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 27. årgang 0314 Foto: Ellen-Margrethe Hovland Hovedsaken: Tydeligere

Detaljer

Økologisk torskeoppdrett

Økologisk torskeoppdrett Økologisk torskeoppdrett -en økonomisk analyse Av Truls Olsen Mastergradsoppgave i fiskerifag Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag.

Leders tale til årsmøtet i NFL 1. juni 2012. Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Leders tale til årsmøtet 1. juni 2012 Gode kolleger i fjørfebransjen og gode venner i årsmøtet i Norsk Fjørfelag. Vi har grunn til å være stolte av våre produksjoner, våre produkter og vår organisasjon.

Detaljer

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg

KORTREIST GJESTEBUD. MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE. Tverrfaglig undervisningsopplegg KORTREIST GJESTEBUD MAT PÅ NATURLIG VIS Slakting og tilberedning av mat fra husdyr RESSURSHEFTE Tverrfaglig undervisningsopplegg 1 MAT PÅ NATURLIG VIS Ressurshefte Tverrfaglig undervisningsopplegg Christin

Detaljer

2010-2013. Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring

2010-2013. Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring 2010-2013 Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring Handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd i norsk fjørfenæring 2010 2013 Formålet med handlingsplanen Formålet med næringas handlingsplaner

Detaljer

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for

ØKOLOGISERTIFISERING. Regler for ØKOLOGISERTIFISERING Regler for økologisk akvakultur Innhold INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 UTFORMING AV REGELVERKET... 4 1. IDÉBAKGRUNN OG MÅL... 5 2. HVORDAN DELTA I DEBIOS KONTROLLORDNING... 6 2.1.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og

Tema: FramFôring av kalv. Medlemsblad 5 2013. God jul og TYRmagasinet Tema: FramFôring av kalv Medlemsblad 5 2013 God jul og godt nytt år TYRmagasinet Tema: FRAMFÔRING AV KALV God jul og godt nytt år Medlemsblad 5 2013 Forsidefoto: Aberdeen Angus hos Bjørnar

Detaljer

Slaktekylling. Disposisjon 29.10.2012. Steinkjer 18. oktober 2012

Slaktekylling. Disposisjon 29.10.2012. Steinkjer 18. oktober 2012 Slaktekylling Steinkjer 18. oktober 2012 Magne Trondmo Nortura SA Disposisjon «Kyllinglandskapet» Markedet Økonomien i kyllingproduksjonen «Jeg vil starte med kylling» Hvem lykkes i kyllingproduksjonen?

Detaljer

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen

En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen En grundig gjennomgang av prissystem for oppskrifter publisert høsten 2012 og utviklet av Knut Pettersen Hva er priser på oppskrifter? Det er ett system som ved hjelp av innhentede priser på ingredienser

Detaljer

DeLaval Katalogen om godt kalvestell

DeLaval Katalogen om godt kalvestell DeLaval Katalogen om godt kalvestell Godt kalvestell 1 Godt kalvestell Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og lønnsomhet. Lykkes du ikke

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER

RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Pr. november 2007 RETNINGSLINJER FOR ANSVARLIG HOLD AV TREKKHUNDER Innhold: BAKGRUNN...3 GRUNNLEGGENDE STANDARDER FOR HOLD AV TREKKHUNDER...4 HUNDEGÅRD

Detaljer

to tredjedeler 20 % 12 %

to tredjedeler 20 % 12 % 1 Inneværende sesong vil det globalt bli produsert ca. 2,5 milliarder tonn med korn, soya og ris. Dette er den største avlinga noen gang. Denne plansjen viser hvordan produksjonen fordeler seg på de ulike

Detaljer

Innkomne politiske saker etter fristen:

Innkomne politiske saker etter fristen: Innkomne politiske saker etter fristen: Forslag 1: Dyrevelferd... 2 Forslag 2: Budsjettstøtte, stat-til-stat bistand og prosjektbasert bistand... 5 Forslag 3: Bekjempelse av underernæring - «Gi alle verdens

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier

SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier SAMMENLIGNINGSFORSØK MED TRE BIRASER Brune, Carnica- og Buckfastbier Av A. Kristian Stigen Disse sammenligningsforsøkene ble utført i tidsrommet fra 1974 til 1984 med tre forskjellige biraser; brune bier,

Detaljer

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012

STANDARDEN ER SATT VINTER 2012 VINTER 212 Bedre overlevelse og tilvekst om vinteren Styrket helse i ferskvanns- og sjøvannsfasen Økt tilvekst gjennom vinteren Lønnsom fôring ved lave laksepriser STANDARDEN ER SATT FOR VINTERFÔRING BioMar

Detaljer

Veiledning om hold av chinchilla

Veiledning om hold av chinchilla Bates Basic 12/04 Foto: Kai Myhre hold av chinchilla Denne brosjyren er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Nordisk Forening for Selskapschinchilla Norge (NFFSCH). www.mattilsynet.no Nordisk Forening

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere)

Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) Hvordan kalven blir til kvige og ku en fortelling om dagliglivet til norske kuer! (Målgruppe: Barn 6-11 år og voksne tilhørere) En liten kalv er født! Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen

Detaljer