Installasjonsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning"

Transkript

1 NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for devifl ex 1- og 2-leder varmekabel NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: Det er meget viktig at veiledningen leses før installasjon. Husk også å fylle ut siderne 12, 13 og 14. Disse skal signeres av installatør og eier/bruker av anlegget samt overleveres som dokumentasjon til eier/bruker av anlegget. Dette er forhold som også må være ivaretatt for at garantien skal være gjeldende. 1

2 Notater 2

3 deviflex varmekabel deviflex kablene er CE-merket etter lavspenningsdirektivet, og er NEMKO sertifi sert etter IEC Kablene kan benyttes innendørs så vel som utendørs, og kan festes direkte til armeringsmatter. Bruksområder Montasje Normal W/m 2 Badegulv Max W/m Oppholdsrom DTIE Vindfang Hall WC 70-0 Soverom 70-0 Gang 70-0 Barnerom 70-0 Kjellerstue 70-0 Vaskerom Grunnvarme Barnehage Kontor 80-0 Takrenner pr. m. renne Utendørs Skal kablene festes på armeringsjern må det benyttes armert kabel, DSIA. Se tabell under for riktig kabelvalg. Anbefalte bruksområder - deviflex W/m Vanlig støp Lavtbyggende Grunnvarme Flateeffekt W/m W/m W/m 2 c-c avstand cm 12-8 cm cm Anbefalte bruksområder - deviflex 17W/m Vanlig støp Baderom Lavtbyggende Flateeffekt W/m W/m W/m 2 c-c avstand 20-11,5 cm 15-11,5 cm 11,5 cm Kabel spesifikasjoner Kabel DTIE DTIP DSIG DSIA DSIG/DSIA* Type 2-leder m. Skjerm 2-leder m. Skjerm 1-leder m. Skjerm 1-leder m. Skjerm og armering 1-leder m. Skjerm og (armering,dsia) Spenning 230V 230V 230V 230V 0 500V Effekt pr.m /17W 8/18W 8W /17W /17/25W 0 25W Diameter Ø ~6 mm Ø ~7 mm Ø ~5,5 mm Ø ~7,5 Ø ~7,5 mm Tilledning 2,5 m 2,5 mm 2 m. skjerm 2,5 m 2,5 mm 2 m. skjerm 3 m 1,5 mm 2 m. skjerm mm 3 m 1,5 mm 2 m. skjerm Lederisolering Flourplast PEX PEX PEX PEX Mellomkappe PEX Ingen Ingen Ingen Ingen Kappe Polyolefin PVC PVC PVC PVC Max temp 65 C 65 C 65 C 65 C 65 C * = metervare 3

4 Generell installasjon Ved installasjon av varmekablen skal følgende forhold ivaretas: Varmekabelen må kun benyttes med fast tilkopling (ikke stikkontakt). Installasjon og tilkopling skal utføres av en aut./reg. El. Installatør. Den oppgitte maksimale effekt for forskjellige installasjons- og driftsforhold skal overholdes. (se side 5). Varmekablen skal til enhver tid beskyttes mot mekanisk påkjenning, og ikke utsettes for strekk. Underlaget skal være rent og fri for skarpe gjenstander. Kablens bøydiameter må ikke være mindre enn 6 x kablens diameter. Varmekablens strenger må ikke ligge inntil hverandre, og må heller ikke krysse hverandre. Det er viktig å benytte samme senteravstand på hele lengden varmekabel. Varmekabelens skjøt og og ende skal ikke legges i våtsoner, som i dusj eller under badekar etc. Varmekabelen skal ikke installeres under innmurte badekar, skap, vegger etc Det er meget viktig at varmekabelen støpes inn i en homogen betong/varmemasse, og at varmekabelen blir omsluttet av "herdet" og hard betong/masse. Varmekablens jordledning skal forbindes forskriftsmessig. Varmekablen må ikke avkortes, da effekten pr. m. kabel vil stige. Før og etter installering skal varmekablens isolasjonsmotstand, og motstand kontrolleres. Dette gjelder både før og etter støping. Kablens motstandsverdi skal være som angitt på merkeskilt: %. Varmekablen må ikke festes så hardt at den "låses". F.eks. ved bruk av strips skal man kunne bevege kablen etter stripsing. Det skal alltid monteres et strømstyrt jordfeilvern, max. 30mA for hver varmekabel. Det anbefales å ikke legge varmekablen ved temperatur lavere enn -7ºC. (Ved lave temperaturer kan det settes spenning på kablen en liten stund for å få bedre legge-vennlighet. Kablen bør da være utrullet, slik at kabeltemp. ikke blir for høy.) Fig. 1 4

5 Generell installasjon - Innendørs montasje. For å ivareta at temperaturen i gulvkonstruksjonen ikke overskrider 80 C må følgende hensyn følges: Dokumentasjonsark skal fylles ut. Skisse av rommet som viser min.: Oppvarmet område (benyttes fl ere elementer i samme rom, skal dette fremgå av skissen) Varmefritt område Plassering av: Termostat/regulator Følere Jordfeilbryter Koblingsbokser I tillegg kan man benytte en devireg elektronisk termostat hvor man kan stille inn maksimums temperatur ved gulvføleren. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for gulvkonstruksjonene: Tradisjonelt støpte gulv (30-50mm betong overdekking), tradisjonelle lavtbyggende gulv (min. 5mm lavt byggende varmemasse overdekning) og tregulv med varmekabel liggende i 5cm luftrom i bjelkelaget. Ved spesielle forhold med isolasjon og overdekningsmateriale kan DEVI kontaktes for en spesifi kk temperaturberegning av gulvkonstruksjonen. Det samme gjelder installasjoner for spesielle rom/anlegg. Varmekabelens angitte effekt er ved 230V spenning. Spenningen kan variere noe fra region til region, noe som kan medføre høyere eller lavere effektiv effekt enn hva som er angitt på produktet. Ved tvil om isolasjonen i tak/vegger (varmetap), bør dette varmetapsberegnes før en eventuell installasjon, slik at man sikrer at ønsket resultat oppnås. Dette gjelder særlig ved installasjon i eldre boliger/hus med annen isolasjon enn dagens standard. Max. Tillatte flateeffekter. Innendørs 150W/m 2 ved benyttelse av fl is, vinyl, linoleum som gulvbelegning. o Eller C-C= min. 11,5cm v/17w pr. m varmekabel o Eller C-C= min. 6,5cm v/w pr. m varmekabel 0W/m 2 ved benyttelse av parkett/laminat eller tepper som gulvbelegning. o Eller C-C= min. 17,0cm v/17w pr. m varmekabel o Eller C-C= min.,0cm v/w pr. m varmekabel 80W/m 2 ved benyttelse i tregulv konstruksjoner.(max. W pr. m varmekabel). o Eller C-C= min. 12,5cm 5

6 Installasjon i betonggulv Varmekablene fordeles jevnt ut over gulvfl aten med fratrekk for eventuelle hindringer, på et underlag fritt for skarpe stener etc. For en enkel og sikker montering anbefaler vi at det benyttes devifast leggebånd. Fig. 4 Det bør alltid benyttes en devireg termostat. Benyttes gulvføler skal denne legges i et rør. Røret plasseres høyt i støpen mellom strengene, og tettes i enden. Det skal også tegnes en enkel skisse over for-legningen av kablen. Det er meget viktig å påse at varmekabelen støpes inn i en homogen betongmasse og være omsluttet med herdet og hard betong. Dette for å sikre god varmefordeling samt hindre overtemperatur på varmekabelen. Man bør alltid vurdere om man skal/ ikke skal ha isolasjon i gulvet. Dette kommer an på hva som er i gulvet fra før, hvor gulvet er, byggehøyde etc. Gulvvarmen må ikke benyttes før betongen har herdet, dvs 6-8 uker, eller etter anvisning. Termostat føler Tilkopling til varmekabel Tradisjonell støp Fig. 5 Gulvbelegg Evt. membran* Føler Påstøp 3-5 cm (armert) deviflex varmekabel devifast leggebånd/ netting Evt. isolasjon Grunn *) Plassering av membran skal utføres i.h.h.t. Byggebransjens Våtroms Norm. 6

7 Installasjon i lavtbyggende gulv Lavtbyggende gulv er særlig aktuelt ved rehabilitering, og ellers steder hvor man må ta hensyn til byggehøyder, tørketider etc. Ved lavt-byggende gulv er det viktig å få "riktig" kabel til gulvet med tanke på C-C avstand, som ikke bør overstige 12 cm. DEVI har den komplette løsning for dette formål. Masseleverandørens anvisninger må følges nøye, og leverandøren av gulvbelegningen må opplyses om at det er installert gulv-varme slik at det best egnede produktet blir valgt. Hvis overdekningen er tre/ laminat, bør det benyttes en kombinasjonstermostat som begrenser gulvtemperaturen f.eks. devireg 122, 522, 540 eller 550. Lavtbyggende gulv på ubrennbar konstruksjon med keramiske fliser Fig. 2 Fliser eller belegg Membran i alle våtrom Støpemasse Føler deviflex varmekabel devifast leggebånd Eksisterende gulv Lavtbyggende gulv på brennbart underlag Fig. 3 * Ved bruk av uninet vil konstruksjonen styrkes samtidig med at et brannhemmende sjikt på 5mm oppnås.(se egen montasje veiledning). Benyttes uninet, stripses varmekabelen derekte til dette. I våtrom følges Byggebransjens Våtroms Norm. I våtrom skal membran smøres på toppen av støpen. Fliser eller belegg Membran i alle våtrom Støpemasse Føler deviflex varmekabel devifast leggebånd evt. netting eller limes til underlaget Brannhemmende underlag f.eks. uninet* Eksisterende gulv 7

8 Generell installasjon - Utendørs montasje. Utendørs montasje. Snøsmelting Det bør benyttes DSIG eller DSIA 1-leder varmekabel med en effekt på 20-26w/ m varmekabel. Senteravstanden bør ligge i området 7 cm, (dog ikke under 5cm) som vil gi en fl ateeffekt fra w/m 2. Effektbehovet kan variere noe fra anlegg til anlegg, både med tanke på beliggenhet og styringsmåte. Det henvises for øvrig til vårt varmekabel kompendium for informasjon om hvilke grunnarbeider som er nødvendig for å oppnå en god og sikker installasjon. Varmekablene kan dekkes med sand, subbus, asfalt, etc. Asfalten må ikke ha høyere temperatur enn ca. 120 C, og det første laget må legges for hånd (ca. 2-3 cm tykkelse). Vær oppmerksom på at isolasjonsmotstanden blir lavere hvis kabelen isolasjonsmåles mens den ligger i varm asfalt. Asfalt: Installasjon i asfalt: a) Asfalt, 5 cm b) Sand c) devifl ex varmekabel d) devifast leggebånd e) Stabil grus, 3-4 cm f) Grunn a) b) c) d) e) Belegningsstein: Installasjon i belegningsstein: a) betongheller 6-8 cm b) settesand 2-3 cm c) devifl ex varmekabel d) devifast leggebånd e) sand / grus f) grunn a) b) c) d) e) f) Betong: Installasjon i betong: a) betong / støp, min. 5 cm b) devifl ex varmekabel c) devifast leggebånd d) betong / grus el.l. a) b) c) d) 8

9 Beregning av c-c avstander c-c avstand i meter = c-c avstand i cm = Effekt pr. m. kabel Effekt pr. m 2 friareal Antall m 2 friareal x 0 Kabellengde Eksempel: Vi har et bad på 5 m 2, og ønsker 140 W/m 2. Vi velger en DTIE W - 41 m. 5 x 0 41 = 12,2 cm c-c avstand Senter avstander ved valg av kabler etter effekt pr. m 2 for /17 watt/m c/c 17 watt/m 7 cm 8 cm 9 cm cm 11 cm 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 19 cm 20 cm watt/m

10 Styring og regulering deviflex varmekabler skal termostatstyres, og den mest optimale styring oppnås med devireg elektroniske termostater, som gir en hurtig og effektiv regulering som tar hensyn både til komfort og økonomi. Det fi nnes et bredt utvalg av devireg termostater som kan velges ut fra krav og ønsker til den enkelte installasjon. De eksterne følere har samme ohm-verdi, og kan således benyttes til de forskjellige termostattyper, (OHM-verdi = 15 kohm/25 C). Føleren kan forlenges opp til 50 m med min. 1,50 mm 2 installasjonskabel. Termostater devireg 120-serien for påveggmontasje Type Temp. område Føler Strøm Nattsenkning Kontakt Temp.begrensning GF IRF IRF/GF Slutter Slutter Slutter 20ºC - 60ºC devireg 520-serien for innfelt montasje Type Temp. område Føler Strøm Nattsenkning Kontakt GF FRF IRF IRF/GF Temp.begrensning Slutter Slutter Slutter Slutter 20ºC - 60ºC devireg 316 og 330 for DIN-skinnemontasje - leveres uten føler Type Temp. område Føler Strøm Nattsenkning Kontakt ºC - 50ºC ºC Alle Alle Alle 16/ 16/ 16/ 0ºC - Veksel Veksel Veksel Diff. 0,2ºC - 6ºC Min. temp. -ºC - devireg 540/550-serien for innfelt montasje Type Temp. område Føler Strøm Nattsenkning Kontakt IRF/GF IRF/GF Følere og øvrige tilbehørsdeler - Ledningsfølere GF - Fjernføler FRF - Uteføler FUF - devifast leggebånd Slutter Slutter Temp.begrensning 20ºC - 50ºC 20ºC - 50ºC

11 Brukerveiledning Gratulerer med ditt varmekabelanlegg fra DEVI Det er installert et gulv med DEVI varmekabel for komfort og oppvarming. Dette vil sikre deg et behagelig gulv og et godt og varmt rom. Varmekabelen bør styres med en devireg elektronsk termostat for å oppnå best komfort og energiøkonomi. Styrings eller reguleringsenheten skal betjenes etter leverandørens anvisninger. Betongen/varmemassen i gulvet må være tilstrekkelig uttørket før varmekablene kan benyttes / i driftsettes. Dette vil normalt si ca. 6-8 uker ved betong og ca. 7- dager ved lavtbyggende gulv. Om nødvendig må den aktuelle leverandør av betong/varmemasse kontaktes for å gi informasjon om dette. I rom hvor det er installert fl ateeffekt, over 0w/m 2 må det ikke benyttes tepper, matter eller ryer. I rom der det er installert effekt, under 0w/m 2 må følgende hensyn tas: Gulvet må ikke tildekkes med tepper eller annet isolerende materiale med tykkelse > mm. Ved valg av tepper bør det også velges tepper med størst mulig luftgjennomgang. DEVI kan foreta en temperatur beregning av gulvet for å sikre at kravene til max. temperatur overholdes, ved spesielle forhold. Vegger, skap eller møbler som helt dekker et gulvområde skal plasseres i varmefrie områder. Dette gjelder også sekkestoler, madrasser og hauger med tøy, forlagt på gulvet. Det må ikke bores eller benyttes festemekanismer i gulvet i områder hvor det er installert varmekabel. Husk også å lese våre garanti bestemmelser som står omtalt i installasjonsveiledningen. Lykke til med Deres DEVI varmekabelanlegg! 11

12 Planskisse Planskissen skal vise både oppvarmede og varmefrie områder. Dersom fl ateeffekten varierer eller det er installert fl ere elementer, skal dette fremgå av skissen. Angi også plassering av termostat/ regulator, følere, jordfeilbryter, koblingsbokser o.l. Dokumentasjon er ihht. vedlagte bilder Her angis eventuelle spesielle forhold ved denne installasjonen: 12

13 Beskrivelse og dokumentasjon av system for oppvarming av gulv og tak Jfr. NEK 400: og 753 A ANLEGGSOPPLYSNINGER Eier : Adresse : OPPBYGGING / UTFØRELSE Tlf. : Mobil : Ordre nr. : Rom Kurs nr. : Leverandør Rom Kurs nr. : Leverandør STYRING- OG REGULERING Rom Kurs nr. : DATABLAD Se også vedlagt datablad og/eller bruksanvisning Leverandør Rom Kurs nr. : Se også vedlagt datablad og/eller bruksanvisning Leverandør BEGRENSNINGER OG FORHOLDSREGLER Data om varmeenhetene Innstillinger for bruk i den første varmeperioden for varmesystem i gulv bl.a. mht. uttørking Begrensning for plassering av møbler o.l. Begrensning for bruk av tepper o.l. Dimensjonering og måleresultater Begrensning for festing i gulv og tak. Data om varmeenhetene framgår av dokumentasjonsskjema montert i sikringsskapet. Her finnes også merkeverdier og måleresultater dokumentert ved tilkobling. Varmeenhetene skal ikke tas i bruk før gulvkonstruksjonen er herdet. Innstilling for den første varmeperioden Eier informert om bruk og regulering Maks innstilling på reg.enhet / termostat uker / dager før overdekning er herdet Se egen beskrivelse Se egen beskrivelse Møbler uten ventilert sokkel kan ikke benyttes i varmeområdene. Slike møbler og gjenstander skal plasseres i varmefrie områder. Eventuelle møbler med kapper kan benyttes, forutsatt at temperaturen i varmeområdet da ikke endrer seg fra områdene uten tildekning. I rom hvor det er installert flateeffekt over 0W/m 2, må det ikke benyttes tepper, matter eller ryer. Leverandøren av overdekningsmaterialet (vinylbelegg, parkett etc) må kontaktes for å avklare maksimale temperaturer for dette, slik at materialet ikke skades / misfarges. Dimensjoneringsgrunnlag og måleresultater framgår av eget skjema. Montering av festemekanismer som skruer o.l. samt boring for slike må kun gjøres i eventuelle varmefrie områder. Slike områder framgår av vedlagte bilder/skisser for hvert varmesystem. Innfesting/boring i oppvarmet område kan medføre skade på varmeenhetene. Jordfeilbryteren for varmesystemet vil da koble ut varmeenheten. SKJEMA Se også skjema ; Dokumentasjon og merkedata for system for oppvarming av gulv og tak, vedlagte monteringsanvisninger og tegninger / bilder. Alt sammen skal i hele anleggets levetid oppbevares i sikringsskapet eller i installasjonens anleggsmappe! GARANTIER REGULERINGSUTSTYRET : åår VARMEENHETENE : år Kvittert av eier / bruker : Eier : Dato : Bruker : Dato : 13

14 Beskrivelse og dokumentasjon av system for oppvarming av gulv og tak Jfr. NEK 400: og 753 A BESKYTTELSESTILTAK Temperaturen i varmeområdene Planlegging Montasjen Bruk av beskyttelsesutstyr er begrenset til maks 80 o Eier informert om Monteringsanvisning fulgt. Spesifiser :.. C ved kriterier for planlegging Se vedlagt monteringsanvisning Se også begrensninger og forholdsregler Bruk av elektrisk atskillelse Bruk av utstyr av klasse II Skjerm eller ledende nett tilkoblet beskyttelsesleder Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel ivaretatt med jordfeilbryter m/utløsestrøm 30 ma BESKRIVELSE OG OMFANG AV VARMEANLEGGET Merkeverdier Målte verdier Rom Kurs nr. : Navn: Rom Kurs nr. : Navn: Rom Kurs nr. : Navn: på varmeenhetene Overflatevarmetetthet, oppvarmet / installert område for varmeenheten og type varmeenhet V I N Effekter Lengde / Areal W/m 2 W/m M m 2 Type / antall Senter avstand C C cm Maks o C (Driftstemp.) Overflatevarmetetthet, oppvarmet / installert område for varmeenheten og type varmeenhet Effekter Lengde / Areal Type / antall W/m 2 W/m M m 2 Senter avstand C C cm Maks o C (Driftstemp.) Overflatevarmetetthet, oppvarmet / installert område for varmeenheten og type varmeenhet Effekter Lengde / Areal Type / antall W/m 2 W/m M m 2 Senter avstand C C cm Maks o C (Driftstemp.) Beskrivelse av hvert oppvarmingssystem som følger : før og etter installasjon av enhet M I b Vern Før Etter Før Etter Etter Montasjedybde / overdekning: Luftrom cm Betongpåstøp cm Avrettermasse mm Tilleggsutjevningsforbindelse: arm.nett skjerm V I N M I b Vern Før Etter Før Etter Etter Montasjedybde / overdekning: Luftrom cm Betongpåstøp cm Avrettermasse mm Tilleggsutjevningsforbindelse: arm.nett skjerm V I N M I b Vern Før Etter Før Etter Etter Montasjedybde / overdekning: Luftrom cm Betongpåstøp cm Avrettermasse mm Tilleggsutjevningsforbindelse: arm.nett skjerm Plassering av varmeenhetene Bilder vedlagt Vedlagt tegninger av varmeanleggene med inntegnet tilkobling/plassering etc. Plassering av koblingsbokser Bilder vedlagt Vedlagt tegninger av varmeanleggene med inntegnet kobl.bokser etc. Installert / oppvarmet område Bilder vedlagt Vedlagt tegninger av varmeanleggene med inntegnet oppvarmet område. Begrensninger for plassering/festing av utstyr Bilder vedlagt Vedlagt egen beskrivelse med angivelse av plassering / festemuligheter. Beskrivelse av varmefrie områder for inventar / utstyr Bilder vedlagt Vedlagt tegninger med varmefrie områder inntegnet Andre entreprenører informert om områder for festing og boring Antall vedlegg til dokumentasjon av oppvarmingssystemene : Stk. Informasjon til eier og / eller bruker ivaretatt som følger (skal utføres på alle anlegg) : Brukerveiledninger i passende antall overlevert til eier / bruker, eller er vedlagt Brukerveiledninger fast montert i relevant fordeling. Eier og bruker er informert i samsvar med normativt tillegg 753 A Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og informasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette. ELEKTROINSTALLATØR Navn Org.nummer : Adresse E-post : Postnummer Poststed Tlf Faks Dato : / - Underskrift av ansvarlig : ( iht. Fullmakt i IK- rutine ) Firmastempel : 14

15 DEVI Garantien De har kjøpt et deviheat system, som vi er sikre på vil bidra til å forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. deviheat er en komplett varme-løsning med deviflex varmekabler eller devimat varmematte, devireg termostater samt devifast leggebånd. Skulle det mot formodning oppstå et problem med Deres deviheat system, er vi hos DEVI, med produksjon i Danmark, og som leverandør innenfor den Europeiske Union, underlagt de alminnelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gjeldende lovgivnings-bestemmelser i de enkelte land, hvilket forutsetter: DEVI yter års garanti på deviflex varmekabler og devimat varmematte og 2 års garanti mot materiellfeil og produksjonsfeil i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gjelder kun såfremt GARANTIBEVISET utfylles korrekt og i henhold til instruksjonene og feilen inspiseres av eller presenteres for DEVI eller en autorisert DEVIforhandler. DEVI forplikter seg til gratis å reparere eller levere en ny enhet til kunden. Evt. reparasjoner foretas uten ytterligere omkostninger for kunden. I tilfelle av feilbeheftede devireg termostater forbeholder DEVI seg retten til å reparere enheten gratis og uten urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gjelder ikke for installasjoner som er foretatt av ikke-autoriserte eller registrerte elentreprenører eller feil som skyldes andre leverandørers misbruk, skade forårsaket av andre, ukorrekt installasjon eller følgeskader, som måtte oppstå. Såfremt DEVI anmodes om å inspisere eller reparere feil som er forårsaket av ovennevnte, faktureres arbeidet fullt ut. DEVI Garantien bortfaller i tilfelle av manglende betaling for utstyret. DEVI vil til enhver tid reagere raskt, effektivt og ærlig på alle forespørsler og rimelige krav fra våre kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens det ved kjøp henvises til norsk lovgivning. Vennligst bemerk at GARANTI- BEVISET skal være utformet på norsk, samt at ISO koden for Norge, NO, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden av installasjonsveiledningen. 15

16 GARANTIBEVIS Det ytes hermed DEVI Garanti til: Navn: Telefon: Adresse: Postnr./sted: Vennligst bemerk DEVI garantien gjelder kun, såfremt nedenstående er utfylt. Dato for El-entreprenør: kabelutlegging: Elektriske installasjoner utført av: Dato for installasjon: Kabellengde: Watt: På stemplet kabelkode: Anvendelse: Betong Rør Jord Lavtbyggende gulv Tregulv Tak og takrenner Utendørs montasje for snøsmelting Leverandørens stempel: DEVI Elektrovarme A/S Rosenholmveien 4 Postboks 187, Holmlia 1203 OSLO Tlf. nr Fax nr Internett: E-post:

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m.

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. NO Installasjonsveiledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. Ž Notater deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 varmekabel deviflex type DTIP, er 2-leder

Detaljer

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner Notater Deviflex ULG/DSIG17, ULGA/DSIA17, ULG/DSIG og Deviflex LG/DSIG, LGA/DSIA metervare

Detaljer

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m.

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. Notater Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 varmekabel Deviflex type

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Deviflex DTIE-6, DTIE-10, DTIE-17 DSIA-metervare, DSIA-25, DSIA-300 NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: Det er meget

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devimat - DTIF 70/100/150 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det

Detaljer

Installasjonsveiledning NO

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning NO Deviflex varmekabler Deviflex DTCE-30 for is- og snøsmelting på takanlegg og takrenner intelligent varme Deviflex DTCE-30 varmekabel Deviflex DTCE-30 benyttes til is- og snøsmelting

Detaljer

NO Installasjonsveiledning. devireg 316

NO Installasjonsveiledning. devireg 316 NO Installasjonsveiledning devireg 316 Ž devireg 316 er en universal DIN skinnetermostat, med en byggehøyde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring av romtemperatur, ventilasjon, kjøling eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 330

Installasjonsveiledning. Devireg 330 NO Installasjonsveiledning Devireg 330 Bruksområder: Devireg 330 benyttes for regulering av romtemperatur, rom eller gulvføler, kjøleanlegg, frostsikringsanlegg, snø-smeltningsanlegg, vegg eller bakkeføler,

Detaljer

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg.

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg. NELfo ~ ElsikkERHErsdokuMENTASjoN Samsvarserklæring Samsvarserklæring med garanti ElEkmoiNSTAliArøR Firma/ Elkam AS Kontaktperson: Roger Skjønhaug Adresse: Kallerudsvingen 13 Postnr/Sted: 2816 Gjøvik Telefon:

Detaljer

Article: 08095833 Version: 02.03

Article: 08095833 Version: 02.03 1 Article: 08095833 Version: 02.03 NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode)

Detaljer

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode) indukasjoner (LED) Installasjonsveiledning

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Installasjonsveiledning NO Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Deviflex DTCE varmekabel DTCE varmekabel og varmematter for isog snøsmelting Installasjonen må alltid utføres av godkjent elektroinstallatør

Detaljer

Installasjonsveiledning devireg 850

Installasjonsveiledning devireg 850 NO Installasjonsveiledning devireg 850 Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Innholdsfortegnelse: 1. Installasjonsveiledning................................... 1.a. Plassering av følerne/føler- sokkeler i det oppvarmede

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 10 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 10 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 20 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 20 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL EL TM MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 610

Installasjonsveiledning. Devireg 610 NO Installasjonsveiledning Devireg 610 Bruksområder: Devireg 610 er en elektronisk termostat beregnet for regulering av varme og kulde, i området -10 C til +50 C. Devireg 610 har tetthetsgrad IP 44 og

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no HUNTON EL MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Hunton EL varmematte Tapetkniv Avretningsmasse eller betong med nødvendig utstyr Hunton EL leveres med to forskjellige effekter, 80W/m² og 130W/m²

Detaljer

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink PR Devilink PR (Plug in relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Detaljer

Leggeanvisning ØS W/m

Leggeanvisning ØS W/m Leggeanvisning ØS 30-21 16W/m ØS 30-21 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω Garantibevis Det ytes herved 12 års garanti til: Navn: Telefon: Adresse: Postnr. sted: Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m ØS 30-21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21L

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206

Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Side 1 av 5 Montasjeanvisning for TTP-TTS stråleflateovner MTTP/TTS-206 Arkiv : instruks\mttp_tts-206.doc Dato : 08.10.2013 Erstatter : MTTP/TTS-205 Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade,

Detaljer

Installasjonsveiledning Devidry Pro

Installasjonsveiledning Devidry Pro Installasjonsveiledning Devidry Pro NO Devidry PRO Gratulerer med ditt nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas ledende leverandør av gulvvarme, og har mer enn 45 års erfaring. Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFU Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten NYHET Devireg 535 El.nr 54 026 65 Devireg 535 ny digital termostat med tidsur Devireg 535 er en ny digital termostat med tidsur og tre i en funksjon. Termostaten kan innstilles med gulvføler, romføler

Detaljer

DEVI Varmekabel kompendium

DEVI Varmekabel kompendium DEVI Varmekabel kompendium www.devi.no intelligent varme 2 Introduksjon DEVI ble etablert i 1942, under beskjedne forhold i et lite verksted i København. Produksjonen ble senere flyttet til Vejle hvor

Detaljer

Produktkatalog. varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer

Produktkatalog. varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer Produktkatalog varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer Intelligent heating 2 Om DEVI Europas største produsent DEVI ble etablert

Detaljer

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI. Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming med Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse 1 Innledning................................................... 2 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.......................................

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato Erstatter : 206 Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-208 Arkiv : instruks\mtp-ts-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter : 206 Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TF SVK Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30 Kampanje hos OTRA DEVI kampanje Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder f.o.m.

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008

MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008 MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 ELFLEX 01.01.2008 VARMEKABLER ADSV, ADSV+, ADPSV ELFLEX VARMEKABLER MADPSP ADSV ADPSV MADPSP ADSV+ GENERELLE FORHOLD kabelens minste bøyediameter

Detaljer

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag.

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag. informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Av Arne Nesje, SINTEF/ Byggkeramikkforeningen. Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med

Detaljer

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TF Sticky Mat Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal

Detaljer

Gulvvarme. Når varme gir deg det lille ekstra i livet. www.profag.no. Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad

Gulvvarme. Når varme gir deg det lille ekstra i livet. www.profag.no. Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad Gulvvarme Når varme gir deg det lille ekstra i livet Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad Telefon : 69314500 Faks : 69314501 post@profag.no www.profag.no www.profag.no Introduksjon Gulvvarme

Detaljer

Installasjon Veiledning. DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com

Installasjon Veiledning. DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com Installasjon Veiledning DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indeks 1 Innledning.............................................. 3 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...................................

Detaljer

Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid

Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid Devireg TM 550 NO Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid med minimale konsekvenser for miljøet.

Detaljer

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning NО I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Applikasjon og funksjon 3 1.1. LED lys diode 3 2 Installasjonsveiledning 4 2.1. Konfigurering I/O Extender TM 5 2.2. Aktivering

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 PEX MONTASJEANVISNING FOR EL-INSTALLATØR Innholdsfortegnelse Avslutningsende 2 Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 Montering / elektrisk tilkobling bryter 5 (strømforsyning) Montering av kaldkabel

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

Leggeanvisning for Etman varmefolie

Leggeanvisning for Etman varmefolie Leggeanvisning for Etman varmefolie Etman AS, Gamle Eigerøyveien 87, 4373 Egersund Tlf. +47 47 47 30 00, E-post: post@etman.no, www.etman.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN Etman varmefolie er varmeelement

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

GLX150 varmelistsystem

GLX150 varmelistsystem GLX150 varmelistsystem Modell: GLX150 11,2cm høyde 2,2cm tykkelse Type: Lukket støvforbrenningsfri Watt: 150/m Volt: 230 AC Kapslingsgrad: IP21 Norm: IEC 60335-2-30 Patentnr: 302592 Sikkerhet Varmelistsystemet

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter BETA varmeovn Med elektronisk termostat, ledning og plugg Varmeovn med elektronisk termostat 5 30 grader. Tilkobling med ledning og plugg. 54 189 00 Varmeovn m/plugg

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning NO Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning Innhold / Devilink Systemoversikt Devilink Systemoversikt... 2 1.0 Plassering av Devilink CC... 5 2.0 Montering av Devilink CC...

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia.

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia. DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> DEVImat DTIF. DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia. DEVIlink CC med Wifi og App

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> DEVImat DTIF. DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia. DEVIlink CC med Wifi og App DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVImat DTIF DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia DEVIlink CC med Wifi og App Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeperiode 01.01. - 30.06.2016 Alle kampanjepriser

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeperiode 01.03.

Detaljer

1 Følere og kontrollsoner

1 Følere og kontrollsoner 1 Innholdsfortegnelse 1 Følere og kontrollsoner 3 1.1 Følertyper og funksjoner 3 1.2 Kontrollsoner 4 1.3 Tilkobling av følere til kontrollsoner 5 2 Plassering og installasjon av følere 6 2.1 Plassering

Detaljer

ProKabel 10 V A R M E K A B E L

ProKabel 10 V A R M E K A B E L ProKabel 10 V ARMEKABEL ProKabel Sette inneholder: Tynn varmekabel Termostat med gulv- og romføler K-rør Installasjonsveiledning Enkel og sikker Strømtilkoblingen skal utføres av autorisert registrert

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Innendørs oppvarming og rørtracing

Innendørs oppvarming og rørtracing Installasjonsveiledning Matter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse Innledning.................................................... Sikkerhetsinstruksjoner........................................

Detaljer

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn

Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn Side 1 av 7 MTVH-208 Montasjeanvisning for TVH stråleflateovn MTVH-208 Arkiv : instruks\mtvh-208.doc Dato 24.08.16 Erstatter :207 Ansvarlig: RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at produktet ikke har synlige

Detaljer

Monteringsanvisning Tine

Monteringsanvisning Tine Monteringsanvisning Tine Sist oppdatert 12.11.2007 Innsats NI-22 Stålpipe Kan monteres med stålpipe ved hjelp av 100 mm senterforskyver. Skorsteinstrekk Anbefalt pipelengde er minst 3-4 m med et tverrsnittsareal

Detaljer

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine www.stork.no GULVVARME Bilde: Kährs Magazine - behagelig romtemperatur og varme føtter Gulvvarme for parkett, fliser, klink m.m. Ideelle løsninger for nybygg og rehabilitering Lav byggehøyde Enkel og rask

Detaljer

Produktkatalog ÅRS GARANTI. Produktkatalog

Produktkatalog ÅRS GARANTI. Produktkatalog Produktkatalog ÅRS GARANTI Produktkatalog varmekabler - varmekabelmatter - varmefolie - tilbehør - termostater - styringssystemer - håndkletørkere - speilvarme - avfuktningselementer Intelligent solutions

Detaljer

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs

Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16. Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering. Type: KKEM Innendørs/Utendørs Montasjeanvisning EPP-2168-NO-01/16 Raychem Endeavslutning for skjermet 1-leder PEX-isolert kabel uten armering Type: KKEM Innendørs/Utendørs 25-630 mm² To view the TE Energy website: Tyco Electronics

Detaljer