Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra Ver 2013-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A"

Transkript

1 Installasjonsveiledning TF SVK Gjelder fra Ver 2013-A

2 generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne hvilke elementer som skal benyttes i det enkelte rom. En autorisert elektroinstallatør må forestå installasjonen av anlegget og påse at overdekking/oppbygging av gulvet utføres i henhold til kravene i denne installasjonsveiledningen. Alle Thermo-Floors produkter må installeres i henhold til denne installasjonsveiledningen for at garantien skal være gjeldende. Les nøye igjennom veiledningen for å unngå misforståelser. Ved tvil om utførelse, ta kontakt med din installatør eller Thermo-Floor AS. Den som skal forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør. (Jfr. Forskrift 19.juni 2013 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Alle produktene i denne veiledningen skal kun benyttes som fast installasjon (ikke tilkoblet med plugg). Thermo-Floor gulvvarmesystem er ikke komplett før de bygningsmessige arbeidene forøvrig er forskriftsmessig fullført. Vær derfor spesielt oppmerksom på gjennomføringer i gulvet, for eksempel områder ved sluk og der toalett og/eller bidet er planlagt festet til gulvet. Thermo-Floor gulvvarme må ikke komme i konflikt med disse installasjonene eller deres fester. Det skal ikke under noen omstendighet borres eller på annen måte forankres gjenstander i gulvet uten at utførende installatør har godkjent dette på forhånd. Ved flislegging er det viktig at fugene (før fuging) ikke blir renset med en skarp gjenstand som kan skade elementet. I tvilstilfelle kontaktes elektroinstallatøren. Varmeelementene skal ikke forkortes, utsettes for strekk, slag eller andre mekaniske påkjenninger. Thermo-Floor varmeelementer må ikke installeres under skillevegger eller andre isolerende bygningsdeler. Peiser, skap, møbler og annet inventar med fast bunn bør ikke plasseres over områder hvor varmeelementet er installert. Påse at det er valgt et element beregnet for det rommet hvor det skal installeres. I våtrom er det viktig med høyere effekt per m² enn i oppholdsrom. Vi leverer flere ulike typer varmeelementer (TFP, Sticky Mat, TFU etc.), og det er derfor viktig å lese nøye gjennom hvordan de ulike elementene skal installeres. Bruk kun produkter som er beregnet for gulvvarme (tepper, vinyl/pvc belegg, parkett/laminat eller lignende). Sjekk spesielt at evt. parkett som skal benyttes tåler gulvvarme. Parkett av lønn, kempas eller bøk tåler ikke gulvvarme, og må ikke benyttes. NB! Ikke benytt saccosekk, gummierte tepper eller andre produkter som magasinerer varmen i gulvet og som kan føre til overoppheting og skade på elementet og gulvbelegget. Det er viktig at varmekabelen støpes inn i en homogen og godt komprimert masse. Kabelen skal være godt omsluttet av massen. Det skal ikke benyttes jordfuktig masse da denne er uegnet sammen med varmekabler. Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle Thermo-Floors varmekabler og varmematter ha forankoblet jordfeilvern med utløserstrøm ikke høyere enn 30mA. Jordfeilvernet er der for å beskytte mennesker, dyr og alt som kan komme i kontakt med det elektriske anlegget. Gulvvarmeanlegget skal også være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Alle opplysninger om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, installasjonsveiledninger, korrespondanse eller på annen måte, er gitt etter beste skjønn. Vi påtar oss ikke ansvaret for feiltolkning av slike opplysninger. Denne siste utgaven av installasjonsveiledningen kansellerer alle eldre installasjonsveiledninger gjeldende dette produktet.

3 INSTALLASJON AV UTENDØRS PRODUKTER: Årsaken til at man ønsker å investere i et snøsmelteanlegg kan være mange, alt fra komfort (man ønsker ikke å måke snø) til krav om 100% fremkommelighet ved sykehus, på lasteramper eller gangstier. Når man først har bestemt seg for et slikt anlegg, må man ta stilling til om man ønsker snøsmelting på hele eller deler av arealet. For de fleste eneboliger og leilighetsbygg med parkering i kjeller vil det være tilstrekkelig med varme kun i hjulspor og gangbaner. Ved legging av varme i fortau og veier skal lokale myndigheter kontaktes slik at evt. lokale krav/retnngslinjer blir fulgt. De vanligste bruksområder for varmekabel utendørs er: Fortau Kjøreporter Trapper Gangveier Ramper/reposer Kjørespor ISOLASJON: Det skal ikke isoleres under varmekabler på bakken. De er to grunner til dette: 1. Blokkering av jordvarmen øker faren for telehiv og isdannelse rundt isolasjonen. 2. Bruk av isolasjon har liten betydning for varmeeffekten til varmekablene. (Jfr. Byggdetaljer Belegg på mindre veger og plasser). Skal man støpe en selvbærende såle i betong kan platen isoleres, men da må det være min. 10 mm betong mellom kablene og isolasjonen. Kryssing av ekspansjonsfuger må ikke forekomme, da dette kan føre til skade på kabelen. Kablene skal motstand- og isolasjonsmåles med en 500V megger både før og etter utlegging. UNDERLAG OG OVERDEKKING: Thermo-Floors utendørs varmeprodukter skal legges på et på forhånd ferdig valset undelag av sand, steinmel, betong, asfalt eller liknende. Sørg for at underlaget er fritt for skarpe steiner og liknende som kan skade kablene. Det er en forutsetning at underlaget er dimensjonert ut fra de mekaniske påkjenninger det kan bli utsatt for. Start med å tilpasse elementet/elementene og sørg for at du er fornøyd med deknngen. Strekk elementet godt ut i begge retninger før det festes til underlaget. Bruk gjerne kramper eller spiker for å feste tapen til underlaget. TFU tåler at varm asfalt (<270 C) legges i direkte kontakt med varmeelementet, men sørg for at asfaltutleggeren ikke kjører direkte på elementet. Det kan være behov for 30 mm subbus over kabelen. I trapper bør kabelen legges så langt ut på trappenesen som mulig. Det er svært viktig å påse at overdekkingen er av optimal tykkelse. Hvis laget er for tynt kan elementet/elementene skades, og hvis det er for tykt kan responstiden bli for lang og/eller tilført effekt bli for dårlig. Se mer om anbefalt overdekking i informasjonen for det enkelte produkt. JORDFEILVERN/TERMOSTAT: Utendørs varmekabelanlegg i fortau, trapper, gater etc. skal alltid ha forankoblet jordfeilvern med utløserstrøm ikke høyere enn 30mA. Alle anlegg skal dessuten være merket med varige og lett synlige skilt (for eksempel på husvegg) som tydelig angir anleggets utstrekning. I tillegg skal anlegget være tilkoblet en termostat slik at temperaturen kan avpasses etter forholdene. REPARASJONER: Ved gravearbeider eller reparasjoner i asfaltdekke er det svært vanskelig å fjerne asfalten uten at varmeelementene ødelegges. Der varmeelementene ligger under stein eller hellebelegg vil det vanligvis være mulig å fjerne overdekkingen slik at elementene kan tas ut og legges til side før graving starter. Ta kontakt med din installatør for påvisning av elementene.

4 Termostater Et gulvvarmeanlegg skal være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Thermo-Floor AS tilbyr termostater både for innendørs og utendørs bruk, fra det enkle til det avanserte. Det er mange faktorer som påvirker temperaturen i et gulv. Utetemperaturen spiller inn, det samme gjør solforholdene og varme fra andre kilder. En termostats hovedoppgave er å sørge for at temperaturen på anlegget holdes stabilt på det nivået som er ønskelig. I tillegg til å regulere temperaturen til et komfortabelt nivå for de som oppholder seg i rommet, kan en termostat stilles inn til å senke temperaturen i de tidene av døgnet som rommet ikke er i bruk. Slik kan et gulvvarmeanlegg gjøre det mulig å spare betydelig energi. Et utvalg av Thermo-Floors termostater Multireg Multireg er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maks/minimumsbegrenser. Termostaten har mulighet for nattsenking. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Romføler m/begrenser i gulvet Elektronisk effektregulator Multireg LCD2 Multireg LCD2 er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maksimum-/minimumsbegrenser. Termostaten har belyst display og ukesprogrammering. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Temperaturbegrenser Elektronisk effektregulator Ukesprogram/nattsenk Fraværsfunksjon Lås Backlight Kalibrering Snøsmeltetermostat ETO 4550 ETO 4550 er en termostat som brukes til å regulere snøsmelteanlegg for eksempel i takrenner, nedløp, kjørespor og gangbaner. Termostaten mottar informasjon om temperatur og fuktighet fra sensorene og aktiverer snøsmelteanlegget i henhold til innstillingene som er gjort. Med ETO 4550 får du en termostat som driver snøsmelteanlegget såvel økonomisk som effektivt.

5 TF SVK Varmekabler i ferdige elementer TF SVK er en 2-leder varmekabel som er lett og enkel å jobbe med. På grunn av aluminiumskappe og hel jordingstråd er TF SVK fleksibel og enkel å forme. TF SVK varmekabel kan benyttes både innendørs og utendørs. Eksempler på bruksområder: alle typer støpte gulv innendørs støpte trapper uteområder for is og snøsmelting TF SVK varmekabel kan legges direkte på armeringsmatter eller Hey di stålnett. Varmekabelen kan også hel-limes til ubrennbart underlag eller legges ved hjelp av leggebånd. TF SVK varmekabel kommer i tre utgaver: 10W pr.meter og 17W pr. meter som hovedsakelig brukes innendørs, og 30W pr. meter som brukes utendørs. Kablene har UV bestandig ytterkappe. TF SVK leveres i mange effekter fra 150W til 3600W og med hele 3,5 meter tilledning. TF SVK er verdens første varmekabel uten fysisk skjøt mellom varm og kald del. Dette er mulig på grunn av en helt ny produksjonsteknikk og eliminerer dermed et historisk sett svakt punkt. Endeskjøt Flertrådet motstandstråd Skjøt Alu-kappe Ytterkappe i høytemperatur PVC Jordleder av fortinnet kobber Flertrådet tilførselskabel Returleder av fortinnet kobber Isolasjon av leder PTFE (Teflon) Kabeldiameter ± 4mm

6 Leggeveiledning for innendørs konstruksjoner TF SVK skal installeres i henhold til NEK 400 og BVN. TF SVK skal legges på et på forhånd godkjent underlag for varmekabel, min. 5 mm ikke brennbart underlag. Varmekabelens kaldskjøt og ende skal ikke legges i våtsoner som under badekar, i dusjen eller lignende. TF SVK i støp TF SVK kan festes på armeringsmatter, Hey di stålnett eller lignende med strips eller kabeltang. Varmekabelen skal ikke festes så hardt at den låses mot nettet (den må kunne beveges noe). Sørg for at kabelen ikke under noen omstendighet kommer i direkte kontakt med EPS, XPS eller andre typer isolasjon. Det kreves min 10 mm masse mellom varmekabel og isolasjon. TF SVK skal ikke legges direkte på Devi leggematter eller andre polystyrenbaserte produkter. Gulvbelegg Føler til termostat TF SVK på hønsenetting/stålnett 5 cm påstøp EPS, XPS e.l., min. 5 cm Diffusjonssperre Grovstøp Varmekabelen skal støpes inn i en godt blandet og homogen støpemasse. Det kreves at støpemassen er godt komprimert og har lav porøsitet. Anbefalt byggehøyde i betong vil i de fleste tilfeller ligge mellom mm med armert betong. Påse at overdekkingen av kabelen ikke blir større enn ca. 80 mm, da dette fører til at reguleringen av gulvet blir tregere og effekten av tilsatt varme blir redusert. Støpemassen må tørke ut og herde før varmekablene slås på (ca. 1 uke pr. 10mm støpetykkelse). Varmekabelen skal måles med 500V megger før legging, før støping og før varmekabelen tilkobles nettet. Ved feil skal arbeidene stoppes og feil utbedres før varmekabelen tilkobles. Ta hensyn til trafikk på byggeplassen. Om nødvendig, dekk til kabelen med plater eller lignende så den ikke skades. TF SVK - lavtbyggende løsning Før installering må det påses at underlaget består av en stabil konstruksjon (ingen svikt). Foreta en beregning av hvorvidt det er nødvendig med tilleggsisolering av gulvet. Gulvet må være fritt for støv, smuss og gjenstander som kan skade elementet. Gulvet skal deretter primes før installeringen. Varmetrådene må ikke krysse eller komme i kontakt med hverandre. Det skal til enhver tid være min. 20 mm mellom varmetrådene. For å få en jevn varmefordeling på gulvet anbefales det å bruke samme senteravstand på hele arealet. Fliser Fliselim Membran* TF SVK med leggebånd i avrettingsmasse Stabilt gulv * i våtrom Anbefalte tykkelser på avrettermasse (minimum/mm) Undergulv: Type overdekking: Betong: Plategulv: (Spongulv 22 mm, kryssfinér 19 mm, e.l.) Fliser Belegg Parkett/laminat Kork Teppe

7 Leggeveiledning for utendørs konstruksjoner Det er viktig at anlegget dimensjoneres ut fra de klimatiske forholdene på stedet og de kravene som stilles til anleggets smeltevirkning. Det bør benyttes varmekabel med en effekt på 30W/m. Senteravstanden bør være ca 10 cm, som vil gi en flateeffekt 300w/m². I trapper og andre steder med høyt varmebehov kan det i enkelte tilfeller være ønskelig opp mot 400W/m². For frostsikring av takrenner kan man benytte TF SVK 17W/m eller selvbegrensende kabel. TF SVK 30W/m skal ikke benyttes til dette. TF SVK skal legges på et på forhånd ferdig valset og avrettet underlag av subbus, steinmel, betong, asfalt eller lignende. Sørg for at underlaget er fritt for skarpe steiner og lignende, som kan skade kablene. Det er en forutsetning at underlaget er dimensjonert ut fra de mekaniske påkjenninger det kan bli utsatt for. Varmekablene dekkes med betong, subbus, eller liknende. Det er viktig at varmekabelen blir godt omsluttet slik at det ikke oppstår luftlommer som kan føre til overoppheting av kabelen. Deretter kan det legges asfalt, belegningsstein e.l. over tildekkingslaget. Hvis det skal legges asfalt bør første lag legges for hånd. Asfalten skal ikke ha høyere temperatur enn 120 C, ellers kan kabelen ta skade selv om den er tildekket. Ikke kjør utleggeren direkte på kabelen. Det er viktig å følge anbefalingene for tykkelse på overdekkingen. Blir overdekkingen for tynn kan det føre til mekanisk skade på elementet. Blir overdekkingen for tykk blir responstiden for lang, og du får et tregt anlegg. Belegningsstein Subbus TF SVK 30W/m Komprimert bærelag Evt. forsterkningslag Undergrunn Skifer e.l. TF SVK 30W/m i armert betong Trykkfast isolasjon Komprimert bærelag Evt. forsterkningslag Undergrunn Anbefalt overdekking: Subbus til belegningsstein Minimum Maksimum 30 mm 80 mm Betong 50 mm 100 mm Det anbefales ikke å installere varmekabler eller varmematter hvis lufttemperaturen er lavere enn -5 C. Kabelens motstand og isolasjonsmotstand skal kontrolleres både før og etter utlegging.

8 Tekniske tabeller El-nr. Produkt SPENNING OHM Lengde (m) Ohm/M v/ 20 C DEKKER CA. AREAL (m²) ved 60W ved 100W VK02* 100W/10m v-kabel 10W/m 230 V 529, ,90 1, VK02* 200W/20m v-kabel 10W/m 230 V 264, ,23 3, VK02* 300W/30m v-kabel 10W/m 230 V 176, , VK02* 400W/40m v-kabel 10W/m 230 V 132, ,31 6, VK02* 500W/50m v-kabel 10W/m 230 V 105, ,12 8, VK02* 600W/60m v-kabel 10W/m 230 V 88, , VK02* 800W/80m v-kabel 10W/m 230 V 66, ,83 13, VK02* 1000W/100m v-kabel 10W/m 230 V 52, ,53 16, VK02* 1200W/120m v-kabel 10W/m 230 V 44, , DEKKER CA. AREAL (m²) ved 100W TFSVK17 150W/8,8m v-kabel 230 V 352,67 8,8 40,08 1, TFSVK17 300W/17,6m v-kabel 230 V 176,33 17,6 10, ved 150W TFSVK17 400W/23,5m v-kabel 230 V 132,25 23,5 5,63 4 2, TFSVK17 500W/30m v-kabel 230 V 105, ,53 5 3, TFSVK17 600W/35m v-kabel 230 V 88, ,52 6 4, TFSVK17 700W/41m v-kabel 230 V 75, ,84 7 4, TFSVK17 850W/50m v-kabel 230 V 62, ,25 8,5 5, TFSVK W/59m v-kabel 230 V 52, , , TFSVK W/74m v-kabel 230 V 42, ,57 12,5 8, TFSVK W/88m v-kabel 230 V 35, , TFSVK W/100m v-kabel 230 V 31, , , TFSVK W/123m v-kabel 230 V 25, , TFSVK W/153m v-kabel 230 V 20, , , TFSVK W/171m v-kabel 230 V 18, , , TFSVK W/194m v-kabel 230 V 16, , DEKKER CA. AREAL (m²) ved 300W TFSVK30 300W/10m v-kabel 230 V 176, , TFSVK30 450W/15m v-kabel 230 V 117, ,84 1, TFSVK30 600W/20m v-kabel 230 V 88, , TFSVK30 750W/25m v-kabel 230 V 70, ,82 2, TFSVK30 900W/30m v-kabel 230 V 58, , TFSVK W/40m v-kabel 230 V 44, , TFSVK W/50m v-kabel 230 V 35, , TFSVK W/60m v-kabel 230 V 29, , TFSVK W/70m v-kabel 230 V 25, , TFSVK W/80m v-kabel 230 V 22, , TFSVK W/100m v-kabel 230 V 17, , TFSVK W/120m v-kabel 230 V 14, ,12 12 * VK02 er et utgående produkt, og vil etterhvert erstattes av TFSVK10. Egenskapene er de samme, og produktet skal installeres på samme måte.

9 Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A EIER AV ANLEGG: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: ANLEGG M/ADRESSE: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER: Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80 C ved: Planlegging av oppvarmingssystemet Montasjen av oppvarmingssystemet Bruk av beskyttelsesutstyr (temperaturbegrenser ved f.eks. installasjon av parkett Plassering av koblingsbokser: Vedlagt tegninger m/ koblingsbokser Oppvarmet område: Vedlagt tegninger m/ oppvarmet område Områder for inventar/utstyr: Se egen beskrivelse Begrensninger for plassering/festing av utstyr: Se egen beskrivelse Plassering av membran (våtrom): Utført i hht. krav i installasjonsveiledningen Tilleggsutjevningsforbindelse: Skjerm eller ledende nett tilkoblet utjevningsleder Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel (krav fra Thermo-Floor AS) Jordfeilbryter m/ merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 ma BESKRIVELSE AV ANLEGG: NEK 400:2010 Ny-anlegg Utvidelse/endring av eksisterende anlegg Driftsspenning: 400V 230V Dokumentasjon av varmeanlegget: Installasjonsveiledning for Thermo-Floor gulvvarmesystemer Nominativt tillegg 753A Vedlegg: stk. Ver 2013-A Huseier og bruker av det elektriske anlegget skal informeres om tilgjengelig informasjon. Huseiers kopi skal ligge i sikringsskap. Installatør skal evt. lage ekstra kopi om dette er ønskelig for eier/bruker. Thermo-Floor AS anbefaler bruk av digitalt kamera for å dokumentere varmeelementenes plassering i rommet. Dette skjemaet kan også lastes ned fra

10 BESKRIVELSE AV ANLEGGET: Rom (angi type) Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A Type varmeenhet Antall Effekt/ m² Installert areal Kode (se etikett) Merkeverdier MΩ Ω I Eks. kjøkken TFP 2-leder 60W/8,0 m² 2 60W 16 m² ,17 OPPBYGGING AV GULV: Rom (angi type) Type undergulv: Type overdekking: Tykkelse avretting Type avrettermasse Eks. bad Sponplater Fliser Ca. 18mm Hey di Fiberplan Målte verdier: MΩ Ω I 64,5 3,5 ELEKTROINSTALLATØR: Firma: Adresse: Postnummer: Poststed: Saksbehandler: Installatør: Telefon: Mobil: Org.nr: Ver 2013-A Dato: Sted: Underskrift: Dette skjemaet kan også lastes ned fra

11 Brukerveiledning De fleste mennesker vil oppgi boligen som sin største investering, og ønsker naturligvis å sikre den best mulig mot skader av forskjellig slag. Derfor er det spesielt viktig å følge alle veiledninger og sikkerhetsforskrifter som foreligger når boligen skal bygges eller oppgraderes. Når et eller flere av Thermo-Floors varmeprodukter skal installeres er det helt avgjørende at denne veiledningen følges nøye. Anlegg som ikke er installert på forskriftsmessig måte kan skade produktene eller boligen. I tillegg gjelder Thermo-Floors garantier kun for anlegg som er installert i henhold til gjeldende forskrifter og denne veiledningen. Gulvvarme i ulike typer gulv Man må ta hensyn til hva gulvet skal dekkes med når man velger varmeprodukt. Undersøk alltid på forhånd hvilken type gulv som best dekker ditt behov, slik at din el-installatør kan hjelpe deg å velge riktig varmeprodukt. Noen typer gulv anbefales ikke i kombinasjon med gulvvarme. Spesielt parkettgulv i bøk, kempas eller lønn kan skades ved bruk av gulvvarme. I de tilfeller hvor varmekablene ligger i innstøpingsmasse må denne massen være ferdig herdet før kablene skrus på. Deretter skal varmen skrus på trinnvis, slik at materialene får tid til å tilpasse seg. Bruk av termostat Alle gulvvarmesystemer skal være tilknyttet en termostat slik at varmen kan reguleres. Termostaten skal alltid betjenes i henhold til leverandørens anvisninger. Les bruksanvisningen for termostaten nøye, slik at du kan velge den innstillingen som passer best til dine behov. Overdekking I alle rom med gulvvarme skal man unngå å plassere varmeisolerende gjenstander på gulvet. Dette gjelder f.eks. gulvtepper med gummiert underside, saccosekker og møbler hvor undersiden hviler direkte på gulvet (uten ben eller sokkel med utlufting). I rom med gulvvarme med effekt på over 100W/m² (typisk sett bad, vaskerom o.l.) skal det i tillegg ikke oppbevares mindre varmeisolerende elementer som for eksempel bleiepakker eller tøyhauger direkte på gulvet. Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal fortrinnsvis plasseres i varmefrie områder. Unngå skader Unngå boring, festing av bolter o.l. i gulv med varmekabler. Hvis du skal gjøre noe av dette, kontakt din el-installatør som kan hjelpe deg å lokalisere varmekablene. Dokumentasjonen av varmekabelanlegget på de foregående sidene i denne veiledningen kan være til hjelp med dette. Unngå å bruke mye vann når du rengjør gulvet. Skulle du være uheldig å søle, tørk opp så raskt som mulig. Ved større uhell og vannlekkasjer må varmegulvet straks skrus av. La gulvet tørke skikkelig opp før du forsøker å skru det på igjen. Hvis jordfeilbryter slår ut, kontakt din el-installatør.

12 Navn: Tlf: Gate/vei: Prosjekt: Postnr./sted: Merk: 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Bredde i meter Forhandler: Ver 2013-A Østre Totenveg 24, 2826 Gjøvik Tlf: Dette skjemaet kan også lastes ned fra Thermo-Floor AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller mangler. Produktspesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFU Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TF Sticky Mat Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal

Detaljer

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no HUNTON EL MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Hunton EL varmematte Tapetkniv Avretningsmasse eller betong med nødvendig utstyr Hunton EL leveres med to forskjellige effekter, 80W/m² og 130W/m²

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON INSTALLASJON

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE 20 17 Ver. 2017-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2017 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Leggeanvisning ØS W/m

Leggeanvisning ØS W/m Leggeanvisning ØS 30-21 16W/m ØS 30-21 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL EL TM MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m ØS 30-21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21L

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m.

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. NO Installasjonsveiledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. Ž Notater deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 varmekabel deviflex type DTIP, er 2-leder

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 20 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 20 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Deviflex DTIE-6, DTIE-10, DTIE-17 DSIA-metervare, DSIA-25, DSIA-300 NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: Det er meget

Detaljer

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m.

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. Notater Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 varmekabel Deviflex type

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 10 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 10 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner Notater Deviflex ULG/DSIG17, ULGA/DSIA17, ULG/DSIG og Deviflex LG/DSIG, LGA/DSIA metervare

Detaljer

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω Garantibevis Det ytes herved 12 års garanti til: Navn: Telefon: Adresse: Postnr. sted: Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devimat - DTIF 70/100/150 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det

Detaljer

GULVVARME LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER. Generelt. Installasjon: Planlegging: Viktig:

GULVVARME LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER. Generelt. Installasjon: Planlegging: Viktig: BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM GULVVARME Generelt Alle varmeprodukter fra Øglænd System skal installeres av godkjent elektroinstallatør og utføres

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Installasjonsveiledning NO Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Deviflex DTCE varmekabel DTCE varmekabel og varmematter for isog snøsmelting Installasjonen må alltid utføres av godkjent elektroinstallatør

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for devifl ex 1- og 2-leder varmekabel NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det er meget viktig at veiledningen leses

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøatte-300 300W/ 2 230V og 400V ØS Snøatte-300 benyttes til utendørs is- og snøselting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, raper etc. Varekabelen er stålarert

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30 Kampanje hos OTRA DEVI kampanje Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder f.o.m.

Detaljer

Leggeanvisning for Etman varmefolie

Leggeanvisning for Etman varmefolie Leggeanvisning for Etman varmefolie Etman AS, Gamle Eigerøyveien 87, 4373 Egersund Tlf. +47 47 47 30 00, E-post: post@etman.no, www.etman.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN Etman varmefolie er varmeelement

Detaljer

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg.

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg. NELfo ~ ElsikkERHErsdokuMENTASjoN Samsvarserklæring Samsvarserklæring med garanti ElEkmoiNSTAliArøR Firma/ Elkam AS Kontaktperson: Roger Skjønhaug Adresse: Kallerudsvingen 13 Postnr/Sted: 2816 Gjøvik Telefon:

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

Gulvvarme. Når varme gir deg det lille ekstra i livet. www.profag.no. Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad

Gulvvarme. Når varme gir deg det lille ekstra i livet. www.profag.no. Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad Gulvvarme Når varme gir deg det lille ekstra i livet Adresse: Profag Norge AS Dammyr 2C 1605 Fredrikstad Telefon : 69314500 Faks : 69314501 post@profag.no www.profag.no www.profag.no Introduksjon Gulvvarme

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI. Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming med Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse 1 Innledning................................................... 2 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.......................................

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE 20 16 Ver. 2016-B Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

1 Følere og kontrollsoner

1 Følere og kontrollsoner 1 Innholdsfortegnelse 1 Følere og kontrollsoner 3 1.1 Følertyper og funksjoner 3 1.2 Kontrollsoner 4 1.3 Tilkobling av følere til kontrollsoner 5 2 Plassering og installasjon av følere 6 2.1 Plassering

Detaljer

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Stork AS, Brynsveien 100, 1352 Kolsås Tlf +47 67 17 64 00, Fax +47 67 17 64 01, E-post: stork@stork.no, www.stork.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN FinnFoil

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning N-HEAT TKXP/2R og TKXP/2R XTREME Splice N-HEAT TKXP/2R og TKXP/2R XTREME Installasjonsveiledning Follo Trykk/08.10.2012/v5/30045113/lgf 1. TKXP/2R TKXP/2R XTREME 2. Splice Splice Splice 3. 4. 5. 6. 7.

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Installasjonsveiledning NO

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning NO Deviflex varmekabler Deviflex DTCE-30 for is- og snøsmelting på takanlegg og takrenner intelligent varme Deviflex DTCE-30 varmekabel Deviflex DTCE-30 benyttes til is- og snøsmelting

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 330

Installasjonsveiledning. Devireg 330 NO Installasjonsveiledning Devireg 330 Bruksområder: Devireg 330 benyttes for regulering av romtemperatur, rom eller gulvføler, kjøleanlegg, frostsikringsanlegg, snø-smeltningsanlegg, vegg eller bakkeføler,

Detaljer

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode) indukasjoner (LED) Installasjonsveiledning

Detaljer

Article: 08095833 Version: 02.03

Article: 08095833 Version: 02.03 1 Article: 08095833 Version: 02.03 NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode)

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008

MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008 MONTERINGSANVISNING 01.01.2008 MONTERINGSANVISNING 01.02.2010 ELFLEX 01.01.2008 VARMEKABLER ADSV, ADSV+, ADPSV ELFLEX VARMEKABLER MADPSP ADSV ADPSV MADPSP ADSV+ GENERELLE FORHOLD kabelens minste bøyediameter

Detaljer

HELSE MILJØVENNLIG WWW.ELEKTROPLAST.NO 3

HELSE MILJØVENNLIG WWW.ELEKTROPLAST.NO 3 ENERGIEFFEKTIVITET EP varmegulv er det mest kostnadseffektive elektriske varmesystem du kan få. Det er enkelt å montere, sikkert i bruk og har ingen vedlikeholdskostnader. Du kan kjenne komforten og nyte

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

Flexwatt varmefolie. Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming?

Flexwatt varmefolie. Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming? Flexwatt varmefolie Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming? Hvorfor gulvvarme? Fordi du blir varm på føttene. Og når du først er varm på føttene, så føler du deg varmere i hele kroppen. Ja, kroppen

Detaljer

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter BETA varmeovn Med elektronisk termostat, ledning og plugg Varmeovn med elektronisk termostat 5 30 grader. Tilkobling med ledning og plugg. 54 189 00 Varmeovn m/plugg

Detaljer

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine www.stork.no GULVVARME Bilde: Kährs Magazine - behagelig romtemperatur og varme føtter Gulvvarme for parkett, fliser, klink m.m. Ideelle løsninger for nybygg og rehabilitering Lav byggehøyde Enkel og rask

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

ProKabel 10 V A R M E K A B E L

ProKabel 10 V A R M E K A B E L ProKabel 10 V ARMEKABEL ProKabel Sette inneholder: Tynn varmekabel Termostat med gulv- og romføler K-rør Installasjonsveiledning Enkel og sikker Strømtilkoblingen skal utføres av autorisert registrert

Detaljer

ProMatte V ARMEMATTE. ProMatte

ProMatte V ARMEMATTE. ProMatte ProMatte 100 V ARMEMATTE ProMatte 160 V ARMEMATTE ProMatte Kittet inneholder: Tynn selvklebende varmematte Termostat med gulv- og romføler K-rør Installasjonsveiledning Enkel og sikker Strømtilkoblingen

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling.

VÅTROMSGULV PÅ HEY'DI TURBO. Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. VÅTROMSGULV PÅ -- TURBO Den raskeste løsningen for oppbygging av våtrom. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. Hey di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no PRODUKTER SPESIALPRIMER

Detaljer

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten NYHET Devireg 535 El.nr 54 026 65 Devireg 535 ny digital termostat med tidsur Devireg 535 er en ny digital termostat med tidsur og tre i en funksjon. Termostaten kan innstilles med gulvføler, romføler

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia.

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia. DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner

Detaljer

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme.

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. HEY'DI LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. For sikkert feste av 16 mm varme-rør, brukes de stabile 40 mm lange rør krampene. Rørene festes sikkert med festestokk HEY'DI LYDGULV Lydgulv

Detaljer

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag.

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag. informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Av Arne Nesje, SINTEF/ Byggkeramikkforeningen. Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med

Detaljer

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3

VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 TURBO VÅTROMSGULV PÅ 1-2-3 Den raskeste løsningen for oppbygging av våtromsgulv. Hey'di AS - norsk bedrift med høy kompetanse på produktutvikling. EN NY SVANE HAR LANDET SVANEMERKEDE PRODUKTER FRA Les

Detaljer

DEVI Varmekabel kompendium

DEVI Varmekabel kompendium DEVI Varmekabel kompendium www.devi.no intelligent varme 2 Introduksjon DEVI ble etablert i 1942, under beskjedne forhold i et lite verksted i København. Produksjonen ble senere flyttet til Vejle hvor

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS

VANNBÅREN GULVVARME. Brosjyre BR 2.A. Vannbårne gulvvarmeløsninger fra Variant VVS Brosjyre VANNBÅREN GULVVARME 1/7 Brosjyre Oversikt: systemløsninger - underlag Systemløsning I betong På betong På trebjelkelag Variant Betong Montert på armeringsnett X X Knotteplate X* X** Knottefilm

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeperiode 01.03.

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Produktkatalog. varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer

Produktkatalog. varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer Produktkatalog varmekabler - varmematter - varmefolie tilbehør - termostater - styringssystemer håndkletørkere - avfuktningselementer Intelligent heating 2 Om DEVI Europas største produsent DEVI ble etablert

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal alltid plasseres i varmefrie områder. Global expert in cables and cabling system

Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal alltid plasseres i varmefrie områder. Global expert in cables and cabling system Brukerveiledning Varmekabelanlegget må ikke slås på før innstøpningsmassen er fullstendig utherdet. Styrings-/reguleringsutrustningen skal betjenes i henhold til leverandørens anvisninger. Unngå boring,

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Stork AS, Brynsveien 100, 1352 Kolsås Tlf +47 67 17 64 00, Fax +47 67 17 64 01, E-post: stork@stork.no, www.stork.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN FinnFoil

Detaljer

Ved installasjon i våtrom må membranen alltid legges over varmeelementet. Konferer også Våtromsnormen som har definert de fleste løsninger for bad.

Ved installasjon i våtrom må membranen alltid legges over varmeelementet. Konferer også Våtromsnormen som har definert de fleste løsninger for bad. PRODUKTINFORMASJON ElektroPlast varmegulv er et norskutviklet system for fremtidens krav til riktig varme med høy prioritet på menneskets behov, sikkerhet og energiøkonomi: Byggehøyde fra 1,2 mm, enkel

Detaljer

Komfort med elektrisk gulvvarme

Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Komfort med elektrisk gulvvarme Varme gulv - en behagelig opplevelse Virkemåte og innemiljø Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde.

Detaljer

Installasjonsveiledning Devidry Pro

Installasjonsveiledning Devidry Pro Installasjonsveiledning Devidry Pro NO Devidry PRO Gratulerer med ditt nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas ledende leverandør av gulvvarme, og har mer enn 45 års erfaring. Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> DEVImat DTIF. DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia. DEVIlink CC med Wifi og App

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> DEVImat DTIF. DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia. DEVIlink CC med Wifi og App DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVImat DTIF DEVIfoil Lagerføres nå hos Elektroskandia DEVIlink CC med Wifi og App Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeperiode 01.01. - 30.06.2016 Alle kampanjepriser

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer