Installasjon Veiledning. DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon Veiledning. DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com"

Transkript

1 Installasjon Veiledning DEVImat and DEVIflex til innendørs oppvarmingsbruk DSVF DTIF DTIR DTCE

2

3 Indeks 1 Innledning Sikkerhetsinstruksjoner Installasjonsretningslinjer Systemoversikt Funksjonell oversikt Installasjonen trinn for trinn Monteringsmetoder Beregne c/c-avstand Planlegge installasjonen Klargjøre installasjonsområdet Installere elementene Installere varmeelementene Innendørs installasjoner Gulvoppvarming i tynne underlag Gulvvarme i betonggulv Ferdigstille installasjonen Valgfrie innstillinger Innstilling av gulvtemperatur Innledning I denne installasjonsanvisningen er ordet "element" brukt om både varmekabler og varmematter. Hvis ordene "varmekabel" eller "varmematte" blir brukt, gjelder den aktuelle instruksjonen kun for denne elementtypen. All dimensjonering, produktvalg, installasjon og igangkjøring av et system må utføres av en autorisert installatør. Alle systemer som bruker varmeelementer eller termostater som er kjøpt av sluttbrukeren må godkjennes av en autorisert elektriker før igangkjøring. Dette omfatter type, størrelse, installasjon og tilkobling av varmeelementet Dette omfatter type, størrelse, tilkobling og innstillinger av termostaten som styrer varmeelementet Beregnet bruk av varmeelementene som dekkes av denne installasjonsanvisningen er kun gulvoppvarming. Elementene må ikke installeres i et metallgulv eller et lageroppvarmingssystem. Elementene må støpes helt inn i minst 5 mm betong, puss, flislim eller lignende. Til annen bruk kontakt ditt lokale DEVI -salgskontor. DEVI VIFTH330 3

4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner Varmeelementet må aldri kappes eller forkortes Kapping av varmeelementet fører til at garantien blir ugyldig. Kaldkabler kan kappes eller forkortes kun for å oppfylle kravene. Elementene må alltid installeres i samsvar med lokale byggeforskrifter og bestemmelser for legging av kabler samt veiledningen i denne installasjonshåndboken. Alle andre installasjoner kan skade elementfunksjonen eller utgjøre en sikkerhetsrisiko og fører til at garantien blir ugyldig. Sørg for at elementer, kaldkabler, koblingsbokser og andre elektriske komponenter ikke kommer i kontakt med kjemikalier eller brennbare materialer under eller etter installasjonen. ❺ ❻ ❼ ❷ ❹ Tilkoblingen av elementene må alltid utføres av en autorisert elektriker med en fast forbindelse. Koble ut alle strømkretser før installasjon og service. Tilkoblingen til strømkilden må ikke være direkte tilgjengelig for sluttbrukeren. Hver varmekabelsløyfe må jordes i samsvar med de lokale elektrisitetsforskriftene og kobles til en egensikker enhet (RCD). Anbefalt RCD-utløsningsklassifisering er 30 ma, men kan være opptil 300 ma hvor kapasitive lekkasjer kan føre til ugrunnet utløsning. Varmeelementene må kobles til via en bryter med frakobling av alle polene. Elementet må være utstyrt med en sikring eller en kretsbryter av riktig størrelse, f.eks. 10/13 A for en 1,5 mm 2 kaldkabel og 16/20 A for en 2,5 mm 2 kaldkabel. ❸ ❶ 1. Varmekabel 2. Termostat 3. Sensor 4. Skjerming 5. RCD 6. Flerpolet bryter 7. Sikring Tilkoblinger Fase - Svart Nøytral - Blå Jord - Skjerming Det installerte varmeelementet må gjøres tydelig ved å feste varselskilt eller -merker på strømtilkoblingsutstyret og/eller flere steder langs kretsen, hvor de er godt synlige. oppgis i eventuell elektrisk dokumentasjon etter installasjonen. aldri overskride maksimal varmetetthet (W/m 2 ) for den aktuelle installasjonen. 4 VIFTH330 DEVI

5 1.2 Installasjonsretningslinjer Advarsel! Bruk ikke M1-klassifiserte elementer i områder som er utsatt for høy mekanisk belastning eller slag. Se del 1.3 for klassifisering. Produktet inneholder ingen skadelige stoffer. Lagres på et tørt, varmt sted ved temperaturer mellom +5 C og +30 C. Klargjør installasjonsstedet grundig ved å fjerne skarpe gjenstander, smuss osv. Mål Ohm-motstanden og isolasjonsmotstanden regelmessig før og under installasjonen Legg ikke varmeelementer under vegger eller faste hindringer. Min. 6 cm luft er nødvendig. Elementene må ikke berøre eller krysse seg selv eller andre elementer og må fordeles jevnt over områdene. Elementene og spesielt tilkoblingene må beskyttes mot belastninger og spenninger. Elementene må installeres minst 30 mm borte fra ledende deler av bygningen, f.eks. vannrør. En gulvsensor er obligatorisk og må kobles til en termostat som begrenser gulvtemperaturen til maksimalt 35 C. Hold elementene borte fra isolasjonsmateriale, andre varmekilder og ekspansjonsfuger. 1.3 Systemoversikt DEVIflex DSVF DTIR DTIF DTCE Mekanisk klasse (IEC 60800) M1 M1 M1 M2 Gulvvarme i tynne underlag (<3 cm) D P P A Gulvvarme i betonggulv (>3 cm) A A A P M1 M2 For bruk i systemer med lav risiko for mekanisk skade, f.eks. installert på jevne overflater og innstøpt i puss uten skarpe gjenstander. For bruk i systemer med høyere risiko for mekanisk skade. P D A Primær anbefaling for dette bruksområdet. Konstruert og godkjent for denne applikasjonen. Kan brukes, men bedre alternativer finnes. 1.4 Funksjonell oversikt 1. Element 2. c/c-avstand 3. Tilkobling av kaldende 4. Kaldende 5. Koblingsboks (hvis montert) 6. Føler 7. Termostat DEVI VIFTH330 5

6 2 Installasjonen trinn for trinn 2.1 Monteringsmetoder DEVIclip CC For å gi nøyaktig c/c-avstand (trinn på 1 cm) på jevne underlag, UV-motstandsdyktig. Tape eller varmsmeltet lim For montering av elementer på harde, jevne overflater. 2.2 Beregne c/c-avstand For områdene er c/c-avstanden i centimeter fra senter av den ene kabelen til senter av den neste. c/c [cm] = Kabelens effekt [W/m] x 100 cm Varmetetthet [W/m 2 ] Maks c/c-avstand Tynne underlag (<3 cm) Betonggulv (>3 cm) 10 cm 15 cm c/c [cm] = Flate [m 2 ] x 100 cm eller Kabellengde [m] c/c-avstand [cm] 10 W/m 220V/380V 230V/400V 240V/415V , , Planlegge installasjonen Tegn en skisse over installasjonen, som viser elementenes layout kaldkabler og tilkoblinger koblingsboks/kabelbrønn (hvis aktuelt) sensor koblingsboks termostat Lagre skissen Å kjenne til plasseringen av disse komponenten gjør det lettere å foreta eventuell feilsøking og reparasjon av defekte elementer senere. 6 VIFTH330 DEVI

7 Vær oppmerksom på følgende: Følg alle retningslinjene i del 1.1. Bruk riktig C-C-avstand (kun varmekabler) - se del 2.2. Overhold riktig installasjonsdybde og eventuelt mekanisk beskyttelse av kaldkabler. Hvis du installerer mer enn ett element, må elementene ikke seriekobles, men alle kaldkabler må føres parallelt til koblingsboksen. To eller flere elementer kan installeres i samme rom, men ett enkelt element kan ikke installeres i to eller flere rom. Alle varmeelementer i samme rom må ha lik varmetetthet (W/m 2 ) hvis de ikke er koblet til separate gulvsensorer og termostater. For kabler med enledere må begge kaldkabler kobles til koblingsboksen. 2.4 Klargjøre installasjonsområdet Fjern alle rester av gamle installasjoner, hvis det er aktuelt. Sørg for at installasjonsflaten er jevn, stabil, glatt, tørr og ren. 3 Installere elementene Ved behov fyll åpninger rundt rør, avløp eller vegger, eller legg på folieunderlag Det må ikke være noen skarpe kanter, smuss eller fremmedelementer. Det anbefales ikke å installere elementene ved temperaturer under -5 C. Varmekablene kan bli stive ved lavere temperaturer. Etter at elementet er rullet ut, kobles det til strømforsyningen en liten stund, for å gjøre kablene myke før installasjon. Måling av motstand Mål, kontroller og registrer motstanden i elementet under installasjonen. Etter utpakking Etter montering av elementene Etter at installasjonen er fullført Hvis motstanden i Ohm og isolasjonsmotstanden ikke er som angitt, må elementene skiftes ut. Ohm-motstanden må være innenfor -5 til +10 % av den angitte verdien. Isolasjonsmotstanden skal være >20 MΩ ved min. 500 V, helst 2,5 kv. 3.1 Installere varmeelementene Følg alle anvisninger og retningslinjer i del 1.1 og 1.2. Varmeelementer Plasser varmeelementet slik at det er minst en halv c/c-avstand fra hindringer. Elementene må ha god kontakt med varmefordelingsmaterialet (f.eks. betong). Se del 4 for mer informasjon. Varmekabler Bruk riktig C-C-avstand - se del 2.2. Bøyediameteren til varmekablene må være minst 6 ganger kabelens diameter. Den faktiske kabellengden kan variere +/- 2 %. Varmematter Rull alltid ut varmematter med varmekablene vendt opp. Når varmematten når områdets yttergrense, kappes nettingen og matten snus før den rulles tilbake. Faktisk mattelengde kan variere med følgende toleranser: +/- 1 sløyfe for 5 til 10 m matter. +/- 2 sløyfer for matter som er lengre enn 10 m. DEVI VIFTH330 7

8 Forlenge kaldkabler Unngå om mulig å forlenge kaldkabler. Trekk kaldkabler til f.eks. koblingsbokser eller kabelbrønner. Maks. 5 % tap av varmepotensiale i hele lengden av kaldkabelen. Ekstra lengde på kaldkabelen øker den kapasitive lekkasjestrømmen, noe som innebærer at utløsningsinnstillingen på jordfeilbryteren må økes. Sensorer Sensorer er strømsatte (230 V) komponenter og må trekkes i plastrør Sensorer kan forlenges med installasjonskabel. Se del 4 for spesielle bruksområder. Gulvsensorer Obligatorisk under tregulv eller i undergulv av tre. Må plassere på et egnet sted. Hvor det ikke er eksponert for sollys eller trekk fra døråpninger Mellom > 2 cm fra to varmekabler Kabelrøret må være jevnt med gulvflaten. Det kan være nødvendig å forsenke kabelrøret for å oppnå dette. Før kabelrøret til koblingsboksen. 4 Innendørs installasjoner Undergulv Tynne underlag* (<3 cm) Betonggulv* (>3 cm) Tre Maks. 10 W/m og 100 W/m 2 Betong Maks. 20 W/m og 225 W/m 2 Gulvbelegg Tre, parkett, laminat Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Tepper, vinyl, linoleum osv. Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Flislagte gulv i baderom, vinterhager, kjellere osv. Flislagte gulv i kjøkkener, oppholdsrom, ganger osv W/m W/m W/m W/m 2 * Kan være inntil 225 W/m 2 i kantsoner, f.eks. under store vinduer Kun på betonggulv og under fliser Hvis koblet til en separat gulvsensor og termostat Overgulv i tre Treverk krymper og utvider seg naturlig, avhengig av den relative luftfuktigheten (RL) i rommet. Det optimale området er % RL. Unngå bøk og lønn i laminerte gulvbelegg hvis ikke treverket er trykktørket. Installer en dampsperre for undergulv <95 % RL og damptett membran >95 %. Sørg for 100 % kontakt mellom elementet og gulvmaterialet over (ingen luftlommer). Installer varmesystemet på hele gulvområdet ved 15 C overflatetemperatur. Installer alltid en gulvsensor for å begrense gulvtemperaturen. Se del 6.1 for mer informasjon. 8 VIFTH330 DEVI

9 4.1 Gulvoppvarming i tynne underlag Nye flisgulv i våtrom Se fig. 1. Nye fliser 2. Flislim 3. Damptett membran (i våtrom) 4. Selvutjevnende avrettingsmasse 5. DEVImat eller DEVIflex -varmekabel 6. Grunning 7. Eksisterende flis- eller betonggulv Nytt gulvbelegg i tørre rom Se fig. 1. Nye fliser, tregulv, laminat eller tepper 2. Dampsperre og lydisolasjonsmatte (tregulv/ laminat) 3. Lateksbasert masse eller flislim 4. DEVImat eller DEVIflex -varmekabel 5. Grunning 6. Eksisterende betong- eller tregulv Undergulv i tre må forankres skikkelig Påfør gulvpuss før du legger varmeelementet ved behov. Tilleggsisolasjon (støtteplater for fliser) Kan installeres mellom eksisterende undergulv og varmeelementet. Polystyren (XPS) med høy kompresjonsstyrke >300 kn/m 2. Betong eller folie uten sprekker. Må installeres som beskrevet av produsenten. Gulvsensoren må installeres over isolasjonen. Utgangseffekt maks. 10 W/m og 150 W/m2. Damptett membran Installeres i våtrom over varmekablene. Installeres kun hvis de ikke er installert i eksisterende gulv. Vær forsiktig så du ikke skader membranen når du arbeider med selvlimende matter. Flislim eller selvutjevnende avrettingsmasse Grunn undergulvet som angitt av leverandøren. Varmeelementet må festes godt før påføring. Vameelementet må være helt innstøpt med minst 5 mm overdekning. Nødvendig verktøy Hammer. Meisel. Limpistol Kniv eller saks Oppsummering av installasjon Skjær ut et spor i veggen og fest kabelen og koblingsboksen. Meisle ut et spor til sensorrøret og kaldkabelen. Fest sensorrøret f.eks. med en limpistol. Rull ut elementet. Fest det til undergulvet. Skjær og snu matten når du møter vegger eller hindringer. Kutt IKKE kabelen. Påfør selvutjevnende avrettingsmasse, damptett membran og/eller flislim, avhengig av overflaten på gulvet. 4.2 Gulvvarme i betonggulv Nytt gulv i tørre rom Se fig. 1. Tregulv, laminat eller tepper. 2. Lydisolasjonsmatte / filtmatte (under treverket). 3. Dampsperre. 4. Betong. 5. DEVImat eller DEVIflex -varmekabel. 6. Betongplate eller folie. 7. XPS-isolasjon. 8. Sand og jord. Varmekablene må ikke berøre isolasjonen Varmekabelen må skilles med en betongplate eller folie. DEVI VIFTH330 9

10 Innstøping i betong, mørtel eller murpuss Underlaget må ikke inneholde skarpe steiner Underlaget må være tilstrekkelig vått, ensartet, uten luftlommer Støp med moderat hastighet for å unngå at elementene forskyves. Unngå overdreven bruk av raker, spader, vibreringsutstyr eller ruller Varmeelementet må være helt innstøpt med minst 5 mm overdekning. Nødvendig tørketid er ca. 30 dager for betong og 7 dager for støpemasser. Oppsummering av installasjon Legg en betongplate eller folie på isolasjonen. Rull ut elementet. Fest det til undergulvet. Kutt og snu matten når du møter vegger eller hindringer. Kutt IKKE kabelen. Støp med moderat hastighet for å unngå at elementene forskyves. 5 Ferdigstille installasjonen Koble til kablene Se i installasjonshåndboken til termostaten. Se koblingsskjemaet og annen viktig informasjoni del 1.1. Sørg for at ikke strømstyrken overskrider kapasiteten på termostaten. Ellers må det installeres en kontaktor. Til slutt kontrolleres og dokumenteres installasjonen Ferdigstill installasjonen etter at elementene er installert og motstanden er testet. Den totale isolasjonsverdien R over kablene må være maks. 0,2 m 2 K/W, noe som tilsvarer 20 mm gran/furu eller 30 mm eik. Kontroller at varmefordeleren (f.eks. gulvet) tåler varmen fra elementet. Dette er spesielt viktig hvis elementet er koblet til en termostat som ikke tillater konfigurering av maksimal temperatur. Se del 4 for mer informasjon. Dette er spesielt viktig hvis elementet er koblet til en termostat som ikke tillater konfigurering av maksimal temperatur. Dokumenter det følgende med tekst, tegninger eller bilder: kabeltype, mellomrom, dybde, layout, krets-id, sensorer. Plassering av koblinger mellom kaldkabel og varmeelement. plassering av endehetter (kun toledere). plassering av eventuelle ekspansjonsfuger. Fyll ut garantiskjemaet. Fyll ut DEVImat -varseletikett og plasser i fordelerpanelet. Instruer sluttbrukeren eller den som har det daglige ansvaret i bruk og vedlikehold av varmesystemet. Før en periode med kontinuerlig bruk, kontrolleres det for feil i fordelerpanelet, termostaten og sensorene. Kontroller og sammenlign ohm-klassifiseringen og isolasjonsmotstanden på nytt. 6 Valgfrie innstillinger Hvis elementet er koblet til en termostat som f.eks. en DEVIreg, må grunninnstillingene konfigureres i samsvar med tabellen nedenfor og som beskrevet i installasjonshåndboken til termostaten. 10 VIFTH330 DEVI

11 Termostat Maks. belastning Gulvvarme generelt DEVIreg 13x 16 A Romtemp C DEVIreg 330/610 16/10 A DEVIreg 53x 15A Gulvtemp.: se avsnitt 6.1 DEVIreg A Maks. gulvtemperaturgrense: 35 C DEVIlink 15A (FT) Hvis det passer, juster temperaturen i samsvar med produsentens anbefalinger, for å unngå skade på f.eks. gulvet. For de fleste tregulvprodukter skal temperaturen normalt ligge rundt 27 C. 6.1 Innstilling av gulvtemperatur I samsvar med ISO avhenger behagelig gulvtemperatur av gulvbelegget. Betonggulv (fliser) 26-28,5 C Mykt tre (furu) 22,5-28 C Hardt tre (eik) 24,5-28 C Tekstiler (tepper) C Alle innstilte gulvtemperaturer må være noen grader høyere for å kompensere for varmemotstanden i gulvbelegget. Termisk motstand [m 2 K/W] Eksempler på gulvbelegg Detaljer Omtrentlig innstilling for 25 C gulvtemperatur mm fliser Stein eller keramisk 26 C mm HDF-basert laminat >800 kg/m 3 28 C mm bøkeparkett kg/m 3 31 C mm massiv eikeplank >800 kg/m 3 32 C <0.17 Maks. egnet teppetykkelse for gulvvarme i henhold til EN C mm massivt furugulv kg/m 3 35 C Gulvtemperaturen må økes langsomt den første uken, for å la det nye gulvet sette seg. Dette anbefales også ved starten på oppvarmingssesongen. DEVI VIFTH330 11

12 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss påtar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiell. Danfoss forbeholder seg rett til uten forutgående varsel å foreta endringer i sine produkter, herunder i produkter som allerede er i ordre, såfremt dette kan skje uten å endre allerede avtalte spesifikasjoner. Alle varemerker i dette materialet er de respektive firmaenes eiendom. DEVI, DEVI logotype er varemerke for Danfoss A/S. Med enerett & VIFTH330 Produced by Danfoss 01/2012

Innendørs oppvarming og rørtracing

Innendørs oppvarming og rørtracing Installasjonsveiledning Matter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse Innledning.................................................... Sikkerhetsinstruksjoner........................................

Detaljer

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI. Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming med Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse 1 Innledning................................................... 2 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.......................................

Detaljer

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI. Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming med Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse 1 Innledning................................................... 2 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.......................................

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Deviflex Bruksområder for utendørs oppvarming DTCE DTIK DSM3 DTIV

Deviflex Bruksområder for utendørs oppvarming DTCE DTIK DSM3 DTIV Intelligent Heating Installasjon Veiledning DTCE DTIK DSM3 DTIV www.devi.com 0 Indeks 1 Introduksjon................................................ 1 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.....................................

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Bruksområder for utendørs oppvarming

Bruksområder for utendørs oppvarming Bruksområder for utendørs oppvarming Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Bruksområder for utendørs oppvarming Matter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit devi.no VIFTH0

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

Innendørs oppvarming og rørtracing

Innendørs oppvarming og rørtracing Innendørs oppvarming og rørtracing Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming og rørtracing Matter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installasjonsveiledning Innendørs

Detaljer

Leggeanvisning ØS Rød-18 18W/m

Leggeanvisning ØS Rød-18 18W/m Leggeanvisning ØS Rød-18 18W/m ØS Rød-18 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. Flammebeskyttet

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøkabel-30 30W/m 230V og 400V ØS Snøkabel-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper etc. Varmekabelen er stålarmert

Detaljer

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 20 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 20 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 10 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 10 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 7 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m.

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. Notater Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 varmekabel Deviflex type

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω Garantibevis Det ytes herved 12 års garanti til: Navn: Telefon: Adresse: Postnr. sted: Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Leggeanvisning ØS W/m

Leggeanvisning ØS W/m Leggeanvisning ØS 30-21 16W/m ØS 30-21 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

Installasjonsveiledning for 2G flytende

Installasjonsveiledning for 2G flytende Forberedelse av undergulvet for Wicanders FLYTENDE GULV Wicanders flytende gulv kan installeres i de fleste områder i og i nesten alle offentlige områder unntatt i bad, badstuer og vedvarende våte rom.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m.

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. NO Installasjonsveiledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. Ž Notater deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 varmekabel deviflex type DTIP, er 2-leder

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Installasjonsveiledning Devidry Pro

Installasjonsveiledning Devidry Pro Installasjonsveiledning Devidry Pro NO Devidry PRO Gratulerer med ditt nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas ledende leverandør av gulvvarme, og har mer enn 45 års erfaring. Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 330

Installasjonsveiledning. Devireg 330 NO Installasjonsveiledning Devireg 330 Bruksområder: Devireg 330 benyttes for regulering av romtemperatur, rom eller gulvføler, kjøleanlegg, frostsikringsanlegg, snø-smeltningsanlegg, vegg eller bakkeføler,

Detaljer

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner Notater Deviflex ULG/DSIG17, ULGA/DSIA17, ULG/DSIG og Deviflex LG/DSIG, LGA/DSIA metervare

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator. DEVIreg 527 Elektronisk regulator www.devi.no Innholdsfortegnelse DEVIreg 527 1 Innledning...................... 2 1.1 Tekniske spesifikasjoner........... 3 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner............ 4 2

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m ØS 30-21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21L

Detaljer

Installasjonsveiledning NO

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning NO Deviflex varmekabler Deviflex DTCE-30 for is- og snøsmelting på takanlegg og takrenner intelligent varme Deviflex DTCE-30 varmekabel Deviflex DTCE-30 benyttes til is- og snøsmelting

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no HUNTON EL MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Hunton EL varmematte Tapetkniv Avretningsmasse eller betong med nødvendig utstyr Hunton EL leveres med to forskjellige effekter, 80W/m² og 130W/m²

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Installasjonsveiledning NO Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Deviflex DTCE varmekabel DTCE varmekabel og varmematter for isog snøsmelting Installasjonen må alltid utføres av godkjent elektroinstallatør

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat).

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KJØPEHJELP GULV GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KVALITET Leggegaranti: Hvis du ikke lykkes med å legge

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv

Detaljer

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink PR Devilink PR (Plug in relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN

GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN GULVVARME UNDER FLIS OG NATURSTEIN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.NO PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi har solgt varmekabler i Norge i 40 år Varmekabelsystem har vært vår spesialitet i lang

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devimat - DTIF 70/100/150 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det

Detaljer

Leggeanvisning ØS 30 21L 8W/m

Leggeanvisning ØS 30 21L 8W/m Leggeanvisning ØS 30 21L 8W/m ØS 30 21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30

DEVI kampanje OTRA. Se alle gode tilbud! >>> Kampanje hos. DEVIcomfort DTIR-10. DEVIasphalt DTIK-300. DEVIsnow DTCE-30 Kampanje hos OTRA DEVI kampanje Vi tar forbehold om trykkfeil, evnt. forsinkede vareleveranser og at varene kan bli utsolgt. Kampanjeprisene er nettopriser og gir ikke bonuser. Tilbudene gjelder f.o.m.

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde

Uponor Minitec. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøyde Uponor Minitec Gulvvarme med lav byggehøyde Uponor Minitec gulvvarmesystem Gulvkonstruksjonen Uponor Minitec, bygger på en knottefolie som er

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning NO Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning Innhold / Devilink Systemoversikt Devilink Systemoversikt... 2 1.0 Plassering av Devilink CC... 5 2.0 Montering av Devilink CC...

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være

Detaljer

Leggeanvisning ColoRex SD og EC

Leggeanvisning ColoRex SD og EC Leggeanvisning ColoRex SD og EC ColoRex er en elektrisk avledende PVC-flis med dim. 610 x 610 x 2 mm. ColoRex er ESD-godkjent av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex skal legges med

Detaljer

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL EL TM MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8

På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 På bærende gulv med LK Leggeskinne 8 Utførelse LK Gulvvarme i utførelse med LK Leggeskinne 8 for innstøping med LK Kiilto Rot- og varmegulvsparkel. Systemet kan legges på isolasjon, eksisterende betongplate

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeperiode 01.03.

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag.

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. KJØPEHJELP GULV GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KVALITET Leggegaranti: Hvis du ikke lykkes med å legge

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Deviflex DTIE-6, DTIE-10, DTIE-17 DSIA-metervare, DSIA-25, DSIA-300 NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: Det er meget

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Article: 08095833 Version: 02.03

Article: 08095833 Version: 02.03 1 Article: 08095833 Version: 02.03 NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode)

Detaljer

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode) indukasjoner (LED) Installasjonsveiledning

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia.

DEVI kampanje. kun hos Elektroskandia. Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner du i Elektroskandias nye nettbutikk. webshop.elektroskandia. DEVI kampanje kun hos Elektroskandia DEVIinline innendørs varmekabel med skjult skjøt INTEGRATED CONNECTION DEVreg Smart termostat med trådløs styring via app Se alle gode tilbud! >>> Kampanjeprisene finner

Detaljer

NO Installasjonsveiledning. devireg 316

NO Installasjonsveiledning. devireg 316 NO Installasjonsveiledning devireg 316 Ž devireg 316 er en universal DIN skinnetermostat, med en byggehøyde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring av romtemperatur, ventilasjon, kjøling eller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 610

Installasjonsveiledning. Devireg 610 NO Installasjonsveiledning Devireg 610 Bruksområder: Devireg 610 er en elektronisk termostat beregnet for regulering av varme og kulde, i området -10 C til +50 C. Devireg 610 har tetthetsgrad IP 44 og

Detaljer

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2

Avslutningsende 2. Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 PEX MONTASJEANVISNING FOR EL-INSTALLATØR Innholdsfortegnelse Avslutningsende 2 Bryterende - Skjøting varmekabel kaldkabel 2 Montering / elektrisk tilkobling bryter 5 (strømforsyning) Montering av kaldkabel

Detaljer