DEVI Varmekabel kompendium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEVI Varmekabel kompendium"

Transkript

1 DEVI Varmekabel kompendium intelligent varme

2 2 Introduksjon DEVI ble etablert i 1942, under beskjedne forhold i et lite verksted i København. Produksjonen ble senere flyttet til Vejle hvor dagens produksjon av både varmekabel og termostater foregår i moderne og høyteknologiske fabrikker. DEVI Elektrovarme A/S ble etablert i Norge i 1988 og har siden vært en av bransjens ledende leverandører. DEVI er i dag markedsleder i Europa og hvert tredje varmekabelsystem som blir solgt er fra DEVI. DEVI`s forretningsidé er å utvikle, produsere og markedsføre produkter som gir: Økt komfort i hverdagen Økt sikkerhet God driftsøkonomi Godt design DEVI er den enste produsent som produserer både varmekabel og termostater, noe som gjør DEVI til markedets eneste totalleverandør. Kabelproduktion, Ulvehavevej Elektronikproduktion, Bødkervej

3 Innhold 3 Dette kompendiet er ment som et av flere hjelpemidler for planlegging og installasjon. Vi håper dette vil gjøre det enklere for dere å gi råd og tips til kunder samtidig som den vil gi nyttig informasjon i en travel hverdag. Det ligger til enhver tid oppdatert informasjon om produkter og løsninger på våre hjemmesider Romoppvarming Generelt side 4 Tradisjonell støp side 5 Gulvkonstruksjoner side 6 Lavtbyggende gulv side 7 Tregulvkonstruksjoner side 8 Is og snøsmelting Generelt side 9 Ferdselsarealer side 10 Trapper side 11 Takrenner/Nedløp side 13 Frostsikring Frostsikring av rør side 15 Frostsikring av Fryserom side 18 Frostsikring av Bygningsfundamenter side 18 Kuldebroer side 18 Frostsikring av Tanker side 18 Beregninger Generelle beregninger side 19 Produktoversikter og tabeller Produktoversikter side 21 Uttakstabeller side 27 Styring og regulering Termostat oversikt side 33 DEVI is og snøsmeltingssystemer gir tak, takrenner og nedløp en problemfri vinter. DEVI gulvvarme kan også benyttes i vinterhager, garasjer og verksteder. DEVI varmekabler til oppvarming av kontorer, lager og i produksjons lokaler. DEVI varmekabel for frostsikring rør. DEVI is og snøsmeltingssystemer holder smeltevannet flytende og sikrer mot skader i takkonstruksjoner. DEVI varmematter er selvklebende og gir rask montasje. Meget godt egnet til rehabilitering. DEVI varmekabel for frostsikring av tanker. DEVI elektroniske termostater gir effektiv og energibesparende styring av alle typer varmekabelanlegg. DEVI varmekabel gir deg komfortvarme i alle rom. Et utall av varianter gir deg mange valgmuligheter. DEVI gir is og snøfrie arealer med energibesparende fuktautomatikk. DEVI varmekabel innvendig i rør for frostsikring. DEVI varmekabel for is og snøfrie lasteramper. DEVI varmekabel for is og snøfrie veier.

4 4 Romoppvarming Valgmuligheter for oppvarming er mange. Skal vi velge elektrisitet, olje, ved eller en kombinasjon av disse? Skal vi velge panelovner, oljekamin, peis, sentralfyr eller varmekabel? Den eneste rene energiform er elektrisiteten, det vil si at den ikke forurenser luften. Av de to meget brukte varmegivere, panelovner og varmekabel, vil vi i denne informasjonen gi en bredest mulig opplysning om bruken av elektriske varmekabler, og alle dens fortrinn i oppvarmingsspørsmålet. Hovedanvendelsen av varmekabel er gulvoppvarming i bolighus og andre bygninger. Denne form for konvertering av elektrisk energi til lavtemperaturstråling fra gulvoverflaten er anvendelig i de fleste bygninger. Den lave grad av luftbevegelse gjør at det praktisk talt ikke fører støv gjennom luften, og at det er meget liten temperaturforskjell fra gulv til tak. Gulvvarmeanlegg i oppholdsrom dimensjoneres vanligvis til en effekt som gir ca C ved gulvoverflaten. Denne temperatur gir den mest behagelige lufttemperatur i rommet og gir kroppen følelse av velvære og komfort. Andre oppvarmingskilder gir konsentrert varme fra punktvise steder i rommet, noe som gir ujevne temperaturer i rommet. Med varmekabel i gulvene vil vanskeligheter med plassering av møbler etc. bli eliminert, og man unngår at synlige rør og radiatorer samler støv. Alle installasjoner av elektriske varmekabler skal utføres av autorisert el.entrepenør, som må utføre arbeidet i samsvar med gjeldene forskrifter og installasjonsveiledninger.

5 Tradisjonell støp 5 Støpte gulv kan med fordel deles inn i 2 grupper. Brennbare og ubrennbare underlag. Varmekabel på brennbare underlag. Det skal alltid være et ubrennbart sjikt minimum 5mm, mellom det brennbare underlaget og varmekablene. Det ubrennbare sjiktet kan bestå av støp, ubrennbare plater brannklasse K1A eller armeringsnett f.eks. DEVI UNINET som samtidig forsterker gulvkonstruksjonen. Det henvises videre til ubrennbare gulv. Varmekabel på ubrennbare underlag. Når varmekablene monteres mot isolasjon må det tas forbehold om at varmekablene ikke presses ned mot isolasjonen under støping. Dette kan hindres ved for eksempel: Ved å legge varmekabelen på kyllingnetting maks. 32mm maskevidde, som løftes under støpingen. Det kan legges et støpesjikt min. 5 mm Eller armeringsnett f.eks. type UNINET som samtidig forsterker gulvkonstruksjonen. Alle DEVIs varmekabler kan forlegges på armeringsmatter. Monteres armeringsnettet over varmekablene, må avstandsstykker benyttes. Varmekabelen festet forsvarlig og med lik senteravstand for hele gulvet. Overdekning: Overstøp med konvensjonell støpemasse over varmekablene skal normalt være mm. Dog ikke mindre enn 20 mm dersom gulvkonstruksjonen er slik at det ikke kan oppstå sprekkdannelser. Varmekabel i våtrom. For å oppnå komfort i et våtrom bør effekten være på W/m 2, og da bør det benyttes tradisjonell eller lavtbyggende støp. I våtrom er det ikke anbefalt å legge varmekabelen i tregulv, p.g.a. begrensninger for effektene. Det er viktig å passe på at varmekablene ikke blir lagt under faste installasjoner, som innmurte badekar, skap etc. Det må unngås å legge gummimatter eller tildekke gulv i våtrom p.g.a. fare for for høy temperatur. Det anbefales å benytte DEVI termostat med gulvføler, føleren plasseres høyt i støpen og utenfor tildekte soner. (Se produktoversikt). Varmekabelens skjøt og ende skal ikke legges i dusj eller under badekar. Alle våtrom skal ha godkjent membran som tetting mot lekkasjer. Installasjoner i våtrom er beskrevet i BVN (Byggebransjens Våtroms Norm). BVN BVN BVN BVN Hvis varmekabelen legges på armeringsmatter eller kyllingnett, skal disse jordes. Varmekabler i våtrom skal jordes og tilkoples jordfeilbryter (maks. 30mA). Armeringsmatter eller kyllingsnetting som benyttes i varmekabelgulv skal forbindes med jord.

6 6 Gulvkonstruksjoner Betonggulv på grunn Gulvbelegg Påstøp 3-5 cm (armert) Varmekabel Kyllingenetting el. leggeband Påstøp på isopor 5 cm isopor Grovstøp Avrettet kult, subbus Grunn Betonggulv i bad Gulvbelegg Påstøp 5 cm (armert) Varmekabel Leggeband Påstøp 5 cm isopor Membran Betongdekke Gulvbelegg Evt. armering Påstøp 3-5 cm (armert) Varmekabel Kyllingenetting el. leggeband Ubrennbart Evt. isolasjon Eksisterende tregulv Nytt gulvbelegg (fliser) Påstøp 5 cm (armert) Varmekabel Leggeband Eksisterende gulvbelegg f.eks. vinyl Eksisterende betonggulv Betonggulv på brennbart underlag Eksisterende gulv med påstøp i bad Gulvbelegg Gulvbelegg Påstøp 3-5 cm (armert) Varmekabel Leggeband Påstøp Isolasjon 2-3 cm isopor el. Lettbetong gulvelement Påstøp 5 cm (armert) Varmekabel Leggeband Påstøp 5 cm isopor Membran Eksisterende gulv Etasjeskillere Eksisterende tregulv med påstøp Skissene er kun veiledende, gulvkonstruksjonene skal utføres i henhold til gjeldende nasjonale bygningsforskrifter. NB! Varmekabelens strenger må ikke ligge inntil- eller krysse hverandre.

7 Lavtbyggende gulv 7 Lavtbyggende gulvvarme er meget godt egnet ved rehabilitering av eksisterende gulv men også ved nyanlegg. DEVI gulvvarmesystemer er basert på spesielt sammensatt gulvavrettingsmasse, som gjør det mulig å oppbygge nye gulv med innstøpte varmekabler. DEVI varmegulv er fremstilt for å tåle de bevegelser som forekommer i gulv oppbygget med sponplater eller kryssfiner. Det benyttes DEVI varmekabel med c-c 8 12cm, eller DEVI varmematter. (Se uttakstabell og produktoversikt). Det er viktig at varmekabler og varmematter festes godt til underlaget slik at de ikke flyter opp under støping. En god løsning er å benytte DEVIs uninet som kombinerer ubrennbart sjikt, forsterker gulvkonstruksjonen samtidig forenkler feste for varmekablene. Det er viktig å passe på at varmekablene/varmematter ikke blir lagt under faste installasjoner, som innmurte badekar, skap etc. Det må unngås å legge gummimatter eller tildekke gulv i våtrom p.g.a. fare for for høy temperatur. Det anbefales å benytte DEVI termostat med gulvføler, føleren plasseres høyt i støpen og utenfor tildekte soner. (Se produktoversikt). Varmekabelens skjøt og ende skal ikke legges i dusj eller under badekar. Alle våtrom skal ha godkjent membran som tetting mot lekkasjer. Membran legges over støp uansett underliggende tetting. Lavtbyggende gulv på ubrennbare underlag Varmekabel/varmematter festes direkte til underlaget. Våre anbefalninger til overdekning er: Varmekabel: Tørre/våte rom m/flis: min. 5mm Tørre/våte rom m/belegg: min. 10mm Varmematter: Tørre rom m/flis direkte i flislim eller støp Tørre rom m/belegg: min. 10mm Våte rom m/flis min. 5mm Våte rom m/belegg: min. 10mm Lavtbyggende gulv på brennbare underlag Varmekabel: Det skal alltid være et ubrennbart sjikt minimum 5mm, mellom det brennbare underlaget og varmekablene. For varmekabel anbefales uninet som ubrennbart sjikt. Dette gir også en forsterkning av konstruksjonen. Støpingen foretas i en prosess. Varmematter: Varmekabelmatter(en - og toleder) er tillatt forlagt direkte på brennbart underlag under bestemte forutsetninger: Varmekabelmattene må ligge innstøpt eller i flislim. Effekten pr.m 2 skal anbefales og bestemmes av produsent. Vi viser for øvrig til våre tekniske underlag for devimat varmematter Det må tas hensyn til tykkelsen på støpemassen slik at konstruksjonen blir stabil (ikke sprekker). Opplysninger om dette må innhentes fra leverandør av støpemasse/flislim. devimat varmematter er selvklebende og hefter godt til det primede underlaget. Ved lavtbyggende gulv er det meget viktig at underlaget er rengjort og primet. Ved bruk av uninet på brennbart underlag, skal dette være godt forankret til underlaget. Det henvises forøvrig til DEVIs og støpemasse leverandørenes brosjyrer og installasjonsveiledninger. devimat devimat devimat devimat devimat devimat

8 8 Varmekabel i tregulvkonstruksjoner Varmekabel i tregulv (bjelkelag) benyttes både som totalvarme og som grunnvarme. Det er også viktig i slike anlegg å kontakte parkett- eller gulvbeleggleverandør slik at installasjonen blir garantimessig korrekt, med tanke på effektbegrensing og temperatur Ofte forlanger parkettleverandørene at det settes temperaturbegrensninger i gulvet for sine produkter. Vi anbefaler at det i disse tilfellene benyttes devireg 522, 122 eller devireg 550, som alle har kombinert rom/gulvføler (temp begrenser). Vi anbefaler at rom som trenger høyere effekter som bad, vaskerom, vindfang og hall blir støpt med varmekabler, istedenfor å legge varmekabelen i bjelkelaget. Et godt alternativ er varmekabel for lavtbyggende gulv. Tillatte gulvkonstruksjoner Gulvbord, parkett eller sponplater på trebjelker eller lekter, eventuelt med gulvbelegg eller tepper el.l. Varmekablene skal være av enledertype. Varmekablene skal ha max effekt 10W pr. meter kabel og 80W pr. m 2 gulvflate. Uten at det foreligger spesiell godkjent montasjeanvisning utarbeidet på grunnlag av målinger, kan det ved beregning av effekt pr. m 2 gulvflate tas med den del av gulvet som ligger cm utenfor den ytterste varmekabelstreng i gulvet. Varmekablene skal være forlagt i et luftrom på minst 5 cm over isolasjonen mellom bjelkene eller lektene og parallelt med disse. Kryssing av bærende bjelke skal være foretatt ved utfelling av spor i bjelkens ender, (opplagringspunktet) eller ved opplekting på bjelkene, og slik at gulvkonstruksjonen ikke svekkes. Med unntagelse av selve bjelkekryssingen, skal minste avstand mellom varmekabel og brennbart materiale være minst 1 cm. Varmekablene tillates ikke ført gjennom hull i gulvbjelkene. I kryssingen av bjelkelag skal avstanden mellom kabelstrengene ikke være mindre enn 5 cm. Det er viktig at varmekablene i gulvet ikke ligger i forbindelse med isolasjonen. Det frarådes å isolere gulvet fra undersiden da man ikke har kontroll med de beskrevne avstander. Hvis dette ikke kan unngås må man vise forsiktighet ved monteringen. Som sikkerhet kan det legges en aluminiumsfolie over isolasjonen. Som underlag for varmekablene skal det være lagt kyllingnetting i hele varmekabelanleggets utstrekning mellom bjelkene. Varmekablene skal festes varig og godt til nettingen, og avstanden mellom festene skal ikke overstige 35 cm. Avklippet maske på nettingen bøyd godt rundt kablene anses tilstrekkelig.

9 Utendørsanlegg 9 Bakkeanlegg Varmekabel er ofte en rimelig forsikring vinterstid mot skader forårsaket av snø og isdannelser. Skader på personer og kjøretøy koster samfunnet hvert år store beløp. Ved benyttelse av varmekabelanlegg i fortau, gågater, trapper osv. kan skader reduseres og problemer med forvitring pga. salting elimineres. Tar man i tillegg med kostnader vedrørende snørydding, fjerning av is osv, kan et varmekabelanlegg være en god investering. DEVIs varmekabelprogram og styringssystem sammen med DEVIs ekspertise på området gir en trygghet for den beste løsning. Før man går til effektberegning av snøsmeltingsanlegg må en undersøke noen faktiske forhold. Grunnforhold eventuell drenering Underlag avretting av området Beliggenhet geografiske forhold Styringssystem viktig for effekt pr. m 2 Betjening Anlegget betjent eller ubetjent Senteravstanden for utendørsanlegg skiller seg noe fra innendørsanlegg i det stripevirkningen er mer markant for slike anlegg. Generelt kan det sies at senteravstanden ( c-c ) vanligvis ikke bør overstige 7-10 cm for å få en jevn varmefordeling. Når det gjelder effekt pr meter varmekabel bør denne ligge i området 20-26W/m. I mange tilfeller er utendørsanleggene så store at det vil være naturlig å velge et 3-faseanlegg som koples i Y / D, dvs 3 kabelsløyfer, eller antall kabelsløyfer er delelig med tre. Ved større installasjoner kan det i mange tilfeller være viktig å velge flere korte kabellengder enn få lange. Dette har sammenheng med kapasiteter i forbindelse med jordfeilbrytere med utløserstrøm 30mA. Ved bruk av DEVI varmekabler type DSIG og DSIA er kapasiteten i varmekabelen ikke noe problem i seg selv. Lekkasjestrømmene i disse kablene er oppgitt fra fabrikk til å være 5mA pr km varmekabel. Problemet kan være lange tilførselskabler og kapasitive strømmer i disse. Hvis man har lange lengder på tilførslene bør jordfeilbryteren plasseres så nær varmekabelen som mulig. Varmekabelanlegg i Norge er tilkoplet 230V eller 400V. Det er viktig å undersøke hvilken spenning som varmekablene skal tilkoples til før man beregner anlegget. Normalt vil W pr.m 2 være en passelig effekt for å oppnå ønsket smelteeffekt av anlegget. Det bør benyttes en-leder varmekabel eller utendørsmatter. Disse kan legges i betong, i asfalt eller i sand under heller/belegningsstein. Det bør ikke isoleres under varmekabler i bakkeanlegg, da dette kan medføre fare for isdannelse og telehiv mellom varm og kald sone, samtidig som det isolerer for jordvarmen. For en enklere montasje kan devimat DSIA-300 benyttes for utendørsanlegg.

10 10 Ferdselsarealer Ferdselsarealer kan i hovedsak deles inn i private og offentlige arealer der effektbehovet er stort sett det samme. Private arealer innbefatter stort sett innkjørsler og gangveier. I innkjørsler kan man velge mellom snøsmelting av hele arealet eller bare hjulspor på cm bredde. Gangveiens bredde beregnes stort sett ut fra den enkeltes behov. Hvis arealene har helling bør man sørge for å drenere bort vannet ved det laveste punktet for å unngå isdannelser. Dette kan utføres med for eksempel sandfangrenne som frostsikres, dette gjelder også avløpsrøret. Ved innkjørsler til garasjer vil det være en fordel å installere varmekabel på begge sider av kjøreporten. Når det gjelder installerte effekter ved slike anlegg må det tas hensyn til hvordan det skal styres, og til overdekkingen (asfalt, heller. osv.). Offentlige arealer er i hovedsak større installasjoner som fortau, garasjeanlegg, parkeringsanlegg, osv. Ved slike installasjoner som i hovedsak er av sikkerhetsmessig karakter må effekter og styringsautomatikk velges ut fra dette. Det er viktig at det installeres lik effekt i hele anlegget. For å oppnå en fornuftig installasjon av varmekabler er det viktig å forsøke å beregne varmekablene slik at de er delelige med lengden av anlegget. (F.eks gangvei på 20 m brukes det lengder på meter). Når det gjelder installasjoner og beregninger av det elektriske og bygningsmessige henvises det til spesielt avsnitt og til gjeldene lover og forskrifter. Når det gjelder varmekabel innstøpt i betong utendørs gjelder dette spesielt ramper, parkeringshus, og trapper / repos. Ved slike anlegg bør varmekablene forsøksvis være innstøpt i øvre sjikt av konstruksjonen. I mange tilfeller ønskes det av bygningsbransjen å installere varmekablene direkte på armeringsjernet. Dette medfører at man får et uøkonomisk og tregt anlegg, i tillegg at det må benyttes armerte kabler. Er konstruksjonen i det fri (f.eks med luft under) må vanlig beregnet effekt økes med ca 50 % hvis det ikke isoleres under. Ved lange lasteramper skal ikke varmekablene krysse ekspansjonsfugene. Hjulspor: Bredden på hjulspor/- gangvei kan variere. Generelt kan det sies at c-c avstand ikke skal overstige 10 cm. Dvs. 40 cm bredde gir 4-6 strenger cm. gir 6-8 strenger. Kableffekten bør ikke overstige 25 W/m. kabel Eksempel: Vi velger 2 hjulspor på 50 cm, lengde 40 m. Kablene installeres som 3 fase som vist. Vi ønsker 250 W/m 2. 6 strenger x (40 x 2)/3 = 160 m. Hver kabel blir 160 m. Vi finner i tabellen: 159 m DSIG 0,10 W/m gir 3327 W Vi velger: 3 x 160 m. DSIG 0,10 W/m á 3300 W, 20,6 W/m, som gir 9900 W, 247 W/m 2. c-c avstand blir bredde på spor/antall strenger, 50 cm/6 = 8,3 cm. Hvis hjulsporene kombineres med et areal f.eks. foran garasje beregnes kabellengden i dette arealet ut fra samme c-c avstand slik: L = A x 100 c-c Tilleggsareal 7 m 2. dvs: 7 x 100 = 84 m. 8,3 Hver kabel vil da få en tilleggslengde på 84/3 = 28 m. dvs.: = 188 m. Tabellen viser: 190 m.dsig 0,07 W/m gir 3977 W. Vi velger: 3 x 188 m. DSIG 0,07 W/m á 4019 W, 21 W/m kabel som gir W 256 W/m 2.

11 Trapper 11 I trapper og repos er det trinnenes dybde som bestemmer senteravstand og denne bør også holdes i reposene for å oppnå lik smelteeffekt i hele anlegget. Det installeres vanligvis 4-6 strenger pr trinn. Hvis det benyttes isopor i utsparringen må denne fjernes helt før varmekablene installeres. Varmekablene skal alltid være innstøpt. Ved større installasjoner av trapper / repos bør delingen ved bruk av flere varmekabler fortas i reposene om mulig. Den ytterste varmekabelstrengen legges så langt ut i trinnet som mulig for å unngå isdannelsen i trappenesen. Det er viktig at f.eks. skiferheller ikke legges ut forbi opptrinnet da dette gir kjøling fra undersiden og stor fare for issvuller. I trapper bør varmekablene alltid ligge i påstøpen da dette er mest effektivt. Ved større overdekking med f.eks granitt bør spesielle varmekabler benyttes. Fremgangsmåte ved beregning: Vi velger: Inntrinn 35 cm Optrinn 16 cm Bredde 1 m Antall trinn Effektbehovet pr. flateenhet bestemmes, f.eks. 275 W/m Trinnarealet utregnes, A = (0,35 x 1 x 10) = 3,5 m Total effekt = 3,5 x 275 = 960 W 4. Antall strenger pr. trinn bestemmes. I dette tilfelle 4 strenger og 1 kabel. 5. Antall m varmekabel utregnes. 10 trinn x 4 strenger x 1,0 m = 40,0 m + tillegg for opptrinn: 10 opptrinn x 0,16 m x 2 strenger = 3,2 m = Kabellengde 43,2 m 6. Vi velger kabel ut fra diagrammet i dette tilfeldet: 44 m LG 1,2 ohm/m, gir 1000 W og 22,8 W/m kabel. ca. 5 cm 7. Beregn senteravstanden: c-c = dybde trinn = 35 cm antall strenger 4 = 8,75 cm 16 cm 35 cm Rille for kabel

12 12 Montasjeanvisning Underlaget for varmekablene må være godt komprimert og fri for skarpe steiner eller gjendstander som kan skade varmekablene. Det er også viktig at underlaget er avrettet slik at hele anlegget får samme overdekkingen. Det er viktig at tykkelsen på overdekkingen utføres som planlagt slik at anlegget blir driftsmessig optimalt. Ved utendørsanlegg er det viktig at anlegget ikke blir stående åpent over lengre tid da det kan være fare for beskadigelse av utenforstående. Anlegg på offentlige steder skal være behørig merket. a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) Asfalt: Installasjon I asfalt: a) Asfalt, 5 cm b) Sand c) deviflex varmekabel d) devifast leggebånd e) Stabil grus, 3-4 cm f) Grunn Før varmekablene legges må arealet være avrettet, slik at man får den samme overdekningen på hele anlegget. Varmekablene bør dekkes med et tynt lag med sand, steinmel, eller et lag med kald asfalt, grader. Deretter kan sliteasfalten legges. Noen ganger må asfalten legges direkte på underlaget for ikke å skape et glidesjikt. For eksempel i bakker med asfalt eller betong. Man må da sørge for at asfalten ikke har høyere temperatur enn 130 grader. Varmekabelen tåler denne temperaturen i en kort periode. Hvis asfalten utsettes for stor slitasje kan det være en fordel å legge inn metallbånd, for å varsle når det må legges et nytt lag med asfalt. Belegningsstein: Installasjon i belegningsstein: a) betongheller 6-8 cm b) settesand 2-3 cm c) deviflex varmekabel d) devifast leggebånd e) sand / grus f) grunn Før varmekablene legges må arealet være avrettet, slik at man får den samme overdekningen på hele anlegget. Laget med settesand gjøres så tynt som det er forsvarlig, for ikke å få unødvendig mye overdekning. Mye overdekning kan føre til at varmen isoleres og man vil få et tregere anlegg enn ønsket. Man må sørge for at settesanden ikke forsvinner, da man kan få problemer med at belegningssteinen synker, eller vrir seg. Dette vil igjen føre til at varmekabelen skades. Ved spesielt tykke overdekninger (Granitt el.) må det brukes spesialkabel, da det kan kreve høyere effekter. Betong: Installasjon i betong: a) betong / støp, min. 5 cm b) deviflex varmekabel c) devifast leggebånd d) betong / grus el.l. Det er ikke store forskjeller når det gjelder varmekabel installert i betong kontra asfalt / belegningsstein. Man må imidlertid sørge for at det ikke oppstår luftlommer i betongen da vi her snakker om høye effekter på varmekabelen. Hvis kablene festes til armeringen må det benyttes armert kabel. Da armeringen vanligvis ligger dypt i konstruksjonen vil dette gi et «tregt» og uøkonomisk anlegg. Det er derfor å anbefale at varmekablene installeres i det øvre sjikt av konstruksjonen. Betong brukes gjerne der vi har luft under, og man må tenke på isolasjon. (Se ramper) NB! Varmekabelens strenger må ikke ligge inntil- eller krysse hverandre.

13 Takanlegg / Renner og nedløp 13 DEVI har utstyr som sikrer en effektiv smelting og bortledning av smeltevann fra tak, takrenner, nedløp osv. Om vinteren er det ofte store problemer med tilfrosne renner og nedløp, og med istapper hengende ned fra tak og renner. Når mildværet kommer renner smeltevannet alle veier fordi isen har ødelagt takrennene. Dette fører også til skader på bygninger. Enda verre er det med istapper som løsner og kan føre til skade på personer. Dette kan forhindres ved å installere varmekabler. Vi har i hovedsak to typer tak. Varme tak og kalde tak. Et varmt tak er i korte trekk et tak som er dårlig ventilert, slik at varmen fra huset varmer opp taket. Vannet som da smelter vil renne ned i takrennen og fryse. Et kaldt tak har god ventilasjon, og her er det solvarmen som forårsaker smeltingen på taket. Takrenne og nedløp ligger ofte i skyggen, og oppnår sjelden høy nok temperatur til at vannet som kommer ned i rennen ikke fryser til igjen. Vi anbefaler at man benytter deviflex varmekabel, med en effekt på 17-20W / m, dvs W / m renne / nedløp. Dette forutsetter at nedløpsrøret ikke ligger innvendig, eller er isolert. Når kabel benyttes direkte på tak av takpapp bør effekten ikke overstige 13 W / m kabel. Kabelen festes her med asfaltlim, spesialfester el.l. Varmekabelen festes med avstandsklammer, ca 3 stk. pr. meter kabel, både i renne og nedløp. Ved nedløp henges kabelen i oppheng for nedløp. Normalt er det ikke behov for wire, kjede eller lignende i nedløpet, men det kan være en fordel ved nedløp over 25 meter. Et annet alternativ kan være å benytte armert kabel (DSIA). Noen ganger kan det være ønskelig med varmekabel et stykke opp på taket. Dette særlig i forbindelse med snøfanger, men også som sikkerhet mot vanninntrengning i overgang tak/renne. Dette er spesielt på varme tak, hvor man lett kan få en issvull som samler smeltevann på nederste del av taket. Dette kan igjen føre til lekkasjer. Beregning av kabeltype se side 14. Det kan med fordel benyttes selvbegrensende varmekabel type DEVI iceguard sort i takrenner og nedløp.

14 14 Is- og snøsmeltning av takanlegg Eksempel på installasjon i takrenne: Vi velger en plast takrenne på 35 m. med 2 nedløp, hver på 5 m. Totallengde varmekabel: (35 + (2 x 5)) x 2 = 90 m. Vi ser ut av uttakstabell eller diagram at: 91 m. LG 0,34 ohm/m gir 1709 W, 19 W/m. kabel. Eksempel på installsjon på tak: Vi velger en randsone (H) på 50 cm, og taklengde på 1+ m Toppavstand (L) setter vi til 50 cm. Ut fra tabeller går det med: (2,5 x 10) m + 10 m. = 35 m. Høyde Vi velger: 90 m. LG 0,34 ohm/m som gir 1729 W. 19,2 W/m. kabel. I installasjonen benyttes devifast avstandsklammer for renne og nedløp, samt opheng for nedløp. Eksempel på installasjon i gradrenne: Vi velger en gradrenne på 10 x 0,3 m med et nedløp på 10 cm. Foran er beskrevet effekter og c-c avstander ved slie anlegg. Da vi har et nedløp i installasjonen ønsker vi max 18 W/m kabel. Kabellengde: Nedløp: 20 m. Gradrenne: 40 m (4 strenger á 10 m. c-c- = 7,5 cm.) Totalt: 60 m. varmekabel. Vi ser i tabell at: 61 m. LG 0,90 ohm/m gir 963 W, 16 W/m. Vi velger: 60 m. LG 0,90 ohm/m som gir 980 W, 16,5 W/m. kabel Arealeffekt: ca 220 W/m 2 Lengde Vi ser i tabel at: 35 m. LG 2,55 W/m gir 592 W, 17 W/m. Vi velger denne Leggedybde Topavstand Antall meter pr. m. tak H L 50 cm 50 cm 2,5 + taklengde/retur 75 cm 50 cm 3,4 + taklengde/retur 100 cm 50 cm 4,5 + taklengde/retur 50 cm 40 cm 2,7 + taklengde/retur 50 cm 30 cm 3,5 + taklengde/retur

15 Frostsikring av rør 15 Hvis det er PVC rør, og i de tillfeller hvor røret til tider ligger tom for vann, må man passe på at det ikke installeres for høy effekt pr.m rør. Alle rør anlegg styres av termostat med ledningsføler på røret, under isolasjonen. Det kan med fordel benyttes DEVI selvbegrensende varmekabel på de fleste røranlegg, innvendig eller forlagt utenpå røret. Frostsikring av rør kan gjøres på to måter, innvending varmekabel eller varmekabel forlagt utenpå røret under isolasjon. Nødvendige opplysninger som behøves for å beregne slike anlegg er. Dimensjonerende utetemperatur. Rørdimensjon og rørtype(stål, kopper eller polyetylen) Rørlengde Isolasjonstykkelse Forlegningsdybde Varmekabel forlagt innvendig i rør. Innvendig drikkevannskabel deviflex DTIV-9 (se side 26) med effekt på 9W pr. m, kan med fordel benyttes der man ikke ønsker varmekabel på utsiden av røret. Dette er tilstrekkelig til å frostsikre de fleste rør dimensjoner opp til 2 med 50 mm isolasjon eller at røret ligger 50 cm under bakken. Styres av termostat med ledningsføler på røret, under isolasjonen. Ved andre rør dimensjoner eller isolasjonstykkelser/- leggedybder, se tabell side 16. Det kan også benyttes selvbegrensende varmekabel type DEVI pipeheat blå 10W v/10 C med egen pakkboks. deviflex DMIT 4-Leder varmekabel for frostsikring av rør, innvendig montasje i drikkevannsrør eller utvendig montasje. Denne benyttes som et supplement til DTIV-9 ved rørlengder som er lengre enn 150 m. 3 forskjellige kabler med 3 forskjellige ohm verdier gjør det lett å finne en kabel som passer. deviflex DMIT 4-Leder varmekabel, er en varmekabel som består av 4 like motstandstråder. Leveres som metervare. Ved å kople motstandstrådene forskjellig, kan samme kabel med samme lengde gi opp til 11 forskjellige effekter. Se koplingsdiagram side 17 Det benyttes 1 pakkboks for innføring i vannrøret Varmekabel forlagt utenpå rør. For varmekabel forlagt under isolasjon, må effekten ikke overskride 7W pr. m. kabel Kreves det høyere effekt kan det med fordel legges flere strenger på røret.

16 16 Varmetap på rør Dimensjonering av varmetap i watt pr. m. rør: Denne tabellen viser varmetapet i rørdimensjoner fra 1/2 til 24 med forskjellige isoleringstykkelser.

17 DMIT koplingsskjema 17 deviflex DMIT 4-Leder varmekabel deviflex DMIT er en varmekabel som består av 4 like varmetråder/motstandstråder. Ved å kople dette forskjellig kan samme kabellengde gi opp til 11 forskjellige effekter, avhengig av koplingsmåte. Kablene leveres med 3 forskjellige ohm verdier pr.m. DMIT har HDPE ytterkappe, og kan benyttes innvendig i drikkevannsrør. NB! Vær oppmerksom på at noen av koplingene krever tilførsel i begge ender. Lagerprogram deviflex DMIT Type I II III El.nr Ohm/m Materiale Max. spenning 4 x 2,500 4 x 0,220 4 x 0,027 konstantan messing kopper 600 V 600 V 600 V

18 18 Frostsikring Frostsikring av fryseromgulv Fryserom som ligger direkte på terreng eller kjellergulv kan bli utsatt for frostskader. deviflex varmekabler brukes for å forhindre dette. Det beregnes varmekabel til dette på ca. 7,5-10 W/m, og effekten bør ligge på W/m 2. For å oppnå en rimelig varmefordeling bør senteravstanden ligge på ca. 50 cm. Det må alltid brukes armert varmekabel, og det kan med fordel legges et ekstra sett med kabler, pga. at oppbygningen av fryseromgulvene er så omfattende. Varmekablene i fryseromgulvene skal termostatstyres med ledningsføler under isolasjonen. Termostaten stilles på 3-4 C. Tilkopling av varmekablene må foregå på utsiden av fryserommet, og varmekabelen må ikke føres gjennom isolasjonen. Frostsikring av fryseromsdør For frostsikring i karmen på fryseromsdører benyttes det devi selvbegrensende varmekabel der det er plass til det. Der det ikke er plass benyttes det spesiell siliconkabel. Frostsikring av avløpsrør i fryserom For frostsikring av avløpsrør benyttes det devi selvbegrensende varmekabel med tilkopling utenfor fryserommet. Bygningsfundamenter Det benyttes varmekabler for å unngå skader på grunnmur i forbindelse med tele. Det legges 2 strenger med en samlet effekt på W/m grunnmur. En streng plasseres under og den andre strengen legges utenfor grunnmuren. Det er viktig at varmekabelen som ligger utenfor, legges på et komprimert underlag og beskyttes med sand. Det legges ned en ledningsføler, for å holde ca C. Denne løsningen benyttes der det ikke er mulig å få gravd grunnmuren ned i frostfri dybde. Kuldebroer Det kan forekomme gjennomslag av kulde, gjennom yttervegg og gulv. Dette gjelder spesielt der hvor rommet/huset ligger i friluft eller hvor betongdekket går ut gjennom veggkonstruksjonen og ikke blir utvendig isolert. I verste fall kan det forekomme rim/fukt på innervegg eller gulv. Dette løses ved å legge 2 strenger i betongdekket innenfor yttervegg. Effektbehovet er W p.m. yttervegg. Varmekabelen støpes inn i betongkonstruksjonen. Hvis kabelen skal legges i rør, må det benyttes en varmekabel som tåler høyere temperatur. Sjekk dette med leverandør. Tanker Når det gjelder frostsikring eller varmetapskompensasjon på tanker må følgende informasjon innhentes: Tankens overflate i m 2 Dimensjonerende utetemperatur Tankens innhold og temperatur Isolasjonens U-verdi (W/ C x m 2 ) Det benyttes vanligvis 1-leder varmekabler med fast resistans (Ohm/m) som legges på en netting som er spent rundt tanken. Etter at varmekablene er installert er det alltid en fordel å spenne en aluminiumsfolie over kablene før isolasjonen legges på. Det må sørges for at isolasjonen er beskyttet mot fukt f.eks. ved utendørsanlegg. Ved større tanker vil det være en fordel å dele tanken i flere horisontale deler med 1 kabel i hver seksjon. Det kan ved oppdeling tas hensyn til de forskjellige væskenivåer. Ved beregning av tanker benyttes følgende formel: Varmetap i Watt = A k/t t 1,3 A = Tankens overflate i m 2 k = Isolasjonens U-verdi W/ C/m 2 t = Temperaturdifferansen T = Isolasjonstykkelsen i meter 1,3 = Sikkerhetsfaktor Tanker skal styres ved hjelp av termostater med føler på tanken under isolasjonen, dette både som en sikkerhet og som energibegrenser. Hvis det samtidig er ønske om å heve temperaturen må det foretas andre beregninger som ikke omhandlet under dette avsnitt, da det her bare omhandles frostsikring/bibeholdelse av temperatur.

19 Generell beregning 19 Ved beregning av varmebehovet ved gulvvarmeanlegg kan en bruke de vanlige varmeberegningsmetoder. I isolerte hus med normal takhøyde og dobbelte vinduer vil en oppnå tilstrekkelig varme på de kaldeste dager med en installasjon på W/m 2. I et moderne hus med særlig god isolasjon kan W/m 2 være tilstrekkelig. I et eldre med dårlig isolering kan det bli behov for tileggsvarme. Beregningen av et roms varmebehov kan ofte bli meget omfattende og i praksis brukes ofte erfaringstall. Når varmebehovet er bestemt må vi bestemme oss for valg av hvilke type DEVI varmekabel som skal benyttes. Ved valg av DEVI ferdigelementer DTIE 2-leder eller DSIG 1-leder kan uttakstabellene benyttes. Vi må da velge om vi skal installere 1 eller 2 varmekabler. Senteravstanden utregnes etter formelen c/c = areal i m2 x 100 total varmekabellengde Eksempel: Romstørrelse 7,8 m 2 1 kabel DTIP W m 96 Wm 2 c/c = 7,8 x 100 = 780 = 15,6 cm kabler DSIG 390 W 23 m 780 W 100 W/m 2 c/c = 7,8 x 100 = 780 = 16,9 cm 2 x Hvis vi velger å bruke metervarer, kan vi bruke diagrammet eller uttakstabell til å ta ut varmekabelen. Kontrollregn alltid at rett kabel er valgt. Eksempel: Oppholdsrom 42 m 2 ønsker ca. 90 W/m 2. 2 x 133 m LG 0,21 ohm/m 1894 W 3788 W 90,1 W/m 2 c/c = 15,7 cm P = U2 = 230 x 230 = = R 0,21 x , W x 2 = 3788 : 42 = 91,1 W/m 2 c/c = 42 x 100 = 4200 = 15,7 cm 2 x Hvis vi velger å bruke 1 kabel 275 m LG 0,05 ohm/m 3847 W 91,6 W/m 2 c/c = 15,2 cm P = U2 = 230 x 230 = = R 275 x 0,05 13, : 42 = 91,6 W/m 2 c/c = 42 x 100 = 4200 = 15,2 cm

20 20 Generell beregning Beregning 230 V Alt fase anlegg 1. Areal A = 6 x 3 = 18 m 2 2. Effektbehov ca. 225 W/m 2 Total effekt 18 x 225 = 4050 W Med kabler 3. Av tabellen finner vi: 185 m LG 0,007 ohm/m gir 4085 W, 22 W/m 4. Senteravstand c-c- = 18 x 100 = 9,7 cm (2 x 6) Ved lange arealer må en justere kabellengder slik et kan komme tilbake f.eks. lengde 50 m må kabellengden være delelig med 100 ved 60 m o.s.v. Beregning 230 V Alt fase anlegg 1. Areal A = 6 x 6 = 36 m 2 2. Effektbehov ca. 225 W/m 2 Total effekt 36 x 225 = 8100 W Med 3 kabler 8100 = 2700 W/kabel 3 3. Av diagrammet finner vi 3 x 130 m, 2712, 0,15 ohm/m 20,8 W/m Total effekt: 8136 W 4. Senteravstand c-c = 36 x 100 = 9,2 cm (3 x 130) Ved store arealer bør ikke hver kabel være over ca. 5 KW eller lengder på 230 m. Ved spesielle anlegg kan dette økes til 6,6 kw eller lengder opp til 300 m. Enkel metode for overslagsberegning av utendørs varmekabelinstallasjon Hvis man raskt ønsker å vurdere antall meter kabel i en installasjon kan følgende fremgangsmåte benyttes: Med utgangspunkt i senteravstand finner man enkelt antall meter kabel pr. m 2 av oppvarmet areal med formelen. L (m) = 100 c-c (cm) Total lengde = 100 x A (m 2 ) c-c (cm) Se forøvrigt tabell: Senteravstand i cm: Kabellengde (m) pr. m 2 14,2 12,5 11, ,3 7,7 7 6,5

21 Produktoversikt 21 DTIE-17 2-Leder Elementer 17W/m kabel Type Effekt Ohm v/20 C Lengde E-nr. DTIE W m DTIE W m 04 DTIE W m 06 DTIE W ,5 m 08 DTIE W m 10 DTIE W m 12 DTIE W m 14 DTIE W m 16 DTIE W m 18 DTIE W m 20 DTIE W m 22 DTIE W m 24 DTIE W m 26 DTIE W m 28 DTIE W m 30 DTIE W m 32 DTIE W m 34 DTIE W m 36 DTIE-10 2-Leder Elementer 10W/m kabel Type Effekt Ohm v/20 C Lengde E-nr. DTIE W m DTIE W m 04 DTIE W m 06 DTIE W m 08 DTIE W m 10 DTIE W 88,1 60 m 12 DTIE W 75,6 70 m 14 DTIE W 66,1 80 m 16 DTIE W 58,8 90 m 18 DTIE W 52,9 100 m 20 DTIE W 44,1 120 m 22 DTIE W 37,8 140 m 24 DTIE W 33,1 160 m 26 DTIE W 29,4 180 m 28 DTIE W 25,2 200 m 30

22 22 Produktoversikt DTIP-8 2-Leder Elementer 8W/m kabel Type Effekt Ohm v/20 C Lengde E-nr. DTIP-8 15W 3.527,00 2 m DTIP-8 26W 2.035,00 3 m 71 DTIP-8 30W 1.763,00 4 m 72 DTIP-8 48W 1.430,00 6 m 73 DTIP-8 70W 745,00 8 m 74 DTIP-8 85W 615,00 11 m 75 DTIP-8 110W 481,00 14 m 76 DTIP-8 125W 430,00 16 m 77 DTIP-8 145W 360,00 20 m 78 DTIP-8 175W 299,00 23 m 79 DTIP-8 265W 200,00 33 m 80 DTIP-8 355W 149,00 44 m 81 DTIP-8 450W 118,00 56 m 82 DTIP-8 525W 101,00 66 m 83 DTIP-8 620W 85,30 78 m 84 DTIP-8 710W 74,50 89 m 85 DTIP-8 815W 64, m 86 DTIP-8 890W 59, m 87 DTIP W 49, m 88 DTIP W 42, m 89 1-Leder Metervare Type ohm/m v/20 C E-nr. DSIG 92, DSIG 56,00 04 DSIG 23,00 06 DSIG 12,20 08 DSIG 7,60 10 DSIG 5,90 12 DSIG 3,80 14 DSIG 2,55 16 DSIG 2,10 17 DSIG 1,60 18 DSIG 1,20 20 DSIG 0,90 22 DSIG 0,65 24 DSIG 0,50 26 DSIG 0,42 27 DSIG 0,34 28 DSIG 0,27 29 DSIG 0,21 30 DSIG 0,15 32 DSIG 0,10 34 DSIG 0,07 36 DSIG 0,05 38 DSIG 0,03 40 DSIG 0, Armert 1-Leder Metervare Type ohm/m v/20 C E-nr. DSIA 12, DSIA 7,60 64 DSIA 5,90 66 DSIA 3,80 68 DSIA 2,55 70 DSIA 2,10 71 DSIA 1,60 72 DSIA 1,20 74 DSIA 0,90 76 DSIA 0,65 78 DSIA 0,50 80 DSIA 0,42 81 DSIA 0,34 82 DSIA 0,27 83 DSIA 0,21 84 DSIA 0,15 86 DSIA 0,10 88 DSIA 0,07 90 DSIA 0,05 92 DSIA 0, Leder Elementer 10W/m kabel (tregulv) Type Effekt Tot. ohm Minste c/c Kabellgd. i meter E-nr. v/230 V v/20 C i tregulv ex. tilledn. DSIG , DSIG , DSIG ,

23 Produktoversikt 23 1-Leder Elementer 17 W/m kabel Type Effekt Tot. ohm Kabellgd. i meter E-nr. v/230 V v/20 C ex. tilledn. DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG DSIG Armert 1-Leder Elementer 17 W/m kabel Type Effekt Tot. ohm Kabellgd. i meter E-nr. v/230 V v/20 C ex. tilledn. DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W DSIA W Armert 1-Leder Elementer 25W/m kabel (snøsmelting) Type Effekt lengde Ohm El.nr DSIA-25 1-LEDER 2225W 89m 24, DSIA-25 1-LEDER 2520W 100m 21,0 04 DSIA-25 1-LEDER 2965W 119m 17,8 06 DSIA-25 1-LEDER 3650W 145m 14,5 08 DSIA-25 1-LEDER 4345W 174m 12,1 10 DSIA-25 1-LEDER 5135W 206m 10,3 12

24 24 Produktoversikt Tilledning Type E-nr. 1,5 mm ,5 mm ,0 mm ,0 mm ,0 mm 2 58 devimat 100 W/m 2 Type Effekt (W) Ohm v/20 C Dimensjon (m) Areal (m 2 ) E-nr. DTIF ,5x2,0 1, DTIF ,5x3,0 1,5 04 DTIF ,5x4,0 2,0 06 DTIF ,5x5,0 2,5 08 DTIF ,5x6,0 3,0 10 DTIF ,5x7,0 3,5 12 DTIF ,5x8,0 4,0 14 DTIF ,5x10,0 5,0 16 DTIF ,5x12,0 6,0 18 DTIF ,5x14,0 7,0 19 DTIF ,5x16,0 8,0 20 DTIF ,5x20,0 10,0 22 devimat 150 W/m 2 Type Effekt (W) Ohm v/20 C Dimensjon (m) Areal (m 2 ) E-nr. DTIF ,5x2,0 1, DTIF ,5x3,0 1,5 32 DTIF ,5x4,0 2,0 34 DTIF ,5x5,0 2,5 36 DTIF ,5x6,0 3,0 38 DTIF ,5x7,0 3,5 40 DTIF ,5x8,0 4,0 42 DTIF ,5x10,0 5,0 44 DTIF ,5x12,0 6,0 46 DTIF ,5x16,0 8,0 48 devimat 300 W/m 2 Type Effekt (W) Ohm v/20 C Dimensjon (m) Areal (m 2 ) E-nr. DSIA ,5x4,6 2, DSIA ,5x7,7 3,8 61 DSIA ,5x10,5 5,2 62 DSIA ,5x12,7 6,3 63 DSIA ,5x14,4 7,2 64 DSIA ,5x16,2 8,1 65 DSIA ,5x19,2 9,6 66 DSIA ,5x23,5 11,7 67

25 Produktoversikt 25 Drikkevannskabel Type Effekt Tot. ohm Kabellgd. i meter E-nr. v/230 V v/20 C ex. tilledn. DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , DTIV , Selvbegrensende kabel/tilbehør Type Effekt Dimensjon E-nr. iceguard sort 18 W/m v/0 C 6 x 12 mm pipeguard blå 10 W/m v/10 C 6 x 12 mm 71 pipeguard grønn bibeholdelse av VV 8 W/m v/55 C 6 x 12 mm 72 pipeguard grønn frostsikring 25 W/m v/10 C 6 x 12 mm 72 flexheat grønn 15 W/m v/25 C 6 x 8 mm 74 pipeheat blå 10 W/m v/10 C 6 x 8 mm 75 Tilkoplingssett for tilledning + ende 6 x 12 mm 80 Tilkoplingssett for boks + ende 6 x 12 mm 81 Avstandsholder/Kantbeslag 83 Koplingssett for kabel 85 Pakning PG for varmekabel 86 Tilkoplingssett for tilledning + ende 6 x 8 mm 90 Tilkoplingssett for boks + ende 6 x 8 mm 91 Pakkboks for pipeheat blå 1 6 x 8 mm 92

26 26 DEVI Selvbegrensende varmekabel DEVI gjør det enkelt og lagerfører 5 forskjellige typer, som dekker de fleste bruksområder. Disse dekker områder for frostsikring av rør, is smelting av avløpsrør og takrenner samt bibeholdelse av varmtvannstemperatur (55 C). Flexheat grønn og pipeheat blå er tynnere kabler, men kan med fordel benyttes ved de fleste anlegg. Disse er også vesentlig rimeligere enn de andre. Men har også en mindre anleggsflate noe som gir dårligere varmeavgivelse. Felles for alle kabler er de må sikres med sikringsautomat med C- karakteristikk. Det er også viktig å merke seg at man bør unngå lengder som er lengre enn 100m. Alle kabler tåler å ligge i vann, aquadren eller i friluft. Alle effekter er beregnet på rør, under isolasjon. Oversikt over max. kabellengder og sikringsstørrelser for selvbegrensende varmekabel Effekt w/m Max. lgd. 10A Max. ldg. 16A *Max lgd. i rør 10A Pipeguard blå v/10 C m Iceguard sort v/10 C Pipeguard grønn v/10 C Iceguard sort v/0 C Pipeheat blå v/10 C Standard kabel - 6 x 12 mm devi iceguard sort El.nr Bruksområder: Tak, takrenne anlegg og frostsikring av rør, aquadren. Effekt pr.m: 15W v/10 C 18W v/0 C 36W i is. Dim: 6 x 12mm devi pipeguard blå El.nr Bruksområder: Frostsikring av rør Effekt pr.m: 10W v/10 C 12W v/0 C Dim: 6 x 12mm devi pipeguard grønn El.nr Bruksområder: Bibeholdelse av varmtvanns temperatur 55 C og frostsikring av rør og fryseroms dører Effekt pr.m: 8W v/55 C 25W v/10 C 30W v/0 C Dim: 6 x 12mm Denne kabelen het tidligere pipeguard rød. Tilkoplingssett for tilledning + ende El.nr Tilkoplingssett for boks + ende El.nr Inkl. nippel for innføring i boks Tilkoplingssett for kabel + kabel El.nr Avstandsholder/kantbeslag El.nr devi Tynn kabel 6 x 8mm devi flexheat grønn El.nr Bruksområder: Frostsikring av rør og innstøpning i gulv. Effekt pr.m: 15W v/25 C(innstøpt) 12W v/0 C(på rør, under isolasjon) Dim: 6 x 8mm devi pipeheat blå El.nr Bruksområder: Frostsikring av rør, og innvendig i drikkevanns rør (max.60m) Effekt pr.m: 10W v/10 C 12W v/0 C Dim: 6 x 8mm Tilkoplingssett for tilledning + ende El.nr Tilkoplingssett for boks + ende El.nr Inkl. nippel for innføring i boks Avstandsholder/kantbeslag El.nr Pakkboks 1 for pipeheat blå El.nr For innføring i vannrør

27 Uttakstabell 2-leder 27 DTIE-10 10W/m kabel ( W/m 2 ) Areal DTIE-10 ca.60 W C-C DTIE-10 ca.80 W C-C DTIE-10 ca.100 W C-C DTIE-10 ca.120 W C-C (m 2 ) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) 2 100W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 117 8, W W W W W W W 125 9, W W W W W W W W W W W W W W 57 17,5 DTIE-17 17W/m kabel ( W/m 2 ) Areal DTIE-17 ca.80 W C-C DTIE-17 ca.100 W C-C DTIE-17 ca.120 W C-C DTIE-17 ca.150 W C-C (m 2 ) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) 2 150W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 112, W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 112, W W W W W W W W W W W W W W W W 117, W W W W W W W W W W W W W W W W W 73 23

28 28 Uttakstabell 2-leder DTIP-8 8W/m kabel (40-60 W/m 2 ) Areal DTIP-8 ca.40 W C-C DTIP-8 ca.60 W C-C (m 2 ) Effekt pr.m 2 (cm) Effekt pr.m 2 (cm) 2 85 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

29 Uttakstabell 1-leder varmekabel 230V 29 Valg av DSIG og DSIA med anbefalte effektbegrensninger ved forskjellige W/m kabel DSIG og DSIA

30 30 Uttakstabell 1-leder varmekabel 400V NB: 400 V Valg av DSIG og DSIA med anbefalte effektbegrensninger ved forskjellige W/m kabel DSIG og DSIA Snøsmeltingsanlegg Takrenne anlegg Romoppvarming Grense for tregulv Varmekabel på rør W/m W/m Ω/m W 92, m W 56, m W 23, m W 12, m W 7, m W 5, m W 3, m W 2, m W 2, m W 1, m W 1, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m W 0, m