Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra Ver 2013-A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A"

Transkript

1 Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra Ver 2013-A

2 generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne hvilke elementer som skal benyttes i det enkelte rom. En autorisert elektroinstallatør må forestå installasjonen av anlegget og påse at overdekking/oppbygging av gulvet utføres i henhold til kravene i denne installasjonsveiledningen. Alle Thermo-Floors produkter må installeres i henhold til denne installasjonsveiledningen for at garantien skal være gjeldende. Les nøye igjennom veiledningen for å unngå misforståelser. Ved tvil om utførelse, ta kontakt med din installatør eller Thermo-Floor AS. Den som skal forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør. (Jfr. Forskrift 19.juni 2013 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Alle produktene i denne veiledningen skal kun benyttes som fast installasjon (ikke tilkoblet med plugg). Thermo-Floor gulvvarmesystem er ikke komplett før de bygningsmessige arbeidene forøvrig er forskriftsmessig fullført. Vær derfor spesielt oppmerksom på gjennomføringer i gulvet, for eksempel områder ved sluk og der toalett og/eller bidet er planlagt festet til gulvet. Thermo-Floor gulvvarme må ikke komme i konflikt med disse installasjonene eller deres fester. Det skal ikke under noen omstendighet borres eller på annen måte forankres gjenstander i gulvet uten at utførende installatør har godkjent dette på forhånd. Ved flislegging er det viktig at fugene (før fuging) ikke blir renset med en skarp gjenstand som kan skade elementet. I tvilstilfelle kontaktes elektroinstallatøren. Varmeelementene skal ikke forkortes, utsettes for strekk, slag eller andre mekaniske påkjenninger. Thermo-Floor varmeelementer må ikke installeres under skillevegger eller andre isolerende bygningsdeler. Peiser, skap, møbler og annet inventar med fast bunn bør ikke plasseres over områder hvor varmeelementet er installert. Påse at det er valgt et element beregnet for det rommet hvor det skal installeres. I våtrom er det viktig med høyere effekt per m² enn i oppholdsrom. Vi leverer flere ulike typer varmeelementer (TFP, Sticky Mat, TFU etc.), og det er derfor viktig å lese nøye gjennom hvordan de ulike elementene skal installeres. Bruk kun produkter som er beregnet for gulvvarme (tepper, vinyl/pvc belegg, parkett/laminat eller lignende). Sjekk spesielt at evt. parkett som skal benyttes tåler gulvvarme. Parkett av lønn, kempas eller bøk tåler ikke gulvvarme, og må ikke benyttes. NB! Ikke benytt saccosekk, gummierte tepper eller andre produkter som magasinerer varmen i gulvet og som kan føre til overoppheting og skade på elementet og gulvbelegget. Det er viktig at varmekabelen støpes inn i en homogen og godt komprimert masse. Kabelen skal være godt omsluttet av massen. Det skal ikke benyttes jordfuktig masse da denne er uegnet sammen med varmekabler. Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle Thermo-Floors varmekabler og varmematter ha forankoblet jordfeilvern med utløserstrøm ikke høyere enn 30mA. Jordfeilvernet er der for å beskytte mennesker, dyr og alt som kan komme i kontakt med det elektriske anlegget. Gulvvarmeanlegget skal også være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Alle opplysninger om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, installasjonsveiledninger, korrespondanse eller på annen måte, er gitt etter beste skjønn. Vi påtar oss ikke ansvaret for feiltolkning av slike opplysninger. Denne siste utgaven av installasjonsveiledningen kansellerer alle eldre installasjonsveiledninger gjeldende dette produktet.

3 Termostater Et gulvvarmeanlegg skal være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Thermo-Floor AS tilbyr termostater både for innendørs og utendørs bruk, fra det enkle til det avanserte. Det er mange faktorer som påvirker temperaturen i et gulv. Utetemperaturen spiller inn, det samme gjør solforholdene og varme fra andre kilder. En termostats hovedoppgave er å sørge for at temperaturen på anlegget holdes stabilt på det nivået som er ønskelig. I tillegg til å regulere temperaturen til et komfortabelt nivå for de som oppholder seg i rommet, kan en termostat stilles inn til å senke temperaturen i de tidene av døgnet som rommet ikke er i bruk. Slik kan et gulvvarmeanlegg gjøre det mulig å spare betydelig energi. Et utvalg av Thermo-Floors termostater Multireg Multireg er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maks/minimumsbegrenser. Termostaten har mulighet for nattsenking. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Romføler m/begrenser i gulvet Elektronisk effektregulator Multireg LCD2 Multireg LCD2 er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maksimum-/minimumsbegrenser. Termostaten har belyst display og ukesprogrammering. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Temperaturbegrenser Elektronisk effektregulator Ukesprogram/nattsenk Fraværsfunksjon Lås Backlight Kalibrering Multireg PRO Multireg PRO er en elektronisk termostat med gulvføler. Termostaten har mulighet for nattsenking. Funksjoner: Gulvføler Nattsenking 3 C ved innkobling via S-klemme

4 Notater:

5 TFP Varmekabelmatte som parkettunderlag Det ideelle produkt for parkett og laminat. TFP brukes i stedet for tradisjonelt parkettunderlag, og legges i kombinasjon med TFP underlag. Kombinasjonen bygger ikke mer enn 4-5 mm. TFP varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold. Thermo-Floor TFP 2-leder varmeelement sørger for komfortvarme og totalvarme i alle tørre rom innendørs. Elementet må kun installeres i henhold til denne installasjonsveiledningen. PLANLEGGING OG UTFØRELSE: Før du starter, les nøye i gjennom kapittelet Generell informasjon på s. 2/3 i dette heftet. Thermo-Floor TFP varmekabelmatte har 2 stk. 2,0 mm tykke varmekabler som ligger i serpentiner og er laminert på en aluminiumsfolie. Aluminiumsfolien skal alltid ligge opp mot parketten og sikrer jevn varmefordeling og jording av produktet. TFP underlag er en 3 mm underlagsmatte som skal brukes sammen med TFP varmekabelmatte. TFP varmekabelmatte skal kun installeres i tørre rom. Alle varmekabler skal ha forankoblet termostat eller annen form for temperaturregulering. Rommet hvor parketten skal installeres må være oppvarmet og tørt. Installatøren sjekker rommets totale varmebehov. Alle vinduer og dører må være innsatt, og alt mur/pusse/støpearbeid avsluttet i god tid før parketten legges. Rommet skal være oppvarmet, og den relative luftfuktigheten under 60%. Sørg for å holde rommet temperert også etter legging. Ikke sett på gulvvarmen før det har gått min. 3 døgn. Juster temperaturen gradvis oppover. TEKNISKE DATA: Kabeltype: 2-leder m/ skjerm Spenning: 230V Kabeltykkelse: 2 mm Bredde: 0,5 m Lengde: 2,0 m - 24,0 m Maks.temp: 80 C (normtall) Effekt: 60W/m² Tilledning: 5 m Sertifisering: EN IP-Grad : IPX7 Parkett e.l. Bygningsplast* TFP (m/gulvføler) TFP underlag Betongunderlag * ihht. krav fra gulvleverandør

6 FORARBEID: Undergulvet skal være bærende. Godkjente undergulv er stålpusset betong, gulvbord, 22 mm spon og 19 mm kryssfinér. Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 12%. Eventuell knirk og/eller andre skader i undergulvet må utbedres før installasjonen av TFP. Tepper skal alltid fjernes før installasjon av TFP, mens PVC, linoleumsbelegg og vinyl kan benyttes som underlag. Eksisterende undergulv må være plant d.v.s. toleransegrense på +/- 2 mm målt med 2 m rettholt. Eventuelle trinnlydplater må ligge plant med undergulvet. MONTERINGSBESKRIVELSE: Start med å måle opp gulvarealet. Sørg for at gulvet er jevnt, slett og fritt for støv og smuss. Dekk til hele arealet med TFP underlagsmatte. Sørg for at TFP underlag blir liggende jevnt med underlaget og at den ikke overlappes noe sted. Varmeelementene skal isolasjonstestes med en 500V megger før elementene rulles ut og tilpasses. Tilpass elementet/elementene og sørg for at du er fornøyd med dekningen. Strekk elementet godt ut i begge retninger og la det være igjen min. 20 mm til veggene. Dekk til hele arealet for at parketten ikke skal sprekke. I hver sving vil kun kabelen holde elementet sammen. På betong må det alltid legges bygningsplast 0,20 mm (heldekkende, min. 20 cm overlapp og trukket opp på vegg). Bygningsplasten skal legges over TFP varmekabelmatten. Tilledninger, skjøt og ende skal alltid felles ned i underlaget. Sørg for at det ligger plant for å unngå forhøyninger.

7 LEGGING AV PARKETT/LAMINAT: Ved legging av parkett/laminat er det viktig å være forsiktig slik at man ikke skader varmeelementet. Vi anbefaler at parketten legges på tvers av varmeelementene. Parketten/laminaten skal legges flytende. Det må ikke skrues eller på annen måte forankres gjenstander i gulvet*. Test varmeelementet før og etter legging av parketten med megger 500V. Husk å følge parkettprodusentens monteringsanvisning og sjekk spesielt om parketten tåler gulvvarme, og om det skal benyttes bygningsplast. Ved bruk av klikk-parkett er det viktig at låsesystemet er stabilt og ikke gir rom for svikt. TFP + TFP underlag erstatter det tradisjonelle parkettunderlaget. Om det er ønskelig å legge et glidesjikt over TFP skal det kun benyttes bygningsplast og/eller ullpapp. * TFP kan også brukes til gulv som skal skrus fast. Ta kontakt for egen monteringsanvisning. Svikt i gulvet knirk Ved legging av parkett og laminat må det påregnes at det kan oppstå noe svikt eller knirk i gulvet. Tre og plategulv på bjelkelag vil alltid svikte eller bevege seg. Betong kan inneholde fukt som kan føre til bevegelse i parketten. Det finnes et stort utvalg av parkett og laminat i flere prisklasser, noen er bedre egnet til gulvvarme enn andre. Bruk kun produkter som er anbefalt for elektrisk gulvvarme. LEGGING AV GULVSPON: Ved legging av 15 mm gulvspon over TFP er det viktig å påse at varmeelementet ikke blir skadet under legging. Lim not og fjær, og sørg for at det er min 10 mm avstand til vegg og andre faste installasjoner. Den totale overdekking må ikke under noen omstendighet overstige 30 mm. Dersom det blir konstatert feil, må varmeelementet ikke tas i bruk før feilen er rettet. IKKE SETT PÅ VARMEN! LEGGING AV VARME PÅ KJØKKEN: Det er mulig å legge TFP under kjøkkeninnredning, men vi anbefaler det ikke. Elementene tar ikke skade av å være plassert under kjøkkeninnredning, men de bidrar heller ikke til oppvarmingen av rommet. Hvis det likevel legges gulvvarme under kjøkkeninnredningen må man sørge for at sokkelen er tilstrekkelig ventilert, slik at varmen ikke magasineres. Det som er viktig er å legge varmen så nære inn til sokkelen på kjøkkeninnredningen som mulig. Det sørger for god varme til føttene når man arbeider ved kjøkkenbenken.

8 Gulvvarme og parkett - Viktig informasjon: Ved godt fungerende gulvoppvarming oppnår man en nærmest ideell oppvarmingsmetode, og ved å kombinere gulvvarme med tregulv får man en optimal hjemmekomfort. Ved legging av parkett i gamle hus, i gulv på grunn og i dårlig isolerte hus kan det være behov for tilleggsvarme (i tillegg til gulvvarme) da rommets totale varmebehov er større enn det parketten tåler. Sjekk at parketten tåler gulvvarme! Parkett av lønn, kempas eller bøk tåler ikke gulvvarme, og må ikke benyttes. Hele gulvoverflaten skal være oppvarmet. Gulvkonstruksjonen skal ha et varmefordelende sjikt som gir en jevn temperatur over hele gulvoverflaten for å unngå for høye temperaturer på enkelte steder. Gulvvarmen skal reguleres med en termostat som sikrer at overflatetemperaturen og gulvtemperaturen ligger innenfor anbefalte verdier. Vi anbefaler våre Multireg termostater med parkettfunksjon. Disse er koblet til en maksbegrenser i gulvet. Gulvbelegget skal ha lav varmegjennomgangsmotstand. Dette gjelder også under tepper og møbler. Det ferdige gulvets overflatetemperatur skal ikke i noe tilfelle overstige 27 C. Med en møblering uten for mange eller tykke tepper (maks 10 mm tykkelse type persiske) er det rimelig å oppnå 23 C på den frie gulvoverflaten, og dette gir en romtemperatur på ca. 21 C. Dette forutsetter naturligvis at rommet har et normalt oppvarmingsbehov, dvs. at tetthet, isolering, vindusflater m.m. skal være av normal standard (TEK 2010 standard). Tregulvet skal ligge tett mot underlaget uten luftspalter som kan forårsake en kraftig uttørking av treet. Husk at et gulv med gulvvarme er mer følsomt for fuktighet enn et gulv uten gulvvarme fordi forskjellen i fuktkvote mellom gulvets tørreste og fuktigste tilstand er større. Ved gulvvarme er det ekstra viktig å dele flytende limte gulv i dørgjennomganger på grunn av de økte bevegelsene ved gulvvarme. Gulvvarme skal ikke legges under dørterskler. Massive tregulv sveller og krymper mer enn gulv av lamellkonstruksjon pga. klimavariasjoner. Dette blir ekstra tydelig på gulvvarme og gir større risiko for sprekker. Jevn varmefordeling er viktig. Arbeidstemperaturen ved legging bør være minst 18 C. Luftens relative fuktighet (RF) skal være mindre enn 60 % både før, under og etter leggingen. Parkett med wood-lock, klikk, click, etc skal ikke limes. Sørg for å velge et klikkgulv som er mest mulig stabilt. Husk å følge monteringsanvisningen til den parkettleverandøren som blir valgt.

9 Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A EIER AV ANLEGG: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: ANLEGG M/ADRESSE: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER: Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80 C ved: Planlegging av oppvarmingssystemet Montasjen av oppvarmingssystemet Bruk av beskyttelsesutstyr (temperaturbegrenser ved f.eks. installasjon av parkett Plassering av koblingsbokser: Vedlagt tegninger m/ koblingsbokser Oppvarmet område: Vedlagt tegninger m/ oppvarmet område Områder for inventar/utstyr: Se egen beskrivelse Begrensninger for plassering/festing av utstyr: Se egen beskrivelse Plassering av membran (våtrom): Utført i hht. krav i installasjonsveiledningen Tilleggsutjevningsforbindelse: Skjerm eller ledende nett tilkoblet utjevningsleder Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel (krav fra Thermo-Floor AS) Jordfeilbryter m/ merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 ma BESKRIVELSE AV ANLEGG: NEK 400:2010 Ny-anlegg Utvidelse/endring av eksisterende anlegg Driftsspenning: 400V 230V Dokumentasjon av varmeanlegget: Installasjonsveiledning for Thermo-Floor gulvvarmesystemer Nominativt tillegg 753A Vedlegg: stk. Ver 2013-A Huseier og bruker av det elektriske anlegget skal informeres om tilgjengelig informasjon. Huseiers kopi skal ligge i sikringsskap. Installatør skal evt. lage ekstra kopi om dette er ønskelig for eier/bruker. Thermo-Floor AS anbefaler bruk av digitalt kamera for å dokumentere varmeelementenes plassering i rommet. Dette skjemaet kan også lastes ned fra

10 BESKRIVELSE AV ANLEGGET: Rom (angi type) Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A Type varmeenhet Antall Effekt/ m² Installert areal Kode (se etikett) Merkeverdier MΩ Ω I Eks. kjøkken TFP 2-leder 60W/8,0 m² 2 60W 16 m² ,17 OPPBYGGING AV GULV: Rom (angi type) Type undergulv: Type overdekking: Tykkelse avretting Type avrettermasse Eks. bad Sponplater Fliser Ca. 18mm Hey di Fiberplan Målte verdier: MΩ Ω I 64,5 3,5 ELEKTROINSTALLATØR: Firma: Adresse: Postnummer: Poststed: Saksbehandler: Installatør: Telefon: Mobil: Org.nr: Ver 2013-A Dato: Sted: Underskrift: Dette skjemaet kan også lastes ned fra

11 Brukerveiledning De fleste mennesker vil oppgi boligen som sin største investering, og ønsker naturligvis å sikre den best mulig mot skader av forskjellig slag. Derfor er det spesielt viktig å følge alle veiledninger og sikkerhetsforskrifter som foreligger når boligen skal bygges eller oppgraderes. Når et eller flere av Thermo-Floors varmeprodukter skal installeres er det helt avgjørende at denne veiledningen følges nøye. Anlegg som ikke er installert på forskriftsmessig måte kan skade produktene eller boligen. I tillegg gjelder Thermo-Floors garantier kun for anlegg som er installert i henhold til gjeldende forskrifter og denne veiledningen. Gulvvarme i ulike typer gulv Man må ta hensyn til hva gulvet skal dekkes med når man velger varmeprodukt. Undersøk alltid på forhånd hvilken type gulv som best dekker ditt behov, slik at din el-installatør kan hjelpe deg å velge riktig varmeprodukt. Noen typer gulv anbefales ikke i kombinasjon med gulvvarme. Spesielt parkettgulv i bøk, kempas eller lønn kan skades ved bruk av gulvvarme. I de tilfeller hvor varmekablene ligger i innstøpingsmasse må denne massen være ferdig herdet før kablene skrus på. Deretter skal varmen skrus på trinnvis, slik at materialene får tid til å tilpasse seg. Bruk av termostat Alle gulvvarmesystemer skal være tilknyttet en termostat slik at varmen kan reguleres. Termostaten skal alltid betjenes i henhold til leverandørens anvisninger. Les bruksanvisningen for termostaten nøye, slik at du kan velge den innstillingen som passer best til dine behov. Overdekking I alle rom med gulvvarme skal man unngå å plassere varmeisolerende gjenstander på gulvet. Dette gjelder f.eks. gulvtepper med gummiert underside, saccosekker og møbler hvor undersiden hviler direkte på gulvet (uten ben eller sokkel med utlufting). I rom med gulvvarme med effekt på over 100W/m² (typisk sett bad, vaskerom o.l.) skal det i tillegg ikke oppbevares mindre varmeisolerende elementer som for eksempel bleiepakker eller tøyhauger direkte på gulvet. Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal fortrinnsvis plasseres i varmefrie områder. Unngå skader Unngå boring, festing av bolter o.l. i gulv med varmekabler. Hvis du skal gjøre noe av dette, kontakt din el-installatør som kan hjelpe deg å lokalisere varmekablene. Dokumentasjonen av varmekabelanlegget på de foregående sidene i denne veiledningen kan være til hjelp med dette. Unngå å bruke mye vann når du rengjør gulvet. Skulle du være uheldig å søle, tørk opp så raskt som mulig. Ved større uhell og vannlekkasjer må varmegulvet straks skrus av. La gulvet tørke skikkelig opp før du forsøker å skru det på igjen. Hvis jordfeilbryter slår ut, kontakt din el-installatør.

12 Navn: Tlf: Gate/vei: Prosjekt: Postnr./sted: Merk: 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Bredde i meter Forhandler: Ver 2013-A Østre Totenveg 24, 2826 Gjøvik Tlf: Dette skjemaet kan også lastes ned fra Thermo-Floor AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller mangler. Produktspesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULV FOR KÄHRS TREGULV 1 2008-11 NO KRAV TIL UNDERGULV OG GULVVARME Kährs Norge A/S Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com www.kahrs.com

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK T2Reflecta SVENSKA Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK Projektering Montagevejledning sid 19 25 SUOMALAINEN Suunnittelu Asennusohje sivut 26

Detaljer

Flexwatt varmefolie. Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming?

Flexwatt varmefolie. Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming? Flexwatt varmefolie Hvorfor gir varmefolie mer behagelig oppvarming? Hvorfor gulvvarme? Fordi du blir varm på føttene. Og når du først er varm på føttene, så føler du deg varmere i hele kroppen. Ja, kroppen

Detaljer

FOKUS på tre. Parkettgulv

FOKUS på tre. Parkettgulv Nr. 14 FOKUS på tre Parkettgulv Kvalitetskrav Fuktighet Legging Det er tre parkettyper som er vanlig på markedet i dag. Disse er massivparkett, flersjiktsparkett og tynnparkett. De vanligste tresortene

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

LEGGEANVISNING: TEKA

LEGGEANVISNING: TEKA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Varme & Energi 2012 / 2013

Varme & Energi 2012 / 2013 Varme & Energi 2012 / 2013 Varmeekspertens beste tips! Les mer om rørleggerens tips for vellykket og miljøvennlig valg for oppvarming av boligen din på side 12 4 11 til Derfor bør du velge miljøvennlig

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer