Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra Ver 2013-A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A"

Transkript

1 Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra Ver 2013-A

2 generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne hvilke elementer som skal benyttes i det enkelte rom. En autorisert elektroinstallatør må forestå installasjonen av anlegget og påse at overdekking/oppbygging av gulvet utføres i henhold til kravene i denne installasjonsveiledningen. Alle Thermo-Floors produkter må installeres i henhold til denne installasjonsveiledningen for at garantien skal være gjeldende. Les nøye igjennom veiledningen for å unngå misforståelser. Ved tvil om utførelse, ta kontakt med din installatør eller Thermo-Floor AS. Den som skal forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør. (Jfr. Forskrift 19.juni 2013 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr). Alle produktene i denne veiledningen skal kun benyttes som fast installasjon (ikke tilkoblet med plugg). Thermo-Floor gulvvarmesystem er ikke komplett før de bygningsmessige arbeidene forøvrig er forskriftsmessig fullført. Vær derfor spesielt oppmerksom på gjennomføringer i gulvet, for eksempel områder ved sluk og der toalett og/eller bidet er planlagt festet til gulvet. Thermo-Floor gulvvarme må ikke komme i konflikt med disse installasjonene eller deres fester. Det skal ikke under noen omstendighet borres eller på annen måte forankres gjenstander i gulvet uten at utførende installatør har godkjent dette på forhånd. Ved flislegging er det viktig at fugene (før fuging) ikke blir renset med en skarp gjenstand som kan skade elementet. I tvilstilfelle kontaktes elektroinstallatøren. Varmeelementene skal ikke forkortes, utsettes for strekk, slag eller andre mekaniske påkjenninger. Thermo-Floor varmeelementer må ikke installeres under skillevegger eller andre isolerende bygningsdeler. Peiser, skap, møbler og annet inventar med fast bunn bør ikke plasseres over områder hvor varmeelementet er installert. Påse at det er valgt et element beregnet for det rommet hvor det skal installeres. I våtrom er det viktig med høyere effekt per m² enn i oppholdsrom. Vi leverer flere ulike typer varmeelementer (TFP, Sticky Mat, TFU etc.), og det er derfor viktig å lese nøye gjennom hvordan de ulike elementene skal installeres. Bruk kun produkter som er beregnet for gulvvarme (tepper, vinyl/pvc belegg, parkett/laminat eller lignende). Sjekk spesielt at evt. parkett som skal benyttes tåler gulvvarme. Parkett av lønn, kempas eller bøk tåler ikke gulvvarme, og må ikke benyttes. NB! Ikke benytt saccosekk, gummierte tepper eller andre produkter som magasinerer varmen i gulvet og som kan føre til overoppheting og skade på elementet og gulvbelegget. Det er viktig at varmekabelen støpes inn i en homogen og godt komprimert masse. Kabelen skal være godt omsluttet av massen. Det skal ikke benyttes jordfuktig masse da denne er uegnet sammen med varmekabler. Av sikkerhetsmessige årsaker skal alle Thermo-Floors varmekabler og varmematter ha forankoblet jordfeilvern med utløserstrøm ikke høyere enn 30mA. Jordfeilvernet er der for å beskytte mennesker, dyr og alt som kan komme i kontakt med det elektriske anlegget. Gulvvarmeanlegget skal også være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Alle opplysninger om våre produkter og deres anvendelse, gitt i kataloger, brosjyrer, installasjonsveiledninger, korrespondanse eller på annen måte, er gitt etter beste skjønn. Vi påtar oss ikke ansvaret for feiltolkning av slike opplysninger. Denne siste utgaven av installasjonsveiledningen kansellerer alle eldre installasjonsveiledninger gjeldende dette produktet.

3 Termostater Et gulvvarmeanlegg skal være tilknyttet en termostat som gjør det mulig å styre varmeeffekten etter behov. Thermo-Floor AS tilbyr termostater både for innendørs og utendørs bruk, fra det enkle til det avanserte. Det er mange faktorer som påvirker temperaturen i et gulv. Utetemperaturen spiller inn, det samme gjør solforholdene og varme fra andre kilder. En termostats hovedoppgave er å sørge for at temperaturen på anlegget holdes stabilt på det nivået som er ønskelig. I tillegg til å regulere temperaturen til et komfortabelt nivå for de som oppholder seg i rommet, kan en termostat stilles inn til å senke temperaturen i de tidene av døgnet som rommet ikke er i bruk. Slik kan et gulvvarmeanlegg gjøre det mulig å spare betydelig energi. Et utvalg av Thermo-Floors termostater Multireg Multireg er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maks/minimumsbegrenser. Termostaten har mulighet for nattsenking. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Romføler m/begrenser i gulvet Elektronisk effektregulator Multireg LCD2 Multireg LCD2 er en elektronisk termostat med fire funksjoner. Romføler, gulvføler, effektregulator og maksimum-/minimumsbegrenser. Termostaten har belyst display og ukesprogrammering. Funksjoner: Innbygget romføler Gulvføler Temperaturbegrenser Elektronisk effektregulator Ukesprogram/nattsenk Fraværsfunksjon Lås Backlight Kalibrering Multireg PRO Multireg PRO er en elektronisk termostat med gulvføler. Termostaten har mulighet for nattsenking. Funksjoner: Gulvføler Nattsenking 3 C ved innkobling via S-klemme

4 Notater:

5 TFP Varmekabelmatte som parkettunderlag Det ideelle produkt for parkett og laminat. TFP brukes i stedet for tradisjonelt parkettunderlag, og legges i kombinasjon med TFP underlag. Kombinasjonen bygger ikke mer enn 4-5 mm. TFP varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold. Thermo-Floor TFP 2-leder varmeelement sørger for komfortvarme og totalvarme i alle tørre rom innendørs. Elementet må kun installeres i henhold til denne installasjonsveiledningen. PLANLEGGING OG UTFØRELSE: Før du starter, les nøye i gjennom kapittelet Generell informasjon på s. 2/3 i dette heftet. Thermo-Floor TFP varmekabelmatte har 2 stk. 2,0 mm tykke varmekabler som ligger i serpentiner og er laminert på en aluminiumsfolie. Aluminiumsfolien skal alltid ligge opp mot parketten og sikrer jevn varmefordeling og jording av produktet. TFP underlag er en 3 mm underlagsmatte som skal brukes sammen med TFP varmekabelmatte. TFP varmekabelmatte skal kun installeres i tørre rom. Alle varmekabler skal ha forankoblet termostat eller annen form for temperaturregulering. Rommet hvor parketten skal installeres må være oppvarmet og tørt. Installatøren sjekker rommets totale varmebehov. Alle vinduer og dører må være innsatt, og alt mur/pusse/støpearbeid avsluttet i god tid før parketten legges. Rommet skal være oppvarmet, og den relative luftfuktigheten under 60%. Sørg for å holde rommet temperert også etter legging. Ikke sett på gulvvarmen før det har gått min. 3 døgn. Juster temperaturen gradvis oppover. TEKNISKE DATA: Kabeltype: 2-leder m/ skjerm Spenning: 230V Kabeltykkelse: 2 mm Bredde: 0,5 m Lengde: 2,0 m - 24,0 m Maks.temp: 80 C (normtall) Effekt: 60W/m² Tilledning: 5 m Sertifisering: EN IP-Grad : IPX7 Parkett e.l. Bygningsplast* TFP (m/gulvføler) TFP underlag Betongunderlag * ihht. krav fra gulvleverandør

6 FORARBEID: Undergulvet skal være bærende. Godkjente undergulv er stålpusset betong, gulvbord, 22 mm spon og 19 mm kryssfinér. Fuktighetsinnholdet i undergulvet må ikke overstige 12%. Eventuell knirk og/eller andre skader i undergulvet må utbedres før installasjonen av TFP. Tepper skal alltid fjernes før installasjon av TFP, mens PVC, linoleumsbelegg og vinyl kan benyttes som underlag. Eksisterende undergulv må være plant d.v.s. toleransegrense på +/- 2 mm målt med 2 m rettholt. Eventuelle trinnlydplater må ligge plant med undergulvet. MONTERINGSBESKRIVELSE: Start med å måle opp gulvarealet. Sørg for at gulvet er jevnt, slett og fritt for støv og smuss. Dekk til hele arealet med TFP underlagsmatte. Sørg for at TFP underlag blir liggende jevnt med underlaget og at den ikke overlappes noe sted. Varmeelementene skal isolasjonstestes med en 500V megger før elementene rulles ut og tilpasses. Tilpass elementet/elementene og sørg for at du er fornøyd med dekningen. Strekk elementet godt ut i begge retninger og la det være igjen min. 20 mm til veggene. Dekk til hele arealet for at parketten ikke skal sprekke. I hver sving vil kun kabelen holde elementet sammen. På betong må det alltid legges bygningsplast 0,20 mm (heldekkende, min. 20 cm overlapp og trukket opp på vegg). Bygningsplasten skal legges over TFP varmekabelmatten. Tilledninger, skjøt og ende skal alltid felles ned i underlaget. Sørg for at det ligger plant for å unngå forhøyninger.

7 LEGGING AV PARKETT/LAMINAT: Ved legging av parkett/laminat er det viktig å være forsiktig slik at man ikke skader varmeelementet. Vi anbefaler at parketten legges på tvers av varmeelementene. Parketten/laminaten skal legges flytende. Det må ikke skrues eller på annen måte forankres gjenstander i gulvet*. Test varmeelementet før og etter legging av parketten med megger 500V. Husk å følge parkettprodusentens monteringsanvisning og sjekk spesielt om parketten tåler gulvvarme, og om det skal benyttes bygningsplast. Ved bruk av klikk-parkett er det viktig at låsesystemet er stabilt og ikke gir rom for svikt. TFP + TFP underlag erstatter det tradisjonelle parkettunderlaget. Om det er ønskelig å legge et glidesjikt over TFP skal det kun benyttes bygningsplast og/eller ullpapp. * TFP kan også brukes til gulv som skal skrus fast. Ta kontakt for egen monteringsanvisning. Svikt i gulvet knirk Ved legging av parkett og laminat må det påregnes at det kan oppstå noe svikt eller knirk i gulvet. Tre og plategulv på bjelkelag vil alltid svikte eller bevege seg. Betong kan inneholde fukt som kan føre til bevegelse i parketten. Det finnes et stort utvalg av parkett og laminat i flere prisklasser, noen er bedre egnet til gulvvarme enn andre. Bruk kun produkter som er anbefalt for elektrisk gulvvarme. LEGGING AV GULVSPON: Ved legging av 15 mm gulvspon over TFP er det viktig å påse at varmeelementet ikke blir skadet under legging. Lim not og fjær, og sørg for at det er min 10 mm avstand til vegg og andre faste installasjoner. Den totale overdekking må ikke under noen omstendighet overstige 30 mm. Dersom det blir konstatert feil, må varmeelementet ikke tas i bruk før feilen er rettet. IKKE SETT PÅ VARMEN! LEGGING AV VARME PÅ KJØKKEN: Det er mulig å legge TFP under kjøkkeninnredning, men vi anbefaler det ikke. Elementene tar ikke skade av å være plassert under kjøkkeninnredning, men de bidrar heller ikke til oppvarmingen av rommet. Hvis det likevel legges gulvvarme under kjøkkeninnredningen må man sørge for at sokkelen er tilstrekkelig ventilert, slik at varmen ikke magasineres. Det som er viktig er å legge varmen så nære inn til sokkelen på kjøkkeninnredningen som mulig. Det sørger for god varme til føttene når man arbeider ved kjøkkenbenken.

8 Gulvvarme og parkett - Viktig informasjon: Ved godt fungerende gulvoppvarming oppnår man en nærmest ideell oppvarmingsmetode, og ved å kombinere gulvvarme med tregulv får man en optimal hjemmekomfort. Ved legging av parkett i gamle hus, i gulv på grunn og i dårlig isolerte hus kan det være behov for tilleggsvarme (i tillegg til gulvvarme) da rommets totale varmebehov er større enn det parketten tåler. Sjekk at parketten tåler gulvvarme! Parkett av lønn, kempas eller bøk tåler ikke gulvvarme, og må ikke benyttes. Hele gulvoverflaten skal være oppvarmet. Gulvkonstruksjonen skal ha et varmefordelende sjikt som gir en jevn temperatur over hele gulvoverflaten for å unngå for høye temperaturer på enkelte steder. Gulvvarmen skal reguleres med en termostat som sikrer at overflatetemperaturen og gulvtemperaturen ligger innenfor anbefalte verdier. Vi anbefaler våre Multireg termostater med parkettfunksjon. Disse er koblet til en maksbegrenser i gulvet. Gulvbelegget skal ha lav varmegjennomgangsmotstand. Dette gjelder også under tepper og møbler. Det ferdige gulvets overflatetemperatur skal ikke i noe tilfelle overstige 27 C. Med en møblering uten for mange eller tykke tepper (maks 10 mm tykkelse type persiske) er det rimelig å oppnå 23 C på den frie gulvoverflaten, og dette gir en romtemperatur på ca. 21 C. Dette forutsetter naturligvis at rommet har et normalt oppvarmingsbehov, dvs. at tetthet, isolering, vindusflater m.m. skal være av normal standard (TEK 2010 standard). Tregulvet skal ligge tett mot underlaget uten luftspalter som kan forårsake en kraftig uttørking av treet. Husk at et gulv med gulvvarme er mer følsomt for fuktighet enn et gulv uten gulvvarme fordi forskjellen i fuktkvote mellom gulvets tørreste og fuktigste tilstand er større. Ved gulvvarme er det ekstra viktig å dele flytende limte gulv i dørgjennomganger på grunn av de økte bevegelsene ved gulvvarme. Gulvvarme skal ikke legges under dørterskler. Massive tregulv sveller og krymper mer enn gulv av lamellkonstruksjon pga. klimavariasjoner. Dette blir ekstra tydelig på gulvvarme og gir større risiko for sprekker. Jevn varmefordeling er viktig. Arbeidstemperaturen ved legging bør være minst 18 C. Luftens relative fuktighet (RF) skal være mindre enn 60 % både før, under og etter leggingen. Parkett med wood-lock, klikk, click, etc skal ikke limes. Sørg for å velge et klikkgulv som er mest mulig stabilt. Husk å følge monteringsanvisningen til den parkettleverandøren som blir valgt.

9 Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A EIER AV ANLEGG: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: ANLEGG M/ADRESSE: Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Kontaktperson: Telefon: Mobil: Org.nr: BESKYTTELSESTILTAK MOT TERMISKE VIRKNINGER: Overoppheting av varmeanlegget er begrenset til 80 C ved: Planlegging av oppvarmingssystemet Montasjen av oppvarmingssystemet Bruk av beskyttelsesutstyr (temperaturbegrenser ved f.eks. installasjon av parkett Plassering av koblingsbokser: Vedlagt tegninger m/ koblingsbokser Oppvarmet område: Vedlagt tegninger m/ oppvarmet område Områder for inventar/utstyr: Se egen beskrivelse Begrensninger for plassering/festing av utstyr: Se egen beskrivelse Plassering av membran (våtrom): Utført i hht. krav i installasjonsveiledningen Tilleggsutjevningsforbindelse: Skjerm eller ledende nett tilkoblet utjevningsleder Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførsel (krav fra Thermo-Floor AS) Jordfeilbryter m/ merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 ma BESKRIVELSE AV ANLEGG: NEK 400:2010 Ny-anlegg Utvidelse/endring av eksisterende anlegg Driftsspenning: 400V 230V Dokumentasjon av varmeanlegget: Installasjonsveiledning for Thermo-Floor gulvvarmesystemer Nominativt tillegg 753A Vedlegg: stk. Ver 2013-A Huseier og bruker av det elektriske anlegget skal informeres om tilgjengelig informasjon. Huseiers kopi skal ligge i sikringsskap. Installatør skal evt. lage ekstra kopi om dette er ønskelig for eier/bruker. Thermo-Floor AS anbefaler bruk av digitalt kamera for å dokumentere varmeelementenes plassering i rommet. Dette skjemaet kan også lastes ned fra

10 BESKRIVELSE AV ANLEGGET: Rom (angi type) Dokumentasjon av Thermo-Floor gulvvarmesystemer Jfr. NEK 400: nominativt tillegg 753A Type varmeenhet Antall Effekt/ m² Installert areal Kode (se etikett) Merkeverdier MΩ Ω I Eks. kjøkken TFP 2-leder 60W/8,0 m² 2 60W 16 m² ,17 OPPBYGGING AV GULV: Rom (angi type) Type undergulv: Type overdekking: Tykkelse avretting Type avrettermasse Eks. bad Sponplater Fliser Ca. 18mm Hey di Fiberplan Målte verdier: MΩ Ω I 64,5 3,5 ELEKTROINSTALLATØR: Firma: Adresse: Postnummer: Poststed: Saksbehandler: Installatør: Telefon: Mobil: Org.nr: Ver 2013-A Dato: Sted: Underskrift: Dette skjemaet kan også lastes ned fra

11 Brukerveiledning De fleste mennesker vil oppgi boligen som sin største investering, og ønsker naturligvis å sikre den best mulig mot skader av forskjellig slag. Derfor er det spesielt viktig å følge alle veiledninger og sikkerhetsforskrifter som foreligger når boligen skal bygges eller oppgraderes. Når et eller flere av Thermo-Floors varmeprodukter skal installeres er det helt avgjørende at denne veiledningen følges nøye. Anlegg som ikke er installert på forskriftsmessig måte kan skade produktene eller boligen. I tillegg gjelder Thermo-Floors garantier kun for anlegg som er installert i henhold til gjeldende forskrifter og denne veiledningen. Gulvvarme i ulike typer gulv Man må ta hensyn til hva gulvet skal dekkes med når man velger varmeprodukt. Undersøk alltid på forhånd hvilken type gulv som best dekker ditt behov, slik at din el-installatør kan hjelpe deg å velge riktig varmeprodukt. Noen typer gulv anbefales ikke i kombinasjon med gulvvarme. Spesielt parkettgulv i bøk, kempas eller lønn kan skades ved bruk av gulvvarme. I de tilfeller hvor varmekablene ligger i innstøpingsmasse må denne massen være ferdig herdet før kablene skrus på. Deretter skal varmen skrus på trinnvis, slik at materialene får tid til å tilpasse seg. Bruk av termostat Alle gulvvarmesystemer skal være tilknyttet en termostat slik at varmen kan reguleres. Termostaten skal alltid betjenes i henhold til leverandørens anvisninger. Les bruksanvisningen for termostaten nøye, slik at du kan velge den innstillingen som passer best til dine behov. Overdekking I alle rom med gulvvarme skal man unngå å plassere varmeisolerende gjenstander på gulvet. Dette gjelder f.eks. gulvtepper med gummiert underside, saccosekker og møbler hvor undersiden hviler direkte på gulvet (uten ben eller sokkel med utlufting). I rom med gulvvarme med effekt på over 100W/m² (typisk sett bad, vaskerom o.l.) skal det i tillegg ikke oppbevares mindre varmeisolerende elementer som for eksempel bleiepakker eller tøyhauger direkte på gulvet. Fastmontert inventar som fullstendig dekker et areal skal fortrinnsvis plasseres i varmefrie områder. Unngå skader Unngå boring, festing av bolter o.l. i gulv med varmekabler. Hvis du skal gjøre noe av dette, kontakt din el-installatør som kan hjelpe deg å lokalisere varmekablene. Dokumentasjonen av varmekabelanlegget på de foregående sidene i denne veiledningen kan være til hjelp med dette. Unngå å bruke mye vann når du rengjør gulvet. Skulle du være uheldig å søle, tørk opp så raskt som mulig. Ved større uhell og vannlekkasjer må varmegulvet straks skrus av. La gulvet tørke skikkelig opp før du forsøker å skru det på igjen. Hvis jordfeilbryter slår ut, kontakt din el-installatør.

12 Navn: Tlf: Gate/vei: Prosjekt: Postnr./sted: Merk: 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 Bredde i meter Forhandler: Ver 2013-A Østre Totenveg 24, 2826 Gjøvik Tlf: Dette skjemaet kan også lastes ned fra Thermo-Floor AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil eller mangler. Produktspesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning. TF Sticky Mat. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TF Sticky Mat Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal

Detaljer

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFU. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFU Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TF SVK. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TF SVK Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF STRETCH ELASTISK VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no HUNTON EL MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Hunton EL varmematte Tapetkniv Avretningsmasse eller betong med nødvendig utstyr Hunton EL leveres med to forskjellige effekter, 80W/m² og 130W/m²

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TFP VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT TF STICKY PRO SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE 20 17 Ver. 2017-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2017 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no

SILENCIO EL EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING. www.hunton.no SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL EL TM MONTERINGSANVISNING www.hunton.no Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF STICKY MAT SELVKLEBENDE VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE

ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2 REFLECTA ENKLERE INSTALLASJON MER EFFEKTIV GULVVARME MED ISOLERINGSPLATE T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 10 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 10 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 10 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

T2 RØD DEN INTELLIGENTE

T2 RØD DEN INTELLIGENTE T2 RØD DEN INTELLIGENTE VARMEKABELEN T2RØD ER SELVREGULERENDE T2Rød er en gulvvarmekabel som tilpasser sin effekt etter varmebehovet i hver millimeter kabel. Du slipper kald trekk ved vinduer og dører.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE

INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TF VARMEFOLIE 20 16 Ver. 2016-B Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON ENERGIEFFEKTIVITET

Detaljer

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Detaljer

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20

Installasjonsveiledning. Veria Flexicable 20 Installasjonsveiledning Veria Flexicable 20 Produktspesifikasjoner Veria Flexicable 20 Veria Flexicable er en 2-leder gulvvarmekabel, som kan brukes til både primær og sekundær oppvarming. Ditt monteringsunderlag

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V

Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V Leggeanvisning ØS Snøkabel Lett-30 30W/m 230V ØS Snøkabel Lett-30 benyttes til utendørs is- og snøsmelting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, ramper, trapper etc. Varmekabelen

Detaljer

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m

Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS GG-10

Detaljer

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω

Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper. Før uttlegging = Ω Garantibevis Det ytes herved 12 års garanti til: Navn: Telefon: Adresse: Postnr. sted: Vennligst merk! VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Leggeanvisning ØS W/m

Leggeanvisning ØS W/m Leggeanvisning ØS 30-21 16W/m ØS 30-21 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m

Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m ØS 30-21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS 30-21L

Detaljer

Leggeanvisning tepper og teppefliser.

Leggeanvisning tepper og teppefliser. Leggeanvisning tepper og teppefliser. Generelt Ved montering av tepper bør romtemperaturen være 18 25 0 C. Undergulv Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 90% RF. Fuktighet i tre og sponplater må

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 7 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Ved installasjon i våtrom må membranen alltid legges over varmeelementet. Konferer også Våtromsnormen som har definert de fleste løsninger for bad.

Ved installasjon i våtrom må membranen alltid legges over varmeelementet. Konferer også Våtromsnormen som har definert de fleste løsninger for bad. PRODUKTINFORMASJON ElektroPlast varmegulv er et norskutviklet system for fremtidens krav til riktig varme med høy prioritet på menneskets behov, sikkerhet og energiøkonomi: Byggehøyde fra 1,2 mm, enkel

Detaljer

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg.

Epost: l~ l Kundenummer: Telefon: Epost: All eksisterende installasjon er demontert, nytt anlegg. NELfo ~ ElsikkERHErsdokuMENTASjoN Samsvarserklæring Samsvarserklæring med garanti ElEkmoiNSTAliArøR Firma/ Elkam AS Kontaktperson: Roger Skjønhaug Adresse: Kallerudsvingen 13 Postnr/Sted: 2816 Gjøvik Telefon:

Detaljer

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e

BVF WFD Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER 1. GENERELL INFORMASJON. U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e BVF WFD Serie U n d e r f l o o r h e a t i n g c a b l e SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-Leder Spenning: 230V Effekt: 10-20 W/m Element størrelser: 10 m to 155 m Bøyeradius: min. 50mm Kabel diameter:

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Prosjekt: Skogenkvartalet

Prosjekt: Skogenkvartalet PARKETTGULV BO ANDRÉN NORGE AS FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Arkiv Veidekke AS ENTREPRISE : Parkett Levert og montert Prosjekt: Skogenkvartalet ENTREPRENØR : Bo Andrén Norge AS UNDERLEVERANDØRER/PRODUSENTER

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE

INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE inn i varmen INSTALLASJONSVEILEDNING TFU VARMEKABELMATTE 20 16 Ver. 2016-A Installasjonsveiledningen er gjeldende fra 01.01.2016 og erstatter alle tidligere versjoner GENERELL INFORMASJON INSTALLASJON

Detaljer

Leggeanvisning for Etman varmefolie

Leggeanvisning for Etman varmefolie Leggeanvisning for Etman varmefolie Etman AS, Gamle Eigerøyveien 87, 4373 Egersund Tlf. +47 47 47 30 00, E-post: post@etman.no, www.etman.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN Etman varmefolie er varmeelement

Detaljer

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme

Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme. Hunton gulvvarme Elektrisk gulvvarme Vannbåren gulvvarme Hunton gulvvarme Silencio EL Gulvvarme for tørre rom Silencio EL er et elektrisk gulvvarmesystem som kan legges direkte på det gulvet du har idag. Enklere blir det

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom

DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE. Gulvvarme til alle rom DEN BESTE INVESTERINGEN DU KAN GJØRE Gulvvarme til alle rom Den beste investeringen du kan gjøre Uansett om du planlegger å renovere eller bygge nytt bad, kjøkken eller stue, er varmekabler en naturlig

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

HELSE MILJØVENNLIG WWW.ELEKTROPLAST.NO 3

HELSE MILJØVENNLIG WWW.ELEKTROPLAST.NO 3 ENERGIEFFEKTIVITET EP varmegulv er det mest kostnadseffektive elektriske varmesystem du kan få. Det er enkelt å montere, sikkert i bruk og har ingen vedlikeholdskostnader. Du kan kjenne komforten og nyte

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devimat - DTIF 70/100/150 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.

DEVIinline 17T. Installasjonsveiledning. Innendørs oppvarming. med DEVIinline 17T. Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI. Installasjonsveiledning Innendørs oppvarming med Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Innholdsfortegnelse 1 Innledning................................................... 2 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner.......................................

Detaljer

Flytende/2-lock WOOD

Flytende/2-lock WOOD LEGGEANVISNING Flytende/2-lock WOOD FORUTSETNINGER Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene

Detaljer

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Stork AS, Brynsveien 100, 1352 Kolsås Tlf +47 67 17 64 00, Fax +47 67 17 64 01, E-post: stork@stork.no, www.stork.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN FinnFoil

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine

GULVVARME. - behagelig romtemperatur og varme føtter. www.stork.no. Bilde: Kährs Magazine www.stork.no GULVVARME Bilde: Kährs Magazine - behagelig romtemperatur og varme føtter Gulvvarme for parkett, fliser, klink m.m. Ideelle løsninger for nybygg og rehabilitering Lav byggehøyde Enkel og rask

Detaljer

15mm. Инструкции по укладке

15mm. Инструкции по укладке Leggeanvisning Installation instructions Verlegeanleitung Instruction de pose Instrucciones de colocación Asennusohjeet Montaj Talimatları Enne Parketilaudade paigaldamist Biezuma parketa dēļu ieklāšanas

Detaljer

Installasjonsveiledning Devidry Pro

Installasjonsveiledning Devidry Pro Installasjonsveiledning Devidry Pro NO Devidry PRO Gratulerer med ditt nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas ledende leverandør av gulvvarme, og har mer enn 45 års erfaring. Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for devifl ex 1- og 2-leder varmekabel NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: 2002. Det er meget viktig at veiledningen leses

Detaljer

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett

Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett Monteringsanvisninger for Fjordal Uniclic Multifit M-loc parkett GENERELT Uniclic Fjordal Multifit M-loc er et banebrytende system for montering av parkett. Bordene kan enkelt klikkes sammen takket være

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie

Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Leggeanvisning for FinnFoil Varmefolie Stork AS, Brynsveien 100, 1352 Kolsås Tlf +47 67 17 64 00, Fax +47 67 17 64 01, E-post: stork@stork.no, www.stork.no VIKTIG INFORMASJON OM INSTALLASJONEN FinnFoil

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging). Relativ luftfuktighet

Detaljer

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming

vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming vannbåren gulvvarme Miljøbevisst oppvarming VANNBÅREN GULVVARME Variant VVS Norge AS Narverødveien 47 3113 Tønsberg +47 95 11 41 70 firmapost@variantvvs.no variantvvs.no Innhold Vannbåren gulvvarme 4 Variant

Detaljer

LEGGEANVISNING: ESTA

LEGGEANVISNING: ESTA Takk for at du har valgte parkett fra INTERPLYWOOD. Tregulv fra INTERPLYWOOD lages av utvalgte tresorter, som amerikansk valnøtt og europeisk ask og eik. Treets særegenheter karakteriseres ved dets forskjellige

Detaljer

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER.

Homogene belegg er sikrere enn heterogene med transparent slitesjikt. 2. FORBEREDELSER. 1. FORUTSETNINGER. 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og uten sprekker. Fall til sluk og slukets avstand til vegg skal være i.h.t. BVN 30.100. Maks. fall 1 : 25. Fall min. 1 : 50 i nedslagsfelt. Fall

Detaljer

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat).

GULV KJØPEHJELP. GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KJØPEHJELP GULV GODT Å VITE Kan legges på eksisterende gulv, men ikke på tykke vegg-til-vegg-tepper. Bruk alltid NIVÅ gulvunderlag. (selges separat). KVALITET Leggegaranti: Hvis du ikke lykkes med å legge

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012

Laminatgulv. Leggeanvisning. 2-lock og T-lock. December 2012 Leggeanvisning Laminatgulv 2-lock og T-lock December 2012 Leggning av laminatgulv Tarketts laminatgulv er lett å legge. Bordene settes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. Du kan legge det nye

Detaljer

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt!

Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! Boligsentral -gulvvarme gjort enkelt! MP4 MP6 Din totalleverandør av vannbåren varme Hvorfor velge vannbåren varme? Uavhengig av byggeforskrifter har argumentene for å velge vannbåren varme ikke endret

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

GULVVARME LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER. Generelt. Installasjon: Planlegging: Viktig:

GULVVARME LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER. Generelt. Installasjon: Planlegging: Viktig: BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER LEGGEANVISNING ØGLÆND SYSTEM GULVVARME Generelt Alle varmeprodukter fra Øglænd System skal installeres av godkjent elektroinstallatør og utføres

Detaljer

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL.

VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. LA10081H+ 1 av 5 LEGGEANVISNING VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før og under legging).

Detaljer

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere

Monteringsanvisning. Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Monteringsanvisning Verden kan være et kaldt sted... vi gjør dagen din litt varmere Gjelder fra 01.10.2009 Varmekabler - Limpistoler - Smeltelim - Korrugerte rør Panelovner - Termostater - Krympeslanger

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original)

LEGGEANVISNING (Alloc Original) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original) VIKTIG! Oppbevar gulvbordene i romtemperatur i minimum 48 timer i uåpnet emballasje, før leggingen tar til. Ideelt inneklima er 18-22 C ved en relativ luftfuktighet

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

Underlagsguiden ved legging av parkett og laminatgulv. sagaparkett.no

Underlagsguiden ved legging av parkett og laminatgulv. sagaparkett.no Underlagsguiden ved legging av parkett og laminatgulv sagaparkett.no Et godt resultat begynner med undergulvet Innhold Underlagsoversikt 5 Underlagsguiden SAGA Complete Silent 6 SAGA Complete Trinnlyd

Detaljer

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend)

LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Alloc Original/Original Trend) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme.

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. HEY'DI LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. For sikkert feste av 16 mm varme-rør, brukes de stabile 40 mm lange rør krampene. Rørene festes sikkert med festestokk HEY'DI LYDGULV Lydgulv

Detaljer

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V

Leggeanvisning ØS Snømatte W/m 2 230V og 400V Leggeanvisning ØS Snøatte-300 300W/ 2 230V og 400V ØS Snøatte-300 benyttes til utendørs is- og snøselting av oppkjørsler, gangveier, inngangspartier, parkeringsplasser, raper etc. Varekabelen er stålarert

Detaljer

Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv

Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv Tre et levende materiale Innhold: Forutsetninger og betingelser for kjøp av gulv fra..side 1 Parkett et levende materiale tre lever og puster. side

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

ProMatte V ARMEMATTE. ProMatte

ProMatte V ARMEMATTE. ProMatte ProMatte 100 V ARMEMATTE ProMatte 160 V ARMEMATTE ProMatte Kittet inneholder: Tynn selvklebende varmematte Termostat med gulv- og romføler K-rør Installasjonsveiledning Enkel og sikker Strømtilkoblingen

Detaljer

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012

Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood teknisk kurs heltregulv 2012 Moelven Wood Kurs - Heltregulv AGENDA (60 til 90min) Tekniske detaljer Grunnleggende kunnskap produkter Innfesting generelt (skrue eller lim) Varme og gulv, hva

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Deviflex DTIE-6, DTIE-10, DTIE-17 DSIA-metervare, DSIA-25, DSIA-300 NB! Denne veiledningen tilfredstiller NEK 400: Det er meget

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter

Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter Varmehåndbok Oversikt varmeprodukter BETA varmeovn Med elektronisk termostat, ledning og plugg Varmeovn med elektronisk termostat 5 30 grader. Tilkobling med ledning og plugg. 54 189 00 Varmeovn m/plugg

Detaljer

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ

VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ VANNBÅREN GULVVARME GIR ØKT KOMFORT OG BEDRE MILJØ 09 / 2009 FORESTIA THERMOGULV - MED SPOR FOR GULVVARME På eksisterende gulv På Masonite I-bjelke Parkett Diffusjonssperre Eksisterende gulv Parkett Diffusjonssperre

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer