Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid"

Transkript

1 Devireg TM 550 NO

2 Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid med minimale konsekvenser for miljøet. 2

3 Innhold Brukerveiledning 1. Grunnleggende Sikkerhetsinstruksjoner Funksjoner Temperaturinnstilling Bytte batteri Barnesikring Skru termostaten på og av Avansert Valgfrie innstillinger Feilsøking Demontere produkt Produktspesifikasjoner Installasjonsveiledning Installasjonsoversikt Sikkerhetsinstruksjoner Retningslinjer for installasjon System oversikt Tre forskjellige følerinnstillinger Nettverk Funksjonsoversikt Installasjon - trinn for trinn Forberedelser og retningslinjer Demontering av termostat Tilkobling av ledninger Montere og sette sammen termostat Aktivere termostat Gjøre grunnleggende inmstillinger Valgfrie innstillinger Nettverksoppsett Feilsøkingsdiagram Fabrikkinnstillinger Garanti NO 3

4 Brukerveiledning 1.0 Grunnleggende Devireg 550 termostaten styrer elektriske gulvvarmeelementer ved hjelp av innebygget og/eller ekstern temperaturføler. Devireg 550 har en forvarmefunksjon, som gjør at den tilpasser seg det rommet den monteres i. Dette betyr bedre ytelse (med hensyn til blant annet raske temperaturforandringer i rommet) og presis oppvarming til eksakt riktig tid. Termostaten kan brukes med eller uten ur-funksjon. Når uret er i bruk, kan termostaten automatisk bytte mellom komfort og sparetemperatur, på de tidspunktene som brukeren stiller inn. For å bruke uret, må du først stille inn ukedag og tid. 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner Dekk ikke til termostaten med håndklær, klær eller lignende, da dette forhindrer termostaten i å registrere riktig temperatur. Dette gjelder ikke dersom du bruker termostaten utelukkende med gulvføler. Søl ikke noen former for væske på termostaten. Forsøk ikke å åpne, demontere eller forandre på termostaten på noen måte. Bruk barnesikringsfunksjonen dersom termostaten er montert på et sted der barn kan nå den. 4

5 Brukerveiledning 1.2 Funksjonsoversikt Ur-funksjon på Frost sikring på Display Time visning Systemklokke justering Justeringsknapp Barnesikring på Temperatur under innstillt verdi Grader symbol Ukedag visning Ur-funksjon Justering NO Du stiller inn termostaten ved å bruke justeringsknappen på følgende måte: Snu knappen med eller mot klokken for å øke eller senke verdier som for eksempel innstillt temperatur, klokke etc. Ved å gi knappen et raskt trykk, kan du aktivere/ deaktivere ur-funksjonen, eller velge gjeldende innstilling dersom du er inne i termostatens oppsett Ved å trykke og holde knappen inne, kan du få tilgang til forskjellige innstillinger, beskrevet senere i veiledningen. 5

6 Brukerveiledning 1.3 Temperaturinnstilling Bruk uten ur-funksjon: Tidsvisningen vises som en komplett sirkel med en blinkende prikk som viser aktuell tid. (Hvis systemklokken er innstillt). Øke eller senke temperaturen. Den innstillte temperaturen vises på displayet.. Systemet vil bruke den innstillte temperaturen hele døgnet. Dersom du kun bruker gulvføler, vil temperaturen vises i en skala fra 1-10, i stedet for ºC/ºF. Dersom du senker temperaturen til +5 C, vil vise seg på displayet. Termostaten opprettholder en temperatur på +5 C i rommet for frostsikring. Senker du temperaturen ytterligere under +5 C, vil termostaten slå seg helt av. OFF vil komme til syne i displayet. 1.4 Bytte batteri Minnebatteriet tar vare på innstillingene dersom tilførselsstrømmen blir skrudd av. Batteriet lades automatisk når strømmen til termostaten står på, og det er normalt ikke behov for å bytte. 6

7 Brukerveiledning 1.5 Betjene barnesikring Trykk, og hold inne justeringsknappen. Mens du holder knappen inne, snu justeringsknappen mot klokken, til COdE vises i displayet. NO Snu justeringsknappen til 0033 vises i displayet. Trykk på justeringsknappen for å bekrefte. opp på displayet. vil dukke Barnesikring er nå aktivert. Termostaten kan ikke betjenes før sikringen er deaktivert. Barnesikringen må deaktiveres på samme måte som den aktiveres. 1.6 Skru termostaten på og av Termostaten kan skrues av, kun dersom ur-funksjonen er skrudd av. Forvalget på termostaten er på. Dersom du senker temperaturen til under +5 C, vil termostaten skru seg av. Snu på justeringsknappen mot klokken til OFF vises i displayet. Dersom du skrur på justeringsknappen med klokken, så temperaturen går over +5 C igjen, vil termostaten skru seg på. 7

8 Brukerveiledning 2.0 Avansert Skru ur-funksjon på og av Timeren kan skrues på eller av ved å trykke på justeringsknappen. Når timeren er på: vises i displayet. Tidsindikatoren rundt displayet viser tidene for komforttemperatur for aktuell dag, som sorte prikker. Aktuell ukedag vises på displayet, som tall 1-7. Systemet bytter automatisk mellom komforttemperatur og sparetemperatur, ihht innstillingene som er gjordt. Displayet viser kun innstillt komforttemperatur, også i periodene med sparetemperatur. Når termostaten er slått av: Tidsvisningen vises som en komplett sirkel med en blinkende prikk som viser aktuell tid. (Hvis systemklokken er innstillt). Termostaten vil opprettholde innstillt temperatur hele døgnet. NB: Termostaten kan bare skrues av dersom ur-funksjonen står av. 8

9 Brukerveiledning 2.1 Valgfrie innstillinger Innstilling av tid og ukedag NO Trykk, og hold i 3 sekunder. vil vises på skjermen. Still systemklokken. En liten prikk på tidsvisningen vil vise innstillt tid. Når innstillt tid passerer 0:00 uansett retning, vil ukedagen endre seg. (Tallene 1-7 som vises på displayet) Trykk for å bekrefte når tiden og dagen er riktig. forsvinner fra displayet Instilling av ur-funksjon Trykk og hold i 6 sekunder. vil vises på skjermen. Du kan nå programmere når termostaten skal bytte mellom komfort og sparetemperatur, og omvendt. 9

10 Brukerveiledning Velg den ukedagen du ønsker at programmet skal starte. Trykk for å bekrefte. Velg oppstarttidspunkt for første komfortperiode. Trykk for å bekrefte. Vri for å bestemme varigheten av komfortperioden. Varigheten vises som sorte prikker på timevisningen rundt displayet. Trykk for å bekrefte. Du har nå bestemt starttid, varighet, og sluttidspunkt for den første komfortperioden. Gjenta prosedyren for å stille inn etterfølgende komfortperioder. 10

11 Brukerveiledning Når du skrur tiden forbi 0:00 forover eller bakover, vil ukedagen endre seg til dagen før eller dagen etter (avhengig av hvilken retning du skrur). På denne måten kan du stille inn hele uken, med forskjellige komforttider for hver dag. NO Periodene mellom komfortperiodene du stiller inn, vil bli perioder med sparetemperatur.. Trykk og hold i 3 sekunder. forsvinner fra displayet. Displayet går tilbake til normalmodus Innstilling av minimum gulvtemperatur (Denne innstillingen vil bare fungere med kombinasjon av gulv og romføler.) Trykk, og hold i 9 sekunder. MFt (Minimum Floor Temperature) vil komme til syne i displayet. Still inn ønsket minimumstemperatur i gulvet. Trykk for å bekrefte. Displayet går tilbake i normalmodus. Gulvtemperaturen vil nå ikke kunne synke under instillt nivå. 11

12 Brukerveiledning 2.2 Feilsøking Skulle det oppstå en feil, vil timevisningen på displayet begynne å blinke, og ukedagindikatoren vil vise en feilkode fra 2-7. Finn frem til feilkodetabell i installasjonsveiledningen, kapittel 6. Dersom anlegget ikke fungerer som det skal, ring en autorisert el. installatør. 2.3 Demontere produkt Kun kvalifiserte fagfolk skal demontere produktet. 12

13 Brukerveiledning 2.4 Produktspesifikasjoner Temperaturområde: +5 til +35 C Gulv temperaturområde: +20 til +50 C Driftsspenning: VAC, 50/60 Hz Resistiv last: 230 V ~ 16A /3680W Induktiv last: cos ϕ 0,3 = Max. 1A Strømforbruk: < 500 mw Batteri back-up: 100 timer Økonomitemperatur: 0 to -30 C Kalibreringt: -5.5 to +5.5 C IP klasse: IP30 Følermotstand NTC 15 kohm AT 25 C NO 13

14 Installasjonsveiledning 1.0 Installasjonsoversikt 1.1 Sikkerhetsinstrukser Forsikre deg om at du ikke har spenning på kursen der du skal tilkoble termostaten. Dersom termostaten skal kobles til et nettverk, må alle termostatene i nettverket være frakoblet spenning! Siden Devireg 550 ikke er utstyrt med jordingstilkobling, må alltid jordingen fra varmekabel, og jordingen fra fordelingen kobles sammen i koblingsboksen. Bruk alltid gulvføler dersom du monterer gulvvarme under overdekning med høy varmemotstand. For eksempel tykke tepper, etc. Termostaten må ikke utsettes for fukt, vann eller høye temperaturer. 14

15 Installasjonsveiledning 1.2 Retningslinjer for installasjon Vi anbefaler følgende retningslinjer i forhold til plassering av termostaten: Plasser Devireg 550 i en passende høyde på veggen. NO I våtrom må gjeldende relevante forskrifter til en hver tid følges. Plasser termostaten minst 50 cm fra vinduer, og dører som innimellom kan bli stående åpne. Plasser ikke termostaten på en vegg der den kan bli utsatt for sollys. Plasser ikke termostaten på en yttervegg. Koble til alle kabler, og sett sammen termostaten. Skru på strømtilførsel. Aktiver og konfigurer termostaten. 15

16 Installasjonsveiledning 2.0 Systemoversikt 2.1 Tre forskjellige følerinnstillinger FS: Gulvføler (Floor Sensor) Passende for bad, vaskerom og vindfang. Den integrerte romføleren er ikke aktiv. Gulvføler kan ikke registrere romtemperatur, og er en anbefalt løsning i rom som bare har komfortvarme, og ikke som totalvarmeløsning. RS: Romføler (Room sensor) Passer til å regulere totalvarme i oppholdsrom som for eksempel stue og soverom. Ved bruk av romføler, må termostaten monteres i det samme rommet som varmeelementet. RFS: Rom og gulvføler (Room and floor sensor) Passer for regulering av totalvarme i oppholdsrom, der det stilles krav til gulvtemperaturen. Gulvføleren overvåker temperaturen i gulvet, og kan stilles inn slik at den kan begrense temperaturen. Dette hindrer brannfare og fare for overoppheting av gulvdekke, som for eksempel parkett og tregulv. Maks gulvtemperatur må innstilles (se avsnitt 4.6). Du kan også innstille en minimum gulvtemperatur (se avsnitt i brukerveiledningen). Termostaten må monteres i det samme rommet som varmeelementet og gulvføleren. 16

17 Installasjonsveiledning 2.2 Nettverk Utløsertapp Ramme Monterings skruer Frontdeksel NO Display Opp til 32 termostater kan kobles sammen i nettverkskobling. Se avsnitt Funksjoner Termostaten programmeres ved å trykke og holde knappen som beskrevet under: Sekunder innholdt Innstillingsfunksjon NB! 3 Klokke og ukedag 6 Ur-funksjon 9 Minimum gulvtemperatur 12 Grunninnstillinger Justeringsknapp Bare ved kombinasjon av gulv og romføler 17

18 Installasjonsveiledning 4.0 Installasjon - trinn for trinn 4.1 Forberedelser og retningslinjer Alle nødvendige kabler må legges frem til koblingspunktet. Termostaten må bare monteres i koblingsbokser med innfesting som passer overens med termostaten. Les retningslinjer for montering i avsnitt 1.1 og Åpne termostaten Trykk ned utløsertappen. Fjern forsiktig frontdekselet. Utløsertappen Monteringsskruer Løsne de to monteringsskruene under lokket. 18

19 Installasjonsveiledning Ta displaymodulen forsiktig av termostaten. Modulen må trekkes rett utover for ikke å skade tilkoblingspinnene på baksiden! Ramme NO Ta rammen forsiktig av. 4.3 Tilkobling Koble til ledninger som vist under. Devireg 550 Heating element Max. load 16 Amp. Mains supply V 50/60 Hz NTC sensor Network connection Devireg 550 ONLY 19

20 Installasjonsveiledning Koble til varmekabel og tilførsel riktig, som vist på illustrasjonen! VIKTIG! Koble sammen jordingen på varmekabel, med jordingen på sikringskursen! 4.4 Montere og sette sammen termostaten Screw holes Monter termostaten i koblingsboksen. Vær sikker på at den er tilstrekkelig festet. Sett på rammen, display modulen, og frontdeksel i motsatt rekkefølge som demontering. Vær forsiktig når du monterer displaymodulen! Stram ikke monteringsskruene som holder denne på plass for hardt. 20

21 Installasjonsveiledning 4.5 Aktivering av termostat Skru på spenningsforsyningen. Termostaten vil skru seg på. Dersom termostaten ikke har vært brukt før, må grunninnstillinger som er beskrevet i punkt 4.6 utføres. 4.6 Grunninnstillinger Du kan når som helst gå inn i grunninnstillingene ved å trykke og holde inne justringsknappen i 12 sekund, og oppgi kode0044. Dersom du står i grunninnstillingen, uten å røre knappen i 60 sekunder, vil termostaten gå tilbake i normalmodus, uten å lagre evt forandringer. NO Snu justeringsknappen med klokken til displayet viser Trykk for å bekrefte. 21

22 Installasjonsveiledning Velg nettverksstatus for termostaten: MAS Master SLA Slave ALO Uavhengig, uten nettverk (Alone) Se på muligheter med nettverkskoblinger i avsnitt 5.1. Dersom du ikke skal bruke nettverk, velg ALO. Trykk for å bekrefte. Forvarmefunksjonen på Devireg 550 kan deaktiveres. Velg status for forvarmefunksjon: AdAP Forvarmefunksjon på OFF Forvarmefunksjon av Trykk for å bekrefte. 22

23 Installasjonsveiledning Velg den ønskede følerkonfigurering: rfs Rom og gulvføler FS Bare gulvføler RS Bare romføler Se beskrivelse av de forskjellige følerinnstillingene i avsnitt 2.1. NO Trykk for å bekrefte. Velg maksimal gulvtemperatur (temperaturbegrenser). (Dette gjelder ikke når man har konfigurert anlegget med bare romføler.) Trykk for å bekrefte. For å beskytte kablene, er fabrikkinnstillingen på maksimal gulvtemperatur satt til 35 C. NB: Gulvtemperaturen måles utelukkende på det punktet der følerledningens ende er plassert. Temperaturen under et tregulv kan være opp til 10 grader forskjellig fra toppen. Gulvprodusenter oppgir svært ofte max temperatur på toppen av tregulvet. Ta kontakt med leverandøren av gulvet, for å få oppgitt riktig temperatur. 23

24 Installasjonsveiledning Denne termostaten kan kalibreres (offset) så den stemmer overens med andre termostater/termometere i rommet. (Gjelder ikke dersom man bare bruker gulvføler.) Velg ønsket kompensering. Trykk for å bekrefte. Forandringer på offsetverdi (kalibrering), forandrer bare termostatens referansepunkt (temperatur), og har ingen påvirkning på varmeelementets effekt. Dersom en termostat og et termometer har betydelig avvik på temperaturvisning, vil man kunne anta at en av dem ikke fungerer som den skal, og bør byttes ut. Sparetemperatur-innstillingen angir hvor mye temperaturen skal senkes i de tidsperioder som er satt opp som spareperioder. (Velg -5 C dersom du ønsker en senking på 5 grader). Trykk for å bekrefte. 24

25 Installasjonsveiledning For normal romvarme, anbefales det ikke å senke temperaturen i rommet med mer enn 5 grader i spareperioder. Trykk for å lagre endringene. Displayet returnerer til normalmodus. NO 25

26 Installasjonsveiledning 5.0 Valgfrie innstillinger 5.1 Nettverksopsett Ethvert nettverk skal inneholde en (og ikke flere) masterenheter (MAS). Alle andre enheter som er koblet til nettverket må enten være slave-enheter (SLA) eller frittstående enheter (ALO). Dersom man har en uavhengig enhet på nettverket, vil ikke denne sende eller motta informasjon, men den vil likevel være en av de 32 enhetene som kan være tilkoblet. Følgende innstillinger vil bli overført fra master-enheten til alle underligende slave-enheter. Alle andre innstillinger må man gjøre på hver enkelt.. Tid Ukedag SparetemperaturNettverkskabler er toleder uten skjerm, ikke tvinnet, og uten bestemt polaritet. Maksimal kabellengde er 100 m (0.75 mm 2 )eller 500 m (1.5 mm 2 ). 26

27 Installasjonsveiledning Nettverket kan også fjernstyres ved hjelp av WEB HOME eller Devicom PC Pro. Mer informasjon om dette finnes i brukerveiledningene for disse produktene. NO 27

28 6.0 Feilsøkingsdiagram Feil kode Problem Løsning 2 Termostaten er konfigurert som master, men oppdager en annen master på nettverket 3 Termostaten er konfigurert som slave, men finner ingen master på nettverket 4 Termostaten har skrudd seg av på grunn av overoppheting 5 Kortslutning i følerledning Gjør om på konfigurasjonen til en av master-termostatene Konfigurer en av termostatene på nettverket til å være en master. La termostaten få kjøle seg ned, og gå så inn i grunninstillingen for å tilbakestille feilkoden. Sjekk at tilkoblingene sitter som de skal hvis feilen oppstår på nytt. Dersom feilen vedvarer, må termostaten byttes. Sjekk gulvføler, og bytt denne dersom den ikke fungerer som den skal. Dersom feilen vedvarer til tross for at følerledningen er i orden, må termostaten byttes. 6 Brudd i følerledning Sjekk gulvføler, og bytt denne dersom den ikke fungerer som den skal. Dersom feilen vedvarer til tross for at følerledningen er i orden, må termostaten byttes. 7 Klokke og ukedag er ikke instillt Still klokke og ukedag. Dette problemet oppstår vanligvis når: Dersom timerfunksjon er forsøkt konfigurert uten at tid og ukedag er innstillt Dersom termostaten har vært strømløs i over 4 dager, og backupbatteriet har gått tomt. Dersom termostaten er uten spenning, og batteriet ikke har fått ladet seg opp.(opplading tar ca. 16 timer) 28

29 7.0 Fabrikkinstillinger Punkt Fabrikkinstilling Valg Nettverkstype Uavhengig (ALO) Uavhengig(ALO) Master (MAS) Slave (SLA) Forvarme funksjon På (AdAP) På (AdAP) Av (OFF) Føler Rom + gulvføler (rfs) Gulvføler (FS) Romføler (RS) Rom + Gulvføler (rfs) Maksimal gulvtemperatur +35 C +20 til +50 C Kalibrering (offset) 0 C -5.5 til +5.5 C Senketemperatur -5 C -1 til -30 C Ukedag 1 (mandag) 1 til 7 Tid Ikke instillt Vanlig 24 timers klokke Ur-funksjon Ikke instillt Inntil 336 instillinger pr uke NO 29

30 2 års DEVI garanti: Garantivilkår De har kjøpt et DEVI varmesystem som vi er sikre på vil bidra til å forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. DEVI leverer en komplett varmeløsning med Deviflex varmekabler og Devireg termostater. Skulle det mot formodning oppstå problemer med deres Devireg system er vi hos DEVI med produksjonsenheter i Danmark, og som leverandør innenfor den Europeiske Union, underlagt de alminnelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gjeldende lovgivningsbestemmelser i de enkelte land, hvilket forutsetter at: DEVI yter 10 års garanti på Deviflex varmekabler og 2 års garanti mot materiell- og produksjonsfeil i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gjelder kun såfremt GARANTIBEVISET utfylles korrekt og i henhold til instruksjonene, og kun såfremt feilen inspiseres av eller presenteres for DEVI eller en autorisert DEVI-forhandler. Bemerk vennligst at GARANTIBEVISET skal være utformet på norsk samt at ISO koden for Norge, N, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden av installasjonsveiledningen. DEVI forplikter seg til å reparere eller levere en ny enhet gratis til kunden. I tilfeller av feil på Devireg termostater forbeholder DEVI seg retten til å reparere enheten gratis og uten urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gjelder ikke for installasjoner som er foretatt av uautoriserte installatører eller feil som skyldes andre leverandørers feilkonstruksjoner, misbruk, skade forårsaket av andre, ukorrekt installasjon eller andre følgeskader som måtte oppstå. Såfremt DEVI anmodes om å inspisere eller reparere feil som er forårsaket av ovennevnte faktureres arbeidet i sin helhet. DEVI Garantien bortfaller i tilfeller av manglende betaling for utstyret. DEVI vil til enhver tid reagere raskt, effektivt og redelig på alle forespørsler og rimelige krav fra våre kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar mens der ved kjøperett henvises til den norske kjøpsloven. 30

31 2 ÅRS GARANTI Garantibevis DEVI TM Garanti ytes til: Navn: Addresse: Postnr: Poststed: NO Telefon: Vennligst bemerk: Garantien gjelder kun såfremt nedenstående er korrekt utfylt. Gjeldende garantibetingelser står på foranstående side. Type termostat: Ansvarlig installatør: Produksjonskode: Dato: Installatørens stempel og/ eller signatur Dato / - 31

32 Article No.: Version Danfoss AS Årenga Skui Tel: Fax:

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

NO Installasjonsveiledning. devireg 316

NO Installasjonsveiledning. devireg 316 NO Installasjonsveiledning devireg 316 Ž devireg 316 er en universal DIN skinnetermostat, med en byggehøyde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring av romtemperatur, ventilasjon, kjøling eller

Detaljer

Article: 08095833 Version: 02.03

Article: 08095833 Version: 02.03 1 Article: 08095833 Version: 02.03 NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode)

Detaljer

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode) indukasjoner (LED) Installasjonsveiledning

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 330

Installasjonsveiledning. Devireg 330 NO Installasjonsveiledning Devireg 330 Bruksområder: Devireg 330 benyttes for regulering av romtemperatur, rom eller gulvføler, kjøleanlegg, frostsikringsanlegg, snø-smeltningsanlegg, vegg eller bakkeføler,

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

Installasjonsveiledning. Devireg 610

Installasjonsveiledning. Devireg 610 NO Installasjonsveiledning Devireg 610 Bruksområder: Devireg 610 er en elektronisk termostat beregnet for regulering av varme og kulde, i området -10 C til +50 C. Devireg 610 har tetthetsgrad IP 44 og

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning NO

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning NO Deviflex varmekabler Deviflex DTCE-30 for is- og snøsmelting på takanlegg og takrenner intelligent varme Deviflex DTCE-30 varmekabel Deviflex DTCE-30 benyttes til is- og snøsmelting

Detaljer

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning NО I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Applikasjon og funksjon 3 1.1. LED lys diode 3 2 Installasjonsveiledning 4 2.1. Konfigurering I/O Extender TM 5 2.2. Aktivering

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Frostbeskyttelse.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installation instruction. Devicell Dry

Installation instruction. Devicell Dry Installation instruction Devicell Dry 1 Installasjonsveiledning N Tekniske data Konstruksjon Polystyren med aluminium U verdi 3 W/(m2*K) Størrelse 50 x 100cm Tykkelse 13 mm Aluminiums tykkelse 1 mm Isolasjon

Detaljer

Article: 08095868 Version: 01.01

Article: 08095868 Version: 01.01 Article: 08095868 Version: 01.01 VI_535_DEVI_NORGE.indd 2 06/07/06 15:53:27 NO Devireg TM 535 Installasjons- og brukerveiledning VI_535_DEVI_NORGE.indd 1 06/07/06 15:53:27 Gratulerer med... nytt DEVI gulvvarmesystem.

Detaljer

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten NYHET Devireg 535 El.nr 54 026 65 Devireg 535 ny digital termostat med tidsur Devireg 535 er en ny digital termostat med tidsur og tre i en funksjon. Termostaten kan innstilles med gulvføler, romføler

Detaljer

Installasjonsveiledning devireg 850

Installasjonsveiledning devireg 850 NO Installasjonsveiledning devireg 850 Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Innholdsfortegnelse: 1. Installasjonsveiledning................................... 1.a. Plassering av følerne/føler- sokkeler i det oppvarmede

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink PR Devilink PR (Plug in relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator. DEVIreg 527 Elektronisk regulator www.devi.no Innholdsfortegnelse DEVIreg 527 1 Innledning...................... 2 1.1 Tekniske spesifikasjoner........... 3 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner............ 4 2

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Brukerveiledning. deviheat 550

Brukerveiledning. deviheat 550 NO Brukerveiledning deviheat 550 Ž Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 deviheat 550 4 Bruk av deviheat 550 6 Betjening 7 Innstilling av ur og ukedag 10 Programmering 11 Garantibevis 16 Termostaten må ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv

Detaljer

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning NO Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning Innhold / Devilink Systemoversikt Devilink Systemoversikt... 2 1.0 Plassering av Devilink CC... 5 2.0 Montering av Devilink CC...

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 7 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat.

Brukerveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. Brukerveiledning DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Øk/senk foretrukket

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m.

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. NO Installasjonsveiledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. Ž Notater deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 varmekabel deviflex type DTIP, er 2-leder

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m.

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. Notater Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 varmekabel Deviflex type

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner Notater Deviflex ULG/DSIG17, ULGA/DSIA17, ULG/DSIG og Deviflex LG/DSIG, LGA/DSIA metervare

Detaljer

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide NO Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Slå termostat av/på...2 Stille inn klokke...2 Stille inn gulvtemperatur...3 Lese gjeldende temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivere og stille

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Installasjonsveiledning WEB HOME TM

Installasjonsveiledning WEB HOME TM NО Installasjonsveiledning WEB HOME TM Warennummer: 08090692 Version: 01.01 www.devi.com Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installere termostater Side 2 23 Installere WEB HOME TM enheten Side 24 31

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter

Installasjonsveiledning NO. Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Installasjonsveiledning NO Deviflex DTCE varmekabel og varmematter Deviflex DTCE varmekabel DTCE varmekabel og varmematter for isog snøsmelting Installasjonen må alltid utføres av godkjent elektroinstallatør

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT TR D0 2B Integreret føler, mulighet for bruk av ekstern føler. Lavt batterinivå indikator Kan brukes til både varme- og kjølesystemer.

Detaljer

Monterings- og brukerveiledning

Monterings- og brukerveiledning BEING SMART IS GOOD. BEING FIRST IS GOOD. BEING BOTH IS BETTER Monterings- og brukerveiledning Snøtermostat Betjening frontpanel Endring av parametere Aktivt punktum. Temperatur er innenfor område -0,9

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual

BVF H-MAT. 100-150 Serie BRUKSANVISNING SPESIFIKASJONER: VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER. 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Bruk av manual BVF H-MAT 100-150 Serie SPESIFIKASJONER: Kabel konstruksjon: To-leder Spenning: 230V Effekt: 100-150 W/m² Element størrelser: 1-12 m² Kabel diameter: 3,8mm Leder isolasjon: TTPE, HDPE Ytre isolasjon: LSZH

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning

MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning 67619 3/16 ALA MCD5-1999-MHP1 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Menyoversikt 3 Innledning 4 Oppstartsveiviser 1/2 5 Oppstartsveiviser 2/2 6 Vanlig bruksmåte 7 Bekreft/Tilbake/Avbryt 8 Ikoner 1/2

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor

/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 57639 11/07 (BJ) Type MTC2 med IR-gulvsensor 2 Advarsel: Farlig spenning kan forekomme. Disse instruksjonene er kun beregnet på autoriserte installatører. Arbeid aldri på kretser under spenning i forbindelse

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Installasjonsveiledning Devidry Pro

Installasjonsveiledning Devidry Pro Installasjonsveiledning Devidry Pro NO Devidry PRO Gratulerer med ditt nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas ledende leverandør av gulvvarme, og har mer enn 45 års erfaring. Vi er sikre på at du vil

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer