Installasjonsveiledning WEB HOME TM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning WEB HOME TM"

Transkript

1 NО Installasjonsveiledning WEB HOME TM

2 Warennummer: Version:

3 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installere termostater Side 2 23 Installere WEB HOME TM enheten Side Konfigurere WEB HOME TM Side Avlese og meddele kundens bruker-id Side 52

4 Før du starter Tilkobling og innstilling av Devireg TM 550 termostater skal alltid utføres av en autorisert og godkjent elektroinstallatør. Feil under installasjon og innstilling kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruksjonen. Hvis din bærbare PC som brukes i trinn 3 under installasjonen ikke er utstyrt med en seriell portinngang skal du anvende en seriell-til-usb converter (kontakt Support se side 30) Med hensyn til antennedekningen ved monteringsstedet kan det under vanskelige forhold være nødvendig å skifte fra antennen som følger med WEB HOME TM til en alternativ antenne og evt. en antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30). Denne antennen kan monteres både utendørs og innendørs. Alternativ antenne USB Converter

5 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM

6 WEB HOME TM - Innledning Innledning WEB HOME TM består av selve WEB HOME TM enheten som monteres i boligens sikringsskap. Via GSM-forbindelse er enheten i trådløs kontakt med en server som boligeieren kan gå inn på via internettet. WEB HOME TM enheten kobles sammen med en rekke Devireg TM 550 termostater. WEB HOME TM fungerer utelukkende sammen med Devireg TM 550 termostater. Du kan teste og kontrollere på stedet om installasjonen virker. DEVI har nemlig utviklet et konfigurasjonsprogram, Devicom TM configurator som gir sikkerhet for at WEB HOME TM fungerer før boligen forlates. Programmet inneholder en grundig kontrolliste som systematisk guider deg gjennom konfigureringen. Det betyr at du kan kjøre videre til neste jobb i trygg forvisning om at WEB HOME TM fungerer perfekt Installeringen av WEB HOME TM består av 4 trinn som beskrives i detalj på de følgende sider. Trinn 1: Oppsetting og installasjon av det ønskede antall Devireg TM 550 termostater som skal kobles sammen med WEB HOME TM enheten. Trinn 2: Installering av WEB HOME TM enheten og tilkoblinger (for eksempel termostater, tyverialarm og varmtvannsbereder). Trinn 3: Konfigurering av WEB HOME TM systemet ved hjelp av en bærbar PC. Trinn 4: Avlesning og overgivelse av kundens bruker-id som gir adgang til WEB HOME TM på internettet. 1

7 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 1: Installere termostater Anbefalinger vedr plassering av termostat Installasjonshøyde når DeviregTM 550 anvendes som romføler: typisk mellom cm. Termostaten må ikke plasseres på steder hvor den kan utsettes for vannsøl eller annen fuktighet. Ikke for tett på dører og vinduer som kan åpnes. trinn trinn trinn trinn 2

8 WEB HOME - Trinn 1 Ikke på en vegg som er utsatt for direkte sollys. Ikke på steder hvor den blir dekket av gardiner, håndklær eller lignende som henger foran termostaten. Devireg TM 550 må ikke installeres i små rom med utilstrekkelig ventilasjon slik som baderom. I slike tilfeller plasseres termostaten utenfor rommet og i stedet benyttes en gulvføler (FS) Ikke på innsiden av en yttervegg. 3

9 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installering av Devireg TM trinn trinn trinn 1. Fjern frontdekselet ved å trykke forsiktig på utløsermekanismen i toppen (midterste hull). 2. Trekk frontdekselet ut. 3. Løsne på skruene som sitter i fronten 4. Trekk forsiktig displaymodulet ut 5. Fjern rammen fra termostaten trinn 4

10 Trinn 1: Installere termostater 6. Tilkoble termostaten Varmeelement Maks belastning 16 A Nettilkobling V 50/60 Hz NTC-gulvføler Nettverkskobling Nettverksforbindelse NTC-gulvføler 5

11 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM 5. Når du installerer Devireg TM 550 skal du velge oppvarmingstype og tilhørende følertype. Du har tre valgmuligheter: Komfortoppvarming: Konstant temperatur på gulvet i for eksempel baderom eller andre rom, hvor man ofte går barbeint. Monter gulvføleren og velg kun gulvføler i grunnoppsettingen (se side 9) Total romoppvarming: Styring av romtemperatur i oppholdsrom, stuer osv. Monter gulvføleren og velg både gulv- og romføler i grunnoppsettingen (se side 9) Uten gulvføler: En gulvføler er ikke tilstede og kan ikke installeres Velg kun romføler i grunnoppsettingen (se side 9) Vær oppmerksom på at temperaturstyringen er mindre presis uten gulvføler. DEVI anbefaler at det installeres en gulvføler. Benytt ikke Devireg TM 550 uten gulvføler hvis varmekablene er installert på eller under treoverflater og andre temperaturfølsomme overflater. trinn trinn trinn trinn 6

12 Trinn 1: Installere termostater 6. Monter termostaten Skruehull Før du utfører arbeid på en Devireg TM 550 termostat må du sjekke at sikringen er skrudd av 7. Sett sammen termostaten igjen ved først å plassere rammen, deretter montere displaymodulet og til slutt trykke frontdekselet på plass. Displayet skal plasseres forsiktig på modulet, og det 8-benede stikket skal settes nøyaktig på plass ved å benytte 4 tapper rundt stikket. Når de 2 skruene i fronten skrus til må de ikke skrus for hardt til. Skru ikke for hardt 7

13 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere DeviregTM 550 Første gangen man tilkobler termostaten til nettet skal man velge en kode for å få adgang til grunnoppsettingen. Ordet COdE vises på displayet 1 Drei på knappen for å velge kode og fortsett å dreie inntil koden 0044 vises. 2 Trykk på knappen for å bekrefte. trinn 8

14 Trinn 1: Installere termostater 3 Velg deretter den/de følere som skal benyttes i det aktuelle varmesystemet: Devireg TM 550 kan benytte seg av to følere: en innebygget romføler en ekstern gulvføler som plasseres i gulvet i følerrør Drei på knappen for å velge enten: romføler (rs) gulvføler (FS) både rom- og gulvføler (rfs) 4 Trykk på knappen når du har valgt: Hvis Devireg TM 550 kun benytter gulvføler, blir den aktuelle temperatur (5 o til 35 o ) ikke vist i displayet. I stedet vises en skala fra 1 til 10.. Benytt alltid gulvføler hvis varmekablene er installert på eller under treoverflater! 9

15 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Endre grunnoppsetting trinn trinn trinn Gjør følgende for å endre grunnoppsettingen: 1 Hold knappen inne i 12 sekunder. Nå vises ordet COdE. 2 Drei på knappen for å velge kode. 3 Drei inntil koden 0044 vises i displayet 4 Trykk på knappen 12 Sek. trinn 10

16 Trinn 1: Installere termostater Du har nå tilgang til grunnoppsettingsmenyen som fører deg gjennom følgende menypunkter: Oppsetting av Nettverkstype Temperaturvisning Føler Maks temperatur Offset Nattsenking Urvisning Grunnvisning i display ALO C OF FS L O For hvert menypunkt kan du velge å lage en innstilling ved å dreie på knappen og deretter trykke på knappen for å bekrefte. Alternativt kan du gå videre til neste punkt ved å trykke på knappen og dermed akseptere den aktuelle forhåndsinnstillingen. 11

17 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Nettverkstype Først skal du angi om termostaten skal fungere: alene (ALOne) som mastertermostat (MASter) eller som slavetermostat (SLAve) Alle Devireg TM 550 termostater i en bygning kan kobles sammen i et nettverk med master og slaver. Det gir mulighet for sentral justering av for eksempel innstilling av ur og andre parametre. I et nettverk må kun èn termostat være master. Monter først slavene. Les mer om nettverk på side 20. Hvis du ikke ønsker å sette termostater opp i et nettverk med master og slaver skal du velge ALO. 1 Drei på knappen for å velge ALO, MAS eller SLA 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis du velger SLA vil ikke alle punkter i grunnoppsettingen være tilgjengelige. De manglende innstillingene kan kun justeres på masteren. Det har ingen betydning mht til den senere tilkoblingen til WEB HOME TM om det er definert et nettverk med master- og slavetermostater eller om alle termostater er definert som alone. 12

18 Trinn 1: Installere termostater Temperaturvisning Velg heretter om termostaten skal vise temperatur som Celsius (C) eller Fahrenheit (F). 1 Drei på knappen for å velge C eller F 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling. 13

19 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Føler Deretter skal du velge den eller de følere som skal benyttes i det aktuelle varmesystemet. Devireg TM 550 kan benytte seg av to følere, en innebygget romføler samt en ekstern gulvføler som plasseres i gulvet i følerrør. 1 Drei på knappen for å velge enten Romføler (rs), Gulvføler (FS) Både rom- og gulvføler (rfs) 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis Devireg TM 550 kun benytter gulvføler blir den aktuelle temperaturen (5 til 35 ) ikke vist i displayet. I stedet vises det en skala fra 1 til 10. trinn 14

20 Trinn 1: Installere termostater Maksimum temperatur Av hensyn til ulike gulvtyper kan man velge en maksimum temperatur i gulvet (Mt) som ikke må overstiges. Temperaturen kan justeres mellom 20 C og 35 C. 1 Drei på knappen inntil den ønskede og maksimale gulvtemperaturen vises 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling. Maks temperaturer for ulike gulvtyper: Fliser på sponplate 30 C Teppe/vinyl på sponplate 35 C Tregulv (parkett, planker osv) C Annet (betong, sement osv) 35 C Den maksimale gulvtemperaturen er forhåndsinnstilt til 35 C for å unngå overoppheting. I forbindelse med tregulvskonstruksjoner anbefaler DEVI å begrense den maksimale temperaturen til C. Se veiledning fra tregulvprodusent 15

21 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Offset justering Offset (OFFS) kan brukes til å korrigere temperaturvisningen i Devireg TM 550 for eventuell misvisning i forhold til et termometer i rommet. Hvis termometeret for eksempel viser 1 o C mer enn termostaten kan denne offset justeres med +1 C slik at termostaten viser det samme som termometeret. Innstillingsområdet er fra -5,5 C til +5,5 C. 1 Drei på knappen inntil den ønskede justeringen av offset vises 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling trinn trinn trinn trinn 16

22 Trinn 1: Installere termostater Nattsenking I forbindelse med den innebygde tidsstyringen kan termostaten programmeres til å senke temperaturen til økonominivå om natten. Med hensyn til antallet grader som temperaturen skal senkes (LO) med kan du velge en verdi mellom 0 C og -30 C. Du kan for eksempel velge -5 C hvis temperaturen skal senkes med 5 grader. 1 Drei på knappen for å velge det ønskede økonominivået 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis det er installert normal romoppvarming bør temperaturen ikke senkes med mer enn ca. 5 grader om natten. 17

23 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Urinnstilling (12 timer AM/PM eller 24 timer) Til slutt skal du innstille uret. Velg om uret skal kjøre med 24 timer eller 12 timer AM/PM 1 Drei på knappen for å velge 12 eller 24 timer 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Nå avsluttes endringene av grunnoppsettingen og displayet viser nå den daglige betjeningsmenyen. Med hensyn til innstilling av ur og nattsenking henvises til brukerveiledningen for Devireg TM 550 termostaten.. trinn 18

24 Trinn 1: Installere termostater Fabrikksinnstillinger Termostaten er fra fabrikken innstilt med følgende parametre: Betjening Fabrikksinnstilling Mulige valg Nettverkstype Alone Alone, Master eller Slave Temperaturvisning C C eller F Føler Rom- og gulvføler (rfs) Romføler (rs), gulvføler (FS) eller rom- og gulvføler (rfs) Maks. temperatur +35 C +20 C til + 35 C Offset 0.0 C -5,5 C til +5,5 C Nattsenking -5 C 0 C til -30 C Ukedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urinnstilling timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslett --:-- --:-- Tidsstyring - Opp til 336/uke 19

25 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Nettverksinnstilling Flere Devireg TM 550 kan forbindes i et nettverk. Alle Devireg TM 550 termostater som er installert i en bygning kan forbindes med hverandre via et nettverk som gir mulighet for sentral justering av programmering og andre parametre som for eksempel innstilling av ur. Nettverket kan inneholde opptil 32 enheter, dvs 1 masterenhet og opptil 31 slaveenheter. Det er kun mulighet for 1 masterenhet. En Devireg TM 550 kan stå alene selv om den er forbundet til nettverket. Termostaten vil i slike tilfeller ikke reagere på eller sende nettverksinformasjoner men den vil telle som en av de maksimale 32 enheter i nettverket. Nettverket er et separat nett med to ledninger. Ledningene er uten skjerm, ikke vridde og ikke polariserte for å gi rask installasjon. Enhetene tilkobles parallelt i nettverket. Nettverksledningene kan forlegges i samme rør som spenningsførende ledere. Den maksimale lengden på ledningene er opptil 500 meter. Hvis flere masterenheter er konfigurert på nettverket vil en feilmelding blunke i displayet, og enheten skal konfigureres på nytt. Hvis en Devireg TM 550 er konfigurert som slaveenhet vil følgende parametere bli styrt fra masterenheten: Ur Ukedag C eller F 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Nattsenkingsprogram Tilbehør til nettverket: Nettverkskabel, en-leder 0,75 mm2 (100 m). Ved lange avstander benyttes 1,5 mm2 ledning. Kontakt Support se side

26 Trinn 1: Installere termostater Feilmeldinger Devireg TM 550 har et innebygget system, som kontinuerlig sjekker varmesystemet, selve termostaten og et mulig nettverk for funksjonsfeil. Hvis det oppstår feil vil displayet blinke og feilen kan avleses. Feilnummeret kan ses på ukedagene 1-7. For å utføre en reset etter en feilmelding skal du gå inn i grunnoppsettingen og gå gjennom alle punkter (se side 10). Feil på gulvføler / følerledning eller overoppheting av termostaten vil medføre frakobling av varmen. Nr. Feil Hva kan jeg gjøre? 2 Konfigurert som Master, men har registrert Kun en enhet må konfigureres som Master ytterligere en Master 3 Konfigurert som Slave men har ikke mottatt En av enhetene må konfigureres som Master. styremeldinger fra en Masterenhet 4 Termostaten er slått av på grunn av overoppheting La termostaten kjøle seg ned en stund. Gå deretter inn i grunnoppsettingen for å slette feilmeldingen 5 Følerfeil. Gulvføleren kortsluttet Bytt gulvføleren 6 Følerfeil. Gulvføleren avbrutt Bytt gulvføleren 7 Uret er ikke innstilt Innstill uret 21

27 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Tekniske spesifikasjoner for Devireg TM 550 termostat trinn trinn trinn Temperaturområde +5 C til +35 C eller OFF Temperaturbegrensning +20 C til +35 C Spenning V ~ 50/60 Hz Ohmsk belastning 250 V ~ 16 A Induktiv belastning Cos φ = 0,3 Max. 1A Energiforbruk < 500 mw Batteribackup 100 timer Nattsenking 0 C til -30 C Offset -5,5 C til + 5,5 C Kapslingsklasse IP 30 Følertype NTC-gulvføler Følerverdi 15 kohm/25 C trinn 22

28 Trinn 1: Installere termostater Devireg TM koblingsdiagram Varmeelement Nettilkobling NTC Gulvføler nettverksforbindelse 23

29 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 2: Installere WEB HOME TM enheten trinn trinn trinn Kobling til strømforsyningen Strømforsyningen til WEB HOME TM består av en 24V enhet som kobles sammen med WEB HOME TM enheten. Forbind strømforsyningen til klemmene 13 og 14 på WEB HOME TM enheten. Vær oppmerksom på polariteten. Strømforsyning Reléutgang Antenne Til Software trinn Inngang temperaturføler eller digital Til termostat 24

30 Installere WEB HOME TM enhet Tilkobling av antennen Antennen til WEB HOME TM består av to deler: en kontakt som settes i selve WEB HOME TM enheten, og selve antennen med ledning og magnetfot. Bemerk: Antennen med magnetfot er kun beregnet til innendørs bruk. 1 Sett de to antennedelene sammen 2 Sett antennekontakten i antenneinngangen på WEB HOME TM enheten med et fast trykk 3 Plasser antennens magnetfot et hensiktsmessig sted Anbefalinger med hensyn til plassering av magnetisk antenne: Den skal plasseres utenfor sikringsskapet Den må ikke plasseres slik at antennen kommer i nærheten av metall Plasser evt. antennen høyere opp i boligen. Trykk hardt! 25

31 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Tilkobling av antennen Når du senere skal konfigurere WEB HOME TM ved hjelp av Devireg TM configurator (les mer under trinn 3), skal du teste mottakerforholdene på stedet, og avgjøre om antennen skal plasseres et annet sted for å oppnå optimale mottakerforhold. For å oppnå bedre antennedekning skal du i første omgang følge anbefalingene med hensyn til plassering (se forrige side) Under vanskelige forhold kan det være nødvendig å skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30) Denne antennen kan settes opp både innendørs og utendørs. Hvis du setter den alternative antennen opp skal den også settes sammen med tilkoblingsdelen med kontakten til WEB HOME TM enheten. 26

32 Trinn 2: Installere WEB HOME TM -enheten Tilkobling av Devireg TM 550 termostater Forbind en av de sammenkoblede Devireg TM 550 termostatene til WEB HOME TM enheten ved å koble den til devinet (klemme 11 og 12) på WEB HOME TM enheten. Tykkelsen på ledningen som benyttes ved forbinding og tilkopling av termostatene skal være minimum 0,75 mm2. Man kan maksimalt tilkoble 31 sammenkoblede Devireg TM 550 termostater til WEB HOME TM Varmeelement Nettilkobling gulvføler Nettverksforbindelse 27

33 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Bruk av reléutgang (output) Til reléutgangen på WEB HOME TM kan man for eksempel tilkoble en varmtvannsbereder. Forbind outputenheten (for eksempel varmtvannsbereder) til klemmene 1 og 2 på WEB HOME TM enheten Av hensyn til egen sikkerhet må man ikke tilkoble noe til reléutgangen som på noen måte kan utgjøre en fare, for eksempel antenne ild (håndkle på varmeovner uten overopphetingssikring), slå på apparater (for eksempel i sauna hvor det kan ligge håndkler) osv. Max. 2A WEB HOME trinn Varmtvannsbereder 28

34 Trinn 2: Installere WEB HOME TM enhet Bruk av inngang (input) Til inngangen på WEB HOME TM enheten kan man tilkoble en temperaturføler eller for eksempel en tyverialarm. Når du senere skal konfigurere WEB HOME TM ved hjelp av Devicom TM configurator kan du velge om inngangen skal være temperaturføler eller digital inngang (se side 43) Hvis du vil bruke inngangen til temperaturmåling skal du velge temperaturføler under konfigureringen. Du kan blant annet tilkoble DEVIs standard termostatgulvføler med 3 m ledning som temperaturføler til inngangen (kontakt Support se side 30). Hvis du vil bruke inngangen til for eksempel en tyverialarm (on/off inngang) skal du velge digital inngang under konfigureringen. Temperaturføler, tyverialarm o.lign. skal kobles til klemme 7 og 8 på WEB HOME TM enheten. 29

35 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Support Hvis du har behov for support til WEB HOME TM bes du kontakte: DEVI Elektrovarme AS Årenga Skui Telefon Ekstra muligheter for tilkobling til WEB HOME TM Det finnes en rekke muligheter for tilkoblinger og utvidelser av WEB HOME TM. Les mer i Ekstra muligheter for tilkobling til WEB HOME TM. Nødbatteri i WEB HOME TM WEB HOME TM enheten har batteribackup slik at kunden får beskjed også i tilfeller hvor det har oppstått strømbrudd. Batteriet i WEB HOME TM er kun beregnet til bruk i nødstilfeller som vedrører WEB HOME TM (for eksempel ved strømbrudd). Den vil derfor ikke fungere etter at nødmelding er foretatt og gir derfor ikke beskjed om eventuelle feil på eksternt utstyr som måtte være tilsluttet WEB HOME TM (for eksempel tyverialarm) SIM-kort SIM-kortet som sitter i WEB HOME TM enheten er låst til enheten og kan ikke benyttes til mobiltelefoni. trinn 30

36 Trinn 2: Installere WEB HOME TM enhet Tekniske spesifikasjoner for WEB HOME TM enheten Tekniske spesifikasjoner for strømforsyning Effektforbruk Relé: - Ohmsk belastning - Induktiv belastning IP Klasse IP20 Omgivelsestemperatur Indikering Størrelse Maks. 3 W 250V ~2 A 1A (power factor 0,3) -10 C til +40 C 2x16 tegns display med bakgrunnsbelysning D/H/B 53x86x105mm Inngangsspenning 230 VAC + 0%/-20% Utgangsspenning Utgangseffekt IP Klasse Omgivelsestemperatur Størrelse 24 VDC 24 W IP20-10 C til +40 C D/H/B 53x86x70 mm 31

37 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Tilkobling av bærbar PC til WEB HOME TM trinn trinn trinn 1 Skru av den bærbare PC en 2 Sett PC-kabelen i kontakten på WEB HOME TM enheten 3 Sett computerstikket i inngangen til seriell port på den bærbare PC en Hvis den bærbare PC en ikke er utstyrt med en seriell portinngang kan man benytte en seriell-til- USB converter som bestilles separat (kontakt Support se side 30) trinn 32

38 WEB HOME TM Trinn 3 Installering av Devicom TM configurator på PC en 1 Slå på den bærbare PC en 2 Sett CD en med Devicom TM configurator til WEB HOME TM i cd-rom-driveren. Setup-programmet til Devicom TM configurator vil nå starte automatisk. Velkomstbildet til setup-programmet vises på skjermen. Hvis Microsoft.NET Framework 1.1. Package ikke er installert på din PC fra før vil setup-programmet automatisk sørge for at det blir installert før Devicom TM configurator installeres. 3 Klikk på knappen Next. 33

39 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn 4 I neste vindu kan du velge i hvilken mappe på harddisken Devicom TM configurator skal ligge. Setup-programmet foreslår normalt den mappe (Folder) hvor andre programmer er installert fra før. Vanligvis trenger du ikke oppgi noen annen plassering. Du kan også velge om det kun er du selv (Just me) som skal ha adgang til programmet eller om det skal være tilgjengelig for alle brukere av pc en (Everyone). Klikk på knappen Next. 5 Klikk på knappen Next for å starte installeringen av Devicom TM configurator på din PC. trinn 34

40 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM 6 Når installeringen er klar får du beskjed om at installasjonen er ferdig. Klikk på knappen Close. Det blir automatisk laget en snarvei til Devicom TM på PC ens skrivebord. 35

41 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Åpne programmet Devicom TM configurator Klikk på ikonet trinn trinn trinn Devicom TM configurator til Devicom TM configurator på PC ens skrivebord. Nå vises vinduet Devicom TM configurator. Velg språk i Devicom TM configurator Hvis du vil bytte til et annet språk for konfigureringsprogrammet enn det som er markert med flagg i menyen øverst kan du klikke på flagget og velge et annet språk Start konfigureringen av WEB HOME TM Klikk på åpne. trinn 36

42 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Nå vises vinduet Devicom TM WEB HOME TM hvor du kan konfigurere den aktuelle WEB HOME TM installasjonen. På venstre side kan du navigere rundt blant de ulike enhetene som du har tilkoblet WEB HOME TM. Du kan klikke på pluss / minus symbolene for å åpne / lukke de enkelte deler av installasjonen. Høyre side av vinduet viser ditt valg i venstre side, dvs. den enheten du har klikket på i navigasjonsdelen. Nederst vises en jobbliste med de punkter du skal gjennom for å utføre konfigureringen av WEB HOME TM 37

43 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Angi navnet på hytten 1 Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. I feltet Navnet på hytten vises et nummer som angir ID-en på den aktuelle WEB HOME TM enheten. 2 Slett nummeret og legg i stedet inn navnet på hytten med den aktuelle WEB HOME TM installasjonen i feltet Navnet på hytten 3 Klikk på Lagre. trinn 38

44 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Navngi termotater 1 Under Devireg TM 550 system i navigasjonsdelen vises alle termostatenhetene som er tilsluttet WEB HOME TM enheten i huset. Hver termostat er angitt med en unik ID. Sjekk at antallet termostater i listen stemmer med det antall Devireg TM 550 termostater du har montert i huset. Eventuelle termostater som ikke er med i nettverket til WEB HOME TM vil ikke fremgå av listen. 39

45 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn 2 Når du skal navngi en av termostatene skal du først velge den aktuelle termostaten i huset. Gå til termostaten du vil navngi og slå den av. For å kunne slå den av skal tidsbryteren være frakoblet dvs. Ursymbolet skal ikke vises på displayet. Det er mulig å koble tidsbryteren på og av ved å trykke på knappen. Drei nå termostatknappen til venstre inntil det står OFF på displayet. Nå er termostaten slått av, og i listen over termostater i Devicom TM configurator vil den være markert med et gult spørsmåltegn. 3 Klikk på termostaen med den gule markeringen. 4 Slett termostatens ID-nummer og tast inn i stedet et beskrivende navn (f.eks. navnet på rommet hvor termostaten er plassert) i feltet Beskrivelse. Hvis du slår termostaten (der som standard er slått på) av ved å fjerne markeringen i feltet Slått på, vil den ikke være synlig og tilgjengelig for kunden når han / hun logger seg på WEB HOME TM på internettet 40

46 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Under Informasjon finner du en rekke opplysninger om den aktuelle termostaten, bl.a. om status og kvalitet på devinet (til feilsøking) og temperaturen i det aktuelle rommet. 5 Hvis du ønsker mer informasjon om en termostat (f.eks. dens unike ID og versjon) kan du klikke på knappen Informasjon. Det vil nå komme opp et vindu med informasjon om enheten. 6 Klikk til sist på Lagre for å lagre dine innstillinger. Nå vil det navnet du har gitt termostaten fremgå av navigasjonsdelen hvor den endres til en grønn markering. Fortsett med å navngi alle termostatene i listen i Devicom TM configurator ved å gjenta punktene 1-6. Når du har navngitt alle termostatene blir jobben markert som utført i jobblisten nederst i vinduet.. 41

47 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere og navngi aux. inngang 1 Gå til Aux. inngang/utgang. 2 Klikk på temperaturføler Nå vises det tilhørende fanebladet til høyre 3 Aktiver temperaturføleren ved å sette markering i feltet Slått på 4 Tast inn et navn på temperaturføleren i feltet Beskrivelse. 5 Nå kan du klikke på Lagre for å lagre dine innstillinger eller fortsette med å lage alarminnstillinger for inngangen (se neste side). trinn 42

48 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Velg inngangstype Når du definerer alarminnstillinger for inngangen skal du først velge hvilken type inngang som skal tilpasses. Digital inngang (On/Off-inngang) til f.eks. alarmrelé i 3. parts tyverialarm. Temperaturføler (analog) til temperaturmåling (f.eks. DEVIs standard termostatgulvføler). 43

49 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Alarminnstillinger for temperaturføler 1 Velg temperaturføler under Inngangsinnstil linger 2 Velg èn av følgende alarminnstillinger: Slått av, det vil ikke bli sendt alarm. Send alarm hvis inngangsverdien er MINDRE enn alarmgrense. Send alarm hvis inngangsverdien er STØRRE enn alarmgrense. 3 Tast inn tallverdi i feltet Alarmgrense. 4 Klikk på Lagre trinn 44

50 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Alarminnstillinger for digital inngang 1 Velg Digital inngang under Inngangsinnstillinger. 2 Velg en av følgende alarminnstillinger:: Slått av det vil ikke bli sendt alarm. Send alarm hvis inngangen skifter fra LAV til HØY (fordi inngangen blir avbrutt).. Send alarm hvis inngangen skifter fra HØY til LAV (fordi inngangen kortslutter). 3 Klikk på Lagre.. 45

51 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere og navngi reléutgang 1 Klikk på Reléutgang. Nå vises det tilhørende fanebladet til høyre. 2 Aktiver reléutgangen ved å sette en markering i feltet Slått på. 3 Tast inn et beskrivende navn på reléutgangen i feltet Beskrivelse Du kan teste om reléutgangen virker som den skal ved å: Slå reléutgangen på med Relé ON. Slå reléutgangen av med Relé OFF. 4 Klikk på Lagre trinn 46

52 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Sjekke at signaldekningen virker Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. Nå vises signaldekningen til høyre. Under GSM nettverksregistrering /signalkvalitet kan du til enhver tid avlese den aktuelle signaldekningen. Hvis den ligger i det røde området er dekningen for dårlig, og du må sikre en bedre dekning ved å endre antennens plassering (se neste side). Hvis den ligger i det gule området vil det være risiko for utfall og vi anbefaler at du forsøker å oppnå en bedre dekning slik at signalet kommer til å ligge i det grønne området (se neste side) Hvis den ligger i det grønne området er dekningen i orden og du trenger ikke foreta deg mer.. 47

53 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Oppnå bedre signaldekning For å oppnå bedre signaldekning skal du gjøre følgende: 1 Følg anbefalingene med hensyn til plassering av den magnetiske antennen: Den skal plasseres utenfor sikringsskapet. Antennen må ikke plasseres ved siden av metall. 2 Hvis ikke dette bedrer dekningen skal antennen flyttes lengre opp i huset. 3 Hvis det heller ikke bedrer dekningen kan det under vanskelige forhold være nødvendig å bytte til en alternativ antenne og evt. antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30). Den alternative antennen kan settes opp både innendørs og utendørs. Hvis du setter den alternative antennen opp skal den også settes sammen med tilslutningskabelen med stikket til WEB HOME TM enheten (se side 25-26). Hvis det mot formodning ikke skulle lykkes å oppnå en tilfredsstillende signaldekning kontakt da vennligst Support (se side 30). 48

54 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Teste forbindelse til server Som siste punktet på jobblisten skal du teste forbindelsen til serveren. 1 Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. 2 Velg Test forbindelse til serveren. Nå vises en rekke meldinger under Status med Ringer opp til serveren som den første. 3 På et tidspunkt vises dialogboksen Informasjon med beskjed om at kommunikasjonen med serveren er oppnådd. 4 Klikk på OK. Til slutt vises meldingen Klar under Status. 49

55 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Fargemarkeringer på termostater Når termostatene vises i Devicom TM configurator under Devireg TM 550 system i navigasjonsdelen kan de ha ulike ikoner med fargemarkeringer og ulike betydninger (se nedenfor). Hvis du vil vite mer om en termostat kan du klikke på dens navn/nummer i navigasjonsdelen og deretter få vist ytterligere opplysninger i høyre side av vinduet. Grå markering. Termostaten er ikke slått på i Devicom TM configurator. Grønn trekant: Termostaten er OK Gult spørsmålstegn: Termostaten er slått av (OFF).. Kjøkken Soverom Stue Barnerom trinn 50

56 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Blått utropstegn: Feil på termostaten Eksempel: Termostaten er av en tidligere versjon (før versjon 6.02) og understøttes ikke av WEB HOME TM Løsning: Bytt ut termostaten med en nyere versjon. Feilen kan også skyldes at termostaten er satt opp som slave uten at en annen termostat samtidig er definert som master. Løsning: Sett den aktuelle termostaten opp som alone eller definer en annen termostat som master. (les mer om nettverksinnstillinger på side 20). Rødt kryss: WEB HOME TM kan ikke kommunisere med termostaten f.eks. fordi den er defekt. Løsning: Sjekk kabelen til termostaten og selve termostaten. 51

57 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 4: Avlese og meddele kundens bruker-id trinn trinn trinn Avlese/meddele kundens bruker-id Når du har utført trinnene 1-3, og installasjonen av WEB HOME TM er utført og fungerer som den skal, må du til slutt avlese og informere om kundens bruker-id som består av et sekssifret tall på WEB HOME TM enheten. Kunden skal bruke denne bruker-id første gangen han/hun logger seg på WEB HOME TM på internettet. 1 Trykk på i-knappen øverst til høyre på enheten. Nå vises et tall i displayet. 2 Skriv tallet i feltet bruker-id på baksiden av Brukerveiledning til WEB HOME TM. 3 Legg Brukerveiledning til WEB HOME TM i en konvolutt og send veiledningen til kunden. 4 Fyll ut garantibeviset. ID en står også på baksiden av enheten. trinn 52

58 Garantivilkår Garantibevis De har kjøpt WEB HOME TM som er en integrert del av et Deviheat TM varmesystem som vi er sikre på vil bidra til å forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. Deviheat TM er en komplett varmeløsning med Deviflex TM varmekabler og Devireg TM termostater. Skulle det mot formodning oppstå problemer med deres Devireg TM system er vi hos DEVI med produksjonsenheter i Danmark og som leverandør innenfor den Europeiske Union underlagt de alminnelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gjeldende lovgivningsbestemmelser i de enkelte land hvilket forutsetter at: DEVI yter 10 års garanti på Deviflex TM varmekabler og 2 års garanti mot materiell- og produksjonsfeil i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gjelder kun såfremt GARANTIBEVISET utfylles korrekt og i henhold til instruksjonene, og kun såfremt feilen inspiseres av eller presenteres for DEVI eller en autorisert DEVI-forhandler. Bemerk vennligst at GARANTIBEVISET skal være utformet på norsk samt at ISO koden for Norge, N, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden av installasjonsveiledningen. DEVI forplikter seg til å reparere eller levere en ny enhet gratis til kunden. I tilfeller av feil på Devireg TM termostater forbeholder DEVI seg retten til å reparere enheten gratis og uten urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gjelder ikke for installasjoner som er foretatt av uautoriserte installatører eller feil som skyldes andre leverandørers feilkonstruksjoner misbruk, skade forårsaket av andre eller ukorrekt installasjon eller andre følgeskader som måtte oppstå. Såfremt DEVI anmodes om å inspisere eller reparere feil som er forårsaket av ovennevnte faktureres arbeidet i sin helhet. DEVI Garantien bortfaller i tilfeller av manglende betaling for utstyret. DEVI vil til enhver tid reagere raskt, effektivt og redelig på alle forespørsler og rimelige krav fra våre kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar mens der ved kjøperett henvises til den norske kjøpsloven. Navn Adresse Postnr / sted Telefon Bemerk vennligst! Garantien gjelder kun såfremt nedenstående er korrekt utfylt. Se øvrige vilkår under Garantivilkår. Elektriske installajsoner utført av Dato for installajsonen Telefon Produksjonskode Leverandørens stempel: DEVI Elektrovarme AS Årenga Skui Telefon telefaks

59 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Stikkordsregister A Avlese bruker-id 52 Aktivere termostat 8 Alarm, koble til WEB HOME TM 29 Alarminnstillinger for inngang 43, 44, 45 Alone termostat 12 AM/PM urvisning 18 Analog inngang 43 Anbefalinger plassering av antenne 25, 48 Anbefalinger plassering av termostater 1 Antenne alternativ 26, 48 Antenne plassering 25, 48 Antenne utendørs 26, 48 B Bærbar PC tilkobling 32 Bruker-ID 52 C CD 33 Celcius temperaturvisning13 Configurator installering 33 D Devicom TM configurator 33, 36 Digital inngang 29, 43 F Fabrikkinnstillinger termostat 18 Fahrenheit temperaturvisning 13 Feilmeldinger termostat 21 Følere 9, 14 Følertype 6 G Garanti WEB HOME TM 53 GSM-nettverksregistrering 47 Gulvføler 6, 9, 14, 29 Gulvtemperatur maksimum 15 54

60 Stikkordsregister I termostat 3 Master termostat 12, 20 ID på WEB HOME TM 53 Inngang WEB HOME TM enheten 24 Microsoft.NET Framework 1.1 Package 33 Alarminnstillinger for digital inngang 45 Alarminnstillinger for temperaturføler 44 Inngang analog 43 digital 43 temperaturføler 43 velge type 43 Informasjon om termostatenhet 41 Installere configurator 33 J Jobbliste ved konfigurering 37 K Kode til termostat 10 Konfigurere WEB HOME TM 36 L Login på WEB HOME TM 52 M Maksimum gulvtemperatur 15 N Nattsenking 17 Navn på hytten 38 på inngang 42 på reléutgang 46 på termostater 39 Nettverk, master og slaver 20 Nettverksinnstillinger termostater 20 Nettverkstyper 12 55

61 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM O Offset justering 16 P PC tilkobling 32 R Reléutgang 28 Relé navngi og aktivere 46 Relé test 46 Romføler 6, 9 S Sentral justering termostater 12, 20 Server test forbindelse 49 Signaldekning 48 Signalkvalitet 47, 49 Slave termostat 12, 20 Strømforsyning til WEB HOME TM 24, 31 Styring av termostater fra master-enhet 20 Support 30 T Tekniske spesifikasjoner strømforsyning 31 termostat 21 WEB HOME TM 31 Temperaturføler 29, 43 alarminnstillinger 44, 45 navngi og aktivere 42 tilkoble til WEB HOME TM 29 Temperaturmåling 43 Temperaturvisning Celsius/Fahrenheit 13 Termostat aktivere 8 anbefalt plassering 1 fabrikkinnstillinger 18 fargemarkeringer i configurator 50 feilmeldinger 21 feil i configurator 50 frakoble 39 grunnoppsetting 9 56

62 Stikkordsregister ikoner for 50 informasjon om 41 installere 3 koblingsdiagram 21 navngi 39 nettverk med master og slaver 20 tekniske spesifikasjoner 21 V Varmtvannsbereder 28, 46 W WEB HOME TM inngang 29 reléutgang 28 garanti 53 konfigurere 36 tekniske spesifikasjoner 31 U Utgang 28 navngi og aktivere 46 tilkoble antenne 29 tilkoble termostater 27 tilkoble tyverialarm 29 teste 46 Urvisning AM/PM 18 USB-converter 32 Ø Økonominivå senke temperatur 17 57

63 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM

64

Article: 08095868 Version: 01.01

Article: 08095868 Version: 01.01 Article: 08095868 Version: 01.01 VI_535_DEVI_NORGE.indd 2 06/07/06 15:53:27 NO Devireg TM 535 Installasjons- og brukerveiledning VI_535_DEVI_NORGE.indd 1 06/07/06 15:53:27 Gratulerer med... nytt DEVI gulvvarmesystem.

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devifoil varmefolie www.devi.no 1 Generelt om installasjon Devifoil varmefolier er varmeelementer for innbygging og anses ikke

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01

Brukerveiledning. Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter. Versjon 2.4.4906.01 Brukerveiledning Zense HomeControl PC software (PC 2.4.4906) & Zensehome enheter Versjon 2.4.4906.01 Zense Homecontrol Brugervejledning, versjon 2.4.4906.01 i av v Dette dokumentet er beskyttet av opphavsrett

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer