Installasjonsveiledning WEB HOME TM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning WEB HOME TM"

Transkript

1 NО Installasjonsveiledning WEB HOME TM

2 Warennummer: Version:

3 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installere termostater Side 2 23 Installere WEB HOME TM enheten Side Konfigurere WEB HOME TM Side Avlese og meddele kundens bruker-id Side 52

4 Før du starter Tilkobling og innstilling av Devireg TM 550 termostater skal alltid utføres av en autorisert og godkjent elektroinstallatør. Feil under installasjon og innstilling kan medføre skader på varmesystemet eller gulvkonstruksjonen. Hvis din bærbare PC som brukes i trinn 3 under installasjonen ikke er utstyrt med en seriell portinngang skal du anvende en seriell-til-usb converter (kontakt Support se side 30) Med hensyn til antennedekningen ved monteringsstedet kan det under vanskelige forhold være nødvendig å skifte fra antennen som følger med WEB HOME TM til en alternativ antenne og evt. en antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30). Denne antennen kan monteres både utendørs og innendørs. Alternativ antenne USB Converter

5 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM

6 WEB HOME TM - Innledning Innledning WEB HOME TM består av selve WEB HOME TM enheten som monteres i boligens sikringsskap. Via GSM-forbindelse er enheten i trådløs kontakt med en server som boligeieren kan gå inn på via internettet. WEB HOME TM enheten kobles sammen med en rekke Devireg TM 550 termostater. WEB HOME TM fungerer utelukkende sammen med Devireg TM 550 termostater. Du kan teste og kontrollere på stedet om installasjonen virker. DEVI har nemlig utviklet et konfigurasjonsprogram, Devicom TM configurator som gir sikkerhet for at WEB HOME TM fungerer før boligen forlates. Programmet inneholder en grundig kontrolliste som systematisk guider deg gjennom konfigureringen. Det betyr at du kan kjøre videre til neste jobb i trygg forvisning om at WEB HOME TM fungerer perfekt Installeringen av WEB HOME TM består av 4 trinn som beskrives i detalj på de følgende sider. Trinn 1: Oppsetting og installasjon av det ønskede antall Devireg TM 550 termostater som skal kobles sammen med WEB HOME TM enheten. Trinn 2: Installering av WEB HOME TM enheten og tilkoblinger (for eksempel termostater, tyverialarm og varmtvannsbereder). Trinn 3: Konfigurering av WEB HOME TM systemet ved hjelp av en bærbar PC. Trinn 4: Avlesning og overgivelse av kundens bruker-id som gir adgang til WEB HOME TM på internettet. 1

7 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 1: Installere termostater Anbefalinger vedr plassering av termostat Installasjonshøyde når DeviregTM 550 anvendes som romføler: typisk mellom cm. Termostaten må ikke plasseres på steder hvor den kan utsettes for vannsøl eller annen fuktighet. Ikke for tett på dører og vinduer som kan åpnes. trinn trinn trinn trinn 2

8 WEB HOME - Trinn 1 Ikke på en vegg som er utsatt for direkte sollys. Ikke på steder hvor den blir dekket av gardiner, håndklær eller lignende som henger foran termostaten. Devireg TM 550 må ikke installeres i små rom med utilstrekkelig ventilasjon slik som baderom. I slike tilfeller plasseres termostaten utenfor rommet og i stedet benyttes en gulvføler (FS) Ikke på innsiden av en yttervegg. 3

9 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installering av Devireg TM trinn trinn trinn 1. Fjern frontdekselet ved å trykke forsiktig på utløsermekanismen i toppen (midterste hull). 2. Trekk frontdekselet ut. 3. Løsne på skruene som sitter i fronten 4. Trekk forsiktig displaymodulet ut 5. Fjern rammen fra termostaten trinn 4

10 Trinn 1: Installere termostater 6. Tilkoble termostaten Varmeelement Maks belastning 16 A Nettilkobling V 50/60 Hz NTC-gulvføler Nettverkskobling Nettverksforbindelse NTC-gulvføler 5

11 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM 5. Når du installerer Devireg TM 550 skal du velge oppvarmingstype og tilhørende følertype. Du har tre valgmuligheter: Komfortoppvarming: Konstant temperatur på gulvet i for eksempel baderom eller andre rom, hvor man ofte går barbeint. Monter gulvføleren og velg kun gulvføler i grunnoppsettingen (se side 9) Total romoppvarming: Styring av romtemperatur i oppholdsrom, stuer osv. Monter gulvføleren og velg både gulv- og romføler i grunnoppsettingen (se side 9) Uten gulvføler: En gulvføler er ikke tilstede og kan ikke installeres Velg kun romføler i grunnoppsettingen (se side 9) Vær oppmerksom på at temperaturstyringen er mindre presis uten gulvføler. DEVI anbefaler at det installeres en gulvføler. Benytt ikke Devireg TM 550 uten gulvføler hvis varmekablene er installert på eller under treoverflater og andre temperaturfølsomme overflater. trinn trinn trinn trinn 6

12 Trinn 1: Installere termostater 6. Monter termostaten Skruehull Før du utfører arbeid på en Devireg TM 550 termostat må du sjekke at sikringen er skrudd av 7. Sett sammen termostaten igjen ved først å plassere rammen, deretter montere displaymodulet og til slutt trykke frontdekselet på plass. Displayet skal plasseres forsiktig på modulet, og det 8-benede stikket skal settes nøyaktig på plass ved å benytte 4 tapper rundt stikket. Når de 2 skruene i fronten skrus til må de ikke skrus for hardt til. Skru ikke for hardt 7

13 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere DeviregTM 550 Første gangen man tilkobler termostaten til nettet skal man velge en kode for å få adgang til grunnoppsettingen. Ordet COdE vises på displayet 1 Drei på knappen for å velge kode og fortsett å dreie inntil koden 0044 vises. 2 Trykk på knappen for å bekrefte. trinn 8

14 Trinn 1: Installere termostater 3 Velg deretter den/de følere som skal benyttes i det aktuelle varmesystemet: Devireg TM 550 kan benytte seg av to følere: en innebygget romføler en ekstern gulvføler som plasseres i gulvet i følerrør Drei på knappen for å velge enten: romføler (rs) gulvføler (FS) både rom- og gulvføler (rfs) 4 Trykk på knappen når du har valgt: Hvis Devireg TM 550 kun benytter gulvføler, blir den aktuelle temperatur (5 o til 35 o ) ikke vist i displayet. I stedet vises en skala fra 1 til 10.. Benytt alltid gulvføler hvis varmekablene er installert på eller under treoverflater! 9

15 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Endre grunnoppsetting trinn trinn trinn Gjør følgende for å endre grunnoppsettingen: 1 Hold knappen inne i 12 sekunder. Nå vises ordet COdE. 2 Drei på knappen for å velge kode. 3 Drei inntil koden 0044 vises i displayet 4 Trykk på knappen 12 Sek. trinn 10

16 Trinn 1: Installere termostater Du har nå tilgang til grunnoppsettingsmenyen som fører deg gjennom følgende menypunkter: Oppsetting av Nettverkstype Temperaturvisning Føler Maks temperatur Offset Nattsenking Urvisning Grunnvisning i display ALO C OF FS L O For hvert menypunkt kan du velge å lage en innstilling ved å dreie på knappen og deretter trykke på knappen for å bekrefte. Alternativt kan du gå videre til neste punkt ved å trykke på knappen og dermed akseptere den aktuelle forhåndsinnstillingen. 11

17 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Nettverkstype Først skal du angi om termostaten skal fungere: alene (ALOne) som mastertermostat (MASter) eller som slavetermostat (SLAve) Alle Devireg TM 550 termostater i en bygning kan kobles sammen i et nettverk med master og slaver. Det gir mulighet for sentral justering av for eksempel innstilling av ur og andre parametre. I et nettverk må kun èn termostat være master. Monter først slavene. Les mer om nettverk på side 20. Hvis du ikke ønsker å sette termostater opp i et nettverk med master og slaver skal du velge ALO. 1 Drei på knappen for å velge ALO, MAS eller SLA 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis du velger SLA vil ikke alle punkter i grunnoppsettingen være tilgjengelige. De manglende innstillingene kan kun justeres på masteren. Det har ingen betydning mht til den senere tilkoblingen til WEB HOME TM om det er definert et nettverk med master- og slavetermostater eller om alle termostater er definert som alone. 12

18 Trinn 1: Installere termostater Temperaturvisning Velg heretter om termostaten skal vise temperatur som Celsius (C) eller Fahrenheit (F). 1 Drei på knappen for å velge C eller F 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling. 13

19 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Føler Deretter skal du velge den eller de følere som skal benyttes i det aktuelle varmesystemet. Devireg TM 550 kan benytte seg av to følere, en innebygget romføler samt en ekstern gulvføler som plasseres i gulvet i følerrør. 1 Drei på knappen for å velge enten Romføler (rs), Gulvføler (FS) Både rom- og gulvføler (rfs) 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis Devireg TM 550 kun benytter gulvføler blir den aktuelle temperaturen (5 til 35 ) ikke vist i displayet. I stedet vises det en skala fra 1 til 10. trinn 14

20 Trinn 1: Installere termostater Maksimum temperatur Av hensyn til ulike gulvtyper kan man velge en maksimum temperatur i gulvet (Mt) som ikke må overstiges. Temperaturen kan justeres mellom 20 C og 35 C. 1 Drei på knappen inntil den ønskede og maksimale gulvtemperaturen vises 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling. Maks temperaturer for ulike gulvtyper: Fliser på sponplate 30 C Teppe/vinyl på sponplate 35 C Tregulv (parkett, planker osv) C Annet (betong, sement osv) 35 C Den maksimale gulvtemperaturen er forhåndsinnstilt til 35 C for å unngå overoppheting. I forbindelse med tregulvskonstruksjoner anbefaler DEVI å begrense den maksimale temperaturen til C. Se veiledning fra tregulvprodusent 15

21 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Offset justering Offset (OFFS) kan brukes til å korrigere temperaturvisningen i Devireg TM 550 for eventuell misvisning i forhold til et termometer i rommet. Hvis termometeret for eksempel viser 1 o C mer enn termostaten kan denne offset justeres med +1 C slik at termostaten viser det samme som termometeret. Innstillingsområdet er fra -5,5 C til +5,5 C. 1 Drei på knappen inntil den ønskede justeringen av offset vises 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling trinn trinn trinn trinn 16

22 Trinn 1: Installere termostater Nattsenking I forbindelse med den innebygde tidsstyringen kan termostaten programmeres til å senke temperaturen til økonominivå om natten. Med hensyn til antallet grader som temperaturen skal senkes (LO) med kan du velge en verdi mellom 0 C og -30 C. Du kan for eksempel velge -5 C hvis temperaturen skal senkes med 5 grader. 1 Drei på knappen for å velge det ønskede økonominivået 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Hvis det er installert normal romoppvarming bør temperaturen ikke senkes med mer enn ca. 5 grader om natten. 17

23 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Urinnstilling (12 timer AM/PM eller 24 timer) Til slutt skal du innstille uret. Velg om uret skal kjøre med 24 timer eller 12 timer AM/PM 1 Drei på knappen for å velge 12 eller 24 timer 2 Trykk på knappen for å bekrefte når du har valgt innstilling Nå avsluttes endringene av grunnoppsettingen og displayet viser nå den daglige betjeningsmenyen. Med hensyn til innstilling av ur og nattsenking henvises til brukerveiledningen for Devireg TM 550 termostaten.. trinn 18

24 Trinn 1: Installere termostater Fabrikksinnstillinger Termostaten er fra fabrikken innstilt med følgende parametre: Betjening Fabrikksinnstilling Mulige valg Nettverkstype Alone Alone, Master eller Slave Temperaturvisning C C eller F Føler Rom- og gulvføler (rfs) Romføler (rs), gulvføler (FS) eller rom- og gulvføler (rfs) Maks. temperatur +35 C +20 C til + 35 C Offset 0.0 C -5,5 C til +5,5 C Nattsenking -5 C 0 C til -30 C Ukedag 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Urinnstilling timer AM/PM eller 24 timer Klokkeslett --:-- --:-- Tidsstyring - Opp til 336/uke 19

25 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Nettverksinnstilling Flere Devireg TM 550 kan forbindes i et nettverk. Alle Devireg TM 550 termostater som er installert i en bygning kan forbindes med hverandre via et nettverk som gir mulighet for sentral justering av programmering og andre parametre som for eksempel innstilling av ur. Nettverket kan inneholde opptil 32 enheter, dvs 1 masterenhet og opptil 31 slaveenheter. Det er kun mulighet for 1 masterenhet. En Devireg TM 550 kan stå alene selv om den er forbundet til nettverket. Termostaten vil i slike tilfeller ikke reagere på eller sende nettverksinformasjoner men den vil telle som en av de maksimale 32 enheter i nettverket. Nettverket er et separat nett med to ledninger. Ledningene er uten skjerm, ikke vridde og ikke polariserte for å gi rask installasjon. Enhetene tilkobles parallelt i nettverket. Nettverksledningene kan forlegges i samme rør som spenningsførende ledere. Den maksimale lengden på ledningene er opptil 500 meter. Hvis flere masterenheter er konfigurert på nettverket vil en feilmelding blunke i displayet, og enheten skal konfigureres på nytt. Hvis en Devireg TM 550 er konfigurert som slaveenhet vil følgende parametere bli styrt fra masterenheten: Ur Ukedag C eller F 12 timers AM/PM eller 24 timers ur Nattsenkingsprogram Tilbehør til nettverket: Nettverkskabel, en-leder 0,75 mm2 (100 m). Ved lange avstander benyttes 1,5 mm2 ledning. Kontakt Support se side

26 Trinn 1: Installere termostater Feilmeldinger Devireg TM 550 har et innebygget system, som kontinuerlig sjekker varmesystemet, selve termostaten og et mulig nettverk for funksjonsfeil. Hvis det oppstår feil vil displayet blinke og feilen kan avleses. Feilnummeret kan ses på ukedagene 1-7. For å utføre en reset etter en feilmelding skal du gå inn i grunnoppsettingen og gå gjennom alle punkter (se side 10). Feil på gulvføler / følerledning eller overoppheting av termostaten vil medføre frakobling av varmen. Nr. Feil Hva kan jeg gjøre? 2 Konfigurert som Master, men har registrert Kun en enhet må konfigureres som Master ytterligere en Master 3 Konfigurert som Slave men har ikke mottatt En av enhetene må konfigureres som Master. styremeldinger fra en Masterenhet 4 Termostaten er slått av på grunn av overoppheting La termostaten kjøle seg ned en stund. Gå deretter inn i grunnoppsettingen for å slette feilmeldingen 5 Følerfeil. Gulvføleren kortsluttet Bytt gulvføleren 6 Følerfeil. Gulvføleren avbrutt Bytt gulvføleren 7 Uret er ikke innstilt Innstill uret 21

27 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Tekniske spesifikasjoner for Devireg TM 550 termostat trinn trinn trinn Temperaturområde +5 C til +35 C eller OFF Temperaturbegrensning +20 C til +35 C Spenning V ~ 50/60 Hz Ohmsk belastning 250 V ~ 16 A Induktiv belastning Cos φ = 0,3 Max. 1A Energiforbruk < 500 mw Batteribackup 100 timer Nattsenking 0 C til -30 C Offset -5,5 C til + 5,5 C Kapslingsklasse IP 30 Følertype NTC-gulvføler Følerverdi 15 kohm/25 C trinn 22

28 Trinn 1: Installere termostater Devireg TM koblingsdiagram Varmeelement Nettilkobling NTC Gulvføler nettverksforbindelse 23

29 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 2: Installere WEB HOME TM enheten trinn trinn trinn Kobling til strømforsyningen Strømforsyningen til WEB HOME TM består av en 24V enhet som kobles sammen med WEB HOME TM enheten. Forbind strømforsyningen til klemmene 13 og 14 på WEB HOME TM enheten. Vær oppmerksom på polariteten. Strømforsyning Reléutgang Antenne Til Software trinn Inngang temperaturføler eller digital Til termostat 24

30 Installere WEB HOME TM enhet Tilkobling av antennen Antennen til WEB HOME TM består av to deler: en kontakt som settes i selve WEB HOME TM enheten, og selve antennen med ledning og magnetfot. Bemerk: Antennen med magnetfot er kun beregnet til innendørs bruk. 1 Sett de to antennedelene sammen 2 Sett antennekontakten i antenneinngangen på WEB HOME TM enheten med et fast trykk 3 Plasser antennens magnetfot et hensiktsmessig sted Anbefalinger med hensyn til plassering av magnetisk antenne: Den skal plasseres utenfor sikringsskapet Den må ikke plasseres slik at antennen kommer i nærheten av metall Plasser evt. antennen høyere opp i boligen. Trykk hardt! 25

31 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Tilkobling av antennen Når du senere skal konfigurere WEB HOME TM ved hjelp av Devireg TM configurator (les mer under trinn 3), skal du teste mottakerforholdene på stedet, og avgjøre om antennen skal plasseres et annet sted for å oppnå optimale mottakerforhold. For å oppnå bedre antennedekning skal du i første omgang følge anbefalingene med hensyn til plassering (se forrige side) Under vanskelige forhold kan det være nødvendig å skifte til en alternativ antenne og evt. antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30) Denne antennen kan settes opp både innendørs og utendørs. Hvis du setter den alternative antennen opp skal den også settes sammen med tilkoblingsdelen med kontakten til WEB HOME TM enheten. 26

32 Trinn 2: Installere WEB HOME TM -enheten Tilkobling av Devireg TM 550 termostater Forbind en av de sammenkoblede Devireg TM 550 termostatene til WEB HOME TM enheten ved å koble den til devinet (klemme 11 og 12) på WEB HOME TM enheten. Tykkelsen på ledningen som benyttes ved forbinding og tilkopling av termostatene skal være minimum 0,75 mm2. Man kan maksimalt tilkoble 31 sammenkoblede Devireg TM 550 termostater til WEB HOME TM Varmeelement Nettilkobling gulvføler Nettverksforbindelse 27

33 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Bruk av reléutgang (output) Til reléutgangen på WEB HOME TM kan man for eksempel tilkoble en varmtvannsbereder. Forbind outputenheten (for eksempel varmtvannsbereder) til klemmene 1 og 2 på WEB HOME TM enheten Av hensyn til egen sikkerhet må man ikke tilkoble noe til reléutgangen som på noen måte kan utgjøre en fare, for eksempel antenne ild (håndkle på varmeovner uten overopphetingssikring), slå på apparater (for eksempel i sauna hvor det kan ligge håndkler) osv. Max. 2A WEB HOME trinn Varmtvannsbereder 28

34 Trinn 2: Installere WEB HOME TM enhet Bruk av inngang (input) Til inngangen på WEB HOME TM enheten kan man tilkoble en temperaturføler eller for eksempel en tyverialarm. Når du senere skal konfigurere WEB HOME TM ved hjelp av Devicom TM configurator kan du velge om inngangen skal være temperaturføler eller digital inngang (se side 43) Hvis du vil bruke inngangen til temperaturmåling skal du velge temperaturføler under konfigureringen. Du kan blant annet tilkoble DEVIs standard termostatgulvføler med 3 m ledning som temperaturføler til inngangen (kontakt Support se side 30). Hvis du vil bruke inngangen til for eksempel en tyverialarm (on/off inngang) skal du velge digital inngang under konfigureringen. Temperaturføler, tyverialarm o.lign. skal kobles til klemme 7 og 8 på WEB HOME TM enheten. 29

35 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Support Hvis du har behov for support til WEB HOME TM bes du kontakte: DEVI Elektrovarme AS Årenga Skui Telefon Ekstra muligheter for tilkobling til WEB HOME TM Det finnes en rekke muligheter for tilkoblinger og utvidelser av WEB HOME TM. Les mer i Ekstra muligheter for tilkobling til WEB HOME TM. Nødbatteri i WEB HOME TM WEB HOME TM enheten har batteribackup slik at kunden får beskjed også i tilfeller hvor det har oppstått strømbrudd. Batteriet i WEB HOME TM er kun beregnet til bruk i nødstilfeller som vedrører WEB HOME TM (for eksempel ved strømbrudd). Den vil derfor ikke fungere etter at nødmelding er foretatt og gir derfor ikke beskjed om eventuelle feil på eksternt utstyr som måtte være tilsluttet WEB HOME TM (for eksempel tyverialarm) SIM-kort SIM-kortet som sitter i WEB HOME TM enheten er låst til enheten og kan ikke benyttes til mobiltelefoni. trinn 30

36 Trinn 2: Installere WEB HOME TM enhet Tekniske spesifikasjoner for WEB HOME TM enheten Tekniske spesifikasjoner for strømforsyning Effektforbruk Relé: - Ohmsk belastning - Induktiv belastning IP Klasse IP20 Omgivelsestemperatur Indikering Størrelse Maks. 3 W 250V ~2 A 1A (power factor 0,3) -10 C til +40 C 2x16 tegns display med bakgrunnsbelysning D/H/B 53x86x105mm Inngangsspenning 230 VAC + 0%/-20% Utgangsspenning Utgangseffekt IP Klasse Omgivelsestemperatur Størrelse 24 VDC 24 W IP20-10 C til +40 C D/H/B 53x86x70 mm 31

37 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Tilkobling av bærbar PC til WEB HOME TM trinn trinn trinn 1 Skru av den bærbare PC en 2 Sett PC-kabelen i kontakten på WEB HOME TM enheten 3 Sett computerstikket i inngangen til seriell port på den bærbare PC en Hvis den bærbare PC en ikke er utstyrt med en seriell portinngang kan man benytte en seriell-til- USB converter som bestilles separat (kontakt Support se side 30) trinn 32

38 WEB HOME TM Trinn 3 Installering av Devicom TM configurator på PC en 1 Slå på den bærbare PC en 2 Sett CD en med Devicom TM configurator til WEB HOME TM i cd-rom-driveren. Setup-programmet til Devicom TM configurator vil nå starte automatisk. Velkomstbildet til setup-programmet vises på skjermen. Hvis Microsoft.NET Framework 1.1. Package ikke er installert på din PC fra før vil setup-programmet automatisk sørge for at det blir installert før Devicom TM configurator installeres. 3 Klikk på knappen Next. 33

39 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn 4 I neste vindu kan du velge i hvilken mappe på harddisken Devicom TM configurator skal ligge. Setup-programmet foreslår normalt den mappe (Folder) hvor andre programmer er installert fra før. Vanligvis trenger du ikke oppgi noen annen plassering. Du kan også velge om det kun er du selv (Just me) som skal ha adgang til programmet eller om det skal være tilgjengelig for alle brukere av pc en (Everyone). Klikk på knappen Next. 5 Klikk på knappen Next for å starte installeringen av Devicom TM configurator på din PC. trinn 34

40 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM 6 Når installeringen er klar får du beskjed om at installasjonen er ferdig. Klikk på knappen Close. Det blir automatisk laget en snarvei til Devicom TM på PC ens skrivebord. 35

41 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Åpne programmet Devicom TM configurator Klikk på ikonet trinn trinn trinn Devicom TM configurator til Devicom TM configurator på PC ens skrivebord. Nå vises vinduet Devicom TM configurator. Velg språk i Devicom TM configurator Hvis du vil bytte til et annet språk for konfigureringsprogrammet enn det som er markert med flagg i menyen øverst kan du klikke på flagget og velge et annet språk Start konfigureringen av WEB HOME TM Klikk på åpne. trinn 36

42 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Nå vises vinduet Devicom TM WEB HOME TM hvor du kan konfigurere den aktuelle WEB HOME TM installasjonen. På venstre side kan du navigere rundt blant de ulike enhetene som du har tilkoblet WEB HOME TM. Du kan klikke på pluss / minus symbolene for å åpne / lukke de enkelte deler av installasjonen. Høyre side av vinduet viser ditt valg i venstre side, dvs. den enheten du har klikket på i navigasjonsdelen. Nederst vises en jobbliste med de punkter du skal gjennom for å utføre konfigureringen av WEB HOME TM 37

43 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Angi navnet på hytten 1 Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. I feltet Navnet på hytten vises et nummer som angir ID-en på den aktuelle WEB HOME TM enheten. 2 Slett nummeret og legg i stedet inn navnet på hytten med den aktuelle WEB HOME TM installasjonen i feltet Navnet på hytten 3 Klikk på Lagre. trinn 38

44 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Navngi termotater 1 Under Devireg TM 550 system i navigasjonsdelen vises alle termostatenhetene som er tilsluttet WEB HOME TM enheten i huset. Hver termostat er angitt med en unik ID. Sjekk at antallet termostater i listen stemmer med det antall Devireg TM 550 termostater du har montert i huset. Eventuelle termostater som ikke er med i nettverket til WEB HOME TM vil ikke fremgå av listen. 39

45 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn 2 Når du skal navngi en av termostatene skal du først velge den aktuelle termostaten i huset. Gå til termostaten du vil navngi og slå den av. For å kunne slå den av skal tidsbryteren være frakoblet dvs. Ursymbolet skal ikke vises på displayet. Det er mulig å koble tidsbryteren på og av ved å trykke på knappen. Drei nå termostatknappen til venstre inntil det står OFF på displayet. Nå er termostaten slått av, og i listen over termostater i Devicom TM configurator vil den være markert med et gult spørsmåltegn. 3 Klikk på termostaen med den gule markeringen. 4 Slett termostatens ID-nummer og tast inn i stedet et beskrivende navn (f.eks. navnet på rommet hvor termostaten er plassert) i feltet Beskrivelse. Hvis du slår termostaten (der som standard er slått på) av ved å fjerne markeringen i feltet Slått på, vil den ikke være synlig og tilgjengelig for kunden når han / hun logger seg på WEB HOME TM på internettet 40

46 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Under Informasjon finner du en rekke opplysninger om den aktuelle termostaten, bl.a. om status og kvalitet på devinet (til feilsøking) og temperaturen i det aktuelle rommet. 5 Hvis du ønsker mer informasjon om en termostat (f.eks. dens unike ID og versjon) kan du klikke på knappen Informasjon. Det vil nå komme opp et vindu med informasjon om enheten. 6 Klikk til sist på Lagre for å lagre dine innstillinger. Nå vil det navnet du har gitt termostaten fremgå av navigasjonsdelen hvor den endres til en grønn markering. Fortsett med å navngi alle termostatene i listen i Devicom TM configurator ved å gjenta punktene 1-6. Når du har navngitt alle termostatene blir jobben markert som utført i jobblisten nederst i vinduet.. 41

47 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere og navngi aux. inngang 1 Gå til Aux. inngang/utgang. 2 Klikk på temperaturføler Nå vises det tilhørende fanebladet til høyre 3 Aktiver temperaturføleren ved å sette markering i feltet Slått på 4 Tast inn et navn på temperaturføleren i feltet Beskrivelse. 5 Nå kan du klikke på Lagre for å lagre dine innstillinger eller fortsette med å lage alarminnstillinger for inngangen (se neste side). trinn 42

48 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Velg inngangstype Når du definerer alarminnstillinger for inngangen skal du først velge hvilken type inngang som skal tilpasses. Digital inngang (On/Off-inngang) til f.eks. alarmrelé i 3. parts tyverialarm. Temperaturføler (analog) til temperaturmåling (f.eks. DEVIs standard termostatgulvføler). 43

49 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Alarminnstillinger for temperaturføler 1 Velg temperaturføler under Inngangsinnstil linger 2 Velg èn av følgende alarminnstillinger: Slått av, det vil ikke bli sendt alarm. Send alarm hvis inngangsverdien er MINDRE enn alarmgrense. Send alarm hvis inngangsverdien er STØRRE enn alarmgrense. 3 Tast inn tallverdi i feltet Alarmgrense. 4 Klikk på Lagre trinn 44

50 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Alarminnstillinger for digital inngang 1 Velg Digital inngang under Inngangsinnstillinger. 2 Velg en av følgende alarminnstillinger:: Slått av det vil ikke bli sendt alarm. Send alarm hvis inngangen skifter fra LAV til HØY (fordi inngangen blir avbrutt).. Send alarm hvis inngangen skifter fra HØY til LAV (fordi inngangen kortslutter). 3 Klikk på Lagre.. 45

51 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Aktivere og navngi reléutgang 1 Klikk på Reléutgang. Nå vises det tilhørende fanebladet til høyre. 2 Aktiver reléutgangen ved å sette en markering i feltet Slått på. 3 Tast inn et beskrivende navn på reléutgangen i feltet Beskrivelse Du kan teste om reléutgangen virker som den skal ved å: Slå reléutgangen på med Relé ON. Slå reléutgangen av med Relé OFF. 4 Klikk på Lagre trinn 46

52 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Sjekke at signaldekningen virker Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. Nå vises signaldekningen til høyre. Under GSM nettverksregistrering /signalkvalitet kan du til enhver tid avlese den aktuelle signaldekningen. Hvis den ligger i det røde området er dekningen for dårlig, og du må sikre en bedre dekning ved å endre antennens plassering (se neste side). Hvis den ligger i det gule området vil det være risiko for utfall og vi anbefaler at du forsøker å oppnå en bedre dekning slik at signalet kommer til å ligge i det grønne området (se neste side) Hvis den ligger i det grønne området er dekningen i orden og du trenger ikke foreta deg mer.. 47

53 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn trinn Oppnå bedre signaldekning For å oppnå bedre signaldekning skal du gjøre følgende: 1 Følg anbefalingene med hensyn til plassering av den magnetiske antennen: Den skal plasseres utenfor sikringsskapet. Antennen må ikke plasseres ved siden av metall. 2 Hvis ikke dette bedrer dekningen skal antennen flyttes lengre opp i huset. 3 Hvis det heller ikke bedrer dekningen kan det under vanskelige forhold være nødvendig å bytte til en alternativ antenne og evt. antenneforlengerkabel (kontakt Support se side 30). Den alternative antennen kan settes opp både innendørs og utendørs. Hvis du setter den alternative antennen opp skal den også settes sammen med tilslutningskabelen med stikket til WEB HOME TM enheten (se side 25-26). Hvis det mot formodning ikke skulle lykkes å oppnå en tilfredsstillende signaldekning kontakt da vennligst Support (se side 30). 48

54 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Teste forbindelse til server Som siste punktet på jobblisten skal du teste forbindelsen til serveren. 1 Klikk på WEB HOME TM i navigasjonsdelen. 2 Velg Test forbindelse til serveren. Nå vises en rekke meldinger under Status med Ringer opp til serveren som den første. 3 På et tidspunkt vises dialogboksen Informasjon med beskjed om at kommunikasjonen med serveren er oppnådd. 4 Klikk på OK. Til slutt vises meldingen Klar under Status. 49

55 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM trinn trinn trinn Fargemarkeringer på termostater Når termostatene vises i Devicom TM configurator under Devireg TM 550 system i navigasjonsdelen kan de ha ulike ikoner med fargemarkeringer og ulike betydninger (se nedenfor). Hvis du vil vite mer om en termostat kan du klikke på dens navn/nummer i navigasjonsdelen og deretter få vist ytterligere opplysninger i høyre side av vinduet. Grå markering. Termostaten er ikke slått på i Devicom TM configurator. Grønn trekant: Termostaten er OK Gult spørsmålstegn: Termostaten er slått av (OFF).. Kjøkken Soverom Stue Barnerom trinn 50

56 Trinn 3: Konfigurere WEB HOME TM Blått utropstegn: Feil på termostaten Eksempel: Termostaten er av en tidligere versjon (før versjon 6.02) og understøttes ikke av WEB HOME TM Løsning: Bytt ut termostaten med en nyere versjon. Feilen kan også skyldes at termostaten er satt opp som slave uten at en annen termostat samtidig er definert som master. Løsning: Sett den aktuelle termostaten opp som alone eller definer en annen termostat som master. (les mer om nettverksinnstillinger på side 20). Rødt kryss: WEB HOME TM kan ikke kommunisere med termostaten f.eks. fordi den er defekt. Løsning: Sjekk kabelen til termostaten og selve termostaten. 51

57 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Trinn 4: Avlese og meddele kundens bruker-id trinn trinn trinn Avlese/meddele kundens bruker-id Når du har utført trinnene 1-3, og installasjonen av WEB HOME TM er utført og fungerer som den skal, må du til slutt avlese og informere om kundens bruker-id som består av et sekssifret tall på WEB HOME TM enheten. Kunden skal bruke denne bruker-id første gangen han/hun logger seg på WEB HOME TM på internettet. 1 Trykk på i-knappen øverst til høyre på enheten. Nå vises et tall i displayet. 2 Skriv tallet i feltet bruker-id på baksiden av Brukerveiledning til WEB HOME TM. 3 Legg Brukerveiledning til WEB HOME TM i en konvolutt og send veiledningen til kunden. 4 Fyll ut garantibeviset. ID en står også på baksiden av enheten. trinn 52

58 Garantivilkår Garantibevis De har kjøpt WEB HOME TM som er en integrert del av et Deviheat TM varmesystem som vi er sikre på vil bidra til å forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. Deviheat TM er en komplett varmeløsning med Deviflex TM varmekabler og Devireg TM termostater. Skulle det mot formodning oppstå problemer med deres Devireg TM system er vi hos DEVI med produksjonsenheter i Danmark og som leverandør innenfor den Europeiske Union underlagt de alminnelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gjeldende lovgivningsbestemmelser i de enkelte land hvilket forutsetter at: DEVI yter 10 års garanti på Deviflex TM varmekabler og 2 års garanti mot materiell- og produksjonsfeil i forbindelse med alle øvrige DEVI produkter. Garantien gjelder kun såfremt GARANTIBEVISET utfylles korrekt og i henhold til instruksjonene, og kun såfremt feilen inspiseres av eller presenteres for DEVI eller en autorisert DEVI-forhandler. Bemerk vennligst at GARANTIBEVISET skal være utformet på norsk samt at ISO koden for Norge, N, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden av installasjonsveiledningen. DEVI forplikter seg til å reparere eller levere en ny enhet gratis til kunden. I tilfeller av feil på Devireg TM termostater forbeholder DEVI seg retten til å reparere enheten gratis og uten urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gjelder ikke for installasjoner som er foretatt av uautoriserte installatører eller feil som skyldes andre leverandørers feilkonstruksjoner misbruk, skade forårsaket av andre eller ukorrekt installasjon eller andre følgeskader som måtte oppstå. Såfremt DEVI anmodes om å inspisere eller reparere feil som er forårsaket av ovennevnte faktureres arbeidet i sin helhet. DEVI Garantien bortfaller i tilfeller av manglende betaling for utstyret. DEVI vil til enhver tid reagere raskt, effektivt og redelig på alle forespørsler og rimelige krav fra våre kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar mens der ved kjøperett henvises til den norske kjøpsloven. Navn Adresse Postnr / sted Telefon Bemerk vennligst! Garantien gjelder kun såfremt nedenstående er korrekt utfylt. Se øvrige vilkår under Garantivilkår. Elektriske installajsoner utført av Dato for installajsonen Telefon Produksjonskode Leverandørens stempel: DEVI Elektrovarme AS Årenga Skui Telefon telefaks

59 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Stikkordsregister A Avlese bruker-id 52 Aktivere termostat 8 Alarm, koble til WEB HOME TM 29 Alarminnstillinger for inngang 43, 44, 45 Alone termostat 12 AM/PM urvisning 18 Analog inngang 43 Anbefalinger plassering av antenne 25, 48 Anbefalinger plassering av termostater 1 Antenne alternativ 26, 48 Antenne plassering 25, 48 Antenne utendørs 26, 48 B Bærbar PC tilkobling 32 Bruker-ID 52 C CD 33 Celcius temperaturvisning13 Configurator installering 33 D Devicom TM configurator 33, 36 Digital inngang 29, 43 F Fabrikkinnstillinger termostat 18 Fahrenheit temperaturvisning 13 Feilmeldinger termostat 21 Følere 9, 14 Følertype 6 G Garanti WEB HOME TM 53 GSM-nettverksregistrering 47 Gulvføler 6, 9, 14, 29 Gulvtemperatur maksimum 15 54

60 Stikkordsregister I termostat 3 Master termostat 12, 20 ID på WEB HOME TM 53 Inngang WEB HOME TM enheten 24 Microsoft.NET Framework 1.1 Package 33 Alarminnstillinger for digital inngang 45 Alarminnstillinger for temperaturføler 44 Inngang analog 43 digital 43 temperaturføler 43 velge type 43 Informasjon om termostatenhet 41 Installere configurator 33 J Jobbliste ved konfigurering 37 K Kode til termostat 10 Konfigurere WEB HOME TM 36 L Login på WEB HOME TM 52 M Maksimum gulvtemperatur 15 N Nattsenking 17 Navn på hytten 38 på inngang 42 på reléutgang 46 på termostater 39 Nettverk, master og slaver 20 Nettverksinnstillinger termostater 20 Nettverkstyper 12 55

61 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM O Offset justering 16 P PC tilkobling 32 R Reléutgang 28 Relé navngi og aktivere 46 Relé test 46 Romføler 6, 9 S Sentral justering termostater 12, 20 Server test forbindelse 49 Signaldekning 48 Signalkvalitet 47, 49 Slave termostat 12, 20 Strømforsyning til WEB HOME TM 24, 31 Styring av termostater fra master-enhet 20 Support 30 T Tekniske spesifikasjoner strømforsyning 31 termostat 21 WEB HOME TM 31 Temperaturføler 29, 43 alarminnstillinger 44, 45 navngi og aktivere 42 tilkoble til WEB HOME TM 29 Temperaturmåling 43 Temperaturvisning Celsius/Fahrenheit 13 Termostat aktivere 8 anbefalt plassering 1 fabrikkinnstillinger 18 fargemarkeringer i configurator 50 feilmeldinger 21 feil i configurator 50 frakoble 39 grunnoppsetting 9 56

62 Stikkordsregister ikoner for 50 informasjon om 41 installere 3 koblingsdiagram 21 navngi 39 nettverk med master og slaver 20 tekniske spesifikasjoner 21 V Varmtvannsbereder 28, 46 W WEB HOME TM inngang 29 reléutgang 28 garanti 53 konfigurere 36 tekniske spesifikasjoner 31 U Utgang 28 navngi og aktivere 46 tilkoble antenne 29 tilkoble termostater 27 tilkoble tyverialarm 29 teste 46 Urvisning AM/PM 18 USB-converter 32 Ø Økonominivå senke temperatur 17 57

63 Installasjonsveiledning - WEB HOME TM

64

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning

I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning NО I/O Extender TM installasjons -og brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Applikasjon og funksjon 3 1.1. LED lys diode 3 2 Installasjonsveiledning 4 2.1. Konfigurering I/O Extender TM 5 2.2. Aktivering

Detaljer

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruksområder og funksjoner Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru på og av varmekabler eller

Detaljer

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning

Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning Devilink Romføler (RS) Installasjonsveiledning NO Devilink RS Devilink RS (Romføler) har en innebygget føler som måler omgivelsestemperaturen. Dette gjør at du kontrollerer varmen i rommet der termostaten

Detaljer

NO Installasjonsveiledning. devireg 316

NO Installasjonsveiledning. devireg 316 NO Installasjonsveiledning devireg 316 Ž devireg 316 er en universal DIN skinnetermostat, med en byggehøyde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring av romtemperatur, ventilasjon, kjøling eller

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

Article: 08095833 Version: 02.03

Article: 08095833 Version: 02.03 1 Article: 08095833 Version: 02.03 NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode)

Detaljer

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør

Innhold. NB! Installasjon og montasje skal KUN foretas av aut/reg elektroinstallatør NO Installation Installasjonsveiledning Instructions Devireg 530, 531 531 og and 532 532 2 Innhold Bruksområder og funksjoner Begrensing av gulvtemperaturen Lys (diode) indukasjoner (LED) Installasjonsveiledning

Detaljer

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning

Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning Devilink TM Gulvtermostat (FT) Installasjonsveiledning NO 1. Devilink Applications FT and Functions Devilink FT (Gulvtermostat) brukes for å skru av og på varmekablene. Det kan også tilkobles en gulvføler

Detaljer

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning

Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning Devilink PR Plug in Relè Monteringsveiledning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink PR Devilink PR (Plug in relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for

Detaljer

Article: 08095868 Version: 01.01

Article: 08095868 Version: 01.01 Article: 08095868 Version: 01.01 VI_535_DEVI_NORGE.indd 2 06/07/06 15:53:27 NO Devireg TM 535 Installasjons- og brukerveiledning VI_535_DEVI_NORGE.indd 1 06/07/06 15:53:27 Gratulerer med... nytt DEVI gulvvarmesystem.

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid

Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid Devireg TM 550 NO Takk for at du har kjøpt et DEVI produkt. Ved å kjøpe dette produktet har du fått et produkt av høyeste kvalitet, laget for å gi velvære i lang tid med minimale konsekvenser for miljøet.

Detaljer

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten

NYHET. Devireg 535 ny digital termostat med tidsur. Devireg 550 den fleksible termostaten NYHET Devireg 535 El.nr 54 026 65 Devireg 535 ny digital termostat med tidsur Devireg 535 er en ny digital termostat med tidsur og tre i en funksjon. Termostaten kan innstilles med gulvføler, romføler

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex varmekabel ca. 9 W/m for innvendig montering i drikkevannsledning for frost beskyttelse Notater Deviflex DTIV-9 drikkevannskabel Deviflex

Detaljer

Installasjonsveiledning devireg 850

Installasjonsveiledning devireg 850 NO Installasjonsveiledning devireg 850 Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Innholdsfortegnelse: 1. Installasjonsveiledning................................... 1.a. Plassering av følerne/føler- sokkeler i det oppvarmede

Detaljer

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning

Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning NO Devilink CC Styringsenhet Systemoversikt og installasjonsveiledning Innhold / Devilink Systemoversikt Devilink Systemoversikt... 2 1.0 Plassering av Devilink CC... 5 2.0 Montering av Devilink CC...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (+5 til +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no

WEB HOME. WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta. www.devi.no WEB HOME WEB HOME forbereder en varm velkomst på hytta www.devi.no Slik fungerer WEB HOME Sidene på din personlige WEB HOME er laget slik at du får et oversiktlig og logisk overblikk fra rom til rom i

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Installasjonsveiledning NO

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning NO Deviflex varmekabler Deviflex DTCE-30 for is- og snøsmelting på takanlegg og takrenner intelligent varme Deviflex DTCE-30 varmekabel Deviflex DTCE-30 benyttes til is- og snøsmelting

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 7 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m.

Installasjonsveiledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP-10 og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. NO Installasjonsveiledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 for lavtbyggende gulv, betonggulv m.m. Ž Notater deviflex DTIP-8, DTIP- og DTIP-15 varmekabel deviflex type DTIP, er 2-leder

Detaljer

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner

Installasjonsveiledning. Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA - kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DSIG og DSIA kan benyttes innendørs, utendørs og i takrenner Notater Deviflex ULG/DSIG17, ULGA/DSIA17, ULG/DSIG og Deviflex LG/DSIG, LGA/DSIA metervare

Detaljer

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m.

Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP-10 og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. NO Installasjonsveiledning Deviflex varmekabel Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 for lavtbyggende gulv, betonggulv, Devicell DRY m.m. Notater Deviflex DTIP-6, DTIP- og DTIP-18 varmekabel Deviflex type

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv

Installasjonsveiledning. NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NO Installasjonsveiledning NPLM-100 Selvklebende varmematte for lavtbyggende gulv NPLM-100 NPLM-100 anvendes hovedsakelig i forbindelse med rehabilitering av gulv hvor det er krav om lav byggehøyde. Mattene

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Varmekabel metervare for utendørs montasje

Varmekabel metervare for utendørs montasje Varmekabel metervare for utendørs montasje DSIA Armert 1-leder varmekabel for anlegg hvor det kreves sterkere kabel, for eksempel tungtransport, frostsikring av fryseromsgulv og mot armering. Leveres også

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer