Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning"

Transkript

1 NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

2 Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt med en fargeskjerm som reagerer på berøring. Fra denne kan du styre alle varmeinstallasjonene. Styringsenheten kommuniserer trådløst med alle øvrige Devilink enheter i installasjonen. I rommene monteres Devilink gulvtermostater som slår varmen av og på. Det kan også monteres en gulvføler for å styre varmen i gulvet. Hvis du ønsker å styre etter romtemperaturen kan du installere en Devilink romføler. Denne har en innebygget føler som måler temperaturen i rommet. Du kan også justere temperaturen opp eller ned med denne. Installasjonseksempel: Devilink romføler (RS) 2 Devilink gulvtermostat (FT) Devilink styringsenhet (CC)

3 1. Plassering av Devilink styringsenhet Ikke på vegg som blir direkte påvirket av sollys. Installasjonshøyde mellom cm. I våtrom må styringsenheten plasseres i henhold til gjeldende forskrifter. Minst 50 cm fra dører og vinduer som ofte står åpne. Ikke på yttervegger. 3

4 2. Installasjon av Devilink styringsenhet Devilink styringsenheten kan installeres med en eller en Devilink PSU (innfelt strømtilførsel) Devilink NSU (ledning og støpsel) Du må ikke tilkoble Devilink før manualen ber deg gjøre det. Fjern ikke beskyttelsesfilmen på skjermen. Sluttbrukeren skal gjøre dette. Installasjon av Devilink med PSU: Plasser PSU enheten over veggboksen og merk av for 4 skruhuller. Pass på at toppen er vannrett. Bor hull og sett inn plugger. Forbind PSU enheten i henhold til diagrammet på baksiden. Monter PSU enheten med skruene som følger med Installasjon av Devilink med NSU: Bor hull og sett inn plugger. Monter platen med skruene som følger med. Vent med å montere Devilink. Forbind PSU enheten til et strømuttak. Nå monteres alle romenhetene i henhold til installasjonsveiledningene. Når dette er gjort kan du starte konfigureringen. 4

5 3. Konfigurering av Devilink Du skal først starte med konfigureringen når alle andre enheter (romfølere, gulvtermostater etc) er montert i rommene. Legge til enheter i systemet: Når du skal legge til enheter (romfølere, gulvtermostater etc) til systemet, må styringsenheten være innenfor 1,5 meter fra enheten som skal legges til. Benytt batteripakken Devilink BSU som følger med til dette formålet. a. Ta av dekslet på BSU enheten og sett inn 10 nye AA alkaline batterier. Sjekk at batteriene sitter korrekt. Sett dekselet på plass og tilkoble BSU batteripakken til baksiden på Devilink styringsenheten. Når du er klar til å sette systemet i drift settes bryteren på BSU enheten på ON. Devilink TM BSU (batteripakke) Devilink styringsenheten vil nå starte opp. Det kan ta noen minutter så vennligst vær tålmodig. 5

6 3. Konfigurasjon av Devilink b. Når systemet er oppe og går for første gang, vil du bli møtt med dette skjermbildet. Vennligst foreta dine valg. c. Fjern frontdekselet fra styringsenheten ved å trekke den forsiktig av. For å starte installasjonsmenyen trykker du på installasjonstappen med en penn i 3 sekunder. nederst til høyre for å få hjelp tilgjengelig på skjer- Du kan alltid trykke på men. 6

7 3. Konfigurasjon av Devilink d. Nå kan du opprette rommene hvor du har installert enhetene. Opprett rom og legg til enheter: Nå kommer menyen for konfigurering av rom opp. Trykk Romenheter og deretter Legg til enheter. 7

8 3. Konfigurasjon av Devilink Maks 1.5 m Gjenta inntil alle enheter i rommet er lagt til. Når du er ferdig med å legge til alle enhetene i rommet, får du en oversikt over enhetene tilknyttet rommet. Devilink velger automatisk reguleringstype i henhold til enhetene som er tilknyttet rommet. Hvis du ønsker å endre på reguleringen må du se punkt 4.3., og deretter velge Varmestyring. Det er også her du setter maksimumsbegrensning for gulvvarmen. 8

9 3. Konfigurasjon av Devilink Trykk tilbake for å komme tilbake til konfigurasjonsmenyen. Gå tilbake til punkt 3.d. og gjenta prosedyren for alle rommene i installasjonen. Fjern batteripakken og plasser Devilink styringsenheten på monteringsplaten som du har installert tidligere. Enheten vil nå slå seg på igjen og vise dette skjermbildet Nå kan du trykke på installasjonstappen igjen for å ferdigstille installasjonen. Det må foretas en nettverkstest for å sikre at det trådløse nettverket virker som det skal. 9

10 3. Konfigurasjon av Devilink e. Nettverkstest Etter endt installasjon, og hvis du er usikker på om nettverket virker, skal det foretas en nettverkstest. Gå til Status og diagnostikk, velg Nettverk. Start nettverkstesten. Når nettverkstesten nærmer seg slutten blir du informert om at testen venter på Devilink romfølerenhetene (RS). Gå til alle Devilink romfølerenhetene og trykk på ON/OFF knappen i 5 sekunder. 10

11 4. Modifisering av en eksisterende installasjon 4. Modifisering av en eksisterende installasjon. a. Opprette et nytt rom og legge til enheter. Se punkt 3.d. b. Legge til flere enheter i eksisterende rom. Se punkt 4.1. c. Legge til serviceenheter (for eksempel en utendørs føler). Se punkt 4.2 d. Endre innstillinger for Varmestyring. Se punkt Legge til flere enheter i eksisterende rom: Gå til Rom og enheter og trykk Konfigurer eksisterende rom. Velg rommet. Gjenta inntil du har lagt til alle enheter i rommet. Foreta en nettverkstest. Se punkt 3.e. 11

12 4. Modifisering av en eksisterende installasjon 4.2 Legge til serviceenheter: En serviceenhet kan for eksempel være en utendørs føler, strømmåler etc. Foreta en nettverkstest. Se punkt 3.e. 12

13 4. Modifisering av en eksisterende installasjon 4.3 Endre innstillinger for varmestyring Med Devilink kan man velge blant 3 varmereguleringsinnstillinger. Disse kan settes individuelt for hvert rom: Komfortvarme: Konstant temperatur på gulvet i bad og andre rom der man ønsker en varm gulvoverflate. Installer gulvføler sammen med Devilink gulvtermostat og velg gulvregulering når anlegget konfigureres. Kombinert rom/gulv: Styring av romtemperaturen i oppholdsrom etc. Installer en gulvføler og velg kombinert rom/gulv når konfigurasjonen foretas. Ingen gulvføler: I de tilfeller hvor det ikke er noen gulvføler, eller det ikke er mulig å installere en gulvføler, må det installeres en Devilink romføler. Velg regulering med romføler. DEVI anbefaler alltid å installere en gulvføler for å få temperaturen så nøyaktig som mulig. Hvis det er installert mer enn en Devilink gulvtermostat i samme rom, må termostatene ha samme følerkonfigurasjon. Devilink må aldri benyttes uten gulvføler i rom hvor det er installert varme under tregulv eller andre overflater som er sensitive i forhold til gulvtemperaturen. 13

14 4. Modifisering av en eksisterende installasjon Gå til servicemenyen for å endre innstillingene for varmestyring. 14

15 4. Modifisering av en eksisterende installasjon I Varmestyringsmodus kan du velge: Forvarmingsmetode Følerkonfigurasjon Maksimum gulvtemperatur. Standardinnstillingen er 35 C. For å endre innstillingen må du bruke pinkoden: 0044 Bemerk: Gulvtemperaturen måles der føleren er plassert. Temperaturen ved gulvføleren kan variere mange grader fra det som måles på toppen av for eksempel et tregulv. Gulvfabrikantene spesifiserer ofte en maksimum temperatur på gulvets overflate. Kontakt leverandøren av gulvet for informasjon om maks. tillatte overflatetemperatur. 15

16 4. Modifisering av en eksisterende installasjon 4.4 Fjerne eller nullstille en enhet Du kan fjerne lokale enheter fra ditt Devilink system ved å nullstille systemet. Nullstille en enhet: Devilink gulvtermostat: Slå av termostaten ved hjelp av sikkerhetsbryteren på termostatens front. Hold installasjonstappen inne samtidig som du trykker på ON på sikkerhetsbryteren. Fortsett å trykke på installasjonstappen inntil LED lyset blinker rødt. (ca. 5 sek.) Devilink romføler: Fjern frontdekselet. Ta ut et batteri og trykk på ON/OFF/ installasjonstappen samtidig som du setter inn batteriet igjen. Fortsett å holde installasjonstappen nede inntil det lyser (ca. 5 sek.) 16 Fjerne en enhet: Gå til servicemenyen ved å trykke på installasjonstappen bak frontdekselet, hvis du ønsker å fjerne en enhet fra Devilink systemet. Gå til Rom og enheter, og velg Håndter enheter. Velg fjern på enheten(e) som skal fjernes og foreta en nullstilling på den eller de aktuelle enhetene Hvis en enhet er ødelagt fjernes enheten fra systemet ved å trykke på Fjern enhet, velg deretter enheten som skal fjernes. For å legge til en enhet følges prosedyren som er beskrevet i punkt 4.1 Legge til en enhet.

17 5 Feilsøking 5.1 Varselvisning: Hvis det oppstår feil i Devilink systemet vil det bli varslet med et gult advarselstegn når skjermbildet er i hvilemodus. Trykk på den røde knappen og vis detaljer, for å få mer informasjon om feilen. 17

18 5. Feilsøking 5.2 Spørsmål og svar:: Varmeregulering: Sp.m.: Hvorfor kan jeg ikke velge den reguleringstype jeg ønsker? Svar: Sjekk at enhetskonfigureringen er korrekt. Se avsnittet med Varmeregulering. Hvis du må legge til en gulvføler til gulvtermostaten, må du først fjerne gulvtermostaten, deretter legge til gulvføleren når du har installert denne. Legge til enheter: Sp.m.: Hvorfor kan jeg ikke legge til en gulvtermostat i et rom? Svar: Hvis det allerede er en gulvtermostat i rommet, må følerkonfigurasjonen på den nye termostaten være den samme. Det kan maksimalt være 4 gulvtermostater i et rom. Sp.m.: Hvorfor kan jeg ikke legge til en ekstra romføler i et rom? Svar: Det kan kun være en romføler per rom. Erstatte en enhet: Sp.m.: Hvorfor kan jeg ikke legge til en ekstra utendørsføler? Svar: Systemet støtter kun en utendørsføler. Sp.m.: Kan jeg erstatte en ødelagt enhet? Svar: Gå til Håndter enheter og velg Erstatt enhet. 18

19 5. Feilsøking Batteri installatørverktøy Batterinivået er kritisk lavt Batterinivå lavt Enheten svarer ikke For mange enheter som ikke svarer Varme slått av i et rom Min. gulvtemperaturbegrensning Barnesikring / Brukerdefinerte begrensninger Manuell betjening Symbol for gulvtemperatur Symbol for romtemperatur 19

20 6. Tekniske spesifikasjoner: Devilink styringsenhet (CC) Driftsspenning 15 VDC ±10% Standby forbruk Maks. 2W Skjerm 3.5 TFT berøringsfølsom fargeskjem Omgivelsestemperatur 0 til +40 C Frekvens MHz Rekkevidde i normale bygninger Opp til 30m Maks. antall repetisjoner i kjede 3 Sender effekt < 1 mw IP klasse 21 Dimensjoner 125 mm x 107 mm x 25 mm Devilink PSU (Innfelt) Driftsspenning VAC 50/60Hz Utgangsspenning 15 VDC ±10% Standby forbruk Maks. 0.15W Maks belastning 10W Devilink NSU Driftsspenning VAC 50/60Hz Utgangsspenning 15 VDC ±10% Standby forbruk Maks. 0.75W Kabellengde 2.5m Maks. belastning 10W Devilink BSU (Batteripakke) Utgangsspenning 15 VDC ±10% Antall batterier 10 x AA 20

21 EE avfall: Utstyr som inneholder elektriske komponenter må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Det må samles inn eller leveres til anviste oppsamlingssteder i henhold til gjeldende regler. 21

22 To års DEVI Garanti Du har kjøpt et DEVI varmesystem, som vi er sikre på vil bidra til og forbedre komforten og redusere energiforbruket i ditt hjem. DEVI leverer en komplett varmeløsning med Deviflex varmekabler eller Devimat varmematter, Devireg termostater, Devifast leggebånd og DEVI selvbegrensende kabler kombinert med tilbehør. Denne to års garantien gjelder alle DEVI produkter. Skulle det mot formodning oppstå problemer med ditt DEVI produkt, yter DEVI 2 års garanti fra dagen du kjøpte produktet under følgende forutsetninger: Under garantitiden skal DEVI ha mulighet til å levere et nytt produkt, eller reparere produktet dersom det viser seg og være feil eller mangler på produktet. Reparasjon eller utskiftning skal utføres i henhold til DEVIs anvisninger. DEVI skal ikke holdes ansvarlig for følgeskader, uhell som er forårsaket av andre eller andre uforutsette utgifter. Garantien gjelder kun dersom kunde/installatør kan fremlegge betalt faktura for produktet, og uten urimelige forsinkelser før dette blir fremlagt for DEVI. Garantitiden blir ikke utvidet etter en eventuell utskiftning/reparasjon av produktet. DEVI garantien gjelder ikke for skader som er forårsaket av feil installasjon, feil bruk eller installasjoner som ikke er foretatt av autorisert personell. Såfremt DEVI anmodes om å inspisere eller reparere feil som er forårsaket av ovennevnte faktureres arbeidet i sin helhet. DEVI garantien bortfaller i sin helhet i tilfeller av manglende betaling av produktet. DEVI vil til en hver tid reagere raskt, effektivt og redelig på alle forespørsler og rimelige krav fra våre kunder. Garantien ekskluderer alle krav som går utover forholdene nevnt ovenfor. 22

23 DEVI Garanti Garantibevis Dette garantibeviset er utstedt til: Navn: Adresse Sted: Land Telefon: Vennligst bemerk: Garantien gjelder kun såfremt nedenstående er korrekt utfylt. Se øvrige vilkår under garantivilkår. Navn på termostat: Elektriske installasjoner utført av: Varenummer: Dato: Leverandørens stempel: 23

24 Article no: Version: Danfoss AS Årenga Skui Telefon Telefaks

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt

Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt Innohome øker sikkerheten i ditt hjem Gratulerer med ditt kjøp av verdens mest intelligente komfyrvakt 1 Vennligst se etter at alle deler medfølger og er uskadet. Settet består av komfyralarm, komfyrvakt,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER

SKRU AV SIKKERHETSINFORMASJON TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksanvisning INNHOLD SKRU AV OVERSIKT OPPSETT AV S3 SUPPORT SIKKERHETSINFORMASJON SCAN MED S3 TIPS & TRIKS VIKTIG Å VITE SYNKRONISER S3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER OVERSIKT bluetooth LOKK AV/PÅ-BRYTER S3

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen

Brukerveiledning (NO) Norsk. Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Brukerveiledning (NO) Brukerveiledning for apparater utstyrt med elektronisk tenning via fjernkontrollen Les dette dokumentet og oppbevar det på et trygt sted 1 NO Innholdsfortegnelse side Forord 2 1.

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer