STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll"

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 18:00-23:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 37/15 Til sak: PS 54/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Erlend Olsen Størseth AP Annette Tollefsen Jensen KRF Ole Andreas Aftret H Erling Weydahl AP Inger J. O. Uthus AP Alf Kaspersen AP Thomas Fossen AP Einar Østereng AP Inger Anne Wahl AP Ivar Vigdenes SP Oddvar Vigdenes SP Erik Bjørgum SP Anne M. Gederaas Ingstad SP Merethe Strand Hamborg H Joar Atle Håve AP Jan Inge Kaspersen AP Rose Anita Vinge AP Sissel Helen Bakken AP Kåre Magnar Børseth AP Per Moen AP May Britt Sørmo Ervik AP Svein Inge Jørgensen FRP Ola Morten Teigen FRP Jorun Kristine Lundemo FRP Lillian Margrete Solstad H Rune Larsen H Øistein Teigen KRF Siv Sætran SP Ragna Straume V Per Erik Moen AP Geir Falck Anderssen Ane Geving H SP Ole Hermod Sandvik Elin Helene Friheim Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Håkon Alstadheim V Håvard Steen Moa H Ann-Inger Leirtrø AP Martha Richstad Berbu AP Anja Elisabeth Ristad SV Svein Håvard Fiskvik SV Rolf Charles Berg SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Stian Flobergseter Ann-Inger Leirtrø AP Morten Harper Svein Håvard Fiskvik SV H AP

2 Gørild Joramo Anja Elisabeth Ristad SV Marthe Rimul Rolseth Håkon Alstadheim V Grete Falck Anderssen Håvard Steen Moa H Ruth-Elin Ingeborg Øfsti Rolf Charles Berg SP Tove Irene Moan Andersen Martha Richstad Berbu AP Fra administrasjonen møtte: Navn Kjell Fosse Kari L. Øfsti Tore Rømo Jarle Førde Ann Kristin Geving Roar Størseth Turid Aas Stilling Rådmann Org.sjef Etatsjef Teknisk Drift Etatsjef Kultur Etatsjef Oppvekst Økonomisjef Personalsjef Møtet ble ledet av: Ivar Vigdenes Av medlemmer/varamedlemmer møtte 41 av 41. Merknader: Møtet ble annonsert i lokalavisen, kommunens hjemmesider og med innkalling til hvert enkelt representant. Møtet startet med underholdning av Stjørdal Kulturskole. Orientering om Kulturhuset ved styreleder i SKU, Ola Morten Teigen. Til å gjennomgå protokollen med ordfører og formannskapssekretær ble følgende valgt: Ruth Elin Øfsti (SP), Erik Bjørgum (SP) og Elin Friheim (AP)

3 Saksliste for Kommunestyret i møte Innhold U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Saker til behandling PS 37/15 PS 38/15 Sak - Norsk pelsdyrehold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?- Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret Byparken Husbyjordet - bestilling opsjon siste del av parken 2015/ /4341 PS 39/15 Rassikring Forra 2012/2515 PS 40/15 Suppleringsvalg - Stjørdal Museum - Valg av nytt medlem 2012/586 PS 41/15 PS 42/15 Stjørdal Kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for lån Husleie Kimen - Leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune 2010/ /3976 PS 43/ Sutterøy industriområde - områderegulering 2014/1498 PS 44/ Fosslivegen gnr/bnr 100/51-2. gangsbehandling av reguleringsplan 2012/5191 PS 45/15 Borettslagsmodellen i Fosslivegen /3972 PS 46/ Stjørdal sentrum - fastsetting av planprogram 2012/5415 PS 47/15 Stjørdal kommune - regnskap revisjonsberetning 2015/3864 PS 48/15 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2011, 12,13 og /3864 PS 49/15 Utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen 2011/3638 PS 50/15 Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker 2015/3287 PS 51/15 Driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen 2013/1869 PS 52/15 Interkommunal kommuneoverlegefunksjon i 2015/1619 Værnesregionen - Samfunnsmedisinsk enhet PS 53/15 Salg av BFT3 på Husbyjordet 2008/4045 Interpellasjoner FO 14/15 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret Hvordan ligger det an med oppfølgingen av vår egen Energi- og klimaplan? FO 15/15 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret midlertidige ansettelser 2015/ /4294 FO 16/15 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den /4286

4 Ny barnehage i Skjelstadmark FO 17/15 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret Spørsmål om arbeidsmiljøloven mm. i Stjørdal kommune FO 18/15 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret Dialogmøter med foreldreutvalget i kommunen 2015/ /4451 Saker til behandling PS 54/15 Godkjenning av protokoll TALETID KOMMUNESTYRET Varighet kl. 18:00-22:00 Tid til kulturinnslag, orientering, svar på spørsmål, samt pause Tid til votering Tid til debatt Tid pr. gruppe Tid pr. representant 96 min 20 min 124 min 6 min 2 min AP 18 repr. 42 min SP 7 repr. 20 min FrP 3 repr. 12 min H 7 repr. 20 min V 2 repr. 10 min SV 2 repr. 10 min KrF 2 repr. 10 min Sum 41 repr. 124 min

5 Saker til behandling PS 37/15 Sak - Norsk pelsdyrehold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling?- Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret Høringsuttalelse: Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Det vises til høringsbrev av 23. januar Stjørdal kommune er en forholdsvis stor pelskommune med 4 gårder som driver med mink. Det sysselsetter fem personer, og to til tre ekstra hel stillinger som skatter til kommunen. I flere tiår har pelsdyrnæringen vært et viktig tilskudd til den øvrige landbruksnæringa i kommunen. Bøndene gjør en god og viktig jobb, på samme måte som bøndene i resten av landbruksnæringen. Kommunens pelsdyrgårder har fagfolk med kompetanse og engasjement. Bøndene er stolte av yrket sitt og er glad i dyra. De viser med glede frem hvordan de jobber og sier aldri nei til besøk når noen ønsker å se og lære. Pelsdyrnæringen er en eksportrettet næring og næringen står støtt. I Stjørdal er pelsdyrnæringen ikke minst en kilde til arbeidsplasser som gir oss levedyktige distrikter hvor folk trives. Det bør man ikke ta for gitt. En avvikling av pelsdyrnæringen vil ramme kommunen på flere områder. Mange pelsdyrbønder driver med annet landbruk ved siden av pelsdyr. Vi frykter at bønder vil måtte legge ned hele gårdsdriften om næringen avvikles. Det vil ikke bare ramme de aktuelle bøndene, men også deres familier og kommunen som helhet.i Stjørdal er vi stolte over jobben som gjøres av våre pelsdyrbønder. Derfor vil vi oppfordre landbruksministeren til å sikre næringen trygge rammebetingelser, slik at pelsdyrnæringen kan fortsette å utvikle seg, gi arbeidsplasser og inntekter til familier og kommunen. Får næringen trygge rammebetingelser kan dette være med på å sikre driften av mange landbrukseiendommer i kommunen i åra fremover. Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag: Kommunestyret går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Omstillingsmidler for etableringen av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbrukets ressurser blir stilt til rådighet i avviklingsperioden. Votering: Håves forslag falt 9 stemmer mot 32 stemmer. Komite Kultur, Næring og Miljøs innstilling vedtatt med 30 stemmer mot 11 stemmer. Innstilling i Komite kultur, næring og miljø Høringsuttalelse: Høring - NOU 2014: 15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Det vises til høringsbrev av 23. januar Stjørdal kommune er en forholdsvis stor pelskommune med 4 gårder som driver med mink. Det sysselsetter fem personer, og to til tre ekstra hel stillinger som skatter til kommunen. I flere tiår har pelsdyrnæringen vært et viktig tilskudd til den øvrige landbruksnæringa i kommunen. Bøndene gjør en god og viktig jobb, på samme måte som bøndene i resten

6 av landbruksnæringen. Kommunens pelsdyrgårder har fagfolk med kompetanse og engasjement. Bøndene er stolte av yrket sitt og er glad i dyra. De viser med glede frem hvordan de jobber og sier aldri nei til besøk når noen ønsker å se og lære. Pelsdyrnæringen er en eksportrettet næring og næringen står støtt. I Stjørdal er pelsdyrnæringen ikke minst en kilde til arbeidsplasser som gir oss levedyktige distrikter hvor folk trives. Det bør man ikke ta for gitt. En avvikling av pelsdyrnæringen vil ramme kommunen på flere områder. Mange pelsdyrbønder driver med annet landbruk ved siden av pelsdyr. Vi frykter at bønder vil måtte legge ned hele gårdsdriften om næringen avvikles. Det vil ikke bare ramme de aktuelle bøndene, men også deres familier og kommunen som helhet.i Stjørdal er vi stolte over jobben som gjøres av våre pelsdyrbønder. Derfor vil vi oppfordre landbruksministeren til å sikre næringen trygge rammebetingelser, slik at pelsdyrnæringen kan fortsette å utvikle seg, gi arbeidsplasser og inntekter til familier og kommunen. Får næringen trygge rammebetingelser kan dette være med på å sikre driften av mange landbrukseiendommer i kommunen i åra fremover. Behandling i Komite kultur, næring og miljø KNM sitt forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: PS 38/ Byparken Husbyjordet - bestilling opsjon siste del av parken 1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring: Opsjon bypark siste del, ekskl. isbane. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med Skanska AS om bygging av opsjon bypark. Hvis ikke forhandlingene fører frem må Rådmannen legge anbudet med bypark ut på ny anbudsrunde. 3. Det vises til PS 103/14(vedtak i kommunestyret 23.oktober 2014) hvor det i pkt. 5 ble bedt om å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for den manglende del av opsjon bypark. Ny fremforhandlet løsning gir en totalkostnad på 20,7 mill.kr på siste del av opsjon bypark som vil bli tatt inn som egen K-sak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite kultur, næring og miljø Saken til orientering Komiteen ønsker at løsning med isanlegg blir med videre i saksframleggingen fram til endelig beslutning i k-styret. Skiftende temperaturer og klimaendringer kan gjøre kunstis nødvendig hvis vi ønsker en isbane i sentrum i framtida. Kostnadene med et kunstisanlegg må vurderes opp mot et naturisanlegg.

7 Behandling i Komite kultur, næring og miljø Uttalelse: KNM tar rådmannens forslag til innstilling til orientering. Oddvar Vigdenes (SP)fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: Komiteen ønsker at løsning med isanlegg blir med videre i saksframleggingen fram til endelig beslutning i k-styret. Skiftende temperaturer og klimaendringer kan gjøre kunstis nødvendig hvis vi ønsker en isbane i sentrum i framtida. Kostnadene med et kunstisanlegg må vurderes opp mot et naturisanlegg. Vigdenes (SP) sitt forlag til nytt punkt 4. enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring: Opsjon bypark siste del, ekskl. isbane. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med Skanska AS om bygging av opsjon bypark. Hvis ikke forhandlingene fører frem må Rådmannen legge anbudet med bypark ut på ny anbudsrunde. 3. Det vises til PS 103/14(vedtak i kommunestyret 23.oktober 2014) hvor det i pkt. 5 ble bedt om å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for den manglende del av opsjon bypark. Ny fremforhandlet løsning gir en totalkostnad på 20,7 mill.kr på siste del av opsjon bypark som vil bli tatt inn som egen K-sak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune bestiller følgende opsjoner for gjennomføring: Opsjon bypark siste del, ekskl. isbane. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med Skanska AS om bygging av opsjon bypark. Hvis ikke forhandlingene fører frem må Rådmannen legge anbudet med bypark ut på ny anbudsrunde. 3. Det vises til PS 103/14(vedtak i kommunestyret 23.oktober 2014) hvor det i pkt. 5 ble bedt om å legge frem en revidert plan- og kostnadsoppsett for den manglende del av opsjon bypark. Ny fremforhandlet løsning gir en totalkostnad på 20,7 mill.kr på siste del av opsjon bypark som vil bli tatt inn som egen K-sak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. PS 39/15 Rassikring Forra 1. Entreprenørfirma Torleif Moen Maskin AS har levert det mest økonomisk fordelaktige anbud på prosjektet Rassikring Forra. Korrigert anbudssum er kr ,- eks. mva. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer

8 og inngå kontrakt med Torleif Moen Maskin AS. Avtale er først inngått når det foreligger en kontrakt undertegnet av begge parter. 2. Investeringssummen på kr eks. mva dekkes av avsatte midler for rassikring i økonomiplan Endelig finansiering i forhold kostnadsbelastningen for rassikring i 2015 vil bli tatt inn som egen kommunestyresak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Entreprenørfirma Torleif Moen Maskin AS har levert det mest økonomisk fordelaktige anbud på prosjektet Rassikring Forra. Korrigert anbudssum er kr ,- eks. mva. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med Torleif Moen Maskin AS. Avtale er først inngått når det foreligger en kontrakt undertegnet av begge parter. 2. Investeringssummen på kr eks. mva dekkes av avsatte midler for rassikring i økonomiplan Endelig finansiering i forhold kostnadsbelastningen for rassikring i 2015 vil bli tatt inn som egen kommunestyresak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Entreprenørfirma Torleif Moen Maskin AS har levert det mest økonomisk fordelaktige anbud på prosjektet Rassikring Forra. Korrigert anbudssum er kr ,- eks. mva. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige avklaringer og inngå kontrakt med Torleif Moen Maskin AS. Avtale er først inngått når det foreligger en kontrakt undertegnet av begge parter. 2. Investeringssummen på kr eks. mva dekkes av avsatte midler for rassikring i økonomiplan Endelig finansiering i forhold kostnadsbelastningen for rassikring i 2015 vil bli tatt inn som egen kommunestyresak i forbindelse med revidering av investeringsbudsjettet for 2015 som blir lagt frem til høsten. --- slutt på innstilling ---PS 40/15 Suppleringsvalg - Stjørdal Museum - Valg av nytt medlem Kommunestyret innvilger Jorun Lundemos søknad om fratreden i Stjørdal Museum KF

9 Kommunestyret innvilger Oddvar Vigdenes søknad om fratreden i Stjørdal Museum KF Som medlem velges Bjørn Ole Håve, Hegra. Som medlem velges Siv Sætran (SP), Hegra. Kontrollkomiteen bes å vurdere de anførsler som Jorun Lundemo og Oddvar Vigdenes kommer med i sine brev datert og Det ble utdelt søknad om fritak fra verv fra Oddvar Vigdenes (SP) datert Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende endringsforslag pkt. 3: Kontrollkomiteen bes å vurdere de anførsler som Jorun Lundemo og Oddvar Vigdenes kommer med i sine brev datert og Ola Morten Teigen (FRP) fremmet følgende forslag: Kommunestyret innvilger Oddvar Vigdenes søknad om fratreden i Stjørdal Museum KF Som medlem velges Siv Sætran (SP), Hegra. Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. Teigens (FRP) forslag enstemmig vedtatt. Aftrets (H) endringsforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Kommunestyret innvilger Jorun Lundemos søknad om fratreden i Stjørdal Museum KF Som medlem velges Bjørn Ole Håve, Hegra. Kontrollkomiteen bes å vurdere de anførsler som Jorun Lundemo kommer med i sitt brev datert Behandling i Formannskapet Annette T. Jensen (KRF) fremmet følgende forslag: Som medlem velges Bjørn Ole Håve, Hegra. Kontrollkomiteen bes å vurdere de anførsler som Jorun Lundemo kommer med i sitt brev datert Rådmannens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt. Jensens (KRF) forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

10 Jensens (KRF) forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret innvilger Jorun Lundemos søknad om fratreden i Stjørdal Museum KF Som nytt styremedlem i Stjørdal Museum KF velges: PS 41/15 Stjørdal Kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for lån 1. Stjørdal kommune viser til tidligere vedtak i sak 104/13 og vedtar selvskyldnergaranti for et lån med kr ,- som Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp som endelig finansiering av Kimen kulturhus. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Dette er i tråd med kommunalbankens standardvilkår. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører med tillegg av inntil 6 måneder, jfr garantiforskriftenes Saken oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning, jfr kommunelovens Stjørdal kommune forutsetter at Stjørdal Kulturutvikling AS betaler minimum like avdrag over 50 år (lånets løpetid). Ola Morten Teigen (FRP) og Ann Inger Wahl (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlemmer i SKU. Teigen (FRP) og Wahl (AP) fratrådte. Nå 39 av 41 medlemmer til stede. Ordfører fremmet følgende forslag: Teigen (FRP) og Wahl (AP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens 6 e. Enstemmig vedtatt. Bjørn Emil Nesset (FRP) tiltrådte som varamedlem for Teigen (FRP). Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune viser til tidligere vedtak i sak 104/13 og vedtar selvskyldnergaranti for et lån med kr ,- som Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp som endelig finansiering av Kimen kulturhus. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Dette er i tråd med kommunalbankens standardvilkår. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr

11 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører med tillegg av inntil 6 måneder, jfr garantiforskriftenes Saken oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning, jfr kommunelovens Stjørdal kommune forutsetter at Stjørdal Kulturutvikling AS betaler minimum like avdrag over 50 år (lånets løpetid). Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune viser til tidligere vedtak i sak 104/13 og vedtar selvskyldnergaranti for et lån med kr ,- som Stjørdal Kulturutvikling AS skal ta opp som endelig finansiering av Kimen kulturhus. 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Dette er i tråd med kommunalbankens standardvilkår. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører med tillegg av inntil 6 måneder, jfr garantiforskriftenes Saken oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning, jfr kommunelovens Stjørdal kommune forutsetter at Stjørdal Kulturutvikling AS betaler minimum like avdrag over 50 år (lånets løpetid). PS 42/15 Husleie Kimen - Leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune 1. Stjørdal kommune tar til orientering forutsetninger for husleie kulturhuset Kimen og vedtar det fremlagte forslag til leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune. 2. Rådmann gis fullmakt til å undertegne vedlagte leiekontrakt. 3. Økte kostnader til husleie i 2015 i forhold til PS 18/14 og vedtatt budsjett for 2015 dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. 4. Rådmann innarbeider endrede forutsetninger i økonomiplan Ola Morten Teigen (FRP) og Ann Inger Wahl (AP) stilte spørsmål om sin habilitet, styremedlemmer i SKU. Teigen (FRP) og Wahl (AP) fratrådte. Nå 39 av 41 medlemmer til stede. Ordfører fremmet følgende forslag: Teigen (FRP) og Wahl (AP) er inhabil jfr. Forvaltningslovens 6 e. Enstemmig vedtatt.

12 Bjørn Emil Nesset (FRP) tiltrådte som varamedlem for Teigen (FRP). Nå 40 av 41 medlemmer tilstede. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune tar til orientering forutsetninger for husleie kulturhuset Kimen og vedtar det fremlagte forslag til leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune. 2. Rådmann gis fullmakt til å undertegne vedlagte leiekontrakt. 3. Økte kostnader til husleie i 2015 i forhold til PS 18/14 og vedtatt budsjett for 2015 dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. 4. Rådmann innarbeider endrede forutsetninger i økonomiplan Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Stjørdal kommune tar til orientering forutsetninger for husleie kulturhuset Kimen og vedtar det fremlagte forslag til leiekontrakt mellom SKU AS og Stjørdal kommune. 2. Rådmann gis fullmakt til å undertegne vedlagte leiekontrakt. 3. Økte kostnader til husleie i 2015 i forhold til PS 18/14 og vedtatt budsjett for 2015 dekkes gjennom bruk av disposisjonsfondet. 4. Rådmann innarbeider endrede forutsetninger i økonomiplan PS 43/ Sutterøy industriområde - områderegulering 1. I medhold av plan og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved kommunestyret reguleringsplan for Sutterøya industriområde, som vist på plankart med tilhørende bestemmelser, datert , sist revidert Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite plan I medhold av plan og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved kommunestyret reguleringsplan for Sutterøya industriområde, som vist på plankart med tilhørende bestemmelser, datert , sist revidert Behandling i Komite plan Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

13 Vedtak i Komite plan Saken utsettes til ekstra møte Behandling i Komite plan Rådmannens forslag til innstilling: 1. I medhold av plan og bygningslovens vedtar Stjørdal kommune ved kommunestyret reguleringsplan for Sutterøya industriområde, som vist på plankart med tilhørende bestemmelser, datert , sist revidert PS 44/ Fosslivegen gnr/bnr 100/51-2. gangsbehandling av reguleringsplan I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for Fosslivegen, gnr/bnr 100/51 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes. Rådmannen bes om å vurdere mulighet for skilting i Fosslivegen for å unngå eventuell unødvendig trafikk i vegen, og prioritere å jobbe med erverv av nødvendig areal for å bygge fortau østover. Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite plan I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for Fosslivegen, gnr/bnr 100/51 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes. Rådmannen bes om å vurdere mulighet for skilting i Fosslivegen for å unngå eventuell unødvendig trafikk i vegen, og prioritere å jobbe med erverv av nødvendig areal for å bygge fortau østover. Behandling i Komite plan Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Komite plan Saken utsettes til ekstra møte Behandling i Komite plan

14 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens vedtar Kommunestyret reguleringsplan for Fosslivegen, gnr/bnr 100/51 som vist på plankart datert med tilhørende bestemmelser datert sist revidert og planbeskrivelse datert Det foreligger ingen innsigelser og planforslaget kan egengodkjennes. Rådmannen bes om å vurdere mulighet for skilting i Fosslivegen for å unngå eventuell unødvendig trafikk i vegen, og prioritere å jobbe med erverv av nødvendig areal for å bygge fortau østover. PS 45/15 Borettslagsmodellen i Fosslivegen Rådmannens anbefalte forslag til borettslagsmodell for Fosslivegen 18 vedtas. 2. De fremlagte tegninger godkjennes for videre prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Uttalelse i Ungdomsrådet Bra med borettslagsmodell som legger mer til rette for brukermedvirkning fra beboerne. Behandling i Ungdomsrådet Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Uttalelse i Komite Levekår Rådmannens anbefalte forslag til borettslagsmodell for Fosslivegen 18 vedtas. 2. De fremlagte tegninger godkjennes for videre prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. Behandling i Komite Levekår Komite Levekår tar rådmannens forslag til innstilling til uttalelse. Enstemmig vedtatt. Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Eldrerådet tar saken til orientering. Innstilling i Formannskapet Rådmannens anbefalte forslag til borettslagsmodell for Fosslivegen 18 vedtas.

15 2. De fremlagte tegninger godkjennes for videre prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Rådmannens anbefalte forslag til borettslagsmodell for Fosslivegen 18 vedtas. 2. De fremlagte tegninger godkjennes for videre prosjektering og utførelse av byggeprosjekt. PS 46/ Stjørdal sentrum - fastsetting av planprogram Planprogram for områdereguleringsplan Stjørdal sentrum datert fastsettes ihht til Plan- og bygningslovens Nytt punkt 9.17 i saken om planprogrammet i sentrumsplanen. Det må legges til rette for økt kollektivtrafikk i årene som kommer. Det forventes økt bosetting i bygdesentrene samt sentrum og kravet til gode bussforbindelser til og fra sentrum må det tas høyde for. Sentrumsplanen må derfor inneholde flere bussholdeplasser i god nærhet til både Kimen, torget og rundt jernbane området. Stjørdal er en sykkel by og dermed må vi tilrettelegge for sykkelparkering i sentrum og sørge for å klargjøre for gode og trygge sykkelveier. Sykkelparkering må gjerne planlegges sammen ned grønne lunger og restitusjonsplasser i sentrum. Per Moen (AP) fremmet følgende forslag: 3.2 Kommunestyrevedtak Endring av punkt 1 til og med 13 Ny tekst: Det legges til grunn for nye byggehøyder i sentrum 5 etasjer. Andre byggehøyder kan aksepteres der det ut fra konsekvensutredningen ligger til rette for det. Det må også vurderes om det i enkelte områder kan tillates bygges med 1. etasje til næring og boliger fra 2. etasje. I kjerneområdet, Midtbyen, må det også vurderes om det også er fornuftig med næring utover 2 etasjer. Plassering av eventuelle signalbygg må fremkomme av den videre behandlingsprosessen. Punkt 14 Spendegården Opprettholder sin status i gjeldende reguleringsplan fra 2008, men kan eventuelt bygges inn som et kulturelement i framtidig utbygging i kvartalet.

16 Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 9.17 i saken om planprogrammet i sentrumsplanen. Det må legges til rette for økt kollektivtrafikk i årene som kommer. Det forventes økt bosetting i bygdesentrene samt sentrum og kravet til gode bussforbindelser til og fra sentrum må det tas høyde for. Sentrumsplanen må derfor inneholde flere bussholdeplasser i god nærhet til både Kimen, torget og rundt jernbane området. Stjørdal er en sykkel by og dermed må vi tilrettelegge for sykkelparkering i sentrum og sørge for å klargjøre for gode og trygge sykkelveier. Sykkelparkering må gjerne planlegges sammen ned grønne lunger og restitusjonsplasser i sentrum. Moens (AP) forslag falt med 20 stemmer mot 21 stemmer. Straumes (V) forslag enstemmig vedtatt. Komite Plans innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Komite plan Planprogram for områdereguleringsplan Stjørdal sentrum datert fastsettes ihht til Plan- og bygningslovens Behandling i Komite plan Per Moen (AP) fremmet følgende endringsforslag av punkt 1 til og med 13 Det legges til grunn for nye byggehøyder i sentrum 5 etasjer. Dette kan fravikes der det etter en konsekvensutredning kan dokumenteres en tilfredsstillende lys- og solforhold for omkringliggende boliger. Plassering av eventuelle signalbygg må fremkomme av den videre behandlingsprosessen. Punkt 14 Spendegården opprettholder sin status i gjeldende reguleringsplan fra 2008, men kan eventuelt bygges inn som et kulturelement i framtidig utbygging i kvartalet. Rådmannens forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer. Vedtak i Komite plan Saken utsettes til ekstra møte Behandling i Komite plan Rådmannens forslag til innstilling: Planprogram for områdereguleringsplan Stjørdal sentrum datert fastsettes ihht til Plan- og bygningslovens 12-9.

17 PS 47/15 Stjørdal kommune - regnskap revisjonsberetning Kommunestyret godkjenner regnskapet for ,4 mill. overføres til disposisjonsfond næring fra ordinært disposisjonsfond. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Kommunestyret godkjenner regnskapet for ,4 mill. overføres til disposisjonsfond næring fra ordinært disposisjonsfond. Behandling i Formannskapet Ordføreren fremmet følgende endring på 1. setning: Kommunestyret godkjenner regnskapet for Ordførerens forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag 2. setning enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Stjørdal kommunes regnskap for 2014 oversendes kommunestyret med kontrollkomiteens uttalelse og formannskapets innstilling for endelig behandling. 1,4 mill overføres til disposisjonsfond næring fra ordinært disposisjonsfond. PS 48/15 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak i 2011, 12,13 og 14 Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering. 1. Det utarbeides interne arbeidsrutiner som sikrer at man til en hver tid har oversikt over status, framdrift, samt hvem som har ansvar for oppfølging av endelige vedtak fra både kommunestyre, formannskap og komiteer. 2. Kontrollkomiteen bes ettergå at dette forefinnes innen utgangen av året. Ivar Vigdenes (SP) fremmet følgende forslag: 1. Det utarbeides interne arbeidsrutiner som sikrer at man til en hver tid har oversikt over status, framdrift, samt hvem som har ansvar for oppfølging av endelige vedtak fra både kommunestyre, formannskap og komiteer. 2. Kontrollkomiteen bes ettergå at dette forefinnes innen utgangen av året. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ordførerens (SP) forslag enstemmig vedtatt.

18 Innstilling i Formannskapet Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Kommunestyret tar tilbakemeldingen til orientering. PS 49/15 Utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen - Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale arbeidet med utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen. - Saksutredningen skal gi en innstilling/anbefaling for fremtidig modell for alarmsentral for kommunene i regionen. - Utover tildelte midler fra helsedirektoratet og fylkesmann i Nord- og Sør-Trøndelag må interne ressurser benyttes. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Eldrerådet tar saken til orientering. Uttalelse i Komite Levekår Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale arbeidet med utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen. - Saksutredningen skal gi en innstilling/anbefaling for fremtidig modell for alarmsentral for kommunene i regionen. - Utover tildelte midler fra helsedirektoratet og fylkesmann i Nord- og Sør-Trøndelag må interne ressurser benyttes. Behandling i Komite Levekår Komite Levekår tar rådmannens forslag til uttalelse. Enstemmig vedtatt.

19 Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale arbeidet med utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen. - Saksutredningen skal gi en innstilling/anbefaling for fremtidig modell for alarmsentral for kommunene i regionen. - Utover tildelte midler fra helsedirektoratet og fylkesmann i Nord- og Sør-Trøndelag må interne ressurser benyttes. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: - Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale arbeidet med utredning av felles alarmsentral i Værnesregionen. - Saksutredningen skal gi en innstilling/anbefaling for fremtidig modell for alarmsentral for kommunene i regionen. - Utover tildelte midler fra helsedirektoratet og fylkesmann i Nord- og Sør-Trøndelag må interne ressurser benyttes. PS 50/15 Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker Formannskapet vedtar høringsuttalelsen angående endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsuttalelsen fremkommer under avsnittet vurdering. Ole Andreas Aftret (H) fremmet følgende forslag: Stjørdal kommune er positive til en generell adgang til å ha åpne butikker på søndager. Dagens regelverk bærer preg av at lovgiver innser at det er behov for handelsvirksomhet på søndag, uten at man har laget et regelverk som sikrer lik behandling av næringsdrivende. Regelverket for søndagsåpning er inkonsekvent og detaljregulerende. Regelverket favoriserer enkelte bransjer og dagligvarebutikker som har nok kapital og store nok lokaler til å bygge en egen søndagsbutikk. Kundegrunnlaget for dagligvarekjedene skaffes dermed utelukkende på grunnlag av om de oppfyller kravene til søndagsåpning etter bestemmelsene i loven, og ikke på grunn av faktorer som pris, vareutvalg og lokalisering slik som i en normal konkurransesituasjon. Stjørdal kommune mener at forbrukerne selv bør få anledning til fritt å bestemme hvorvidt de har behov for innkjøp av dagligvarer eller andre varer på søndager.

20 Stjørdal kommune mener at en tvungen stengning er unødvendig av konkurransemessige årsaker. Man kan ikke klart slå fast verken om det finnes eller ikke finnes kundegrunnlag for søndagsåpning av butikker før det er utprøvd. Der det ikke finnes grunnlag for søndagsåpning vil man ikke kunne ha åpne butikker og markedet vil på denne måten regulere seg selv. Departementet i tillegg bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om en lovregulering hvor avgjørende beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune kan være en hensiktsmessig alternativ til departementets primærforslag. Stjørdal kommune er av den oppfatning at sakens art gjør det naturlig at lovgiver tar endelig avgjørelse. Lokal beslutningsmyndighet kan føre til en uensartet praksis rundt om i landet, noe Stjørdal kommune anser som uheldig. Stjørdal kommune anbefaler at en nytt regelverk om søndagsåpning av butikker blir ensartet og at alle deler av handelsnæringen behandles likt. Dette vil sikre forutsigbarhet og en bedre konkurransesituasjon både for næringsdrivende og forbrukere. Stjørdal kommune er derfor positive til en statlig regulering som sikrer adgang til søndagsåpning av butikker. Aftrets (H) forslag falt 36 stemmer mot 5 stemmer. Formannskapets innstilling vedtatt 36 stemmer mot 5 stemmer. Vedtak i Formannskapet Saken utsettes. Behandling i Formannskapet Ordføreren fremmet følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Formannskapet vedtar høringsuttalelsen angående endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsuttalelsen fremkommer under avsnittet vurdering. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet vedtar høringsuttalelsen angående endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Høringsuttalelsen fremkommer under avsnittet vurdering.

21 PS 51/15 Driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen - Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet om felles driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen - Driftssenter for elektroniske meldinger etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen IT. - Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut i fra innbyggertall. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Eldrerådet tar saken til orientering. Uttalelse i Komite Levekår Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet om felles driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen - Driftssenter for elektroniske meldinger etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen IT. - Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut i fra innbyggertall. Behandling i Komite Levekår Komite Levekår tar rådmannens forslag til uttalelse. Enstemmig vedtatt. Innstilling i Formannskapet Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet om felles driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen - Driftssenter for elektroniske meldinger etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen IT. - Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut i fra innbyggertall. Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

22 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: - Stjørdal kommune tiltrer samarbeidet om felles driftssenter for elektroniske meldinger i Værnesregionen - Driftssenter for elektroniske meldinger etableres med virkning fra og med , organisatorisk underlagt Værnesregionen IT. - Nettokostnaden for vertskommunesamarbeidet beregnes ut i fra innbyggertall. PS 52/15 Interkommunal kommuneoverlegefunksjon i Værnesregionen - Samfunnsmedisinsk enhet 1. Det etableres en felles interkommunal kommuneoverlegefunksjon for Værnesregionen ved Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu kommune. Stjørdal kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar. Interkommunal kommuneoverlegefunksjon inngår i: -Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet. Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet etableres iht. kommuneloven 28c, vertskommune med folkevalgt nemnd. Det utarbeides en vertskommuneavtale. 2. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med 4,0 årsverk (400 % stilling) slik: 1,4 årsverk kommuneoverlege 1,0 årsverk folkehelsekoordinator 0,6 årsverk miljøhygieniker 1,0 årsverk frisklivskoordinator Samfunnsmedisinsk Enhet rapporterer til Rådmann i Vertskommunen. Hovedkontor for enheten blir i tilknytning/nærhet til Stjørdal Rådhus, med kontor i hver av de samarbeidende kommuner. VR Frisklivssentral legges ned og ansvar/oppgaver legges inn i Samf.med.enhet. 3. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med virkning fra Utredning trinn 2, der muligheter for videreutvikling av enheten vurderes og beskrives, vil bli påstartet i løpet av Kostnadsnøkkel/Fordelingsnøkkel er (20 % fast og 80 % etter innbyggertall) 5. a) Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles samfunnsmedisinsk enhet fra 1.september 2015 som beskrevet i saksfremlegget. b) Samarbeidsavtale (vertskommuneavtale) legges frem for behandling på bakgrunn av behandling og eventuell godkjenning av saken i Arbeidsutvalg, Politisk Nemnd og

23 Regionråd. 6. Følgende delegasjon gjøres til Politisk nemnd for helse og omsorg: a. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) av 5. august1994 -Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som smittevernlege for deltakerkommunene, med oppgaver tillagt denne rollen i loven. -Disse oppgavene er blant annet å utarbeide forslag til smittevernplan, holde oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i deltakerkommunene, foreslå forebyggende tiltak, bistå tjenester og personell som har oppgaver på fagfeltet, informasjonsarbeid og inneha hastekompetanse på vegne av kommunen hvis nødvendig for tiltak som ellers ikke er delegert. b. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven) av 14. juni Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som ansvarlig offentlig lege til vedtak om tvungen undersøkelse etter Denne rollen er påkrevd for situasjoner der enkeltpersoner som viser tegn til alvorlig psykisk lidelse, ikke vil gi sitt samtykke til legevurdering. Kommuneoverlegens oppgave innebærer å vurdere bekymringsmeldinger og innhente annen relevant informasjon om situasjonen og personen, og ved behov fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. (Selve legeundersøkelsen skal utføres av annen lege). c. Lov om vern mot tobakkskader (Tobakkskadeloven) av 9. mars Føre tilsyn med virksomheter i deltakerkommunene i henhold til kommunens ansvarsområde i 12, 13, 25, 26 første ledd, 27 første og annet ledd, og 29 -Gjøre vedtak i kurante enkeltsaker innen dette området d. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av 24. juni Myndighet og gjøremål innen området miljørettet helsevern i kapittel 3 delegeres så langt loven tillater -Dette gjelder myndighet til å fatte vedtak i kurante enkeltsaker i tråd med sentrale forskrifter og veiledere, og bidra i saksbehandling i prinsipielle saker for behandling i kommunestyret i aktuelle deltagerkommune. -Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter 5 og sørge for medvirkning i planarbeid etter 4 annet ledd, i samarbeid med aktuelle instanser i deltakerkommunene -Sørge for internkontroll etter 30 e. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni Sørge for at deltakerkommunene har tilgang på medisinsk rådgiver for de ansvarlige for tjenestene innenfor loven -Tema innen kvalitetsvurderinger og -tiltak, pasientsikkerhetsarbeid, helsejuridisk rådgivning og samhandling med helseforetak f. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010, 14 og 15 -Sikre tilgang til medisinsk rådgiver i kommunens beredskapsarbeid g. Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av 23. juni 2000

24 -Sikre tilgang til medisinsk rådgiver i kommunens beredskapsarbeid h. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i punkt «h.» videre til rådmannen i vertskommunen. Rådmannen i vertskommunen har myndighet til å ansette kommuneoverlege som ansvarlig for Samfunnsmedisinsk enhet, og med ansvar for rollespesifikke delegerte oppgaver. Samfunnsmedisinsk enhet skal utøve myndighet som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Kommuneoverlegen bemyndiges til å utpeke sin stedfortreder etter Psykisk helsevernloven og Smittevernloven. 7. Stjørdal kommune er vertskommunen. Komite Levekårs innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Eldrerådet Uttalelse: Eldrerådet tar saken til orientering. Innstilling i Komite Levekår Det etableres en felles interkommunal kommuneoverlegefunksjon for Værnesregionen ved Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu kommune. Stjørdal kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar. Interkommunal kommuneoverlegefunksjon inngår i: -Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet. Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet etableres iht. kommuneloven 28c, vertskommune med folkevalgt nemnd. Det utarbeides en vertskommuneavtale. 2. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med 4,0 årsverk (400 % stilling) slik: 1,4 årsverk kommuneoverlege 1,0 årsverk folkehelsekoordinator 0,6 årsverk miljøhygieniker 1,0 årsverk frisklivskoordinator Samfunnsmedisinsk Enhet rapporterer til Rådmann i Vertskommunen. Hovedkontor for enheten blir i tilknytning/nærhet til Stjørdal Rådhus, med kontor i hver av de samarbeidende kommuner. VR Frisklivssentral legges ned og ansvar/oppgaver legges inn i Samf.med.enhet.

25 3. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med virkning fra Utredning trinn 2, der muligheter for videreutvikling av enheten vurderes og beskrives, vil bli påstartet i løpet av Kostnadsnøkkel/Fordelingsnøkkel er (20 % fast og 80 % etter innbyggertall) 5. a) Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles samfunnsmedisinsk enhet fra 1.september 2015 som beskrevet i saksfremlegget. c) Samarbeidsavtale (vertskommuneavtale) legges frem for behandling på bakgrunn av behandling og eventuell godkjenning av saken i Arbeidsutvalg, Politisk Nemnd og Regionråd. 6. Følgende delegasjon gjøres til Politisk nemnd for helse og omsorg: a. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) av 5. august1994 -Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som smittevernlege for deltakerkommunene, med oppgaver tillagt denne rollen i loven. -Disse oppgavene er blant annet å utarbeide forslag til smittevernplan, holde oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i deltakerkommunene, foreslå forebyggende tiltak, bistå tjenester og personell som har oppgaver på fagfeltet, informasjonsarbeid og inneha hastekompetanse på vegne av kommunen hvis nødvendig for tiltak som ellers ikke er delegert. b. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven) av 14. juni Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som ansvarlig offentlig lege til vedtak om tvungen undersøkelse etter Denne rollen er påkrevd for situasjoner der enkeltpersoner som viser tegn til alvorlig psykisk lidelse, ikke vil gi sitt samtykke til legevurdering. Kommuneoverlegens oppgave innebærer å vurdere bekymringsmeldinger og innhente annen relevant informasjon om situasjonen og personen, og ved behov fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. (Selve legeundersøkelsen skal utføres av annen lege). c. Lov om vern mot tobakkskader (Tobakkskadeloven) av 9. mars Føre tilsyn med virksomheter i deltakerkommunene i henhold til kommunens ansvarsområde i 12, 13, 25, 26 første ledd, 27 første og annet ledd, og 29 -Gjøre vedtak i kurante enkeltsaker innen dette området d. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av 24. juni Myndighet og gjøremål innen området miljørettet helsevern i kapittel 3 delegeres så langt loven tillater -Dette gjelder myndighet til å fatte vedtak i kurante enkeltsaker i tråd med sentrale forskrifter og veiledere, og bidra i saksbehandling i prinsipielle saker for behandling i kommunestyret i aktuelle deltagerkommune. -Utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter 5 og sørge for medvirkning i planarbeid etter 4 annet ledd, i samarbeid med aktuelle instanser i deltakerkommunene

26 -Sørge for internkontroll etter 30 e. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni Sørge for at deltakerkommunene har tilgang på medisinsk rådgiver for de ansvarlige for tjenestene innenfor loven -Tema innen kvalitetsvurderinger og -tiltak, pasientsikkerhetsarbeid, helsejuridisk rådgivning og samhandling med helseforetak f. Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni 2010, 14 og 15 -Sikre tilgang til medisinsk rådgiver i kommunens beredskapsarbeid g. Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av 23. juni Sikre tilgang til medisinsk rådgiver i kommunens beredskapsarbeid h. Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, budsjett, tertialrapporter og årsmelding i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av rådmannen i vertskommunen. Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i punkt «h.» videre til rådmannen i vertskommunen. Rådmannen i vertskommunen har myndighet til å ansette kommuneoverlege som ansvarlig for Samfunnsmedisinsk enhet, og med ansvar for rollespesifikke delegerte oppgaver. Samfunnsmedisinsk enhet skal utøve myndighet som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Kommuneoverlegen bemyndiges til å utpeke sin stedfortreder etter Psykisk helsevernloven og Smittevernloven. 7. Stjørdal kommune er vertskommunen. Behandling i Komite Levekår Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det etableres en felles interkommunal kommuneoverlegefunksjon for Værnesregionen ved Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu kommune. Stjørdal kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar. Interkommunal kommuneoverlegefunksjon inngår i: -Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet. Værnesregionen Samfunnsmedisinske Enhet etableres iht. kommuneloven 28c, vertskommune med folkevalgt nemnd. Det utarbeides en vertskommuneavtale. 2. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med 4,0 årsverk (400 % stilling) slik: 1,4 årsverk kommuneoverlege 1,0 årsverk folkehelsekoordinator

27 0,6 årsverk miljøhygieniker 1,0 årsverk frisklivskoordinator Samfunnsmedisinsk Enhet rapporterer til Rådmann i Vertskommunen. Hovedkontor for enheten blir i tilknytning/nærhet til Stjørdal Rådhus, med kontor i hver av de samarbeidende kommuner. VR Frisklivssentral legges ned og ansvar/oppgaver legges inn i Samf.med.enhet. 3. Samfunnsmedisinsk Enhet etableres med virkning fra Utredning trinn 2, der muligheter for videreutvikling av enheten vurderes og beskrives, vil bli påstartet i løpet av Kostnadsnøkkel/Fordelingsnøkkel er (20 % fast og 80 % etter innbyggertall) 5. a) Stjørdal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles samfunnsmedisinsk enhet fra 1.september 2015 som beskrevet i saksfremlegget. d) Samarbeidsavtale (vertskommuneavtale) legges frem for behandling på bakgrunn av behandling og eventuell godkjenning av saken i Arbeidsutvalg, Politisk Nemnd og Regionråd. 6. Følgende delegasjon gjøres til Politisk nemnd for helse og omsorg: a. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) av 5. august1994 -Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som smittevernlege for deltakerkommunene, med oppgaver tillagt denne rollen i loven. -Disse oppgavene er blant annet å utarbeide forslag til smittevernplan, holde oversikt over infeksjonsepidemiologiske forhold i deltakerkommunene, foreslå forebyggende tiltak, bistå tjenester og personell som har oppgaver på fagfeltet, informasjonsarbeid og inneha hastekompetanse på vegne av kommunen hvis nødvendig for tiltak som ellers ikke er delegert. b. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (Psykisk helsevernloven) av 14. juni Sørge for at det er utnevnt en kommuneoverlege med rolle som ansvarlig offentlig lege til vedtak om tvungen undersøkelse etter Denne rollen er påkrevd for situasjoner der enkeltpersoner som viser tegn til alvorlig psykisk lidelse, ikke vil gi sitt samtykke til legevurdering. Kommuneoverlegens oppgave innebærer å vurdere bekymringsmeldinger og innhente annen relevant informasjon om situasjonen og personen, og ved behov fatte vedtak om tvungen legeundersøkelse. (Selve legeundersøkelsen skal utføres av annen lege). c. Lov om vern mot tobakkskader (Tobakkskadeloven) av 9. mars Føre tilsyn med virksomheter i deltakerkommunene i henhold til kommunens ansvarsområde i 12, 13, 25, 26 første ledd, 27 første og annet ledd, og 29 -Gjøre vedtak i kurante enkeltsaker innen dette området d. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) av 24. juni Myndighet og gjøremål innen området miljørettet helsevern i kapittel 3 delegeres så langt loven tillater

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00-1030 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset Stjørdal Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.01.2017 Møteprotokoll Politisk nemnd for helse og samfunn Værnesregionen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-10:00 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.04.2015 Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:50-11:30 Fra sak: PS 5/15 Til sak: PS 13/15 Følgende

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 12.09.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 11:00-12:00 Møteprotokoll Fra sak: 116/13 Til sak: 118/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 08.04.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-14:30 Fra sak: 21/15 Til sak: 39/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Dato: 04.06.2015. Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 04.06.2015 Utvalg for helse, oppvekst og kulturs medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.06.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.02.2015 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Fra sak: 1/15 Til sak: 8/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 29.09.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 38/15 Til sak: PS 40/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tidspunkt: 13:00-17:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 67/14 Til sak: PS 79/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 17.12.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 12:00-12:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 170/15 Til sak: 173/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2015 Tidspunkt: 13:00-13:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 120/15 Til sak: PS 127/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 31.10.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 18:00-18:30 Møteprotokoll Fra sak: 151/13 Til sak: 152/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 18:00-19:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 8/15 Til sak: PS 12/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 13/13 Til sak: 21/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.06.2015 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 103/15 Til sak: PS 109/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Halsen barneskole Møtedato: 08.02.2012 Tidspunkt: 13:00-16:15 Møteprotokoll Fra sak: 9/12 Til sak: 17/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 26.05.2011 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 10:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: 60/11 Til sak: 64/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Styringsgruppe kommunereformen STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 20.08.2015 Møteprotokoll Styringsgruppe kommunereformen Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-13:20 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 3/15 Følgende faste

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 24.01.2013 Tidspunkt: 13:00-16:15 Fra sak: 1/13 Til sak: 2/13 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.04.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 65/16 Til sak: PS 66/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Halsen Sykehjem Møtedato: 14.10.2014 Tidspunkt: 13:00-16:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 60/14 Til sak: PS 63/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 25.08.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 111/16 Til sak: PS 117/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00-09:10 Fra sak: PS 1/15 Til sak: PS 4/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 08:00-09:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 86/14 Til sak: PS 97/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Stjørdal Bosenter Møtedato: 04.02.2014 Tidspunkt: 13:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 6/14 Til sak: PS 9/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 15:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: 75/12 Til sak: 83/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 39/14 Til sak: 45/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 18.09.2014 Tidspunkt: 18:00-22:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 19/14 Til sak: PS 36/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 23.08.2012 Møterom F-sal, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-14:00 Møteprotokoll Fra sak: 119/12 Til sak: 122/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 12.09.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: PS 76/14 Til sak: PS 81/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 21.04.2016 Tidspunkt: 13:00-14:50 Møteprotokoll Fra sak: PS 63/16 Til sak: PS 64/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Anders Marius Aune Berit Aune Bodil Græsli Anne Haarstad

Medlem Medlem Medlem Medlem. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Anders Marius Aune Berit Aune Bodil Græsli Anne Haarstad TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 10.05.2012 Administrasjonsutvalget Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-13:29 Fra sak: 2/12 Til sak: 2/12 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 12.02.2013. Tid: 09:00 12:45

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 12.02.2013. Tid: 09:00 12:45 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.02.2013 Tid: 09:00 12:45 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Turid

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 30.11.2011 Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:20 Møteprotokoll Fra sak: 20/11 Til sak: 24/11 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 21.01.2016 Tidspunkt: 13:00-14:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 8/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: 28.01.2014. Tid: 18:30 21:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 28.01.2014 Tid: 18:30 21:30 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 24.04.2014 Tidspunkt: 18:00-19:40 Møteprotokoll Fra sak: PS 37/14 Til sak: PS 43/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.06.2015 Tidspunkt: 12:15-1345 Fra sak: PS 14/15 Til sak: PS 21/15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg

TYDAL KOMMUNE. Saksframlegg TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/132-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Interkommunal kommuneoverlegefunksjon

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 18.10.2011 Formannskapsalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:35 Fra sak: 1/11 Til sak: 4/11 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 13.06.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 79/13 Til sak: 88/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 10.02.2016 Tidspunkt: 09:00-11:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 6/16 Til sak: PS 10/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE.

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE. VEDTAK AV REGULERINGSPLAN E6 HELLTUNNELEN VÆRNESKRYSSET MED ARM TIL FLYPLASS OG FV 705 I STJØRDAL KOMMUNESTYRE. PS 48/16 2. gangsbehandling av reguleringsplan 1-255 E6 Helltunnelen - Værneskrysset Innstilling

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Valgstyret Møtedato: 18.04.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 16:00-16:20 Fra sak: 1/13 Til sak: 6/13 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 09.04.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Fra sak: 33/14 Til sak: 38/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 21.08.2012 Møterom F-salen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:00 Møteprotokoll Fra sak: 56/12 Til sak: 59/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Fosslia Bosenter Møtedato: 19.08.2014 Tidspunkt: 13:00-14:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 51/14 Til sak: PS 54/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Gro Anette Kirkhus FRP Setsaas

Gro Anette Kirkhus FRP Setsaas Selbu kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Selbu rådhus Dato: 12.11.2012 Tidspunkt: 18:00-21:35 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Terje Guldseth FRP

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 04.04.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/17 Til sak: PS 29/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Horven Berit Kåsen Utvalg: Møtested: Møtedato: 25.11.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Værnes, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-10:40 Fra sak: 26/14 Til sak: 30/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 01.03.2012 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 14:00-14:15 Møteprotokoll Fra sak: 25/12 Til sak: 25/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 18.01.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 1/17 Til sak: PS 5/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:10-13:20 Møteprotokoll Fra sak: PS 79/15 Til sak: PS 105/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret Møtedato: 01.03.2012 Kommunstyresalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-18:30 Møteprotokoll Fra sak: 14/12 Til sak: 25/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 19.09.2012 Tidspunkt: 13:00 - Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Møterom Halsen, Rådhuset Fra sak: 20/12 Til sak: 52/12 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møtedato: 19.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:15 Møteprotokoll Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 5/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Skolegata, Miljøarbeidertjenesten

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Skolegata, Miljøarbeidertjenesten STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 13.05.2014 Møteprotokoll Skolegata, Miljøarbeidertjenesten Tidspunkt: 13:00-16:45 Fra sak: PS 33/14 Til sak: PS 39/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 28.10.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-11:30 Møteprotokoll Fra sak: PS 41/15 Til sak: PS 44/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 56/15 Til sak: 64/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår F-salen, Rådhuset Møteprotokoll Møtedato: 12.04.2016 Tidspunkt: 13:00-15:00 Fra sak: PS 23/16 Til sak: PS 29/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Kommunestyresalen, Selbu rådhus

Kommunestyresalen, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.11.2014 Kommunestyresalen, Selbu rådhus Tidspunkt: 17:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Flakne SP-KRF-V

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 24.04.2013 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: 53/13 Til sak: 57/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Valgstyret F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.06.2015 Tidspunkt: 13:20 13:30 Møteprotokoll Fra sak: 14/15 Til sak: 15/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2014 Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Tidspunkt: 09:00-11:45 Fra sak: PS 19/14 Til sak: PS 25/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møtedato: 06.02.2012 Møteprotokoll Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:30-15.00 Fra sak: 3/12 Til sak: 5/12 Følgende

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.05.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:50-14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite Levekår Møtedato: 14.03.2017 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 16/17 Til sak: PS 20/17 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00. : Stein Erik Skjelsvold, Eystein Fære Forseth Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.10.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter Merknader : Skriftlig : Roar Steinslien,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:50

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:50 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tid: 18:30 21:50 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Frode

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 25.09.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 79/13 Til sak: 85/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret

Alta kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Alta kommune Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.09.2014 Tid: 10:00 13:25 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila FRP Nestleder Berg Ronny H Medlem

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret K-salen, Rådhuset Møtedato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00-16:30 Møteprotokoll Fra sak: 31/13 Til sak: 44/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.02.2014 Tid: 10:30 14:30 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen

Møteprotokoll. Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Rådhuset Møtedato: 13.04.2016 Tidspunkt: 09:00-12:30 Fra sak: PS 14/16 Til sak: PS 22/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Møtedato: 16.03.2016 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:35 Møteprotokoll Fra sak: 39/16 Til sak: 48/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 10.04.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 31/13 Til sak: 35/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.2013 Tid : Kl. 16:00-17:20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Nesheim Ole Henrik H Medlem Gaard Tor Kristian

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 09:30-10:00 og 15:15 16:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 03.10.07 Møtestart: 16.30 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Roy Andersen møtte for Anne Ma. Vik Sture Pedersen Arne Andersen

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 20.01.2016 Tidspunkt: 13:00-16:00 Fra sak: PS 1/16 Til sak: PS 6/16 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Kolbjørn Uthus Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen Formannskapssal, Rådhus Møtedato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: PS 11/13 Til sak: PS 17/13 Følgende faste

Detaljer