Regional apati. Erling Fossen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional apati. Erling Fossen"

Transkript

1 Erling Fossen Regional apati Den store våte drømmen for politikerne i distriktene er å få sin mann i samferdselskomiteen på Stortinget. Da drysser det asfalt, firefeltere, broer og tunneler tilbake til fylket. Andre drømmer har de ikke. I perioden 22. august til 3. september i år arrangerte InterCity 12 politiske barer i 12 forskjellige byer i Sør-Norge under overskriften «Hele folket på bar 2005». Å reise nærmere 350 mil på kryss og tvers i Norge etter at første skoledag er begynt og alle turistene er dratt hjem, er en selsom opplevelse. De første drag av høst sender både gubbe, kjerring og unger innendørs til deres suburbiaparadis der det gode liv leves innenfor husets fire vegger eller under en varmelampe på verandaen. På landeveien møter du bare noen trailere i ny og ne, og det er nesten så du lengter etter at en elg skal hoppe ut av skauen og opp på bilpanseret, da blir det i hvert fall litt action. Ingen offentlig samtale I byene møter du gågater så tomme at du må være paranoid hvis du tror noen går bak deg. Det offentlige rom er ikke bare tomt, men også åndsforlatt. Noen forelskede par drister seg til en kaffe latte på et tomt utested i lønnlig håp om å være urbane, mens selv fyllikene sitter med sløret blikk og tenker fram mot neste sommer når fremmede får livet til å spire igjen. Ingen stemmer høres. Den offentlige samtale er forstummet. Norsk politikk når tv-studioenes rødlys er slått av og Siv Jensen har gått til frisøren sin og Jens Stoltenberg har tatt på seg den lite kledelige sykkelhjelmen og reist til sine venner grantrærne, er tilsvarende åndsforlatt. Innbyggerne er rapende fornøyde med sin konsumenttilværelse, og politikk er for folket bare tv-sendte overføringer av de kjente og kjære politikertrynene, som er like beroligende på smuglerspritfrynsete nerver som valium. Bare når partilederne fyker over landet like fort som pesten sprer seg, og deler ut roser og sukkertøy, er det ansamlinger av menneskemengder i valgbodene eller på partimøtene. Regionene har bare én drøm De politiske partiene pleide å være folkebevegelser. Nå er det bare Elkjøp som er det. Grunnplanet i partiene er smuldret bort, og valgkamp i distriktene handler i høy grad om å skaffe seg besøk fra sentralapparatet eller lokke folk til arrangementer ved å ha opptredener av lokale eller nasjonale popstjerner. Man møter regionale politikere, 26 representanter fra det kommende Stortinget var med på våre debatter, i tillegg til et dusin ordførere/eksordførere og flere fylkesordførere, som bare sjelden opptrer i medienes søkelys, og som forgjeves prøver å lære seg partiboka utenat slik at de vet hva de skal mene. Og hvor debatten eller samtalen forstummer hvis den dreies mot temaer som er utenfor rekkevidde av partiprogrammet. Norge utenfor Oslo er skrale saker. Det er blitt sagt at fornyelse alltid må komme fra de undertrykte, fra periferien, fordi den har en egeninteresse av å omgjøre avmakt til motmakt. I Norge er det stikk motsatt. Oljepengene

2 46 samtiden skaper en pervers rikdom på sentralt hold, mens den lokale kommuneøkonomien stadig må strammes inn. Derfor oppstår det en særegen klientøkonomi som gjør at mange lokale rådmenn og politikere bruker tid på å pønske ut stadig mer avanserte elendighetsbeskrivelser for å utløse større overføringer fra staten. Periferien blir stadig mer perifer, og hatet mot Oslo øker dag for dag. Innbyggerne opplever det paradoksale at selv om de hater sin klienttilværelse, er deres eneste drøm å havne på en post i statsbudsjettet. Deles Norge i fem? Norgeskartet skal tegnes på nytt. Ikke bare fordi regionsforskere på ulike høyskoler skal ha noe å gjøre, men fordi globalisering av økonomien og endring av produksjonskreftene krever en ny politisk organisering. I 2030 ventes oljeinntektene å være på under to prosent av bruttonasjonalproduktet. Innen da må Norge gjøre som de andre europeiske landene og bygge opp en sterk kunnskapsbasert fastlandsøkonomi. Oljen er blitt en forbannelse som gjør at norsk økonomi mer og mer ligner på økonomien i en bananrepublikk. Den unike tilgangen på råvarer og naturressurser gjør at Norge har fått det økonomene kaller et «bulksyndrom». Vi selger råvarer i bulk og på paller og lar all videreforedling og verdiskaping skje hos mottakerlandene. Fastlandsøkonomien i mange fylker er derfor særdeles skral, og avhengig av rikelig med tilførsel fra gjødselssprederen til den rike staten. Alle partiene er samstemte i at fylkeskommunen skal bort. Høyre og Frp vil ha to forvaltningsnivåer bestående av store og sterke byregionkommuner og en sterk stat, mens de rød-grønne har forpliktet seg til å jobbe for et sterkt folkevalgt regionalt nivå bestående av fem til ni regioner. Men en debatturné til de største byene og deres omland har drept all tro på en regional reform. I Ålesund sa fylkesordfører for Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), at fylkene kom til å bestå i uoverskuelig framtid. SVs representanter på turneen repeterte det samme mantraet om at alle former for sammenslåing, både på kommune- og fylkesnivå, må skje frivillig, og da vet vi hva som kommer til å skje: ingenting. Selv i Bergen, arnestedet for den vestlandske separatismen, finnes det ingen sterke agenter for regionalisering. Den samlingen av Vestlandet som bedrives innenfor Vestlandsrådet har ingen andre enn de som jobber i de berørte fylkeskommunene tro på. Fylkesordfører og senterpartist Nils R. Sandal i Sogn og Fjordane er redd for at fylket hans kommer dårlig ut av en samlet vestlandsregion fordi fylket ikke har store bydannelser, og støtter et forslag om en egen region bestående av bare Møre og Romsdal og hans eget fylke. Møre og Romsdal er delt på midten. For eksempel ser flertallet av sunnmøringene til Bergen, mens nesten en tredel ser til Trondheim, og mange patrioter på høyresiden ser på Sunnmøre som en egen enhet som skal være seg selv nok. I Agder-fylkene og i Trøndelag, som jo har en felles regional identitet knyttet til sørlendingen og trønderen, er motstanden mot sammenslåing massiv i de to fylkene som står svakest; nemlig Aust-Agder og Nord-Trøndelag. Når fylkesordfører Tore Sandvik i Sør- Trøndelag skryter av «Kreative Trøndelag» og skal gjøre Trøndelag til den mest kreative regionen i Europa, har han ingen i Nord- Trøndelag med på laget. Tilsvarende i Aust- Agder. På vårt turnestopp i Arendal kom det klart fram at det er redselen for at Arendal skal miste alle sine offentlige arbeidsplasser til sørlandshovedstaden Kristiansand som styrer. Arendal har mistet tollkontoret sitt, til og med politimesteren sitter nå i Kristiansand. Hva gjør det med en bys selvrespekt når den ikke engang har egen politimester? Finnes sunnmøringen? Da diplomaten Sverre Jervell i sin tid startet regionaliseringsdebatten i Arbeiderpartiet med boka Norge foran oppbruddet (Europaprogrammet 1998), reiste han land og strand rundt og oppildnet regionene med en slags

3 samtiden nasjonalisme-argumentasjon. Regionene skulle svulme over av patriotisme på grunn av sin historiske storhet. Alle større regioner har en eller annen historie nedfelt i Snorres kongesagaer om en vikingkonge som har barka sammen med en eller annen høvding. Men alle forsøkene på å gjenreise de historiske regionene har spilt fallitt. Riktignok prøvde ordfører Arve Tonning (H) i Ålesund seg med en påstand på vårt debattmøte i byen, om at sunnmøringen nærmest er en høyerestående rase enn romsdalingen og nordmøringen, men uttalelsen ble møtt med hoderysting av salen (som i rettferdighetens navn må sies besto av en stor overvekt med Arbeiderpartifolk). Den økende mobiliteten, og globalisering av økonomien, gjør at slike Blut und Bodenidentiteter faller platt til jorda. Selv på Sunnmøre, der helten har vært den driftige gründeren uten folkeskole som gjør penger der andre bare ser gråstein. Agnar Mykle skriver i Rubicon at «sunnmøringen lever av det han fanger. Får han lyr, spiser han lyr. Får han brosme, spiser han brosme. Du kainn spiker en sunnmøring på flate fjøsveggen jaggu lev en og bli feit!» Men den mannlige gründeren med bare livets skole som utdanning er også redusert til minner om en fjern fortid. Riktignok lever Jens Petter Ekornes ennå som et levende bevis på den sunnmørske gründeren, men etterveksten er like tynn som han selv. Regionen sliter med å holde på den høyt utdannede arbeidskraften sin, de sliter med å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, og Ålesund er akkurat som andre norske byer blitt en avindustrialisert serviceby med et åndsforlatt sentrum. Hadde det ikke vært for den særpregede jugendarkitekturen i sentrum, ligner også Ålesund på en hvilken som helst annen norsk småby. Innbyggerne opplever det paradoksale at selv om de hater sin klienttilværelse, er deres eneste drøm å havne på en post i statsbudsjettet. Er kultursatsing den nye industrien? I den debatterende offentligheten i Oslo er det mer eller mindre slått fast at kulturnæringene er det som skal skape nye arbeidsplasser når industrien er borte. Anført av den amerikanske professoren Richard Florida og upresise påstander om at «kulturbaserte næringer er de raskest voksende i verden», skal kulturnæringene ekspandere vilt i alle retninger. Men denne myten blir fort torpedert i møtet med både forskningen og distriktene. «Kan vi leve av kultur?» var temaet på debattmøtet i Moss, og der kunne forsker Tone Haraldsen slå fast at kulturnæringene i Norge omsetter for ca. 30 milliarder, men at næringene ikke vokser hurtigere enn andre næringer. Hun torpederte også myten om at et attraktivt kulturtilbud tiltrekker seg de høyt utdannede kunnskapsarbeiderne, da hun pekte på at det ikke finnes noen empiri som sier at byer med spennende kulturtilbud skaper flere jobber enn andre, mer tradisjonelle byer. Du skal ikke lenger enn fem mil fra Oslo sentrum før denne myten om kultur som næring blir torpedert. I Moss er redselen for å bli som Bærum altså en avindustrialisert soveby som snylter på Oslo så sterk at nesten

4 48 samtiden hele bykjernen fremdeles er okkupert av cellulosegiganten Peterson. Bedriften båndlegger de mest attraktive sentrumsarealene, produserer det eneste Moss er kjent for, Mosselukta, og sørger for at reisende med jernbanen til Moss må passere gjennom sagflishauger og nedslitte og schtøgge omgivelser. Ikke går Peterson med overskudd heller. Men tar du Peterson fra mossingene, dør byen. Det hjelper lite at samtidsfestivalen Momentum er her, eller at en av verdens fremste designere, Einar Hareide, har etablert sin egen designmølle her. Det teller ikke. Hareide Designmill har ingen kunder fra Mosse-regionen, og Hareides ønske om å opprette en egen industridesignerlinje slik at det blir et kreativt miljø i byen, blir ikke bønnhørt. Politikerne i og fra Moss, inkludert stortingsrepresentant May Aasen (SV), har ikke tro på at byen klarer å lage nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser, og da vender de seg heller mot de industriarbeidsplassene man har og slår ring om dem. Industrifetisjismen står kanskje enda sterkere på Haugalandet med Haugesund som regionsentrum. Denne regionen har over 20 prosent sysselsatt i den tradisjonelle industrien. Her er virkelig ikke fokuset hvordan Haugesund kan henge seg på når nabobyen Stavanger blir europeisk kulturhovedstad i Å ruste opp den kulturelle infrastrukturen for å få en mer differensiert næringsstruktur, kommer helt i bakgrunnen av kravet om lavere kraftpris til industrien der. Bak dette kravet står samtlige partier fra SV til Frp. Haugalandregionens selvforståelse er uløselig knyttet til industriarbeideren i blå kjeledress. Leve av hva? InterCity-turneen avsluttet i Larvik med ganske enkelt å spørre:«hva skal vi leve av i framtiden?». Nærheten til Skien/Porsgrunn og Union gjorde det naturlig å spørre om hva det er å bråke for at noen industriarbeidere mister jobben sin. Der innledet jeg med å fortelle historier fra de industristedene jeg har besøkt, blant annet tidligere Myrens Mek. Verksted i Oslo, og smelteverkene i Sauda og Odda. Skiftordningen gjør at folk får søvnproblemer og må ha medisiner. Mange blir uføretrygdet og/eller alkoholisert. Hvorfor er det så viktig for norske politikere å bevare disse primitive mannlige stammefellesskapene som banker opp fremmede som setter seg på deres faste plass i kantina? Det er også åpenbart at høykostlandet Norge ikke skal leve av enkel industriproduksjon, avsluttet jeg min innledning. Utfordringen ble ikke fulgt opp. Selv Unge Høyres leder Torbjørn Røe Isaksen, som gjennom sitt virke har tatt til orde for å synliggjøre de store ideologiske forskjellene mellom høyre- og venstresiden, hørtes ut som en hvilken som helst SV-politiker da han spakt sa at han var for å bevare Union fordi konsernledelsen hadde opptrådt så arrogant. Arbeiderpartiets eks-statsråd og førstekandidat i Vestfold Ap, Dag Terje Andersen, kunne tørt konstatere at i Union-saken hadde næringsminister Børge Brende plutselig søkt sommerjobb som sosialdemokrat. I valgkampen er vi alle industrifetisjister som heller vil fokusere på hvordan vi skal redde allerede dødsdømte arbeidsplasser for ufaglærte, framfor å skape nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Småkonge-mentalitet På Hamar innledet ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) med å trekke fram småbyenes småkongementalitet som en av årsakene til at alt går galt med innlandet. Politikerne sitter på toppen i hver sin småby, og kjemper for harde livet for å vinne utallige lokaliseringsstrider. Både på samferdselssiden og mellom høyskoleavdelingene er det bortimot umulig å få til et samarbeid. I innlandet vil man veldig gjerne lage et innlandsuniversitet, men de blir ikke enige om hvilke tunge utdanninger det skal satses på og hvor de skal ligge. Dermed lider hele høyskolemiljøet, både i Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Tilsvarende er det på Møre-kysten, der sterke krefter vil lage et Møreuniversitet og formali-

5 samtiden sere samarbeidet mellom høgskolene i Volda, Ålesund og Molde. Men uten hell. Som alltid er det den parten som tror seg svakest som trekker seg. Akkurat som i Arendal, der skepsisen er stor mot planene for et Agder-universitet fordi alle tror at alt vil bli lokalisert til Kristiansand. Småkonge-mentaliteten gjør det vanskelig å få koordinert selv den enkleste samferdsel byene imellom. Alle politikerne vil ha firefelter til Oslo for å komme seg dit det skjer, mens kommunikasjonen på tvers i fylket er underutviklet. I Vestfold er det særdeles liten kommunikasjon mellom de fire byene; Horten, Tønsberg, Larvik og Sandefjord. Det tar like lang tid å reise E 18 fra Drammen til Tønsberg, som fra Tønsberg til Sandefjord. For enten må man kjøre et stykke for å komme seg på E 18 eller kjøre en særdeles kronglete gammelvei. Men også innbyggerne i de ulike byene nærmest skryter av at de aldri drar til nabobyen, men at de heller drar til Oslo. Alle byene har også sin egen avis. Østlandsposten dekker bare det som skjer innenfor Larviks kommunegrenser. Sandefjord Blad dekker bare Sandefjord og omegn, mens Tønsbergs Blad er avisa for Tønsberg og omegn. Mangelen på regionalt samarbeid mellom byer innenfor et fylke eller to nabofylker er påfallende. I Vestfold fabler mange fremtredende politikere, inkludert den populære fylkesordfører Anne R. Pedersen (Ap), om å bli selve vikingefylket. Men på vår debatt i Sandefjord gikk det fram at det ikke er oppnådd enighet om hvilke byer eller steder som skal få lokalisert vikingemuseene og alle de institusjoner og bygninger som følger av en slik ekspansiv reiselivssatsing. Hjerneflukt Professor Eirik Vatne ved Norges Handelshøyskole i Bergen kom nylig med boka Storbyene i kunnskapsøkonomien (Spartacus 2005). I boka undersøker han vekstbetingelsene for de nye næringene og konkluderer med at Oslo er den store magneten for disse. Oslo opplever massiv braingain, mens de andre storbyene opplever tilsvarende braindrain. Boka førte til oppslag i både Adresseavisen og Bergens Tidende, som snakket om hjerneflukt. Opp til to tredeler av de høyt utdannede drar til Oslo etter endt studietid. Braindrain var da naturligvis temaene for InterCity i både Trondheim og Bergen. I Trondheim er problemet at byen har mange teknologer, men det er også alt den har. Byen mangler et innovasjonssystem som er nødvendig for å kommersialisere gode ideer. Dermed får ikke Trondheims-regionen benyttet sitt nyskapingspotensial fullt ut. I Bergen er hovedproblemet at de personene og miljøene som har risikovillig kapital investerer i eiendom fremfor nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Selvskryt i Bergen Det rare er at politikerne i disse byene ikke tar dette alvoret inn over seg. I Trondheim skjønte ikke påtroppende stortingsrepresentant Eva K. Hansen (Ap) spørsmålet fordi byen hadde jo så mange fine festivaler. I Bergen sa professor Frank Aarebrot at Bergen skulle være stolt over at byen eksporterte så mye fin hodekraft til resten av Norge, og forresten så skjedde all verdiskapningen på Vestlandet, og i Oslo fløtta vi bare papir. Paneldeltakerne i Bergen brukte mesteparten av tiden sin til å si at tilstanden i Bergen aldri har vært bedre, og at ingen skal komme fra Oslo og fortelle oss sannheten. Det ble en rar debatt som politisk redaktør Trine Eilertsen i Bergens Tidende oppsummerte slik: «Bergen er den storbyen i Norge som skaper færrest nye kunnskapsarbeidsplasser. Det kan da ikke være Erling Fossen sin skyld.» Trine Eilertsen påsto i artikkelen at minst elleve av hennes høyt utdannede venner gjerne «kommer tilbake i morgen hvis de finner en spennende jobb her» og avslutter med et hjertesukk om at det hersker «en lammende form for enighet som har vært fellesnevneren for fallet til større riker enn lille

6 50 samtiden Bergen». For Eilertsen er det de ugjennomtrengelige herrenettverkene og en tilsvarende dannet debattkultur, preget av folk som er livredde for å tråkke folk på tærne, som er Bergens hovedproblem. Temperaturen er høy når barbiebein og krigsseilermonumentetet på Torgalmenningen debatteres, men når Bergens og regionens framtid skal diskuteres, kommer det bare en unison klagesang om «dårlige rammebetingelser». Alle forsøk på å debattere hjerneflukt på denne turneen falt til jorden. I Ålesund avfeide Fremskrittspartiets toppkandidat Harald Nesvik, populært kalt Nesquick, hjerneflukten fra Sunnmøre med å si at han ikke skjønte problemet, for de som var igjen hadde da hjerne de også? For Frp er ikke braindrain noe problem fordi deres velgere er blant de lavest utdannede av alle partiene, men for Sunnmøre er det et problem. Eller for å sette det på spissen: For alle byer i Norge utenom Oslo er det et problem. Oslosuget Den norske befolkningen er nærmest i fritt fall, sørover og inn til byene. De store taperne er Nord-Norge, fylker uten store byer (for eksempel Sogn og Fjordane) og de to innlandsfylkene. Snart bor 90 prosent av den norske befolkningen en mil eller mindre fra kysten, og en utvidet Oslo-region nærmer seg to millioner; altså nærmere 40 prosent av befolkningen. De underliggende bevegelsesmønstrene er nærmest entydige. Nær halvparten av alle kommuner i Norge opplever fraflytting. Mindre steder i distriktene mister ungdom som drar til byene for å studere, og bare noen av dem kommer tilbake når de får barn. Men for mange av de høyt utdannede finnes det bare ett alternativ i Norge der de får brukt sin utdannelse: Oslo. Det byene må ta inn over seg er at kunnskapsbaserte arbeidsplasser er deterritorialisert. Det desentraliserte bosettingsmønsteret vårt oppsto som følge av at produktivkreftene organiserte seg der naturressursene lettest kunne utvinnes. Den stadig mer deterritorialiserte produksjonen skaper sentrifugalkrefter som ikke engang stoppes av landegrenser. Den økende mobiliteten på tvers av kommune- og fylkesgrenser er ikke unik. Snart er det norske studenter som studerer i utlandet. Mange av dem kommer aldri tilbake. Og hvis de kommer tilbake bosetter de seg nesten uten unntak i Oslo-regionen; som er den norske regionen som ligner mest på tilsvarende storbyregioner i utlandet. En av årsakene til dette er den sterke sentralmakten som styres av Stortinget og byråkratene i regjeringskvartalet. Som Frank Aarebrot formulerte det på debattmøtet i Bergen:«Norge er det eneste landet i Europa som ikke har grunnlovsfestet lokalt selvstyre.» Når forvaltningen er så sentralisert vil dette føre til at næringslivet også sentraliseres fordi nærheten til beslutningstakerne er avgjørende. For å bøte på dette demokratiske underskuddet er det helt nødvendig å desentralisere mange av de politiske virkemidlene. Men nesten alle politikerne i samtlige av våre debattpaneler ble fryktelig utydelig når de skulle lage et program for regional motmakt. Lengst gikk Aust-Agder SVs toppkandidat, Jens Jacob Aasbø, som tok til orde for å legge ned Kulturdepartementet og legge disse oppgavene til regionene. Forslaget var så interessant at jeg konfronterte de andre SV-politikerne på turneen, men ingen var villig til å gå så langt. Lokal beskatningsrett ble drøftet, men heller ikke her ble det noen regional enighet. Kulturlivet i Stavanger så gjerne at det ble bygget opp sterke regionale avdelinger av Kulturrådet, men ingen turte å forfølge tanken om at Norsk kulturråd også blir lagt ned og lagt til regionene. Fyrtårnet Stavanger Det er alltid en befrielse å komme til Stavanger. Byen som besto av en endeløs rekke med bedehus helt fram til 1950 har vært flink til å nyttiggjøre seg at Arne Rettedal & co klarte å gjøre byen til oljehovedstaden på 70-tallet på

7 samtiden bekostning av Bergen. Et åpent sår som Bergen fremdeles slikker på. Stavanger har som eneste by i Norge snudd halvsvenskene på Østlandet og i Oslo ryggen, og har blikket vendt mot verden. Anført av den populære ordføreren Leif Johan Sevland lages det regionale utviklingsstrategier som alle bybyggerne i Stavanger-regionen lojalt slutter opp om. Byen var den første av de norske byene som åpnet Brussel-kontor. Da Leif Johan Sevland sammen med sin Sandnes-ordførerkollega la fram søknaden om å bli europeisk kulturhovedstad på Smuget for noen år tilbake, sa han at søknaden bare var et påskudd for å ruste opp den kulturelle infrastrukturen. De ville utvikle et ambisiøst førbruksprogram, selve kulturåret skulle selvfølgelig markeres, men det viktigste var å få på plass et tilsvarende ambisiøst etterbruksprogram. I Oslo kalles den politikken Høyre i Stavanger fører for høyrekommunisme. Og Rogalandsbenken er en av de som fungerer best på Stortinget. Kanskje det var derfor Høyres toppkandidat i fylket, Bent Høie, kunne sitte på sin barkrakk på Tango Bar i Stavanger ved siden av SVs toppkandidat Hallgeir Langeland og begge tok sin broderlige ære for at de fikk staten til å skyte inn 100 millioner til kulturåret, mens Bergen fikk skarve 30 millioner da de var kulturby for noen år siden. Ole Brumm-syndromet Mye av politikerforakten som er oppstått skyldes rett og slett at ingen av politikerne tør prioritere. Som ordfører i Hamar, Einar Busterud, sa det på møtet i Hamar: «Politikerne sprer pålegget så tynt utover skiva at det er umulig å se om det er ost eller syltetøy.» Særlig i valgår er det fristende for de lokale partiene å gi alle høylytte særinteressegrupper litt av kaka. I Telemark går Høyre inn for å redde Union selv om Høyres tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen nærmest skrøt av Høyres næringsnøytralitet, og sa at han ikke hadde noen verktøy i verktøykassa si. I Rogaland betyr dette for eksempel at Rogaland SV er for nettolønnsordningen for sjøfolk, mens SV har landsmøtevedtak på at de ikke støtter denne ordningen. I Møre og Romsdal fører det til at ingen i Arbeiderpartiet er for den regionaliseringen som Ap har varslet. Fordi fylket er skrudd sammen med tre lokale identiteter med hver sin regionshovedstad; Sunnmøre-Ålesund, Romsdal-Molde og Nordmøre- Kristiansund og alle delene vil hver til sitt, kan ikke Møre og Romsdal Ap stå for en oppsplitting av fylket. Valgkampens rødlys er slukket. Arbeiderpartiet ble den store vinneren. Ikke fordi partiet har de beste sakene, men fordi folk i urolige tider alltid vender seg mot tradisjonsbæreren. SV gjorde tilsvarende et dårlig valg fordi valgkampen kom til å handle om mer enn bare skole og den kulturelle skolesekken. Livet på landeveien er over også for oss. Men store optimister på vegne av nasjonen er det umulig å bli etter å ha tilbrakt to uker på den norske landeveien. Det var vel først da vi hadde brukt åtte timer på å kjøre rundt 30 mil fra Ålesund til Bergen, inkludert fire ferjer, at vi skjønte at Norge ikke er skrudd sammen ennå. Og at globaliseringens sentrifugalkraft gjør at nasjonen kanskje aldri kommer til å bli det heller.

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Skråblikk på norsk politikk mellom sentrum og periferi

Skråblikk på norsk politikk mellom sentrum og periferi Skråblikk på norsk politikk mellom sentrum og periferi Melbu, 8.7.2009 Ottar og hans nordvei ca.890 Ottars visjon varer inn i nyere tid Johannes Blaeu (1596-1673). Utgitt i Amsterdam i 1662 Verdens (Den

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 05.06.2012 Opplegg 30 min. STORE ORD Overordna utviklingstrekk Byområda regionar situasjon og utfordringar

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen

Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Status, attraktivitet og framtid i Kvivsregionen Bosetting Treffpunkt Kviven 5 mai2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Ulstein 14,1 % Ulstein 43 % Stryn 4,5 % Gloppen 8 % Sykkylven 4,2 % Hareid 6

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv?

Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Kva må til for at kommunen din skal bli attraktiv? Bosetting Landstinget for LNK, Sand 28 april 2011 Knut Vareide Utvikling Bedrift Besøk Attraktivitetspyramiden Steder kan være attraktive på tre måter

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Attraktivitetbarometeret

Attraktivitetbarometeret Attraktivitetbarometeret Resultat for Steinkjer og Innherred Hva skjer når Steinkjer, Innherred settes inn i et attraktivitetsbarometer? Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet:

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor

Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor Nasjonal foresight og hva kommunene mener om byene som regional motor Samlingens hovedtema er mellomstore byers rolle som drivkraft for regional utvikling Bakgrunn På oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune

Detaljer

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA

Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA Agders utfordringer Høringskonferanse VINN Agder, 8. april 2015 Hans Chr. Garmann Johnsen professor UiA 1 Disposisjon Situasjonen i dag Sysselsetting Yrkesdeltagelse Kunnskap og kompetanse Næringsstruktur

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Setter reiselivet øverst

Setter reiselivet øverst Setter reiselivet øverst Undersøkelse blant ledere i 371 kommuner v/knut Almquist Adm.dir. NHO Reiseliv Kommuneundersøkelsen: Antall gjennomførte intervjuer 600 intervjuer i 371 kommuner Metode for datainnsamling

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Strategier for regional utvikling

Strategier for regional utvikling Strategier for regional utvikling Meyergården 3. november 2008 Kjell-Arne Odden Hva er en region? Funksjonell region: et sentralsted med omland Geografisk avgresning: et område som enten følger kommunegrensene

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner?

Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Sammendrag av rapporten: Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Stikkord: Profesjonsrekruttering, desentralisert høgskolemønster, studierekruttering, arbeidsmarkedsrekruttering, mobilitet

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler / / 002 Ann-Vigdis Risnes Cowburn HITRA KOMMUNE Fellestjenester Melding om vedtak Sør-Trøndelag fylkeskommune Postuttak 7004 Trondheim Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 05.02.2016 201515340-1 2015/3172-3 / 002 Ann-Vigdis

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Byen og regionen Et vanskelig samliv

Byen og regionen Et vanskelig samliv Byen og regionen Et vanskelig samliv Tor Selstad Professor i samfunnsgeografi og planlegging Høgskolen i Lillehammer Norsk planmøte Bergen22. 23. oktober Svake regionale tradisjoner? Nei! Gamle len ble

Detaljer

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 262 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 262 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:26 S (2013 2014) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER

VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER VÆR SÅ GOD, NESTE STATUS FOR BARN OG UNGES RETTIGHETER Du som går på HIOA og skal jobbe med barn og unge bør holde av 6. mars. Da besøker Barneombudet høgskolen. Dette er et program for dagen, med informasjon

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18:

Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober Bots og bønnedag. Kapellan Elisabeth Lund. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Preken i Fjellhamar kirke 25. Oktober 2015 Bots og bønnedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 18: Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og eventuelt Vestfold.

Arendal bystyre vil anbefale etablert en Sørlandsregion bestående av Agderfylkene samt Telemark og eventuelt Vestfold. ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Harald Danielsen, tlf 37013129 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 136/16 Formannskapet 20.10.2016 160/16 Bystyret 27.10.2016 Referanse: 2016/7367

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene

Telemarksforsking-Bø. Et viktig supplement til næringsanalysene Telemarksforsking-Bø Prosjekter og rapporter om attraktivitet: Attraktivitetsbarometeret 2007 (NHO) Forskerprosjekt i VRI: Kultur som attraksjonskraft Vri samhandlingsprosjekt: Kulturøkonomiske strategier

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets

Vestlandsindeks 4Q Bedriftene med lange ønskelister til jul. Stavanger Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks 4Q 2012 - Bedriftene med lange ønskelister til jul Stavanger 30.11. 2012 Hallgeir Isdahl Direktør SPV Markets Vestlandsindeks Vestlandsindeks er en temperaturmåler på næringslivet på Vestlandet

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer