BENEFON ESC! Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BENEFON ESC! Brukerhåndbok"

Transkript

1 BENEFON ESC! Brukerhåndbok Alle rettigheter forbeholdt. Benefon Oyj, Publikasjonsnummer: YZ2407-0* I

2 SAMSVARSERKLÆRING Mediante el presente documento, Benefon Oyj declara que este teléfono móvil, del tipo TGP77EU, satisface los requisitos esenciales y todas las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Bij deze verklaart Benefon Oyj dat deze mobiele telefoon, type TGP77EU, voldoet aan de voornaamste eisen en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. Benefon Oyj erklærer herved, at denne mobiltelefon af typen TGP77EU er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante betemmelser i Directive 1999/5/EC. A Benefon Oyj declara pela presente que este telemóvel, do tipo TGP77EU, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. Hiermit erklärt Benefon Oyj, daß dieses Mobiltelefon vom Typ TGP77EU die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Benefon Oyj vakuuttaa, että tämä matkapuhelin, tyyppiä TGP77EU, on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden asianomaisten määräysten mukainen. Με το παρόν, η Benefon Oyj δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο, τύπου TGP77EU, συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς όρους της Οδηγίας 1999/5/EC. Härmed förklarar Benefon Oyj att denna mobiltelefon, typ TGP77EU, överenstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Benefon Oyj erklærer herved at denne mobiltelefonen av typen TGP77EU samsvarer med de viktige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU. Benefon Oyj déclare par les présentes que ce téléphone mobile, de type TGP77EU, est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions correspondantes de la Directive européenne 1999/5/EC. Benefon Oyj dichiara che questo modello di telefono cellulare, tipo TGP77EU, risponde alle principali specifiche e misure previste dalla Direttiva 1999/5/EC. Produsent: Benefon Oyj P.O.Box Salo Finland II

3 HURTIGVEILEDNING TELEFON PÅ/AV Trykk på / i noen sekunder. NØDANROP TIL 112 Trykk på. SOS og deretter på - OK. Ring på vanlig måte ved å taste 112 og trykke på l. RINGE OPP ET NUMMER Du ringer opp direkte ved å taste inn nummeret (inkludert retningsnummeret) og trykker på l. Du henter frem nummeret fra hurtigminnet ved først å trykke på l, bla til ønsket nummer med n og trykke på l. Du ringer til det sist slåtte nummeret ved å trykke to ganger på l. Du bruker hurtigminnet for å ringe opp telefonnummeret ved å velge et minneplassnummer mellom 2 og 9 og deretter trykke på den tilhørende talltasten i noen sekunder. Du bruker menyene Telefonbok, Meldinger eller Siste samtaler for å hente frem et nummer og ringe det. SVARE PÅ EN SAMTALE Hvis du vil svare på en samtale, trykker du på l. AVSLUTTE EN SAMTALE Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du på c. IGNORERE EN SAMTALE Hvis du ikke ønsker å svare på en innkommende samtale, trykker du på c. KORRIGERE FEIL Hvis du taster feil, kan du korrigere dem ved å trykke på. SLETT. NULLSTILLE DISPLAYET Trykk og hold nede. SLETT i noen sekunder. LÅSE/LÅSE OPP TASTATURET I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i hurtigmenyen ved å trykke på n vendt nedover, og låser tastaturet ved å trykke på - OK. Du låser opp tastaturet ved å trykke på. LÅS OPP og - OK. SLÅ STILLE ALARM PÅ/AV I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n vendt oppo- III

4 ver. Du finner alternativene for Miljø ved å trykke på - ENDRE. Velg Stille ved hjelp av n og trykk på - OK. SLÅ GPS-MOTTAKEREN PÅ/AV 1. I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n. 2. Finn GPS-mottaker ved hjelp av n og trykk på - ENDRE. 3. Velg ønsket aktivitet ved hjelp av n og trykk på - OK. GÅ INN I MENYENE I standby-modus går du inn i GSM-menyen ved å trykke på - GSM. I standby-modus (eller på navigatorsidene) går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n. I standby-modus (eller på navigatorsidene) går du inn i Hovedmenyen ved å trykke på. MENY. I standby-modus går du inn på navigatorsidene (eller blar gjennom dem) ved å trykke på nedre sidetastene < og >. Eller I standby-modus går du først inn i Hovedmenyen ved å trykke på. MENY, deretter merker du den ønskede navigatorsiden (det vil si Kart, Veiviser, Posisjon eller Bevegelse) med n og trykker på - VELG. IV På navigatorsidene går du inn i GPS-meny ved å trykke på - GPS. Du kan gå tilbake til standby-modus fra alle nivåer i menyen ved å trykke på c. Eller: Gå inn i hovedmenyen ved å trykke på. MENY og velg alternativet Telefon. BRUKE MENYFUNKSJONER 1. Menyvalgene vises som en liste som du kan bla gjennom ved hjelp av n. 2. For å velge ett av disse valgene merker du valget og trykker på den høyre funksjonstasten - VELG. Da får du frem en undermeny eller andre alternativer. 3. Trykk på. AVSLUTT for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller c for å gå tilbake til standby-modus. LESE NYE TEKSTMELDINGER OG SVARE PÅ UBESVARTE SAMTALER Ubesvarte samtaler og nye tekstmeldinger du nettopp har mottatt, vises på en "trafikkliste" i standbymodus. 1. Velg en ubesvart samtale (merket med J) ved hjelp av n. Trykk på l for å ringe opp nummeret. Du kan også lagre den med en gang.

5 2. Velg en melding merket med s ved hjelp av n. Trykk på - VELG for å lese meldingen eller behandle den på annen måte. 3. Du går ut av listen ved å trykke på. AVSLUTT. 4. Senere finner du samtalene og meldingene i menyene Siste samtaler og Meldinger i GSM-menyen. Andre meldingstyper du har mottatt (for eksempel Friend Find-oppdateringer) er også angitt i standbymodus. TØMME TEKSTMELDINGSMINNET En blinkende konvolutt (s) i displayet i standbymodus angir at det er en feil ved mottak av den siste tekstmeldingen. I de fleste tilfeller betyr dette at tekstmeldingsminnet er fullt: Du kan ikke motta nye meldinger før du har slettet noen av de gamle. 1. I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n. Trykk på - VELG. 2. Velg Innboks eller finn Utboks med n. Trykk på - VELG. 3. Finn meldingen du vil slette, med av n. Trykk på - VELG to ganger. 4. Finn Slett med n og trykk på - OK. Bekreft slettingen ved å trykke på - OK en gang til. SLETTE ALLE MELDINGENE I INNBOKSEN ELLER UTBOKSEN SAMTIDIG 1. I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n. Trykk på - VELG. 2. Velg Innboks eller finn Utboks med n. Trykk på - VELG. 3. Finn Slett alle med n og trykk på - OK. Bekreft slettingen ved å trykke på - OK igjen eller avbryt ved å trykke på. NEI. SPILLE AV MELDINGER PÅ DIN MOBILSVAR I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n og trykk på - VELG. Finn Ring mobilsvar med n og trykk på - VELG. V

6 TASTFUNKSJONER FOR T9-TEKSTMELDINGER tast funksjon displayet viser + kontrollere ordet og taste inn et mellomrom markøren beveger seg fremover 1 aktivere/deaktivere T9-modus, endre tegnformat U, a, V, Z sek. endre språk tilgjengelige språk - AKSEPTER kontrollere det sammensatte ordet n bla gjennom alternative ord eller undermenyen liste du kan velge fra i undermenyen 01-2 sek. gå inn i hele valglisten for spesialtegn linjene 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 (bla med n), trykk talltasten for ønsket tegn VI

7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 7 BENEFON ESC!... 7 HOVEDFUNKSJONER... 7 T9 tekstsystem... 8 GPS (Global Positioning System)... 8 Nye tjenester... 9 REGISTRERING FOR GRATISTJENESTER... 9 MOBIL KARTTJENESTE... 9 KUNDETJENESTE... 9 FLERE TJENESTER SOM VIL KOMME For tjenesteleverandører NYE POSISJONSBASERTE TJENESTER SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER Generelt Radiobølger GPS og kartdata Konfidensiell informasjon Nødanrop og -meldinger Sprutsikker HURTIGSTART KOMME I GANG Sette inn SIM-kortet Sette på plass gummibeskyttelsen Sette inn batteriet Ta ut batteriet Initialisere telefonen Slå på telefonen Slå av telefonen Endre språk OVERSIKT Standby-modus INDIKATORER Navigatorsider Menyer Tastatur ALFANUMERISKE TASTER OG T NØDTAST PAUSE- OG UNDERADRESSETEGN TILGJENGELIGE TEGN KORT OVERSIKT OVER HVORDAN DU BRUKER TELEFONEN...30 RINGE OPP ET NUMMER Samtaler til utlandet Bruke hurtigminnet Hurtigtaster MOTTA EN SAMTALE Nummervisning (Call Line Identification CLI) Svare på en samtale AKTIV SAMTALE

8 Avanserte funksjoner mens en samtale pågår NY SAMTALE KONFERANSESAMTALE VELGE EN SAMTALE AVSLUTTE EN SAMTALE HENTE INN EN VENTENDE SAMTALE AVSLUTTE EN VENTENDE SAMTALE STENGE AV EN SAMTALE SAMTALEMENY AVSLUTTE EN SAMTALE NØDANROP INNKOMMENDE TRAFIKK BRUK UTEN SIM-KORT KORT OVERSIKT OVER HVORDAN DU BRUKER NAVIGATOREN KOMME I GANG Posisjonere GPS-antennen Slå GPS-mottakeren på eller av FÅ DEN FØRSTE GPS-POSISJONEN GPS-MOTTAK DÅRLIG GPS-DEKNING INITIALISERE GPS-MOTTAKEREN BRUKE NAVIGATORSIDENE KART Pekemodus FRIEND FIND-FUNKSJONER VEIVISER POSISJON BEVEGELSE HURTIGMENY...52 SPERRE TASTATURET SPERRE TASTATURET OPPHEVE TASTATURSPERREN GPS-MOTTAKERAKTIVITET VELGE MILJØ HOVEDMENY...55 TILBEHØR Vekkerklokke VEKKERKLOKKEN RINGER Notatblokk Kalender DAGSVISNING VELG DATO VISE ALLE OPPFØRINGENE I AGENDAEN LEGGE TIL EN NY KALENDEROPPFØRING VISE EN KALENDEROPPFØRING (AGENDA) KALENDERPÅMINNELSE Kalkulator Spill GALACTIC GUNNER BLASTER MASTER WORM PICTURE PUZZLE WALL BREAKER LABYRINTH

9 TICTACTOE INNSTILLINGER Miljø REDIGERE MILJØET NORMALT REDIGERE MILJØENE STILLE, DISKRET, HØYT OG NATT MILJØ FOR BILKIT LAGE ET NYTT MILJØ SLETTE ET MILJØ Brukergrensesnitt VELGE SPRÅK JUSTERE KONTRASTEN SKJERMSPARER AUTOMATISK TASTATURSPERRE Innstilling av tid TID DATO SATELLITTID TIDSSONE SOMMERTID Enheter AVSTAND OG HASTIGHET HØYDE VALUTA Strøm PÅSLÅINGSFUNKSJON AVSLÅINGSFUNKSJON GSM MELDINGSOPPSETT FELLESMELDINGSOPPSETT VALGFRI SVARTAST AUTOMATISK SVAR PREFIKS HURTIGMINNE HURTIGTASTER GSM-MODUL GPS KARTINFORMASJON POSISJONERING KURSALARM VENSTRE OG HØYRE DATAFELT NMEA-UTDATA AGPS NULLSTILL POSISJON Kundetjeneste NUMMER SPRÅK Nødanrop til forhåndslagrede nummer NØDTAST REDIGERE EN MELDING NUMMERLISTE FORETA NØDANROP Sikkerhet BE OM PIN-KODE BE OM TELEFONKODE ENDRE PIN-KODE ENDRE PIN2-KODE ENDRE TELEFONKODE ENDRE NETTVERKSKODE NUMMERSPERRING IMEI Standardinnstillinger GSM-MENY...95 TELEFONBOK Hente frem et telefonnummer REDIGERE EN OPPFØRING I TELEFONBOKEN

10 SLETTE EN OPPFØRING I TELEFONBOKEN Lagre et telefonnummer TASTE INN ET NYTT NUMMER I STANDBY-MODUS LEGGE TIL ET NYTT NUMMER PÅ NAVNELISTEN MELDINGER Innboks MOTTA EN NY MELDING HENTE FREM INNKOMMENDE MELDINGER LESE OG BEHANDLE EN INNKOMMENDE MELDING 101 Utboks HENTE FREM EGNE MELDINGER LESE OG REDIGERE EGNE MELDINGER Fellesmeldinger MOTTA EN NY FELLESMELDING HENTE FREM FELLESMELDINGER Ring mobilsvar Skriv meldinger NY MELDING UTSATTE MELDINGER SKRIVE EN MELDING SENDE OG LAGRE MELDINGEN SISTE SAMTALER Ubesvarte samtaler BEHANDLE UBESVARTE SAMTALER Mottatte samtaler BEHANDLE MOTTATTE SAMTALER Samtaletellere OPERATØRTJENESTER Operatøroppsett Viderekoblinger VIDEREKOBLE ALLE VIDERKOBLING VED OPPTATT VIDEREKOBLING VED IKKE SVAR VIDEREKOBLING NÅR IKKE KAN NÅS SLETT ALLE VIDEREKOBLINGER Samtalesperring UTGÅENDE SAMTALER INNKOMMENDE SAMTALER OPPHEV SPERRINGER Samtale venter Samtalekostnad SISTE SAMTALEKOSTNAD TOTAL SAMTALEKOSTNAD PENGER IGJEN MAKSIMALT ANTALL ENHETER PRIS/ENHET KUNDETJENESTE GPS-MENY VEIPUNKT OPPRETTE ET NYTT VEIPUNKT DEFINERE DESTINASJON DEFINERE POSISJON SENDE SMS MED KOORDINATER SENDE ET VEIPUNKT BE OM RUTE VISE KARTET FLYTTE ET VEIPUNKT REDIGERE SLETTE RUTER OPPRETTE EN NY RUTE DEFINERE DESTINASJON

11 VISE KARTET VEIPUNKTLISTE: VISE OG REDIGERE SENDE EN RUTE BEREGNE LENGDE GI NYTT NAVN TIL RUTEN KOPIERE SLETTE FRIEND FIND Friend Find-liste SPORINGSINFO OPPRETTE ET NYTT VENNEPUNKT DEFINERE DESTINASJON DEFINERE POSISJON AUTORISERE SENDE EN POSISJONSOPPDATERING BE OM EN POSISJONSOPPDATERING SENDE SPORING AVBRYTE SENDING BE OM SPORING AVBRYTE EN SPORINGSFORESPØRSEL SENDE SMS MED KOORDINATER BE OM RUTE VIS PÅ KART LAGRE SOM ET VEIPUNKT SLETTE KART Vise og behandle kart SENDE SMS MED KOORDINATER BE OM TJENESTE BE OM AGPS OPPDATERE POSISJON HOPP OVER RUTEPUNKT SLETTE EN DESTINASJON NULLSTILLE TELLERNE BATTERI SETTE INN OG TA UT TYPER OG STØRRELSER TEMPERATUR UTLADET BATTERI V-LADERE LADING Ladetider STELL OG VEDLIKEHOLD KASSERING DRIFTSTID TILBEHØR V-LADER CMA LADER FOR SIGARETTENNER CC BÆRBART HÅNDFRI-SETT (EHE70) HÅNDFRI-SETT FOR BIL (GMA70) BENEWIN PRO MED NMEA 0183-KABEL

12 BILHOLDER KGC MONTERINGSBRAKETT FOR SYKKEL BÆREVESKE EKSTERN GPS-ANTENNE OFFROAD-ANTENNE VEDLEGG STELL OG VEDLIKEHOLD PROBLEMER DU KAN LØSE SELV Telefonen lar seg ikke slå på SIM-kortet er sperret Hvis du mister SIM-kortet Hvis du mister telefonen Telefonen fungerer ikke Det er umulig å lese, lagre eller endre informasjon i telefonboken Feil språk Søker etter nett Dårlig GPS-dekning ORDLISTE FOR GSM SIM-kort PIN-kode PIN2-kode PUK-kode PUK2-kode Telefonkode Nettverkskode IMEI-kode Nettoperatør Tjenesteleverandør ORDLISTE FOR GPS Veipunkt Rute Friend Find Vennepunkt Destinasjon Kurs Kompasskurs ETE (Estimated Time Enroute) ETA (Estimated Time of Arrival) MENYKART

13 INNLEDNING BENEFON ESC! Gratulerer med din nye Benefon Esc! personlige navigasjonstelefon, et revolusjonerende kommunikasjonsinstrument du aldri vil gå deg bort med. Telefonen er utviklet for bruk i GSM (Global System for Mobile Communications) 900, 1800 og 900/1800 MHz Dual Band-nettene. Du kan bruke den i all land der en GSM-operatør har en roaming-avtale med din nettoperatør. Telefonen har en kraftig GPS-navigator som fungerer innenfor eller utenfor GSMdekning. Den unike kombinasjonen av GPS- og GSM-komponenter i denne telefonen gjør det også mulig med flere nye funksjoner, for eksempel sporing av andre Benefon Esc!-telefoner. HOVEDFUNKSJONER Avansert GSM900/1800 Dual Band-telefon 12-kanals GPS-mottaker med høy ytelse Mobil karttjeneste: Laster ned kart til telefonen ved hjelp av en hvilken som helst PC med en nettleser Friend Find: Sporer og finner andre Benefon Esc!-navigasjonstelefoner Sender veipunkt og ruter til andre Benefon Esc!- navigasjonstelefoner Nødanrop og nødmeldinger med en spesiell nødtast Nye posisjonsbaserte tjenester Personlig dagbok: Kalender med påminnelser, notisblokk, kalkulator og vekkerklokke med snooze-funksjon Innebygget data- og faksmodem for GSM Mål: 49 x 129 x 23 mm Vekt: 177 g med 900 mah Li-Ion-batteri Sprutsikker og støtbeskyttet Høykvalitetstelefonen Benefon Esc! er utviklet og produsert av Benefon Oyj. Benefon er et verdens- INNLEDNING: BENEFON ESC! 7

14 omspennende selskap som har spesialisert seg på trådløst kommunikasjonsutstyr. De brukervennlige høykvalitetsproduktene fra Benefon er utviklet og produsert i Finland. T9 tekstsystem Denne telefonen har ett av verdens mest avanserte systemer for inntasting av tekst T9. Denne tekstprogramvaren (T9) bruker en teknologi som muliggjør rask inntasting av tekst på tastaturer med få taster ett tastetrykk for hver bokstav er nok. På telefontastaturer, som på andre tastatur med få taster, har hver enkelt tast flere bokstaver eller funksjoner. For å velge bokstav har man tradisjonelt måtte trykke flere ganger på samme tast for å få frem ønsket bokstav. Med T9 slipper du å trykke mer enn én gang på tasten, fordi systemet inneholder en database med ord og språkregler som gjenkjenner ordet du prøver å skrive. Hvis det er mer enn ett ord som er aktuelt, vil T9 velge det mest brukte ordet. Du vil selvsagt også få muligheten til å velge ord fra en liste. T9 er et varemerke for Tegic Communications, Inc. Hvis du vil ha mer informasjon om T9, kan du gå til T9 er patentert under følgende patenter i USA: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554. Andre patenter er anmeldt over hele verden. GPS (Global Positioning System) GPS er et verdensomspennende system med 24 satellitter som kretser rundt jorden to ganger om dagen, og som overfører nøyaktig informasjon om tid og posisjon. Systemet drives og vedlikeholdes av myndighetene i USA. GPS-mottakeren i din Benefon Esc!-telefon mottar signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, og bruker denne informasjonen til å beregne din posisjon og spore dine bevegelser, og stiller også klokken din nøyaktig. Benefon Esc! kan omgjøre og bruke informasjonen om endret posisjon fra satellittene til opptil 23 ulike typer navigasjonsrelaterte dataelementer, inklu- 8 INNLEDNING: BENEFON ESC!

15 dert hastighet og kurs, gjennomsnitts- og topphastighet, reiseteller, veipunkt og ruter, retning, beregnet ankomsttid (ETA) og avstand til et veipunkt. Esc! støtter også NMEA 0183-grensesnittet. For beregning av posisjon må informasjon mottas fra minst tre riktig plasserte satellitter. Signalene som sendes av GPS-satellitter er relativt svake og trenger ikke gjennom massive gjenstander. Nye tjenester REGISTRERING FOR GRATISTJENESTER Du kan registrere deg som Benefon Esc!-bruker på og få tilgang til gratistjenester, for eksempel kundetjenesten og gratis kart inkludert i Esc!. Du kan laste ned gratiskartene på nytt uten ekstra kostnader innen ett år fra registreringen. Det koster ingenting å registrere seg, og informasjonen du oppgir når du gjør dette, er konfidensiell. MOBIL KARTTJENESTE Benefon Esc! er det første navigasjonsinstrumentet som støtter Genimap mobil karttjeneste. Telefonen kan kobles til tjenesten for enkel nedlasting av kart ved hjelp av en hvilken som helst PC med en nettleser. Ved å laste ned kartet for et gitt sted til telefonene kan Benefon Esc!-brukere se hvor de og personen de forsøker å nå, er plassert på kartet, og på den måten bli raskt styrt mot ankomststedet. Tjenesten omfatter veikart, bykart, sjøkart og topografiske kart fra rundt om i Europa. Gå til fra tid til annen for geografisk dekning av kart i andre områder. Kartene leveres av Genimap og andre ledende leverandører av geografiske data. KUNDETJENESTE Som registrert bruker får du tilgang til kundetjenesten. Du kan få hjelp med å bruke telefonen og kartene (bruksbegrensninger). Bare velg Kundetjeneste på GSM-menyen, og du vil bli oppringt av en tekniker fra kundetjenesten få minutter senere. INNLEDNING: BENEFON ESC! 9

16 FLERE TJENESTER SOM VIL KOMME Gå til regelmessig for å få tips om posisjonsbaserte tjenester. For tjenesteleverandører NYE POSISJONSBASERTE TJENESTER Benefon Esc! bruker MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) og MMSP (Mobile Maps Service Protocol) som gir avanserte telematikkommandoer og en kartprotokoll slik at tjenesteintegratorer og -leverandører kan bygge og gi posisjonsbaserte nyskapende tjenester for forbrukere og bedrifter. MPTP gjør det mulig å sende posisjons-, sporingsog rutemeldinger mellom tjenestesenteret og MPTP-aktiverte terminaler ved hjelp av SMS. For informasjon og spesifikasjoner kan du gå til Benefon Esc!s partnerområde på SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER Generelt Bilkjøring: Ha alltid trafikksikkerhet i tankene hvis du bruker mobiltelefonen eller annet lignende utstyr mens du kjører. Farene varierer i stor grad i henhold til forholdene og bilføreren, men vi anbefaler at du overholder alle europeiske og nasjonale lover som gjelder bruk av mobiltelefon i bil, i tillegg til eventuelle sikkerhetsanbefalinger. Hvis du skal bruke telefonen mens du kjører, må du også installere og bruke et håndfri-sett. Når du mottar en samtale mens du kjører og det er vanskelig å svare på den, må du alltid først tenke på sikkerheten. Hvis du ikke liker å bruke et instrument mens du kjører, bør du ganske enkelt ikke bruke det. Ekstern alarm: Bruk av den eksterne alarmfunksjonen ved hjelp av bilhorn eller bilens lys er ikke tillatt. Barn: Oppbevar mobiltelefonen og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Barn kan skade seg selv eller andre med den. På den måten unngår du også at telefonen og tilbehøret blir skadet. 10 INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

17 Strømkilder: Denne telefonen kan brukes sammen med følgende strømkilder: BBL-77-N- og BBL-77-P-batterier, CMA lader (220 V) og CCS laderen for sigarettenner. Bruk av andre strømkilder kan være farlig og vil føre til at typegodkjenningen som apparatet har fått, ikke lenger gjelder. Annet tilbehør: Også annet tilbehør som brukes, må være godkjent av telefonprodusenten. Kontroller hos forhandleren at nye strømkildeenheter og nytt tilbehør er kompatibelt. Magnetfelt: Benefon Esc! inneholder små magnetiske komponenter. Selv om magnetfeltene til komponentene er svake, kan de skade magnetiske kort, for eksempel bank- og kredittkort. Vi anbefaler at du holder mobiltelefonen vekk fra magnetiske kort. Radiobølger Fly: Slå av telefonen før du går om bord i et fly, og ikke bruk telefonen mens du er i luften. Sørg også for at funksjonen for automatisk påslåing eller vekkerklokken ikke vil aktiveres under flyturen. Bruk av mobiltelefon i fly er ulovlig og kan innvirke på flyets sikkerhet og mobilnettets funksjoner. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan det føre til midlertidig eller permanent inndragning av retten til å bruke mobiltelefontjenester og eventuelt til rettslig forfølgelse. Sykehus: Slå alltid av telefonen før du går inn på et sykehus eller et annet sted der det brukes medisinsk elektronisk utstyr. Slikt utstyr er meget følsomt for radiobølger. På disse stedene må du bare bruke telefonen med personalets tillatelse. Medisinsk utstyr: Husk at mobiltelefonens radiobølger kan forstyrre personlig medisinsk utstyr (for eksempel høreapparater eller pacemakere) som ikke er tilfredsstillende beskyttet. Ta kontakt med produsenten eller forhandleren av utstyret for nærmere informasjon om hvordan du kan beskytte utstyret på riktig måte. INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER 11

18 Steder med eksplosjonsfare: Slå av telefonen på bensinstasjoner og lignende steder. Vær også oppmerksom på reglene som gjelder for bruk av radioutstyr ved drivstofflagre, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning, fordi det ofte brukes radiostyring for å starte sprengninger. Annet elektronisk utstyr: Bruk av telefonen kan føre til forstyrrelser på det elektroniske utstyret i en bil hvis det ikke er tilstrekkelig beskyttet. Ta kontakt med produsenten eller bilforhandleren for å få vite hvordan du kan beskytte dette på riktig måte. Datamaskiner: Husk at bruk av mobiltelefonen nær datamaskiner kan føre til forstyrrelser. Når du bruker telefonen i nærheten av slikt utstyr, bør du sørge for at det er cirka en meter mellom datamaskinen og telefonen. Kontakt med kroppsdeler: For at telefonen skal fungere feilfritt når du bruker den, må du unngå at antennen kommer i kontakt med øyne, munn og andre bare hudområder. Følg alltid spesialanvisningene og bestemmelsene som gjelder i de enkelte landene der du bruker telefonen. GPS og kartdata GPS-systemet (Global Positioning System) drives av myndighetene i USA, som også har eneansvar for systemets nøyaktighet og vedlikehold. Systemet er gjenstand for endringer som kan virke inn på nøyaktigheten og ytelsen til alt GPS-utstyr. GPS-signaler er svake og kan ikke trenge gjennom massive gjenstander som for eksempel mennesker, bygninger, klipper eller tykk trebekledning. Dette kan virke inn på ytelsen til GPS-mottakeren innendørs, i tettbebygde strøk med høye bygninger eller hvis GPS-antennen ikke har en fri sikt til himmelen. Veier og annen kartinformasjon endres kontinuerlig, så kartene på din Benefon Esc!-telefon inneholder kanskje ikke alltid de siste oppdateringene. Det garanteres ikke, verken eksplisitt eller implisitt, at kartinformasjonen i dette produktet er fullstendig eller nøyaktig. Benefon Esc! støtter noen tredjepartstjenester, for eksempel rute- og tjenestefunksjonene. Benefon har ikke ansvar for innholdet og nøyaktigheten til slike tjenester. 12 INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

19 Konfidensiell informasjon Når du bruker noen av Benefon Esc!s funksjoner, for eksempel rute og tjeneste, kan dette avsløre din posisjon for en tjenesteleverandør. Alle Friend Find-funksjoner krever tillatelse, så kun personer du spesifikt har autorisert, kan få vite din posisjon. Sprutsikker Benefon Esc! er bare sprutsikker når batteriet og gummibeskyttelsen er satt på og festet på riktig måte. Telefonen må imidlertid ikke legges i vann eller en annen væske, selv med gummibeskyttelsen på. Nødanrop og -meldinger Benefon Esc! er et hjelpemiddel, derfor må du aldri anse mobiltelefonen som det eneste nødutstyret. Hvorvidt telefonen fungerer, avhenger av GSMnettet og GPS-satellittene, som ikke alltid er tilgjengelig. Den unike kombinasjonen av GSM- og GPS-funksjoner gjør imidlertid Benefon Esc! nyttig i nødsituasjoner, så lenge dette ikke er livsviktige situasjoner. INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER 13

20 HURTIGSTART KOMME I GANG Sette inn SIM-kortet Først må du ta ut batteriet. 1. Skyv SIM-kortholderen mot høyre. Løft holderen opp. 2. Sett kortet inn i holderen. Kontroller at kortets skrå hjørne er i holderens nedre venstre hjørne. 14 HURTIGSTART: KOMME I GANG

21 Sette på plass gummibeskyttelsen Hette Gummitapp 3. Lukk holderen ved å trykke den mot telefonen. Skyv holderen bakover mot venstre til den låses på plass. Når du har satt inn SIM-kortet, setter du batteriet på plass. Det er valgfritt om du vil bruke gummibeskyttelsen. Telefonen er imidlertid bare sprutsikker når gummibeskyttelsen er riktig installert. Først kontrollerer du at batteriet er tatt ut. 1. Plasser gummibeskyttelsen slik at den ligger i bunnen av batteriåpningen. 2. Plasser gummitappen inn i hakket i det øvre venstre hjørnet. HURTIGSTART: KOMME I GANG 15

22 Sette inn batteriet Bunndeksel Bunnkontakt 3. Løft hetten øverst på gummitappen. 4. Sett inn batteriet som beskrevet i neste kapittel. Ideen er at batteriet skal være sikkert festet i batteriåpningen. 5. Deretter setter du bunndekselet inn i bunnkontakten slik at dekselet er festet rundt kontakten. 1. Sett undersiden av batteriet inn i sporene på telefonens bakside. 2. Skyv batteriet nedover til det låses på plass. 16 HURTIGSTART: KOMME I GANG

23 Ta ut batteriet Initialisere telefonen Før du bruker telefonen for første gang, må du være oppmerksom på følgende: Telefonbatteriet må lades over natten før du begynner å bruke telefonen for første gang. Batteriet får ikke full kapasitet før etter et par ladeomganger. Hvis telefonen oppbevares uten batteriet i lang tid, kan det hende at telefonens interne minnebackupbatteri kan lades ut. Dette kan føre til at det ikke blir mulig å slå på telefonen. Hvis du lader opp batteriet på normal måte, løses dette problemet. 1. Skyv utløserhaken nedover. 2. Løft batteriet forsiktig opp fra baksiden av telefonen. Slå på telefonen 1. Trykk på på-knappen (/) i rundt to sekunder. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn i telefonen, ber telefonen deg om å gjøre det nå. Slå av telefonen og sett inn kortet. 2. Tast inn PIN-koden hvis telefonen ber deg om dette. Hvis du taster feil, trykker du på. SLETT for å slette tallene du har tastet feil. Når du har tastet inn riktig PIN-kode, trykker du på - OK. HURTIGSTART: KOMME I GANG 17

24 3. Tast inn telefonkoden hvis du får beskjed om å gjøre dette. Når du har tastet inn telefonkoden, trykker du på - OK. 4. Displayet viser landskoden og din nettoperatør enten umiddelbart eller etter meldingen Søker etter nett... ESC!-logoen, klokkeslett, dato og noen symboler vises også. Hvis du befinner deg utenfor nettets dekningsområde, vil meldingen Søker etter nett... vises i displayet, og du kan ikke ringe ut eller motta samtaler. Telefonen slås også på når den kobles til en lader, eller hvis alternativene Strøm PÅ-klokke eller Vekkerklokke er aktivert. Slå av telefonen Du slår av telefonen ved å trykke på og holde nede knappen / i noen sekunder. Telefonen slås også av når batteriet er helt utladet, eller hvis alternativet Automatisk AV-klokke er aktivert. Endre språk Hvis menyspråket er satt til Automatic, velges språk i henhold til språkinnstillingen for SIM-kortet. Hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig, brukes en standard språkinnstilling. Når du har slått på telefonen, kan du endre språk i Main Menu. 1. Trykk på. MENU for å gå inn i Main menu. 2. Velg menyen Settings ved hjelp av n. Trykk på - SELECT. 3. Velg menyen User interface ved hjelp av n. Trykk på - SELECT. 4. Gå inn i undermenyen Language ved å trykke på - CHANGE. 5. Velg ønsket språk med n. Trykk på - OK. 6. Trykk på c for å gå ut av menyen. 18 HURTIGSTART: KOMME I GANG

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N8 00

Brukerhåndbok for Nokia N8 00 Brukerhåndbok for Nokia N8 00 2.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Kom i gang 6 Taster og deler 6 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 8 Låse eller låse opp tastene og skjermen 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer