BENEFON ESC! Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BENEFON ESC! Brukerhåndbok"

Transkript

1 BENEFON ESC! Brukerhåndbok Alle rettigheter forbeholdt. Benefon Oyj, Publikasjonsnummer: YZ2407-0* I

2 SAMSVARSERKLÆRING Mediante el presente documento, Benefon Oyj declara que este teléfono móvil, del tipo TGP77EU, satisface los requisitos esenciales y todas las demás disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Bij deze verklaart Benefon Oyj dat deze mobiele telefoon, type TGP77EU, voldoet aan de voornaamste eisen en andere relevante voorwaarden van Richtlijn 1999/5/EC. Benefon Oyj erklærer herved, at denne mobiltelefon af typen TGP77EU er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante betemmelser i Directive 1999/5/EC. A Benefon Oyj declara pela presente que este telemóvel, do tipo TGP77EU, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. Hiermit erklärt Benefon Oyj, daß dieses Mobiltelefon vom Typ TGP77EU die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Benefon Oyj vakuuttaa, että tämä matkapuhelin, tyyppiä TGP77EU, on direktiivin 1999/5/EC olennaisten vaatimusten ja muiden asianomaisten määräysten mukainen. Με το παρόν, η Benefon Oyj δηλώνει ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο, τύπου TGP77EU, συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς όρους της Οδηγίας 1999/5/EC. Härmed förklarar Benefon Oyj att denna mobiltelefon, typ TGP77EU, överenstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC. Benefon Oyj erklærer herved at denne mobiltelefonen av typen TGP77EU samsvarer med de viktige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU. Benefon Oyj déclare par les présentes que ce téléphone mobile, de type TGP77EU, est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions correspondantes de la Directive européenne 1999/5/EC. Benefon Oyj dichiara che questo modello di telefono cellulare, tipo TGP77EU, risponde alle principali specifiche e misure previste dalla Direttiva 1999/5/EC. Produsent: Benefon Oyj P.O.Box Salo Finland II

3 HURTIGVEILEDNING TELEFON PÅ/AV Trykk på / i noen sekunder. NØDANROP TIL 112 Trykk på. SOS og deretter på - OK. Ring på vanlig måte ved å taste 112 og trykke på l. RINGE OPP ET NUMMER Du ringer opp direkte ved å taste inn nummeret (inkludert retningsnummeret) og trykker på l. Du henter frem nummeret fra hurtigminnet ved først å trykke på l, bla til ønsket nummer med n og trykke på l. Du ringer til det sist slåtte nummeret ved å trykke to ganger på l. Du bruker hurtigminnet for å ringe opp telefonnummeret ved å velge et minneplassnummer mellom 2 og 9 og deretter trykke på den tilhørende talltasten i noen sekunder. Du bruker menyene Telefonbok, Meldinger eller Siste samtaler for å hente frem et nummer og ringe det. SVARE PÅ EN SAMTALE Hvis du vil svare på en samtale, trykker du på l. AVSLUTTE EN SAMTALE Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du på c. IGNORERE EN SAMTALE Hvis du ikke ønsker å svare på en innkommende samtale, trykker du på c. KORRIGERE FEIL Hvis du taster feil, kan du korrigere dem ved å trykke på. SLETT. NULLSTILLE DISPLAYET Trykk og hold nede. SLETT i noen sekunder. LÅSE/LÅSE OPP TASTATURET I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i hurtigmenyen ved å trykke på n vendt nedover, og låser tastaturet ved å trykke på - OK. Du låser opp tastaturet ved å trykke på. LÅS OPP og - OK. SLÅ STILLE ALARM PÅ/AV I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n vendt oppo- III

4 ver. Du finner alternativene for Miljø ved å trykke på - ENDRE. Velg Stille ved hjelp av n og trykk på - OK. SLÅ GPS-MOTTAKEREN PÅ/AV 1. I standby-modus eller på navigatorsidene går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n. 2. Finn GPS-mottaker ved hjelp av n og trykk på - ENDRE. 3. Velg ønsket aktivitet ved hjelp av n og trykk på - OK. GÅ INN I MENYENE I standby-modus går du inn i GSM-menyen ved å trykke på - GSM. I standby-modus (eller på navigatorsidene) går du inn i Hurtigmenyen ved å trykke på n. I standby-modus (eller på navigatorsidene) går du inn i Hovedmenyen ved å trykke på. MENY. I standby-modus går du inn på navigatorsidene (eller blar gjennom dem) ved å trykke på nedre sidetastene < og >. Eller I standby-modus går du først inn i Hovedmenyen ved å trykke på. MENY, deretter merker du den ønskede navigatorsiden (det vil si Kart, Veiviser, Posisjon eller Bevegelse) med n og trykker på - VELG. IV På navigatorsidene går du inn i GPS-meny ved å trykke på - GPS. Du kan gå tilbake til standby-modus fra alle nivåer i menyen ved å trykke på c. Eller: Gå inn i hovedmenyen ved å trykke på. MENY og velg alternativet Telefon. BRUKE MENYFUNKSJONER 1. Menyvalgene vises som en liste som du kan bla gjennom ved hjelp av n. 2. For å velge ett av disse valgene merker du valget og trykker på den høyre funksjonstasten - VELG. Da får du frem en undermeny eller andre alternativer. 3. Trykk på. AVSLUTT for å gå tilbake til forrige nivå i menyen eller c for å gå tilbake til standby-modus. LESE NYE TEKSTMELDINGER OG SVARE PÅ UBESVARTE SAMTALER Ubesvarte samtaler og nye tekstmeldinger du nettopp har mottatt, vises på en "trafikkliste" i standbymodus. 1. Velg en ubesvart samtale (merket med J) ved hjelp av n. Trykk på l for å ringe opp nummeret. Du kan også lagre den med en gang.

5 2. Velg en melding merket med s ved hjelp av n. Trykk på - VELG for å lese meldingen eller behandle den på annen måte. 3. Du går ut av listen ved å trykke på. AVSLUTT. 4. Senere finner du samtalene og meldingene i menyene Siste samtaler og Meldinger i GSM-menyen. Andre meldingstyper du har mottatt (for eksempel Friend Find-oppdateringer) er også angitt i standbymodus. TØMME TEKSTMELDINGSMINNET En blinkende konvolutt (s) i displayet i standbymodus angir at det er en feil ved mottak av den siste tekstmeldingen. I de fleste tilfeller betyr dette at tekstmeldingsminnet er fullt: Du kan ikke motta nye meldinger før du har slettet noen av de gamle. 1. I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n. Trykk på - VELG. 2. Velg Innboks eller finn Utboks med n. Trykk på - VELG. 3. Finn meldingen du vil slette, med av n. Trykk på - VELG to ganger. 4. Finn Slett med n og trykk på - OK. Bekreft slettingen ved å trykke på - OK en gang til. SLETTE ALLE MELDINGENE I INNBOKSEN ELLER UTBOKSEN SAMTIDIG 1. I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n. Trykk på - VELG. 2. Velg Innboks eller finn Utboks med n. Trykk på - VELG. 3. Finn Slett alle med n og trykk på - OK. Bekreft slettingen ved å trykke på - OK igjen eller avbryt ved å trykke på. NEI. SPILLE AV MELDINGER PÅ DIN MOBILSVAR I standby-modus trykker du på - GSM. Finn Meldinger med n og trykk på - VELG. Finn Ring mobilsvar med n og trykk på - VELG. V

6 TASTFUNKSJONER FOR T9-TEKSTMELDINGER tast funksjon displayet viser + kontrollere ordet og taste inn et mellomrom markøren beveger seg fremover 1 aktivere/deaktivere T9-modus, endre tegnformat U, a, V, Z sek. endre språk tilgjengelige språk - AKSEPTER kontrollere det sammensatte ordet n bla gjennom alternative ord eller undermenyen liste du kan velge fra i undermenyen 01-2 sek. gå inn i hele valglisten for spesialtegn linjene 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 (bla med n), trykk talltasten for ønsket tegn VI

7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 7 BENEFON ESC!... 7 HOVEDFUNKSJONER... 7 T9 tekstsystem... 8 GPS (Global Positioning System)... 8 Nye tjenester... 9 REGISTRERING FOR GRATISTJENESTER... 9 MOBIL KARTTJENESTE... 9 KUNDETJENESTE... 9 FLERE TJENESTER SOM VIL KOMME For tjenesteleverandører NYE POSISJONSBASERTE TJENESTER SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER Generelt Radiobølger GPS og kartdata Konfidensiell informasjon Nødanrop og -meldinger Sprutsikker HURTIGSTART KOMME I GANG Sette inn SIM-kortet Sette på plass gummibeskyttelsen Sette inn batteriet Ta ut batteriet Initialisere telefonen Slå på telefonen Slå av telefonen Endre språk OVERSIKT Standby-modus INDIKATORER Navigatorsider Menyer Tastatur ALFANUMERISKE TASTER OG T NØDTAST PAUSE- OG UNDERADRESSETEGN TILGJENGELIGE TEGN KORT OVERSIKT OVER HVORDAN DU BRUKER TELEFONEN...30 RINGE OPP ET NUMMER Samtaler til utlandet Bruke hurtigminnet Hurtigtaster MOTTA EN SAMTALE Nummervisning (Call Line Identification CLI) Svare på en samtale AKTIV SAMTALE

8 Avanserte funksjoner mens en samtale pågår NY SAMTALE KONFERANSESAMTALE VELGE EN SAMTALE AVSLUTTE EN SAMTALE HENTE INN EN VENTENDE SAMTALE AVSLUTTE EN VENTENDE SAMTALE STENGE AV EN SAMTALE SAMTALEMENY AVSLUTTE EN SAMTALE NØDANROP INNKOMMENDE TRAFIKK BRUK UTEN SIM-KORT KORT OVERSIKT OVER HVORDAN DU BRUKER NAVIGATOREN KOMME I GANG Posisjonere GPS-antennen Slå GPS-mottakeren på eller av FÅ DEN FØRSTE GPS-POSISJONEN GPS-MOTTAK DÅRLIG GPS-DEKNING INITIALISERE GPS-MOTTAKEREN BRUKE NAVIGATORSIDENE KART Pekemodus FRIEND FIND-FUNKSJONER VEIVISER POSISJON BEVEGELSE HURTIGMENY...52 SPERRE TASTATURET SPERRE TASTATURET OPPHEVE TASTATURSPERREN GPS-MOTTAKERAKTIVITET VELGE MILJØ HOVEDMENY...55 TILBEHØR Vekkerklokke VEKKERKLOKKEN RINGER Notatblokk Kalender DAGSVISNING VELG DATO VISE ALLE OPPFØRINGENE I AGENDAEN LEGGE TIL EN NY KALENDEROPPFØRING VISE EN KALENDEROPPFØRING (AGENDA) KALENDERPÅMINNELSE Kalkulator Spill GALACTIC GUNNER BLASTER MASTER WORM PICTURE PUZZLE WALL BREAKER LABYRINTH

9 TICTACTOE INNSTILLINGER Miljø REDIGERE MILJØET NORMALT REDIGERE MILJØENE STILLE, DISKRET, HØYT OG NATT MILJØ FOR BILKIT LAGE ET NYTT MILJØ SLETTE ET MILJØ Brukergrensesnitt VELGE SPRÅK JUSTERE KONTRASTEN SKJERMSPARER AUTOMATISK TASTATURSPERRE Innstilling av tid TID DATO SATELLITTID TIDSSONE SOMMERTID Enheter AVSTAND OG HASTIGHET HØYDE VALUTA Strøm PÅSLÅINGSFUNKSJON AVSLÅINGSFUNKSJON GSM MELDINGSOPPSETT FELLESMELDINGSOPPSETT VALGFRI SVARTAST AUTOMATISK SVAR PREFIKS HURTIGMINNE HURTIGTASTER GSM-MODUL GPS KARTINFORMASJON POSISJONERING KURSALARM VENSTRE OG HØYRE DATAFELT NMEA-UTDATA AGPS NULLSTILL POSISJON Kundetjeneste NUMMER SPRÅK Nødanrop til forhåndslagrede nummer NØDTAST REDIGERE EN MELDING NUMMERLISTE FORETA NØDANROP Sikkerhet BE OM PIN-KODE BE OM TELEFONKODE ENDRE PIN-KODE ENDRE PIN2-KODE ENDRE TELEFONKODE ENDRE NETTVERKSKODE NUMMERSPERRING IMEI Standardinnstillinger GSM-MENY...95 TELEFONBOK Hente frem et telefonnummer REDIGERE EN OPPFØRING I TELEFONBOKEN

10 SLETTE EN OPPFØRING I TELEFONBOKEN Lagre et telefonnummer TASTE INN ET NYTT NUMMER I STANDBY-MODUS LEGGE TIL ET NYTT NUMMER PÅ NAVNELISTEN MELDINGER Innboks MOTTA EN NY MELDING HENTE FREM INNKOMMENDE MELDINGER LESE OG BEHANDLE EN INNKOMMENDE MELDING 101 Utboks HENTE FREM EGNE MELDINGER LESE OG REDIGERE EGNE MELDINGER Fellesmeldinger MOTTA EN NY FELLESMELDING HENTE FREM FELLESMELDINGER Ring mobilsvar Skriv meldinger NY MELDING UTSATTE MELDINGER SKRIVE EN MELDING SENDE OG LAGRE MELDINGEN SISTE SAMTALER Ubesvarte samtaler BEHANDLE UBESVARTE SAMTALER Mottatte samtaler BEHANDLE MOTTATTE SAMTALER Samtaletellere OPERATØRTJENESTER Operatøroppsett Viderekoblinger VIDEREKOBLE ALLE VIDERKOBLING VED OPPTATT VIDEREKOBLING VED IKKE SVAR VIDEREKOBLING NÅR IKKE KAN NÅS SLETT ALLE VIDEREKOBLINGER Samtalesperring UTGÅENDE SAMTALER INNKOMMENDE SAMTALER OPPHEV SPERRINGER Samtale venter Samtalekostnad SISTE SAMTALEKOSTNAD TOTAL SAMTALEKOSTNAD PENGER IGJEN MAKSIMALT ANTALL ENHETER PRIS/ENHET KUNDETJENESTE GPS-MENY VEIPUNKT OPPRETTE ET NYTT VEIPUNKT DEFINERE DESTINASJON DEFINERE POSISJON SENDE SMS MED KOORDINATER SENDE ET VEIPUNKT BE OM RUTE VISE KARTET FLYTTE ET VEIPUNKT REDIGERE SLETTE RUTER OPPRETTE EN NY RUTE DEFINERE DESTINASJON

11 VISE KARTET VEIPUNKTLISTE: VISE OG REDIGERE SENDE EN RUTE BEREGNE LENGDE GI NYTT NAVN TIL RUTEN KOPIERE SLETTE FRIEND FIND Friend Find-liste SPORINGSINFO OPPRETTE ET NYTT VENNEPUNKT DEFINERE DESTINASJON DEFINERE POSISJON AUTORISERE SENDE EN POSISJONSOPPDATERING BE OM EN POSISJONSOPPDATERING SENDE SPORING AVBRYTE SENDING BE OM SPORING AVBRYTE EN SPORINGSFORESPØRSEL SENDE SMS MED KOORDINATER BE OM RUTE VIS PÅ KART LAGRE SOM ET VEIPUNKT SLETTE KART Vise og behandle kart SENDE SMS MED KOORDINATER BE OM TJENESTE BE OM AGPS OPPDATERE POSISJON HOPP OVER RUTEPUNKT SLETTE EN DESTINASJON NULLSTILLE TELLERNE BATTERI SETTE INN OG TA UT TYPER OG STØRRELSER TEMPERATUR UTLADET BATTERI V-LADERE LADING Ladetider STELL OG VEDLIKEHOLD KASSERING DRIFTSTID TILBEHØR V-LADER CMA LADER FOR SIGARETTENNER CC BÆRBART HÅNDFRI-SETT (EHE70) HÅNDFRI-SETT FOR BIL (GMA70) BENEWIN PRO MED NMEA 0183-KABEL

12 BILHOLDER KGC MONTERINGSBRAKETT FOR SYKKEL BÆREVESKE EKSTERN GPS-ANTENNE OFFROAD-ANTENNE VEDLEGG STELL OG VEDLIKEHOLD PROBLEMER DU KAN LØSE SELV Telefonen lar seg ikke slå på SIM-kortet er sperret Hvis du mister SIM-kortet Hvis du mister telefonen Telefonen fungerer ikke Det er umulig å lese, lagre eller endre informasjon i telefonboken Feil språk Søker etter nett Dårlig GPS-dekning ORDLISTE FOR GSM SIM-kort PIN-kode PIN2-kode PUK-kode PUK2-kode Telefonkode Nettverkskode IMEI-kode Nettoperatør Tjenesteleverandør ORDLISTE FOR GPS Veipunkt Rute Friend Find Vennepunkt Destinasjon Kurs Kompasskurs ETE (Estimated Time Enroute) ETA (Estimated Time of Arrival) MENYKART

13 INNLEDNING BENEFON ESC! Gratulerer med din nye Benefon Esc! personlige navigasjonstelefon, et revolusjonerende kommunikasjonsinstrument du aldri vil gå deg bort med. Telefonen er utviklet for bruk i GSM (Global System for Mobile Communications) 900, 1800 og 900/1800 MHz Dual Band-nettene. Du kan bruke den i all land der en GSM-operatør har en roaming-avtale med din nettoperatør. Telefonen har en kraftig GPS-navigator som fungerer innenfor eller utenfor GSMdekning. Den unike kombinasjonen av GPS- og GSM-komponenter i denne telefonen gjør det også mulig med flere nye funksjoner, for eksempel sporing av andre Benefon Esc!-telefoner. HOVEDFUNKSJONER Avansert GSM900/1800 Dual Band-telefon 12-kanals GPS-mottaker med høy ytelse Mobil karttjeneste: Laster ned kart til telefonen ved hjelp av en hvilken som helst PC med en nettleser Friend Find: Sporer og finner andre Benefon Esc!-navigasjonstelefoner Sender veipunkt og ruter til andre Benefon Esc!- navigasjonstelefoner Nødanrop og nødmeldinger med en spesiell nødtast Nye posisjonsbaserte tjenester Personlig dagbok: Kalender med påminnelser, notisblokk, kalkulator og vekkerklokke med snooze-funksjon Innebygget data- og faksmodem for GSM Mål: 49 x 129 x 23 mm Vekt: 177 g med 900 mah Li-Ion-batteri Sprutsikker og støtbeskyttet Høykvalitetstelefonen Benefon Esc! er utviklet og produsert av Benefon Oyj. Benefon er et verdens- INNLEDNING: BENEFON ESC! 7

14 omspennende selskap som har spesialisert seg på trådløst kommunikasjonsutstyr. De brukervennlige høykvalitetsproduktene fra Benefon er utviklet og produsert i Finland. T9 tekstsystem Denne telefonen har ett av verdens mest avanserte systemer for inntasting av tekst T9. Denne tekstprogramvaren (T9) bruker en teknologi som muliggjør rask inntasting av tekst på tastaturer med få taster ett tastetrykk for hver bokstav er nok. På telefontastaturer, som på andre tastatur med få taster, har hver enkelt tast flere bokstaver eller funksjoner. For å velge bokstav har man tradisjonelt måtte trykke flere ganger på samme tast for å få frem ønsket bokstav. Med T9 slipper du å trykke mer enn én gang på tasten, fordi systemet inneholder en database med ord og språkregler som gjenkjenner ordet du prøver å skrive. Hvis det er mer enn ett ord som er aktuelt, vil T9 velge det mest brukte ordet. Du vil selvsagt også få muligheten til å velge ord fra en liste. T9 er et varemerke for Tegic Communications, Inc. Hvis du vil ha mer informasjon om T9, kan du gå til T9 er patentert under følgende patenter i USA: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554. Andre patenter er anmeldt over hele verden. GPS (Global Positioning System) GPS er et verdensomspennende system med 24 satellitter som kretser rundt jorden to ganger om dagen, og som overfører nøyaktig informasjon om tid og posisjon. Systemet drives og vedlikeholdes av myndighetene i USA. GPS-mottakeren i din Benefon Esc!-telefon mottar signaler fra opptil 12 satellitter samtidig, og bruker denne informasjonen til å beregne din posisjon og spore dine bevegelser, og stiller også klokken din nøyaktig. Benefon Esc! kan omgjøre og bruke informasjonen om endret posisjon fra satellittene til opptil 23 ulike typer navigasjonsrelaterte dataelementer, inklu- 8 INNLEDNING: BENEFON ESC!

15 dert hastighet og kurs, gjennomsnitts- og topphastighet, reiseteller, veipunkt og ruter, retning, beregnet ankomsttid (ETA) og avstand til et veipunkt. Esc! støtter også NMEA 0183-grensesnittet. For beregning av posisjon må informasjon mottas fra minst tre riktig plasserte satellitter. Signalene som sendes av GPS-satellitter er relativt svake og trenger ikke gjennom massive gjenstander. Nye tjenester REGISTRERING FOR GRATISTJENESTER Du kan registrere deg som Benefon Esc!-bruker på og få tilgang til gratistjenester, for eksempel kundetjenesten og gratis kart inkludert i Esc!. Du kan laste ned gratiskartene på nytt uten ekstra kostnader innen ett år fra registreringen. Det koster ingenting å registrere seg, og informasjonen du oppgir når du gjør dette, er konfidensiell. MOBIL KARTTJENESTE Benefon Esc! er det første navigasjonsinstrumentet som støtter Genimap mobil karttjeneste. Telefonen kan kobles til tjenesten for enkel nedlasting av kart ved hjelp av en hvilken som helst PC med en nettleser. Ved å laste ned kartet for et gitt sted til telefonene kan Benefon Esc!-brukere se hvor de og personen de forsøker å nå, er plassert på kartet, og på den måten bli raskt styrt mot ankomststedet. Tjenesten omfatter veikart, bykart, sjøkart og topografiske kart fra rundt om i Europa. Gå til fra tid til annen for geografisk dekning av kart i andre områder. Kartene leveres av Genimap og andre ledende leverandører av geografiske data. KUNDETJENESTE Som registrert bruker får du tilgang til kundetjenesten. Du kan få hjelp med å bruke telefonen og kartene (bruksbegrensninger). Bare velg Kundetjeneste på GSM-menyen, og du vil bli oppringt av en tekniker fra kundetjenesten få minutter senere. INNLEDNING: BENEFON ESC! 9

16 FLERE TJENESTER SOM VIL KOMME Gå til regelmessig for å få tips om posisjonsbaserte tjenester. For tjenesteleverandører NYE POSISJONSBASERTE TJENESTER Benefon Esc! bruker MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) og MMSP (Mobile Maps Service Protocol) som gir avanserte telematikkommandoer og en kartprotokoll slik at tjenesteintegratorer og -leverandører kan bygge og gi posisjonsbaserte nyskapende tjenester for forbrukere og bedrifter. MPTP gjør det mulig å sende posisjons-, sporingsog rutemeldinger mellom tjenestesenteret og MPTP-aktiverte terminaler ved hjelp av SMS. For informasjon og spesifikasjoner kan du gå til Benefon Esc!s partnerområde på SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER Generelt Bilkjøring: Ha alltid trafikksikkerhet i tankene hvis du bruker mobiltelefonen eller annet lignende utstyr mens du kjører. Farene varierer i stor grad i henhold til forholdene og bilføreren, men vi anbefaler at du overholder alle europeiske og nasjonale lover som gjelder bruk av mobiltelefon i bil, i tillegg til eventuelle sikkerhetsanbefalinger. Hvis du skal bruke telefonen mens du kjører, må du også installere og bruke et håndfri-sett. Når du mottar en samtale mens du kjører og det er vanskelig å svare på den, må du alltid først tenke på sikkerheten. Hvis du ikke liker å bruke et instrument mens du kjører, bør du ganske enkelt ikke bruke det. Ekstern alarm: Bruk av den eksterne alarmfunksjonen ved hjelp av bilhorn eller bilens lys er ikke tillatt. Barn: Oppbevar mobiltelefonen og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Barn kan skade seg selv eller andre med den. På den måten unngår du også at telefonen og tilbehøret blir skadet. 10 INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

17 Strømkilder: Denne telefonen kan brukes sammen med følgende strømkilder: BBL-77-N- og BBL-77-P-batterier, CMA lader (220 V) og CCS laderen for sigarettenner. Bruk av andre strømkilder kan være farlig og vil føre til at typegodkjenningen som apparatet har fått, ikke lenger gjelder. Annet tilbehør: Også annet tilbehør som brukes, må være godkjent av telefonprodusenten. Kontroller hos forhandleren at nye strømkildeenheter og nytt tilbehør er kompatibelt. Magnetfelt: Benefon Esc! inneholder små magnetiske komponenter. Selv om magnetfeltene til komponentene er svake, kan de skade magnetiske kort, for eksempel bank- og kredittkort. Vi anbefaler at du holder mobiltelefonen vekk fra magnetiske kort. Radiobølger Fly: Slå av telefonen før du går om bord i et fly, og ikke bruk telefonen mens du er i luften. Sørg også for at funksjonen for automatisk påslåing eller vekkerklokken ikke vil aktiveres under flyturen. Bruk av mobiltelefon i fly er ulovlig og kan innvirke på flyets sikkerhet og mobilnettets funksjoner. Hvis du ikke overholder disse retningslinjene, kan det føre til midlertidig eller permanent inndragning av retten til å bruke mobiltelefontjenester og eventuelt til rettslig forfølgelse. Sykehus: Slå alltid av telefonen før du går inn på et sykehus eller et annet sted der det brukes medisinsk elektronisk utstyr. Slikt utstyr er meget følsomt for radiobølger. På disse stedene må du bare bruke telefonen med personalets tillatelse. Medisinsk utstyr: Husk at mobiltelefonens radiobølger kan forstyrre personlig medisinsk utstyr (for eksempel høreapparater eller pacemakere) som ikke er tilfredsstillende beskyttet. Ta kontakt med produsenten eller forhandleren av utstyret for nærmere informasjon om hvordan du kan beskytte utstyret på riktig måte. INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER 11

18 Steder med eksplosjonsfare: Slå av telefonen på bensinstasjoner og lignende steder. Vær også oppmerksom på reglene som gjelder for bruk av radioutstyr ved drivstofflagre, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning, fordi det ofte brukes radiostyring for å starte sprengninger. Annet elektronisk utstyr: Bruk av telefonen kan føre til forstyrrelser på det elektroniske utstyret i en bil hvis det ikke er tilstrekkelig beskyttet. Ta kontakt med produsenten eller bilforhandleren for å få vite hvordan du kan beskytte dette på riktig måte. Datamaskiner: Husk at bruk av mobiltelefonen nær datamaskiner kan føre til forstyrrelser. Når du bruker telefonen i nærheten av slikt utstyr, bør du sørge for at det er cirka en meter mellom datamaskinen og telefonen. Kontakt med kroppsdeler: For at telefonen skal fungere feilfritt når du bruker den, må du unngå at antennen kommer i kontakt med øyne, munn og andre bare hudområder. Følg alltid spesialanvisningene og bestemmelsene som gjelder i de enkelte landene der du bruker telefonen. GPS og kartdata GPS-systemet (Global Positioning System) drives av myndighetene i USA, som også har eneansvar for systemets nøyaktighet og vedlikehold. Systemet er gjenstand for endringer som kan virke inn på nøyaktigheten og ytelsen til alt GPS-utstyr. GPS-signaler er svake og kan ikke trenge gjennom massive gjenstander som for eksempel mennesker, bygninger, klipper eller tykk trebekledning. Dette kan virke inn på ytelsen til GPS-mottakeren innendørs, i tettbebygde strøk med høye bygninger eller hvis GPS-antennen ikke har en fri sikt til himmelen. Veier og annen kartinformasjon endres kontinuerlig, så kartene på din Benefon Esc!-telefon inneholder kanskje ikke alltid de siste oppdateringene. Det garanteres ikke, verken eksplisitt eller implisitt, at kartinformasjonen i dette produktet er fullstendig eller nøyaktig. Benefon Esc! støtter noen tredjepartstjenester, for eksempel rute- og tjenestefunksjonene. Benefon har ikke ansvar for innholdet og nøyaktigheten til slike tjenester. 12 INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER

19 Konfidensiell informasjon Når du bruker noen av Benefon Esc!s funksjoner, for eksempel rute og tjeneste, kan dette avsløre din posisjon for en tjenesteleverandør. Alle Friend Find-funksjoner krever tillatelse, så kun personer du spesifikt har autorisert, kan få vite din posisjon. Sprutsikker Benefon Esc! er bare sprutsikker når batteriet og gummibeskyttelsen er satt på og festet på riktig måte. Telefonen må imidlertid ikke legges i vann eller en annen væske, selv med gummibeskyttelsen på. Nødanrop og -meldinger Benefon Esc! er et hjelpemiddel, derfor må du aldri anse mobiltelefonen som det eneste nødutstyret. Hvorvidt telefonen fungerer, avhenger av GSMnettet og GPS-satellittene, som ikke alltid er tilgjengelig. Den unike kombinasjonen av GSM- og GPS-funksjoner gjør imidlertid Benefon Esc! nyttig i nødsituasjoner, så lenge dette ikke er livsviktige situasjoner. INNLEDNING: SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER 13

20 HURTIGSTART KOMME I GANG Sette inn SIM-kortet Først må du ta ut batteriet. 1. Skyv SIM-kortholderen mot høyre. Løft holderen opp. 2. Sett kortet inn i holderen. Kontroller at kortets skrå hjørne er i holderens nedre venstre hjørne. 14 HURTIGSTART: KOMME I GANG

21 Sette på plass gummibeskyttelsen Hette Gummitapp 3. Lukk holderen ved å trykke den mot telefonen. Skyv holderen bakover mot venstre til den låses på plass. Når du har satt inn SIM-kortet, setter du batteriet på plass. Det er valgfritt om du vil bruke gummibeskyttelsen. Telefonen er imidlertid bare sprutsikker når gummibeskyttelsen er riktig installert. Først kontrollerer du at batteriet er tatt ut. 1. Plasser gummibeskyttelsen slik at den ligger i bunnen av batteriåpningen. 2. Plasser gummitappen inn i hakket i det øvre venstre hjørnet. HURTIGSTART: KOMME I GANG 15

22 Sette inn batteriet Bunndeksel Bunnkontakt 3. Løft hetten øverst på gummitappen. 4. Sett inn batteriet som beskrevet i neste kapittel. Ideen er at batteriet skal være sikkert festet i batteriåpningen. 5. Deretter setter du bunndekselet inn i bunnkontakten slik at dekselet er festet rundt kontakten. 1. Sett undersiden av batteriet inn i sporene på telefonens bakside. 2. Skyv batteriet nedover til det låses på plass. 16 HURTIGSTART: KOMME I GANG

23 Ta ut batteriet Initialisere telefonen Før du bruker telefonen for første gang, må du være oppmerksom på følgende: Telefonbatteriet må lades over natten før du begynner å bruke telefonen for første gang. Batteriet får ikke full kapasitet før etter et par ladeomganger. Hvis telefonen oppbevares uten batteriet i lang tid, kan det hende at telefonens interne minnebackupbatteri kan lades ut. Dette kan føre til at det ikke blir mulig å slå på telefonen. Hvis du lader opp batteriet på normal måte, løses dette problemet. 1. Skyv utløserhaken nedover. 2. Løft batteriet forsiktig opp fra baksiden av telefonen. Slå på telefonen 1. Trykk på på-knappen (/) i rundt to sekunder. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn i telefonen, ber telefonen deg om å gjøre det nå. Slå av telefonen og sett inn kortet. 2. Tast inn PIN-koden hvis telefonen ber deg om dette. Hvis du taster feil, trykker du på. SLETT for å slette tallene du har tastet feil. Når du har tastet inn riktig PIN-kode, trykker du på - OK. HURTIGSTART: KOMME I GANG 17

24 3. Tast inn telefonkoden hvis du får beskjed om å gjøre dette. Når du har tastet inn telefonkoden, trykker du på - OK. 4. Displayet viser landskoden og din nettoperatør enten umiddelbart eller etter meldingen Søker etter nett... ESC!-logoen, klokkeslett, dato og noen symboler vises også. Hvis du befinner deg utenfor nettets dekningsområde, vil meldingen Søker etter nett... vises i displayet, og du kan ikke ringe ut eller motta samtaler. Telefonen slås også på når den kobles til en lader, eller hvis alternativene Strøm PÅ-klokke eller Vekkerklokke er aktivert. Slå av telefonen Du slår av telefonen ved å trykke på og holde nede knappen / i noen sekunder. Telefonen slås også av når batteriet er helt utladet, eller hvis alternativet Automatisk AV-klokke er aktivert. Endre språk Hvis menyspråket er satt til Automatic, velges språk i henhold til språkinnstillingen for SIM-kortet. Hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig, brukes en standard språkinnstilling. Når du har slått på telefonen, kan du endre språk i Main Menu. 1. Trykk på. MENU for å gå inn i Main menu. 2. Velg menyen Settings ved hjelp av n. Trykk på - SELECT. 3. Velg menyen User interface ved hjelp av n. Trykk på - SELECT. 4. Gå inn i undermenyen Language ved å trykke på - CHANGE. 5. Velg ønsket språk med n. Trykk på - OK. 6. Trykk på c for å gå ut av menyen. 18 HURTIGSTART: KOMME I GANG

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok.

Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351309 Utgave 4 Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Foreta samtale med flere deltakere

Foreta samtale med flere deltakere HURTIGGUIDE Denne guiden tar for seg den grunnleggende informasjonen brukere trenger for å kunne utføre videosamtaler. Du kan legge guiden i møterommet og på videoopplæringssiden på intranettet, samt dele

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning! Space Tracker

Bruksanvisning! Space Tracker Bruksanvisning! Space Tracker I. Quick Start: 1. Klokken støtter Telenor, Telia og Chess sitt nettverk,. Klokken må ha et telefonnummer så det går ikke å sette et rent datakort i den. Simkort størrelsen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok 9351664

Brukerhåndbok 9351664 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok Nokia

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO

Komme i gang. Nokia N95-1. 9205541, 1. utgave NO Komme i gang Nokia N95-1 9205541, 1. utgave NO Taster og deler (arbeidsmodus) Modellnummer: Nokia N95-1. Heretter referert til som Nokia N95. 1 Av/på-tast 2 Valgtaster og for valg av kommandoer og tilgang

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave

Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brukerhåndbok 9351543 2. utgave Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Komme i gang. Nokia N82

Komme i gang. Nokia N82 Komme i gang Modell: N82-1 Nokia N82 1.utgave NO Taster og deler (forside) Modellnummer: Nokia N82-1. Heretter kalt Nokia N82. 1 Av/på-tast 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) for kompatible headset, hodetelefoner

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning

COGNITA FALLOFON Brukerveiledning COGNITA FALLOFON Brukerveiledning Fallalarm for inne- og utebruk. Art.nr. 13 110 HMS nr. 173 807 Art.nr. 13 020 HMS nr. 135 539 COGNITA FALLOFON Innledning side 3 Slå alarmenheten på side 3 Slå alarmenheten

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual

GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual 2010 GSM/GPRS/GPS tracker tk102 manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Om enheten... 4 Kapitel 2 - Bruksområder for enheten... 4 Kapitel 3 - Beskrivelse av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer