ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio"

Transkript

1 ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M klasse D DSC (Digital Selective Calling) Innebygget separat mottaker for kanal 70 (mottar DSC anrop) Programmerbare knapper Symbol/menysystem som er lett å bruke Stort dot matrix display (31 mm x 55 mm) GPS posisjon og klokkkeslett vises* på et stort dot matrix display DSC nødanrop, individuelt, gruppe, all ships, posisjonsforespørsel, posisjonsrapport, sporingsanrop og DSC testanrop Programmerbar scanning, prioritert scanning og multi lyttevakt (dobbel eller trippel) NMEA inngang og utgang tilkoblinger til en kompatibel GPS kartplotter Alle amerikanske/internasjonale og kanadiske maritime kanaler Forhåndsinnstilt knapp brukes til å hente frem inntil 10 favorittkanaler Automatisk sporing av GPS posisjon for inntil 6 skip ved bruk av DSC ATIS kode til bruk i innenlandske vannveier ifølge RAINWATavtalen * Når GPS er koblet til

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide GENERELL INFORMASJON PAKKLISTE TILBEHØR SIKKERHET/ADVARSLER KOMME I GANG OM VHF RADIOEN VELG ANTENNE Koaksial kabel BRUK AV (NØDKANAL 16) KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikansk kanalgruppe) INSTALLASJON PLASSERING RADIOEN MONTERES Festebrakett som følger med Valgfri MMB-84 festebrakett for innfelt montering ELEKTRISKE FORBINDELSER TILBEHØRSKABEL UNDERSØKE GPS TILKOBLINGENE FORANDRE GPS TID FORANDRE TIDSSONE FORANDRE KLOKKEFORMAT KONTROLLER OG INDIKATORER FRONTPANEL BAKPANEL MIKROFON GRUNNLEGGENDE BRUK MOTTAK SENDING Sendeavbrudd (TOT) BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER AMERIKANSKE, INTERNASJONALE OG KANADISKE KANALER SCANNING Velge scannetype Programmere scanneminnet Minnescan (M-SCAN) Prioritert kanalinnstilling Prioritert scan (P-SCAN) MULTI LYTTEVAKT (TIL PRIORITERT KANAL) Opprette multi lyttevaktfunksjon Starte dobbel lyttevakt FORHÅNDSINNSTILTE KANALER: UMIDDELBAR ADGANG Programmere forhåndsinnstilte kanaler Bruk Slette en forhåndsinnstilt kanal BRUK-MENYEN...34 Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 9 DIGITAL IVE CALLING GENERELT MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY (MMSI) Hva er MMSI? Programmere MMSI DSC NØDANROP Sende et DSC nødanrop Motta et DSC nødanrop ALL SHIPS ANROP Sende et All Ships anrop Motta et All Ships anrop Opprette alarm for All Ships anrop INDIVIDUELT ANROP Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Opprette individuelt anropssvar Opprette svarmelding for individuelt anrop Sende et individuelt anrop Motta et individuelt anrop Opprette alarm for individuelt anrop GRUPPEANROP Opprette gruppeanrop Sende et gruppeanrop Motta et gruppeanrop Opprette alarm for gruppeanrop POSISJONSFORESPØRSEL Sende en posisjonsforespørsel til et annet skip Motta en posisjonsforespørsel Opprette alarm for posisjonsforespørsel POSISJONSRAPPORT Sende et DSC posisjonsrapportanrop Motta et DSC posisjonsrapportanrop Opprette alarm for posisjonsrapport MANUELL INNFØRING AV GPS POSISJON (BRG/LGR) AUTO POSISJONSSPORING Opprette sporingsanropstype Opprett sporingstidsintervall Velge stasjoner som skal spores automatisk Koble automatisk posisjonssporing til/fra DSC TESTANROP Sende et DSC testanrop Motta et DSC testanrop SPORINGSANROP Sende et sporingsanrop Motta et sporingsanrop BRUK AV DSC LOGG Se et logget sendt anrop Se et logget DSC nødanrop Se et annet logget anrop Slette anrop fra DSC LOG katalogen...84 Side 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 SETUP MENYEN KONFIGURASJONSINNSTILLING Lampejustering Skjermkontrast Tastelyd Posisjonsformat Tidsforskjell Klokkedisplay Klokkeformat Måleenhet Programmerbare knapper KANALLISTE Kanalgruppe (valg av båndbredde) Multi lyttevakt Scanneminne Scannetype Scanne på nytt Prioritert kanal Subkanal DSC INNSTILLING Individuell katalog Individuelt svar Individuell svarmelding Individuell alarm Gruppekatalog Auto posisjonssporing anropstype Auto posisjonssporing intervalltid Auto kanalbyttetid DSC tastelyd OPPRETTE ATIS Programmere ATIS-kode ATIS kanalgruppe VEDLIKEHOLD RESERVEDELER FABRIKKSERVICE FEILSØKINGSTABELL KANALOVERSIKT GARANTI SPESIFIKASJONER GENERELT SENDER MOTTAKER MÅL Side 4

5 Hurtigguide Drei VOL knappen med urviserne til den klikker for å slå radioen på. Drei VOL knappen for å justere høyttalerens lydnivå. Trykk eller knappen på radioen for å velge kanalen som skal brukes. Drei SQL knappen med urviserne for å squelche eller mot urviserne for å un-squelch radioen. Trykk 16/S knappen på radioen for å velge kanal 16. Trykk og hold inne 16/S knappen på radioen for å velge subkanal. Trykk igjen for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Trykk H/L knappen for å veksle sendeeffekten mellom høy (25W) og lav (1W) effekt). For å sende: plasser munnen ca. 1,5 cm unna MIC hullet på mikrofonen og snakk med vanlig stemme samtidig som du trykker PTT knappen. Trykk MENU knappen for å komme til menylisten. DISTRESS PULL OPEN BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC Mikrofonhull Side 5

6 1 GENERELL INFORMASJON ECLIPSE er en maritim VHF radio som skal brukes i frekvensområdet fra til MHz. kan brukes på 11 til 16 VDC, og du kan velge mellom RF utgangseffekt på 1 eller 25 watt. har DSC (Digital Selective Calling) Class D (uavhengig kanal 70 mottaker) funksjon som gjør at du kontinuerlig kan motta Digital Selective Calling funksjoner på kanal 70 selv når radioen mottar et anrop. VHF kan brukes på alle dagens maritime kanaler som er underlagt amerikanske, internasjonale eller kanadiske bestemmelser. Den har nødfrekvens 16 som kan velges fra en hvilken som helst annen kanal ved å trykke 16/S knappen. Radioens andre funksjoner omfatter scanning, prioritert scanning, høy og lav spenningsvarsel og GPS repeterbarhet. 2 PAKKLISTE Etter at du har pakket opp radioen, må du se til at esken inneholder disse delene: radio Festebrakett, to festeknapper og maskinvare Strømkabel med 6 Amp sikring og holder Magnetkjerne Mal for innfelt montering Brukerhåndbok Garantikort 3 TILBEHØR MMB Innfelt festebrakett MLS Forsterket utvendig høyttaler MLS Utvendig høyttaler HC Deksel Side 6

7 4 SIKKERHET/ADVARSLER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Vennligst les nøye gjennom denne håndboken slik at du kan gjøre deg kjent med radioens funksjoner før du bruker den for første gang. Montering av dette utstyret må skje på en slik måte at de anbefalte grenseverdiene for EUs elektromagnetisk felteksponering (1999/519/EC) overholdes. Største utgangseffekt til dette utstyret er 25 watt. Antennen må monteres så høyt som mulig for maksimal effekt, dvs. minst 5 meter over bakken (eller en høyde som det er lett å komme til). Hvis det ikke er mulig å montere antennen så høyt, må radioen heller ikke brukes kontinuerlig i lange perioder hvis en person befinner seg innen 5 m, og heller ikke i det hele tatt om en person berører antennen. Hvis ikke disse anbefalingene følges og hvis radioen sender over 50% av den totale tiden den er i bruk (50% arbeidssyklus), kan det føre til at RF eksponeringskravene overskrides. I alle tilfeller avhenger mulig risiko på radioen som brukes i lang tid (faktisk anbefalte grenser er i gjennomsnitt 6 minutt). Normalt er radioen ikke aktiv i lange perioder av gangen. Noen radiolisenser har som krav at en tidsbryter automatisk avbryter radioen etter 1-2 minutter. Du må ikke bruke radioen uten en tilkoblet antenne. Under sending må du snakke inn i mikrofonen og holde den mellom 1,5 og 5 cm fra munnen. Radioen må brukes med en maks. arbeidssyklus som ikke overskrider 10% i normale PTT konfigurasjoner. Sendetiden må være under 10% av den totale tiden radioen er i bruk (1:9 arbeidssyklus). Side 7

8 5 KOMME I GANG 5.1 OM VHF RADIOEN Radiofrekvensene som brukes med denne radioen ligger mellom 156 og 158 MHz med noen fastlandsstasjoner tilgjengelig mellom 161 og 163 MHz. Maritime båndbredder gir kommunikasjon over rekkevidder som i bunn og grunn er i siktlinje (VHF signaler går ikke gjennom gjenstander som bygninger, bakker eller trær). Faktisk senderekkevidde avhenger mye mer av antennetype, styrke og høyde enn av radioens utgangseffekt. På en fastmontert 25 watts radio kan senderekkevidden være over 25 km, for en håndholdt 5 watts radio kan senderekkevidden være over 8 km i siktlinje. 5.2 VELG ANTENNE Maritime antenner er bygget for å sende signaler i alle mulige horisontale retninger, men ikke rett opp. Formålet med en maritim antenne er å forsterke signalet mot horisonten. Hvor mye antennen oppnår dette, kalles antennens styrke. Styrken måles i decibel (db) og er en av de viktigste faktorene du må tenke på når du skal velge antenne. Når det gjelder effektiv utstrålt effekt (ERP), er antennens styrke basert på hvor sterk den er i forhold til en teoretisk antenne med null styrke. En 1 m antenne med 3 db styrke representerer dobbelt så mye styrke som en imaginær antenne. Normalt brukes en 1 m piskantenne av rustfritt stål med 3 db styrke i en seilbåtmast. En lengre 2,5 m piskantenne av glassfiberarmert plast med 6 db styrke brukes i motorbåter som krever sterkere antenner. 3dB 6dB 9dB Side 8

9 5.2.1 Koaksial kabel VHF antenner er koblet til radioen med en koaksial kabel en isolert transmisjonskabel. En koaksial kabel spesifiseres av sin diameter og konstruksjon. For avstander under 6 m er RG-58/U (diameter på ca. 6 mm) et godt valg. For avstander over 6 m, men under 15 m, bør en større RG-8X eller RG-213/U brukes. For kabler over 15 m bør RG-8X brukes. For montering av koplingsstykket på den koaksiale kabelen, se illustrasjonen under. For å få den koaksiale kabelen gjennom et feste og inn i båten, må du kanskje skjære av endepluggen og sette den på igjen senere. Du kan gjøre dette hvis du følger anvisningene som følger med koplingsstykket. Sørg for at alt er loddet godt sammen. Side 9

10 5.3 BRUK AV (NØDKANAL 16) Kanal 16 er den internasjonale nød- og kallekanalen. En nødsituasjon er en situasjon der det er fare for liv og eiendom. I en nødsituasjon må VHF radioen slås på og stilles inn på KANAL 16. Følg så denne prosedyren: 1. Trykk mikrofonens trykk-og-snakk knapp og si Mayday, Mayday, Mayday. Dette er,, (skipets navn). 2. Gjenta en gang: Mayday, (skipets navn). 3. Oppgi posisjonen din i lengde/breddegrad eller oppgi reell eller magnetisk peiling (oppgi hvilken) til et kjent landemerke som f.eks. et navigasjonshjelpemiddel eller et geografisk punkt som f.eks. en øy eller en havneinnseiling. 4. Oppgi hvilken type nødsituasjon (båten synker, kolliderer, går på grunn, står i brann, hjerteinfarkt, livstruende skade osv.). 5. Oppgi hvilken type hjelp du har behov for (pumper, medisinsk hjelp osv.). 6. Oppgi hvor mange personer det er ombord og tilstanden til eventuelle skadede personer. 7. Oppgi tilstanden til og sjødyktigheten til skipet. 8. Beskriv skipet: lengde, design (maskin eller seil), farge og andre kjennemerker. Samtalen skal ikke vare i over 1 minutt. 9. Avslutt meldingen med å si OVER. Slipp knappen og lytt. 10. Gjenta punktene over hvis du ikke får svar. Forsøk en annen kanal hvis du fremdeles ikke får svar. MERK har DSC nødanrop, dvs. nødanrop som sendes digitalt til alle skip som har en DSC-kompatibel radio. Se avsnitt 9 DIGITAL IVE CALLING. 5.4 KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) Kanal 16 kan brukes til innledende kontakt (anrop) med et annet skip. Men den skal i hovedsak kun brukes til nødmeldinger. Denne kanalen må avlyttes til enhver tid, unntatt når du bruker en annen kanal. Den avlyttes av europeiske, amerikanske og kanadiske kystvaktskip og andre fartøy. Bruk av kanal 16 til anrop må kun begrenses til innledende kontakt. Anrop skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. I områder med mye radiotrafikk kan overbelastning på kanal 16 på grunn av at den brukes som anropskanal reduseres betydelig i amerikanske farvann ved bruk av kanal 9 til innledende kontakt (anrop) for alle andre samtaler enn nødsamtaler. Skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. Side 10

11 Før du anroper et annet skip, må du lese kanalkartene i denne håndboken og velge en annen kanal for kommunikasjon etter innledende kontakt. For eksempel er kanal 68 og 69 noen av kanalene som er tilgjengelig for ikke-kommersielle (fritids) båter. Avlytt kanalen du ønsker å bruke på forhånd for å sikre at den er ledig, og gå så tilbake til kanal 16 eller 9 for innledende kontakt. Når kallekanalen (16 eller 9) er ledig, oppgi navnet på det skipet du ønsker å kontakte og si dette er, fulgt av navnet på ditt skip og stasjonslisensen (kallesignalet) din. Når det andre skipet svarer på anropet, må du straks be om en annen kanal ved å si gå til, nummeret på den andre kanalen og over. Gå så over til den andre kanalen. Kontakt det andre skipet når denne nye kanalen er ledig. Etter sending sier du over, og slipper mikrofonens trykk-og-snakk (PTT) knapp. Etter at all kommunikasjon med det andre skipet er ferdig, avslutter du sendingen ved å oppgi kallesignalet ditt og ordet ut. Merk at det ikke er nødvendig å oppgi kallesignet hver gang du snakker, kun på begynnelsen og slutten av hver sending. Husk å gå tilbake til kanal 16 når du ikke bruker en annen kanal. Noen radioer avlytter kanal 16 automatisk selv når de er innstilt på andre kanaler eller når de scanner. 5.5 BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikansk kanalgruppe) Kanal 13 brukes i havner og ved broer og til manøvrering i havneområder. Meldinger på denne kanalen må kun dreie seg om navigering, f.eks. skip som møtes og passerer i begrensede farvann. Kanal 67 brukes til navigeringstrafikk mellom skip. Utgangseffekt er ved lov begrenset til 1 watt på disse kanalene. Din radio er programmert til automatisk å redusere effekten til denne verdien på disse kanalene. Men i noen situasjoner kan det være nødvendig å bruke en høyere effekt en liten stund. Se side 22 (H/L knapp) for hvordan du midlertidig overstyrer den lave effekten på disse to kanalene. Brukere i Europa bør kontakte lokale havnemyndigheter for å få informasjon om hvilke kanaler som brukes i lystbåthavner, havner og innenlandske vannveier. Side 11

12 6 INSTALLASJON 6.1 PLASSERING Radioen kan monteres i en hvilken som helst vinkel. Velg en plassering som: holder radioen og mikrofonen minst 1 m unna skipets magnetiske navigasjonskompass gir adgang til kontrollene på frontpanelet gjør det mulig å koble radioen til en strømkilde og en antenne gir plass til montering av en hengerklemme til mikrofonen antennen må monteres minst 1 m fra radioen Merk: For å sikre at radioen ikke påvirker kompasset eller at radioens ytelse ikke påvirkes av antenneplasseringen, må du midlertidig koble til radioen på ønsket sted og: a. Undersøke kompasset for å se om radioen fører til misvisning. b. Koble til antennen og feste radioen. Undersøk at radioen virker som den skal ved å utføre en radiotest. 6.2 RADIOEN MONTERES Festebrakett som følger med Med denne festebraketten kan du montere radioen på en vegg eller en bordflate. Bruk en 5,2 mm bit til å bore huller på en overflate som er over 10 mm tykk og tåler over 1,5 kg. Fest braketten med skruene, fjæreskivene, de flate skivene og mutrene som følger med. Montering på bord Montering på vegg Side 12

13 6.2.2 Valgfri MMB-84 festebrakett for innfelt montering 1. For å gjøre innfelt montering lettere følger det med en mal. Bruk denne malen når du skal vurdere hvor du skal plassere radioen. 2. Bruk malen som følger med til å merke av plasseringen hvor det firkantede hullet skal bores. Avgjør om plassen bak dashbordet eller panelet er dypt nok til at radioen får plass (minst 14 cm dypt). Det skal være minst 1,3 cm mellom radioens kjøleflens og ledninger, kabler eller strukturer. 3. Skjær ut et rektangulært hull og sett radioen i hullet. 4. Fest brakettene på hver side av radioen med låseskivene og mutrene slik at festeskruesokkelen ligger an mot festeflaten. 5. Drei justeringsskruen for å regulere hvor fast radioen skal monteres mot flaten. Brakett Justeringsskrue Låseskive/mutter MMB-84 innfelt montering Side 13

14 6.3 ELEKTRISKE FORBINDELSER FORSIKTIG Batteriforbindelser med revers polaritet kan skade radioen! Koble strømkabelen og antennen til radioen. Antenne og strømtilførselsforbindelsene er som følger (se fig. 1): 1. Fest antennen minst 1 m unna radioen. Koble til antennekabelen bak på radioen. 2. Koble den røde strømkabelen til en 13,8 VDC ±20% strømkilde. Koble den sorte ledningen til negativ jord. 3. Hvis en valgfri ekstern høyttaler skal brukes, må du lese neste avsnitt for info om tilkoblingen. 4. Det er tilrådelig å få en kvalifisert maritim tekniker til å undersøke utgangseffekten og pulsasjonsfaktoren til antennen etter montering. Optional Speaker GPS Navigation Receiver Antenna Accessory Cable Water proof Deck Outlet Fuse GPS Chart 150 Red Black Power Source Fig. 1. Generell montering Side 14

15 Sett på magnetkjernen For å redusere RF støy som kan påvirke radioens funksjon, kan du koble magnetkjernen som følger med til både den utvendige høyttalerkabelen og GPS kabelen og så smekke de to halvdelene sammen som vist på illustrasjonen under. Fest magnetkjernen så tett som mulig til radiokassen som vist. Til slutt vikler du plasttape rundt magnetkjernen for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Så nær som mulig DC strømkabel (RØD) DC strømkabel (sort) Kabel til ekstern høyttaler GPS tilkobling Kabel Magnetkjerne Smekk sammen Skift sikring For å ta sikringen ut av sikrings holderen, hold i begge endene av sikringsholderen og trekk den fra hverandre. Du må ikke bøye sikringsholderen. Når du skifter sikring, må du sørge for at sikringen sitter godt fast på metallkontakten inne i sikringsholderen. Hvis metallkontakten som holder sikringen er løs, kan sikringsholderen bli for varm. Side 15

16 6.4 TILBEHØRSKABEL Når du kobler til ekstern høyttaler eller GPS navigasjonsmottaker, må du skjære ca. 2,5 cm av ledningsisolasjonen og koble endene sammen ved hjelp av godkjent vanntettingsteknikk. Kabelfarge/beskrivelse HVIT ekstern høyttaler (+) Koblingseksempler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler SKJERMET ekstern høyttaler ( ) Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler GUL - NMEA GPS inngang (+) GRØNN NMEA GPS inngang ( ) HVIT - NMEA DSC utgang (+) BRUN - NMEA DSC utgang ( ) Koble til NMEA (+) GPS utgang Koble til NMEA (-) utgang eller felles jord til GPS Koble til NMEA (+) GPS inngang Koble til NMEA ( ) GPS inngang : Noen GPS kartplottere har en enkelt ledning for NMEA signaljord. I slike tilfeller må du koble NMEA inngangen (-) til GPS kartplotterens enkle NMEA signaljordledning og la NMEA utgangen (-) være åpen. Hvis tildelingen av strømtilførsel og jord på GPS kartplotteren som skal brukes er forskjellige fra den på radioen, må du koble GPS kartplotterens signaljordledning til jordterminalen (GND) på radioens bakpanel. DISTRESS PULL OPEN 16 P BUSY 25W MEM INTL A C N 09: W AM LOC Shield White Yellow: NMEA GPS Input ( ) Green: NMEA GPS Input ( ) White: NMEA DSC Output ( ) NMEA OUT ( ) NMEA OUT ( ) NMEA IN ( ) GPS Receiver/Plotter Brown: NMEA DSC Output ( ) NMEA IN ( ) External Speaker GPS krever at NMEA utgangen slås på og stilles inn på 4800 baud i innstillingsmenyen. Hvis du bli bedt om å velge paritet, velg Ingen. For nærmere informasjon om interfacing/innstilling av din GPS, vennligst kontakt produsenten av GPS mottakeren. kan benytte NMEA-0183 versjon 2.0 eller høyere. NMEA datasetningene er: Inngang: GLL, GGA, RMC, GNS, GSA og GSV (RMC datasetning anbefales) Utgang: DSC og DSE Side 16

17 6.5 UNDERSØKE GPS TILKOBLINGENE Etter at du har koblet til GPS, vises et lite satellittsymbol øverst til høyre i displayet, og din nåværende posisjon (bredde/lengdegrad) vises også i displayet. BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC MERK Hvis det er et problem med NMEA inngangen fra en GPS, blinker satellittsymbolet kontinuerlig til forbindelsen blir riktig. Hvis en GPS med NMEA utgang ikke er tilkoblet radioen, piper i 10 minutter etter at radioen er slått av. Etter det piper hver 4. time for å be deg om å koble til en GPS. har et GPS statusdisplay som viser satellittene som mottas, sammen med et diagram (stolpediagram) som viser den relative signalstyrken fra hver enkelt satellitt. MERK GPS STATUS AS N 09: W AM LOC (GPS statusdisplay) For at skal kunne vise GPS statussiden når en ekstern GPS antenne eller en kartplotter er koblet til, må den stilles inn til å sende GSA og GSV NMEA 0183 datasetninger. 1. Slå radioen på. 2. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 3. Velg GPS med / / / knappen og trykk knappen GPS STATUS skjermen kommer frem. 4. Trykk CLR knappen for å gå tilbake til radiofunksjon. Side 17

18 6.6 FORANDRE GPS TID Fra fabrikken viser GPS satellittid eller UTC (Universal Time Coordinated eller GMT (Greenwich Mean Time)) tid. Et tidsavvik er påkrevd for å vise lokal tid der du befinner deg. 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME OFFSET med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / knappene for å velge tidsforskjell fra UTC. Se tegningen under for å finne ditt tidsavvik fra UTC tiden. Hvis 00:00 velges, vil tiden være den samme som UTC. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre tidsforskjellen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION CONTRAST KEY BEEP LOCATION FORMT TIME OFFSET TIME OFFSET 00:00 +00:30 +01:00 +01:30 ENTER Tidsavviktabell Side 18

19 6.7 FORANDRE TIDSSONE Med denne menyen kan du velge mellom UTC eller lokal tid i avsnitt Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME AREA med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / for å velge UTC eller LOCAL. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION TIME AREA TIME FORMAT UNIT OF MEASURE SOFT KEY TIME AREA UTC LOCAL ENTER BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W UTC ( UTC innstilling) BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC ( LOCAL innstilling) Side 19

20 6.8 FORANDRE KLOKKEFORMAT Med denne menyen kan du velge mellom 12-timers eller 24-timers klokkeformat. 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME FORMAT med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / for å velge 12 HOURS eller 24 HOURS. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION TIME AREA TIME FORMAT UNIT OF MEASURE SOFT KEY TIME FORMAT 24 HOURS 12 HOURS ENTER Side 20

21 7 KONTROLLER OG INDIKATORER DISTRESS PULL OPEN BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC 7.1 FRONTPANEL Strømbryter / volumkontrollknapp (VOL) Slår radioen på og av, samt regulerer lydnivået. Drei denne knappen med urviserne for å slå radioen på og øke lydnivået. For å slå radioen av dreier du helt mot urviserne til pilen stopper på OFF symbolet på panelet. Squelch kontrollknapp (SQL) Ved å vri denne kontrollen med urviserne kan du stille inn et punkt hvor vilkårlig støy på kanalen ikke aktiverer lydkretsene, men der et mottatt signal gjør det. Dette punktet kalles squelch-grenseverdi. Ytterligere justering av squelchkontrollen fører til at mottak av ønskede sendinger blir dårligere. / knapper og knappene brukes til å velge en kanal, samt punkter på DSC funksjon og andre menyvalg. / knapper og knappene brukes til å velge punkter på DSC funksjonen og andre menyvalg. Side 21

22 Programmerbare knapper De 3 programmerbare knappene kan spesialtilpasses på SETUP menyen (se avsnitt PROGRAMMERBARE KNAPPER ). Når en programmerbar knapp trykkes litt inn, vises funksjonene over knappen i displayet. Fabrikkinnstillingene er Knapp 1: PRESET, Knapp 2: SCAN, Knapp 3: SCAN MEM, Knapp 4: DW/TW og Knapp 5: GPS STATUS funksjon. Relevante funksjoner blir automatisk tilknyttet disse knappene når du bruker menyen og DSC funksjonene. H/L knapp Trykk denne knappen for å veksle mellom 25 W (høy) og 1 W (lav) utgangseffekt. Når H/L knappen trykkes inn mens radioen er på kanal 13 eller 67, vil strømmen gå fra LAV til HØY effekt helt til PTT knappen slippes. H/L knappen fungerer ikke på kanaler med sendesperring og laveffektskanaler. CLR knapp Henter øyeblikkelig frem en tidligere valgt arbeidskanal når du bruker DSC funksjon og andre menyvalg. 16/S knapp Henter øyeblikkelig frem kanal 16 fra en hvilken som helst kanalplassering og velger automatisk høy effekt. Henter frem subkanal når denne knappen trykkes og holdes inne. Trykk 16/S knappen igjen for å gå tilbake til den kanalen som ble valgt tidligere. MENU knapp Trykk denne knappen for å gå til menylisten. Du kan komme til DSC, GPS, MMSI/ POS INFO, og SETUP funksjonene fra menyen. MERK Før DSC menyen kan velges må et MMSI nr. være lagt inn. Se avsnitt 9.2 MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY (MMSI). DISTRESS knapp Brukes til å sende et DSC nødanrop. For å sende et nødanrop, se avsnitt Sende et DSC nødanrop. Side 22

23 7.2 BAKPANEL DC inngangskabel Kobler radioen til en DC strømtilførsel på 12V DC. Kabel til ekstern høyttaler Kobler til en ekstern høyttaler. GPS mottaker tilkoblingskabel Kobler til en GPS mottaker. Jordterminal Kobler til god jord for trygg og pålitelig bruk. Normalt er det ikke nødvendig å koble GND til kjøleflensen. Men når DC strømkabeltilkoblingen til radioen skjer med en lang ledning, kan senderen bli ustabil og lyden full av støy. I slike tilfeller må du koble en kort kabel med stor diameter mellom denne terminalen på kjøleflensen og batterijord. Monter kun skruen som følger med og (M3x6, rustfritt stål) skruer av lignende størrelse. Antennekontakt (ANT) Kobler en antenne til radioen. Bruk en maritim VHF antenne med en impedans på 50 ohm. Side 23

24 7.3 MIKROFON PTT (trykk-og-snakk) knapp Slår senderen på når radioen er i radiofunksjon. MIC (mikrofon) hull Sender talemeldinger med redusert bakgrunnsstøy ved hjelp av moderne støydempingsteknologi. MERK Munnen skal være ca. 1,3 cm fra mikrofonhullet for best mulig ytelse. Side 24

25 8 GRUNNLEGGENDE BRUK 8.1 MOTTAK 1. Etter at er montert, må du forvisse deg om at strømtilførselen og antennen er koblet til på riktig måte. 2. Drei VOL knappen med urviserne til den klikker for å slå radioen på. 3. Drei SQL knappen helt mot urviserne. Denne tilstanden kalles squelch off. 4. Drei VOL VOL knappen til støy eller lyd fra høyttaleren er på et behagelig nivå. 5. Drei SQL knappen med urviserne til ubehagelig støy forsvinner. Denne tilstanden kalles squelch-grenseverdi. 6. Trykk eller knappene for å velge kanal. Se kanaloversikten på side 102 for tilgjengelige kanaler. 7. Når du mottar en melding kan du justere lydnivået til ønsket nivå med VOL knappen. BUSY symbolet kommer frem på skjermen og viser at kanalen er i bruk. 8.2 SENDING 1. Utfør pkt. 1-6 under avsnittet MOTTAK. 2. Før sending må du lytte på kanalen for å sikre at den er ledig. 3 Trykk og hold inne PTT (trykk-og-snakk) knappen på mikrofonen. TX symbolet kommer frem på skjermen. 4. Snakk rolig og tydelig i mikrofonen. 5. Etter sending slipper du PTT knappen. 8.3 SENDEAVBRUDD (TOT) Når PTT knappen på mikrofonen holdes inne, er sendetiden begrenset til 5 minutter. Dette reduserer faren for utilsiktede sendinger på grunn av en mikrofon som sitter fast. Ca. 10 sekunder før sendeavbrudd hører du en alarm fra høyttaleren. Radioen vil automatisk gå til mottak, selv om PTT knappen holdes inne hele tiden. Før sending igjen må PTT knappen først slippes og så trykkes inn igjen. MERK Etter at en sending ble avbrutt av TOT (samtaleavbrudd), kan ikke sende på 10 sekunder etterpå. Side 25

26 8.4 BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER Se OVERSIKT OVER VHF MARITIME KANALER (side 102) for hvordan du bruker simplex og duplex kanaler. MERK Alle kanalene er programmert på fabrikken i henhold til internasjonale, kanadiske (Canada) og FCC (USA) bestemmelser. Det er ikke mulig å endre fra simplex til duplex og omvendt. 8.5 AMERIKANSKE, INTERNASJONALE OG KANADISKE KANALER For å forandre kanalgruppe fra internasjonale til amerikanske eller kanadiske: 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Trykk / knappen for å velge CHANNEL SETUP, og trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge CHANNEL GROUP, og trykk knappen. 5. Trykk / knappen for å velge kanalgruppe USA, INTL eller CAN. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CHANNEL SETUP CHANNEL GROUP MULTI WATCH SCAN MEMORY SCAN TYPE CHANNEL GROUP USA INTL CAN ENTER BUSY 25W USA 16 P MEM A C BUSY 25W INTL 16 P MEM A C BUSY 25W CAN 16 P MEM A C USA innstilling International innstilling Canada innstilling Side 26

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

EXPLORER GPS GX1700E

EXPLORER GPS GX1700E EXPLORER GPS 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Innebygd 12-kanals WAAS GPS mottaker GPS antenne bygget inn i frontpanelet som gjør mottak mulig ved montering med brakett eller innfelt Ultra

Detaljer

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

HX851E. Brukerhåndbok. Neddykkbar maritim radio med GPS HX851E. Side 1

HX851E. Brukerhåndbok. Neddykkbar maritim radio med GPS HX851E. Side 1 Neddykkbar maritim radio med GPS Brukerhåndbok Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HURTIGGUIDE...4 1 GENERELL INFORMASJON...7 1.1 INNLEDNING...7 2 TILBEHØR...8 2,1 PAKKLISTE...8 2,2 TILBEHØR...8 3 OM DENNE RADIOEN...9

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Link-8 VHF. Brukerveiledning NORSK. lowrance.com

Link-8 VHF. Brukerveiledning NORSK. lowrance.com Link-8 VHF Brukerveiledning NORSK lowrance.com Section 1 - Generell informasjon 1-1 Funksjoner Gratulerer med din nye Lowrance Link-8 VHF-radio. Link-8 har følgende funksjoner: Tilgang til alle internasjonale

Detaljer

JSB-196GM Radiostasjon

JSB-196GM Radiostasjon JSB-196GM Radiostasjon Norsk betjening ProNav as Tlf. 51494300 Fax. 51492100 Fiskarvik Maritime Senter, 4370 Egersund mail@pronav.no www.pronav.no Juni 2002 1.0 Forkortelser ATS: Automatisk Antenneavstemning

Detaljer

HX300E. Brukerhåndbok. Håndholdt VHF FM maritim radio HX300E. Side 1

HX300E. Brukerhåndbok. Håndholdt VHF FM maritim radio HX300E. Side 1 Håndholdt VHF FM maritim radio Brukerhåndbok Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide... 3 1. GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 SIKKERHETSREKLÆRING OM RF-EKSPONERING... 4 2. TILBEHØR... 5

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108

BRUKSANVISNING NORSK. Maycom AR 108 scanner INNHOLD. Maycom AR - 108 BRUKSANVISNING NORSK INNHOLD Innhold i esken... 3 Installasjon av batteri. 3 Mottak 3 Oversikt.. 4 Beskrivelse av displayvinduet... 4 Beskrivelse av topp-panelet.. 6 Beskrivelse av side-panelet... 7 Beskrivelse

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014 Sist endret: 28-12-2014 Reglement Teori MMSI Alle norske skipsradiostasjoner skal ha konsesjon som utstedes av Telenor Networks, maritim radio, lisensavdelingen. Konsesjonsdokumentet eller gjenpart av

Detaljer

Manual. Simrad RS25E & RS10E/RS12 VHF NORSK

Manual. Simrad RS25E & RS10E/RS12 VHF NORSK Manual Simrad RS25E & RS10E/RS12 VHF NORSK www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Innhold Section 1 - Generell informasjon... 5 1-1 Funksjoner........................................................................

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VHF 300-serien. brukerhåndbok

VHF 300-serien. brukerhåndbok VHF 300-serien brukerhåndbok 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913) 397.8282

Detaljer

VHF 100/200-serien. brukerhåndbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC WATCH PA SCAN 25W LOCAL

VHF 100/200-serien. brukerhåndbok USA DISTRESS. Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC WATCH PA SCAN 25W LOCAL VHF 100/200-serien brukerhåndbok 25W 16 DISTRESS LOCAL WATCH PA SCAN USA Š.Œ ƒ ˆ Š Œ. ˆ : ŒPM UTC 2009 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1026 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20010308 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Pub. 988-0158-051. www.lowrance.com LVR-250. VHF-radio. Installasjons- og brukerveiledning

Pub. 988-0158-051. www.lowrance.com LVR-250. VHF-radio. Installasjons- og brukerveiledning Pub. 988-0158-051 www.lowrance.com LVR-250 VHF-radio Installasjons- og brukerveiledning Copyright 2008 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance er et registrert varemerke for Navico Ingen deler av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide ROBTEC DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide 1 I ESKEN ROBTEC DAB+ ADAPTER Hovedenhet Holder/Brakett og fleksibel arm med sugekopp Magnetisk takantenne Klebeantenne Strømkabel for 12 V-uttak (sigarettenner)

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Arbeidshefte maritim VHF

Arbeidshefte maritim VHF VHF-eksamen består av 35 flervalgspørsmål som er tatt fra hele pensumheftet, og du har 1 time til rådighet. Det er fire svaralternativer for hvert spørsmål, som vist i dette eksemplet: Spørsmål nr. y Hvor

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjonshistorie

1 Introduksjon. 2 Revisjonshistorie 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning. RS35 VHF HS35 Håndsett. simrad-yachting.com NORSK

Brukerveiledning. RS35 VHF HS35 Håndsett. simrad-yachting.com NORSK RS35 VHF HS35 Håndsett Brukerveiledning NORSK Importør i Norge: ProNav AS Hovlandsveien 52 4374 Egersund tlf. 51 46 43 00 mail@pronav.no www.pronav.no simrad-yachting.com Section 1 - Generell informasjon

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual

10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD. DF612 Brukermanual 10 LCD DIGITALT FISKERIEKKOLODD DF612 Brukermanual Versjon:28082012 Innholdsfortegnelse Spesifikasjoner... 4 Ytelser... 4 Miljø... 4 Hovedfunksjoner... 5 Tastatur... 5 Tastaturfunksjoner... 6 På/av bryter...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer