ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio"

Transkript

1 ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M klasse D DSC (Digital Selective Calling) Innebygget separat mottaker for kanal 70 (mottar DSC anrop) Programmerbare knapper Symbol/menysystem som er lett å bruke Stort dot matrix display (31 mm x 55 mm) GPS posisjon og klokkkeslett vises* på et stort dot matrix display DSC nødanrop, individuelt, gruppe, all ships, posisjonsforespørsel, posisjonsrapport, sporingsanrop og DSC testanrop Programmerbar scanning, prioritert scanning og multi lyttevakt (dobbel eller trippel) NMEA inngang og utgang tilkoblinger til en kompatibel GPS kartplotter Alle amerikanske/internasjonale og kanadiske maritime kanaler Forhåndsinnstilt knapp brukes til å hente frem inntil 10 favorittkanaler Automatisk sporing av GPS posisjon for inntil 6 skip ved bruk av DSC ATIS kode til bruk i innenlandske vannveier ifølge RAINWATavtalen * Når GPS er koblet til

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide GENERELL INFORMASJON PAKKLISTE TILBEHØR SIKKERHET/ADVARSLER KOMME I GANG OM VHF RADIOEN VELG ANTENNE Koaksial kabel BRUK AV (NØDKANAL 16) KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikansk kanalgruppe) INSTALLASJON PLASSERING RADIOEN MONTERES Festebrakett som følger med Valgfri MMB-84 festebrakett for innfelt montering ELEKTRISKE FORBINDELSER TILBEHØRSKABEL UNDERSØKE GPS TILKOBLINGENE FORANDRE GPS TID FORANDRE TIDSSONE FORANDRE KLOKKEFORMAT KONTROLLER OG INDIKATORER FRONTPANEL BAKPANEL MIKROFON GRUNNLEGGENDE BRUK MOTTAK SENDING Sendeavbrudd (TOT) BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER AMERIKANSKE, INTERNASJONALE OG KANADISKE KANALER SCANNING Velge scannetype Programmere scanneminnet Minnescan (M-SCAN) Prioritert kanalinnstilling Prioritert scan (P-SCAN) MULTI LYTTEVAKT (TIL PRIORITERT KANAL) Opprette multi lyttevaktfunksjon Starte dobbel lyttevakt FORHÅNDSINNSTILTE KANALER: UMIDDELBAR ADGANG Programmere forhåndsinnstilte kanaler Bruk Slette en forhåndsinnstilt kanal BRUK-MENYEN...34 Side 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 9 DIGITAL IVE CALLING GENERELT MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY (MMSI) Hva er MMSI? Programmere MMSI DSC NØDANROP Sende et DSC nødanrop Motta et DSC nødanrop ALL SHIPS ANROP Sende et All Ships anrop Motta et All Ships anrop Opprette alarm for All Ships anrop INDIVIDUELT ANROP Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Opprette individuelt anropssvar Opprette svarmelding for individuelt anrop Sende et individuelt anrop Motta et individuelt anrop Opprette alarm for individuelt anrop GRUPPEANROP Opprette gruppeanrop Sende et gruppeanrop Motta et gruppeanrop Opprette alarm for gruppeanrop POSISJONSFORESPØRSEL Sende en posisjonsforespørsel til et annet skip Motta en posisjonsforespørsel Opprette alarm for posisjonsforespørsel POSISJONSRAPPORT Sende et DSC posisjonsrapportanrop Motta et DSC posisjonsrapportanrop Opprette alarm for posisjonsrapport MANUELL INNFØRING AV GPS POSISJON (BRG/LGR) AUTO POSISJONSSPORING Opprette sporingsanropstype Opprett sporingstidsintervall Velge stasjoner som skal spores automatisk Koble automatisk posisjonssporing til/fra DSC TESTANROP Sende et DSC testanrop Motta et DSC testanrop SPORINGSANROP Sende et sporingsanrop Motta et sporingsanrop BRUK AV DSC LOGG Se et logget sendt anrop Se et logget DSC nødanrop Se et annet logget anrop Slette anrop fra DSC LOG katalogen...84 Side 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 SETUP MENYEN KONFIGURASJONSINNSTILLING Lampejustering Skjermkontrast Tastelyd Posisjonsformat Tidsforskjell Klokkedisplay Klokkeformat Måleenhet Programmerbare knapper KANALLISTE Kanalgruppe (valg av båndbredde) Multi lyttevakt Scanneminne Scannetype Scanne på nytt Prioritert kanal Subkanal DSC INNSTILLING Individuell katalog Individuelt svar Individuell svarmelding Individuell alarm Gruppekatalog Auto posisjonssporing anropstype Auto posisjonssporing intervalltid Auto kanalbyttetid DSC tastelyd OPPRETTE ATIS Programmere ATIS-kode ATIS kanalgruppe VEDLIKEHOLD RESERVEDELER FABRIKKSERVICE FEILSØKINGSTABELL KANALOVERSIKT GARANTI SPESIFIKASJONER GENERELT SENDER MOTTAKER MÅL Side 4

5 Hurtigguide Drei VOL knappen med urviserne til den klikker for å slå radioen på. Drei VOL knappen for å justere høyttalerens lydnivå. Trykk eller knappen på radioen for å velge kanalen som skal brukes. Drei SQL knappen med urviserne for å squelche eller mot urviserne for å un-squelch radioen. Trykk 16/S knappen på radioen for å velge kanal 16. Trykk og hold inne 16/S knappen på radioen for å velge subkanal. Trykk igjen for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Trykk H/L knappen for å veksle sendeeffekten mellom høy (25W) og lav (1W) effekt). For å sende: plasser munnen ca. 1,5 cm unna MIC hullet på mikrofonen og snakk med vanlig stemme samtidig som du trykker PTT knappen. Trykk MENU knappen for å komme til menylisten. DISTRESS PULL OPEN BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC Mikrofonhull Side 5

6 1 GENERELL INFORMASJON ECLIPSE er en maritim VHF radio som skal brukes i frekvensområdet fra til MHz. kan brukes på 11 til 16 VDC, og du kan velge mellom RF utgangseffekt på 1 eller 25 watt. har DSC (Digital Selective Calling) Class D (uavhengig kanal 70 mottaker) funksjon som gjør at du kontinuerlig kan motta Digital Selective Calling funksjoner på kanal 70 selv når radioen mottar et anrop. VHF kan brukes på alle dagens maritime kanaler som er underlagt amerikanske, internasjonale eller kanadiske bestemmelser. Den har nødfrekvens 16 som kan velges fra en hvilken som helst annen kanal ved å trykke 16/S knappen. Radioens andre funksjoner omfatter scanning, prioritert scanning, høy og lav spenningsvarsel og GPS repeterbarhet. 2 PAKKLISTE Etter at du har pakket opp radioen, må du se til at esken inneholder disse delene: radio Festebrakett, to festeknapper og maskinvare Strømkabel med 6 Amp sikring og holder Magnetkjerne Mal for innfelt montering Brukerhåndbok Garantikort 3 TILBEHØR MMB Innfelt festebrakett MLS Forsterket utvendig høyttaler MLS Utvendig høyttaler HC Deksel Side 6

7 4 SIKKERHET/ADVARSLER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Vennligst les nøye gjennom denne håndboken slik at du kan gjøre deg kjent med radioens funksjoner før du bruker den for første gang. Montering av dette utstyret må skje på en slik måte at de anbefalte grenseverdiene for EUs elektromagnetisk felteksponering (1999/519/EC) overholdes. Største utgangseffekt til dette utstyret er 25 watt. Antennen må monteres så høyt som mulig for maksimal effekt, dvs. minst 5 meter over bakken (eller en høyde som det er lett å komme til). Hvis det ikke er mulig å montere antennen så høyt, må radioen heller ikke brukes kontinuerlig i lange perioder hvis en person befinner seg innen 5 m, og heller ikke i det hele tatt om en person berører antennen. Hvis ikke disse anbefalingene følges og hvis radioen sender over 50% av den totale tiden den er i bruk (50% arbeidssyklus), kan det føre til at RF eksponeringskravene overskrides. I alle tilfeller avhenger mulig risiko på radioen som brukes i lang tid (faktisk anbefalte grenser er i gjennomsnitt 6 minutt). Normalt er radioen ikke aktiv i lange perioder av gangen. Noen radiolisenser har som krav at en tidsbryter automatisk avbryter radioen etter 1-2 minutter. Du må ikke bruke radioen uten en tilkoblet antenne. Under sending må du snakke inn i mikrofonen og holde den mellom 1,5 og 5 cm fra munnen. Radioen må brukes med en maks. arbeidssyklus som ikke overskrider 10% i normale PTT konfigurasjoner. Sendetiden må være under 10% av den totale tiden radioen er i bruk (1:9 arbeidssyklus). Side 7

8 5 KOMME I GANG 5.1 OM VHF RADIOEN Radiofrekvensene som brukes med denne radioen ligger mellom 156 og 158 MHz med noen fastlandsstasjoner tilgjengelig mellom 161 og 163 MHz. Maritime båndbredder gir kommunikasjon over rekkevidder som i bunn og grunn er i siktlinje (VHF signaler går ikke gjennom gjenstander som bygninger, bakker eller trær). Faktisk senderekkevidde avhenger mye mer av antennetype, styrke og høyde enn av radioens utgangseffekt. På en fastmontert 25 watts radio kan senderekkevidden være over 25 km, for en håndholdt 5 watts radio kan senderekkevidden være over 8 km i siktlinje. 5.2 VELG ANTENNE Maritime antenner er bygget for å sende signaler i alle mulige horisontale retninger, men ikke rett opp. Formålet med en maritim antenne er å forsterke signalet mot horisonten. Hvor mye antennen oppnår dette, kalles antennens styrke. Styrken måles i decibel (db) og er en av de viktigste faktorene du må tenke på når du skal velge antenne. Når det gjelder effektiv utstrålt effekt (ERP), er antennens styrke basert på hvor sterk den er i forhold til en teoretisk antenne med null styrke. En 1 m antenne med 3 db styrke representerer dobbelt så mye styrke som en imaginær antenne. Normalt brukes en 1 m piskantenne av rustfritt stål med 3 db styrke i en seilbåtmast. En lengre 2,5 m piskantenne av glassfiberarmert plast med 6 db styrke brukes i motorbåter som krever sterkere antenner. 3dB 6dB 9dB Side 8

9 5.2.1 Koaksial kabel VHF antenner er koblet til radioen med en koaksial kabel en isolert transmisjonskabel. En koaksial kabel spesifiseres av sin diameter og konstruksjon. For avstander under 6 m er RG-58/U (diameter på ca. 6 mm) et godt valg. For avstander over 6 m, men under 15 m, bør en større RG-8X eller RG-213/U brukes. For kabler over 15 m bør RG-8X brukes. For montering av koplingsstykket på den koaksiale kabelen, se illustrasjonen under. For å få den koaksiale kabelen gjennom et feste og inn i båten, må du kanskje skjære av endepluggen og sette den på igjen senere. Du kan gjøre dette hvis du følger anvisningene som følger med koplingsstykket. Sørg for at alt er loddet godt sammen. Side 9

10 5.3 BRUK AV (NØDKANAL 16) Kanal 16 er den internasjonale nød- og kallekanalen. En nødsituasjon er en situasjon der det er fare for liv og eiendom. I en nødsituasjon må VHF radioen slås på og stilles inn på KANAL 16. Følg så denne prosedyren: 1. Trykk mikrofonens trykk-og-snakk knapp og si Mayday, Mayday, Mayday. Dette er,, (skipets navn). 2. Gjenta en gang: Mayday, (skipets navn). 3. Oppgi posisjonen din i lengde/breddegrad eller oppgi reell eller magnetisk peiling (oppgi hvilken) til et kjent landemerke som f.eks. et navigasjonshjelpemiddel eller et geografisk punkt som f.eks. en øy eller en havneinnseiling. 4. Oppgi hvilken type nødsituasjon (båten synker, kolliderer, går på grunn, står i brann, hjerteinfarkt, livstruende skade osv.). 5. Oppgi hvilken type hjelp du har behov for (pumper, medisinsk hjelp osv.). 6. Oppgi hvor mange personer det er ombord og tilstanden til eventuelle skadede personer. 7. Oppgi tilstanden til og sjødyktigheten til skipet. 8. Beskriv skipet: lengde, design (maskin eller seil), farge og andre kjennemerker. Samtalen skal ikke vare i over 1 minutt. 9. Avslutt meldingen med å si OVER. Slipp knappen og lytt. 10. Gjenta punktene over hvis du ikke får svar. Forsøk en annen kanal hvis du fremdeles ikke får svar. MERK har DSC nødanrop, dvs. nødanrop som sendes digitalt til alle skip som har en DSC-kompatibel radio. Se avsnitt 9 DIGITAL IVE CALLING. 5.4 KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) Kanal 16 kan brukes til innledende kontakt (anrop) med et annet skip. Men den skal i hovedsak kun brukes til nødmeldinger. Denne kanalen må avlyttes til enhver tid, unntatt når du bruker en annen kanal. Den avlyttes av europeiske, amerikanske og kanadiske kystvaktskip og andre fartøy. Bruk av kanal 16 til anrop må kun begrenses til innledende kontakt. Anrop skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. I områder med mye radiotrafikk kan overbelastning på kanal 16 på grunn av at den brukes som anropskanal reduseres betydelig i amerikanske farvann ved bruk av kanal 9 til innledende kontakt (anrop) for alle andre samtaler enn nødsamtaler. Skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. Side 10

11 Før du anroper et annet skip, må du lese kanalkartene i denne håndboken og velge en annen kanal for kommunikasjon etter innledende kontakt. For eksempel er kanal 68 og 69 noen av kanalene som er tilgjengelig for ikke-kommersielle (fritids) båter. Avlytt kanalen du ønsker å bruke på forhånd for å sikre at den er ledig, og gå så tilbake til kanal 16 eller 9 for innledende kontakt. Når kallekanalen (16 eller 9) er ledig, oppgi navnet på det skipet du ønsker å kontakte og si dette er, fulgt av navnet på ditt skip og stasjonslisensen (kallesignalet) din. Når det andre skipet svarer på anropet, må du straks be om en annen kanal ved å si gå til, nummeret på den andre kanalen og over. Gå så over til den andre kanalen. Kontakt det andre skipet når denne nye kanalen er ledig. Etter sending sier du over, og slipper mikrofonens trykk-og-snakk (PTT) knapp. Etter at all kommunikasjon med det andre skipet er ferdig, avslutter du sendingen ved å oppgi kallesignalet ditt og ordet ut. Merk at det ikke er nødvendig å oppgi kallesignet hver gang du snakker, kun på begynnelsen og slutten av hver sending. Husk å gå tilbake til kanal 16 når du ikke bruker en annen kanal. Noen radioer avlytter kanal 16 automatisk selv når de er innstilt på andre kanaler eller når de scanner. 5.5 BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikansk kanalgruppe) Kanal 13 brukes i havner og ved broer og til manøvrering i havneområder. Meldinger på denne kanalen må kun dreie seg om navigering, f.eks. skip som møtes og passerer i begrensede farvann. Kanal 67 brukes til navigeringstrafikk mellom skip. Utgangseffekt er ved lov begrenset til 1 watt på disse kanalene. Din radio er programmert til automatisk å redusere effekten til denne verdien på disse kanalene. Men i noen situasjoner kan det være nødvendig å bruke en høyere effekt en liten stund. Se side 22 (H/L knapp) for hvordan du midlertidig overstyrer den lave effekten på disse to kanalene. Brukere i Europa bør kontakte lokale havnemyndigheter for å få informasjon om hvilke kanaler som brukes i lystbåthavner, havner og innenlandske vannveier. Side 11

12 6 INSTALLASJON 6.1 PLASSERING Radioen kan monteres i en hvilken som helst vinkel. Velg en plassering som: holder radioen og mikrofonen minst 1 m unna skipets magnetiske navigasjonskompass gir adgang til kontrollene på frontpanelet gjør det mulig å koble radioen til en strømkilde og en antenne gir plass til montering av en hengerklemme til mikrofonen antennen må monteres minst 1 m fra radioen Merk: For å sikre at radioen ikke påvirker kompasset eller at radioens ytelse ikke påvirkes av antenneplasseringen, må du midlertidig koble til radioen på ønsket sted og: a. Undersøke kompasset for å se om radioen fører til misvisning. b. Koble til antennen og feste radioen. Undersøk at radioen virker som den skal ved å utføre en radiotest. 6.2 RADIOEN MONTERES Festebrakett som følger med Med denne festebraketten kan du montere radioen på en vegg eller en bordflate. Bruk en 5,2 mm bit til å bore huller på en overflate som er over 10 mm tykk og tåler over 1,5 kg. Fest braketten med skruene, fjæreskivene, de flate skivene og mutrene som følger med. Montering på bord Montering på vegg Side 12

13 6.2.2 Valgfri MMB-84 festebrakett for innfelt montering 1. For å gjøre innfelt montering lettere følger det med en mal. Bruk denne malen når du skal vurdere hvor du skal plassere radioen. 2. Bruk malen som følger med til å merke av plasseringen hvor det firkantede hullet skal bores. Avgjør om plassen bak dashbordet eller panelet er dypt nok til at radioen får plass (minst 14 cm dypt). Det skal være minst 1,3 cm mellom radioens kjøleflens og ledninger, kabler eller strukturer. 3. Skjær ut et rektangulært hull og sett radioen i hullet. 4. Fest brakettene på hver side av radioen med låseskivene og mutrene slik at festeskruesokkelen ligger an mot festeflaten. 5. Drei justeringsskruen for å regulere hvor fast radioen skal monteres mot flaten. Brakett Justeringsskrue Låseskive/mutter MMB-84 innfelt montering Side 13

14 6.3 ELEKTRISKE FORBINDELSER FORSIKTIG Batteriforbindelser med revers polaritet kan skade radioen! Koble strømkabelen og antennen til radioen. Antenne og strømtilførselsforbindelsene er som følger (se fig. 1): 1. Fest antennen minst 1 m unna radioen. Koble til antennekabelen bak på radioen. 2. Koble den røde strømkabelen til en 13,8 VDC ±20% strømkilde. Koble den sorte ledningen til negativ jord. 3. Hvis en valgfri ekstern høyttaler skal brukes, må du lese neste avsnitt for info om tilkoblingen. 4. Det er tilrådelig å få en kvalifisert maritim tekniker til å undersøke utgangseffekten og pulsasjonsfaktoren til antennen etter montering. Optional Speaker GPS Navigation Receiver Antenna Accessory Cable Water proof Deck Outlet Fuse GPS Chart 150 Red Black Power Source Fig. 1. Generell montering Side 14

15 Sett på magnetkjernen For å redusere RF støy som kan påvirke radioens funksjon, kan du koble magnetkjernen som følger med til både den utvendige høyttalerkabelen og GPS kabelen og så smekke de to halvdelene sammen som vist på illustrasjonen under. Fest magnetkjernen så tett som mulig til radiokassen som vist. Til slutt vikler du plasttape rundt magnetkjernen for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Så nær som mulig DC strømkabel (RØD) DC strømkabel (sort) Kabel til ekstern høyttaler GPS tilkobling Kabel Magnetkjerne Smekk sammen Skift sikring For å ta sikringen ut av sikrings holderen, hold i begge endene av sikringsholderen og trekk den fra hverandre. Du må ikke bøye sikringsholderen. Når du skifter sikring, må du sørge for at sikringen sitter godt fast på metallkontakten inne i sikringsholderen. Hvis metallkontakten som holder sikringen er løs, kan sikringsholderen bli for varm. Side 15

16 6.4 TILBEHØRSKABEL Når du kobler til ekstern høyttaler eller GPS navigasjonsmottaker, må du skjære ca. 2,5 cm av ledningsisolasjonen og koble endene sammen ved hjelp av godkjent vanntettingsteknikk. Kabelfarge/beskrivelse HVIT ekstern høyttaler (+) Koblingseksempler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler SKJERMET ekstern høyttaler ( ) Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler GUL - NMEA GPS inngang (+) GRØNN NMEA GPS inngang ( ) HVIT - NMEA DSC utgang (+) BRUN - NMEA DSC utgang ( ) Koble til NMEA (+) GPS utgang Koble til NMEA (-) utgang eller felles jord til GPS Koble til NMEA (+) GPS inngang Koble til NMEA ( ) GPS inngang : Noen GPS kartplottere har en enkelt ledning for NMEA signaljord. I slike tilfeller må du koble NMEA inngangen (-) til GPS kartplotterens enkle NMEA signaljordledning og la NMEA utgangen (-) være åpen. Hvis tildelingen av strømtilførsel og jord på GPS kartplotteren som skal brukes er forskjellige fra den på radioen, må du koble GPS kartplotterens signaljordledning til jordterminalen (GND) på radioens bakpanel. DISTRESS PULL OPEN 16 P BUSY 25W MEM INTL A C N 09: W AM LOC Shield White Yellow: NMEA GPS Input ( ) Green: NMEA GPS Input ( ) White: NMEA DSC Output ( ) NMEA OUT ( ) NMEA OUT ( ) NMEA IN ( ) GPS Receiver/Plotter Brown: NMEA DSC Output ( ) NMEA IN ( ) External Speaker GPS krever at NMEA utgangen slås på og stilles inn på 4800 baud i innstillingsmenyen. Hvis du bli bedt om å velge paritet, velg Ingen. For nærmere informasjon om interfacing/innstilling av din GPS, vennligst kontakt produsenten av GPS mottakeren. kan benytte NMEA-0183 versjon 2.0 eller høyere. NMEA datasetningene er: Inngang: GLL, GGA, RMC, GNS, GSA og GSV (RMC datasetning anbefales) Utgang: DSC og DSE Side 16

17 6.5 UNDERSØKE GPS TILKOBLINGENE Etter at du har koblet til GPS, vises et lite satellittsymbol øverst til høyre i displayet, og din nåværende posisjon (bredde/lengdegrad) vises også i displayet. BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC MERK Hvis det er et problem med NMEA inngangen fra en GPS, blinker satellittsymbolet kontinuerlig til forbindelsen blir riktig. Hvis en GPS med NMEA utgang ikke er tilkoblet radioen, piper i 10 minutter etter at radioen er slått av. Etter det piper hver 4. time for å be deg om å koble til en GPS. har et GPS statusdisplay som viser satellittene som mottas, sammen med et diagram (stolpediagram) som viser den relative signalstyrken fra hver enkelt satellitt. MERK GPS STATUS AS N 09: W AM LOC (GPS statusdisplay) For at skal kunne vise GPS statussiden når en ekstern GPS antenne eller en kartplotter er koblet til, må den stilles inn til å sende GSA og GSV NMEA 0183 datasetninger. 1. Slå radioen på. 2. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 3. Velg GPS med / / / knappen og trykk knappen GPS STATUS skjermen kommer frem. 4. Trykk CLR knappen for å gå tilbake til radiofunksjon. Side 17

18 6.6 FORANDRE GPS TID Fra fabrikken viser GPS satellittid eller UTC (Universal Time Coordinated eller GMT (Greenwich Mean Time)) tid. Et tidsavvik er påkrevd for å vise lokal tid der du befinner deg. 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME OFFSET med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / knappene for å velge tidsforskjell fra UTC. Se tegningen under for å finne ditt tidsavvik fra UTC tiden. Hvis 00:00 velges, vil tiden være den samme som UTC. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre tidsforskjellen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION CONTRAST KEY BEEP LOCATION FORMT TIME OFFSET TIME OFFSET 00:00 +00:30 +01:00 +01:30 ENTER Tidsavviktabell Side 18

19 6.7 FORANDRE TIDSSONE Med denne menyen kan du velge mellom UTC eller lokal tid i avsnitt Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME AREA med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / for å velge UTC eller LOCAL. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION TIME AREA TIME FORMAT UNIT OF MEASURE SOFT KEY TIME AREA UTC LOCAL ENTER BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W UTC ( UTC innstilling) BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC ( LOCAL innstilling) Side 19

20 6.8 FORANDRE KLOKKEFORMAT Med denne menyen kan du velge mellom 12-timers eller 24-timers klokkeformat. 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Velg CONFIGURATION med / knappene og trykk knappen. 4. Velg TIME FORMAT med / knappene og trykk knappen. 5. Trykk / for å velge 12 HOURS eller 24 HOURS. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CONFIGURATION TIME AREA TIME FORMAT UNIT OF MEASURE SOFT KEY TIME FORMAT 24 HOURS 12 HOURS ENTER Side 20

21 7 KONTROLLER OG INDIKATORER DISTRESS PULL OPEN BUSY 25W INTL 16 P MEM A C N 09: W AM LOC 7.1 FRONTPANEL Strømbryter / volumkontrollknapp (VOL) Slår radioen på og av, samt regulerer lydnivået. Drei denne knappen med urviserne for å slå radioen på og øke lydnivået. For å slå radioen av dreier du helt mot urviserne til pilen stopper på OFF symbolet på panelet. Squelch kontrollknapp (SQL) Ved å vri denne kontrollen med urviserne kan du stille inn et punkt hvor vilkårlig støy på kanalen ikke aktiverer lydkretsene, men der et mottatt signal gjør det. Dette punktet kalles squelch-grenseverdi. Ytterligere justering av squelchkontrollen fører til at mottak av ønskede sendinger blir dårligere. / knapper og knappene brukes til å velge en kanal, samt punkter på DSC funksjon og andre menyvalg. / knapper og knappene brukes til å velge punkter på DSC funksjonen og andre menyvalg. Side 21

22 Programmerbare knapper De 3 programmerbare knappene kan spesialtilpasses på SETUP menyen (se avsnitt PROGRAMMERBARE KNAPPER ). Når en programmerbar knapp trykkes litt inn, vises funksjonene over knappen i displayet. Fabrikkinnstillingene er Knapp 1: PRESET, Knapp 2: SCAN, Knapp 3: SCAN MEM, Knapp 4: DW/TW og Knapp 5: GPS STATUS funksjon. Relevante funksjoner blir automatisk tilknyttet disse knappene når du bruker menyen og DSC funksjonene. H/L knapp Trykk denne knappen for å veksle mellom 25 W (høy) og 1 W (lav) utgangseffekt. Når H/L knappen trykkes inn mens radioen er på kanal 13 eller 67, vil strømmen gå fra LAV til HØY effekt helt til PTT knappen slippes. H/L knappen fungerer ikke på kanaler med sendesperring og laveffektskanaler. CLR knapp Henter øyeblikkelig frem en tidligere valgt arbeidskanal når du bruker DSC funksjon og andre menyvalg. 16/S knapp Henter øyeblikkelig frem kanal 16 fra en hvilken som helst kanalplassering og velger automatisk høy effekt. Henter frem subkanal når denne knappen trykkes og holdes inne. Trykk 16/S knappen igjen for å gå tilbake til den kanalen som ble valgt tidligere. MENU knapp Trykk denne knappen for å gå til menylisten. Du kan komme til DSC, GPS, MMSI/ POS INFO, og SETUP funksjonene fra menyen. MERK Før DSC menyen kan velges må et MMSI nr. være lagt inn. Se avsnitt 9.2 MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY (MMSI). DISTRESS knapp Brukes til å sende et DSC nødanrop. For å sende et nødanrop, se avsnitt Sende et DSC nødanrop. Side 22

23 7.2 BAKPANEL DC inngangskabel Kobler radioen til en DC strømtilførsel på 12V DC. Kabel til ekstern høyttaler Kobler til en ekstern høyttaler. GPS mottaker tilkoblingskabel Kobler til en GPS mottaker. Jordterminal Kobler til god jord for trygg og pålitelig bruk. Normalt er det ikke nødvendig å koble GND til kjøleflensen. Men når DC strømkabeltilkoblingen til radioen skjer med en lang ledning, kan senderen bli ustabil og lyden full av støy. I slike tilfeller må du koble en kort kabel med stor diameter mellom denne terminalen på kjøleflensen og batterijord. Monter kun skruen som følger med og (M3x6, rustfritt stål) skruer av lignende størrelse. Antennekontakt (ANT) Kobler en antenne til radioen. Bruk en maritim VHF antenne med en impedans på 50 ohm. Side 23

24 7.3 MIKROFON PTT (trykk-og-snakk) knapp Slår senderen på når radioen er i radiofunksjon. MIC (mikrofon) hull Sender talemeldinger med redusert bakgrunnsstøy ved hjelp av moderne støydempingsteknologi. MERK Munnen skal være ca. 1,3 cm fra mikrofonhullet for best mulig ytelse. Side 24

25 8 GRUNNLEGGENDE BRUK 8.1 MOTTAK 1. Etter at er montert, må du forvisse deg om at strømtilførselen og antennen er koblet til på riktig måte. 2. Drei VOL knappen med urviserne til den klikker for å slå radioen på. 3. Drei SQL knappen helt mot urviserne. Denne tilstanden kalles squelch off. 4. Drei VOL VOL knappen til støy eller lyd fra høyttaleren er på et behagelig nivå. 5. Drei SQL knappen med urviserne til ubehagelig støy forsvinner. Denne tilstanden kalles squelch-grenseverdi. 6. Trykk eller knappene for å velge kanal. Se kanaloversikten på side 102 for tilgjengelige kanaler. 7. Når du mottar en melding kan du justere lydnivået til ønsket nivå med VOL knappen. BUSY symbolet kommer frem på skjermen og viser at kanalen er i bruk. 8.2 SENDING 1. Utfør pkt. 1-6 under avsnittet MOTTAK. 2. Før sending må du lytte på kanalen for å sikre at den er ledig. 3 Trykk og hold inne PTT (trykk-og-snakk) knappen på mikrofonen. TX symbolet kommer frem på skjermen. 4. Snakk rolig og tydelig i mikrofonen. 5. Etter sending slipper du PTT knappen. 8.3 SENDEAVBRUDD (TOT) Når PTT knappen på mikrofonen holdes inne, er sendetiden begrenset til 5 minutter. Dette reduserer faren for utilsiktede sendinger på grunn av en mikrofon som sitter fast. Ca. 10 sekunder før sendeavbrudd hører du en alarm fra høyttaleren. Radioen vil automatisk gå til mottak, selv om PTT knappen holdes inne hele tiden. Før sending igjen må PTT knappen først slippes og så trykkes inn igjen. MERK Etter at en sending ble avbrutt av TOT (samtaleavbrudd), kan ikke sende på 10 sekunder etterpå. Side 25

26 8.4 BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER Se OVERSIKT OVER VHF MARITIME KANALER (side 102) for hvordan du bruker simplex og duplex kanaler. MERK Alle kanalene er programmert på fabrikken i henhold til internasjonale, kanadiske (Canada) og FCC (USA) bestemmelser. Det er ikke mulig å endre fra simplex til duplex og omvendt. 8.5 AMERIKANSKE, INTERNASJONALE OG KANADISKE KANALER For å forandre kanalgruppe fra internasjonale til amerikanske eller kanadiske: 1. Trykk MENU knappen for å vise menyen. 2. Velg SETUP med / / / knappene og trykk knappen. 3. Trykk / knappen for å velge CHANNEL SETUP, og trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge CHANNEL GROUP, og trykk knappen. 5. Trykk / knappen for å velge kanalgruppe USA, INTL eller CAN. 6. Trykk ENTER knappen for å lagre den valgte innstillingen. 7. Trykk knappen for å gå ut av menyen. SETUP DSC SETUP CHANNEL SETUP ATIS SETUP CONFIGURATION CHANNEL SETUP CHANNEL GROUP MULTI WATCH SCAN MEMORY SCAN TYPE CHANNEL GROUP USA INTL CAN ENTER BUSY 25W USA 16 P MEM A C BUSY 25W INTL 16 P MEM A C BUSY 25W CAN 16 P MEM A C USA innstilling International innstilling Canada innstilling Side 26

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer