EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1"

Transkript

1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display Automatisk sporing av GPS posisjon for inntil 4 skip ved bruk av DSC Legg inn, Lagre og Naviger til kurspunkter med kompass-siden GPS informasjon (BRG/LGR, SOG og COG) informasjon vises i displayet. JIS-8 1,5m som kan senkes i vann i 30 minutter Støydempende mikrofon med kanalvalg OPP/NED, 16/9 og H/L knapper Programmerbar scanning, prioritert scanning og dobbel lyttevakt Programmerbare knapper Kan brukes med RAM3 ekstern mikrofon Intercom mellom radio og RAM3 mikrofon NMEA 0183 inngang og utgang Metallunderstell E2O (lett å bruke) Hvis koblet til en valgfri GPS Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide GENERELL INFORMASJON PAKKLISTE TILBEHØR SIKKERHETSINFORMASJON/ADVARSLER KOMME I GANG OM VHF RADIOEN VELG EN ANTENNE KOAKSIAL KABEL BRUK AV NØDKANAL (KANALFUNKSJON 16) KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) FORETA EN OPPRINGNING BRUK AV KANAL 13 OG INSTALLASJON PLASSERING MONTER RADIOEN Festebrakett som følger med Valgfri MMB-97 festebrakett for innfelt montering ELEKTRISKE FORBINDELSER TILBEHØRSKABEL KONTROLLERE GPS TILKOBLINGEN FORANDRE GPS TID FORANDRE TIDSSONE FORANDRE KLOKKEDISPLAY FORANDRE KURS TIL REELL ELLER MAGNETISK INSTALLASJON AV VALGFRI RAM3 (CMP30) Koble en ekstern høyttaler til RAM3 mikrofonledning Valg av volumnivå på ekstern høyttaler KONTROLLER OG KNAPPER FRONTPANEL BAKPANEL MIKROFON GRUNNLEGGENDE BRUK MOTTAK SENDING SAMTALEAVBRUDD (TOT) BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER DISPLAYTYPE INTERNASJONALE, AMERIKANSKE OG KANADISKE KANALER DOBBEL LYTTEVAKT (TIL KANAL 16) SCANNING Velge scannetype Programmere scanneminne Minnescanning (M-SCAN Prioritert scanning (P-SCAN FORHÅNDSINNSTILTE KANALER (0-9): UMIDDELBAR ADGANG Programmere forhåndsinnstilte kanaler Operation Slette en forhåndsinnstilt kanal BRUK AV INTERCOM Kommunikasjon Anrop Side 2 9 DIGITAL SELECTIVE CALLING GENERELT MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY MMSI Hva er MMSI? Programmere et MMSI nr DSC NØDANROP Sende et DSC nødanrop Sende et nødanrop og oppgi nødsituasjontype Sende et nødanrop ved å legge inn en posisjon manuelt Oppheve et DSC nødanrop Avbryte et DSC nødanrop Motta et DSC nødanrop a. GODTA b. PAUSE c. AVBRYT ALL SHIPS ANROP Sende et All Ships anrop Motta et All Ships anrop INDIVIDUELLE ANROP Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Opprette individuelle svar Opprette individuell svarmelding Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Sende et individuelt anrop Individuelt anrop med individuell katalog Individuelt anrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et individuelt anrop BRUK AV DSC LOGG Se og sende et logget anrop på nytt Se et logget DSC nødanrop Se et annet logget anrop Slette et anrop fra DSC LOG katalogen GRUPPEANROP Opprette gruppeanrop Sende et gruppeanrop Gruppeanrop med den individuelle katalogen Gruppeanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et gruppeanrop Call POSISJONSFORESPØRSEL Opprette posisjonssvar Opprette alarm for posisjonsforespørsel Sende en posisjonsforespørsel til et annet skip Posisjonsforespørsel med den individuelle katalogen Posisjonsforespørsel ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta en posisjonsforespørsel POSISJONSRAPPORT Opprett alarm for posisjonsrapport Sende et DSC posisjonsrapportanrop DSC posisjonsrapportanrop med den individuelle katalogen DSC posisjonsrapportanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et DSC posisjonsrapportanrop Navigering til en posisjonsrapport Avbryt navigering til en posisjonsrapport Lagre et posisjonsrapportanrop som et kurspunkt Navigering til et lagret kurspunkt MANUELL INNFØRING AV EN GPS POSISJON (BRG/LGR) AUTOMATISK POSISJONSSPORING Opprett sporingstidsintervall Velge stasjoner som skal spores automatisk Koble automatisk posisjonssporing til/fra DSC TEST Programmere et MMSI nr. i den individuelle katalogen DSC testanrop med den individuelle katalogen DSC testanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt... 67

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 OPPRETTE ATIS PROGRAMMERE ATIS KODE ATIS KANALGRUPPE GENERELLE INNSTILLINGER DISPLAY DIMMERJUSTERING KONTRAST TIDSAVVIK TIDSSONE KLOKKEDISPLAY MÅLEENHET MAGNETISK TASTELYD STASJONSNAVN PROGRAMMERBARE KNAPPER Velge antall programmerbare knapper Programmerbare knapper Velge hvor lenge knappen skal vises OPPRETTE KANALFUNKSJON KANALGRUPPE (INTERNASJONALE, AMERIKANSKE eller KANADISKE KANALER) SCANNEMINNE SCANNETYPE GJENOPPTA SCANNING PRIORITERT KANAL KANALNAVN DSC INNSTILLING INDIVIDUELL KATALOG INDIVIDUELT SVAR INDIVIDUELL SVARMELDING INDIVIDUELL ANROPSALARM GRUPPEKATALOG POSISJONSSVAR AUTO POSISJONSINTERVALL DSC ALARM AUTO KANALBYTTETID KURSPUNKTER FASTSLÅ EN POSISJON LEGGE TIL ET KURSPUNKT REDIGERE ET KURSPUNKT SLETTE ET KURSPUNKT LAGRE ET DSC POSISJONSANROP SOM ET KURSPUNKT NAVIGERE TIL ET LAGRET KURSPUNKT AVBRYTE NAVIGERING TIL ET KURSPUNKT BRUK AV RAM3 (CMP30) EKSTERN MIKROFON MIKROFONKONTROLLER Programmerbare knapper VEDLIKEHOLD RESERVEDELER FABRIKKSERVICE FEILSØKINGSTABELL KANALPLAN OVER INTERNASJONALE KANALER TILBAKESTILLINGSPROSEDYRER SLETTE MINNET TILBAKESTILLE MIKROPROSESSOREN SPESIFIKASJONER GENERELT SENDER MOTTAKER NMEA 0183 inngang og utgang MÅL Side 3

4 Hurtigguide Denne radioen har et E2O (Easy-To-Operate) system. Du kan utføre punktene i numerisk rekkefølge som vist på tegningen under. Trykk og hold inne knappen for å slå radioen på og av. Drei VOL knappen for å justere høyttalerens volumnivå. Trykk / knappen (eller mikrofonens / ) knapp for å velge kanalen som skal brukes. Drei SQL knappen med urviserne for å squelche eller mot urviserne for å un-squelch radioen. Trykk (eller mikrofonens ) knappen for å veksle mellom høy (25W) og lav (1W) effekt. Trykk knappen (eller mikrofonens ) knapp for å hente frem kanal 16. Trykk og hold inne knappen (eller mikrofonens ) knapp for å hente frem kanal 9. Trykk igjen for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Plasser munnen ca. 1,5 cm unna hullet i mikrofonen og snakk med normal stemme mens du trykker PTT knappen. Mikrofonhull Side 4

5 1 GENERELL INFORMASJON STANDARD HORIZON EXPLOPER maritim VHF/FM radio kan brukes med ITU-R DSC (Digital Selective Calling) Class D. Med Class D kan du kontinuerlig motta Digital Selective Calling funksjoner på kanal 70 selv om radioen mottar et anrop. VHF kan brukes på alle dagens maritime kanaler som er underlagt amerikanske, internasjonale eller kanadiske bestemmelser. Nødkanal 16 kan velges umiddelbart fra en hvilken som helst kanal ved å trykke den røde tasten. kan brukes på 11 til 16 VDC, og du kan velge mellom RF utgangseffekt på 1 eller 25 watt. Andre egenskaper til VHF radioen omfatter slank design, kun 90 mm tykk, støydempende mikrofon med kontroller, valgfri RAM3 ekstern mikrofon med display, intercom mellom radio og valgfri RAM3, scanning, prioritert scanning, dobbel lyttevakt, DSC posisjonssporing av inntil 4 skip, høy og lav spenningsvarsel og GPS repeterbarhet. 2 PAKKLISTE Etter at du har pakket opp VHS radioen, må du se til at esken inneholder disse delene: VHF radio Festebrakett og maskinvare Brukerhåndbok Mal for innfelt montering Garantikort Strømkabel Magnetkjerne 3 TILBEHØR HC Støvdeksel (hvitt) MMB Innfelt festebrakett CMP30B/W... Ekstern mikrofon (RAM3 mik, sort/hvit) CT m forlengelseskabel til RAM3 mikrofon MLS W forsterket ekstern høyttaler med på/av volumkontroll MLS Ekstern høyttaler Side 5

6 4 SIKKERHETSINFORMASJON/ADVARSLER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Vennligst les nøye gjennom denne håndboken slik at du kan gjøre deg kjent med radioens funksjoner før du bruker den for første gang. Montering av dette utstyret må skje på en slik måte at de anbefalte grenseverdiene for EUs elektromagnetisk felteksponering (1999/519/EC) overholdes. Største utgangseffekt til dette utstyret er 25 watt. Antennen må monteres så høyt som mulig for maksimal effekt, dvs. minst 5 meter over bakken (eller en høyde som det er lett å komme til). Hvis antennen ikke kan monteres i en passende høyde, må radioen ikke brukes i lengre perioder hvis noen oppholder seg inntil 5 m fra antennen, eller ikke brukes i det hele tatt hvis noen berører antennen. Hvis du ikke følger disse anbefalingene og sender i over 50% av den totale tiden radioen brukes (50% arbeidssyklus), kan kravene til eksponering av radiofrekvenser bli overskredet. I alle tilfeller avhenger mulig risiko på radioen som brukes i lang tid (faktisk anbefalte grenser er i gjennomsnitt 6 minutt). Normalt er radioen ikke aktiv i lange perioder av gangen. Du må ikke bruke radioen uten en tilkoblet antenne. Under sending må du snakke inn i mikrofonen og holde den mellom 1,5 og 5 cm fra munnen. Radioen må brukes med en maks. arbeidssyklus som ikke overskrider 10% i normale PTT konfigurasjoner. Sendetiden må være under 10% av den totale tiden radioen er i bruk (1:9 arbeidssyklus). Radioens bakdeksel kan bli varmt når radioen er på i lang tid, dvs. overskrider arbeidssyklusen som nevnt over. For å beskytte brukeren mot brannskader hvis bakdekselet berøres i slike tilfeller, må det monteres og være permanent festet til radioen med skruene som følger med når radioen monteres på et sted hvor det er mulig å komme i kontakt med bakdekselet når radoen er i bruk. Side 6

7 5 KOMME I GANG 5.1 OM VHF RADIOEN Radiofrekvensene som brukes på VHF maritime båndbredde er mellom 156 og 162 MHz. Maritime båndbredder gir kommunikasjon over rekkevidder som i bunn og grunn er i siktlinje (VHF signaler går ikke gjennom gjenstander som bygninger, bakker eller trær). Faktisk senderekkevidde avhenger mye mer av antennetype, styrke og høyde enn av radioens utgangseffekt. På en fastmontert 25 watts radio kan senderekkevidden være over 25 km, for en håndholdt 5 watts radio kan senderekkevidden være over 8 km i siktlinje. 5.2 VELG EN ANTENNE Maritime antenner er bygget for å sende signaler i alle mulige horisontale retninger, men ikke rett opp. Formålet med en maritim antenne er å forsterke signalet mot horisonten. Hvor mye antennen oppnår dette, kalles antennens styrke. Styrken måles i decibel (db) og er en av de viktigste faktorene du må tenke på når du skal velge antenne. Når det gjelder effektiv utstrålt effekt (ERP), er antennens styrke basert på hvor sterk den er i forhold til en teoretisk antenne med null styrke. En 1 m antenne med 3 db styrke representerer dobbelt så mye styrke som en imaginær antenne. Normalt brukes en 1 m piskantenne av rustfritt stål med 3 db styrke i en seilbåtmast. En lengre 2,5 m piskantenne av glassfiberarmert plast med 6 db styrke brukes i motorbåter som krever sterkere antenner. Side 7

8 5.3 KOAKSIAL KABEL VHF antenner er koblet til radioen med en koaksial kabel en isolert transmisjonskabel. En koaksial kabel spesifiseres av sin diameter og konstruksjon. For avstander under 6 m, RG-58/U, er en diameter på ca. 6 mm et godt valg. For avstander over 6 m, men under 15 m, bør de større RG-8X eller RG- 213/U brukes, for kabler som legges over 15 m bør du bruke RG-8X. For montering av koplingsstykket på den koaksiale kabelen, se illustrasjonen under. 2 mm 20 mm 30 mm 3 mm 20 mm 10 mm 15 mm For å få den koaksiale kabelen gjennom et feste og inn i båten, må du kanskje skjære av endepluggen og sette den på igjen senere. Du kan gjøre dette hvis du følger anvisningene som følger med koplingsstykket. Sørg for at alt er loddet godt sammen. 5.4 BRUK AV NØDKANAL (KANALFUNKSJON 16) Kanal 16 er den internasjonale nød- og kallekanalen. Et nødsituasjon er en situasjon der det er fare for liv og eiendom. I en nødsituasjon må VHF radioen slås på og stilles inn på KANAL 16. Følg så denne prosedyren: 1. Trykk mikrofonens trykk-og-snakk bryter og si Mayday, Mayday, Mayday. Dette er,, (skipets navn). 2. Gjenta en gang: Mayday, (skipets navn). 3. Oppgi posisjon i lengde/breddegrad eller oppgi reell eller magnetisk peiling (oppgi hvilken) til et kjent landemerke slik som et styringshjelpemiddel eller geografisk punkt som en øy eller havneinnseiling. 4. Oppgi hvilken type nødsituasjon (båten synker, kolliderer, går på grunn, står i brann, hjerteinfarkt, livstruende skade osv.). 5. Oppgi hvilken type hjelp du har behov for (pumper, medisinsk hjelp osv.). 6. Oppgi hvor mange personer det er ombord og tilstanden til eventuelle skadede personer. Side 8

9 7. Oppgi tilstanden til og sjødyktigheten til skipet. 8. Beskriv skipet: lengde, design (maskin eller seil), farge og andre kjennemerker. Samtalen skal ikke vare i over 1 minutt. 9. Avslutt meldingen med å si OVER. Slipp knappen og lytt. 10. Gjenta punktene over hvis du ikke får svar. Forsøk en annen kanal hvis du fremdeles ikke får svar. MERK har DSC nødanrop, dvs. nødanrop som sendes digitalt til alle skip som har en DSC-kompatibel radio. Se avsnitt 9 DIGITAL SELECTIVE CALLING. 5.5 KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) Kanal 16 kan brukes til innledende kontakt (anrop) med et annet skip. Men den skal i hovedsak kun brukes til nødmeldinger. Denne kanalen må avlyttes til enhver tid, unntatt når du bruker en annen kanal. Den avlyttes av amerikanske og kanadiske kystvaktskip og andre fartøy. Bruk av kanal 16 til anrop må kun begrenses til innledende kontakt. Anrop skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. I områder med mye radiotrafikk kan overbelastning på kanal 16 på grunn av at den brukes som anropskanal reduseres betydelig i amerikanske farvann ved bruk av kanal 9 til innledende kontakt (anrop) for alle andre samtaler enn nødsamtaler. Ved anrop på kanal 9 må anropstiden ikke overskride 30 sekunder, men anropet kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. Før du anroper et annet skip, må du lese kanalkartene i denne håndboken og velge en annen kanal for kommunikasjon etter innledende kontakt. For eksempel: kanalene 68 og 69 i U.S. VHF Charts er noen av kanalene som kan brukes av fritidsbåter. Avlytt kanalen du ønsker å bruke på forhånd for å sikre at den er ledig, og gå så tilbake til kanal 16 eller 9 for innledende kontakt. Når anropskanalen (16 eller 9) er ledig, trykker du PTT knappen på mikrofonen og oppgir navnet på det skipet du ønsker å kontakte. Si dette er fulgt av navnet på skipet ditt og kallesignalet. Slipp PTT knappen på mikrofonen. Etter at det andre skipet har svart på anropet, ber du straks om en annen kanal ved å trykke PTT knappen på mikrofonen og si gå til, nummeret til den andre kanalen. Si over og slipp PTT knappen på mikrofonen. Gå så over til den andre kanalen. Kontakt det andre skipet når denne nye kanalen er ledig. Side 9

10 Etter sending sier du over og slipper mikrofonens (PTT) trykk-og-snakk knapp. Etter at all kommunikasjon med det andre skipet er ferdig, avslutter du sendingen ved å oppgi kallesignalet ditt og ordet out. Merk at det ikke er nødvendig å oppgi kallesignet hver gang du snakker, kun på begynnelsen og slutten av hver sending. Husk å gå tilbake til kanal 16 når du ikke bruker en annen kanal. Noen radioer avlytter kanal 16 automatisk selv når de er innstilt på andre kanaler eller når de scanner. 5.6 FORETA EN OPPRINGNING For å foreta en radiotelefonoppringning bruker du en kanal som er beregnet til dette. Den raskeste måten å finne ut hvilke kanaler som kan brukes, er å spørre i en båthavn der du befinner deg. Tilgjengelige kanaler for slik kommunikasjon er lagt til Offentlig trafikk kanalene på kanalplanen i denne håndboken. Noen eksempler for bruk i USA er kanalene 24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86 og 87. Ring radiooperatøren og tilkjennegi deg med skipets navn. Operatøren spør deg om hvordan du ønsker å betale for samtalen (telefonkredittkort, noteringsoverføring osv.) og så blir du koblet til telefonlinjene. Det maritime telefonselskapet som administrerer VHF kanalene som du bruker kan ta et oppkoblingsgebyr i tillegg til det samtalen koster. 5.7 BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikanske kanalgrupper) Kanal 13 brukes i havner og ved broer og til manøvrering i havneområder. Meldinger på denne kanalen må kun dreie seg om navigering, f.eks. skip som møtes og passerer i begrensede farvann. Kanal 67 brukes til navigeringstrafikk mellom skip. Utgangseffekt er ved lov begrenset til 1 watt på disse kanalene. Din radio er programmert til automatisk å redusere effekten til denne grenseverdien på disse kanalene. Men i noen situasjoner kan det være nødvendig å bruke en høyere effekt en liten stund. Se side 23 ( knapp) for hvordan du midlertidig overstyrer den lave effekten på disse to kanalene. Side 10

11 MEMO Side 11

12 6 INSTALLASJON 6.1 PLASSERING Radioen kan monteres i en hvilken som helst vinkel. Velg en plassering som: er langt nok unna et kompass for å unngå misvisning på kompasset avlesning på grunn av høyttalermagneten gir adgang til kontrollene på frontpanelet gjør det mulig å koble radioen til en strømkilde og en antenne gir plass til montering av en hengerklemme til mikrofonen velg en plassering som er minst 1 m fra radioens antenne Merk: For å sikre at radioen ikke påvirker kompasset eller at radioens ytelse ikke påvirkes av antenneplasseringen, må du midlertidig koble til radioen på ønsket sted og: a. Undersøke kompasset for å se om radioen fører til misvisning. b. Koble til antennen og feste radioen. Undersøk at radioen virker som den skal ved å utføre en radiotest. 6.2 MONTER RADIOEN Festebrakett som følger med Festebraketten som følger med kan også brukes til montering på en bordflate. Bruk en 5,2 mm bits til å bore hull på en flate som er over 10 mm tykk og tåler over 1,5 kg. Fest braketten med skruene, fjærskivene, de flate skivene og mutrene som følger med. Side 12

13 6.2.2 Valgfri MMB-97 festebrakett for innfelt montering 1. Se fig. 1 ta beskyttelsesdekselet og de to festeskruene av. Ta vare på dekselet og de to festeskruene. De må settes på igjen hvis du ikke skal benytte innfelt montering. 2. Bruk malen som følger med til å merke av plasseringen hvor det firkantede hullet skal bores. Avgjør om plassen bak dashbordet eller panelet er dypt nok til at radioen får plass (minst 90 mm dypt). Det skal være minst 1,3 cm mellom radioens kjøleflens og ledninger, kabler eller strukturer. 3. Skjær ut et rektangulært hull på 73 x 138 mm og sett radioen i hullet. 4. Se fig. 2 fest brakettene til bakpanelet på radioen. 5. Drei justeringsskruen for å regulere hvor fast radioen skal monteres mot flaten. Fig. 1 Justeringsskrue 163 mm Fig. 2 Side 13

14 6.3 ELEKTRISKE FORBINDELSER FORSIKTIG Batteriforbindelser med revers polaritet kan skade radioen! Koble strømkabelen og antennen til radioen. Slik kobler du til antennen og strømkabelen: 1. Fest antennen minst 1 m unna radioen. Koble til antennekabelen bak på radioen. Antennekabelen må ha et PL259 koblingsstykke montert. Bruk en RG-8/U koaksial kabel hvis antennen er 7,5 m eller mer unna radioen. Du kan bruke en RG58 kabel for avstander under 7,5 m. 2. Koble den røde ledningen til en 11,0 V til 16,5 V DC strømkilde (normalt: 13,8 VDC). Koble den sorte ledningen til negativ jord. 3. Hvis en valgfri ekstern høyttaler skal brukes, må du lese avsnitt 6.4 TILBEHØRSKABEL for info om koblingsstykker. 4. Det er tilrådelig å få en kvalifisert maritim tekniker til å undersøke utgangseffekten og pulsasjonsfaktoren til antennen etter montering. Side 14

15 Sett på magnetkjernen For å dempe radiofrekvensforstyrrelser som kan påvirke lyden i radioen, må du koble magnetkjernen som følger med til inngangskabelen, reservetilkoblingskabelen og den eksterne høyttalerkabelen, og så smekke de to halvdelene sammen som vist på tegningen. Fest magnetkjernen så tett som mulig til radiokassen som vist. Til slutt vikler du plasttape rundt magnetkjernen for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Smekk sammen Magnetkjerne Kabler Så nær som mulig Reservesikring (125V 6A) For å ta sikringen ut av sikringsholderen tar du i begge endene av holderen og trekker dem fra hverandre uten å bøye den. Når du skifter sikring, må du sørge for at sikringen sitter godt fast på metallkontakten inne i sikringsholderen. Hvis metallkontakten som holder sikringen er løs, kan sikringsholderen bli for varm. Side 15

16 6.4 TILBEHØRSKABEL Kabelfarge/beskrivelse HVIT ekstern høyttaler (+) SKJERMET ekstern høyttaler ( ) BLÅ NMEA GPS inngang (+) GRØNN NMEA GPS inngang ( ) GRÅ NMEA DSC utgang (+) BRUN NMEA GPS utgang ( ) Koblingseksempler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler Koble til NMEA (+) utgangen til GPS. Koble til NMEA ( ) utgang eller felles jord til GPS Koble til NMEA (+) inngangen til GPS. Koble til NMEA ( ) inngang eller felles jord til GPS : Noen GPS kartplottere har en enkelt ledning for NMEA signaljord. I så tilfelle må du koble NMEA inngang ( ) og NMEA utgang ( ) til GPS kartplotterens ene NMEA signaljordledning. Når du kobler til ekstern høyttaler eller GPS navigasjonsmottaker, må du skjære ca. 2,5 cm av ledningsisolasjonen og koble endene sammen. GPS tilkobling (4800 baud) NMEA INNGANG (GPS informasjon) GPS krever at NMEA utgangen slås på og stilles inn på 4800 baud i innstillingsmenyen. Hvis du bli bedt om å velge paritet, velg Ingen. For nærmere informasjon om interfacing/innstilling av din GPS, vennligst kontakt produsenten av GPS mottakeren. kan benytte NMEA-0183 versjon 2.0 eller høyere. NMEA 0183 datasetninger er GLL, GGA, RMC og GNS (RMC datasetningen anbefales). NMEA utgang (DSC) NMEA 0183 datasetningene er DSC og DSE. Side 16

17 6.5 KONTROLLERE GPS TILKOBLINGEN Etter at du har koblet til GPS, vises et lite satellittsymbol øverst til høyre i displayet, og din nåværende posisjon (bredde/lengdegrad) vises også i displayet. MERK Hvis det er en feil ved NMEA tilkoblingen mellom radioen og GPS, vil GPS symbolet blinke kontinuerlig til tilkoblingen er riktig. 6.6 FORANDRE GPS TID Fra fabrikken viser GPS satellittid eller UTC tid når en valgfri GPS er koblet til. Et tidsavvik er påkrevd for å vise lokal tid der du befinner deg. Tidsavviket må forandres for at radioen skal kunne vise tiden der du befinner deg. Vennligst se tidsavvikstabellen nederst på denne siden. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og velg TIME OFFSET med / knappen. 3. Trykk inn knappen og deretter / knappen for å velge det tidsavvik som gjelder det stedet der du befinner deg. Se tegningen under for å finne din tidsavviktid. Hvis 00:00 er valgt, er tiden den samme som UTC (Universal Time Coordinated eller GPS satellittid). 4. Trykk inn knappen for å lagre tidsavviket. 5. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. Tidsavviktabell Side 17

18 6.7 FORANDRE TIDSSONE Med dette valget viser radioen UTC tid eller lokal tid med tidsavvik. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og deretter / knappen for å velge TIME AREA.. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge UTC eller LOCAL. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. 6.8 FORANDRE KLOKKEDISPLAY Med dette menyvalget kan radioen vise 12-timers eller 24-timers klokke. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen, deretter / knappen for å velge TIME DISPLAY. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge 12 HOUR eller 24 HOUR. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. Side 18

19 6.9 FORANDRE KURS TIL REELL ELLER MAGNETISK Gjør at GPS kursen kan velges til å vises som reell eller magnetisk. Fabrikkinnstillingen er reell, men ved å følge punktene under kan kursen endres til magnetisk. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og deretter / knappen for å velge MAGNETIC. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge MAGNETIC eller TRUE. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon INSTALLASJON AV VALGFRI RAM3 (CMP30) Med kan du bruke en RAM3 (CMP30) ekstern mikrofon til å fjernstyre radioen og DSC funksjonene. I tillegg kan fungere som et komplett intercomsystem mellom RAM3 og radioen. 1. Koble forlengelseskabelen til den eksterne mikrofonens forbinder med åtte stifter på bakpanelet og trekk til kabelmutteren (se tegningen til høyre). 2. Fest magnetkjernen (som følger med RAM3 (CMP30) mikrofonen) til forlengelseskabelen og smekk de to halvdelene sammen som vist på tegningen. 3. Fest magnetkjernen så tett som mulig til mikrofonpluggen som vist. 4. Vikle litt plasttape rundt hver enkelt magnetkjerne for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Ekstern høyttalerforbindelser Magnetkjerne Smekk sammen Rutingkabel eller CT-100 forlengelseskabel Så nær som mulig Side 19

20 5. Se tegningen under og lag et 30 mm hull i veggen, stikk så forlengelseskabelen inn i dette hullet. Koble pakningen og sokkelen til forlengelseskabelens koblingsstykke med en mutter. 6. Bor fire skruehull (ca. 2 mm) i veggen og monter sokkelen til veggen med fire skruer. 7. Sett gummihetten på mutteren. Monteringen er nå ferdig. Ekstern høyttalerforbindelser Magnetkjerne Pakning Hette Vegg Rutingkabel Festebrakett Mutter MERK Rutingkabelen kan kuttes og deles, men vær forsiktig når ledningene skal kobles sammen for å sikre at radioen tåler vann. Før ledningen kuttes, må du forvisse deg om at den ikke er koblet til radioen. Etter kutting vil du se disse ledningene: Brun, Purpur, Blå, Grønn, Hvit, skjermet. De hvite og skjermede ledningene er pakket inn i folie. Ta av folien og skill de hvite og skjermede ledningene. Side 20

21 Koble en ekstern høyttaler til RAM3 mikrofonledning På støyfylte steder kan en valgfri ekstern høyttaler kobles til de hvite høyttalerledningene på RAM3 rutingkabelen. RAM3 kan drive den innebygde eller eksterne høyttaleren en av gangen. Når du kobler til en ekstern høyttaler, må du følge fremgangsmåten under for å slå av RAM3 lyden og koble ledningene til den eksterne høyttaleren til RAM3 rutingkabelen. 1. På RAM3 mikrofonen trykker og holder du knappen inne til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen. 3. Trykk knappen til EXT SPEAKER vises og trykk knappen. 4. Trykk eller knappen for å velge OFF (ekstern høyttaler av) eller ON (ekstern høyttaler på). 5. Trykk knappen for å lagre valget. 6. Trykk knappen for å gå ut av denne funksjonen Valg av volumnivå på ekstern høyttaler Med AF Select menyen kan du stille inn volumnivået på RAM3 ekstern høyttalerledninger (på rutingkabelen) til et bestemt nivå uansett volumnivåinnstillingene på RAM3. Dette er nyttig når du skal bruke en valgfri MLS-310 forsterkerhøyttaler med på/av volumkontroll. 1. På RAM3 mikrofonen trykker og holder du knappen inne til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen. 3. Trykk knappen til AF SELECT vises og trykk knappen. 4. Trykk eller knappen for å velge PRE- OUT (eksternt høyttalernivå er fast ) eller PA- OUT (eksternt høyttalernivå er justerbart ). Fast brukes når MLS-310 er koblet til. Kan justeres brukes når en MLS-300 eller en annen høyttaler uten volumkontroll er koblet til. 5. Trykk knappen for å lagre innstillingne. 6. Trykk knappen for å gå ut av denne funksjonen. Side 21

22 7 KONTROLLER OG KNAPPER MERK Dette avsnittet beskriver de enkelte knappene på radioen. For bruksanvisning, se avsnitt 8 GRUNNLEGGENDE BRUK. 7.1 FRONTPANEL / knapp / knappene brukes til å velge kanaler og menypunkt (slik som DSC menu, Radio Setup og DSC Setup meny). / knappene på mikrofonen kan også brukes til å velge kanaler og menypunkter. Alternativ bruk Mens du holder inne knappen og trykker / knappen kan du bekrefte de kanalene som er programmert til scanning. knapp Trykk knappen litt for å hente frem kanal 16 fra en hvilken som helst annen kanal. Trykk og hold inne knappen for å hente frem kanal 9. Trykk knappen igjen for å gå tilbake til den kanalen som ble valgt tidligere. knapp Slår radioen på og av. For å slå radioen på må du trykke og holde denne knappen inne til displayet slår seg på. Trykk og hold denne knappen inne for å slå displayet av. Når radioen slås på igjen, er den stilt inn på den kanalen som ble brukt sist. Side 22

EXPLORER GPS GX1700E

EXPLORER GPS GX1700E EXPLORER GPS 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Innebygd 12-kanals WAAS GPS mottaker GPS antenne bygget inn i frontpanelet som gjør mottak mulig ved montering med brakett eller innfelt Ultra

Detaljer

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse

Detaljer

HX851E. Brukerhåndbok. Neddykkbar maritim radio med GPS HX851E. Side 1

HX851E. Brukerhåndbok. Neddykkbar maritim radio med GPS HX851E. Side 1 Neddykkbar maritim radio med GPS Brukerhåndbok Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HURTIGGUIDE...4 1 GENERELL INFORMASJON...7 1.1 INNLEDNING...7 2 TILBEHØR...8 2,1 PAKKLISTE...8 2,2 TILBEHØR...8 3 OM DENNE RADIOEN...9

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

JSB-196GM Radiostasjon

JSB-196GM Radiostasjon JSB-196GM Radiostasjon Norsk betjening ProNav as Tlf. 51494300 Fax. 51492100 Fiskarvik Maritime Senter, 4370 Egersund mail@pronav.no www.pronav.no Juni 2002 1.0 Forkortelser ATS: Automatisk Antenneavstemning

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

HX300E. Brukerhåndbok. Håndholdt VHF FM maritim radio HX300E. Side 1

HX300E. Brukerhåndbok. Håndholdt VHF FM maritim radio HX300E. Side 1 Håndholdt VHF FM maritim radio Brukerhåndbok Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide... 3 1. GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 SIKKERHETSREKLÆRING OM RF-EKSPONERING... 4 2. TILBEHØR... 5

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Link-8 VHF. Brukerveiledning NORSK. lowrance.com

Link-8 VHF. Brukerveiledning NORSK. lowrance.com Link-8 VHF Brukerveiledning NORSK lowrance.com Section 1 - Generell informasjon 1-1 Funksjoner Gratulerer med din nye Lowrance Link-8 VHF-radio. Link-8 har følgende funksjoner: Tilgang til alle internasjonale

Detaljer

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014

Reglement. Teori MMSI. Sist endret: 28-12-2014 Sist endret: 28-12-2014 Reglement Teori MMSI Alle norske skipsradiostasjoner skal ha konsesjon som utstedes av Telenor Networks, maritim radio, lisensavdelingen. Konsesjonsdokumentet eller gjenpart av

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242

Din bruksanvisning LOWRANCE LVR-880 US http://no.yourpdfguides.com/dref/2438242 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Arbeidshefte maritim VHF

Arbeidshefte maritim VHF VHF-eksamen består av 35 flervalgspørsmål som er tatt fra hele pensumheftet, og du har 1 time til rådighet. Det er fire svaralternativer for hvert spørsmål, som vist i dette eksemplet: Spørsmål nr. y Hvor

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide ROBTEC DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide 1 I ESKEN ROBTEC DAB+ ADAPTER Hovedenhet Holder/Brakett og fleksibel arm med sugekopp Magnetisk takantenne Klebeantenne Strømkabel for 12 V-uttak (sigarettenner)

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Pub. 988-0158-051. www.lowrance.com LVR-250. VHF-radio. Installasjons- og brukerveiledning

Pub. 988-0158-051. www.lowrance.com LVR-250. VHF-radio. Installasjons- og brukerveiledning Pub. 988-0158-051 www.lowrance.com LVR-250 VHF-radio Installasjons- og brukerveiledning Copyright 2008 Navico Alle rettigheter forbeholdt. Lowrance er et registrert varemerke for Navico Ingen deler av

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av:

1. Introduksjon. De viktigste komponentene i en MF / HF radio består av: 1. Introduksjon MF/HF RT radio er ofte kjent som SSB radio. Det er et sende-mottakings-system ofte referert til som en transceiver (Tx / Rx), som tillater at operatøren kan enten sende eller motta informasjon

Detaljer

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no

CLS. DMX16 16 kanals DMX Lys mikser. Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no CLS DMX16 16 kanals DMX Lys mikser Bruksanvisning 2001 V1.0 Laget i Norge av Compact Light System AS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning omslagsside Side 2: Innholdsfortegnelse

Detaljer

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no

CLS DMX16. Bruker-Manual. 16 Kanals DMX Lys Mikser. 2008 V3 Laget i Norge av. www.cls.no- office@cls.no CLS DM16 16 Kanals DM Lys Mikser Bruker-Manual 2008 V3 Laget i Norge av CLS www.cls.no- office@cls.no Innholdsfortegnelse: Side 1: Forside/Bruksanvisning Side 2: Innholdsfortegnelse, kontakt addresse og

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning

ilas Radiokontroll Art. nr. 10707 marine (N) Bruksanvisning ilas marine Radiokontroll Art. nr. 10707 (N) Bruksanvisning Med radiokontrollen kan vinsjen betjenes overalt ombord. Dette gir en større trygghet og oversikt under oppankring. Fra land kan båten trekkes

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Norsk brukermanual for:

Norsk brukermanual for: Norsk brukermanual for: IntelliMap 642c igps og IntelliMap 502c igps NAVICO NORWAY AS, info.no@navico.com 1 INNLEDNING...3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER...3 HVORDAN FUNGER MIN GPS/KARTPLOTTER...4 INSTALLASJON...4

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer