EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1"

Transkript

1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display Automatisk sporing av GPS posisjon for inntil 4 skip ved bruk av DSC Legg inn, Lagre og Naviger til kurspunkter med kompass-siden GPS informasjon (BRG/LGR, SOG og COG) informasjon vises i displayet. JIS-8 1,5m som kan senkes i vann i 30 minutter Støydempende mikrofon med kanalvalg OPP/NED, 16/9 og H/L knapper Programmerbar scanning, prioritert scanning og dobbel lyttevakt Programmerbare knapper Kan brukes med RAM3 ekstern mikrofon Intercom mellom radio og RAM3 mikrofon NMEA 0183 inngang og utgang Metallunderstell E2O (lett å bruke) Hvis koblet til en valgfri GPS Side 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Hurtigguide GENERELL INFORMASJON PAKKLISTE TILBEHØR SIKKERHETSINFORMASJON/ADVARSLER KOMME I GANG OM VHF RADIOEN VELG EN ANTENNE KOAKSIAL KABEL BRUK AV NØDKANAL (KANALFUNKSJON 16) KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) FORETA EN OPPRINGNING BRUK AV KANAL 13 OG INSTALLASJON PLASSERING MONTER RADIOEN Festebrakett som følger med Valgfri MMB-97 festebrakett for innfelt montering ELEKTRISKE FORBINDELSER TILBEHØRSKABEL KONTROLLERE GPS TILKOBLINGEN FORANDRE GPS TID FORANDRE TIDSSONE FORANDRE KLOKKEDISPLAY FORANDRE KURS TIL REELL ELLER MAGNETISK INSTALLASJON AV VALGFRI RAM3 (CMP30) Koble en ekstern høyttaler til RAM3 mikrofonledning Valg av volumnivå på ekstern høyttaler KONTROLLER OG KNAPPER FRONTPANEL BAKPANEL MIKROFON GRUNNLEGGENDE BRUK MOTTAK SENDING SAMTALEAVBRUDD (TOT) BRUK AV SIMPLEX/DUPLEX KANALER DISPLAYTYPE INTERNASJONALE, AMERIKANSKE OG KANADISKE KANALER DOBBEL LYTTEVAKT (TIL KANAL 16) SCANNING Velge scannetype Programmere scanneminne Minnescanning (M-SCAN Prioritert scanning (P-SCAN FORHÅNDSINNSTILTE KANALER (0-9): UMIDDELBAR ADGANG Programmere forhåndsinnstilte kanaler Operation Slette en forhåndsinnstilt kanal BRUK AV INTERCOM Kommunikasjon Anrop Side 2 9 DIGITAL SELECTIVE CALLING GENERELT MARITIME MOBILE SERVICE IDENTITY MMSI Hva er MMSI? Programmere et MMSI nr DSC NØDANROP Sende et DSC nødanrop Sende et nødanrop og oppgi nødsituasjontype Sende et nødanrop ved å legge inn en posisjon manuelt Oppheve et DSC nødanrop Avbryte et DSC nødanrop Motta et DSC nødanrop a. GODTA b. PAUSE c. AVBRYT ALL SHIPS ANROP Sende et All Ships anrop Motta et All Ships anrop INDIVIDUELLE ANROP Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Opprette individuelle svar Opprette individuell svarmelding Opprette katalog for individuelt/posisjonsanrop Sende et individuelt anrop Individuelt anrop med individuell katalog Individuelt anrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et individuelt anrop BRUK AV DSC LOGG Se og sende et logget anrop på nytt Se et logget DSC nødanrop Se et annet logget anrop Slette et anrop fra DSC LOG katalogen GRUPPEANROP Opprette gruppeanrop Sende et gruppeanrop Gruppeanrop med den individuelle katalogen Gruppeanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et gruppeanrop Call POSISJONSFORESPØRSEL Opprette posisjonssvar Opprette alarm for posisjonsforespørsel Sende en posisjonsforespørsel til et annet skip Posisjonsforespørsel med den individuelle katalogen Posisjonsforespørsel ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta en posisjonsforespørsel POSISJONSRAPPORT Opprett alarm for posisjonsrapport Sende et DSC posisjonsrapportanrop DSC posisjonsrapportanrop med den individuelle katalogen DSC posisjonsrapportanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt Motta et DSC posisjonsrapportanrop Navigering til en posisjonsrapport Avbryt navigering til en posisjonsrapport Lagre et posisjonsrapportanrop som et kurspunkt Navigering til et lagret kurspunkt MANUELL INNFØRING AV EN GPS POSISJON (BRG/LGR) AUTOMATISK POSISJONSSPORING Opprett sporingstidsintervall Velge stasjoner som skal spores automatisk Koble automatisk posisjonssporing til/fra DSC TEST Programmere et MMSI nr. i den individuelle katalogen DSC testanrop med den individuelle katalogen DSC testanrop ved å legge inn et MMSI nr. manuelt... 67

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 10 OPPRETTE ATIS PROGRAMMERE ATIS KODE ATIS KANALGRUPPE GENERELLE INNSTILLINGER DISPLAY DIMMERJUSTERING KONTRAST TIDSAVVIK TIDSSONE KLOKKEDISPLAY MÅLEENHET MAGNETISK TASTELYD STASJONSNAVN PROGRAMMERBARE KNAPPER Velge antall programmerbare knapper Programmerbare knapper Velge hvor lenge knappen skal vises OPPRETTE KANALFUNKSJON KANALGRUPPE (INTERNASJONALE, AMERIKANSKE eller KANADISKE KANALER) SCANNEMINNE SCANNETYPE GJENOPPTA SCANNING PRIORITERT KANAL KANALNAVN DSC INNSTILLING INDIVIDUELL KATALOG INDIVIDUELT SVAR INDIVIDUELL SVARMELDING INDIVIDUELL ANROPSALARM GRUPPEKATALOG POSISJONSSVAR AUTO POSISJONSINTERVALL DSC ALARM AUTO KANALBYTTETID KURSPUNKTER FASTSLÅ EN POSISJON LEGGE TIL ET KURSPUNKT REDIGERE ET KURSPUNKT SLETTE ET KURSPUNKT LAGRE ET DSC POSISJONSANROP SOM ET KURSPUNKT NAVIGERE TIL ET LAGRET KURSPUNKT AVBRYTE NAVIGERING TIL ET KURSPUNKT BRUK AV RAM3 (CMP30) EKSTERN MIKROFON MIKROFONKONTROLLER Programmerbare knapper VEDLIKEHOLD RESERVEDELER FABRIKKSERVICE FEILSØKINGSTABELL KANALPLAN OVER INTERNASJONALE KANALER TILBAKESTILLINGSPROSEDYRER SLETTE MINNET TILBAKESTILLE MIKROPROSESSOREN SPESIFIKASJONER GENERELT SENDER MOTTAKER NMEA 0183 inngang og utgang MÅL Side 3

4 Hurtigguide Denne radioen har et E2O (Easy-To-Operate) system. Du kan utføre punktene i numerisk rekkefølge som vist på tegningen under. Trykk og hold inne knappen for å slå radioen på og av. Drei VOL knappen for å justere høyttalerens volumnivå. Trykk / knappen (eller mikrofonens / ) knapp for å velge kanalen som skal brukes. Drei SQL knappen med urviserne for å squelche eller mot urviserne for å un-squelch radioen. Trykk (eller mikrofonens ) knappen for å veksle mellom høy (25W) og lav (1W) effekt. Trykk knappen (eller mikrofonens ) knapp for å hente frem kanal 16. Trykk og hold inne knappen (eller mikrofonens ) knapp for å hente frem kanal 9. Trykk igjen for å gå tilbake til den sist valgte kanalen. Plasser munnen ca. 1,5 cm unna hullet i mikrofonen og snakk med normal stemme mens du trykker PTT knappen. Mikrofonhull Side 4

5 1 GENERELL INFORMASJON STANDARD HORIZON EXPLOPER maritim VHF/FM radio kan brukes med ITU-R DSC (Digital Selective Calling) Class D. Med Class D kan du kontinuerlig motta Digital Selective Calling funksjoner på kanal 70 selv om radioen mottar et anrop. VHF kan brukes på alle dagens maritime kanaler som er underlagt amerikanske, internasjonale eller kanadiske bestemmelser. Nødkanal 16 kan velges umiddelbart fra en hvilken som helst kanal ved å trykke den røde tasten. kan brukes på 11 til 16 VDC, og du kan velge mellom RF utgangseffekt på 1 eller 25 watt. Andre egenskaper til VHF radioen omfatter slank design, kun 90 mm tykk, støydempende mikrofon med kontroller, valgfri RAM3 ekstern mikrofon med display, intercom mellom radio og valgfri RAM3, scanning, prioritert scanning, dobbel lyttevakt, DSC posisjonssporing av inntil 4 skip, høy og lav spenningsvarsel og GPS repeterbarhet. 2 PAKKLISTE Etter at du har pakket opp VHS radioen, må du se til at esken inneholder disse delene: VHF radio Festebrakett og maskinvare Brukerhåndbok Mal for innfelt montering Garantikort Strømkabel Magnetkjerne 3 TILBEHØR HC Støvdeksel (hvitt) MMB Innfelt festebrakett CMP30B/W... Ekstern mikrofon (RAM3 mik, sort/hvit) CT m forlengelseskabel til RAM3 mikrofon MLS W forsterket ekstern høyttaler med på/av volumkontroll MLS Ekstern høyttaler Side 5

6 4 SIKKERHETSINFORMASJON/ADVARSLER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Vennligst les nøye gjennom denne håndboken slik at du kan gjøre deg kjent med radioens funksjoner før du bruker den for første gang. Montering av dette utstyret må skje på en slik måte at de anbefalte grenseverdiene for EUs elektromagnetisk felteksponering (1999/519/EC) overholdes. Største utgangseffekt til dette utstyret er 25 watt. Antennen må monteres så høyt som mulig for maksimal effekt, dvs. minst 5 meter over bakken (eller en høyde som det er lett å komme til). Hvis antennen ikke kan monteres i en passende høyde, må radioen ikke brukes i lengre perioder hvis noen oppholder seg inntil 5 m fra antennen, eller ikke brukes i det hele tatt hvis noen berører antennen. Hvis du ikke følger disse anbefalingene og sender i over 50% av den totale tiden radioen brukes (50% arbeidssyklus), kan kravene til eksponering av radiofrekvenser bli overskredet. I alle tilfeller avhenger mulig risiko på radioen som brukes i lang tid (faktisk anbefalte grenser er i gjennomsnitt 6 minutt). Normalt er radioen ikke aktiv i lange perioder av gangen. Du må ikke bruke radioen uten en tilkoblet antenne. Under sending må du snakke inn i mikrofonen og holde den mellom 1,5 og 5 cm fra munnen. Radioen må brukes med en maks. arbeidssyklus som ikke overskrider 10% i normale PTT konfigurasjoner. Sendetiden må være under 10% av den totale tiden radioen er i bruk (1:9 arbeidssyklus). Radioens bakdeksel kan bli varmt når radioen er på i lang tid, dvs. overskrider arbeidssyklusen som nevnt over. For å beskytte brukeren mot brannskader hvis bakdekselet berøres i slike tilfeller, må det monteres og være permanent festet til radioen med skruene som følger med når radioen monteres på et sted hvor det er mulig å komme i kontakt med bakdekselet når radoen er i bruk. Side 6

7 5 KOMME I GANG 5.1 OM VHF RADIOEN Radiofrekvensene som brukes på VHF maritime båndbredde er mellom 156 og 162 MHz. Maritime båndbredder gir kommunikasjon over rekkevidder som i bunn og grunn er i siktlinje (VHF signaler går ikke gjennom gjenstander som bygninger, bakker eller trær). Faktisk senderekkevidde avhenger mye mer av antennetype, styrke og høyde enn av radioens utgangseffekt. På en fastmontert 25 watts radio kan senderekkevidden være over 25 km, for en håndholdt 5 watts radio kan senderekkevidden være over 8 km i siktlinje. 5.2 VELG EN ANTENNE Maritime antenner er bygget for å sende signaler i alle mulige horisontale retninger, men ikke rett opp. Formålet med en maritim antenne er å forsterke signalet mot horisonten. Hvor mye antennen oppnår dette, kalles antennens styrke. Styrken måles i decibel (db) og er en av de viktigste faktorene du må tenke på når du skal velge antenne. Når det gjelder effektiv utstrålt effekt (ERP), er antennens styrke basert på hvor sterk den er i forhold til en teoretisk antenne med null styrke. En 1 m antenne med 3 db styrke representerer dobbelt så mye styrke som en imaginær antenne. Normalt brukes en 1 m piskantenne av rustfritt stål med 3 db styrke i en seilbåtmast. En lengre 2,5 m piskantenne av glassfiberarmert plast med 6 db styrke brukes i motorbåter som krever sterkere antenner. Side 7

8 5.3 KOAKSIAL KABEL VHF antenner er koblet til radioen med en koaksial kabel en isolert transmisjonskabel. En koaksial kabel spesifiseres av sin diameter og konstruksjon. For avstander under 6 m, RG-58/U, er en diameter på ca. 6 mm et godt valg. For avstander over 6 m, men under 15 m, bør de større RG-8X eller RG- 213/U brukes, for kabler som legges over 15 m bør du bruke RG-8X. For montering av koplingsstykket på den koaksiale kabelen, se illustrasjonen under. 2 mm 20 mm 30 mm 3 mm 20 mm 10 mm 15 mm For å få den koaksiale kabelen gjennom et feste og inn i båten, må du kanskje skjære av endepluggen og sette den på igjen senere. Du kan gjøre dette hvis du følger anvisningene som følger med koplingsstykket. Sørg for at alt er loddet godt sammen. 5.4 BRUK AV NØDKANAL (KANALFUNKSJON 16) Kanal 16 er den internasjonale nød- og kallekanalen. Et nødsituasjon er en situasjon der det er fare for liv og eiendom. I en nødsituasjon må VHF radioen slås på og stilles inn på KANAL 16. Følg så denne prosedyren: 1. Trykk mikrofonens trykk-og-snakk bryter og si Mayday, Mayday, Mayday. Dette er,, (skipets navn). 2. Gjenta en gang: Mayday, (skipets navn). 3. Oppgi posisjon i lengde/breddegrad eller oppgi reell eller magnetisk peiling (oppgi hvilken) til et kjent landemerke slik som et styringshjelpemiddel eller geografisk punkt som en øy eller havneinnseiling. 4. Oppgi hvilken type nødsituasjon (båten synker, kolliderer, går på grunn, står i brann, hjerteinfarkt, livstruende skade osv.). 5. Oppgi hvilken type hjelp du har behov for (pumper, medisinsk hjelp osv.). 6. Oppgi hvor mange personer det er ombord og tilstanden til eventuelle skadede personer. Side 8

9 7. Oppgi tilstanden til og sjødyktigheten til skipet. 8. Beskriv skipet: lengde, design (maskin eller seil), farge og andre kjennemerker. Samtalen skal ikke vare i over 1 minutt. 9. Avslutt meldingen med å si OVER. Slipp knappen og lytt. 10. Gjenta punktene over hvis du ikke får svar. Forsøk en annen kanal hvis du fremdeles ikke får svar. MERK har DSC nødanrop, dvs. nødanrop som sendes digitalt til alle skip som har en DSC-kompatibel radio. Se avsnitt 9 DIGITAL SELECTIVE CALLING. 5.5 KONTAKTE ET ANNET SKIP (KANAL 16 ELLER 9) Kanal 16 kan brukes til innledende kontakt (anrop) med et annet skip. Men den skal i hovedsak kun brukes til nødmeldinger. Denne kanalen må avlyttes til enhver tid, unntatt når du bruker en annen kanal. Den avlyttes av amerikanske og kanadiske kystvaktskip og andre fartøy. Bruk av kanal 16 til anrop må kun begrenses til innledende kontakt. Anrop skal ikke vare i mer enn 30 sekunder, men kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. I områder med mye radiotrafikk kan overbelastning på kanal 16 på grunn av at den brukes som anropskanal reduseres betydelig i amerikanske farvann ved bruk av kanal 9 til innledende kontakt (anrop) for alle andre samtaler enn nødsamtaler. Ved anrop på kanal 9 må anropstiden ikke overskride 30 sekunder, men anropet kan gjentas 3 ganger hvert 2. minutt. Før du anroper et annet skip, må du lese kanalkartene i denne håndboken og velge en annen kanal for kommunikasjon etter innledende kontakt. For eksempel: kanalene 68 og 69 i U.S. VHF Charts er noen av kanalene som kan brukes av fritidsbåter. Avlytt kanalen du ønsker å bruke på forhånd for å sikre at den er ledig, og gå så tilbake til kanal 16 eller 9 for innledende kontakt. Når anropskanalen (16 eller 9) er ledig, trykker du PTT knappen på mikrofonen og oppgir navnet på det skipet du ønsker å kontakte. Si dette er fulgt av navnet på skipet ditt og kallesignalet. Slipp PTT knappen på mikrofonen. Etter at det andre skipet har svart på anropet, ber du straks om en annen kanal ved å trykke PTT knappen på mikrofonen og si gå til, nummeret til den andre kanalen. Si over og slipp PTT knappen på mikrofonen. Gå så over til den andre kanalen. Kontakt det andre skipet når denne nye kanalen er ledig. Side 9

10 Etter sending sier du over og slipper mikrofonens (PTT) trykk-og-snakk knapp. Etter at all kommunikasjon med det andre skipet er ferdig, avslutter du sendingen ved å oppgi kallesignalet ditt og ordet out. Merk at det ikke er nødvendig å oppgi kallesignet hver gang du snakker, kun på begynnelsen og slutten av hver sending. Husk å gå tilbake til kanal 16 når du ikke bruker en annen kanal. Noen radioer avlytter kanal 16 automatisk selv når de er innstilt på andre kanaler eller når de scanner. 5.6 FORETA EN OPPRINGNING For å foreta en radiotelefonoppringning bruker du en kanal som er beregnet til dette. Den raskeste måten å finne ut hvilke kanaler som kan brukes, er å spørre i en båthavn der du befinner deg. Tilgjengelige kanaler for slik kommunikasjon er lagt til Offentlig trafikk kanalene på kanalplanen i denne håndboken. Noen eksempler for bruk i USA er kanalene 24, 25, 26, 27, 28, 84, 85, 86 og 87. Ring radiooperatøren og tilkjennegi deg med skipets navn. Operatøren spør deg om hvordan du ønsker å betale for samtalen (telefonkredittkort, noteringsoverføring osv.) og så blir du koblet til telefonlinjene. Det maritime telefonselskapet som administrerer VHF kanalene som du bruker kan ta et oppkoblingsgebyr i tillegg til det samtalen koster. 5.7 BRUK AV KANALENE 13 OG 67 (kun amerikanske kanalgrupper) Kanal 13 brukes i havner og ved broer og til manøvrering i havneområder. Meldinger på denne kanalen må kun dreie seg om navigering, f.eks. skip som møtes og passerer i begrensede farvann. Kanal 67 brukes til navigeringstrafikk mellom skip. Utgangseffekt er ved lov begrenset til 1 watt på disse kanalene. Din radio er programmert til automatisk å redusere effekten til denne grenseverdien på disse kanalene. Men i noen situasjoner kan det være nødvendig å bruke en høyere effekt en liten stund. Se side 23 ( knapp) for hvordan du midlertidig overstyrer den lave effekten på disse to kanalene. Side 10

11 MEMO Side 11

12 6 INSTALLASJON 6.1 PLASSERING Radioen kan monteres i en hvilken som helst vinkel. Velg en plassering som: er langt nok unna et kompass for å unngå misvisning på kompasset avlesning på grunn av høyttalermagneten gir adgang til kontrollene på frontpanelet gjør det mulig å koble radioen til en strømkilde og en antenne gir plass til montering av en hengerklemme til mikrofonen velg en plassering som er minst 1 m fra radioens antenne Merk: For å sikre at radioen ikke påvirker kompasset eller at radioens ytelse ikke påvirkes av antenneplasseringen, må du midlertidig koble til radioen på ønsket sted og: a. Undersøke kompasset for å se om radioen fører til misvisning. b. Koble til antennen og feste radioen. Undersøk at radioen virker som den skal ved å utføre en radiotest. 6.2 MONTER RADIOEN Festebrakett som følger med Festebraketten som følger med kan også brukes til montering på en bordflate. Bruk en 5,2 mm bits til å bore hull på en flate som er over 10 mm tykk og tåler over 1,5 kg. Fest braketten med skruene, fjærskivene, de flate skivene og mutrene som følger med. Side 12

13 6.2.2 Valgfri MMB-97 festebrakett for innfelt montering 1. Se fig. 1 ta beskyttelsesdekselet og de to festeskruene av. Ta vare på dekselet og de to festeskruene. De må settes på igjen hvis du ikke skal benytte innfelt montering. 2. Bruk malen som følger med til å merke av plasseringen hvor det firkantede hullet skal bores. Avgjør om plassen bak dashbordet eller panelet er dypt nok til at radioen får plass (minst 90 mm dypt). Det skal være minst 1,3 cm mellom radioens kjøleflens og ledninger, kabler eller strukturer. 3. Skjær ut et rektangulært hull på 73 x 138 mm og sett radioen i hullet. 4. Se fig. 2 fest brakettene til bakpanelet på radioen. 5. Drei justeringsskruen for å regulere hvor fast radioen skal monteres mot flaten. Fig. 1 Justeringsskrue 163 mm Fig. 2 Side 13

14 6.3 ELEKTRISKE FORBINDELSER FORSIKTIG Batteriforbindelser med revers polaritet kan skade radioen! Koble strømkabelen og antennen til radioen. Slik kobler du til antennen og strømkabelen: 1. Fest antennen minst 1 m unna radioen. Koble til antennekabelen bak på radioen. Antennekabelen må ha et PL259 koblingsstykke montert. Bruk en RG-8/U koaksial kabel hvis antennen er 7,5 m eller mer unna radioen. Du kan bruke en RG58 kabel for avstander under 7,5 m. 2. Koble den røde ledningen til en 11,0 V til 16,5 V DC strømkilde (normalt: 13,8 VDC). Koble den sorte ledningen til negativ jord. 3. Hvis en valgfri ekstern høyttaler skal brukes, må du lese avsnitt 6.4 TILBEHØRSKABEL for info om koblingsstykker. 4. Det er tilrådelig å få en kvalifisert maritim tekniker til å undersøke utgangseffekten og pulsasjonsfaktoren til antennen etter montering. Side 14

15 Sett på magnetkjernen For å dempe radiofrekvensforstyrrelser som kan påvirke lyden i radioen, må du koble magnetkjernen som følger med til inngangskabelen, reservetilkoblingskabelen og den eksterne høyttalerkabelen, og så smekke de to halvdelene sammen som vist på tegningen. Fest magnetkjernen så tett som mulig til radiokassen som vist. Til slutt vikler du plasttape rundt magnetkjernen for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Smekk sammen Magnetkjerne Kabler Så nær som mulig Reservesikring (125V 6A) For å ta sikringen ut av sikringsholderen tar du i begge endene av holderen og trekker dem fra hverandre uten å bøye den. Når du skifter sikring, må du sørge for at sikringen sitter godt fast på metallkontakten inne i sikringsholderen. Hvis metallkontakten som holder sikringen er løs, kan sikringsholderen bli for varm. Side 15

16 6.4 TILBEHØRSKABEL Kabelfarge/beskrivelse HVIT ekstern høyttaler (+) SKJERMET ekstern høyttaler ( ) BLÅ NMEA GPS inngang (+) GRØNN NMEA GPS inngang ( ) GRÅ NMEA DSC utgang (+) BRUN NMEA GPS utgang ( ) Koblingseksempler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler Koble til ekstern 4 ohm audiohøyttaler Koble til NMEA (+) utgangen til GPS. Koble til NMEA ( ) utgang eller felles jord til GPS Koble til NMEA (+) inngangen til GPS. Koble til NMEA ( ) inngang eller felles jord til GPS : Noen GPS kartplottere har en enkelt ledning for NMEA signaljord. I så tilfelle må du koble NMEA inngang ( ) og NMEA utgang ( ) til GPS kartplotterens ene NMEA signaljordledning. Når du kobler til ekstern høyttaler eller GPS navigasjonsmottaker, må du skjære ca. 2,5 cm av ledningsisolasjonen og koble endene sammen. GPS tilkobling (4800 baud) NMEA INNGANG (GPS informasjon) GPS krever at NMEA utgangen slås på og stilles inn på 4800 baud i innstillingsmenyen. Hvis du bli bedt om å velge paritet, velg Ingen. For nærmere informasjon om interfacing/innstilling av din GPS, vennligst kontakt produsenten av GPS mottakeren. kan benytte NMEA-0183 versjon 2.0 eller høyere. NMEA 0183 datasetninger er GLL, GGA, RMC og GNS (RMC datasetningen anbefales). NMEA utgang (DSC) NMEA 0183 datasetningene er DSC og DSE. Side 16

17 6.5 KONTROLLERE GPS TILKOBLINGEN Etter at du har koblet til GPS, vises et lite satellittsymbol øverst til høyre i displayet, og din nåværende posisjon (bredde/lengdegrad) vises også i displayet. MERK Hvis det er en feil ved NMEA tilkoblingen mellom radioen og GPS, vil GPS symbolet blinke kontinuerlig til tilkoblingen er riktig. 6.6 FORANDRE GPS TID Fra fabrikken viser GPS satellittid eller UTC tid når en valgfri GPS er koblet til. Et tidsavvik er påkrevd for å vise lokal tid der du befinner deg. Tidsavviket må forandres for at radioen skal kunne vise tiden der du befinner deg. Vennligst se tidsavvikstabellen nederst på denne siden. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og velg TIME OFFSET med / knappen. 3. Trykk inn knappen og deretter / knappen for å velge det tidsavvik som gjelder det stedet der du befinner deg. Se tegningen under for å finne din tidsavviktid. Hvis 00:00 er valgt, er tiden den samme som UTC (Universal Time Coordinated eller GPS satellittid). 4. Trykk inn knappen for å lagre tidsavviket. 5. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. Tidsavviktabell Side 17

18 6.7 FORANDRE TIDSSONE Med dette valget viser radioen UTC tid eller lokal tid med tidsavvik. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og deretter / knappen for å velge TIME AREA.. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge UTC eller LOCAL. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. 6.8 FORANDRE KLOKKEDISPLAY Med dette menyvalget kan radioen vise 12-timers eller 24-timers klokke. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen, deretter / knappen for å velge TIME DISPLAY. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge 12 HOUR eller 24 HOUR. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon. Side 18

19 6.9 FORANDRE KURS TIL REELL ELLER MAGNETISK Gjør at GPS kursen kan velges til å vises som reell eller magnetisk. Fabrikkinnstillingen er reell, men ved å følge punktene under kan kursen endres til magnetisk. 1. Trykk og hold inne knappen til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen og deretter / knappen for å velge MAGNETIC. 3. Trykk knappen. 4. Trykk / knappen for å velge MAGNETIC eller TRUE. 5. Trykk knappen for å lagre den valgte innstillingen. 6. Trykk knappen flere ganger for å gå tilbake til radiofunksjon INSTALLASJON AV VALGFRI RAM3 (CMP30) Med kan du bruke en RAM3 (CMP30) ekstern mikrofon til å fjernstyre radioen og DSC funksjonene. I tillegg kan fungere som et komplett intercomsystem mellom RAM3 og radioen. 1. Koble forlengelseskabelen til den eksterne mikrofonens forbinder med åtte stifter på bakpanelet og trekk til kabelmutteren (se tegningen til høyre). 2. Fest magnetkjernen (som følger med RAM3 (CMP30) mikrofonen) til forlengelseskabelen og smekk de to halvdelene sammen som vist på tegningen. 3. Fest magnetkjernen så tett som mulig til mikrofonpluggen som vist. 4. Vikle litt plasttape rundt hver enkelt magnetkjerne for å hindre at vibrasjon får de to halvdelene til å dele seg. Ekstern høyttalerforbindelser Magnetkjerne Smekk sammen Rutingkabel eller CT-100 forlengelseskabel Så nær som mulig Side 19

20 5. Se tegningen under og lag et 30 mm hull i veggen, stikk så forlengelseskabelen inn i dette hullet. Koble pakningen og sokkelen til forlengelseskabelens koblingsstykke med en mutter. 6. Bor fire skruehull (ca. 2 mm) i veggen og monter sokkelen til veggen med fire skruer. 7. Sett gummihetten på mutteren. Monteringen er nå ferdig. Ekstern høyttalerforbindelser Magnetkjerne Pakning Hette Vegg Rutingkabel Festebrakett Mutter MERK Rutingkabelen kan kuttes og deles, men vær forsiktig når ledningene skal kobles sammen for å sikre at radioen tåler vann. Før ledningen kuttes, må du forvisse deg om at den ikke er koblet til radioen. Etter kutting vil du se disse ledningene: Brun, Purpur, Blå, Grønn, Hvit, skjermet. De hvite og skjermede ledningene er pakket inn i folie. Ta av folien og skill de hvite og skjermede ledningene. Side 20

21 Koble en ekstern høyttaler til RAM3 mikrofonledning På støyfylte steder kan en valgfri ekstern høyttaler kobles til de hvite høyttalerledningene på RAM3 rutingkabelen. RAM3 kan drive den innebygde eller eksterne høyttaleren en av gangen. Når du kobler til en ekstern høyttaler, må du følge fremgangsmåten under for å slå av RAM3 lyden og koble ledningene til den eksterne høyttaleren til RAM3 rutingkabelen. 1. På RAM3 mikrofonen trykker og holder du knappen inne til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen. 3. Trykk knappen til EXT SPEAKER vises og trykk knappen. 4. Trykk eller knappen for å velge OFF (ekstern høyttaler av) eller ON (ekstern høyttaler på). 5. Trykk knappen for å lagre valget. 6. Trykk knappen for å gå ut av denne funksjonen Valg av volumnivå på ekstern høyttaler Med AF Select menyen kan du stille inn volumnivået på RAM3 ekstern høyttalerledninger (på rutingkabelen) til et bestemt nivå uansett volumnivåinnstillingene på RAM3. Dette er nyttig når du skal bruke en valgfri MLS-310 forsterkerhøyttaler med på/av volumkontroll. 1. På RAM3 mikrofonen trykker og holder du knappen inne til Setup Menu vises og velg GENERAL SETUP med / knappen. 2. Trykk knappen. 3. Trykk knappen til AF SELECT vises og trykk knappen. 4. Trykk eller knappen for å velge PRE- OUT (eksternt høyttalernivå er fast ) eller PA- OUT (eksternt høyttalernivå er justerbart ). Fast brukes når MLS-310 er koblet til. Kan justeres brukes når en MLS-300 eller en annen høyttaler uten volumkontroll er koblet til. 5. Trykk knappen for å lagre innstillingne. 6. Trykk knappen for å gå ut av denne funksjonen. Side 21

22 7 KONTROLLER OG KNAPPER MERK Dette avsnittet beskriver de enkelte knappene på radioen. For bruksanvisning, se avsnitt 8 GRUNNLEGGENDE BRUK. 7.1 FRONTPANEL / knapp / knappene brukes til å velge kanaler og menypunkt (slik som DSC menu, Radio Setup og DSC Setup meny). / knappene på mikrofonen kan også brukes til å velge kanaler og menypunkter. Alternativ bruk Mens du holder inne knappen og trykker / knappen kan du bekrefte de kanalene som er programmert til scanning. knapp Trykk knappen litt for å hente frem kanal 16 fra en hvilken som helst annen kanal. Trykk og hold inne knappen for å hente frem kanal 9. Trykk knappen igjen for å gå tilbake til den kanalen som ble valgt tidligere. knapp Slår radioen på og av. For å slå radioen på må du trykke og holde denne knappen inne til displayet slår seg på. Trykk og hold denne knappen inne for å slå displayet av. Når radioen slås på igjen, er den stilt inn på den kanalen som ble brukt sist. Side 22

CP180C CP300C og CP500C

CP180C CP300C og CP500C CP180C CP300C og CP500C Norsk brukermanual ved Seatronic AS Slalåmbakken 2, 1598 Moss Tel: 69 25 09 60, faks: 69 24 79 99 e-post: seatronic@seatronic.no Standard Horizon Norsk manual ved Seatronic AS.

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer