ITD35014 Bedriftspraksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ITD35014 Bedriftspraksis"

Transkript

1 ITD35014 Bedriftspraksis Sluttrapport - bedriftspraksis ved Evry Østfold Student Hans Ole Gudim Høgskolen i Østfold Tlf: (+47) Bedrift Evry Østfold Sundløkkaveien TORP v/ Avdelingsleder Knut Ruud Tlf: (+47) Sted: Høgskolen i Østfold, Remmen Dato: 1. desember 2014 Side 1 av 10

2 Om bedriften Evry er norges største IT selskap og holder på med konsulenttjenester, businessløsninger og infrastruktur. Evry har hovedkvarteret sitt i Oslo og har mange avdelinger rundt om i landet. De har også avdelinger i Sverige, India og Ukraina. Noen av kundene til Evry er DNB, Posten Norge, Sparebank 1 Gruppen, Statoil, REC, Hydro, Gjensidige, Storebrand og Nav. Evry Østfold holder til på Torp i Fredrikstad. De fokuserer på små og mellomstore bedrifter i nærområdet, og har som mål å automatisere og forbedre manuelle tjenester eller arbeidsoppgaver for kunder. Mens Evry globalt jobber for de største kundene, har de lokale avdelingene fokus på å tilby gode IT løsninger til lokalmiljøet. Team Prosjekteier Avdelingsleder Knut Ruud Team Leader/Technical Lead Konsulent Karoline Brynildsen Utvikler Juniorkonsulent Hans Ole Gudim Side 2 av 10

3 Arbeidsoppgaver AGR Oppslag var prosjektet jeg var delaktig i når jeg var utplassert hos Evry. Dette prosjektet gikk ut på å skrive om en eksisterende løsning for automatisk behandling av fakturer fra Visual Basic 6 til.net 4.5 C#. Den eksisterende løsningen var en integrasjon mellom Readsoft, et verktøy for skanning av fakturaer o.l., og Agresso, et ERP system. Løsningen fungerte slik at man validerte fakturaer, sjekket etter duplikater o.l. mot Agresso ved skanning av fakturaer i Readsoft Scan, samt ved Interpret og Verify. Til slutt, etter at fakturaen var godkjent i Verify, skulle fakturaen overføres til Agresso. Vi hadde ikke tilgang på testmiljø eller livemiljø under utviklingen, og en stor del av oppgaven ble da å finne ut av hvordan løsningen skulle fungere. Selv om jobben i første omgang bare var en ren omskriving av kode, måtte man dykke ned i Readsoft API et for å skjønne arbeidsflyten. Målet var at man til slutt skulle ende opp med en generell løsning som kunne snakke med både Agresso, SharePoint, arkiv mm. Alt av instillinger, mappinger o.l. skulle legges i konfigurasjonsfiler slik at man ikke ville trenge å gå inn og forandre kode for å rulle ut løsningen til en ny kunde, men bare endre konfigurasjonsfilene. Utviklingsmiljø Vi benyttet Microsoft Visual Studio 2013 og SQL Server 2012 som utviklingsmiljø. I tillegg benyttet vi Microsoft Team Foundation Server slik at vi kunne kjøre SCRUM. Løsningen ble utviklet med.net 4.5 C#, Entity Framework, Windows Presentation Foundation og Readsoft API. Side 3 av 10

4 Teknologier Readsoft Invoices Readsoft er programvare for å automatisere innlesing av fakturaer, dokumenter og lignende. I prosjektet jeg var en del av benyttet vi oss av Readsoft sin programvare for fakturahåndtering. Dette innebærte da Readsoft Scan, Interpret, Verify og Manager. Readsoft Manager Dette var selve kontrollpanelet til Readsoft installasjonen, og det var her jeg la inn kundeprofiler, leverandører og fakturadefinisjoner. Readsoft Scan Dette er første steg i prosessen med å lese inn og prosessere en faktura i Readsoft Invoices. I integrasjonen er dette også stedet hvor man velger hvilken kunde man leser inn fakturaer for. Readsoft Scan tar seg av innlesing av fakturaer. Readsoft Interpret Dette er andre steg i prosessen, og her tar man en grov validering av fakturafeltene i integrasjonen. Når innlesingen av fakturaer er ferdig kan man kjøre Interpret for å tolke fakturaer. Readsoft Verify Dette er det siste steget i prosessen, og det er her valideringen av fakturafeltene skjer i integrasjonen. De tolkede fakturaene fra interpret blir lagt i innboksen til kunder i Verify, og herfra skal operatører gå gjennom fakturaene for en siste kontroll. Readsoft API Readsoft APIet sørger for at vi kan koble oss på eventer som blir avfyrt av de ulike modulene i Readsoft. For eksempel fyrer Verify av eventet kalt OnInvoiceApprove når operatøren har godkjent fakturaen i Readsoft Verify. Hvis vi da kobler oss på dette eventet kan vi f.eks. ta en siste sjekk/validering av fakturafeltene før vi overfører fakturaen til ERP systemet Agresso. I tillegg fikk vi tilgang på en rekke objekter, som for eksempel Invoice objektet. Dette sørget for at vi kunne hente, forandre eller slette enkeltfelter og/eller hele fakturaer. Ved ugyldig validering i integrasjonen måtte vi også sende returbeskjeder til Readsoft for å få Readsoft til å f.eks. avbryte og vise feilmeldinger til brukeren. Side 4 av 10

5 Prosessen NB: Jeg skriver vi i prosessbeskrivelsen under, da jeg fikk kontinuerlig oppfølging og innspill fra team leader under utviklingen. Innføring Praksisen hos Evry Østfold startet med et møte 1. september. Her fikk jeg innføring i prosjektet nevnt over. Alt av nødvendig hardware hadde jeg fått fra før, så det eneste jeg manglet for å sette i gang var utviklingsmiljøet. Sprint 1 I første omgang begynte vi å skrive om den eksisterende koden til.net C# uten oppkobling mot Readsoft APIet. Dette innebar at vi ikke hadde mulighet for å teste eller lignende. Vi hadde heller ikke Microsoft IntelliSense å støtte oss på, og vi kunne ikke vite om koden ville kompilere eller ikke. For å kunne koble oss opp mot Readsoft API et måtte vi installere Readsoft lokalt på hver maskin. Dette var en stor jobb, da man også måtte sette opp en database som skulle jobbe opp mot Readsoft, samt konfigurere Readsoft i Readsoft Manager og i konfigurasjonsfilene til Readsoft. Løsningen på en stor del av denne utfordringen ble da at det ble opprettet en VM som var ferdig konfigurert med Readsoft. Når denne VMen var oppe og gikk på maskinen var det bare å starte den opp, installere Visual Studio 2013 og vi fikk endelig prøvd oss på oppkobling mot Readsoft Scan. Når vi omsider var koblet opp startet arbeidet med å rette opp kode vi hadde skrevet uten bruk av Readsoft APIet. Her var det en del komplikasjoner, da det viste seg at den nye Readsoft versjonen hadde sluttet å støtte mye av funksjonene o.l. som ble brukt i den eksisterende løsningen. Dermed måtte vi dykke ned i dokumentasjonen til Readsoft APIet for å finne nåværende API versjons tilsvarende funksjonalitet. Side 5 av 10

6 Da vi hadde løst dette problemet kunne vi fullføre omskrivingen av kode for Readsoft Scan. Da begynte jeg å jobbe med brukergrensesnitt. Vi måtte finne en god måte å vise brukergrensesnitt fra en DLL. Løsningen endte med at vi lagde et nytt prosjekt som inneholdt vinduene vi trengte. Dette prosjektet ble så referert til av DLLen, og innkapsulert i en hjelpeklasse der vi satt opp layout og metoder for innsetting og uthenting av data. Vinduene kunne dermed benyttes av DLLen for å vise feilmeldinger, beskjeder og nedtrekkslister o.l. til brukere av Readsoft integrasjonen. Vi brukte deretter disse vinduene for å lage en oppstartsskjerm for integrasjonen, og til en skjerm for valg av kunde før skanning av fakturaer. Sprint 2 Da vi ble ferdige med sprint 1 som omhandlet Readsoft Scan, gikk vi i gang med sprint 2. Sprint 2 innebærte omskriving av kode for Readsoft Interpret. Dette gikk i korte trekk ut på å analysere og validere dataene i fakturaene som kom fra Readsoft Scan og sørge for å rette opp det som kunne rettes opp før brukeren skulle behandle fakturaene. Her la vi også inn konfigurasjonsmuligheter. Vi flyttet mappinger av ulike fakturafelt og andre data ut i konfigurasjonsfiler, og la inn funksjonalitet for å hente ut dette på et eget Settings lag i integrasjonen. Denne jobben innebar også at vi måtte gå tilbake og oppdatere det som var gjort i sprint 1 for å støtte konfigurerbare mappinger mm. I tillegg satt vi opp et system for initialisering og validering av disse dataene fra konfigurasjonsfilene. Når konfigurasjonsmulighetene var på plass koblet vi opp integrasjonen mot Readsoft Interpret, skrev om koden og startet med testing og retting av feil. Her var det også en del utfordringer, da vi ikke helt visste hva som skulle valideres, og hvordan dataene skulle se ut. Vi fikk ordnet et møte med de som hadde hatt ansvar for å vedlikeholde det eksisterende prosjektet, og fikk en gjennomgang av arbeidsflyten i systemet. Side 6 av 10

7 Når alt var på plass var det gjennomgang, refakturering og opprydding av koden ettersom VB6 koden hadde en veldig dårlig standard. Vi flyttet og splittet opp kode, ga metoder og funksjoner mer forklarende navn og lagdelte løsningen. Dette førte til en mye smidigere implementasjon i sprint 3, og gjorde løsningen mye mer oversiktlig. Sprint 3 I sprint 3 begynte vi med omskrivingen av kode rundt Readsoft Verify. Dette var den største delen av integrasjonen og besto av linjer kode i den eksisterende løsningen. Her bestemte vi oss for å sette opp en oversikt over arbeidsflyten fra start til slutt ved kjøring av Verify. Da lagde vi først tomme metoder og steppet gjennom løsningen for å se hva som ble kjørt når. Da omskrivingen av Verify var ferdig var det fortsatt mange problemer med både Scan, Interpret og Verify. Det viste seg at vi brukte feil kundeprofiler, og at disse ikke støttet formatet på fakturaene som ble lagt inn i systemet. Når vi fikk satt opp dette riktig i Readsoft Manager fungerte alt slik det skulle. Vi manglet implementasjon av service /datalaget, men dette var ikke mulig å få til da vi ikke hadde tilgang på hverken test eller produksjonsmiljø, og kunne dermed ikke vite hvordan tabellene i databasene skulle se ut. Vi gjorde dermed det vi kunne, og satt opp en generisk repository som opererte mot en tom testdatabase. Vi lagde så en generisk baseservice med basic CRUD, samt mer spesialiserte servicer for f.eks. kunder, leverandører o.l. slik at alt var klart til vi fikk et testmiljø. Uheldigvis var det ikke mulig å oppdrive database, databasediagram, prod eller testmiljø, og vi måtte legge prosjektet på is i mellomtiden. Side 7 av 10

8 Evry Order Capture Da vi måtte vente på database for å fortsette med integrasjonen gikk vi over på et annet prosjekt. Dette var et ASP.NET MVC prosjekt, og min jobb her gikk ut på å legge inn front end tredjepartskomponenter kalt Telerik Kendo UI. Vi skulle bruke Kendo UI for å få penere og bedre input felt på administrasjonssiden til prosjektet. Kendo UI for MVC fungerer ved at det blir lagt inn ferdige Display og EditorTemplates som sørger for å rendre input og output felt slik Kendo definerer de. Dermed kan vi gjøre om et tekstfelt til en datovelger, om det er dette vi skal ha tak i. Kendo UI sørger også får innebygd validering. Siden Kendo UI ikke hadde norske oversettelser på meldinger fra serversiden startet dermed jobben med å finne ut av hvordan jeg kunne oversette dette. Det endte med at jeg kompilerte en egen Kendo UI DLL med norske oversettelser og la denne inn i prosjektet istedet for standard DLLen. Da Kendu UI var på plass la jeg inn en Kendo teksteditor (Kendo UI Editor for ASP.NET MVC). Dette implementerte jeg inne i en egen EditorTemplate slik at det kunne gjenbrukes videre i løsningen. Deretter gikk jeg inn og la inn min EditorTemplate hvor dette skulle brukes, og testet løsningen. Dokumentasjon I tillegg til det overnevnte skrev jeg dokumentasjon for oppsett av Readsoft. Dette gjaldt da hvordan sette opp fakturaprofiler, kunder og leverandører i Readsoft Manager. Side 8 av 10

9 Refleksjon Resultat Siden vi ikke hadde tilgang til database, og jeg jobbet med Evry Order Capture de to siste ukene, ble vi ikke helt ferdige med integrasjonen. Det som stod igjen var å sette opp koblingen mot databasen og implementere overføring av faktura fra Readsoft til Agresso. Dermed hadde vi ikke en fullstendig løsning klar da bedriftspraksis perioden var over. Dette var selvfølgelig kjedelig, men ikke noe vi kunne gjøre noe med. Vi ventet i over tre uker på databasen, men Evry hadde ikke et testmiljø vi kunne bruke, og fikk heller ikke tak i database i tide. Dette var veldig greit for min del, da jeg fikk lov til å prøve meg på et helt annet prosjekt. Her fikk jeg bruke ASP.NET MVC, og jeg gikk fra back end programmering i Readsoft til front end programmering i det nye prosjektet. Da fikk jeg også tatt i bruk HTML5, CSS og Javascript kunnskapene fra høgskolen. Her fikk jeg også jobbe med dyre tredjepartskomponenter i form av Telerik Kendo UI, og jeg så hvilke muligheter slike utbygginger ga store prosjekter. Erfaringer Det var veldig spennende å kunne få være med på et utviklingsprosjekt hos Evry Østfold. Jeg fikk gode tips og innspill, og jeg lærte mye om både.net, WPF og Entity Framework. I tillegg fikk jeg gode tilbakemeldinger på det jeg hadde gjort, slik at jeg fikk rettet opp det som ikke var bra og hva som var best practice. Jeg fikk også mange utfordringer, der jeg måtte lete meg fram til løsninger på problemer underveis. Dette var veldig tilfredsstillende når jeg endelig fant det jeg var ute etter. Det var også veldig fint å se hvordan utvikling faktisk foregikk, med rolleinndeling, SCRUM, tidsfrister og at jeg kunne se hva som faktisk kreves av en utvikler. Jeg har hatt mye erfaring med C# og.net fra før av, men etter dette prosjektet føler jeg mye tryggere på utvikling innenfor Microsoft verdenen. Det var veldig interessant å få feedback på koden min, og veldig morsomt å få lære ulike teknikker og triks av en rutinert utvikler. Jeg fikk også se hvor viktig det er å dokumentere det man gjør. Det eneste som fantes av dokumentasjon til den eksisterende integrasjonen var noen difuse kommentarer i koden, og dette førte til mye ekstra jobb, da vi måtte finne ut av hva hensikten med ulike metoder og funksjoner var. Det var veldig bra å ha daglige standups, da vi fikk løst problemer raskt og effektivt. I tillegg førte dette til at teamet hele tiden var oppdatert på hva som var gjort, og hva som ikke var gjort. Side 9 av 10

10 Vi brukte også Team Foundation Server for å planlegge utviklingen av systemet. Her satt vi opp backlog items, sprinter og tasks. Det var veldig flott å kunne koble innsjekk av kode mot en task, slik at man hele tiden kunne gå inn og se hva man faktisk endret på i de ulike innsjekkene. Hvis jeg kunne forandret på noe i ettertid ville jeg gått tilbake og brukt mer tid på å finne ut av hvordan systemet skulle fungere tidligere i prosessen. Det var først i sprint 3 at jeg fikk fullt overblikk over løsningen, og dette førte til at noe av det jeg hadde gjort tidligere i sprint 1 og 2 måtte endres. Erfaringene og kunnskapene jeg har opparbeidet meg i denne perioden har gjort meg sikrere på hva jeg vil gjøre senere i arbeidslivet. Jeg har også fått en god pekepinn på hvilke teknologier som er aktuelle, samt hvor jeg bør finne informasjon og kunnskap om faget. Vedlegg: timeliste og attest. Side 10 av 10

11 Bedriftspraksis hos Evry Timeliste Dato Timer Hva ble gjort Leveranse 1/9 4 Innføring i prosjektet 8/9 8 Sprint 1: Scan. Oppsett av utviklingsmiljø. 12/9 4 Skrevet prosjektplan Prosjektplan 21/9 4 Klargjøring av VM 22/9 8 Installert VM og begynt på integrasjon 24/9 4 Opprettet tilkobling mot ReadSoft Scan, og fortsatt på integrasjon. 29/9 8 Testing av scan. Fiksing av bugs. Startet på brukergrensesnitt. 1/10 4 Fortsatt på brukergrensesnitt samt konfigureringsmuligheter. 6/10 8 Videre arbeid med brukergrensesnitt. 8/10 4 Klargjort ReadSoft Scan. Sprint 1 fullført. Sprint 1 13/10 6 Sprint 2: Interpret. Jobbet med konfigurasjonsmuligheter. Skrevet timeliste. 16/10 8 Opprettet tilkobling mot ReadSoft Interpret. Begynt på integrasjon mot Interpret. 20/10 8 Fortsatt på integrasjon mot Interpret. 22/10 8 Fortsatt på integrasjon mot Interpret. 23/10 4 Skrevet midtveisrapport Midtveisrapport 27/10 8 Testing av Interpret og opprydding i kode. 29/10 8 Opprydding og refakturering av kode. Sprint 2 fullført. Sprint 2 3/11 8 Sprint 3: Verify. Koblet til Verify, og startet Side 1 av 2

12 med implementasjon av metoder knyttet til verify. 5/11 8 Fortsatt på implementasjon av Verify. 6/11 8 Testing av verify. Fant ut at Interpret måtte gjøres om, gjenåpnet tasks for interpret og jobbet med dette. 10/11 8 Ferdigstilt interpret. 12/11 8 Fortsatt på implementasjon av Verify. 17/11 8 Fortsatt på implementasjon av Verify. 19/11 8 Ryddet opp og refakturert kode. Sprint 3 fullført. Venter på database for å fortsette. Sprint 3 24/11 8 Utvikling av administrasjonside med ASP.NET MVC i prosjektet EvryOrderCapture. 27/11 8 Utvikling av administrasjonside med ASP.NET MVC i prosjektet EvryOrderCapture. 28/11 8 Skrevet sluttrapport 29/11 10 Skrevet sluttrapport 30/11 14 Skrevet sluttrapport 1/12 1 Utskrift og innlevering av sluttrapport Sluttrapport?? Forberedelser til presentasjonen?? Presentasjon av praksisen hos Evry Timeantall: 211 (+ Forberedelser til presentasjon) Side 2 av 2

13

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014 1 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten 2014. Denne rapporten består av fire

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. Me s ocl oudcr M Hov e dpr os j e k t v å r 2 0 1 4 E r i kma x i mi l i a nf or s ma n, s 1 6 3 3 5 1 S i me nandr éha ns e n, s 1 8 0 4 9 3 L a r she nr i knor dl i, s 1 8 0 4 9 2 Denne siden er blank

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ]

Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] 1. Forord 1 2009 Bachelor Prosjekt [ Elkem Research ProssessIT ] Av : Elkem Bacon Terje Hognestad, Arvid Ranestad, Nawar George Wisam, Ronny Eldor Karlsen og Maria Kuznetsova-Tønnessen. En Batchelor-Prosjekt

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon

Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Prosessdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Det forutsettes at leseren har lest presentasjonen av dette prosjektet før

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator

IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I. Sheep Locator IT1901 Informatikk Prosjektarbeid I Sheep Locator Gruppe 6 20. november 2013 Thomas Gautvedt Aina Elisabeth Thunestveit Jostein Granli Geir Forslund Roar Gjøvaag Innhold 1 Introduksjon 1 1.1 Om prosjektet...........................................

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001

INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 INFOTAINMENT SYSTEM HPR/D-2015/001 av Christian K Haraldseid, Mikal Svendsen Forprosjektrapport for DAT 304 våren 2015 Veileder: Christian Auby Fakultet for teknologi og realfag Universitetet i Agder Grimstad,

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis:

PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: PROSJEKTRAPPORT for prosjekt i IT i Praksis: Undersøkelse av hotelldatasystem hos Thon Hotels Gruppe 13 VERSJON: 4 Dato: 20/5-2011 FORFATTERE: Espen Mjølund, Robert Bicanic, Jonas Bjørnerud & Marius Kværner

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

Bookingsystem for Making Waves

Bookingsystem for Making Waves Bookingsystem for Making Waves Gruppe 31 Mathias Faanes Olsen s188066 Snorri Hansson Engen s188094 Hovedprosjekt våren 2015 26.05.2015 1 PROSJEKT NR. Gruppe 31 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer