INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga Kolbotn. Telefon: Org. NO: MVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING. Scancode AS PB 245 Lienga 2 1410 Kolbotn. Telefon: 95 12 46 68 Org. NO: 977359899 MVA"

Transkript

1 Scancode AS PB 245 Lienga Kolbotn Telefon: Org. NO: MVA INNKALLING Til Ordinær generalforsamling Scancode AS Org.nr Dato: 30. april 2013 TID: STED: Terrassen, Kolbotn Tog I vedtektene heter det at Innkallinger kan sendes /l aksjonærene digitalt ved bruk av elektronisk post. Innkalling vil foreligge på selskapets ne:sider og det er aksjonærenes oppgave /l enhver /d å besørge for at korrekt adresse er gi: selskapet. Vi ber derfor at alle aksjonærer registrering sin e- post adresse for fremidige innkallelser. Av hensyn Il lokasjon ber vi alle som ønsker å møte melde sin deltakelse Il daglig leder Vi ber derfor om at aksjonærene som ikke møter om å sende fullmakt Il Status virksomhet Selskapet fortseoer fremgangen, dog langt svakere enn den lønnsomhet som er påkrevet. Brukerne øker sin akivitet og flere kunder med flere arrangement skaper stadig mer akivitet. Selskapet har arbeidet med anbudsprosesser som beklageligvis har vært Idkrevende og kostbart. Kravene Il leveranse har ikke vært helt i tråd med Scancode sin skalerbare forretningsmodell, og har derfor ikke lykkes. Mye av deoe skyldes at behovet har vært mer på buikk kasseløsning fremfor et InterneO system. I Illegg har selskapet hao to partnere som har påkrevd mye utvikling. Disse partnerne har beklageligvis heller ikke kunnet betale for seg. Det betyr at Scancode har utviklet mer på skreddersøm enn det som strent talt var lønnsomt og som i eoerid viser at ikke har gio nødvendig avkastning. Det er allikevel usikkert om Scancode kan levere på fremiden grunnet beskjeden økonomisk silling. Styret har arbeidet hele første kvartal med ulike løsninger uten suffisient resultat. Selskapets kapitalbehov per nå er på 3 MNOK for å kunne oppreoholde sin virksomhet. I Illegg trenger selskapet markedskapital for å kunne ekspandere. Selskapet har henvendt seg Il ulike investorgrupper og meglerhus. Tilbakemeldingen er posiiv men resultatet har lao vente. Selskapet har i dag et utvikklet fullgodt system forå ivareta messer og utsillinger, kurs, konferanser, idreosarrangementer, bussbilleoer og kupongsystem for markedsføring. DeOe i Illegg Il konserter og fesivaler. Ingen av våre kunder har forlao selskapet og flere mindre aktører tar systemet i bruk. Vi skulle hao nyoe av noen større aktører og et høyere volum. Vi ber om at alle aksjonærer engasjerer seg og tar i bruk systemet enten det er privat arrangement eller store akiviteter. Vi ber om at alle relasjoner benyoes slik at vi kan komme å få presentert systemet og igangsao akiviteter. Det er Id for at alle bidrar Il å løve bruken slik at det gir de ønskede ringvirkninger.

2 Endring av aksjekapitalen Selskapet har behov for kapital. På samme Id har selskapet arbeidet hardt med å minimere kostnadene og har p.t. ikke noe kontor. Selskapet har fungert på best mulig måte uten at det har gåo utover kundene. De har fåo en forbedret service, sikkerhet i bille\nntektene og et system som overgår forventningene. På tross av hard konkurranse vil vi hevde å ha en den beste skalerbarhet i teknologien med den beste funksjonaliteten i markedet. Selskapets styret har funnet ut at på tross av den posive fremgangen kan ikke oppreoholde dagens kostnadsnivå utover å treffe nødvendige Iltak. Ordinær generalforsamling vil derfor måoe ta silling Il om de vil kapitalisere opp selskapets Il fortsao driv. Styret har derfor besluoet å nedskrive aksjekapitalen Il null ( NOK 0,- ) for igjen å be aksjonærene om å tegne seg Il ny kapital. DeOe gjøres i kommende generalforsamling og ved fullmakt Il denne. Scancode vil dereoer, avhengig av selskapets aksjonærers ønske, fratre fra OTC listen og spare de kostnader deoe medfører. Pris per aksje blir derfor NOK 1,- som gjelder for tegning frem og i generalforsamling. Vedlegg fåes ved henvendelse =l selskapets ledelse / 1 Styrets beretning 2 Årsregnskap med noter 3. Revisors beretning

3 Agenda: 1. Åpning, Registrering av deltagere og representanter med fullmakter, valg av møteleder og person Il å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Forslag Il vedtak: Antall registrerte aksjonærer registreres med fullmakter. Som møteleder foreslås: Jarle Ørnebo, daglig leder Som referent velges: Tor Gunnar Kvande- PeOersen 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag Il vedtak: Innkallelse og dagsorden ble godkjent 3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Årsberetningen tao Il eoerretning og årsregnskapet enstemmig godkjent 4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor. Revisors krav dekkes etter regning. 5. Økning av aksjekapitalen Selskapet har behov for kapital for fortsao driv. Det foreslås derfor en nedskriving av aksjekapitalen, fratre OTC listen og nytegning i selskapet. Pris per aksje er NOK 1,00 Forslag Il Vedtak: - Generalforsamlingen besluoet å øke nedskrive aksjekapitaln Il NOK 0,- - Aksje - Aksjekapitalen økes fra mellom NOK ,- Ilsvarende aksjer og Il NOK ,- Ilsvarende akjser. - Pris per aksje er NOK 1 hvor aksjenes pålydende er NOK 1,00 - Emisjonen reoes mot de eksisterende aksjonærer og navngioe personer/ organisasjoner. - Aksjene tegnes i generalforsamlingsmøte i protokollen. - Tegningskurs er NOK 1,00 - De nye aksjene hrdf RDFff ar reo Il utbyoe fra regnskapsåret Frist for innbetaling er 15.mai. juli 2013 Il selskapets konto. - Minimumstegning er aksjer Ilsvarende NOK ,- - Innbetalte beløp kan benyoes av selskapet før den er registrert i foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen vil bli endret eoer registrerte tegninger og vedtektene vil endres påfølgende. Dersom ikke minimumstegning oppnås vil generalforsamlingen kunne vedta annet minimumsnivå på aksjekapitalen. 6. Valg av styret Styreleder Jarle Ørnebo Gjenvalg Styremedlem Søren Knudsen Gjenvalg Styremedlem Tor Gunnar Kvande- Pe:ersen Gjenvalg Kolbotn Jarle Ørnebo, Styreformann (sign)

4 AVTALE OM TEGNING AV AKSJER I SCANCODE AS Kontantemisjon mot utstedelse av innil 1 mill aksjer som tegnes i generalforsamlingen, hver pålydende NOK 1,00 i Scancode AS TEGNINGSKURS: NOK 1,00 pr. aksje. ERKLÆRING FRA TEGNEREN Jeg/Vi gir herved selskapets styre, styreleder eller den han utpeker fullmakt Il å representere meg/oss på det planlagte generalforsamling og tegne aksjer på min/våres vegne i overensstemmelse med denne avtale om tegning av aksjer. TEGNINGSPERIODE Avtale om tegning av aksjer kan inngås frem Il generalforsamling TILDELING OG INNBETALING Beskjed om Ildeling vil bli gio tegner uten ugrunnet opphold, og senest 2- to dager, eoer tegning er godkjent og aksjer er Ildelt i avholdt generalforsamling. Betaling skal skje innen 15. mai Betaling skal skje Il selskapets bankkonto. INFORMASJON OM TEGNEREN OG TEGNINGEN BesIllerens navn/firmanavn: VPS Kontonummer: Gateadresse e.l. (for private: Boligadresse): Postnummer og poststed: Fødselsnummer/ organisasjonsnummer (hvis selskap): UtbyOe godskrives kontonummer : Kan fylles ut senere Statsborgerskap: Telefonnummer og e- postadresse: / SPESIFIKASJON AV BESTILLINGEN: Tegner antall aksjer: Innbetalingsbeløp Per aksje = NOK 1,00 Totalbeløp å betale Sted og dato 2013 (forpliktende signatur) Korrekt ubylt avtale om tegning av aksjer sendes SCANCODE AS Lienga 2, 1414 Trollåsen Norge, og/eller pr e- post i pdf format =l

5 MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING FULLMAKT Undertegnede, innehaver av aksjer i Scancode AS, gir med dette / Jarle Ørnebo (stryk dersom en annen er utpekt) Navnet på fullmektigen Fullmakt til å møte, å tegne aksjer, representere og stemme for alle mine aksjer Scancode AS førstkommende generalforsamling Fullmakten gjelder kun for denne ordinære generalforsamlingen i Scancode AS. Denne fullmakt kan også overdras fra fullmektigen til eventuelt nye fullmektiger. Sted:.. den Signatur.. Navn med blokkbokstaver

Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Tromsø, 05.06.2014 Innkalling til ordinær generalforsamling Styret i ( Selskapet ) innkaller med dette til ordinær generalforsamling: Tid: 19. juni 2014 kl. 12.00 Sted: I Ayanda AS lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ******

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Til aksjeeierne i Nordic Petroleum AS; INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC PETROLEUM AS ****** Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Petroleum AS den 30.8.2012

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Torsdag 7. mai 2015

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 8. mai 2009 kl. 08.30 i Vika Atrium Konferansesenter,

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

innkalling til generalforsamling

innkalling til generalforsamling innkalling til generalforsamling Data Respons ASA Sandviksveien 26, NO-1363 Høvik, Norway Phone: +47 67 11 20 00 E-mail: info@datarespons.com www.datarespons.com Til aksjonærene i Data Respons ASA Aksjeeierne

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MENTOR MEDIER AS Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling 2. juli 2015 kl. 14.00 i selskapets lokaler, i Grubbegt

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.

PROSPEKT. til aksjonærene i. Wireless Reading Systems Holding ASA. Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09. PROSPEKT til aksjonærene i Wireless Reading Systems Holding ASA Kapitalforhøyelse inntil NOK 7 000 000,- Tegningsperiode 14.09.04 21.09.04 Org.nr. 979 498 748 ISIN NO. 001 0077449-1 - 1. Erklæring fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010

Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 Fortrinnsrettsemisjon i REC 2010 viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 6. 20. Mai 2010 kl. 17.30 Handel i tegningsretter 6. 14. mai 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer