JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon Telefax , Mobil , Internett:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares."

Transkript

1 Telefon Telefax , Mobil , Internett: CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og oppbevar den sammen med enheten. 1 av 19

2 Telefon Telefax , Mobil , Internett: Innhold 1. INTRODUKSJON CARAVANCONTROL I BRUK FUNKSJONER Kontroll av elektrisk oppvarming Kontroll av oppvarming med gass Temperaturkontroll Manuell temperaturkontroll Alarm og kontroll Koble alarm PÅ og AV Overvåkning PÅ = Normalmodus Overvåkning AV = Hvilemodus Tidsbestemt rapport Spørsmål om info. Generell info INSTALLASJON AV SIM KORT Indikatorlys INNSTILLINGER PROGRAMMERINGSMODUS KOMMANDOER SOM TEKSTMELDINGER SPRÅK ENHETENS NAVN TELEFONKATALOGEN Programmering av nye telefonnummer Tillatelse/kategorier Frie nummer SMS Servicenummer ALARMER OG MELDINGER Mottakere av alarmmeldinger Mottaking av alarm meldinger Tidsbestemt rapport Statusrapport TEMPERATURER Intern temperatursensor, (T1 i enheten) AKTIVERING AV FJERNKONTROLL I ALDE BRUK AV FJERNKONTROLL I ALDE FEILSØKING TEKNISK SPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE av 19

3 1. INTRODUKSJON Takk for valget av CaravanControl for å sikre din caravan. CaravanControl gjør det mulig for deg å komme i trådløs kontakt med din caravan og kontrollere innetemperatur og annet med mobiltelefon. Hvis du får innbrudd, strømforsyningsfeil eller temperaturen faller under angitt grense, vil du øyeblikkelig få en SMS melding og et anrop til din mobiltelefon. CaravanControl kan også gi alarm ved feil på gassbrenner, eller hvis en røykvarsler er montert og blir aktivisert. Røykvarsler selges separat. I manualen for CaravanControl refereres det heretter til CC. Tekstballonger med stiplet linje er GSM SMS meldinger, og meldingsballonger med heltrukket linje er telefonoppringinger. 1.1 CaravanControl i bruk Du kan betjene din CC med SMS eller vha. telefonoppringing. Bare de brukere som på forhånd er programmert inn i katalogen (P, A-nummer identitetstest) vil ha tilgang til å sende og motta informasjon til og fra enheten. Dette garanterer deg at ingen andre kan påvirke eller forandre programmeringer i CC. Når du ønsker å slå på varme i din caravan, kan du ganske enkelt bare sende meldingen #VARME PÅ til det mobilnummer som CC har. Enheten vil svare med O1 1 Varme på som betyr at varme er slått på. #VARME PÅ O1:1 Varme PÅ Aktivisering av CC: CC kan aktiviseres (slås på og av) ved å ringe til den. Dette benyttes for eksempel når du kommer til caravanen og når du forlater den for å slå av- eller på CC, dvs. veksle modus. Når du ringer mobilnummeret til CC, vil du høre ett eller to pip som er signalet på i hvilken modus CC er i. Du bestemmer hvilken modus CC skal stå i ved å legge på telefonen etter det antall pip du hører. Ved å legge på telefonen etter ett pip, vil CC kobles til aktiv modus, dvs. PÅ. Ved å legge på etter en serie på to pip, vil CC bli deaktivert, dvs. AV. Denne måten å benytte pip signaler på er likt med- og har samme betydning som fjernlukking av biler. Når man lukker bilen, blinker lampene en gang og når man åpner blinker lampene to ganger. Man kan også benytte SMS kommandoene #ON og #OFF for å slå CC PÅ eller AV. Telefonoppringing til CC BEEP - BEEP eller BEEP Det kan brukes hvilket som helst GSM abonnement i CC. Men hvis det er et kontantkort, må det sjekkes periodevis at det ikke er tomt når man helst ikke vil. Kostnadene for mobiltrafikken vil ikke bli stor, og det vil være gunstig med et abonnement med lav månedsavgift (GSM-alarm). 3 av 19

4 Det bør brukes et ikke oppført nummer (hemmelig) til bruk i CC. Dette forhindrer at ingen andre kan ringe CC og få aksess. Man må dessuten kontrollere at nummeret avgir identitet når CC ringer opp til bruker og rapporterer hendelser, ellers vet man ikke hvor anropet kommer fra. De mest vanlige kommandoer for styring av CC bør lagres i mobiltelefonen så det blir enkelt å benytte dem senere. De fleste mobiltelefoner foreslår å lagre meldinger etter inntasting. Meldingene finnes normalt under Mine meldinger eller Arkiv i Nokia telefoner. Alle kommandoer, styring og spørsmål vha. SMS må begynne med tegnet (#). Dette tegnet finns under menyen spesialtegn på mobilen. CC svarer alltid på sendte kommandoer og verifiserer dermed hva som er mottatt og programmert. Hvis det sendes spørsmål om temperatur for eksempel, vil CC svare med å oppgi virkelig temperatur og grensene som er satt. Hvis det sendes meldinger med feil som ikke CC forstår, vil det bli sendt en melding tilbake med tekst Ukjent commando. 1.2 Funksjoner Dette avsnittet beskriver basisfunksjonene i CC og deres bruk. Brukerveiledning for de mest vanlige funksjonene finnes i en brosjyre som ligger ved enhetene. CaravanControl`s hurtig guide er tilstrekkelig for å lære seg de vanlige funksjonene i CC. Ikke koble ut batteriet i caravanen når den forlates. CC har ikke selv separat batteri. CC bruker av batteriet til caravanen hvis ikke en 230V/12V adapter er installert Kontroll av elektrisk oppvarming Elektrisk oppvarming av caravanen kan styres ved å sende SMS #VARME PÅ eller #VARME AV til mobiltelefonnummeret som CC er blitt utstyrt med. Disse kommandoer vil koble inn eller ut varmeovnen, men i tillegg styrt av romtermostaten. Termostaten bør innstilles før man forlater caravanen. Etter at varmen er koblet inn vha. SMS, vil caravanen varmes opp til den temperatur som er satt på termostaten. Varmen kan slås på eller av til enhver tid ved kommandoen #VARME PÅ eller #VARME AV som da overstyrer termostaten. CC vil svare O1: 1 Varme på eller O1: 0 Varme av avhengig av utsendt kommando. Hvis man repeterer samme kommando to ganger, vil CC svare med O1:1! Varme på. Utropstegnet bak markerer at varmen var på og at kommandoen ikke får noen innvirkning. #VARME PÅ O1:1 Varme PÅ Off Ext Bilde 1. Juster innstillingen på varmeapparatets kontrollpanel for fjernstyring. Benytt innstilling iht. bilde ovenfor hvis Alde 3010 er levert. Thermostatic control kan benyttes for å holde innendørstemperaturen over frysepunktet. For å koble inn romtermostaten sendes kommando #TERMOSTAT PÅ til CC. Termostaten kan nå stilles inn ved å sende kommando #TEMPERATUR XX (xx= temperatur). Hvis temperaturen skal settes lavere enn 0 C må minus (-) settes i tekstkommandoen, feks. #TEMPERATUR -5. Termostaten slås av med kommandoen #TERMOSTAT AV. 4 av 19

5 Maksimumtemperatueren må settes på varmeovnens termostat. Maksimumtemperaturen er det høyeste nivå som CC må rette seg etter. Hvis maksimumtemperaturen er satt til 21 o C, kan CC tillate temperatur opp til 21 C men ikke høyere. #TEMPERATUR 7 TEMPERATUR: +7.0 Hvis termostatkontrollfunksjonen er koblet inn, kan ikke kommandoene #VARE PÅ og #VARME AV sendes til CC I Alden Compact 3000 må man sette i = normale mode hvis spillvannspumpen er kontrollert med termostat Kontroll av oppvarming med gass. Gassoppvarming av caravanen kan også kontrolleres med kommandoene #VARME PÅ og #VARME AV. Hvis det oppstår funksjonsfeil med gassbrenneren, vil CC sende alarm til telefonnumrene fra 1 til 5 i katalogen (P). Meldingen Caravan IN1:+ Gassbrenner feiler varsler at gassbrenneren ikke tenner. Hvis dette er tilfelle, følg instruksjonen nedenfor: Send kommando #VARME AV til CC og vent noen minutter. Send deretter kommando #VARME PÅ igjen. Hvis feilmeldingen kommer igjen, må man kontakte en autorisert forhandler for service på brenneren. På gassbrennere må kun kommandoene #VARME PÅ og #VARME AV benyttes på CC. Termostatstyringskommandoen må ikke benyttes Temperaturkontroll Hvis CC brukes til å kontrollere innetemperaturen i caravanen (T2 sensor) med termostatkontroll, bør alarmterskelen settes minst tre grader lavere eller høyere enn den ønskede verdi. Hvis man for eksempel vil ha temperaturen mellom 10 og 21 C, bør den laveste verdi settes til 7 C og den høyeste verdi til 24 C Manuell temperaturkontroll Man kan også koble på varme uten å benytte en mobiltelefon bare ved å sette temperaturkontrollbryteren i posisjon 1. Dette kan være aktuelt hvis ikke det er god nok GSM dekning, at mobilnummeret ikke ligger i CC`s katalog, eller at telefonen er glemt. Hvis varmen kobles inn manuelt vha. bryteren, kan man ikke fjernkontrollere med mobiltelefon før bryteren tilbakestilles til pos Alarm og kontroll Når CC registrer at det er en alarmsituasjon i noen av de overvåkede objekter, vil den sende en SMS med en gang. Som standard sendes SMS meldingen til de fem første telefonnumrene som er programmert inn. Den viktigste alarmen medfører også telefonoppringing. Telefonoppringingen sendes for å påkalle oppmerksomhet til den sendte SMS som er relatert til alarmen. En alarmmelding inneholder følgende deler av informasjon: CC Snella = navnet på den respektive vognen/bobilen. INx = alarmkanalens identifikasjon. +/- = om alarmen er aktivisert/deaktivisert. Grunn for alarm, dvs. tekst og forklaring til hendelsen som man skriver inn selv. Eksempel: CC Snella IN16:+ Temperatur alarm T2: +9.4 Inne 5 av 19

6 Caravan IN2:+ Innbruddsalarm CC sender et alarmanrop BEEP-BEEP-BEEP. CC kontrollerer følgende forhold: IN1 = Gassalarm (opsjon) IN2 = Innbruddsalarm IN3 = Røyk- og gassvarsleralarm (opsjon) IN9 = Temperatur alarm, T1 i CC IN11 = 230V strømforsyningsfeil IN12 = Lav batterispenningsalarm IN16 = Temperaturalarm In T2:+9.4 (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) Eksempel på alarmmelding: Caravan IN2:+ Innbruddsalarm Caravan IN11:+ 230V strømforsyningsfeil Caravan IN16:+ Temperaturalarm T2: +9.4 In Nedenfor er eksempler på alarmsituasjoner som er opphørt: Caravan IN11:- 230V strømforsyningsfeil OK Caravan IN16:- Temperaturalarm T2: +9.4 Inne OK Følgende informasjon sendes kun til telefonnummeret som ligger i cellen: IN10 = CaravanControl omstart (telefonkatalogminne celle 1, SMS) IN13 = Tidsbestemt rapport (telefonkatalogminne celle 1, SMS) Caravan IN10:+ CaravanControl restart Caravan IN13:+ Rapport: T1: CC innvendig T2: Inne T3: Ute Koble alarm PÅ og AV For å koble på alarmen trenger du bare å ringe telefonnummeret som CC har. Du vil høre ett eller to pip som angir i hvilken stilling CC vil bli satt i når du legger på. Ett pip betyr at CC kobles på til å overvåke alarmer mens to pip betyr at CC er slått av og ikke sender alarmer. Denne måten å benytte pip signaler på er likt med- og har samme betydning som fjernlukking av biler. Når man lukker bilen, blinker lampene en gang og når man åpner blinker lampene to ganger. Et telefonanrop til caravanen BEEP-BEEP eller BEEP Man kan også benytte SMS kommandoene #ON og #OFF for å slå CC PÅ eller AV. Hvis man er i nærheten av CC, kan man registrere statusmodus på CC ved å se på informasjonslampen B. #PÅ TC security:on Batt:12.8 T1:+23.1 CC enhet T2:+21.5 Inne T3:-10.5 Ute 6 av 19

7 Normalmodus (sender alarm), indikatorlyset B blinker bare en gang med jevne mellomrom. Hvilemodus (avslått), indikatorlyset B blinker to ganger med jevne mellomrom. Programmeringsmodus, indikatorlyset B lyser fast grønn. Uansett sa kan den normale operasjonsmodusen forandres av forskjellige grunner, men det er meget viktig at kun en metode benyttes så man ikke mister oversikten over hvilken modus CC står i Overvåkning PÅ = Normalmodus I normal mode overfører CC alarm og info til alle programmerte mottakere. CC bør alltid settes i denne mode når caravanen forlates ubevoktet for lengre tid. Indikatorlyset B blinker en gang i sekundet i denne modus Overvåkning AV = Hvilemodus I hvilemodus sender ikke CC noen beskjeder utenom lav spenning og røykvarselalarm. Indikatorlyset B blinker to ganger i sekundet i denne modus Tidsbestemt rapport Hver uke sender CC en statusrapport til det telefonnummer som ligger i katalogplass en (P1). Opptelling av tiden starter fra det tidspunkt CC settes i drift. For eksempel: Caravan IN13:+ Rapport: T1: CC enhet T2:+23.1 Inne T3: Ute Spørsmål om info. Generell info Ved å sende kommandoen #? fås det svar på hvilken modus CC står i og dessuten batterispenning, temperatur, GSM signalnivå og ev. aktive alarmer. Informasjonen fra CC kan se slik ut: #? TC Security: ON Batt: 13.0 T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: 1.3 Installasjon av SIM kort PIN-koden må alltid slås av før kortet benyttes i CC. Det enkleste er å benytte din egen mobiltelefon til å koble ut PIN-koden. Følg brukerveiledningen på telefonen for hvordan PIN-koden kobles AV. PIN-koden er alltid koblet PÅ i nye SIM-kort, men kan også bestilles avslått av leverandør. Etter at PIN-koden er slått AV, plasseres SIM-kortet i holderen ved siden av antennen. SIM-kortholderen kan utløses ved å trykke forsiktig på den lille gule knappen ved siden av. Plasser SIM-koret riktig og forsiktig i holderen med kontaktsiden opp. Skyv inn holderen. 7 av 19

8 SIM-kort holder Indikatorlys B Omkoblingsknapp Indikatorlys Det er ett indikatorlys i CC. Lyset indikerer aktuell operasjonsmodus som CC står i. Tabellen nedenfor viser i hvilke modus CC står i relatert til indikatorlyset B. Indikatorlys B Operasjonsmodus Blinker en gang langsomt Normal modus Blinker to ganger gjentatte ganger Hvilemodus (utkoblet) Blinker hurtig Programmeringsmodus Lyser konstant i ca. ett sekund Enheten sender eller mottar SMS meldinger. 2. INNSTILLINGER Dette kapittel omhandler grunnleggende programmering som blir nødvendig ved bruk av enheten. Hvis man f.eks. skal legge til nye- eller ta bort andre brukere, må enhetens telefonkatalog oppdateres. Temperaturterkslene må også endres hvis temperaturene skal senkes, heves eller om oppvarming skal kobles ut. 2.1 Programmeringsmodus Enheten må kobles til programmeringsmodus hvis den skal programmeres fra et mobiltelefonnummer som ikke ligger i katalogen. Enheten kobles i programmeringsmodus ved å holde omkoblingsknappen nede i ca. fem sekunder. I programmeringsmodus er enheten åpen for bruk for alle og dermed ikke beskyttet. Hvem som helst som måtte kjenne enhetens mobilnummer kan programmere og styre enheten. Enheten går automatisk til programmeringsmodus når den kobles inn første gang. Og husk: Overvåkning og kontrollfunksjonene er satt ut av funksjon i programmeringsmodus, og indikatorlyset B blinker hurtig grønt. Enheten kan kobles tilbake til normal modus ved å trykke kort på omkoblingsknappen, eller ved å sende kommando #ON til CC. Den siste metoden (#ON) krever imidlertid at telefonnummeret til den telefonen man sender fra ligger i CC`s katalog. 2.2 Kommandoer som tekstmeldinger CC kan ta imot og behandle kommandoer som kommer fra alle mobilnummer som ligger i dens katalog. Kommandoene kan enten være som SMS eller som telefonoppringing. CC vil respondere med et såkalt bekreftelsemelding til alle kommandoer som har blitt sendt som SMS. Hvis det sendes kommandoer til CC som telefonoppringing, svarer CC med et audio signal. Kommandoer som SMS kan lenkes sammen for å fylle opp maks kapasitet i en tekstmelding, eller for å fylle en terminallinje hvis PC benyttes for programmering. Alle kommandoer må starte med tegnet (#). Flere kommandoer kan lenkes sammen i en melding som i følgende eks: #P #P #P #T?. 8 av 19

9 #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3: Alfabetiske karakterer i en kommando er systemupåvirkelige, som betyr at alle kommandoer kan gis i små eller store bokstaver Alle av de følgende kommandoer virker like godt: #varme på, #VARME PÅ, og #Varme På. Man kan sende et spørsmål om den aktuelle programmeringen ved å sette et spørsmålstegn på slutten av kommandoen. For eksempel vil kommandoen #P? gi utlisting av telefonkatalogen i CC. Den viser mao. hvilke abonnenter som ligger i de første 20 katalogplassene i katalogen (se kapittel 2.5.1). CC vil sende flere tekstmeldinger hvis informasjonen det spørres om er så stor at det ikke er plass i en og samme melding. Vær oppmerksom på at rekkefølgen av svaret fra CC kan bli forandret i forhold til mottatt meldinger. Dette skyldes behandlingen av meldingene hos nettleverandøren. Hvis enheten ikke skulle respondere på en forespørsel, sjekk meldingen mhp. # og riktig kommando, og at telefonnummeret ligger i katalogen til CC. 2.3 Språk Språket som CC skal benytte kan bestemmes med kommando #E3. Valg av språk # E 3 Y y = språkvalg 1 = FINSK 2 = ENGELSK 3 = NORSK 4 = SVENSK All svitsjing mellom språk vil slette info i telefonkatalogen og enhetens navn (A10). Derfor må ønsket språk velges først, og deretter kan programmering starte. 2.4 Enhetens navn CC kan inkludere navnet på caravanen på begynnelsen av alarm- og infomeldinger. Lengden på navnet kan være opptil 20 karakterer i #A10. Se for øvrig kapittel 2.6. Tildeling av navn på caravanen # A 1 0 y y y yyy = navn Sletting av navnet # A 1 0 Hvis flere kommandoer kombineres i en SMS melding og en kommando inneholder #A10, må denne kommandoen komme til slutt, ellers blir navnet noe av det som kommer etter #A10 kommandoen. 9 av 19

10 2.5 Telefonkatalogen CC krever at minst ett telefonnummer er programmert inn i dens telefonkatalog for at den kan fungere riktig. Telefonkatalogen benyttes både til å styre alarmmeldinger til riktige nummer og hvem som kan ha aksess og programmere den. Det er plass til 20 telefonnummer i katalogen. Katalogplass 0 (P0) er reservert for GSM operatørens SMS servicenummer (eks. Telenor, , Netcom, etc.) Alle nummer som skal sende kommandoer eller få alarmer, må være lagt inn i enhetens telefonkatalog. Enheten sender alarmer til telefonnummer som ligger i katalogplass 1 til 5. CC kan også benyttes fra telefonnummer som ligger i katalogcelle 6 til 20, men det sendes ikke noen alarmer til disse nummer. Det er forskjell mellom nettverksoperatørene mhp. i hvilket format telefonanropet sendes. Det kan enten være i internasjonalt eller nasjonalt format (dvs. med eller uten landskode). Hvis telefonoppringning benyttes istedenfor SMS, kan ikke sending av telefonnummeret forbys. Hvis operatøren sender telefonnummer i nasjonalt format, må et telefonnummer legges inn i katalogen både med og uten landskode. Legg først nummeret uten landskode inn i en av de første 5 katalogplassene og legg det deretter inn med landskode (+47) hvor som helst i katalogen etter pos. 5. Ellers blir det sendt 2 alarmmeldinger til nummeret. Man kan ikke overføre kommandoer i form av SMS fra et mobilnummer til CC dersom mobilnummeret ikke er lagt inn med landskode først (internasjonalt). Alle telefonnummer må derfor alltid legges inn med internasjonalt format. Telefonnummer i GSM SMSsystemet er alltid i internasjonalt format uansett operatør Programmering av nye telefonnummer For å modifisere eller programmere inn nye telefonnummer fra mobiltelefonen, må man forvisse seg om at det respektive telefonnummer ligger i CC`s katalog. Hvis telefonnummeret ikke ligger i katalogen, må CC kobles til programmeringsmodus ved å holde nede programmeringsknappen i ca 5 sekunder. Indikatorlampen B vil starte og blinke hurtig grønt når CC er i programmeringsmodus. I programmeringsmodusen vil CC ta imot SMS meldinger fra hvilken som helst mobiltelefon! Spesielt derfor må den kobles tilbake til normalmodus etter slik programmering. Legge til et telefonnummer til katalogen # P x a a a a a a a a b x = celle i katalogminne (0 20 ) aa = GSM telefonnummer som skal programmeres inn i CC b = kategori/tillatelse (CC legger normalt inn 1, se forklaring 2.5.2) Det anbefales alltid å sjekke innholdet i telefonkatalogen før man starter å programmere inn nye nummer. Dette er viktig for å unngå overskriving og fjerning av telefonnummer. Følgende kommando benyttes til å få informasjon om innholdet i CC`s telefonkatalog: Spørre om innholdet i telefonkatalogen # P? Det vil bli sendt info om alle 21 katalogplassene (P0 P20). Spørre om et enkelt telefonnummer # P x? x = celle i katalogminne 0 til 20 Ta bort et telefonnummer # P x 10 av 19

11 x = celle i katalogminne 0 til 20 Kommandoen vil tømme celle x i katalogminnet Tillatelse/kategorier Kategori/tillatelse (b) kan legges til på slutten av et hvert nummer med et tall fra en til tre. Alle nummer får høyeste kategori (nivå 1) som normalstatus hvis ikke annet nivå legges inn. Alle nummer kan alltid motta alarmer uansett kategori (3). Kategoriene er: Nivå 1: Alle rettigheter (Programmering, styring av utgangene/funksjoner og alarmer, settes automatisk). Nivå 2: Abonnenten kan styre utgangene/funksjoner og få alarmer. Nivå 3: Abonnenten får bare alarmer Frie nummer Man kan velge mellom 2 spesialtegn i et telefonnummer som kan settes inn for å tillate aksess for flere telefonnummer i CC. Dette kan benyttes for å tillate CC å betjene telefonnummer som ikke ligger i katalogen. Følgende tegn kan benyttes:? erstatter alle tall utenom 1. * erstatter 0 eller flere tall. For eksempel i kommandoen #P ???? kan de siste 4 siffer (nøyaktig 4) erstatte alle forskjellige siffer utenom 1. Det betyr at et stort antall abonnenter vil kunne få tilgang til CC. Med kommando #P2 * 2 vil alle abonnenter få tilgang med kategori 2. Hvis frie nummer benyttes i et telefonnummer, må informasjonssikkerheten ivaretas spesielt, da CC ikke har kontroll på all abonnentidentitet. Kategori eller tillatelse 1 bør aldri gis til et slikt nummer, ellers kan det foretas omprogrammeringer. Det foreslås å gi kategori 2 til en slik posisjon med fri nummerering. Det blir ikke sendt alarmer til posisjoner i katalogen med fri nummer. Et hint: Leverandøren av CC kan benytte funksjonen fri nummerering for å yte service og programmere uten å være tilstede. Ved å legge inn sitt mobilnummer med * til slutt i en katalogposisjon (Px), vil det ikke komme alarmer til nummeret, men det har tilgang til CC SMS Servicenummer CC vil automatisk benytte SMS servicenummeret på SIM-kortet hvis det finns der. Ellers må SMS servicenummeret for den aktuelle GSM operatør som er valgt legges inn i posisjon #P0 i CC. For Telenor er nummeret , for Netcom , for Tele Andre operatører; sjekk med leverandør av SIM-kort. Eks. programmering for Telenor #P Hvis enheten ikke responderer på sending av SMS til den, kan det være servicenummeret som ikke er lagt inn, eller det er feil. 2.6 Alarmer og meldinger Som standard sendes alarmer bare til de første fem telefonnummer i katalogen, og disse må da heller ikke ha fri nummerering. Den forklarende delen av alarm- og infomeldingene kan beskrives etter ønske og globaliseres. F.eks kan navnet på enheten/caravanen inkluderes i alarmmeldingen hvis det er lagt inn med kommando #A10 (Eks #A10 Snella). Avsender av alarmer/meldinger vil da alltid være Snella : Mottakere av alarmmeldinger Man kan selv bestemme mottakere av alarm ved å sette inn ønskede telefonnummer i katalogplass 1 til 5. Bare de nummer som blir lagt i disse posisjoner vil motta alarmmeldinger Mottaking av alarmmeldinger Alarmmeldingene kan bli sendt som SMS, telefonoppringing, eller begge deler. Hvis det blir sendt som telefonoppringing, vil CC ringe til numrene som ligger i katalogcelle 1 til 5. CC vil ringe i sekvens til alle til noen svarer, eller hvis ikke svar, så lenge alarmen er aktiv og max i løpet av 2 11 av 19

12 timer. Caravan IN2:+ Innbruddsalarm En alarmoppringning BEEP - BEEP - BEEP. GSM/SMS og telefonoppringing Hvis det benyttes telefonoppringing for alarmsending (innbrudd og røykvarsling), vil CC ringe uavbrutt til noen svarer. CC tar det også som en bekreftelse på svar hvis det kommer fra en telefonsvarer. Informasjoner fra operatører (f.eks. Nummeret du ringer kan ikke nås ) blir ikke registrert som bekreftelse på svar. CC vil ringe kontinuerlig til de programmerte nummer selv om de ikke skulle være i bruk eller feil nummer. CC vil også ringe uavbrutt til mobiltelefonnummer som for tiden er ute av rekkevidde for GSM nettverket. Som standard kuttes alarmsending etter to timer hvis ikke svar mottas før. Telefonsvarer og service CC venter 20 sekunder på svar. Hvis det er et GSM-abonnement med overføring til automatisk svar i CC`s katalog, må man forsikre seg om at anropet ikke blir rutet til telefonsvarer i løpet av disse 20 sekunder som CC venter. I tilfelle det skjer, blir anropet bekreftet uten brukers kontroll. Når man svarer på et alarmanrop, høres 2 pipesignaler som tilsier at forbindelsen er opprettet Tidsbestemt rapport Alarmkanal 13 i CC tillater sending av en summarisk rapport av enhetens status til bestemte tidsintervaller. Standard struktur for programmering av parameterne i alarmkanal 13. # I 1 3 a b c d y y.. y a = b = c = d = yy = 1 tjenesten er innkoblet 0 tjenesten er utkoplet meldingsinnhold: 4 = temperatur intervall for sendetid mellom rapporter i minutter ventetid (tiden etter første sendte melding til CC) i minutter (i svarmeldingen vil denne tid bli brukt til å indikere når neste rapport skal sendes). valgfri tekst bestemt av bruker, innholdet/resultatet av parameter b sendes etter denne tekst. Hvis man spør om innholdet i kanal I13 med kommando #I13?, vil svaret være den informasjon som er programmert utenom verdien i d, som angir til hvilken tid neste rapport blir sendt. For eksempel vil følgende kommando instruere CC til å sende rapport etter 60 (d) minutter fra programmeringstiden. Rapporten sendes en gang pr. uke (C) til samme tid. #I Rapport: Rapporten kan innholde følgende informasjon: IN13:+ Rapport: T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute Statusrapport Kommando #? vil returnere en statusrapport med viktig informasjon om enheten og caravanen. Hvis enheten er i hvilemodus (AV) og det er folk i den overvåkede vognen, er det sannsynlig at statusrapporten vil innholde informasjon om aktiv alarm i feltet for Active alarms. 12 av 19

13 Spørsmål om operasjonsmodus #? #? TC Security: ON Batt: 12.2 T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: IN16 Kommandoen ovenfor vil returnere en statusrapport inneholdende operasjonsmodus, batterispenning, temperaturer, GSM signalstyrke og aktive alarmer. TC Security: ON Bevoktning PÅ / AV Batt: 12.2 Batterispenning T1: CC enhet Temperaturen inne i enheten T2: Internt Temperatur inne i vognen T3: Utvendig Utetemperatur GSM signal: 19 GSM signalnivä (fra 0 til 31) Alarms: IN16 Aktive alarmer siden siste bevoktning IN1 = Gassalarm (opsjon) IN2 = Innbruddsalarm IN3 = Røyk- og gassvarsleralarm (opsjon) IN9 = Temperatur alarm, T1 i CC IN11 = 230V strømforsyningsfeil IN12 = Lav batterispenningsalarm IN16 = Temperaturalarm In T2:+9.4 (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) 2.7 Temperaturer CC har en intern (i enheten) temperatursensor, T1. Men CC kan utvides med 3 eksterne temperatursensorer, T2-T4. Temperatursensorene har en fiksert hysterese på to grader som effektiv forhindrer sending av overflødig alarmer når temperaturen veksler rundt temperaturterskelen som er satt. Dette betyr at hvis den laveste temperaturgrense er satt til +10 grader Celsius, må temperaturen gå opp til +12 før ny alarm sendes. Tabell. Alarmkanaler for temperaturmåling Sensor Alarmkanal Lokalisering T1 9 Intern (enhet) temperatur T2 16 Innendørs temperatur T3 17 Utvendig temperatur T4 18 Ledig Man kan spørre om alle temperaturene med kommando #T? For å spørre om en spesifikk temperatur sendes kommando #Tx? hvor x = sensor nr. (eks.#t2?) Spørsmål om temperaturverdier # T? Hvis både T2 og T3 er tilkoblet, vil svaret eksempelvis være: T1:+26.0 CC i enheten T2:+22.4 InneT3:+24.1 Ute Spørsmål om både temperatur temperaturgrenser # T?? 13 av 19

14 Den første temperaturverdien er alltid den virkelige temperatur og de neste to er laveste og høyeste temperaturgrenser dvs. akseptable temperaturgrenser. Hvis en sensor ikke er tilkoblet eller kabelen er defekt, vil temperaturverdien vise <-68 grader Celsius. T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute T4: Sette grenseverdier for alarmer # T x y y z z x = temperatursensor nummer (1-4) yy = nedre grenseverdi zz = øvre grenseverdi Grenseverdiene må settes i hele verdier, eller med en desimal hvis nødvendig. Negative verdier markeres med et foran grenseverdien. Bekreftelsesmeldingen på programmeringen er i samme form som svar på spørsmål om temperatur, f.eks. T1: En alarmmelding blir sendt med en gang hvis temperaturen i caravanen stiger over eller faller under de tersklene som er satt. Med andre ord så opererer temperatursensoren med åpen kontakt mot CC når det skal signaleres at temperaturtersklene er overskredet. Det blir alltid sendt en alarmmelding når de spesifiserte terskelverdier blir overskredet Intern temperatursensor, (T1 i enheten) CC har en temperatursensor montert nederst på høyre side av printkortet. Denne sensoren måler temperaturen i omgivelsen av enheten Spørring om- og setting av temperaturterskler kan utføres med kommando #T1. Den interne temperatursensoren T1 benytter alarmkanal 9. Den interne temperatursensoren T1 kan ha over 10 grader høyere verdi enn sensorer plassert utenfor enheten. Dette beror på at den innbygde sensoren får varme fra printkortet og at den ligger under et deksel. 2.8 Aktivering av fjernkontroll i ALDE 3010 I ALDE 3010 må man først aktivere fjernkontrollen før det er mulig å styre varmeanlegget i caravanen via mobiltelefon og SMS. Gå gjennom følgende stepp: Hvis det ikke vises noen meny i displayet, gjør følgende: 1. Trykk på pilen til høyre til merket nede i venstre hjørne begynner å blinke. 2. Aktiver menylinjen ved å trykke på +/On knappen. Bilde 2. Aktivering av menylinje. 1. Trykk på høyrepilen til Ext begynner å blinke. Nå kan man se om fjernkontrollen er aktivisert eller ikke. ON/OFF. 2. Fjernkontrollen kan nå aktiviseres ved å trykke på +/On knappen. Teksten endres til ON. Bilde 3. Aktivisering av fjernkontroll. 14 av 19

15 2.9 Bruk av fjernkontroll i ALDE 3010 Det er to forskjellige måter for å kontrollere varmen ved hjelp av ALDE 3010: Man kan enten sende kommandoene #VARME PÅ/ #VARME AV eller #TEMPERATUR 21 (termostat kontroll). Hvis man benytter PÅ/AV kommandoene, må man sende #VARME AV til ALDE 3010 for å koble ut varmen når man forlater caravanen. Hvis man benytter termostatkontroll, settes temperaturen i caravanen med kommando #TEMPERATUR 5 (over 0 grader). Bemerk: Varmen vil være på et par minutter etter at kommandoen er sendt Send SMS #VARME PÅ eller sett ønsket temperatur i caravanen til eks 5 o C ved å sende #TEMPERATUR Trykk høyrepilen til On begynner å blinke. 3. Trykk -/Off knappen. 4. Trykk venstrepilen til kontrollpanelet går I hvileposisjon. 5. Nå er fjernkontroll i bruk Bilde 4. Bruk av fjernkontroll. 15 av 19

16 3. FEILSØKING Hvis din CC ikke fungerer riktig, bruk litt tid på å gå igjennom trinnene i tabellen nedenfor. Beskrivelse av problemene er skrevet med fet skrift. Den første kolonnen foreslår et tiltak for løsning, og den andre kolonnen beskriver riktig operasjon hvis alt er OK. Indikatorlys (B) lyser ikke: Slå på spenning igjen og vent i 30 sekunder. Lampen skal blinke grønt. Husk å vente i 30 sek. etter at spenningen er satt på. Sjekk sikringen på strømforsyningskortet og bytt hvis den er defekt. CC tar ikke imot SMS meldinger: SIM-kortets PIN-kode må slås av. Benytt en mobiltelefon til å gjøre det. Sjekk også CC`s telefonnr, og ring det for kontroll. Den grønne lampen vil lyse et kort øyeblikk når CC mottar eller sender meldinger. CC svarer med tre pip og bryter forbindelsen, men operasjonsmoden forandres ikke. Sjekk om mobilnummeret til brukeren ligger i telefonkatalogen. Koble enheten til normalmode ved å trykke på programmeringsknappen eller ved å sende kommando #ON. CC svarer med ett eller to pip. CC bryter anropet med en gang uten å besvare det. Sjekk om mobilnummeret til brukeren ligger i telefonkatalogen. CC svarer med ett eller to pip. CC mottar SMS, men sender ikke bekreftende svar. Programmer inn brukers telefonnummer i katalogplass 1 (#P1). Det er bare meldinger fra registrerte og godkjente mobilnummer som besvares. Programmer inn det riktige SMS servicenummer i katalogplass 0 (#P0). Det maksimale antall SMS som CC kan sende på en dag har blitt brukt opp. Se kommando #A4. SIM-kortet har en begrensning på hvor mange SMS som kan sendes. Mobiltelefonen som benyttes er full av SMS meldinger i lageret. CC sender ikke alarmmeldinger: Legg inn mottakerens telefonnummer i katalogen (P1 til P5). Kontroller at CC ikke er i programmeringsmod. Koble enheten til normalmode ved å trykke på programmeringsknappen eller ved å sende kommando #ON. Programmer inn alarmmottakernummeret i katalogen CC returnerer en bekreftende melding. CC returnerer en bekreftende melding. CC returnerer en bekreftende melding. Alarmmelding blir sendt. Alarmmelding blir sendt. Alarmmelding blir sendt. Ingen forandring på utgangene (releene): Legg inn riktig telefonnummer i katalogen. Bare kommandoer fra tillatte nummer får aksess. CC returnerer en bekreftende melding. Kontroller at kommando er riktig (#Ox n) Releene på utgangen skal operere og forandre status. 16 av 19

17 Sjekk at brukeren har riktig/lovlig kategori (1..3) Enheten sender alarmer med kun telefonanrop. Programmer inn GSM/SMS servicenummeret til mobiloperatøren inn i posisjon P0 ved å sende #P0 +47xxxxxxxx til CC. Alarm blir også sendt som SMS. Alarm blir alltid sent når bevoktning kobles inn. Sjekk ledningsføringen til alarmsensoren. Ingen alarmer etter spørsmål #? Varmen blir ikke slått på. Sjekk all setting på kontrollpanelet. Hvis ALDE 3010 er installert, må fjernkontrollen være aktivisert. Sjekk at riktig tegn (#) og riktig kommando benyttes Varmen kommer på ved å sende riktig kommando. 17 av 19

18 4. TEKNISK SPESIFIKASJON Dimensjon: 140 x 90 x 38 mm Vekt: ca 260 g Strømforbruk: I hvile ma / 12 V maximum 80 ma Spenningstilførsel: V Molex Mini-fit junior connector Serieport: RJ-8 Maksimum utgangsbelastning: Effekt; 2300 W Strøm; 10 A Spenning; 230 V Inngangene: Min. strøm i overvåkningskretsen 3,5mA/12V Maks motstand i overvåkningskretsen 30kohm / 12V Omgivelsestemperatur: C modul: Siemens TC45 SIM-kort: Lite, 3V Antenne: Dual-band (900/1800), SMA connector Enheten er ikke beskyttet for vann eller andre væsker. Note! Selv om CC kan operere på spenninger ,8V, vær oppmerksom på at eksterne enheter som røykvarsler, bevegelsesdetektor etc. kanskje ikke tolererer så høy spenning. Teknisk spesifikasjon kan endres uten varsel. GARANTI Telemic påtar seg 12 måneders garanti for CaravanControl produktet fra leveringsdato. Garantien omfatter material- eller maskinvarefeil samt mangler ved produksjon. Feil på en enhet vil bli rettet ved å skifte ut defekt del, eller ved å levere en erstatningsenhet. Feil som er forårsaket ved naturlig forringelse over tid, overbelastning, eller ved annen uhensiktsmessig bruk av produktet, blir ikke omfattet av denne garantien. Reklamasjonen aksepteres kun hvis den innkjøpte enhet returneres til leverandør for reparasjon, og at den ikke er forsøkt åpnet. Henvisning til standarder: Produsenter garanterer at produktet oppfyller kravene i følgende standard: EN 55011, EN , IEC , Automotive EMC Directive 95/54/EY TELEMIC OY Timo Rissanen Managing Director 18 av 19

19 5. INNHOLDSFORTEGNELSE A Alarm kanaler... 5 Alarmer... 5 AV... 7 C CaravanControl i bruk... 3 E Enhetens navn F Feilsøking Frie nummer G GSM module H Hvilemode... 7 K Kommandoer som tekstmeldinger... 9 M Mottakere av alarmmeldinger N Navn Normalmod... 7 O Operasjonsmodus Oppvarming... 4 P Programmeringsmodus... 9 PÅ... 7 S Statusrapport Summarisk rapport T Telefonnummer Temperaturer Tidsbestemt rapport av 19

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220

ELKO LS SMS-modem. LK-nr. 820B1220 ELKO LS SMS-modem LK-nr. 820B1220 1 2 Innhold Generelt Bruk... 4 Utforming... 5 Systemkrav... 5 Konfigurasjon... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Gjenopprett fabrikksinnstillinger... 6 Tekniske data...

Detaljer

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS

Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE. NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Brukerveiledning for + 4 BASISPAKKE NB! Gjelder kun for de med abonnement fra Hyttestyring AS Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske

Detaljer

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT

Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Teknikerveiledning TRÅDLØSE DETEKTORER VARSLING SPORING STYRING GSM/GPS VARME TILT Versjon; A3 V07.10.12c 3,1 Hjemesida: www.holars.no 1 Register: Introduksjon til A3+ 3 Programmering. 4 Terminaler for

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5

HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Tekniker veiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+4 V3.02.01c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig.

PROGRAMMERING GSM-A6A2 SMS. Fra V: 1,03.00. Perfekt for Hytte og Bolig. PROGRAMMERING AV GSM-A6A2 SMS Fra V: 1,03.00 Perfekt for Hytte og Bolig. Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for inngangene utgang sirene og blinklys temperatur regulering temperatur

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren!

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med alarmfunksjoner GSM-A22 Energispareren! Styrer 4 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer