JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon Telefax , Mobil , Internett:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JARES AS, Nordsetergrenda 15 A 1161 Oslo. Telefon 22 74 54 90. Telefax 22745491, Mobil 91893523, Internett: www.jares.no. e-mail: jares@jares."

Transkript

1 Telefon Telefax , Mobil , Internett: CaravanControl - Sikrer din caravan eller bobil Brukerveiledning Les brukerveiledningen grundig og oppbevar den sammen med enheten. 1 av 19

2 Telefon Telefax , Mobil , Internett: Innhold 1. INTRODUKSJON CARAVANCONTROL I BRUK FUNKSJONER Kontroll av elektrisk oppvarming Kontroll av oppvarming med gass Temperaturkontroll Manuell temperaturkontroll Alarm og kontroll Koble alarm PÅ og AV Overvåkning PÅ = Normalmodus Overvåkning AV = Hvilemodus Tidsbestemt rapport Spørsmål om info. Generell info INSTALLASJON AV SIM KORT Indikatorlys INNSTILLINGER PROGRAMMERINGSMODUS KOMMANDOER SOM TEKSTMELDINGER SPRÅK ENHETENS NAVN TELEFONKATALOGEN Programmering av nye telefonnummer Tillatelse/kategorier Frie nummer SMS Servicenummer ALARMER OG MELDINGER Mottakere av alarmmeldinger Mottaking av alarm meldinger Tidsbestemt rapport Statusrapport TEMPERATURER Intern temperatursensor, (T1 i enheten) AKTIVERING AV FJERNKONTROLL I ALDE BRUK AV FJERNKONTROLL I ALDE FEILSØKING TEKNISK SPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE av 19

3 1. INTRODUKSJON Takk for valget av CaravanControl for å sikre din caravan. CaravanControl gjør det mulig for deg å komme i trådløs kontakt med din caravan og kontrollere innetemperatur og annet med mobiltelefon. Hvis du får innbrudd, strømforsyningsfeil eller temperaturen faller under angitt grense, vil du øyeblikkelig få en SMS melding og et anrop til din mobiltelefon. CaravanControl kan også gi alarm ved feil på gassbrenner, eller hvis en røykvarsler er montert og blir aktivisert. Røykvarsler selges separat. I manualen for CaravanControl refereres det heretter til CC. Tekstballonger med stiplet linje er GSM SMS meldinger, og meldingsballonger med heltrukket linje er telefonoppringinger. 1.1 CaravanControl i bruk Du kan betjene din CC med SMS eller vha. telefonoppringing. Bare de brukere som på forhånd er programmert inn i katalogen (P, A-nummer identitetstest) vil ha tilgang til å sende og motta informasjon til og fra enheten. Dette garanterer deg at ingen andre kan påvirke eller forandre programmeringer i CC. Når du ønsker å slå på varme i din caravan, kan du ganske enkelt bare sende meldingen #VARME PÅ til det mobilnummer som CC har. Enheten vil svare med O1 1 Varme på som betyr at varme er slått på. #VARME PÅ O1:1 Varme PÅ Aktivisering av CC: CC kan aktiviseres (slås på og av) ved å ringe til den. Dette benyttes for eksempel når du kommer til caravanen og når du forlater den for å slå av- eller på CC, dvs. veksle modus. Når du ringer mobilnummeret til CC, vil du høre ett eller to pip som er signalet på i hvilken modus CC er i. Du bestemmer hvilken modus CC skal stå i ved å legge på telefonen etter det antall pip du hører. Ved å legge på telefonen etter ett pip, vil CC kobles til aktiv modus, dvs. PÅ. Ved å legge på etter en serie på to pip, vil CC bli deaktivert, dvs. AV. Denne måten å benytte pip signaler på er likt med- og har samme betydning som fjernlukking av biler. Når man lukker bilen, blinker lampene en gang og når man åpner blinker lampene to ganger. Man kan også benytte SMS kommandoene #ON og #OFF for å slå CC PÅ eller AV. Telefonoppringing til CC BEEP - BEEP eller BEEP Det kan brukes hvilket som helst GSM abonnement i CC. Men hvis det er et kontantkort, må det sjekkes periodevis at det ikke er tomt når man helst ikke vil. Kostnadene for mobiltrafikken vil ikke bli stor, og det vil være gunstig med et abonnement med lav månedsavgift (GSM-alarm). 3 av 19

4 Det bør brukes et ikke oppført nummer (hemmelig) til bruk i CC. Dette forhindrer at ingen andre kan ringe CC og få aksess. Man må dessuten kontrollere at nummeret avgir identitet når CC ringer opp til bruker og rapporterer hendelser, ellers vet man ikke hvor anropet kommer fra. De mest vanlige kommandoer for styring av CC bør lagres i mobiltelefonen så det blir enkelt å benytte dem senere. De fleste mobiltelefoner foreslår å lagre meldinger etter inntasting. Meldingene finnes normalt under Mine meldinger eller Arkiv i Nokia telefoner. Alle kommandoer, styring og spørsmål vha. SMS må begynne med tegnet (#). Dette tegnet finns under menyen spesialtegn på mobilen. CC svarer alltid på sendte kommandoer og verifiserer dermed hva som er mottatt og programmert. Hvis det sendes spørsmål om temperatur for eksempel, vil CC svare med å oppgi virkelig temperatur og grensene som er satt. Hvis det sendes meldinger med feil som ikke CC forstår, vil det bli sendt en melding tilbake med tekst Ukjent commando. 1.2 Funksjoner Dette avsnittet beskriver basisfunksjonene i CC og deres bruk. Brukerveiledning for de mest vanlige funksjonene finnes i en brosjyre som ligger ved enhetene. CaravanControl`s hurtig guide er tilstrekkelig for å lære seg de vanlige funksjonene i CC. Ikke koble ut batteriet i caravanen når den forlates. CC har ikke selv separat batteri. CC bruker av batteriet til caravanen hvis ikke en 230V/12V adapter er installert Kontroll av elektrisk oppvarming Elektrisk oppvarming av caravanen kan styres ved å sende SMS #VARME PÅ eller #VARME AV til mobiltelefonnummeret som CC er blitt utstyrt med. Disse kommandoer vil koble inn eller ut varmeovnen, men i tillegg styrt av romtermostaten. Termostaten bør innstilles før man forlater caravanen. Etter at varmen er koblet inn vha. SMS, vil caravanen varmes opp til den temperatur som er satt på termostaten. Varmen kan slås på eller av til enhver tid ved kommandoen #VARME PÅ eller #VARME AV som da overstyrer termostaten. CC vil svare O1: 1 Varme på eller O1: 0 Varme av avhengig av utsendt kommando. Hvis man repeterer samme kommando to ganger, vil CC svare med O1:1! Varme på. Utropstegnet bak markerer at varmen var på og at kommandoen ikke får noen innvirkning. #VARME PÅ O1:1 Varme PÅ Off Ext Bilde 1. Juster innstillingen på varmeapparatets kontrollpanel for fjernstyring. Benytt innstilling iht. bilde ovenfor hvis Alde 3010 er levert. Thermostatic control kan benyttes for å holde innendørstemperaturen over frysepunktet. For å koble inn romtermostaten sendes kommando #TERMOSTAT PÅ til CC. Termostaten kan nå stilles inn ved å sende kommando #TEMPERATUR XX (xx= temperatur). Hvis temperaturen skal settes lavere enn 0 C må minus (-) settes i tekstkommandoen, feks. #TEMPERATUR -5. Termostaten slås av med kommandoen #TERMOSTAT AV. 4 av 19

5 Maksimumtemperatueren må settes på varmeovnens termostat. Maksimumtemperaturen er det høyeste nivå som CC må rette seg etter. Hvis maksimumtemperaturen er satt til 21 o C, kan CC tillate temperatur opp til 21 C men ikke høyere. #TEMPERATUR 7 TEMPERATUR: +7.0 Hvis termostatkontrollfunksjonen er koblet inn, kan ikke kommandoene #VARE PÅ og #VARME AV sendes til CC I Alden Compact 3000 må man sette i = normale mode hvis spillvannspumpen er kontrollert med termostat Kontroll av oppvarming med gass. Gassoppvarming av caravanen kan også kontrolleres med kommandoene #VARME PÅ og #VARME AV. Hvis det oppstår funksjonsfeil med gassbrenneren, vil CC sende alarm til telefonnumrene fra 1 til 5 i katalogen (P). Meldingen Caravan IN1:+ Gassbrenner feiler varsler at gassbrenneren ikke tenner. Hvis dette er tilfelle, følg instruksjonen nedenfor: Send kommando #VARME AV til CC og vent noen minutter. Send deretter kommando #VARME PÅ igjen. Hvis feilmeldingen kommer igjen, må man kontakte en autorisert forhandler for service på brenneren. På gassbrennere må kun kommandoene #VARME PÅ og #VARME AV benyttes på CC. Termostatstyringskommandoen må ikke benyttes Temperaturkontroll Hvis CC brukes til å kontrollere innetemperaturen i caravanen (T2 sensor) med termostatkontroll, bør alarmterskelen settes minst tre grader lavere eller høyere enn den ønskede verdi. Hvis man for eksempel vil ha temperaturen mellom 10 og 21 C, bør den laveste verdi settes til 7 C og den høyeste verdi til 24 C Manuell temperaturkontroll Man kan også koble på varme uten å benytte en mobiltelefon bare ved å sette temperaturkontrollbryteren i posisjon 1. Dette kan være aktuelt hvis ikke det er god nok GSM dekning, at mobilnummeret ikke ligger i CC`s katalog, eller at telefonen er glemt. Hvis varmen kobles inn manuelt vha. bryteren, kan man ikke fjernkontrollere med mobiltelefon før bryteren tilbakestilles til pos Alarm og kontroll Når CC registrer at det er en alarmsituasjon i noen av de overvåkede objekter, vil den sende en SMS med en gang. Som standard sendes SMS meldingen til de fem første telefonnumrene som er programmert inn. Den viktigste alarmen medfører også telefonoppringing. Telefonoppringingen sendes for å påkalle oppmerksomhet til den sendte SMS som er relatert til alarmen. En alarmmelding inneholder følgende deler av informasjon: CC Snella = navnet på den respektive vognen/bobilen. INx = alarmkanalens identifikasjon. +/- = om alarmen er aktivisert/deaktivisert. Grunn for alarm, dvs. tekst og forklaring til hendelsen som man skriver inn selv. Eksempel: CC Snella IN16:+ Temperatur alarm T2: +9.4 Inne 5 av 19

6 Caravan IN2:+ Innbruddsalarm CC sender et alarmanrop BEEP-BEEP-BEEP. CC kontrollerer følgende forhold: IN1 = Gassalarm (opsjon) IN2 = Innbruddsalarm IN3 = Røyk- og gassvarsleralarm (opsjon) IN9 = Temperatur alarm, T1 i CC IN11 = 230V strømforsyningsfeil IN12 = Lav batterispenningsalarm IN16 = Temperaturalarm In T2:+9.4 (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) Eksempel på alarmmelding: Caravan IN2:+ Innbruddsalarm Caravan IN11:+ 230V strømforsyningsfeil Caravan IN16:+ Temperaturalarm T2: +9.4 In Nedenfor er eksempler på alarmsituasjoner som er opphørt: Caravan IN11:- 230V strømforsyningsfeil OK Caravan IN16:- Temperaturalarm T2: +9.4 Inne OK Følgende informasjon sendes kun til telefonnummeret som ligger i cellen: IN10 = CaravanControl omstart (telefonkatalogminne celle 1, SMS) IN13 = Tidsbestemt rapport (telefonkatalogminne celle 1, SMS) Caravan IN10:+ CaravanControl restart Caravan IN13:+ Rapport: T1: CC innvendig T2: Inne T3: Ute Koble alarm PÅ og AV For å koble på alarmen trenger du bare å ringe telefonnummeret som CC har. Du vil høre ett eller to pip som angir i hvilken stilling CC vil bli satt i når du legger på. Ett pip betyr at CC kobles på til å overvåke alarmer mens to pip betyr at CC er slått av og ikke sender alarmer. Denne måten å benytte pip signaler på er likt med- og har samme betydning som fjernlukking av biler. Når man lukker bilen, blinker lampene en gang og når man åpner blinker lampene to ganger. Et telefonanrop til caravanen BEEP-BEEP eller BEEP Man kan også benytte SMS kommandoene #ON og #OFF for å slå CC PÅ eller AV. Hvis man er i nærheten av CC, kan man registrere statusmodus på CC ved å se på informasjonslampen B. #PÅ TC security:on Batt:12.8 T1:+23.1 CC enhet T2:+21.5 Inne T3:-10.5 Ute 6 av 19

7 Normalmodus (sender alarm), indikatorlyset B blinker bare en gang med jevne mellomrom. Hvilemodus (avslått), indikatorlyset B blinker to ganger med jevne mellomrom. Programmeringsmodus, indikatorlyset B lyser fast grønn. Uansett sa kan den normale operasjonsmodusen forandres av forskjellige grunner, men det er meget viktig at kun en metode benyttes så man ikke mister oversikten over hvilken modus CC står i Overvåkning PÅ = Normalmodus I normal mode overfører CC alarm og info til alle programmerte mottakere. CC bør alltid settes i denne mode når caravanen forlates ubevoktet for lengre tid. Indikatorlyset B blinker en gang i sekundet i denne modus Overvåkning AV = Hvilemodus I hvilemodus sender ikke CC noen beskjeder utenom lav spenning og røykvarselalarm. Indikatorlyset B blinker to ganger i sekundet i denne modus Tidsbestemt rapport Hver uke sender CC en statusrapport til det telefonnummer som ligger i katalogplass en (P1). Opptelling av tiden starter fra det tidspunkt CC settes i drift. For eksempel: Caravan IN13:+ Rapport: T1: CC enhet T2:+23.1 Inne T3: Ute Spørsmål om info. Generell info Ved å sende kommandoen #? fås det svar på hvilken modus CC står i og dessuten batterispenning, temperatur, GSM signalnivå og ev. aktive alarmer. Informasjonen fra CC kan se slik ut: #? TC Security: ON Batt: 13.0 T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: 1.3 Installasjon av SIM kort PIN-koden må alltid slås av før kortet benyttes i CC. Det enkleste er å benytte din egen mobiltelefon til å koble ut PIN-koden. Følg brukerveiledningen på telefonen for hvordan PIN-koden kobles AV. PIN-koden er alltid koblet PÅ i nye SIM-kort, men kan også bestilles avslått av leverandør. Etter at PIN-koden er slått AV, plasseres SIM-kortet i holderen ved siden av antennen. SIM-kortholderen kan utløses ved å trykke forsiktig på den lille gule knappen ved siden av. Plasser SIM-koret riktig og forsiktig i holderen med kontaktsiden opp. Skyv inn holderen. 7 av 19

8 SIM-kort holder Indikatorlys B Omkoblingsknapp Indikatorlys Det er ett indikatorlys i CC. Lyset indikerer aktuell operasjonsmodus som CC står i. Tabellen nedenfor viser i hvilke modus CC står i relatert til indikatorlyset B. Indikatorlys B Operasjonsmodus Blinker en gang langsomt Normal modus Blinker to ganger gjentatte ganger Hvilemodus (utkoblet) Blinker hurtig Programmeringsmodus Lyser konstant i ca. ett sekund Enheten sender eller mottar SMS meldinger. 2. INNSTILLINGER Dette kapittel omhandler grunnleggende programmering som blir nødvendig ved bruk av enheten. Hvis man f.eks. skal legge til nye- eller ta bort andre brukere, må enhetens telefonkatalog oppdateres. Temperaturterkslene må også endres hvis temperaturene skal senkes, heves eller om oppvarming skal kobles ut. 2.1 Programmeringsmodus Enheten må kobles til programmeringsmodus hvis den skal programmeres fra et mobiltelefonnummer som ikke ligger i katalogen. Enheten kobles i programmeringsmodus ved å holde omkoblingsknappen nede i ca. fem sekunder. I programmeringsmodus er enheten åpen for bruk for alle og dermed ikke beskyttet. Hvem som helst som måtte kjenne enhetens mobilnummer kan programmere og styre enheten. Enheten går automatisk til programmeringsmodus når den kobles inn første gang. Og husk: Overvåkning og kontrollfunksjonene er satt ut av funksjon i programmeringsmodus, og indikatorlyset B blinker hurtig grønt. Enheten kan kobles tilbake til normal modus ved å trykke kort på omkoblingsknappen, eller ved å sende kommando #ON til CC. Den siste metoden (#ON) krever imidlertid at telefonnummeret til den telefonen man sender fra ligger i CC`s katalog. 2.2 Kommandoer som tekstmeldinger CC kan ta imot og behandle kommandoer som kommer fra alle mobilnummer som ligger i dens katalog. Kommandoene kan enten være som SMS eller som telefonoppringing. CC vil respondere med et såkalt bekreftelsemelding til alle kommandoer som har blitt sendt som SMS. Hvis det sendes kommandoer til CC som telefonoppringing, svarer CC med et audio signal. Kommandoer som SMS kan lenkes sammen for å fylle opp maks kapasitet i en tekstmelding, eller for å fylle en terminallinje hvis PC benyttes for programmering. Alle kommandoer må starte med tegnet (#). Flere kommandoer kan lenkes sammen i en melding som i følgende eks: #P #P #P #T?. 8 av 19

9 #P? P1: P2: P3: P4: P5: P6: #P P3: Alfabetiske karakterer i en kommando er systemupåvirkelige, som betyr at alle kommandoer kan gis i små eller store bokstaver Alle av de følgende kommandoer virker like godt: #varme på, #VARME PÅ, og #Varme På. Man kan sende et spørsmål om den aktuelle programmeringen ved å sette et spørsmålstegn på slutten av kommandoen. For eksempel vil kommandoen #P? gi utlisting av telefonkatalogen i CC. Den viser mao. hvilke abonnenter som ligger i de første 20 katalogplassene i katalogen (se kapittel 2.5.1). CC vil sende flere tekstmeldinger hvis informasjonen det spørres om er så stor at det ikke er plass i en og samme melding. Vær oppmerksom på at rekkefølgen av svaret fra CC kan bli forandret i forhold til mottatt meldinger. Dette skyldes behandlingen av meldingene hos nettleverandøren. Hvis enheten ikke skulle respondere på en forespørsel, sjekk meldingen mhp. # og riktig kommando, og at telefonnummeret ligger i katalogen til CC. 2.3 Språk Språket som CC skal benytte kan bestemmes med kommando #E3. Valg av språk # E 3 Y y = språkvalg 1 = FINSK 2 = ENGELSK 3 = NORSK 4 = SVENSK All svitsjing mellom språk vil slette info i telefonkatalogen og enhetens navn (A10). Derfor må ønsket språk velges først, og deretter kan programmering starte. 2.4 Enhetens navn CC kan inkludere navnet på caravanen på begynnelsen av alarm- og infomeldinger. Lengden på navnet kan være opptil 20 karakterer i #A10. Se for øvrig kapittel 2.6. Tildeling av navn på caravanen # A 1 0 y y y yyy = navn Sletting av navnet # A 1 0 Hvis flere kommandoer kombineres i en SMS melding og en kommando inneholder #A10, må denne kommandoen komme til slutt, ellers blir navnet noe av det som kommer etter #A10 kommandoen. 9 av 19

10 2.5 Telefonkatalogen CC krever at minst ett telefonnummer er programmert inn i dens telefonkatalog for at den kan fungere riktig. Telefonkatalogen benyttes både til å styre alarmmeldinger til riktige nummer og hvem som kan ha aksess og programmere den. Det er plass til 20 telefonnummer i katalogen. Katalogplass 0 (P0) er reservert for GSM operatørens SMS servicenummer (eks. Telenor, , Netcom, etc.) Alle nummer som skal sende kommandoer eller få alarmer, må være lagt inn i enhetens telefonkatalog. Enheten sender alarmer til telefonnummer som ligger i katalogplass 1 til 5. CC kan også benyttes fra telefonnummer som ligger i katalogcelle 6 til 20, men det sendes ikke noen alarmer til disse nummer. Det er forskjell mellom nettverksoperatørene mhp. i hvilket format telefonanropet sendes. Det kan enten være i internasjonalt eller nasjonalt format (dvs. med eller uten landskode). Hvis telefonoppringning benyttes istedenfor SMS, kan ikke sending av telefonnummeret forbys. Hvis operatøren sender telefonnummer i nasjonalt format, må et telefonnummer legges inn i katalogen både med og uten landskode. Legg først nummeret uten landskode inn i en av de første 5 katalogplassene og legg det deretter inn med landskode (+47) hvor som helst i katalogen etter pos. 5. Ellers blir det sendt 2 alarmmeldinger til nummeret. Man kan ikke overføre kommandoer i form av SMS fra et mobilnummer til CC dersom mobilnummeret ikke er lagt inn med landskode først (internasjonalt). Alle telefonnummer må derfor alltid legges inn med internasjonalt format. Telefonnummer i GSM SMSsystemet er alltid i internasjonalt format uansett operatør Programmering av nye telefonnummer For å modifisere eller programmere inn nye telefonnummer fra mobiltelefonen, må man forvisse seg om at det respektive telefonnummer ligger i CC`s katalog. Hvis telefonnummeret ikke ligger i katalogen, må CC kobles til programmeringsmodus ved å holde nede programmeringsknappen i ca 5 sekunder. Indikatorlampen B vil starte og blinke hurtig grønt når CC er i programmeringsmodus. I programmeringsmodusen vil CC ta imot SMS meldinger fra hvilken som helst mobiltelefon! Spesielt derfor må den kobles tilbake til normalmodus etter slik programmering. Legge til et telefonnummer til katalogen # P x a a a a a a a a b x = celle i katalogminne (0 20 ) aa = GSM telefonnummer som skal programmeres inn i CC b = kategori/tillatelse (CC legger normalt inn 1, se forklaring 2.5.2) Det anbefales alltid å sjekke innholdet i telefonkatalogen før man starter å programmere inn nye nummer. Dette er viktig for å unngå overskriving og fjerning av telefonnummer. Følgende kommando benyttes til å få informasjon om innholdet i CC`s telefonkatalog: Spørre om innholdet i telefonkatalogen # P? Det vil bli sendt info om alle 21 katalogplassene (P0 P20). Spørre om et enkelt telefonnummer # P x? x = celle i katalogminne 0 til 20 Ta bort et telefonnummer # P x 10 av 19

11 x = celle i katalogminne 0 til 20 Kommandoen vil tømme celle x i katalogminnet Tillatelse/kategorier Kategori/tillatelse (b) kan legges til på slutten av et hvert nummer med et tall fra en til tre. Alle nummer får høyeste kategori (nivå 1) som normalstatus hvis ikke annet nivå legges inn. Alle nummer kan alltid motta alarmer uansett kategori (3). Kategoriene er: Nivå 1: Alle rettigheter (Programmering, styring av utgangene/funksjoner og alarmer, settes automatisk). Nivå 2: Abonnenten kan styre utgangene/funksjoner og få alarmer. Nivå 3: Abonnenten får bare alarmer Frie nummer Man kan velge mellom 2 spesialtegn i et telefonnummer som kan settes inn for å tillate aksess for flere telefonnummer i CC. Dette kan benyttes for å tillate CC å betjene telefonnummer som ikke ligger i katalogen. Følgende tegn kan benyttes:? erstatter alle tall utenom 1. * erstatter 0 eller flere tall. For eksempel i kommandoen #P ???? kan de siste 4 siffer (nøyaktig 4) erstatte alle forskjellige siffer utenom 1. Det betyr at et stort antall abonnenter vil kunne få tilgang til CC. Med kommando #P2 * 2 vil alle abonnenter få tilgang med kategori 2. Hvis frie nummer benyttes i et telefonnummer, må informasjonssikkerheten ivaretas spesielt, da CC ikke har kontroll på all abonnentidentitet. Kategori eller tillatelse 1 bør aldri gis til et slikt nummer, ellers kan det foretas omprogrammeringer. Det foreslås å gi kategori 2 til en slik posisjon med fri nummerering. Det blir ikke sendt alarmer til posisjoner i katalogen med fri nummer. Et hint: Leverandøren av CC kan benytte funksjonen fri nummerering for å yte service og programmere uten å være tilstede. Ved å legge inn sitt mobilnummer med * til slutt i en katalogposisjon (Px), vil det ikke komme alarmer til nummeret, men det har tilgang til CC SMS Servicenummer CC vil automatisk benytte SMS servicenummeret på SIM-kortet hvis det finns der. Ellers må SMS servicenummeret for den aktuelle GSM operatør som er valgt legges inn i posisjon #P0 i CC. For Telenor er nummeret , for Netcom , for Tele Andre operatører; sjekk med leverandør av SIM-kort. Eks. programmering for Telenor #P Hvis enheten ikke responderer på sending av SMS til den, kan det være servicenummeret som ikke er lagt inn, eller det er feil. 2.6 Alarmer og meldinger Som standard sendes alarmer bare til de første fem telefonnummer i katalogen, og disse må da heller ikke ha fri nummerering. Den forklarende delen av alarm- og infomeldingene kan beskrives etter ønske og globaliseres. F.eks kan navnet på enheten/caravanen inkluderes i alarmmeldingen hvis det er lagt inn med kommando #A10 (Eks #A10 Snella). Avsender av alarmer/meldinger vil da alltid være Snella : Mottakere av alarmmeldinger Man kan selv bestemme mottakere av alarm ved å sette inn ønskede telefonnummer i katalogplass 1 til 5. Bare de nummer som blir lagt i disse posisjoner vil motta alarmmeldinger Mottaking av alarmmeldinger Alarmmeldingene kan bli sendt som SMS, telefonoppringing, eller begge deler. Hvis det blir sendt som telefonoppringing, vil CC ringe til numrene som ligger i katalogcelle 1 til 5. CC vil ringe i sekvens til alle til noen svarer, eller hvis ikke svar, så lenge alarmen er aktiv og max i løpet av 2 11 av 19

12 timer. Caravan IN2:+ Innbruddsalarm En alarmoppringning BEEP - BEEP - BEEP. GSM/SMS og telefonoppringing Hvis det benyttes telefonoppringing for alarmsending (innbrudd og røykvarsling), vil CC ringe uavbrutt til noen svarer. CC tar det også som en bekreftelse på svar hvis det kommer fra en telefonsvarer. Informasjoner fra operatører (f.eks. Nummeret du ringer kan ikke nås ) blir ikke registrert som bekreftelse på svar. CC vil ringe kontinuerlig til de programmerte nummer selv om de ikke skulle være i bruk eller feil nummer. CC vil også ringe uavbrutt til mobiltelefonnummer som for tiden er ute av rekkevidde for GSM nettverket. Som standard kuttes alarmsending etter to timer hvis ikke svar mottas før. Telefonsvarer og service CC venter 20 sekunder på svar. Hvis det er et GSM-abonnement med overføring til automatisk svar i CC`s katalog, må man forsikre seg om at anropet ikke blir rutet til telefonsvarer i løpet av disse 20 sekunder som CC venter. I tilfelle det skjer, blir anropet bekreftet uten brukers kontroll. Når man svarer på et alarmanrop, høres 2 pipesignaler som tilsier at forbindelsen er opprettet Tidsbestemt rapport Alarmkanal 13 i CC tillater sending av en summarisk rapport av enhetens status til bestemte tidsintervaller. Standard struktur for programmering av parameterne i alarmkanal 13. # I 1 3 a b c d y y.. y a = b = c = d = yy = 1 tjenesten er innkoblet 0 tjenesten er utkoplet meldingsinnhold: 4 = temperatur intervall for sendetid mellom rapporter i minutter ventetid (tiden etter første sendte melding til CC) i minutter (i svarmeldingen vil denne tid bli brukt til å indikere når neste rapport skal sendes). valgfri tekst bestemt av bruker, innholdet/resultatet av parameter b sendes etter denne tekst. Hvis man spør om innholdet i kanal I13 med kommando #I13?, vil svaret være den informasjon som er programmert utenom verdien i d, som angir til hvilken tid neste rapport blir sendt. For eksempel vil følgende kommando instruere CC til å sende rapport etter 60 (d) minutter fra programmeringstiden. Rapporten sendes en gang pr. uke (C) til samme tid. #I Rapport: Rapporten kan innholde følgende informasjon: IN13:+ Rapport: T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute Statusrapport Kommando #? vil returnere en statusrapport med viktig informasjon om enheten og caravanen. Hvis enheten er i hvilemodus (AV) og det er folk i den overvåkede vognen, er det sannsynlig at statusrapporten vil innholde informasjon om aktiv alarm i feltet for Active alarms. 12 av 19

13 Spørsmål om operasjonsmodus #? #? TC Security: ON Batt: 12.2 T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute GSM signal: 19 Alarms: IN16 Kommandoen ovenfor vil returnere en statusrapport inneholdende operasjonsmodus, batterispenning, temperaturer, GSM signalstyrke og aktive alarmer. TC Security: ON Bevoktning PÅ / AV Batt: 12.2 Batterispenning T1: CC enhet Temperaturen inne i enheten T2: Internt Temperatur inne i vognen T3: Utvendig Utetemperatur GSM signal: 19 GSM signalnivä (fra 0 til 31) Alarms: IN16 Aktive alarmer siden siste bevoktning IN1 = Gassalarm (opsjon) IN2 = Innbruddsalarm IN3 = Røyk- og gassvarsleralarm (opsjon) IN9 = Temperatur alarm, T1 i CC IN11 = 230V strømforsyningsfeil IN12 = Lav batterispenningsalarm IN16 = Temperaturalarm In T2:+9.4 (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) (telefonkatalogminne celle 1-5, SMS + telefonoppkall) 2.7 Temperaturer CC har en intern (i enheten) temperatursensor, T1. Men CC kan utvides med 3 eksterne temperatursensorer, T2-T4. Temperatursensorene har en fiksert hysterese på to grader som effektiv forhindrer sending av overflødig alarmer når temperaturen veksler rundt temperaturterskelen som er satt. Dette betyr at hvis den laveste temperaturgrense er satt til +10 grader Celsius, må temperaturen gå opp til +12 før ny alarm sendes. Tabell. Alarmkanaler for temperaturmåling Sensor Alarmkanal Lokalisering T1 9 Intern (enhet) temperatur T2 16 Innendørs temperatur T3 17 Utvendig temperatur T4 18 Ledig Man kan spørre om alle temperaturene med kommando #T? For å spørre om en spesifikk temperatur sendes kommando #Tx? hvor x = sensor nr. (eks.#t2?) Spørsmål om temperaturverdier # T? Hvis både T2 og T3 er tilkoblet, vil svaret eksempelvis være: T1:+26.0 CC i enheten T2:+22.4 InneT3:+24.1 Ute Spørsmål om både temperatur temperaturgrenser # T?? 13 av 19

14 Den første temperaturverdien er alltid den virkelige temperatur og de neste to er laveste og høyeste temperaturgrenser dvs. akseptable temperaturgrenser. Hvis en sensor ikke er tilkoblet eller kabelen er defekt, vil temperaturverdien vise <-68 grader Celsius. T1: CC enhet T2: Inne T3: Ute T4: Sette grenseverdier for alarmer # T x y y z z x = temperatursensor nummer (1-4) yy = nedre grenseverdi zz = øvre grenseverdi Grenseverdiene må settes i hele verdier, eller med en desimal hvis nødvendig. Negative verdier markeres med et foran grenseverdien. Bekreftelsesmeldingen på programmeringen er i samme form som svar på spørsmål om temperatur, f.eks. T1: En alarmmelding blir sendt med en gang hvis temperaturen i caravanen stiger over eller faller under de tersklene som er satt. Med andre ord så opererer temperatursensoren med åpen kontakt mot CC når det skal signaleres at temperaturtersklene er overskredet. Det blir alltid sendt en alarmmelding når de spesifiserte terskelverdier blir overskredet Intern temperatursensor, (T1 i enheten) CC har en temperatursensor montert nederst på høyre side av printkortet. Denne sensoren måler temperaturen i omgivelsen av enheten Spørring om- og setting av temperaturterskler kan utføres med kommando #T1. Den interne temperatursensoren T1 benytter alarmkanal 9. Den interne temperatursensoren T1 kan ha over 10 grader høyere verdi enn sensorer plassert utenfor enheten. Dette beror på at den innbygde sensoren får varme fra printkortet og at den ligger under et deksel. 2.8 Aktivering av fjernkontroll i ALDE 3010 I ALDE 3010 må man først aktivere fjernkontrollen før det er mulig å styre varmeanlegget i caravanen via mobiltelefon og SMS. Gå gjennom følgende stepp: Hvis det ikke vises noen meny i displayet, gjør følgende: 1. Trykk på pilen til høyre til merket nede i venstre hjørne begynner å blinke. 2. Aktiver menylinjen ved å trykke på +/On knappen. Bilde 2. Aktivering av menylinje. 1. Trykk på høyrepilen til Ext begynner å blinke. Nå kan man se om fjernkontrollen er aktivisert eller ikke. ON/OFF. 2. Fjernkontrollen kan nå aktiviseres ved å trykke på +/On knappen. Teksten endres til ON. Bilde 3. Aktivisering av fjernkontroll. 14 av 19

15 2.9 Bruk av fjernkontroll i ALDE 3010 Det er to forskjellige måter for å kontrollere varmen ved hjelp av ALDE 3010: Man kan enten sende kommandoene #VARME PÅ/ #VARME AV eller #TEMPERATUR 21 (termostat kontroll). Hvis man benytter PÅ/AV kommandoene, må man sende #VARME AV til ALDE 3010 for å koble ut varmen når man forlater caravanen. Hvis man benytter termostatkontroll, settes temperaturen i caravanen med kommando #TEMPERATUR 5 (over 0 grader). Bemerk: Varmen vil være på et par minutter etter at kommandoen er sendt Send SMS #VARME PÅ eller sett ønsket temperatur i caravanen til eks 5 o C ved å sende #TEMPERATUR Trykk høyrepilen til On begynner å blinke. 3. Trykk -/Off knappen. 4. Trykk venstrepilen til kontrollpanelet går I hvileposisjon. 5. Nå er fjernkontroll i bruk Bilde 4. Bruk av fjernkontroll. 15 av 19

16 3. FEILSØKING Hvis din CC ikke fungerer riktig, bruk litt tid på å gå igjennom trinnene i tabellen nedenfor. Beskrivelse av problemene er skrevet med fet skrift. Den første kolonnen foreslår et tiltak for løsning, og den andre kolonnen beskriver riktig operasjon hvis alt er OK. Indikatorlys (B) lyser ikke: Slå på spenning igjen og vent i 30 sekunder. Lampen skal blinke grønt. Husk å vente i 30 sek. etter at spenningen er satt på. Sjekk sikringen på strømforsyningskortet og bytt hvis den er defekt. CC tar ikke imot SMS meldinger: SIM-kortets PIN-kode må slås av. Benytt en mobiltelefon til å gjøre det. Sjekk også CC`s telefonnr, og ring det for kontroll. Den grønne lampen vil lyse et kort øyeblikk når CC mottar eller sender meldinger. CC svarer med tre pip og bryter forbindelsen, men operasjonsmoden forandres ikke. Sjekk om mobilnummeret til brukeren ligger i telefonkatalogen. Koble enheten til normalmode ved å trykke på programmeringsknappen eller ved å sende kommando #ON. CC svarer med ett eller to pip. CC bryter anropet med en gang uten å besvare det. Sjekk om mobilnummeret til brukeren ligger i telefonkatalogen. CC svarer med ett eller to pip. CC mottar SMS, men sender ikke bekreftende svar. Programmer inn brukers telefonnummer i katalogplass 1 (#P1). Det er bare meldinger fra registrerte og godkjente mobilnummer som besvares. Programmer inn det riktige SMS servicenummer i katalogplass 0 (#P0). Det maksimale antall SMS som CC kan sende på en dag har blitt brukt opp. Se kommando #A4. SIM-kortet har en begrensning på hvor mange SMS som kan sendes. Mobiltelefonen som benyttes er full av SMS meldinger i lageret. CC sender ikke alarmmeldinger: Legg inn mottakerens telefonnummer i katalogen (P1 til P5). Kontroller at CC ikke er i programmeringsmod. Koble enheten til normalmode ved å trykke på programmeringsknappen eller ved å sende kommando #ON. Programmer inn alarmmottakernummeret i katalogen CC returnerer en bekreftende melding. CC returnerer en bekreftende melding. CC returnerer en bekreftende melding. Alarmmelding blir sendt. Alarmmelding blir sendt. Alarmmelding blir sendt. Ingen forandring på utgangene (releene): Legg inn riktig telefonnummer i katalogen. Bare kommandoer fra tillatte nummer får aksess. CC returnerer en bekreftende melding. Kontroller at kommando er riktig (#Ox n) Releene på utgangen skal operere og forandre status. 16 av 19

17 Sjekk at brukeren har riktig/lovlig kategori (1..3) Enheten sender alarmer med kun telefonanrop. Programmer inn GSM/SMS servicenummeret til mobiloperatøren inn i posisjon P0 ved å sende #P0 +47xxxxxxxx til CC. Alarm blir også sendt som SMS. Alarm blir alltid sent når bevoktning kobles inn. Sjekk ledningsføringen til alarmsensoren. Ingen alarmer etter spørsmål #? Varmen blir ikke slått på. Sjekk all setting på kontrollpanelet. Hvis ALDE 3010 er installert, må fjernkontrollen være aktivisert. Sjekk at riktig tegn (#) og riktig kommando benyttes Varmen kommer på ved å sende riktig kommando. 17 av 19

18 4. TEKNISK SPESIFIKASJON Dimensjon: 140 x 90 x 38 mm Vekt: ca 260 g Strømforbruk: I hvile ma / 12 V maximum 80 ma Spenningstilførsel: V Molex Mini-fit junior connector Serieport: RJ-8 Maksimum utgangsbelastning: Effekt; 2300 W Strøm; 10 A Spenning; 230 V Inngangene: Min. strøm i overvåkningskretsen 3,5mA/12V Maks motstand i overvåkningskretsen 30kohm / 12V Omgivelsestemperatur: C modul: Siemens TC45 SIM-kort: Lite, 3V Antenne: Dual-band (900/1800), SMA connector Enheten er ikke beskyttet for vann eller andre væsker. Note! Selv om CC kan operere på spenninger ,8V, vær oppmerksom på at eksterne enheter som røykvarsler, bevegelsesdetektor etc. kanskje ikke tolererer så høy spenning. Teknisk spesifikasjon kan endres uten varsel. GARANTI Telemic påtar seg 12 måneders garanti for CaravanControl produktet fra leveringsdato. Garantien omfatter material- eller maskinvarefeil samt mangler ved produksjon. Feil på en enhet vil bli rettet ved å skifte ut defekt del, eller ved å levere en erstatningsenhet. Feil som er forårsaket ved naturlig forringelse over tid, overbelastning, eller ved annen uhensiktsmessig bruk av produktet, blir ikke omfattet av denne garantien. Reklamasjonen aksepteres kun hvis den innkjøpte enhet returneres til leverandør for reparasjon, og at den ikke er forsøkt åpnet. Henvisning til standarder: Produsenter garanterer at produktet oppfyller kravene i følgende standard: EN 55011, EN , IEC , Automotive EMC Directive 95/54/EY TELEMIC OY Timo Rissanen Managing Director 18 av 19

19 5. INNHOLDSFORTEGNELSE A Alarm kanaler... 5 Alarmer... 5 AV... 7 C CaravanControl i bruk... 3 E Enhetens navn F Feilsøking Frie nummer G GSM module H Hvilemode... 7 K Kommandoer som tekstmeldinger... 9 M Mottakere av alarmmeldinger N Navn Normalmod... 7 O Operasjonsmodus Oppvarming... 4 P Programmeringsmodus... 9 PÅ... 7 S Statusrapport Summarisk rapport T Telefonnummer Temperaturer Tidsbestemt rapport av 19

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM

Hyttestyring. Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM Hyttestyring Skal KUN benyttes av de med aktivt Hyttestyrings abonnement (SIM kort vedlagt i basispakken). Abonnementsskjema MÅ fylles ut før enheten kan tas i bruk. 9 Førstegangsregistrering Abonnementsskjema

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM AlarmController II og hyttami.no til strømstyring 1.Komme i gang på 1-2-3...2 2.Klargjøring...2 3.Vanligste styringskommandoer for SMS...4 4.Vanligste styringskommandoer

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2

1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort Innsetting av SIM kort Montering / tilkoblinger 2 09.04.03 GSM Maxi Bruksanvisn v2 11-02 R GSM Maxi Bryterstyring Bruksanvisning GSM Maxi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Max 3600W (230V / 16A ) Temperaturmåling Temperaturovervåkning

Detaljer

Hurtigstarts guide Passer til alle!

Hurtigstarts guide Passer til alle! Brukerveiledning 1 Hurtigstarts guide Passer til alle! Innhold Hurtigstarts guide Passer til alle! Hva gjør AirPatrol? 6 Indikatorlys 8 Taster 10 Strøm 12 SIM-kort 12 Installering av AirPatrol 14 Testing

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H

Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Side - 1 - Fjernstyring av Laserkamin Inverter 5007 SIKOM GSM 12H Innhold: Side: OVERSIKT GSM 12H... 2 SIM-KORT... 3 Forberedelse av SIM-kort:... 3 Innsetting av SIM-kort:... 3 Antennetilkobling:... 3

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77

Brukerveiledning. VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Brukerveiledning VARSLING og SPORING KOMBIgard GSM-HE77 Varsling ved innbrudd, brann og gass Trådløse og detektor for kabling Varmestyring og frostvarsling Sporing-GPS og OMD Startsperring Panikk alarm

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt

Bruksanvisning. FC450 fjernstyrt GSM kontakt 1 FC450 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vennligst bruk tid på å sette deg inn i kontaktens funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen gir en veiledning for rask og sikker bruk. Ta vare på for

Detaljer

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring

Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring Vanlige spørsmål og svar ved bruk av GSM Micro og hyttami.no til strømstyring 1. Vanligste styringskommandoer for SMS...2 2. Vanligste styringskommandoer for telefon (talemeny)...2 3. PIN-frie nummer...3

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Bruksanvisning 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk tid på å sette deg inn i kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en veiledning for rask og sikker

Detaljer

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement

HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement HyttaMi Comfort for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av HyttaMi Comfort - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet for strøm- og alarmstyring. Med

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0

INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0 INSTALLASJONSVEILEDNING 1.0 Les veiledningen nøye og oppbevar den i nærheten av enheten. Innhold 1. INTRODUKSJON... 3 2. FORBEREDELSE... 3 2.1 LEVERANSENS INNHOLD... 3 2.2 NØDVENDIG VERKTØY... 3 3. INSTALLASJON...

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

KOMMENDE INNSTILLINGER...10

KOMMENDE INNSTILLINGER...10 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...2 3 MENYEN...3 4 STYRING AV VARME...4 4.1 VALG AV KIRKE...4 4.2 SETTE PÅ VARMEN...5 4.3 SETTE PÅ VARMEN NÅ...7 5 VARSLINGSLISTE...8 6

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W

Uovision UM535 / UM535W Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring UM535 / UM535W Side 1 OPPSTART 1. Sett inn batterier i kameraet. 2. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning

FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning FC300 fjernstyrt GSM kontakt Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner og begrensninger. Bruksanvisningen vil gi en

Detaljer

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing)

Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Kom i gang med Spybike Spylamp 2 (Baklykt med GPS-sporing) Dette er en enkel «Kom i gang»-instruksjon. På våre nettsider www.spybike.no finnes en full bruksanvisning Forberedelser Før du kan ta i bruk

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control FDV-DOKUMENTASJON CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no NOBB 465 81 273 NRF820 08 33 CTC SMS-Control Varegr. 3016100 Varmepumpe luft-vann tilbehør Med CTC SMS kan du endre innetemperaturen, tilbakestille

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer