Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/ Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/2015... 4 Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen..."

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår... 3 Undervisningstilbud 2014/ Kontaktinformasjon... 4 Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen... 4 Administrasjonen... 1 Drift og vedlikehold... 1 Biblioteket... 1 Kantine... 2 Elevtjenesten... 2 IT-avdelingen... 3 Bokskap... 3 Reglement... 4 HUSREGLER... 4 Råd og utvalg ved skolen... 5 Skolerute 2014/ Undervisningstider og timeplaner... 7 Lånekassen... 7 Skoleskyss... 7 Bruk av data på skolen... 8 Feide... 8 Fronter... 8 Hypernet (SkoleArena)... 8 WebUntis (Rom og ressurs)... 8 Ekskursjoner... 9 Fagvalg... 9 Eksamen... 9 Privatister Samarbeid hjem-skole Kontaktlærerfunksjonen Kontaktlærere skoleåret 2014/

3 Velkommen til skoleåret 2014/2015! Hjertelig velkommen til et nytt skoleår ved Atlanten videregående skole. Et nytt skoleår representerer alltid spenning, forventning og glede. Spenningen over det som nå er annerledes en ny skole, nye fag, nye medelever og nye lærere. Forventningen om å lære mye nytt, møte utfordringer og få nye venner. Gleden over å treffe igjen de gamle vennene! Vi som jobber på skolen gleder oss til å ta fatt. Vi lover å stå på for å kunne tilby deg et godt og trygt læringsmiljø, som igjen danner grunnlaget for læring, kunnskap og de gode faglige resultatene. Ved Atlanten videregående skole skal verdier stå sentralt. Gjennom en prosess hvor både elever, ansatte og samarbeidsparter har bidratt, kom vi fram til disse verdiene: INKLUDERENDE, SAMARBEIDENDE, UTVIKLENDE og TYDELIG. Disse skal til sammen uttrykke kraften og energien når skolen er på sitt beste. Dette grunnlaget er avgjørende om vi skal lykkes i å nå samfunnsoppdraget, og de skal veilede oss og motivere oss i hvordan skolen drives. Vi er alle forpliktet til disse verdiene både i ord og handling. Denne elevhåndboka er ment for å gi deg og dine foresatte viktig informasjon, men den er ikke utfyllende for alt det som foregår på skolen. I tillegg finnes det en digital versjon av denne på Fronter, her finner dere en alltid oppdatert versjon og tilhørende skjema/mal for søknader. Sammen med skolens råd og utvalg, foreldre/foresatte og andre samarbeidsparter vil vi arbeide for at hver enkelt av dere skal få et trygt, godt og lærerikt skoleår! Trond Hjelle rektor 3

4 Undervisningstilbud 2014/2015 Studiespesialiserende Musikk, dans og drama Idrettsfag Kontaktinformasjon Besøksadresse og postadresse Dalaveien Kristiansund Sentralbord Tlf Fax Epost Hjemmeside Oppgaver og funksjoner ved skolen Skoleledelsen Hvor 1.etg, administrasjonsfløy Kontortid Hverdager Trond Hjelle Rektor Lene Hoel Assisterende rektor og avdelingsleder realfag, IT, bibliotek og administrasjon Rune Nordhaug Avdelingsleder idrett, spes.ped, elevtjenesten og drift Morten Røeggen Avdelingsleder musikk, dans og drama og Lystad norsk Ann Olaug Slatlem Avdelingsleder samfunnsfag og språk. Kommunikasjon Skolens ledelse har ansvaret for at skolen til en hver tid drives etter gjeldende retningslinjer. De har det pedagogiske ansvaret. 4

5 Administrasjonen Hvor 1.etg, administrasjonsfløy Åpningstid Hverdager Ansatte Kari Waage (kontorleder) Gunn Torild Gjeldnes Inger Pauline Fossland Linn Christin Mekvik Kontorlærling Sunniva Graskopf Teilgård Vi kan hjelpe deg med det meste: Busskort Elevkort Spørsmål om timeplan Tilgang til skolens systemer (Fronter og Hypernet bl.a) Skademeldinger om du har skadet deg i skoletiden Bestilling av transport ved skader Utskrift av vitnemål/kompetansebevis/karakterbevis Paracet/plaster/medisinskap Drift og vedlikehold Vaktmester Renhold Joralf Kvåle Anne Holmeide, leder Gunn Myrset Lisbeth Krakeli Hussain Omar Vaktmester og renholderne gjør en svært viktig jobb nemlig å holde skolen vår i orden, og slik skape trivsel for alle. Hjelp dem med å holde fellesarealet ryddig, gå aldri fra ditt eget søppel verken i klasserommet, aulaen, på biblioteket eller andre steder! Biblioteket Hvor 2. etg Åpningstid Hverdager Bibliotekar Petter Gjøstøl Kontakt telefon Elevene bruker ofte biblioteket til lekse- og studiearbeid. Her er det mange arbeidsplasser og sittegrupper. I tillegg er det masse andre bøker til utlån, noe for enhver smak. Vi har også aviser og tidsskrifter som du kan lese, og skriver og kopimaskin til disposisjon for elevene. Biblioteket er åpent hele skoledagen. Spør gjerne bibliotekaren for å få hjelp! 1

6 Kantine Hvor 2. etg Åpningstid Hverdager (Stenger hver dag mellom og for å produsere mat) Ansatte Marianne Bøe (kantineleder) Kontakt telefon I kantina finner du påsmurte baguetter, salat og mye annet godt av matvarer og drikke. Kantina har også et sortiment av økologiske matvarer. Vi serverer varm mat to ganger i uka: hver tirsdag og torsdag. Torsdager er det grøt. Hvis du vil fylle vannflaska di, er det en vanndispenser i 2. etasje like ved heisen. Kantina har kortterminal. Velkommen innom! Elevtjenesten Hvor 2. etg Hva Hvem Rådgivere Åshild Skaret, Alf Ekholm, Oppfølgingstjenesten Hallgeir Røsand, / Pedagogisk psykologisk tjeneste Rådgivere og helsesøster kan formidle kontakt til fagpersonell i (PP-tjenesten) PP-tjenesten (psykolog/sosionom/spesialpedagog) Kontaktperson Liv Krumsvik, PP-tjenesten / Kontortid: Se oppslag på døren Ressursteam Rune Nordhaug Åshild Skaret Alf Ekholm Liv Krumsvik Skolehelsetjenesten Marit Krane, Kontortid: mandag, onsdag og fredag 09:00-14:00 Elevtjenesten er der for deg som er elev ved skolen. Du kan be om hjelp uansett grunn faglig, trivselsmessig, medisinsk, personlig eller om du av andre grunner føler behov for noen å snakke med. Rådgiverne skal i tillegg gi råd om valg av fag, linjer, videre utdanning i inn- og utland og om ulike yrkesvalg. ALLE I ELEVTJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT. Så langt det er mulig bør du ta kontakt når du selv har fritime. Kontortiden finner du på oppslag ved kontoret stikk gjerne innom, men ofte kan det det være lurt å gjøre avtaler i forkant. 2

7 IT-avdelingen Hvor 2. etg Åpningstid Hverdager IT-ansvarlig Kjell-Arne Lillevik Dahlen Lærlinger Odd Egil Korsnes Knut Martin Gabrielsen På IT-avdelingen får du råd og hjelp med små og store PC-problem, det være seg utskrift av dokumenter, fremvisning av video på storskjerm eller et program som nekter å starte. Bokskap Det står bokskap i klasseromsfløya og i musikkavdelingen til utlån. For å få bokskap må du skaffe deg en hengelås og henge på ønsket skap. Ved slutten av skoleåret må skapet tømmes og hengelåsen fjernes, hvis ikke blir den klippet av og evt innhold kastet. 3

8 Reglement Atlanten videregående skole følger Møre og Romsdal fylke sitt skolereglement (orden og adferd). I tillegg har skolen utarbeidet husregler og særbestemmelser. HUSREGLER RESPEKT På Atlanten videregående skole respekterer vi hverandre bruker alle elevene sin rett til medvirkning gjennom kontakttimen, undervisningskomite, trivselskomite, elevråd og arbeidsmiljøutvalg. Elevene bruker disse kanalene når de ønsker endring i skolehverdagen. TRIVSEL På Atlanten videregående skole er læreren en tydelig klasseleder Elevene respekterer læreren som leder, og reglementet praktiseres likt og rettferdig. bidrar alle til konsentrasjon og arbeidsro i undervisningen Elevene forplikter seg til ro, orden og til å bidra til et godt læringsmiljø også når læreren ikke er tilstede. møter alle presist til timene følger vi PC-reglementet Skolen tilbyr PC til bruk i opplæringen. Elevene forplikter seg til å signere og følge fylkeskommunens PC-reglement: o Alt elektronisk utstyr (mobiltelefon, mp3-spillere, PC etc.) skal være avslått dersom ikke annet er avtalt med læreren. o PC-skjermen skal legges ned når læreren ber om det. o Eleven har ansvar for at PC-en fungerer. o PC- skal ikke brukes til andre formål enn det læreren gir instruksjoner om. er det ingen som forsøpler Alle tar ansvar for at det er pent, ryddig og fritt for søppel på skolens område. 4

9 KVALITET På Atlanten videregående skole får elevene høy undervisningskvalitet gjennom varierte metoder som sikrer god motivasjon og høyt læringstrykk forplikter elevene seg til å være aktive bidragsytere i all undervisning, gjøre sitt beste for å utvikle egne læringsstrategier, fortelle læreren om hvordan hun/han lærer best og gi læreren konstruktive tilbakemeldinger. møter alle forberedt til timene Lærere gir elevene arbeidsplaner på Fronter. Disse planene gir informasjon om tema, kompetansemål, arbeidsformer, metoder, vurderingssituasjoner og vurderingskriterier. Elevene har med det utstyr som er nødvendig i undervisningen, og gjør det hjemmearbeidet som lærerne har gitt dem. VURDERING På Atlanten videregående skole brukes vurdering som et spesifikt verktøy for læring o Ledelsen har ansvaret for å utarbeide prøveplan for hvert trinn etter innspill fra faglærere. Alle følger prøveplanen. o Elevene forplikter seg til å delta i de vurderingssituasjonene og levere det arbeidet som læreren har bestemt innen fristen. Ved sykdom skal elevene gi beskjed til faglærer via Fronter/ Hypernet (SkoleArena) senest samme dag som prøven el. framføringen er bestemt. o Elevene forplikter seg til ærlig læring og fornuftig/ kritisk kildebruk o Lærere gir tilbakemelding senest tre uker etter en gjennomføring/innlevering. Tilbakemeldingen er konkret, konstruktiv og gir innspill til hva som kan forbedres. o Lærere gir alle elevene fagsamtaler/ halvårsvurderinger med innspill til hva som kan forbedres. o Elevene forplikter seg til å foreta egenvurderinger i alle fag. Råd og utvalg ved skolen Skoleutvalget I følge Opplæringsloven skal alle skoler ha et skoleutvalg. Dette utvalget skal ha representanter for 5

10 elevene, ansatte, lokalt samfunns, nærings- og kulturliv, fylkespolitiker, lokalpolitiker og rektor. Skoleutvalget skal være en møtearena for alle parter i skolesamfunnet, og skal sette fokus på skoleutvikling, kvalitetssikring og ikke minst skolens rolle som regional utviklingsaktør. Skoleutvalget for 2014/2015 settes i september Skolemiljøutvalget I følge Opplæringsloven skal alle skoler ha et skolemiljøutvalg, elevene skal ha flertall i dette utvalget og det nedsettes hvert år etter skolestart. Skolemiljøutvalget har et spesielt ansvar for å holde seg oppdatert og uttale seg om skolemiljøet, og skal ha et spesielt fokus på HMS- og læringsmiljø for elevene. Arbeidsmiljøutvalg I arbeidsmiljøutvalget sitter hovedverneombud, ansatte representant, HMS-ansvarlig og arbeidshelsetjenesten. Gruppens hovedansvar er å holde fokus på og sikre et godt HMS- og arbeidsmiljø for ansatte. Elevrådet Hvor Elevrådskontoret, 2. etg Åpningstid Se oppslag på døra Leder 2014/2015 Marcus Svenning Elevrådet jobber for at miljøet på skolen skal bli best mulig og at du skal få en trygg og god skolehverdag. Elevrådet er et viktig organ, og i flere saker rådfører skolens ledelse seg med oss. Samarbeidet vårt er godt og vi føler vi blir hørt når vi tar opp saker med ledelsen på våre faste møter. Dette er et viktig poeng, for på en så stor skole som Atlanten er det viktig at elevenes ønsker og meninger når fram til ledelsen. Alle elevene på Atlanten er medlem i Elevorganisasjonen i Norge. Dette er en organisasjon som drives av unge for unge elever, og kjemper hardt for sine medlemmer dersom vi har noe å sette fingeren på. Elevdeltakelse skjer blant annet gjennom kontakt-timen. Da diskuterer elevene saker de er opptatt av, med eller uten kontaktlærer. Hver gruppe har minst en tillitsvalgt og en vararepresentant som velges anonymt. Når gruppen ønsker å gå videre med en sak, gjør de dette i elevrådsmøtene. Om dette er noe ledelsen kan ha interesse for, legger vi saken fram for dem. Dersom du liker å følge med på hva som skjer på skolen og kan tenke deg å være talsmann for gruppen din, oppfordres du på det sterkeste til å bli med i elevrådet. Vi er stolte av at elevrådet på Atlanten fungerer godt. Dette gjør at elevrådet har stor innflytelse over den enkeltes skoledag. Dersom du har noe på hjertet, så ta kontakt. Vi har ressurser og kontakter som kan hjelpe deg med å løse dine problemer. Skolerute 2014/ antall skoledager August første skoledag: mandag

11 September 22 Oktober høstferie: uke 41, mandag 6. - fredag November 20 Desember siste skoledag før jul: fredag Januar første skoledag: mandag Februar vinterferie: uke 8, mandag fredag Mars 20 April påskeferie: mandag 30. mars. mandag 6.. april. 18 Mai elevfri dag: fredag Juni siste skoledag: fredag Sum 190 Undervisningstider og timeplaner Atlanten videregående skole har ikke ringeklokke. Det er elevenes eget ansvar å følge med når neste time starter. Alle elever har tilgang til timeplaner for skoleåret i Rom og ressurs. Link til denne tjenesten ligger på hjemmesiden til skolen (www.atlanten.vgs.no) under menypunktet Innlogging. Skoleåret deles opp i to terminer, 1. termin fra skolestart til 18.januar 2014, 2. termin fra 19. januar. Time Tidspunkt 1. 08:40-09: :30-10: :20-11: :10-11: :25-13: :15-14: :05-14: :55-15:40 Lånekassen Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, uansett hvor mye foreldrene tjener. Du må selv søke om å få lån eller stipend, det gjør du enten via når du takker ja til skoleplassen, eller på Lånekassens hjemmeside, Frist for å søke er 15. november 2014 (høstsemesteret) og 15.mars 2015 (vårsemesteret) Skoleskyss De som har over 6 km reisevei får busskort. Søknadsskjema får du av kontaktlærer første skoledag. Du finner det også på hjemmesiden ved å klikke på Velkommen til et nytt skoleår Leveres inn på kontoret/resepsjonen sammen med passbilde. 7

12 Bruk av data på skolen IKT er en viktig del av din skolehverdag, både i undervisningen, men også for informasjon og kommunikasjon. Alle elever må ha bærbar datamaskin. Elever som har bestilt PC fra Fylket må levere inn kontrakt underskrevet av foresatte for å få hentet ut PC. Kontrakt hentes på IT-kontoret. Elever med egen PC/MAC må registrere maskina på IT-kontoret for å få tilgang til skolens trådløse nett. Gjennom skolehverdagen vil du måtte bruke en rekke ulike digitale plattformer, disse beskriver vi kort under her. Ved skolestart vil vi ha spesielt fokus på opplæring i disse, skolen har i tillegg en egen opplæringsplan for IKT. Mye av opplæringen vil skje i kontakt-timen. Innlogging til Fronter, Hypernet og Rom og ressurs finner du på i menypunktet Innlogging Feide Møre og Romsdal fylkeskommune bruker FEIDE-innlogging (Felles Elektronisk Identitet). Dette er en innlogging som skal verne om identiteten din. Målet er at du skal kun ha en innlogging, og dermed slippe å skrive brukernavn og passord på de ulike systemene du må bruke på skolen. Du oppretter din egen FEIDE-bruker på minid.mrfylke.no. Elevnummer som du trenger for å registrere deg, finner du i elevmappen du har fått utdelt. Fronter Fronter er en digital læringsplattform, som du kanskje har brukt tidligere. Ved Atlanten videregående skole opprettes ett rom for hvert fag du har. Her vil faglærer legge ut beskjeder, oppgaver og fagmateriell. Fronter brukes også til innlevering av oppgaver og prøver. I tillegg til rom for hver undervisningsgruppe finnes også et fellesrom. Det er svært viktig at du besøker dette rommet hver dag, fordi det her kommer beskjeder fra skolens administrasjon. Beskjed om lærerfravær ligger her på en egen liste, denne oppdateres senest kl hver dag. Her finner du også informasjon om vikar, oppgaver o.l. Hypernet (SkoleArena) Hypernet er skolens dokumentasjonsverktøy for fraværsføring og vurdering. På Hypernet får elever og foresatte tilgang til å se fravær og vurderinger som føres, og elevene kan selv legge inn planlagt fravær. Anmerkninger i orden og atferd kommer også på Hypernet. Skolen har en egen brukermanual for elevene, denne deles ut og gjennomgås den første skoleuken. WebUntis (Rom og ressurs) Her kan du se egen timeplan i tillegg til timeplan for basisgruppe og for lærere. Ellers legges rombytter i forbindelse med heldagsprøver og eksamen inn i WebUntis. Det er viktig at du sjekker dette jevnlig. Link finner du i Fellesrommet i Fronter og på skolens hjemmeside atlanten.vgs.no 8

13 Ekskursjoner Utflukter og ekskursjoner i skolens regi er en del av den ordinære undervisningen, og blir gjennomført på alle utdanningsprogram. Ekskursjoner i fremmedspråk blir tilbudt alle elever på vg2. Ekskursjoner planlegges sammen med elevene i god tid i forkant, og foresatte vil bli informert på forhånd om hva aktiviteten går ut på. Utvekslingsår Et år på videregående i utlandet kan være en spennende og viktig erfaring å ta med seg. Det er mulig å få godkjent vg1 eller vg2 i utlandet på lik linje med videregående skole i Norge. Dersom du ønsker mer informasjon om muligheter for utveksling, finnes det en egen informasjonsbrosjyre om dette (hjemmesiden under menypunktet Elev ved Atlanten ). Fagvalg På studiespesialisering vg2 og vg3 skal elevene velge faglig fordypning i ulike programfag. Hvert år i januar gir skolen informasjon etterfulgt av et prøvevalg for alle elever på vg1 studiespesialisering. Det endelige fagvalget gjøres i februar. Klassebytte Klassene er satt sammen på bakgrunn av mange ulike hensyn. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være mulig å bytte klasse. Det kan selvsagt være særskilte årsaker som vi ikke vet om. I slike tilfeller må du ta kontakt med en av rådgiverne ved skolen. Eleven vil da bli fulgt opp og nødvendige tiltak gjennomført. Dette kan være klassebytte eller andre tiltak. Fagbytte Erfaringsmessig angrer noen elever på det fremmedspråk de valgte under innsøkingen i VIGO. Dersom du ønsker å bytte fremmedspråk kan du søke om dette. Vi kan imidlertid ikke garantere at ønske om bytte blir innfridd. For å søke om bytte fyller du ut et søknadsskjema som du får i skranken (ligger også i Fronter under skjema på fellesrommet). Frist for å søke er 25. august. Etter denne fristen vil bytte kun skje unntaksvis, og ved spesielle årsaker. Du vil få svar på søknaden umiddelbart etter behandling via SMS(til telefonnummer som er registrert i Hypernet). Du vil også kunne se om endring er gjort ved å logge deg inn på Hypernet eller se det på timeplanen din i WebUntis. Eksamen På vg1 vil omtrent 20% av alle elevene trekkes ut til eksamen. På vg2 skal alle elevene opp til en eksamen, enten skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk, alt etter hva fagplanen bestemmer. På vg3 skal alle elevene opp til fire eksamener. Mer informasjon om dette gis elevene i forkant av eksamensperioden. 9

14 Privatister Ved påmelding til eksamen skal privatisten selv melde seg opp via Portalen er åpen i to perioder, januar og 15.august -15. september. På kan du lese mer om: Vilkår for bruk av PrivatistWeb Om eksamen Hjelpemidler til eksamen Hvordan melde seg opp til eksamen Betalingsinformasjon Lenker Kontakt FAQ - spørsmål og svar Du finner også informasjon på vår hjemmeside under menypunktet Utdanningstilbud. Ta kontakt med eksamensskolen om du er i tvil om hvilken fagkode som er riktig for deg. 10

15 Samarbeid hjem-skole Kontaktlærerfunksjonen Et tett og godt samarbeid mellom hjemmet og skolen er viktig for elevenes trivsel og resultater. Det er viktig at foreldre/foresatte ikke slipper elevene selv om de nå er ferdige med grunnskolen. Som skole skal vi gjøre vårt beste for en åpen og god kommunikasjon. Kontaktlærer er skolens viktigste funksjon i dette samarbeidet, på vg1 og vg2 har basisgruppene to kontaktlærere, mens vg3 har en. Hovedoppgaven til en kontaktlærer er å: Kontinuerlig motivere og veilede elevene til gode arbeidsvaner og læringsstrategier Gjennomføre ukentlige kontakttimer med basisgruppen Ha to elevsamtaler med hver elev høst og vår Delta på foreldremøte for vg1 Kontakt med foresatte til elever under 18 år: Invitere til foreldresamtale en pr år Vurdering Informasjon om fravær Varsel om mulig nedsatt karakter eller IV (Ikke vurdering) i fag Varsel om mulig nedsatt orden/oppførsel Kontakt med rådgiver/ressursteam når det er nødvendig Årets foreldremøte for vg1 blir holdt torsdag 21. august 2014, kl Vi ber dere om å holde av tidspunktet, invitasjon kommer i posten. 11

16 Kontaktlærere skoleåret 2014/2015 Som elev ved skolen vil du tilhøre en fast basisgruppe i tre år, og hver basisgruppe vil hvert skoleår ha en eller to faste kontaktlærere. På vg1 og vg2 er det to kontaktlærere per gruppe, mens det på vg3 er en kontaktlærer. Kontaktlæreren din har et spesielt ansvar for deg i skolehverdagen din. Han/hun følger deg opp faglig og sosialt, har elevsamtaler og foreldresamtaler og gjennomfører den ukentlige kontakt-timen med basisgruppen. Telefon sentralbord: bytt ut de 3 siste sifrene for å komme direkte til arbeidsplassen til hver enkelt lærer. Basisgruppe Kontaktlærer(e) Telefon Mobil/Arbeidsplas s E-post 1IDR Eivind Haukenes (EHS) / 863 Per Eirik Bentz (PBE) / 876 1MU Wiviann Naalsund (WNA) / 871 1ST1 Hanne Kruse Larsen (HKR) Lars Gjestad (LGJ) / / ST2 Paul Sannes (PSA) Hild Karin Rambek (HRA) / / ST3 Karina Weiseth (KWE) Barbro Valde Lystad (BLY) / / ST4 Anne Cathrine Holthe (AHE) Jørgen Øksenvåg (JØK) / / ST5 Trude Leren Hoel (THO) Lene Skoglund (LSK) / / IDR Faglærer idrett (vikar) Åsmund Ormset (ÅOR) / 864 2MU Signe Kjøl (SKJ) / 874 2ST1 Jan Ragnar Gjestad (JGJ) Einar Norvald Bordal (EBO) / / ST2 Lise Bjerkestrand Skaret (LBS) Gro Knudsen (GKN) / / ST3 Monika Grønning (MGR) Odd Klokset (OKL) / / ST4 Hege Leren (HLE) Annfrid Strømsholm (ASM) / / ST5 Vegard Topphol (VTO) Anna Hjertvikrem (AHJ) / / IDR Rune Nordhaug (RNO) / 837 3MU Kiril Kirilov (KKI) / 866 3ST1 Svein Erik Storlien (SST) / 857 3ST2 Bjørn Skarsem (BSM) / 807 3ST3 Sven Erik Olsen (SEO) / 804 3ST4 Marianne T. Eilertsen (MEI) / 808 3ST5 Kristin Jonberg (KJO) /

17 13

18 14

19 15

20 Atlanten videregående skole Tlf

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6

Innholdsfortegnelse. Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5. Vår visjon 6 Elevhåndbok 2014/15 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 4 Velkommen til Strand videregående skole 5 Ved begynnelsen av skoleåret! 5 Litt om Strand vgs 5 Vår visjon 6 Våre mål og satsingsområder 6 Klasseledelse

Detaljer

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6

Innhold. Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4. Skolens ledelse og administrasjon...5. Skolens støttefunksjoner 6 2 3 Innhold Studietilbud på Holmestrand videregående skole 4 Skolens ledelse og administrasjon...5 Skolens støttefunksjoner 6 Faglige pedagogiske kontakter...7 Kontaktlærere 2015-2016 8 Skolens satsningsområder

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14

Innhold. Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 Kunnskap er kjernen Innhold Skolens ledelse 4 Hilsen fra rektor 6 Undervisningstilbud 10 St.Olav fra A til Å 14 2 SKOLENS LEDELSE Rektor Tormod Korpås Assisterende rektor Astrid Lunåshaug Utdanningsleder

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015

Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 Kunnskap er kjernen INFORMASJON 2014/2015 2 Innhold Skolens ledelse 5 Vel møtt til nytt skoleår 7 Husregler 8 Undervisningstilbudet på St. Olav vgs 11 Skolerute 2014-2015 12 St. Olav fra A til Å 14 BESØKSADRESSE:

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer