Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner og rammer. - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole"

Transkript

1 Rutiner og rammer - ordinære klasser ved Kjelle videregående skole Siste endring

2 RUTINER... 3 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG I ATFERD... 6 SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. OPPLÆRINGSLOVEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN, KAPITTEL FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2

3 Rutiner Dato Ansvarlig Føring av fravær Fravær føres i SkoleArena. Fravær til kjøretimer, tannlege, sesjon etc føres også. Deltakelser på møter i skolens regi (elevrådsmøter, samarbeidsmøter, etc) føres ikke som fravær. Forseintkomming utover 15 minutter regnes som fravær hele timen. Fellesfaglærere fører fravær fra timer i sine fag. BAT/BYT: e fører fravær i programfag, og kan legge inn direkte heldagsfravær. Naturbruk: e fører fravær fra timer i sine fag. e kan legge inn direkte heldagsfravær. Frist for fraværsføring for faglærere er normalt fredag, men senest mandag kl kommende uke. I fraværsfeltet føres meldt eller umeldt. Og i tillegg årsak som ev er oppgitt til fraværet. Ordens/atferds-feltet brukes for eksempel til glemt utstyr (gymtøy, PC etc) og forseintkomminger under 15 minutter. Det føres også umeldt fravær i ordens-feltet. Gyldig fravær: Brukes aldri. Fravær telles opp: Brukes aldri. e gjør om til heldagsfravær senest fredag i uken etter. Umeldt fravær Elever som er forhindret fra å møte skal kontakte kontoret. sjekker opp med kontoret om fraværende elev har gitt beskjed. Elever som er borte fra undervisningen uten å melde fra, ringes raskest mulig av kontaktlærer, etter at denne har fått beskjed fra faglærer. Ved første oppmøte etter førstegangs umeldt fravær skal det gjennomføres en konsekvensorienteringssamtale der umeldt fravær er tema. Videre skal kontaktlærer ved neste umeldte fravær vurdere metodebruk opp mot elevforutsetninger og tidsperspektiv. 3-5 ganger umeldt fravær er normalt grunnlag for nedsatt ordens- eller atferdskarakter. 3

4 Foresatte kontaktes senest ved andre gangs umeldte fravær, dersom dette er innenfor et halvårlig tidsperspektiv. Foresatte holdes orientert om videre prosess ved gjentatt fravær. IKO oppfølging fravær Ved 2-3 ganger fravær som ikke er avtalt med skolen eller relatert til sykdom skal kontaktlærer ta kontakt med hjemmet og på bakgrunn av dette vurdere om det skal startes en pedagogisk prosess med metodebruk overfor eleven. De samme rutinene gjelder dersom det er et mønster i fraværet (hver mandag morgen, hver engelsktime o.l) Dersom en prosess startes skal kontaktlærer etter samtalen (konsekvensorienteringen/konfrontasjon, konflikt, forandring) legge fram situasjonen som en elevsak på morgenmøtet. Fravær skal varsles alle foresatte til ikke myndige elever gjennom halvårsvurderingen Varsling For elever som står i fare for ikke å få karakter eller står i fare for å få nedsatt ordens- eller atferdskarakter skal det sendes varsel om dette til eleven og foresatte. Eleven kalles inn til samtale hos fagansvarlig lærer der problemstillingene blir gjort kjent for eleven. I samtalen skal det utarbeides skriftlig avtale om hva skolen skal gjøre og hva eleven skal gjøre for å nå målene. I avtalen skal det fastsettes dato for en oppfølgingssamtale der tiltakene evalueres. Avtalen oversendes i kopi til kontaktlærer. bringer saken som en innstilling til morgenmøtet. Morgenmøtet vedtar om varsel skal sendes. Ved vedtak om varsel krysser faglærer av i Skolearena og sier fra til kontoret. Kontoret sender varsel. Morgenmøtet informeres om resultatene av tiltakene i etterkant av oppfølgingssamtalen. / kontaktlærer og kontoret og kontoret Karakter 1 Elever som står i fare for å få karakter 1 skal meldes til morgenmøtet med innstilling om eventuelle tiltak. IKO/Oppstartssamtale Alle elever skal ha en oppstartssamtale. Se beskrivelse i skolens modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av Vg1-elever. For elever på Vg2 og 4

5 Vg3 brukes egen mal for elevsamtale. Vurdering uten karakter Alle elever skal fortløpende (daglig) ha tilbakemelding på hvordan de lykkes i det enkelte fag. De skal i tillegg ha tilbakemelding på sin generelle utvikling (se 3-8 i forskriften). e Det skal gjennomføres tre elevsamtaler der skjema for vurdering av sosial og arbeidsmessing kompetanse skal brukes i tråd med beskrevet metodikk. Samtalen skal også brukes til avklaring om eleven ligger an til målene han/hun har satt seg i det enkelte fag, og om det er behov for å justere opp målene. Samtalene skal dokumenteres. Vurdering med karakter Det skal være minimum to karakterføringer per fag per halvår som grunnlag for halvårsvurdering/sluttvurdering. En av føringene kan være sammenfallende med halvårsvurderingen. Tilbakemelding på temabeskrivelse med vurdering av måloppnåelse på kompetansemål og skissering av karakter i faget teller som en karakterføring. Utfylte temabeskrivelser (minimum fire per år) skal oppbevares til klagefristens utløp. 1. nov 20.jan 1. apr e Elevenes læring er mye mer enn karakterer, men karakterer og fravær sier noe om elevenes læringsarbeid. Vi fører derfor inn karakterer i enkeltfag ( midtvurdering ), og totalfravær i Excel for at vi skal kunne se utviklingen og resultatene til elevene. Dataene skal brukes aktivt i pedagogiske og didaktiske diskusjoner i fellesskap og på den enkelte gruppe/seksjon. Resultatene på gruppenivå legges fram på morgenmøtet av en i skolens administrasjon. Ved setting av karakter skal eleven ha skriftlig tilbakemelding på måloppnåelse i de viktigste kompetansemålene som har vært vurdert, og hva eleven bør arbeide mer med framover (for å nå målet sitt med faget). 1 nov 1 april Dok.ansvarlig Ordenskarakter og atferdskarakter Se egen beskrivelse av vurderingskriterier for orden og atferd 5

6 Spesialundervisning/tilrettelegging Alle lærere skal fortløpende vurdere om den enkelte elev kan nyttiggjøre seg den undervisningen som blir gitt, eller om det kan være behov for å vurdere spesialundervisning. Skolen har utarbeidet et eget skriv for hvordan man skal gå fram dersom det er grunnlag for å vurdere spesialundervisning. e Foreldresamarbeid Foresatte til ikke myndige elever på Vg1 og Vg2 har rett til et møte med kontaktlærer det første opplæringshalvåret. Dersom det er foresatte som ikke møter på foreldremøtet på høsten, skal kontaktlærer ha kontakt for å avtale et møte i etterkant av foreldremøtet. I slutten av november sendes det et brev fra skolen om rutinene for foreldresamarbeid. Der informeres foresatte om skolens rutiner for foreldresamarbeid og inviteres til et møte dersom de ønsker å snakke med kontaktlærer. Kontoret (sender brev) Vurderingskriterier i orden og i atferd Det skal settes karakterer i orden og i oppførsel. Karakterene er: God (G): Vanlig god orden og vanlig god oppførsel Nokså god (Ng): Klare avvik fra vanlig orden og vanlig oppførsel Lite god (Lg): I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og vanlig oppførsel Dersom du følger skolereglementet, vil du oppnå karakteren god i både orden og i atferd. Under har vi satt opp to eksempler på hva vi mener med vanlig god orden og atferd. En elev med vanlig god orden: - møter presis og forberedt til undervisning - gir beskjed dersom du er forhindret fra å møte - leverer oppgaver til avtalt tid eller gjør avtale om utsettelse - tar vare på inventar og utstyr En elev med vanlig god atferd: - lytter til det andre har å si 6

7 - bidrar til at det er arbeidsro - er høflig mot andre - gjør jobben uavhengig av hvem du jobber sammen med - er villig til å hjelpe andre 7

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS Revidert 100814 HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Høy kompetanseoppnåelse

Høy kompetanseoppnåelse Høy kompetanseoppnåelse IKO-modellen i praksis Idéhefte for videregående skole Forord Akershus fylkeskommune har utarbeidet en strategiplan for målrettet arbeid med ungdom som av ulike årsaker ikke har

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk

Prosedyrer 2010-11. Når eleven er under 18 år skal foresatte ha relevant informasjon ut fra gjeldende lov- og regelverk Prosedyrer 2010-11 Revisjonshistorie... 2 1. HVA GJØRES NÅR ELEVEN VIL SLUTTE?... 3 Søknad om bortvalg av fag og status som deltidsselev... 4 Sjekkliste som skal brukes når elever slutter på Nesbru...

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEREGLEMENT FOR BYBROEN VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert høsten 2010. Utarbeidet etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.HJEMMEL...3 2.VIRKEOMRÅDE...3

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Ordensreglement for Oslo katedralskole

Ordensreglement for Oslo katedralskole Ordensreglement for Oslo katedralskole Formål Oslo katedralskole skal være en skole preget av samarbeid, trivsel, ro, orden, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet,

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013

SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 SKOLEREGLEMENT FOR DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA VIDEREGÅENDE ELEVER. Vedtatt i styremøte februar 2013 Styret vedtar de tillegg og endringer i reglementet som det til enhver tid finner nødvendig i samarbeid

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5

Plan for første skoleuke 3. Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4. Oversikt klasseteammøter første halvår 5 1 Innholdsliste SEU perm skoleåret 2014-2015 Plan for første skoleuke 3 Oversikt over kontaktlærere, klasser, romfordeling kontakttime og klasseteam 4 Oversikt klasseteammøter første halvår 5 Kontaktlærerens

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Sluttvurdering. en historie fra praksis

Sluttvurdering. en historie fra praksis Sluttvurdering en historie fra praksis av inger langseth En konkret situasjon med en elev som klager på karakteren, får en erfaren språklærer til å undersøke nøyere hva som kreves for å sette standpunktkarakter

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole

LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole LARDAL KOMMUNE Lardal ungdomsskole REGLEMENT FOR MUNTLIG EKSAMEN 2015 Dette reglement er fastsatt av rektor med hjemmel i forskrift til Opplæringsloven, 3-29. 1. Før offentliggjøring av eksamen faglærer/sensor

Detaljer