Første milliardbedrift i Gardermoen Park

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første milliardbedrift i Gardermoen Park"

Transkript

1 Nr. 1 Mars årgang Opplag Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen Første milliardbedrift i Gardermoen Park Solar Norge AS er med sin omsetning på ca. to milliarder kroner den første milliardbedriften i Gardermoen Park. Administrerende direktør Jan Willy Fjellvær er opptatt av å utvikle alle ressurser i hele verdikjeden for å nå bedriftens høye mål. Side 10 og 11 Velkommen til Gardermomessen 18. mars! Se side 2, 3 og 17. Tryggere Niscayah er et globalt selskap, og i dag verdens største på leveranse av tekniske sikkerhetsløsninger. Side 4 og 5 Innfridd Alle effekter av Gardermoenutbyggingen er innfridd, langt oppover i innlandet, mener Terje Granerud. Side 7 En ny by Planleggerne er i gang med å tenke at Jessheim skal bli Norges nye flyplassby. Side Regnskapskontor Autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr: Regnskapstjenester a - å Lønn Årsregnskap og ligningspapirer De fleste av våre tjenester kan tilbys til fastpris. Medlem av Regnskapsmedarbeider Grunnleggende regnskapsteori for nybegynnere VISMA Global trening Praksis KURS Datakortet Modul 1-7 eller enkeltmoduler Office 2003/Windows XP Office 2007/Vista Godkjent testsenter Autorisert testsenter OrbitArena postboks 73, 2051 Jessheim Besøksadresse Trondheimsvegen Jessheim Telefon Telefaks

2 2 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 Leder spalte Nytenkning må til IG-bedrifter sat President Barack Obamas klare budskap om nytenkning og endring har gitt hele det amerikanske folket nytt håp og tro på framtida, til tross for en verdensomspennende finanskrise. Og vi tror USA under hans ledelse vil reise seg igjen og framstå som den verdensledende nasjonen de en gang var. I lys av finanskrisen vokser det i Norge fram en gradvis forståelse for at også vi må tenke nytt, dersom vi skal kunne opprettholde vår høye velstand og gode levekår. Ledende politikere mener det kreves nytenkning mht organisering av offentlig sektor (fylker og kommuner), og Venstre og Frp har begge kommet med sine utspill om hvor store og mange kommuner vi bør ha. Men per i dag finnes det ikke politisk vilje blant flertallet på Stortinget til å gjennomføre en slik grunnleggende viktig, men krevende og omfattende endringsprosess i det norske samfunnet. Nytenkning vil presse seg fram, og eksemplene fra andre regioner, senest fra Drammen-regionen under fjorårets Gardermokonferanse, viser at felles regional satsing gir gode resultater. Erfaringene fra Drammen viser også til fulle at privat/offentlig samarbeid (POS) er nøkkelen til en mer effektiv ressursbruk i samfunnet. Man tenker stort, og løfter sammen, til beste både for de private virksomhetene og regionen som helhet. Øvre Romerike har lyktes godt med interkommunalt samarbeid om felles tjenesteyting på en rekke områder, og har lagt et godt grunnlag for å kunne ta ut effektiviseringsgevinster på dette området i framtida. Men for å utvikle regionen til en enda mer velfungerende enhet, må man løfte blikket og se med nye øyne på muligheten for et bredere samarbeid om viktige framtidsprosjekt for regionen. Vi mener at det fins mange felles fyrtårnsprosjekt som kan realiseres på Øvre Romerike, det være seg et regionalt svømmeanlegg i Eidsvoll eller andre prosjekter. Selvsagt er slike større prosjekter vanskelige og utfordrende, de er mer omfattende og krever evne til dialog og vedtak på tvers i de forskjellige kommuner/fora. Vi kan derfor forstå at mange synes det er enklere å satse på trygg grunn. Redselen for det uprøvde må ikke stoppe oss - for vi har ikke prøvd, vi har ikke øvd på å få det til. På Nedre Romerike sier de at de sammen skal få til en ny felles skøyte-/ svømmehall! Det har med innstillingen og viljen å gjøre. Vi må tørre mer, og samle kreftene for en felles bredere utvikling! Steinar Kristensen daglig leder Innovasjon Gardermoen Midt oppe i finanskrisen er det godt å oppleve at Innovasjon Gardermoens medlemsbedrifter bretter opp ermene, tar sats og ser seg om etter nye muligheter! Sammen har vi de siste månedene dratt i gang en rekke aktiviteter for å motvirke nedgangstidene. Vi har gjennomført flere dagsaktuelle temafrokoster, som Bli kjent med markedet på Romerike (16. okt), Finanskrisen og mulige konsekvenser for næringslivet (13. nov), og Mennesker i omstilling - Muligheter i endring (3. feb). Oppslutningen på våre møter har vært meget god, og viser at våre bedrifter er opptatt av faglig input med aktuelt innhold og vinkling med bruksverdi i dag I tillegg har et 30-talls bedrifter samlet seg i to nettverksgrupper, hver med ca 15 bedrifter. Målet for arbeidet er kun ett: Å hjelpe hverandre til å få nye kontakter, bygge større nettverk og få mer business. Dette arbeidet bygger på selve grunnideen i Innovasjon Gardermoen; at sammen står vi sterkere. Vilje til felles satsing, evne til samarbeid over grenser - også mellom konkurrenter - forpliktelser og klare mål er alt begynt å gi konkrete resultater. Sammen blir vi mer energiske og nyskapende, og kan Innovasjon & Næringsliv [utgiver info] Innovasjon & Næringsliv er en informasjonsavis fra Innovasjon Gardermoen, interesseorganisasjonen for flyplassregionens bedrifter og kommuner. Utgiver: Opplag: Ansvarlig redaktør: Redaksjonell bistand: Layout: Trykking: Annonser: innovasjon Gardermoen sør-gardermoen Kultur- og Næringspark, 2060 Gardermoen tlf: og web: eksemplarer, 4 ganger i året Steinar Kristensen John Granly, Eidsvoll Ullensaker Blad Createurene Kommunikasjon og reklame: nr1 Trykk innovasjon Gardermoen kontaktperson: Clara Eline Faraasen, tlf: og e-post: Vi tar gjerne i mot leserbrev/innlegg, samt tips til ting leserene synes vi bør skrive om. Brev/e-post sendes annonseansvarlig. Aktivitetsplan 2009 Februar 3. Temafrokost 24. Møteforum Romerike i samarbeid med IG på Clarion Hotel Uke 9. Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 1/2009 Mars Nyhetsbrev 2/ Gardermomessen Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Park 26. Årsmøte IG April Nyhetsbrev 3/ Temafrokost Mai Uke 20. Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 2/2009 Juni Nyhetsbrev 4/2009 Juli Ferieavvikling August Nyhetsbrev 5/ Temafrokost September 17. Temafrokost Uke 39. Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 3/2009

3 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 3 ser friskt i krisetider Troen på at det går an å motvirke nedgangstidene, er stor. Hva kan Allkopi levere til deg? utnytte hverandres kontaktnett til gjensidig fordel. Vi ser framover med optimisme dette skal vi snu til vår fordel! Og vi stopper ikke med dette: Onsdag 18. mars inviterer vi til Gardermomessen 2009 på Thon Oslo Airport Hotel i Gardermoen Park, sentralt og midt i regionen. Dette blir en arena for B2B-aktiviteter med et tettpakket program for regionens bedrifter og deres leverandører/ kunder. Her kan man hente ideer og impulser, knytte viktige kontakter og pleie gode forretningsrelasjoner. De som er først ute, får førstevalget mht plass. Tør du å utebli? For mer informasjon - se side 18! Temaet Mennesker i omstilling Muligheter i endring vekket stor interesse blant deltakerne. I nettverksgruppene deler man kunnskap, erfaringer og kontakter med ett mål: hvordan kan jeg hjelpe deg, og du meg? Trykksaker Brosjyrer Rapporter Variabel data Plakater Messevegger Roll-ups Gatebukker Bannere Fasadebekledning Byggeplass-skilt Tegningskopiering Byggetegninger Skanning Vektorisering Tekstil-trykk Klistremerker Vindusdekor Folie Grafi sk design og tilrettelegging Bøker Konvolutter Brevark Visittkort Permproduksjon Transaksjonsprint DM Prosjekthotell CD/DVD AllkopiOnline (bestilling via internett) Oktober Nyhetsbrev 6/ Gardermokonferansen 2009 November 19. Temafrokost Uke 48. Avisen Innovasjon og Næringsliv nr 3/2009 Desember Nyhetsbrev 7/ Julelunsj KLART DET VIRKER MobilData Jessheim Trondheimsv Jessheim. Tlf Hos oss får du komplette kommunikasjonsløsninger skreddersydd for din bedrift og dine behov. Fasttelefon, data og mobil klart det virker! For mer informasjon: ULLENSAKER Allkopi Gardermoen Balder Allè 2, 2065 Gardermoen Telefon: Fax: E-post: Vidar Myhre Avdelingsleder Mobil: E-post:

4 Niscayah gjør verden 4 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 Markeds- og informasjonssjef Øyvind Halnes viser til at Niscayahs logo symboliserer en beskyttende hånd som sikrer og verner om kunden og kundens verdier. Niscayah er et globalt selskap, og i dag verdens største sikkerhetsselskap på leveranse av tekniske sikkerhetsløsninger, med en årlig omsetning på 7,2 mrd SEK. I Norge har man en omsetning på ca 500 mill. NOK, og 380 ansatte. Niscayah betyr sikker og pålitelig Navnet er nytt og ukjent for de fleste av oss, men selskapet har eksistert i Norge over 60 år. Selskapet har sitt utspring fra Norges største vekterselskap der den tekniske delen av virksomheten ble solgt ut og etablert som eget børsnotert selskap høsten I april 2008 byttet firmaet navn til Niscayah AS, opprinnelig et ord i sanskrit som betyr sikker og pålitelig, og som på en god måte betegner selve kjerneverdiene i selskapet. global aktør Niscayah er et globalt selskap på leveranse av tekniske sikkerhetsløsninger. I Norge har man en omsetning på ca 500 mill. kroner, og 380 ansatte. Selskapet er en ledende aktør i markedet, og har over lang tid bygget opp en sterk posisjon i flere bransjer; detaljhandel, bank og finans, fengsel, politi og forsvar, lufthavn og havnesikkerhet, og er i dag den foretrukne sikkerhetspartner for over næringskunder i Norge. Komplette sikkerhetsløsninger Niscayah har fokus på leveranse av løsning, funksjon og høy oppetid. Eksempel på løsninger som Niscayah leverer er: Innbruddsalarmer, fjernsynsovervåking, adgangskontroll, ID-kortproduksjon, integrerte sikkerhetsanlegg, brannalarmer, alarmoverføring, alarmstasjons- og utrykningstjenester. Niscayah jobber veldig segmentorientert med egne team for hvert kunde- og produktområde. Man har etablert egne kunnskapssentre for de forskjellige markedssegmentene, hvor man designer og leverer tilpassede skreddersydde løsninger.

5 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 5 tryggere Verdens største sikkerhetsselskap på leveranse av tekniske sikkerhetsløsninger. Servicesenteret sørger for døgnkontinuerlig kontroll med kundenes anlegg Døgnkontinuerlig overvåking Overvåking, service og vedlikehold utføres av Niscayah System Management og System Operation. Dette styres fra Niscayah s alarmstasjon og teknisk kundesenter i Oslo som selvsagt er bemannet 24 timer i døgnet 365 dager i året. Her styres aktivitetene til serviceteknikerne over hele landet. Dette er selve hjertet i virksomheten, som utfører alle typer tjenester remote, i tillegg til tradisjonelt alarmmottak. Kundene vil ha mer innhold i sikkerhetstjenestene Sikkerhetsbransjen har lenge blitt dominert av aktører som pusher tekniske løsninger, uten nok kompetanse til å følge opp. Sikkerhetsjobben begynner når installasjonen er gjort. Det er mange eksempler på tv-overvåkingsanlegg som har blitt stående i en krok uten å bli fulgt opp. Den dagen noe skjer kan man garantere at noe ikke fungerer, men da er det gjerne for sent. Niscayah har gått fra å være en produktinstallatør til å bli en tjenesteog løsningsleverandør. De har i motsetning til konkurrentene ingen vektertjenester, men spesialisert seg på sitt fagfelt. Nøkkelord er enkel og sikker administrasjon av kompleks teknologi. Foretrukket samarbeidspartner Niscayah s tette samarbeid med kundene gir verdifull innsikt og forståelse for det risikonivå som til enhver tid er knyttet til de forskjellige kundenes virksomhet, og hva dette krever mht løsninger og kompetanse. En stadig raskere teknologisk utvikling stiller økende krav til selskapet om å holde seg oppdatert, men målet for Niscayah er å fortsette å levere sikkerhetsløsninger som overgår kundens forventninger ( delivering security beyond expectation ), og derigjennom oppfylle selskapets visjon om å bli den foretrukne sikkerhetspartner hver dag, overalt! Vi erkjenner at det nye navnet forplikter! Vi tar vare på dekkene dine Trygg oppbevaring Vask av dekk og felger Hjulskift Dekksjekk Dekkhotell kun kr 3,50 pr. døgn! TIBE Drammen Legg turen innom en av våre 260 forhandlere! - Tlf:

6 6 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 INNOVASJON ADVOKATEN Gründerjuss del 13 Er det lov å være kreativ? Er det lov å være kreativ? Det høres da ut som et temmelig dumt spørsmål tenker vel leseren. Selvsagt er det lov å være kreativ. Man bør jo være kreativ. La meg stille spørsmålet på en annen måte. Hvordan kan lovgivningen både beskytte og sette grenser for kreativitet? La oss ta den positive siden først. Hvordan beskytter lovgivningen kreativitet? Ideer og tankekraft er grunnlaget for store deler av den økonomiske virksomhet. Navn og logo kan beskyttes som varemerke ved registrering i vare-merkeregisteret. Varemerker kan også innarbeides ved faktisk bruk. Domenenavn som brukes på Internett kan beskyttes ved registrering. Et unikt design kan beskyttes ved registrering som design. Tekniske løsninger, spesielle apparater eller maskiner, resepter, fremgangsmåter m.v. kan beskyttes ved patentering. Både varemerke, design og patent kan registreres i flere land. Det er spesielle formalkrav til søknader om registrering av varemerke, design og patent. Det er også viktig at gjenstander som skal registreres som design eller patenter holdes hemmelige for offentligheten frem til innsendelse til registrering har funnet sted. Enkelte ideer og tilhørende rettigheter beskyttes automatisk av lovgivningen, eksempelvis ved firmaloven, åndsverksloven og markedsføringsloven. Det er ikke fritt frem for enhver å kopiere det andre har produsert ved sin kreativitet. Det beste vernet er ofte en kombinasjon av registrering av rettig heter og påpasselighet med de rettigheter som følger av lovgivningen. Holder vi oss til den positive kreativiteten litt til, så er det selvsagt mange gode ideer og tiltak som kan være aktuelle for å redusere effekten av en krise. Utvikling av nye produkter og tjenester, omlegging av virksomhet, omstruktureringer, inntreden i nye markeder, inngåelse av nye samarbeids avtaler og allianser, nye finansieringskilder og nyttiggjøring av offentlige støtteordninger m.v. kan være mulige kreative virkemidler. Så får vi bevege oss mot den negative siden, herunder tilfeller i grenseland. I tider med finans- og realøkonomikrise kommer gjerne tanker om kreative måter å redde økonomien på. Mye av det vi mennesker tenker og gjør, baserer seg på det andre har gjort, tenkt eller funnet opp tidligere. Det er derfor fare for at tilsynelatende kreativitet egentlig er en snylte-kreativitet hvor vi egentlig utnytter andres ideer og tilhørende rettigheter. Inngåelse av lisens, agent- og distribusjonsavtaler kan være nødvendig for å få lovlig tilgang på andres rettigheter samt å beskytte sine egne. Det kan bli en skikkelig blåmandag for den som bedriver kommersiell utnyttelse i strid med andres rettigheter. Det advares mot ulovlig kreativitet i form av triksing og manipulering med eksempelvis regnskaps-, skatte- og avgiftsforhold. Det kan være fristende i tøffe økonomiske tider. Kreative måter å utestenge konkurrenter fra markeder kan være i strid med konkurranselovgivningen. Overdrivelser, uriktige opplysninger om varer og tjenester m.v. kan være i strid med markedsføringsloven. Dog kan man fritt utnytte de lovlige muligheter som lovgivningen inne holder innenfor de forannevnte og andre områder. Lovlig planlegging, gjennomføring og utnyttelse av slike muligheter kan ha stor betydning for økonomien i en bedrift både på kort og lang sikt. Her kan det undertiden være snakk om fine balanseganger som bør vurderes nøye. Et budskap til slutt er å la virkekraft, tankekraft og kreativitet utfolde seg både i nedgangstider og oppgangstider. Råd og veiledning om muligheter og grenser for kommersiell kreativitet kan i realiteten gi mer styrke og dynamikk i kreativiteten, noe som igjen gir grunnlaget for spennende økonomisk virksomhet. Artikkelen er kun av generell informativ karakter og ikke uttømmende. For fullstendig informasjon må lovtekst eller andre kilder konsulteres. Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post Hjemmeside Advokat Rune Vikan, Advokatfirma Orwall & co. tlf , faks , mob og e-post

7 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 7 OSL endrer innlandet Romerike, Hedmark og Oppland opplever vekst og satsning. Ti år med Oslo Lufthavn på Gardermoen har endret ikke bare Romerike, men store deler av innlandet nord og øst for Oslo. Det var det vi håpet og trodde, sier tidligere ordfører i Rælingen, nå Eidsvoll Ullensaker Blads øverste sjef Terje Granerud. OSL har forandret på veldig mye. Romerike som distrikt og nordover mot Eidsvoll og rundt Mjøsa er endret fra ei bakevje til gjenstand for oppmerksomhet og satsing i betydelig grad. Det mest spennende er nok at fraflyttingskommuner i Hedmark og Oppland er blitt vekstkommuner i forhold til hva de lå an til tidligere, sier Granerud blant annet. UTEN FLYPLASSEN I dag kan vi spørre oss hva Øvre Romerike hadde vært uten utbyggingen av hovedflyplassen. Nå ser vi at det vokser langs hele strengen fra Oslo via Lørenskog, Skedsmo, Sørum til Ullensaker og Eidsvoll helt oppover langs Mjøsa og østover mot svenskegrensa. Vi har tross alt opplevd en kolossal og sterk endring i infrastrukturen. Vi har fått beslutninger om ny E6 med fire felt nordover til Hamar, det er bygd ny riksveg 2 og den skal fullføres mot Kongsvinger og Sverige, og vi har fått ny riksveg 35 fra Hadeland og Ringerike. I tillegg er Flytoget med Gardermobanen helt til Eidsvoll for lengst en realitet. Framfor alt har et veldig stort antall arbeidsplasser falt på Øvre Romerike, som dermed er blitt en meget attraktiv region også å bosette seg i. Folketallet har økt i de fleste kommuner her, og vi tror dette vil fortsette, sier Granerud. FLYPLASS-DYNAMIKK Granerud mener varierende passasjertall vil være en del av en naturlig dynamikk for en så stor flyplass. Likevel er minst ansatte en solid grunnbase for nær sagt alt nærings- og arbeidsliv i dette distriktet og denne regionen. Med så stor aktivitet nær sagt uansett, er OSL som arbeidsplass tross alt et stabilt element, og uansett en veldig viktig motor uansett om tidene går opp eller ned, mener adm direktør og ansvarlig redaktør Terje Granerud. Granerud mener nær sagt alle bransjer har hatt nytte av flyplassens veldige aktivitet, men i hovedsak er service, hoteller og transport de som kan ha fått mest synlige fordeler. VEKSTEN ER STYRT! Vekst i folketall i kommunene, vekst i næringslivet er for lengst et faktum. Det betyr at ønsket om å styre veksten nordover og østover fra Oslo gjennom vedtak om Gardermoen, har lyktes. Veksten har flyttet seg fra vest og sør for Oslo i stor grad, og at vi ser ringvirkningene også inn i Hedmark og Oppland, er svært gledelig. Innlandseffekten er blitt god. Utvilsomt, mener Granerud som også har bakgrunn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I tillegg har han fulgt hele utviklingen rundt spørsmålet om lokaliseringen av hovedflyplassen som sjefredaktør i Romerikes Blad i mange år. Om ulempene med en flyplass er han like tydelig: En flyplass skaper støy. Noen plages ennå, noen har flyttet og det har nok for enkeltes del vært ganske opprivende. For de som fortsatt plages av støyen er det en påkjenning og et vedvarende problem å slite med. Samtidig har vi sett at flyteknologien har bedret seg på både støy og forurensing gjennom lavere drivstofforbruk. På dette området er det usikkerhet for framtida, for helt støyfrie fly kan vi vel ikke påregne, mener han. Tredje rullebane? Nei, den tror han ikke kommer på lenge ennå. Utviklingen i flytrafikken blir avgjørende, og der spiller den generelle utviklingen i økonomien inn. Drivstoffpriser, miljørestriksjoner og teknologi kan også virke inn, tror Granerud. INNLANDSEFFEKTEN. EUB-sjef og tidligere Rælingen-ordfører Terje Granerud mener Gardermoeneffekten har slått ut over store deler av innlandet nord og øst for Oslo etter de ti første årene med ny hovedflyplass. Niscayah: Sikkerhet basert på reell risiko! Behovet for risikovurdering av din virksomhet er konstant mener sikkerhetsleverandøren Niscayah. Det internasjonale selskapet representerer en unik ekspertise innen sikkerhet. Niscayah har en dyp forståelse for det risikonivå som er forbundet med kundens virksomhet. Profesjonell analyse og design av en sikkerhetsløsning er grunnfundamentet for et vellykket resultat. Niscayah tilbyr hele verdikjeden fra risikoanalyse til drifting av sikkerhetssystemer med over 60 års erfaring i Norge. Tilbyr hele verdikjeden 100 % produktuavhengige Niscayah tilbyr konsulenttjenester, men er også en løsningsleverandør som leverer både funksjoner og innhold. Vi leverer hele verdikjeden som er involvert i en kundes sikkerhetsutfordringer. Fra rådgivning og implementering til administrasjon og drift av sikkerhetssystemer. Vi er 100 prosent produktuavhengige og anbefaler ulike sikkerhetsprodukter basert på kundens behov. Her er vår erfaring og ekspertise er en stor fordel for kundene, sier Berge. Alarm- og servicesenteret er åpent 24/7 og sørger for at dine verdier er sikre døgnet rundt. Kundene etterspør helhetlige løsninger. Niscayah opplever en økning i antall kunder som etterspør rådgivning i forbindelse med risikoanalyse og sikkerhetsstrategi. Om Niscayah: Sikkerhetstjenester fra Niscayah: - Innbrudd og ransalarm - Intern TV overvåking - Adgangskontroll / ID-kort systemer - Brannalarm - Varesikring - Alarmmottak og utrykning - Fjernservice og fjernadministrasjon - Teknisk service - 24/7 alarm og servicesenter - Trådløs teknologi herunder: - GSM/ GPS sporingssystemer - RFID sporingssystemer - Personlig overfallsalarm Vårt forretningskonsept består av implementering, systemadministrasjon og systemdrift. Overordnet ligger analyse og design som kan være en del av alle disse tjenestene. Kundene ser etter helhetlige løsninger som fungerer preventivt og som håndterer sikkerhetsbrudd rask og effektivt når alarmen går. Vi har kompetansen som gjør at vi med stor treffsikkerhet skreddersyr løsninger basert på risiko og sikkerhetsbehov, avslutter Berge. Mange kunder i bank og finanssektoren Omsetningen innenfor bank og finanssektoren for Niscayah er på rundt 100 millioner kroner. Det betyr at en betydelig del av selskapets kunder er fra en bransje som stiller enormt høye krav til sine underleverandører. Det er klart vi ser på dette som et kvalitetsstempel, forteller Berge. Erik Berge er administrerende direktør i Niscayah. Kontakt oss i dag! Telefon: E-post: - Over 60 års erfaring i Norge - Omsetter i år for 500 millioner kroner - Mer enn næringskunder i Norge - Mange kunder i olje- og gassindustrien - Mange kunder i varehandel, bank og finans - Virksomheter i 17 land Selskapet skiftet navn til Niscayah i april Det nye navnet er opprinnelig et ord i sanskrit som betyr «sikker og pålitelig» og er betegnende for kjerneverdiene i det ledende sikkerhetsselskapet.

8 8 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 Planbo STORT ved Gardermoen Borettslag med 450 kvadratmeter felleshus med unike fasiliteter. Kommunikasjonsdirektør Carsten Lier har utbygger Paul Erik Svensgaard og beboer og tidligere grunneier Paul Ivar Hansen med seg på at Planbo-prosjektet er fint. Et av de største og mest spennende boligprosjektene ved Gardermoen er Planbo øst for Jessheim. Der er det plass til minst 800 leiligheter. En åttedel eller 110 boenheter er bygget, av dem rundt halvparten solgt. Det er basert på modellen som et gammeldags borettslag med innskudd på fra til kroner. Det gir fellesgjeld på hhv fra til kroner. Leilighetene er fra 34 til 106 kvadratmeter. STORT FELLESHUS En av de flotteste særfordelene alle beboerne i borettslaget har, er et 450 kvm stort felleshus med en rekke fasiliteter. Det er samlingsrom med peis for familie- og venneselskapene, det er fullt utstyrt trimrom, badstu og stort boblebad man kan benytte når man trenger det uten å betale noe ekstra, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Lier i utbyggerselskapet Faktor Eiendom. Paul Erik, Paul Ivar og Carsten beundrer det store boblebadet i fellesanlegget. Faktor Eiendom er en av aktørene i Gystadmyr Utbygging AS der Paul Erik Svensgaard er daglig leder. Med utgangspunkt i eiendommen etter minkfarmer Ivar Hansen som Arnt Borgen entreprenør i sin tid kjøpte og der Svensgaard var medeier, har Svensgaard arbeidet med 12 grunneiere for å utvikle det vel 200 mål store området. 50 MILLIONER Bare første delen av infrastrukturen ble kalkulert til 50 millioner kroner, og det inkluderer tomta for Ahus-klinikken, Lidl (nå Rema) og det som tilhører Faktor Eiendom. Toyota og Jessheim Forretningseiendom (Bowlingbygget), samt brødrene Furuseths tomt mot sør er med i dette utviklingsprosjektet. Planbo-prosjektet blir utvidet etter hvert som behovet melder seg, men de siste månedene i fjor var det helt stille. Nå er det blitt litt liv igjen i eiendomsmarkedet. Vi har leid ut noen av leilighetene midlertidig, men alle skal selges på vanlig måte. Vi i Faktor Eiendom synes Planbo er et av våre flotteste prosjekter, og vi er lykkeligvis den riktige typen borettslag som kjøperne kan forholde seg til, sier Carsten Lier videre. Han sier at folk allerede har knyttet gode bånd på stedet, og mener borettslag er god samfunnsøkonomi fordi folk bryr seg om hverandre. Paul Ivar, Paul Erik og Carsten viser stolte fram fellesrommet i felleshuset. Ingeniør Paul Erik Svensgaard leder Gystadmyr Utbygging AS med 12 grunneiere involvert. Arbeidet har vært et av de mest omfattende av utbygginger på det nye Jessheim de senere årene. Arbeidet har tatt mange år, men nå er det meste av infrastrukturen på plass for framtidig utvikling videre, sier Svensgaard. Fellesutgiftene er nå ca kroner, man har to gjesteleiligheter til disposisjon, to hytter ved Fjällbacka nær Strømstad og de som kjøper leilighet i Planbo nå, får dekket felleskostnadene i 18 måneder. I snitt er det kroner over halvannet år, altså en veldig grei rabatt, sier Lier. Nå med lav rente lønner det seg å komme seg ut i boligmarkedet. Borettslag er forutsigbart, mener direktøren om borettslaget 10 minutter fra Gardermoen og verden, og 30 minutter fra Oslo.

9 Vi er på flyttefot! Fra 2. mars kan du besøke oss i våre nye lokaler i Veiberggården i Storgata. Vi gleder oss til å møte deg der. Velkommen! Tlf

10 10 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 SOLAR NORGE det handler om me Solar Norge AS startet opp som elektrogrossist i 2000 gjennom oppkjøp av bedriften Siemens Elektroengros AS. Den gang var omsetningen ca 650 millioner kroner, som siden har vokst til ca 2 milliarder kroner ved utgangen av Det gjør Solar til en av de største elektrogrossistene i Norge. Og første milliardbedrift på Gardermoen. Selskapet er del av et internasjonalt konsern, etablert i Danmark i 1919, med lang tradisjon og erfaring som uavhengig elektrogrossist i en rekke land. Solar Norge er ett av 7 datterselskap i konsernet. Konsernomsetningen utgjør i dag ca 15 milliarder kroner og veksten er fortsatt sterk. Solar Norge AS etablerte seg opprinnelig med sentrallager på Kløfta, men da dette brant ned i februar 2001, valgte Solar å kjøpe en 60 mål stor tomt i Gardermoen Park med sikte på å etablere og videreutvikle selskapet fra den nye basen. I 2002 bygget man nytt sentrallager på Gardermoen, og i oktober 2008 flyttet hovedadministrasjonen inn i nye og moderne lokaler som er bygget i tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Varesortiment og lokal tilgjengelighet tilrettelagt for kunden Solar tilbyr et omfattende produktsortiment som dekker de fleste kundebehov innenfor elektromateriell. Selskapet differensierer seg fra øvrige grossister med en tung Dette prosesskartet viser hvordan Solar arbeider for å optimalisere arbeids- og vareflyten i hele verdikjeden. produktorganisasjon. Denne supporterer og utvikler produktsortimentet innen områder som; installasjon, kabel, industri, kommunkasjon, lys, offshore og e-verk.hovedkundene er el- og teleinstallatører innen nevnte produktgrupper. Solar satser på å ha bransjens beste logistikk, og dette anses helt avgjørende for å kunne betjene kundene på en tilfredsstillende måte. Kjernen i logistikken er sentrallageret på Gardermoen som driftes slik at alle ordre som kommer inn før kl leveres ut før kl neste morgen (med unntak nord for Trondheim). I tillegg har Solar 25 Drive-In senter som er elinstallatørenes butikk/hentelager med bredt produktsortiment som sikrer varetilgjengelighet og enkelthet for kunden. IWS Integrated Workflow System Solar arbeider tett med sine kunder for å optimalisere arbeids- og vareflyten i hele verdikjeden. En rekke produkt- og servicekonsepter utgjør det som benevnes Integrated Workflow System.

11 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 11 nnesker og kompetanse Første milliardbedrift med hovedkontor i Gardermoen Park Solar ønsker å standardisere og industrialisere sine tilbud og tjenester ovenfor kundene og mener dette bidrar til en merverdi for kunden. IWS gir store effektiviseringsgevinster for begge parter og gjør det enkelt for kunden å gjøre forretning med Solar, som igjen ivaretar sitt kundeløfte Stronger Together. Viktige vekstdrivere ansatte og kompetansebygging Grunnleggende for Solar er troen og fokuset på egne ansatte som selskapets viktigste ressurs. Ledelsen er klar på at dette er hovedårsaken til selskapets sterke vekst: Det handler om egenutvikling og om å nå mål. Vi mener bestemt at våre ansatte skaper de beste resultater når de får mulighet til å bruke og utvikle sine evner og sin kompetanse, sier adm direktør Jan Willy Fjellvær. For oss handler det om å ha rett innstilling og rett kompetanse, på rett sted til rett tid. Vi satser derfor bevisst på å utvikle våre ansatte; det er nøkkelen til fremgang for den enkelte, og det som gjør det mulig for Solar å nå sine mål. over hele Norge med både egne og eksterne forelesere, og tilbudet er verdsatt i markedet da kursene vektlegger teknisk kompetanse blant annet mot Solars egne produktkonsepter. En fremtidsrettet og attraktiv samarbeidspartner Solars klare mål er å bygge et stadig sterkere merkenavn og profil og synliggjøre selskapet som en stor og profesjonell bedrift med klare ambisjoner om å videreutvikle selskapet. Vekst, effektivitet og mennesker er de sentrale områdene i Solars strategiplan frem mot 2010, og det innebærer både å forankre og utvikle de gode kunde- og leverandør relasjonene man har bygget opp som samarbeidspartner, og å være en attraktiv arbeidsgiver for ansatte og nye fremtidige medarbeidere. Solars hovedkontor i Gardermoen Park omfatter 2500 m² kontor og m² sentrallager. I tillegg disponerer Solar områder for ytterligere ekspansjon samlet eiendom er på ca 100 mål etter utvidelse i Solar Skolen kompetanse for fremtiden Å vokse krever kunnskap og Solar anser at kompetanse i hele verdikjeden er avgjørende for fremtidig suksess. Solar ser både intern og ekstern kompetanseheving som viktige satsningsområder, Solar Academy ivaretar intern kompetanseheving, mens Solar Skolen er etablert for å imøtekomme kundens ønsker og behov for oppdateringer og videreutvikling. Kursene holdes spredt FAKTA SOLAR elektrogrossist, etablert i 1919 i Danmark av Jacob Jørgensen ett av Nord-Europas ledende grossistkonsern med datterselskap i 7 land omsetning i konsernet 2008, ca 15 milliarder kr, ca 3000 ansatte omsetning i Norge 2008, ca 2 milliarder kr, ca 360 ansatte Hovedkontor: Gardermoen 25 Drive-In senter spredt over hele landet Vi har fokus på å utvikle ressursene i hele verdikjeden - Stronger Together -, sier adm direktør Jan Willy Fjellvær.

12 12 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 Jessheim kan bli stor inn busser og en ny jernbaneløsning. Den skal være en sløyfe for å frakte folk til og fra flyplassen som arbeidsplass eller utreisested. Tankene svirrer om nye innbyggere i Jessheim by eller hva den skal hete. I så fall kan den bli Norges syvende største by i Gardermoen næringspark blir bare større og større nordover og vestover, grusen under utnyttes først maksimalt. En utvidet E6 bør innen da ha minst seks filer PLANLEGGING Ullensaker kommune har satt i gang en prosess med planlegging for å tenke litt høyt, men ikke så fort. Av hittil tilgjengelig informasjon er det ingen stor Planleggingen årtier framover for Jessheim har mest sammenheng med arealplanlegging og behovet for veg- og trafikksystemer for alle menneskene som skal bo og arbeide i området. Nå bygges ny E6 nordover i Ullensaker. framtidsadministrasjon som sitter med år 2050 i sine hoder dagen lang men arbeidet er satt bort til Øvre Romerike Prosjektering. Etter hvert vil det foreligge mer dokumenterte tanker og ideer om løsninger rundt dette som i første rekke er en utfordring om å tenke utbyggingsretninger og infrastruktur. Dette kartet er en del av tankene rundt utviklingen av Ullensakers eneste byprosjekt Jessheim. Politikerne bruker ikke allverdens tid på utfordringen med å gjøre Jessheim til en stor innlandsby. Men på tenkestadiet ser man for seg en by om 40 år. Alle husker ordfører Harald Espelund i Ullensaker på forrige årets Gardermokonferanse der han proklamerte tusenvis av mål lagt ut til nye formål rundt dagens regionsenter på Øvre Romerike. Sterk utvikling har Jessheim hatt alle årene med Oslo Lufthavn på Gardermoen, og mange ønsker seg Jessheim som flyplassbyen i framtida den eneste byen nord i Akershus. Da får Lillestrøm som by på Nedre Romerike konkurranse. URØRTE OMRÅDER Ei kartskisse IG-avisen har sett, viser at det er mange muligheter for å utvikle Jessheim videre. Østover og nordover ser ut som mest naturlig, fordi man støter mot en tredje rullebane vestover. Likevel er det store arealer også sørover, om man ikke skal la urørte områder som Langelandsfjellet ligge som friområde. Der er som IG-avisen har omtalt tidligere, flere grunneiere interessert i en utvikling av en by med unik beliggenhet og muligheter. Men ennå er politikerne uvillige. Uansett ser man for seg en rekke boligprosjekter på dagens urørte områder i de nevnte retningene. Kommunikasjonen skal man få med Infrastrukturen skal knytte byen sammen og byen sammen med Oslo Lufthavn. Samtidig skal infrastrukturen bokstavelig talt kommunisere med omverdenen. Det er en kjent sak at næringslivet i Ullensaker er velvillig innstilt overfor by-prosessen, men ingen vet ennå hvor mye by Jessheim kan bli. Mange faktorer spiller inn. En hovedutfordring blir imidlertid å gjøre alle bolig- og næringsområdene mest mulig bilfrie om det kan la seg gjøre. HELT NØDVENDIG Som en klar følge av veksten Jessheimområdet allerede har hatt de ti første

13 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 13 landsby Julelunsj 2008 Jessheim kan bli Norges syvende største by i Jessheims storgate i vinterskrud idyllisk i dag, men hva om 40 år? årene med Oslo Lufthavn, og visjonen om å bli en by i framtida, er framtidstankene helt nødvendige å tenke. Veien fram er lang og den fortoner seg Utbyggingen har skutt skikkelig fart på Jessheim som følge av Gardermoen og det tettes til mer og mer med store bygg i sentrumskjernen. underlig når man ser på gamle bilder. Der var det i 1854 da Hovedbanen sto ferdig, bare et stoppested sør for Jessheim kalt Trøgstad og navnet Jessheim var ikke engang tenkt! Så etter hvert kom Jessheim stasjon, med framvekst av boliger og butikker ikke minst store slakterier og en livlig livdyromsetning med auksjoner der Jessheim Storsenter og rådhuset i dag ligger. Ullensaker kommune vil være forberedt på morgendagen når den kommer. Jessheim Storsenter er uten tvil en av de viktige by-faktorene for regionsenteret. Det virker som en magnet på ikke bare Øvre Romerike, men også Glåmdalsregionen. I tillegg er riksveg 35 kort vei til Jessheim også fra Hadeland. TUNNELER Allerede i dag er det forslag om å knytte østbyen Jessheim tettere sammen med vestbyen i forhold til Hovedbanen, og en stor tunnelgate under jernbanen nord for Jessheim stasjon er tenkt mye på allerede. Det blir en komplisert affære, og dyr. Brua over jernbanen i forlengelse av Storgata har i dag til tider en barrierefunksjon for veitrafikken. Tunnelen til Gystadmyra vil kunne løse mye av dette, med rikelig størrelse og kapasitet trafikkmessig. Noen har også ment at det burde være handlegate i denne tunnelen Avstandene blir en av de store utfordringene, fordi det vil være mange kilometer mellom ytterpunktene i denne Jessheim-byen. Mellom Lie og gamle Trøgstad vil det ikke være noen vanlig spasertur i framtida. NÆRINGSLIVET FØRST Som ordføreren poengterte på Gardermokonferansen, kommer tankene rundt næringslivets vilkår og utvikling først. Langs E6 fra Oslo grense til Jessheim Nord er utviklingen satt og sterk. Spørsmålet er hvor Ullensaker skal gjøre av de store bedriftene, de virkelig store, som etter hvert presser seg inn mot Oslo Lufthavn. I dag har kommunen områder, men om den har det om 40 år ja, det er en helt annen sak. Ullensaker kommune har satt i gang en prosess med planlegging for å tenke litt høyt, men ikke så fort. Uansett blir utviklingen rundt Jessheims byprosjekt spennende å følge videre, og IG-avisen lover å komme tilbake til saken etter hvert. Jessheim Storsenter uten tvil en kjerne i utviklingen av byen Jessheim.

14 14 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 TimeOut SPA har åpnet på Gardermoen 420 kvardatmeter med SPA- og velværeavdeling på Thon Hotel Oslo Airport. Dette er cocoonrommet der man på en helt spesiell måte skal kunne slappe av og adm dir Erling M. Kristensen viser hvordan. TimeOut SPA på Thon Hotel Oslo Airport står klar til å ta imot gjester. Her blir det en unik mulighet for verden til å slappe av og stresse ned Vi har satset stort på kvalitet og innhold. Det har vært en spesiell og spennende utfordring. I dette faget er det nye begreper og moderne utstyr som skaper den avkoplende atmosfæren, sammen med riktige behandlinger, sier hotelldirektør Erling M. Kristensen til IG-avisen. STOR AVDELING Denne helt nye SPA- og velværeavdelingen er på 420 kvm og vil gi våre gjester - enten de bor på hotellet eller bor i distriktet - hyggelige opplevelser og behandlinger. I TimeOut SPA finner man syv behandlingsrom og en velværeavdeling med aroma dampbad, badstue, isfontene, massasjedusjer, ayurveda rom, cocoon meditasjonsrom, relax avdeling og treningsrom, forklarer Kristensen om de nye begrepene. Jeg gleder meg til å kunne tilby SPA og velvære til mine gjester. Men TimeOut SPA er ikke bare forbeholdt hotellets gjester, alle er selvfølgelig velkomne til å benytte seg av fasilitetene, sier direktøren. Vi har lagt til grunn at også lokalmarkedet på Romerike er viktig for driften. Derfor håper vi dette nye tilbudet vil gjøre hotellet mer tilgjengelig for alle, sier hotellets direktør. Badstua og det hele har fått spennende farger i varige og kostbare materialer. NYE BEGREPER Blant behandlingstypene finnes kroppsmassasje, ansiktsbehandling tilpasset hudtype, massasje for nakke, skuldre og rygg i tillegg til bruk av alle de spennende fasilitetene fra trimsykkel til et veldig stille meditasjonsrom, badstue, fossefall med kaldt vann, massasjedusjer og mye mer. Avdelingen har også en egen SPA-suite for dem som vil slappe av sammen i lukket avdeling. Av SPA-produkter har vi plukket ut kjente merkevarer fra øverste hylle. Kerstin Florian SPA serie, i.d. pure minerals make up, Leighton Denny serie for negler, St Tropez self tanning, Forest Floor voks etc. Ja, det bød på en del utfordringer å sette seg inn i hva dette burde bli, og vi er veldig fornøyde med resultatet. TimeOut SPA åpnet dørene mandag 2. februar og tre SPA-terapeuter med bred utdannelse og erfaring er ansatt for å hjelpe folk til avslapping og velvære, sier Erling M. Kristensen. VOKSER STADIG I tillegg til ny SPA avdeling er Thon Hotel Oslo Airport i gang med utvidelse av romkapasiteten. En ny hotellfløy med 143 rom er estimert ferdig medio oktober Totalt vil da hotellet ha 435 moderne og lyse rom. Slik lysekrone har man ikke hjemme denne skifter farge hele tida. SPA-terapeut Saba Ghebretensae bor ved Gardermoen og er en av tre nyansatte i avdelingen for avslapping. Det er ikke spart på noe, dette badet er i sølv med imponerende belysning.

15 Innovasjon & Næringsliv - 02/08 15 Nytt storhotell er i rute Topp moderne konferanse- og forretningshotell ferdig i Byggingen av det nye storhotellet Comfort Hotell Runway på Gardermoen er i rute. 303 rom og stor møtekapasitet står klart i løpet av januar neste år. Hotellet bygges av PASAB Eiendomsutvikling AS på Hamar via datterselskapet Gardermoen Eiendom AS. TOPP MODERNE Hotellet blir et topp moderne konferanse- og forretningshotell som de to viktigste segmenter, sier kjededirektøren i Comfort, Thomas Westergaard til IG-avisen. Hotellet får Norges første restaurant som er åpen 24 timer i døgnet. Restauranten blir en buffetrestaurant eller Food Court som vi kaller det, med moderne mat både varm og kald. Her vil du kunne spise varme retter inspirert av flere verdensdeler med mye vekt på Asia samt grønne og økologiske alternativer, forteller Westergaard. KONFERANSEHOTELL Konferansesegmentet blir viktig og vi vil tilby alt fra expressmøter for de med lite tid, til konferansepakker for opp til 200 mennesker i moderne og inspirerende omgivelser med mye nye tekniske løsninger vi holder på å utvikle nå, legger han til. I tillegg til egne konferanserom har vi med beliggenheten vis a vis Clarion Hotel Gardermoen en samarbeidspartner som gir hotellene en enestående posisjon i å håndtere de største arrangementer i Norge med en felles kapasitet på 1400 senger og de største kongressaler på Gardermoen. I tillegg kommer den nye Multi Arena på Clarion som er enestående og utrolig populær til store konferanser, events og utstillinger. Comfort- og Clarion-samarbeidet på Gardermoen gir kundene en helt ny mulighet for å ha de største arrangementer på ett hotell, mener Westergaard videre. MODERNE OG TØFT Hotellet blir state of the art med en moderne og tøff stil som bryter mye med det typiske konferansehotellet i Norge. Her blir det slipt betong, valnøtt tre og designmøbler satt sammen i en effektiv og varm atmosfære. I hotellets fjerde etasje kan du trene eller ta en badstue med panorama vinduer mot rullebanen, sier Westergaard. Hotellet har en investeringsramme på ca 500 millioner NOK. OVERETABLERING Det ingen tvil om at det er en overetablering av hoteller på Gardermoen nå slik som markedet er, men Choice sine hoteller klarer seg meget bra i dette harde markedet. Vi bygger ikke hotellet for å drive det bare i ett til tre år, men i mange år fremover. Gardermoen er i dag og vil være det største og viktigste omdreiningspunkt i konferanse- og møtemarkedet i Norge. Så vi tror det blir tøft et par år, men at dette er helt riktig for Choice som den største hotelloperatør i Skandinavia og også er den største operatør på Gardermoen. Der vi også teller Quality Hotel Gardermoen også er et flott konferansehotell som vil inngå i vårt samarbeid, poengterer kjededirektøren. Her vil du finne Norges første restaurant som er åpen 24 timer i døgnet, med både varm og kald mat FAKTA Comfort Hotel Runway Åpner 10 januar hotellrom Stor parkering 18 konferanserom fra 10 til 200 personer Treningssenter og badstue 24 timers åpen Food Court Shuttlebuss til/fra Gardermoen

16 16 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 Innovasjon Norge forventer at bankene åpner pengesekken Bankene og bedriftseiere må bidra i fellesskap for å løse problemene. Innovasjon Norge forventer nå at bankene åpner pengesekken og gir lån til norske bedrifter som jobber med gode, innovative prosjekter, men som sliter med kapitaltilgangen. Innovasjon Norge tror regjeringens nye bankpakke på 100 milliarder kroner kan få fart på næringslivet. Ved alle Innovasjon Norges distriktskontorer jobbes det nå på spreng med å hjelpe bedriftene ut av finansproblemene. Regjeringens to tiltakspakker i desember 2008 og januar 2009 har økt Innovasjon Norges evne til å støtte gode, innovative prosjekter, men siden Innovasjon Norge ikke kan fullfinansiere dem, har det vært vanskelig å realisere prosjektene. Denne pakken gir bankene mulighet til å få fart på næringslivet igjen og vi regner nå med at bankene vil gå inn i gode prosjekter, sier Gunn Ovesen, adm.dir. i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er helt avhengig av et godt samarbeid med bankene og finansinstitusjonene i Norge. Det handler om å finne gode løsninger der både banker og bedriftseiere bidrar i fellesskap for å løse problemene. Det er ikke mulig å få fart på det norske næringslivet uten at bankene også bidrar, sier Ovesen. Innovasjon Norge vil gjerne være en partner for å bidra til å finne gode løsninger der både egenkapital, bankfinansiering og risikoavlastning fra Innovasjon Norge spiller sammen. Dette handler om å finne et akseptabelt risikonivå for alle parter, avslutter adm.dir. Gunn Ovesen i Innovasjon Norge. Investinor klar til å investere i norsk næringsliv Nytt selskap har fått 2,2 milliarder kroner i investeringskapital. Det nye statlige investeringsselskapet Investinor AS ble åpnet av statsminister Jens Stoltenberg og næringsog handelsminister Sylvia Brustad i Trondheim fredag 6. februa. Det nye selskapet har fått 2,2 milliarder kroner i investeringskapital, og skal primært investere i bedrifter i tidlig vekstfase. Regjeringen har etablert Investinor AS for å sikre nye og eksisterende bedrifter tilgang på kapital og på den måten bidra til økt verdiskaping over hele landet. Dette er ikke minst viktig nå under finanskrisen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Risikovillig kapital Investeringsselskapet skal tilby risikovillig kapital til nye bedrifter med internasjonalt potensial. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim, men har hele landet som nedslagsfelt. Investinor AS er et datterselskap av Innovasjon Norge. Utviklingen i næringslivet de siste månedene har aktualisert betydningen av selskapets virksomhet ytterligere. Vi er derfor glade for at Investinor nå kommer i gang med ordinær drift, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad. Investerer i bransjer med vekstpotensial Investinor AS skal fortrinnsvis investere i bransjer hvor Norge står sterkt, og hvor det er vekstpotensial. Selskapet skal prioritere de fem satsingsområdene miljø, energi, reiseliv, marin og maritim sektor, og ha et særskilt fokus på klima- og miljøprosjekter. Fondet kan imidlertid også investere i lønnsomme prosjekter i andre bransjer og sektorer. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) oppfordrer til også å ta risikable investeringer med kapital fra det nye statlige investeringsselskapet Investinor AS. Hvis alt går bra, da har dere tatt for liten risiko, sa Stoltenberg til ansatte og styremedlemmer før han i Trondheim fredag klippet snora som markerte den offisielle åpningen av Investinor. Må kunne si nei Samtidig advarte han mot å la politikere påvirke hvilke bedrifter som skal få statlig kapital fra Investinor, og han sa at investeringsselskapet også «må ha evnen til å si nei». Stoltenberg lovet å ikke kritisere Investinor hvis noen investeringer går dårlig. Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) og Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) var også til I 2009 er norsk luftfart 100 år kanskje burde alle innovative krefter være med på å feire dette Her titter vi inn i en flymotor på Oslo Lufthavn. stede ved åpningen, med gratulasjoner og ønsker om at Investinor skal gjøre investeringer som kommer hele landet til gode. 124 henvendelser så langt Foreløpig er det ikke foretatt noen investeringer. Men Investinor har allerede fått 124 henvendelser fra interesserte bedrifter, opplyste styreleder Kjell Storeide i Innovasjon Norge da han ønsket velkommen til åpningsseremonien. Innovasjon Norge eier alle aksjene i Investinor AS. Jens Stoltenberg pekte på at vedtaket om å opprette Investinor var omstridt da beslutningen ble tatt. Dette er smartere nå enn da vi bestemte oss for å gjøre det. Det er smartere enn vi visste da vi tok beslutningen, sa Stoltenberg med henvisning til finanskrisen som har utviklet seg de siste månedene. Han framhevet også at han ser på opprettelsen av det statlige investeringsselskapet som et ledd i «den norske modellen», det vil si et partnerskap mellom marked og myndigheter. Dette er en del av den samfunnsmodellen jeg tror på, sa Stoltenberg. Les mer om selskapet på

17 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 17 GARDERMOMESSEN FOR NÆRINGSLIVET I krisetider skapes grunnlaget for framtidig suksess Tør du utebli fra regionens næringslivsmesse? Onsdag 18. mars på Thon Hotel Oslo Airport Aldri har det vært viktigere å stå sammen, bygge nye relasjoner og utvide sine nettverk enn akkurat nå! Det gjelder å være offensiv, og mange bedrifter har allerede valgt å satse friskt for å motvirke nedgangstidene og styrke sine markedsposisjoner. til et tett pakket program med business-to-business aktiviteter, og fagseminar med høyaktuelle temaer. Målet er at alle som deltar skal få nye kontakter, kunnskaper og impulser på denne viktige møtedagen. Vi mener det er en riktig strategi! Årets Gardermomesse inviterer derfor regionens bedrifter, deres leverandører og kunder La ikke denne muligheten gå fra deg send din påmelding til i dag! Utdrag av programmet Temafrokost ved Henrik Syse, filosof og forsker Langsom etikk, rask hverdag: Hvordan får vi egentlig plass til etisk refleksjon i næringslivet? Miniseminar 1 v/ Gandalf Kommunikasjon AS Kostnadseffektiv markedsføring - bruk rett ammunisjon mot riktig mål! Miniseminar 2 v/ Bowe Data AS/Visma AS Effektiviser arbeidsprosesser spar kostnader Hva kan du gjøre - hvordan komme i gang? Påmeldingsfrist Fredag 6. mars 2009 Påmeldingen er bindende. Påmelding og spørsmål Innovasjon Gardermoen Telefon: Faks: Miniseminar 3 v/ Ingeborg Beslag & Låssystemer AS/ TrioVing AS/Online Back-Up Co AS. Hvordan sikre bedriftens verdier? Innbrudd/brann/data: Enkle tiltak kan gi viktige resultater! FlisaTrykkeri -itte akkurat urbant

18 18 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 OPPSLAGSTAVLA Nye medlemmer Firmapresentasjoner Kompetanseutvikling- alltid aktuelt! Et yrkesaktivt liv er en reise - en reise i livslang læring. Beveger vi oss ikke fremover i samme takt som omgivelsene, sakker vi akterut. Dette gjelder det enkelte individ, så vel som bedrifter. Dessuten må vi velge riktig vei. Nordic Business Institute Norge AS er en kompetansebedrift som tilbyr utdanning innen logistikk, organisasjon, ledelse og økonomi. Selskapet springer ut av et kompetansemiljø ved universitetet i Växsjö i Sverige, og kom til Norge tidlig på 1990-tallet. I dag har selskapet 10 fulltidsansatte som jobber med markedsføring, undervisning og prosjektledelse, samt 15 konsulenter fra næringsliv og høyskoler/universitet. Vi gjennomfører kurs, opplæringsprosjekter, forelesninger og kompetanse kartlegging ved ulike virksomheter og skoler. Vi har dessuten Norges eneste NOKUT-godkjente Logistikkfagskole, samt fagbrevutdanning. Vår erfaring tilsier at bedrifter som satser på etter- og videreutdanning med vekt på fagbrev, får økt fokus på mer rasjonell og kostnadsbesparende drift og økt trivsel blant de ansatte. NBI Norge AS har hovedkontor i Moss, og avdeling i Oslo hvor vi leier i Rehabil AS sine lokaler langs Østre Akervei. Ifølge Norsk Logistikkbarometer er god logistikk nøkkelfaktoren for bedrifters suksess. Dette tror vi på! Og i en utfordrende tid som denne er bedrifters satsning på økt kompestanse innenfor nettopp dette området en investering for fremtiden, sier Elin Normand, salgsleder i NBI for region Oslo/ Akershus. Logistikk blir en stadig viktigere faktor for næringslivet. Etterspørselen etter personer med logistikkompetanse er stor, og fokus på logistikk som konkurransekraft er økende.. Logistikk er en tenkemåte. Man må våge å tenke langsiktig! Bygger man opp en kompetansebank i dårlige tider, sikrer man ikke bare gode løsninger for de ansatte i dag, men økning i verdiskapende ressurser for fremtiden. Ønsker din bedrift økt effektivisering og sparte ressurser, nøl ikke med å kontakte oss, sier Elin Normand. Ullensaker kiropraktorsenter Ønsker du å redusere sykefraværet og få mer fornøyde medarbeidere? Vi kan hjelpe dere både gjennom proaktivt arbeid og tidlig behandling når plager/ sykdom oppstår! Mange sliter i dag med muskel- og skjelettrelaterte sykdommer, og en vesentlig del av sykemeldinger blant norske arbeidstakere skyldes nettopp slike plager. Forskning viser at rask tilgang på undersøkelser og behandling for personer med akutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med opptil 35 prosent. Ullensaker Kiropraktorsenter på Jessheim har vokst seg til å bli en av landets største kiropraktorklinikker. Vi holder til på Helsetunet sentralt på Jessheim, og har seks kiropraktorer som daglig jobber ved klinikken. Vi tilrettelegger for at den enkelte pasient/ arbeidstaker kan være i jobb så hurtig som mulig. Vi kan lage fleksible løsninger for den enkelte bedrift, med behandling enten i våre lokaler på Jessheim eller i arbeidstiden ute på bedriften. Ta kontakt med oss vi kan bidra med gode løsninger! Helsetunet, Jessheim Tlf Du vil også finne oss på årets Gardermomesse på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Park den 18. mars! Nakke og rygg på alvor!

19 Innovasjon & Næringsliv - 1/09 19 Vitari satser på Romerike Vitari er et av de mest erfarne konsulentmiljøer innen økonomi-styringssystemer for små og mellomstore bedrifter i Norge. De har nå åpnet sitt 13. kontor, som er sentralt plassert i Lillestrøm. Vitari-miljøet er blant de største på Visma økonomi- og salgsstøttesystemer, og er en såkalt Visma Platinum Certified Partner. I tillegg til regnskaps-, logistikk- og salgssystemer, satser også selskapet på løsninger for servicebedrifter, elektronisk fakturabehandling og lønn/personal. Vitari er representert mange steder i Norge og arbeider kontinuerlig med å utvide og utvikle virksomheten slik at du som kunde til en hver tid skal ha den beste partner på dine virksomhetskritiske systemer. Med et landsdekkende supportsenter og markedets beste kompetanse på regnskap, logistikk og CRM i SMB-markedet er forutsetningene for dette klart til stede. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid Vitari Lillestrøm Storgt Lillestrøm Sentralbord: NYE BEDRIFTER I IG JobZone Lillestrøm Tærudgata LILLESTRØM Vitari AS Nye Vakåsv HVALSTAD Podium AS Avd. Lillestrøm Postboks LILLESTRØM Handelsbanken Jessheim Postboks JESSHEIM ASAK Miljøstein AS Hvamstubben SKJETTEN Coachsupport Industriv 9B 2020 SKEDSMOKORSET Ullensaker Kiropraktorsenter Helsetune, Skogv JESSHEIM NBI Norge AS Henrik Grenersg MOSS Hedmark Reiseliv BA Grønneg HAMAR Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: Ønsker du annonse i IG avisen? Har du synspunkter du vil dele med andre? Ris eller ros om IG-avisen? Ta kontakt: Clara Eline Faraasen Tlf: Onsdag 28. oktober 2009 på Radisson SAS Airport Hotel. For program, send melding til:

20

Vil bidra mer til etableringslyst

Vil bidra mer til etableringslyst ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2009 9. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Drammen har klart det!

Drammen har klart det! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD

Utfordrer kommunene. TV og Jehova. Framtidsvyer. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 10 og 11. Side 8 og 9 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 3 Oktober 2008 8. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Kjemper faller - i mangel av risikostyring?

Kjemper faller - i mangel av risikostyring? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet risk management BeredsKaP risikostyring KriseHåndtering etterlevelse 2. UTGAVE - NOVEMBER 2008 KARTLEGGING AV RISIKO: DET SVAKE LEDDET: Hvilken risiko er

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no

ingeniører en unik form for kompetansebygging. Nr 09 / 2009 www.norconsult.no Nr 09 / 2009 Internasjonal utvikling med Norconsult Norconsult har lang erfaring fra internasjonalt arbeid, med oppdrag i over 150 land de siste 50 årene. Nå styrkes satsingen med Young Professionals,

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

Full fart i SparebankukaSide 33

Full fart i SparebankukaSide 33 Nr. 10-2013 - 96. årgang Full fart i SparebankukaSide 33 w w w. s p a r e b a n k b l a d e t. n o N R. 1 0 2 0 1 3 1 N Y H E T E R Ny pensjon var bra blir bedre Stortingets finanskomité har nå avgitt

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange

Detaljer

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE

5TIPS TIL EFFEKTIV REISE Island Gjør forretningsreisen til et sant eventyr DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Reiseadministrasjon Spar tid og kostnader ved bruk av teknikk Dødtid på reisen Få mest ut av reisen ved

Detaljer