ÅRSMELDING Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder: Rune Krogh, Røros Styremedlem: Jorid Jagtøyen, Melhus " Jon P. Husby, Skaun Senterungdommen: Inga Galaaen Røsseth, Selbu Senterkvinnene: Nina Schjølberg, Skaun Fylkestingsgruppen: Arne Braut, Oppdal Sentralstyremedlem: Anita Utseth, Trondheim Stortingsrepresentant: Ola Borten Moe, Trondheim Observatør: Beate Marie Dahl Eide, Trondheim (fylkesvaraordfører) 1. varamedlem: Jon Husdal, Åfjord 2. " Jens Gunnar Fløttum, Midtre Gauldal 3. " Gunn Stokke, Skaun 4. " Peder Tulluan, Klæbu 5. " Liv Storvoll Stein, Osen Arbeidsutvalget Randi Sollie Denstad Jon P. Husby fra desember 2005 vikar til mars 2006 Odd Jarle Svanem fra mars 2006, etter studiepermisjon. Ester Hasle Inga Galaaen Røsseth- observatør Kvinnepolitisk utvalg Leder: Nestleder: Studieleder: Varamedlemmer: Studieutvalget Leder: Senterkvinnene: Senterungdommen: Fra lokallaga: Nominasjonskomite Leder: Nina Schjølberg, Skaun Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Laila Lund, Ørland Ingrid Blakstad, Hemne, Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim Rune Krogh, Røros Laila Lund, Ørland Hilde Vuttudal, Snillfjord Nella Bugge, Åfjord Eva Beate Samdal, Horg og Flå Jon P. Husby Kolbjørn Frøseth Hans Petter Grønning Bjørg Marit Sæteren Åse Mastad Marit Eide Dahl Anne Haave 1

2 Programkomite Leder Odd Jarle Svanem Rannveig Lorentzen Ola Edvin Vie Laila Iren Veie Trond Jære Laila Lund Arne Ersvik Arne Braut Kap 2. FYLKESLAGETS ORGANISATORISKE ARBEID - MØTER Fylkesårsmøtet 2006 Fylkesårsmøtet 2006 ble holdt på Scandic Hotell Prinsen, februar. Hovedinnleder var Ola T. Heggem. Fylkesårsmøtet vedtok følgende uttalelser: 1) Norsk landbruk er framtidsretta og skal være godt liv laga 2) Regjering må sikre kraftforsyninga i Midt-Norge 3) Utjevning av nettleia 4) Yrkesfag må forbli et sjølvstendig alternativ I tillegg ble følgende tema fremmet: - Mer penger til forskning - Økonomiske satser innen sosial og trygd - Bedre finansiering av skolebygg - Gebyr på melkekartonger og økning matmoms - Egenandeler kronisk syke - Gode veier i hele landet - Bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold To saker ble fremmet som egne saker i løpet av fylkesårsmøtet. - Nei til bomvegfinansiering av stamvegene - Oljefondet til infrastruktur Alle innkomne forslag er behandlet av fylkesstyret og videresendt til stortingsgruppa og sentralstyret. Alle lag har fått tilbakemelding om behandlingen av innkomne forslag. Fylkesstyrets arbeid Styrets arbeid har også i 2006 vært gjennomført etter den tidligere vedtatte arbeidsfordelingen mellom styret og arbeidsutvalget. Fylkesstyrets har hatt 9 møter i perioden: 6/3, 3/4, 14/6, 23/8, 4/10, 18/11, 18/12, 22/1 og 16/2. I tillegg ble det avholdt et fellesmøte med fylkestingsgruppen 31/5 Styremøtet 18 november ble avholdt på Thon Hotell Vettre i Asker og var en del av styrets tur til Oslo november. Turen omfattet både omvisning på Stortinget, besøk i Finansdepartementet, orientering om forestående kjøp av jagerfly til forsvaret og deltakelse på åpningen av Senterpartiets Landsstyremøte november. Styret har jobbet i henhold til vedtatt arbeidsplan for Planen hadde følgende hovedområder: 2

3 Prioriterte mål og arbeidsoppgaver - Senterpartiet i Regjering - Politikkutvikling - Organisasjonsutvikling - Valg Internasjonalt engasjement Andre viktige saker: Regnskaps/budsjett-oppfølging Fadderlagsrunder Politiske uttalelser Fylkesårsmøte 2006 på Scandic Hotell Prinsen Trondheim. Arbeidsutvalgets arbeid Arbeidsutvalget har i 2005 hatt 9 møter gjennom året, fysisk og over telefon. Nominasjonsmøtet Nominasjonsmøtet for fylkesvalglista 2007 ble avholdt 2 desember God oppslutning både fra lokallag og fra pressen sikret oss stor oppmerksomhet. Info- og kommunikasjonsarbeid Informasjon er sendt til lokallagslederne så ofte som det har vært behov. Telefonmøter mellom sentrale tillits- og folkevalgte er forsøkt avholdt hver måned. Fylkesstyrets medlemmer har gjennomført fadderlagsrunder overfor lokallaga før hvert styremøte Skifte av partiets internettløsning har ført til at nettsidene periodevis ikke har blitt oppdatert så ofte som ønskelig. Lokallagsledersamling ble avholdt 25 mars 2006, der generalsekretær Ivar Egeberg deltok Senterpartiets ordførerforum har avholdt 4 møter i perioden. 20/4-06, 28/9-06, 30/11-06 og 22/1-07 Aktuelle politiske tema har vært drøftet. Størst fokus har det vært på statsbudsjett og forvaltningsreformen. Ordførerforumet har fremmet to uttalelser i perioden Kraftkrise Midt-Norge Finansiering av skolebygg Verveutvalget Ved fylkesårsmøtet 2006 ble det vedtatt å nedsette et verveutvalg. Utvalget ble sammensatt slik: - leder Rune Krogh - Ola Galaaen Røsseth - Nella Bugge - Ida-Marie Høyvik Utvalget hadde 4 møter og utvalgets arbeid resulterte i en vervekampanje høsten

4 Årsmelding om studieaktiviteten i Sør-Trøndelag fylke 2006 Det har ikke vært stor aktivitet med studieringer først på året, men det har tatt seg opp sist på året. Det er sluttbehandlet 9 studieringer, 3 kurs om kampen om kartet, 6 valgkampkurs. Totalt er det 52 deltakere, 35 menn og 17 kvinner. Det er utbetalt kr 5405 i tilskudd Men det er registrert en del kurs som ikke er sluttført, de fleste av dem er framtida i fokus. Som vil bli fullført i løpet av 2007 SpS har hatt en fylkesstudieledersamling der tema bl.a var nord/sør problematikk, samt et sentralt telefonmøte. Fordi fylkesstyret/fylkessekretær og sps sentralt har fulgt opp lokallaga mht framtida i fokus, er det blitt mindre oppgaver på studieutvalget, som ikke har hatt møter siste år. Jeg har hatt telefonisk kontakt med en del av lagene, men på langt nær alle. Jeg vil til slutt minne om at det er fult mulig å lage egne opplegg som vi kan registrere som studiering, og at studieringmetoden er en god arbeidsform, og en god metode for å rekruttere nye medlemmer i partiet Rune Krogh Fylkesstudieleder Kap 3. FYLKESLAGETS POLITISKE ARBEID Ansvarsfordeling fylkesstyre - fylkestingsgruppen Den utøvende politikk på fylkesnivå blir i hovedsak utført i og av fylkestingsgruppen. Den 31/5-06 var det fellesmøte mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppen. Styret har i 2006 hatt til drøfting minst ett tema på hvert fylkesstyremøte: Følgende tema har vært drøftet: Regionalisering Mer penger til forskning Energi STFK s strategiplan - utfordringsdokument Forsvarspolitikk Regionreformen Fusjonen Statoil/Hydro I tillegg har AU drøftet flere aktuelle tema: Rådslaget Medlemskontingentutvalget ST Fylkesråd med Forvaltningsreformen ble arrangert 27. april Helsepolitisk Seminar ble arrangert september 2006 Forsvarspolitisk Seminar ble arrangert 11 januar 2007 Kap 4. KVINNEPOLITISK UTVALGS ARBEID Styret i Kvinnepolitisk utvalg bestod etter fylkesårsmøtet av: Leder: Nina Schjølberg, Skaun Nestleder: Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Studieleder: Laila Selnes Lund, Ørland Varamedlemmer: Ingrid Blakstad, Hemne og Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim. Utvalget har hatt 1 fysisk møte og 2 telefonmøter i perioden. Nina Shjølberg og Laila Lund deltok på Senterkvinnenes Landsmøte i Bergen 6 7 mai 2006 Laila Lund ble foreslått av kvinnepolitisk utvalg som medlem av programkomiteen og deltok der. 4

5 Kap. 5. ØKONOMI OG ORGANISASJON Regnskap 2006 Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr ,83 og dette er 4.625,83 mer enn budsjett. Gjennom året er det realisert store gevinster av våre aksjefond, noe som har gjort det mulig å bygge opp en reserve til valgkampen. Beholdninger og likviditet Fylkeslagets samlede eiendeler er kr ,79, og av dette utgjør den frie egenkapitalen kr ,16. Likviditeten har vært tilfredsstillende. Når det gjelder status på våre aksjefond vises det til egen note i regnskapet. Regnskapsførsel Regnskapet er ført av Oddbjørn Rømma fram til sommeren. Etter den tid har fylkessekretæren ført regnskapet. Senterungdommens regnskap er ført ved Åfjord Regnskapskontor.. Kontingent 2006 Medlemskontingenten for 2006 var kr 285,- pr. medlem og kr. 9,- pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Dette inkluderte et eks av medlemsavisa Sentrum til hver husstand. Lokallaga Det er 29 lokallag i fylket. I Trondheim og Melhus kommune er det mer enn et lag, og disse er organisert gjennom fellesstyrer. I begge kommunene ble det i 2006 fattet vedtak om å slå sammen lokallaga i kommunen slik at det fra høsten 2007 vil være ett lokallag i hver kommune i fylket. Aktiviteten varierer mye, fra det meget gode til minimumsnivået. En del lokallag har anstrengt økonomi.. Noen lokallag skylder fylkeslaget penger, men færre enn tidligere. Anton Tungs minnefond Det er ikke foretatt utlysing eller tildeling av midler fra Anton Tungs minnefond i 2006 Representasjon Landsstyremøtene april Landsstyremøtene august Landsstyremøtene oktober Landsmøte SK august SP Sentralstyre: EU-kontakt: Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Nina Schjølberg og Laila Selnes Lund Anita Utseth vara. Ester Hasle Besøk fra sentralstyret, stortingsgruppa og/eller hovedorg. Ola T. Heggem deltok på fylkesårsmøtet, Ivar Egeberg innledet på lokallagsledersamling, Ola Borten Moe har deltatt på de fleste arrangementer i regi av fylkesstyret. Fylkeskontorets lokaler Fylkeskontoret har lokaler i 6. etasje i Bøndernes Hus. Fylkessekretariatet Fylkessekretariatet har vært bemannet med: Kåre Bjørnerås fylkessekretær 100% stilling. Ansatt av hovedorganisasjonen, finansiert 20% av fylket. Rannveig Eikrem Jensen, ungdomssekretær 20% stilling. 5

6 Medlemsoversikt Offisiell dato for telling av medlemmer i Sør-Trøndelag viser pr 16 januar 1465 fullt betalende medlemmer. Dette er 15 færre enn i fjor. Senterungdommen har på samme tidspunkt registrert 85 medlemmer, noe som er 28 færre enn foregående år. Fylke: Sør-Trøndelag Lag Moderparti SP i Sør-Trøndelag lagsnr Trondheim/Strinda lagsnr Byneset lagsnr Leinstrand og Tiller lagsnr Hemne lagsnr Snillfjord lagsnr Hitra lagsnr Frøya lagsnr Ørland lagsnr Agdenes lagsnr Rissa lagsnr Bjugn lagsnr Åfjord lagsnr Roan lagsnr Osen lagsnr Oppdal lagsnr Rennebu lagsnr Meldal lagsnr Orkdal lagsnr Røros lagsnr Holtålen lagsnr Midtre Gauldal lagsnr Melhus lagsnr Horg og Flå lagsnr Hølonda lagsnr Skaun lagsnr Klæbu lagsnr Malvik lagsnr Selbu lagsnr Tydal lagsnr

7 Kap 6. FYLKESTINGSGRUPPEN Senterpartiets fylkestingsgruppe består av Beate Marie Dahl Eide som er varaordfører, Hallgeir Grøntvedt i komité for utdanning, Liv Storvoll Stein i komité for samferdsel og miljø, hun er i tilegg leder av fylkeslandbruksstyret og gruppeleder Arne Braut, i komité for næring og kultur. Senterpartiet utgjør posisjon i Fylkestinget sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Samarbeidet i posisjon har fungert godt. Samarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjennom felles fylkesplan og samhandlingsprogram begynner også å gi positive resultater i viktige saker som gjelder hele regionen. Her kan nevnes områder som internasjonal strategi, energiutfordringene i Midt Norge, olje og gass, forskningsprosjekter, samferdsel, kultur, Regjeringenes satsing på å bedre kommuneøkonomien har også gitt fylkeskommunens økt økonomisk handlefrihet. I forbindelse med arbeidet både i fylkesutvalg, komiteer og fylkesting har gruppa markert seg godt og så langt i perioden har vi fått gjennomslag for mange gode SP- saker som for eksempel. Hjem for en 50-lapp etableres etter hvert i de fleste kommuner, - etablering av ungdommens fylkesting, - etablering av elev og lærlingombud fra , - innflagging Trøndelag, - økt satsing på kommunale næringsfond, - økt satsing på kultur, - prosjekt for bruforbindelse til Linesøya, -økt bevilgning til fylkesveger, etablering av prosjektene Ei tim t byn og riksveg 714, - etablering av fergetilbud til øyrekka, økt bevilgning til videregående opplæring - vedtak om nybygg ved Malvik, Melhus og Hemne videregående skoler, - aktiv støtte til mer ilandføring av gass i regionen, for å nevne noen saker. Med Regjeringens forslag til forskjellige modeller når det gjelder fremtidig oppgavefordeling betyr at regionaliseringsdebatten er inne i avgjørende fase. Diskusjonen omkring Fylkeskommunens framtid og det regionalpolitiske nivåets oppgaver og myndighet vil prege den politiske debatten i året som kommer. Vi går en spennende tid i møte og når Senterpartiet nå har ei hånd på rattet bør det gi nye muligheter for at denne debatten blir preget av mye Senterpartipolitikk.. Arne Braut Gruppeleder 7

8 Kap 7. RAPPORT FRA STATSSEKRETÆR ANITA UTSETH Ny vei i energipolitikken: Korte tilbakeblikk fra Olje og energidepartementet: Fond for energisparing og fornybar varme: kroner er på plass i fond for energisparing og fornybar energi. Ingen annen regjering har brukt så mye penger på fornybar energi og dette uten å belaste forbrukerne. Et nytt mål om 30 TWh fornybar energi i tidsrommet 2001 til 2016 er fastsatt. Fondet gir fra 2009 omlag 1,6 milliarder kroner hvert år til støtte til fornybar energi. Det gir rom for handling også i Trøndelag. 1/3 av fondskapitalen vil gå til en støtteordning for fornybar elektrisitet fra vind, bio og de første 3 MW fra ny vannkraft. 2/3 av fondskapitalen vil bli brukt til energisparing og varme. Det skal gis støtte til å legge fjernvarmerør, biobrenselanlegg, langsiktig tilskuddsordning for husholdningene og til utskifting av oljekjeler. Konsesjonsbehandling: For å styrke konsesjonsbehandlinger er utarbeidet forslag til retningslinjer for planlegging og utbygging av små vannkraftverk og vindkraftverk. Dette for å sikre bedre koordinering og forutsigbarhet både for myndighet og utbygger. Samtidig er kapasiteten for konsesjonsbehandling i NVE økt. Hjemfall: Olje- og energiministeren valgte å opprettholde hjemfallsordningen. Det har ført til at ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan har gått til sak mot Norge. Saken forventes avgjort i første halvår 07. CO2-håndtering og verdikjeder: Det er bevilget 80 millioner kr i budsjett for 2006 og 720 millioner kr i budsjett 2007 for prosjekt knyttet til CO2-fjerning og transport. Det er gjennomført innledende forhandlinger med kommersielle aktører i en CO2-kjede og forprosjektering av CO2-fangstanlegg på Kårstø er godt i gang. NVE avla en rapport om kostnader og muligheter i desember som sier at full rensing fra 2009 ikke er mulig. Rapporten finnes på OED sine hjemmesider. Regjeringen vil raskt ta stilling til videre oppfølging av Kårstø. En framtidsrettet og forpliktende plan om verdens største fullskala CO2-håndteringsanlegg ved det planlagte gasskraftverket på Mongstad er kommet på plass. Det legges opp et prosjekt i to trinn, først rensing av tonn/år fra oppstart av kraftvarmeverket i 2010 og så full rensing innen Kraftsituasjonen i Midt-Norge: Bygging av nye linjer inn til området, eget prisområde og to reservekraftverk som forsikring i en svært anstreng kraftsituasjon, kondensatorbatterier og spenningsvern knyttet til kraftkrevende industri er alle kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten i nettet og få kraft inn i området. I tillegg er Midt-Norge prioritert ved konsesjonsbehandling i både NVE og Olje- og energidepartementet. Det gjøres også betydelig arbeid for å få på plass gasskraft med CO2-rensing i området. Skogn fikk i juni forlenget sin konsesjon for bygging av gasskraft, Statoil/Shell på Tjeldbergodden har endret sitt prosjekt for å satse på en løsning der CO2 skal brukes for økt oljeutvinning. Estimert investeringsbeslutning i I slutten av 2006 søkte Industrikraft Midt-Norge om bygging av gasskraftverk ved Hustad Marmor og NVE tar sikte på avklare konsesjonsspørsmålet raskt. Energiloven: Vi har iverksatt et omfattende arbeid for å evaluere energiloven. Eksterne utredninger er i gang og til høsten vil alle som har interesse av arbeidet få anledning til å komme med sine innspill. Forvaltingsplanen for Barentshavet og området utenfor Lofoten ble vedtatt sterkt i tråd med Senterpartiets program. Det er lagt opp til større grad av offentlighet ved at de miljøfaglige vurderingene i konsesjonsrunder er offentliggjort. Det vil bli samlet inn seismikk for å øke kunnskapen om ressurspotensialet i Nordland VII og Troms II. 70 mill er bevilget til dette formålet. Fusjon: Styrene i Statoil/Hydro har vedtatt å slå sammen Statoil ASA og olje og gassvirksomheten i Hydro. Regjeringen har som intensjon å øke sin eierandel til 67 % i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet vil kunne gi spennende muligheter, men også utfordringer som må gjennomgås på en grundig måte. Her er det travelt, men fryktelig artig! Anita Utseth, statssekretær 8

9 Kap 8. "STYRETS VURDERING" Arbeidsplanens mål - måloppnåelse I 2006 har vi jobbet med flere politiske tema på møter internt i fylket og sammen med nabofylkene i regionen. Sentrale tema var Forvaltningsreformen, Helse- og Forsvarspolitikk. Dette regionale samarbeidet mener vi er fruktbart, og bør videreutvikles. Dette året var det første hele året Senterpartiet satt i Regjering i denne omgangen. Prosessene ble derfor endret, og opplevelsen av å være i posisjon er god. Fylkeslaget er ikke fornøyd med rutinene i samarbeidet med sentrale politikere, spesielt når det gjelder deres besøksrunder ut i landet. Vårt ønske er at vi får større mulighet til å delta når sentrale politikere besøker fylket vårt., enten det er SP-folk, eller sentrale politikere som jobber med sentrale politiske tema. På den organisatoriske sida hadde vi Ledersamling og Verveaksjon. Aktiviteten i lokallaga varierer, og vi har et intenst ønske om å bistå de som måtte ønske det. Fylkeslaget er opptatt av å rydde i de økonomiske forholdene til lokallaga, et arbeid som skal sluttføres våren Verveaksjonen gav oss noen nye medlemmer og det er ikke for sent å utnytte valgårets prosesser for å øke medlemstallet ytterligere. Nedgangen på 15 medlemmer i 2006 var ikke dramatisk, og det kan ikke være noen problemer med å kompensere med nye medlemmer. Velfungerende lokallag er en forutsetning for at fylkeslaget skal kunne fungere til beste for alle medlemmer og tillitsvalgte i fylket.. Fylkesstyret retter en stor takk til alle som har bidratt til fylkeslagets virksomhet. Takk for det du har gjort, og vi håper du står på for Senterpartiet i Trondheim, januar 2007 Odd Jarle Svanem Randi Sollie Denstad Ester Hasle 1. nestleder fylkesleder 2. nestleder Rune Krogh Randi Horvli Jon P. Husby studieleder styremedlem styremedlem Nina Schjølberg Inga Galaaen Røsseth Arne Braut senterkvinnene senterungdommen fylkestingsgruppen Ola Borten Moe Beate Marie Dahl Eide Kåre Bjørnerås stortingsrep fylkesvaraordfører fylkessekretær 9

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2012. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2012. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2012. Fylkesstyret m/varamedlemmer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ÅRSMELDING 01 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 01. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Gunn Iversen Stokke, Skaun 1. nestleder. Laila Lund, Ørland. nestleder: Ola Edvin Vie,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015)

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) HLF Sør-Trøndelag Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din Hørsel vår sak) Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) Fylkesstyret Verv Navn Adresse Telefon E-post Leder Alf Inge Fillingsnes

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag Statsbudsjettet Sør-Trøndelag 7.oktober 2008 Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget for 2009 Reell inntektsvekst i 2009. i mrd. kroner Frie inntekter 4,7 Økt timetall i grunnskolen 0,6 Øremerkede tilskudd

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Travet i Sør Trøndelag

Travet i Sør Trøndelag Travet i Sør Trøndelag 1. Åfjord 2. Agdenes 3. Bjugn 4. Frøya 5. Hemne 6. Hitra 7. Holtålen 8. Klæbu 9. Malvik 10. Meldal 11. Melhus 12. Midtre Gauldal 13. Oppdal 14. Orkdal 15. Ørland 16. Osen 17. Rennebu

Detaljer

Sør-Trøndelag jordskifterett. Årsrapport 2007. Årsplan 2008

Sør-Trøndelag jordskifterett. Årsrapport 2007. Årsplan 2008 Sør-Trøndelag jordskifterett Årsrapport 2007 og Årsplan 2008 1 Innhold Årsrapport 2007...2 Innledning...2 1 Ressurser...2 1.1 Bemanning...2 1.2 Tidsbruken i 2007...3 1.2.1 Fordelinga av den totale arbeidstida...3

Detaljer

Fotosynteseforvaltere

Fotosynteseforvaltere Fotosynteseforvaltere 3 Det grønne skiftet BNP og velferd Bioøkonomi Oljebasert økonomi Naturbasert økonomi 1900 2016 2050 5 Grønne regionmøter Klima: Varmere, våtere, villere God agronomi God forstmessig

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Videregående opplæring i STFK Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Hva skal jeg snakke om Målsettinger Status Samarbeid fylkeskommunen kommunene i Trøndelag Målsettinger Økt læringsutbytte

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo

TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover. Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo TrønderEnergi sine planer og utfordringer framover Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo 1 2 Kort om TrønderEnergi Etablert i 1950 da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm Hovedkontor

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet

Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet. Terje Qvam, Miljødirektoratet Friluftsliv i framtiden fra statlig myndighet Terje Qvam, Miljødirektoratet Bakgrunn/fakta fysisk aktivitetsnivå i befolkningen går ned deltagelsen i friluftslivsaktiviteter er stabil/økende friluftsliv

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2007 Kontingent 2009 Budsjett 2008 2 Regnskap 2007, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2007 Budsjett 07 Regnskap 2006 Kontingent laga 539 110,00

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG

ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2009 NATURVERNFOBUNDET I SØR-TRØNDELAG ORGANISASJON Styrets sammensetning Styret har i denne perioden bestått av leder Steinar Nygaard og styremedlemmene Staffan Dovärn, Wilma Haagaas, Mads

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet

10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet 10 år siden Storingsmeldingen «Norge digitalt» I dag deltar over 600 parter i samarbeidet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norge digitalt Norge digitalt i Sør-Trøndelag 2014 Fylkesgeodatautvalget

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året.

Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye året. 12.februar 2014 Informasjonsbrev 1/2014 Til landbruksrådgivere og andre landbrukshjelpere Gode samarbeidspartnere! Vi er allerede kommet til februar 2014! Håper alle har kommet godt i gang med det nye

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tildeling av grunnskjønn for 2016

Tildeling av grunnskjønn for 2016 I Vedlegg 1 Tildeling av grunnskjønn for 2016 Kommune Kompensasjon DAA Basismodell Sum grunnskjønn, jf. grønt hefte 1601 ~Trondheim 1612 - Hemne 1613 - Snillfjord 1617 - Hitra 1620 - Frøya 1621 - Ørland

Detaljer

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008

OVERORDNET TANKEGANG HVA ER NØDVENDIG? VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 VEIEN TIL VALGET 09 Ekstraordinært landsmøte 12. september 2008 Ivar Egeberg, Generalsekretær i Senterpartiet OVERORDNET TANKEGANG Hva er nødvendig for at vi skal gjøre et godt valg 13. september 09? HVA

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang

Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Sør-trønderske kommuners energi- og klimaplaner: En praktisk gjennomgang Klimafestivalen, Møterom Melhus, Statens Hus, Trondheim Torsdag 20.08.2015 Christine Bjåen Sørensen Agenda 1. Innledning 2. Gjennomgang

Detaljer

Kommunekampen og folkehelse

Kommunekampen og folkehelse Kommunekampen og folkehelse - Hva gir et godt liv i Snillfjord Kommunestyremøte i Snillfjord 16. desember 2010 Samfunnet har endret seg Jæger & samler Moderne menneske Inaktive Skritt/dag 23 000 10 000

Detaljer

REFERAT. fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl møterom på Høvdingen, Melhus kommune

REFERAT. fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl møterom på Høvdingen, Melhus kommune REFERAT fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl 09.00 møterom på Høvdingen, Melhus kommune Til stede: Meldt forfall: Ikke meldt forfall: Arnfinn Brechan (medlem)

Detaljer

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind

Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Svensk norsk sertifikatmarked Når drar svenskene i nødbremsen? Adm. dir. Anders Gaudestad SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og Agder Energi sin felles satsing på landbasert vindkraft i

Detaljer

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunereformen. Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunereformen Tilråding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mål med reformen Større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet, for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra

Detaljer

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2014 Sted: Mjuklia leirskole, Berkåk Vertskap: Sør-Trøndelag husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 16. januar 2012 kl. 0900 13:15 Til stede: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo

TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo TrønderEnergi Nett får inn KLP - kapital og ekstern minoritetseier - hva skjer? Nettkonferansen 1. desember 2011 Finanssjef Olav Sem Austmo 1 KLP investerer i TrønderEnergi Nett KLP investerer NOK 750mill

Detaljer

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011

Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Oppnevninger til styrer, råd og utvalg - vedtatt i Fylkestinget 20.10.2011 Flere oppnevninger til andre styrer, råd og utvalg foretas i kommende fylkesting Innhold: Egne/interne organer s 1 Interkommunale

Detaljer