ÅRSMELDING Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder: Rune Krogh, Røros Styremedlem: Jorid Jagtøyen, Melhus " Jon P. Husby, Skaun Senterungdommen: Inga Galaaen Røsseth, Selbu Senterkvinnene: Nina Schjølberg, Skaun Fylkestingsgruppen: Arne Braut, Oppdal Sentralstyremedlem: Anita Utseth, Trondheim Stortingsrepresentant: Ola Borten Moe, Trondheim Observatør: Beate Marie Dahl Eide, Trondheim (fylkesvaraordfører) 1. varamedlem: Jon Husdal, Åfjord 2. " Jens Gunnar Fløttum, Midtre Gauldal 3. " Gunn Stokke, Skaun 4. " Peder Tulluan, Klæbu 5. " Liv Storvoll Stein, Osen Arbeidsutvalget Randi Sollie Denstad Jon P. Husby fra desember 2005 vikar til mars 2006 Odd Jarle Svanem fra mars 2006, etter studiepermisjon. Ester Hasle Inga Galaaen Røsseth- observatør Kvinnepolitisk utvalg Leder: Nestleder: Studieleder: Varamedlemmer: Studieutvalget Leder: Senterkvinnene: Senterungdommen: Fra lokallaga: Nominasjonskomite Leder: Nina Schjølberg, Skaun Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Laila Lund, Ørland Ingrid Blakstad, Hemne, Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim Rune Krogh, Røros Laila Lund, Ørland Hilde Vuttudal, Snillfjord Nella Bugge, Åfjord Eva Beate Samdal, Horg og Flå Jon P. Husby Kolbjørn Frøseth Hans Petter Grønning Bjørg Marit Sæteren Åse Mastad Marit Eide Dahl Anne Haave 1

2 Programkomite Leder Odd Jarle Svanem Rannveig Lorentzen Ola Edvin Vie Laila Iren Veie Trond Jære Laila Lund Arne Ersvik Arne Braut Kap 2. FYLKESLAGETS ORGANISATORISKE ARBEID - MØTER Fylkesårsmøtet 2006 Fylkesårsmøtet 2006 ble holdt på Scandic Hotell Prinsen, februar. Hovedinnleder var Ola T. Heggem. Fylkesårsmøtet vedtok følgende uttalelser: 1) Norsk landbruk er framtidsretta og skal være godt liv laga 2) Regjering må sikre kraftforsyninga i Midt-Norge 3) Utjevning av nettleia 4) Yrkesfag må forbli et sjølvstendig alternativ I tillegg ble følgende tema fremmet: - Mer penger til forskning - Økonomiske satser innen sosial og trygd - Bedre finansiering av skolebygg - Gebyr på melkekartonger og økning matmoms - Egenandeler kronisk syke - Gode veier i hele landet - Bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold To saker ble fremmet som egne saker i løpet av fylkesårsmøtet. - Nei til bomvegfinansiering av stamvegene - Oljefondet til infrastruktur Alle innkomne forslag er behandlet av fylkesstyret og videresendt til stortingsgruppa og sentralstyret. Alle lag har fått tilbakemelding om behandlingen av innkomne forslag. Fylkesstyrets arbeid Styrets arbeid har også i 2006 vært gjennomført etter den tidligere vedtatte arbeidsfordelingen mellom styret og arbeidsutvalget. Fylkesstyrets har hatt 9 møter i perioden: 6/3, 3/4, 14/6, 23/8, 4/10, 18/11, 18/12, 22/1 og 16/2. I tillegg ble det avholdt et fellesmøte med fylkestingsgruppen 31/5 Styremøtet 18 november ble avholdt på Thon Hotell Vettre i Asker og var en del av styrets tur til Oslo november. Turen omfattet både omvisning på Stortinget, besøk i Finansdepartementet, orientering om forestående kjøp av jagerfly til forsvaret og deltakelse på åpningen av Senterpartiets Landsstyremøte november. Styret har jobbet i henhold til vedtatt arbeidsplan for Planen hadde følgende hovedområder: 2

3 Prioriterte mål og arbeidsoppgaver - Senterpartiet i Regjering - Politikkutvikling - Organisasjonsutvikling - Valg Internasjonalt engasjement Andre viktige saker: Regnskaps/budsjett-oppfølging Fadderlagsrunder Politiske uttalelser Fylkesårsmøte 2006 på Scandic Hotell Prinsen Trondheim. Arbeidsutvalgets arbeid Arbeidsutvalget har i 2005 hatt 9 møter gjennom året, fysisk og over telefon. Nominasjonsmøtet Nominasjonsmøtet for fylkesvalglista 2007 ble avholdt 2 desember God oppslutning både fra lokallag og fra pressen sikret oss stor oppmerksomhet. Info- og kommunikasjonsarbeid Informasjon er sendt til lokallagslederne så ofte som det har vært behov. Telefonmøter mellom sentrale tillits- og folkevalgte er forsøkt avholdt hver måned. Fylkesstyrets medlemmer har gjennomført fadderlagsrunder overfor lokallaga før hvert styremøte Skifte av partiets internettløsning har ført til at nettsidene periodevis ikke har blitt oppdatert så ofte som ønskelig. Lokallagsledersamling ble avholdt 25 mars 2006, der generalsekretær Ivar Egeberg deltok Senterpartiets ordførerforum har avholdt 4 møter i perioden. 20/4-06, 28/9-06, 30/11-06 og 22/1-07 Aktuelle politiske tema har vært drøftet. Størst fokus har det vært på statsbudsjett og forvaltningsreformen. Ordførerforumet har fremmet to uttalelser i perioden Kraftkrise Midt-Norge Finansiering av skolebygg Verveutvalget Ved fylkesårsmøtet 2006 ble det vedtatt å nedsette et verveutvalg. Utvalget ble sammensatt slik: - leder Rune Krogh - Ola Galaaen Røsseth - Nella Bugge - Ida-Marie Høyvik Utvalget hadde 4 møter og utvalgets arbeid resulterte i en vervekampanje høsten

4 Årsmelding om studieaktiviteten i Sør-Trøndelag fylke 2006 Det har ikke vært stor aktivitet med studieringer først på året, men det har tatt seg opp sist på året. Det er sluttbehandlet 9 studieringer, 3 kurs om kampen om kartet, 6 valgkampkurs. Totalt er det 52 deltakere, 35 menn og 17 kvinner. Det er utbetalt kr 5405 i tilskudd Men det er registrert en del kurs som ikke er sluttført, de fleste av dem er framtida i fokus. Som vil bli fullført i løpet av 2007 SpS har hatt en fylkesstudieledersamling der tema bl.a var nord/sør problematikk, samt et sentralt telefonmøte. Fordi fylkesstyret/fylkessekretær og sps sentralt har fulgt opp lokallaga mht framtida i fokus, er det blitt mindre oppgaver på studieutvalget, som ikke har hatt møter siste år. Jeg har hatt telefonisk kontakt med en del av lagene, men på langt nær alle. Jeg vil til slutt minne om at det er fult mulig å lage egne opplegg som vi kan registrere som studiering, og at studieringmetoden er en god arbeidsform, og en god metode for å rekruttere nye medlemmer i partiet Rune Krogh Fylkesstudieleder Kap 3. FYLKESLAGETS POLITISKE ARBEID Ansvarsfordeling fylkesstyre - fylkestingsgruppen Den utøvende politikk på fylkesnivå blir i hovedsak utført i og av fylkestingsgruppen. Den 31/5-06 var det fellesmøte mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppen. Styret har i 2006 hatt til drøfting minst ett tema på hvert fylkesstyremøte: Følgende tema har vært drøftet: Regionalisering Mer penger til forskning Energi STFK s strategiplan - utfordringsdokument Forsvarspolitikk Regionreformen Fusjonen Statoil/Hydro I tillegg har AU drøftet flere aktuelle tema: Rådslaget Medlemskontingentutvalget ST Fylkesråd med Forvaltningsreformen ble arrangert 27. april Helsepolitisk Seminar ble arrangert september 2006 Forsvarspolitisk Seminar ble arrangert 11 januar 2007 Kap 4. KVINNEPOLITISK UTVALGS ARBEID Styret i Kvinnepolitisk utvalg bestod etter fylkesårsmøtet av: Leder: Nina Schjølberg, Skaun Nestleder: Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Studieleder: Laila Selnes Lund, Ørland Varamedlemmer: Ingrid Blakstad, Hemne og Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim. Utvalget har hatt 1 fysisk møte og 2 telefonmøter i perioden. Nina Shjølberg og Laila Lund deltok på Senterkvinnenes Landsmøte i Bergen 6 7 mai 2006 Laila Lund ble foreslått av kvinnepolitisk utvalg som medlem av programkomiteen og deltok der. 4

5 Kap. 5. ØKONOMI OG ORGANISASJON Regnskap 2006 Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr ,83 og dette er 4.625,83 mer enn budsjett. Gjennom året er det realisert store gevinster av våre aksjefond, noe som har gjort det mulig å bygge opp en reserve til valgkampen. Beholdninger og likviditet Fylkeslagets samlede eiendeler er kr ,79, og av dette utgjør den frie egenkapitalen kr ,16. Likviditeten har vært tilfredsstillende. Når det gjelder status på våre aksjefond vises det til egen note i regnskapet. Regnskapsførsel Regnskapet er ført av Oddbjørn Rømma fram til sommeren. Etter den tid har fylkessekretæren ført regnskapet. Senterungdommens regnskap er ført ved Åfjord Regnskapskontor.. Kontingent 2006 Medlemskontingenten for 2006 var kr 285,- pr. medlem og kr. 9,- pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Dette inkluderte et eks av medlemsavisa Sentrum til hver husstand. Lokallaga Det er 29 lokallag i fylket. I Trondheim og Melhus kommune er det mer enn et lag, og disse er organisert gjennom fellesstyrer. I begge kommunene ble det i 2006 fattet vedtak om å slå sammen lokallaga i kommunen slik at det fra høsten 2007 vil være ett lokallag i hver kommune i fylket. Aktiviteten varierer mye, fra det meget gode til minimumsnivået. En del lokallag har anstrengt økonomi.. Noen lokallag skylder fylkeslaget penger, men færre enn tidligere. Anton Tungs minnefond Det er ikke foretatt utlysing eller tildeling av midler fra Anton Tungs minnefond i 2006 Representasjon Landsstyremøtene april Landsstyremøtene august Landsstyremøtene oktober Landsmøte SK august SP Sentralstyre: EU-kontakt: Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Nina Schjølberg og Laila Selnes Lund Anita Utseth vara. Ester Hasle Besøk fra sentralstyret, stortingsgruppa og/eller hovedorg. Ola T. Heggem deltok på fylkesårsmøtet, Ivar Egeberg innledet på lokallagsledersamling, Ola Borten Moe har deltatt på de fleste arrangementer i regi av fylkesstyret. Fylkeskontorets lokaler Fylkeskontoret har lokaler i 6. etasje i Bøndernes Hus. Fylkessekretariatet Fylkessekretariatet har vært bemannet med: Kåre Bjørnerås fylkessekretær 100% stilling. Ansatt av hovedorganisasjonen, finansiert 20% av fylket. Rannveig Eikrem Jensen, ungdomssekretær 20% stilling. 5

6 Medlemsoversikt Offisiell dato for telling av medlemmer i Sør-Trøndelag viser pr 16 januar 1465 fullt betalende medlemmer. Dette er 15 færre enn i fjor. Senterungdommen har på samme tidspunkt registrert 85 medlemmer, noe som er 28 færre enn foregående år. Fylke: Sør-Trøndelag Lag Moderparti SP i Sør-Trøndelag lagsnr Trondheim/Strinda lagsnr Byneset lagsnr Leinstrand og Tiller lagsnr Hemne lagsnr Snillfjord lagsnr Hitra lagsnr Frøya lagsnr Ørland lagsnr Agdenes lagsnr Rissa lagsnr Bjugn lagsnr Åfjord lagsnr Roan lagsnr Osen lagsnr Oppdal lagsnr Rennebu lagsnr Meldal lagsnr Orkdal lagsnr Røros lagsnr Holtålen lagsnr Midtre Gauldal lagsnr Melhus lagsnr Horg og Flå lagsnr Hølonda lagsnr Skaun lagsnr Klæbu lagsnr Malvik lagsnr Selbu lagsnr Tydal lagsnr

7 Kap 6. FYLKESTINGSGRUPPEN Senterpartiets fylkestingsgruppe består av Beate Marie Dahl Eide som er varaordfører, Hallgeir Grøntvedt i komité for utdanning, Liv Storvoll Stein i komité for samferdsel og miljø, hun er i tilegg leder av fylkeslandbruksstyret og gruppeleder Arne Braut, i komité for næring og kultur. Senterpartiet utgjør posisjon i Fylkestinget sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Samarbeidet i posisjon har fungert godt. Samarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjennom felles fylkesplan og samhandlingsprogram begynner også å gi positive resultater i viktige saker som gjelder hele regionen. Her kan nevnes områder som internasjonal strategi, energiutfordringene i Midt Norge, olje og gass, forskningsprosjekter, samferdsel, kultur, Regjeringenes satsing på å bedre kommuneøkonomien har også gitt fylkeskommunens økt økonomisk handlefrihet. I forbindelse med arbeidet både i fylkesutvalg, komiteer og fylkesting har gruppa markert seg godt og så langt i perioden har vi fått gjennomslag for mange gode SP- saker som for eksempel. Hjem for en 50-lapp etableres etter hvert i de fleste kommuner, - etablering av ungdommens fylkesting, - etablering av elev og lærlingombud fra , - innflagging Trøndelag, - økt satsing på kommunale næringsfond, - økt satsing på kultur, - prosjekt for bruforbindelse til Linesøya, -økt bevilgning til fylkesveger, etablering av prosjektene Ei tim t byn og riksveg 714, - etablering av fergetilbud til øyrekka, økt bevilgning til videregående opplæring - vedtak om nybygg ved Malvik, Melhus og Hemne videregående skoler, - aktiv støtte til mer ilandføring av gass i regionen, for å nevne noen saker. Med Regjeringens forslag til forskjellige modeller når det gjelder fremtidig oppgavefordeling betyr at regionaliseringsdebatten er inne i avgjørende fase. Diskusjonen omkring Fylkeskommunens framtid og det regionalpolitiske nivåets oppgaver og myndighet vil prege den politiske debatten i året som kommer. Vi går en spennende tid i møte og når Senterpartiet nå har ei hånd på rattet bør det gi nye muligheter for at denne debatten blir preget av mye Senterpartipolitikk.. Arne Braut Gruppeleder 7

8 Kap 7. RAPPORT FRA STATSSEKRETÆR ANITA UTSETH Ny vei i energipolitikken: Korte tilbakeblikk fra Olje og energidepartementet: Fond for energisparing og fornybar varme: kroner er på plass i fond for energisparing og fornybar energi. Ingen annen regjering har brukt så mye penger på fornybar energi og dette uten å belaste forbrukerne. Et nytt mål om 30 TWh fornybar energi i tidsrommet 2001 til 2016 er fastsatt. Fondet gir fra 2009 omlag 1,6 milliarder kroner hvert år til støtte til fornybar energi. Det gir rom for handling også i Trøndelag. 1/3 av fondskapitalen vil gå til en støtteordning for fornybar elektrisitet fra vind, bio og de første 3 MW fra ny vannkraft. 2/3 av fondskapitalen vil bli brukt til energisparing og varme. Det skal gis støtte til å legge fjernvarmerør, biobrenselanlegg, langsiktig tilskuddsordning for husholdningene og til utskifting av oljekjeler. Konsesjonsbehandling: For å styrke konsesjonsbehandlinger er utarbeidet forslag til retningslinjer for planlegging og utbygging av små vannkraftverk og vindkraftverk. Dette for å sikre bedre koordinering og forutsigbarhet både for myndighet og utbygger. Samtidig er kapasiteten for konsesjonsbehandling i NVE økt. Hjemfall: Olje- og energiministeren valgte å opprettholde hjemfallsordningen. Det har ført til at ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan har gått til sak mot Norge. Saken forventes avgjort i første halvår 07. CO2-håndtering og verdikjeder: Det er bevilget 80 millioner kr i budsjett for 2006 og 720 millioner kr i budsjett 2007 for prosjekt knyttet til CO2-fjerning og transport. Det er gjennomført innledende forhandlinger med kommersielle aktører i en CO2-kjede og forprosjektering av CO2-fangstanlegg på Kårstø er godt i gang. NVE avla en rapport om kostnader og muligheter i desember som sier at full rensing fra 2009 ikke er mulig. Rapporten finnes på OED sine hjemmesider. Regjeringen vil raskt ta stilling til videre oppfølging av Kårstø. En framtidsrettet og forpliktende plan om verdens største fullskala CO2-håndteringsanlegg ved det planlagte gasskraftverket på Mongstad er kommet på plass. Det legges opp et prosjekt i to trinn, først rensing av tonn/år fra oppstart av kraftvarmeverket i 2010 og så full rensing innen Kraftsituasjonen i Midt-Norge: Bygging av nye linjer inn til området, eget prisområde og to reservekraftverk som forsikring i en svært anstreng kraftsituasjon, kondensatorbatterier og spenningsvern knyttet til kraftkrevende industri er alle kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten i nettet og få kraft inn i området. I tillegg er Midt-Norge prioritert ved konsesjonsbehandling i både NVE og Olje- og energidepartementet. Det gjøres også betydelig arbeid for å få på plass gasskraft med CO2-rensing i området. Skogn fikk i juni forlenget sin konsesjon for bygging av gasskraft, Statoil/Shell på Tjeldbergodden har endret sitt prosjekt for å satse på en løsning der CO2 skal brukes for økt oljeutvinning. Estimert investeringsbeslutning i I slutten av 2006 søkte Industrikraft Midt-Norge om bygging av gasskraftverk ved Hustad Marmor og NVE tar sikte på avklare konsesjonsspørsmålet raskt. Energiloven: Vi har iverksatt et omfattende arbeid for å evaluere energiloven. Eksterne utredninger er i gang og til høsten vil alle som har interesse av arbeidet få anledning til å komme med sine innspill. Forvaltingsplanen for Barentshavet og området utenfor Lofoten ble vedtatt sterkt i tråd med Senterpartiets program. Det er lagt opp til større grad av offentlighet ved at de miljøfaglige vurderingene i konsesjonsrunder er offentliggjort. Det vil bli samlet inn seismikk for å øke kunnskapen om ressurspotensialet i Nordland VII og Troms II. 70 mill er bevilget til dette formålet. Fusjon: Styrene i Statoil/Hydro har vedtatt å slå sammen Statoil ASA og olje og gassvirksomheten i Hydro. Regjeringen har som intensjon å øke sin eierandel til 67 % i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet vil kunne gi spennende muligheter, men også utfordringer som må gjennomgås på en grundig måte. Her er det travelt, men fryktelig artig! Anita Utseth, statssekretær 8

9 Kap 8. "STYRETS VURDERING" Arbeidsplanens mål - måloppnåelse I 2006 har vi jobbet med flere politiske tema på møter internt i fylket og sammen med nabofylkene i regionen. Sentrale tema var Forvaltningsreformen, Helse- og Forsvarspolitikk. Dette regionale samarbeidet mener vi er fruktbart, og bør videreutvikles. Dette året var det første hele året Senterpartiet satt i Regjering i denne omgangen. Prosessene ble derfor endret, og opplevelsen av å være i posisjon er god. Fylkeslaget er ikke fornøyd med rutinene i samarbeidet med sentrale politikere, spesielt når det gjelder deres besøksrunder ut i landet. Vårt ønske er at vi får større mulighet til å delta når sentrale politikere besøker fylket vårt., enten det er SP-folk, eller sentrale politikere som jobber med sentrale politiske tema. På den organisatoriske sida hadde vi Ledersamling og Verveaksjon. Aktiviteten i lokallaga varierer, og vi har et intenst ønske om å bistå de som måtte ønske det. Fylkeslaget er opptatt av å rydde i de økonomiske forholdene til lokallaga, et arbeid som skal sluttføres våren Verveaksjonen gav oss noen nye medlemmer og det er ikke for sent å utnytte valgårets prosesser for å øke medlemstallet ytterligere. Nedgangen på 15 medlemmer i 2006 var ikke dramatisk, og det kan ikke være noen problemer med å kompensere med nye medlemmer. Velfungerende lokallag er en forutsetning for at fylkeslaget skal kunne fungere til beste for alle medlemmer og tillitsvalgte i fylket.. Fylkesstyret retter en stor takk til alle som har bidratt til fylkeslagets virksomhet. Takk for det du har gjort, og vi håper du står på for Senterpartiet i Trondheim, januar 2007 Odd Jarle Svanem Randi Sollie Denstad Ester Hasle 1. nestleder fylkesleder 2. nestleder Rune Krogh Randi Horvli Jon P. Husby studieleder styremedlem styremedlem Nina Schjølberg Inga Galaaen Røsseth Arne Braut senterkvinnene senterungdommen fylkestingsgruppen Ola Borten Moe Beate Marie Dahl Eide Kåre Bjørnerås stortingsrep fylkesvaraordfører fylkessekretær 9

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon

Rapport fra selskapskontroll av. TrønderEnergi. Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Rapport fra selskapskontroll av TrønderEnergi Revisjon Midt-Norge IKS og Trondheim kommunerevisjon Februar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført i samarbeid mellom Revisjon Midt-Norge IKS

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Fakta om TrønderEnergi

Fakta om TrønderEnergi F a k t a o m T r ø n d e r E n e r g i Fakta om TrønderEnergi TrønderEnergi er organisert som et konsern som ved årsskiftet hadde TrønderEnergi AS som morselskap og ni datterselskap: TrønderEnergi Kraft

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2007. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2007 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2007 FORORD: I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer