ÅRSMELDING Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder: Rune Krogh, Røros Styremedlem: Jorid Jagtøyen, Melhus " Jon P. Husby, Skaun Senterungdommen: Inga Galaaen Røsseth, Selbu Senterkvinnene: Nina Schjølberg, Skaun Fylkestingsgruppen: Arne Braut, Oppdal Sentralstyremedlem: Anita Utseth, Trondheim Stortingsrepresentant: Ola Borten Moe, Trondheim Observatør: Beate Marie Dahl Eide, Trondheim (fylkesvaraordfører) 1. varamedlem: Jon Husdal, Åfjord 2. " Jens Gunnar Fløttum, Midtre Gauldal 3. " Gunn Stokke, Skaun 4. " Peder Tulluan, Klæbu 5. " Liv Storvoll Stein, Osen Arbeidsutvalget Randi Sollie Denstad Jon P. Husby fra desember 2005 vikar til mars 2006 Odd Jarle Svanem fra mars 2006, etter studiepermisjon. Ester Hasle Inga Galaaen Røsseth- observatør Kvinnepolitisk utvalg Leder: Nestleder: Studieleder: Varamedlemmer: Studieutvalget Leder: Senterkvinnene: Senterungdommen: Fra lokallaga: Nominasjonskomite Leder: Nina Schjølberg, Skaun Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Laila Lund, Ørland Ingrid Blakstad, Hemne, Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim Rune Krogh, Røros Laila Lund, Ørland Hilde Vuttudal, Snillfjord Nella Bugge, Åfjord Eva Beate Samdal, Horg og Flå Jon P. Husby Kolbjørn Frøseth Hans Petter Grønning Bjørg Marit Sæteren Åse Mastad Marit Eide Dahl Anne Haave 1

2 Programkomite Leder Odd Jarle Svanem Rannveig Lorentzen Ola Edvin Vie Laila Iren Veie Trond Jære Laila Lund Arne Ersvik Arne Braut Kap 2. FYLKESLAGETS ORGANISATORISKE ARBEID - MØTER Fylkesårsmøtet 2006 Fylkesårsmøtet 2006 ble holdt på Scandic Hotell Prinsen, februar. Hovedinnleder var Ola T. Heggem. Fylkesårsmøtet vedtok følgende uttalelser: 1) Norsk landbruk er framtidsretta og skal være godt liv laga 2) Regjering må sikre kraftforsyninga i Midt-Norge 3) Utjevning av nettleia 4) Yrkesfag må forbli et sjølvstendig alternativ I tillegg ble følgende tema fremmet: - Mer penger til forskning - Økonomiske satser innen sosial og trygd - Bedre finansiering av skolebygg - Gebyr på melkekartonger og økning matmoms - Egenandeler kronisk syke - Gode veier i hele landet - Bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold To saker ble fremmet som egne saker i løpet av fylkesårsmøtet. - Nei til bomvegfinansiering av stamvegene - Oljefondet til infrastruktur Alle innkomne forslag er behandlet av fylkesstyret og videresendt til stortingsgruppa og sentralstyret. Alle lag har fått tilbakemelding om behandlingen av innkomne forslag. Fylkesstyrets arbeid Styrets arbeid har også i 2006 vært gjennomført etter den tidligere vedtatte arbeidsfordelingen mellom styret og arbeidsutvalget. Fylkesstyrets har hatt 9 møter i perioden: 6/3, 3/4, 14/6, 23/8, 4/10, 18/11, 18/12, 22/1 og 16/2. I tillegg ble det avholdt et fellesmøte med fylkestingsgruppen 31/5 Styremøtet 18 november ble avholdt på Thon Hotell Vettre i Asker og var en del av styrets tur til Oslo november. Turen omfattet både omvisning på Stortinget, besøk i Finansdepartementet, orientering om forestående kjøp av jagerfly til forsvaret og deltakelse på åpningen av Senterpartiets Landsstyremøte november. Styret har jobbet i henhold til vedtatt arbeidsplan for Planen hadde følgende hovedområder: 2

3 Prioriterte mål og arbeidsoppgaver - Senterpartiet i Regjering - Politikkutvikling - Organisasjonsutvikling - Valg Internasjonalt engasjement Andre viktige saker: Regnskaps/budsjett-oppfølging Fadderlagsrunder Politiske uttalelser Fylkesårsmøte 2006 på Scandic Hotell Prinsen Trondheim. Arbeidsutvalgets arbeid Arbeidsutvalget har i 2005 hatt 9 møter gjennom året, fysisk og over telefon. Nominasjonsmøtet Nominasjonsmøtet for fylkesvalglista 2007 ble avholdt 2 desember God oppslutning både fra lokallag og fra pressen sikret oss stor oppmerksomhet. Info- og kommunikasjonsarbeid Informasjon er sendt til lokallagslederne så ofte som det har vært behov. Telefonmøter mellom sentrale tillits- og folkevalgte er forsøkt avholdt hver måned. Fylkesstyrets medlemmer har gjennomført fadderlagsrunder overfor lokallaga før hvert styremøte Skifte av partiets internettløsning har ført til at nettsidene periodevis ikke har blitt oppdatert så ofte som ønskelig. Lokallagsledersamling ble avholdt 25 mars 2006, der generalsekretær Ivar Egeberg deltok Senterpartiets ordførerforum har avholdt 4 møter i perioden. 20/4-06, 28/9-06, 30/11-06 og 22/1-07 Aktuelle politiske tema har vært drøftet. Størst fokus har det vært på statsbudsjett og forvaltningsreformen. Ordførerforumet har fremmet to uttalelser i perioden Kraftkrise Midt-Norge Finansiering av skolebygg Verveutvalget Ved fylkesårsmøtet 2006 ble det vedtatt å nedsette et verveutvalg. Utvalget ble sammensatt slik: - leder Rune Krogh - Ola Galaaen Røsseth - Nella Bugge - Ida-Marie Høyvik Utvalget hadde 4 møter og utvalgets arbeid resulterte i en vervekampanje høsten

4 Årsmelding om studieaktiviteten i Sør-Trøndelag fylke 2006 Det har ikke vært stor aktivitet med studieringer først på året, men det har tatt seg opp sist på året. Det er sluttbehandlet 9 studieringer, 3 kurs om kampen om kartet, 6 valgkampkurs. Totalt er det 52 deltakere, 35 menn og 17 kvinner. Det er utbetalt kr 5405 i tilskudd Men det er registrert en del kurs som ikke er sluttført, de fleste av dem er framtida i fokus. Som vil bli fullført i løpet av 2007 SpS har hatt en fylkesstudieledersamling der tema bl.a var nord/sør problematikk, samt et sentralt telefonmøte. Fordi fylkesstyret/fylkessekretær og sps sentralt har fulgt opp lokallaga mht framtida i fokus, er det blitt mindre oppgaver på studieutvalget, som ikke har hatt møter siste år. Jeg har hatt telefonisk kontakt med en del av lagene, men på langt nær alle. Jeg vil til slutt minne om at det er fult mulig å lage egne opplegg som vi kan registrere som studiering, og at studieringmetoden er en god arbeidsform, og en god metode for å rekruttere nye medlemmer i partiet Rune Krogh Fylkesstudieleder Kap 3. FYLKESLAGETS POLITISKE ARBEID Ansvarsfordeling fylkesstyre - fylkestingsgruppen Den utøvende politikk på fylkesnivå blir i hovedsak utført i og av fylkestingsgruppen. Den 31/5-06 var det fellesmøte mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppen. Styret har i 2006 hatt til drøfting minst ett tema på hvert fylkesstyremøte: Følgende tema har vært drøftet: Regionalisering Mer penger til forskning Energi STFK s strategiplan - utfordringsdokument Forsvarspolitikk Regionreformen Fusjonen Statoil/Hydro I tillegg har AU drøftet flere aktuelle tema: Rådslaget Medlemskontingentutvalget ST Fylkesråd med Forvaltningsreformen ble arrangert 27. april Helsepolitisk Seminar ble arrangert september 2006 Forsvarspolitisk Seminar ble arrangert 11 januar 2007 Kap 4. KVINNEPOLITISK UTVALGS ARBEID Styret i Kvinnepolitisk utvalg bestod etter fylkesårsmøtet av: Leder: Nina Schjølberg, Skaun Nestleder: Svanhild Sveaas Skrødal, Rissa Studieleder: Laila Selnes Lund, Ørland Varamedlemmer: Ingrid Blakstad, Hemne og Rannveig Eikrem Jensen, Trondheim. Utvalget har hatt 1 fysisk møte og 2 telefonmøter i perioden. Nina Shjølberg og Laila Lund deltok på Senterkvinnenes Landsmøte i Bergen 6 7 mai 2006 Laila Lund ble foreslått av kvinnepolitisk utvalg som medlem av programkomiteen og deltok der. 4

5 Kap. 5. ØKONOMI OG ORGANISASJON Regnskap 2006 Regnskapet for 2006 viser et overskudd på kr ,83 og dette er 4.625,83 mer enn budsjett. Gjennom året er det realisert store gevinster av våre aksjefond, noe som har gjort det mulig å bygge opp en reserve til valgkampen. Beholdninger og likviditet Fylkeslagets samlede eiendeler er kr ,79, og av dette utgjør den frie egenkapitalen kr ,16. Likviditeten har vært tilfredsstillende. Når det gjelder status på våre aksjefond vises det til egen note i regnskapet. Regnskapsførsel Regnskapet er ført av Oddbjørn Rømma fram til sommeren. Etter den tid har fylkessekretæren ført regnskapet. Senterungdommens regnskap er ført ved Åfjord Regnskapskontor.. Kontingent 2006 Medlemskontingenten for 2006 var kr 285,- pr. medlem og kr. 9,- pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Dette inkluderte et eks av medlemsavisa Sentrum til hver husstand. Lokallaga Det er 29 lokallag i fylket. I Trondheim og Melhus kommune er det mer enn et lag, og disse er organisert gjennom fellesstyrer. I begge kommunene ble det i 2006 fattet vedtak om å slå sammen lokallaga i kommunen slik at det fra høsten 2007 vil være ett lokallag i hver kommune i fylket. Aktiviteten varierer mye, fra det meget gode til minimumsnivået. En del lokallag har anstrengt økonomi.. Noen lokallag skylder fylkeslaget penger, men færre enn tidligere. Anton Tungs minnefond Det er ikke foretatt utlysing eller tildeling av midler fra Anton Tungs minnefond i 2006 Representasjon Landsstyremøtene april Landsstyremøtene august Landsstyremøtene oktober Landsmøte SK august SP Sentralstyre: EU-kontakt: Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Randi Sollie Denstad, Ola Borten Moe og Kåre Bjørnerås Nina Schjølberg og Laila Selnes Lund Anita Utseth vara. Ester Hasle Besøk fra sentralstyret, stortingsgruppa og/eller hovedorg. Ola T. Heggem deltok på fylkesårsmøtet, Ivar Egeberg innledet på lokallagsledersamling, Ola Borten Moe har deltatt på de fleste arrangementer i regi av fylkesstyret. Fylkeskontorets lokaler Fylkeskontoret har lokaler i 6. etasje i Bøndernes Hus. Fylkessekretariatet Fylkessekretariatet har vært bemannet med: Kåre Bjørnerås fylkessekretær 100% stilling. Ansatt av hovedorganisasjonen, finansiert 20% av fylket. Rannveig Eikrem Jensen, ungdomssekretær 20% stilling. 5

6 Medlemsoversikt Offisiell dato for telling av medlemmer i Sør-Trøndelag viser pr 16 januar 1465 fullt betalende medlemmer. Dette er 15 færre enn i fjor. Senterungdommen har på samme tidspunkt registrert 85 medlemmer, noe som er 28 færre enn foregående år. Fylke: Sør-Trøndelag Lag Moderparti SP i Sør-Trøndelag lagsnr Trondheim/Strinda lagsnr Byneset lagsnr Leinstrand og Tiller lagsnr Hemne lagsnr Snillfjord lagsnr Hitra lagsnr Frøya lagsnr Ørland lagsnr Agdenes lagsnr Rissa lagsnr Bjugn lagsnr Åfjord lagsnr Roan lagsnr Osen lagsnr Oppdal lagsnr Rennebu lagsnr Meldal lagsnr Orkdal lagsnr Røros lagsnr Holtålen lagsnr Midtre Gauldal lagsnr Melhus lagsnr Horg og Flå lagsnr Hølonda lagsnr Skaun lagsnr Klæbu lagsnr Malvik lagsnr Selbu lagsnr Tydal lagsnr

7 Kap 6. FYLKESTINGSGRUPPEN Senterpartiets fylkestingsgruppe består av Beate Marie Dahl Eide som er varaordfører, Hallgeir Grøntvedt i komité for utdanning, Liv Storvoll Stein i komité for samferdsel og miljø, hun er i tilegg leder av fylkeslandbruksstyret og gruppeleder Arne Braut, i komité for næring og kultur. Senterpartiet utgjør posisjon i Fylkestinget sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Samarbeidet i posisjon har fungert godt. Samarbeidet med Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjennom felles fylkesplan og samhandlingsprogram begynner også å gi positive resultater i viktige saker som gjelder hele regionen. Her kan nevnes områder som internasjonal strategi, energiutfordringene i Midt Norge, olje og gass, forskningsprosjekter, samferdsel, kultur, Regjeringenes satsing på å bedre kommuneøkonomien har også gitt fylkeskommunens økt økonomisk handlefrihet. I forbindelse med arbeidet både i fylkesutvalg, komiteer og fylkesting har gruppa markert seg godt og så langt i perioden har vi fått gjennomslag for mange gode SP- saker som for eksempel. Hjem for en 50-lapp etableres etter hvert i de fleste kommuner, - etablering av ungdommens fylkesting, - etablering av elev og lærlingombud fra , - innflagging Trøndelag, - økt satsing på kommunale næringsfond, - økt satsing på kultur, - prosjekt for bruforbindelse til Linesøya, -økt bevilgning til fylkesveger, etablering av prosjektene Ei tim t byn og riksveg 714, - etablering av fergetilbud til øyrekka, økt bevilgning til videregående opplæring - vedtak om nybygg ved Malvik, Melhus og Hemne videregående skoler, - aktiv støtte til mer ilandføring av gass i regionen, for å nevne noen saker. Med Regjeringens forslag til forskjellige modeller når det gjelder fremtidig oppgavefordeling betyr at regionaliseringsdebatten er inne i avgjørende fase. Diskusjonen omkring Fylkeskommunens framtid og det regionalpolitiske nivåets oppgaver og myndighet vil prege den politiske debatten i året som kommer. Vi går en spennende tid i møte og når Senterpartiet nå har ei hånd på rattet bør det gi nye muligheter for at denne debatten blir preget av mye Senterpartipolitikk.. Arne Braut Gruppeleder 7

8 Kap 7. RAPPORT FRA STATSSEKRETÆR ANITA UTSETH Ny vei i energipolitikken: Korte tilbakeblikk fra Olje og energidepartementet: Fond for energisparing og fornybar varme: kroner er på plass i fond for energisparing og fornybar energi. Ingen annen regjering har brukt så mye penger på fornybar energi og dette uten å belaste forbrukerne. Et nytt mål om 30 TWh fornybar energi i tidsrommet 2001 til 2016 er fastsatt. Fondet gir fra 2009 omlag 1,6 milliarder kroner hvert år til støtte til fornybar energi. Det gir rom for handling også i Trøndelag. 1/3 av fondskapitalen vil gå til en støtteordning for fornybar elektrisitet fra vind, bio og de første 3 MW fra ny vannkraft. 2/3 av fondskapitalen vil bli brukt til energisparing og varme. Det skal gis støtte til å legge fjernvarmerør, biobrenselanlegg, langsiktig tilskuddsordning for husholdningene og til utskifting av oljekjeler. Konsesjonsbehandling: For å styrke konsesjonsbehandlinger er utarbeidet forslag til retningslinjer for planlegging og utbygging av små vannkraftverk og vindkraftverk. Dette for å sikre bedre koordinering og forutsigbarhet både for myndighet og utbygger. Samtidig er kapasiteten for konsesjonsbehandling i NVE økt. Hjemfall: Olje- og energiministeren valgte å opprettholde hjemfallsordningen. Det har ført til at ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan har gått til sak mot Norge. Saken forventes avgjort i første halvår 07. CO2-håndtering og verdikjeder: Det er bevilget 80 millioner kr i budsjett for 2006 og 720 millioner kr i budsjett 2007 for prosjekt knyttet til CO2-fjerning og transport. Det er gjennomført innledende forhandlinger med kommersielle aktører i en CO2-kjede og forprosjektering av CO2-fangstanlegg på Kårstø er godt i gang. NVE avla en rapport om kostnader og muligheter i desember som sier at full rensing fra 2009 ikke er mulig. Rapporten finnes på OED sine hjemmesider. Regjeringen vil raskt ta stilling til videre oppfølging av Kårstø. En framtidsrettet og forpliktende plan om verdens største fullskala CO2-håndteringsanlegg ved det planlagte gasskraftverket på Mongstad er kommet på plass. Det legges opp et prosjekt i to trinn, først rensing av tonn/år fra oppstart av kraftvarmeverket i 2010 og så full rensing innen Kraftsituasjonen i Midt-Norge: Bygging av nye linjer inn til området, eget prisområde og to reservekraftverk som forsikring i en svært anstreng kraftsituasjon, kondensatorbatterier og spenningsvern knyttet til kraftkrevende industri er alle kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten i nettet og få kraft inn i området. I tillegg er Midt-Norge prioritert ved konsesjonsbehandling i både NVE og Olje- og energidepartementet. Det gjøres også betydelig arbeid for å få på plass gasskraft med CO2-rensing i området. Skogn fikk i juni forlenget sin konsesjon for bygging av gasskraft, Statoil/Shell på Tjeldbergodden har endret sitt prosjekt for å satse på en løsning der CO2 skal brukes for økt oljeutvinning. Estimert investeringsbeslutning i I slutten av 2006 søkte Industrikraft Midt-Norge om bygging av gasskraftverk ved Hustad Marmor og NVE tar sikte på avklare konsesjonsspørsmålet raskt. Energiloven: Vi har iverksatt et omfattende arbeid for å evaluere energiloven. Eksterne utredninger er i gang og til høsten vil alle som har interesse av arbeidet få anledning til å komme med sine innspill. Forvaltingsplanen for Barentshavet og området utenfor Lofoten ble vedtatt sterkt i tråd med Senterpartiets program. Det er lagt opp til større grad av offentlighet ved at de miljøfaglige vurderingene i konsesjonsrunder er offentliggjort. Det vil bli samlet inn seismikk for å øke kunnskapen om ressurspotensialet i Nordland VII og Troms II. 70 mill er bevilget til dette formålet. Fusjon: Styrene i Statoil/Hydro har vedtatt å slå sammen Statoil ASA og olje og gassvirksomheten i Hydro. Regjeringen har som intensjon å øke sin eierandel til 67 % i det fusjonerte selskapet. Det nye selskapet vil kunne gi spennende muligheter, men også utfordringer som må gjennomgås på en grundig måte. Her er det travelt, men fryktelig artig! Anita Utseth, statssekretær 8

9 Kap 8. "STYRETS VURDERING" Arbeidsplanens mål - måloppnåelse I 2006 har vi jobbet med flere politiske tema på møter internt i fylket og sammen med nabofylkene i regionen. Sentrale tema var Forvaltningsreformen, Helse- og Forsvarspolitikk. Dette regionale samarbeidet mener vi er fruktbart, og bør videreutvikles. Dette året var det første hele året Senterpartiet satt i Regjering i denne omgangen. Prosessene ble derfor endret, og opplevelsen av å være i posisjon er god. Fylkeslaget er ikke fornøyd med rutinene i samarbeidet med sentrale politikere, spesielt når det gjelder deres besøksrunder ut i landet. Vårt ønske er at vi får større mulighet til å delta når sentrale politikere besøker fylket vårt., enten det er SP-folk, eller sentrale politikere som jobber med sentrale politiske tema. På den organisatoriske sida hadde vi Ledersamling og Verveaksjon. Aktiviteten i lokallaga varierer, og vi har et intenst ønske om å bistå de som måtte ønske det. Fylkeslaget er opptatt av å rydde i de økonomiske forholdene til lokallaga, et arbeid som skal sluttføres våren Verveaksjonen gav oss noen nye medlemmer og det er ikke for sent å utnytte valgårets prosesser for å øke medlemstallet ytterligere. Nedgangen på 15 medlemmer i 2006 var ikke dramatisk, og det kan ikke være noen problemer med å kompensere med nye medlemmer. Velfungerende lokallag er en forutsetning for at fylkeslaget skal kunne fungere til beste for alle medlemmer og tillitsvalgte i fylket.. Fylkesstyret retter en stor takk til alle som har bidratt til fylkeslagets virksomhet. Takk for det du har gjort, og vi håper du står på for Senterpartiet i Trondheim, januar 2007 Odd Jarle Svanem Randi Sollie Denstad Ester Hasle 1. nestleder fylkesleder 2. nestleder Rune Krogh Randi Horvli Jon P. Husby studieleder styremedlem styremedlem Nina Schjølberg Inga Galaaen Røsseth Arne Braut senterkvinnene senterungdommen fylkestingsgruppen Ola Borten Moe Beate Marie Dahl Eide Kåre Bjørnerås stortingsrep fylkesvaraordfører fylkessekretær 9

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 2 ÅRSMELDING 2013. Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 2 ÅRSMELDING 2013 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Styrer og utvalg side 3 2 Fylkeslagets organisatoriske arbeid 2.1 Fylkesårsmøtet 2013 side 3 2.2 Fylkesstyrets arbeid side 4 2.3 Arbeidsutvalgets

Detaljer

Sak 2. Årsmelding Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 2. Årsmelding Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 2. Årsmelding 2015 Senterpartiet i Sør-Trøndelag 1 Innhold 1. Innledning....3 2. Styre og utvalg....3 3. Fylkesstyret sitt arbeid....5 3.1 Fylkesstyret....5 3.2 Arbeidsutvalget...6 3.3. Info- og kommunikasjonsarbeid....6

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2012. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2012. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2012. Fylkesstyret m/varamedlemmer 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 ÅRSMELDING 01 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 01. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Gunn Iversen Stokke, Skaun 1. nestleder. Laila Lund, Ørland. nestleder: Ola Edvin Vie,

Detaljer

Arbeidsplan 2018 Budsjett Trøndelag Senterparti

Arbeidsplan 2018 Budsjett Trøndelag Senterparti Arbeidsplan 2018 Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti Arbeidsplan 2018 Budsjett 2018 Trøndelag Senterparti 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Organisasjonsarbeid... 4 2.1 Kompetansebygging... 4 2.2 Verving/rekruttering...

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag

Sak 4 ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør Trøndelag Sak 4 ARBEIDSPLAN 2015 Senterpartiet i Sør Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Sør-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Fylkesstyrets beretning:

Fylkesstyrets beretning: Fylkesstyrets beretning: Innledning: 2016 har vært et mellomår og preget av at nye personer skal inn i nye roller, spesielt med en helt ny fylkestingsgruppe bestående av Rakel Trondal og Knut Fagerbakke.

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

Sak 13/15 Vedtektsendringer

Sak 13/15 Vedtektsendringer Sak 13/15 Vedtektsendringer 20. mars: Innledning og debatt på landsmøtet 22. mars: Votering på landsmøtet Sak 13/15 Vedtektsendringer I) Saksframstilling til landsmøtet Innenfor fristen for innsending

Detaljer

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017

Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 - Arbeidsplan Oppland Senterparti mot 2017 1. Innledning Arbeidsplanen skal være et redskap for fylkeslaget og lokallagene når det gjelder politisk og organisatorisk aktivitet i arbeidsåret. 2016 er et

Detaljer

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013

Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Rulleringsplan for Sør-Trøndelag Bondelag Vedtatt av fylkesstyret 10. april 2013 Utarbeidet av Åpen Gård-utvalget som har bestått av Nina Vangen Ranøien, Tor Glørstad og Kari Åker. Sekretariat: Berit J

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra

Dato: kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra PROTOKOLL Generalforsamling TrønderEnergi AS Dato: 09.03.2015 kl. 12:00 13:00 Arkivsak: 12/01205 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattøra Tilstede fra eierne: Kommune Andel Representant Agdenes

Detaljer

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser?

Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Er regjeringens energipolitikk så solid og handlingsrettet at vi unngår nye kraftkriser? Statssekretær Anita Utseth Fagdag FSNs årsmøte Flåm 24. mai Hva snakker vi om? krise (gr. krisis, avgjørelse, dom,

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene

Vår referanse Deres referanse Dato Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Att: Vår referanse Deres referanse Dato 201514622-1 09.11.2015 Den kulturelle skolesekken 2015/16 - fordeling av spillemidler til kommunene Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass

Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Rammebetingelser for innenlands bruk av naturgass Statssekretær Anita Utseth Enovas naturgasseminar 30. oktober 2006 Norge som miljøvennlig energinasjon Naturgass en viktig del av et miljøvennlig og diversifisert

Detaljer

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste:

Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: Årsmøtet 2015 Sted: Skifer Hotel, Oppdal Vertskap: Oppdal husflidslag Saksliste: 1. Konstituering av årsmøtet. 1.1 Opprop og godkjenning av delegater 1.2 Godkjenning av innkalling. 1.3 Godkjenning av saksliste.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Bredbåndsutbygging i Sør-Trøndelag Offentlig støtte for å få bredbånd til områder hvor markedet ikke har hatt interesse i å tilby bredbåndsprodukter. Sør-Trøndelag fylkeskommune koordinator for søknad

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør

Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros Lasse Arntsen, regiondirektør Hva kan Statped bidra med inn i 0 24-satsingen? Røros 30.08.17 Lasse Arntsen, regiondirektør Hva er Statped en nasjonal etat under Utdanningsdirektoratet en statlig spesialpedagogisk tjenesteyter en støtte

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Erfaringer fra prosessen hos Bjugn og Ørland Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen Areal (km²), 2014 1621 Ørland 73,1 km² landareal og 0,08 km² ferskvann 1627 Bjugn 355,83 km² landareal og 27,97 km² ferskvann Bjugn

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall

Sektortilstand. Nasjonale prøver. Foreløpige GSI-tall Sektortilstand Nasjonale prøver Foreløpige GSI-tall Grunnskolens informasjonssystem GSI Noen foreløpige tall Viljar Johannessen Sektortilstand lesing 5. trinn 2013 Hva kan vi lese ut av tallene?

Detaljer

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015)

Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) HLF Sør-Trøndelag Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din Hørsel vår sak) Tillitsvalgte i HLF Sør-Trøndelag 2015 (v01 15.03.2015) Fylkesstyret Verv Navn Adresse Telefon E-post Leder Alf Inge Fillingsnes

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag

Statsbudsjettet Sør-Trøndelag Statsbudsjettet Sør-Trøndelag 7.oktober 2008 Hovedtall i budsjettet Kommuneopplegget for 2009 Reell inntektsvekst i 2009. i mrd. kroner Frie inntekter 4,7 Økt timetall i grunnskolen 0,6 Øremerkede tilskudd

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Innhold i denne orienteringen

Detaljer

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge

En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge En bedre kraftsituasjon i Midt-Norge Åpningsinnlegg ved Olje- og energiminister Åslaug Haga Stjørdal 21. januar 2008 Økt etterspørsel etter el i Midt-Norge Fra 2003 til 2005 vokste elforbruket i Midt-Norge

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Stortingsvalget 2005 Sør-Trøndelag fylke

Stortingsvalget 2005 Sør-Trøndelag fylke SØR-TR@NDELAGF flkeskomnune m -1 m Stortingsvalget 25 Sør-Trøndelag fylke Møtebok til Fylkesvalgstyret Møte 2 September 25 SØR-TRØNDELAG FYLKES KOMMUNE VALG 2Ô5 I Stortingsvalget Møtebok for fylkesvalgstyret

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato:

Sakstittel: Anskaffelse Kjøp av pasientreiser i Sør-Trøndelag fylke unntatt Trondheim, Malvik, Rissa, Selbu og Tydal. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2017 Tilbud - M - Hemne, Snillfjord 2017/385-18 6633/2017 25.09.2017 Tilbud - L - Skaun 2017/385-19 6634/2017 25.09.2017

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer