stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser"

Transkript

1 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Scanmatic seiler stødig med Stable Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap i Sverige Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser Erstatter robåt Nytt kamera overvåker Oslokloakken

2 Pangstart i Sverige Scanmatic AS har blitt internasjonalt med datterselskap i Sverige. 1. januar 2013 ble Scanmatic Sverige AB etablert. Etableringen er et ledd i Scanmatic sin satsing i Sverige for å betjene sine svenske kunder, samt å få nærhet til markedet og tilrettelegge for videre vekst. - SPENNENDE Det svenske selskapet vil tilby samme produkter og løsninger som morselskapet i Norge. I tillegg vil selskapet etablere nye distribusjonsavtaler for verdensledende produsenter av sensorer og loggere innen meteorologi og hydrologi. - Ekspansjonen og etableringen i Sverige er noe vi har jobbet målrettet for. Vi har sett at det er etterspørsel etter vår kompetanse og våre tjenester i det svenske markedet, og nå var tiden moden for etablering. Det synes vi er veldig spennende, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. NÆRHET TIL KUNDER Scanmatic Sverige har flyttet inn i lokaler i Åkersberga som ligger cirka 30 minutter nord for Stockholm. Beliggenheten sikrer nærhet til gode og enkle kommunikasjonsmuligheter, slik som Arlanda flyplass og Stockholm. - Det gjør det enkelt for våre medarbeidere å kunne reise ut til kunder over hele Sverige, samt ta imot besøk, sier daglig leder i Scanmatic Sverige AB, Mats Riehm. Riehm forteller at selskapet allerede er i full gang med aktiviteter mot flere kunder i Sverige, og at de raskt også må begynne å se på videre rekruttering innen både salg, service og support. Selskapet har allerede levert flere måle- 2 stasjoner til Skelleftäelvens vattenreguleringsforetak, Umeå universitet, Sveriges landbruksuniversitet med flere, og det er mange interessante tilbud og forespørsler ute. I april vant selskapet en anbudsrunde med Statkraft Sverige AB på levering av syv til ni målestasjoner. Stasjonene skal plasseres i Gideälven, Fälsjöälven og Lagans reguleringsområde og magasin. De første stasjonene skal leveres allerede i juni, og de resterende etter sommerferien. KURS I NORGE Scanmatic har siden 1972 fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Scanmatic Sverige AB har fått til mye på kort tid men er ydmyk til den omfattende kompetansen som morselskapet besitter. - Selv om Scanmatic Sverige AB fortsatt er et lite selskap, finnes det et stort faglig miljø og ressurser i Norge vi kan dra nytte av. I Norge har man jobbet med denne typer leveranser i over 40 år, og det finnes mye erfaring man kan støtte seg til, sier Riehm. I april var blant annet kunder fra Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs i Norge på Sutron dataloggere og HIDACS innsamlingssystem. SER FREMOVER Daglig leder Mats Riehm er spent på fortsettelsen av Sverige-satsingen. Med tydelige mål og nye avtaler i sikte er Scanmatic-etableringen i Sverige et stort Mye har skjedd på kort tid for Scanmatic sitt nye datterselskap, Scanmatic Sverige AB. Bildet viser det nye kontoret i Åkersberga. Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs for Sutron dataloggere hos Scanmatic. skritt mot videre vekst for selskapet. - Vår ambisjon er å bli ledende på instrumentering innenfor meteorlogi, hydrologi og miljø i Sverige. Med verdensledende produkter og tilgang til et stort faglig miljø mener vi dette bør være innen rekkevidde om få år, sier Riehm.

3 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Loggerløsning For evaluering av resultater i kvistdamsprosjektet, er loggføring av vannivå i både opp- og nedstrøms dammene nødvendig. Scanmatic leverer instrumentering for vannstandsmåling i kvistdamsprosjektet. Fra venstre: Steinar Myrabø (Jernbaneverket) og Joakim Sellevold (Statens vegvesen). Foto: Bent Braskerud. BEVER-PROSJEKTET: Bygger kvistdammer mot oversvømmelser I den sammenheng har de involverte partene (se hovedsak) valgt å bruke 14 loggere for vannstand fra Scanmatic, såkalte OTT Ecolog 500 loggere. Dette er kompakte loggere med integrert trykksensor, GPRS modem og batteri. Måledata overføres daglig til Norges vassdrags- og energidirektorat med bruk av Scanmatic sitt innsamlingssystem HIDACS. Ved endringer i vannstand vil loggeren automatisk intensivere logger-intervallene slik at man får bedre oppløsning på data ved endringer. Dette for at man skal spare strøm i perioder med konstant vannstand, samtidig få god oppløsning på måledata når det skjer endringer i nivåene. Både veinettet og jernbanenettet er utsatt i forbindelse med flomsituasjoner. En «ny» teknikk testes nå ut for å holde kulverter og rør åpne. Prosjektet er nettopp startet og skal gå ut Målet er å undersøke om kvistdammer er en egnet teknikk for å holde stikkrenner frie for kvister, sedimenter og løsmasser, samt hindre flomtopper i små nedbørsområder. Scanmatic bistår prosjektet med instrumentering for vannstandsmåling. ET VARIG PROBLEM Å holde kulverter og stikkrenner rene for kvister og sedimenter er kritisk for å lede vann vekk for å unngå situasjoner med oversvømmelser. - Bekkeløpene ned mot veier og jernbanespor er for det meste ganske små og ofte påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan være skogsdrift, jordbruk, bebyggelse eller tilsvarende som fører vannet på ville veier. Vannføringen er som regel liten. Problemet er flomtoppene når bekkene drar med seg kvister og sedimenter ned til rørene, som kan gå tette, forteller hydrolog Steinar Myrabø hos Jernbaneverket. Kvistdamsprosjektet skal hindre erosjon og stabilisere overbelastningen i stikkrennene, i tillegg til å dempe vannførsel og flomtopper. KVISTDAMMER Teknikken går ut på å oppføre enkle dammer av materialer som finnes på stedet der de bygges. Først og fremst er tømmers tokker og kvist, men også stein, aktuelle byggematerialer. Målet er å bygge billige dammer med to hovedfunksjoner: Dammene skal bremse opp vannets hastighet i bekkeløpet ned mot stikkrenna. Det er viktig å hindre flomtopper fordi mange stikkrenner har for liten kapasitet. Dammene demper vannførselen, og når vannmassene slippes gjennom stikkrenna over lengre tid, er kapasiteten god nok. Dammene skal fungere som et filter. Løsmasser blir holdt igjen av kvistene. Over tid vil det samle seg opp mange kubikkmeter med masse på oversiden av dammene. Sedimentene som holdes igjen av dammene sørger for at landskapet bygger seg opp og forsterker dalsidene ned mot bekken. Erosjonen i bekkedalen stoppes. Prosjektet gjennomføres i regi av Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat. 3

4 Seiler inn storkontrakt Etter syv års innsalgsarbeid halte arendalsselskapet Stable i land en kontrakt på 10 millioner kroner. Samarbeidspartneren Scanmatic skal utvikle og levere stabiliserte plattformer til bruk i en privat yacht. Kontrakten innebærer leveranse av 16 plattformer til senger, to store plattformer til bibliotek og spisestue, et stabilisert biljardbord, samt en plattform for vinkjøler. Yachten på 127 meter bygges i Italia, hos det renommerte verftet Privilege Yard. SAMARBEID MED DE BESTE Stable i Arendal er et spennende selskap som spesialiserer seg på stabiliserte plattformer for ulike formål. Systemet er svært avansert, og Stable er så langt daglig leder Svend Heier kjenner til, eneste leverandør i verden. Scanmatic har gjennom flere år vært en foretrukken samarbeidspartner for Stable innen produktutvikling og engineering. Det tok Svend Heier, daglig leder i Stable, syv år med jevnt innsalgsarbeid å hale i land den betydelige kontrakten. Foto: Anne Karin Andersen Administrerende direktør i Scanmatic, Kim Steinsland, forteller engasjert om et mangeårig samarbeid med Stable. - Det skulle ta flere år å få på plass 10 millioners-kontrakten for Stable, men da den var i boks, ryddet vi straks plass hos Scanmatic til det som nå ventet. I lokalene hos Scanmatic har Stable egen utviklingslab og det samarbeides tett på tvers av produksjonslinjer med utvikling, hyppige kvalitetskontroller, montering og sertifisering. - Å være en dynamisk og god samarbeidspartner for en kunde som Stable, er med på at vi holder oss faglige våkne og svært oppdaterte i en bred skala, sier Steinsland. PÅ VEI MOT NYE MARKEDER - Dette er et spennende og innovativt produkt, og vi vet at Stable er i gang med utvikling av nye modeller til bruk på andre markeder enn til cruise- og yachtindustrien, sier Steinsland. Plattformene skal være ferdig produsert i løpet av 2013 og sendes fortløpende til verftet i Italia for installering. - Produksjonen har så langt gått smertefritt, og første forsendelse skjer nå i mai, smiler en fornøyd Kim Steinsland. Foto: Stable, Privilege Yard AUTOMATIKK Plattformene stabiliseres via kraftige servoer. TEKNOLOGI Fokus: Robust, feilfri drift og lang levetid. ELEKTRONIKK Kontrollsystemet er basert på automasjonskomponenter fra Beckhoff og programmert i C. KVALITET Selv om kontrollsystemet ofte er det som fascinerer mest, er mekanisk kvalitet minst like viktig. 4

5 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Sterk vekst i Scanmatic Elektro Suksessen som Scanmatic Elektro har hatt siden oppstarten i 2012 er over all forventning. på anleggene. - Vi ser veldig positivt på fremtiden siden ordreinngangen, altså prosjekter som er kontrakterte, allerede er godt over budsjett. Dessuten var vi allerede i april nærmest fullbooket ut året. Det er vi kjempefornøyde med, sier Omdal. Korrigering: Sanntidsegenskaper med EtherCAT I forrige nyhetsbrev kom vi i skade for å skrive sekunder istedenfor mikrosekunder da vi omtalte et prosjekt vi gjør for Jernbaneverket. Are Omdal, Scanmatic Elektro AS 2012 som var første hele driftsår for Scanmatic Elektro AS som eget selskap, er tilbakelagt. Selskapet ble startet i 2011 som en avdeling i Scanmatic AS, men vokste raskt og ble derfor skilt ut i et eget selskap høsten Den sterke utviklingen fortsatte i Året endte godt over budsjett, både i forhold til omsetning og resultat. - Med andre ord har vi klart å oppnå et positivt resultat og lønnsom vekst allerede fra første driftsår. Det er vi svært godt fornøyde med, sier daglig leder Are Omdal. SYNERGIEFFEKT Selskapet har siden oppstarten hatt et tett samarbeid med morselskapet Scanmatic AS. Samarbeidet på tvers av fagfeltene vil i stor grad fortsette fremover, for å få til de best mulige løsningene for selskapene, og ikke minst for kundene. - Vi ser nå at synergieffekten mellom Scanmatic AS og Scanmatic Elektro AS er stor for begge selskapene og gir et solid inntrykk av at vi sammen kan påta oss store og små prosjekter som omhandler elektro og styring, sier Omdal. FULLT PROGRAM De første månedene i et nytt år er vanligvis stille tider for entreprenører. Dette har på ingen måte vært tilfelle hos Scanmatic Elektro. I januar, februar og mars har selskapet sysselsatt opp mot 50 mann per måned ute Følgende store prosjekter går mot en avslutning: Rehabilitering av Pollfjelltunnelen i Troms, kunde er NCC Rehabilitering av Mosseporten og St. Hansfjellet tunnelene i Østfold, kunde er AF Rehabilitering av Trengereid og Jamnatunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Rehabilitering av Risnes og Romslotunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Oppgradering/installasjon av elektrisk anlegg og lys i Mykstufoss kraftstasjon, kunde er EB kraftproduksjon Følgende prosjekter har oppstart i nær fremtid: E18 Momarken, installasjon av SROanlegg (Styring, Regulering og Overvåking), veilys og tunnel elektro i Østfold, kunde er NCC Fv 46 Sandsfjordbru, SRO, veilys og tunnelelektro i Rogaland, kunde er Kruse Smith E 10 Hamnøy, SRO, veilys og tunnelelektro i Lofoten, kunde er Statens vegvesen Fv 540 Løvstakktunnelen, SRO og tunnelelektro i Hordaland, kunde er Statens vegvesen E18 Gulli-Langåker, SRO, veilys og tunnelelektro i Vestfold, kunde er Statens vegvesen. I tillegg har selskapet flere prosjekter der Scanmatic AS er kunde, slik som rasvarslingsprosjekter, prosjekter med behov for kamerainstrumentering, knyttet til damstyring og i forbindelse med Jernbaneverket. I prosjektet overvåker Scanmatic leveringskvaliteten på Jernbaneverkets omformerstasjoner. En trykkfeil gjorde dessverre at mikrosekunder ble til sekunder og artikkelens hovedbudskap dermed ble litt forkludret. Rett tekst skal være: Måleutrustningen som benyttes i leveransene er utviklet av Scanmatic, og er basert på EtherCAT-systembuss og automasjonskomponenter fra Beckhoff. EtherCAT er en Ethernet-basert sanntids feltbuss som er meget rask, skalerbar, fleksibel og rimelig. Det gjør at man kan bygge store, distribuerte systemer med deterministiske sanntidsegenskaper. Systemet har svært rask omløpstid (1000 distribuerte I/O på 30 mikrosekund), er hurtig og effektivt, med relativt rimelige automasjonskomponenter. Scanmatic har benyttet EtherCAT og Beckhoff i en årrekke i mange forskjellige prosjekter, fra relativt enkle systemer som for eksempel skiltstyringer, til komplekse kontrollsystemer for tidevannskraft og lignende. Erfaringen viser at både teknologien og produkter er svært robuste og stabile. Samtidig er det tydelig at potensialet for systemene bare øker etterhvert som flere typer I/O-moduler og CPU-plattformer kommer på markedet. Også på SW-siden går utviklingen raskt i retning av avansert instrumentering og analyse. Utviklingsmiljøet TwinCAT er fullt integrert mot Microsoft Visual Studio og systemene kan programmeres fullt og helt i C/C++. 5

6 Slik ser den ut, farkosten som skal automatisere inspeksjonsprosessen i kloakktunneler. Utstyrt med digitale HD-kameraer og LEd-basert belysning, filmer den kontinuerlig mens den driver fritt gjennom tunnelen. Robot erstatter robåt En ny inspeksjonsfarkost designet og utviklet av Scanmatic skal undersøke kloakktunneler i Oslo. Inspeksjon av kloakktunneler er ingen luksusjobb, men noen må gjøre det. Hittil har dette vært gjort av mennesker, men Scanmatic jobber i disse dager for å automatisere prosessen. - Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss innen systemleveranser for instrumentering, overvåking og styring, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. ØKT VANNKVALITET Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) kom med en slik utfordring høsten VEAS er et interkommunalt samarbeid som er eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS har et sentralrenseanlegg for avløpsvann og kloakk med mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Årlig behandler VEAS mellom 100 og 120 millioner kubikkmeter med avløpsvann. Det rensede slammet brukes til 6 jordforbedringsmiddel på kornarealer, og den utviklede biogassen dekker store deler av anleggets energibehov. Vannkvaliteten i indre Oslofjord er blitt betydelig forbedret etter at anlegget kom i drift. RISIKOFYLT Avløpsvannet kommer i hovedsak til VEAS gjennom en 42 kilometer lang hovedtunnelsystem fullboret gjennom fjell fra Oslo til VEAS på Slemmestad. Tunnelsystemet har en diameter på cirka 3,3 meter. Tunnelsystemet ligger mellom 10 og 80 meter under bakkenivå. Vannet renner hele veien med selvfall, mens hellingen på tunnelen bare er 75 centimeter per kilometer der fallet er minst. For å sikre nødvendig kapasitet må det foretas innvendig inspeksjon av tunnelsystemet regelmessig. - Det har tidligere vært gjort ved at to-tre personer har drevet gjennom systemet i en liten åpen båt. En slik gjennomseiling tar omtrent fire timer, og er på ingen måte risikofri, sier Kim Steinsland. INNOVATIV LØSNING For å redusere risiko for personell, og effektivisere inspeksjon av tunnelsystemet, gikk VEAS ut i markedet og ba flere leverandører om forslag til alternative metoder for inspeksjon. Scanmatic ble valgt som leverandør. Bakgrunnen var et forslag om å utvikle en rund, relativt lett farkost uten egen fremdrift som kan drive fritt gjennom tunnelen, og filme den innvendig via digitale HDkameraer og LED-basert belysning. - Etter litt diskusjon rundt fordeler og ulemper med at farkosten roterer, landet vi på modellen som er vist på bildene, sier Steinsland. Farkosten er helt rund og nesten flat i bunnen slik at den er minst mulig dyptgående. Dette for at den skal kunne

7 Nyhetsbrev n o 3 // 2012 Nye medarbeidere Nils Lofstad er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Oslo innen fysikk og har også bakgrunn som ingeniør fra Agder Ingeniør og Distrikshøgskole innen teleteknikk. Han har jobbet i mange år innen telekomindustrien i STK, Alcatel, AXXESSIT og Ericsson. Han har lang erfaring med HW-utvikling, systemutvikling og produktledelse. Nils er opprinnelig fra Arendal og begynte i Scanmatic i januar. Nils skal jobbe med salg mot energisektoren. Clas J. Garcia de Presno har bachelorgrad i pedagogikk, men har de siste 13 årene jobbet med drift av forretninger i Aust- Agder. Butikkgruppen bestod i 2012 av 19 butikker, med en omsetning på ca. 120 millioner kroner. Som daglig leder var omsetning og salg den viktigste målsetningen med kontroll og kvalitet i alle ledd: personalhåndtering, markedsføring, logistikk og vareflyt. Clas skal markedsføre og selge Scanmatic sine produkter og systemer til industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og energibransjen. Stig Yngvar Nilsen har master i industriell økonomi og bachelorgrad i kybernetikk. Etter endt utdanning jobbet Stig fem år i ST-Ericsson. Stig har erfaring fra software-utvikling innenfor IP-teknologi og interface-utvikling mot tynn-modem. Teknisk arbeid fått mest fokus i yrkeslivet; men også prosjektstyring med kundeoppfølging i et internasjonalt marked er på CV-en. I Scanmatic skal Stig jobbe som prosjektingeniør for leveranse, og har siden desember i fjor deltatt i prosjekter mot energikunder og SROsystemer. Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss Kim Steinsland, administrerende direktør, Scanmatic forsere sandbanker og lignende, som kan danne seg i tunnelsystemet. Farkosten er utformet av Scanmatic og produsert i tradisjonell glassfiberarmert polyester av Sørkomp, en lokal leverandør av komposittløsninger for blant annet offshorenæringen. INSTRUMENTERING OG BELYSNING Riktig lys og gode kameraer er viktig for å kunne få best mulige bilder fra innsiden av tunnelen. Farkosten er derfor utstyrt med tre kraftige LED-lamper som sprer lyset godt, samt tre digitale HD-kameraer. Til sammen dekker disse hele veggarealet i tunnelen når farkosten driver gjennom. - Lys og kameraer forsynes sammen med en industri-pc og et kompass fra et gelbatteri. Kameraene filmer kontinuerlig og lagrer hver sin film på minnekort. Samtidig logges farkostens orientering via et kompass, slik at filmen fra kameraene kan settes sammen og korrigeres for farkostens rotasjon. Til slutt gjennomgår eksperter filmen og analyserer den for å finne tunnelens tilstand, forklarer Steinsland. Hittil i prosjektet har fokus vært på utforming av selve farkosten og utrustning av denne med riktig lys, kamera og retningssensor for å kunne lage et best mulig bildemateriale fra gjennomseilingen. Videre arbeid med konseptet vil innebære utvikling av en nøyaktig posisjoneringsløsning, slik at avvik som oppdages fra bildematerialet kan posisjoneres nøyaktig i tunnelen. Det faktum at farkosten skal operere inni en fjelltunnel inntil 80 meter under bakkenivå, gjør valg av posisjoneringsløsning krevende. - GPS er selvsagt ikke et alternativ. Det finnes løsninger, for eksempel avanserte MRU-er laget for autonome undervannsfarkoster (AUV-er). Disse er imidlertid svært kostbare, relativt tunge Illustrasjonen viser hovedtunnelsystemet ved indre Oslofjord. og strømkrevende, sier Steinsland. - Det vi anser som mest aktuelt i øyeblikket, er å utvikle en posisjoneringsalgoritme som tar utgangpunkt i bildematerialet, eventuelt i kombinasjon med en avstandsmåler, og finne forflytning relativt til tunneltaket ved å posisjonere formasjoner i tunneltaket. 7

8 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Notiser Styrer boblene for Statkraft Scanmatic har signert kontrakt med Statkraft på å levere instrumenteringsbøyer som skal måle vanntemperatur og saltinnhold i Ranfjorden. Ranfjorden er en 67 km lang fjord som strekker seg fra kysten innenfor Dønna i sør, nordøstover til Mo i Rana. I enkelte år oppstår det til dels store isproblemer i Ranfjorden. Dette oppstår under spesielle værforhold, og medfører skader på private anlegg og småbåthavner. ENERGIKREVENDE Tre instrumenteringsbøyer levert av Scanmatic skal overvåke vanntemperatur og salinitet (saltinnhold) i fjorden. Dette vil bidra til å kunne automatisere det allerede eksisterende bobleanlegget, og dermed hindre at isproblemene vedvarer. Isingen i Ranfjorden oppstår fordi ferskvann fra elva legger seg oppå saltvannet i fjorden, og dette fryser til ved kaldt vær. I forbindelse med kraftutbygging på 60- tallet ble det etablert et bobleanlegg ved utløpet av elva for å blande ferskvannet med saltvannet. Dette har i de senere år blitt modernisert og fungerer etter hensikten. Utfordringen er at anlegget er energikrevende. RETNINGSGIVENDE Statkraft, som drifter anlegget, ønsket å se på muligheten til å automatisk styre an legget basert på informasjon om vær forhold og forhold i sjøen. I den anledning fikk Scanmatic kontrakt på å levere tre instrumenteringsbøyer som skal plasseres ute i Ranfjorden. Intensjonene er at man på sikt skal kunne komme frem til et sett med kriterier for kjøring av bobleanlegget. På denne måten ønsker Statkraft å oppnå energibesparelser, og samtidig holde indre fjord isfri. Foamed MDPE Float Ajustable Ballast Hot Dip Galvanized Steel Structure Autonomous Light LS502 / LS 650 Top Mark With Radar Reflector Aluminum Mast LOGGFØRER DATA I første omgang skal bøyene kun logge data som samles inn og sammenstilles med andre værdata i området. Dette for å kunne danne seg et bilde av hvordan forholdene er, og for at man etterhvert skal kunne automatisere driften på bobleanlegget basert på disse måledataene. Bøyene måler vann temperatur og salinitet på to forskjellige dybder (én og tre meter under overflaten). Bøyene er instrumentert med nødvendige sensorer, logger fra Scanmatic, lithiumbatteripakke og GSM-modem. Selve instrumentbøyene er fra det franske selskapet Mobilis, som har dette som sitt spesialfelt. Brukerseminar juni Det er med stor glede vi kan invitere deg til årets Brukerseminar hos Scanmatic. Brukerdagene avholdes ved våre lokaler i Kilsund (utenfor Arendal). Årets program er ferdig komponert, og vi er stolte av å kunne presentere et bredt spekter av lærerike, faglige og aktuelle foredrag! Ja, og selvfølgelig et fantastisk sosialt program på kvelden tirsdag 4. juni. Brukerseminaret er tilrettelagt for kompetansebygging, spennende faglige diskusjoner og ikke minst for å knytte nye verdifulle kontakter. For mer info, følg med på nettsidene våre, eller ta kontakt med For påmelding send mail til: Meteorology Technology Expo Brussel Scanmatic kan treffes på Meteorology Technology Expo Brussel oktober. Velkommen til en hyggelig prat, muligheten til å dele erfaringer og kanskje finne områder Scanmatic kan hjelpe deg og din bedrift med å finne gode løsninger sammen med deg! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Offshore Technology Days Scanmatic har egen stand under Offshore Technology Days i Stavanger oktober. Du er velkommen! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk:

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE EBL Bergen 2009 2 Krav til nøyaktighet av vannstandsmåling i magasin Hva sier retningslinjene om målenøyaktighet. Målenøyaktighet:

Detaljer

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi SAMFERDSEL Scanmatic

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

Ozonlaget. Innhold. «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. "It's possible"» 1. Lagsammensetning. 2. Utfordringer i fremtiden

Ozonlaget. Innhold. «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. It's possible» 1. Lagsammensetning. 2. Utfordringer i fremtiden Ozonlaget «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. "It's possible"» Innhold 1. Lagsammensetning 2. Utfordringer i fremtiden 3. Konsept: Future Norway 3.1 Ingress 3.2 Nettverksbasert

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester GRP Rør Systemer Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping VANNKRAFT VA-KONSEPT IRRIGASJON 1 SPESIELLE BRUKSOMRÅDER SUPERLIT

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten YEARS Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Vann en global utfordring Foto: Sondre Steen Holvik Ser lyset Kraftig vekst innen elektro Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten Åpner i Sverige Scanmatic satser

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon Bedriftspresentasjon Selskapet Ledlight Group AS (LLG) er et innovativt norsk selskap som designer, utvikler, produserer og markedsfører lysarmaturer (CrystalLed ) basert på LED teknologi. Vårt fokus er

Detaljer

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene.

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Hardanger Miljøsenter AS Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Historikk rundt Hardanger Miljøsenter Opprettet som selskap i 1990. Var da et kommunalt selskap som skulle bistå

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur Fremtidens kontor Presentasjon for BSY Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012 LINK arkitektur Skandinavia MORSELSKAP: LINK arkitektur AS EIERE : WSP Sverige AB (20%) Multiconsult AS (32%) De opprinnelige

Detaljer

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner

Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Gjenvinning av offshoreinstallasjoner Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2011 på 7.4 MRD Resultat før skatt på 404 MNOK Notert på Oslo Børs

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den

Detaljer

Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana. Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen

Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana. Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen Status for bygging av nytt vannverk for Mo i Rana Berit Kalstad Rana kommune, prosjektavdelingen Mo vannverk Bakgrunn Andfiskvann som råvannskilde har ikke tilfredsstillende kvalitet (høyt fargetall og

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er

Borgund Kraftverk. På Lo, noen få kilometer ovenfor Borgund stavkirke, ligger Borgund kraftstasjon som er Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk Borgund Kraftverk i Lærdal kommune består av Øljusjøen kraftstasjon, Borgund kraftstasjon og Stuvane kraftstasjon. Kraftutbyggingen har funnet sted i etapper i perioden

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen

Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen Klima og transport resultater fra FoU prosjekt i Statens vegvesen Gordana Petkovic, Statens vegvesen Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 Innhold Tidligere sårbarhetsutredninger

Detaljer

foreløpige samarbeidspartnere uke 10 februar 2009 Takhi Design - Industriell Design - Høgskolen i Østfold avd. for ingeniørfag

foreløpige samarbeidspartnere uke 10 februar 2009 Takhi Design - Industriell Design - Høgskolen i Østfold avd. for ingeniørfag foreløpige samarbeidspartnere uke 10 februar 2009 Jobber mot Mc-Messa Mc-messen fredag - søndag neste uke nærmer seg og vi jobber for harde livet. På Mc-messa er vi å finne på stand D03-15, sammen med

Detaljer

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2.

Laget. Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. Laget Håkon Larsen Eckholdt kommer fra Skien og studerer Kybernetikk og robotikk 2. år. På fritiden liker han å utfordre seg selv ved blant annet dronebygging og prosjekter som sprenger egne grenser. Eksempel

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll Sikring mot fugl Rentokil Skadedyrkontroll Beskytter din eiendom og ditt renomè Rentokil Skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.

Detaljer

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Bent C. Braskerud 19. november 2013 Dialogkonferanse om klimatilpassing MÅL: Færre oversvømmelser 1. Lover og retningslinjer 2. Kunnskap om framtidig

Detaljer

Profesjonelle lokaliserings- og sporingssystemer. Produktkatalog

Profesjonelle lokaliserings- og sporingssystemer. Produktkatalog Profesjonelle lokaliserings- og sporingssystemer Produktkatalog KLARE TIL Å GI DET BESTE Navitrace er et selskap som produserer og selger GPS lokaliserings- og sporingssystemer fra A til B og A til Å.

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

Rensesystemer i nedbørfelt

Rensesystemer i nedbørfelt Vegetasjonssoner Rensesystemer i nedbørfelt Marianne Bechmann, Anne Grethe B. Blankenberg og Atle Hauge Bioforsk Jord og miljø Vegetasjonssoner er ugjødsla kantsoner som anlegges langs terrengkoter (ofte

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Vann på ville veier. Steinar Myrabø Hydrolog Delprosjektleder for Dp 5 Håndtering av flom og vann på avveie

Vann på ville veier. Steinar Myrabø Hydrolog Delprosjektleder for Dp 5 Håndtering av flom og vann på avveie Vann på ville veier Steinar Myrabø Hydrolog Delprosjektleder for Dp 5 Håndtering av flom og vann på avveie Jernbaneverket Plan og teknikk Rasutvalget Møte på Helsfyr i samarbeid med Vannforeningen og Hydrologirådet

Detaljer

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt FIRMAINFO - Modulvegger-gruppen - Produksjon og produktutvikling - Prosjektering og prosjektgjennomføring - Miljø og kvalitet - Forhandleroversikt Modulvegger-gruppen en av de ledende aktørene i Norge

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

Vaskerimaskiner. Produktoversikt

Vaskerimaskiner. Produktoversikt Vaskerimaskiner Produktoversikt Bildet er på en av IPSO`s produksjonslinjer på fabrikken i Wevelgem, Belgia. LITT OM BEDRIFTEN VERDENSLEDENDE IPSO er en av verdens ledende produsenter av industrielle og

Detaljer

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som:

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: I. Kjøpesentrer i Nord-Norge er også blitt store. II. Industriutvikling av Finnfjord III.

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

VA-dagane på Vestlandet 2014

VA-dagane på Vestlandet 2014 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagane på Vestlandet 2014 Haugesund 10-11. september 2014 11. september 2014 Selvrensing og rensing av trykkledninger (dykker- og pumpeledninger) Gunnar

Detaljer

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen!

Foto Flemming Larsen. GVD Sommerseminar, velkommen! Foto Flemming Larsen GVD Sommerseminar, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 11.00- LUNSJ 11.45 11.45 Velkommen - Status i GVD-programmet Fruene Haugestad Arild Eek og Ragnhild Leirset 12.00 Fordeler

Detaljer

Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft

Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft Fornybar energi - kommer den fort nok? Sverre Gotaas, Statkraft No. 1 90% 264 35% 3200 EMPLOYEES.. WITHIN RENEWABLES IN EUROPE RENEWABLE ENERGY POWER AND DISTRICT HEATING PLANTS OF NORWAY S POWER GENERATION...IN

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning

Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning Økt Avrenning Punkttiltak i avløpssystemet Tilbakeslagssikring Mengderegulering og Fordrøyning MFT Teknologi for beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning Produktutvikler og Leverandør av standardiserte

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor

NYHET. Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! fra Uponor NYHET fra Uponor UPONOR VVS TAPPEVANN- OG RADIATORRØR KOMPOSITT MODULSYSTEM 63-110 Uponor Modulsystem 63 110 mm - En innovasjon innen installasjonsteknikk! 04 2009 9005 Fleksibel prosjektering, lett tilgjengelig,

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning

Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Endringer i hydrologi og skred og nødvendig klimatilpasning Hege Hisdal Foto: Thomas Stratenwerth Bakgrunn - NVEs oppgaver Hva skal vi tilpasse oss? Hvordan skal vi tilpasse oss? Flom Skred NOU 2010:10

Detaljer

The Levitation Pod. Personal Magnetic Levitation Module System. Made by:

The Levitation Pod. Personal Magnetic Levitation Module System. Made by: The Levitation Pod Personal Magnetic Levitation Module System Made by: Tollef Jørgensen Marcus Kolberg Kjetil Bru Loland Magnus Becher Eirik Monteagle Browne 1 Innhold Ingress... 3 The team... 3 Problemavgrensning...

Detaljer

Full fart. i jubileumsåret. Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning. Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro

Full fart. i jubileumsåret. Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning. Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro YEARS Nyhetsbrev n o 1 // 2012 Full fart i jubileumsåret Foto: Sondre Steen Holvik Full musikk Scanmatic sørger for radiodekning Full tenning Vekst i Scanmatic Elektro Full kontroll Ny avtale om kameraovervåkning

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Follobaneprosjektet. Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00. Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE.

Follobaneprosjektet. Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00. Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. Follobaneprosjektet Velkommen til informasjonsmøte Åsland 18. november 2015 kl. 19.00 Tunnel TBM STØRST. URBAN. UTFORDRENDE. RASKERE Byggherre presenterer entreprenør /pluss status & fremdrift Velkommen

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Presentasjon Aidon. Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no

Presentasjon Aidon. Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no Presentasjon Aidon Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no Aidon i korte trekk Etablert 2004 - Eiet av Norske og Finske investorer Utvikler og markedsfør løsninger innenfor AMR/ AMM Fra oppstart til

Detaljer

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no

2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no 2009 Mer på skinner! Foto: RuneFossum,Jernbanefoto.no Storting Regjering Jernbaneverket i samfunnet Fiskeri- og kystdepartementet Samferdselsdepartementet Statens jernbanetilsyn Kystverket Statens vegvesen

Detaljer

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bransjedagen 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Fasilitetstjenester Vet vi nok om behovene til å bestemme rett kvalitet og rett leverandør? En hovedutfordring i både privat og offentlig sektor? Fasiliteter Strategier Mål FM Brukere Bransjedagen 2014

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er:

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er: Olav E. Fiskerstrand tar i bruk ny teknologi fra PALL-PACK AS Sammen med Optimar AS i Ålesund har vi i PALL-PACK AS levert siste generasjons pakkelinje til Olav E. Fiskerstrand. I linjen står siste generasjon

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

FRIDA et uventet, vått damebesøk

FRIDA et uventet, vått damebesøk FRIDA et uventet, vått damebesøk Ekstremværet «Frida» ble varslet for Sørlandet av DNMI på morgenen 6.8. Flom i forbindelse med ekstremværet «Frida» ble varslet av NVE for Sørlandet 6.8 kl. 0915, og forsterket

Detaljer