stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser"

Transkript

1 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Scanmatic seiler stødig med Stable Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap i Sverige Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser Erstatter robåt Nytt kamera overvåker Oslokloakken

2 Pangstart i Sverige Scanmatic AS har blitt internasjonalt med datterselskap i Sverige. 1. januar 2013 ble Scanmatic Sverige AB etablert. Etableringen er et ledd i Scanmatic sin satsing i Sverige for å betjene sine svenske kunder, samt å få nærhet til markedet og tilrettelegge for videre vekst. - SPENNENDE Det svenske selskapet vil tilby samme produkter og løsninger som morselskapet i Norge. I tillegg vil selskapet etablere nye distribusjonsavtaler for verdensledende produsenter av sensorer og loggere innen meteorologi og hydrologi. - Ekspansjonen og etableringen i Sverige er noe vi har jobbet målrettet for. Vi har sett at det er etterspørsel etter vår kompetanse og våre tjenester i det svenske markedet, og nå var tiden moden for etablering. Det synes vi er veldig spennende, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. NÆRHET TIL KUNDER Scanmatic Sverige har flyttet inn i lokaler i Åkersberga som ligger cirka 30 minutter nord for Stockholm. Beliggenheten sikrer nærhet til gode og enkle kommunikasjonsmuligheter, slik som Arlanda flyplass og Stockholm. - Det gjør det enkelt for våre medarbeidere å kunne reise ut til kunder over hele Sverige, samt ta imot besøk, sier daglig leder i Scanmatic Sverige AB, Mats Riehm. Riehm forteller at selskapet allerede er i full gang med aktiviteter mot flere kunder i Sverige, og at de raskt også må begynne å se på videre rekruttering innen både salg, service og support. Selskapet har allerede levert flere måle- 2 stasjoner til Skelleftäelvens vattenreguleringsforetak, Umeå universitet, Sveriges landbruksuniversitet med flere, og det er mange interessante tilbud og forespørsler ute. I april vant selskapet en anbudsrunde med Statkraft Sverige AB på levering av syv til ni målestasjoner. Stasjonene skal plasseres i Gideälven, Fälsjöälven og Lagans reguleringsområde og magasin. De første stasjonene skal leveres allerede i juni, og de resterende etter sommerferien. KURS I NORGE Scanmatic har siden 1972 fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Scanmatic Sverige AB har fått til mye på kort tid men er ydmyk til den omfattende kompetansen som morselskapet besitter. - Selv om Scanmatic Sverige AB fortsatt er et lite selskap, finnes det et stort faglig miljø og ressurser i Norge vi kan dra nytte av. I Norge har man jobbet med denne typer leveranser i over 40 år, og det finnes mye erfaring man kan støtte seg til, sier Riehm. I april var blant annet kunder fra Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs i Norge på Sutron dataloggere og HIDACS innsamlingssystem. SER FREMOVER Daglig leder Mats Riehm er spent på fortsettelsen av Sverige-satsingen. Med tydelige mål og nye avtaler i sikte er Scanmatic-etableringen i Sverige et stort Mye har skjedd på kort tid for Scanmatic sitt nye datterselskap, Scanmatic Sverige AB. Bildet viser det nye kontoret i Åkersberga. Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs for Sutron dataloggere hos Scanmatic. skritt mot videre vekst for selskapet. - Vår ambisjon er å bli ledende på instrumentering innenfor meteorlogi, hydrologi og miljø i Sverige. Med verdensledende produkter og tilgang til et stort faglig miljø mener vi dette bør være innen rekkevidde om få år, sier Riehm.

3 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Loggerløsning For evaluering av resultater i kvistdamsprosjektet, er loggføring av vannivå i både opp- og nedstrøms dammene nødvendig. Scanmatic leverer instrumentering for vannstandsmåling i kvistdamsprosjektet. Fra venstre: Steinar Myrabø (Jernbaneverket) og Joakim Sellevold (Statens vegvesen). Foto: Bent Braskerud. BEVER-PROSJEKTET: Bygger kvistdammer mot oversvømmelser I den sammenheng har de involverte partene (se hovedsak) valgt å bruke 14 loggere for vannstand fra Scanmatic, såkalte OTT Ecolog 500 loggere. Dette er kompakte loggere med integrert trykksensor, GPRS modem og batteri. Måledata overføres daglig til Norges vassdrags- og energidirektorat med bruk av Scanmatic sitt innsamlingssystem HIDACS. Ved endringer i vannstand vil loggeren automatisk intensivere logger-intervallene slik at man får bedre oppløsning på data ved endringer. Dette for at man skal spare strøm i perioder med konstant vannstand, samtidig få god oppløsning på måledata når det skjer endringer i nivåene. Både veinettet og jernbanenettet er utsatt i forbindelse med flomsituasjoner. En «ny» teknikk testes nå ut for å holde kulverter og rør åpne. Prosjektet er nettopp startet og skal gå ut Målet er å undersøke om kvistdammer er en egnet teknikk for å holde stikkrenner frie for kvister, sedimenter og løsmasser, samt hindre flomtopper i små nedbørsområder. Scanmatic bistår prosjektet med instrumentering for vannstandsmåling. ET VARIG PROBLEM Å holde kulverter og stikkrenner rene for kvister og sedimenter er kritisk for å lede vann vekk for å unngå situasjoner med oversvømmelser. - Bekkeløpene ned mot veier og jernbanespor er for det meste ganske små og ofte påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan være skogsdrift, jordbruk, bebyggelse eller tilsvarende som fører vannet på ville veier. Vannføringen er som regel liten. Problemet er flomtoppene når bekkene drar med seg kvister og sedimenter ned til rørene, som kan gå tette, forteller hydrolog Steinar Myrabø hos Jernbaneverket. Kvistdamsprosjektet skal hindre erosjon og stabilisere overbelastningen i stikkrennene, i tillegg til å dempe vannførsel og flomtopper. KVISTDAMMER Teknikken går ut på å oppføre enkle dammer av materialer som finnes på stedet der de bygges. Først og fremst er tømmers tokker og kvist, men også stein, aktuelle byggematerialer. Målet er å bygge billige dammer med to hovedfunksjoner: Dammene skal bremse opp vannets hastighet i bekkeløpet ned mot stikkrenna. Det er viktig å hindre flomtopper fordi mange stikkrenner har for liten kapasitet. Dammene demper vannførselen, og når vannmassene slippes gjennom stikkrenna over lengre tid, er kapasiteten god nok. Dammene skal fungere som et filter. Løsmasser blir holdt igjen av kvistene. Over tid vil det samle seg opp mange kubikkmeter med masse på oversiden av dammene. Sedimentene som holdes igjen av dammene sørger for at landskapet bygger seg opp og forsterker dalsidene ned mot bekken. Erosjonen i bekkedalen stoppes. Prosjektet gjennomføres i regi av Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat. 3

4 Seiler inn storkontrakt Etter syv års innsalgsarbeid halte arendalsselskapet Stable i land en kontrakt på 10 millioner kroner. Samarbeidspartneren Scanmatic skal utvikle og levere stabiliserte plattformer til bruk i en privat yacht. Kontrakten innebærer leveranse av 16 plattformer til senger, to store plattformer til bibliotek og spisestue, et stabilisert biljardbord, samt en plattform for vinkjøler. Yachten på 127 meter bygges i Italia, hos det renommerte verftet Privilege Yard. SAMARBEID MED DE BESTE Stable i Arendal er et spennende selskap som spesialiserer seg på stabiliserte plattformer for ulike formål. Systemet er svært avansert, og Stable er så langt daglig leder Svend Heier kjenner til, eneste leverandør i verden. Scanmatic har gjennom flere år vært en foretrukken samarbeidspartner for Stable innen produktutvikling og engineering. Det tok Svend Heier, daglig leder i Stable, syv år med jevnt innsalgsarbeid å hale i land den betydelige kontrakten. Foto: Anne Karin Andersen Administrerende direktør i Scanmatic, Kim Steinsland, forteller engasjert om et mangeårig samarbeid med Stable. - Det skulle ta flere år å få på plass 10 millioners-kontrakten for Stable, men da den var i boks, ryddet vi straks plass hos Scanmatic til det som nå ventet. I lokalene hos Scanmatic har Stable egen utviklingslab og det samarbeides tett på tvers av produksjonslinjer med utvikling, hyppige kvalitetskontroller, montering og sertifisering. - Å være en dynamisk og god samarbeidspartner for en kunde som Stable, er med på at vi holder oss faglige våkne og svært oppdaterte i en bred skala, sier Steinsland. PÅ VEI MOT NYE MARKEDER - Dette er et spennende og innovativt produkt, og vi vet at Stable er i gang med utvikling av nye modeller til bruk på andre markeder enn til cruise- og yachtindustrien, sier Steinsland. Plattformene skal være ferdig produsert i løpet av 2013 og sendes fortløpende til verftet i Italia for installering. - Produksjonen har så langt gått smertefritt, og første forsendelse skjer nå i mai, smiler en fornøyd Kim Steinsland. Foto: Stable, Privilege Yard AUTOMATIKK Plattformene stabiliseres via kraftige servoer. TEKNOLOGI Fokus: Robust, feilfri drift og lang levetid. ELEKTRONIKK Kontrollsystemet er basert på automasjonskomponenter fra Beckhoff og programmert i C. KVALITET Selv om kontrollsystemet ofte er det som fascinerer mest, er mekanisk kvalitet minst like viktig. 4

5 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Sterk vekst i Scanmatic Elektro Suksessen som Scanmatic Elektro har hatt siden oppstarten i 2012 er over all forventning. på anleggene. - Vi ser veldig positivt på fremtiden siden ordreinngangen, altså prosjekter som er kontrakterte, allerede er godt over budsjett. Dessuten var vi allerede i april nærmest fullbooket ut året. Det er vi kjempefornøyde med, sier Omdal. Korrigering: Sanntidsegenskaper med EtherCAT I forrige nyhetsbrev kom vi i skade for å skrive sekunder istedenfor mikrosekunder da vi omtalte et prosjekt vi gjør for Jernbaneverket. Are Omdal, Scanmatic Elektro AS 2012 som var første hele driftsår for Scanmatic Elektro AS som eget selskap, er tilbakelagt. Selskapet ble startet i 2011 som en avdeling i Scanmatic AS, men vokste raskt og ble derfor skilt ut i et eget selskap høsten Den sterke utviklingen fortsatte i Året endte godt over budsjett, både i forhold til omsetning og resultat. - Med andre ord har vi klart å oppnå et positivt resultat og lønnsom vekst allerede fra første driftsår. Det er vi svært godt fornøyde med, sier daglig leder Are Omdal. SYNERGIEFFEKT Selskapet har siden oppstarten hatt et tett samarbeid med morselskapet Scanmatic AS. Samarbeidet på tvers av fagfeltene vil i stor grad fortsette fremover, for å få til de best mulige løsningene for selskapene, og ikke minst for kundene. - Vi ser nå at synergieffekten mellom Scanmatic AS og Scanmatic Elektro AS er stor for begge selskapene og gir et solid inntrykk av at vi sammen kan påta oss store og små prosjekter som omhandler elektro og styring, sier Omdal. FULLT PROGRAM De første månedene i et nytt år er vanligvis stille tider for entreprenører. Dette har på ingen måte vært tilfelle hos Scanmatic Elektro. I januar, februar og mars har selskapet sysselsatt opp mot 50 mann per måned ute Følgende store prosjekter går mot en avslutning: Rehabilitering av Pollfjelltunnelen i Troms, kunde er NCC Rehabilitering av Mosseporten og St. Hansfjellet tunnelene i Østfold, kunde er AF Rehabilitering av Trengereid og Jamnatunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Rehabilitering av Risnes og Romslotunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Oppgradering/installasjon av elektrisk anlegg og lys i Mykstufoss kraftstasjon, kunde er EB kraftproduksjon Følgende prosjekter har oppstart i nær fremtid: E18 Momarken, installasjon av SROanlegg (Styring, Regulering og Overvåking), veilys og tunnel elektro i Østfold, kunde er NCC Fv 46 Sandsfjordbru, SRO, veilys og tunnelelektro i Rogaland, kunde er Kruse Smith E 10 Hamnøy, SRO, veilys og tunnelelektro i Lofoten, kunde er Statens vegvesen Fv 540 Løvstakktunnelen, SRO og tunnelelektro i Hordaland, kunde er Statens vegvesen E18 Gulli-Langåker, SRO, veilys og tunnelelektro i Vestfold, kunde er Statens vegvesen. I tillegg har selskapet flere prosjekter der Scanmatic AS er kunde, slik som rasvarslingsprosjekter, prosjekter med behov for kamerainstrumentering, knyttet til damstyring og i forbindelse med Jernbaneverket. I prosjektet overvåker Scanmatic leveringskvaliteten på Jernbaneverkets omformerstasjoner. En trykkfeil gjorde dessverre at mikrosekunder ble til sekunder og artikkelens hovedbudskap dermed ble litt forkludret. Rett tekst skal være: Måleutrustningen som benyttes i leveransene er utviklet av Scanmatic, og er basert på EtherCAT-systembuss og automasjonskomponenter fra Beckhoff. EtherCAT er en Ethernet-basert sanntids feltbuss som er meget rask, skalerbar, fleksibel og rimelig. Det gjør at man kan bygge store, distribuerte systemer med deterministiske sanntidsegenskaper. Systemet har svært rask omløpstid (1000 distribuerte I/O på 30 mikrosekund), er hurtig og effektivt, med relativt rimelige automasjonskomponenter. Scanmatic har benyttet EtherCAT og Beckhoff i en årrekke i mange forskjellige prosjekter, fra relativt enkle systemer som for eksempel skiltstyringer, til komplekse kontrollsystemer for tidevannskraft og lignende. Erfaringen viser at både teknologien og produkter er svært robuste og stabile. Samtidig er det tydelig at potensialet for systemene bare øker etterhvert som flere typer I/O-moduler og CPU-plattformer kommer på markedet. Også på SW-siden går utviklingen raskt i retning av avansert instrumentering og analyse. Utviklingsmiljøet TwinCAT er fullt integrert mot Microsoft Visual Studio og systemene kan programmeres fullt og helt i C/C++. 5

6 Slik ser den ut, farkosten som skal automatisere inspeksjonsprosessen i kloakktunneler. Utstyrt med digitale HD-kameraer og LEd-basert belysning, filmer den kontinuerlig mens den driver fritt gjennom tunnelen. Robot erstatter robåt En ny inspeksjonsfarkost designet og utviklet av Scanmatic skal undersøke kloakktunneler i Oslo. Inspeksjon av kloakktunneler er ingen luksusjobb, men noen må gjøre det. Hittil har dette vært gjort av mennesker, men Scanmatic jobber i disse dager for å automatisere prosessen. - Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss innen systemleveranser for instrumentering, overvåking og styring, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. ØKT VANNKVALITET Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) kom med en slik utfordring høsten VEAS er et interkommunalt samarbeid som er eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS har et sentralrenseanlegg for avløpsvann og kloakk med mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Årlig behandler VEAS mellom 100 og 120 millioner kubikkmeter med avløpsvann. Det rensede slammet brukes til 6 jordforbedringsmiddel på kornarealer, og den utviklede biogassen dekker store deler av anleggets energibehov. Vannkvaliteten i indre Oslofjord er blitt betydelig forbedret etter at anlegget kom i drift. RISIKOFYLT Avløpsvannet kommer i hovedsak til VEAS gjennom en 42 kilometer lang hovedtunnelsystem fullboret gjennom fjell fra Oslo til VEAS på Slemmestad. Tunnelsystemet har en diameter på cirka 3,3 meter. Tunnelsystemet ligger mellom 10 og 80 meter under bakkenivå. Vannet renner hele veien med selvfall, mens hellingen på tunnelen bare er 75 centimeter per kilometer der fallet er minst. For å sikre nødvendig kapasitet må det foretas innvendig inspeksjon av tunnelsystemet regelmessig. - Det har tidligere vært gjort ved at to-tre personer har drevet gjennom systemet i en liten åpen båt. En slik gjennomseiling tar omtrent fire timer, og er på ingen måte risikofri, sier Kim Steinsland. INNOVATIV LØSNING For å redusere risiko for personell, og effektivisere inspeksjon av tunnelsystemet, gikk VEAS ut i markedet og ba flere leverandører om forslag til alternative metoder for inspeksjon. Scanmatic ble valgt som leverandør. Bakgrunnen var et forslag om å utvikle en rund, relativt lett farkost uten egen fremdrift som kan drive fritt gjennom tunnelen, og filme den innvendig via digitale HDkameraer og LED-basert belysning. - Etter litt diskusjon rundt fordeler og ulemper med at farkosten roterer, landet vi på modellen som er vist på bildene, sier Steinsland. Farkosten er helt rund og nesten flat i bunnen slik at den er minst mulig dyptgående. Dette for at den skal kunne

7 Nyhetsbrev n o 3 // 2012 Nye medarbeidere Nils Lofstad er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Oslo innen fysikk og har også bakgrunn som ingeniør fra Agder Ingeniør og Distrikshøgskole innen teleteknikk. Han har jobbet i mange år innen telekomindustrien i STK, Alcatel, AXXESSIT og Ericsson. Han har lang erfaring med HW-utvikling, systemutvikling og produktledelse. Nils er opprinnelig fra Arendal og begynte i Scanmatic i januar. Nils skal jobbe med salg mot energisektoren. Clas J. Garcia de Presno har bachelorgrad i pedagogikk, men har de siste 13 årene jobbet med drift av forretninger i Aust- Agder. Butikkgruppen bestod i 2012 av 19 butikker, med en omsetning på ca. 120 millioner kroner. Som daglig leder var omsetning og salg den viktigste målsetningen med kontroll og kvalitet i alle ledd: personalhåndtering, markedsføring, logistikk og vareflyt. Clas skal markedsføre og selge Scanmatic sine produkter og systemer til industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og energibransjen. Stig Yngvar Nilsen har master i industriell økonomi og bachelorgrad i kybernetikk. Etter endt utdanning jobbet Stig fem år i ST-Ericsson. Stig har erfaring fra software-utvikling innenfor IP-teknologi og interface-utvikling mot tynn-modem. Teknisk arbeid fått mest fokus i yrkeslivet; men også prosjektstyring med kundeoppfølging i et internasjonalt marked er på CV-en. I Scanmatic skal Stig jobbe som prosjektingeniør for leveranse, og har siden desember i fjor deltatt i prosjekter mot energikunder og SROsystemer. Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss Kim Steinsland, administrerende direktør, Scanmatic forsere sandbanker og lignende, som kan danne seg i tunnelsystemet. Farkosten er utformet av Scanmatic og produsert i tradisjonell glassfiberarmert polyester av Sørkomp, en lokal leverandør av komposittløsninger for blant annet offshorenæringen. INSTRUMENTERING OG BELYSNING Riktig lys og gode kameraer er viktig for å kunne få best mulige bilder fra innsiden av tunnelen. Farkosten er derfor utstyrt med tre kraftige LED-lamper som sprer lyset godt, samt tre digitale HD-kameraer. Til sammen dekker disse hele veggarealet i tunnelen når farkosten driver gjennom. - Lys og kameraer forsynes sammen med en industri-pc og et kompass fra et gelbatteri. Kameraene filmer kontinuerlig og lagrer hver sin film på minnekort. Samtidig logges farkostens orientering via et kompass, slik at filmen fra kameraene kan settes sammen og korrigeres for farkostens rotasjon. Til slutt gjennomgår eksperter filmen og analyserer den for å finne tunnelens tilstand, forklarer Steinsland. Hittil i prosjektet har fokus vært på utforming av selve farkosten og utrustning av denne med riktig lys, kamera og retningssensor for å kunne lage et best mulig bildemateriale fra gjennomseilingen. Videre arbeid med konseptet vil innebære utvikling av en nøyaktig posisjoneringsløsning, slik at avvik som oppdages fra bildematerialet kan posisjoneres nøyaktig i tunnelen. Det faktum at farkosten skal operere inni en fjelltunnel inntil 80 meter under bakkenivå, gjør valg av posisjoneringsløsning krevende. - GPS er selvsagt ikke et alternativ. Det finnes løsninger, for eksempel avanserte MRU-er laget for autonome undervannsfarkoster (AUV-er). Disse er imidlertid svært kostbare, relativt tunge Illustrasjonen viser hovedtunnelsystemet ved indre Oslofjord. og strømkrevende, sier Steinsland. - Det vi anser som mest aktuelt i øyeblikket, er å utvikle en posisjoneringsalgoritme som tar utgangpunkt i bildematerialet, eventuelt i kombinasjon med en avstandsmåler, og finne forflytning relativt til tunneltaket ved å posisjonere formasjoner i tunneltaket. 7

8 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Notiser Styrer boblene for Statkraft Scanmatic har signert kontrakt med Statkraft på å levere instrumenteringsbøyer som skal måle vanntemperatur og saltinnhold i Ranfjorden. Ranfjorden er en 67 km lang fjord som strekker seg fra kysten innenfor Dønna i sør, nordøstover til Mo i Rana. I enkelte år oppstår det til dels store isproblemer i Ranfjorden. Dette oppstår under spesielle værforhold, og medfører skader på private anlegg og småbåthavner. ENERGIKREVENDE Tre instrumenteringsbøyer levert av Scanmatic skal overvåke vanntemperatur og salinitet (saltinnhold) i fjorden. Dette vil bidra til å kunne automatisere det allerede eksisterende bobleanlegget, og dermed hindre at isproblemene vedvarer. Isingen i Ranfjorden oppstår fordi ferskvann fra elva legger seg oppå saltvannet i fjorden, og dette fryser til ved kaldt vær. I forbindelse med kraftutbygging på 60- tallet ble det etablert et bobleanlegg ved utløpet av elva for å blande ferskvannet med saltvannet. Dette har i de senere år blitt modernisert og fungerer etter hensikten. Utfordringen er at anlegget er energikrevende. RETNINGSGIVENDE Statkraft, som drifter anlegget, ønsket å se på muligheten til å automatisk styre an legget basert på informasjon om vær forhold og forhold i sjøen. I den anledning fikk Scanmatic kontrakt på å levere tre instrumenteringsbøyer som skal plasseres ute i Ranfjorden. Intensjonene er at man på sikt skal kunne komme frem til et sett med kriterier for kjøring av bobleanlegget. På denne måten ønsker Statkraft å oppnå energibesparelser, og samtidig holde indre fjord isfri. Foamed MDPE Float Ajustable Ballast Hot Dip Galvanized Steel Structure Autonomous Light LS502 / LS 650 Top Mark With Radar Reflector Aluminum Mast LOGGFØRER DATA I første omgang skal bøyene kun logge data som samles inn og sammenstilles med andre værdata i området. Dette for å kunne danne seg et bilde av hvordan forholdene er, og for at man etterhvert skal kunne automatisere driften på bobleanlegget basert på disse måledataene. Bøyene måler vann temperatur og salinitet på to forskjellige dybder (én og tre meter under overflaten). Bøyene er instrumentert med nødvendige sensorer, logger fra Scanmatic, lithiumbatteripakke og GSM-modem. Selve instrumentbøyene er fra det franske selskapet Mobilis, som har dette som sitt spesialfelt. Brukerseminar juni Det er med stor glede vi kan invitere deg til årets Brukerseminar hos Scanmatic. Brukerdagene avholdes ved våre lokaler i Kilsund (utenfor Arendal). Årets program er ferdig komponert, og vi er stolte av å kunne presentere et bredt spekter av lærerike, faglige og aktuelle foredrag! Ja, og selvfølgelig et fantastisk sosialt program på kvelden tirsdag 4. juni. Brukerseminaret er tilrettelagt for kompetansebygging, spennende faglige diskusjoner og ikke minst for å knytte nye verdifulle kontakter. For mer info, følg med på nettsidene våre, eller ta kontakt med For påmelding send mail til: Meteorology Technology Expo Brussel Scanmatic kan treffes på Meteorology Technology Expo Brussel oktober. Velkommen til en hyggelig prat, muligheten til å dele erfaringer og kanskje finne områder Scanmatic kan hjelpe deg og din bedrift med å finne gode løsninger sammen med deg! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Offshore Technology Days Scanmatic har egen stand under Offshore Technology Days i Stavanger oktober. Du er velkommen! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk:

Nedbørmålinger. Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr? VA konferansen Møre og Romsdal Clas de Presno Scanmatic AS

Nedbørmålinger. Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr? VA konferansen Møre og Romsdal Clas de Presno Scanmatic AS Nedbørmålinger Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr? VA konferansen Møre og Romsdal 2016 Clas de Presno Scanmatic AS Agenda Kort om Scanmatic AS Hvorfor måle nedbør? Hvordan måle nedbør? Sensorteknologi

Detaljer

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE EBL Bergen 2009 2 Krav til nøyaktighet av vannstandsmåling i magasin Hva sier retningslinjene om målenøyaktighet. Målenøyaktighet:

Detaljer

Nedbørmålinger. Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr?

Nedbørmålinger. Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr? Nedbørmålinger Hvorfor, hvordan og hva slags utstyr? VA konferansen Sogn og Fjordane 2015 Nils Lofstad Scanmatic AS Agenda Hvem er vi? Hvorfor måle nedbør? Krav til måling av nedbør Sensorteknologi Datainnsamling

Detaljer

Ungt firma med lang erfaring

Ungt firma med lang erfaring Ungt firma med lang erfaring Spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging FiberOptic AS er et selskap med spesialkompetanse innen bredbåndsutbygging. Vi er totalleverandør på fysiske fiberoptiske kabelinstallasjoner.

Detaljer

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi SAMFERDSEL Scanmatic

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014

KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER. Vannforsk 24. april 2014 KLIMATILPASNING BEHOV OG ØNSKER RÅDGIVENDE INGENIØRER 1 Vannforsk 24. april 2014 1. VED OVERSVØMMELSE VIL VEG OG JERNBANE OFTE VÆRE EN BARRIERE ELLER ET FLOMLØP Hvorfor en utfordring: For lite plass blir

Detaljer

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera

MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera MIC-serie 500 Robust, utendørs pan-tilt-zoom-kamera 2 MIC-serie 500 Setter standarden innen overvåking ff Attraktiv, kompakt utforming for diskret integrering i urbane miljøer ff Robust, vandalsikker konstruksjon

Detaljer

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir.

Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. Hvordan bruker J M Hansen kompetanseutvikling blant ansatte for å nå nye markeder? NHO Læringslivet 13.mai 2014 Nina Hjort adm. dir. JM Hansen AS Kort om JM Hansen Lokal styrke optimale løsninger siden

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner

VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Anleggsdagene 2014 Framtidens VA-systemer VA-systemet om 50 år noen refleksjoner Tom A. Karlsen 1 Utfordringer i dag 20 50 % lekkasjer både på vann- og avløpsledninger? Lav fornyelsestakt Mangelfulle reservevannforsyninger

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Naturen er vårt grunnlag

Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Naturen er vårt grunnlag Foto: istockphoto Vår kompetanse din sikkerhet Vår solide kompetanse er bygget opp gjennom fl ere tiår, og det har vært en bevisst satsing helt siden starten

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg

Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Ventilasjonsaggregater for næringsbygg Flexit Albatros 1000-5000 m 3 /h Albatros S10 R for topptilkobling av kanaler Kapasitet S10 R Krav TEK 10 1 000 Krav h85 %, SFP 1,5 650 Ved 200 Pa Automatikk: CS

Detaljer

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm

Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS Battery Management Systems Markedets mest intelligente sikring av nødstrøm BMS overvåker: Cellespenninger Temperaturer Mellomforbindelser BMS analyserer: Batteriets tilstand Cellens gjenværende levetid

Detaljer

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon

Totalleverandør innen sveising, metallbearbeiding og produksjon SERTIFISERINGER & STANDARDER Bedriften har egen IWE samt egen prosjektkoordinator/ IWS, og et bredt utvalg av sveiseprosedyrer som er godkjent av DNV-GL. Vi har jevnlig leveranser i henhold til DNV 2.7-1

Detaljer

Strategi & Fokus 2013

Strategi & Fokus 2013 Strategi & Fokus 2013 Alt i og på Betong! Strategi & Fokus 2013 Alt i og på Betong! Mål 2013. RESCONSULT skal drive en lønnsom og effektiv bedrift med fokus på fornøyde kunder, ansatte og eiere. OMSETNING

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er:

Fordeler med Mosca SoniXs ultralydsveiser er: Olav E. Fiskerstrand tar i bruk ny teknologi fra PALL-PACK AS Sammen med Optimar AS i Ålesund har vi i PALL-PACK AS levert siste generasjons pakkelinje til Olav E. Fiskerstrand. I linjen står siste generasjon

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog

SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata. SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog SACON - Full oversikt over biomasse og miljødata SACON AkvaVision BM Panelramme AquaLog - TIL LANDS OG TIL VANNS OM STORVIK OM STORVIK I 30 år har vi i Storvik Aqua jobbet for at lønnsomheten til kundene

Detaljer

The Levitation Pod. Personal Magnetic Levitation Module System. Made by:

The Levitation Pod. Personal Magnetic Levitation Module System. Made by: The Levitation Pod Personal Magnetic Levitation Module System Made by: Tollef Jørgensen Marcus Kolberg Kjetil Bru Loland Magnus Becher Eirik Monteagle Browne 1 Innhold Ingress... 3 The team... 3 Problemavgrensning...

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

E6 Soknedal

E6 Soknedal 20.09.2017 E6 Soknedal Dette er AF Gruppen Medarbeidertilfredshet Ansatte trives i AF Vår virksomhet Anlegg er ett av seks virksomhetsområder i AF Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi Offshore AF Anlegg

Detaljer

Planlegging og dimensjonering av dreneringsanlegg (Etatsprogrammet NIFS)

Planlegging og dimensjonering av dreneringsanlegg (Etatsprogrammet NIFS) Planlegging og dimensjonering av dreneringsanlegg (Etatsprogrammet NIFS) Multiconsult, 06.05.2015 Joakim Sellevold Seksjon for geoteknikk og skred, Vegdirektoratet joakim.sellevold@vegvesen.no NIFS Delprosjekt

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse

www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse www.somfy.no Somfy Home Motion Setter huset ditt i bevegelse Fleksib Home Motion by Somfy og ditt hjem settes i bevegelse! Somfy produserer motorer og styringer for alle vinduer, dører og porter i hjemmet

Detaljer

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag!

Infrarød varme: Fremtidens oppvarming> i dag! Oppnå balanse i ditt inneklima!! Kun fordeler med infrarød varme: Lun og behagelig varme Trygg og sunn varme Lite varmetap ved lufting Astma og Allergivennlig Unngå tørr luft Øker luftfuktigheten med 40-50%

Detaljer

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE

991B. www.mchale.net. Det Profesjonelle Valg RUNDBALLE PAKKERE 991B RUNDBALLE PAKKERE www.mchale.net Det Profesjonelle Valg MCHALE SETTER STANDARDEN McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design, kvalitetskomponenter

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

Ozonlaget. Innhold. «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. "It's possible"» 1. Lagsammensetning. 2. Utfordringer i fremtiden

Ozonlaget. Innhold. «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. It's possible» 1. Lagsammensetning. 2. Utfordringer i fremtiden Ozonlaget «Vi tenker for en bedre verden og gir oss ikke før vi er i mål. "It's possible"» Innhold 1. Lagsammensetning 2. Utfordringer i fremtiden 3. Konsept: Future Norway 3.1 Ingress 3.2 Nettverksbasert

Detaljer

Siedle porttelefonsystemer

Siedle porttelefonsystemer Siedle porttelefonsystemer Kaba MøllerUndall AS Alt fra mekanikk og montasje til elektronikk og service. Vi er din totalleverandør! Med vårt landsdekkende nettverk av egne avdelinger, Kaba Partnere, Kaba

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene.

Hardanger Miljøsenter AS. Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Hardanger Miljøsenter AS Leverandør av analysetjenester for avløpsvann i de neste 2-4 årene. Historikk rundt Hardanger Miljøsenter Opprettet som selskap i 1990. Var da et kommunalt selskap som skulle bistå

Detaljer

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt:

inspirasjon med kvalitet og begeistring skal vi bidra til gode rom og opplevelser Biblioteket i Alexandria Snøhetta Prosjekt: Arkitekt: inspirasjon Nyt vår brosjyre og la deg inspirere. Se hva vi kan bidra med og opplev eksempler på hva vi har levert og utført for en rekke oppdragsgivere over mange år. med kvalitet og begeistring skal

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015

Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 Nyhetsbrev Vinteren 2014-2015 I DETTE NUMMER: MILJØVENNLIG CIP- RENSING Velkommen til vår Kundeavis Her finner du litt info om hva vi leverer og hvordan vi kan bidra til å gi en teknisk og økonomisk god

Detaljer

Elektronikk Systemer Komponenter

Elektronikk Systemer Komponenter P R O D U KT O VE RS I KT Elektronikk Systemer Komponenter Hydraulikk + Elektronikk 2 Presentasjon Aratron Kurt Wiig AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører stiller alltid opp for

Detaljer

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping

Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester. GRP Rør Systemer. Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping Representant i Norden: Glassfiberarmert Polyester GRP Rør Systemer Rørteknologi for både Kontinuerlig vikleprosess og Sentrifugal støping VANNKRAFT VA-KONSEPT IRRIGASJON 1 SPESIELLE BRUKSOMRÅDER SUPERLIT

Detaljer

Bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjon Bedriftspresentasjon Selskapet Ledlight Group AS (LLG) er et innovativt norsk selskap som designer, utvikler, produserer og markedsfører lysarmaturer (CrystalLed ) basert på LED teknologi. Vårt fokus er

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

Fra enveiskommunikasjon

Fra enveiskommunikasjon Fra enveiskommunikasjon til effektiv e-postmarkedsføring APSIS er markedsledende og størst i Norden på e-postmarkedsføring. Vi utvikler teknikker og tjenester som hjelper deg med å kommunisere og selge

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Vaskerimaskiner. Produktoversikt

Vaskerimaskiner. Produktoversikt Vaskerimaskiner Produktoversikt Bildet er på en av IPSO`s produksjonslinjer på fabrikken i Wevelgem, Belgia. LITT OM BEDRIFTEN VERDENSLEDENDE IPSO er en av verdens ledende produsenter av industrielle og

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon

Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Alarmdetektorene i Professional Series Vet når det trengs alarm. Og når det ikke gjør det. Nå med Flerpunkts antimask med spraydeteksjon Bosch-teknologi uten sidestykke forbedrer deteksjonen og reduserer

Detaljer

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år

Fortiden vår er også fremtiden vår. Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Fortiden vår er også fremtiden vår Arendals Vasdrags Brugseierforening 100 år Historien Arendals Vasdrags Brugseierforening ble dannet 4. oktober 1907 av fosseiere med planer om større reguleringer. Vassdragslovgivningen

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

fra BEA lyd & bilde Musikk i hele huset

fra BEA lyd & bilde Musikk i hele huset 04.05.17 Musikk i hele huset fra BEA lyd & bilde Vi hos BEA lyd & Bilde har som formål å gjøre det enkelt for deg å bruke lyd og bildeprodukter. VI ivaretar hele pakken: leverer, monterer, programmerer

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll

Sikring mot fugl. Ekspert på skadedyrkontroll Sikring mot fugl Rentokil Skadedyrkontroll Beskytter din eiendom og ditt renomè Rentokil Skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Norge i 1971 og er Norges eldste og ledende virksomhet på området skadedyrkontroll.

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

www.somfy.no Glystro Motoriser dine gardiner Med ett enkelt trykk blir ditt oppholds rom mer privat

www.somfy.no Glystro Motoriser dine gardiner Med ett enkelt trykk blir ditt oppholds rom mer privat www.somfy.no Glystro Motoriser dine gardiner Med ett enkelt trykk blir ditt oppholds rom mer privat Motoriser dine gardiner me og det blir en nytels Det er litt av et skuespill hver gang en gardin, motorisert

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY

Produktoversikt. www.aratronhydraulikk.no. Elektronikk Systemer Komponenter MOBILE ENERGY Produktoversikt OIL+GAS MARINE ENERGY MOBILE Elektronikk Systemer Komponenter 2 PRESENTASJON Elektronikk Systemer Komponenter Aratron Hydraulikk AS holder til i moderne lokaler i Stavanger. Våre ingeniører

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg

Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Et av markedets mest usynlige minirenseanlegg Markedets mest driftssikre minirenseanlegg er også det mest vedlikeholdsfrie Vi har videreutviklet markedets mest driftssikre minirenseanlegg og gjort det

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 http://www.tu.no/samferdsel/2015/09/19/se-bildene-slik-blir-nye-flesland BERGEN LUFTHAVN FLESLAND TERMINAL 3 Se bildene: Slik blir «nye» Flesland Når Flesland åpner sin nye terminal er det god plass til

Detaljer

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby

MFT MFT. Produktinformasjon. Overvannsmagasin FluidVertic Magasin MAV 252. Sivilingeniør Lars Aaby Regnvannsoverløp LOD anlegg Mengde/nivåregulering Høyvannsventiler MFT Miljø- og Fluidteknikk AS MFT Miljø- Postboks og 356 Fluidteknikk AS Sivilingeniør 1379 Nesbru Lars Aaby Norge Telefon: +47 6684 8844

Detaljer

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016

STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS. New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 STUDIETUR: DISRUPTIVENESS I BANK OG FINANS New York, San Francisco og Silicon Valley, mandag 14 torsdag 17. mars 2016 DIGITALISERING I REKORDFART Bankene har fått en ny trussel i nye Silicon Valley-bedrifter.

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR

HYDROLOGI. Marianne Myhre Odberg Hydrolog Bane NOR HYDROLOGI Marianne Myhre Odberg odbmar@banenor.no Hydrolog Bane NOR Tema Hydrologi, hva er det? Flom Gjentaksintervall og sannsynlighet Flomberegning og klimatilpasning Hydrologi og jernbane Hensyn til

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger

Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger Samarbeid og felles fokus gir gode løsninger Transportforskning 2014 sesjon D: Sikkerhet og beredskap UBC Ullevaal stadion torsdag 5. juni Prosjektleder Bjørn Kristoffer Dolva NATURFARE, infrastruktur,

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems?

Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems i Norge. Hvem kontakte hos. Electrolux Professional AS, Division Laundry Systems? , Hvem kontakte hos, Division Laundry Systems? Her finner du oss Mail: els.info@electrolux.no www.electrolux.no/laundrysystems www.electrolux.com/professional Nytt automatisk sentralbordnummer 815 30 111

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Presentasjon Aidon. Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no

Presentasjon Aidon. Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no Presentasjon Aidon Rolf Pedersen Thor-Erik Næss www.aidon.no Aidon i korte trekk Etablert 2004 - Eiet av Norske og Finske investorer Utvikler og markedsfør løsninger innenfor AMR/ AMM Fra oppstart til

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd

Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd Bosch høyttalersystem Ledende innen førsteklasses lyd 2 Ledende innen førsteklasses lyd Avansert lydekspertise Med mer enn 60 års erfaring innen utforming og utvikling av elektroakustisk teknologi er Bosch

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene

Teknologidagene. Trondheim 6.-10. oktober. www.vegvesen.no/teknologidagene Teknologidagene 2014 Trondheim 6.-10. www.vegvesen.no/teknologidagene Velkommen til Teknologidagene 6. -10. 2014 Statens vegvesen inviterer deg til en uke der du blir kjent med hva som rører seg av ny

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer