stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stødig med Stable Scanmatic seiler Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser"

Transkript

1 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Scanmatic seiler stødig med Stable Sverige-suksess Scanmatic med datterselskap i Sverige Gjør som beveren Ny teknikk mot oversvømmelser Erstatter robåt Nytt kamera overvåker Oslokloakken

2 Pangstart i Sverige Scanmatic AS har blitt internasjonalt med datterselskap i Sverige. 1. januar 2013 ble Scanmatic Sverige AB etablert. Etableringen er et ledd i Scanmatic sin satsing i Sverige for å betjene sine svenske kunder, samt å få nærhet til markedet og tilrettelegge for videre vekst. - SPENNENDE Det svenske selskapet vil tilby samme produkter og løsninger som morselskapet i Norge. I tillegg vil selskapet etablere nye distribusjonsavtaler for verdensledende produsenter av sensorer og loggere innen meteorologi og hydrologi. - Ekspansjonen og etableringen i Sverige er noe vi har jobbet målrettet for. Vi har sett at det er etterspørsel etter vår kompetanse og våre tjenester i det svenske markedet, og nå var tiden moden for etablering. Det synes vi er veldig spennende, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. NÆRHET TIL KUNDER Scanmatic Sverige har flyttet inn i lokaler i Åkersberga som ligger cirka 30 minutter nord for Stockholm. Beliggenheten sikrer nærhet til gode og enkle kommunikasjonsmuligheter, slik som Arlanda flyplass og Stockholm. - Det gjør det enkelt for våre medarbeidere å kunne reise ut til kunder over hele Sverige, samt ta imot besøk, sier daglig leder i Scanmatic Sverige AB, Mats Riehm. Riehm forteller at selskapet allerede er i full gang med aktiviteter mot flere kunder i Sverige, og at de raskt også må begynne å se på videre rekruttering innen både salg, service og support. Selskapet har allerede levert flere måle- 2 stasjoner til Skelleftäelvens vattenreguleringsforetak, Umeå universitet, Sveriges landbruksuniversitet med flere, og det er mange interessante tilbud og forespørsler ute. I april vant selskapet en anbudsrunde med Statkraft Sverige AB på levering av syv til ni målestasjoner. Stasjonene skal plasseres i Gideälven, Fälsjöälven og Lagans reguleringsområde og magasin. De første stasjonene skal leveres allerede i juni, og de resterende etter sommerferien. KURS I NORGE Scanmatic har siden 1972 fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Scanmatic Sverige AB har fått til mye på kort tid men er ydmyk til den omfattende kompetansen som morselskapet besitter. - Selv om Scanmatic Sverige AB fortsatt er et lite selskap, finnes det et stort faglig miljø og ressurser i Norge vi kan dra nytte av. I Norge har man jobbet med denne typer leveranser i over 40 år, og det finnes mye erfaring man kan støtte seg til, sier Riehm. I april var blant annet kunder fra Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs i Norge på Sutron dataloggere og HIDACS innsamlingssystem. SER FREMOVER Daglig leder Mats Riehm er spent på fortsettelsen av Sverige-satsingen. Med tydelige mål og nye avtaler i sikte er Scanmatic-etableringen i Sverige et stort Mye har skjedd på kort tid for Scanmatic sitt nye datterselskap, Scanmatic Sverige AB. Bildet viser det nye kontoret i Åkersberga. Skellefteälven Vattenreguleringsforetak på kurs for Sutron dataloggere hos Scanmatic. skritt mot videre vekst for selskapet. - Vår ambisjon er å bli ledende på instrumentering innenfor meteorlogi, hydrologi og miljø i Sverige. Med verdensledende produkter og tilgang til et stort faglig miljø mener vi dette bør være innen rekkevidde om få år, sier Riehm.

3 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Loggerløsning For evaluering av resultater i kvistdamsprosjektet, er loggføring av vannivå i både opp- og nedstrøms dammene nødvendig. Scanmatic leverer instrumentering for vannstandsmåling i kvistdamsprosjektet. Fra venstre: Steinar Myrabø (Jernbaneverket) og Joakim Sellevold (Statens vegvesen). Foto: Bent Braskerud. BEVER-PROSJEKTET: Bygger kvistdammer mot oversvømmelser I den sammenheng har de involverte partene (se hovedsak) valgt å bruke 14 loggere for vannstand fra Scanmatic, såkalte OTT Ecolog 500 loggere. Dette er kompakte loggere med integrert trykksensor, GPRS modem og batteri. Måledata overføres daglig til Norges vassdrags- og energidirektorat med bruk av Scanmatic sitt innsamlingssystem HIDACS. Ved endringer i vannstand vil loggeren automatisk intensivere logger-intervallene slik at man får bedre oppløsning på data ved endringer. Dette for at man skal spare strøm i perioder med konstant vannstand, samtidig få god oppløsning på måledata når det skjer endringer i nivåene. Både veinettet og jernbanenettet er utsatt i forbindelse med flomsituasjoner. En «ny» teknikk testes nå ut for å holde kulverter og rør åpne. Prosjektet er nettopp startet og skal gå ut Målet er å undersøke om kvistdammer er en egnet teknikk for å holde stikkrenner frie for kvister, sedimenter og løsmasser, samt hindre flomtopper i små nedbørsområder. Scanmatic bistår prosjektet med instrumentering for vannstandsmåling. ET VARIG PROBLEM Å holde kulverter og stikkrenner rene for kvister og sedimenter er kritisk for å lede vann vekk for å unngå situasjoner med oversvømmelser. - Bekkeløpene ned mot veier og jernbanespor er for det meste ganske små og ofte påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan være skogsdrift, jordbruk, bebyggelse eller tilsvarende som fører vannet på ville veier. Vannføringen er som regel liten. Problemet er flomtoppene når bekkene drar med seg kvister og sedimenter ned til rørene, som kan gå tette, forteller hydrolog Steinar Myrabø hos Jernbaneverket. Kvistdamsprosjektet skal hindre erosjon og stabilisere overbelastningen i stikkrennene, i tillegg til å dempe vannførsel og flomtopper. KVISTDAMMER Teknikken går ut på å oppføre enkle dammer av materialer som finnes på stedet der de bygges. Først og fremst er tømmers tokker og kvist, men også stein, aktuelle byggematerialer. Målet er å bygge billige dammer med to hovedfunksjoner: Dammene skal bremse opp vannets hastighet i bekkeløpet ned mot stikkrenna. Det er viktig å hindre flomtopper fordi mange stikkrenner har for liten kapasitet. Dammene demper vannførselen, og når vannmassene slippes gjennom stikkrenna over lengre tid, er kapasiteten god nok. Dammene skal fungere som et filter. Løsmasser blir holdt igjen av kvistene. Over tid vil det samle seg opp mange kubikkmeter med masse på oversiden av dammene. Sedimentene som holdes igjen av dammene sørger for at landskapet bygger seg opp og forsterker dalsidene ned mot bekken. Erosjonen i bekkedalen stoppes. Prosjektet gjennomføres i regi av Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), som er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Norges vassdrags- og energidirektorat. 3

4 Seiler inn storkontrakt Etter syv års innsalgsarbeid halte arendalsselskapet Stable i land en kontrakt på 10 millioner kroner. Samarbeidspartneren Scanmatic skal utvikle og levere stabiliserte plattformer til bruk i en privat yacht. Kontrakten innebærer leveranse av 16 plattformer til senger, to store plattformer til bibliotek og spisestue, et stabilisert biljardbord, samt en plattform for vinkjøler. Yachten på 127 meter bygges i Italia, hos det renommerte verftet Privilege Yard. SAMARBEID MED DE BESTE Stable i Arendal er et spennende selskap som spesialiserer seg på stabiliserte plattformer for ulike formål. Systemet er svært avansert, og Stable er så langt daglig leder Svend Heier kjenner til, eneste leverandør i verden. Scanmatic har gjennom flere år vært en foretrukken samarbeidspartner for Stable innen produktutvikling og engineering. Det tok Svend Heier, daglig leder i Stable, syv år med jevnt innsalgsarbeid å hale i land den betydelige kontrakten. Foto: Anne Karin Andersen Administrerende direktør i Scanmatic, Kim Steinsland, forteller engasjert om et mangeårig samarbeid med Stable. - Det skulle ta flere år å få på plass 10 millioners-kontrakten for Stable, men da den var i boks, ryddet vi straks plass hos Scanmatic til det som nå ventet. I lokalene hos Scanmatic har Stable egen utviklingslab og det samarbeides tett på tvers av produksjonslinjer med utvikling, hyppige kvalitetskontroller, montering og sertifisering. - Å være en dynamisk og god samarbeidspartner for en kunde som Stable, er med på at vi holder oss faglige våkne og svært oppdaterte i en bred skala, sier Steinsland. PÅ VEI MOT NYE MARKEDER - Dette er et spennende og innovativt produkt, og vi vet at Stable er i gang med utvikling av nye modeller til bruk på andre markeder enn til cruise- og yachtindustrien, sier Steinsland. Plattformene skal være ferdig produsert i løpet av 2013 og sendes fortløpende til verftet i Italia for installering. - Produksjonen har så langt gått smertefritt, og første forsendelse skjer nå i mai, smiler en fornøyd Kim Steinsland. Foto: Stable, Privilege Yard AUTOMATIKK Plattformene stabiliseres via kraftige servoer. TEKNOLOGI Fokus: Robust, feilfri drift og lang levetid. ELEKTRONIKK Kontrollsystemet er basert på automasjonskomponenter fra Beckhoff og programmert i C. KVALITET Selv om kontrollsystemet ofte er det som fascinerer mest, er mekanisk kvalitet minst like viktig. 4

5 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Sterk vekst i Scanmatic Elektro Suksessen som Scanmatic Elektro har hatt siden oppstarten i 2012 er over all forventning. på anleggene. - Vi ser veldig positivt på fremtiden siden ordreinngangen, altså prosjekter som er kontrakterte, allerede er godt over budsjett. Dessuten var vi allerede i april nærmest fullbooket ut året. Det er vi kjempefornøyde med, sier Omdal. Korrigering: Sanntidsegenskaper med EtherCAT I forrige nyhetsbrev kom vi i skade for å skrive sekunder istedenfor mikrosekunder da vi omtalte et prosjekt vi gjør for Jernbaneverket. Are Omdal, Scanmatic Elektro AS 2012 som var første hele driftsår for Scanmatic Elektro AS som eget selskap, er tilbakelagt. Selskapet ble startet i 2011 som en avdeling i Scanmatic AS, men vokste raskt og ble derfor skilt ut i et eget selskap høsten Den sterke utviklingen fortsatte i Året endte godt over budsjett, både i forhold til omsetning og resultat. - Med andre ord har vi klart å oppnå et positivt resultat og lønnsom vekst allerede fra første driftsår. Det er vi svært godt fornøyde med, sier daglig leder Are Omdal. SYNERGIEFFEKT Selskapet har siden oppstarten hatt et tett samarbeid med morselskapet Scanmatic AS. Samarbeidet på tvers av fagfeltene vil i stor grad fortsette fremover, for å få til de best mulige løsningene for selskapene, og ikke minst for kundene. - Vi ser nå at synergieffekten mellom Scanmatic AS og Scanmatic Elektro AS er stor for begge selskapene og gir et solid inntrykk av at vi sammen kan påta oss store og små prosjekter som omhandler elektro og styring, sier Omdal. FULLT PROGRAM De første månedene i et nytt år er vanligvis stille tider for entreprenører. Dette har på ingen måte vært tilfelle hos Scanmatic Elektro. I januar, februar og mars har selskapet sysselsatt opp mot 50 mann per måned ute Følgende store prosjekter går mot en avslutning: Rehabilitering av Pollfjelltunnelen i Troms, kunde er NCC Rehabilitering av Mosseporten og St. Hansfjellet tunnelene i Østfold, kunde er AF Rehabilitering av Trengereid og Jamnatunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Rehabilitering av Risnes og Romslotunnelene i Hordaland, kunde er Statens vegvesen Oppgradering/installasjon av elektrisk anlegg og lys i Mykstufoss kraftstasjon, kunde er EB kraftproduksjon Følgende prosjekter har oppstart i nær fremtid: E18 Momarken, installasjon av SROanlegg (Styring, Regulering og Overvåking), veilys og tunnel elektro i Østfold, kunde er NCC Fv 46 Sandsfjordbru, SRO, veilys og tunnelelektro i Rogaland, kunde er Kruse Smith E 10 Hamnøy, SRO, veilys og tunnelelektro i Lofoten, kunde er Statens vegvesen Fv 540 Løvstakktunnelen, SRO og tunnelelektro i Hordaland, kunde er Statens vegvesen E18 Gulli-Langåker, SRO, veilys og tunnelelektro i Vestfold, kunde er Statens vegvesen. I tillegg har selskapet flere prosjekter der Scanmatic AS er kunde, slik som rasvarslingsprosjekter, prosjekter med behov for kamerainstrumentering, knyttet til damstyring og i forbindelse med Jernbaneverket. I prosjektet overvåker Scanmatic leveringskvaliteten på Jernbaneverkets omformerstasjoner. En trykkfeil gjorde dessverre at mikrosekunder ble til sekunder og artikkelens hovedbudskap dermed ble litt forkludret. Rett tekst skal være: Måleutrustningen som benyttes i leveransene er utviklet av Scanmatic, og er basert på EtherCAT-systembuss og automasjonskomponenter fra Beckhoff. EtherCAT er en Ethernet-basert sanntids feltbuss som er meget rask, skalerbar, fleksibel og rimelig. Det gjør at man kan bygge store, distribuerte systemer med deterministiske sanntidsegenskaper. Systemet har svært rask omløpstid (1000 distribuerte I/O på 30 mikrosekund), er hurtig og effektivt, med relativt rimelige automasjonskomponenter. Scanmatic har benyttet EtherCAT og Beckhoff i en årrekke i mange forskjellige prosjekter, fra relativt enkle systemer som for eksempel skiltstyringer, til komplekse kontrollsystemer for tidevannskraft og lignende. Erfaringen viser at både teknologien og produkter er svært robuste og stabile. Samtidig er det tydelig at potensialet for systemene bare øker etterhvert som flere typer I/O-moduler og CPU-plattformer kommer på markedet. Også på SW-siden går utviklingen raskt i retning av avansert instrumentering og analyse. Utviklingsmiljøet TwinCAT er fullt integrert mot Microsoft Visual Studio og systemene kan programmeres fullt og helt i C/C++. 5

6 Slik ser den ut, farkosten som skal automatisere inspeksjonsprosessen i kloakktunneler. Utstyrt med digitale HD-kameraer og LEd-basert belysning, filmer den kontinuerlig mens den driver fritt gjennom tunnelen. Robot erstatter robåt En ny inspeksjonsfarkost designet og utviklet av Scanmatic skal undersøke kloakktunneler i Oslo. Inspeksjon av kloakktunneler er ingen luksusjobb, men noen må gjøre det. Hittil har dette vært gjort av mennesker, men Scanmatic jobber i disse dager for å automatisere prosessen. - Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss innen systemleveranser for instrumentering, overvåking og styring, sier administrerende direktør i Scanmatic AS, Kim Steinsland. ØKT VANNKVALITET Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) kom med en slik utfordring høsten VEAS er et interkommunalt samarbeid som er eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS har et sentralrenseanlegg for avløpsvann og kloakk med mekanisk, kjemisk og biologisk rensing. Årlig behandler VEAS mellom 100 og 120 millioner kubikkmeter med avløpsvann. Det rensede slammet brukes til 6 jordforbedringsmiddel på kornarealer, og den utviklede biogassen dekker store deler av anleggets energibehov. Vannkvaliteten i indre Oslofjord er blitt betydelig forbedret etter at anlegget kom i drift. RISIKOFYLT Avløpsvannet kommer i hovedsak til VEAS gjennom en 42 kilometer lang hovedtunnelsystem fullboret gjennom fjell fra Oslo til VEAS på Slemmestad. Tunnelsystemet har en diameter på cirka 3,3 meter. Tunnelsystemet ligger mellom 10 og 80 meter under bakkenivå. Vannet renner hele veien med selvfall, mens hellingen på tunnelen bare er 75 centimeter per kilometer der fallet er minst. For å sikre nødvendig kapasitet må det foretas innvendig inspeksjon av tunnelsystemet regelmessig. - Det har tidligere vært gjort ved at to-tre personer har drevet gjennom systemet i en liten åpen båt. En slik gjennomseiling tar omtrent fire timer, og er på ingen måte risikofri, sier Kim Steinsland. INNOVATIV LØSNING For å redusere risiko for personell, og effektivisere inspeksjon av tunnelsystemet, gikk VEAS ut i markedet og ba flere leverandører om forslag til alternative metoder for inspeksjon. Scanmatic ble valgt som leverandør. Bakgrunnen var et forslag om å utvikle en rund, relativt lett farkost uten egen fremdrift som kan drive fritt gjennom tunnelen, og filme den innvendig via digitale HDkameraer og LED-basert belysning. - Etter litt diskusjon rundt fordeler og ulemper med at farkosten roterer, landet vi på modellen som er vist på bildene, sier Steinsland. Farkosten er helt rund og nesten flat i bunnen slik at den er minst mulig dyptgående. Dette for at den skal kunne

7 Nyhetsbrev n o 3 // 2012 Nye medarbeidere Nils Lofstad er utdannet sivilingeniør fra universitetet i Oslo innen fysikk og har også bakgrunn som ingeniør fra Agder Ingeniør og Distrikshøgskole innen teleteknikk. Han har jobbet i mange år innen telekomindustrien i STK, Alcatel, AXXESSIT og Ericsson. Han har lang erfaring med HW-utvikling, systemutvikling og produktledelse. Nils er opprinnelig fra Arendal og begynte i Scanmatic i januar. Nils skal jobbe med salg mot energisektoren. Clas J. Garcia de Presno har bachelorgrad i pedagogikk, men har de siste 13 årene jobbet med drift av forretninger i Aust- Agder. Butikkgruppen bestod i 2012 av 19 butikker, med en omsetning på ca. 120 millioner kroner. Som daglig leder var omsetning og salg den viktigste målsetningen med kontroll og kvalitet i alle ledd: personalhåndtering, markedsføring, logistikk og vareflyt. Clas skal markedsføre og selge Scanmatic sine produkter og systemer til industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og energibransjen. Stig Yngvar Nilsen har master i industriell økonomi og bachelorgrad i kybernetikk. Etter endt utdanning jobbet Stig fem år i ST-Ericsson. Stig har erfaring fra software-utvikling innenfor IP-teknologi og interface-utvikling mot tynn-modem. Teknisk arbeid fått mest fokus i yrkeslivet; men også prosjektstyring med kundeoppfølging i et internasjonalt marked er på CV-en. I Scanmatic skal Stig jobbe som prosjektingeniør for leveranse, og har siden desember i fjor deltatt i prosjekter mot energikunder og SROsystemer. Scanmatic liker utfordringer. Vi har vanskelig for å si nei når nye eller gamle kunder utfordrer oss Kim Steinsland, administrerende direktør, Scanmatic forsere sandbanker og lignende, som kan danne seg i tunnelsystemet. Farkosten er utformet av Scanmatic og produsert i tradisjonell glassfiberarmert polyester av Sørkomp, en lokal leverandør av komposittløsninger for blant annet offshorenæringen. INSTRUMENTERING OG BELYSNING Riktig lys og gode kameraer er viktig for å kunne få best mulige bilder fra innsiden av tunnelen. Farkosten er derfor utstyrt med tre kraftige LED-lamper som sprer lyset godt, samt tre digitale HD-kameraer. Til sammen dekker disse hele veggarealet i tunnelen når farkosten driver gjennom. - Lys og kameraer forsynes sammen med en industri-pc og et kompass fra et gelbatteri. Kameraene filmer kontinuerlig og lagrer hver sin film på minnekort. Samtidig logges farkostens orientering via et kompass, slik at filmen fra kameraene kan settes sammen og korrigeres for farkostens rotasjon. Til slutt gjennomgår eksperter filmen og analyserer den for å finne tunnelens tilstand, forklarer Steinsland. Hittil i prosjektet har fokus vært på utforming av selve farkosten og utrustning av denne med riktig lys, kamera og retningssensor for å kunne lage et best mulig bildemateriale fra gjennomseilingen. Videre arbeid med konseptet vil innebære utvikling av en nøyaktig posisjoneringsløsning, slik at avvik som oppdages fra bildematerialet kan posisjoneres nøyaktig i tunnelen. Det faktum at farkosten skal operere inni en fjelltunnel inntil 80 meter under bakkenivå, gjør valg av posisjoneringsløsning krevende. - GPS er selvsagt ikke et alternativ. Det finnes løsninger, for eksempel avanserte MRU-er laget for autonome undervannsfarkoster (AUV-er). Disse er imidlertid svært kostbare, relativt tunge Illustrasjonen viser hovedtunnelsystemet ved indre Oslofjord. og strømkrevende, sier Steinsland. - Det vi anser som mest aktuelt i øyeblikket, er å utvikle en posisjoneringsalgoritme som tar utgangpunkt i bildematerialet, eventuelt i kombinasjon med en avstandsmåler, og finne forflytning relativt til tunneltaket ved å posisjonere formasjoner i tunneltaket. 7

8 Nyhetsbrev n o 1 // 2013 Notiser Styrer boblene for Statkraft Scanmatic har signert kontrakt med Statkraft på å levere instrumenteringsbøyer som skal måle vanntemperatur og saltinnhold i Ranfjorden. Ranfjorden er en 67 km lang fjord som strekker seg fra kysten innenfor Dønna i sør, nordøstover til Mo i Rana. I enkelte år oppstår det til dels store isproblemer i Ranfjorden. Dette oppstår under spesielle værforhold, og medfører skader på private anlegg og småbåthavner. ENERGIKREVENDE Tre instrumenteringsbøyer levert av Scanmatic skal overvåke vanntemperatur og salinitet (saltinnhold) i fjorden. Dette vil bidra til å kunne automatisere det allerede eksisterende bobleanlegget, og dermed hindre at isproblemene vedvarer. Isingen i Ranfjorden oppstår fordi ferskvann fra elva legger seg oppå saltvannet i fjorden, og dette fryser til ved kaldt vær. I forbindelse med kraftutbygging på 60- tallet ble det etablert et bobleanlegg ved utløpet av elva for å blande ferskvannet med saltvannet. Dette har i de senere år blitt modernisert og fungerer etter hensikten. Utfordringen er at anlegget er energikrevende. RETNINGSGIVENDE Statkraft, som drifter anlegget, ønsket å se på muligheten til å automatisk styre an legget basert på informasjon om vær forhold og forhold i sjøen. I den anledning fikk Scanmatic kontrakt på å levere tre instrumenteringsbøyer som skal plasseres ute i Ranfjorden. Intensjonene er at man på sikt skal kunne komme frem til et sett med kriterier for kjøring av bobleanlegget. På denne måten ønsker Statkraft å oppnå energibesparelser, og samtidig holde indre fjord isfri. Foamed MDPE Float Ajustable Ballast Hot Dip Galvanized Steel Structure Autonomous Light LS502 / LS 650 Top Mark With Radar Reflector Aluminum Mast LOGGFØRER DATA I første omgang skal bøyene kun logge data som samles inn og sammenstilles med andre værdata i området. Dette for å kunne danne seg et bilde av hvordan forholdene er, og for at man etterhvert skal kunne automatisere driften på bobleanlegget basert på disse måledataene. Bøyene måler vann temperatur og salinitet på to forskjellige dybder (én og tre meter under overflaten). Bøyene er instrumentert med nødvendige sensorer, logger fra Scanmatic, lithiumbatteripakke og GSM-modem. Selve instrumentbøyene er fra det franske selskapet Mobilis, som har dette som sitt spesialfelt. Brukerseminar juni Det er med stor glede vi kan invitere deg til årets Brukerseminar hos Scanmatic. Brukerdagene avholdes ved våre lokaler i Kilsund (utenfor Arendal). Årets program er ferdig komponert, og vi er stolte av å kunne presentere et bredt spekter av lærerike, faglige og aktuelle foredrag! Ja, og selvfølgelig et fantastisk sosialt program på kvelden tirsdag 4. juni. Brukerseminaret er tilrettelagt for kompetansebygging, spennende faglige diskusjoner og ikke minst for å knytte nye verdifulle kontakter. For mer info, følg med på nettsidene våre, eller ta kontakt med For påmelding send mail til: Meteorology Technology Expo Brussel Scanmatic kan treffes på Meteorology Technology Expo Brussel oktober. Velkommen til en hyggelig prat, muligheten til å dele erfaringer og kanskje finne områder Scanmatic kan hjelpe deg og din bedrift med å finne gode løsninger sammen med deg! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Offshore Technology Days Scanmatic har egen stand under Offshore Technology Days i Stavanger oktober. Du er velkommen! Gå inn på seminarer for mer informasjon. Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk:

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi SAMFERDSEL Scanmatic

Detaljer

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten YEARS Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Vann en global utfordring Foto: Sondre Steen Holvik Ser lyset Kraftig vekst innen elektro Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten Åpner i Sverige Scanmatic satser

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013

SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013 REkoRDåR I AltIbox-utlEIE tre toppsjefer om StRømnEttEt lysebotn 2 profesjonalisering I It ny SERIE om lyse glimt fra perspektiv LYSE SIDER fabelaktig filmutleie InnHolD

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER

TEKNOLOGI- OVERFØRINGER TEKNOLOGI- OVERFØRINGER FRA OLJE- OG GASS- SEKTOREN ROTERER MED HAVSTRØMMEN TIDEVANNSMØLLER MED UNDERVANNS- TEKNOLOGI SIDE 18 LITEN OG NYTTIG TIL ROMFORSKNING MINITRANSFORMATORER TIL EL-BILER OG UTFORS-

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Gardermoen ruster opp for fremtiden

Gardermoen ruster opp for fremtiden Nummer 3 Oktober 2014 Gardermoen ruster opp for fremtiden Nye verktøyssortiment på plass i hyllene Nytt butikkkonsept i Finland Vellykket fusjon i Karlshamn Ahlsell Office smarte funksjoner i Ahlsell lommeformat

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann

PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann T E M A : O l j e o g o f f s h o r e Nr 3 / 2010 PG Marine Group: Skal vokse på rensing av ballastvann Etter stor suksess med pumpeog lasthåndteringssystemer sikter Asker-bedriften PG Marine Group seg

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt?

Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Nr 4-2008 Brækhus Dege Advokatfirma: Skilsmisse Hva skjer med firmaet mitt? Mange nyskilte bedriftseiere får sjokk når den tidligere ektefellen med loven i hånd krever halvparten av selskapet. Konsekvensene

Detaljer

Gode FortellInGer 2015

Gode FortellInGer 2015 Gode FortellInGer 2015 discovery 1 SUKSeSSen FortSetter NTNU Discovery har siden 2011 vært fødselshjelper for kunnskapsbaserte bedrifter og kommersialiseringer fra NTNU. Vi har søknadsfrist flere ganger

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer