Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikker og ren kyst. På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket. Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet"

Transkript

1 YEARS Nyhetsbrev no 3 // 2012 Sikker og ren kyst På rett spor Ny avtale med Jernbaneverket Nye værstasjoner Skal overvåke rasområder i fjellet Tar styringen Styreskap levert til Abu Dhabi

2 SAMFERDSEL Scanmatic har inngått en rammeavtale med Kystverket på leveranse av stasjoner og innsamlingssystem for vind og sikt langs kysten. I tillegg skal Scanmatic utvikle og levere løsningen tilpasset mobile enheter. Sikter mot verdens sikreste og reneste kyst Kystverket har inngått en rammeavtale med Scanmatic for kjøp, installasjon, service og drift av sikt- og vindmålere med sensorer for å kunne lage et internt sikkerhetssystem langs kysten. Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. I så måte er det viktig å unngå ulykker og akutte forurensninger. På veien velger de Scanmatic som samarbeidspartner. - Kystverket er en betydningsfull samfunnsaktør som gjør et viktig arbeid. Vi er stolte over å ha blitt foretrukket. Samtidig er dette en viktig kontrakt som bekrefter vår solide posisjon i dette markedet, sier markedsansvarlig i Scanmatic, Atle Leira. Leira er fornøyd med at Scanmatic er tildelt det ærefulle oppdraget, men han er vel så fornøyd med kompleksiteten i det. - Dette er et typisk prosjekt hvor vi får utnyttet bredden i kunnskapen og kapasiteten vår, sier Leira. ROBUST UTSTYR Sensorene er til for å hjelpe loser og operatører ved trafikksentraler med sanntidsinformasjon om sikt og vindforhold i skipsleden. Dette vil bidra til bedre informasjon om når det er sikkert for skip å foreta en seilas i krevende områder. Løsningen som Kystverket foretrekker, er basert på en kompakt datalogger med integrert modem (GSM/GPRS eller 2 Iridium satellitt) fra det amerikanske selskapet Sutron. For vindstasjonene benyttes det en robust akustisk vindsensor beregnet for maritime miljøer, og for sikt en sensor fra finske Vaisala. MOBILVERSJON - Ved valg av sensorer og utstyr var det viktig å ta hensyn til at de skal plasseres på steder langs sjøen med fare for korrosjon grunnet salt, sier prosjektleder hos Scanmatic, Daniel Hatlevoll. Data fra målestasjonene blir samlet inn til en sentral database hvor Scanmatic sitt egenutviklede innsamlingssystem HIDACS blir benyttet. - I tillegg til målestasjoner og innsamlingssystem skal det utvikles og settes opp en egen webapplikasjon og en egen applikasjon for Android, forteller Hatlevoll. Kystverket ønsker at både den web-baserte løsningen og den mobiltilpassede versjonen skal gjøres tilgjengelig for de operative i Kystverket. På sikt kan systemet vurderes å åpnes opp for fri bruk for alle sjøfarende.

3 ENERGI Nye kunder gir nye løsninger Skagerak Kraft har gitt nye løsninger hos Scanmatic. Skagerak Kraft er blant de nye kundene de siste året. Kraftselskapet fra Porsgrunn har en infrastruktur på målesystemene sine som hovedsakelig er basert på amerikanske Sutron. - I og med at også andre kunder ønsker å bruke det eksisterende systemet sitt, var det naturlig at vi inngikk et samarbeid med Sutron. På dette viset kan kundene våre videreføre kunnskap og gjenbruke tidligere investeringer, forteller prosjektleder i Scanmatic, Petter Halvorsen. Prosjektet for innføring av HIDACS i Skagerak Kraft er godt i gang. Det forventes ferdigstilt før jul. Systemet skal erstatte eksisterende løsninger for innsamling, styring og presentasjon. I tillegg skal det være utbyggbart med flere målesteder og ha et godt brukergrensesnitt på web. Kommunikasjonen mellom driftssentral og målestedene vil dessuten bli kraftig forbedret. Scanmatic skal bygge ut et spesialtilpasset stasjonsnett med flere nye værstasjoner på oppdrag fra Meteorologisk Institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Flere nye værstasjoner i fjellet Snø- og jordskred fører til mange ulykker og store problemer for vei, bane og befolkning. En nasjonal faregradvarsling skal redusere problemene. Meteorologisk Institutt (MET), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Vegvesen og Jernbaneverket skal bygge ut et spesialtilpasset stasjonsnett med flere nye værstasjoner i definerte regioner. Disse skal gi måledata for utvikling av skredvarslingstjenesten for snø- og jordskred. I den anledning var det utlyst en åpen anbudskonkurranse hvor Scanmatic ble valgt som leverandør. - Det skal ha vært en tett konkurranse med aktører fra både innog utland, hvor vi heldigvis trakk det lengste strået. Vi var ikke den rimeligste, men vi skåret høyt på teknisk løsning, kvalitet og servicekompetanse, sier salgssjef i Scanmatic, Johannes Skar. KONTRAKT PÅ FIRE ÅR I løpet av fire år skal det etableres 40 målestasjoner definert som basisstasjoner med et begrenset måleomfang. Målestasjonene skal måle lufttemperatur, relativ fuktighet, vindhastighet og - retning, snødybde, nedbørsmengde, eventuelt også nedbørs-intensitet og globalstråling eller innkommende kortbølger. I tillegg skal Scanmatic levere flere referansestasjoner med en rekke parametere. Værstasjonene skal dekke behov hovedsakelig i fjellområder. STØRSTE AKTØR Anskaffelsen omfatter sensorer, mekanisk utstyr, etablering av nødvendig infrastruktur og montering på stasjonsstedet. - Denne kontrakten faller inn i rekken med flere større rammeavtaler i den senere tid, og er med på å stadfeste vår posisjon som den største aktøren av meteorologiske og hydrologiske målestasjoner i landet, sier Skar. 3

4 ELEKTRO Scanmatic Elektro har nå ferdigstilt arbeidet med å oppgradere det elektriske anlegget og sikringsutstyret i Austmannalitunnelen, E134 Haukeli. Elektro vokser videre Scanmatic Elektro har inngått flere kontrakter med entreprenørselskapene NCC og AF Gruppen. Det nyetablerte selskapet Scanmatic Elektro har rukket å gjøre seg bemerket i løpet av det første driftsåret sitt. - Vi har allerede bygget opp et godt renommé i markedet. Vi får stadig forespørsler fra større entreprenørselskap om å være underleverandør innenfor elektro og automasjon, sier daglig leder Are Omdal. STOR ORDERESERVE Omdal forteller om travle dager for hele bedriften, over hele landet. - Vi påbegynner nå jobber for NCC i Pollfjelltunnelen i Troms. For NCC skal vi også i gang med veilys i både dagsone og i tunnel ved Momarken, sier Omdal. NCC er et av landets ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap, med rundt ansatte. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på 6,1 milliarder kroner. Scanmatic Elektro har videre inngått en kontrakt med børsnoterte AF Gruppen, også det ett av landets ledende entreprenør- og industrikonsern. - For AF Gruppen har vi fått jobber i forbindelse med Mosseporten og med St. Hans-tunnelen i Fredrikstad, forteller Omdal. ANSETTER FLERE Allerede første driftsår ligger Scanmatic Elektro an til en omsetning på 40 millioner. - Det er godt over målsetningen vi satte oss ved starten av året, sier Omdal, og han tror ikke det butter imot med det første heller. - Framtidsutsiktene våre er gode. Vi har sikret oss en stor ordrereserve og er derfor optimister, fortsetter Omdal. Økt aktivitet krever også mer ressurser. Bare i høst har bedriften ansatt tre nye medarbeidere. Ken Arne Rasmussen er ansatt som automatiker. Ken Roger Bjørge er ansatt som anleggsleder. Kim Andre Olafsen trer inn som voksenlærling. - I tillegg gleder vi oss over at Are Zakariassen har bestått fagprøven sin, forteller Omdal. Framtidsutsiktene våre er gode. Vi har sikret oss en stor ordrereserve og er derfor optimister. Are Omdal, Scanmatic Electro. 4

5 OFFSHORE Nye medarbeidere, nye krefter I høst har Scanmatic økt med ytterligere tre medarbeidere. Scanmatic får stadig flere og utfordrende prosjekter. I løpet av de siste månedene har vi derfor valgt å ansatte flere unge krefter. Prosjektleder i Scanmatic, Kjell Birger Kvinnesland, er godt fornøyd med at styringsskapene nå er levert til verft i Abu Dhabi. Styringsskapene er bygd etter amerikansk Clas 1, Zone 2, AEx-pz standard, noe som betyr at de leveres med en luftpumpe, en såkalt purge unit, og en gitt tetthetsgrad. Scanmatic tar styringen Scanmatic har nå levert styringsskapene til Marine Well Containment System. Marine Well Containment System utvikles gjennom en ikke-profitabel organisasjon, Marine Well Containment Company. Denne organisasjonen ble etablert i kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-golfen i 2010, for å styrke sikkerheten ytterligere. Prosjektet ledes av Exxon Mobil sammen med Chevron, ConocoPhillips og Shell. Leveransen fra Scanmatic inngår i dette prosjektet, på kontrakt med Bluewater i Nederland. OFFSHORE Hvert av styringsskapene fra Scanmatic inneholder et komplett redundant, PLSbasert styringssystem. Dette systemet er basert på input fra to stykk gyrokompass, slik man vanligvis finner innenfor dynamisk posisjonerings-løsninger om bord på offshorefartøy. Systemet sender ut signaler til en hydrau- lisk kontrollenhet (HCU) som igjen utfører selve arbeidet med å holde turn-tablen i den korrekte posisjonen. TETTHETSGRAD Styringsskapene er bygd etter amerikansk Clas 1, Zone 2, AEx-pz standard, noe som betyr at de leveres med en luftpumpe og en gitt tetthetsgrad. Dette gjør at skapet vil bli trykksatt etter installasjon, og at det dermed vil ha et overtrykk under drift, noe som hindrer eksplosiv gass i å trenge inn i skapet. Styringsskapene kan derfor uten fare plasseres i et område som potensielt kan bli utsatt for gasslekkasjer. Styringsskapene ble nylig levert til verft i Abu Dhabi for innmontering på to nybygde FPSOer som blir forflyttet til Mexico-gulfen for sjøtester i løpet av første kvartal i Christian Jørgensen har en mastergrad fra NTNU innen fysikk. Etter han var ferdig i Trondheim, har han jobbet som forsker ved FFI der han har vært en del av forskerteamet rundt Hugin. Christian er opprinnelig fra Arendal og begynte i utviklingsavdelingen ved Scanmatic i oktober. Bjørn Liene Gundersen har en mastergrad i System and Control Engineering fra Høgskolen i Telemark, som var bygget videre på en bachelorgrad i elektronikk fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Mellom bachelor- og masterstudiet jobbet han en periode på Atmel Norway i Trondheim med brukersupport av AVR mikrokontrollere. Etter endt masterstudium har Bjørn jobbet hos Tronrud Engineering på Hønefoss der han konsentrerte seg om embedded systemarkitektur og hardwarenær programmering. Bjørn er opprinnelig fra Arendal og begynte i Scanmatic i oktober. Økonomi og administrasjon er også styrket. Espen Haugland er opprinnelig fra Kvinesdal, men har bodd de siste fem årene i Kristiansand hvor han har jobbet som autorisert regnskapsfører for blant annet PWC Accounting og Bedøk AS. Espen har sin utdannelse fra Høgskolen i Agder med bachelor i revisjon. 5

6 SAMFERDSEL Kvalitetsmålinger i Jernbaneverke Nye og avanserte tog stiller stadig høyere krav til kjørestrømmen. Strømmen som driver det norske jernbanenettet og alle elektriske tog som går på norske skinner, leveres av Bane Energi. Bane Energi, som er en egen resultatenhet i Jernbaneverket, kjøper strøm i kraftmarkedet og omformer den fra 50Hz 3 fase til 16 2/3 enfase som leveres til togene via kontaktledningen. Omformingen skjer i cirka 35 omformerstasjoner langs jernbanen rundt om i landet. Disse er koplet til det regionale kraftdistribusjonsnettet på den ene siden, og til kontaktledningen (JBVs koplingsanlegg) på den andre siden. Togselskapene som opererer på norske skinner avregnes som kraftkunder og faktureres av Bane Energi etter forbruk, og som strømleverandør er Bane Energi naturligvis opptatt av leveringskvalitet. UTRUSTET OG I DRIFT For å kvalitetssikre sine strømleveranser og den strømmen som kjøpes inn og leveres fra det offentlige nettet, har Bane Energi valgt å installere avanserte kvalitetsmålesystemer fra Scanmatic på sine omformerstasjoner. Scanmatic ble valgt som leverandør etter en åpen anbudskonkurranse i fjor høst. Ett år senere er de fire første omformerstasjonene nå utrustet og i drift med kvalitetsmålesystemet som kontinuerlig ved hjelp av en matematisk metode kalt Park-transformasjon (dq0-transform) overvåker spenning, strøm, frekvens og For å kvalitetssikre sine strømleveranser og den strømmen som kjøpes inn og leveres fra det offentlige nettet, har Bane Energi valgt å installere avanserte kvalitetsmålesystemer fra Scanmatic på sine omformerstasjoner. Illustrasjon: Jernbaneverket Bane Energi. 6

7 Nyhetsbrev n o 3 // 2012 ts omformerstasjoner Notiser fasevinkel. Strømmer og spenninger blir kontinuerlig samplet med 10kHz samplingsfrekvens. Aktiv og reaktiv effekt beregnes fortløpende og overføres sammen med middelverdier og statistiske verdier til en sentral server for overvåkning. Alle målinger blir sammenliknet med lovlige grenseverdier. Ved overskridelser lagres og overføres komplette tidsserier fra en konfigurerbar periode før og etter overskridelsen for effektiv analyse og feilsøking. SANNTIDSEGENSKAPER MED ETHERCAT Måleutrustningen er utviklet av Scanmatic, basert på EtherCAT systembuss og automasjonskomponenter fra Beckhoff. EtherCAT er en Ethernet-basert sanntids feltbuss som er meget rask, skalerbar, fleksibel og rimelig. Det gjør at man kan bygge store, distribuerte systemer med deterministiske sanntidsegenskaper og svært rask omløpstid (1000 distribuerte I/O på 30S) hurtig og effektivt med relativt rimelige automasjonskomponenter. I realiteten gjør EtherCAT-teknologien, i kombinasjon med Beckhoffs store utvalg av industriell I/O, at man kan bygge store, fleksible sanntidsinstrumenteringssystemer med betydelig lavere kostnader enn man kunne bare for noen få år tilbake. Da kunne tilsvarende ytelse bare realiseres med kostbart instrumenteringsutsyr. INSTRUMENTERING OG ANALYSE Scanmatic har benyttet EtherCAT og Beckhoff i en årrekke i mange forskjellige prosjekter, fra relativt enkle skiltstyringer til komplekse kontrollsystemer for tidevannskraft. Erfaringen viser at både teknologien og produkter er svært robuste og stabile. Samtidig er det tydelig at potensialet for systemene bare øker etterhvert som flere typer I/O-moduler og CPU-plattformer kommer på markedet. Også på SW-siden går utviklingen raskt i retning av avansert instrumentering og analyse. Utviklingsmiljøet TwinCAT er fullt integrert mot Microsoft Visual Studio og systemene kan programmeres fullt og helt i C/C++. Brukervennlig og tilgjengelig verktøy Webview er et nyutviklet web-basert verktøy for å gjøre innsamlede data enkelt tilgjengelig. Webview har en rekke fordeler. Først og fremst gir den deg enklere tilgang til data du ofte ser på. Her finnes både nåverdier og historiske verdier. Du kan enkelt kjøre og sende kommandoer, for eksempel lukestyring. Webview sender også meldinger/alarmer når det er påkrevd. Statisk informasjon vises i form av både bilder og tekst, på grunnlag av en grafisk visning av data fra HIDACS. Webview er lett å operere i større nettverk i og med at den ikke skal installeres på hver pc, og oppdateringer av software skjer kun på serveren. Du slipper å hente rapporter via andre, og det er enkel konfigurering med drag-drop. Rammeavtale værstasjoner Statens vegvesen har inngått en rammeavtale med Scanmatic. Statens vegvesen eier og drifter cirka 250 værstasjoner for registrering av værobservasjoner langs veinettet i Norge. Scanmatic har levert over 150 av disse stasjonene. Nå skal værstasjonene oppgraderes til ny standard. Dette skjer i perioden I tillegg skal det i den samme perioden anskaffes om lag 60 nye værstasjoner. Varigheten på rammeavtalen vil være to år fra kontraktsignering, med opsjon om forlengelse på ytterligere ett pluss ett år. Grafisk framstilling av kvalitetsmålingen i sentralapplikasjon. 7

8 Nyhetsbrev n o 3 // 2012 Notiser Årets tema under Scanmatic Brukerdager var «Helheten i instrumentering i reguleringsområdet». Delta, dele og diskutere Scanmatic Brukerdager har som formål å samle kraftbransjen til hyggelig og lærerikt samvær. Under Scanmatic Brukerdager er det rikelig med anledninger til å kunne dele erfaringer, diskutere aktuelle problemstillinger og knytte personlige kontakter. Som sedvanlig ble brukerdagene lagt til lokalene til Scanmatic i begynnelsen av juni. Årets tema var «Helheten i instrumentering i reguleringsområdet». Den første delen av programmet fokuserte på hva dataene som blir samlet inn brukes til, med blant annet foredrag fra Powel og bidrag fra EB om produksjonsplanlegging. Den andre delen tok for seg selve instrumenteringen, med innlegg fra BKK. I den tredje delen ble det fokusert på hvordan vi sikrer dataene våre og hvordan vi får sendt dem fram og tilbake på en god og trygg måte. Her bidro E-CO med en presentasjon av hvordan de hadde introdusert IP i sitt nett. På slutten av dagen ble det seiltur i skjærgården med reker og tilbehør. Scanmatic Brukerdager 2013 er planlagt til juni. Seminar om distribuerte antennesystemer Har du savnet å kunne ringe med mobilen i et kraftverksbygg eller i en adgangstunnel? Scanmatic kan nå, sammen med leverandøren av Zinwave systemer Last Mile Communication, tilby en komplett pakke for å gi deg forenklet og forbedret kommunikasjon i dine anlegg. Seminaret vil presentere løsninger og konsepter for hvordan dette kan la seg gjøre på en enkel og kostnadseffektiv måte. Sted og tid: Royal Christiana i Oslo 13. februar. Pris: kroner. Ta kontakt med Atle Leira / ) for mer informasjon og påmelding. DP og forankring av flytende installasjoner offshore Vi blir å treffe på Tekna sin årlige konferanse og møteplass om DP og forankring av flytende installasjoner offshore i Trondheim februar. Se mer på Modifikasjonskonferansen (MOD en) i Stavanger Vi blir å treffe på egen stand under Modifikasjonskonferansen i Stavanger Forum mars. Se mer på mod.offshore.no. God Jul og Godt Nyttår! Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidsparter God Jul og Godt Nyttår. I stedet for julekort og gaver vil vi i år støtte Kreftforeningen med en pengegave. Ønsker du mer informasjon om sakene i dette nyhetsbrevet, send oss gjerne en e-post: Scanmatic AS Kilsund N-4920 Staubø Produksjon: Trykk:

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten

Vann. en global utfordring. Ser lyset Kraftig vekst innen elektro. Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten YEARS Nyhetsbrev n o 2 // 2012 Vann en global utfordring Foto: Sondre Steen Holvik Ser lyset Kraftig vekst innen elektro Tryggere veier Overvåkning øker trafikksikkerheten Åpner i Sverige Scanmatic satser

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

«Norge i bilder» har blitt enda bedre

«Norge i bilder» har blitt enda bedre Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/12 «Norge i bilder» har blitt enda bedre Nye og historiske flyfoto (ortofoto) fra hele landet er blitt enda mer brukervennlige og tilgjengelige

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus

Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus TEMA: REFERANSER OG PROSJEKTER Nr 3-2005 Spring Consulting: IT-konsulenter med 100 prosent SAP-fokus SAP supermenn Via bransjens mest erfarne SAPkonsulenter, implementerer og utvikler vi systemer som gir

Detaljer

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4

Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 01/09 Effektiv eiendomsforvaltning ved Oslo Lufthavn Side 4 REN og ny løsning for kalkulasjon av energiprosjekter Side 8 Oslo samferdsel

Detaljer

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I

M E S S E S P E S I A L I N D U S T R I cadmagasinet M E S S E S P E S I A L INDUSTRI INNHOLD Unngå ineffektive prosesser... side 2 Ny kunnskap hvor du vil, når du vil... side 4 Fleksible og gunstige leieløsninger... side 5 Fra 2D til 3D...

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett

Pluss: Er du klar for. Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye muligheter. Microsoft Office 2010 Økt fleksibilitet via Internett M a m u t M a g a z i n e V å r 2 0 1 0 E t k u n d e m a g a s i n s o m f o r e n k l e r d i n b e d r i f t s h v e r d a g Er du klar for nettskyen? Din nye databaseplattform Sikker lagring og nye

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov.

EFFEKTIV SMB 6TIPS TIL TA KONTROLL OVER UTGIFTENE. Vi dekker dine minste og største behov. 6TIPS TIL CRM Ta vare på kundene i nedgangstider DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Ekspertene svarer Dagens utfordringer for SMB-bedrifter Utskiftshåndtering Spar opp mot 30 prosent på printkostnader

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold

Takk for sist! En krukke gull ved enden av regnbuen? Norges største sprinklerjobb: Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold fra Brødrene Dahl AS Februar 2013 En krukke gull ved enden av regnbuen? Nei men et nytt kjempesykehus for hele Østfold VAKTSKIFTE I BRØDRENE DAHL Roger Lunde overtar sjefstolen fra Arne-Erik Olsen Norges

Detaljer

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg

Prosjektrapport. Lokalproduksjon fra solcelleanlegg Eksperter i Team 2012 Prosjektrapport Smartgrids Lokalproduksjon fra solcelleanlegg av Gruppe 4 Jørgen Moe Sandvik Mikkel Solberg Marius Hansen Simon Årdal Aarseth Rapport levert: 01.05.2012 Faculty of

Detaljer

Endringskonsulentene

Endringskonsulentene Nr 9-2004 escienza og ConsultIT er blitt Abeo: Endringskonsulentene Verden er i rask forandring. Nøkkelen til suksess for alle virksomheter er evnen til å tilpasse seg disse endringene raskt. Abeo kombinerer

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres.

For våre eiere, som jo er oss selv, smiler Jåtog- Rød, er trivsel en meget viktig faktor når resultatet skal evalueres. Nr 5-2006 En perfekt SAP-arbeidsplass En arbeidsplass der eiere og ansatte har de samme kriteriene for en perfekt arbeidsplass, skaper gode resultater. Konsulentselskapet Pearl Consulting drives og eies

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer