FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger"

Transkript

1

2 Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver og normer: ErP-direktiv 2009/125/EC EMK-direktiv 2004/108/EC EMK: EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008 Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC Sikkerhet: IEC : 2005;EN :2006 +A11:2009 Varemerker Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint og Windows er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker tilhørende Texas Instruments og BrilliantColor er et varemerke tilhørende Texas Instruments. InFocus, In Focus og INFOCUS (stilisert) er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende InFocus Corporation i USA og andre land. OBS: Dette produktet regnes som elektrisk og elektronisk utstyr i EUs direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet 2002/ 96/EC). WEEE-direktivet krever at slikt utstyr samles inn og behandles atskilt fra husholdningsavfall i Norge og EU-land. Vennligst følg retningslinjene fra lokale myndigheter eller spør i butikken hvor du anskaffet produktet om alternativer for innsamling eller gjenvinning. FCC-advarsel Dette apparatet er i samsvar med FCC-kravenes del 15. Bruk er gjenstand for de følgende to betingelsene: (1) Denne enheten skal ikke forårsake brysom forstyrrelse, og (2) Denne enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjon. Obs: Dette utstyret er blitt testet og funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i samsvar med FCC-reglenes kapittel 15. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot brysom forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosamband. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret er kilde til brysom forstyrrelse i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, kan brukeren forsøke å dempe forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til. Konsultere forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av InFocus Corporation kan føre til at brukerens rett til å bruke utstyret annulleres. CE-advarsel Dette produktet anses å være i klasse A på EU-markedet. Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Godkjenninger culus Andre spesifikke godkjenninger kan gjelde. Les sertifiseringsetiketten på produktet. Dette dokumentet gjelder innmeldt modell IN3128HD. Merkestrøm: V vekselstrøm, 3,8A, 50 60Hz InFocus forbeholder seg retten til å endre produkttilbud og spesifikasjoner når som helst uten varsel. 1

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Posisjonere projektoren 6 Koble til en datamaskinkilde 7 VGA-forbindelse 7 HDMI-forbindelse 7 Koble til strøm 7 Alternative datamaskinforbindelser 7 Vise et bilde 8 Justere bildet 9 Koble til en videoenhet 10 Videoenhetsforbindelser 10 HDMI-forbindelse 10 Komposittvideoforbindelse 10 VGA-forbindelse 10 Komponentvideoforbindelse 10 S-videoforbindelse 10 Lyd 10 Slå av projektoren 11 Feilsøke oppsettet 11 Bruke fjernkontrollen 19 Bruke lyden 20 Bruke tastaturknappene 21 Optimalisere datamaskinbilder 22 Presentasjonsfunksjoner 22 Optimalisere videobilder 23 Tilpasse projektoren 23 Bruke menyene 24 Grunnleggende meny 25 Avansert meny 26 Kontrollere projektoren via et LAN-miljø 29 Kontrollere projektoren eksternt via en webleser 30 Vise bilder via ifpresenter 34 Vise bilder med en USB-lagringsenhet 37 Vedlikehold 39 Rengjøre linsen 39 Bruke sikkerhetslåsen 39 Bytte projeksjonslampen 40 2

4 Viktige hensyn å ta for sikker bruk Følg denne veiledningen for å starte opp og stenge av på riktig måte. Følg alle advarsler og forsiktighetsråd i denne håndboken og på projektoren. Plasser projektoren i vannrett stilling med en vinkel på maksimum 15 grader fra horisontalplanet. Projektoren må stå minst 1,2 m (4 fot) fra eventuelle varm- eller kaldluftsventiler. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Plasser projektoren i et område med god lufting uten hindring for inntaks- eller utblåsningsventiler. Ikke plasser projektoren på en duk eller annen myk overflate som kan blokkere ventilene. Ikke plasser projektoren i direkte sollys, på steder hvor den er utsatt for fuktighet, stekefett, støv, røyk eller vanndamp. Ikke ta på eller steng projektorlinsen med gjenstander, fordi dette kan skade projektorlinsen. Riper, hakk og andre linseskader dekkes ikke av produktgarantien. Ikke se rett inn i linsen mens projektoren er i bruk. Ikke la projektoren falle ned. Ikke søl vann på projektoren. Væskesøl kan skade projektoren. Bruk den vedlagte strømledningen. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. Vi anbefaler en forgrening med overspenningsvern. Stikkontakten må ikke overbelastes. Når du kobler fra strømledningen, må du holde i støpslet, ikke ledningen. Vask hendene etter å ha håndtert kablene som er vedlagt dette produktet. Projektorens fjernkontroll bruker batterier. Sørg for at batteriene er riktig satt inn med hensyn til polaritet (+/-). Kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser for avfall. Bruk et takmonteringssett godkjent av InFocus for å oppnå riktig tilpasning, ventilasjon og installasjon. Garantien dekker ikke skade som skyldes bruk av ikke godkjent takmonteringssett eller ved installering på et upassende sted. Når projektoren er takmontert, må du beskytte øynene med øyevern for å hindre øyeskader før du åpner lampelokket. Service må bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Det kan være farlig å reparere sin egen projektor, og det annullerer garantien. Bruk bare reservedeler spesifisert av InFocus. Uautoriserte utskiftninger kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer, og det kan annullere garantien Bare ekte InFocus-lamper er testet for bruk i denne projektoren. Bruk av lamper som ikke er godkjent av InFocus kan føre til elektrisk støt og brann, og det kan annullere garantien. Lampen inneholder kvikksølv (Hg). Må behandles i henhold til lokale bestemmelser for avfall. Se Projektoren bruker en glasslampe med kvikksølv under høyt trykk. Lampen kan brenne ut før tiden eller sprekke med en poppende lyd hvis den dyttes, ripes eller håndteres mens den er varm. Risikoen for lampefeil eller -brist øker også med alderen. Bytt derfor lampen så snart «Bytt lampe»-meldingen vises. I det lite sannsynlige tilfellet at en lampe brister, kan partikler komme ut gjennom projektorens ventiler. Hold mennesker, mat og drikke unna «hold avstand»-områdene, angitt med «X» nedenfor, under og rundt projektoren. 1,2 m (4 fot) 1,5 m (5 fot) 1 m (3 fot) 0,6 m (2 fot) 1 m (3 fot) Følg disse anvisningene for å oppnå best mulig bildekvalitet og lengst mulig lampelevetid mens projektoren er i bruk. Dersom anvisningene ikke følges, kan det gå ut over garantien. Garantien i sin helhet kan leses i heftet om garanti og sikkerhet. 3

5 Introduksjon Denne nye, digitale projektoren er enkel å koble til, lett å bruke og grei å vedlikeholde. Projektoren er allsidig og fleksibel, og den passer like godt på styremøter som i hjemmekinoen. IN3128HD har som naturlig oppløsning. Den er kompatibel med en rekke datamaskiner og videoenheter. fokus zoom tastatur Produktspesifikasjoner Spesifikasjonene for denne multimediaprojektoren kan endres, så ta en titt på websiden for å se siste oppdatering. Tilbehør Standardtilbehøret som ble levert med projektoren er oppgitt i den vedlagte hurtigstartdokumentasjonen. Tilleggsutstyr finnes på websiden eller hos forhandleren. fjernkontrollmottaker (IR) linse Registrering på Internett Registrer projektoren på websiden for å aktivere garantien og motta produktoppdateringer, kunngjøringer og registreringsfordeler. kontakt for strømledning kontaktpanel 4

6 Kontaktpanel Projektoren kan kobles til både datamaskiner og videoenheter, deriblant med: HDMI (2) VGA-datamaskin (2) Komponentvideo S-video Komposittvideo Monitor ut (for eksterne skjermer) Lydinnganger (1 stykk 3,5 mm og 2 stykk RCA) Lydutgang Mikrofoninngang USB A (for visning av JPEG-presentasjoner fra en USB-flashstasjon, for tilkobling av mus, tastatur eller trådløsadapter og for fastvareoppgraderinger) Mini-USB B (for kontroll av lysbildepresentasjoner) LAN (modulærkontakt for nettverkskontroll og video over LAN) 12 V likestrømuttak (for skjermtrigger, maks. 0,75 A) RS232 (serielle kommandokoder tilgjengelig fra komposittvideo RS 232 monitor ut S-video datamaskin lyd inn komponentvideo USB mini B USB type A LAN HDMI sikkerhetslås 12 V likestrømutgang mikrofon inn lydutgang 5

7 Posisjonere projektoren Når du skal bestemme hvordan projektoren skal posisjoneres, må du vurdere skjermens størrelse og form, hvor stikkontakten befinner seg og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret. Her er noen generelle retningslinjer: Posisjoner projektoren på en flat overflate vinkelrett mot skjermen. Den må være minst 1,2 m (48") fra projeksjonsskjermen. Hvis du vil installere projektoren i himlingen, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et takmonteringssett godkjent av InFocus for å oppnå riktig tilpasning, ventilasjon og installasjon. Se installasjonsveiledningen som følger med InFocus takmonteringssett (delnr. PRJ-MNT-UNIV) for nærmere informasjon. Garantien dekker ikke skade som skyldes bruk av ikke godkjent takmonteringssett eller ved installering på et upassende sted. Les om hvordan du snur bildet opp ned i «Takmontering» på side 26. Vi anbefaler at du bruker et takmonteringssett godkjent av InFocus. Posisjoner projektoren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden fra projektorlinsen til skjermen og videoformatet avgjør hvilken størrelse det projiserte bildet får. Bildeforskyvningen er 134% +/-5%. Dette betyr at den nedre kanten av et 1,5 meter (60") høyt bilde som projiseres fra en projektor på et bord, er 51,8 cm (20,4") over linsens senterlinje. Bilde 60" (høyde) Projeksjonsvinkel Skjermstørrelse diagonalt (m/ tommer) Table 1: IN3128HD (1080P) skjermstørrelse Det projiserte bildets bredde (tommer/ meter) Avstand til skjerm Minimum avstand (tommer/ meter) Maksimal avstand (tommer/ meter) 40 /1,0m 35 /0,9m 48 /1,2m 72 /1,8m 60 /1,5m 52 /1,3m 72 /1,8m 108 /2,7m 80 /2,0m 70 /1,8m 96 /2,4m 144 /3,7m 100 /2,5m 87 /2,2m 120 /3,1m 180 /4,6m 150 /3,8m 131 /3,3m 180 /4,6m 270 /6,9m Skruer for takmontering: M4 8 (maks. L = 8 mm) Enhet: mm bildets nedre kant 51,8 cm (20,4") over linsens senterlinje linsens senterlinje 6

8 Koble til en datamaskinkilde VGA-forbindelse Koble den ene enden av den vedlagte datamaskinkabelen til Computer 1/ Computer 2-kontakten på projektoren og den andre enden til VGA-kontakten på datamaskinen. Hvis du bruker en skrivebordsdatamaskin, må du muligens koble fra kabelen til VGA-skjermen først. HDMI-forbindelse HDMI er et standard, ukomprimert grensesnitt for både digital lyd og -video. HDMI er et grensesnitt mellom projektoren og ulike kilder, som set-top-bokser, DVD-spillere og mottaker/forsterkere. Sett en HDMI-kabel inn i videoutgangen på videoenheten og i enten HDMI 1 eller HDMI 2-kontakten på projektoren. Koble til strøm Koble den svarte strømledningen mellom Power-kontakten på baksiden av projektoren og stikkontakten. Hvis Strømsparingsmodus er av, blinker strømlampen i statusindikatorpanelet (side 11) blått. Hvis strømsparingsmodus er på, lyser strømlampen fast blått. Denne funksjonen er av som standard. Se side 27 hvis du vil endre innstillingene. OBS: Bruk alltid strømledningen som ble levert med projektoren. Alternative datamaskinforbindelser For å få lyd fra projektoren kobles en lydkabel (tilleggsutstyr, medfølger ikke) mellom datamaskinen og Audio 1 eller Audio 2-kontakten på projektoren. I tillegg trenger du kanskje en adapter. koble til VGA-kabel koble til HDMI koble til strøm koble til lydkabel Hvis du bruker en skrivebordsdatamaskin og vil se bildet både på dataskjermen og på projeksjonsskjermen, kan du sette datamaskinkabelen inn i Computer 1- inngangen og skjermkabelen inn i Monitor out-kontakten på projektoren. 7

9 Vise et bilde Trykk på Power-knappen. Strømlampen lyser blått, og viftene begynner å gå. Når lampen tennes, vises oppstartskjermen. Det kan ta opptil ett minutt før bildet oppnår full lysstyrke. trykk på Power-knappen Ingen oppstartskjerm? Du får hjelp på side 12. Slå på datamaskinen eller videoenheten. Bildet skal vises på projeksjonsskjermen. Hvis du ikke ser noe bilde, kan du trykke på Source-knappen på projektoren eller fjernkontrollen. slå på datamaskinen eller videoenheten Hvis du bruker en VGA-kabel mellom datamaskinen og projektoren: Hvis du bruker en bærbar PC, må du sørge for at den eksterne videoporten er aktiv. Mange bærbare datamaskiner aktiverer ikke den eksterne videoporten automatisk når de kobles til en projektor. Som regel må du bruke en tastekombinasjon, som Fn+F8, eller CRT/LCD-tasten, for å slå ekstern visning på og av. Se etter en funksjonstast merket CRT/LCD eller en funksjonstast med et skjermsymbol. Trykk på Fn-tasten og den angitte funksjonstasten samtidig. Se dokumentasjonen til den bærbare datamaskinen for nærmere informasjon om tastekombinasjoner. aktiver den bærbare datamaskinens eksterne visning monitortast eller LCD/CRT-tast Fn-tast Intet bilde på den bærbare datamaskinen? Prøv å trykke på Autoknappen på projektorens tastatur eller på Auto Image-knappen på fjernkontrollen. Du får hjelp på side 12. 8

10 Justere bildet Om nødvendig, kan du justere projektorhøyden ved å trykke på hevefotens utløserknapp for å strekke den ut. Om nødvendig, kan du rotere rettstillingsføttene bakerst på projektoren. justere høyde hevefotens utløserknapp rettstillingsføtter Posisjoner projektoren i ønsket avstand, vinkelrett mot skjermen. På side 6 finner du en tabell med skjermstørrelser og avstander. justere avstand Justere zoom eller fokus. justere zoom og fokus Hvis bildet ikke er rettvinklet, må du først forsikre deg om at projektoren er vinkelrett mot skjermen. Hvis lengden på den øvre siden av bildet er forskjellig fra den nedre, trykker du på den øvre Keystone-knappen for å redusere den øvre delen av bildet og den nedre Keystone-knappen for å redusere den nedre delen. Hvis lengden på den venstre siden av bildet er forskjellig fra den høyre, dreier du projektoren litt til venstre eller høyre slik at bildet blir rettvinklet. Kontrast eller Lysstyrke justeres i Grunnleggende meny. På side 25 finner du hjelp om disse menyjusteringene. justere trapesform justere Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold 16:9 Autobilde Utfør Lysstyrke 50 Kontrast 50 Automatisk perspektivkontroll På Keystone + 0 Forhåndsinnstillinger Presentasjon Skarphet 0 Lydstyrke 16 Mikrofonvolum 0 Takmontering Av Avansert meny 9

11 Koble til en videoenhet Du kan koble videoenheter, som videokassettspillere, DVD-spillere, videokameraer, digitale kameraer, videospillkonsoller, HDTV-mottakere og TVtunere til projektoren. Du kan bruke den innebygde høyttaleren og koble lyden direkte til projektoren eller forbigå projektorens lydsystem og koble lyden direkte fra kilden til et stereo- eller hjemmekinosystem. Du kan koble projektoren til de fleste videoenheter som har videoutgang. Du kan ikke koble koaksialkabelen som kommer inn i huset fra et kabel- eller satellittselskap signalet må behandles i en tuner først. Eksempler på slike tunere er digitale kabelbokser, videokassettspillere, digitale videoopptakere og bokser for satellitt-tv. Generelt er alle enheter som kan bytte kanal å anse som en tuner. Før du kobler til projektoren, må du bestemme hvilket sideforhold du ønsker å bruke. Innstillingen av projektorens høyde/bredde-forhold justeres via Resizeknappen på fjernkontrollen eller via projektorens Grunnleggende meny. Se side 25 for nærmere informasjon. Videoenhetsforbindelser Det leveres ingen videokabler med projektoren. Du kan bestille kabler fra InFocus eller skaffe dine egne. HDMI-forbindelse HDMI er et standard, ukomprimert grensesnitt for både digital lyd og -video. HDMI er et grensesnitt mellom projektoren og ulike kilder, som set-top-bokser, DVD-spillere og mottaker/forsterkere. Sett en HDMI-kabel inn i videoutgangen på videoenheten og i en av HDMI-kontaktene (HDMI 1 eller HDMI 2) på projektoren. Komposittvideoforbindelse Sett den gule pluggen på komposittvideokabelen inn i videoutgangen på videoenheten. Sett den gule pluggen i den andre enden inn i den gule Videokontakten på projektoren. VGA-forbindelse Hvis videoenheten har en 15-pin VGA-utgang, setter du den ene enden av den vedlagte datamaskinkabelen inn i VGA-utgangen på videoenheten. Denne kontakten kan f.eks. være merket «til monitor» på videoenheten. Sett datamaskinkabelen inn i enten Computer 1- eller Computer 2-kontakten på projektoren. Komponentvideoforbindelse Hvis HD-videoenheten har komponentkontakter, sett den ene enden av en RCAkomponentkabel inn i de utgående komponentvideokontaktene på videokilden. Sett den andre enden av RCA-komponentkabelen inn i Y Cb/Pb Cr/Prkontaktene på projektoren. Du kan bruke en valgfri komponent til VGA-adapter. Sett den ene enden av komponentkabelen inn i videoenheten. Sett den andre enden av komponentkabelen inn i adapteren og sett adapteren inn i Computer 1- eller Computer 2-kontakten. S-videoforbindelse Sett S-videopluggen inn i S-videoutgangen på videoenheten. Sett S-videopluggen i den andre enden inn i S-Video-kontakten på projektoren. Lyd PC-lyden kobles til via en stereokabel med 3,5 mm plugger mellom Audio 1 eller Audio 2-kontakten på projektoren og lydkilden. Hvis lydkilden har RCAkontakter, kan det være nødvendig med en Y-kabel eller adapter. Utstyr med RCAkontakter kobles til via en stereokabel med RCA-plugger mellom Audio/L- og Audio/R-kontakten på projektoren og lydkilden. (Obs: Det er ikke behov for separate lydkabler når inngangskilden er HDMI.) 10

12 Slå av projektoren Tid automatisk av Projektoren har også en Tid automatisk av-funksjon som automatisk slår av projektoren hvis aktive kilder eller brukeraktivitet ikke gjenkjennes i løpet av 30 minutter. Denne funksjonen er av som standard. Se side 27 hvis du vil endre denne tiden. Slå av projektoren Trykk på Power-knappen på projektoren eller fjernkontrollen for å slå av projektoren. Lampen slår seg av og strømlampen blinker blått i 1 minutt mens viftene fortsetter å gå for å kjøle ned lampen. Hvis Strømsparingsmodus er på og lampen er nedkjølt, lyser LED-lampen blått og viftene stopper. Hvis Strømsparingsmodus er av og lampen er nedkjølt, blinker LED-lampen blått og viftene stopper. Trekk støpslet ut av stikkontakten for å slå projektoren fullstendig av. Feilsøke oppsettet Hopp til neste avsnitt hvis bildet vises riktig på skjermen. Hvis ikke, kan du feilsøke oppsettet. Statusindikatorpanelet på toppen av projektoren indikerer projektorens tilstand og kan hjelpe deg med å løse problemer. Table 2: Statusindikatorenes visning og betydning Statusindikator POWER: Fast blått POWER: Blinker blått POWER: Blinker blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Blinkende rødt POWER: Fast blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Blinkende rødt POWER: Fast blått TEMP: Av LAMP: Blinkende rødt Betydning 1. Hvis Strømsparingsmodus er på, er projektoren tilkoblet. 2. Projektoren er på og initiert. 3. Projektoren er i normal drift. 1. Hvis Strømsparingsmodus er av, er projektoren tilkoblet. 2. Projektoren er i ferd med å slå seg av, og viftene kjøler ned projektoren. Projektorviftene virker ikke som de skal, og projektoren har slått seg av. Lampen kunne ikke tennes. Ta kontakt med teknisk støtte hvis problemet vedvarer. Kontakt service på Lampen har nådd slutten på levetiden og må byttes. Lampen fortsetter å virke til den brenner ut. Kontakt teknisk støtte. Reparasjon kan være nødvendig. POWER: Fast blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Av 1. Projektoren er overopphetet og lampen slås av. Viftene fortsetter å gå. 2. Projektoren slås ikke på igjen før nedkjølingen er ferdig. 11

13 Problem Løsning Resultat Ingen oppstartskjerm Koble strømledningen til projektoren trykk på power-knappen Riktig bilde Oppstartsskjerm Kun oppstartskjerm vises Trykk på Source-knappen aktiver den bærbare datamaskinens eksterne visning Projisert datamaskinbilde Oppstartsskjerm A A Start den bærbare datamaskinen på nytt A 12

14 Problem Løsning Resultat Intet datamaskinbilde, bare ordene «Signal utenfor rekkevidde» Signal utenfor rekkevidde Trykk på Auto Image-knappen på fjernkontrollen Juster datamaskinens oppdateringshastighet (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning >Avanserte innstillinger >Adapter-kategorien). Varierer med operativsystem. Projisert datamaskinbilde A A A Jeg ser bare bakgrunnen, ingen av ikonene på skrivebordet er synlig Det kan også hende at du må justere oppløsningen på datamaskinen som vist i løsningen av «Bildet er uklart eller beskåret»- problemet nedenfor Bytt innstillingen for flere skjermer til «Dupliser disse skjermene» (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning). Varierer med operativsystem. Projisert bakgrunn og skrivebord A A A A 13

15 Problem Løsning Resultat Bildet er uklart eller beskåret A A Still inn datamaskinens «oppløsning» slik at den passer til projektorens oppløsning (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning). Varierer med operativsystem. Bildet er klart og ikke beskåret A Bildet er ikke midtstilt på skjermen Flytt projektoren, juster høyden Riktig bilde ( PC ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Juster horisontal eller vertikal posisjon i Avansert meny > Bilde > PCmenyen Fase Sporing Horis. posisjon Vert. posisjon Tilbake

16 Problem Løsning Resultat Bildet er ikke rettvinklet Justere trapesformen med tastaturet Rettvinklet bilde Bildet er ikke skarpt Juster Skarphet i Grunnleggende meny Riktig bilde ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Avansert meny Bildet passer ikke til sideforholdet 4:3 eller 16:9 Bytt sideforholdet til 4:3 eller 16:9 i Grunnleggende meny > Høyde/bredde-forholdmenyen Riktig bilde ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Avansert meny 15

17 Problem Løsning Resultat Bildet vises opp/ned Slå av Takmontering i Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Riktig bilde Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Bildet er speilvendt venstre/høyre Slå av Bakprojeksjon i Avansert meny > Oppsett > Bildeoppsett-menyen Riktig bilde A Avansert meny ( Bildeoppsett ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 A Forstørrelsesnivå Horis skift Vert. skift Takmontering Bakprojeksjon Tilbake Av Av Projiserte farger matcher ikke kilde Justere elementene i Avansert meny > Bilde > Farge-menyen Riktig bilde COLOR ( Farge ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Farge 50 Fargetemp Kjølig Gamma Video Fargetone 50 Tilbake COLOR 16

18 Problem Løsning Resultat Videoen som er innebygd i PowerPointpresentasjonen spilles ikke av på skjermen Slå av den interne LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen Innebygd video spilles av riktig A B A B A B Lampen slår seg ikke på, projektoren overopphetes Kontroller at ingen luftehull er tilstoppet, slå av projektoren og la den kjøle seg i ett minutt Lampen tennes Oppstartsskjerm Overopphetingsindikator 17

19 Problem Løsning Resultat «Bytt lampe»-meldingen vises ved oppstart, lampen tennes ikke Lampen må byttes (se side 40) lampelokk Lampen tennes Oppstartsskjerm bytte lampe Trenger du fortsatt hjelp? Besøk websiden vår på eller ring hvis du trenger hjelp. Informasjon om å kontakte kundestøtte finnes i heftet om garanti og sikkerhet. Dette produktet er dekket av en begrenset garanti. Du kan kjøpe en utvidet garanti hos forhandleren. Hvis du må sende projektoren til reparasjon, anbefaler vi at du pakker den inn i den originale emballasjen eller får et profesjonelt pakkefirma til å pakke inn enheten. Sørg for å fullverdiforsikre sendingen. 18

20 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollen bruker to (2) AAA-batterier (medfølger ikke). De settes lett i ved å ta av dekslet på baksiden av fjernkontrollen, innrette + og --endene av batteriene, skyve dem på plass og deretter sette på dekslet igjen. Forsiktig: Når du bytter batteriene i fjernkontrollen, må du være oppmerksom på at bruk av annen type batteri enn AAA kan forårsake alvorlig skade på fjernkontrollen. Sørg for at batteriene kasseres på en miljømessig forsvarlig måte. Hvis fjernkontrollen blir våt, må den tørkes umiddelbart. Unngå overdreven varme og fuktighet. Sørg for at batteriene er riktig satt inn med hensyn til polaritet (+/-). Ikke bland nye og gamle batterier, heller ikke ulike typer batterier. Bytt batteriene så snart de er tomme. Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den oppbevares eller ikke er i bruk på en stund. Bruk fjernkontrollen ved å rette den mot fjernkontrollsensoren foran på projektoren (ikke mot datamaskinen). Rekkevidden for optimal betjening er ca. 4,5 m (15 fot). Trykk på fjernkontrollens Power-knapp for å slå projektoren på og av (informasjon om å slå av på side 11). Trykk på fjernkontrollens Menu-knapp for å åpne projektorens menysystem. Bruk pilknappene til å navigere og Select-knappen til å velge funksjoner og justere verdier i menyene. Du kan lese mer om menyer på side 24. Fjernkontrollen har også: Volume-knapper for å justere lyden. Custom-knapp som kan tilordnes en spesiell funksjon, som Blank skjerm eller Frys (se side 26). Source-knapp som viser en meny hvor du kan velge mellom alle mulige kilder for å bytte den aktive kilden. Blank-knapp for å vise en tom skjerm. Presets-knapp for å velge lagrede innstillinger (se side 25). Mute-knapp for å dempe lyden. Auto Image-knapp for å synkronisere projektoren til kilden igjen. Resize-knapp for å veksle mellom ulike sideforhold (se side 25). 19 Help-knapp for å få hjelp med å koble til kilder og forbedre bildet. ESC-knapp for å gå tilbake til forrige meny. PC-knapp for å bla gjennom datamaskinkildene. Video-knapp for å bla gjennom Kompositt/S-video/HDMI-kildene. Keystone-knappene justerer trapesformen på bildet Magnify-knapper for å forstørre og forminske det projiserte bildet. Freeze-knapp for å sette det prosjekterte bildet på pause. Overskan-knapp for å fjerne støy rundt videobildet. AV Mute-knapp for å vise et tomt bilde og dempe lyden. Feilsøke fjernkontrollen Kontroller at batteriene er installert i riktig retning og ikke er tomme. Sørg for at du er innenfor fjernkontrollens rekkevidde på 4,5 m (15 fot) og retter den mot projektoren eller skjermen, ikke mot datamaskinen. Pek med fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på projektoren for å oppnå best mulig resultat. navigasjonsknapper

21 L R Audio Out Video Out HDMI Out Bruke lyden Bruke projektorens høyttalere Koble lydkilden til LYD INN-kontakten(e) (Audio 1, Audio 2 eller Audio L/R) for å høre lyden via projektorens høyttalere. Du kan bruke projektorens høyttalere ved å koble en mikrofon til mikrofonkontakten. koble til PC-lydkabel Du kan også koble høyttalere med innebygd forsterker til projektoren ved å bruke Audio Out-kontakten. Juster lydstyrken ved å trykke på Volume-knappene på fjernkontrollen. koble til videokildens lydkabel Feilsøke lyd Hvis du ikke hører lyden, kan du se etter følgende: Kontroller at lydkabelen er koblet til LYD INN-kontakten(e) (Audio In eller Audio L/R) på projektoren og at den andre enden av kabelen er koblet til lydutgangen på kilden (ikke en kontakt for «inngående lyd» eller «mikrofon»). Sørg for at lydstyrken er stilt høyt nok. Trykk på Volume-knappene på fjernkontrollen. Sørg for at den riktige kilden er aktiv. Juster lydkilden. Hvis du spiller av en film, må du forsikre deg om at avspillingen ikke er satt på pause. koble til mikrofon 20

22 Bruke tastaturknappene De fleste knappene er detaljert beskrevet i andre avsnitt, men her er en oversikt over funksjonene deres: Power slår projektoren på og av (side 8). Auto synkroniserer projektoren til kilden på nytt. Menu åpner skjermmenyene (side 24). Enter virker som en valgknapp i skjermmenyen og brukes til betjening av USBlagringsenheten (side 37). Pil opp/ned/venstre/høyre Når menyen vises, brukes opp- og nedtast til å navigere i menyen, mens venstre- og høyretast brukes til justeringer. Venstretast brukes også til å gå tilbake til den forrige menyen. Keystone justerer bildets trapesform for å få det rettvinklet (side 9). Source viser en meny hvor du kan velge mellom alle mulige kilder for å bytte den aktive kilden (side 8). Blank gjør skjermen blank. knapper for menynavigasjon 21

23 Optimalisere datamaskinbilder Når projektoren er i drift og bildet vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av skjermmenyene. Generell informasjon om bruk av menyene finner du på side 24. Velg standard bildeinnstilling ved å bruke en forhåndsinnstilling som passer til omgivelsene. Juster Keystone, kontrast eller lysstyrke (side 25). Endre Høyde/bredde-forholdet. Velg alternativet som passer best til signalkilden (side 25). Justere fargetemperatur (side 26). Juster Fase, Sporing eller horisontal/vertikal posisjon (side 26). Når du har optimert bildet for en bestemt kilde, kan du lagre disse innstillingene ved hjelp av Brukerforhåndsinnstillinger. Dette lar deg raskt gjenopprette disse innstillingene senere (side 25). Presentasjonsfunksjoner Projektoren har flere funksjoner for å forenkle presentasjoner. Her er en oversikt, detaljer finnes i menyavsnittet. Den egendefinerte tasten lar deg tilordne ulike funksjoner til denne knappen. Standardeffekt er Kildeinfo, som viser informasjon om projektoren og gjeldende kilde. Se detaljer på side 26. Søkeskjermalternativet lar deg endre utseendet til blankskjermen og oppstartskjermen (side 27). Tid automatisk av sørger for at projektoren avsluttes automatisk etter noen minutter. Dette er med på å forlenge lampelevetiden (side 27). 22

24 Optimalisere videobilder Etter at videoenheten er koblet riktig til og bildet vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av skjermmenyene. Generell informasjon om bruk av menyene finner du på side 24. Juster Keystone, kontrast, lysstyrke, farge eller fargetone (side 25). Endre Høyde/bredde-forholdet. Velg alternativet som passer best til signalkilden (side 25). Velg en skarphetsinnstilling (side 25). Juster fargetemperaturen. Velg en varmeverdi i listen (side 26). Slå på Overskan for å fjerne støy langs kanten av bildet (side 26). Tilpasse projektoren Du kan tilpasse projektoren til ditt eget oppsett og behov. Se side 26 for detaljer om disse funksjonene. Slå på Bakprojeksjon i Avansert meny > Oppsett > Bildeoppsett-menyen for projeksjon fra baksiden. Slå på Takmontering i Grunnleggende meny for takmontert projeksjon. Angi hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart i Avansert meny > Oppsett > Kildemenyen. Angi hvilken funksjon den egendefinerte tasten på fjernkontrollen skal ha. Slå projektorens meldinger på skjermen på og av. Slå på funksjoner for strømsparing. Angi hvordan blankskjermen og oppstartsskjermen skal se ut. Angi hvilket språk menyene skal vise. Lagre innstillingene for den aktive kilden som en forhåndsinnstilling. 23

25 Bruke menyene 1 Trykk på Menu-knappen på tastaturet eller på fjernkontrollen for å åpne menyene. (Menyene lukkes automatisk etter 60 sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.) Bruk pilknappene for å flytte opp og ned under gjennomgang av menymulighetene. 2 En undermeny gås inn i ved å markere den og trykke på Enter på tastaturet eller fjernkontrollen. 3 Menyinnstillinger endres ved å markere ønsket menyalternativ og trykke på < eller > for å rulle gjennom de tilgjengelige justeringene. knapper for tastaturnavigasjon 4 Trykk på Menu-knappen for å gå ut av menysystemet. Menyene er gruppert etter bruk: Grunnleggende meny for vanlige justeringer. Avansert meny for mer kompliserte justeringer. ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold 16:9 Autobilde Utfør Lysstyrke 50 Kontrast 50 Automatisk perspektivkontroll På Keystone + 0 Forhåndsinnstillinger Presentasjon Skarphet 0 Lydstyrke 16 Mikrofonvolum 0 Takmontering Av ( Avansert meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Bilde Farge Oppsett PC Status/tjeneste Video Grunnleggende meny Avansert meny Grunnleggende meny Avansert meny 24

26 Grunnleggende meny Følgende innstillinger justeres ved å markere innstillingen og bruke høyre- og venstretast for å justere verdiene. Høyde/bredde-forhold: Høyde/bredde-forholdet angir formen på bildet. Eldre TV-skjermer er gjerne 4:3. HDTV-apparater og DVD-spillere flest bruker 16:9. Velg Auto for å la projektoren stille inn forholdet selv. Velg Naturlig for å se det kilden viser uten at projektoren forandrer formen. Velg 16:9 for å se DVD-plater med forbedret bredformat. Autobilde: tilbakestiller projektoren til kilden. Lysstyrke: endrer bildets intensitet. Kontrast: regulerer graden av forskjell mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet og endrer mengden av svart og hvitt i bildet. Automatisk perspektivkontroll: aktiver og deaktiver projektorens automatiske, vertikale trapesjustering. Keystone: justerer bildet vertikalt og gjør det mer rettvinklet. Du kan justere trapesformen fra tastaturet også. Forhåndsinnstillinger: Det følger med forhåndsinnstillinger som optimaliserer projektoren for å vise datamaskinpresentasjoner og videobilder i visse sammenhenger. Obs: Velg Bruker for å lagre de gjeldende innstillingene som en brukerforhåndsinnstilling. Brukerforhåndsinnstillingen kan hentes igjen ved å trykke på Presets-knappen på fjernkontrollen og veksle til Bruker. Skarphet: Endrer hvor klart videobildet er i kanten. Velg en skarphetsinnstilling. Lydstyrke: øker eller senker lydstyrken. Mikrofonvolum: justerer mikrofonens lydnivå. Takmontering: snur bildet opp ned for takmontert projeksjon. Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering Avansert meny øke trapesform 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av minske trapesform FW:

27 Avansert meny Bilde: Farge... Farge: justerer et videobilde fra svart/hvitt til helt mettet farge. Fargeinnstillingen gjelder kun videokilder. Fargetemp: endrer fargenes intensitet. Velg en relativ varmeverdi i listen. Gamma: velg den passende gammaverdien av enten Video, Film, Lyst eller CRT. Fargetone: justerer rød-grønnbalansen i bildet når kilden er NTSC-video. Fargetoneinnstillingen gjelder kun NTSC-videokilder. PC: Fase: justerer den horisontale fasen i en datamaskinkilde. Video: Avansert meny Sporing: justerer den vertikale skannehastigheten i en datamaskinkilde. Horis./vert. posisjon: justerer posisjonen til en datamaskinkilde. Overskan: fjerner støy rundt videobildet. ( Avansert meny ) MDL: IN3128HD Bilde Oppsett Status/tjeneste Grunnleggende meny Farge PC Video FW: 0.10 Oppsett: Lydoppsett... Datamaskin 1: velger lydinngangen fra datamaskin i 1-signalet. Datamaskin 2: velger lydinngangen fra datamaskin i 2-signalet. S-videokilde: velger lydinngangen for videokilden. HDMI 1: velger lydinngangen for HDMI 1-signalet. HDMI 2: velger lydinngangen for HDMI 2-signalet. Lukket tekst... Lukket tekst: kontrollerer lukket teksting. Hvis kilden er NTSC og den inneholder teksting på den valgte kanalen, vil projektoren vise teksten lagt over bildet. Når Lukket tekst er av og lyden slås av, vises lukket teksting. Alternativene er: Av, Teksting1 og Teksting2. Bildeoppsett... Forstørrelsesnivå: forstørrer bildet. Hvis bildet er blitt forstørret som følge av denne innstillingen, kan det flyttes ved å endre Horis skift og Vert. skiftinnstillingene. Takmontering: snur bildet opp ned for takmontert projeksjon. Bakprojeksjon: speilvender bildet slik at du kan projisere fra baksiden av en gjennomskinnelig skjerm. Tastatur/fjernkontroll... Blank knapp: velg hva som skal vises på skjermen, enten heldekkende blått, - svart eller -hvitt, når blankknappen trykkes på tastaturet eller fjernkontrollen. Egendefinert tast: lar deg tilordne en annen funksjon til den egendefinerte knappen, slik at du kan bruke denne effekten hurtig. Trykk på < eller > på tastaturet eller fjernkontrollen for å velge en annen. Blank skjerm: viser en heldekkende farge eller fabrikklogoskjerm. Stille: slår av all lyd. Kilde: viser en meny med tilgjengelige kilder. 26

28 Lampe Autobilde: tilbakestiller projektoren til kilden. Frys skjerm: setter det prosjekterte bildet på pause. Kildeinfo: standardhandlingen. Viser Kildeinfo-menyen. Projektorinfo: viser Projektorinfo-menyen. Overskan: fjerner støy rundt bildet. AV stille: aktiverer eller deaktiverer AV stille-funksjonen. Lukket tekst: aktiverer eller deaktiverer lukket tekst. Tastatur: aktiverer eller låser projektortastaturet. Lampe i strømsparmodus: veksler mellom på og av. Slå funksjonen på for å minske lampens utstråling. Dette reduserer også viftehastigheten, slik at projektoren går stillere. OSD-oppsett Språk: lar deg stille inn et språk for skjermvisningen. Menyposisjon: lar deg endre posisjonen til elementer i skjermvisningen. Gjennomsiktighet Meny: lar deg endre hvor mye av det projiserte bildet du kan se bak menyen. Jo større denne verdien er, desto mer kan du se av bildet bak menyen. Vis meldinger: viser statusmeldinger (som f.eks. «Søker») nederst til venstre på skjermen. PIN-innstillinger PIN-beskyttelse: PIN (personlig identifikasjonsnummer)-funksjonen lar deg passordbeskytte projektoren. Når du har aktivert PIN-funksjonen, må du skrive inn PIN-koden før du kan vise et bilde. Bruk opp/ned/venstre/høyreknappene på fjernkontrollen eller tastaturet for å stille inn en 4- trykksrekkefølge. Hvis du angir feil PIN-kode 3 ganger på rad, slår projektoren seg automatisk av. Hvis du mister eller glemmer PIN-koden du stilte inn, må du kontakte teknisk støtte hos InFocus. Slik angis PIN-koden ved oppstart av projektoren: 27 Skru på projektoren. «Angi PIN»-dialogboksen vises etter oppstartsskjermen. Angi PIN-koden. Bruk opp/ned/venstre/høyreknappene på fjernkontrollen eller tastaturet for å angi den riktige 4- trykksrekkefølgen. Standardkoden er venstre/høyre/opp/ned. Slik endrer du PIN-koden: Velge «Endre PIN» i Avansert meny > Oppsett > PIN-innstillinger-menyen. Angi den eksisterende PIN-koden. Angi den nye PIN-koden. Strøm Strømsparingsmodus: Når Strømsparingsmodus er på og projektoren er i ventemodus (avslått, men tilkoblet stikkontakten), virker ikke monitor utfunksjonen. Hvis Strømsparingsmodus er på og projektoren er av, virker ikke nettverkskontrollen. OBS: Strømlampen blinker ikke når Strømsparingsmodus er aktivert. Kilde Autom. kilde: Når denne funksjonen er på, finner projektoren automatisk den aktive kilden, etter først å ha kontrollert den valgte oppstartskilden. Når denne funksjonen er av, går projektoren rett til oppstartskilden som er valgt i Oppstarts kilde. Hvis du ønsker å velge en annen kilde, må du gjøre dette manuelt ved å trykke på Source-knappen på fjernkontrollen eller tastaturet og velge en i kildemenyen som vises. Oppstarts kilde: avgjør hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart. Søkeskjerm: lar deg vise en heldekkende skjermfarge (blå, svart eller hvit) eller fabrikklogoskjermen ved oppstart og når det ikke gjenkjennes en kilde. Teller Tid automatisk av: slår projektoren automatisk av etter at intet signal er gjenkjent etter et forhåndsinnstilt antall minutter. Hvis et aktivt signal mottas før tiden går ut (og projektoren slår seg av), vises bildet. Høy høydeinnstilling Høy høydeinnstilling: Vi anbefaler at du slår på høy høydemodus når du bruker projektoren mellom 1500 og 3000 m (5000' ') over havet.

29 Nettverk Nettverksmeny For å konfigurere nettverksinnstillingene. ( Nettverk ) MDL: IN3128HD Kablet nettverk Trådløst nettverk Nettverk omstart MAC-adresse Tilbake Utfør 00:08:0C:04:10:48 FW: 0.10 Kablet nettverk DHCP: Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol (protokoll for dynamisk vertskonfigurasjon). Denne protokollen tilordner IP-adresser til nettverksenheter automatisk. Når «DHCP» er stilt «på», tilordner DHCP-serveren en IP-adresse automatisk til projektoren. Dette kan ta opptil ett minutt. Når «DHCP» er stilt «av», må brukeren stille inn IP-adressen manuelt. IP-adresse: Den numeriske adressen som brukes til å identifisere en enhet i et nettverk. Denne funksjonen er tilgjengelig bare når DHCP er stilt av. IP-adressen er nummeret som identifiserer denne projektoren på nettverket. Du kan ikke ha to enheter med samme IP-adresse på samme nettverk. Det er forbudt å sette IP-adressen til « ». Nettverksmaske: En numerisk verdi som definerer hvilke biter i en IPadresse som brukes når nettverket et delt inn i delnett. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er stilt av. Det er forbudt å sette nettverksmasken til « ». Standard gateway: En server (eller ruter) som kommuniserer på tvers av nettverk (delnett) som er atskilt av en nettverksmaske. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er stilt av. DNS: Sett opp DNS-serveradresse når DHCP er deaktivert. Bruk: Lagre og ta i bruk nettverksinnstillingene. Trådløst nettverk Status: Vis projektorens status. SSID: Vis projektorens SSID-informasjon. Tilkoblingsmodus: Metoder for tilkobling til trådløse nettverk med Wi-Fi-aktiverte enheter. IP-adresse: en skrivebeskyttet IP-adressevisning. Nettverk omstart: Starte nettverket med nye innstillinger. MAC-adresse: Forkortelse for Media Access Control Address (kontrolladresse for mediumtilgang). MAC-adresse er et unikt ID-nummer som tilordnes nettverksadaptere. Likestrøm 12 V trigger Likestrøm 12 V trigger: Hvis denne funksjonen er aktivert og du kobler projeksjonsskjermen til denne utgangen med kabelen som fulgte med skjermen, senkes skjermen når lampen slås på og heves til oppbevaringsposisjon når lampen slås av. Status/tjeneste: Kildeinfo: et skrivebeskyttet skjermbilde med gjeldende kildeinnstillinger. Projektorinfo: et skrivebeskyttet skjermbilde med gjeldende projektorinnstillinger. Tilbakestill lampetid...: tilbakestiller antall timer lampen er brukt til null i Projektorinfo-menyen. Dette må kun gjøres etter at lampen er byttet. Fabrikkinnstillinger: gjenoppretter alle innstillinger til standardinnstillingene. Servicekode...: brukes kun av autorisert servicepersonell. 28

30 Kontrollere projektoren via et LAN-miljø Projektoren støtter programvare fra Crestron. Med de rette innstillingene i nettverksmenyen, kan du styre projektoren fra en datamaskin ved hjelp av en webleser når både datamaskinen og projektoren er riktig koblet til det samme lokalnettverket. Kablet forbindelse Internett IP-ruter Dersom RJ45-kablene ikke er riktig satt inn, viser innstillingene for IPadresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet og gå gjennom prosedyren ovenfor igjen. Hvis du må koble til projektoren mens den er i ventemodus, må du slå Strømsparingsmodus av. Hvis du er i et miljø uten DHCP: 1 Gjenta trinn 1 2 ovenfor. 2 Trykk på v for å markere DHCP og trykk på < eller > for å velge Av. 3 Be nettverksadministratoren om å oppgi innstillingene for IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS. 4 Trykk på ^ for å velge et element å modifisere. Konfigurere innstillingene for nettverkskontroll Hvis du er i et DHCP-miljø: 1 Bruk en RJ45-kabel, sett den ene enden inn i projektorens RJ45-kontakt og den andre enden inn i en RJ45-kontakt i nettverket. 2 Trykk på Meny-knappen på tastaturet eller fjernkontrollen og gå deretter til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Kablet nettverk-menyen. 3 Trykk på v for å markere DHCP og trykk på < eller > for å velge På. 4 Trykk på v for å markere Bruk og trykk på >. 5 Trykk på < eller > for å flytte markøren og trykk deretter ^ eller v for å velge verdien. 6 Trykk på v for å markere Bruk og trykk på > for å lagre innstillingene. Dersom RJ45-kablene ikke er riktig satt inn, viser innstillingene for IPadresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet og gå gjennom prosedyren ovenfor igjen. Hvis du ønsker å koble til projektoren mens den er i ventemodus, må du sørge for å bruke RJ45 og notere informasjon om IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS når projektoren er på. 5 Vent omkring sekunder og gå deretter til Kablet nettverk-siden. Innstillingene for IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS vises. Skriv ned IP-adressen som vises i IP-adresseraden. Hvis projektorens IP-adresse likevel ikke vises, må du ta kontakt med nettverksadministratoren. 29

31 Trådløs forbindelse InFocus trådløs dongle (delnr. SP-WIFIUSB) Projektoren kan tilkobles trådløst ved at en InFocus trådløs dongle (tilleggsutstyr) settes inn i USB A-kontakten på projektoren. Deretter kreves bare noen få konfigurasjonstrinn i skjermmenyen. 1 Påse at projektoren er påslått. Kontrollere projektoren eksternt via en webleser Når du har projektorens riktige IP-adresse og projektoren er på eller i ventemodus, kan du bruke enhver datamaskin på samme lokalnettverk til å kontrollere projektoren. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer, må den være versjon 7.0 eller nyere. Skjermbildene i denne håndboken er kun for referanse og varierer med webleser. 1 Skriv inn projektorens adresse i webleserens adresselinje og trykk Enter. 2 Trykk på Meny-knappen på tastaturet eller fjernkontrollen og gå deretter til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Trådløst nettverk-menyen. 3 Kontroller at Status er Koble til. 4 Kontroller at SSID-informasjonen vises. 5 I AP-modus, må du bruke datamaskinens verktøy for trådløs tilkobling for å søke etter projektorens SSID og koble til den. Deretter kan du finne projektoren med ifpresenter. I infrastrukturmodus, kobler du både datamaskinen and projektoren til det samme aksesspunktet og oppretter forbindelser med IP-adressen. 2 Hovedsiden til nettverkskontrollen vises. ii iii i 30 i. Bytt språk for websidene ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket språk kan velges. ii. Klikk «Download (Last ned)» for å laste ned ifpresenter. Se detaljer på side 34.

32 iii. Crestron (econtrol)-siden viser brukergrensesnittet for Crestron econtrol. Se detaljer på side Tilgang til Admin-siden oppnås ved å skrive inn passordet. Standardpassordet er «admin». Hvis du glemmer passordet, må du gå til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Start nettverk på nytt for å gjenopprette passordet til standard. Om Crestron e-control 1 Crestron e-control -siden har en rekke virtuelle taster for å styre projektoren eller justere projektorbildet. i i Du kan trykke på </> for å vise flere knapper. System Status (Systemstatus): Viser systeminformasjonen. General Setup (Generelt oppsett): Lar deg skru projektoren på/av, bytte projektorens inngangssignal og endre passordet for administratorsiden. Picture Setup/Image Setup (Bildeoppsett): Består av noen skjermmenyelementer for å justere de projiserte bildene. Se detaljer på side 24. Alert Setup/Mail Setup (Varslingsoppsett/e-postoppsett): Lar deg sette opp e-postserveren og sende systemfeilmeldinger til nettverksadministratoren. Network Setup (Nettverksoppsett): Gir innstillinger for kablet- og trådløst nettverk. Reset to Default (Tilbakestill til standard): Lar deg gjenopprette enhetens standardinnstillinger fra fabrikk. i. Disse knappene har samme funksjon som tilsvarende i skjermmenyene eller på fjernkontrollen. Source List (Kildeliste): Klikk på ønsket kilde for å bytte til den. Menu (Meny): Brukes til å gå tilbake til forrige skjermmeny, avslutte og lagre menyinnstillingene. Når du bruker projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll til å endre skjermmenyinnstillinger, kan det gå litt tid før webleseren synkroniserer disse endringene med projektoren. 31

33 2 Tools (Verktøy)-siden lar deg administrere projektoren, konfigurere kontrollinnstillingene i lokalnettverket og få ekstern tilgang til nettverksoperasjonen av denne projektoren. i ii iii Legg merke til begrensningene for innmatingslengde og antall tegn (inkludert forbudte tegn) i listen nedenfor: Kategorielement Innmatingslengde Maksimum antall tegn IP-adresse 15 Crestron-kontroll IP-ID 2 Port 5 Projektornavn 10 Projektor Plassering 9 Tilordnet 9 DHCP (aktivert) (I/T) IP-adresse 15 Nettverkskonfigurasjon Nettverksmaske 15 Standard gateway 15 DNS-server 15 Aktivert (I/T) Brukerpassord Nytt passord 20 Bekreft 2 Aktivert (I/T) Admin-passord Nytt passord 20 Bekreft 20 / > < $ % + \ ' " er forbudt. i. Dette området brukes kun med et Crestron-kontrollsystem. Ta kontakt med Creston eller les i Crestron-bruksanvisningen når det gjelder informasjon om oppsett. ii. Dette området brukes for å sette navn på projektoren, knytte den til et bestemt sted, tilordne en ansvarlig part og justere nettverksinnstillinger. iii. Dette området brukes for å stille inn bruker- og admin-passord. Når den er beskyttet med passord, unngås uautoriserte endringer i projektorens konfigurasjon. Skriv inn kun alfanumeriske tegn på Tools (Verktøy)-siden for å unngå feil. Trykk på Send-knappen når innstillingene er konfigurert, så blir dataene lagret i projektoren. Trykk på exit (Avslutt) for å gå tilbake til Crestron-siden for fjerndrift via nettverket. 32

34 3 Info-siden viser informasjon om og status for projektoren. Crestron RoomView Bruk Crestron RoomView-programvaren på Edit Room (Rediger rom)-siden til å skrive inn IP Address (IP-adressen) (eller vertsnavnet) som vist på projektorens skjermmeny, «05» for IP-ID og «41794» for den reserverte Crestronkontrollporten. Trykk på exit (Avslutt) for å gå tilbake til Crestron-siden for fjerndrift via nettverket. 4 Når du trykker på Help (Hjelp)-knappen, vises Help Desk (Brukerhjelp)- vinduet øverst til høyre på skjermen. Du kan sende meldinger til administratorer/brukere av RoomView -programvaren som er koblet til det samme lokalnettverket. Bruksanvisning for Crestron RoomView og informasjon om innstillinger og kommandoer for RoomView finner du på: roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp Besøk og for nærmere informasjon. 33

35 Vise bilder via ifpresenter Laste ned og installere ifpresenter ifpresenter er en applikasjon som kan kjøres på vertsdatamaskinen. Den hjelper til med å koble datamaskinen til en tilgjengelig nettverksprojektor og overføre innholdet på skrivebordet til nettverksprojektoren via lokalnettverket. 1 Gå til hovedsiden til nettverkskontrollen. Trinn 1 2 på side 30 viser nærmere detaljer. 2 Last ned ifpresenter. 3 Når nedlastingen er fullført, installer programvaren på datamaskinen ved å klikke exe-filen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. 4 Start ifpresenter. Bruke ifpresenter ii. iii. Søk etter projektorer ved ganske enkelt å klikke Search (Søk) for å få en liste med alle projektorer i det samme lokalnettverket. Klikk ønsket projektor listen med søkeresultater og klikk Connect directly (Koble til direkte). Du kan også skrive inn et projektornavn og klikke Search (Søk). Du kan opprette en kobling til kontrollsystemet på InFocus-websiden på side 30. Hvis dette er første gang du bruker siden, velg brukeridentiteten Normal user (Vanlig bruker) eller Administrator. Det kreves uansett ikke noe passord. Hvis du imidlertid velger Administrator, får du anledning til å sette et passord for å koble til projektoren. Du bør skrive ned passordet for senere bruk i forbindelse med den samme projektoren. Hvis det er koblet flere datamaskiner til projektoren, kan du bestemme en visningssone ved å klikke 1, 2, 3, 4, L (V), R (H), All (Alle) eller Background (Bakgrunn). 2 Trykk på hvis du ønsker å fryse det projiserte bildet på skjermen. Videre bevegelser vises ikke på skjermen før du trykker Du kan velge en opptaksmodus herfra & 5 1 Search (Søk)-siden setter deg i stand til å finne og koble til en projektor. i. En projektor tilkobles ved å velge Connect Directly (Koble til direkte) og deretter skrive inn projektorens IP-adresse og klikke Connect (Koble til). 34 i. Klikk FullScreen for å vise hele skjermen. ii. Klikk FixedSize for å vise en del av skjermen. Et kvadrat vises på skjermen. Du kan plassere det hvor du ønsker å projisere. iii. Hvis du vil endre kvadratet, klikk Alterable.

36 4 Siden med Basic Setting (Grunnleggende innstillinger) lar deg konfigurere ifpresenter. 5 Siden med Advanced Setting (Avanserte innstillinger) lar deg konfigurere ifpresenter. i. ifpresenters grensesnittside endres ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket språk kan velges. Klikk Apply (Bruk). ii. Brukere kan endre rammens størrelsesparametre i FixedSizeopptaksmodus ved å modifisere bredde og høyde på denne siden og klikke Apply (Bruk) for å iverksette endringene. iii. Hvis speildriveren er installert på systemet, kan denne brukes til å presentere opptaksbilder. iv. Hvis det skal være tillatt å vise varselmeldinger, klikk Yes. Klikk Apply (Bruk). v. Programvareinformasjonen er tilgjengelig på denne siden. i. Bildekvaliteten justeres ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket kvalitetsnivå kan velges. Jo høyere bildekvalitet du velger, desto større må overføringshastigheten i nettverket være. Velg et YUV-prøveformat mellom YUV444 og YUV420. I forhold til YUV420-formatet, gir YUV444- formatet bedre bildekvalitet på bekostning av opplastings- og avspillingshastighet. Klikk Apply (Bruk) etter at du har valgt. ii. Opptakshastigheten stilles ved å flytte glidebryteren. Nettverkets båndbredde kan også påvirke ytelsen. iii. Innstilling av nettverksport for fast eller manuell type. 6 Du kan behandle tilkoblede projektorer listet under Device Management 35

37 (Enhetsbehandling). Her vises detaljer om ikonene: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Du er en standard bruker og kan Kobler fra projektoren. ikke endre passordet. Du er en administrator og kan endre passordet. Du kontrollerer projektoren. Du er en administrator. Åpner hovedsiden til nettverkskontrollen. En annen kontrollerer projektoren. Du er en standard bruker. Setter en visningssone for projektoren. I en konferansemodus: 1 Kun administrator kan ta kontroll. 2 En projektor kan vise opptil 4 datamaskinskjermer. Du kan sette datamaskinnavnet under ifpresenter-behandling. 7 Koble fra Koble fra projektoren(e) ved å klikke Disconnect (Koble fra)-ikonet. Påse at kontrollprogrammer for andre virtuelle nettverk er avslått før ifpresenter brukes. 36

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

Brukerinfo...2. Innledning...7

Brukerinfo...2. Innledning...7 Innholdsfortegnelse Brukerinfo...2 Sikkerhetsinformasjon... 2 Klasse B-utslippsgrenser... 2 Viktig sikkerhetsinstruksjon... 2 Forholdsregler... 4 Øyesikkerhetsadvarsler... 6 Innledning...7 Produktets funksjoner

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene

Manual for. Acer projektor PD724/PD726-seriene Manual for Acer projektor PD724/PD726-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning

SMART Board 480i6. Interaktivt tavlesystem. Konfigurering og brukerveiledning SMART Board 480i6 Interaktivt tavlesystem Konfigurering og brukerveiledning FCC-advarsel Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til kapittel

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene

Manual for. Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Manual for Acer projektor XD1170/XD1270/XD1280-seriene Instruksjoner for gjenbruk/deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning

Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR. Brukerveiledning Norsk DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning Med enerett. Dette dokumentet skal ikke mangfoldiggjøres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres, det være seg elektronisk, mekanisk, gjennom fotokopiering,

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning

ASUS stasjonær PC CM1435. Bruksanvisning ASUS stasjonær PC CM1435 Bruksanvisning NW7792 Andre utgave Januar 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den, kan

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok BL-serien LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155

Din bruksanvisning EPSON EMP-710 http://no.yourpdfguides.com/dref/559155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Room System for Microsoft Lync Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning For modeller SRS-LYNC-S, SRS-LYNC-M og SRS-LYNC-L Produktregistrering Hvis du registrerer SMART-produktet ditt, melder vi

Detaljer

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok

BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok BL2411PT LCD-skjerm Brukerhåndbok Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, transkriberes, lagres i et gjenhentingssystem eller oversettes

Detaljer