FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger"

Transkript

1

2 Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver og normer: ErP-direktiv 2009/125/EC EMK-direktiv 2004/108/EC EMK: EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008 Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC Sikkerhet: IEC : 2005;EN :2006 +A11:2009 Varemerker Apple, Macintosh og PowerBook er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Apple Computer, Inc. IBM er et varemerke eller registrert varemerke tilhørende International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint og Windows er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe og Acrobat er varemerker tilhørende Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker tilhørende Texas Instruments og BrilliantColor er et varemerke tilhørende Texas Instruments. InFocus, In Focus og INFOCUS (stilisert) er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende InFocus Corporation i USA og andre land. OBS: Dette produktet regnes som elektrisk og elektronisk utstyr i EUs direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE-direktivet 2002/ 96/EC). WEEE-direktivet krever at slikt utstyr samles inn og behandles atskilt fra husholdningsavfall i Norge og EU-land. Vennligst følg retningslinjene fra lokale myndigheter eller spør i butikken hvor du anskaffet produktet om alternativer for innsamling eller gjenvinning. FCC-advarsel Dette apparatet er i samsvar med FCC-kravenes del 15. Bruk er gjenstand for de følgende to betingelsene: (1) Denne enheten skal ikke forårsake brysom forstyrrelse, og (2) Denne enheten må godta alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjon. Obs: Dette utstyret er blitt testet og funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i samsvar med FCC-reglenes kapittel 15. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot brysom forstyrrelse i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosamband. Det er imidlertid ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret er kilde til brysom forstyrrelse i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, kan brukeren forsøke å dempe forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak: Justere eller flytte mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til. Konsultere forhandleren eller en erfaren radio-/ TV-tekniker. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av InFocus Corporation kan føre til at brukerens rett til å bruke utstyret annulleres. CE-advarsel Dette produktet anses å være i klasse A på EU-markedet. Canada Dette digitale apparatet i klasse B er i overensstemmelse med kanadiske ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Godkjenninger culus Andre spesifikke godkjenninger kan gjelde. Les sertifiseringsetiketten på produktet. Dette dokumentet gjelder innmeldt modell IN3128HD. Merkestrøm: V vekselstrøm, 3,8A, 50 60Hz InFocus forbeholder seg retten til å endre produkttilbud og spesifikasjoner når som helst uten varsel. 1

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Posisjonere projektoren 6 Koble til en datamaskinkilde 7 VGA-forbindelse 7 HDMI-forbindelse 7 Koble til strøm 7 Alternative datamaskinforbindelser 7 Vise et bilde 8 Justere bildet 9 Koble til en videoenhet 10 Videoenhetsforbindelser 10 HDMI-forbindelse 10 Komposittvideoforbindelse 10 VGA-forbindelse 10 Komponentvideoforbindelse 10 S-videoforbindelse 10 Lyd 10 Slå av projektoren 11 Feilsøke oppsettet 11 Bruke fjernkontrollen 19 Bruke lyden 20 Bruke tastaturknappene 21 Optimalisere datamaskinbilder 22 Presentasjonsfunksjoner 22 Optimalisere videobilder 23 Tilpasse projektoren 23 Bruke menyene 24 Grunnleggende meny 25 Avansert meny 26 Kontrollere projektoren via et LAN-miljø 29 Kontrollere projektoren eksternt via en webleser 30 Vise bilder via ifpresenter 34 Vise bilder med en USB-lagringsenhet 37 Vedlikehold 39 Rengjøre linsen 39 Bruke sikkerhetslåsen 39 Bytte projeksjonslampen 40 2

4 Viktige hensyn å ta for sikker bruk Følg denne veiledningen for å starte opp og stenge av på riktig måte. Følg alle advarsler og forsiktighetsråd i denne håndboken og på projektoren. Plasser projektoren i vannrett stilling med en vinkel på maksimum 15 grader fra horisontalplanet. Projektoren må stå minst 1,2 m (4 fot) fra eventuelle varm- eller kaldluftsventiler. Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Plasser projektoren i et område med god lufting uten hindring for inntaks- eller utblåsningsventiler. Ikke plasser projektoren på en duk eller annen myk overflate som kan blokkere ventilene. Ikke plasser projektoren i direkte sollys, på steder hvor den er utsatt for fuktighet, stekefett, støv, røyk eller vanndamp. Ikke ta på eller steng projektorlinsen med gjenstander, fordi dette kan skade projektorlinsen. Riper, hakk og andre linseskader dekkes ikke av produktgarantien. Ikke se rett inn i linsen mens projektoren er i bruk. Ikke la projektoren falle ned. Ikke søl vann på projektoren. Væskesøl kan skade projektoren. Bruk den vedlagte strømledningen. Strømledningen må kobles til en jordet stikkontakt. Vi anbefaler en forgrening med overspenningsvern. Stikkontakten må ikke overbelastes. Når du kobler fra strømledningen, må du holde i støpslet, ikke ledningen. Vask hendene etter å ha håndtert kablene som er vedlagt dette produktet. Projektorens fjernkontroll bruker batterier. Sørg for at batteriene er riktig satt inn med hensyn til polaritet (+/-). Kast brukte batterier i henhold til lokale bestemmelser for avfall. Bruk et takmonteringssett godkjent av InFocus for å oppnå riktig tilpasning, ventilasjon og installasjon. Garantien dekker ikke skade som skyldes bruk av ikke godkjent takmonteringssett eller ved installering på et upassende sted. Når projektoren er takmontert, må du beskytte øynene med øyevern for å hindre øyeskader før du åpner lampelokket. Service må bare utføres av kvalifisert servicepersonell. Det kan være farlig å reparere sin egen projektor, og det annullerer garantien. Bruk bare reservedeler spesifisert av InFocus. Uautoriserte utskiftninger kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer, og det kan annullere garantien Bare ekte InFocus-lamper er testet for bruk i denne projektoren. Bruk av lamper som ikke er godkjent av InFocus kan føre til elektrisk støt og brann, og det kan annullere garantien. Lampen inneholder kvikksølv (Hg). Må behandles i henhold til lokale bestemmelser for avfall. Se Projektoren bruker en glasslampe med kvikksølv under høyt trykk. Lampen kan brenne ut før tiden eller sprekke med en poppende lyd hvis den dyttes, ripes eller håndteres mens den er varm. Risikoen for lampefeil eller -brist øker også med alderen. Bytt derfor lampen så snart «Bytt lampe»-meldingen vises. I det lite sannsynlige tilfellet at en lampe brister, kan partikler komme ut gjennom projektorens ventiler. Hold mennesker, mat og drikke unna «hold avstand»-områdene, angitt med «X» nedenfor, under og rundt projektoren. 1,2 m (4 fot) 1,5 m (5 fot) 1 m (3 fot) 0,6 m (2 fot) 1 m (3 fot) Følg disse anvisningene for å oppnå best mulig bildekvalitet og lengst mulig lampelevetid mens projektoren er i bruk. Dersom anvisningene ikke følges, kan det gå ut over garantien. Garantien i sin helhet kan leses i heftet om garanti og sikkerhet. 3

5 Introduksjon Denne nye, digitale projektoren er enkel å koble til, lett å bruke og grei å vedlikeholde. Projektoren er allsidig og fleksibel, og den passer like godt på styremøter som i hjemmekinoen. IN3128HD har som naturlig oppløsning. Den er kompatibel med en rekke datamaskiner og videoenheter. fokus zoom tastatur Produktspesifikasjoner Spesifikasjonene for denne multimediaprojektoren kan endres, så ta en titt på websiden for å se siste oppdatering. Tilbehør Standardtilbehøret som ble levert med projektoren er oppgitt i den vedlagte hurtigstartdokumentasjonen. Tilleggsutstyr finnes på websiden eller hos forhandleren. fjernkontrollmottaker (IR) linse Registrering på Internett Registrer projektoren på websiden for å aktivere garantien og motta produktoppdateringer, kunngjøringer og registreringsfordeler. kontakt for strømledning kontaktpanel 4

6 Kontaktpanel Projektoren kan kobles til både datamaskiner og videoenheter, deriblant med: HDMI (2) VGA-datamaskin (2) Komponentvideo S-video Komposittvideo Monitor ut (for eksterne skjermer) Lydinnganger (1 stykk 3,5 mm og 2 stykk RCA) Lydutgang Mikrofoninngang USB A (for visning av JPEG-presentasjoner fra en USB-flashstasjon, for tilkobling av mus, tastatur eller trådløsadapter og for fastvareoppgraderinger) Mini-USB B (for kontroll av lysbildepresentasjoner) LAN (modulærkontakt for nettverkskontroll og video over LAN) 12 V likestrømuttak (for skjermtrigger, maks. 0,75 A) RS232 (serielle kommandokoder tilgjengelig fra komposittvideo RS 232 monitor ut S-video datamaskin lyd inn komponentvideo USB mini B USB type A LAN HDMI sikkerhetslås 12 V likestrømutgang mikrofon inn lydutgang 5

7 Posisjonere projektoren Når du skal bestemme hvordan projektoren skal posisjoneres, må du vurdere skjermens størrelse og form, hvor stikkontakten befinner seg og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret. Her er noen generelle retningslinjer: Posisjoner projektoren på en flat overflate vinkelrett mot skjermen. Den må være minst 1,2 m (48") fra projeksjonsskjermen. Hvis du vil installere projektoren i himlingen, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker et takmonteringssett godkjent av InFocus for å oppnå riktig tilpasning, ventilasjon og installasjon. Se installasjonsveiledningen som følger med InFocus takmonteringssett (delnr. PRJ-MNT-UNIV) for nærmere informasjon. Garantien dekker ikke skade som skyldes bruk av ikke godkjent takmonteringssett eller ved installering på et upassende sted. Les om hvordan du snur bildet opp ned i «Takmontering» på side 26. Vi anbefaler at du bruker et takmonteringssett godkjent av InFocus. Posisjoner projektoren i ønsket avstand fra skjermen. Avstanden fra projektorlinsen til skjermen og videoformatet avgjør hvilken størrelse det projiserte bildet får. Bildeforskyvningen er 134% +/-5%. Dette betyr at den nedre kanten av et 1,5 meter (60") høyt bilde som projiseres fra en projektor på et bord, er 51,8 cm (20,4") over linsens senterlinje. Bilde 60" (høyde) Projeksjonsvinkel Skjermstørrelse diagonalt (m/ tommer) Table 1: IN3128HD (1080P) skjermstørrelse Det projiserte bildets bredde (tommer/ meter) Avstand til skjerm Minimum avstand (tommer/ meter) Maksimal avstand (tommer/ meter) 40 /1,0m 35 /0,9m 48 /1,2m 72 /1,8m 60 /1,5m 52 /1,3m 72 /1,8m 108 /2,7m 80 /2,0m 70 /1,8m 96 /2,4m 144 /3,7m 100 /2,5m 87 /2,2m 120 /3,1m 180 /4,6m 150 /3,8m 131 /3,3m 180 /4,6m 270 /6,9m Skruer for takmontering: M4 8 (maks. L = 8 mm) Enhet: mm bildets nedre kant 51,8 cm (20,4") over linsens senterlinje linsens senterlinje 6

8 Koble til en datamaskinkilde VGA-forbindelse Koble den ene enden av den vedlagte datamaskinkabelen til Computer 1/ Computer 2-kontakten på projektoren og den andre enden til VGA-kontakten på datamaskinen. Hvis du bruker en skrivebordsdatamaskin, må du muligens koble fra kabelen til VGA-skjermen først. HDMI-forbindelse HDMI er et standard, ukomprimert grensesnitt for både digital lyd og -video. HDMI er et grensesnitt mellom projektoren og ulike kilder, som set-top-bokser, DVD-spillere og mottaker/forsterkere. Sett en HDMI-kabel inn i videoutgangen på videoenheten og i enten HDMI 1 eller HDMI 2-kontakten på projektoren. Koble til strøm Koble den svarte strømledningen mellom Power-kontakten på baksiden av projektoren og stikkontakten. Hvis Strømsparingsmodus er av, blinker strømlampen i statusindikatorpanelet (side 11) blått. Hvis strømsparingsmodus er på, lyser strømlampen fast blått. Denne funksjonen er av som standard. Se side 27 hvis du vil endre innstillingene. OBS: Bruk alltid strømledningen som ble levert med projektoren. Alternative datamaskinforbindelser For å få lyd fra projektoren kobles en lydkabel (tilleggsutstyr, medfølger ikke) mellom datamaskinen og Audio 1 eller Audio 2-kontakten på projektoren. I tillegg trenger du kanskje en adapter. koble til VGA-kabel koble til HDMI koble til strøm koble til lydkabel Hvis du bruker en skrivebordsdatamaskin og vil se bildet både på dataskjermen og på projeksjonsskjermen, kan du sette datamaskinkabelen inn i Computer 1- inngangen og skjermkabelen inn i Monitor out-kontakten på projektoren. 7

9 Vise et bilde Trykk på Power-knappen. Strømlampen lyser blått, og viftene begynner å gå. Når lampen tennes, vises oppstartskjermen. Det kan ta opptil ett minutt før bildet oppnår full lysstyrke. trykk på Power-knappen Ingen oppstartskjerm? Du får hjelp på side 12. Slå på datamaskinen eller videoenheten. Bildet skal vises på projeksjonsskjermen. Hvis du ikke ser noe bilde, kan du trykke på Source-knappen på projektoren eller fjernkontrollen. slå på datamaskinen eller videoenheten Hvis du bruker en VGA-kabel mellom datamaskinen og projektoren: Hvis du bruker en bærbar PC, må du sørge for at den eksterne videoporten er aktiv. Mange bærbare datamaskiner aktiverer ikke den eksterne videoporten automatisk når de kobles til en projektor. Som regel må du bruke en tastekombinasjon, som Fn+F8, eller CRT/LCD-tasten, for å slå ekstern visning på og av. Se etter en funksjonstast merket CRT/LCD eller en funksjonstast med et skjermsymbol. Trykk på Fn-tasten og den angitte funksjonstasten samtidig. Se dokumentasjonen til den bærbare datamaskinen for nærmere informasjon om tastekombinasjoner. aktiver den bærbare datamaskinens eksterne visning monitortast eller LCD/CRT-tast Fn-tast Intet bilde på den bærbare datamaskinen? Prøv å trykke på Autoknappen på projektorens tastatur eller på Auto Image-knappen på fjernkontrollen. Du får hjelp på side 12. 8

10 Justere bildet Om nødvendig, kan du justere projektorhøyden ved å trykke på hevefotens utløserknapp for å strekke den ut. Om nødvendig, kan du rotere rettstillingsføttene bakerst på projektoren. justere høyde hevefotens utløserknapp rettstillingsføtter Posisjoner projektoren i ønsket avstand, vinkelrett mot skjermen. På side 6 finner du en tabell med skjermstørrelser og avstander. justere avstand Justere zoom eller fokus. justere zoom og fokus Hvis bildet ikke er rettvinklet, må du først forsikre deg om at projektoren er vinkelrett mot skjermen. Hvis lengden på den øvre siden av bildet er forskjellig fra den nedre, trykker du på den øvre Keystone-knappen for å redusere den øvre delen av bildet og den nedre Keystone-knappen for å redusere den nedre delen. Hvis lengden på den venstre siden av bildet er forskjellig fra den høyre, dreier du projektoren litt til venstre eller høyre slik at bildet blir rettvinklet. Kontrast eller Lysstyrke justeres i Grunnleggende meny. På side 25 finner du hjelp om disse menyjusteringene. justere trapesform justere Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold 16:9 Autobilde Utfør Lysstyrke 50 Kontrast 50 Automatisk perspektivkontroll På Keystone + 0 Forhåndsinnstillinger Presentasjon Skarphet 0 Lydstyrke 16 Mikrofonvolum 0 Takmontering Av Avansert meny 9

11 Koble til en videoenhet Du kan koble videoenheter, som videokassettspillere, DVD-spillere, videokameraer, digitale kameraer, videospillkonsoller, HDTV-mottakere og TVtunere til projektoren. Du kan bruke den innebygde høyttaleren og koble lyden direkte til projektoren eller forbigå projektorens lydsystem og koble lyden direkte fra kilden til et stereo- eller hjemmekinosystem. Du kan koble projektoren til de fleste videoenheter som har videoutgang. Du kan ikke koble koaksialkabelen som kommer inn i huset fra et kabel- eller satellittselskap signalet må behandles i en tuner først. Eksempler på slike tunere er digitale kabelbokser, videokassettspillere, digitale videoopptakere og bokser for satellitt-tv. Generelt er alle enheter som kan bytte kanal å anse som en tuner. Før du kobler til projektoren, må du bestemme hvilket sideforhold du ønsker å bruke. Innstillingen av projektorens høyde/bredde-forhold justeres via Resizeknappen på fjernkontrollen eller via projektorens Grunnleggende meny. Se side 25 for nærmere informasjon. Videoenhetsforbindelser Det leveres ingen videokabler med projektoren. Du kan bestille kabler fra InFocus eller skaffe dine egne. HDMI-forbindelse HDMI er et standard, ukomprimert grensesnitt for både digital lyd og -video. HDMI er et grensesnitt mellom projektoren og ulike kilder, som set-top-bokser, DVD-spillere og mottaker/forsterkere. Sett en HDMI-kabel inn i videoutgangen på videoenheten og i en av HDMI-kontaktene (HDMI 1 eller HDMI 2) på projektoren. Komposittvideoforbindelse Sett den gule pluggen på komposittvideokabelen inn i videoutgangen på videoenheten. Sett den gule pluggen i den andre enden inn i den gule Videokontakten på projektoren. VGA-forbindelse Hvis videoenheten har en 15-pin VGA-utgang, setter du den ene enden av den vedlagte datamaskinkabelen inn i VGA-utgangen på videoenheten. Denne kontakten kan f.eks. være merket «til monitor» på videoenheten. Sett datamaskinkabelen inn i enten Computer 1- eller Computer 2-kontakten på projektoren. Komponentvideoforbindelse Hvis HD-videoenheten har komponentkontakter, sett den ene enden av en RCAkomponentkabel inn i de utgående komponentvideokontaktene på videokilden. Sett den andre enden av RCA-komponentkabelen inn i Y Cb/Pb Cr/Prkontaktene på projektoren. Du kan bruke en valgfri komponent til VGA-adapter. Sett den ene enden av komponentkabelen inn i videoenheten. Sett den andre enden av komponentkabelen inn i adapteren og sett adapteren inn i Computer 1- eller Computer 2-kontakten. S-videoforbindelse Sett S-videopluggen inn i S-videoutgangen på videoenheten. Sett S-videopluggen i den andre enden inn i S-Video-kontakten på projektoren. Lyd PC-lyden kobles til via en stereokabel med 3,5 mm plugger mellom Audio 1 eller Audio 2-kontakten på projektoren og lydkilden. Hvis lydkilden har RCAkontakter, kan det være nødvendig med en Y-kabel eller adapter. Utstyr med RCAkontakter kobles til via en stereokabel med RCA-plugger mellom Audio/L- og Audio/R-kontakten på projektoren og lydkilden. (Obs: Det er ikke behov for separate lydkabler når inngangskilden er HDMI.) 10

12 Slå av projektoren Tid automatisk av Projektoren har også en Tid automatisk av-funksjon som automatisk slår av projektoren hvis aktive kilder eller brukeraktivitet ikke gjenkjennes i løpet av 30 minutter. Denne funksjonen er av som standard. Se side 27 hvis du vil endre denne tiden. Slå av projektoren Trykk på Power-knappen på projektoren eller fjernkontrollen for å slå av projektoren. Lampen slår seg av og strømlampen blinker blått i 1 minutt mens viftene fortsetter å gå for å kjøle ned lampen. Hvis Strømsparingsmodus er på og lampen er nedkjølt, lyser LED-lampen blått og viftene stopper. Hvis Strømsparingsmodus er av og lampen er nedkjølt, blinker LED-lampen blått og viftene stopper. Trekk støpslet ut av stikkontakten for å slå projektoren fullstendig av. Feilsøke oppsettet Hopp til neste avsnitt hvis bildet vises riktig på skjermen. Hvis ikke, kan du feilsøke oppsettet. Statusindikatorpanelet på toppen av projektoren indikerer projektorens tilstand og kan hjelpe deg med å løse problemer. Table 2: Statusindikatorenes visning og betydning Statusindikator POWER: Fast blått POWER: Blinker blått POWER: Blinker blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Blinkende rødt POWER: Fast blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Blinkende rødt POWER: Fast blått TEMP: Av LAMP: Blinkende rødt Betydning 1. Hvis Strømsparingsmodus er på, er projektoren tilkoblet. 2. Projektoren er på og initiert. 3. Projektoren er i normal drift. 1. Hvis Strømsparingsmodus er av, er projektoren tilkoblet. 2. Projektoren er i ferd med å slå seg av, og viftene kjøler ned projektoren. Projektorviftene virker ikke som de skal, og projektoren har slått seg av. Lampen kunne ikke tennes. Ta kontakt med teknisk støtte hvis problemet vedvarer. Kontakt service på Lampen har nådd slutten på levetiden og må byttes. Lampen fortsetter å virke til den brenner ut. Kontakt teknisk støtte. Reparasjon kan være nødvendig. POWER: Fast blått TEMP: Blinkende rødt LAMP: Av 1. Projektoren er overopphetet og lampen slås av. Viftene fortsetter å gå. 2. Projektoren slås ikke på igjen før nedkjølingen er ferdig. 11

13 Problem Løsning Resultat Ingen oppstartskjerm Koble strømledningen til projektoren trykk på power-knappen Riktig bilde Oppstartsskjerm Kun oppstartskjerm vises Trykk på Source-knappen aktiver den bærbare datamaskinens eksterne visning Projisert datamaskinbilde Oppstartsskjerm A A Start den bærbare datamaskinen på nytt A 12

14 Problem Løsning Resultat Intet datamaskinbilde, bare ordene «Signal utenfor rekkevidde» Signal utenfor rekkevidde Trykk på Auto Image-knappen på fjernkontrollen Juster datamaskinens oppdateringshastighet (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning >Avanserte innstillinger >Adapter-kategorien). Varierer med operativsystem. Projisert datamaskinbilde A A A Jeg ser bare bakgrunnen, ingen av ikonene på skrivebordet er synlig Det kan også hende at du må justere oppløsningen på datamaskinen som vist i løsningen av «Bildet er uklart eller beskåret»- problemet nedenfor Bytt innstillingen for flere skjermer til «Dupliser disse skjermene» (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning). Varierer med operativsystem. Projisert bakgrunn og skrivebord A A A A 13

15 Problem Løsning Resultat Bildet er uklart eller beskåret A A Still inn datamaskinens «oppløsning» slik at den passer til projektorens oppløsning (Windows 7: Kontrollpanel > Skjerm > Skjermoppløsning). Varierer med operativsystem. Bildet er klart og ikke beskåret A Bildet er ikke midtstilt på skjermen Flytt projektoren, juster høyden Riktig bilde ( PC ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Juster horisontal eller vertikal posisjon i Avansert meny > Bilde > PCmenyen Fase Sporing Horis. posisjon Vert. posisjon Tilbake

16 Problem Løsning Resultat Bildet er ikke rettvinklet Justere trapesformen med tastaturet Rettvinklet bilde Bildet er ikke skarpt Juster Skarphet i Grunnleggende meny Riktig bilde ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Avansert meny Bildet passer ikke til sideforholdet 4:3 eller 16:9 Bytt sideforholdet til 4:3 eller 16:9 i Grunnleggende meny > Høyde/bredde-forholdmenyen Riktig bilde ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Avansert meny 15

17 Problem Løsning Resultat Bildet vises opp/ned Slå av Takmontering i Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Riktig bilde Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av Bildet er speilvendt venstre/høyre Slå av Bakprojeksjon i Avansert meny > Oppsett > Bildeoppsett-menyen Riktig bilde A Avansert meny ( Bildeoppsett ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 A Forstørrelsesnivå Horis skift Vert. skift Takmontering Bakprojeksjon Tilbake Av Av Projiserte farger matcher ikke kilde Justere elementene i Avansert meny > Bilde > Farge-menyen Riktig bilde COLOR ( Farge ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Farge 50 Fargetemp Kjølig Gamma Video Fargetone 50 Tilbake COLOR 16

18 Problem Løsning Resultat Videoen som er innebygd i PowerPointpresentasjonen spilles ikke av på skjermen Slå av den interne LCD-skjermen på den bærbare datamaskinen Innebygd video spilles av riktig A B A B A B Lampen slår seg ikke på, projektoren overopphetes Kontroller at ingen luftehull er tilstoppet, slå av projektoren og la den kjøle seg i ett minutt Lampen tennes Oppstartsskjerm Overopphetingsindikator 17

19 Problem Løsning Resultat «Bytt lampe»-meldingen vises ved oppstart, lampen tennes ikke Lampen må byttes (se side 40) lampelokk Lampen tennes Oppstartsskjerm bytte lampe Trenger du fortsatt hjelp? Besøk websiden vår på eller ring hvis du trenger hjelp. Informasjon om å kontakte kundestøtte finnes i heftet om garanti og sikkerhet. Dette produktet er dekket av en begrenset garanti. Du kan kjøpe en utvidet garanti hos forhandleren. Hvis du må sende projektoren til reparasjon, anbefaler vi at du pakker den inn i den originale emballasjen eller får et profesjonelt pakkefirma til å pakke inn enheten. Sørg for å fullverdiforsikre sendingen. 18

20 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollen bruker to (2) AAA-batterier (medfølger ikke). De settes lett i ved å ta av dekslet på baksiden av fjernkontrollen, innrette + og --endene av batteriene, skyve dem på plass og deretter sette på dekslet igjen. Forsiktig: Når du bytter batteriene i fjernkontrollen, må du være oppmerksom på at bruk av annen type batteri enn AAA kan forårsake alvorlig skade på fjernkontrollen. Sørg for at batteriene kasseres på en miljømessig forsvarlig måte. Hvis fjernkontrollen blir våt, må den tørkes umiddelbart. Unngå overdreven varme og fuktighet. Sørg for at batteriene er riktig satt inn med hensyn til polaritet (+/-). Ikke bland nye og gamle batterier, heller ikke ulike typer batterier. Bytt batteriene så snart de er tomme. Fjern batteriene fra fjernkontrollen når den oppbevares eller ikke er i bruk på en stund. Bruk fjernkontrollen ved å rette den mot fjernkontrollsensoren foran på projektoren (ikke mot datamaskinen). Rekkevidden for optimal betjening er ca. 4,5 m (15 fot). Trykk på fjernkontrollens Power-knapp for å slå projektoren på og av (informasjon om å slå av på side 11). Trykk på fjernkontrollens Menu-knapp for å åpne projektorens menysystem. Bruk pilknappene til å navigere og Select-knappen til å velge funksjoner og justere verdier i menyene. Du kan lese mer om menyer på side 24. Fjernkontrollen har også: Volume-knapper for å justere lyden. Custom-knapp som kan tilordnes en spesiell funksjon, som Blank skjerm eller Frys (se side 26). Source-knapp som viser en meny hvor du kan velge mellom alle mulige kilder for å bytte den aktive kilden. Blank-knapp for å vise en tom skjerm. Presets-knapp for å velge lagrede innstillinger (se side 25). Mute-knapp for å dempe lyden. Auto Image-knapp for å synkronisere projektoren til kilden igjen. Resize-knapp for å veksle mellom ulike sideforhold (se side 25). 19 Help-knapp for å få hjelp med å koble til kilder og forbedre bildet. ESC-knapp for å gå tilbake til forrige meny. PC-knapp for å bla gjennom datamaskinkildene. Video-knapp for å bla gjennom Kompositt/S-video/HDMI-kildene. Keystone-knappene justerer trapesformen på bildet Magnify-knapper for å forstørre og forminske det projiserte bildet. Freeze-knapp for å sette det prosjekterte bildet på pause. Overskan-knapp for å fjerne støy rundt videobildet. AV Mute-knapp for å vise et tomt bilde og dempe lyden. Feilsøke fjernkontrollen Kontroller at batteriene er installert i riktig retning og ikke er tomme. Sørg for at du er innenfor fjernkontrollens rekkevidde på 4,5 m (15 fot) og retter den mot projektoren eller skjermen, ikke mot datamaskinen. Pek med fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på projektoren for å oppnå best mulig resultat. navigasjonsknapper

21 L R Audio Out Video Out HDMI Out Bruke lyden Bruke projektorens høyttalere Koble lydkilden til LYD INN-kontakten(e) (Audio 1, Audio 2 eller Audio L/R) for å høre lyden via projektorens høyttalere. Du kan bruke projektorens høyttalere ved å koble en mikrofon til mikrofonkontakten. koble til PC-lydkabel Du kan også koble høyttalere med innebygd forsterker til projektoren ved å bruke Audio Out-kontakten. Juster lydstyrken ved å trykke på Volume-knappene på fjernkontrollen. koble til videokildens lydkabel Feilsøke lyd Hvis du ikke hører lyden, kan du se etter følgende: Kontroller at lydkabelen er koblet til LYD INN-kontakten(e) (Audio In eller Audio L/R) på projektoren og at den andre enden av kabelen er koblet til lydutgangen på kilden (ikke en kontakt for «inngående lyd» eller «mikrofon»). Sørg for at lydstyrken er stilt høyt nok. Trykk på Volume-knappene på fjernkontrollen. Sørg for at den riktige kilden er aktiv. Juster lydkilden. Hvis du spiller av en film, må du forsikre deg om at avspillingen ikke er satt på pause. koble til mikrofon 20

22 Bruke tastaturknappene De fleste knappene er detaljert beskrevet i andre avsnitt, men her er en oversikt over funksjonene deres: Power slår projektoren på og av (side 8). Auto synkroniserer projektoren til kilden på nytt. Menu åpner skjermmenyene (side 24). Enter virker som en valgknapp i skjermmenyen og brukes til betjening av USBlagringsenheten (side 37). Pil opp/ned/venstre/høyre Når menyen vises, brukes opp- og nedtast til å navigere i menyen, mens venstre- og høyretast brukes til justeringer. Venstretast brukes også til å gå tilbake til den forrige menyen. Keystone justerer bildets trapesform for å få det rettvinklet (side 9). Source viser en meny hvor du kan velge mellom alle mulige kilder for å bytte den aktive kilden (side 8). Blank gjør skjermen blank. knapper for menynavigasjon 21

23 Optimalisere datamaskinbilder Når projektoren er i drift og bildet vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av skjermmenyene. Generell informasjon om bruk av menyene finner du på side 24. Velg standard bildeinnstilling ved å bruke en forhåndsinnstilling som passer til omgivelsene. Juster Keystone, kontrast eller lysstyrke (side 25). Endre Høyde/bredde-forholdet. Velg alternativet som passer best til signalkilden (side 25). Justere fargetemperatur (side 26). Juster Fase, Sporing eller horisontal/vertikal posisjon (side 26). Når du har optimert bildet for en bestemt kilde, kan du lagre disse innstillingene ved hjelp av Brukerforhåndsinnstillinger. Dette lar deg raskt gjenopprette disse innstillingene senere (side 25). Presentasjonsfunksjoner Projektoren har flere funksjoner for å forenkle presentasjoner. Her er en oversikt, detaljer finnes i menyavsnittet. Den egendefinerte tasten lar deg tilordne ulike funksjoner til denne knappen. Standardeffekt er Kildeinfo, som viser informasjon om projektoren og gjeldende kilde. Se detaljer på side 26. Søkeskjermalternativet lar deg endre utseendet til blankskjermen og oppstartskjermen (side 27). Tid automatisk av sørger for at projektoren avsluttes automatisk etter noen minutter. Dette er med på å forlenge lampelevetiden (side 27). 22

24 Optimalisere videobilder Etter at videoenheten er koblet riktig til og bildet vises på skjermen, kan du optimalisere bildet ved hjelp av skjermmenyene. Generell informasjon om bruk av menyene finner du på side 24. Juster Keystone, kontrast, lysstyrke, farge eller fargetone (side 25). Endre Høyde/bredde-forholdet. Velg alternativet som passer best til signalkilden (side 25). Velg en skarphetsinnstilling (side 25). Juster fargetemperaturen. Velg en varmeverdi i listen (side 26). Slå på Overskan for å fjerne støy langs kanten av bildet (side 26). Tilpasse projektoren Du kan tilpasse projektoren til ditt eget oppsett og behov. Se side 26 for detaljer om disse funksjonene. Slå på Bakprojeksjon i Avansert meny > Oppsett > Bildeoppsett-menyen for projeksjon fra baksiden. Slå på Takmontering i Grunnleggende meny for takmontert projeksjon. Angi hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart i Avansert meny > Oppsett > Kildemenyen. Angi hvilken funksjon den egendefinerte tasten på fjernkontrollen skal ha. Slå projektorens meldinger på skjermen på og av. Slå på funksjoner for strømsparing. Angi hvordan blankskjermen og oppstartsskjermen skal se ut. Angi hvilket språk menyene skal vise. Lagre innstillingene for den aktive kilden som en forhåndsinnstilling. 23

25 Bruke menyene 1 Trykk på Menu-knappen på tastaturet eller på fjernkontrollen for å åpne menyene. (Menyene lukkes automatisk etter 60 sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.) Bruk pilknappene for å flytte opp og ned under gjennomgang av menymulighetene. 2 En undermeny gås inn i ved å markere den og trykke på Enter på tastaturet eller fjernkontrollen. 3 Menyinnstillinger endres ved å markere ønsket menyalternativ og trykke på < eller > for å rulle gjennom de tilgjengelige justeringene. knapper for tastaturnavigasjon 4 Trykk på Menu-knappen for å gå ut av menysystemet. Menyene er gruppert etter bruk: Grunnleggende meny for vanlige justeringer. Avansert meny for mer kompliserte justeringer. ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Høyde/bredde-forhold 16:9 Autobilde Utfør Lysstyrke 50 Kontrast 50 Automatisk perspektivkontroll På Keystone + 0 Forhåndsinnstillinger Presentasjon Skarphet 0 Lydstyrke 16 Mikrofonvolum 0 Takmontering Av ( Avansert meny ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Bilde Farge Oppsett PC Status/tjeneste Video Grunnleggende meny Avansert meny Grunnleggende meny Avansert meny 24

26 Grunnleggende meny Følgende innstillinger justeres ved å markere innstillingen og bruke høyre- og venstretast for å justere verdiene. Høyde/bredde-forhold: Høyde/bredde-forholdet angir formen på bildet. Eldre TV-skjermer er gjerne 4:3. HDTV-apparater og DVD-spillere flest bruker 16:9. Velg Auto for å la projektoren stille inn forholdet selv. Velg Naturlig for å se det kilden viser uten at projektoren forandrer formen. Velg 16:9 for å se DVD-plater med forbedret bredformat. Autobilde: tilbakestiller projektoren til kilden. Lysstyrke: endrer bildets intensitet. Kontrast: regulerer graden av forskjell mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet og endrer mengden av svart og hvitt i bildet. Automatisk perspektivkontroll: aktiver og deaktiver projektorens automatiske, vertikale trapesjustering. Keystone: justerer bildet vertikalt og gjør det mer rettvinklet. Du kan justere trapesformen fra tastaturet også. Forhåndsinnstillinger: Det følger med forhåndsinnstillinger som optimaliserer projektoren for å vise datamaskinpresentasjoner og videobilder i visse sammenhenger. Obs: Velg Bruker for å lagre de gjeldende innstillingene som en brukerforhåndsinnstilling. Brukerforhåndsinnstillingen kan hentes igjen ved å trykke på Presets-knappen på fjernkontrollen og veksle til Bruker. Skarphet: Endrer hvor klart videobildet er i kanten. Velg en skarphetsinnstilling. Lydstyrke: øker eller senker lydstyrken. Mikrofonvolum: justerer mikrofonens lydnivå. Takmontering: snur bildet opp ned for takmontert projeksjon. Grunnleggende meny ( Grunnleggende meny ) MDL: IN3128HD Høyde/bredde-forhold Autobilde Lysstyrke Kontrast Automatisk perspektivkontroll Keystone Forhåndsinnstillinger Skarphet Lydstyrke Mikrofonvolum Takmontering Avansert meny øke trapesform 16:9 Utfør På + 0 Presentasjon Av minske trapesform FW:

27 Avansert meny Bilde: Farge... Farge: justerer et videobilde fra svart/hvitt til helt mettet farge. Fargeinnstillingen gjelder kun videokilder. Fargetemp: endrer fargenes intensitet. Velg en relativ varmeverdi i listen. Gamma: velg den passende gammaverdien av enten Video, Film, Lyst eller CRT. Fargetone: justerer rød-grønnbalansen i bildet når kilden er NTSC-video. Fargetoneinnstillingen gjelder kun NTSC-videokilder. PC: Fase: justerer den horisontale fasen i en datamaskinkilde. Video: Avansert meny Sporing: justerer den vertikale skannehastigheten i en datamaskinkilde. Horis./vert. posisjon: justerer posisjonen til en datamaskinkilde. Overskan: fjerner støy rundt videobildet. ( Avansert meny ) MDL: IN3128HD Bilde Oppsett Status/tjeneste Grunnleggende meny Farge PC Video FW: 0.10 Oppsett: Lydoppsett... Datamaskin 1: velger lydinngangen fra datamaskin i 1-signalet. Datamaskin 2: velger lydinngangen fra datamaskin i 2-signalet. S-videokilde: velger lydinngangen for videokilden. HDMI 1: velger lydinngangen for HDMI 1-signalet. HDMI 2: velger lydinngangen for HDMI 2-signalet. Lukket tekst... Lukket tekst: kontrollerer lukket teksting. Hvis kilden er NTSC og den inneholder teksting på den valgte kanalen, vil projektoren vise teksten lagt over bildet. Når Lukket tekst er av og lyden slås av, vises lukket teksting. Alternativene er: Av, Teksting1 og Teksting2. Bildeoppsett... Forstørrelsesnivå: forstørrer bildet. Hvis bildet er blitt forstørret som følge av denne innstillingen, kan det flyttes ved å endre Horis skift og Vert. skiftinnstillingene. Takmontering: snur bildet opp ned for takmontert projeksjon. Bakprojeksjon: speilvender bildet slik at du kan projisere fra baksiden av en gjennomskinnelig skjerm. Tastatur/fjernkontroll... Blank knapp: velg hva som skal vises på skjermen, enten heldekkende blått, - svart eller -hvitt, når blankknappen trykkes på tastaturet eller fjernkontrollen. Egendefinert tast: lar deg tilordne en annen funksjon til den egendefinerte knappen, slik at du kan bruke denne effekten hurtig. Trykk på < eller > på tastaturet eller fjernkontrollen for å velge en annen. Blank skjerm: viser en heldekkende farge eller fabrikklogoskjerm. Stille: slår av all lyd. Kilde: viser en meny med tilgjengelige kilder. 26

28 Lampe Autobilde: tilbakestiller projektoren til kilden. Frys skjerm: setter det prosjekterte bildet på pause. Kildeinfo: standardhandlingen. Viser Kildeinfo-menyen. Projektorinfo: viser Projektorinfo-menyen. Overskan: fjerner støy rundt bildet. AV stille: aktiverer eller deaktiverer AV stille-funksjonen. Lukket tekst: aktiverer eller deaktiverer lukket tekst. Tastatur: aktiverer eller låser projektortastaturet. Lampe i strømsparmodus: veksler mellom på og av. Slå funksjonen på for å minske lampens utstråling. Dette reduserer også viftehastigheten, slik at projektoren går stillere. OSD-oppsett Språk: lar deg stille inn et språk for skjermvisningen. Menyposisjon: lar deg endre posisjonen til elementer i skjermvisningen. Gjennomsiktighet Meny: lar deg endre hvor mye av det projiserte bildet du kan se bak menyen. Jo større denne verdien er, desto mer kan du se av bildet bak menyen. Vis meldinger: viser statusmeldinger (som f.eks. «Søker») nederst til venstre på skjermen. PIN-innstillinger PIN-beskyttelse: PIN (personlig identifikasjonsnummer)-funksjonen lar deg passordbeskytte projektoren. Når du har aktivert PIN-funksjonen, må du skrive inn PIN-koden før du kan vise et bilde. Bruk opp/ned/venstre/høyreknappene på fjernkontrollen eller tastaturet for å stille inn en 4- trykksrekkefølge. Hvis du angir feil PIN-kode 3 ganger på rad, slår projektoren seg automatisk av. Hvis du mister eller glemmer PIN-koden du stilte inn, må du kontakte teknisk støtte hos InFocus. Slik angis PIN-koden ved oppstart av projektoren: 27 Skru på projektoren. «Angi PIN»-dialogboksen vises etter oppstartsskjermen. Angi PIN-koden. Bruk opp/ned/venstre/høyreknappene på fjernkontrollen eller tastaturet for å angi den riktige 4- trykksrekkefølgen. Standardkoden er venstre/høyre/opp/ned. Slik endrer du PIN-koden: Velge «Endre PIN» i Avansert meny > Oppsett > PIN-innstillinger-menyen. Angi den eksisterende PIN-koden. Angi den nye PIN-koden. Strøm Strømsparingsmodus: Når Strømsparingsmodus er på og projektoren er i ventemodus (avslått, men tilkoblet stikkontakten), virker ikke monitor utfunksjonen. Hvis Strømsparingsmodus er på og projektoren er av, virker ikke nettverkskontrollen. OBS: Strømlampen blinker ikke når Strømsparingsmodus er aktivert. Kilde Autom. kilde: Når denne funksjonen er på, finner projektoren automatisk den aktive kilden, etter først å ha kontrollert den valgte oppstartskilden. Når denne funksjonen er av, går projektoren rett til oppstartskilden som er valgt i Oppstarts kilde. Hvis du ønsker å velge en annen kilde, må du gjøre dette manuelt ved å trykke på Source-knappen på fjernkontrollen eller tastaturet og velge en i kildemenyen som vises. Oppstarts kilde: avgjør hvilken kilde projektoren skal sjekke først for aktiv video under oppstart. Søkeskjerm: lar deg vise en heldekkende skjermfarge (blå, svart eller hvit) eller fabrikklogoskjermen ved oppstart og når det ikke gjenkjennes en kilde. Teller Tid automatisk av: slår projektoren automatisk av etter at intet signal er gjenkjent etter et forhåndsinnstilt antall minutter. Hvis et aktivt signal mottas før tiden går ut (og projektoren slår seg av), vises bildet. Høy høydeinnstilling Høy høydeinnstilling: Vi anbefaler at du slår på høy høydemodus når du bruker projektoren mellom 1500 og 3000 m (5000' ') over havet.

29 Nettverk Nettverksmeny For å konfigurere nettverksinnstillingene. ( Nettverk ) MDL: IN3128HD Kablet nettverk Trådløst nettverk Nettverk omstart MAC-adresse Tilbake Utfør 00:08:0C:04:10:48 FW: 0.10 Kablet nettverk DHCP: Forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol (protokoll for dynamisk vertskonfigurasjon). Denne protokollen tilordner IP-adresser til nettverksenheter automatisk. Når «DHCP» er stilt «på», tilordner DHCP-serveren en IP-adresse automatisk til projektoren. Dette kan ta opptil ett minutt. Når «DHCP» er stilt «av», må brukeren stille inn IP-adressen manuelt. IP-adresse: Den numeriske adressen som brukes til å identifisere en enhet i et nettverk. Denne funksjonen er tilgjengelig bare når DHCP er stilt av. IP-adressen er nummeret som identifiserer denne projektoren på nettverket. Du kan ikke ha to enheter med samme IP-adresse på samme nettverk. Det er forbudt å sette IP-adressen til « ». Nettverksmaske: En numerisk verdi som definerer hvilke biter i en IPadresse som brukes når nettverket et delt inn i delnett. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er stilt av. Det er forbudt å sette nettverksmasken til « ». Standard gateway: En server (eller ruter) som kommuniserer på tvers av nettverk (delnett) som er atskilt av en nettverksmaske. Denne funksjonen kan bare brukes når DHCP er stilt av. DNS: Sett opp DNS-serveradresse når DHCP er deaktivert. Bruk: Lagre og ta i bruk nettverksinnstillingene. Trådløst nettverk Status: Vis projektorens status. SSID: Vis projektorens SSID-informasjon. Tilkoblingsmodus: Metoder for tilkobling til trådløse nettverk med Wi-Fi-aktiverte enheter. IP-adresse: en skrivebeskyttet IP-adressevisning. Nettverk omstart: Starte nettverket med nye innstillinger. MAC-adresse: Forkortelse for Media Access Control Address (kontrolladresse for mediumtilgang). MAC-adresse er et unikt ID-nummer som tilordnes nettverksadaptere. Likestrøm 12 V trigger Likestrøm 12 V trigger: Hvis denne funksjonen er aktivert og du kobler projeksjonsskjermen til denne utgangen med kabelen som fulgte med skjermen, senkes skjermen når lampen slås på og heves til oppbevaringsposisjon når lampen slås av. Status/tjeneste: Kildeinfo: et skrivebeskyttet skjermbilde med gjeldende kildeinnstillinger. Projektorinfo: et skrivebeskyttet skjermbilde med gjeldende projektorinnstillinger. Tilbakestill lampetid...: tilbakestiller antall timer lampen er brukt til null i Projektorinfo-menyen. Dette må kun gjøres etter at lampen er byttet. Fabrikkinnstillinger: gjenoppretter alle innstillinger til standardinnstillingene. Servicekode...: brukes kun av autorisert servicepersonell. 28

30 Kontrollere projektoren via et LAN-miljø Projektoren støtter programvare fra Crestron. Med de rette innstillingene i nettverksmenyen, kan du styre projektoren fra en datamaskin ved hjelp av en webleser når både datamaskinen og projektoren er riktig koblet til det samme lokalnettverket. Kablet forbindelse Internett IP-ruter Dersom RJ45-kablene ikke er riktig satt inn, viser innstillingene for IPadresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet og gå gjennom prosedyren ovenfor igjen. Hvis du må koble til projektoren mens den er i ventemodus, må du slå Strømsparingsmodus av. Hvis du er i et miljø uten DHCP: 1 Gjenta trinn 1 2 ovenfor. 2 Trykk på v for å markere DHCP og trykk på < eller > for å velge Av. 3 Be nettverksadministratoren om å oppgi innstillingene for IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS. 4 Trykk på ^ for å velge et element å modifisere. Konfigurere innstillingene for nettverkskontroll Hvis du er i et DHCP-miljø: 1 Bruk en RJ45-kabel, sett den ene enden inn i projektorens RJ45-kontakt og den andre enden inn i en RJ45-kontakt i nettverket. 2 Trykk på Meny-knappen på tastaturet eller fjernkontrollen og gå deretter til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Kablet nettverk-menyen. 3 Trykk på v for å markere DHCP og trykk på < eller > for å velge På. 4 Trykk på v for å markere Bruk og trykk på >. 5 Trykk på < eller > for å flytte markøren og trykk deretter ^ eller v for å velge verdien. 6 Trykk på v for å markere Bruk og trykk på > for å lagre innstillingene. Dersom RJ45-kablene ikke er riktig satt inn, viser innstillingene for IPadresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS Kontroller at alle kabler er riktig tilkoblet og gå gjennom prosedyren ovenfor igjen. Hvis du ønsker å koble til projektoren mens den er i ventemodus, må du sørge for å bruke RJ45 og notere informasjon om IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS når projektoren er på. 5 Vent omkring sekunder og gå deretter til Kablet nettverk-siden. Innstillingene for IP-adresse, Nettverksmaske, Standard gateway og DNS vises. Skriv ned IP-adressen som vises i IP-adresseraden. Hvis projektorens IP-adresse likevel ikke vises, må du ta kontakt med nettverksadministratoren. 29

31 Trådløs forbindelse InFocus trådløs dongle (delnr. SP-WIFIUSB) Projektoren kan tilkobles trådløst ved at en InFocus trådløs dongle (tilleggsutstyr) settes inn i USB A-kontakten på projektoren. Deretter kreves bare noen få konfigurasjonstrinn i skjermmenyen. 1 Påse at projektoren er påslått. Kontrollere projektoren eksternt via en webleser Når du har projektorens riktige IP-adresse og projektoren er på eller i ventemodus, kan du bruke enhver datamaskin på samme lokalnettverk til å kontrollere projektoren. Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer, må den være versjon 7.0 eller nyere. Skjermbildene i denne håndboken er kun for referanse og varierer med webleser. 1 Skriv inn projektorens adresse i webleserens adresselinje og trykk Enter. 2 Trykk på Meny-knappen på tastaturet eller fjernkontrollen og gå deretter til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Trådløst nettverk-menyen. 3 Kontroller at Status er Koble til. 4 Kontroller at SSID-informasjonen vises. 5 I AP-modus, må du bruke datamaskinens verktøy for trådløs tilkobling for å søke etter projektorens SSID og koble til den. Deretter kan du finne projektoren med ifpresenter. I infrastrukturmodus, kobler du både datamaskinen and projektoren til det samme aksesspunktet og oppretter forbindelser med IP-adressen. 2 Hovedsiden til nettverkskontrollen vises. ii iii i 30 i. Bytt språk for websidene ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket språk kan velges. ii. Klikk «Download (Last ned)» for å laste ned ifpresenter. Se detaljer på side 34.

32 iii. Crestron (econtrol)-siden viser brukergrensesnittet for Crestron econtrol. Se detaljer på side Tilgang til Admin-siden oppnås ved å skrive inn passordet. Standardpassordet er «admin». Hvis du glemmer passordet, må du gå til Avansert meny > Oppsett > Nettverk > Start nettverk på nytt for å gjenopprette passordet til standard. Om Crestron e-control 1 Crestron e-control -siden har en rekke virtuelle taster for å styre projektoren eller justere projektorbildet. i i Du kan trykke på </> for å vise flere knapper. System Status (Systemstatus): Viser systeminformasjonen. General Setup (Generelt oppsett): Lar deg skru projektoren på/av, bytte projektorens inngangssignal og endre passordet for administratorsiden. Picture Setup/Image Setup (Bildeoppsett): Består av noen skjermmenyelementer for å justere de projiserte bildene. Se detaljer på side 24. Alert Setup/Mail Setup (Varslingsoppsett/e-postoppsett): Lar deg sette opp e-postserveren og sende systemfeilmeldinger til nettverksadministratoren. Network Setup (Nettverksoppsett): Gir innstillinger for kablet- og trådløst nettverk. Reset to Default (Tilbakestill til standard): Lar deg gjenopprette enhetens standardinnstillinger fra fabrikk. i. Disse knappene har samme funksjon som tilsvarende i skjermmenyene eller på fjernkontrollen. Source List (Kildeliste): Klikk på ønsket kilde for å bytte til den. Menu (Meny): Brukes til å gå tilbake til forrige skjermmeny, avslutte og lagre menyinnstillingene. Når du bruker projektorens kontrollpanel eller fjernkontroll til å endre skjermmenyinnstillinger, kan det gå litt tid før webleseren synkroniserer disse endringene med projektoren. 31

33 2 Tools (Verktøy)-siden lar deg administrere projektoren, konfigurere kontrollinnstillingene i lokalnettverket og få ekstern tilgang til nettverksoperasjonen av denne projektoren. i ii iii Legg merke til begrensningene for innmatingslengde og antall tegn (inkludert forbudte tegn) i listen nedenfor: Kategorielement Innmatingslengde Maksimum antall tegn IP-adresse 15 Crestron-kontroll IP-ID 2 Port 5 Projektornavn 10 Projektor Plassering 9 Tilordnet 9 DHCP (aktivert) (I/T) IP-adresse 15 Nettverkskonfigurasjon Nettverksmaske 15 Standard gateway 15 DNS-server 15 Aktivert (I/T) Brukerpassord Nytt passord 20 Bekreft 2 Aktivert (I/T) Admin-passord Nytt passord 20 Bekreft 20 / > < $ % + \ ' " er forbudt. i. Dette området brukes kun med et Crestron-kontrollsystem. Ta kontakt med Creston eller les i Crestron-bruksanvisningen når det gjelder informasjon om oppsett. ii. Dette området brukes for å sette navn på projektoren, knytte den til et bestemt sted, tilordne en ansvarlig part og justere nettverksinnstillinger. iii. Dette området brukes for å stille inn bruker- og admin-passord. Når den er beskyttet med passord, unngås uautoriserte endringer i projektorens konfigurasjon. Skriv inn kun alfanumeriske tegn på Tools (Verktøy)-siden for å unngå feil. Trykk på Send-knappen når innstillingene er konfigurert, så blir dataene lagret i projektoren. Trykk på exit (Avslutt) for å gå tilbake til Crestron-siden for fjerndrift via nettverket. 32

34 3 Info-siden viser informasjon om og status for projektoren. Crestron RoomView Bruk Crestron RoomView-programvaren på Edit Room (Rediger rom)-siden til å skrive inn IP Address (IP-adressen) (eller vertsnavnet) som vist på projektorens skjermmeny, «05» for IP-ID og «41794» for den reserverte Crestronkontrollporten. Trykk på exit (Avslutt) for å gå tilbake til Crestron-siden for fjerndrift via nettverket. 4 Når du trykker på Help (Hjelp)-knappen, vises Help Desk (Brukerhjelp)- vinduet øverst til høyre på skjermen. Du kan sende meldinger til administratorer/brukere av RoomView -programvaren som er koblet til det samme lokalnettverket. Bruksanvisning for Crestron RoomView og informasjon om innstillinger og kommandoer for RoomView finner du på: roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp Besøk og for nærmere informasjon. 33

35 Vise bilder via ifpresenter Laste ned og installere ifpresenter ifpresenter er en applikasjon som kan kjøres på vertsdatamaskinen. Den hjelper til med å koble datamaskinen til en tilgjengelig nettverksprojektor og overføre innholdet på skrivebordet til nettverksprojektoren via lokalnettverket. 1 Gå til hovedsiden til nettverkskontrollen. Trinn 1 2 på side 30 viser nærmere detaljer. 2 Last ned ifpresenter. 3 Når nedlastingen er fullført, installer programvaren på datamaskinen ved å klikke exe-filen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. 4 Start ifpresenter. Bruke ifpresenter ii. iii. Søk etter projektorer ved ganske enkelt å klikke Search (Søk) for å få en liste med alle projektorer i det samme lokalnettverket. Klikk ønsket projektor listen med søkeresultater og klikk Connect directly (Koble til direkte). Du kan også skrive inn et projektornavn og klikke Search (Søk). Du kan opprette en kobling til kontrollsystemet på InFocus-websiden på side 30. Hvis dette er første gang du bruker siden, velg brukeridentiteten Normal user (Vanlig bruker) eller Administrator. Det kreves uansett ikke noe passord. Hvis du imidlertid velger Administrator, får du anledning til å sette et passord for å koble til projektoren. Du bør skrive ned passordet for senere bruk i forbindelse med den samme projektoren. Hvis det er koblet flere datamaskiner til projektoren, kan du bestemme en visningssone ved å klikke 1, 2, 3, 4, L (V), R (H), All (Alle) eller Background (Bakgrunn). 2 Trykk på hvis du ønsker å fryse det projiserte bildet på skjermen. Videre bevegelser vises ikke på skjermen før du trykker Du kan velge en opptaksmodus herfra & 5 1 Search (Søk)-siden setter deg i stand til å finne og koble til en projektor. i. En projektor tilkobles ved å velge Connect Directly (Koble til direkte) og deretter skrive inn projektorens IP-adresse og klikke Connect (Koble til). 34 i. Klikk FullScreen for å vise hele skjermen. ii. Klikk FixedSize for å vise en del av skjermen. Et kvadrat vises på skjermen. Du kan plassere det hvor du ønsker å projisere. iii. Hvis du vil endre kvadratet, klikk Alterable.

36 4 Siden med Basic Setting (Grunnleggende innstillinger) lar deg konfigurere ifpresenter. 5 Siden med Advanced Setting (Avanserte innstillinger) lar deg konfigurere ifpresenter. i. ifpresenters grensesnittside endres ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket språk kan velges. Klikk Apply (Bruk). ii. Brukere kan endre rammens størrelsesparametre i FixedSizeopptaksmodus ved å modifisere bredde og høyde på denne siden og klikke Apply (Bruk) for å iverksette endringene. iii. Hvis speildriveren er installert på systemet, kan denne brukes til å presentere opptaksbilder. iv. Hvis det skal være tillatt å vise varselmeldinger, klikk Yes. Klikk Apply (Bruk). v. Programvareinformasjonen er tilgjengelig på denne siden. i. Bildekvaliteten justeres ved å klikke nedtasten for å åpne en rullegardinliste hvor ønsket kvalitetsnivå kan velges. Jo høyere bildekvalitet du velger, desto større må overføringshastigheten i nettverket være. Velg et YUV-prøveformat mellom YUV444 og YUV420. I forhold til YUV420-formatet, gir YUV444- formatet bedre bildekvalitet på bekostning av opplastings- og avspillingshastighet. Klikk Apply (Bruk) etter at du har valgt. ii. Opptakshastigheten stilles ved å flytte glidebryteren. Nettverkets båndbredde kan også påvirke ytelsen. iii. Innstilling av nettverksport for fast eller manuell type. 6 Du kan behandle tilkoblede projektorer listet under Device Management 35

37 (Enhetsbehandling). Her vises detaljer om ikonene: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Du er en standard bruker og kan Kobler fra projektoren. ikke endre passordet. Du er en administrator og kan endre passordet. Du kontrollerer projektoren. Du er en administrator. Åpner hovedsiden til nettverkskontrollen. En annen kontrollerer projektoren. Du er en standard bruker. Setter en visningssone for projektoren. I en konferansemodus: 1 Kun administrator kan ta kontroll. 2 En projektor kan vise opptil 4 datamaskinskjermer. Du kan sette datamaskinnavnet under ifpresenter-behandling. 7 Koble fra Koble fra projektoren(e) ved å klikke Disconnect (Koble fra)-ikonet. Påse at kontrollprogrammer for andre virtuelle nettverk er avslått før ifpresenter brukes. 36

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada WIZ TEACH Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende

Detaljer

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger Bruksanvisning PX839-000-02 DISPERINDG Nr. 0287/1.824.51/09.03 Offentlige modeller: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190

Detaljer

FCC-advarsel. Canada

FCC-advarsel. Canada Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger in100 Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

N300 for utvidet trådløs rekkevidde

N300 for utvidet trådløs rekkevidde Installasjonsveiledning N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3000RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning

Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700

Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

N600 WiFi-områdeutvider

N600 WiFi-områdeutvider Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

User s Guide. multi-use per formance

User s Guide. multi-use per formance User s Guide multi-use per formance Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Hele denne brukerhåndboken finnes på den vedlagte CD-en som en Adobe Acrobat pdf-fil på følgende språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk,

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver.

Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Ethernet-innholdsfortegnelse Ethernet-tilkobling Med skriverens innebygde Ethernet-funksjon kan du koble den direkte til et Ethernet-nettverk uten at du trenger en ekstern utskriftsserver. Hvis du vil

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP

Installasjon. N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Installasjon N600 WiFi-områdeutvider Modell WN3500RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale signalkvaliteten

Detaljer

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015

Veiledning for områdeklargjøring. September 2015 September 2015 Copyright Dette dokumentet leveres «som det er». Informasjonen og synspunktene i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til nettsteder, kan endres uten varsel. Dette

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer