Bachelorstudium i vernepleie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i vernepleie"

Transkript

1 Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng deltid Godkjenning Programplanen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. juli Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25. januar Sist justert 15. mai 2013 Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Gjelder for studentkull 2011 Høst

2 Innhold 1. INNLEDNING MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV ORGANISERING LÆRINGSMÅL (FRA RAMMEPLAN) Læringsutbytte INTERNASJONALISERING FAGLIG INNHOLD Rammeplanens hovedemner fordelt i studiet: ARBEIDSFORMER ARBEIDSKRAV VURDERING Skikkethetsvurdering EMNEPLANER VERN1110 Fagets utvikling og etikk VERN1210 Vitenskapsteori og velferdsutvikling VERN1310 Innføring i samfunnsvitenskapelige og juridiske emner VERN1400 Innføring i psykologiske og pedagogiske emner VEPRA10 Tilrettelegging av livs- og miljøbetingelser VERN1500 Helsefaglige emner I VERN2100 Datainnsamling og analyse - praktisk øvelse VERN2200 Tilrettelegging av læringsbetingelser VERN2400 Planlegging, evaluering og dokumentasjon VEPRA20 Ferdighets- og atferdslæring VERN2300 Helsefaglige emner II VEPRA30 Grunnleggende pleie og omsorg VERN3100/VERND3100 Relasjonelle ferdigheter og psykisk helsearbeid VERN3200/VERND3200 Saksbehandling og arbeid i organisasjoner VEPRA40/VEPRAD40 Praksisstudier knyttet til bacheloroppgave VERN3900/VERND3900 Faglig fordypning - Bacheloroppgave VERN kull 2011 Side 2

3 1. Innledning Bachelorstudiet i vernepleie er en 3-årig profesjonsutdanning (180 studiepoeng). Fullført studium kvalifiserer til bachelorgrad i vernepleie (Bachelor in Social Education) og gir grunnlag for å søke autorisasjon som vernepleier i henhold til lov om helsepersonell. Programplan for er utarbeidet i henhold til Rammeplan for vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005, samt Forskrift til rammeplan for vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Se Rammeplan på høgskolens nettsider. Rammeplanen består av to deler, en fellesdel på 30 studiepoeng (sp) for alle de 3- årige helseog sosialarbeiderprofesjonene (sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, barnevernpedagog, radiograf og vernepleier) og en yrkesspesifikk del som bare gjelder vernepleierutdanningen. Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap, praktiske ferdigheter og generell kompetanse i å bistå mennesker med ulike funksjonsvansker. Studiet er organisert ut fra rammeplanens 4 hovedemner, og består av 16 ulike emner, 12 teoretiske emner og 4 ulike praksisperioder. Oversikt over rammeplanens hovedemner og delemner 1 Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner 42 sp 1A Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk* (hvorav 9 sp er beskrevet i felles innholdsdel) 12 sp 1B Sosiologi og sosialantropologi** 12 sp 1C Jus**(herunder 9 sp Rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett) 12 sp 1D Vitenskapsteori og forskningsmetode* 6 sp 2 Psykologiske og pedagogiske emner 24 sp 2A Generell-, utviklings- og sosialpsykologi 12 sp 2B Generell pedagogikk og sosialpedagogikk 12 sp 3 Helsefaglige emner 45 sp 3A Medisinske og naturvitenskapelige emner 20 sp 3B Pleie og omsorg 15 sp 3C Psykisk helsearbeid 10 sp 4 Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid 69 sp 4A Fagets utvikling, ideologier, etikk og yrkesrolle* (hvorav Etikk 9 sp er beskrevet i felles innholdsdel) 15 sp 4B Ferdighets- og adferdslæring 18 sp 4C Velferdsarbeid 12 sp 4D Arbeid med grupper, organisasjoner og nettverk** 9 sp 4E Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning* (hvorav 6 sp er beskrevet i felles innholdsdel) 15 sp 180 VERN kull 2011 Side 3

4 (Rammeplanens hovedemner utgjør totalt 180 studiepoeng) * Emnene inngår helt eller delvis i felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanningene ** Emnene inngår helt eller delvis i felles innholdsdel for barnevernspedagog-, sosionomog vernepleierutdanningene. 2. Målgruppe og opptakskrav Studiets målgruppe er personer som er interessert i å utdanne seg til å arbeide med mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov, og som vil bidra til å bedre levekår og livskvalitet for disse. Samfunnet har stort behov for vernepleiere. Opptakskrav er generell studiekompetanse, jfr. Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler (FOR nr 1191). Søkere over 25 år som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Egne kriterier for vurdering av realkompetanse er utarbeidet. Det stilles krav om politiattest ved opptak til vernepleierutdanning, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. ( VERN kull 2011 Side 4

5 3. Organisering Studiet kan tas på heltid over 3 år eller på deltid over 4 år. Deltidsmodellen er bygget opp slik at teoristudiene tas på deltid, mens praksisstudiene gjennomføres på heltid. Deltidsstudenter må beregne heltidsstudier store deler av sitt siste studieår. Studiet er emneorganisert, der hvert emne har et omfang på 10 eller 15 studiepoeng. Enkelte emner består av to delemner. Heltids- og deltidsstudenter skal følge samme programplan. Studiets emneoversikt (med studiepoeng), samt oversikt over eksamensform for det enkelte emne framkommer i følgende tabeller: ÅR Heltid EMNENAVN OG STUDIEPOENG VERN1110 Fagets utvikling og etikk 10 sp VERN1210 Vitenskapsteori og velferdsutvikling, 10 sp VERN1310 Innføring i samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, 15 sp VERN1400 Innføring i psykologiske og pedagogiske emner, 10 sp VEPRA10 Tilrettelegging av livs og miljøbetingelser, 10 sp VERN1500 Helsefagl. emner I, 10 sp VERN2100 Datainnsamling og analyse - praktiske øvelser, 10 sp FRA RAMMEPLAN (1) Fagets utvikling, 5 sp Etikk, 5 sp Vitenskapsteori, 5 sp velferdsutvikling, 5 sp Inf. i stats- og kommunalkunnskap og org.teori, 5 sp Inf.i rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett, 5 sp Inf.i sosiologi og sosialantropologi, 5 sp Del 102 Innføring i psykologi og pedagogikk, 5 sp Del 101 Innføring i atferdsanalyse, 5 sp Tilrettelegging av livs og miljøbetingelser, 10 sp Helsefaglige emner I, 10 sp Datainnsamling og analyse - praktiske øvelser, 10 sp EKSAMENSFORM OG VURDERING Prosjekteksamen A-F Prosjekteksamen A-F Hjemmeeksamen, 2 uker A-F Mappeeksamen A-F Praksisstudier Bestått/ ikke bestått Skoleeksamen A-F Skoleeksamen, 4 t. A-F VERN2200 Tilrettelegging av læringsbetingelser, 10 sp Tilrettelegging av læringsbetingelser, 10 sp Skoleeksamen, 4 t. A-F VERN2400 Planlegging, evaluering og dokumentasjon, 10 sp Planlegging, evaluering og dokumentasjon, 10 sp For heltidskullet: Prosjekteksamen A-F For deltidskullet: Hjemmeeksamen A-F VEPRA20 Ferdighets- og atferdslæring, 15 sp Ferdighets- og atferdslæring, 15 sp Praksisstudier Bestått/ ikke bestått VERN2300 Helsefaglige emner II, 10 sp Helsefaglige emner II, 10 sp Skoleeksamen, 2 t. Individuell, A-F VEPRA30 Grunnleggende pleie og omsorg, 10 sp Praksisstudier Bestått/ ikke bestått VERN3100/VERND3100 Relasjonelle ferdigheter og tverrfaglig Skoleeksamen, 4 t. Relasjonelle ferdigheter og samarbeid, 5 sp individuell psykisk helsearbeid, 10 sp Psykisk helsearbeid, 5 sp A-F VERN3200/VERND3200 Saksbehandling og arbeid i organisasjoner, 10 sp VEPRA40/VERND40 Praksisstudier knyttet til bacheloroppgave, 15 sp VERN3900/VERND3900 Bacheloroppgave, 15 sp Arbeid i organisasjoner, 5 sp Rettsanvendelse, saksbehandling og offentlig myndighetsutøvelse, 5 sp Fordypningspraksis, 15 sp Bacheloroppgave, 15 sp [1] Synliggjør rammeplanens emneområder inn i programplanen Hjemmeeksamen, 1 uke A - F Praksisstudier Bestått/ ikke bestått Bacheloroppgave A-F VERN kull 2011 Side 5

6 Deltidsstudenter gjennomfører følgende emner i løpet av fire år: Emnenavn og studiepoeng Første år på deltidstudiet: VERN1110 Fagets utvikling og etikk, 10 sp VERN1210 Vitenskapsteori og velferdsutvikling, 10 sp VERN1310 Innføring i samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, 15 sp Andre år på deltidstudiet: VERN1400 Innføring i psykologiske og pedagogiske emner, 10 sp VEPRA10 Tilrettelegging av livs og miljøbetingelser, 10 sp VERN1500 Helsefaglige emner I, 10 sp VERN2100 Datainnsamling og analyse - praktiske øvelser, 10 sp VERN2200 Tilrettelegging av læringsbetingelser, 10 sp Tredje år på deltidstudiet: VERN2200 forts. Tilrettelegging av læringsbetingelser, 10 sp VERN2400 Planlegging, evaluering og dokumentasjon, 10 sp VEPRA20 Ferdighets- og atferdslæring, 15 sp VERN2300 Helsefaglige emner II, 10 sp Vepra30 Grunnleggende pleie og omsorg 10 sp Fjerde år på deltidstudiet: VERND3100 Relasjonelle ferdigheter og psykisk helsearbeid, 10 sp VERND3200 Saksbehandling og arbeid i organisasjoner, 10 sp VEPRAD40 Praksisstudier knyttet til bacheloroppgave, 15 sp VERND3900 Bacheloroppgave, 15 sp 4. Læringsmål (fra Rammeplan) Målene for vernepleierstudiet er beskrevet i rammeplanen for vernepleierutdanning. Noen av målene gjelder for alle helse- og sosialarbeiderutdanninger og er beskrevet i felles innholdsdel. De øvrige målene er yrkesspesifikke for vernepleierstudiet. Etter fullført felles innholdsdel skal studentene: kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i yrkesutøvelsen kunne begrunne sine handlinger overfor brukere, andre yrkesutøvere og overfor arbeidsgivere ut fra et vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk syn kunne dokumentere eget arbeid, utføre prosjektarbeid og evaluere eget arbeid vise et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter identifisere etiske dilemmaer på samfunnsplan, i praktisk helsearbeid og sosialt arbeid reflektere over etiske problemstillinger, ha etisk handlingsberedskap og kunne avsløre VERN kull 2011 Side 6

7 verdikonflikter ha kunnskap om helse- og sosialproblemer, velferdsstaten og dens profesjoner kjenne rammene for egen faggruppe og oppgavefordelingen mellom helse- og sosialfaggruppene kjenne forvaltningsnivåene og beslutningsstrukturene i helse- og sosialsektoren og relevante lover, forskrifter og avtaler kjenne bakgrunnen for helse- og sosialpolitiske prioriteringer og kjenne til konsekvenser av slike prioriteringer ha kunnskaper om hvordan en kan påvirke helse- og sosialpolitikken ha kunnskap om helse- og sosialpolitikk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv kunne kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn være lagarbeider og kunne samarbeide med brukere og andre yrkesgrupper vise kunnskap om konfliktløsning (Rammeplan for vernepleierutdanning, 2005, s. 3-4) Etter fullført yrkesspesifikk del skal studentene: møte brukere med empati og respekt ut fra perspektivet om likeverd uavhengig av alder, kjønn, kultur, livssyn og virkelighetsoppfatning kunne kommunisere og handle etisk forsvarlig sammen med brukere, pårørende og nærmiljøet ellers kunne ivareta brukernes interesser i tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper ha kunnskap om normalutvikling og utviklingsforstyrrelse kunne forstå konsekvensene av ulike funksjonsvansker, de vanligste somatiske sykdommer og psykiske lidelser identifisere interesser, ressurser og begrensninger i samarbeid med brukere og kunne planlegge og gjennomføre praktisk, metodisk miljøarbeid med sikte på god livskvalitet og størst mulig grad av mestring kunne utføre forsvarlig medikamenthåndtering kunne gi veiledning, opplæring og grunnleggende pleie og omsorg til mennesker som ønsker og har behov for det veilede brukere og pårørende og ha kunnskap om kollegaveiledning kunne utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper og aktuelt lovverk og som ivaretar brukernes behov og rettigheter kunne kartlegge og analysere sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og livssituasjonen til brukerne ha utviklet endringskompetanse og kunne anvende metoder for endring av ulike rammebetingelser til beste for bruker/brukergrupper kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid kunne vurdere ideologi og virkemidler i helse- og sosialpolitikken og fungere som premissleverandør for beslutninger i hjelpeapparatet lokalt og på overordnet politisk plan kunne forebygge og håndtere konflikter av ulik art vise evne til å utforske faglige problemstillinger på en systematisk og reflekterende måte (Rammeplan for vernepleierutdanningen, 2004 s. 5) VERN kull 2011 Side 7

8 4.1 Læringsutbytte Læringsutbyttebeskrivelser på programplan- og emnenivå er utarbeidet i henhold til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg informasjonskompetanse og kunnskap om bruk av kilder som gjør at de kan finne fram til aktuell litteratur og informasjon. De skal kunne søke etter faglitteratur og sette opp litteraturreferanser i henhold til gjeldende mal. De skal kunne grunnleggende regler for siteringer og kildebruk og kjenne til hva som defineres som plagiat og fusk i studentarbeider. Studentene har etter endt studium kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir grunnlag for å yte tjenester til mennesker med ulike funksjonsvansker. Yrkesutøvelsen skal bygge på likeverd og respekt for enkeltmenneskets integritet, og sette brukermedvirkning i fokus. Vernepleieres kompetanse bygger på integrasjon av teori- og praksisstudier, og de skal kunne dokumentere, kvalitetssikre og evaluere eget arbeid. Kandidaten har etter fullført bachelorstudium i vernepleie følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om velferdsstaten, ulike profesjoner, helseutfordringer og sosiale problemer har kunnskap om ulike funksjonsvansker, de vanligste somatiske sykdommer, psykisk lidelse og konsekvenser av disse har kunnskap om atferdsanalyse og hvordan dette anvendes i omsorgs- eller opplæringsarbeid Ferdigheter: Kandidaten kan møte brukere og samarbeidspartnere med respekt, samt kartlegge brukeres verdier og ønsker kan legge til rette for brukermedvirkning og tverrprofesjonelt samarbeid kan utføre metodisk miljøarbeid med sikte på trivsel, mestring, deltakelse og inkludering kan utføre forsvarlig medikamenthåndtering kan gi veiledning, opplæring og grunnleggende pleie til personer med behov for omsorg/ habilitering/rehabiliteringstiltak kan utføre saksbehandling som bygger på forvaltningsmessige prinsipper, aktuelt lovverk og som ivaretar brukernes behov og rettigheter Generell kompetanse: Kandidaten har forståelse for betydningen av tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid kan dokumentere, kvalitetssikre og evaluere vernepleiefaglig arbeid i tråd med etiske retningslinjer og relevant teori kjenner til juridiske retningslinjer og særskilte etiske problemstillinger som gjelder for vernepleiefaglig arbeid anvender kunnskap om mennesker med utviklingshemming og kognitiv funksjonsnedsettelse VERN kull 2011 Side 8

9 5. Internasjonalisering Studentene oppfordres til å ta deler av utdanningen ved høgskolens samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Utvekslingsopphold gir i tillegg til faglig utbytte, tilleggskompetanse for yrkesutøvelse i et flerkulturelt samfunn. Økende globalisering i arbeidsmarkedet gjør også internasjonal erfaring, språk- og kulturkunnskap stadig viktigere. Formålet med studentutveksling er bl.a.: å styrke eget fag, og få nye faglige innfallsvinkler å fremme kulturforståelse og språk- og kommunikasjonsferdigheter å øke forståelse for å være en del av verdenssamfunnet å øke forståelse for forholdet mellom ulike kulturer å kvalifisere for å arbeide i et globalt samfunn Studiet er organisert og tilrettelagt for studentutveksling. Et studieopphold utenlands må være av minst 3 måneders varighet og kan omfatte både praktiske og teoretiske studier. Utvekslingsopphold kan gjennomføres i andre eller tredje studieår. Studenter som får innvilget utvekslingsopphold skal delta på et obligatorisk forberedelseskurs. Utenlandske studenter som vil ta delstudier ved høgskolen, kan gjennomføre følgende emner i studieprogrammet bachelor i vernepleie: VERN2100: Datainnsamling og analyse- praktiske øvelser (10sp) VERN2200: Tilrettelegging av læringsbetingelser (10 sp) VERN2400: Planlegging, evaluering og dokumentasjon (10sp) VEPRA20: Ferdighets-og atferdslæring (15sp) (praksisstudier) Disse emnene er valgt fordi de vil gi et godt læringsutbytte for innreisende studenter. Emnene kan tilbys på engelsk. For oppdatert oversikt over de universiteter og høgskoler som i Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidsavtaler med, se høgskolens nettsider. VERN kull 2011 Side 9

10 6. Faglig innhold Rammeplanen angir mål og formål for utdanningene, viser utdanningens omfang og innhold og gir retningslinjer for organisering, arbeidsmåter og vurderingsordninger. I programplan beskrives læringsutbytte for emner, og det skal gå tydelig hvilke forkrav som kreves for å kunne følge studiets progresjon. Studiets er organisert slik at det i første studieår fokuseres på viktige teoretiske innføringsemner, etterfulgt av en praksisperiode. I andre og tredje studieår er det undervisning i metodefag, samt analyse og anvendelse av anerkjente miljøterapeutisk tiltak, med påfølgende praksisstudier. I praksisstudier skal studentene arbeide og delta i aktiviteter på det enkelte praksissted og støtte seg til/benytte relevant teori fra fagemner som er gjennomført i forkant. Teori- og praksisstudier er likeverdige måter å studere på. Praksisstudiene skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom teori og praktisk arbeid. Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk og skal utgjøre minimum 60 studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være i direkte brukerkontakt. Praksisstudiene skal knyttes til alle hovedemnene, og en av praksisperiodene skal være organisert slik at studentene tilegner seg nødvendig helsefaglig kompetanse og ferdigheter i medikamenthåndtering. Praksisstudiene skal omfatte sentrale arbeidsområder for vernepleiere. Alle praksisperioder skal være planlagte og målrettete, og det skal legges til rette for læring blant annet gjennom tilrettelagt veiledning av kompetent praksislærer, fortrinnsvis vernepleier. Gjennom utdanningen legges det til rette for at studentene tilegner seg kunnskap som bidrar til forståelse og utvikling av flerkulturell kompetanse, respekt og toleranse. 6.1 Rammeplanens hovedemner fordelt i studiet: I denne programplanen er studiepoeng fra de ulike hovedemnene fordelt på emner/delemner. Nedenfor vises hvordan programplanen er bygget opp i forhold til rammeplanens hovedemner: Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner (30 sp) VERN1210 Vitenskapsteori og velferdsutvikling Vitenskapsteori (5 sp) Velferdsutvikling (5 sp) VERN1310: Innføring i samfunnsvitenskaplige og juridiske emner Innføring i stats- og kommunalkunnskap og organisasjonsteori (5 sp) Innføring i rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett (5 sp) Innføring i sosiologi og sosialantropologi (5 sp) VERN3200: Saksbehandling og arbeid i organisasjoner Rettsanvendelse - saksbehandling og offentlig myndighetsutøvelse (5 sp) Psykologiske og pedagogiske emner (20 sp) VERN1400: Innføring i psykologiske og pedagogiske emner Innføring i psykologi og pedagogikk (5 sp) Innføring i atferdsanalyse (5 sp) VERN2200: Tilrettelegging av læringsbetingelser (10 sp) Helsefaglige emner (35 sp) VERN kull 2011 Side 10

11 VERN1500: Helsefaglige emner I (10 sp) VERN2300: Helsefaglige emner II (10 sp) VEPRA30: Grunnleggende pleie og omsorg - praksisstudier(10 sp) VERN3100: Relasjonelle ferdigheter og psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid (5 sp) Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid (65 sp) VERN1110: Fagets utvikling og etikk Fagets utvikling, (5 sp) Etikk, 5 sp VEPRA10: Tilrettelegging av livs- og miljøbetingelser - praksisstudier (10 sp) VERN2100: Datainnsamling og analyse - praktiske øvelser (10 sp) VERN2400: Planlegging, evaluering og dokumentasjon (10 sp) VEPRA20: Ferdighets- og atferdslæring - praksisstudier (15 sp) VERN3100: Relasjonelle ferdigheter og psykisk helsearbeid Relasjonelle ferdigheter og tverrfaglig samarbeid (5 sp) VERN3200: Saksbehandling og i organisasjoner Arbeid i organisasjoner (5 sp) Faglig fordypning (30 sp) VEPRA40: Valgfritt kurs - praksisstudier (15 sp) VERN3900: Fordypningsoppgave knyttet til valgfritt kurs (15 sp) [1] Fargekodene fra rammeplanens oversikt over hovedemner og delemner er forsøkt holdt i denne oversikten også, for å vise hvordan hovedemnene er ivaretatt i programplanen. Programplanens emner som er kodet svart, inneholder målsettinger, temaer og studiepoeng fra flere hovdeemner. 7. Arbeidsformer Arbeidsformene i studiet vil variere, for at studentene skal få prøve ut ulike måter å lære på. Studentene skal bli oppmerksomme på egne sterke og svake sider, utarbeide personlige læringsmål og bedre sine relasjonelle og profesjonelle ferdigheter. I teoriemner vil det være forelesninger, hvor det gis en introduksjon til og oversikt over de temaer som inngår i emnet. Det vil også være work-shops, ferdighetstrening og rollespill der det er aktuelt. Etter introduksjonsforelesninger vil det bli organiserert obligatoriske seminarer eller veiledet gruppearbeid knyttet til gitte oppgaver eller problemstillinger. Her vil studentene i tillegg til det faglige utbytte, få anledning til å utvikle sine samarbeidsferdigheter og få tilbakemelding på egen innsats og aktivitet i gruppen. Ved obligatoriske seminarer vil faglærer være tilstede for å gi tilbakemelding, veiledning og vurdering. I enkelte emner vil det være aktuelt med obligatoriske ekskursjoner. Disse arrangeres for å gi studentene andre erfaringer enn det forelesninger kan gi, og for å etablere nærhet til praksisfeltet. Studentene har ansvar for egen læring, og mye av studentenes arbeid vil være selvstudium og selvorganisert kollokviearbeid. VERN kull 2011 Side 11

12 Praksisstudiene skal bidra til at studentene øker sin forståelse for sammenhengen mellom teori og praktisk arbeid. Gjennom praksisstudiene skal studentene utvikle sine praktiske ferdigheter. Det legges til rette for praksisstudier på forskjellige tjenestesteder, slik at studentene får kunnskap om yrkesrollen i ulike virksomheter. Studentene får oppnevnt en egen praksislærer og det skal være jevnlig veiledning med vurdering av studentens skikkethet og kompetanse. Forut for praksisstudiene tilrettelegges det for ferdighetstrening. 8. Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøving og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav gis vurderingen godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i emneplan. Gjennomføring og vurderingskriterier fremgår i timeplaner for det enkelte emne. Obligatorisk tilstedeværelse Det er obligatorisk tilstedeværelse innenfor områder som er vesentlige for å ha kompetanse som vernepleier, og hvor studenten ikke kan tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom for eksempel litteraturstudier. Dette medfører at det kan være krav om obligatorisk tilstedeværelse i forelesninger, gruppearbeid, seminarer og presentasjoner av ulike typer arbeider. Som hovedregel er det krav om 80 % tilstedeværelse. I enkelte emner er det krav om 100 % tilstedeværelse. Krav til tilstedeværelse fremkommer i det enkelte emnets timeplan. Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen gitt i timeplanen, vil faglærer vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom så ikke er tilfelle, må studenten gjennomføre arbeidskravet neste gang emnet gjennomføres. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Skriftlige arbeider, praktiske øvelser og tester Flere emner har skriftlige arbeider, praktiske øvelser og tester som arbeidskrav. Studenten kan ikke fremstille seg til ordinær eksamen dersom det skriftlige arbeidet, den praktiske øvelsen eller testen ikke er godkjent innen angitt frist. Fristen fremkommer i emnets timeplan. Studenten har, der annet ikke er angitt i timeplanen, to forsøk på å få godkjent arbeidskravet før ordinær eksamen. Studenten har mulighet til et nytt forsøk før ny og utsatt eksamen. Dersom arbeidskravet heller ikke godkjennes før ny og utsatt eksamen har studenten mulighet for å levere og få godkjent arbeidskravet før neste eksamen avvikles i emnet. Det vil ikke tilrettelegges for mer enn fem forsøk totalt. 9. Vurdering Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se høgskolens nettsider. Underveis i studiet får studentene råd, veiledning og evaluering av sine prestasjoner. Det er viktig og nødvendig å evaluere studentenes kunnskaper og ferdigheter ofte, slik at studentene får tilbakemelding på om deres prestasjoner er i samsvar studiets krav og om læringsutbytte er nådd. Hvert emne avsluttes med en eksamen. Vurderingsformer og -kriterier er beskrevet under hvert emne. Alle avlagte emner vil framkomme på vitnemålet, samt tittelen på studentens bacheloroppgave. VERN kull 2011 Side 12

13 9.1 Skikkethetsvurdering Skikkethetsvurdering er en ordning som skal sørge for at personer som skal ha arbeid innenfor enkelte yrker skal være skikket til den jobben de er utdannet til. Det vil si at i tillegg til å ha den faglige kunnskapen, skal de også være personlig egnet til å utføre jobben. 1. august 2006 ble det fastsatt ny forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Hvis man blir funnet uskikket for yrket, kan man utestenges fra studiet. Mer om skikkethetsvurdering finner du på denne linken: html VERN kull 2011 Side 13

14 10. Emneplaner VERN1110 Fagets utvikling og etikk Engelsk navn The Development of the Subject Social Education and Ethics Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Fagets utvikling beskriver utviklingen av tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming kjenner til utviklingen av egen profesjon redegjør for sammenhenger mellom ideologiske føringer, holdninger til funksjonshemming og hvordan tiltak og tilbud utformes kjenner til vernepleieryrket og dagens arbeidsfelt redegjør for forholdet mellom menneskesyn, faglige prinsipper og konkrete omsorgstiltak kjenner til brukeres situasjon og forstår forpliktelsen til å yte tjenester ut i fra likeverdighetsideologi Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Etikk redegjør for ulike etiske teorier redegjør for hva det vil si å ha et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter anvender ferdigheter i å avsløre verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helse- og sosialarbeid på individ-, gruppe- og samfunnsnivå anvender ferdigheter i etisk refleksjon og etisk handlingsberedskap identifiserer et dilemma anvender etiske refleksjonsmodeller i en gitt situasjon Innhold Gjennom dette emnet skal studenten få kjennskap til vernepleieryrkets historie og ulike fagområders plass gjennom den tradisjonen yrket har. Kjennskapen til egen profesjon er nødvendig for å kunne vurdere tilbud og tjenester til mennesker med utviklingshemming opp gjennom tida og for å kunne argumentere for hvorfor tjenestetilbudet er organisert slik det er i dag. Emnet vil også gi innblikk i hvordan vernepleierens kompetanse og yrkesfunksjon har endret seg. Som profesjonell tjenesteyter vil en stå i en maktposisjon i forhold til de brukerne en yter tjenester overfor og som er helt avhengig av denne hjelpen i hverdagen. Dette bringer den profesjonelle tjenesteyteren opp i mange dilemmaer og etiske problemstillinger. Det er derfor nødvendig at studenten tidlig lærer seg å identifisere disse dilemmaene og å reflektere over disse på en profesjonell måte. Viktige momenter i en slik refleksjon er vurdering av egen kunnskap, ferdighet og skikkethet i de situasjonene en er deltaker i. VERN kull 2011 Side 14

15 Arbeidsformer Fagets utvikling Emnet omfatter forelesninger, selvstudium, ekskursjon, gruppearbeid og filmframvisninger. Etikk: Emnet omfatter forelesninger og selvstudium. I tillegg vil studentene bli delt inn i seminargrupper. Arbeid i seminargrupper utgjør ca 8 t. Studentene skal presentere case, gi eksempler på etiske dilemmaer og legge opp til diskusjon og etisk refleksjon. Gruppene må selv be om veiledning fra faglærer. Arbeidskrav Fagets utvikling utarbeide gruppekontrakt deltakelse i gruppearbeid etter endt forelesning deltakelse på ekskursjoner og filmframvisninger utarbeidelse av intervjuguide forberede og gjennomføre gruppeframlegg etter gjennomført intervju Etikk: deltakelse i gruppearbeid Eksamensform: Prosjekteksamen, individuell Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle Sensorbruk Intern Litteratur 900 sider, se fagside under VERN kull 2011 Side 15

16 VERN1210 Vitenskapsteori og velferdsutvikling Engelsk navn Philosophy of Sciense and Welfare Policy Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Vitenskapsteori redegjør for ulike virkelighetsoppfatninger og konsekvenser disse har hatt for metodebruk og utvikling av fagkunnskap redegjør for vitenskapens betydning for generell fagkunnskap har kjennskap til det vitenskapsteoretiske grunnlaget for fagområdene som inngår i vernepleierutdanningen redegjør for eksperiment som vitenskapelig metode har kjennskap til vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater redegjør for de grunnleggende forutsetningene i atferdsanalysen (determinisme, nøysomme forklaringer, funksjonelle analyser) med definisjoner og eksempler Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Velferdsutvikling redegjør for den rådende helse- og sosialpolitikken og beslutningsprosessene innfor denne gir eksempler på hvordan helse og sosialpolitiske prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper redegjør for hvordan en selv kan påvirke helse- og sosialpolitikken redegjør for sentrale omsorgspolitiske mål og grunnlag for arbeidet med personer med funksjonsnedsettelse redegjør for sentrale begreper som funksjonshemming, brukermedvirkning, diskriminering, inkludering, normalisering, rehabilitering. gir eksempler på ulike virkemidler som brukes for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne påvirke eget liv gir eksempler på lovverk som regulerer tjenester og ytelser til mennesker med funksjonsnedsettelse Innhold Som vernepleier er det nødvendig å kunne begrunne og argumentere for egne metodevalg ut fra et forskningsmessig/evidensbasert perspektiv. For å kunne gjøre dette, må vernepleieren ha kunnskap om filosofi- og vitenskapshistorie. Dette emnet vil trekke fram historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse den vitenskapelige tenkemåtes historie. Studentene vil bli presentert for sentrale epoker og tenkere i vår vestlige historie og fram til vår tids naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Emnet skal også bidra til forståelse av vitenskapens betydning for generell fagkunnskap ved å gi eksempler på vitenskapsteoriers relevans for de fagområdene som inngår i vernepleierutdanningen. Vernepleieres yrkesutøvelse er primært knyttet til tiltak og tjenester for mennesker med funksjonsnedsettelse. Disse funksjonsnedsettelsene har ofte ulike årsaker og kan gi ulike VERN kull 2011 Side 16

17 utslag for den enkelte når det gjelder levekår, levestandard og livskvalitet. Emnet vil gi en historisk oversikt over velferdsstatens utvikling og profesjonaliseringen av denne, samt sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og opplevde helse- og sosialproblemer. Videre vil emnet fokusere på hva som er rådende politikk på det aktuelle tjenesteområdet, hvordan prioriteringer gjøres og beslutninger tas. For vernepleiere er det nødvendig å ha inngående kunnskap om disse forholdene og emnet vil særlig vektlegge de generelle prinsippene for den offentlige politikken for personer med funksjonsnedsettelser. Den vil belyse og drøfte ulike virkemidler for hvordan den enkelte funksjonshemmede kan påvirke sitt eget liv og politikken på området. Videre vil politiske mål, virkemidler og velferdsordninger som regulerer tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelse, bli gjennomgått. Arbeidsformer Vitenskapsteori: Emnet omfatter forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. I tillegg vil studentene bli delt inn i seminargrupper. Seminarene utgjør ca 8 t, og deltakelse på disse er obligatorisk. Her skal studentene selv presentere tekster fra pensum, legge opp til drøftinger og få veiledning for videre lesning. Faglærer vil delta i disse seminarene. Velferdsutvikling Emnet omfatter forelesninger, selvstudium og organisert gruppearbeid. Arbeidskrav Vitenskapsteori: Deltakelse på seminarene og presentasjon av tekster Velferdsutvikling deltakelse i gruppearbeid gjennomføre et intervju (i gruppe) presentasjon av intervjuundersøkelse (i gruppe) Eksamensform Prosjekteksamen, individuell Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle Sensorbruk Intern Litteratur 900 sider Se fagside under VERN kull 2011 Side 17

18 VERN1310 Innføring i samfunnsvitenskapelige og juridiske emner Engelsk navn Introduction to Social Sciences and Law Type stadium Bachelor Studiepoeng 15 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Innføring i sosiologi og sosialantropologi anvender sentrale sosiologiske og antropologiske begreper og teorier til å analysere og beskrive sosiale forhold og relasjoner analyserer og beskriver hvordan samfunnet påvirker individet, og hvordan individet påvirker samfunnet redegjør for og anvender ulike faglige perspektiv på forskjeller i makt og levekår, også i forhold til egen profesjon og arbeidssituasjon redegjør for betydningen av sosiale og kulturelle forhold, samt hvordan disse påvirker individet, dets handlinger og selvforståelse Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Innføring i stats- og kommunalkunnskap og organisasjonsteori redegjør for det norske velferdssamfunnet og forvaltningsstrukturen redegjør for sentrale begreper innen organisasjonsteori redegjør for organisasjonsstrukturer og kulturer i aktuelle organisasjoner kjenner til rammene for vernepleieres eget arbeid og oppgavefordelingen mellom yrkesgrupperne Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Innføring i rettssystemet, juridisk metode og forvaltningsrett redegjør for rettssystemet og lovgivningsprosessen har kjennskap til juridisk metode anvendt i saksbehandling og myndighetsutøvelse på vernepleierens tjenesteområder har kjennskap til rettsikkerhetsprinsippene som ligger til grunn for alminnelig forvaltningsrett og for hvordan de kommer til uttrykk i sentrale lovbestemmelser har kjennskap til lovgrunnlaget for offentlige helse-, sosial- og opplæringstjenester redegjør for funksjonshemmedes rettsstilling i det norske samfunn Innhold Innføring i samfunnsfaglige og juridiske emner skal gi studenten innsikt i hvordan kunnskap om sosiologisk teori, styringsverk, organisatoriske betingelser, lovgrunnlag og rettslige idealer virker på hverandre. Videre skal innføringen gi en forståelse av de dilemmaer og utfordringer som tjenesteyter og tjenestemottaker møter i dagens samfunn. Sosiologi og sosialantropologi gir redskap til å analysere og forstå sosiale kontekster samt VERN kull 2011 Side 18

19 hvordan individ og samfunn gjensidig påvirker hverandre. Vernepleiere inngår i relasjoner med tjenestemottakere, deres familier, andre profesjoner og samarbeidspartnere. Politiske føringer og sosiale forhold påvirker deres arbeid, og de må forholde seg til ulike sosiale og kulturelle koder. Samfunnsvitenskapene gir grunnlag for å forstå og håndtere disse utfordringene på en god måte. Stats- og kommunalkunnskap og organisasjonsteori gir innføring i de politiske, administrative og organisatoriske rammene vernepleieren arbeider innenfor. Vernepleieren som tjenesteyter er iverksetter av politiske føringer, og en viktig aktør i velferdsstatens fordeling og omfordeling av ressurser. Vernepleieren påvirker betydningen for hvordan velferdsstaten framstår for den enkelte tjenestemottaker. Gjennom stats- og kommunalkunnskap og organisasjonsteori får studentene kunnskap om oppbygging av helse- og sosialsektoren på kommunalt, regionalt og statlig nivå. Ansvarsforholdet mellom borger, det offentlig og det private blir berørt, og krav til kvalitetssikring og internkontroll blir belyst. Juridiske emner gir studenten innføring i tjenestemottakers rettsikkerhet gjennom rettsriktig og ikke-krenkende yrkesutøvelse. Emnet skal gi studentene kunnskap om hvilke rettigheter alle borgere har, hvilke spesielle rettigheter borgere med særskilte hjelpebehov har, samt viktigheten av god rettsanvendelse og forsvarlig saksbehandling for å ivareta disse rettighetene. Dilemmaer knyttet til tjenesteyting, menneskerettigheter og funksjonshemmedes rettsstilling står sentralt. Arbeidsformer Emnets tre samfunnsfaglige perspektiver presenteres gjennom delemner, med forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Den organiserte undervisingen i emnet avsluttets med et integrert arbeidskrav for alle tre fagområdene. Arbeidskrav (felles for alle delemner) deltakelse i forberedelse og gjennomføring av seminar Eksamensform Hjemmeeksamen, individuell, 2 uker Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle Sensorbruk Intern Litteratur ca 1350 sider Se fagside under VERN kull 2011 Side 19

20 VERN1400 Innføring i psykologiske og pedagogiske emner Engelsk navn Introduction to Psychology and Pedagogy Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptak til studiet Læringsutbytte Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Innføring i psykologi og pedagogikk del 102 redegjør for hovedretninger innen pedagogikk og psykologi redegjør for begreper innen utvalgte hovedretninger i pedagogikk/psykologi kjenner til anvendelsen av disse hovedretningene innen behandling og opplæring redegjør for hovedretningenes syn på normalutvikling Studentens læringsutbytte etter gjennomført delemne; Innføring i atferdsanalyse del 101 definerer og gir eksempler på de atferdsanalytiske grunnbegrepene: atferd og omgivelser, positiv forsterkning, intermitterende forsterkning, diskriminativ kontroll, betingede forsterkere og kjeder, negativ forsterkning, svekking, respondent atferd og følelser, motivasjonelle operasjoner, modellæring og regelstyring planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak for endring av egen atferd Innhold Bidrag fra fagområdene psykologi og pedagogikk er sentrale i vernepleierutdanningen både når det gjelder forståelsen av ulike funksjonshemminger, og utvikling av tiltak for mennesker med ulike tjenestebehov. I dette emnet vil det spesielt legges vekt på teoretiske og metodiske perspektiver innenfor ulike hovedretninger. Et perspektiv på individuell og personlig utvikling innebærer å se samspillet mellom forutsetninger, læringshistorie og ulike miljøbetingelser. Emnet vil vektlegge et slikt perspektiv. Som vernepleier er det også nødvendig å vite noe om hvordan atferd formes av betingelser i omgivelsene og å kunne anvende denne kunnskapen for å planlegge og gjennomføre endringstiltak. Studentene skal få et presist begrepsapparat for å kunne foreta presise analyser, og for å kunne omsette disse analysene til praktisk miljøarbeid og/eller målrettede tiltak. Arbeidsformer Innføring i psykologi og pedagogikk del 102 Emnet omfatter forelesninger, selvstudium og seminargrupper med tilbud om veiledning fra faglærer. I slutten av emnet skal studentene arbeide med individuelle oppgaver på bakgrunn av gjennomført gruppearbeid Arbeidsformer Innføring i atferdsanalyse del 101 Emnet organiseres med forelesninger og gruppearbeid. Arbeidskrav Innføring i psykologi og pedagogikk del 102 VERN kull 2011 Side 20

21 deltagelse på studieopplegg og gruppearbeid individuell oppgave leveres i Fronter Innføring i atferdsanalyse del 101 deltakelse i studieopplegg og veiledning Eksamensform Mappeeksamen Mappekrav: Skriftlig test fra del 101 (2 timer) Skriftlig test fra del 102 (2 timer) Begge deler vektes likt Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Ingen Sensorbruk Intern Litteratur ca. 900 sider Se fagside under VERN kull 2011 Side 21

22 VEPRA10 Tilrettelegging av livs- og miljøbetingelser Engelsk navn Arranging Good Living Conditions Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Bestått emne VERN1110 og VERN1210 og godkjente arbeidskrav i VERN 1310 og 1400 Læringsmål Studenten skal tilegne seg faglige og personlige kvalifikasjoner i henhold til gitte kriterier som er nedfelt i praksisdokumentet med læringsutbyttebeskrivelser. Innhold Dette er et praktisk emne hvor studenten skal integrere kunnskap fra tidligere teoriemner. Studenten skal presenteres for krav til profesjonelle ferdigheter og vurderes i forhold til egne sterke og svake sider. I tillegg skal studenten vurderes i henhold til gjeldende skikkethetskriterier. De læringsmål som studenten utarbeider skal danne grunnlaget for hva vedkommende bør arbeide med i andre praksisstudier i utdanningen. Arbeidsformer Emnet går på heltid over 6 uker. Praksisstudiet krever aktiv deltakelse i arbeidsoppgaver på tjenestestedet, slik at det totale læringsutbytte blir optimalt. Arbeidskrav deltakelse i arbeidsoppgaver på tjenestestedet deltakelse på undervisning/seminar på skolen før praksis og underveis overholdelse av generelle krav for praksisstudier vurdert i henhold til skikkethetskriterier Eksamensform Mappeeksamen. Mappekrav: Del 101 Vurdering av praksis Del 102 Skriftlig oppgave - praksis Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Alle Sensorbruk Del 101: Faglærer etter innstilling fra praksislærer Del 102: Intern Litteratur Selvvalgt VERN kull 2011 Side 22

23 Engelsk navn Health Issues I Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk VERN1500 Helsefaglige emner I Forkunnskapskrav Bestått emne VERN1110,VERN1210 og godkjente arbeidskrav i VERN 1310, 1400 og praksisemnevepra10 Studentens læringsutbytte etter gjennomført emne redegjør for begrepet helse og helsefaglige emners plass i vernepleierutdanningen redegjør for oppbygning av en celle, og ulike prosesser som er knyttet til cellens funksjoner. redegjør for de ulike organsystemenes oppbygging og fysiologi, med særlig vekt på nervesystemet redegjør for normal motorisk utvikling redegjør for årsaker og identifisere symptomer på de vanligste sykdommer (etter spesifisert liste) i kroppens ulike organsystemer beskriver ulike behandlingsformer ved somatisk sykdom har kunnskap om mikrobiologi og kan gjengi de viktigste hygieniske prinsippene redegjør for helsesvikt knyttet til ulike funksjonsvansker, samt konsekvenser for personer med ulike grader av immobilitet. Innhold Vernepleiere er autorisert helsepersonell, og en andel av utdanningen er knyttet til helsefaglige emner, med introduksjon til helsefagets betydning. Et viktig grunnlag for studier i helsefaglige emner er at studentene vet hvordan kroppen er bygd opp og fungerer. I dette emnet får studentene innføring i anatomi, fysiologi og motorisk utvikling. Emnet gir studentene kunnskaper om organismens oppbygging, utvikling og funksjon. Kunnskaper om cytologi, genetikk og nevroanatomi og fysiologi blir vektlagt. Videre er det nødvendig å ha en oversikt over de vanligste sykdommene, deres årsaker og symptomer for å kunne oppdage sykdomstegn hos de brukerne en yter tjenester til. Vernepleiere skal også kjenne sykdommenes behandlingsmetoder for evt. å kunne delta i behandlingen av disse. Emnet gir en innføring i og oversikt over disse sykdommene, årsaker, symptomer og behandlingsmetoder. Videre gir emnet en innføring i mikrobiologi som følges opp med en innføring og gjennomgang av hygieniske prinsipper. Emnet tar også for seg konsekvenser ved immobilitet, knyttet opp mot tilstander med ulike grader med funksjonsvansker (ICF). Emnet danner grunnlaget for og henger i stor grad sammen med emne 10 - Helsefaglige emner II. Arbeidsformer Emnet omfatter undervisning, selvstudium, gruppearbeid. Forlesninger etterfølges av selvstudium samt innlevering av gruppeoppgaver, med påfølgende testing. Noe av pensum forventes det at studentene tilegner seg i grupper, hvor det skal svares på en rekke spørsmål. Det vil bli gjennomført to tester i løpet av emnet. Testene vil i hovedsak bestå av flervalgsspørsmål og kortsvarsoppgaver. VERN kull 2011 Side 23

24 Arbeidskrav obligatorisk deltagelse i gruppearbeid, med innlevering av gruppeoppgaver to tester Eksamensform Skoleeksamen, Skriftlig individuell med tilsyn Ant. timer: 4 timer Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Ingen Sensorbruk Intern Litteratur ca 900 sider Se fagside under VERN kull 2011 Side 24

25 VERN2100 Datainnsamling og analyse - praktisk øvelse Engelsk navn Collecting and Analysing Facts - Practical Training Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk/engelsk Forkunnskapskrav Bestått alle teoriemner fra første studieår, godkjente arbeidskrav VEPRA10 og VERN1500 Studentens læringsutbytte etter gjennomført emne diskuterer etiske problemstillinger knyttet til datainnsamling redegjør for pasienters og brukeres personvern ved datainnsamling og analyse, med særlig vekt på samtykke, informasjonsutveksling og oppbevaring har kunnskap om intervju som metode for å innhente data om bruker definerer og gir egne eksempler på følgende begreper: målatferd, kriterium, atferdsdimensjon for registrering, uavhengig og avhengig variabel, validitet og reliabilitet definerer og beskriver ulike observasjon- registreringsmetoder, test, screening og ulike standardiserte tester definerer registreringsmetoder som frekvens varighet- og latensregistrering, interresponstid, ulike typer intervaller, permanente produkter og automatisk registrering begrunner hvorfor de ulike registreringsmetodene er egnet for bestemte formål redegjør for nødvendigheten av baselineregistreringer og beskriver N=1 design begrunner valg av atferdsdimensjon for registrering med utgangspunkt i fremlagte opplysninger (case eller video). regner ut enighet mellom observatører (interobserver agreement/ioa) definerer, analysere og gir eksempler på diskriminative stimuli, responser og operanter, og forsterkende konsekvenser analyserer innsamlet data og fremstille disse i en graf Innhold Datainnsamling i tilknytning til den aktuelle bruker og situasjon er nødvendig for å drive profesjonelt miljøarbeid og systematisk tiltaksarbeid. Emnet gir innføring i intervjuteknikk, samt innføring i systematisk observasjon og registrering av atferd og miljøbetingelser med sikte på å planlegge og gjennomføre målrettede tiltak. Ulike systemer for kartlegging og registrering vil bli gjennomgått. Gjennom emnet skal studenten også oppøve praktiske ferdigheter innen kartlegging og analyse. Arbeidsformer Emnet omfatter forelesninger, veiledet gruppearbeid og litteraturstudier. Studentene skal delta i praktisk ferdighetstrening, rollespill og videodemonstrasjoner. Arbeidskrav deltakelse i gruppearbeid gjennomføre pre og posttest til rett tid delta i demonstrasjoner og praktiske øvelser VERN kull 2011 Side 25

26 Eksamensform Skoleeksamen, Skriftlig individuell med tilsyn Ant. timer: 4 timer Vurderingsuttrykk Gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått Hjelpemidler til eksamen Ingen Sensorbruk Ekstern Litteratur ca 900 sider Se fagside under VERN kull 2011 Side 26

27 VERN2200 Tilrettelegging av læringsbetingelser Engelsk navn Arranging Learning Conditions Type stadium Bachelor Studiepoeng 10 Undervisningsspråk Norsk/engelsk Forkunnskapskrav Bestått alle teoriemner fra første studieår, samt praksisemnet VEPRA10 og, godkjente arbeidskrav VERN1500 og VERN 2100 Studentens læringsutbytte etter gjennomført emne redegjør for motivasjonelle operasjoner som miljøterapeutisk virkemiddel redegjør for prinsipper for å anvende naturlige og arrangerte forsterkningsbetingelser i opplæring foreslår og begrunner tiltak for å øke atferd definerer og beskriver praktisk bruk av: shaping, prompting og fading av prompts, tegnøkonomi, billedstyring, avtalestyring, selvinstruering redegjør for differensielle forsterkningsstrategier, funksjonell kommunikasjonstrening og nonkontingent forsterkning redegjør for hvordan disse teknikkene er basert på læringsprinsipper anvender opplæringsprogrammer som fremmer grunnleggende ferdigheter, dagliglivets ferdigheter, verbale ferdigheter og samarbeidsferdigheter analyserer årsaker til høy og lavfrekvent problematferd kartlegger situasjoner hvor problematferd kan oppstå planlegger og foreslår forsvarlige tiltak knyttet til problematferd Innhold Læring og mestring er to sentrale begreper i vernepleierfaglig arbeid. Gjennom å støtte opp og videreutvikle en persons egen kompetanse, vil vedkommendes muligheter til å uttrykke egne ønsker, påvirke omgivelsene og få kontroll over eget liv, øke. Gjennom dette emnet vil studentene få kunnskap om og ferdigheter i ulike metoder for å tilrettelegge for læring og målrettet tiltaksarbeid generelt. Spesielt vektlegges tilrettelegging av læringsbetingelser for mennesker med store og sammensatte funksjonsvansker. Metodene bygger på anvendt atferdsanalyse. Arbeidsformer Det vil bli gitt forelesninger med demonstrasjon av både pedagogiske metoder og bruk av anerkjente miljøterapeutiske tiltak. I tillegg vil emnet inneholde selvstudium og veiledet gruppearbeid. Arbeidskrav deltakelse i gruppearbeid Eksamensform Skoleeksamen, Skriftlig Individuell med tilsyn Ant. timer: 4 timer VERN kull 2011 Side 27

Bachelorstudium i vernepleie

Bachelorstudium i vernepleie Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng Heltid og deltid Godkjenning Programplanen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av

Detaljer

Bachelorstudium i vernepleie

Bachelorstudium i vernepleie Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Programplanen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR VERNEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Bachelorstudium i vernepleie

Bachelorstudium i vernepleie Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng deltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Bachelorstudium i vernepleie

Bachelorstudium i vernepleie Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng Heltid og deltid Godkjenning Planen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Bachelorstudium i vernepleie

Bachelorstudium i vernepleie Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng deltid Godkjenning Programplanen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift, fastsatt av Utdannings-

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fagplan. for. Bachelorstudium i vernepleie. Bachelor s Programme in Social Education. 180 studiepoeng/ects

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fagplan. for. Bachelorstudium i vernepleie. Bachelor s Programme in Social Education. 180 studiepoeng/ects Høgskolen i Oslo og Akershus Fagplan for Bachelorstudium i vernepleie Bachelor s Programme in Social Education 180 studiepoeng/ects Godkjenning Planen bygger på rammeplan for vernepleierutdanning med forskrift,

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING

RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING RAMMEPLAN FOR RADIOGRAFUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fagplan for Bachelor i vernepleie

Fagplan for Bachelor i vernepleie 0 Fagplan for Bachelor i vernepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag, Program for Vernepleierutdanning Trondheim 05.05.09 Fagplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse

Bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Bachelor s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis 180 studiepoeng/ects Godkjenning Studieplanen ble godkjent første gang av styret

Detaljer

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget

Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget Vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse Helsearbeiderfaget «Alle kompetansemålene i læreplanen for faget skal kunne prøves» Grunnleggende ferdigheter: - Å uttrykke seg muntlig og skriftlig -

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene.

UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Høgskolen i Harstad Arbeidsgruppen har bestått av: Instituttleder Vivi-Ann Pettersen, (leder gruppas arbeid) Seksjonsleder vernepleierutdanninga

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (2017-2018) Studiepoeng: 15 Læringsutbytte Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR ERGOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching

Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching Studieplan Videreutdanning i veiledning og coaching (VCOO) Futher education in Conselling, Supervision and Coaching 60 Studiepoeng deltid Oppdrag Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 1. april 2003,

Detaljer

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker

Fagplan. Modul 1: Felles innholdsdel. Formål og innhold. Læringsutbytte. Innhold. 1. semester: Varighet ca.5 uker 1 Fagplan Modul 1: Felles innholdsdel 1. semester: Varighet ca.5 uker Formålet med denne modulen er at studenten har utviklet nødvendig kunnskap og forståelse i en felles referanseramme for yrkesutøvere

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP4B_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05)

MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER. Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: SOSIALPEDAGOGIKK - MED VEKT PÅ UNGDOMSALDER Kode: SO130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2005 (sak A../05) Studieplan Skolebasert

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2016/17 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for sosialfag 23.05.2012 Oppretting ved studieleder 09.08.

Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2016/17 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for sosialfag 23.05.2012 Oppretting ved studieleder 09.08. Fagplan for Bachelor i sosialt arbeid 2016/17 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for sosialfag 23.05.2012 Oppretting ved studieleder 09.08.2013, 24.06.2014 og 08.10. 2015 gjelder fra opptak 2012 Bygger

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Aldring og eldreomsorg (2.del)

Aldring og eldreomsorg (2.del) Fagplan for videreutdanning i Aldring og eldreomsorg (2.del) i Cuprija, Serbia 30 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2006 Godkjent avdelingsstyret AHS Basert på fagplan

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid

Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid Studieplan for program: Prestasjonsutvikling i skytingdeltid (PSD) 30 studiepoeng Innledning Studiet Prestasjonsutvikling i skyting - deltid fokuserer på ulike aspekter som ligger til grunn for å heve

Detaljer

RAMMEPLAN FOR BIOINGENIØRUTDANNING

RAMMEPLAN FOR BIOINGENIØRUTDANNING RMMEPLN FOR BIOINGENIØRUTDNNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Felles innholdsdel...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet

Detaljer

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon

4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon 4PH7701 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø - tjenesteorganisering og kommunikasjon Emnekode: 4PH7701 Studiepoeng: 30 Semester Høst Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Emneoversikt:

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer