Attitude is everything since 1841

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attitude is everything since 1841"

Transkript

1 Attitude is everything since 1841

2 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren

3 Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver i utviklingen av industri og har over ansatte på alle konti nenter og 80 milliarder kroner i drifts inntekter i Aker har tradisjon for innovasjon helt tilbake til den industrielle revolusjon i Storbritannia og Norden. Aker ble grunnlagt i 1841, men fl ere av virksomhetene har røtter fra tallet. Starten var maskinarbeidere som utviklet og lagde mekaniske deler til maskiner og utstyr. De første kundene var aktører som drev frem jern- og metallindustrien og skipsfart. I dampmaskinens storhetstid fulgte leveranser til pionerer som satset på tømmer, trelast og papir, kull, vannkraft, utstyr til båter og fi skefl åten, byggevarer, transport og økt verdenshandel med større skip. Mekaniske verksteder var fortsatt arnesteder for nyskaping. De siste ti årene har Aker styrket posisjonen som den foretrukne partneren til anerkjente olje- og gassselskaper, industrikonsern og rederier. Mennesker med vilje til å ta utfordringer og evne til å fi nne løsninger, er Akers arv. Når erfaring gjennom generasjoner møter dagens kunnskap, skapes fremtidens produkter, teknologier og løsninger. Kort om Aker Aker ASA Aktiv industrieier videreutvikler og forsterker Aker-selskaper Aker Kværner Globalt ledende leverandør løsninger for produksjon av energi, olje og gass Aker Yards Verdensledende på spesialskip 17 verft i syv land, Europas største skipsbygger Aker Seafoods Hele verdikjeden fangst, foredling og frem til europeiske forbrukere Aker BioMarine Sunne ingredienser utvikler omega 3- baserte sluttprodukter fra krill Aker Drilling Moderne rigger verdens to mest avanserte boreenheter under bygging Aker Floating Production Oljeproduksjon fra skip unik løsning for fl ytende produksjon (FPSO) Aker American Shipping Spesialisert på USA bygger, eier og leier ut skip til amerikanske redere Aker Material Handling Ledende i Europa løsninger for innredning av arkiv, kontorer og lager Aker Exploration Rendyrket satsing partner for å finne mer olje og gass på norsk sokkel Aker Capital Investeringer utvikle gode ideer og prosjekter til fremtidsrettede selskaper

4

5 Dette er Aker Kværner Aker Kværner leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til store og krevende kunder over hele verden. Størrelse og beliggenhet Aker Kværner har en samlet omsetning på omlag 50 milliarder norske kroner og sysselsetter totalt ansatte, hvorav fast ansatte og innleide. Konsernet har virksomhet i rundt 30 land. Hovedkontoret ligger på Lysaker i Norge. Markeder og kunder Aker Kværner leverer produkter og tjenester som gjør det mulig for kundene å bygge ut og drive produksjonsanlegg. Virksomheten omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gass produksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Eierforhold Aker Kværner er en del av Aker-gruppen (www.akerasa.com) og ble i april 2004 notert på Oslo Børs. Selskapet har aksjonærer. Største eier i Aker Kværner er Aker ASA med en eierandel på 40,1 prosent. Aker Kværners historie Både Aker og Kværner ble etablert på midten av 1800-tallet. De neste 100 årene vokste begge selskapene og ble internasjonale grupperinger med aktiviteter innenfor skipsbygging, prosessindustri og andre typer industri. Gjennom 1970-, og 1990-årene ble tidligere Aker og Kværner bygget opp som selskaper med både kompetanse og erfaring til å levere komplette løsninger til offshoreprosjekter og landbaserte olje- og gassprosjekter. Samtidig vokste selskapene både organisk og gjennom internasjonale oppkjøp til å bli blant markedslederne innenfor andre industrier, som skipsbygging, prosessindustri, mekanisk industri og byggeindustri. 11. mars 2002 ble tidligere Kværner og Aker Maritime (olje og gasselskapene i Aker) slått sammen, og opererte deretter som ett selskap under navnet Kværner. 29. mars 2004 ble dagens Aker Kværner etablert etter en restrukturering av både Kværner og Aker.

6 Hvem vi er og hva vi vil Hele verdikjeden Med en unik kombinasjon av ledende ekspertise, produkter og teknologi på tvers av hele verdikjeden for ulike typer produksjons- og prosessanlegg offshore og på land, posisjonerer Aker Kværner seg som en verdensledende leverandør av ingeniørtjenester og totalløsninger. Aker Kværner har avansert kunnskap innenfor reservoarsimulering, ingeniørtjenester, fabrikasjon, vedlikehold, modifikasjon og drift av faste og flytende enheter, produksjons-, lagrings- og produksjonsfasiliteter offshore og på land, og driftsnedlegging og gjenbruk av slike fasiliteter. Aker Kværner har aktiviteter i svært forskjellige markeder som Nordsjøen, Mexico-golfen, Vest-Afrika, Sør-Amerika, Asia og Russland. Ledende posisjon: Design av hver femte av verdens flytende plattformer Ledende leverandør av stålunderstell til faste plattformer Markedsleder innenfor betongstrukturer for offshore - anlegg Markedsleder for arktiske offshoreutbygginger Markedsleder for levering av LNG-terminaler Markedsleder for krevende installasjonsoperasjoner offshore Foretrukket leverandør i markedet for vedlikehold, modifikasjon og drift Ledende innenfor demontering og resirkulering av utrangerte offshore plattformer Markedsleder på undervannssystemer for store vanndyp, eller høyt trykk og temperatur Markedsleder for stålrørskontrollkabler Ledende posisjon innenfor boresystemer, brønnvedlikehold og oppstrøms prosessteknologi Ledende teknologi for CO 2 håndtering fra gass- og kullkraftverk Ledende posisjon for leveranser til prosessindustri, metallindustri og kraftverk Aker Kværner årsrapport 2006

7 Hvem vi er og hva vi vil Evnen til å innfri kundens krav betyr: Grundig forståelse av gjennomføringskriteriene og risikoelementene Bedre økonomiske resultater gjennom innovativt prosessdesign Kløkt i planleggingen for å redusere konstruksjonskostnadene Utnyttelse av global infrastruktur på leverandørsiden for å sikre best mulige innkjøpsprosedyrer Systematisk prosjektadministrasjon for levering i henhold til plan Høykvalitets prosjektgjennomføring som muliggjør tidligere produktlansering for kundene Disse prinsippene gjelder uansett industri, om det er raffinering og petrokjemi, gruvedrift og metallforedling, kraftproduksjon, ferskvannsdistribusjon og behandling av avløpsvann, eller miljøtjenester til kjernekraftindustrien. 1 Landbasert produksjon og prosessanlegg 2 Eksport- og importterminaler 3 Betongløsninger for krevende værforhold 4 Flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO) 5 Fortøynings-, laste- og lossesystemer 6 Flytende LNG- og metanolplattformer 7 Boresystemer 8 Strekkstagsplattformer (TLP) 9 Stigerørs- og strekkstagsteknologi 10 Halvt nedsenkbare plattformer 11 Halvt nedsenkbare plattformer med dyptgående skrog 12 LNG-terminaler landbaserte og offshore Dekk og moduler 14 Installasjon og fjerning 15 Stålunderstell 16 Rørledninger og strømningskontroll 17 Undervannsløsninger 18 Styringskabler og produksjonsrør 19 Nedihullsteknologier 20 Reservoarmodellering og -tolkning Mottaksanlegg for olje og gass 22 Gjenvinningsanlegg for kjernefysisk avfall 23 Kjemisk og petrokjemisk produksjon Gass-/kullfyrt kraftproduksjon Prosessanlegg for gruver 25 Aker Kværner årsrapport

8 Hvem vi er og hva vi vil Innhold Viktige hendelser i 2006 Hvem vi er og hva vi vil 6 Verdikjeden 9 Nøkkeltall 10 Visjon, mål og strategier 12 Våre verdier 14 Konsernsjefens artikkel Vår virksomhet 16 Segmenter 18 Field Development 22 Maintenance, Modifications and Operations 26 Subsea, Products & Technologies 30 Process 34 Helse, miljø og sikkerhet 38 Mennesker og utvikling 42 Samfunnsansvar 44 Tema: Økt utvinningsgrad 45 Tema: CO -fangst 2 Våre resultater 48 Årsberetning 58 Konsernets årsregnskap 100 Morselskapets årsregnskap 108 Revisjonsberetning 109 Aksje- og aksjeeierinformasjon 112 Analytisk informasjon Vår organisering og styring 114 Eierstyring og selskapsledelse 116 Presentasjon av styret 118 Presentasjon av ledelsen 120 Adresse Helse, miljø og sikkerhet (HMS ) Aker Kværner beklager på det sterkeste at det, til tross for sterkt fokus på HMS, likevel var fl ere ulykker som medførte tap av menneskeliv i Totalt omkom fem egne ansatte og tre ansatte hos underleverandører. Dette er tragiske påminnelser om hvor viktig det er å arbeide videre mot Aker Kværners overordnede mål om null skader på mennesker, materiell og miljø. Refinansiering I desember 2006 ble Aker Kværner-konsernet refi nansiert. Refi nansieringen har gitt konsernet en sterk fi nansiell struktur og har økt den fi nansielle fl eksibiliteten betydelig. De årlige rentekostnadene reduseres med om lag 180 millioner kroner, og den nye finansieringen har ingen utbytterestriksjoner. Salg av Pulping & Power-virksomheten I 2006 ble Pulping & Power-virksomheten solgt til Metso. Salget ble godkjent av EUs konkurransemyndigheter i desember, og transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 31. desember Salget ga en netto kontanteffekt på om lag 2,6 milliarder kroner og en regnskapsmessig nettogevinst på om lag 2,3 milliarder kroner. Kontraktstildelinger Aker Kværner ble tildelt en rekke interessante kontrakter i Eksempler er Statoils Gjøa-plattform til 8 milliarder kroner, Occidentals Ingleside Energy Center LNG-terminalprosjekt til 332,5 millioner dollar, Reliances KG-D6 subsea-produksjons system til 400 millioner dollar, Statoils vedlikeholds- og modifi kasjonskontrakt på Tampen- og Halten/Norland-området på 2,4 milliarder kroner og en rekke store boreutstyrskontrakter på om lag 8 milliarder kroner. Det ble inngått nye kontrakter for 62,3 milliarder kroner i Investering i Malaysia Som en konsekvens av den positive utviklingen i subsea-markedet, ble det besluttet å øke investeringene i et høyteknologisk produksjonsanlegg, som er i oppstartsfasen i Malaysia, fra 250 millioner kroner til totalt 500 millioner kroner. Ny konsernsjef I juli 2006 tiltrådte Martinus Brandal som ny konsernsjef og daglig leder i Aker Kværner. Han kom fra stillingen som konserndirektør i Aker ASA med ansvar for strategi, driftsoppfølging og forretningsutvikling. Brandal var tidligere styremedlem i Aker Kværner, og kjenner konsernet godt. Finansiell kalender mars Ordinær generalforsamling april Delårsrapport 1. kvartal august Delårsrapport 2. kvartal oktober Delårsrapport 3. kvartal november Kapitalmarkedsdag 8 Aker Kværner årsrapport 2006

9 Hvem vi er og hva vi vil Nøkkeltall Aker Kværner Ordre og resultat Ordrereserve Millioner kroner Ordreinngang Millioner kroner Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 5,7 4,9 3,6 Årsresultat Millioner kroner Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Millioner kroner Balanse Rentebærende gjeld Millioner kroner ) ) Egenkapitalandel Prosent 25,8 16,5 8,5 Egenkapitalavkastning Prosent 46,7 28,8 22,1 Avkastning på sysselsatt kapital Prosent 12,2 8,9 4,7 Aksjen Aksjekurs Kroner 778,00 414,50 161,00 Utbytte per aksje Kroner 40,00 5,00 0,00 Resultat per aksje Kroner 67,93 22,33 6,74 Ansatte Antall ansatte Antall årsverk HMS Fraværskadefrekvens Per million arbeidstimer 1,0 1,3 1,2 1) Inkludert ansvarlige lån. Driftsinntekter Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve Beløp i millioner kroner Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Aker Kværner årsrapport

10 Hvem vi er og hva vi vil Visjon, mål og strategier The preferred partner 10 Aker Kværner årsrapport 2006

11 Hvem vi er og hva vi vil Mål og strategier Styrket posisjon som ledende leverandør innenfor valgte nisjer Fortsette den målrettede strategien for å utvikle ledende teknologier til utvalgte nisjer innenfor energisektoren Bevisst satsing på LNG- og gassverdikjeden, faste og fl ytende plattformer, undervannsinstallasjoner, boreutstyr og prosessfasiliteter Øke fokusering på utvikling av nye, ledende løsninger for CO 2 -behandling Økt geografi sk dekning Beholde vår ledende posisjon i Nordsjøen og arktiske strøk gjennom fortsatt satsing på levering innenfor tidsfrister og på levering av kostnadseffektive løsninger Fortsette ekspansjonen i Sørøst-Asia og Mexico-golfen gjennom en klar vekststrategi Fortsette vår vekst i Kina og Midtøsten innenfor nedstrømsaktiviteten gjennom strategiske allianser med utvalgte partnere Optimal ressursforvaltning Videreutvikling i tråd med våre fl eksible ressurs- og kostnadsbaseprinsipper og med HMS som hovedsatsing Være selektive med hvilke prosjekter vi byr på Fortsette å anvende og utvikle ressurser av høy kvalitet til lav kostnad i India, Kina og Malaysia Styrket risikohåndtering og økt satsing på verdiskapende konsepter Kalkulere og forstå risiko gjennom kontinuerlig forbedring av vår prosjektgjennomføringsmodell og våre verktøy for risiko evaluering Få betalt for risiko gjennom å sette salg av verdi skapende konsepter i fokus Ha evne til å absorbere risiko gjennom styrket fi nansiell posisjon Verdensledende på «Supply management» Strukturert kategoribasert angrepsvinkel Ha evne og vilje til å bruke leverandører med optimalt kostnadsnivå Nært samarbeid med utvalgte leverandører for å oppnå optimale innkjøpsordninger Aker Kværner årsrapport

12 Hvem vi er og hva vi vil Våre verdier Helse, miljø og sikkerhet Vi bryr oss og tar personlig ansvar for HMS Leverer resultater Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventningene Kundefokusert Kunders tillit er grunnlaget for vår virksomhet Utvikler mennesker og team Våre store prestasjoner er resultater av god samhandling Tett på og handlekraftig Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort Åpen og direkte Vi verdsetter ærlig og proaktiv kommunikasjon Forener og forplikter Prestasjonene i Aker bygger på seks verdier. Medarbeidernes holdninger og kunnskap er fundamentet som gjør selskapene i stand til å levere som lovet. Aker-selskapene deler et sett felles verdier. Dette forener og forplikter. Verdiene er ikke nye. De er forankret i Akers historie, og de er påvirket og utvik let av menneskene som til enhver tid har hatt sitt virke i Aker. Selv om bedriftene i Aker driver til dels svært forskjellige typer virksomhet, er det mange fellestrekk i kulturen som preger dem. De seks verdiene (se rammesak) er utgangspunktet for et omfattende og langsiktig arbeid med å holde verdigrunnlaget levende. Hvordan resultater skapes i ulike deler av Aker, er derfor minst like viktig som resultatene i seg selv. Basis for forretningssamarbeid Utstrakt forretningsutvikling og samarbeid på tvers i Aker gjør det naturlig og nødvendig å dyrke felles verdier. Mennesker som «snakker samme språk» samarbeider lettere. Der- for implementeres ledelsesverktøy som vever verdiene inn i prosedyrer og retningslinjer på alle nivåer i Aker. Måle- og analyseverktøy for lederevaluering og medarbeidersamtaler bidrar til å videreutvikle en sunn og livskraftig forretningskultur. Felles mål Verdier som ikke brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger, er lite verdt. Bevisste holdinger skal bidra til riktig handling i det daglige arbeidet og styrke de langsiktige relasjonene til Akers målgrupper. Arbeidet med å bygge kultur om felles verdier tar aldri slutt. Enhver forretningskultur trenger verdimessig vedlikehold. Derfor er det med stor ydmykhet og realisme at Aker arbeider for å forsterke og dyrke sine verdier i konsernet. Gode verdier er fundamentet som gjør Aker i stand til å drive langsiktig industribygging. Helse, miljø og sikkerhet Leverer resultater Kundefokusert Vi bryr oss om og tar personlig ansvar for HMS. Alle ulykker kan forebygges. Vi arbeider kontinuerlig med å forhindre hendelser som kan forårsake skade på personell, materiell og immaterielle verdier. Vi fokuserer på våre ansattes helse og en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. Vi gjennomfører våre aktiviteter med effektiv utnyttelse av ressurser og energi, og med minst mulig skade på miljøet. Vi utvikler produkter og tjenester som er skånsomme mot miljøet, og som er sikre og effektive med hensyn til forbruk av energi og naturressurser. Vil tilstreber at våre produkter kan gjenbrukes eller deponeres på en sikker måte. Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventingene. Når vi gjør en jobb, forstår vi både den risiko og de muligheter oppgaven innebærer, og vi vet hvordan vi skal håndtere den. Vi setter vår ære i å holde det vi lover. Å tjene penger skaper både nye muligheter og de ressurser som er nødvendige for videre utvikling, både for oss selv, våre kunder og våre partnere. Kremmerånd gagner oss alle. Vi belønner resultater hva du oppnår i samsvar med våre verdier hvordan du opptrer. Kunders tillit er grunnlaget for vår virksom het. Om ikke kundene har tillit til oss, er det meste annet vi gjør uten betydning. Gode kundereferanser bygger vårt rykte og vi kan bare oppnå dem gjennom å levere konsist og forutsigbart. Vi skal høste anerkjennelse blant kundene for vår fantastiske gjennomføringsevne. Vi fi nner løsninger, alltid knyttet til kundens behov og prioriteringer. 12 Aker Kværner årsrapport 2006

13 Hvem vi er og hva vi vil - Selv om bedriftene i Aker driver til dels svært forskjellige typer virksomhet, er det mange fellestrekk i kulturen som preger dem Utvikler mennesker og team Tett på og handlekraftig Åpen og direkte Alle våre prestasjoner er resultat av god samhandling. Til syvende og sist handler det om dine og mine evner og motivasjon. Å levere sterke resultater er umulig uten dyktige og høyt motiverte mennesker. Vi lærer på jobben gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, opplæring og coaching. Utvikling av mennesker og team i Aker Kværner har ett formål å skape et fundament for langsiktig og bærekraftig verdiskaping gjennom effektiv prosjektgjennomføring og god forretningsdrift. Vi respekterer og oppmuntrer til mangfold og bygger sterke, energiske og effektive team og vi har det gøy sammen slik at vi blir enda bedre. Vårt mål er å være førstevalg som arbeidsgiver innen vår bransje. Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort. Når beslutninger er tatt, samler vi alle våre krefter og setter all vår energi inn på å gjennomføre. Vi tar ansvar og er løsningsorienterte, og vi fokuserer på de riktige detaljene til rett tid. Vi følger opp hele veien. Vi tror på å gi ansvar og handlefrihet til våre ansatte. Vi oppmuntrer til gründerånd og utfordrer byråkrati, kompliserte hierarkier og «silo»- mentalitet. Vi er ett selskap. Vi verdsetter proaktiv og ærlig kommu nikasjon. Vi lytter nøye og sier ting som de er uten å pakke inn budskapet. Vi verdsetter tidlig, presis og pålitelig kommunikasjon tross alt er det første problemet vi støter på, vanligvis det letteste å håndtere. Vi utfordrer hverandre. De beste beslutninger tas når ulike oppfatninger og kulturer møtes i en åpen og direkte samtale. Vi forventer at de høyeste standarder for etisk atferd og integritet holdes i hevd fra hver og en av oss, uansett hvor vi måtte befi nne oss. Aker Kværner årsrapport

14 Hvem vi er og hva vi vil Konsernsjefens artikkel 14 Aker Kværner årsrapport 2006

15 Hvem vi er og hva vi vil Solid grunnlag for videre fremgang 2006 var et spennende år med mange viktige prestasjoner, fra strategiske kontraktstildelinger og ferdigstillelse av prosjekter, til finansielle milepæler. Likevel var det også et år med utfordringer. Innenfor helse, miljø og sikkerhet var 2006 et krevende år. Dessverre mistet vi åtte kolleger. Fire av disse omkom i den tragiske fl y ulykken på Stord lufthavn i Norge 10. oktober, og fi re andre omkom i arbeidsrelaterte ulykker i løpet av året. Slike hendelser minner oss om hvor sårbare vi alle er. Ingen av oss kan akseptere at det skjer dødsulykker i våre virksom heter. I en periode med ekspansjon og hektisk aktivitet er det viktigere enn noen gang at vi øker den allerede sterke bevisst heten om HMS, og anstrenger oss ytterligere for å oppnå vårt mål om null ulykker. Aker Kværner er i dag et selskap med fast ansatte og 50 milliarder norske kroner i omsetning. Verdien av selskapet har hatt en meget positiv utvikling i Den gode resultatutviklingen har gitt styret mulighet til å foreslå et ordinært utbytte på 10 kroner per aksje for 2006, samt et ekstraordinært utbytte i forbindelse med salget av Pulping & Power på 30 kroner per aksje. Basert på en gjennomsnittlig aksjekurs på 438 kroner for 2006, utgjør utbyttet en avkastning på 9,1 prosent per aksje. Det er gledelig å konstatere at aksjonærenes avkastning ble ytterligere forsterket av den gode aksjekursutviklingen på 88 prosent. Vi har en arbeidsstokk som på verdensbasis totalt består av fast ansatte og innleide. I 2006 har vi skapt nye arbeidsplasser. Vi er ansett som en attraktiv arbeidsgiver, et faktum som også bekreftes av uavhengige rankinger. Dette er viktig for vår evne til både å beholde og tiltrekke oss kompetanse. Vi har nådd to viktige milepæler i 2006, den ene var refi nansieringen av selskapet og den andre var salget av Pulping & Power. Den 28. november avsluttet vi en komplett refinansiering av selskapet. Refi nansieringen er et viktig skritt for oss, den gir oss mer fl eksibilitet, en enklere finansiell struktur og reduserte gjeldskostnader. Det viktigste er kanskje at ledelsen og styret nå har fått mye større frihet når det gjelder å bestemme hvordan vi vil utvikle Aker Kværner fremover. Salget av Pulping & Power til Metso var en viktig milepæl i fjor. Transaksjonen ble godkjent av EU og sluttført i desember I tillegg til refinansieringen og salget av Pulping & Power har vi nådd mange andre milepæler i 2006: Vi har utviklet verdensledende teknologier og teknologisamarbeid med mange av kundene våre; vi har åpnet verdens mest avanserte, høyteknologiske subsea-produksjonsanlegg i Malaysia; vi har investert i IT/IS, i økt kapasitet og i opplæring av medarbeidere, og vi har forbedret vår strategiske innkjøpsorganisasjon. Vi har også utviklet og arbeider for tiden med tilbud på verdens ledende teknologi for fangst av CO 2 fra kraftverk med fossilt brensel. Alt dette støttes av ferdigstillelse av et antall prosjekter og nye kontraktstildelinger verden rundt. Aker Kværner er et selskap med fokus på teknologi, kompetanse og gjennomføringsevne, og vi har i den senere tid satset sterkere på at vi skal ta oss betalt for den merverdien vi skaper for våre kunder. Vi vil fortsette å investere i teknologi innen klart definerte nisjer hvor vi kan skille oss ut fra konkurrentene, samt oppnå høy inn tjening og stort vekstpotensial. Vi vil også fortsette å utvikle mennesker og team. Vår kompetente arbeidsstokk gir oss et svært viktig konkurransefortrinn i markedet. Markedet har kanskje aldri før vært bedre. Vi opplever sterk etterspørsel innenfor de fl este industriene vi betjener, og vi forventer at dette vil fortsette i Vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt for et nytt år. Aker Kværner har et bunnsolid fundament basert på en rekordhøy ordrereserve på nesten 60 milliarder kroner. Vår målsetting er nå å dra nytte av vår sterke posisjon og den fordelaktige markedssituasjonen, samtidig som vi fortsetter å forsterke fundamentet. Å vinne nye kontrakter vil være like viktig i 2007 som i 2006, men vår førsteprioritet vil være å levere ordrereserven, trygt og effektivt. Vår Global Execution Excellence -tilnærming for å levere prosjekter med forutsigbarhet, kvalitet og innenfor budsjett, har blitt en standard i bransjen. Den er et viktig verktøy i arbeidet for å velge, vinne og gjennomføre de riktige prosjektene. En betydelig del av suksessen avhenger av en grundig risikovurdering. Vi ser på risiko som noe positivt når vi er i stand til å - Vår førsteprioritet vil være å levere ordrereserven, trygt og effektivt forstå, kalkulere og få betalt for risiko, samt når vi har evne til å absorbere risiko dersom noe uventet skulle skje. Når alle disse elementene av risikostyring er på plass, blir risiko til en positiv mulighet. Aker Kværner er en unik organisasjon. Vi har en lang industriell historie, og det står svært dyktige team bak hele produkt- og tjeneste spekteret. Bredden av dette er i sin helhet enestående i markedet. Virksomhetsområdene er til sammen mer verdt enn hver del individuelt, og vi er bare i startfasen av å utvikle mulighetene. Jeg ser frem til å jobbe sammen med vårt høyt kvalifiserte team med å løfte Aker Kværner til nye høyder i årene som kommer. Med vennlig hilsen, Aker Kværner ASA Martinus Brandal Konsernsjef Aker Kværner årsrapport

16 Vår virksomhet Segmenter 16 Aker Kværner årsrapport 2006

17 Vår virksomhet Field Development Studier, tidligfaseprosjektering og EPC (Engineering, Procurement, Construction) for faste og flytende offshoreplattformer, faste og fl ytende LNG-terminaler, samt olje- og gass anlegg på land. Side Maintenance, Modifications and Operations Vedlikehold, modifikasjon og drift av offshoreplattformer og olje- og gassinstallasjoner på land. Fjerning, demontering og resirkulering av utrangerte offshoreinstallasjoner. Side Subsea, Products & Technologies Studier, tidligfaseprosjektering, design, produksjon og vedlikehold av avanserte produkter og spesialisert teknologi, støttetjenester for alle deler av et felts livssyklus, samt installasjonsoperasjoner offshore. Side Process Studier, tidligfaseprosjektering, EPC (Engineering, Procurement, Construction), teknologi og tjenester for oppgradering og støtte til drift av spesialiserte prosessanlegg gjennom hele livssyklusen. Side Aker Kværner årsrapport

18 Vår virksomhet Field Development 18 Aker Kværner årsrapport 2006

19 Vår virksomhet De to ekstreme Aker H-6e boreriggene som bygges av Aker Kværner skal operere i noen av verdens mest ugjestmilde strøk og på meget dypt vann. Kjent for god gjennomføringsevne Viktige hendelser 2006 Sterk satsing på gjennomføring av eksisterende prosjektportefølje Mange oljeselskaper ser på Aker Kværner som sin foretrukne partner på de mest komplekse prosjektene. Dette gjelder teknologisk krevende utbyggingsoppdrag og gjennomføringsløp med stramme tidsrammer. Field Development (FD) er en av verdens ledende leverandører av utbyggingsløsninger for utvinning av olje- og gassressurser til havs og på land. FDs tilbud innenfor utbygging av olje- og gassfelt omfatter konseptutvikling, forstudier, detaljerte ingeniørtjenester, prosjektledelse, fabrikasjon, samt sammenstilling og oppkobling av moduler og utstyr. Kjernekompetansen finnes innenfor områdene: Flytende bore- og produksjonsplattformer Faste installasjoner LNG-produksjonsanlegg og regassifiser ingsterminaler Landbaserte mottaks- og prosesseringsterminaler Leveransene omfatter blant annet komplette verdikjeder for gassteknologi, inkludert CO 2 - rensing (fangst), og verdensledende løsninger for arktiske forhold og store vanndyp. FDs virksomhet har utgangspunkt i Norge og USA, men har også store prosjekter i Russland, Kasakhstan, Spania, Italia, Mexicogolfen og Dubai. I tillegg gjennomføres det et stort antall studier og forprosjekter over hele verden. FD har tre norske offshoreverft, Aker Kværner Verdal, Aker Kværner Stord og Aker Kværner Egersund. I 2006 omsatte FD for millioner kroner. Forretningsområdet omfatter egne ansatte. Prosjektgjennomføring i verdensklasse Aker Kværner har gjennom fl ere tiår med suksess utført krevende olje- og gassutviklingsprosjekter i ulike deler av verden, både til lands og til havs. FD tilbyr kostnadseffektive løsninger som også ivaretar et strengt hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Kombinasjonen av tung ingeniørekspertise og førstehånds Adriatic LNG: De enorme LNG-tankene klare til in stallering i betong strukturen på byggeplassen i Spania. produksjons kompetanse og -erfaring fra egne verft, skiller FD fra andre aktører. Prosjektgjennomføring i verdensklasse basert på Aker Kværners egen prosjektgjennom føringsmodell (PEM) sikrer forutsigbarhet og god risikohåndtering, og gir kundene ekstra trygghet. Avanserte teknologiske løsninger kombinert med gjennomføringsevne har gitt en serie med vellykkede leveranser innenfor frister og på budsjett de siste årene, noe som blir lagt merke til i bransjen. Påliteligheten, sammen med spisskompetanse innenfor ingeniør tjenester, teknologiske løsninger og fabrikasjon, er fundamentet for FDs posisjon som en foretrukket leverandør av komplekse prosjekter hos sentrale aktører i oljeog gass industrien. Globalt marked Som leverandør til olje- og gasselskapenes oppstrømsvirksomhet opererer FD i et marked som påvirkes av den langsiktige prisutviklingen for olje og gass. Olje- og gassprisene har vært høye gjennom hele 2006, og investeringsaktiviteten knyttet til utbygging av nye felt har holdt seg høy. Mye av energinæringens aktivitet har vært rettet mot områder som er spesielt krevende, som for eksempel arktiske strøk og områder med dypt vann. Dette er områder hvor FD har spesialkunnskap og et sterkt konkurransefortrinn. De geografiske hovedmarkedene til FD befi nner seg i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet (Norge og Russland), Atlanterhavet utenfor Canada, Det kaspiske hav, Sakhalin -regionen, Kasaksthan og dypvannsmarkedet i Mexico-golfen. I Norge er Aker Kværner den ledende aktøren i sitt segment. I løpet av de seneste årene har Aker Kværner reposisjonert seg innenfor produksjonsplattformer til bruk på dypt vann. Videre har Aker Kværner opparbeidet seg en god posisjon i markedet for landbaserte LNG-regassifi seringsterminaler og gjennomfører nå utbyg- Omsetningen økte med 60 prosent fra 2005 Rekordhøy ordrereserve på millioner kroner Kontrakt for utvikling og bygging av Gjøa-plattformen for Statoil til en verdi av 8 milliarder kroner Kontrakt for bygging av en LNGregassifiseringsterminal for Occidental Petroleum i Texas, USA, til en verdi av 665 millioner dollar. Kontrakten er delt 50/50 med IHI ging av to slike terminaler for Sempra Energy og Occidental Petroleum i USA. FDs markeder har utviklet seg positivt gjennom 2006, og utsiktene fremover er gode. Det fi nnes en rekke interessante muligheter, både i det norske og de internasjonale marked ene. Aktivitetsnivået på tilbuds- og anbudssiden er høyt, men markedet preges også av begrensninger i verdens totale fabrikasjons kapasitet. Høy aktivitet FD hadde en meget positiv utvikling i Dette skyldes i første rekke god gjennomføring og progresjon for nøkkelprosjekter, noe som har bidratt til at aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året. Ordreinngangen i 2006 var på millioner kroner. I første halvdel av 2006 var ordreinngangen preget av en rekke mindre prosjekter, i tillegg til økning i på gående prosjekter. I løpet av annet halvår ble det inngått en rekke viktige kontrakter, herunder kontrakten med Statoil om bygging av en halvt nedsenkbar produksjonsplattform til Gjøa-feltet utenfor Sogn og Fjordane. Prosjektet har en verdi på om lag 8 milliarder kroner, og en rekke Aker Kværner-selskaper i flere av segmentene har leveranser til plattformen. Det ble også inngått en større avtale med Hydro om et pilotprosjekt for undervanns kompresjon for Ormen Lange til en verdi opptil 850 millioner kroner. Videre ble et 50/50 joint venture mellom Aker Kværner og Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) tildelt kontrakt for utvikling, Aker Kværner årsrapport

20 Vår virksomhet Aker Kværner er ansvarlig for ferdigstillelsen av LNG-fabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest for Statoil. - Field Development har som mål å opprettholde sin ledende posisjon i Norge, samt etablere seg som en ledende aktør i Russland og Det kaspiske hav anskaffelse og bygging av Ingleside Energy Center regassifiseringsterminal (LNG-terminal) i Texas, USA. Kontrakts verdien for partene er på 665 millioner dollar, hvorav Aker Kværners andel utgjør 50 prosent. Prosjektene på Snøhvit og Ormen Lange har bidratt til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele I tillegg har aktiviteten også vært høy på en rekke andre prosjekter, som for eksempel byggingen av de to Aker H-6e boreriggene for Aker Drilling, Blind Faith-prosjektet for Chevron, Kashagan-prosjektet for AGIP KCO og Adriatic LNG-terminalen som skal installeres utenfor kysten av Italia for Exxon- Mobil og deres partnere. I Kashagan-prosjektets fase 1 er det høy aktivitet på verftene i Egersund, Norge og Astrakhan, Russland. Alle syv modulene vil være levert i Aker Kværner posisjonerer seg til flere oppdrag både i fase 1 og i den totale utviklingen av Kashagan-feltet, verdens største oljefelt til havs. Gode resultater Driftsinntektene i 2006 ble millioner kroner, opp fra millioner kroner i Fremgangen på 60 prosent skyldes hovedsakelig et høyt aktivitetsnivå, blant annet som følge av arbeid på Snøhvit og Ormen Lange. EBITDA for 2006 var millioner kroner, mot 632 millioner kroner i Dette er en fremgang på hele 412 millioner kroner. EBITDAmarginen var på 6,2 prosent, mot 6,0 prosent i I 2006 nådde Aker Kværner og BP med partnere enighet om endelig oppgjør etter leveransen av vanninjeksjonsplattformen til Valhall. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre detaljer fra avtalen. Mål for 2007 FDs mål er å opprettholde sin ledende posisjon innenfor de ulike markedssegmentene. FD skal opprettholde sin ledende posisjon i Norge, samt etablere seg som en ledende aktør i Russland og Det kaspiske hav. Videre er det et mål å styrke posisjonen i dypvannsmarkedet i Mexico-golfen, samt å styrke Aker Kværners posisjon i LNG-verdikjeden på global basis. I tillegg setter FD spesielt søkelyset på utvalgte kunder og markeder i Asia og Stillehavsområdet. For å nå målene er det avgjørende at Aker Kværner klarer å sikre tilgang til nødvendige ressurser og etablere strategiske partnerskap som kan bidra med kvalifisert arbeidskraft, kompetanse og kapasitet. Positive markedsutsikter Aker Kværners markeder innen olje- og gassindustrien både i og utenfor Norge forventes å holde seg sterke. En rekke tildelte kontrakter med leveranser i 2007 og senere danner et solid grunnlag for videre vekst. Ved inngangen til 2007 utgjorde ordrereserven millioner kroner, med leveranser helt frem til Nøkkeltall for Field Development Proforma 2004 Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 6,2 6,0 4,2 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall årsverk Aker Kværner årsrapport 2006

Attitude is everything since 1841. Global Reports LLC

Attitude is everything since 1841. Global Reports LLC Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹ Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang Aker Kværner opplevde solid fremgang i 2004. En fortsatt bedring av EBITDA i årets fjerde kvartal er en bekreftelse

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS

Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljebransjens innkjøpskonferanse 2013 Tor R Skjærpe, direktør strategi og organisasjon Petoro AS Oljeselskapenes innkjøp har vokst med 10% årlig fra 2003 til 2012 Samtidig ser vi at produktiviteten reduseres

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet

Brutalt marked men vi henger ikke med hodet Verftskonferansen 2014 Brutalt marked men vi henger ikke med hodet - Markedsperspektiver fra en global subseaaktør Steinar Riise Grunnlegger og administrerende direktør Ocean Installer 4. November 2014

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 %

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 % 2. kvartal 20 Finansielt EBITDA-margin 8,0 % EBITDA på 951 millioner kroner Driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner Resultat per aksje på 1,65 kroner Netto operasjonelle eiendeler på 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg

Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg & Innhold: 1. Presentasjon av Umoe 2. Tilbudet 3. Vedlegg Introduksjon Umoe eier i dag 35% av aksjene i Unitor ASA Umoe vil ta et sterkere strategisk grep i Unitors fremtidige utvikling Har god tro på

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Ferdig omstrukturert - klar for vekst

Ferdig omstrukturert - klar for vekst Ferdig omstrukturert - klar for vekst Hallgeir Skogen, CEO Oslo, 22. november 2007 En ledende totalleverandør innen offshore Fabrication Maintenance & Modification Marine & Process Field development Products

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Presentasjon Goodtech ASA

Presentasjon Goodtech ASA Presentasjon Goodtech ASA Generalforsamling Oslo, 25.4.2012 Innhold Goodtech introduksjon Marked Hovedpunkter fra 2011/ tidlig 2012 Oppsummering / Fremtidsutsikter Din suksess vårt mål! 2 Nye Goodtech

Detaljer

Norskehavskonferansen 2011

Norskehavskonferansen 2011 Norskehavskonferansen 2011 Hva er det FMC ser der ute? Stjørdal, 9/3-2011 Hans Jørgen Lindland Agenda Norskehavet sett fra havbunnen Teknologi for verdensmarkedet Ny vri!! Oppsummering 2 Norskehavet sett

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal august 2014

AF Gruppen 2. kvartal august 2014 AF Gruppen 2. kvartal 22. august Grefsen skole 2. kvartal Oppsummering Gode prestasjoner Omsetning MNOK 2 567 (2 709) Resultat før skatt MNOK 153 (129) Kontantstrøm fra drift MNOK 24 (388) Resultat pr.

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Resultat for andre kvartal 2007 Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Oslo, 17. august 2007 Agenda Hovedpunkter Hallgeir skogen Nøkkeltall Live Haukvik Aker Teknologi Hallgeir Skogen Fabrikasjon Hallgeir

Detaljer

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV.

DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. DYPERE-STØRRE-MER SUBSEA UTFORDRINGER I ET 2020 PERSPEKTIV. Jan André Furnes Subsea IMR Team lead A/S Norske Shell 1 DRIFT OG VEDLIKEHOLD FRA KRISTIANSUND A/S Norske Shell 2 1.0 DRAUGEN A/S Norske Shell

Detaljer