Attitude is everything since 1841

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Attitude is everything since 1841"

Transkript

1 Attitude is everything since 1841

2 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren

3 Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver i utviklingen av industri og har over ansatte på alle konti nenter og 80 milliarder kroner i drifts inntekter i Aker har tradisjon for innovasjon helt tilbake til den industrielle revolusjon i Storbritannia og Norden. Aker ble grunnlagt i 1841, men fl ere av virksomhetene har røtter fra tallet. Starten var maskinarbeidere som utviklet og lagde mekaniske deler til maskiner og utstyr. De første kundene var aktører som drev frem jern- og metallindustrien og skipsfart. I dampmaskinens storhetstid fulgte leveranser til pionerer som satset på tømmer, trelast og papir, kull, vannkraft, utstyr til båter og fi skefl åten, byggevarer, transport og økt verdenshandel med større skip. Mekaniske verksteder var fortsatt arnesteder for nyskaping. De siste ti årene har Aker styrket posisjonen som den foretrukne partneren til anerkjente olje- og gassselskaper, industrikonsern og rederier. Mennesker med vilje til å ta utfordringer og evne til å fi nne løsninger, er Akers arv. Når erfaring gjennom generasjoner møter dagens kunnskap, skapes fremtidens produkter, teknologier og løsninger. Kort om Aker Aker ASA Aktiv industrieier videreutvikler og forsterker Aker-selskaper Aker Kværner Globalt ledende leverandør løsninger for produksjon av energi, olje og gass Aker Yards Verdensledende på spesialskip 17 verft i syv land, Europas største skipsbygger Aker Seafoods Hele verdikjeden fangst, foredling og frem til europeiske forbrukere Aker BioMarine Sunne ingredienser utvikler omega 3- baserte sluttprodukter fra krill Aker Drilling Moderne rigger verdens to mest avanserte boreenheter under bygging Aker Floating Production Oljeproduksjon fra skip unik løsning for fl ytende produksjon (FPSO) Aker American Shipping Spesialisert på USA bygger, eier og leier ut skip til amerikanske redere Aker Material Handling Ledende i Europa løsninger for innredning av arkiv, kontorer og lager Aker Exploration Rendyrket satsing partner for å finne mer olje og gass på norsk sokkel Aker Capital Investeringer utvikle gode ideer og prosjekter til fremtidsrettede selskaper

4

5 Dette er Aker Kværner Aker Kværner leverer ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til store og krevende kunder over hele verden. Størrelse og beliggenhet Aker Kværner har en samlet omsetning på omlag 50 milliarder norske kroner og sysselsetter totalt ansatte, hvorav fast ansatte og innleide. Konsernet har virksomhet i rundt 30 land. Hovedkontoret ligger på Lysaker i Norge. Markeder og kunder Aker Kværner leverer produkter og tjenester som gjør det mulig for kundene å bygge ut og drive produksjonsanlegg. Virksomheten omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gass produksjon, raffinering, kjemiindustri, gruveindustri, metallforedling og kraft. Eierforhold Aker Kværner er en del av Aker-gruppen (www.akerasa.com) og ble i april 2004 notert på Oslo Børs. Selskapet har aksjonærer. Største eier i Aker Kværner er Aker ASA med en eierandel på 40,1 prosent. Aker Kværners historie Både Aker og Kværner ble etablert på midten av 1800-tallet. De neste 100 årene vokste begge selskapene og ble internasjonale grupperinger med aktiviteter innenfor skipsbygging, prosessindustri og andre typer industri. Gjennom 1970-, og 1990-årene ble tidligere Aker og Kværner bygget opp som selskaper med både kompetanse og erfaring til å levere komplette løsninger til offshoreprosjekter og landbaserte olje- og gassprosjekter. Samtidig vokste selskapene både organisk og gjennom internasjonale oppkjøp til å bli blant markedslederne innenfor andre industrier, som skipsbygging, prosessindustri, mekanisk industri og byggeindustri. 11. mars 2002 ble tidligere Kværner og Aker Maritime (olje og gasselskapene i Aker) slått sammen, og opererte deretter som ett selskap under navnet Kværner. 29. mars 2004 ble dagens Aker Kværner etablert etter en restrukturering av både Kværner og Aker.

6 Hvem vi er og hva vi vil Hele verdikjeden Med en unik kombinasjon av ledende ekspertise, produkter og teknologi på tvers av hele verdikjeden for ulike typer produksjons- og prosessanlegg offshore og på land, posisjonerer Aker Kværner seg som en verdensledende leverandør av ingeniørtjenester og totalløsninger. Aker Kværner har avansert kunnskap innenfor reservoarsimulering, ingeniørtjenester, fabrikasjon, vedlikehold, modifikasjon og drift av faste og flytende enheter, produksjons-, lagrings- og produksjonsfasiliteter offshore og på land, og driftsnedlegging og gjenbruk av slike fasiliteter. Aker Kværner har aktiviteter i svært forskjellige markeder som Nordsjøen, Mexico-golfen, Vest-Afrika, Sør-Amerika, Asia og Russland. Ledende posisjon: Design av hver femte av verdens flytende plattformer Ledende leverandør av stålunderstell til faste plattformer Markedsleder innenfor betongstrukturer for offshore - anlegg Markedsleder for arktiske offshoreutbygginger Markedsleder for levering av LNG-terminaler Markedsleder for krevende installasjonsoperasjoner offshore Foretrukket leverandør i markedet for vedlikehold, modifikasjon og drift Ledende innenfor demontering og resirkulering av utrangerte offshore plattformer Markedsleder på undervannssystemer for store vanndyp, eller høyt trykk og temperatur Markedsleder for stålrørskontrollkabler Ledende posisjon innenfor boresystemer, brønnvedlikehold og oppstrøms prosessteknologi Ledende teknologi for CO 2 håndtering fra gass- og kullkraftverk Ledende posisjon for leveranser til prosessindustri, metallindustri og kraftverk Aker Kværner årsrapport 2006

7 Hvem vi er og hva vi vil Evnen til å innfri kundens krav betyr: Grundig forståelse av gjennomføringskriteriene og risikoelementene Bedre økonomiske resultater gjennom innovativt prosessdesign Kløkt i planleggingen for å redusere konstruksjonskostnadene Utnyttelse av global infrastruktur på leverandørsiden for å sikre best mulige innkjøpsprosedyrer Systematisk prosjektadministrasjon for levering i henhold til plan Høykvalitets prosjektgjennomføring som muliggjør tidligere produktlansering for kundene Disse prinsippene gjelder uansett industri, om det er raffinering og petrokjemi, gruvedrift og metallforedling, kraftproduksjon, ferskvannsdistribusjon og behandling av avløpsvann, eller miljøtjenester til kjernekraftindustrien. 1 Landbasert produksjon og prosessanlegg 2 Eksport- og importterminaler 3 Betongløsninger for krevende værforhold 4 Flytende produksjons-, lagrings- og losseenheter (FPSO) 5 Fortøynings-, laste- og lossesystemer 6 Flytende LNG- og metanolplattformer 7 Boresystemer 8 Strekkstagsplattformer (TLP) 9 Stigerørs- og strekkstagsteknologi 10 Halvt nedsenkbare plattformer 11 Halvt nedsenkbare plattformer med dyptgående skrog 12 LNG-terminaler landbaserte og offshore Dekk og moduler 14 Installasjon og fjerning 15 Stålunderstell 16 Rørledninger og strømningskontroll 17 Undervannsløsninger 18 Styringskabler og produksjonsrør 19 Nedihullsteknologier 20 Reservoarmodellering og -tolkning Mottaksanlegg for olje og gass 22 Gjenvinningsanlegg for kjernefysisk avfall 23 Kjemisk og petrokjemisk produksjon Gass-/kullfyrt kraftproduksjon Prosessanlegg for gruver 25 Aker Kværner årsrapport

8 Hvem vi er og hva vi vil Innhold Viktige hendelser i 2006 Hvem vi er og hva vi vil 6 Verdikjeden 9 Nøkkeltall 10 Visjon, mål og strategier 12 Våre verdier 14 Konsernsjefens artikkel Vår virksomhet 16 Segmenter 18 Field Development 22 Maintenance, Modifications and Operations 26 Subsea, Products & Technologies 30 Process 34 Helse, miljø og sikkerhet 38 Mennesker og utvikling 42 Samfunnsansvar 44 Tema: Økt utvinningsgrad 45 Tema: CO -fangst 2 Våre resultater 48 Årsberetning 58 Konsernets årsregnskap 100 Morselskapets årsregnskap 108 Revisjonsberetning 109 Aksje- og aksjeeierinformasjon 112 Analytisk informasjon Vår organisering og styring 114 Eierstyring og selskapsledelse 116 Presentasjon av styret 118 Presentasjon av ledelsen 120 Adresse Helse, miljø og sikkerhet (HMS ) Aker Kværner beklager på det sterkeste at det, til tross for sterkt fokus på HMS, likevel var fl ere ulykker som medførte tap av menneskeliv i Totalt omkom fem egne ansatte og tre ansatte hos underleverandører. Dette er tragiske påminnelser om hvor viktig det er å arbeide videre mot Aker Kværners overordnede mål om null skader på mennesker, materiell og miljø. Refinansiering I desember 2006 ble Aker Kværner-konsernet refi nansiert. Refi nansieringen har gitt konsernet en sterk fi nansiell struktur og har økt den fi nansielle fl eksibiliteten betydelig. De årlige rentekostnadene reduseres med om lag 180 millioner kroner, og den nye finansieringen har ingen utbytterestriksjoner. Salg av Pulping & Power-virksomheten I 2006 ble Pulping & Power-virksomheten solgt til Metso. Salget ble godkjent av EUs konkurransemyndigheter i desember, og transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 31. desember Salget ga en netto kontanteffekt på om lag 2,6 milliarder kroner og en regnskapsmessig nettogevinst på om lag 2,3 milliarder kroner. Kontraktstildelinger Aker Kværner ble tildelt en rekke interessante kontrakter i Eksempler er Statoils Gjøa-plattform til 8 milliarder kroner, Occidentals Ingleside Energy Center LNG-terminalprosjekt til 332,5 millioner dollar, Reliances KG-D6 subsea-produksjons system til 400 millioner dollar, Statoils vedlikeholds- og modifi kasjonskontrakt på Tampen- og Halten/Norland-området på 2,4 milliarder kroner og en rekke store boreutstyrskontrakter på om lag 8 milliarder kroner. Det ble inngått nye kontrakter for 62,3 milliarder kroner i Investering i Malaysia Som en konsekvens av den positive utviklingen i subsea-markedet, ble det besluttet å øke investeringene i et høyteknologisk produksjonsanlegg, som er i oppstartsfasen i Malaysia, fra 250 millioner kroner til totalt 500 millioner kroner. Ny konsernsjef I juli 2006 tiltrådte Martinus Brandal som ny konsernsjef og daglig leder i Aker Kværner. Han kom fra stillingen som konserndirektør i Aker ASA med ansvar for strategi, driftsoppfølging og forretningsutvikling. Brandal var tidligere styremedlem i Aker Kværner, og kjenner konsernet godt. Finansiell kalender mars Ordinær generalforsamling april Delårsrapport 1. kvartal august Delårsrapport 2. kvartal oktober Delårsrapport 3. kvartal november Kapitalmarkedsdag 8 Aker Kværner årsrapport 2006

9 Hvem vi er og hva vi vil Nøkkeltall Aker Kværner Ordre og resultat Ordrereserve Millioner kroner Ordreinngang Millioner kroner Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 5,7 4,9 3,6 Årsresultat Millioner kroner Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Millioner kroner Balanse Rentebærende gjeld Millioner kroner ) ) Egenkapitalandel Prosent 25,8 16,5 8,5 Egenkapitalavkastning Prosent 46,7 28,8 22,1 Avkastning på sysselsatt kapital Prosent 12,2 8,9 4,7 Aksjen Aksjekurs Kroner 778,00 414,50 161,00 Utbytte per aksje Kroner 40,00 5,00 0,00 Resultat per aksje Kroner 67,93 22,33 6,74 Ansatte Antall ansatte Antall årsverk HMS Fraværskadefrekvens Per million arbeidstimer 1,0 1,3 1,2 1) Inkludert ansvarlige lån. Driftsinntekter Beløp i millioner kroner EBITDA Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve Beløp i millioner kroner Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Field Development MMO Subsea, P&T Process Aker Kværner årsrapport

10 Hvem vi er og hva vi vil Visjon, mål og strategier The preferred partner 10 Aker Kværner årsrapport 2006

11 Hvem vi er og hva vi vil Mål og strategier Styrket posisjon som ledende leverandør innenfor valgte nisjer Fortsette den målrettede strategien for å utvikle ledende teknologier til utvalgte nisjer innenfor energisektoren Bevisst satsing på LNG- og gassverdikjeden, faste og fl ytende plattformer, undervannsinstallasjoner, boreutstyr og prosessfasiliteter Øke fokusering på utvikling av nye, ledende løsninger for CO 2 -behandling Økt geografi sk dekning Beholde vår ledende posisjon i Nordsjøen og arktiske strøk gjennom fortsatt satsing på levering innenfor tidsfrister og på levering av kostnadseffektive løsninger Fortsette ekspansjonen i Sørøst-Asia og Mexico-golfen gjennom en klar vekststrategi Fortsette vår vekst i Kina og Midtøsten innenfor nedstrømsaktiviteten gjennom strategiske allianser med utvalgte partnere Optimal ressursforvaltning Videreutvikling i tråd med våre fl eksible ressurs- og kostnadsbaseprinsipper og med HMS som hovedsatsing Være selektive med hvilke prosjekter vi byr på Fortsette å anvende og utvikle ressurser av høy kvalitet til lav kostnad i India, Kina og Malaysia Styrket risikohåndtering og økt satsing på verdiskapende konsepter Kalkulere og forstå risiko gjennom kontinuerlig forbedring av vår prosjektgjennomføringsmodell og våre verktøy for risiko evaluering Få betalt for risiko gjennom å sette salg av verdi skapende konsepter i fokus Ha evne til å absorbere risiko gjennom styrket fi nansiell posisjon Verdensledende på «Supply management» Strukturert kategoribasert angrepsvinkel Ha evne og vilje til å bruke leverandører med optimalt kostnadsnivå Nært samarbeid med utvalgte leverandører for å oppnå optimale innkjøpsordninger Aker Kværner årsrapport

12 Hvem vi er og hva vi vil Våre verdier Helse, miljø og sikkerhet Vi bryr oss og tar personlig ansvar for HMS Leverer resultater Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventningene Kundefokusert Kunders tillit er grunnlaget for vår virksomhet Utvikler mennesker og team Våre store prestasjoner er resultater av god samhandling Tett på og handlekraftig Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort Åpen og direkte Vi verdsetter ærlig og proaktiv kommunikasjon Forener og forplikter Prestasjonene i Aker bygger på seks verdier. Medarbeidernes holdninger og kunnskap er fundamentet som gjør selskapene i stand til å levere som lovet. Aker-selskapene deler et sett felles verdier. Dette forener og forplikter. Verdiene er ikke nye. De er forankret i Akers historie, og de er påvirket og utvik let av menneskene som til enhver tid har hatt sitt virke i Aker. Selv om bedriftene i Aker driver til dels svært forskjellige typer virksomhet, er det mange fellestrekk i kulturen som preger dem. De seks verdiene (se rammesak) er utgangspunktet for et omfattende og langsiktig arbeid med å holde verdigrunnlaget levende. Hvordan resultater skapes i ulike deler av Aker, er derfor minst like viktig som resultatene i seg selv. Basis for forretningssamarbeid Utstrakt forretningsutvikling og samarbeid på tvers i Aker gjør det naturlig og nødvendig å dyrke felles verdier. Mennesker som «snakker samme språk» samarbeider lettere. Der- for implementeres ledelsesverktøy som vever verdiene inn i prosedyrer og retningslinjer på alle nivåer i Aker. Måle- og analyseverktøy for lederevaluering og medarbeidersamtaler bidrar til å videreutvikle en sunn og livskraftig forretningskultur. Felles mål Verdier som ikke brukes som støtte for daglige prioriteringer og beslutninger, er lite verdt. Bevisste holdinger skal bidra til riktig handling i det daglige arbeidet og styrke de langsiktige relasjonene til Akers målgrupper. Arbeidet med å bygge kultur om felles verdier tar aldri slutt. Enhver forretningskultur trenger verdimessig vedlikehold. Derfor er det med stor ydmykhet og realisme at Aker arbeider for å forsterke og dyrke sine verdier i konsernet. Gode verdier er fundamentet som gjør Aker i stand til å drive langsiktig industribygging. Helse, miljø og sikkerhet Leverer resultater Kundefokusert Vi bryr oss om og tar personlig ansvar for HMS. Alle ulykker kan forebygges. Vi arbeider kontinuerlig med å forhindre hendelser som kan forårsake skade på personell, materiell og immaterielle verdier. Vi fokuserer på våre ansattes helse og en kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet. Vi gjennomfører våre aktiviteter med effektiv utnyttelse av ressurser og energi, og med minst mulig skade på miljøet. Vi utvikler produkter og tjenester som er skånsomme mot miljøet, og som er sikre og effektive med hensyn til forbruk av energi og naturressurser. Vil tilstreber at våre produkter kan gjenbrukes eller deponeres på en sikker måte. Vi leverer hver gang og jobber hardt for å overgå forventingene. Når vi gjør en jobb, forstår vi både den risiko og de muligheter oppgaven innebærer, og vi vet hvordan vi skal håndtere den. Vi setter vår ære i å holde det vi lover. Å tjene penger skaper både nye muligheter og de ressurser som er nødvendige for videre utvikling, både for oss selv, våre kunder og våre partnere. Kremmerånd gagner oss alle. Vi belønner resultater hva du oppnår i samsvar med våre verdier hvordan du opptrer. Kunders tillit er grunnlaget for vår virksom het. Om ikke kundene har tillit til oss, er det meste annet vi gjør uten betydning. Gode kundereferanser bygger vårt rykte og vi kan bare oppnå dem gjennom å levere konsist og forutsigbart. Vi skal høste anerkjennelse blant kundene for vår fantastiske gjennomføringsevne. Vi fi nner løsninger, alltid knyttet til kundens behov og prioriteringer. 12 Aker Kværner årsrapport 2006

13 Hvem vi er og hva vi vil - Selv om bedriftene i Aker driver til dels svært forskjellige typer virksomhet, er det mange fellestrekk i kulturen som preger dem Utvikler mennesker og team Tett på og handlekraftig Åpen og direkte Alle våre prestasjoner er resultat av god samhandling. Til syvende og sist handler det om dine og mine evner og motivasjon. Å levere sterke resultater er umulig uten dyktige og høyt motiverte mennesker. Vi lærer på jobben gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, opplæring og coaching. Utvikling av mennesker og team i Aker Kværner har ett formål å skape et fundament for langsiktig og bærekraftig verdiskaping gjennom effektiv prosjektgjennomføring og god forretningsdrift. Vi respekterer og oppmuntrer til mangfold og bygger sterke, energiske og effektive team og vi har det gøy sammen slik at vi blir enda bedre. Vårt mål er å være førstevalg som arbeidsgiver innen vår bransje. Vi vet hva vi driver med og får jobben gjort. Når beslutninger er tatt, samler vi alle våre krefter og setter all vår energi inn på å gjennomføre. Vi tar ansvar og er løsningsorienterte, og vi fokuserer på de riktige detaljene til rett tid. Vi følger opp hele veien. Vi tror på å gi ansvar og handlefrihet til våre ansatte. Vi oppmuntrer til gründerånd og utfordrer byråkrati, kompliserte hierarkier og «silo»- mentalitet. Vi er ett selskap. Vi verdsetter proaktiv og ærlig kommu nikasjon. Vi lytter nøye og sier ting som de er uten å pakke inn budskapet. Vi verdsetter tidlig, presis og pålitelig kommunikasjon tross alt er det første problemet vi støter på, vanligvis det letteste å håndtere. Vi utfordrer hverandre. De beste beslutninger tas når ulike oppfatninger og kulturer møtes i en åpen og direkte samtale. Vi forventer at de høyeste standarder for etisk atferd og integritet holdes i hevd fra hver og en av oss, uansett hvor vi måtte befi nne oss. Aker Kværner årsrapport

14 Hvem vi er og hva vi vil Konsernsjefens artikkel 14 Aker Kværner årsrapport 2006

15 Hvem vi er og hva vi vil Solid grunnlag for videre fremgang 2006 var et spennende år med mange viktige prestasjoner, fra strategiske kontraktstildelinger og ferdigstillelse av prosjekter, til finansielle milepæler. Likevel var det også et år med utfordringer. Innenfor helse, miljø og sikkerhet var 2006 et krevende år. Dessverre mistet vi åtte kolleger. Fire av disse omkom i den tragiske fl y ulykken på Stord lufthavn i Norge 10. oktober, og fi re andre omkom i arbeidsrelaterte ulykker i løpet av året. Slike hendelser minner oss om hvor sårbare vi alle er. Ingen av oss kan akseptere at det skjer dødsulykker i våre virksom heter. I en periode med ekspansjon og hektisk aktivitet er det viktigere enn noen gang at vi øker den allerede sterke bevisst heten om HMS, og anstrenger oss ytterligere for å oppnå vårt mål om null ulykker. Aker Kværner er i dag et selskap med fast ansatte og 50 milliarder norske kroner i omsetning. Verdien av selskapet har hatt en meget positiv utvikling i Den gode resultatutviklingen har gitt styret mulighet til å foreslå et ordinært utbytte på 10 kroner per aksje for 2006, samt et ekstraordinært utbytte i forbindelse med salget av Pulping & Power på 30 kroner per aksje. Basert på en gjennomsnittlig aksjekurs på 438 kroner for 2006, utgjør utbyttet en avkastning på 9,1 prosent per aksje. Det er gledelig å konstatere at aksjonærenes avkastning ble ytterligere forsterket av den gode aksjekursutviklingen på 88 prosent. Vi har en arbeidsstokk som på verdensbasis totalt består av fast ansatte og innleide. I 2006 har vi skapt nye arbeidsplasser. Vi er ansett som en attraktiv arbeidsgiver, et faktum som også bekreftes av uavhengige rankinger. Dette er viktig for vår evne til både å beholde og tiltrekke oss kompetanse. Vi har nådd to viktige milepæler i 2006, den ene var refi nansieringen av selskapet og den andre var salget av Pulping & Power. Den 28. november avsluttet vi en komplett refinansiering av selskapet. Refi nansieringen er et viktig skritt for oss, den gir oss mer fl eksibilitet, en enklere finansiell struktur og reduserte gjeldskostnader. Det viktigste er kanskje at ledelsen og styret nå har fått mye større frihet når det gjelder å bestemme hvordan vi vil utvikle Aker Kværner fremover. Salget av Pulping & Power til Metso var en viktig milepæl i fjor. Transaksjonen ble godkjent av EU og sluttført i desember I tillegg til refinansieringen og salget av Pulping & Power har vi nådd mange andre milepæler i 2006: Vi har utviklet verdensledende teknologier og teknologisamarbeid med mange av kundene våre; vi har åpnet verdens mest avanserte, høyteknologiske subsea-produksjonsanlegg i Malaysia; vi har investert i IT/IS, i økt kapasitet og i opplæring av medarbeidere, og vi har forbedret vår strategiske innkjøpsorganisasjon. Vi har også utviklet og arbeider for tiden med tilbud på verdens ledende teknologi for fangst av CO 2 fra kraftverk med fossilt brensel. Alt dette støttes av ferdigstillelse av et antall prosjekter og nye kontraktstildelinger verden rundt. Aker Kværner er et selskap med fokus på teknologi, kompetanse og gjennomføringsevne, og vi har i den senere tid satset sterkere på at vi skal ta oss betalt for den merverdien vi skaper for våre kunder. Vi vil fortsette å investere i teknologi innen klart definerte nisjer hvor vi kan skille oss ut fra konkurrentene, samt oppnå høy inn tjening og stort vekstpotensial. Vi vil også fortsette å utvikle mennesker og team. Vår kompetente arbeidsstokk gir oss et svært viktig konkurransefortrinn i markedet. Markedet har kanskje aldri før vært bedre. Vi opplever sterk etterspørsel innenfor de fl este industriene vi betjener, og vi forventer at dette vil fortsette i Vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt for et nytt år. Aker Kværner har et bunnsolid fundament basert på en rekordhøy ordrereserve på nesten 60 milliarder kroner. Vår målsetting er nå å dra nytte av vår sterke posisjon og den fordelaktige markedssituasjonen, samtidig som vi fortsetter å forsterke fundamentet. Å vinne nye kontrakter vil være like viktig i 2007 som i 2006, men vår førsteprioritet vil være å levere ordrereserven, trygt og effektivt. Vår Global Execution Excellence -tilnærming for å levere prosjekter med forutsigbarhet, kvalitet og innenfor budsjett, har blitt en standard i bransjen. Den er et viktig verktøy i arbeidet for å velge, vinne og gjennomføre de riktige prosjektene. En betydelig del av suksessen avhenger av en grundig risikovurdering. Vi ser på risiko som noe positivt når vi er i stand til å - Vår førsteprioritet vil være å levere ordrereserven, trygt og effektivt forstå, kalkulere og få betalt for risiko, samt når vi har evne til å absorbere risiko dersom noe uventet skulle skje. Når alle disse elementene av risikostyring er på plass, blir risiko til en positiv mulighet. Aker Kværner er en unik organisasjon. Vi har en lang industriell historie, og det står svært dyktige team bak hele produkt- og tjeneste spekteret. Bredden av dette er i sin helhet enestående i markedet. Virksomhetsområdene er til sammen mer verdt enn hver del individuelt, og vi er bare i startfasen av å utvikle mulighetene. Jeg ser frem til å jobbe sammen med vårt høyt kvalifiserte team med å løfte Aker Kværner til nye høyder i årene som kommer. Med vennlig hilsen, Aker Kværner ASA Martinus Brandal Konsernsjef Aker Kværner årsrapport

16 Vår virksomhet Segmenter 16 Aker Kværner årsrapport 2006

17 Vår virksomhet Field Development Studier, tidligfaseprosjektering og EPC (Engineering, Procurement, Construction) for faste og flytende offshoreplattformer, faste og fl ytende LNG-terminaler, samt olje- og gass anlegg på land. Side Maintenance, Modifications and Operations Vedlikehold, modifikasjon og drift av offshoreplattformer og olje- og gassinstallasjoner på land. Fjerning, demontering og resirkulering av utrangerte offshoreinstallasjoner. Side Subsea, Products & Technologies Studier, tidligfaseprosjektering, design, produksjon og vedlikehold av avanserte produkter og spesialisert teknologi, støttetjenester for alle deler av et felts livssyklus, samt installasjonsoperasjoner offshore. Side Process Studier, tidligfaseprosjektering, EPC (Engineering, Procurement, Construction), teknologi og tjenester for oppgradering og støtte til drift av spesialiserte prosessanlegg gjennom hele livssyklusen. Side Aker Kværner årsrapport

18 Vår virksomhet Field Development 18 Aker Kværner årsrapport 2006

19 Vår virksomhet De to ekstreme Aker H-6e boreriggene som bygges av Aker Kværner skal operere i noen av verdens mest ugjestmilde strøk og på meget dypt vann. Kjent for god gjennomføringsevne Viktige hendelser 2006 Sterk satsing på gjennomføring av eksisterende prosjektportefølje Mange oljeselskaper ser på Aker Kværner som sin foretrukne partner på de mest komplekse prosjektene. Dette gjelder teknologisk krevende utbyggingsoppdrag og gjennomføringsløp med stramme tidsrammer. Field Development (FD) er en av verdens ledende leverandører av utbyggingsløsninger for utvinning av olje- og gassressurser til havs og på land. FDs tilbud innenfor utbygging av olje- og gassfelt omfatter konseptutvikling, forstudier, detaljerte ingeniørtjenester, prosjektledelse, fabrikasjon, samt sammenstilling og oppkobling av moduler og utstyr. Kjernekompetansen finnes innenfor områdene: Flytende bore- og produksjonsplattformer Faste installasjoner LNG-produksjonsanlegg og regassifiser ingsterminaler Landbaserte mottaks- og prosesseringsterminaler Leveransene omfatter blant annet komplette verdikjeder for gassteknologi, inkludert CO 2 - rensing (fangst), og verdensledende løsninger for arktiske forhold og store vanndyp. FDs virksomhet har utgangspunkt i Norge og USA, men har også store prosjekter i Russland, Kasakhstan, Spania, Italia, Mexicogolfen og Dubai. I tillegg gjennomføres det et stort antall studier og forprosjekter over hele verden. FD har tre norske offshoreverft, Aker Kværner Verdal, Aker Kværner Stord og Aker Kværner Egersund. I 2006 omsatte FD for millioner kroner. Forretningsområdet omfatter egne ansatte. Prosjektgjennomføring i verdensklasse Aker Kværner har gjennom fl ere tiår med suksess utført krevende olje- og gassutviklingsprosjekter i ulike deler av verden, både til lands og til havs. FD tilbyr kostnadseffektive løsninger som også ivaretar et strengt hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Kombinasjonen av tung ingeniørekspertise og førstehånds Adriatic LNG: De enorme LNG-tankene klare til in stallering i betong strukturen på byggeplassen i Spania. produksjons kompetanse og -erfaring fra egne verft, skiller FD fra andre aktører. Prosjektgjennomføring i verdensklasse basert på Aker Kværners egen prosjektgjennom føringsmodell (PEM) sikrer forutsigbarhet og god risikohåndtering, og gir kundene ekstra trygghet. Avanserte teknologiske løsninger kombinert med gjennomføringsevne har gitt en serie med vellykkede leveranser innenfor frister og på budsjett de siste årene, noe som blir lagt merke til i bransjen. Påliteligheten, sammen med spisskompetanse innenfor ingeniør tjenester, teknologiske løsninger og fabrikasjon, er fundamentet for FDs posisjon som en foretrukket leverandør av komplekse prosjekter hos sentrale aktører i oljeog gass industrien. Globalt marked Som leverandør til olje- og gasselskapenes oppstrømsvirksomhet opererer FD i et marked som påvirkes av den langsiktige prisutviklingen for olje og gass. Olje- og gassprisene har vært høye gjennom hele 2006, og investeringsaktiviteten knyttet til utbygging av nye felt har holdt seg høy. Mye av energinæringens aktivitet har vært rettet mot områder som er spesielt krevende, som for eksempel arktiske strøk og områder med dypt vann. Dette er områder hvor FD har spesialkunnskap og et sterkt konkurransefortrinn. De geografiske hovedmarkedene til FD befi nner seg i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet (Norge og Russland), Atlanterhavet utenfor Canada, Det kaspiske hav, Sakhalin -regionen, Kasaksthan og dypvannsmarkedet i Mexico-golfen. I Norge er Aker Kværner den ledende aktøren i sitt segment. I løpet av de seneste årene har Aker Kværner reposisjonert seg innenfor produksjonsplattformer til bruk på dypt vann. Videre har Aker Kværner opparbeidet seg en god posisjon i markedet for landbaserte LNG-regassifi seringsterminaler og gjennomfører nå utbyg- Omsetningen økte med 60 prosent fra 2005 Rekordhøy ordrereserve på millioner kroner Kontrakt for utvikling og bygging av Gjøa-plattformen for Statoil til en verdi av 8 milliarder kroner Kontrakt for bygging av en LNGregassifiseringsterminal for Occidental Petroleum i Texas, USA, til en verdi av 665 millioner dollar. Kontrakten er delt 50/50 med IHI ging av to slike terminaler for Sempra Energy og Occidental Petroleum i USA. FDs markeder har utviklet seg positivt gjennom 2006, og utsiktene fremover er gode. Det fi nnes en rekke interessante muligheter, både i det norske og de internasjonale marked ene. Aktivitetsnivået på tilbuds- og anbudssiden er høyt, men markedet preges også av begrensninger i verdens totale fabrikasjons kapasitet. Høy aktivitet FD hadde en meget positiv utvikling i Dette skyldes i første rekke god gjennomføring og progresjon for nøkkelprosjekter, noe som har bidratt til at aktivitetsnivået har vært høyt gjennom hele året. Ordreinngangen i 2006 var på millioner kroner. I første halvdel av 2006 var ordreinngangen preget av en rekke mindre prosjekter, i tillegg til økning i på gående prosjekter. I løpet av annet halvår ble det inngått en rekke viktige kontrakter, herunder kontrakten med Statoil om bygging av en halvt nedsenkbar produksjonsplattform til Gjøa-feltet utenfor Sogn og Fjordane. Prosjektet har en verdi på om lag 8 milliarder kroner, og en rekke Aker Kværner-selskaper i flere av segmentene har leveranser til plattformen. Det ble også inngått en større avtale med Hydro om et pilotprosjekt for undervanns kompresjon for Ormen Lange til en verdi opptil 850 millioner kroner. Videre ble et 50/50 joint venture mellom Aker Kværner og Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI) tildelt kontrakt for utvikling, Aker Kværner årsrapport

20 Vår virksomhet Aker Kværner er ansvarlig for ferdigstillelsen av LNG-fabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest for Statoil. - Field Development har som mål å opprettholde sin ledende posisjon i Norge, samt etablere seg som en ledende aktør i Russland og Det kaspiske hav anskaffelse og bygging av Ingleside Energy Center regassifiseringsterminal (LNG-terminal) i Texas, USA. Kontrakts verdien for partene er på 665 millioner dollar, hvorav Aker Kværners andel utgjør 50 prosent. Prosjektene på Snøhvit og Ormen Lange har bidratt til et høyt aktivitetsnivå gjennom hele I tillegg har aktiviteten også vært høy på en rekke andre prosjekter, som for eksempel byggingen av de to Aker H-6e boreriggene for Aker Drilling, Blind Faith-prosjektet for Chevron, Kashagan-prosjektet for AGIP KCO og Adriatic LNG-terminalen som skal installeres utenfor kysten av Italia for Exxon- Mobil og deres partnere. I Kashagan-prosjektets fase 1 er det høy aktivitet på verftene i Egersund, Norge og Astrakhan, Russland. Alle syv modulene vil være levert i Aker Kværner posisjonerer seg til flere oppdrag både i fase 1 og i den totale utviklingen av Kashagan-feltet, verdens største oljefelt til havs. Gode resultater Driftsinntektene i 2006 ble millioner kroner, opp fra millioner kroner i Fremgangen på 60 prosent skyldes hovedsakelig et høyt aktivitetsnivå, blant annet som følge av arbeid på Snøhvit og Ormen Lange. EBITDA for 2006 var millioner kroner, mot 632 millioner kroner i Dette er en fremgang på hele 412 millioner kroner. EBITDAmarginen var på 6,2 prosent, mot 6,0 prosent i I 2006 nådde Aker Kværner og BP med partnere enighet om endelig oppgjør etter leveransen av vanninjeksjonsplattformen til Valhall. Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre detaljer fra avtalen. Mål for 2007 FDs mål er å opprettholde sin ledende posisjon innenfor de ulike markedssegmentene. FD skal opprettholde sin ledende posisjon i Norge, samt etablere seg som en ledende aktør i Russland og Det kaspiske hav. Videre er det et mål å styrke posisjonen i dypvannsmarkedet i Mexico-golfen, samt å styrke Aker Kværners posisjon i LNG-verdikjeden på global basis. I tillegg setter FD spesielt søkelyset på utvalgte kunder og markeder i Asia og Stillehavsområdet. For å nå målene er det avgjørende at Aker Kværner klarer å sikre tilgang til nødvendige ressurser og etablere strategiske partnerskap som kan bidra med kvalifisert arbeidskraft, kompetanse og kapasitet. Positive markedsutsikter Aker Kværners markeder innen olje- og gassindustrien både i og utenfor Norge forventes å holde seg sterke. En rekke tildelte kontrakter med leveranser i 2007 og senere danner et solid grunnlag for videre vekst. Ved inngangen til 2007 utgjorde ordrereserven millioner kroner, med leveranser helt frem til Nøkkeltall for Field Development Proforma 2004 Driftsinntekter Millioner kroner EBITDA Millioner kroner EBITDA-margin Prosent 6,2 6,0 4,2 Ordreinngang Millioner kroner Ordrereserve (31.12) Millioner kroner Antall ansatte (31.12) Antall årsverk Aker Kværner årsrapport 2006

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group

Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER. the Aker group Årsrapport 2007 SKAPER UTVIKLER FOREDLER the Aker group Innovasjon gjennom generasjoner Aker ASA er et aktivt industrielt eierselskap. Aker-selskapene deler felles verdier, og står for lange tradisjoner

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2012

Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA Årsrapport 2012 Aker ASA årsrapport 2012 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper 10 Visjon

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Aker ASA Årsrapport 2011

Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA Årsrapport 2011 Aker ASA årsrapport 2011 3 Innhold 4 Dette er Aker 4 Kort om Aker 5 Hovedpunkter 6 Industriutvikling gjennom 170 år 8 Ledende indikatorer 9 Aker ASA og holdingselskaper Foto:

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport

SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport SIEMENS I NORGE 2004 Årsrapport HMS-rapport Samfunnsansvarsrapport 2 ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD 3 VÅR VISJON OG VÅRE VERDIER 4 ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET 6 NØKKELTALL SIEMENS AS 7 NØKKELTALL SIEMENS-GRUPPEN

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer