LEVERE. Årsrapport Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group"

Transkript

1 LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group

2 Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen steg med 157 % samlet verdiskaping på 14 milliarder kroner. Finansielle hovedtall Beløp i millioner kroner (Proforma) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Beløp i kroner (Proforma) Resultat per aksje 1) 2) 22,33 9,25 Kontantstrøm per aksje 2) 3) 66,76 29,91 Rentedekningsgrad 4) 4,63 3,45 Likviditetsgrad 5) 1,25 1,23 Gjeldsgrad 6) 0,49 1,42 Totalkapitalrentabilitet 7) 17,0 % 12,7 % Egenkapitalrentabilitet 8) 41,2 % 31,8 % Definisjoner 1) Eiere i morforetakets andel av årets resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer 2) Beregningen er basert på et vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer 3) Kontantstrøm fra drift / Gjennomsnittlig antall aksjer 4) (Driftsresultat + finansinntekter + avskrivninger) / Rentekostnader 5) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 6) (Rentebærende kortsiktig gjeld + rentebærende langsiktig gjeld (eksklusiv ansvarlig gjeld)) / Egenkapital inkludert minoritetsinteresser 7) Resultat før rentekostnader / Gjennomsnittlig (gjeld + egenkapital) 8) Årets resultat / Gjennomsnittlig egenkapital inkludert minoritetsinteresser Forsidebildet er fra Hydros Ormen Lange-anlegg, Nyhamna, Norge

3 Rekordhøy ordrereserve på 53,4 milliarder kroner ved utgangen av 2005 Ordresituasjon 2005 Flere viktige kontrakter sikret i 2005 i tillegg til vekst i eksisterende ordremasse. Referanseprosjekter levert på tid og budsjett i 2005 kundeforhold ytterligere styrket. Ordreinngang på 57,7 milliarder kroner opp fra 41,6 milliarder i Fremgang i alle segmenter danner et godt utgangspunkt for EBITDA Resultat EBITDA-resultat på 2,1 milliarder kroner i 2005 opp 57 % fra 1,4 milliarder i EBITDA-margin på 5,2 % i 2005 opp fra 3,8 % i Kjære medaksjonæ Året 2005 var et godt år for Aker Kværner. Vi har nådd våre finansielle mål, fått tildelt mange viktige kontrakter og forbedret våre resultater. Konsernets finansielle mål, som ble betraktet som meget ambisiøse da de ble satt i april 2004, ble nådd over ett år før tiden. Vi ser gode muligheter fremover, og har tatt mål av oss til å øke driftsmarginen videre frem mot Vår likviditet er betraktelig bedret i løpet av året, og egenkapitalandelen er styrket med 8 prosentpoeng. Vi er glade for den verdiøkning aksjonærene i Aker Kværner har hatt det siste året. Økningen i aksjekursen har vært 157 prosent, 2005 til Det er ti resultate foreslå e for 2005 aksjekur dette en aksje, i t Våre res sikkerhe selv om oss en t viktig de full kraft arbeides kulturen

4 Finansielle mål innfridd ett år før tiden Bedre HMS-resultater og fokus på personlig ansvar Nye finansielle mål Målet om EBITDA på 1,75 milliarder kroner i 2006 ble mer enn innfridd allerede i Mål om EBITDAmargin på mellom 6,5 og 7 % ved utgangen av HMS Just Care TM Just Care TM symboliserer HMS-kulturen og samler HMSprogrammene i Aker Kværner. Hovedprioriteringer innen HMS-arbeidet var i 2005 personlig ansvar, felles styringssystem, fokus på ledende indikatorer og lederopplæring. nær prosent, fra 161 kroner ved inngangen av 2005 til 414,50 kroner ved slutten av året. Det er tilfredsstillende at Aker Kværners resultater nå gir styret grunnlag for å foreslå et utbytte på 5 kroner per aksje for I forhold til en gjennomsnittlig aksjekurs på kroner 287,75 i 2005 tilsvarer dette en avkastning på 1,75 prosent per aksje, i tillegg til stigningen i aksjekurs. Våre resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) er i stadig bedring, selv om alvorlige ulykker fortsatt gir oss en tragisk påminnelse om hvor viktig det er å fortsette innsatsen med full kraft. Under slagordet Just Care arbeides det systematisk med HMSkulturen på alle nivåer i selskapet. Våre kunder har i 2005 vist oss tillit ved å tildele en rekke viktige kontrakter. Vi har ferdigstilt og levert mange prosjekter, både på tid og innenfor budsjett. Vi opplever at kunder i økende grad ser på Aker Kværner som en attraktiv samarbeidspartner med pålitelige leveranser, høy kvalitet og avanserte løsninger som gir god effektivitet. Interne forbedringstiltak har fortsatt gjennom Dette fører til bedre gjennomføring av prosjekter, risikostyring og ressursutnyttelse, samt kostnadsbesparelser på innkjøp. Aker Kværner er en kompetansebedrift, der vår styrke ligger i å utnytte den ekspertise, kreativitet og erfaring som organisasjonen til sammen besitter. Vi vil i 2006 ytterligere styrke arbeidet med å videreutvikle medarbeidere, organisasjonen og vår posisjon som en attraktiv arbeidsplass for de mest kvalifiserte jobbsøkere og våre ansatte. Aker Kværner går inn i 2006 med det klare mål å fortsette og skape verdier for alle våre interessentgrupper, for eiere og långivere, for kunder og forretningsforbindelser, samt for våre ansatte og de lokalsamfunn vi er en del av. Konsernet møter stor tillit, og vi har et sterkt INGE K. HANSEN Konsernsjef og medaksjonær

5 Aker Kværner ASA er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Kværner»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomhetene i Aker Kværner omfatter en rekke bransjer, inkl oljeog gassproduksjon, raffinering og petrokjemi, farmasi og bioteknologi, gruveindustri og metallforedling, kraft og cellulose Aker Kværner har en samlet omsetning på omlag 41,5 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka ansatte i mer enn 30 land. Aker Kværner er en del av Aker-gruppen (www.akerasa.com). Med nesten ansatte og mer enn 60 milliarder kroner i omsetning er Aker et industrielt tyngdepunkt i Norge. Aker eier 50,01 prosent av Aker Kværner, og er i tillegg en betydelig aktør innen skipsbygging og fiskeri. INNHOLD 3 Konsernsjefen har ordet Regnskap Organisasjon 53 REGNSKAP KONSERN Regnskap 53 Noter 64 MORSELSKAP Regnskap 100 Noter 103 Revisors beretning 108 Kvartalsvise nøkkeltall 110 Styret i Aker Kværner ASA 14 Aksjonærforhold 48 Konsernledelsen 51 Vedtekter 52 8 Styrets beretning 16 SEGMENTER Field Development 16 Maintenance, Modifications and Operations 18 Subsea, Products & Technologies 20 Process 22 Pulping & Power LEVERE Gjennomføre 32 Teknologi 36 Mennesker 40 Omtanke 44 Finansiell kalender februar Foreløpig årsregnskap/4. kvartal mars Ordinær generalforsamling april 1. kvartal juli 2. kvartal oktober 3. kvartal 2006

6 PRODUKTER OG TJENESTER FIELD DEVELOPMENT Studier, tidlig-fase prosjektering og EPC (Engineering, Procurement, Construction) for faste og flytende plattformer og olje- og gassanlegg på land. MMO Vedlikehold, modifikasjon og drift av offshoreplattformer og olje- og gassinstallasjoner på land. SUBSEA, PRODUCTS & TECHNOLOGIES Design, prosjektering og produksjon av avanserte produkter og spesialisert teknologi, støttetjenester for alle deler av et felts livssyklus, samt løsninger for marine operasjoner Landbasert produksjon og prosessanlegg Eksport- og importterminaler Betongløsninger for krevende værforhold Flytende produksjons-, lagrings- og lossesystemer (FPSO) Fortøynings-, laste- og lossesystemer Flytende LNG- og metanol-plattformer Boresystemer Strekkstagsplattformer (TLP) Stigerør- og strekkstagsteknologi Halvt nedsenkbare plattformer Halvt nedsenkbare plattformer med dyptgående skrog LNG-terminaler landbasert og offshore Dekk og moduler Installasjon og fjerning Stålunderstell Rørledninger og strømningskontroll Undervannssystemer Styringskabler og produksjonsrør Nedihullsteknologi Reservoarmodellering og -tolkning

7 PROCESS Studier, tidlig-fase prosjektering, EPC (Engineering, Procurement, Construction), teknologi og tjenester for oppgradering, og støtte til drift av spesialiserte prosessanlegg gjennom hele livssyklusen. PULPING & POWER Design og EPC (Engineering, Procurement, Construction) av høyteknologiske løsninger samt service og oppgradering av anlegg til tremasseog kraftindustrien Mottaksanlegg for olje og gass Gjenvinningsanlegg for kjernefysisk avfall Petrokjemisk produksjon Gass/kullfyrt kraftgenerering Prosessanlegg for gruver Fornybar bioenergi Celluloseanlegg

8 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 FINANSIELLE MÅL OVERGANG IFRS Betydelig resultatfremgang stor verdiskaping Aker Kværner fortsatte sin fremgang i 2005, og innfridde de finansielle mål ett år tidligere enn selskapet hadde annonsert til markedet Hovedvirksomheten Aker Kværners hovedkontor ligger i Norge, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernet rapporterer sine resultater for fem segmenter: Field Development Maintenance, Modifications and Operations Subsea, Products & Technologies Process Pulping & Power EBITDA Konsern Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve Beløp i millioner kroner EBITDA (driftsresultat før rentekostnader, skatt, avskrivninger og amortiseringer) ble millioner kroner, en økning på 57 prosent sammenliknet med EBITDA marginen ble 5,2 prosent på årsbasis. Omsetningen ble millioner kroner mot millioner kroner i Ordrereserven ved utgangen av 2005 vokste til rekordhøye millioner kroner, en økning på 48 prosent eller millioner kroner fra samme tid året før. Det gode resultatet for 2005 gjenspeiles i en 157 prosent økning i aksjekursen, det vil si en samlet verdiøkning på 14 milliarder kroner for Aker Kværners aksjonærer i løpet av året. Flere viktige prosjekter ble fullført og levert på tid og budsjett, noe som bidro til det positive resultatet. Aker Kværners hovedmarkeder fortsatte å utvikle seg positivt, og en lang rekke store og viktige kontrakter ble sikret i løpet av året. Sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet førte til en ytterligere nedgang i sykefravær og skader. Styret i Aker Kværner vil foreslå et utbytte på 5 kroner per aksje for Finansielle mål Ved børsnoteringen av Aker Kværner i april 2004 ble følgende to finansielle hovedmål satt: 1) Etter første halvår i 2005 skulle det annualiserte driftsresultat (EBITDA) være 1,5 milliarder kroner. 2) For året 2006 ble EBITDA målet satt til 1,75 milliarder kroner. Det første målet ble nådd allerede etter første kvartal i Det andre målet ble oppnådd mer enn ett år tidligere enn forventet med EBITDA for året 2005 på millioner kroner. I forbindelse med Aker Kværners årlige Kapitalmarkedsdag i desember 2005 ble derfor nye finansielle mål annonsert. Målet er å oppnå en EBITDA-margin på mellom 6,5 og 7 prosent ved utgangen av 2007 mot en EBITDA-margin på 5,2 prosent i Selskapet forventer en positiv utvikling fremover, og vil fortsatt fokusere mer på å styrke resultatet enn på økt omsetning. En positiv kontantstrøm i prosjekter og ytterligere styrking av balansen er fortsatt prioriterte mål. Overgang til IFRS Fra 1. januar 2005 har Aker Kværner utarbeidet og presentert sine regnskaper i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Informasjon om forskjellene mellom IFRS og norsk GAAP som er funnet å ville påvirke konsernregnskapet i vesentlig grad, finnes i note 29 til konsernregnskapet. Eierstyring og selskapsledelse God praksis for eierstyring og selskapsledelse er sentralt i Aker Kværners arbeid med å bygge tillit. Aker Kværner legger vekt på å bygge tillit i forhold til selskapets aksjonærer, långivere, kunder og andre interessenter. For å bygge og opprettholde tillit er det avgjørende å sikre en profesjonell uavhengighet mellom selskapets styre og dets ledelse. Det vises til side 50 for ytterligere informasjon om eierstyring og selskapsledelse i Aker Kværner. Årsresultat Konsernets driftsinntekter for 2005 ble millioner kroner, en økning på 17 prosent fra millioner kroner i Ordreinngangen ble på millioner kroner for 2005 mot millioner kroner for 2004, en økning tilsvarende 39 prosent. Ordrereserven per 31. desember 2005 var 8

9 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSRESULTAT FINANSIERING INVESTERING på millioner kroner, en økning på 48 prosent i forhold til ordrereserven på millioner kroner per 31. desember EBITDA for 2005 ble millioner kroner, en økning på 57 prosent i forhold til 2004 da EBITDA resultatet endte på millioner kroner. Dette tilsvarer en EBITDA margin på 5,2 prosent i 2005 mot 3,8 prosent i De viktigste årsakene til den betydelige økningen i EBITDA var et generelt styrket marked, fortsatt fokus på drift samt effekten av ulike interne forbedringsprogrammer som har blitt implementert i alle deler av Aker Kværnerkonsernet. Resultatet etter finansielle poster for 2005 var millioner kroner, mens det tilsvarende tallet var 647 millioner kroner for Regnskapet for 2005 viser en positiv skattekostnad på 227 millioner kroner. Dette fremkommer etter at muligheten for å benytte det fradragsberettigede tapet fra restruktureringen i 2004 ble godkjent av skattemyndighetene i Justert for den positive skatteeffekten fra dette på 503 millioner kroner er skattekostnaden på 276 millioner kroner i Hensyntatt den ikke-skattepliktige gevinsten fra salget av Aker Kværner Industrielt Vedlikehold AS, utgjør skattekostnaden 29 prosent av overskuddet før skatt. Netto resultat etter skatt ble på millioner kroner. Dette gir et netto resultat per aksje for 2005 på 22,33 kroner, en forbedring fra 9,25 kroner i Kontantbeholdning og finansiell stilling Ved utgangen av desember 2005 hadde konsernet en likviditetsreserve, inkludert trekkfasiliteter, på til sammen 8,9 milliarder kroner, sammenliknet med 5,1 milliarder kroner i desember Kontant- og bankbeholdningen per 31. desember 2005 var 6,7 milliarder kroner mot 3,7 milliarder kroner ett år tidligere. Aker Kværners kontant- og bankbeholdning ved utgangen av 2005 var positivt påvirket av forskudd fra kunder. Et eksempel er kontrakten som ble tildelt fra Aker Drilling på leveranse av to komplette boreplattformer, med en forskuddsinnbetaling på 2,9 milliarder kroner i fjerde kvartal Forskuddsinnbetalinger fra kunder vil delvis bli utliknet av tilsvarende utbetalinger i kommende kvartaler. Ved utgangen av året hadde Olje & Gasssegmentet ubenyttede, langsiktige trekkfasiliteter i bank på 150 millioner euro. I tillegg hadde Engineering & Construction (E&C) ubenyttede, kortsiktige trekkfasiliteter i bank på 125 millioner euro. Disse trekkfasilitetene er etablert som en ekstra likviditetsbuffer. Konsernets likviditet vurderes som tilfredsstillende og sikrer nødvendig handlefrihet. Kontantstrøm fra driften var millioner kroner i 2005 mot millioner kroner i Kontantstrømmen for 2005 reflekterer en reduksjon på millioner kroner i netto kortsiktige operasjonelle eiendeler. Konsernets totalbalanse har økt betydelig gjennom fjerde kvartal og med totalt millioner kroner fra forrige årsskifte. Balanseøkningen reflekterer betydelig vekst i kontantbeholdningen og varer i arbeid som en følge av økt aktivitetsnivå. Per 31. desember 2005 var konsernets egenkapitalandel 16,5 prosent, en økning fra 8,5 prosent ved utgangen av Egenkapitalandelen er positivt påvirket av overgangen til regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Det ansvarlige lånet som løper til 2011, utgjorde sammen med egenkapitalen 28,5 prosent av totalbalansen ved utgangen av I lys av konsernets kontantbeholdning og gode finansielle stilling er årsregnskapet for 2005 avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Finansiering og investeringer Konsernet har gjennomført sikring i henhold til vel etablert praksis for alle prosjekteksponeringer for valutarisiko i Dette har gitt full valutasikring i henhold til Aker Kværners retningslinjer. For å møte de formelle kravene ved overgangen til den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39 har det blitt klart at regnskapsmetoden for valutasikring må endres. Dette innebærer at svingningene i verdien av sikringsinstrumentene gjennom året regnskapsmessig er ført som finanspost. Endringen har bare regnskapsmessig effekt og ingen kontanteffekt, men belaster finansposter med 396 millioner kroner i Forandringene rundt sikringsbokføring for valuta er også nærmere beskrevet i Note 26. Netto finansposter ble -375 millioner kroner. Langsiktig rentebærende gjeld beløp seg til 2,1 milliarder kroner ved utgangen av 2005, mens tilsvarende beløp var 2,4 milliarder kroner i Aker Kværner har således redusert sin brutto gjeld med cirka 300 millioner kroner Egenkapital Konsern Prosent 0 % 4 % 8 % 12 % 16 % Driftsinntekter basert på land Beløp i millioner kroner Norge Europa Nord-Amerika Asia Andre EBITDA Per segment 1 % Øvrig virksomhet 15 % Pulping & Power 10 % Process 30 % Subsea, Products & Technologies 29 % Field Development 14 % Maintenance, Modifications and Operations 9

10 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 SEGMENTER AVHENDING AV VIRKSOMHET Driftsinntekter Per segment 1 % Øvrig virksomhet 11 % Pulping & Power 23 % Process 22 % Subsea, Products & Technologies Ordrereserve Per segment 9 % Pulping & Power 14 % Process 20 % Subsea, Products & Technologies Ordreinngang Per segment 10 % Pulping & Power 17 % Process 25 % Subsea, Products & Technologies 25 % Field Development 17 % Maintenance, Modifications and Operations 36 % Field Development 21 % Maintenance, Modifications and Operations 31 % Field Development 16 % Maintenance, Modifications and Operations i løpet av året. I tillegg er et ansvarlig lån, som er rentefritt til fjerde kvartal 2006, inkludert i balansen med en neddiskontert verdi på 3,2 milliarder kroner. Renter er kostnadsført på det ansvarlige lånet med 227 millioner kroner. Dette har ingen likviditetseffekt. Ved utgangen av 2005 hadde Aker Kværner netto rentebærende fordringer på totalt 529 millioner kroner. Dette er en økning fra 103 millioner kroner per 31. desember Samlede investeringer til eiendom, anlegg og utstyr for konsernet utgjorde 481 millioner kroner i Dette var en økning på 15 prosent fra 2004, da samlede investeringer beløp seg til 418 millioner kroner. Hovedvirksomheten Aker Kværners hovedkontor ligger i Norge, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernet rapporterer sine resultater for fem segmenter: Field Development Maintenance, Modifications and Operations Subsea, Products & Technologies Process Pulping & Power Det er klare synergivirkninger mellom flere av de fem hovedsegmentene. Det er for eksempel ikke uvanlig at utbyggingsprosjekter for nye offshoreplattformer fører til vedlikeholdsavtaler og oppgraderingsoppdrag senere. Aker Kværners spesialiserte produkter benyttes både i utbyggingsprosjekter og etter at anleggene er satt i drift. Med en sterk tilstedeværelse innen både utbygging, vedlikehold og spesialiserte produkter, er Aker Kværners mål som entreprenør i internasjonale markeder å oppnå ytterligere synergi mellom de forskjellige delene av virksomheten. For å redusere sin eksponering mot sykliske svingninger i markedet for nye utviklingsprosjekter, har et annet sentralt mål vært å øke det relative bidraget fra service og ettersalgaktiviteter til nærmere 50 prosent av konsernets samlede omsetning over de neste to år. Flere av disse oppdragene gir også god synergi med virksomhetene innen nye utbygginger og produktleveranser. Field Development Field Development (FD) hadde en meget positiv utvikling i 2005 med forbedrede resultater og en økning i driftsinntekter i forhold til I 2005 var driftsinntektene i segmentet millioner kroner opp fra millioner kroner i Dette tilsvarer en økning på 10 prosent i løpet av året. EBITDA for 2005 var 632 millioner kroner, mens tilsvarende beløp var 409 millioner kroner i Dette er en fremgang på 223 millioner kroner, og gir en EBITDA-margin på 6,0 prosent. Markedene i FDs geografiske kjerneområder forventes å ha en fortsatt positiv utvikling, inkludert prosjektmuligheter innenfor områdene dypvannsutbygginger og anlegg med gassteknologi, der Aker Kværner har en sterk markedsposisjon. Maintenance, Modifications and Operations Maintenance, Modifications and Operations (MMO) hadde i 2005 et godt år med samlede driftsinntekter på millioner kroner og EBITDA på 290 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis millioner kroner og 229 millioner kroner. EBITDA tilsvarer en vekst på 27 prosent sammenliknet med 2004 noe som gir en EBITDA-margin på 3,9 prosent. MMO har en rekke langsiktige rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjon av offshoreinstallasjoner på norsk og britisk sokkel, og disse fortsetter å gi en god grunnbeskjeftigelse i Samtidig ventes en positiv utvikling over de nærmeste årene innen drift av plattformer. Subsea, Products & Technologies Subsea, Products & Technologies (SPT) driftsinntekter var på millioner kroner i 2005, og dette tilsvarer en vekst på 29 prosent fra millioner kroner i EBITDA var 654 millioner kroner i 2005, en økning fra 490 millioner kroner i EBITDA-veksten var 33 prosent fra 2004 til 2005 og gir en EBITDA-margin på 6,6 prosent. I 2006 ventes det en fortsatt god utvikling innen Aker Kværners satsingsområder innen SPT-segmentet. Aker Kværner har spesielt satset på de delene av markedet som krever avanserte løsninger. Ettersom trenden med flere utbygginger på stadig større vanndyp og i områder med krevende vær- og miljøforhold antas å fortsette, vil dette kunne gi Aker Kværner en ytterligere styrket posisjon. Process Driftsinntektene i Process (PRO) utgjorde millioner kroner i 2005, en økning fra millioner kroner i EBITDA økte fra 110 millioner kroner i 2004 til 224 millioner kroner i EBITDA-resultatet gir en margin på 2,3 prosent. 10

11 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING FORBEDRINGSPROSJEKTER RISIKOEKSPONERING RISIKOSTYRING Segmentet har en god grunnbeskjeftigelse fra ordrer inngått i 2005, samtidig som den sterke internasjonale etterspørselen i de fleste delene av de prosessindustrier Aker Kværner betjener, er ventet å holde seg i tiden fremover. Pulping & Power Driftsinntektene i Pulping & Power (P&P) var millioner kroner i 2005, mens tilsvarende tall for 2004 var millioner kroner. EBITDA økte fra 264 millioner kroner i 2004 til 329 millioner kroner i 2005, en økning på 25 prosent. Økningen skyldes bedre lønnsomhet både i Pulping- og Power-virksomheten i 2005 sammenliknet med EBITDA-resultatet tilsvarer en margin på 7,3 prosent. Ytterligere informasjon om resultater, aktiviteter og markeder for segmentene finnes på side Avhending og kjøp av virksomheter I desember 2005 solgte Aker Kværner sitt datterselskap Aker Kværner Industrielt Vedlikehold og underselskapet IPEC med til sammen 440 ansatte til ISS for 95 millioner kroner. Som del av Aker Kværner-konsernet hadde bedriftene bygget opp industrielt vedlikehold innen norsk landbasert industri som sin kjernevirksomhet. Dette er et område ISS har valgt som et satsingsområde, og salget gir derfor Aker Kværner Industrielt Vedlikehold muligheten til å videreutvikle seg innenfor et nytt industrielt miljø. I november 2005 inngikk datterselskapet Kvaerner Power avtale om kjøp av 60 prosent i det finske selskapet Noviter for om lag 38 millioner kroner. Selskapet er basert i Finland med virksomhet primært i Finland, Russland og Baltikum. Noviter er leverandør av kraftgeneringsanlegg på basis av naturgass, olje eller biomasse som brensel. I juli 2005 besluttet Aker Kværner å avvikle den amerikanske delen av sin virksomhet mot farmasøytisk industri. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av de negative markedsutsiktene for nybygg av slike anlegg i USA. Aker Kværners britisk-baserte ingeniørtjenester til farmasøytisk industri er videreført. Etter avslutning av regnskapsåret 2005 er det annonsert følgende avtaler: 13. februar 2006 annonserte Aker Kværner at eierandelen i det indiske ingeniørselskapet Aker Kvaerner Powergas økes fra 49 prosent til 64 prosent. Aker Kværner ser på selskapet som en strategisk ressurs for konsernets virksomheter og prosjekter i mange deler av verden. Ingeniørkontoret i Mumbai gir tilgang til rundt 1000 høyt kvalifiserte ingeniører og er en styrke for konsernets konkurranseevne. 8. februar 2006 annonserte Aker Kværner en intensjonsavtale der det finsk-baserte konsernet Metso ønsker å kjøpe hele Aker Kværners Pulping & Power-virksomhet. Verdien av avtalen er rundt 3 milliarder kroner, med en bokført gevinst på rundt 2,4 milliarder kroner og en positiv kontanteffekt på om lag 2,6 milliarder kroner for Aker Kværner. Ved å innlemme Pulping & Power-virksomhetene i Metsos eksisterende virksomhet skapes en organisasjon som kan levere komplette løsninger til det internasjonale markedet. Partene tar sikte på å undertegne en endelig salgsavtale i midten av april. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i noen av de sentrale markedene. 3. februar 2006 solgte MMO det Stord-baserte datterselskapet Aker Kværner Power and Automation Systems til det finske konsernet Wärtsilä for 110 millioner kroner. De 135 ansatte i Aker Kværner Power and Automation Systems leverer kraft- og automasjonssystemer. Aker Kværner utviklet fra 2004 selskapet til å bli en ledende leverandør innen spesialiserte nisjer, blant annet med en nyutviklet kompakt og moderne frekvensomformer, og har ved transaksjonen lagt grunnlaget for at denne industrielle virksomheten blir videreført i et større miljø. Forbedringsprosjekter Aker Kværners sterke fokus på prosjektgjennomføring, risikostyring, og kostnadseffektivitet fortsatte i 2005 under fellesbetegnelsen Global Execution Excellence. Utvikling av en mer fleksibel kostnadsbase er en viktig del av konsernets strategi, og denne satsingen har allerede gitt betydelige resultater. Ansatte som utfører administrative støttefunksjoner i stab og prosjekt er hovedsakelig organisert i interne enheter for fellestjenester. Denne organiseringen av støttefunksjoner har resultert i mer effektiv deling av ressurser på tvers av organisasjonen og gir et klarere bilde av kostnadsstrukturen. Tilgangen på kvalifiserte ingeniører gjennom økningen av Aker Kværners eierandel i det indiske ingeniørselskapet Aker Kværner Powergas fra 49 prosent til 64 prosent, samt konsernets nyetablerte lavkost ingeniør- og anskaffelsessenter i Kina, er også viktige faktorer for å sikre og gjennomføre nye prosjekter. Det ble i 2005 besluttet å investere i et produksjonsanlegg i Malaysia for i enda større grad å kunne følge opp prosjekter i denne regionen. Anlegget skal i første omgang gjelde for området Subsea, for senere å kunne yte tjenester også til andre deler av Aker Kværner. I tillegg oppgraderes og moderniseres anlegget for undervannskomponenter på Tranby i Norge for å være enda bedre posisjonert i markedet. Totalt vil disse to investeringene utgjøre 550 millioner kroner over en toårsperiode. Det britiske datterselskapet AK Engineering Services som er en del av segmentet Process oppnådde et svakt resultat i 2004, og omstillinger er gjennomført i Fortsatt har deler av dette selskapet svak lønnsomhet, og ytterligere forbedringstiltak, inkludert en konsentrasjon om færre markedsområder, er under implementering. Virkningen av disse tiltakene forventes å komme gradvis i løpet av Risikoeksponering og risikostyring Det vil normalt være knyttet risiko til Aker Kværners forretningsdrift. Typiske eksempler på risiko er evne til levering av prosjekter eller utstyr innen avtalt tid, kvalitet, funksjonalitet og pris. Andre eksempler er utviklingen i Aker Kværners egne kostnader, leverandørkostnader, rentekostnader, valutakostnader gjennom en prosjektperiode, eller risiko knyttet til kundens betalingsdyktighet. God styring av risiko er en kjernekompetanse som gir konsernet konkurransefordeler. Selskapet arbeider systematisk med risikostyring gjennom omfattende systemer og prosedyrer for å sikre en grundig vurdering av både nye og pågående engasjementer. I tillegg er risikostyring og risikobevissthet viktige elementer i opplæringsaktiviteter og i organisasjonskulturen. Levering av prosjekter og utstyr i henhold til kontrakt utgjør et betydelig risikoelement. Aker Kværner har etablert en felles plattform for å velge, vinne og gjennomføre prosjekter med god risikokontroll. Konsernets Global Execution Excellence TM -plattform er nærmere beskrevet i artikkelen på side 35. Aker Kværner har etablert retningslinjer og systemer for å håndtere prosjektrisiko og konsernets eksponeringer i finansielle markeder som dekker valuta-, rente- og motpartsrisiko. 11

12 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 TEKNOLOGIUTVIKLING KUNDERELASJONER AKER KVÆRNER OG SAMFUNNET Konsernet har en sentralisert finansfunksjon som drives som en intern bank, for de operasjonelle virksomhetene. Når det gjelder de finansielle risikoene, er det etablert en sentral finanskomité som setter rammer for finansiell risikotaking: Motpartsrisiko: Det gjøres konkrete vurderinger av alle større kontraktspartnere, og risiko søkes avdekket med morselskapsgarantier eller bankgarantier. For bankrisiko og plasseringsrisiko av overskuddslikviditet er det utarbeidet konkrete maksimumsnivåer per finansinstitusjon. Det er også policy at alle prosjekter skal ha en nøytral/positiv kontantstrøm. Markedsrisiko: Posisjoner i valuta, rente eller mot underleverandører og råstoffpriser skal avdekkes umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Likviditetsrisiko: Ut over at alle prosjekter søkes å være kontant nøytrale/positive, er konsernets policy å ha tilfredsstillende likviditet for uforutsette hendelser, uttrykt som summen av ubenyttede banktrekkrettigheter og likvider på 8-10 prosent av omsetningen. Dette måltallet vil variere over tid avhengig av sammensetningen av omsetningen innenfor de forskjellige segmenter. Usikkerhetsfaktorer og betingede utfall presenteres nærmere i note 9 til konsernregnskapet. Teknologiutvikling Teknologiutvikling er en nøkkel til verdiskaping for Aker Kværner og konsernets kunder. Teknologi bidrar til lavere kostnader, økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse samtidig som teknologiske fremskritt ofte fører til forbedrede resultater innen helse, miljø og sikkerhet. Utvikling av ny teknologi er avgjørende for den finansielle og praktiske gjennomføringen av mange prosjekter. Teknologi er blant faktorene som på avgjørende vis skiller Aker Kværner fra konkurrenter. Den tekniske ekspertisen som konsernets ansatte besitter, utgjør et konkurransefortrinn og spiller en sentral rolle når det gjelder å løse kundens utfordringer og redusere risiko ved prosjektgjennomføring. I 2005 investerte Aker Kværner rundt 190 millioner kroner i utvalgte teknologiutviklingsprosjekter, en økning på 60 prosent fra I tillegg til dette beløpet mottok konsernet midler til teknologiutvikling på rundt 77 millioner kroner fra kunder og offentlige myndigheter. Styret er tilfreds med å se en økning av både midler benyttet til teknologiutvikling og ekstern finansiering til slike formål. Denne satsingen vil fortsette fremover. I tillegg til Aker Kværners egne utviklingsprosjekter foregår en omfattende teknologiutvikling som en del av arbeidet i prosjektene, i samarbeid med kundene. Et eksempel på dette er Kristin Subsea-prosjektet, der det har skjedd en betydelig videreutvikling av teknologi for at undervannsutstyr skal kunne tåle spesielt høyt trykk og høy temperatur. Et annet eksempel er utvikling av teknologi for gasskraftverk uten utslipp av CO 2. Ti partnere samt statlige Gassnova investerer 32 millioner kroner i å videreutvikle Aker Kværners Just Catch TM teknologi. Denne miljøvennlige teknologien, som eies av Aker Kværner, kan være klar til implementering fra Kunderelasjoner Kundefokus er en av Aker Kværners kjerneverdier. Konsernet ønsker å bygge gode og langsiktige relasjoner ved å bli vurdert som en partner som kan øke kundenes verdiskaping. I løpet av 2005 har konsernet ytterligere styrket relasjonene til flere av sine nøkkelkunder. Det er også etablert et nært samarbeid med nye kunder hvor viktige prosjekter skal påbegynnes de nærmeste årene. Systematisk kundeoppfølging foregår både overfor kundenes toppledelse, direkte mellom teknologimiljøene, i prosjektorganisasjonene og gjennom undersøkelser av kundetilfredshet. Dette styrker relasjonene, og konsernet får en mer inngående forståelse for hva kundene etterspør og hvordan Aker Kværner kan styrke sin konkurranseposisjon ytterligere. Aker Kværner har gjennom flere tiår opparbeidet et så nært forhold til flere kunder at dette gir grunnlag for å følge disse til nye geografiske markeder. Dette kan også bety at Aker Kværner blir introdusert for nye partnere. Samarbeid med eksisterende kunder kan vesentlig redusere risikoen forbundet med inntreden i nye regioner, og kan også redusere etableringskostnadene. Etter vellykket gjennomføring av flere viktige prosjekter i 2005 har tilfredse kunder gitt ytterligere muligheter for fremtidig samarbeid om nye engasjementer. Kontrakten med SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) for Yanbu-prosjektet i Saudi Arabia er et godt eksempel på videreutvikling av kunderelasjoner. Kontrakten leveres i samarbeid med kinesiske Sinopec (China Petrochemical Corporation), som er et annet eksempel på et strategisk samarbeid som kan åpne for kommende oppdrag i Kina. Aker Kværner og samfunnet Aker Kværner er til stede i mange lokalsamfunn i forskjellige deler av verden. Konsernet ønsker å være en god nabo og velkommen gjest ved å bidra aktivt i de samfunn man er en del av enten det er for kortere eller lengre perioder. I tillegg til å alltid overholde regionale og nasjonale lover og regler er Aker Kværners langsiktige ambisjon å være et selskap som kan bidra til positiv utvikling i de områdene konsernet opererer. Konsernet og dets ansatte skal drive virksomheten på en slik måte at mennesker er stolte av å arbeide for eller sammen med Aker Kværner. Flere av Aker Kværners markeder ligger i regioner med, etter vestlig målestokk, krevende forhold. Dette kan for eksempel være andre etiske standarder, holdninger til HMS-arbeid eller syn på individets rettigheter. Dette krever et bevisst og klart standpunkt til verdier og etikk, også ut over det som kan være lokale normer og lover. De internasjonale menneskerettighetene er en viktig del av grunnlaget for hvordan konsernet utfører sin virksomhet i alle deler av verden. Aker Kværner gjennomførte også i 2005 en fullstendig gjennomgang med revisjon og oppdatering av sine overordnede retningslinjer for god forretningsskikk, som igjen bygger på konsernets kjerneverdier. Denne årlige revisjonen gir konsernet mulighet til å evaluere effekten og den interne forståelsen av retningslinjene, samt å kontinuerlig gjøre forbedringer av retningslinjene i forhold til de problemstillinger konsernet møter. Aker Kværner søker å være en foretrukket samarbeidspartner for sine interessegrupper gjennom verdiene: Helse, miljø og sikkerhet, Kundefokusert, Leverer resultater, Åpen og direkte, Utvikler mennesker og team og Tett på og handlekraftig. Disse kjerneverdiene understøtter Aker Kværners styrende dokumenter for etikk og andre retningslinjer som ligger til grunn for driften, uansett hvor i verden konsernet opererer. Helse, miljø og sikkerhet Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en kjerneverdi i Aker Kværner. Den grunnleggende visjon og holdning er at alle ulykker kan forebygges. Basert på dette arbeider 12

13 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING HMS MENNESKER LIKESTILLING Aker Kværner kontinuerlig for å forhindre hendelser som kan forårsake skade på personell, materiell og immaterielle verdier. Styret beklager på det sterkeste at det til tross for konsernets sterke fokus på HMS var to dødsulykker forbundet med Aker Kværners aktiviteter i fjor. I januar 2005 omkom en ansatt hos en underleverandør etter en arbeidsulykke på Kristin Semi-prosjektet i Norge. I mai 2005 omkom en ansatt hos en annen underleverandør etter en arbeidsulykke på Sakhalin II-prosjektet i Russland. I tillegg til myndighetenes etterforskning har ulykkene blitt gransket av Aker Kværner i samarbeid med kundene for å finne forbedringsmuligheter som kan bidra til å unngå liknende hendelser i fremtiden. Ulykkene er tragiske påminnelser om at visjonen om null skader ikke kan oppnås uten fortsatt kontinuerlig fokus på HMS på alle nivåer i organisasjonen. Arbeidet med HMS i Aker Kværner fortsatte med høy prioritet gjennom Begrepet Just Care TM er etablert som et merkenavn på HMS-kulturen og HMS-arbeidet i konsernet. Det at hver enkelt tar personlig ansvar for helse-, miljø- og sikkerhet basert på omtanke for mennesker og miljøet er et sentralt element i en Just Care -kultur. å være oppmerksom på at forskjeller i lokale bestemmelser vanskeliggjør en direkte sammenlikning av statistikk for sykefravær i ulike land. Det er tilfredsstillende å se at forbedringen i sykefravær kommer samtidig som arbeidstempoet og produktiviteten har vært høy som følge av mange nye ordre. Aker Kværners virksomhet utgjør bare i begrenset grad noen direkte belastning på det ytre miljø. Det ble ikke registrert utilsiktede utslipp til det omkringliggende miljøet i Det totale registrerte energiforbruket i forbindelse med virksomheten, basert på forbruk av gass, olje og elektrisitet, var megawattimer i Dette er en nedgang fra megawattimer i Den totale mengde avfall registrert i forbindelse med virksomheten i 2005 var tonn, hvorav tonn ble resirkulert. Mennesker Ved utgangen av 2005 hadde Aker Kværnerkonsernet egne ansatte, og dette var 264 færre enn ved utgangen av I tillegg til egne ansatte hadde konsernet ved årsskiftet innleide personer. Av den samlede arbeidsstyrken på personer arbeidet 47 prosent i Norge, 19 prosent i Nord- Amerika og 24 prosent i europeiske land Fraværsskadefrekvensen Fraværsskader, million arbeidstimer 0 0,5 1 1,5 Totalskadefrekvensen Antall skader, million arbeidstimer Sykefravær Prosent 0 % 2 % 3 % Et felles HMS-styringssystem for konsernet ble implementert i Dette arbeidet setter krav til de viktigste elementer innen HMSledelse og fungerer også som et rammeverk for deling og læring på tvers av organisasjonen. I tillegg til den HMS-opplæring som gis ansatte i prosjekter og produksjon, har over 200 av de øverste lederne vært gjennom et HMS-lederutviklingsprogram i løpet av Videre opplæring vil stå sentralt i 2006 for å sikre at HMS er en fundamental del av kulturen i konsernet. Aker Kværner skal være blant de ledende i verden på dette området. Nedgangen i totalskadefrekvensen (totalt antall skader per million arbeidstimer) fortsatte fra 5,1 i 2004 til 3,6 i Fraværsskadefrekvensen (antall fraværsskader per million arbeidstimer) økte marginalt fra 1,2 i 2004 til 1,3 i Disse tallene omfatter også Aker Kværners underleverandører, som for første gang i 2005 står for over halvparten av registrerte arbeidstimer. Aker Kværner er en kunnskaps- og kompetansebedrift. Virksomheten er basert på de ansattes ekspertise og ferdigheter, kombinert med konsernets evne til å sette sammen og utnytte denne kompetansen samt tidligere erfaringer. Konsernets overordnede retningslinjer krever at alle ansatte skal behandles likt. Alle har krav på en trygg og sikker arbeidsplass uten noen form for mobbing og trakassering, samt en tilfredsstillende balanse mellom arbeid og fritid. Retningslinjene gir også klare rammer for en planmessig medarbeiderutvikling. Likestilling Aker Kværner ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for mennesker med forskjellig bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet, kjønn, religion og alder. Med virksomhet i over 30 land og på alle kontinenter er mangfold en ønsket og positiv del av bedriftskulturen som styrker konsernets evne til å operere under forskjellige forhold og rammebetingelser. Egne ansatte Per region 3 % Asia 20 % Europa 24 % Nord-Amerika Egne ansatte Per segment 5 % Annet 10 % Pulping & Power 24 % Process 5 % Resten av verden 48 % Norge 20 % Field development 23 % Maintenance, Modifications and Operations 18 % Subsea, Products & Technologies Aker Kværner-konsernets samlede sykefravær falt fra 3,0 prosent i 2004 til 2,7 prosent i Tendensen er at sykefraværet i konsernet går jevnt nedover, men det er viktig Aker Kværner skal betale lik lønn for likt arbeid, samt belønne gode resultater. Sentrale elementer ved lønnsfastsettelse er ansvarsområde, stillingsinnhold, den 13

14 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 MEDARBEIDERUTVIKLING ARBEIDSMILJØ KULTUR enkelte ansattes kompetanse og arbeidsinnsats, faktiske resultater, samt det lokale lønnsnivået. STYRET Aker Kværner har rundt 84 prosent menn og 16 prosent kvinner blant sine norske ansatte. Konsernet har høy bevissthet på å rekruttere flere kvinner. Ansvaret for at Aker Kværners overordnede retningslinjer for likestilling følges, ligger i det arbeidsgiveransvar den enkelte virksomhet i konsernet har. Styret registrerer at kvinner er underrepresentert i lederstillinger i konsernet, og oppfordrer til å fortsette arbeidet med å skape en bedre balanse mellom kjønnene. Aker Kværner ASA Medarbeiderutvikling og arbeidsmiljø Å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft vil være et sterkt fokusområde de nærmeste årene. Aker Kværner vil fortsette arbeidet med å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere, samt videreutvikle kompetansen hos både den enkelte ansatte og organisasjonen som helhet. Aker Kværner satser sterkt på ledelse og kompetanseutvikling som et konkurransefortrinn. Aker Kvaerner Academy omfatter utvikling av ferdigheter innen kjernekompetanseområder som helse, miljø og sikkerhet, ledelse, prosjektgjennomføring, risikohåndtering, kommersiell ledelse samt tekniske fag og lærlingordinger lokalt. Aker Kværner implementerer i disse dager en global elæringsportal for alle sine ansatte. Fokusområdet for 2006 vil være elæringskurs utviklet av og for Aker Kværners ansatte for å underbygge konserninitiativene Project Execution Model (PEM) og HMS Just Care. elæringsportalen kan nås via PC av alle ansatte i Aker Kværner, samt hos underleverandører og samarbeidspartnere. elæring gir mulighet for opplæring av et stort antall ansatte på tvers av geografiske skiller. For tredje år på rad gjennomførte Aker Kværner også i 2005 en global medarbeiderundersøkelse. Omtrent 87 prosent, eller , av konsernets ansatte deltok i undersøkelsen, som viser at den positive utviklingen som er registrert de siste årene fortsetter på de fleste områder. Et betydelig flertall har en positiv holdning til Aker Kværner, og arbeidsmiljøet i de fleste av konsernets enheter oppleves som godt, med en positiv respons på 67,5 prosent. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for kontinuerlige forbedringsprosesser, både på konsernnivå og lokalt i den enkelte enhet. Styremedlem ÅSMUND KNUTSEN Styremedlem MARTINUS BRANDAL Prestasjonskultur Ledere i Aker Kværner blir regelmessig vurdert basert på oppnåelse av avtalte resultater. Konsernets performance management-system omfatter resultat- og utviklingskontrakter for den enkelte leder, samt systematisk tilbakemelding fra overordnede, kolleger og underordnede i en 360-graders evaluering. Disse evalueringene og tilbakemeldingene tar utgangspunkt i konsernets verdier og ledelsesprinsipper. Aker Kværner har som policy å betale ledere en resultatorientert lønn. En rekke ledere i Aker Kværner deltar derfor i variable lønnsordninger der utbetalingene varierer avhengig av oppnådde resultater i forhold til fastsatte mål. Lederne måles på finansielle og personlige mål, samt utført lederegenskap i forhold til konsernets verdier. Styret er tilfreds med at Aker Kværner i 2005 innfridde sine mål i forkant av de tidsrammer som var satt, og at dette vil gi grunnlag for bonusutbetalinger i Avlønning og kompensasjon til konsernledere er nærmere beskrevet i note 14 til konsernregnskapet. Utsikter for 2006 De fleste av Aker Kværners hovedmarkeder fortsatte sin positive utvikling i Samlet sett forventer Aker Kværner fortsatt gode markeder for de fleste av sine virksomheter i Innen olje og gass er det stor Styreleder LEIF-ARNE LANGØY Styremedlem VIBEKE MADSEN investeringsaktivitet knyttet til nye reserver og dermed utbygging av nye felt. Ofte er dette aktiviteter i spesielt krevende områder med for eksempel store vanndyp eller utfordrende værforhold. Under nettopp slike forhold har Aker Kværner spisskompetanse og vil være spesielt konkurransedyktig. Med den relativt høye oljeprisen ved inngangen til 2006 er det også mange kunder som ønsker vedlikehold og oppgraderinger av eksisterende installasjoner for å forlenge produksjonstiden og øke utvinningen. Dette gir også attraktive markedsmuligheter for Aker Kværner. Den sterke veksten i verdenshandelen gir også stor etterspørsel etter råvarer i prosessindustrien, noe som gir fortsatt gode markedsmuligheter for Aker Kværners E&C-virksomhet. På mange områder har oppgradering av eksisterende prosessanlegg blitt utsatt, men mange eiere av slike anlegg ønsker nå å gjennomføre modernisering og ekspansjoner. I tillegg bygges det nye anlegg innen flere prosessindustrier der Aker Kværner er en betydelig leverandør, blant annet i vekstregioner som Asia og Sør-Amerika. Dette gjelder for eksempel nye prosessanlegg for plastråstoffer og kjemikalier, metaller og gruver, samt cellulose og bioenergi. Gjennom 2005 og ved inngangen til 2006 hadde Aker Kværner høy anbudsaktivitet. De viktigste geografiske markedene for Styremedlem HELGE MIDTTUN 14

15 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING UTSIKTER FOR 2006 DIVIDENDE DISPONERING AV ÅRSRESULTAT STYRET Aker Kværner ASA LEIF-ARNE LANGØY Styreleder Leif-Arne Langøy har vært konsernsjef i Aker ASA, tidligere Aker RGI, siden Han var tidligere konsernsjef i Aker Kværner Yards Group, og før dette var han konsernsjef i Aker Brattvaag i 13 år. Langøy er utdannet ved Norges Handelshøyskole. BJØRN FLATGÅRD Nestleder Bjørn Flatgård har vært konsernsjef i Elopak AS siden Før dette var han administrerende direktør i Nycomed Pharma og Executive Vice President i Hafslund Nycomed og Nycomed AS. Han innehar flere styreverv. Flatgård er utdannet ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet og BI. Styremedlem BERNT HARALD KILNES Styremedlem ATLE TEIGLAND Nestleder BJØRN FLATGÅRD konsernet i 2006 vil være Norge, Europa, Nord- og Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Stillehavsregionen og Russland. Aker Kværners aktiviteter i Midtøsten forventes fortsatt å utvikle seg positivt. Med en rekordstor ordrereserve ved inngangen til 2006 vil de viktigste prioriteringer knyttet til året være å gjennomføre de prosjekter som skal igangsettes og leveres på en god måte. Dernest vil det være viktig å fortsatt velge, by på og gjennomføre de rette nye prosjektene. Styret ser på denne bakgrunn positivt på den videre utvikling. Også i 2006 forventes kvartalsvise variasjoner på linje med det som er vanlig for konsernet og for bransjen, men styret forventer en resultatvekst gjennom 2006 frem mot de nye finansielle mål på en EBITDA-margin mellom 6,5 og 7 prosent ved utgangen av Lysaker, 27. februar 2006 Styret i Aker Kværner ASA Styremedlem SIRI FÜRST Styremedlem ELDAR MYHRE Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat Resultatregnskapet for morselskapet Aker Kværner ASA for 2005 viser et overskudd etter skatt på 760 millioner kroner. Dividende og utbyttepolitikk Styret anser at i gjennomsnitt og over tid, bør utbytteutbetalinger beløpe seg til cirka 30 prosent av konsernets nettoresultat. Styret vil overfor Generalforsamlingen foreslå at det utbetales et utbytte på 5 kroner per aksje for Samlet utgjør dette cirka 275 millioner kroner. 485 millioner kroner overføres annen egenkapital. Styret vil få takke ledelse og ansatte for de betydelige forbedrede resultater som er levert i 2005, og berømme dem for deres innsats i å styrke og videreutvikle Aker Kværner. HELGE MIDTTUN Styremedlem Helge Midttun har vært konsernsjef i Fjord Seafood ASA siden Fra 2000 til 2002 var han konsernsjef i Det Norske Veritas etter å ha hatt tilsvarende stilling i Zenitel/Stento fra 1996 til Midttun arbeidet tidligere for Schlumberger og Rieber & Søn. Midttun er utdannet ved Norges Handelshøyskole. VIBEKE MADSEN Styremedlem Vibeke Madsen har vært administrerende direktør i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon siden I perioden fra 1993 til 1999 hadde hun flere ulike stillinger i Statoil, og hun har også vært daglig leder i PA International Group. Madsen er utdannet ved Radiografhøgskolen (Oslo). MARTINUS BRANDAL Styremedlem Martinus Brandal har vært Executive Vice President med ansvar for drift, strategi og forretningsutvikling i Aker ASA siden I perioden fra 1985 til 2004 hadde han flere ulike lederstillinger innenfor ABB-konsernet. Brandal er utdannet ved Oslo Ingeniørhøyskole. SIRI FÜRST Styremedlem Siri Fürst har vært partner i Considium Consulting Group siden I perioden fra 1984 til 1999 hadde hun ulike stillinger i Hafslund, Hafslund Nycomed og i Nycomed Pharma. Hun var etter det daglig leder i DiaGenic ASA. Fürst er utdannet ved Norges Handelshøyskole. ATLE TEIGLAND Styremedlem Atle Teigland ble valgt av og blant de ansatte til styret i oktober Han har også vært i styret i Aker RGI i flere år. Teigland er ansattrepresentant på konsernnivå på fulltid for Aker Kværner, og har vært ansatt i Aker Kværner Elektro siden Teigland er sertifisert elektriker. ÅSMUND KNUTSEN Styremedlem Åsmund Knutsen ble valgt til styret av og blant de ansatte i oktober Siden 1991 har han hatt flere stillinger i Aker Kværner Engineering & Technology og er nå ansattrepresentant på konsernnivå på fulltid. Knutsen har en mastergrad i hydrodynamikk fra Universitetet i Oslo. Leif-Arne Langøy Styreleder Bjørn Flatgård Nestleder Helge Midttun ELDAR MYHRE Styremedlem Eldar Myhre ble valgt av og blant de ansatte til styret i Han var tidligere representant på lokalt nivå i 13 år og har siden 1996 vært representant på konsernnivå. Han har vært ansatt i Aker Kværner siden Myhre er platearbeider. Siri Fürst Atle Teigland Martinus Brandal Åsmund Knutsen Vibeke Madsen Bernt Harald Kilnes BERNT HARALD KILNES Styremedlem Bernt Harald Kilnes ble valgt av og blant de ansatte til styret i Han er ansatt i Aker Kværner Verdal som innkjøpssjef på prosjekter og sitter også i styret i Aker Kværner Verdal. Kilnes er Telekommunikasjonsingeniør, og har utdannelse innen økonomi og ledelse. Eldar Myhre Inge K. Hansen Konsernsjef 15

16 SEGMENT FIELD DEVELOPMENT SEGMENT MAINTENANCE, MODIFICATIONS AND OPERATIONS Field Development Komplett verdikjede for gassteknologi, ledende innen løsninger for arktiske forhold og gjennombrudd i dypvannsmarkedet i Mexicogolfen er noen av merkelappene i Field Development er godt posisjonert for å lykkes i Russland som blir et stadig viktigere marked. FD kjernekompetanse Løsninger for flytende bore- og produksjonsplattformer Løsninger for plattformer med stålunderstell Løsninger for plattformer og LNG-terminaler i betong Løsninger for landbaserte mottaks- og prosessanlegg FD Beløp i millioner kroner Driftsinntekter EBITDA Ordreinngang Ordrereserve Field Development (FD) har som visjon å tilby oljeselskaper kostnadseffektive løsninger for utvikling av onshore og offshore olje- og gassressurser på en sikker og miljøvennlig måte. Aker Kvaerner har gjennom flere tiår stått for innovasjon og prosjektgjennomføring av utfordrende olje- og gassutviklingsprosjekter både til havs og på land. Med solid ekspertise på prosjektgjennomføring som grunnpilar leverer Field Development tjenester innen: konseptutvikling forstudier detaljerte ingeniørtjenester prosjektledelse fabrikasjon sammenstilling og oppkobling En god kombinasjon av kompetanse og erfaring som fundament gir Aker Kværners kunder trygge, integrerte og kostnadseffektive løsninger når felt skal bygges ut eller hydrokarboner behandles. Status Field Development hadde en meget positiv utvikling i 2005 med forbedrede resultater og en økning i driftsinntekter i forhold til I 2005 var driftsinntektene i segmentet millioner kroner opp fra millioner kroner i Dette tilsvarer en økning på 10 prosent i løpet av året. EBITDA for 2005 var 632 millioner kroner, mens tilsvarende beløp var 409 millioner kroner i Dette er en fremgang på 223 millioner kroner, og gir en EBITDA-margin på 6,0 prosent. Ordreinngangen i 2005 var på millioner kroner, opp fra millioner kroner i Dette tilsvarer en økning på 36 prosent. Ved utgangen av året var ordrereserven millioner kroner sammenliknet med millioner kroner ett år tidligere, en økning på 75 prosent. I tillegg til flere store og viktige kontraktstildelinger til Field Development i 2005 skyldes en betydelig del av ordreinngangen utvidelse og vekst i eksisterende kontrakter. Markedsutsikter Aker Kværner har i løpet av 2005 ytterligere styrket sin posisjon som en av verdens mest anerkjente kontraktører for olje- og gassutbyggingsprosjekter. Plattformer for dypt vann og LNG (Liquefied Natural Gas)-anlegg har i flere år vært to av konsernets strategiske satsingsområder, og innenfor begge disse bekrefter kontraktstildelingene i 2005 at konsernet har opparbeidet en sterk posisjon. I tillegg blir Aker Kværners serie med vellykkede leveranser av utbyggingsprosjekter på tid og budsjett de siste årene lagt merke til i bransjen. Denne påliteligheten, sammen med teknologiske løsninger som gir høy effektivitet, gir i økende grad Aker Kværner en posisjon som en av de foretrukne leverandørene hos flere kunder. Aker Kværners markeder innen olje- og gass-industrien både i og utenfor Norge forventes å utvikle seg positivt. En rekke tildelte kontrakter med leveranser i 2007 og senere danner et solid grunnlag for videre vekst. Hovedmarkedene til Field Development befinner seg i Nordsjøen/Norskehavet, Canada, Barentshavet, Kaspihavet, Sakhalin samt dypvannsmarkedet i Mexicogolfen. Det er mange interessante prospekter både på land og til havs i alle disse områdene, men tidspunktet for tildeling av kontrakter er usikker. 16

17 SEGMENT SEGMENT SEGMENT SUBSEA, PRODUCTS & TECHNOLOGIES PROCESS PULPING & POWER Aker Kværner er en av verdens ledende entreprenører i markedet for avanserte flytende produksjonsplattformer. Konsernet besitter spisskompetanse på en rekke konsepter i dette markedet. Aker Kværners posisjon understøttes ytterligere av leveransene av henholdsvis Kristin og White Rose i 2005, samt tildelingen av forstudiet med opsjon på gjennomføring av BPs flytende produksjonsanlegg for Skarv- og Idun-feltene på Haltenbanken i Nordsjøen. I tillegg har Aker Kværner et godt fotfeste i markedet for flytende produksjonsplattformer til bruk på dypt vann. Et eksempel er tildeling av kontrakten på Blind Faith som ble vunnet i oktober 2005, og som skal installeres i Mexicogulfen. Aker Kværner utfører forstudier for flere potensielle prosjekter i det voksende markedet for LNG terminaler både i USA og i andre deler av verden. Selskapets posisjon i dette markedet betraktes som verdensledende. Aker Kværner har oppdraget med byggingen av Cameron LNG-terminal i Louisiana, USA. Dette er en landbasert mottaks- og regassifiseringsterminal for flytende naturgass som leveres av et konsortium bestående av Aker Kværner og IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) som er verdensledende på LNGlagringstanker. I tillegg bygger Aker Kværner en offshore mottaks- og regassifiseringsterminal for flytende naturgass for et konsortium ledet av ExxonMobil. Terminalen skal installeres i Adriaterhavet utenfor Venezia, Italia. Terminalen bygges i betong med norsk spisskompetanse og konstrueres i Spania. Senere skal den slepes gjennom Middelhavet før den installeres 15 kilometer utenfor den italienske kysten. Konstruksjonen tar utgangspunkt i den unike betongkompetanse og -teknologi som Aker Kværner utviklet gjennom bygging av et antall betongplattformer i Nordsjøen på og 1990-tallet. I Russland og området rundt Kaspihavet ventes markedene for olje- og gassprosjekter å utvikle seg positivt i Aker Kværner er godt posisjonert for å vinne prosjekter i regionen. Viktige faktorer for suksess er erfaringen som er opparbeidet gjennom både Sakhalin II-prosjektet og Kashagan-prosjektet, samt den viktige kompetansen fra landanleggene for Ormen Lange og Snøhvit. Slike løsninger med undervannsproduksjon og prosessanlegg på land har spesiell interesse for fremtidig feltutvikling. I den russiske delen av Barentshavet gjør Aker Kværner forstudier for flere oljeselskaper i forbindelse med det mye omtalte Shtokmanfeltet som skal utvikles av det russiske gassselskapet Gazprom. Shtokman-feltet er ett av verdens største gassfelt til havs og ligger 555 kilometer nordøst for Murmansk i Russland. Et av de aller viktigste elementene i gjennomføring av prosjekter i arktiske områder er å løse utfordringene når det gjelder det sårbare miljøet samt de ekstreme klimatiske forholdene. Her har Aker Kværner sammen med de øvrige Aker-selskapene opparbeidet verdifull erfaring og kompetanse. Aker-selskapene eier 75 prosent av et islaboratorium, Aker Arctic Technology Ice Lab & Model i Finland. Laboratoriet er involvert i å løse alle typer arktiske transportutfordringer samt å delta i arbeidet med å tegne og utvikle strukturer for bruk i arktiske strøk. Kristin Semi Den halvt nedsenkbare flytende produksjons plattformen Kristin ble levert til Statoil i mars Prosjektet, som ble tildelt i 2000, ble gjort hundre prosent ferdig mens plattformen lå til kai ved Aker Kværner Stord. Plattformen er nå installert på Haltenbanken i Nordsjøen, og produksjon av gass startet som planlagt i november Dette er en av flere flytende produksjons plattformer Aker Kværner har bygget. Sakhalin II To betongunderstell til Sakhalin IIprosjektet i Russland ble ferdigstilt og installert på feltet i juli og august Aker Kværner har ledet arbeidet som har hatt en toppbemanning på personer. Til sammen ble mer enn 90 prosent av arbeidstimene utført av russisk arbeidskraft. Rundt 20 norske underleverandører har levert produkter og tjenester til prosjektet. Betongunderstellene ble konstruert i en spesialbygget dokk i Nakhodka ved Vladivostok, som ligger helt øst på den russiske Stillehavskysten. SeaRose/White Rose Kontrakter vunnet i 2005 Prosjekt Omfang Hvor Kunde Verdi Cameron LNG EPC-kontrakt USA Sempra 250 mill. dollar Ormen Lange EPC-kontrakt Vest-Norge Hydro 7,8 mrd. kroner Snøhvit Økt arbeidsomfang Nord-Norge Statoil 1 mrd. kroner Adriatic LNG- Prosjektledelse og Adriaterhavet ExxonMobil, 900 mill. dollar terminal konstruksjon Quatar Petroleum og Edison 2 H6e borerigger EPC kontrakt Norge Aker Drilling 7,6 mrd. kroner Blind Faith EPC kontrakt Mexicogolfen Chevron og 120 mill. dollar Kerr-McGee Skarv/Idun Forstudie Nordsjøen BP 100 mill. kroner Den flytende produksjonsenheten SeaRose ble levert til Husky Energy i august Prosjektet ble utført i samarbeid med Peter Kiewit Sons Co i Newfoundland. SeaRose er en FPSO (Floating Production, Storage and Offloading vessel) som skal produsere olje utenfor Newfoundland i Canada. 17

18 SEGMENT FIELD DEVELOPMENT SEGMENT MAINTENANCE, MODIFICATIONS AND OPERATIONS Maintenance, Modifications and Operations Aker Kværners kunder kan oppnå økt verdiskaping fra sine installasjoner gjennom godt planlagt vedlikehold og oppgradering av anlegg. MMO kjernekompetanse Driftskompetanse og -teknologi Metodikk og verktøy for fjerning av plattformer Prosjektgjennomføringskompetanse og verktøy Vedlikeholdsplanlegging og gjennomføring Planlegging og gjennomføring av revisjonsstanser Miljøvennlig demontering av utrangerte offshoreinstallasjoner, inkludert påfølgende gjenbruk av deler og resirkulering av materialer MMO Beløp i millioner kroner Driftsinntekter EBITDA Ordreinngang Ordrereserve Nøye planlagt vedlikehold og økt effektivitet er to av løsningene man har for å øke produksjonstiden på olje- og gassfelt eller operasjonell drift på prosessfasiliteter. Aker Kværners tilnærming på dette området omfatter forbedrede arbeidsprosesser, ny teknologi og kreative løsninger for å forbedre resultatene. Økt ytelse, avfallsreduksjon og lavere kostnader alle disse elementene er viktige verdidrivere for operatører. Trygg fjerning og avhending av installasjoner til havs samt ansvarlig tilintetgjørelse av avfall er også et område Aker Kværner har kjernekompetanse på, i tillegg til å kunne påta seg driftsansvar på installasjonene. Aker Kværner har en 30 år lang historie innen Maintenance, Modifications and Operations (MMO) i mange ulike regioner i verden, noe som gir konsernet et unikt fortrinn i disse markedene. Vedlikehold og operasjon som støtte til oljeselskapenes drift av installasjoner omfatter et meget bredt spekter av tjenester. Aker Kværners strategi er å satse på de mest kompetansekrevende og verdiskapende oppgavene i dette markedssegmentet. I løpet av 2005 har Aker Kværner gjennom resultater både i pågående arbeid og gjennom sikring av nye kontrakter ytterligere styrket denne profilen. Status MMO hadde i 2005 et godt år med samlede driftsinntekter på millioner kroner og et EBITDA-resultat på 290 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis millioner kroner og 229 millioner kroner. EBITDA-resultatet tilsvarer en vekst på 27 prosent sammenliknet med 2004, noe som gir en EBITDA-margin på 3,9 prosent. MMO ble tildelt kontrakter for til sammen millioner kroner i 2005, mens tilsvarende tall for 2004 var millioner kroner. Høyere ordreinngang ga en økning i ordrereserven på 24 prosent fra millioner kroner ved utgangen av 2004 til millioner kroner ved utgangen av Aker Kværner solgte Aker Kværner Industrielt Vedlikehold AS til ISS i Dette datterselskapet har sin virksomhet innen landbasert industri, mens Aker Kværner ønsker å konsentrere sin MMO-virksomhet innen vedlikehold og modifikasjoner i olje- og gassektoren til havs og på land. Kjøpesummen var på 95 millioner kroner med en bokført gevinst på 80 millioner kroner. Markedsutsikter Antallet installasjoner i drift til havs øker, og Aker Kværner er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester til olje- og gassoperatører i Nordsjøen. Konsernet er et av de få selskapene med MMO-virksomhet for olje- og gassindustrien som er etablert både i norsk og engelsk sektor. Operatører som har installasjoner i både britisk og norsk sektor, ønsker i økende grad en samordning av driftsrelaterte tjenester, noe som gir Aker Kværner et konkurransefortrinn. Konsernet ser muligheter for å øke markedsandelen for vedlikeholdstjenester i Storbritannia, både for de mange offshore- 18

19 SEGMENT SEGMENT SEGMENT SUBSEA, PRODUCTS & TECHNOLOGIES PROCESS PULPING & POWER Statfjord Senfase installasjonene og for petroleumsbaserte landanlegg. Ledelsen for forretningsområdet flyttet i 2005 fra Stavanger til kontoret i Aberdeen for å kunne ta større del i arbeidet med å utvide virksomheten. I tillegg opprettet MMO et kontor i samme lokaler som Aker Kværners Process sin virksomhet i Stockton for å kunne utnytte felles ressurser i konkurransen om vedlikeholdsoppdrag for petroleumsindustrien i Storbritannia. Konsernets strategi er å benytte sin ekspertise og erfaring fra Nordsjøen til å også tilby sine MMO-tjenester i andre regioner med liknende markedsforhold og -betingelser, først og fremst i Nord-Amerika, Russland og utvalgte deler av Stillehavsregionen. Forretningsområdet etablerte i 2005 kontorer i samme lokaler som andre Aker Kværnerenheter i blant annet Canada og i Houston, USA. MMO-virksomheten har gjennom en årrekke skaffet seg erfaring innen driftsstøtte og drift av installasjoner på vegne av oljeselskaper. I 2004 tildelte Amerada Hess Aker Kværner en kontrakt som gir selskapet ansvaret for den daglige driften av AH001-plattformen utenfor kysten av Skottland. Dette prosjektet har vært meget vellykket. Aker Kværner anser at oppdrag av denne typen utgjør en markedsnisje i vekst der selskapet kan dra nytte av sin unike erfaring og kompetanse. Aker Kværner ser muligheten for flere liknende kontrakter, men tidspunkt for tildeling er usikkert. Innenfor fjerningsmarkedet er Aker Kværner markedsleder. Dette markedet forventes å øke både på norsk og britisk sektor i Nordsjøen de neste årene. Aker Kværner Offshore Partner har i samarbeid med partner Saipem gjennomført flere kompliserte tungløftoperasjoner i forbindelse med fjerning av utstyr fra Frigg-feltet, og befestet sin posisjon som markedsleder på fjerningsoppdrag. Aker Kværner har ansvaret for omfattende modifikasjoner av plattformene Statfjord B og C i Nordsjøen. Ombyggingene utgjør en viktig del av Statfjord Senfaseprogrammet og skal sørge for økt utvinning av olje og gass samt forlenge levetiden på feltet fremover mot Aker Kværners oppdrag vil løpe frem til slutten av 2009 og omfatter arbeid både på land og offshore. Draugen og Ormen Lange Aker Kværner ble tildelt en vedlikeholdsog modifikasjonskontrakt for oljeproduksjonsplattformen Draugen og for Ormen Langes gassprosesseringsanlegg i Aukra kommune i Kontrakten gjelder i fem år med ytterligere toårige opsjoner for forlengelse. Kontrakten styrker Aker Kværners aktiviteter i Midt-Norge, og det landbaserte vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet innenfor olje og gass. Kontrakter vunnet i 2005 Prosjekt Omfang Hvor Kunde Verdi Alle BP-opererte Vedlikehold og Nordsjøen BP mill. per år plattformer på modifikasjoner i to år norsk sokkel med opsjon på ytterligere to år i tre perioder Statfjord B og C Modifikasjonsarbeid Nordsjøen Statoil 1,9 mrd. kroner Draugen og Vedlikeholds- og Nordsjøen Shell 1,5-2 mrd. kroner Ormen Lange modifikasjonsarbeid over fem år med opsjoner Mongstad Inspeksjon og Norge Statoil 420 mill. kroner modifikasjonsarbeid over tre år Frigg I 2004 tildelte Total Aker Kværner kontrakten for fjerning av installasjoner på Frigg feltet i Nordsjøen. I perioden fra 2005 til 2008 vil tonn stål bli demontert og tatt til Shetlandsøyene og til Stord, hvor 100 prosent av stålet vil bli resirkulert. I dette prosjektet hvor det arbeides på tvers av landegrenser, bruker Aker Kværner og partnere basert i Storbritannia og Norge kompetansen på fjerning som er opparbeidet over flere år. 19

20 SEGMENT FIELD DEVELOPMENT SEGMENT MAINTENANCE, MODIFICATIONS AND OPERATIONS Subsea, Products & Technologies En betydelig andel av verdens gjenværende olje- og gassreserver ligger på dypt vann, i arktiske strøk og i reservoarer med krevende forhold. Investering i avansert teknologi og løsninger gjør det mulig for kundene å finne og utnytte nye energiressurser. Subsea, P&T kjernekompetanse X-mas trees Umbilicals Subsea kontrollsystemer Subsea produksjonssystemer RamRig avansert, velprøvd boresystem PowerTrac Advance patentert teknologi for brønnintervensjon Spesialutstyr for brønntjenester Spesialutstyr for offshore og onshore boretjenester Offshore laste- og lossesystemer, også tilpasset arktiske forhold Forankringsløsninger til skip og flytende offshoreinstallasjoner Offshore lastesystemer Prosessutstyr for olje- og gassbehandling Blyantbøye patentert teknologi for effektiv og sikker installasjon av undervannsutstyr Subsea, P&T Beløp i millioner kroner Driftsinntekter EBITDA Ordreinngang Ordrereserve Innovative teknologier og systemer er av avgjørende betydning for å sikre oljeprodusenter optimal avkastning på deres investeringer. Avansert teknologi og løsninger er ofte avgjørende for om det i det hele tatt er mulig å utvinne påviste reserver, enten de befinner seg på store havdyp, i brønner med spesielt høyt trykk og temperatur eller i reservoarer der det kreves innovative løsninger for å få ut de siste reservene. Virksomhetene innenfor Subsea, Products & Technologies (Subsea, P&T) bidrar til dette ved å levere spesialiserte løsninger innenfor teknisk krevende områder. En rekke oljefelter til havs bygges ut ved bruk av undervannssystemer, såkalte subsealøsninger. Dette er en kostnadseffektiv og fleksibel løsning for både store og små oljefelter, og kan også anvendes på dypt vann. Olje og gass produseres gjennom såkalte juletrær på havbunnen x-mas trees og transporteres gjennom rør til en nærliggende installasjon eller til land. Elektrohydraulisk styring av undervannssystemene foregår via en navlestreng umbilical som også brukes til transport av nødvendige kjemikalier. Sikker og effektiv boring av olje- og gassbrønner er avgjørende for oljeprodusentene. Aker Kværner utvikler og leverer avansert boreutstyr til halvt nedsenkbare borerigger, boreskip og de mest avanserte oppjekkbare riggene. Brønnintervensjon er en viktig forutsetning for å sikre økt utvinningsgrad fra felt i drift. Aker Kværner leverer spesialtjenester innenfor brønnintervensjon, og har utviklet egen teknologi for sikker og kostnadseffektiv brønnintervensjon i horisontale olje- og gassbrønner. Ut over dette leverer virksomhetene innenfor Subsea, P&T avansert separasjons- og prosessteknologi, pålitelige fortøynings systemer for flytende plattformer og skip samt offshore laste- og lossesystemer for råolje. Gjennom sitt datterselskap Aker Marine Contractors (eid 60%), utfører Aker Kværner avanserte marine operasjoner, herunder installasjon og fjerning av faste plattformer, flytere og undervannsutstyr. Status Subsea, P&Ts driftsinntekter var på millioner kroner i 2005, og dette tilsvarer en vekst på 29 prosent fra millioner kroner i EBITDA var 654 millioner kroner i 2005, en økning fra 490 millioner kroner i EBITDA-veksten var 33 prosent fra 2004 til 2005 og gir en EBITDA-margin på 6,6 prosent. I 2005 var ordreinngangen i segmentet på millioner kroner, tilsvarende en økning på millioner kroner eller 85 prosent sammenliknet med Ordrereserven økte fra millioner kroner ved utgangen av 2004 til millioner kroner per 31. desember Denne økningen tilsvarer 106 prosent. Aker Kværner har besluttet å investere 250 millioner kroner over 2 til 3 år i en ny produksjonsfasilitet i Malaysia for å øke kapasiteten på subsea-området for produksjon og service i Sørøst Asia-regionen og i andre deler av verden. Den nye fasiliteten skal i fremtiden også ha kapasitet for å kunne benyttes av andre enheter i Aker Kværner. Aker Kværner har også besluttet å oppgradere Tranby-anlegget utenfor Oslo med 65 millioner kroner i Markedsutsikter Virksomhetene innenfor Subsea, P&T opplevde sterk markedsvekst i Markedsutsiktene fremover er positive, og Aker 20

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hovedpunkter 1. kvartal

Hovedpunkter 1. kvartal Hovedpunkter 1. kvartal Nordlys over Melkøya (Snøhvit) Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 2 % EBITDA økte med 32 % Rekordhøy ordrereserve på 62,8 milliarder kroner Fortsatt sterkt marked

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm

Rekordhøyt overskudd i Subsea og P&T Vellykket levering av prosjektene Snøhvit og Ormen Lange Fortsatt positivt marked God operasjonell kontantstrøm Nok et sterkt Nok kvartal et sterkt kvartal Hovedpunkter 3. kvartal 27 Skroget til Aker H-6e Spitsbergen fortøyd ved verftet på Stord Fortsatt resultatvekst: Resultat per aksje økte med 83% EBITDA økte

Detaljer

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹

Aker Kværner. Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang. Hovedtall for konsernet¹ Resultat for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2004 Et år med solid fremgang Aker Kværner opplevde solid fremgang i 2004. En fortsatt bedring av EBITDA i årets fjerde kvartal er en bekreftelse

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004

RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 RAPPORT TREDJE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde NOK 0.0 millioner (NOK 0.9 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig en reduksjon i inntekter

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 %

2. kvartal Finansielt EBITDA-margin 8,0 % 2. kvartal 20 Finansielt EBITDA-margin 8,0 % EBITDA på 951 millioner kroner Driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner Resultat per aksje på 1,65 kroner Netto operasjonelle eiendeler på 1,9 milliarder kroner

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter)

Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) Forbedret margin Finansielt EBITDA-marginen økte til 9,5 % (11,1 % inkl. engangsposter) EBITDA: 1 6 millioner kroner (1 278 millioner kroner inkl. engangsposter) Driftsinntekter på 11,6 milliarder kroner

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje.

Styret foreslår at det blir utbetalt et ordinært utbytte for regnskapsåret 2005 på 6,50 kroner pr. aksje. Aker ASA - Rapport for 4. kvartal 2005 Et godt år Aker har lagt bak seg et av sine beste år noensinne. Omsetningen passerte 62,4 milliarder kroner i 2005, og driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO

Resultat for andre kvartal Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Resultat for andre kvartal 2007 Hallgeir Skogen CEO Live Haukvik Aker CFO Oslo, 17. august 2007 Agenda Hovedpunkter Hallgeir skogen Nøkkeltall Live Haukvik Aker Teknologi Hallgeir Skogen Fabrikasjon Hallgeir

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall

1. kvartal Høydepunkter. Finansielt. Drift. Nøkkeltall 1. kvartal 2011 Høydepunkter Rendyrking av Aker Solutions i tråd med ny strategi på det nærmeste ferdig. Salg av Process & Construction og Marine Contractors sluttført. Fisjonen av Aker Solutions går som

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal august 2014

AF Gruppen 2. kvartal august 2014 AF Gruppen 2. kvartal 22. august Grefsen skole 2. kvartal Oppsummering Gode prestasjoner Omsetning MNOK 2 567 (2 709) Resultat før skatt MNOK 153 (129) Kontantstrøm fra drift MNOK 24 (388) Resultat pr.

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Proforma finansielle hovedtall

Proforma finansielle hovedtall Proforma finansielle hovedtall Beløp i millioner kroner 2002 2003 2004 Driftsinntekter 34 140 31 327 35 553 EBITDA 573 1 003 1 401 Driftsresultat - 395-97 775 Resultat før skatt - 54-338 379 Beløp i kroner

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer