Virkninger av skytjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkninger av skytjenester"

Transkript

1

2 Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: Jørgen Hansen Steigen Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING OM OPPGAVEN OPPGAVEN BEGREPER Effektivitet Besparelser Gevinster OPPDRAGSGIVER PROBLEMER UNDERVEIS SKYTJENESTER ENKLE PRINSIPPER HVA ER EGENTLIG EN NETTSKY? HVILKE KATEGORIER AV SKYTJENESTER HAR VI? Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) HVILKE DISTRIBUSJONSMODELLER HAR VI? Public cloud Community cloud Private Cloud Hybrid Cloud Andre modeller SKYTJENESTENES OPPRINNELSE FORDELER OG ULEMPER Fordeler Ulemper SKYTJENESTENE TIL AGS SHAREPOINT ONLINE SharePoint: Lagring og backup, deling og tilgang LYNC ONLINE Chat Videokonferanse Skjermdeling Opptak EXCHANGE ONLINE MICROSOFT OFFICE Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft Publisher OFFICE INTERVJU OG ANALYSE METODE Valg av metode Kvalitativt forskningsintervju Gjennomføring av Intervjuene Intervjuobjekter Bakgrunnen til intervjuene Side 3 av 71

4 7.2 RESULTATBESKRIVELSE AGS AS Ønsket om å erstatte tidligere løsninger med skytjenester Tilfredshet Negative sider RESULTATER OG SAMMENFATNING HVILKE FRAMTIDSUTSIKTER ER DET MED TANKE PÅ SKYTJENESTER? NESTE STEG Kapasitet og lagring Funksjonalitet BEGRENSNINGER Menneskene Hva er begrenset av Norges lovverk? FREMTIDEN Tilbake til fremtiden? OPPSUMMERING PROSJEKTETS VANSKELIGHETSGRAD FAGLIG KVALITET PÅ DET UTFØRTE ARBEIDET PLANLEGGING INNHENTING AV INFORMASJON INTERVJURUNDER ANALYSEARBEID RAPPORTSKRIVING GJENNOMFØRING PLANLEGGING OG FREMDRIFTSPLAN Milepæler Fremdriftsplan GANTT- diagrammet Tidsforbruk ARBEIDSMETODER, INITIATIV OG SELVSTENDIGHET Valg av prosjektmodell Arbeidsmetoder Initiativ Selvstendighet PRESENTASJONER INNLEVERT DOKUMENTASJON OG RAPPORTER BLE TIDSFRISTENE OVERHOLDT? MÅLOPPNÅELSE EFFEKTMÅL RESULTATMÅL KONKLUSJON KONKLUSJON TIL ETTERTANKE UTBYTTE AV PROSJEKTET UTBYTTE FOR STUDENTER UTBYTTE FOR OPPDRAGSGIVEREN TAKK KILDER Side 4 av 71

5 Vedlegg Vedlegg 1 Signert samarbeidsavtale. Vedlegg 2 - Intervjuspørsmål Side 5 av 71

6 1. Innledning. Vi er en gruppe på to studenter som nå er ved vårt sjette og siste semester ved Høgskolen i Telemark. Vi går bachelor i informatikk og har valgt drift av datasystemer som spesialiseringsgrad. Vi ønsket en spennende og utfordrende oppgave i vårt hovedprosjekt. Et prosjekt som var lærerik og som vi kunne utvikle oss på. Vi startet med å undersøke de oppgavene som Høgskolen har liggende ute på fronter. Dette er oppgaver som de har fått utlevert fra eksterne arbeidsgivere. Ingen av oppgavene var innenfor vårt interessefelt, og valgte derfor å undersøke dette på egenhånd. Etter en idémyldring satt vi igjen med tre idéer, innenfor to ulike felt. Vi tok kontakt med ulike bedrifter for å se om de hadde en problemstilling som de ønsket å finne ut av innenfor med tanke på disse tre idéene. De to feltene vi valgte var skytjenester eller virtualisering og ITIL. Etter et par telefonsamtaler med forskjellige bedrifter, fant vi ut at AGS i Horten var interesserte i å gjøre et samarbeid med oss. Med denne forutsetningen kunne vi i samarbeid med AGS ferdigstille en problemstilling. Vi vil fortelle mer om oppgaven og oppdragsgiver i de neste kapitlene i denne rapporten. Gjennom vårt arbeid med prosjektet har vi lagt ut dokumenter og statusrapporter på vår hjemmeside. Den finnes her: Side 6 av 71

7 2. Om oppgaven. 2.1 Oppgaven. Som vi nevnte innledningsvis, ønsket vi en oppgave som var lærerik og som vi kunne utvikle oss på. Det innebar blant annet en oppdragsgiver som vi hadde å forholde oss til, og at vi skulle lage et produkt som skulle være innenfor oppdragsgivers forventninger og rammer. Det å ha en oppdragsgiver som har forventninger og rammer til produktet som vi skal lage, ville gi oss en god indikasjon på hvordan det fungerer i arbeidslivet, og ikke minst være en god øvelse for oss. Et av medlemmene i gruppen har ved en tidligere anledning vært i kontakt med en ansatt hos AGS AS, og fått beskjed om at han bare måtte gi beskjed dersom det skulle det skulle være noe han lurte på. Vi valgte å benytte oss av denne muligheten og tok kontakt. Kontaktpersonen var positiv og skulle formidle det videre i bedriften. Etter han hadde tatt kontakt med avdelingsleder, og fått bekreftelse på at de ønsket å samarbeide, så var vi i gang. Vi hadde noen telefonmøter med AGS, og kom etter hvert frem til et foreløpig utgangspunkt til et prosjekt. Vi avtalte et personlig møte som skulle skje den femte februar i Horten. Agendaen for dagen var å bli litt kjent med bedriften, ferdigstille problemstillingen, skrive kontrakt og få en liten omvisning. Den ferdige problemstillingen innebar å lage en kvantitativ analyse over virkninger av deres skytjenester, hvilke gevinster det innebærer, om det reduserer kostnadene på IT, hvordan det påvirker effektiviteten, samt fordeler og eventuelle ulemper. Vi skulle lage analysen på bakgrunn av intervjurunder som vi skulle gjennomføre med AGS sine kunder. Med den problemstillingen kunne vi også gå nærmere inn på skytjenester som teknologi, da dette ikke har vært en stor del av pensum i informatikkstudiet. Vi ønsket samtidig å se på framtidsutsiktene til skytjenester. Etter kontrakten var underskrevet, avtalte vi videre fremgangsmåte i prosjektet. AGS satt sammen en liste med intervjuobjekter som hadde samtykket til å være med på denne undersøkelsen. Etter ønske fra AGS, så skal vi også presentere løsningen vår på en konferanse de arrangerer den 8. mai Side 7 av 71

8 Da vi hadde funnet oppgave, oppdragsgiver og underskrevet kontrakt, kunne vi nå begynne med planleggingen av prosjektet. 2.2 Begreper. I rapporten kommer det til å være flere begreper som går igjen. Vi velger å utdype noen begreper slik at det skal være klart hva vi mener utover i rapporten. Dette er for å gi en bedre forståelse av betydningen vi legger i de forskjellige begrepene vi benytter Effektivitet. Begrepet effektivitet sikter til praktiske og hensiktsmessige løsninger. Vi er ute etter å finne ut hvordan AGS sitt tilbud av skytjenester eventuelt kan lette de daglige arbeidsoppgavene bedriftene står ovenfor. Dette kan enten skje ved tidsbesparelser eller redusert arbeidsmengde Besparelser. Begrepet besparelser sikter til de økonomiske utgiftene bedriftene eventuelt kan slippe, ved å ta i bruk AGS sine skytjenester. Dette kan for eksempel skje med mindre behov for servere og utstyr, papir eller porto Gevinster. Begrepet gevinster sikter til de økonomiske inntektene bedriftene eventuelt kan tjene inn, som en følge av å ta i bruk AGS sine skytjenester. Dette kan for eksempel skje ved at bedriften opplever økt effektivitet, og dermed produktivitet som følge av skytjenestene. De kan ha bruk for mindre personale, eller arbeide mer effektivt på daglig basis. I mange tilfeller kan man si at gevinster er et resultat av økt effektivitet og økte besparelser. Det sikter til de økonomiske inntektene bedriftene eventuelt kan tjene inn, som en følge av å ta i bruk AGS sine skytjenester. Dette kan for eksempel skje ved at bedriften opplever økt effektivitet, og dermed produktivitet som følge av skytjenestene. De kan ha bruk for mindre personale, eller arbeide mer effektivt på daglig basis. Side 8 av 71

9 3. Oppdragsgiver. AGS AS er en bedrift som leverer og drifter IT- tjenester og løsninger til små- og mellomstore bedrifter. De har som mål å være den beste IT- partneren på nettopp dette segmentet. De holder til i Horten og består av 28 ansatte fordelt på 5 avdelinger. I 2013 ble de også kåret til årets Microsoft SMB (små- og mellomstore bedrifter) partner. I tillegg til å levere og drifte IT- tjenester tilbyr de også andre tjenester: Levering av DAK og PDM løsninger til norsk industri. Levering av kurs for Autodesk og Microsoft produkter og løsninger. Rekruttering og konsulenttjenester rettet mot mekanisk industri. Vårt fokus ligger på de IT- tjenestene som ligger under kategorien skytjenester. AGS leverer Microsoft sine skytjenester, og er ledende på dette markedet. De hadde hatt planer om å få utført en slik analyse for å ha noe konkret å peke på i markedsføringen av sine produkter. Dessverre var dette noe de hittil ikke hadde fått gjennomført. De synes derfor det var en god mulighet til å la oss gjennomføre denne analysen for dem, samtidig som de kunne bistå en prosjektgruppe fra høgskolen med oppgave, bistand og veiledning. Vi fikk utdelt en kontaktperson, Anne Karine Børnick, som er administrativ leder hos AGS. Vi hadde også en del kontakt med Dag Henning Hvaal som er salgs- og markedssjef. Side 9 av 71

10 4. Problemer underveis. I utgangspunktet ønsket AGS en kvantitativ analyse. En kvantitativ undersøkelse krever et bredt utvalg av informanter, som stiller likt i forhold til spørsmålene som stilles. Resultatet av en slik undersøkelse er tall, eller en rekke av tall, som man kan sammenligne med hverandre. De blir ofte fremstilt i tabeller, grafer og andre statistiske fremstillinger. I planleggingsfasen gikk vi gjennom intervjuobjektene vi fikk utdelt. Vi fikk utdelt ni informanter med ulik grad av skytjenester. Vi tilfredsstilte derfor ikke kravene til en kvantitativ undersøkelse, og i samarbeid med AGS valgte vi derfor en kvalitativ tilnærming på undersøkelsen. Før vi gjennomførte intervjuene sendte vi over intervjuspørsmålene på forhånd til intervjuobjektene slik at de skulle ha mulighet til å forberede seg. Vi gjorde dette fordi vi ønsket å ha så gode og konkrete svar som mulig, og dersom de var usikre på noe, kunne de ha mulighet til å spørre noen andre i bedriften. Dette var tenkt spesielt i forhold til spørsmål som omhandler økonomi. Etterhvert som vi begynte å gjennomføre intervjuene, merket vi at de fleste av intervjuobjektene ikke hadde noen konkrete tall å peke på, i forbindelse med om kostnadene har gått opp eller ned etter å ha tatt i bruk skytjenester. De fleste kom med antagelser som gjorde at vi møtte på litt vanskeligheter med å kunne besvare et av målene for analysen. På en annen side så stilte intervjuobjektene opp frivillig og besvarte etter beste evne, og vi dette er veldig glade for. Vi ønsket også å se på framtidsutsiktene til skytjenester, for å se hvor vi er på vei og hva vi kan forvente i fremtiden. I forbindelse med dette samlet vi inn mye data og vi gjennomførte blant annet et intervju med en representant fra Microsoft. Med tanke på prosjektets omfang og størrelse, ble ikke denne delen hovedprioritet. Vi så det som nødvendig å avgrense oppgaven og har derfor lagt hovedvekten på virkninger av skytjenester i bedriftssammenheng, fremfor framtidsutsikter. Likevel har vi skrevet litt om intervjuet vi hadde med representanten fra Microsoft. Side 10 av 71

11 5. Skytjenester. I de siste årene har skytjenester blitt mer og mer utbredt. Tidligere har skytjenester vært mest aktuelt for privatpersoner, men nå har også fokuset økt mot bedrifter. Skytjenestene som er rettet mot forbrukermarkedet, tilbys ofte i en gratisversjon med begrensende muligheter, som kan utvides mot et månedlig beløp, eksempelvis skytjenester som tilbyr fil- og bildelagring. Bedrifter benytter seg ofte av mer avanserte tjenester som programvare, intranettløsninger, backup og lignende tjenester som forenkler deres bruk av IT. Disse tjenestene tilbys vanligvis ikke i gratisversjoner, men mot betaling. 5.1 Enkle prinsipper. For å kunne forstå begrepet skytjenester og hvordan det fungerer, så skal vi kort og enkelt forklare klient/tjener- prinsippet. Figur 5.1 hentet fra Innføring i Datakommunikasjon, side 40, En klient er lokal programvare, for eksempel på datamaskinen en forbruker benytter seg av, så er det installert en nettleser. Nettleseren er en klient ved at den sender forespørsler ut i datanettverket for å kunne laste de nettsidene forbrukeren etterspør. Som bildet ovenfor viser, så sendes forespørselen gjennom flere rutere(et hardwarekomponent som videresender datapakker til riktig mottaker), før den når tjeneren, også er bedre kjent som server. En tjener er programvare installert på en datamaskin som tilbyr en eller flere tjenester til klienter, og står hele tiden å lytter etter forespørsler fra klienter. Tjeneren behandler forespørselen, og sender datapakke tilbake. For ordens skyld kan vi nevne at vi kommer til å bruke det engelske ordet for tjener, server, videre i rapporten. Side 11 av 71

12 En server kan tjene forskjellige tjenester avhengig av hvilken programvare som er installert. Det kan være programvare for levering av innhold til nettsider, en enkel filserver for lagring av dokumenter eller databaseserver for lagring og systematisering av data. Eksempel. Vi kan ta utgangspunkt i en nettsiden Den ligger lagret på serverparken til Schibsted. Når du går på nettleseren din og skriver inn Finn sin nettadresse, vil nettleseren din sende en forespørsel til IP- adressen som er tilknyttet, og serveren vil behandle forespørselen og sende tilbake innholdet og representere det for deg. Side 12 av 71

13 5.2 Hva er egentlig en nettsky? First to mind when asked what the cloud is, a majority respond it s either an actual cloud, the sky, or something related to weather. - Citrix Cloud Survey Guide (August 2012) Figur 5.2 Hentet fra Her er et illustrasjonsbilde av en nettsky. Som du kan se så er det forskjellig enheter tilknyttet nettskyen. Alt fra mobile enheter til servere. En nettsky er kort og enkelt forklart alt fra dataprosessering og datalagring til programvare som ligger lagret på serverparker tilknyttet internett. Disse serverparkene er laget for dynamisk skalering etter kapasitetsbehov, i praksis betyr det at det ikke benyttes mer plass enn det du faktisk har bruk for, og er en server i form av at de tilbyr skytjenester til klientmaskiner. Begrepet skytjenester kommer av at man ikke helt eksakt vet hvor dataen eller programvaren befinner seg. Et eksempel på dette er filhostings- tjenesten Dropbox, som er en skytjeneste som tilbyr lagring av bilder og andre filer. Hvis man registrerer seg med en gratisversjon får man tildelt 2gb med lagringsplass. Vi kan tenke oss at vi legger inn en mappe på 1gb, da vil ikke den resterende plassen stå ledig, men lagringsressursene vil bli allokert dersom vi legger til flere filer og vil tilpasse seg det nye behovet. Filene ligger lagret på Dropbox sin Side 13 av 71

14 serverpark, og eieren av kontoen vil alltid ha tilgang på filene fra mobile enheter, datamaskiner gitt at en har internettforbindelse. 5.3 Hvilke kategorier av skytjenester har vi? Det finnes mange forskjellige skytjenester. De tjener ofte både til like og ulike formål. De blir delt inn i tre forskjellige kategorier: Software as a Service(Saas) Platform as a Service(Paas) Infrastructure as a Service(IaaS) Figur 5.3 hentet fra Vi har lagt ved et bilde som skal illustrere på hvilket område hver av modellene har sitt arbeidsområde. For å helt enkelt forklare sammenhengen mellom de ulike modellene, kan vi si at IaaS tilbyr en ferdig infrastruktur til PaaS, som utviklere kan bygge applikasjoner og programvare på, som de kan tilby til sluttbrukere som SaaS. Vi skal nå gå dypere inn på hver av kategoriene ved å starte på toppen av og jobbe oss nedover slik at dere skal få et godt innblikk i de forskjellige kategoriene. Side 14 av 71

15 5.3.1 Software as a Service (SaaS). Programvare som en tjeneste er den modellen har vært mest aktuell for både bedrift- og privatmarkedet de siste årene. Den har vært i bruk svært lenge, uten å kanskje vært anerkjent som en skytjeneste. Brukeren får tilgang til programvare og databaser som ligger ute i skyen. Dropbox, SkyDrive, XboxLive, Gmail, Microsoft Office 365 er tjenester som er typisk for denne modellen. Det ligger både gratis- og betalingsversjoner av disse tjenestene på markedet. Dersom tjenesten krever betaling for å benyttes, er det veldig vanlig at man betaler per bruker og i noen tilfeller kan bruk av tjenesten kreve en abonnementsavgift. Tilbyderen av tjenesten, står selv for infrastrukturen og plattformen, og lar brukeren kun benytte seg av programvaren som ligger i skyen. Brukeren har derfor ingen påvirkningskraft på plattformen og infrastrukturen og må bruke tjenesten som de er. Slike tjenester har blitt svært utbredt for forbrukermarkedet de siste årene, og det finnes svært mange gratisversjoner med begrensninger som for eksempel lagringsplass. De kan enkelt utvides mot et månedlig eller årlig beløp Platform as a Service (PaaS). Hva som ligger i platform as a service ligger litt i navnet. Kategorien inneholder en dataplattform som en tjeneste, hvor brukeren får tilgang til utviklingsverktøy og biblioteker som tilbys av tjenesteleverandøren. Brukeren får mulighet til å utvikle egen programvare, styre programvaredistribusjon og konfigurering av programvaren. Det er programvaren som kan utvikles på denne plattformen som tilslutt tilbys til sluttbrukeren. Tjenesten tilbys i ulike varianter med ulike muligheter, men dette er de mest vanlige. Dette er ikke en kategori som en sluttbruker vanligvis vil direkte komme borti, men er mer aktuell for IT- avdelinger i store bedrifter, som har forskjellige kontorer fordelt på ulike lokasjoner, som utvikler programvare og drifter sin egen IT- park Infrastructure as a Service (IaaS). Dette er den mest grunnleggende modellen i skytjenester. Den tilbyr ulike ressurser som virtuell maskin, filbasert lagring, brannmurer, lastbalansering, IP- adresser, virtuelle lokalnett og bunter med programvare. Det gjøres ved at det ligger på en server som har sitt arbeidsområde ut i skyen, og maskiner som er tilknyttet denne vil kunne, ved hjelp av en hypervisor(et er verktøy som brukes i forbindelse med virtualisering), benytte seg av det som ligger på serveren. Side 15 av 71

16 Dersom man benytter seg av en slik tjeneste vil man kunne distribuere applikasjoner, operativsystemer, samt distribuere oppdateringer. Denne tjenesten brukes gjerne i store selskaper som ønsker å utvikle en egen nettskyløsning for de ansatte, eller selskaper som selger skytjenester til bedrifter. Side 16 av 71

17 5.4 Hvilke distribusjonsmodeller har vi? En distribusjonsmodell er måten som informasjon, data eller i dette tilfellet nettskyen blir tilbudt i forbindelse med salg eller utvikling av skytjenestene Public cloud. En public cloud er et offentlig tilgjengelig nettskymiljø, som er eid av en tredjepart skyleverandør. IT- ressursene i en public cloud er vanligvis klargjort av nettskyleveransemodellene og er generelt tilbudt til forbrukerne mot betaling, og er den mest kjente distribusjonsmodellen. Figur 5.4 Hentet fra Det er leverandøren av nettskyen som er ansvarlig for etablering og vedlikehold av den offentlige nettskyen og IT- ressursene. Bildet til venstre viser hvordan organisasjonene forholder seg som en nettskyforbruker når de benytter seg av skytjenester som er blitt gjort tilgjengelig av forskjellige skyleverandører Community cloud. Denne skyen er veldig lik public cloud, men den skiller med at tilgangen er begrenset til et bestemt samfunn av nettskybrukere. Community Cloud kan bli eid et fellesskapet av medlemmer eller av en tredjeparts leverandør som klargjør en Public Cloud med begrenset tilgang. Typisk for Community Cloud er at det er medlemmene selv som er ansvarlige for å definere og utvikle skyen. I en Community Cloud er det nødvendigvis ikke garantert adgang til alle skytjenestene. Parter utenfor skyen har ikke innsyn med mindre det tillates. Figur 5.5 Hentet fra Bildet til høyre er et eksempel på et fellesskap av organisasjoner som benytter seg av Community Cloud Side 17 av 71

18 5.4.3 Private Cloud. Figur 5.6 hentet fra Nettskyen er eid av en enkelt organisasjon. Private cloud gjør det mulig for bedriftene å bruke nettsky teknologien som et hjelpemiddel til å sentralisere tilgangen til IT- ressursene for de ulike avdelingene, stedene eller deler av organisasjonen. Med private cloud er organisasjonen teknisk sett både nettskyforbruker og nettskyleverandør. For å utdype dette, så blir en organisasjon som tar i bruk private cloud selv ansvarlig for nettskyen, både med tanke på vedlikehold og klargjøring, og kan derfor sies å være sin egen skyleverandør. Bildet over viser forbruker i en organisasjon på en såkalt on- premise, det vil si programvare som er installert og kjørt på en datamaskin som står i samme bygning som forbrukeren eller organisasjonen. Skytjenesten er plassert på en private cloud via et virtuelt privat nettverk Hybrid Cloud. I en hybrid cloud vil skymiljøet bestå av to eller flere distribusjonsmodeller. Dette gjøres ved at en organisasjon velger å distribuere sensitive data til en private cloud mens den mindre sensitive data til en public cloud, dette utgjør den Side 18 av 71

19 hybriddistribusjons modell som vist til nedenfor. Bildet viser en organisasjon som bruker hybrid cloud som er sammenslått av private og public cloud. Figur 5.7 hentet fra Andre modeller. Flere variasjoner av de fire hoveddistribusjonene som nevnt over kan forekomme. Et eksempel på dette er Virtual Private Cloud også kjent som Dedicated Cloud eller Hosted Cloud. Denne modellen resulterer i en selvstendig sky som drives og administreres av en Public Cloud leverandør, og gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Et annet eksempel på en slik distribusjon, er Inter- Cloud og er basert på en arkitekt som består av to eller flere sammenknyttede skyer. Side 19 av 71

20 5.5 Skytjenestenes opprinnelse. Noen har kanskje inntrykket av at skytjenester er noe hører til denne siden av tallet, men opphavet til skytjenester er noe som daterer seg tilbake til tallet. Det var da stormaskinene hadde sin tid, og for å kunne dele på disse ressursene, så brukte man tynnklienter som var tilknyttet og benyttet seg av prosessorkraften og lagringskapasiteten til stormaskinene. På denne tiden ble tynnklientene brukt stort sett til kommunikasjon innad i store selskaper og bedrifter. Figur 5.8. En IBM 650 stormaskin På denne tiden så mente man at det var mest hensiktsmessig å ha fem eller seks stormaskiner i verden, og at en forbruker ikke hadde noe behov for å ha en datamaskin hjemme. Det skal også nevnes at en datamaskin var ekstremt kostbar på den tiden. Etter mikroprosessorens gjorde sitt inntog på starten av tallet så ble det mulig å konstruere mindre maskiner med god prosessorkraft til en rimeligere penge, og hjemmedatamaskinene ble dermed et faktum. Nå hadde alle muligheter til å ha en egen datamaskin. Utviklingen derfra gikk raskt, og man gikk fra stormaskin- prinsippet, til at alle skulle ha egne datamaskiner som hadde sin egen prosesseringskraft. Denne utviklingen har fortsatt siden, og datamaskiner og andre mobile enheter blir stadig kraftigere og billigere. Vi kan sammenligne Samsung Galaxy S5, en smarttelefon fra 2014, mot en datamaskin fra 1982, en Commodore 64, så kan vi se at prosessoren i Samsung telefonen er nesten 2500 ganger kraftigere og lagringskapasiteten er nesten ganger større, enn i datamaskinen fra Denne utviklingen har gjort til at det er enormt med ubenyttet prosessorkraft, minne- og lagringskapasitet som står ubrukt, som igjen forårsaker økt strøm, unødvendig kasting av datakomponenter og mye miljøavfall. Det gjør at bruken av skytjenester igjen har blitt mer aktuell, og mange spår at det er en utvikling som bare kommer til å fortsette å øke. At det har vært vanskelig å spå utvikling av datateknologi er helt sikkert, men tanken er god og mulighetene er store. Dette er også i tråd med Grønn IT sin filosofi, som ønsker at IT- park og datasentre skal utnyttes mest energieffektivt som smart, automatisert strømstyring, virtualisering, riktig ressursallokering og Side 20 av 71

21 energieffektiv kjøling. Dersom det er ønskelig å lese mer om dette, kan du besøke norge.no. 5.6 Fordeler og ulemper. Hvorfor ønsker flere og flere å gå over til skytjenester? For å gi dere et lite innblikk, skal vi nå gå gjennom de ulike fordelene og ulempene ved skytjenester Fordeler. Det er mange fordeler med skytjenester, og vi skal nevne noen av de viktigste: Fordeler: - Man kan raskt dele bilder, videoer og andre dokumenter med andre, uten å være avhengig av en fysisk enhet som for eksempel minnepinne. - Man får tilgang på filene uavhengig av hva slags enhet eller maskin man benytter så lenge man har internettforbindelse. - Gode sikkerhetsrutiner med tanke på backup. - Uendelig med lagringskapasitet prosesseringskraft. - I tråd med Grønn- IT. Man får raskt tilgang på filer og data ved at de aller fleste skytjenester også tilbys på mobile plattformer, som for eksempel smart telefoner eller nettbrett, og da kan man enkelt logge seg inn for aksessere dataen derfra. Man kan dele denne dataen til andre ved at andre brukere er tilknyttet samme mappe. Selskapene som tilbyr skytjenester, eksempelvis Microsoft, Oracle og Dropbox, er profesjonelle aktører som spesialiserer seg på dette. De har gode rutiner på sikkerhetskopiering og sikkerhet, spesielt i forhold til en vanlig forbruker, og man kan da føle seg sikker på at dataen er trygg. Vi forteller at det er uendelig med lagringskapasitet og prosesseringskraft. Dersom man har et behov for oppgradering av skytjenestene, så gjøres dette ved en økning i abonnementsavgiften, og man får den lagringskapasitet eller prosesseringskraft man har behov for Ulemper. I likhet med fordeler, finnes det også ulemper ved å bruke skytjenester. Vi vil nå gå gjennom og forklare de viktigste. Ulemper: - 100% avhengig av internettforbindelse. Side 21 av 71

22 - - Sikkerhetsaspektet med å ha personlige filer og data lagret ute i forhold til cyberkriminalitet. Teknisk feil hos leverandør. Man er 100% avhengig av internettforbindelse for å kunne benytte seg av de tjenestene som ligger lokalisert på eksterne servere. Uten internettforbindelse oppnår man ikke kontakt og får dermed ikke utført noen oppgaver. Skytjenester kan bli møtt med litt skepsis. Ikke alle er komfortabel med legge ut personlige bilder og andre dokumenter ut på internett. Sikkerheten er nok et aspekt som er avgjørende her - mange føler ikke helt at de stoler på de forskjellige aktørene. Faren for cyberkriminalitet er tilstede. Dersom det oppstår en teknisk feil, så vil det ikke være mulig å benytte seg av skytjenesten, og det kan være kritisk for forbrukeren, spesielt om det er langvarig. 6. Skytjenestene til AGS. Her utdyper vi de forskjellige skytjenestene som AGS tilbyr sine kunder. Vi holder hovedfokuset på funksjonalitet ved tjenestene og formålet med bak dem. Disse tjenestene videreutvikles kontinuerlig og vi tar forbehold om endringer i forhold til funksjoner og lignende. 6.1 SharePoint Online. Figur 6.1 hentet fra m SharePoint Online er en infrastruktur som gjør at bedriften lett kan jobbe opp mot hverandre internt, med tanke på å dele dokumenter, bilder, regneark også videre. SharePoint Online er et smidig verktøy som lar bedriften modernisere seg. Det finnes to forskjellige SharePoint- løsninger. Den første er en serverløsning som er en såkalt on- premises løsning. Det vil si at den serveren er plassert lokalt hos bedriften. Den andre løsningen er Sharepoint Online, dette er en off- premises løsning som vil si at tjenestene ligger ute i nettskyen. Forskjellen er at med SharePoint Online vil man ha tilgang hvor som helst og når som helst, så lenge man har en internettforbindelse. Hvis man har en on- premises vil man kun ha tilgang på tjenesten dersom man er i de interne lokalene. Side 22 av 71

23 Som nevnt over, er SharePoint en infrastruktur som lar bedriften koble seg opp mot hverandre via nettlesere, som for eksempel Chrome, Firefox, Explorer eller Safari. Siden dette er en skybasert tjeneste så stiller ingen krav til å ha en server lokalt installert hos bedriften. Det opprettes webområder hvor de ansatte deler informasjonen med hverandre på en enkel og effektiv måte. Formålet ved å ta i bruk SharePoint løsningen er å forenkle prosessene i bedriften, slik at arbeidsoppgaver blir effektivisert og enklere å gjennomføre. SharePoint gjør de tidligere arbeidsoppgavene som krevde manuell tilnærming ved form av papirarbeid, skjemaer og lignende om til elektroniske og automatiserte arbeid SharePoint: Lagring og backup, deling og tilgang Deling. Ved å ta i bruk SharePoint er enkelt å dele data og informasjon med kunder, leverandører og andre innad i bedriften, slik at prosessene med tanke på deling av dokumenter og intranett effektiviseres. Delingen skjer med at man inviterer kollegaer eller eksterne personer til et rom inne på Sharepoint. Alt som blir lagt her, ligger tilgjengelig for de deltagerne som har fått invitasjon til rommet. Man kan hele tiden styre hva som blir delt, og hvem man deler med. Dette sparer bedrifter mye tid på og det blir lettere å kommunisere med dokumenter til hverandre Lagring og backup. Microsoft sørger hele tiden for at dataen er sikkerhetskopiert slik at du kan føle deg trygg på at du ikke mister noen viktige dokumenter eller data. Du kan også hente opp tidligere versjoner av dokumentet du har lagret. Data som blir lagret er kryptert, slik at dokumenter er trygge og sikre Tilgang. Ved bruk av SharePoint online kan du alltid være tilgjengelig, og få hentet frem data på en enkel måte. Ved bruk av internett får man lett tilgang på dataene som er lagret hos tjenesten. Man har muligheten til å logge inn med forskjellige enheter, som pc, mobil, nettbrett. Kommunikasjonen er kryptert og sikker. Side 23 av 71

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning.

Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Viste du at: Office 365, din nye kommunikasjonsplattform og samarbeidsløsning. Microsoft Office 365 er det produktet fra Microsoft som har vokst raskest i historien. Økningen for små og mellomstore bedrifter

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no FD 365+ - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet FD365+ er en pakkeløsning for bedrifter som ønsker å kun benytte Microsoft Office 365. I tillegg leveres

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft.

FLYT-tjenesten samler bedriftens kommunikasjonsløsning i en skybasert tjeneste, levert av Kvantel, CGI og Microsoft. Gi bedriften flyt Gi bedriften FLYT FLYT samler bedriftens tele-, data- og videokommunikasjon i én tjeneste. FLYT består av Microsoft Lync og Microsoft Exchange og har skybasert datalagring i Norge. Tjenesten

Detaljer

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere?

En innføring i bruk. Skype for Business Online. Viste du at: Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Viste du at: En innføring i bruk av Skype for Business Online Skype for Business Online kan kommunisere med eksterne brukere? Skype for Business kan kommunisere med vanlig Skype? Skype for Business leveres

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING

EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING EN GUIDE TIL SIKKERHETSKOPIERING En diskfeil kan gjøre at du mister alle filer, inkludert viktige dokumenter eller uerstattelige bilder. Ved å ta sikkerhetskopier av dine filer unngår du store tap. INNHOLD

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk.

Skype for Business. Med telefoni. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Telefonen er fortsatt det første stedet ditt for å gi kunder et godt førsteinntrykk. Et godt førsteinntrykk kan du gi uten at du trenger å kjøpe dyrt utstyr. Bruk det du har på en bedre måte. Du får gjort

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en bare har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: OneDrive er ditt private hjørnet av SharePoint. Hver bruker får 10TB med egen lagringsplass. Bruk den når dokumentene er mest for deg. Bruker du OneDrive for Business

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom

Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune. Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Fleksible og fremtidsrettede it-løsninger for Moss Kommune Veien til nettskyen v/bjarne I. Blom Moss kommune: 32.000 innbyggere og 2.500 ansatte 65 lokasjoner på egen fiber 1 Gb internettlinje med 100Mb

Detaljer

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no

FAGDATA AS Økernveien 121, 0579 OSLO Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Tlf 23 39 38 80 Fax: 23 39 38 81 post@fagdata.no Norgespakken - Office 365 med utvidet lokal sikkerhet og lagring i Norge Norgespakken er vår pakkeløsning for norske bedrifter som ønsker å benytte Microsoft

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: 16 Excel triks det er smart å kunne Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. CLOUD COMPUTING En veiledning i bruk av skytjenester, 2014 Skytjenester Virksomheter som tar i bruk skytjenester er juridisk ansvarlige, og må sørge for at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket.

Detaljer

E xpa n d to N e w L e ve ls

E xpa n d to N e w L e ve ls WWW.EXLEVEL.NO E xpa n d to N e w L e ve ls Exlevel AS tilbyr kurs-og konsulenttjenester innen IT. Hovedfokus er kurs og konsulenttjenester for bedriftsmarkedet knytt til Microsoft Office programvare. Exlevel

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet.

Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. SYNTEL Syntel AS leverer det du trenger for enkel, sikker og effektiv drift av din virksomhet. Du kan velge oss som totalleverandør, eller plukke ut de produktene du har behov for. Office 365 Komplett

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse

Huldt & Lillevik Ansattportal. - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn. Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik Ansattportal - en tilleggsmodul til Huldt & Lillevik Lønn Teknisk beskrivelse Huldt & Lillevik er trygghet Trygghet er å vite at løsningen du bruker virker, hver eneste dag, enkelt og

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

En innføring i bruk av Lync Online

En innføring i bruk av Lync Online En innføring i bruk av Lync Online Viste du at: Lync Online kan kommunisere med eksterne brukere. Lync Online kan kommunisere direkte med Skype. Lync Online kan leveres som eget produkt eller inkludert

Detaljer

6 ting du bør vite om Office 365

6 ting du bør vite om Office 365 Skjuler deg seg noen hemmeligheter I Office 365 som du bør vite om. Office 365 er en verktøykasse i seg selv, og det er mer verktøy i Office 365 enn det de fleste kjenner til. Grupper? Delve? Ikke det,

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

CBK Distribusjon. Hvordan øke fortjenesten?

CBK Distribusjon. Hvordan øke fortjenesten? CBK Distribusjon Hvordan øke fortjenesten? Kort om CBK - Nisjedistributør innen IT produkter til det norske markedet - Etablert 2001 - Oktober 2010 kjøpt opp av EH technologies/jensen Scandinavia - 23

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen

Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen Er du trygg i nettskyen 31. Mai 2011 Advokat Herman Valen Innledning Hva er cloud computing? IaaS, PaaS, SaaS osv Skyen er en forretningsmodell som bygger på noen prinsipper: Standardisering (tjenester,

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS

GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS GJØR JOBBEN PÅ JOBBEN NOKIA LUMIA FOR BUSINESS MODULER Mango introduksjon av Nokia Lumia 800 og Nokia Lumia 710 Strategi Nøkkelløsninger Q & A NOKIAS STRATEGI I B2B De beste arbeidstelefonene Ha partnerskap

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene

ipad my good friends Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene ipad PC Uke 43 2015-10-19 OneDrive, Dropbox, Word, Excel, Outlook, Skype - på alle smartenhetene digital musikk gjør data enklere digitale helsemålinger SmartEnhet: musikk med Bluetooth Hva bruker jeg?

Detaljer

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell Skyløsninger Sikkerhet og leveransemodell Per Christian Berg per.christian.berg@visma.com 977 07 330 Agenda Hva er skytjenester? Litt bakgrunn Visma Enterprise BI, arkitektur og sikkerhet Personopplysninger

Detaljer

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006

PRESENTASJON. Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 PRESENTASJON Prosjektnr: 43E Prosjektnavn: BILs nettsider Elev: Jone Tveitane Dato: 17.12.2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPGAVESTILLER... 3 2 PROBLEMSTILLING... 3 3 HVORFOR DENNE OPPGAVE... 3 4 HVORDAN

Detaljer

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business.

13 tips. for å lykkes med. Skype for Business. Her er våre 13 tips for å lykkes med innføring av Skype for Business. 13 tips for å lykkes med Skype for Business Skype for Business er ikke bare en ny type telefonsentral eller et nytt videosystem. Det er en mulighet for å jobbe sammen på en ny måte. Men det kommer ikke

Detaljer

Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler. 27.10.2011 Advokat Herman Valen

Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler. 27.10.2011 Advokat Herman Valen Hvordan lage forespørsler for cloud-baserte tjenester og utarbeidelse av avtaler 27.10.2011 Advokat Herman Valen 2 Innledning Regelverket for offentlige anskaffelser Kjennetegnet ved cloud-tjenester Standardiserte

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte

PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Revidert 05.02.09 PC som hjelpemiddel i grunnskolen i Bærum kommune - informasjon til elever og foresatte Til foresatte og elever som har fått vedtak om pc som hjelpemiddel Når dere nå skal velge en pc

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Bruke Office 365 på iphone eller ipad

Bruke Office 365 på iphone eller ipad Bruke Office 365 på iphone eller ipad Hurtigstartveiledning Kontrollere e-post Konfigurere iphone eller ipad til å sende og motta e-post fra Office 365-kontoen din. Sjekk kalenderen uansett hvor du er

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

5 Tips til flytting av IT-systemer.

5 Tips til flytting av IT-systemer. 1 5 Tips til flytting av IT-systemer. Flytting kan bli en slitsom prosess. Så det gjelder å være godt forberedt for å utføre flytte prosessen så smidig som mulig. I dette dokumentet har vi tatt for oss

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok

Tid for læring. Microsoft Office 2007 Windows Vista. e-læring bok Tid for læring Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Microsoft Office 2007 Windows Vista e-læring bok Office 2007 er en ny generasjon kontorstøtte-verktøy med et helt nytt grensesnitt. Office

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Om Traxway Conrivo registreringsløsning

Om Traxway Conrivo registreringsløsning Om Traxway Conrivo registreringsløsning Conrivo betyr «Samle» på latin. Conrivo er laget for å samle data og så analysere dem etterpå. Du finner en demoversjon ved å gå til http://www.traxway.com og så

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer